Type KPN ELS. Betjeningsvejledning...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2"

Transkript

1 Type KPN ELS DK Betjeningsvejledning...2

2 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske kogeplade og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling. Derved opnår du, at din kogeplade altid er klar til brug, og at den holder længe. Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med til at forebygge ulykker og skader på den glaskeramiske kogeplade. Husk at gemme betjeningsvejledningen, der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt. Bemærk! Du skal have læst /forstået denne vejledning, før du begynder at betjene kogepladen. Kogepladen er udelukkende bestemt til tilberedning af mad. Enhver anden anvendelse (fx. til rumopvarmning) er ikke i overensstemmelse med kogepladens oprindelige anvendelsesbestemmelse og kan være farlig. Producenten forbeholder sig ret til ændringer, der ikke påvirker apparatets funktion. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel Information...2 Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed...4 Energisparetip...5 Udpakning...6 Bortskaffelse...6 Beskrivelse af produktet...7 Indbygning/montering...8 Nettilslutning...10 Installatør-information...10 Betjening...11 Inden du tager kogepladen i brug...11 Valg af kogegrej...12 Betjeningspanel...13 Sådan tændes den glaskeramiske kogeplade...13 Sådan tændes en enkelt kogezone...13 Indstilling af varmeeffekttrin...14 Automatisk effektreduktion...14 Sådan slukkes den glaskeramiske kogeplade...15 Sådan slukkes en enkelt kogezone...15 Sikkerhedslås/børnesikring...15 Sådan aktiverer du sikkerhedslås...15 Sådan ophæver du spærringen af kogepladen...15 Restvarmeindikation...16 Maks. kogezoneopvarmningstid...16 Rengøring og vedligeholdelse...17 Tekniske specifikationer...18 GRAM service

4 VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED - Du skal læse brugervejledningen, inden du starter med at bruge kogepladen. Overholdelse af vejledningens instruktioner vil hjælpe dig til, at undgå at der sker nogen ulykker eller skader på kogepladen. - Kogepladen må kun installeres af en autoriseret el-installatør. - Kogepladen må ikke installeres i nærheden af køleapparater. - Møbler til kogepladens indbygning skal kunne tåle temperaturer op til 100 o C. Det gælder for finer, kanter, overflader af kunststof, lim og lak. - Kogepladen må først benyttes efter indbygning. Derved undgår du at røre ved dele, som er strømførende. - Elektriske apparater kan kun repareres af en fagmand. Reparationer foretaget af personer, som ikke er fagmænd, kan medbringe alvorlig fare for brugeren. - Afbrydelse af strømforsyning sker kun, når sikringer er koblet fra eller stikket er taget ud af stikkontakten. - Hold børn væk fra den glaskeramiske kogeplade, når den er i brug. Gryder med varm mad kan være årsagen til, at børn forbrændes. - De glaskeramiske kogezoner opvarmes meget hurtigt efter de er blevet tændt. Stil derfor altid gryden på kogezonen, inden der tændes for den. Derved spares også energi. - Elektronikken har en restvarmeindikator, som viser, om kogepladen er tændt eller om den stadig er varm. - I tilfælde af strømsvigt bliver alle indstillinger og indikationer slettet. Når strømmen kommer tilbage skal du være forsigtig, fordi plader, som er blevet opvarmet inden strømsvigtet, ikke længere overvåges af indikatoren. - Hvis stikdåsen er monteret i nærheden af en kogezone, skal du sikre, at tilledningen ikke kommer i berøring med en varm kogezone. - Undgå at lade gryder med mad, der tilberedes på fedt eller olie, stå på en tændt plade uden opsyn. Varmt fedt kan antænde. - Brug aldrig beholdere, der af lavet af plast eller aluminium. Disse smelter i højtemperatur og kan beskadige den glaskeramiske kogeplade. - Sukker, citronsyre, salt osv. i både fast og flydende stand samt plast må ikke komme på en opvarmet kogezone. - Når sukker eller plast spildes på den varme glaskeramiske kogeplade, må pladen under ingen omstændigheder slukkes. Sukker og plast skal fjernes omgående med en skarp skraber. Pas på, at du ikke brænder hænderne. - Brug kun kogegrej med flade og jævne bunde uden skarpe kanter, ellers kan der opstå varige ridser i kogepladen. - Varmefladen på den glaskeramiske kogeplade er hærdet mod temperatursvingninger, varme og kulde. - Undgå at tabe genstande på kogepladen. Slag forårsaget af f.eks. et krydderiglas, kan føre til, at der opstår ridser eller revner i den glaskeramiske kogeplade. 4

5 VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED - Mad der koger over, kan gennem beskadigede steder komme ind i strømførende dele i den glaskeramiske kogeplade. - Hvis der kommer brud, ridser eller revner i den glaskeramiske kogeplade, skal strømmen straks afbrydes til kogepladen. Du skal frakoble sikringen eller tage stikket ud af stikkontakten. Derefter skal du kontakte GRAM service. - Du skal overholde anvisninger om vedligeholdelse og rengøring af den glaskeramiske kogeplade. Forkert behandling af kogepladen medfører bortfald af garanti. ENERGISPARETIPS Hvis du sparer på energien, er det godt for miljøet, og det vil reducere din elreg-ning. Du kan gøre det på følgende måde: Brug rigtigt kogegrej til tilberedning af mad. Ved brug af gryder med flad og tyk bund kan du spare op til 1/3 energi. Husk at lægge grydens låg på, ellers stiger elforbruget. Sluk kogezonen til tiden og brug restvarme Ved lang tilberedningstid kan det anbefales at slukke kogezonen 5-10 minutter før tilberedningsprocessen er omme. Derved sparer du op til 20% energi. Undgå at indbygge kogepladen direkte i nærheden af køleskabe/frysere. Det medfører unødig stigning i elforbruget. Valg kogegrej som passer til kogezonens størrelse. Kogegrejets størrelse må aldrig være mindre end kogezonens diameter. Hold kogezonerne og gryderne rene. Snavs forhindrer varmeoverførsel snavs, som er brændt stærkt fast, kan tit kun fjernes ved hjælp af stærkt miljøbelastende midler. Undgå at kigge i gryder, når det ikke er nødvendigt. 5

6 UDPAKNING BORTSKAFFELSE AF ELEKTRONIKSKROT Apparatet er blevet sikret mod transportskader under befordringen ved hjælp af en emballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens elementer bortskaffes på en miljøvenlig måde. Alle materialer anvendt til emballeringen er miljøvenlige og 100% genanvendelige. De er markeret med et relevant symbol. Bemærk! Emballagemateriale (polyetylenposer, stykker af polystyrenskum) skal under udpakningen holdes væk fra børn. Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen. 6

7 BESKRIVELSE AF PRODUKTET Kogezone (bageste venstre) 145 Kogezone (bageste højre) 180 Kogezone (forreste venstre) 180 Kogezone (forreste højre) 145 Betjeningspanel Hovedafbryder 2. Sensor for valg af en kogezone 3. Indikatorer for varmezoner 4. Minus sensor 5. Plus sensor 7. Børnesikring med signaldiode LED

8 INDBYGNING/MONTERING Indbygning/montering Lav en udskæring i bordpladen efter målene på tegningen. Montering af kogeplade iht. den viste montagetegning. Minimum afstand fra underkanten på den keramiske kogeplade skal være 80 mm og skal holdes fri fra andre materialer. Ved hjælp af 4 fastgørelsesfjedre og træskruer fastgøres kogepladen som vist på tegningen. Læg den keramiske kogeplade ned i åbningen og tryk den hårdt ned mod bordpladen, dermed klikker fastgørelsesfjederne sig fast i montageåbningen. Kogepladen tilsluttes i henhold til betjeningsvejledningen. Ved planlimning fyldes mellemrummene ud med silikone, som vist på den lillle tegning. Ved montering i granitplade monteres kogepladen med dobbeltklæbende tape. KPN ELS Tegning A 57,6 cm 51,8 cm 8

9 INDBYGNING/MONTERING Mål på indbygning med fastgørelsesfjeder. 560 = = 484 = = min Bordplade 2 - Træskrue 4,2 x 22-4 stk. 3 - Fastgørelsesfjeder - 4 stk. 4 - Keramisk kogeplade 5 - Silikone

10 INDBYGNING/MONTERING 10

11 NETTILSLUTNING Nettilslutning Den glaskeramiske kogeplade tilsluttes strømforsyningen ifølge vedlagte diagram. Tilledningen skal have et tilstrækkelig stort nominelt tværsnit (bestemmes af en fagmand se skemaet side 12). OBS! Den glaskeramiske kogeplade må kun tilsluttes til ledningsnettet af en autoriseret elinstallatør. Du må ikke selv foretage nogen ændringer eller ombygning i elinstallationen. Det vedlagte kabel er kun til brug i Norge. Tilslutning må kun foretages af autoriseret elinstallatør. Installatør information Den glaskeramiske kogeplade er fra fabrikken af forberedt til vekselstrøm (400 V 3N~50Hz). Det er muligt at forberede kogepladen til enfasestrøm (230 V) via lusning på klemrækken ifølge vedlagte ledningsdiagram. Diagrammet er også anbragt på den underste beskyttelsesskærmplades underdel. Adgang til klemrækken fås ved at fjerne dækslet på den underste beskyttelsesskærmplade. Sørg for, at der ved valg af tilledning tages højde for tilslutningsmåden og for kogepladens nominelle effekt. Tilledningen skal fastgøres i ledningsaflastningen. Den medfølgende tilslutningsledning er bestemt til tilslutning i Norge. Bemærk! Sørg for, at der til klemmen med tegnet på klemrækken tilsluttes en jordledning. Til opfyldelse af sikkerhedsforskrifterne kræves i installationen en afbryder, som afbryder alle poler og har en Kontaktafstand på mindst 3 mm (kan være hovedafbryderen). Inden du begynder med at tilslutte kogepladen til elinstallationen, skal du gøre dig bekendt med oplysninger på typeskiltet og ledningsdiagrammet. Bemærk! Installatøren er forpligtet til at udlevere Bevis for pladetilslutning til elinstallation (bilag til servicekort) En anden tilslutningsmåde end angivet i skemaet kan medføre, at den glaskeramiske kogeplade ødelægges. 11

12 NETTILSLUTNING Skema over mulige tilslutningsmåder Bemærk! Varmeelementernes spænding er 230 V. Tilledningen skal være en af typerne Bemærk! Ved alle tilslutningsmåder skal jordledningen fra nettet tilsluttes med klemmen PE. 1. Ved 230 V enfaseforbindelse med driftsnul. Lus forbinder klemmerne samt klemmerne 4-5, jordledning på 1N~ H05RR-F3G4 H05VV-F3G4 2. Ved 400/230 V tofaseforbindelse med driftsnul. Lus forbinder klemmerne 2-3 samt 4-5. Faser på 1 og 2/3, nul på 4 /5, jordledning på 2N~ H05RR-F4G2,5 H05VV-F4G2,5 3. Ved 400/230 V net trefaseforbindelse med driftsnul. Lus forbinder 4-5. Faserækkefølge efter Nul på 4/5, jordledning på 3N~ H05RR-F5G1,5 H05VV-F5G1,5 L1=R L2=S L3=T N= nul PE= jord BETJENING Inden du tager kogepladen i brug Rens den glaskeramiske kogeplade omhyggeligt. Den glaskeramiske kogeplade skal behandles ligesom glasoverflader. Ved første benyttelse kan der forekomme midlertidig lugt. Derfor skal du tænde for ventilationen eller åbne vinduet. Udfør de enkelte betjeningshandlinger med overholdelse af sikkerhedsanvisninger. 12

13 BETJENING Den glaskeramiske kogeplade er forsynet med sensorer, som aktiveres ved at berøre pladens overflade med en finger på de markerede steder. Hver aktivering af sensorerne bekræftes ved et akustisk signal. Sørg for kun at aktivere én sensor, når du vil tænde eller slukke den glaskeramiske kogeplade eller indstille varmeeffekten. Ved samtidig aktivering af flere sensorer (bortset fra når du slukker en kogezone), ignorerer systemet styringssignalerne og ved langvarig aktivering udløses et alarmsignal. Valg af kogegrej Der findes specielt kogegrej til kogning og stegning på glaskeramiske kogeplader. Vær opmærksom på grydeproducenters anvisninger. Kogegrej med aluminium- eller kobberbund kan efterlade metalliske pletter, som er meget vanskelige at fjerne. Vær især opmærksom på emaljerede gryder, som ved utilsigtet tørkogning kan forårsage uoprettelig skade. For at optimere energiforbruget og tilberedningsprocessen og for at forhindre, at maden koger over og brænder fast, bedes du være opmærksom på følgende: Grydens bund: Koge-/stegegrej skal have en stabil, helt jævn bund, fordi bund med skarpe kanter, og fastbrændte madrester kan forårsage ridser på den glaskeramiske kogeplade og have en slidende virkning på den. Grydernes diameter: Kogegrejets diameter og kogezonens størrelse skal helst passe sammen. Låg: Låg på gryder forhindrer varmetab, hvilket forkorter opvarmningstiden og er med til at spare energi. 13

14 BETJENING Betjeningspanel Når den glaskeramiske kogeplade tilsluttes strømforsyningen, bør det medføre et kort akustisk signal, hvorefter du kan tage pladen i brug. Bemærk! Der må aldrig stilles genstande på sensoroverfladen (dette kan udløse fejlidentifikation). Vær særligt omhyggelig med at holde pladen ren på betjeningspanelet! Sådan tændes den glaskeramiske kogeplade Når den glaskeramiske kogeplade er slukket, vil alle kogezoner være slukket og ingen indikator vil lyse. Ved berøring af hovedafbryderen (1) tændes den glaskeramiske kogeplade og tallet 0 vises på alle indikatorer for kogezoner (3) i 10 sekunder. Nu kan du vælge den ønskede varmeeffekt ved hjælp af sensoren + (5) og sensoren (4) efter at du tidligere har valgt kogezonen (2) (se også Indstilling af varmeeffekten). Når ingen sensor bliver aktiveret inden for 10 sekunder, vil det medføre, at kogepladen slukkes automatisk. Når børnesikringen er aktiveret, er det ikke muligt at tænde for den glaskeramiske kogeplade (se Ophævelse af spærringen) Sådan tændes en enkelt kogezone Når den glaskeramiske plade er blevet tændt ved hjælp af hovedafbryderen (1), kan kogezoner betjenes på følgende måde: 1. Vælg den ønskede kogezone ved hjælp af sensor for valg af en kogezone (2). 2. Indstil det ønskede effekttrin med sensoren + (5) eller (4). 3. For at ændre indstillingen af varmeeffekten skal du igen, som beskrevet i punkt 1, først vælge den ønskede kogezone ved hjælp af sensoren for valg af kogezonen (2) og dernæst skal du indstille det ønskede efffekttrin med sensoren + (5) eller (4). Når ingen sensor bliver aktiveret inden for 10 sekunder efter at den glaskeramiske kogeplade er blevet tændt, vil det medføre, at kogepladen slukkes automatisk. En kogezone er aktiv, når tallet i displayet blinker, og indikerer, at zonen er klar til indstilling af varmeeffekten. 14

15 BETJENING Indstilling af varmeeffekttrin For at indstille varmeeffekttrin skal du først vælge den ønskede kogezone med sensoren for valg af kogezonen (2). Dernæst og så længe tallet 0 (3) vises i displayet og blinker, kan det ønskede effekttrin indstilles med sensoren + (5) eller - (4). Når du ikke ønsker den automatiske effektreduktion, skal du starte med at indstille effekten med sensoren + (5). Dernæst kan du forhøje varmeeffekttrinnet gradvist ved aktivering af sensoren + (5) eller nedsætte effekttrinnet ved aktivering af sensoren (4). Hvis du derimod ønsker at benytte den automatiske effektreduktion, skal du starte med at indstille effekten med sensoren - (4). (se Automatisk effektreduktion). Automatisk effektreduktion Hver kogezone er udstyret med funktionen automatisk effektreduktion. Efter aktivering af denne funktion arbejder den pågældende kogezone med fuld effekt i et stykke tid alt efter det valgte effekttrin, hvorefter den stilles om til dette effekttrin. Aktivering af funktionen automatisk effektreduktion forberedes ved at starte med at indstille effekten med sensoren - (4). I displayet for kogezonen (3) vises tallet 9. Når du berører sensoren + (5) vises i displayet (3) ved tallet 9 en prik, som kun bliver stående i 10 sek. Hvis du starter med at indstille effekten ved at berøre sensoren - (4) inden for de 10 sekunder, bliver automatisk effektreduktion aktiveret og dernæst vises der bogstavet A, som lyser skiftevis med det valgte effekttrin i hele den tid, kogezonen er aktiv. Nu kan du til enhver tid foretage en ændring af effekten på den i kapitlet Indstilling af varmeeffekttrin beskrevne måde. Varmeeffekttrin Varighed ved hurtig tilberedning (minutter) 1 3 4,8 6,5 8,5 2,5 3,5 4,5 - Hvis du først starter med at indstille varmeeffekten efter 10 sekunder, forsvinder prikken ved tallet 9 og bogstavet A vil ikke lyse og den automatiske varmeeffektreduktion er ikke aktiv. Hvis du ikke ønsker at aktivere den automatiske varmeeffektreduktion, skal du helst starte med at indstille effekten med sensoren + (5). 15

16 BETJENING Sådan slukkes den glaskeramiske kogeplade Kogepladen er aktiv, når mindst én kogezone er tændt. Ved at berøre hovedafbryderen (1) med en finger, slukkes hele den glaskeramiske kogeplade, og i displayet for kogezonen (3) lyser bogstavet H - symbol for restvarme. Sådan slukkes en enkelt kogezone En enkelt kogezone kan slukkes på følgende måde: 1. Vælg den ønskede kogezone med den tilhørende sensor (2). 2. Dernæst berør samtidigt sensoren + (5) og sensoren (4) eller reducer indstillingen ned til 0 med sensoren (4) I displayet vises bogstavet H - restvarmesymbol. Sikkerhedslås/Børnesikring Funktionen Sikkerhedslås/Børnesikring, som aktiveres med nøglesensoren (7), bruges til at forhindre, at børn, kæledyr m.m. utilsigtet kan slukke/tænde kogezoner. Aktiveres sikkerhedslåsen/børnesikringen når alle kogezoner er slukket, så er kogepladen sikret mod utilsigtet aktivering og den kan først tændes igen, når børnesikringen er frakoblet. Ved aktiveret sikkerhedslås/børnesikring (7) når kogezoner er tændt, slukkes kogepladen, når sensoren (2) eller (4) eller (5) berøres i ca. 5 sekunder. I tilfælde af strømsvigt aktiveres spærringen automatisk. Sådan aktiverer du sikkerhedslås/børnesikring For at aktivere sikkerhedslåsen/børnesikringen skal nøglesensoren (7) berøres, indtil signaldioden (7) er begyndt at lyse. Når du begynder med at berøre sensoren, lyder der et kort akustisk signal. Sådan ophæver du spærringen af kogepladen For at ophæve spærringen af den glaskeramiske kogeplade skal nøglesensoren (7) berøres, indtil signaldioden (7) er slukket. Når du er ved at slutte berøring af sensoren, lyder der et kort akustisk signal. 16

17 BETJENING Restvarmeindikation Straks efter at der er slukket for en varm kogezone, vises bogstavet H, hvilket indikerer, at kogezonen stadig er varm! Bemærk! I dette tidsrum må kogezonen ikke berøres. Temperaturfølsomme genstande må ikke efterlades på kogezonen! Når restvarmeindikatoren er forsvundet, kan kogezonen berøres. Du skal dog være bevist om, at kogezonens temperatur ikke endnu er faldet til rumtemperatur. I tilfælde af strømsvigt forsvinder restvarmeindikatoren. Maks. opvarmningstid For at forbedre sikkerheden er hver kogezone udstyret med en funktionstidsbegrænser. Den maksimale funktionstid afhænger af det indstillede effekttrin. Når du i længere tid i(se tabellen) ikke har ændret varmeeffekttrinnet, slukkes den tilhørende kogezone automatisk og der aktiveres restvarmeindikation. Du kan dog til enhver tid tænde og betjene de enkelte kogezoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Varmeeffekttrin Maksimal funktionstid i timer

18 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Ved at sørge for kogepladens løbende renholdelse og dets rigtige vedligeholdelse, bidrager du betydeligt til kogepladens lange, problemløse funktion. Keramiske overflader rengøres på samme måde som glasoverflader. Man må under ingen omstændigheder bruge skuremidler, kemisk aggressive rengøringsmidler eller ridsende svampe. Rengøring efter hver brug Små mængder snavs, som ikke er brændt fast, tørres af med en fugtig klud uden rengøringsmiddel. Opvaskemiddel kan forårsage blålige pletter, som er meget vanskelige at fjerne (også med specialrengøringsmiddel). Groft snavs skal straks fjernes med en barberbladsskraber, som er beregnet til en glaskeramisk kogeplade. Herefter tørres pladen af med en fugtig klud. Fjernelse af pletter Lyse, opaliserende pletter (forårsaget af aluminium) kan fjernes fra en afkølet kogeplade med et special-rengøringsmiddel. Kalkaflejringer (forårsaget af vand, som er kogt over) kan fjernes med eddike eller specialrengøringsmiddel. Ved fjernelse af sukker, sukkerholdige spiser, plast og aluminium må den pågældende kogezone ikke slukkes! Rester skal straks fjernes omhyggeligt (i varm tilstand) med den specielle barberbladsskraber. Derefter kan der slukkes for kogepladen og kogepladen kan efter afkøling tørres af med specialrengøringsmiddel. Specialrengøringsmiddel fås i de fleste dagligvare butikker. Barberbladsskrabere fås i hobbyforretninger, byggemarkeder og hos isenkræmmere. 18

19 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Undgå at bruge rengøringsmiddel på en varm kogeplade. Det tilrådes at lade rengøringsmidler blive tørre, hvorefter disse fjernes med en fugtig kuld. Eventuelle rester af rengøringsmidler skal tørres af med en fugtig klud før kogepladen opvarmes igen. Ellers kan disse virke aggressivt. Ved forkert vedligeholdelse og behandling af den glaskeramiske kogeplade bortfalder garantien. Bemærk! Såfremt det af nogle grunde ikke længere er muligt at betjene styringen, når kogepladen er tændt, skal du slå strømmen fra på den eksisterende hovedafbryder eller skrue en passende sikring ud samt henvende dig til GRAM service. Bemærk! Hvis der opstår revner eller hul i den glaskeramiske kogeplade, skal kogepladen omgående slukkes og netforsyningen skal afbrydes. Sluk for sikringen eller tag stikket ud af stikkontakten. Derefter skal du henvende dig til GRAM service. TEKNISK SPECIFIKATION Nominalspænding Nominalydelse Kogepladens dimensioner Vægt 400V 3N ~ 50 Hz - kogezone : 145 mm 1200 W - kogezone : 180 mm 1800 W - kogezone : 180 mm 1800 W - kogezone : 145 mm 1200 W 576 x 518 x 48 mm ca.9,5 kg 19

20 GRAM service GRAM dækker fabrikations- og materialefejl i henhold til de gældende købelovsbestemmelser i Danmark. Dækningen forudsætter normal brug i en privat husholdning, og at kogepladen er købt som fabriksny i Danmark. Vederlagsfri afhjælpning af evt. fejl forudsætter, at der kan fremvises en maskinafstemplet kassebon/købskvittering som dokumentation for købsdato. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Der dækkes ikke: Fejl eller skader opstået ved - transport, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning. - brand, ulykke, lynnedslag og elektriske forstyrrelser som f.eks. defekte sikringer eller fejl i de elektriske installationer. - reparationer udført af andre end GRAMs egne servicecentre. Inden du tilkalder GRAM service, bør du sikre dig, at der er tale om en fejl. Reparationer foretaget uden for reklamationsperioden og omkostninger til uberettigede reklamationer, må du selv betale. Tilkald service: GRAM har lokale servicecentre i hele landet, som er specialister i GRAM. Her kan du få faste priser og professionel hjælp til alle reparationer. Find dit lokale servicecenter i postnummeroversigten på side 21. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer. 20

21 DK Servicecenter Postnummeroversigt C.J. Hvidevareservice Aalborg Tlf Fax Dansk Køle- og Vaskeservice * I postnr. 9000, 9200, 9210 Klarup og 9220 skal service dog rekvireres Tlf Fax hos Nordjysk Hvidevare Service * C.J. Hvidevareservice ApS Spentrup Tlf Fax AP Hvidevareservice Kibæk Tlf Fax Kvik Hvidevareservice Kolding Tlf Fax Vestjysk Servicecenter Varde Tlf Fax Storms Hvidevareservice Sydals Tlf Fax Service-Centralen Brændekilde Odense Tlf Fax Hornshøj Hvidevare Service 4000 syd Ringsted for city Tlf Fax Scandia Serviceteknik A/S Brøndby Tlf Fax city 4300 Orø LF Service-Center Nykøbing F Tlf Fax BMMF Hvidvare Service Rønne Tlf Fax

22 22

23 23

24 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 Sinikalliontie 3b N-2019 Skedsmokorset S Malmö FIN Espoo Tel.: Tel.: Tel.: Gram A/S DK-6500 Vojens Tlf IOAA-294 ( /1)

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. l Gør dig fortrolig med din

Læs mere

Type KK 56 EF, EP, ER

Type KK 56 EF, EP, ER Type KK 56 EF, EP, ER DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. O Gør dig fortrolig

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Type EK 60-52 HK BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

Type EK 60-52 HK BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Type EK 60-5 HK BETJENINGSVEJLEDNING KMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye HAKA komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug.

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug 5 5 5 EK 6- UMHJS EK 6- ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Type EK 60-00 ELB BASIC EK 60-00 ELB BASIC RF

Type EK 60-00 ELB BASIC EK 60-00 ELB BASIC RF Type EK 6- ELB BASIC EK 6- ELB BASIC RF DK Betjeningsvejledning Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pollux

Betjeningsvejledning. Pollux Betjeningsvejledning Pollux Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Type NFG 7700. Betjeningsvejledning 8. 8. 8. 8.

Type NFG 7700. Betjeningsvejledning 8. 8. 8. 8. Type NFG 7700 8. 8. 8. 8. DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE

Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med din nye vaskemaskine og

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Type EK 62-20 EK 60-00 A EK 60-02 A EK 60-02 AF EK 60-00 ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

Type EK 62-20 EK 60-00 A EK 60-02 A EK 60-02 AF EK 60-00 ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Type EK 62-20 EK 60-00 A EK 60-02 A EK 60-02 AF EK 60-00 ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere