VC 40 / VC 20. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VC 40 / VC 20. Printed: 04.07.2014 Doc-Nr: PUB / 5129770 / 000 / 03"

Transkript

1 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Инструкция по зксплуатации Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend de en fr it es pt nl sv no fi el hu ru hr sl bg ro tr lv lt et ko ar Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

2 # Ç +± 9 + +[ Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

3 2 7 1/5 3 2/ /5 3 2/ / Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

4 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

5 ORIGINAL BRUGSANVISNING VC 20 U/ VC 20 UM/ VC 40 U/ VC 40 UM Våd- og tørstøvsuger Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af maskinen til andre. Indholdsfortegnelse side 1 Generelle anvisninger Beskrivelse Tilbehør Tekniske specifikationer Sikkerhedsanvisninger Ibrugtagning Betjening Rengøring og vedligeholdelse Fejlsøgning Bortskaffelse Producentgaranti - Produkter EF-overensstemmelseserklæring (original) Tallene henviser til billeder. Billederne finder du i tillægget til brugsanvisningen. I denne brugsanvisning henviser ordet "apparat" altid til våd-/tørstøvsugeren VC 20/40. Alle tekster i denne brugsanvisning vedrører alle 4 apparater, medmindre der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at de kun gælder for VC 20 UM / VC 40 UM. Apparatets komponenter, betjenings- og visningselementer Håndgreb ; Kontakt = Låseklemme % Smudsbeholder & Forsænkede greb ( Slangeudtag ) Lukkemuffe til indgangsfitting (VC20 UM/VC40 UM) + Stikdåse Kabelkrog / Sugehoved : Filterafdækning Klemme til filterafdækning $ Slangediameterindstilling (VC 20 UM/ VC 40 UM) Skydebøjle med holder Låsemekanisme til holder 1 Generelle anvisninger 1.1 Signalord og deres betydning FARE Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden. ADVARSEL Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage alvorlige personskader eller døden. Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader. Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger. 1.2 Forklaring af piktogrammer og yderligere anvisninger Forbudssymboler Transport på kranen er ikke tilladt Advarselssymboler Generel fare Advarsel om ætsende stoffer Advarsel om farlig elektrisk spænding Advarsel om eksplosionsfarlige stoffer 105

6 Påbudssymboler På apparatet Brug sikkerhedstøj Brug høreværn Symboler Brug beskyttelsesbriller Brug sikkerhedssko Brug beskyttelseshandsker Anbring åndedrætsværn Brug sikkerhedshjelm ADVARSEL! Dette apparat indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelse af støvposen, må kun udføres af sagkyndige personer. Benyt personligt beskyttelsesudstyr. Tænd først apparatet, når det komplette filtersystem er installeret, og funktionen af volumenstrømkontrollen er kontrolleret. Placering af identifikationsoplysninger på maskinen Typebetegnelse og serienummer fremgår af apparatets typeskilt. Notér disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted. Type: Læs brugsanvisningen før brug Affald skal indleveres til genvinding på en genbrugsstation. Serienummer: 2 Beskrivelse 2.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse VC 20/40 er en allround industristøvsuger med effektiv rengøring til tørstøv. Den kan anvendes både som tør- og vådstøvsuger. Maskinen er velegnet til opsugning af mineralsk boreslam ved brug som vådstøvsuger i forbindelse med Hilti diamantborekroner eller Hilti diamantsave og til opsugning af store mængder mineralsk støv ved brug som tørstøvsuger i forbindelse med diamantslibere, vinkelslibere, borehamre og tørborekroner. Endvidere kan maskinen bruges til opsugning af flydende materiale. Den er velegnet til opsugning af mineralsk boreslam. Maskinen (VC 20 UM, VC 40 UM) er velegnet til opsugning af tørt, ikke-brændbart støv, væske, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier (eller MAK eller AGW værdier) på 0,1 mg/m³ (støvklasse M). Alt efter det opsugede støvs farlighed skal maskinen udstyres med passende filtre. Med VC 20 UM eller VC 40 UM må der kun opsuges sundhedsskadelige stoffer ifølge IEC (klasse M). Opsugning af alle andre sundhedsskadelige stoffer er forbudt. Opsugning af olie og flydende medier med en temperatur på over 60 C er forbudt. Ved opsugning af støv med eksponeringsgrænseværdier skal luftudskiftningshastigheden i rummet være tilstrækkelig, hvis maskinens udblæsningsluft føres tilbage i rummet (se i den forbindelse de gældende nationale regler). Maskinen må ikke anvendes til opsugning af eksplosionsfarlige stoffer, ulmende, brændende eller brændbare (undtagelse: træspåner) og aggressive støvtyper (f.eks. magnesium aluminiumsstøv osv.) og væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, køle og smøremidler osv.). Maskinen må ikke anvendes liggende. VC 20 må højst veje 37 kg med nyttelast inklusive opsuget materiale. VC 40 må højst veje 55 kg med nyttelast inklusive opsuget materiale. Undlad at bruge maskinen som erstatning for en stige. Undlad at anvende maskinen i stationær konstant drift i automatiske eller halvautomatiske anlæg. Brugerne af maskinen skal før arbejdet informeres om håndtering af maskinen; de farer, der udgår fra materialet; og sikker bortskaffelse af det opsugede materiale. Anvendelse under vand er forbudt. Denne maskine må ikke bruges på mennesker og dyr. Anvend en antistatisk sugeslange for at undgå elektrostatisk opladning. 106

7 Maskinen er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. på hoteller, på skoler, på hospitaler, på fabrikker, i butikker, på kontorer og i udlejningsejendomme. Det er ikke tilladt at bearbejde sundhedsfarlige materialer, f.eks. asbest. Maskinen kan anvendes følgende steder og til følgende formål: på byggepladser, på værksteder, til renovering, til ombygning, til nybygning. Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, pleje og vedligeholdelse. Brug kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning. Det er ikke tilladt at modificere eller tilføje ekstra dele til maskinen. 2.2 Slangediameterindstillinger (VC 20 UM/ VC 40 UM) Slangediameter 21mm 27mm 36mm 2.3 Medfølgende dele: 1 Apparat inklusive filterelement 1 Sugeslange komplet med slangetilslutning, slangemuffe og konusapter 1 Støvpose af kunststof PE VC 20 1 Støvpose af papir komplet VC 40 1 Brugsanvisning Slangediameterindstilling Anvendelse af forlængerledning Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt tværsnit, der er godkendt tildetpågældendeanvendelsesområde. I modsat fald kan der forekomme effekttab på apparatet og overophedning af ledningen. Kontrollér jævnligt, om forlængerledningen er beskadiget. Udskift beskadigede forlængerledninger. Anbefalede mindstetværsnit og maks. kabellængder for VC 20/40 ved brug af elværktøj via apparatstikdåsen: Ledertværsnit 1,5 mm² 2,5 mm² 3,5 mm² Netspænding 110 V Anbefales ikke 25 m Anbefales ikke Netspænding V 30 m 50 m Anbefales ikke Anbefalede minimale tværsnit og maksimale ledningslængder for VC 20/40: Ledertværsnit 1,5 mm² 2,5 mm² 3,5 mm² Netspænding 100 V Anbefales ikke Anbefales ikke 75 m Netspænding 110 V 30 m 50 m Anbefales ikke Anvend kun forlængerledninger, der har en jordleder. Anvend ikke forlængerledninger med 1,25 mm² og 2 mm² ledertværsnit. 2.5 Forlængerledning udendørs Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug. 2.6 Brug af generator eller transformator Dette apparat kan anvendes sammen med en generator eller transformator på arbejdsstedet, hvis følgende betingelser overholdes: Den afgivne effekt i watt skal være mindst det dobbelte af den maksimale effekt, der fremgår afapparatets typeskilt, driftsspændingen skal til enhver tid ligge mellem +5 % og 15 % i forhold til den nominelle spænding, og frekvensen skal ligge på 50 til 60 Hz, aldrig over 65 Hz. Der skal være en automatisk spændingsregulator med startforstærkning. 107

8 Slut aldrig andre apparater til generatoren/transformatoren samtidig. Når andre apparater tændes og slukkes, kan der opstå underspændings- og/eller overspændingsspidser, som kan beskadige apparater. 2.7 Anvisninger for brug - tilbehør Tilbehør Støvpose af kunststof PE VC 20/40 Støvpose af papir VC 20 / VC 40 Filterfleece VC 20/40 Filterelement VC 20/40 Filterelement PES VC 20/40 Sugeslange 27 X 3,5 m AS Sugeslange 36 mm statisk kompl. Sugeslange 36 x 5 m AS Anvendelsestype mineralske opgaver, våd og tør Opgaver i træ tør fortrinsvis tør våd og tør specielt til tørsugning våd og tør specielt til tørsugning Til VC 20 UM og VC 40 UM skal der anvendes 1 stk. tilbehør (støvpose af kunststof eller støvpose af papir eller filterfleece)! 3Tilbehør Reservedele, værktøj og tilbehør fås via Hiltis salgskanaler. Betegnelse Varenummer, beskrivelse Støvpose af kunststof PE VC Støvpose af kunststof PE VC Støvpose af papir komplet VC Støvpose af papir komplet VC Filterfleece VC Filterfleece VC Filterelement VC 20/ Filterelement PES VC 20/ Sugeslange antistatisk 27 mm med 3,5 m Sugeslange 36 mm statisk kompl Sugeslange 36 mm med 5 m Tilbehørssæt , 1 bøjning, 2 forlængerrør, 1 gulvmundstykke med lamellæber og 1 sæt børster Slangetilslutning Konusapter Skydebøjle (kun VC 40) Skydebøjle DPC 20 (kun VC 40)

9 4 Tekniske specifikationer Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Nominel spænding 100 V 110 V 110 V Nominel effekt W W W Tilslutningseffekt for integreret stikdåse til W elværktøj (hvis en sån findes) Nettilslutning (type) VCTF 3 x 2.0 mm² A07 QQ F 3/ 12 AWG H07 BQ F 3G 1,5 mm² Nominel spænding V V (CH) V (GB) V (NZ) Nominel effekt W W W W Tilslutningseffekt for W W W W integreret stikdåse til elværktøj (hvis en sån findes) Nettilslutning (type) H07 RN F 3G 1.5 mm² H07 RN F 3G 1.5 mm² H07 RN F 3G 1.5 mm² H07 RN F 3G 1.5 mm² Nominel effekt W W Maks. volumenstrøm (luft) 61 l/sek 61 l/sek VC 20 U / VC 40 U Maks. volumenstrøm (luft) 135 m³/h 145 m³/h VC 20 UM / VC 40 UM Maks. vakuum VC 20 U / VC 40 U 23 kpa 23 kpa Maks. vakuum VC 20 UM / VC 40 UM 18,5 kpa 22 kpa Maskine VC 20 U/ VC 20 UM VC 40 U/ VC 40 UM Netfrekvens Hz Hz Vægt i overensstemmelse med 12,9 kg/ 13,0 kg 14,6 kg/ 14,7 kg EPTA procedure 01/2003 Mål (L x B x H) 505 mm x 380 mm x 500 mm 505 mm x 380 mm x 610 mm Netledning 7,5 m 7,5 m Beholdervolumen 21 l 36 l Støvnyttevolumen 23 kg 40 kg Vandnyttevolumen 13,5 l 25 l Sugeslangediameter (drejemuffe på sugeside; maskinmuffe på maskinside) Længde5m:36mm Længde 3,5 m: 27 mm Længde5m:36mm Længde 3,5 m: 27 mm Lufttemperatur C C Automatisk filterrengøring ca. hver 15 S 15 S Oplysninger om apparat og anvendelsesformål Beskyttelsesklasse Kapslingsklasse Beskyttelsesklasse I IP X4 stænkvandsbeskyttet Information om støj- og vibrationsniveau (målt iht. EN ): Typisk A-vægtet lydtrykniveau 71 db (A) Usikkerhed for det nævnte lydniveau 2,5 db (A) 109

10 Triaksial vibrationsværdi (vibrationsvektorsum) Usikkerhed (K) < 2,5 m/s² er medtaget i vibrationsværdien 5 Sikkerhedsanvisninger 5.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger a) Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. b) Læs alle anvisningerne! Hvis du ikke retter dig efter de følgende anvisninger, kan det medføre elektriske stød, brand og/eller alvorlige personskader. c) Ved anvendelse af maskinen sammen med et elværktøj skal elværktøjets brugsanvisning læses før brugen, og alle anvisninger skal overholdes. 5.2 Krav til brugeren a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge apparatet fornuftigt. Man bør ikke bruge apparatet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af apparatet kan medføre alvorlige personskader. b) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. c) Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af maskinens type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. d) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv. e) Apparatet er beregnet til professionel brug. f) Apparatet må kun betjenes, serviceres og repareres af autoriseret og trænet personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette apparat. g) Vær ekstra opmærksom, når du arbejder på trapper. h) Stik ikke noget ind i åbningerne på apparatet. Brug ikke apparatet, hvis åbninger er blokeret. Hold åbningerne fri for støv, fnug, hår og alt, hvad der kan hindre luftgennemstrømningen. 5.3 Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne a) Sørg for god belysning på arbejdspladsen. b) Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen. c) Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld. d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte maskinen. Maskiner er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer eller af personer med begrænsede fysiske, motoriske eller mentale evner. e) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. f) Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller mpe. g) Sørg for, at andre personer ikke rører ved apparatet eller forlængerledningen. h) Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen. i) Brug skridsikre sko. j) Træk under arbejdet altid netledningen, forlængerledningen og sugeslangen bagud væk fra apparatet. Dette nedsætter risikoen for at falde under arbejdet. k) Stuv altid netledningen, forlængerledningen og sugeslangen af vejen efter arbejdet. Dette nedsætter faren for at falde. l) Apparatet må ikke transporteres med en kran. m) Kontrollér, at apparatet er slukket, før du slutter det til stikkontakten. 5.4 Generelle sikkerhedsforanstaltninger a) Brug altid det rigtige værktøj. Brug ikke værktøjet til formål, som det ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand. b) Lad aldrig maskinen være uden opsyn. c) Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion. d) Apparatet skal beskyttes mod frost. e) VIGTIGT - Maskiner, der ikke bruges, skal opbevares sikkert. De skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde. f) For støvsugere af M-klassen er det vigtigt, at indgangsfittingen lukkes med lukkemuffen, når de transporteres eller ikke anvendes. g) Træk altid stikket ud, når apparatet ikke anvendes (f.eks. ved en pause i arbejdet), inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af filter. 110

11 h) Sluk apparatet under transport. i) Kontrollér værktøjet og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Før du fortsætter med at bruge værktøjet, skal du omhyggeligt kontrollere, at sikkerhedsudstyret og evt. let beskadigede dele fungerer fejlfrit og i overensstemmelse med formålet. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så værktøjets fejlfrie drift er sikret. Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af et anerkendt serviceværksted, hvis der ikke er angivet andet i brugsanvisningen. j) Kontrollér, at filteret sidder korrekt. Kontrollér, at filteret ikke er beskadiget. k) Sørg for, at apparatet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig apparatsikkerhed. l) Træk stikket ud af stikkontakten, inden apparatet indstilles, inden der skiftes tilbehørsdele, eller inden du lægger apparatet fra dig. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af apparatet. m) Brug maskinen, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse anvisninger, og sån som det kræves for denne specielle maskintype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskiner til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. n) Kør ikke støvsugeren hen over netledningen. o) Vandstandsbegrænsningsanordningen skal regelmæssigt rengøres med en børste og undersøges for tegn på skader i henhold til anvisningerne. 5.5 Mekanisk a) Følg anvisningerne vedrørende rengøring og vedligeholdelse. b) Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, så maskinens funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj. 5.6 Elektrisk a) Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke apterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Sæt stikket i en egnet jordet stikkontakt, som er installeret på sikker vis og afstemt efter alle lokale forhold. c) Hvis du er i tvivl om, hvor vidt stikkontakten er jordet korrekt, skal du få en elektriker til at kontrollere dette. d) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. e) Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i apparatet øger risikoen for elektrisk stød. f) Kontrollér regelmæssigt apparatets netledning, og få den udskiftet hos Hilti, hvis den er beskadiget. Kontrollér jævnligt forlængerledninger, og udskift dem, hvis de er beskadigede. g) Kontrollér, at maskinen og tilbehøret er i ordentlig stand. Brug ikke maskinen og tilbehøret, hvis dette er beskadiget, hvis det ikke er komplet, eller hvis der er betjeningselementer, der ikke kan betjenes problemfrit. h) Hvis netledningen og/eller forlængerledningen beskadiget under arbejdet, må du ikke berøre disse. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød. i) Netledningen skal udskiftes med den type, som fremgår af brugsanvisningen. j) Beskadigede kontakter skal udskiftes af Hiltis serviceafdeling. Brug ikke et apparat, hvor kontakten ikke kan tænde eller slukke. k) Lad altid professionelle (Hilti-service) reparere maskinen med originale reservedele, ellers kan det medføre, at brugeren kommer til skade. l) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære apparatet i ledningen, hænge apparatet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. m) Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. n) Ved strømsvigt: Sluk apparatet, og træk stikket ud. o) Undgå brug af forlængerledninger med flere udtag og samtidig anvendelse af flere apparater. p) Anvend kun stikdåsen til de formål, der fremgår af brugsanvisningen. q) Undgå at sprøjte vand på støvsugerens overdel: Det kan medføre fare for personer og apparatet. r) Samlinger af netledninger, forlængerledninger eller apparatnetledninger skal være stænkvandsbeskyttede. s) Netledninger skal trækkes ud ved at holde direkteistikket(ikkevethiveogslideiselve ledningen). 111

12 t) Træk aldrig i netledningen for at bringe støvsugeren i en anden arbejdsposition. u) Anvend aldrig maskinen, hvis den er snavset eller vådt. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød. Lad derfor jævnligt Hilti kontrollere snavsede maskiner, især hvis de ofte bruges til elektrisk ledende materialer. v) Kontrollér, at ledningen ikke ligger i vandpytter. w) Brug ikke stikkontakten eller tilbehøret med våde hænder. 5.7 Opsuget materiale e) Undgå kontakt med flydende baser eller syrer. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand, og søge læge. f) Anvend beskyttelseshandsker ved opsugning af varmt materiale med en temperatur på op til maks. 60 C. g) Opsug ikke genstande, som kan give personskader gennem støvposen (f.eks. spidse eller skarpe materialer) 5.8 Termisk Brug ikke apparatet til opsugning af varme materialer med en temperatur på >60 C (glødende cigaretter, varm aske osv.) a) Sundhedsskadeligt, brændbart og/eller eksplosivt støv må ikke suges op (magnesium-/aluminiumstøv osv.). b) Maskinen i støvklasse M er velegnet til opsugning af tørt, ikke-brændbart støv, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier 0,1 mg/m³. Alt efter det opsugede støvs farlighed skal maskinen udstyres med passende filtre. c) Apparatet må ikke bruges til opsugning af brændbare, eksplosive eller aggressive væsker (køle- og smøremidler, benzin, opløsningsmidler, syrer (ph <5),lud(pH>12,5)osv.) d) Sluk omgående apparatet, hvis det lækker skum eller væske. 5.9 Personlige værnemidler a) Brugeren og personer, som opholder sig i nærheden, skal under brug og vedligeholdelse af maskinen bære egnede beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og et let åndedrætsværn, i tilfælde af udvikling af støv. b) Brug beskyttelsestøj ved arbejde med mineralsk boreslam, og undgå kontakt med huden (ph >9, ætsende) 6 Ibrugtagning Netspændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet. Maskinen må ikke være sluttet til elnettet. FARE Slut kun apparatet til en korrekt jordet strømkilde. Sørg altid for, at våd-/tørstøvsugeren står stabilt ved at aktivere hjulbremserne. Ved påsætning af sugehovedet skal du passe på ikke at klemme fingrene og beskadige netledningen. 6.1 Anvendelse af forlængerledning og generator eller transformator Se kapitlet "Beskrivelse/anvendelse af forlængerledning". 6.2 Første ibrugtagning 2 1. Åbn de to låseklemmer. 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen. 112

13 3. Tag tilbehørsdelene ud af smudsbeholderen og emballagen. Til opsugning af støv med eksponeringsgrænseværdier på 0,1 mg/m³ skal M-klasseudførelsen anvendes. Ilæg filterfleece eller en støvpose (kunststof) til mineralsk støv eller en støvpose af papir til træspåner i beholderen som beskrevet i vejledningen. Til opsugning af farligt støv: Ilæg en støvpose af kunststof i beholderen som beskrevet i vejledningen (vejledning påtrykt). 4. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen. 5. Luk de to låseklemmer. 6. Kontrollér, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst. 7. Slut sugeslangen til maskinen Ilæg en støvpose af papir til opsugning af træspåner 3 1. Åbn de to låseklemmer. 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen. 3. Sæt en ny støvpose af papir i smudsbeholderen. 4. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen. 5. Luk de to låseklemmer. 6. Kontrollér, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst. 7. Slut sugeslangen til maskinen. 6.3 Power Conditioner Ved isætning af Power Conditioner i skydebøjlens U- profil skal du sørge for, at stikdåsen peger opad, og at fjedrene går i indgreb. For at undgå personskader skal Power Conditioneren og løst værktøj fjernes fra holderen før tømning af det opsugede materiale og transport af støvsugeren. 6.4 Transport FARE For støvsugere af M-klassen er det vigtigt, at indgangsfittingen lukkes med lukkemuffen, når de transporteres eller ikke anvendes. FARE Apparatet skal være standset helt, før det transporteres. Apparatet må ikke bæres, når det er fuldt. Tøm apparatet, før det bæres et andet sted hen. Efter opsugning af vand må apparatet ikke vippes eller transporteres liggende. I forbindelse med transport kan du ved hjælp af konusapteren stikke de to slangeender ind i hinanden. 7Betjening ADVARSEL For støvsugere af M-klassen skal du være opmærksom på følgende: Inden maskinen fjernes fra et område med farlige stoffer, skal maskinens ydre støvsuges, tørres grundigt af eller pakkes tætsluttende ind. Alle maskindele skal anses for at være kontaminerede, hvis de fjernes fra det farlige område, og der skal træffes egnede foranstaltninger for at undgå spredning af støvet. ADVARSEL I nødstilfælde (f.eks. filtergennembrud) skal maskinen slukkes, afbrydes fra lysnettet og kontrolleres af en tekniker, før den anvendes igen. For støvsugere af M-klassen skal du være opmærksom på følgende: VIGTIGT! Dette apparat indeholder sundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, herunder bortskaffelse af støvopsamlingsbeholderen, skal altid foretages af fagfolk, som bærer passende sikkerhedsudstyr. Må ikke anvendes, medmindre filtreringssystemet er komplet monteret. Sørg altid for, at våd-/tørstøvsugeren står stabilt ved at aktivere hjulbremserne. 7.1 Slangediameterindstilling (VC 20 UM/ VC 40 UM) Ved opsugning af tørt, ikke-brændbart støv med eksponeringsgrænseværdier og træspåner skal sugeslangediameteren afstemmes med positionen af kontakten til indstilling af slangediameteren. Ved anvendelse af maskinen sammen med Hiltis hulborsystem skal du skifte til den mindste slangediameter. Se kapitel: 2.2 Slangediameterindstillinger (VC20 UM/VC40 UM) 7.2 Anvendelse uden brug af apparatstikdåsen Kontrollér, at apparatet er slukket (kontakten står på "OFF", før du sætter netstikket i stikkontakten. 1. Sæt stikket i stikkontakten. 113

14 2. Drej kontakten hen på "ON". 7.3 Anvendelse med brug af maskinstikdåsen FARE Stikdåsen er kun beregnet til direkte tilslutning af elværktøj til støvsugeren. Kontrollér, at elværktøjet er slukket, før du sætter netstikket i stikdåsen. For elværktøj, der er sluttet til maskinstikdåsen, skal den tilhørende brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne deri følges. Kontrollér, om det tilsluttede elværktøjs maksimale effektforbrug ligger under den tilladte maksimale effekt for maskinstikdåsen (tabel "Tekniske ta" og påtrykt værdi på maskinstikdåsen). 1. Træk maskinens netstik ud af stikdåsen. 2. Sæt elværktøjets netstik i maskinstikdåsen. 3. Sæt maskinens netstik i stikkontakten. 4. Drej kontakten hen på "AUTO". 5. Tænd for elværktøjet. Efter frakobling af elværktøjet kører maskinen videre et kort øjeblik, så det støv, der befinder sig i sugeslangen, suges op. 7.4 Opsugning af tørt støv Før opsugning af tørt støv og i særdeleshed mineralsk støv skal det kontrolleres, at der er lagt en korrekt støvpose i beholderen (Hilti-tilbehør). Det opsugede materiale kan derefter bortskaffes nemt og sobert. Det opsugede materiale skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser. Brug aldrig støvsugeren uden filterelement. Ved påsætning af sugehovedet skal du passe på ikke at klemme fingrene og beskadige netledningen. Kontrollér, at filterelementet er tørt. Et vådt filterelement tilstoppes hurtigt, når der opsuges tørt materiale. Derfor bør filterelementet udskiftes med et tørt filterelement før tørsugning Udskiftning af støvpose af papir / filterfleece FARE Kontrollér, at posen ikke er blevet perforeret af genstande, som du kan komme til skade på. Det opsugede materiale skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser. 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn de to låseklemmer. 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen. 4. Adskil ved støvpose af papir forsigtigt filterposemuffen fra apteren, eller tag filterfleecen ud. 5. Luk filterposemuffen med skyderen eller filterfleecen med dækslet. 6. Rengør smudsbeholderen med en klud. 7. Fastgør en ny støvpose / ny filterfleece i smudsbeholderen. 8. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen. 9. Luk de to låseklemmer Udskiftning af støvpose af kunststof 4 Det opsugede materiale skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser. 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn de to låseklemmer. 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen. 4. Luk støvposen af kunststof med en kabelstrip under de udstansede huller. 5. Tag støvposen af kunststof ud. 6. Rengør smudsbeholderen med en klud. 7. Fastgør en ny støvpose af kunststof (vejledning påtrykt) i smudsbeholderen. 8. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen. 9. Luk de to låseklemmer. 7.5 Opsugning af væske Brug aldrig støvsugeren uden filterelement Før opsugning af væske 1. Tag støvposen ud af smudsbeholderen. 2. Kontrollér niveauovervågningens elektroder for tilsmudsning, og rengør disse med en børste, hvis de er tilsmudsede Under opsugning af væske Anvend om muligt et separat filterelement, hvis apparatet bruges som vådstøvsuger. Anvend om muligt Hilti PES-filterelementet. I tilfælde af skumnnelse skal arbejdet øjeblikkeligt afbrydes og beholderen tømmes. Ved opnåelse af det maksimale niveau slukkes apparatet automatisk. 114

15 7.5.3 Efter opsugning af væske 5 1. Åbn de to låseklemmer. 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen. 3. Tøm beholderen, og rengør beholderen med en vandslange, elektroderne med en børste og filterelementet efter forudgående tørring ved at stryge det af med hånden. 4. Stil sugehovedet adskilt fra beholderen, så filterelementet og beholderen kan tørre. 7.6 Akustisk signal (VC 20 UM/ VC 40 UM) Hvis lufthastigheden i sugeslangen kommer under 20 m/s, høres af sikkerhedsmæssige årsager et akustisk advarselssignal. Årsager til dette fremgår af kapitlet Fejlsøgning. 7.7 Efter arbejdet 1. Sluk for elværktøjet. 2. Drej kontakten hen på "OFF". 3. Træk stikket ud af stikkontakten. 4. Rul netledningen sammen, og hæng den op på ledningskrogen. 5. Tøm beholderen, og rengør maskinen ved at tørre den af med en fugtig klud. 6. Rul slangen sammen 7. Anbringmaskinenpåettørtogsikkertsted,hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug. 7.8 Tømning af smudsbeholderen For at undgå personskader skal Power Conditioneren og løst værktøj fjernes fra holderen før tømning af det opsugede materiale og transport af støvsugeren Tømning af smudsbeholderen ved tørt støv Før tømning af smudsbeholderen skal du gøre følgende: 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag Efter tømning af smudsbeholderen skal du gøre følgende: Ved påsætning af sugehovedet skal du passe på ikke at klemme fingrene og beskadige netledningen. Sæt sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer Tøm smudsbeholderen uden støvpose (ved væske) Det opsugede materiale skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser. 1. Tøm smudsbeholderen ved at vippe den ved hjælp af de dertil beregnede forsænkede greb. 2. Rengør kanten af smudsbeholderen med en fugtig klud. 8 Rengøring og vedligeholdelse For støvsugere af M-klassen skal du være opmærksom på følgende: VIGTIGT! Dette apparat indeholder sundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, herunder bortskaffelse af støvopsamlingsbeholderen, skal altid foretages af fagfolk, som bærer passende sikkerhedsudstyr. Må ikke anvendes, medmindre filtreringssystemet er komplet monteret. 8.1 Automatisk filterelementrengøring Filterelementet må ikke rengøres ved at banke det mod hårde genstande eller ved at bearbejde det med hårde eller spidse genstande. Dette forkorter filterelementets levetid. Filterelementet må ikke rengøres med en højtryksrenser. Dette kan medføre revner i filtermaterialet. Filterelementet er en sliddel. Det bør mindst udskiftes en gang hvert halve år; ved intensiv brug af apparatet dog noget oftere. Apparatet er forsynet med en automatisk filterrengøringsanordning til at fjerne fastsiddende støv fra filterelementet mest muligt. Filterelementet rengøres automatisk af luftstød (pulserende støj). Filterelementrengøringen fungerer kun, hvis der er tilsluttet en sugeslange. 8.2 Udskiftning af filterelement Brug aldrig støvsugeren uden filterelement Afmontering af filterelement 6 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn låseklemmen til filterafdækningen. 3. Åbn filterafdækningen. 4. Tag forsigtig filterelementet ud ved at tage fat i de forsænkede greb i holderen Montering af filterelement 7 1. Rengør tætningsfladen med en klud. 115

16 2. Isæt det nye filterelement. 3. Luk filterafdækningen ved at vippe dækslets låsemekanisme fremad. 4. Luk låseklemmen til filterafdækningen. 8.3 Åbning af apparat i forbindelse med kontrol 1. Aktivér hjulbremserne. 2. Træk stikket ud af stikkontakten. 3. Åbn de to låseklemmer. 4. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag. 8.4 Kontrol af niveauovervågning Kontrollér, om frakoblingskontakterne er snavsede, og rengør dem i givet fald med en børste. 8.5 Lukning af maskinen Ved påsætning af sugehovedet skal du passe på ikke at klemme fingrene og beskadige netledningen. 1. Kontrollér tætningen ved sugehovedet for tilsmudsning, og rengør den i givet fald med en klud. 2. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen. 3. Luk de to låseklemmer. 8.6 Rengøring af værktøjet Træk stikket ud af stikkontakten. Anvend aldrig værktøjet, hvis ventilationsåbningerne er tilstoppede! Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste. Rengør jævnligt apparatet udvendigt med en pudseklud. Du må ikke bruge højtryksrensere, mprensere eller almindeligt vand til rengøring! Det kan forringe apparatets elektriske sikkerhed. Hold altid apparatets greb fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. For støvsugere af M-klassen skal du være opmærksom på følgende: I forbindelse med vedligeholdelse og rengøring skal apparatet håndteres på en sån måde, at der ikke opstår fare for vedligeholdelsespersonalet og andre personer. Anvend filtreret tvangsudluftning. Brug beskyttelsestøj. Rengør vedligeholdelsesområdet, så der ikke ledes farlige stoffer ud i det omkringliggende miljø. Inden apparatet fjernes fra området med farlige stoffer, skal apparatets ydre støvsuges, tørres grundigt af eller pakkes tætsluttende ind. Undgå i den forbindelse at sprede farligt støv, der har aflejret sig på apparatet. Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal alle kontaminerede dele, som ikke kan rengøres på tilfredsstillende vis, pakkes i tætsluttende poser og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter. På støvsugere af M-klassen skal der mindst en gang om året foretages en støvteknisk kontrol af Hiltis serviceafdeling eller en tekniker, f.eks. for beskadigelse af filtret, apparatets lufttæthed og kontrolanordningernes funktion. 8.7 Vedligeholdelse ADVARSEL Reparationer på de elektriske dele må kun udføres af en elektriker. Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på værktøjet for beskadigelse og fejlfri funktion. Brug ikke værktøjet, hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betjeningselementer, som ikke fungerer korrekt. Lad et Hilti-serviceværksted reparere værktøjet. 8.8 Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse Efter pleje- og vedligeholdelsesarbejde skal det kontrolleres, om støvsugeren er samlet korrekt og fungerer fejlfrit. Foretag en funktionstest. 9 Fejlsøgning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Aktivering af det akustiske advarselssignal (nedsat sugeevne) (VC 20 UM/ VC 40 UM). Derblæsesstøvufapparatet. Støvposen er fuld. Filterelementet er meget tilsmudset. Støvsugerens slange eller elværktøjets støvskærm er tilstoppet. Indstilling af slangediameter i forkert position. Filterelementet er ikke korrekt monteret. Filterelementet er beskadiget. Filtertætning beskadiget. Udskift støvposen. Se kapitel: Udskiftning af støvpose af kunststof 4 Se kapitel: Udskiftning af støvpose af papir / filterfleece Udskift om nødvendigt filterelementet. Se kapitel: 8.2 Udskiftning af filterelement Rengør slangen og støvskærmen. Se kapitel: 7.1 Slangediameterindstilling (VC 20 UM/ VC 40 UM) Monter filterelementet igen. Isæt et nyt filterelement. Isæt et nyt filterelement. 116

17 Fejl Mulig årsag Afhjælpning Apparatet tænder eller slukker utilsigtet, eller brugeren oplever statiske afladninger. Apparatet starter ikke eller frakobles kort efter start. Der er ikke mulighed for elektrostatisk afladning; Apparatet er sluttet til en stikkontakt uden jordforbindelse. Vandfrakoblingen er blevet udløst. Slut apparatet til en jordet stikkontakt; Anvend en antistatisk slange. Rengør sonder og området omkring sonderne med en børste. Motoren kører ikke. Stikkontaktens sikring er sprunget. Slå sikringen til igen. Hvis sikringen springer igen, skal årsagen til overstrømmen findes. Beholderen er fuld. Sluk apparatet. Tøm beholderen. Se kapitel: Tøm smudsbeholderenudenstøvpose(vedvæske) Motoren kører ikke i automatisk drift. Den automatiske filterelementrengøring fungerer ikke Motorens termosikring er blevet udløst. Motorens termosikring kobler motoren fra igen og igen, ventilationsåbningerne er tilsmudsede. Den tilsluttede maskine er defekt eller ikke sat korrekt i. Dererikketilsluttetnogen sugeslange. Sluk apparatet, og lad det afkøle i ca. 5 min. Hvis motoren ikke starter, skal du kontakte kundeservice. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste. Kontrollér den tilsluttede maskine for funktion, eller sæt stikket ordentligt i. Tilslut sugeslangen. 10 Bortskaffelse Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genbruges. Materialerne skal sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler sine brugte produkter ind til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent. Kun for EU-lande Elektriske apparater må ikke bortskaffes som almindeligt affald! I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske apparater og batterier indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt. Bortskaffelse af boreaffald Set fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloaksystemet uden egnet forbehandling. Forhør dig hos de lokale myndigheder om de gældende forskrifter. Vi anbefaler følgende forudgående behandling: 1. Opsaml boreslammet (f.eks. med en vådstøvsuger). 2. Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste del på genbrugsstationen (flokkuleringsmiddel kan fremskynde separationsprocessen). 3. Før du udleder det resterende vand (basisk, ph værdi > 7) i kloaksystemet, skal det neutraliseres ved tilsætning af surt neutraliseringsmiddel eller ved fortynding med store mængder vand. Bortskaffelse af borestøv Det opsamlede borestøv skal bortskaffes efter de gældende nationale lovregler. 117

18 11 Producentgaranti - Produkter Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale HILTI-partner. 12 EF-overensstemmelseserklæring (original) Betegnelse: Våd- og tørstøvsuger Typebetegnelse: VC 20 U/ VC 20 UM/ VC 40 U/ VC 40 UM Produktionsår: 2007 Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og stanrder: 2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU, EN , EN , EN ISO Teknisk dokumentation ved: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Zulassung Elektrowerkzeuge Hiltistrasse Kaufering Deutschland Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL 9494 Schaan Paolo Luccini Johannes Wilfried Huber Head of BA Quality and Process Management Senior Vice President Business Area Electric Tools & Accessories Business Unit Diamond 01/ /

19 Hilti Corporation LI-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax:+423 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 8 1 Printed in Italy 2014 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O / A5 *224937* Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

VC 20-U VC 20-UL VC 20-UM VC 20-UME VC 40-U VC 40-UL VC 40-UM VC 40-UME

VC 20-U VC 20-UL VC 20-UM VC 20-UME VC 40-U VC 40-UL VC 40-UM VC 40-UME VC 20-U VC 20-UL VC 40-U VC 40-UL E Original-Bedienungsanleitung Original operating instructions Mode d'emploi original Istruzioni originali Manual de instrucciones original Manual de instruções original

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

PSA 81/82/85, PUA 81/82

PSA 81/82/85, PUA 81/82 PSA 81/82/85, PUA 81/82 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129770 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129770 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

PSA 100. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 05.02.2014 Doc-Nr: PUB / 5070430 / 000 / 02

PSA 100. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 05.02.2014 Doc-Nr: PUB / 5070430 / 000 / 02 PSA 100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

HDM 330/500. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn

HDM 330/500. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn HDM 330/500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kulllanma Talimatı Инструкция по зксплуатации IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar ST 2500 SD 2500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TE16 / TE16-C / TE16-M

TE16 / TE16-C / TE16-M *287428* 287428 TE16 / TE16-C / TE16-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

SCW 70 / WSC 7.25-S. Printed: 14.05.2014 Doc-Nr: PUB / 5070518 / 000 / 02

SCW 70 / WSC 7.25-S. Printed: 14.05.2014 Doc-Nr: PUB / 5070518 / 000 / 02 SCW 70 / WSC 7.25-S Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SIW 22T-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning C 4/36, C 4/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

C 4/36-90 / C 4/ / C 4/36-DC

C 4/36-90 / C 4/ / C 4/36-DC C 4/36-90 / C 4/36-350 / C 4/36-DC Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

PRA 36. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

PRA 36. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 PRA 36 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Käyttöohje Οδηγιες χρησεως ja ko ar. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5127686 / 000 / 00

Käyttöohje Οδηγιες χρησεως ja ko ar. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5127686 / 000 / 00 DCH 230/ DCH 180-SL Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

TE2-A batteridreven borehammer

TE2-A batteridreven borehammer 08 BA TE2-A 13.02.2004 9:00 Uhr Seite 71 TE2-A batteridreven borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung Toplock Indoor Aquasoft D GB F I ES DK PL HU NL RU Originalbedienungsanleitung Translation of original operating instructions Traduction du mode d emploi d origine Traduzione del manuale di istruzioni

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

DS-W Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

TE 300-AVR. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070924 / 000 / 02

TE 300-AVR. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070924 / 000 / 02 TE 300-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

IF-100 300318 V1/1013

IF-100 300318 V1/1013 IF-100 300318 V1/1013 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget Brugsanvisning FlexCare lejer type 1000 til 7000 Serie 6200 er undtaget Indhold 1. Advarsel 2. General brug af FlexCare leje 3. Indstilling af hjul 4. Indstilling af lejets højde 5. Indstilling af hovedsektion

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere