Type EK EK A EK A EK AF EK ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type EK 62-20 EK 60-00 A EK 60-02 A EK 60-02 AF EK 60-00 ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR"

Transkript

1 Type EK EK A EK A EK AF EK ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

2 Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling. Derved opnår du, at dit komfur altid er klar til brug, og at det holder længe. Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med til at forebygge ulykker og skader på komfuret. Husk at gemme betjeningsvejledningen, der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt. Bemærk at denne betjeningsvejledning gælder for flere komfurer. Det er derfor ikke sikkert, at alle funktioner er på dit komfur. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Beskrivelse af produktet...4 Vigtige oplysninger...5 Opstilling/installation...6 Nettilslutning...7 Udpakning/bortskaffelse...8 Betjening af kogezoner...9 Energisparetip...11 Valg af kogegrej...12 Betjening af ovn...13 Multifunktionsovn...14 Varmluft...15 Over-/undervarme...17 Grillstegning...19 Rengøring og vedligeholdelse...21 Udskiftning af ovnpære...22 Magasin...24 Gram Service

4 V BESKRIVELSE AF PRODUKTET 1 Knap til regulering af ovntemperatur 2 Betjeningsknap til ovnens funktioner 3 Betjeningsknap til kogezone, forreste venstre 4 Betjeningsknap til kogezone, bageste venstre 5 Betjeningsknap til kogezone, bageste højre 6 Betjeningsknap til kogezone, forreste højre 7 Varmeindikator for ovn 8 Kontrollampe 9 Ovn 10 Varmeskjold 11 Magasinskuffe

5 VIGTIGE OPLYSNINGER Hold opsyn med børn, når komfuret er i brug. Gryder, kogezoner, ovn og varmeskjold [10] bliver meget varme ved brug og et stykke tid efter, at der er slukket for kogezoner eller ovn. Lad ikke børn røre ved eller lege med knapper og ovnlåge og få dem så vidt muligt til at holde sig væk fra komfuret. Ved grillstegning i ovnen bliver det infrarøde varmelegeme glødende. For at forhindre evt. flammedannelse må varmelegemet ikke komme i berøring med grillmaden. Sørg for, at andre elapparaters tilslutningsledninger ikke kommer i berøring med varme kogezoner eller klemmes fast i ovnlågen. Vær især forsigtig, hvis du benytter stikdåser, som er placeret i nærheden af komfuret. Komfurets glaskeramiske kogeplade og ovnen må aldrig anvendes til rumopvarmning. Meget varme olier og fedtstoffer kan antænde. Hold derfor altid øje med komfuret under friture- eller grillstegning. Læg aldrig aluminiumfolie i bunden af ovnen, da folien kan beskadige bundpladens emalje. Af samme årsag må gryder eller andre dele aldrig stilles direkte på ovnens bundplade. Når ovnlågen er åben (grillstegning, ristning osv. med infrarød grill alene), skal skærmpladen [12] til beskyttelse af betjeningsknapper og driftsindikatorer (kontrollamper) altid være hægtet fast under betjeningspanelet. Sluk for hovedafbryderen til komfuret ved defekter eller fejl. Komfuret må først tages i brug igen, når fejlen er afhjulpet af en fagmand. Glaskeramisk kogeplade Den glaskeramiske kogeplade er hærdet mod varme, kulde og temperatur svingninger. Undgå derimod slag, forårsaget af f.eks. en saltbøsse, et krydderiglas eller en anden hård genstand, som falder ned på pladen. De glaskeramiske kogezoner bør ikke stå tændt uden kogegrej, og de må heller ikke benyttes som opbevaringsplads. En gryde bør kun stilles på pladen, hvis bunden er ren og tør. Sukker eller sukkerholdige madvarer, som spildes på den glaskeramiske kogeplade, skal fjernes omgående - så vidt muligt, mens de stadig er varme - så det ikke brænder fast. Madvarer, som tilberedes på den glaskeramiske kogeplade, må ikke være anbragt i aluminiumfolie, aluminiumbeholdere eller plastbeholdere. Pas på ikke at ridse den glaskeramiske kogeplade med smykker, gryder med skarpe kanter osv. 5

6 Husholdningsgenstande af plast (skeer, skåle osv.) må ikke placeres på varme glaskeramiske kogeplader, da de kan smelte fast. Sørg for, at emaljerede gryder o.l. ikke koges helt tomme. Hvis der kommer dybe ridser eller revner i den glaskeramiske kogeplade, skal komfuret straks adskilles fra el-nettet ved slukke ved afbryderen. Den damp, som dannes i ovnen, siver ud af dampsprækkerne ved bagkanten af den glaskeramiske kogeplade. Sprækkerne må derfor aldrig være tildækkede eller tilstoppede. Hold hænderne væk fra dampen. Opstilling/installation Ved opstillingen skal der være en minimumsafstand på 2 cm til varmefølsomme møbler og apparater. Komfuret skal opstilles vandret og i niveau med væggen. Gulvets eventuelle ujævnheder kan udlignes ved at stille på de fire stilleskruer i bunden af komfuret. Komfuret må ikke opstilles på et blødt underlag, tæppe el.lign. Montering af tippesikring i væggen Montering af tippesikring i gulvet Komfur Væg Komfur Væg Y X Y Gulv Gulv X Komfur 600 mm, højde 900 mm X=110 mm Y=80 mm Komfur 600 mm, højde 900 mm X=35-40 mm Y=80 mm 6

7 Nettilslutning Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Derved sikres, at gældende regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen bliver overholdt. Installationen skal overholde evt. specielle krav fastsat af det stedlige forsyningsselskab. Tilslutning af komfuret kræver en separat strømkreds. Tilslutningen må kun etableres ifølge el-diagrammerne, som findes på ydersiden af dækslet for tilslutningsklemmerne på bagpladen. Bemærk! Dette produkt bruger 16 A. Ved tilslutning eller udskiftning af tilledningen skal mindst en ledning af typen HO5 VVF-5G2,5 eller tilsvarende anvendes. BEMÆRK! Til opfyldelse af sikkerhedsforeskrifterne kræves en afbryder, som afbryder alle poler og har en kontaktafstand på mindst 3 mm. (Kan være hovedafbryder). Inden du tager komfuret i brug Før du kan tage dit nye komfur i brug, skal det gøres grundigt rent. Brug en fugtig klud, evt. med lidt opvaskemiddel. Brug aldrig ætsende eller skurende rengøringsmidler. Før ovnen tændes, skal beskyttelsestapen på grillelementet fjernes. Derefter efterprøves, at grillelementet er fæstnet korrekt med vinkelbeslagene i toppen af ovnen. Hvis ikke, skal grillelementet fæstnes ved at sætte vinkelbeslagene fast i toppen af ovnen. Bemærk! Ovnen er udstyret med en topgrill, som kan sænkes. Før rengøring af den øverste del af ovnen gøres følgende: - Løft grillelementet forsigtigt - Drej de to vinkelbeslag bagud - Grillelementet kan nu sænkes Efter rengøring hæves grillelementet igen og vinkelbeslagene drejes igen på plads i toppen af ovnen. Efter rengøringen skal ovnen [9] opvarmes med over-/undervarme eller med varmluft i ca. 45 minutter ved 250 C. Sørg for god ventilation i køkkenet under rengøringen. 7

8 Udpakning Apparatet er blevet sikret mod transportskader under befordringen ved hjælp af en emballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens elementer bortskaffes på en miljøvenlig måde. Alle materialer anvendt til emballeringen er miljøvenlige og 100% genanvendelige. De er markeret med et relevant symbol. Bemærk! Emballagemateriale (polyetylenposer, stykker af polystyrenskum) skal under udpakningen holdes væk fra børn. Bortskaffelse Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager Du væsentligt til at beskytte vores miljø. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen. 8

9 BETJENING AF KOGEZONER O 1 O 2 O 3 Kokezone slukket Viderekogningstrin Stegetrin Opkogningstrin Varmeholdningstrin Højt viderekogningstrin Højt stegetrin Så snart en glaskeramisk kogezone eller ovnen [9] tændes, lyser driftskontrollampen [8]. De glaskeramiske kogezoner reguleres med den tilhørende 7-trins betjeningsknap. Denne har ud over trinnene også tre mellemtrin, som er markeret med en prik. Disse mellemtrin vælges, hvis temperaturen på det lavere trin er for lav, og temperaturen på det højere trin er for høj. Derved er det muligt at foretage en præcis tilpasning af temperaturen til fødevarens art og mængde. De forskellige trin anvendes mest hensigtsmæssigt som beskrevet nedenfor. Kogezone slukket - stilling 0 Efter at den glaskeramiske kogezoner er slukket, kan eftervarmen stadig bruges til kogning/varmeholdning. Varmeholdningstrin Hvis retten blot skal småkoge langsomt ved ganske svag varme. Viderekogningstrin - stilling 1 Ved middelstore retter og hvis der ønskes en jævn viderekogning med en god energiudnyttelse. Højt viderekogningstrin Til tilberedning af store portioner. Stegetrin - stilling 2 Til retter, som kræver lave temperaturer til fortsat stegning. Højt stegetrin Til tilberedning af stegt kød og til retter, som kræver høje temperaturer til fortsat stegning. Opkogningstrin - stilling 3 I starten af tilberedningsprocessen, til hurtig kogning, bruning, opkogning og tilberedning af lynretter ved fuld varmeeffekt. 9

10 Dobbelt kogezone På nogle modeller er den forreste venstre kogezone og den bageste højre temperaturreguleret og har en dobbelt kogezone til kogegrej med stor diameter. Hvis du også vil tænde den ydre, større kogezone, skal du dreje betjeningsknappen [3] eller [5] ud over trin 3 til knappens symbol for dobbelt kogezone. Efterfølgende kan du vælge det ønskede trin hvormed temperaturen så indstilles for den større kogezone. I stillingen 0 for betjeningsknappen [3] eller [5]] slukkes den større dobbelte kogezone igen, og der skiftes tilbage til den lille indre, normale kogezone. Restvarmeindikation Restvarmeindikationen viser dig, på hvilken af de fire kogezoner der stadig er en overfladetemperatur på mere end 50 C. Ved at være opmærksom på dette forhold, kan du forebygge forbrændinger; du kan imidlertid også bruge restvarmen til at holde retter varme i begrænset tid. Type EK A, EK 62-20, EK ELS Restvarmeindikation Type EK A Type EK AF 10

11 Energisparetip Driftskontrolknappen [8] er en påmindelse om, at en af de fire kogezoner stadig er tændt. Det kan under alle omstændigheder anbefales at stille knappen på trin 0, nogle minutter før tilberedningsprocessen er omme. Kogezonen vil så afgive den lagrede restvarme uden at bruge mere energi. Anbring altid gryden eller panden på den glaskeramiske kogezone, før pladen tændes. Brug - så vidt muligt - altid det låg, som passer til gryden; derved opnås en væsentligt kortere tilberedningstid. Vælg kun det høje trin, hvis du ønsker en hurtig opkogning. Hvis der kommer damp ud under låget, bør du skifte til det lavest mulige viderekogningstrin. Derved bruger du ikke bare mindre energi, du forhindrer også, at maden koger over eller brænder på. 11

12 VALG AF KOGEGREJ Der stilles større krav til kogegrej til brug på glaskeramiske kogeplader end til almindelige kogeplader. Eventuelle ekstraudgifter til kogegrejet betaler sig hurtigt på grund af energibesparelser og længere levetid for kogegrej og glaskeramiske kogezone. Desuden forkortes tilberedningsprocessen og dermed arbejdstiden. Brug altid kun gryder og pander med lige så stor eller større diameter end den glaskeramiske kogeplade, hvor på de placeres. Derved opnås den bedst mulige varmeoverførsel. For små gryder medfører ikke kun energitab, men også risiko for at maden koger over og brænder fast på den glaskeramiske kogezone. Brug aldrig kogegrej med tynd eller buet bund, da dette kan medføre overophedning af den glaskeramiske kogeplade. De specielle elgryder med planslebet bund er de mest velegnede. Brug ikke gryder med plastgreb i ovnen. Kogegrejets bund skal altid holdes tør, så der ikke dannes kalkaflejringer på den glaskeramiske kogeplade. Ved anvendelse af specielt kogegrej skal du altid følge kogegrejfabrikantens anvisninger. Bemærk venligst: Kogegrej med aluminium- eller kobberbund kan efterlade metalliske pletter, som er meget vanskelige at fjerne. Vær især opmærksom på emaljerede gryder, som ved utilsigtet tørkogning kan forårsage uoprettelig skade. Vi henviser således til grydeproducenternes anvisninger. 12

13 BETJENING AF OVNEN Varmeindikation Kontrollampen [7] for ovnvarme lyser, så længe opvarmningsfunktionen er i gang. Når den valgte temperatur er nået, standses opvarmningen af temperaturreguleringen, og kontrollampen slukkes. Hvis temperaturen kommer under den indstillede værdi, startes opvarmningen på ny af styringen, og kontrollampen for ovnvarme lyser igen. Denne proces finder sted adskillige gange, mens ovnen er i brug. Reguleringsknap for ovntemperatur Med reguleringsknappen for ovntemperatur [1] vælges den ønskede temperatur i ovnen. Denne holdes automatisk konstant, så den svarer til den indstillede værdi [2] Ovnens funktionsvælger Belysning i ovnen Varmluft Varmluft med undervarme Varmluft med grill Grill Intensiv grill (grill + overvarme) [2a] Ovnens funktionsvælger Komfur type EK A Belysning i ovnen Over- og undervarme Over- og undervarme+blæser Grill Over- og undervarme+blæser Overvarme Undervarme Over- og undervarme 13

14 Multifunktionsovn I multifunktionsovnen kan man tilberede med traditionel over- og undervarme, varmluft samt grillstegning og dermed udnytte fordelene ved alle tilberedningsprincipper. Tilberedning med varmluft En varmluftsblæser, som er anbragt på ovnens bagvæg, sørger for en konstant luftcirkulation. Derved opnås en bedre varmeoverførsel til fødevarerne og en mere ensartet temperaturfordeling i hele ovnen. Du sparer energi, fordi der kan vælges væsentligt lavere temperaturer end i traditionelle ovne. På grund af de lavere temperaturer vil tilsmudsningen af ovnen heller ikke være så stor. Fedt o.l. brænder ikke så let fast og kan derfor fjernes uden vanskeligheder. Hvis flere flade kager eller bageplader med småkager skal bages samtidig, anbefales det at bruge den første og den tredje hyldeskinne fra neden. Optøning er væsentligt hurtigere og kan evt. også ske samtidig på alle hyldeskinner. Det er muligt at åbne lågen under bagning, også af sarte kager, uden at de falder sammen. En lang forvarmningstid som ved traditionelle ovne er ikke nødvendig; den indstillede temperatur nås hurtigt. BEMÆRK! Hvis motoren til varmluftblæseren går i stykker, skal ovnen straks slukkes. Opvarmning uden blæser kan medføre skader på ovnen. 14

15 BRUG AF VARMLUFTOVN Stegning Skub risten ind på en af de midterste hyldeskinner og sæt bradepanden nedenunder, eller læg risten direkte oven på bradepanden. Du kan også vælge kun at bruge bradepanden. Anbring denne på den midterste eller den nederste hyldeskinne. Porerne i kødet lukkes hurtigt, og den anførte fremgangsmåde forhindrer kødsaften i at sive ud, hvorved du opnår en jævn bruning og en perfekt gennemstegning, også af større kødstykker. Drej først ovnens funktionsvælger [2] til stilling 3 (varmluft med undervarme). Vælg så den ønskede temperatur med temperaturreguleringsknappen [1]. Det kan anbefales at brune kødet ved en høj temperatur og derefter skrue ned til en lavere temperatur. Hvis retten kræver mere end en times tilberedning, bør du så stille temperaturen på 160 C. Temperatur og stegetid (vejledende værdier) Stegtype C Minutter Kylling, ca. 1 kg Vildt, 1-1,5 kg Kalvesteg, ca. 1 kg Flæskesteg, ca. 1 kg Oksesteg, ca. 1 kg Gås, and 175 efter vægt De i tabellen anførte temperaturer gælder kun ved stegning på risten; ved stegning i en lukket beholder skal du stille temperaturen på 200 C. Rist til stegning, service, kageforme og grillstykker skal anvendes med krumningen opad. 15

16 Bagning I ovnen [9] kan du bage to pladekager på samme tid. Skub i så fald pladerne ind på 1. og 4. hyldeskinne. Hvis du ud over de medfølgende plader bruger andre bageforme, skal de stilles på grillristen (en af de midterste hyldeskinner, alt efter formens højde). Ved brug af varmluft er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Drej ovnens vælgerkontakt [2] til stilling (varmluft), og stil temperaturreguleringsknappen [1] på den ønskede temperatur. Bagetiden afhænger bl.a. af de benyttede plader og forme. Flydende deje og tykke lag kræver mindre varme, men længere bagetid. Temperatur og bagetid (vejledende værdier) Bagværk C Minutter Marengs Formkage Lagkagebunde Ostekage Høje formkager/rørte kager Gærdej Småkager Tærter Kiks Optøning Ved optøning kan du bruge alle hyldeskinner, også flere på samme tid, hvis beholdernes højde gør det muligt. Beholderne bør være tildækkede. Drej ovnens funktionsknap [2] til stilling (varmluft), og stil temperaturreguleringsknappen [1] på 140 C. Halvfærdige og rå retter bliver ikke kun tøet op ved C, de steges eller bages også samtidig. Optøningstemperaturer og -tider (vejl. værdier) Fødevare C Minutter Dybfrosne færdigretter Råt kød (steg), ca. 1 kg Rundstykker

17 OVER-/ UNDERVARME Stegning Skub risten ind på en af de midterste hyldeskinner og bradepanden nedenunder, eller læg risten direkte oven på bradepanden. Du kan også vælge kun at bruge bradepanden. Anbring denne på den midterste eller den nederste hyldeskinne. Hvis kødstykker vejer under 1000 g, er det mest hensigtsmæssigt at tilberede dem på den glaskeramiske kogeplade. Drej først ovnens funktionsvælger [2] til stilling 9 (over- og undervarme). Vælg så den ønskede temperatur med temperaturreguleringsknappen [1]. Steg i ca. 30 minutter ved 250 C. Stil så reguleringsknappen på 200 C. Ca. 30 minutter før stegeprocessen er færdig, skal du stille temperaturreguleringsknappen på 100 C. Stegetider (vejledende værdier) Stegtype Vægt Minutter Kylling, ca. 1 kg Vildt, ca. 1-1,5 kg Kalvesteg, ca. 1 kg Flæskesteg, ca. 1 kg Oksesteg, ca. 1 kg De anførte temperaturer gælder kun ved stegning på risten. Ved stegning i et ildfast fad med låg, skal du stille temperaturen på 200 C. Bagning Drej ovnens funktionsvælger [2] til stilling 9 (over- og undervarme), og forvarm ovnen med den nødvendige temperatur i ca. 15 minutter. Den medfølgende bageplade skubbes ind på en af de midterste hyldeskinner. Andre bageforme stilles på grillristen. Skub så grillristen ind i ovnen, sådan at bageformen så vidt muligt står i midten. Bagetiden afhænger bl.a. af de benyttede plader og forme. Flydende deje og tykke lag kræver mindre varme, men længere bagetid. Temperatur og bagetid (vejl. værdier) Bagværk C Minutter Marengs ca. 60 Formkage Lagkagebunde Ostekage Høje formkager/rørte kager Gærdej Småkager Tærter Kiks

18 Før og efter bagning Smør bageplader og -forme grundigt. Fyld ikke formene helt op til kanten, der skal være plads til, at kagedejen kan hæve. Kagen er gennembagt, når den løsner sig fra formen, eller når du kan udføre bageprøven ved forsigtigt at stikke en træpind (eller strikkepind) ind i kagen, uden at der bliver dej hængende. Lad den færdige kage hvile i 10 minutter, før du tager den ud af formen. Småkager bør så vidt muligt tages af bagepladen straks efter bagning, så de ikke bliver mørke og går itu, når du tager dem af. Ved bagning bør ovnlågen tidligst åbnes, når halvdelen af bagetiden er omme, for at kagen ikke falder sammen 18

19 GRILLSTEGNING Bemærk at grillmaden først skal saltes efter grillstegningen. Andre krydderier kan anvendes før grillstegningen. Grillstegning med infrarød grill Åbn ovnlågen. Da ovnlågen skal være delvis åben under hele stegningen, er det meget vigtigt at skubbe den vedlagte skærmplade [12] ind i klemmerne under betjeningspanelet for at beskytte betjeningsknapperne mod varme, damp og fedtstænk. Hold øje med komfuret under grillstegningen, og sørg for at holde børn på afstand af komfuret! Drej ovnens funktionsknap [2] til stilling 5 (grill), og vent ca. 8 minutter, før du anbringer grillmaden i ovnen. Fordel kødstykkerne på risten, sådan at de optager en flade, som ikke er større end det infrarøde varmelegeme. Skub risten ind på den øverste hyldeskinne. Ovnlågen skal stå på klem i hele stegetiden. Sving lågen op med et let tryk, og lad den glide opad, indtil den falder i hak og står på klem (med en vinkel på 20 ). Ovndøren må ikke hvile mod skærmpladen [12] (se billedet Ovnlåge ). Grillsteg maden 6-10 minutter på hver side alt efter type og tykkelse. 12 Grillstegning med varmluft Ved denne form for grillstegning er grilleffekten mere intensiv end med den infrarøde grill alene. Du har endvidere den fordel, at du kan grillstege store mængder på én gang. 19

20 Steaks, schnitzler, koteletter, pølser, kyllingestykker osv. skal ikke vendes ved grillstegning med varmluft. Herunder skal ovnlågen være helt lukket. Drej ovnens funktionsvælger [2] til stilling (varmluft med grill), og stil temperaturreguleringsknappen [1] på 200 C. Herunder kan du bruge de to midterste hyldeskinner på samme tid; risten foroven og bradepanden nedenunder. Tilberedningstiden ved grillstegning med varmluft er ca minutter, alt efter typen af grillmad. Intensiv grillstegning Åbn ovnlågen. Da ovnlågen skal være delvis åben i hele stegetiden, er det meget vigtigt at skubbe den vedlagte skærmplade [12] ind i klemmerne under betjeningspanelet for at beskytte betjeningsknapperne mod varme, damp og fedtstænk. Hold øje med komfuret under grillstegningen, og sørg for at holde børn på afstand af komfuret! Drej ovnens funktionsknap [2] til stilling 6 (infrarød grill og overvarme), og vent ca. 6 minutter, før du anbringer grillmaden i ovnen. Ved anvendelse af intensiv grill kan risten fyldes helt med kødstykker. Skub risten ind på en af de øverste hyldeskinner, alt efter kødstykkernes tykkelse. Ovnlågen skal stå på klem i hele stegtiden. Sving ovnlågen op med et let tryk, og lad den glide opad, indtil den falder i hak og står på klem (med en vinkel på 20 ). Ovnlågen må ikke hvile mod skærmpladen [12] (se billedet Ovnlåge ). Grillsteg maden 6-10 minutter på hver side - alt efter type og tykkelse. 20

21 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Lave tilberedningstemperaturer giver mindre tilsmudsning af ovnen Du må aldrig prøve at holde ovnen ren ved at lægge aluminiumfolie i bunden. Rengør ovnen om nødvendigt hurtigst muligt efter anvendelse (hver gang). Brug aldrig ovnspray eller stærke, ridsende pudse- eller skuremidler. Lad ovnlågen stå åben et stykke tid efter våd rengøring, så fugten kan slippe ud. Ved rengøring af blæserens fedtfilter skal ovnen slukkes, inden fedtfilteret tages af. Steam Clean - Nem rengøring Steam Clean er en speciel fremgangsmåde, som gør det nemt at rengøre ovnen uden anvendelse af dyre rengøringsmidler. Skub den dybe bradepande ind i den nederste rille og hæld ca. 0,25 l vand i bradepanden. Tænd for ovnen: Indstil funktionsknappen på undervarme, temperaturen på 50 C og tiden på 30 min. Vanddampen opløser madresterne i ovnen. Fjern nu ovnribberne og tør ovnens bund og sider af med med en fugtig klud eller svamp. Ovnribber / teleskopudtræk For at lette rengøringen kan ovnribberne skrues af ved hjælp af en fingerskrue. Ribberne tages ud ved at løsne fingerskruen. Hvis ovnen har teleskopudtræk tages disse af ved at vippe det en smule nedad. Derved løsnes klemmen, som holder dem fast. Rengør teleskopudtrækkene og ribberne i varmt sæbevand, og tør dem godt af bagefter. Monter teleskopudtrækkene ved at clipse dem på ribberne. Ovnribberne monteres ved at stikke dem i hullerne i sidevæggen og fastgøre dem med fingerskruen. Fingerskrue 21

22 Kabinettets flader Emaljerede flader og betjeningspanelet tørres af med en fugtig klud med sæbevand. Genstridig snavs kan eventuelt blødgøres ved at dække området et stykke tid med en fugtig klud. Bemærk: Brug aldrig stærke, ridsende pudse- eller skuremidler. Udførelse i rustfrit stål: Rengøring af overflader i rustfrit stål foretages med en fugtig klud, evt. tilsat et normalt rengøringsmiddel til rustfri stålflader. Udskiftning af ovnpære Ved udskiftning af ovnpæren skal komfuret først slukkes ved hovedafbryderen. Der må ikke være strøm til komfuret, når ovnpæren skiftes. Åbn ovnlågen og læg en klud (viskestykke/håndklæde) i bunden af ovnen, så beskyttelsesglasset ikke går itu, hvis det skulle falde ned. Pæren sidder foran oppe i midten af ovnens topplade. Den er beskyttet af et rundt beskyttelsesglas. Beskyttelsesglasset fjernes ved at dreje det mod venstre. Udskift den defekte pære (type 25 W / E 14, T 300 C) med en ny pære af samme type. Husk at sætte beskyttelsesglasset på plads igen ved at dreje det mod højre. Ovnpæren 22

23 Afmontering af ovnlågen For at lette rengøringen af ovnen er det muligt at tage ovnlågen af. Åbn ovnlågen. Skub hængslets små holdebøjler i begge sider op i lodret position. Løft ovnlågen et stykke opad og træk den væk fra ovnen en vinkel på Sæt lågen på plads i omvendt rækkefølge, og husk altid at skubbe holdebøjlerne ned igen for ikke at beskadige hængslet, når ovnlågen lukkes Rengøring af ruden i ovndøren: Det inderste dobbelte lag glas i ovnruden kan tages ud for rengøring. 1. Læg ovndøren i bekvem arbejdshøjde (fx på køkkenbordet) på et viskestykke eller lignende med forsiden nedefter. 2. Frigør den inderste glasrude ved at dreje sikringsknappen på ovndørens overside. 3. Træk derpå ruden op i pilens retning (se illustrationen). Hold i ruden og IKKE i afstandsstykkerne af gummi. 4. Læg ovndøren fladt ned på underlaget igen, mens du rengør den inderste rude og den yderste fastsiddende rude på invendig side. 5. Efter rengøring af ruderne, lægges ruden fladt ned med afstandsstykkerne af gummi nedad (hold ikke direkte på glasset med fingrene, men brug et viskestykke, køkkenrulle eller lignende). 6. Til sidst fastlåses ruden på ny ved at dreje skrueknappen fast igen. Holdebøjle på hængsel Ovnen må ikke anvendes, før alle lågeglas er korrekt monteret. Drej skrue og holder, og træk så glasruden ud opefter. 23

24 Glaskeramisk kogeplade Rengør den glaskeramiske kogeplade regelmæssigt og så vidt muligt, mens den er håndvarm eller kold. Sørg for, at snavs ikke brænder fast flere gange. I den forbindelse anbefaler vi følgende: Pas især på, at ingen sukker- eller syreholdige fødevarer brænder fast. Også aluminiumfolie og plastservice kan beskadige kogepladen, hvis materialet når at smelte på pladen og ikke straks fjernes. Ved let tilsmudsning, som ikke er brændt fast, kan pladerne tørres af med en fugtig klud. Kraftig tilsmudsning eller fastbrændt snavs fjernes ganske enkelt med en barberbladsskraber. Kalk, vandrande, fedtstænk og metallisk spillende misfarvninger fjernes med et middel, beregnet til glaskeramiske kogeplader. Magasinskuffe I magasinskuffen [11] kan du opbevare ovntilbehøret. Magasinskuffen kan trækkes ud til stoppet. Ved rengøring kan den trækkes helt ud. Træk først skuffen ud til stoppet, løft den en smule foran og tag den af. Magasinskuffen sættes på plads i omvendt rækkefølge. Sørg for, at skinnerne i de to sider af magasinet [11] anbringes rigtigt i styreskinnerne. 24

25 Foranstaltninger ved fejl Ved evt. defekt bedes du altid henvende dig til vores kundeservice eller til en autoriseret fagmand. Prøv aldrig at udføre reparationer på egen hånd. Før du tilkalder vores kundeservice bedes du dog kontrollere, at komfurets sikringer er i orden eller at der ikke er slukket ved afbryden. Hvis en glaskeramisk kogeplade får ridser eller revner, skal du straks afbryde strømmen til komfuret og informere vores kundeservice. 25

26 26

27

28 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 NO-2019 Skedsmokorset SE Malmö FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens IOAK-702 ( /1)

Type EK 60-00 ELB BASIC EK 60-00 ELB BASIC RF

Type EK 60-00 ELB BASIC EK 60-00 ELB BASIC RF Type EK 6- ELB BASIC EK 6- ELB BASIC RF DK Betjeningsvejledning Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Læs mere

Type EK 60-52 HK BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

Type EK 60-52 HK BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Type EK 60-5 HK BETJENINGSVEJLEDNING KMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye HAKA komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug.

Læs mere

Type EK 60 TRS,TSS,TMH,UMH

Type EK 60 TRS,TSS,TMH,UMH Type EK 60 TRS,TSS,TMH,UMH DK Betjeningsvejledning Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og de forskellige

Læs mere

EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug 5 5 5 EK 6- UMHJS EK 6- ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Type EK ELB BASIC EK ELB BASIC RF

Type EK ELB BASIC EK ELB BASIC RF Type EK 60-00 ELB BASIC EK 60-00 ELB BASIC RF DK Betjeningsvejledning Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Type EKM 60-02 S EK 60-01 ELB UMHJS EKM 60-03 F EKM 60-03 BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

Type EKM 60-02 S EK 60-01 ELB UMHJS EKM 60-03 F EKM 60-03 BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR 0 1 0 1 100 150 50 00 50 0 1 0 1 Type EKM 60-0 S EK 60-01 ELB UMHJS EKM 60-0 F EKM 60-0 BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret

Læs mere

EK 60-03 ELB RF BASIC

EK 60-03 ELB RF BASIC 0 1 0 1 100 150 50 00 50 0 1 0 1 Type EK 60-0 A EK 60-0 AF EK 60-0 ELB RF BASIC EK 60-01 A EK 6-1 EK 6-1 RF EK 60-0 ELB BASIC RF EK 60-0 S EK 60-00 A ELS EK 60-00 A ELM EK 60-0 ELB RF BASIC U EK 60-0 ELB

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Type EK EK A EK A EK AF EK ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

Type EK EK A EK A EK AF EK ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Type EK 62-20 EK 60-00 A EK 60-02 A EK 60-02 AF EK 60-00 ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2

Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2 Type KPN 60-00 ELS DK Betjeningsvejledning...2 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med

Læs mere

Type KK 56 EF, EP, ER

Type KK 56 EF, EP, ER Type KK 56 EF, EP, ER DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. O Gør dig fortrolig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Type EK 60 TRS,TSS,TMH,UMH,UMHS,URSS, UMHF,TMHF,TSSF,TRSF,ELB,ELBRF,00A,02A

Type EK 60 TRS,TSS,TMH,UMH,UMHS,URSS, UMHF,TMHF,TSSF,TRSF,ELB,ELBRF,00A,02A Type EK 60 TRS,TSS,TMH,UMH,UMHS,URSS, UMHF,TMHF,TSSF,TRSF,ELB,ELBRF,00A,02A DK Betjeningsvejledning Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

EK UMHJS EK ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

EK UMHJS EK ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. l Gør dig fortrolig med din

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Type EK A RF EK TA RF EK TA ALU EK RF EK ELS RF EK S RF O C BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

Type EK A RF EK TA RF EK TA ALU EK RF EK ELS RF EK S RF O C BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR 1 0 2 3 1 0 2 3 100 150 50 200 250 0 0 0 1 3 2 1 2 3 Type EK 60-02 A RF EK 60-02 TA RF EK 60-02 TA ALU EK 62-20 RF EK 60-00 ELS RF EK 60-02 S RF O C BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Tillykke med dit nye GRAM

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Type GK 60-00 TRSK BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

Type GK 60-00 TRSK BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug 100 150 50 00 50 Type GK 60-00 TRSK BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

O C MENU. Type EKI 60-01 TA RF BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

O C MENU. Type EKI 60-01 TA RF BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR MENU O C Type EKI 60-01 TA RF BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og de forskellige

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MENU. Type EKI TA RF BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

MENU. Type EKI TA RF BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR O MENU C Type EKI 60-00 TA RF BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og de forskellige

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning Installations- og brugsanvisning DA FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig kan

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

Type EK 60 UMHJS EK 60 ELB UMHJS

Type EK 60 UMHJS EK 60 ELB UMHJS 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 Type EK 60 UMHJS EK 60 ELB UMHJS DK Betjeningsvejledning Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Læs mere

Type IO 57 TR,TS,UR,US

Type IO 57 TR,TS,UR,US Type IO 57 TR,TS,UR,US DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM ovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye ovn og de forskellige betjeningsfunktioner

Læs mere

O C MENU. Type EKI 60-00 TBA RF EKI 60-00 TBA EKI 60-00 A RF EKI 60-00 A BETJENINGSVEJLEDNING INDUKTIONSKOMFUR

O C MENU. Type EKI 60-00 TBA RF EKI 60-00 TBA EKI 60-00 A RF EKI 60-00 A BETJENINGSVEJLEDNING INDUKTIONSKOMFUR MENU O C Type EKI 60-00 TBA RF EKI 60-00 TBA EKI 60-00 A RF EKI 60-00 A BETJENINGSVEJLEDNING INDUKTIONSKOMFUR Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold Elkomfur DK Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje komfur. Det er et meget fornuftigt valg da et komfur fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg!

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg! Æggets dag 2015 Optimal tilberedning af æg Udarbejdet på baggrund af æggets kemi af Harold McGee, gennemtestede tilberedningsmetoder fra America s Test Kitchen og testet i et forbrugerkøkken af Grethe

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK68320HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949757

Din brugermanual VOSS ELK68320HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949757 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK1910-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949577

Din brugermanual VOSS ELK1910-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949577 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK1910-HV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOB5620AB http://da.yourpdfguides.com/dref/624225

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOB5620AB http://da.yourpdfguides.com/dref/624225 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EOB5620AB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor ovn: 6 funktioner Ovnvolumen: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovntemperatur 50-270 C 5 niveauer (ovnribber)

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Din brugermanual BOSCH HSE421120S http://da.yourpdfguides.com/dref/3568020

Din brugermanual BOSCH HSE421120S http://da.yourpdfguides.com/dref/3568020 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING

EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING Emfang DK TILLYKKE med dit nye GRAM emfang Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger. De anvendte konstruktionsløsninger samt brug af

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Din brugermanual VOSS ETM1803-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949917

Din brugermanual VOSS ETM1803-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949917 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ETM1803-HV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZCC6657W http://da.yourpdfguides.com/dref/648255

Din brugermanual ZANUSSI ZCC6657W http://da.yourpdfguides.com/dref/648255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZCC6656W http://da.yourpdfguides.com/dref/648247

Din brugermanual ZANUSSI ZCC6656W http://da.yourpdfguides.com/dref/648247 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

DO81CSS-5. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA

DO81CSS-5. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA EAN13: 8017709080853 STOR OVN: 8 funktioner Ovnvolumen: 51 liter Ovntemperatur 50-250 C Elektronisk tænd/sluk ur Digital analog ur Minutur

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

Din brugermanual VOSS ETM413-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/949945

Din brugermanual VOSS ETM413-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/949945 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ETM413-1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere