Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 25. februar Bestyrelsens beretning for 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 25. februar Bestyrelsens beretning for 2019"

Transkript

1 Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 25. februar 2020 Bestyrelsens beretning for var et jubelår. Det vil 2019 også blive. Det er svært at holde armene nede ovenpå sæson 2018 i Nellemanns Haves Venner. Der gik hul på bylden. Vi er nået rigtig langt i vore bestræbelser på at bevare og udvikle haven, og vi når endnu længere i 2019, selvom vi nok alle trænger til et normalår uden alt for meget ekstra. Sådan afsluttede jeg bestyrelsens beretning for 2018 for et år siden blev nok det nærmeste, vi nu kan kalde et normalår. Og det var godt, det blev sådan! Vi trængte til at slippe for store krævende udviklingsarbejder, så vi igen kunne koncentrere os om at passe og pleje haven. Den havde vi forsømt meget i Samtidig var det en rar og dejlig følelse, at vi nu kunne sole os i vores succes med etablering af skolehaver, servicebygning og bålhytte. Aldrig før havde Havens Venner fået så megen ros og anerkendelse som i Vores mentale batterier blev i den grad ladt op til fuld styrke igen. Det trængte vi til. 2. Besøgstallet voksede til uanede højder. Madpakkegæster, fester, bryllupper, rundvisninger, skolebørn, cykelturister, spejdere, institutioner ja, det ville ingen ende tage. Bålhytten har været booket over 100 gange i perioden fra april, hvor vi åbnede til årets udgang. Hertil kommer de rigtig mange gæster, der benyttede bålhytten uden booking. Vi ramte i den grad plet med vores udviklingstiltag! 3. Som nævnt blev det ikke til yderligere udviklingsarbejder i Men de lurer lige om hjørnet. Vi fik dog taget hul på grillpladsen, malet servicebygningen to gange. Redskabsskuret blev også malet og flyttet sidst på året. Det har været overordentligt svært at skaffe midler til det projekt. Men det lysnede til sidst, hvor Nykredits fond donerede kr. Vi har indhentet fornyede tilbud på tag til depotbygningen, så vi begynder byggeriet til foråret. Dette bliver som medbyg. Vi skal levere malerarbejde og selv bygge vintertoilet og brændeskjul. Så dér bliver brug for alle kræfter igen! 4. Det kniber meget med støtten til Aktivitetspladsen. Vi har indhentet kr. Men der er lang vej op til de godt 2,3 mill. kr., som hele det samlede projekt koster. Vi havde en fantastisk god kampagne ved Realdania/Underværker. Over 900 gav deres 1

2 Like og 136 gav gode, konstruktive bemærkninger. Der var en enorm lokal opbakning. Desværre kom vi ikke i betragtning. Vi var i hård konkurrence med rigtig mange lige så gode projekter, og vi havde jo også fået kr. til Servicebygningen i Vi har fortsat en god dialog med vores fundraiser, så vi må se, hvad fremtiden bringer. Vi har ikke opgivet projektet, men vi er indstillet på måske at skulle justere i det. 5. Et nyt spændende tiltag var Sommergrill. Det gennemførte vi tre gange sammen med Vinspecialisten, Sæby Bryghus og Klostergydens Fisk. Kæmpesucces både blandt turister og lokale. Megen positiv omtale. Vi har besluttet at gennemføre tre gange igen til sommer. Denne gang skal det være på den nye grillplads. Så dén skal stå færdig senest den 7. juli! 6. Vi vandt Nordjyske Banks nyindstiftede foreningspris. Den havde vi så sandelig også fortjent! Tak til Sæbygårdskolen som indstillede os, og tak for det fremragende gode samarbejde, vi har, og som fortsat udvikles. Vi brugte godt halvdelen af prisen, som lød på kr., på vores aktive medlemmer blandt andet til en udflugt til Den jyske Rosenhave i Ålestrup og et besøg på Blomstergården ved Viborg. Sådan skulle det være! Resten vil blive brugt på en grill og et bålsted på grillpladsen. 7. Vi har vores egen lille planteskole i Skolehaven. Her står de træer, vi selv har podet klar til udplantning, når der bliver behov. Vi har allerede plantet mange nye træer og flere er på vej. Så lige nu er der gode muligheder for at købe et sponsortræ. Rosenbedet er ved at få den helt store tur. Det har i flere år set noget trist ud. Men nu ved Rosenpigerne, hvad de vil, og der er bred enighed om, at det er det rigtige, der sker. Vi håber så, at roserne er enige med os, så bedet til sommer vil fremstå i al sin pragt. 8. Vi har et godt samarbejde med Hotel Viking. De har honning fra Nellemanns Have på deres morgenbuffet og bruger vores æbler i deres produkter, når det passer ind i menuen. De er på den måde med til at markedsføre Haven. Madam Smed og Torvets Kaffe og Chokolade sælger også honning fra Nellemanns Have. Derudover er Sæby Bryghus på banen, som aftager af æbler fra Haven. Bryghusets øl: Nellemann blev i 2018 kåret til Sæbys øl. Det var vi stærkt medvirkende til. 2

3 Vi er også inde i varmen i Turistforeningen. Dejligt at de har fået øje på os. Vi deltager lejlighedsvis i deres destinationscaféer, hvor vi besøger forskellige virksomheder indenfor turisterhvervet. I foråret var vi værter ved et sådant møde her i haven. Vi fik også mere opmærksomhed og taletid i Sæby turistfolder Formanden for Havens Venner var udpeget som turistambassadør og optrådte i folderen! 9. På kommunikationsfronten går det fortsat godt. Æblebladet bliver fastholdt i nuværende form. Hjemmesiden opdateres og moderniseres løbende, og kommunikationsmidlerne er suppleret med Facebook, Instagram, Tripadvisor og mails. Nellemanns Have ofte er omtalt i både den trykte presse som Nordjyske og Sæby Folkeblad, og i de netbaserede medier Sæby Avis og Folkebladet. Vores opslag på Facebook læses af et sted mellem 500 og mennesker pr. gang Ved større nyheder er læsertallet væsentligt højere. En enkelt gang har over været inde og læse. Vi har også i 2019 skrevet indlæg svarende til ca. en halv side A4 pr. uge. Dette er suppleret med en otte ti billeder pr. gang. Vi har i gennemsnit et opslag om ugen. Vores hjemmeside, som indeholder information af mere blivende karakter, var besøgt i Det er i snit 80 gange i døgnet. Otte gange mere end i 2018 Godt tre gange i timen døgnet rundt!! 53% af besøgene er fra mobiltelefon resten fra PC. Største besøgsdag var den 29. august med 249 besøg. Den 25. maj og den 26. maj, hvor vi havde Forårsfest, havde vi henholdsvis 189 og 206 besøg. Jeg tror, at EDB er kommet for at blive, og at der vil blive mange flere besøg på vores hjemmeside og Facebook fremover, i takt med at flere og flere får kendskab til haven og dens mange faciliteter. Måske skal vi have lavet en App, så mobilbrugere får lettere adgang til information? Jo vi er godt med. Vores IT og kommunikationfolk har knoklet hele året. Stor tak og ros til dem! Vi kan konstatere, at haven er blevet mere kendt. Antallet af rundvisninger er støt stigende. I 2019 havde vi 13 rundvisninger. 10. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2019 på ,33 kr. En vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag. Vi har i 2019 haft 333 kontingentindbetalinger, heraf ni firmamedlemsskaber - en forøgelse på tre - samt to foreningsmedlemsskaber, en forøgelse på et. Sammen med indtægter fra 3

4 rundvisninger, salg af honning, beløb fra vores pengesøjle, samt sponsorstøtte til konkrete opgaver, har det bevirket at vores økonomi fortsat hænger nogenlunde sammen. Vi har fået sponsorstøtte til vores bygge- og anlægsprojekter på ca kr. Hertil donationer i form af arbejdskraft og materialer. Det er ikke så ringe endda! 11. Bestyrelsen har i 2019 afholdt seks møder. Derudover har vi deltaget i planlægningsmøder omkring forårsfesten sammen med Sæby Folkedanserforening og været repræsenteret i forskellige udvalg og arbejdsgrupper i forbindelse med forårsfesten. Vi har også deltaget i tre møder sammen med Fondsbestyrelsen. Hertil kommer møder i andre fora om blandt andet Sæbys udvikling og turismen. 12. Forårsfesten den 25. maj blev afholdt i samarbejde med Sæby Folkedanserforening. Paradisæbletræerne blomstrede, og der var rekord med både udstillere og besøgende. Vejret var med os. Vi besluttede efterfølgende, at festen selvfølgelig også skal gennemføres i Og det bliver den så: Lørdag den 16. maj! Fest var der også, da de aktive frivillige afholdt sommerfest i Madpakkehuset og vinterfest, som fandt sted i Frk. Madsens Spisehus. Her er god mad, hygge og samvær i højsædet. Det er foreningens beskedne tak for den overordentlige store indsats de frivillige yder henover året. Vi mistede en kær haveven i Kai Hansen er ikke blandt os længere. Vi savner Kai meget, men varmer os ved mindet om en lun, imødekommende og altid glad haveven, som havde været med helt fra starten. Vi har fået fire nye aktive medlemmer i 2019 og to mere er kommet til i år. Det går heldigvis den rigtige vej. Der bliver flere og flere opgaver, så der er behov for rigtig mange hænder. 13. Havevennernes fornemmeste opgave er at passe og vedligeholde haven. Det er også sket i 2019! Haven står flot og velplejet. Hovedopgaven er løst til UG med kryds og slange. Sådan skal det være! Vi arbejder ikke nødvendigvis kun om torsdagen. Vi har også to kalenderfastlagte lørdage, en i forår og en i efterår. Og ellers kan man tilrette sit arbejde og gøre det, når man vil. Det sker ofte. 4

5 Vi har et stærkt og godt socialt samvær blandt de aktive. Godmodigt drilleri og venskabelige humoristiske bemærkninger er en stor del af omgangstonen. Dette bringer os tættere sammen og gør det til en udtalt fornøjelse at være med. Man skal virkelig tage sig sammen for at bevare ens sorte menneskesyn. Vi tror ikke, det kan lykkes i længden! Vi gør en stor dyd ud af, at vi alle er frivillige, og at vi er her helt af egen drift. Bestyrelsen har den holdning, at frivillighed lever af lyst og dør af pligt. Derfor er der ingen, der pålægges opgaver, man ikke har lyst til. Alle bidrager med netop dét, man vil og kan. Sådan må det være i en frivillig forening. Der er ingen opgaver, der er vigtigere og finere end andre. Alle opgaver skal løses, og det bliver de! Samtidig er det vigtigt, at alle bliver hørt og taget med på råd. Især i disse år, hvor vi har gang i mange udviklingsprojekter om havens fremtid. Det nytter ikke noget, at vi har en bestyrelse, som vil i en retning, hvis medlemmerne vil i den stik modsatte. Derfor bruger vi megen tid på at informere hinanden og diskutere både til formiddagskaffe, og når vi ellers er sammen. Et sandt demokrati er ikke, hvor flertallet bestemmer, men hvor den hvide røg fra skorstenen signalerer konsensus. Det går vi efter, hver gang! Vi har tidligere investeret i nye maskiner dels til erstatning af udslidt materiel og dels for at gøre arbejdsdagen lettere for vores frivillige. Bestyrelsens helt klare holdning er, at de aktive frivillige medlemmer skal have de absolut bedste arbejdsvilkår. Andet kan vi ikke være bekendt! Derfor holder vi fortsat løbende øje med, hvad vi kan gøre for at lette arbejdet i hverdagen. 14. Der er rigtig mange at sige tak til. De aktive frivillige bærer en stor del af æren for, at haven er blevet kendt som et særligt aktiv i Sæby. Stor ros og tak til alle aktive frivillige, som fra alle hjørner bidrager til vedligeholdelse og udvikling af haven og til udbredelse af kendskabet til stedet. Også stor ros og tak til alle dem i kulisserne, som man ikke ser eller møder til daglig. Tak til vores IT- og kommunitationsfolk, som holder hjemmeside, Facebook, Instagram og hvad det ellers hedder opdaterede, og som skriver pressemeddelelser mv. Jer kan vi heller ikke undvære. I gør det knageme godt alle sammen! Vi er taknemmelige over den hjælp og støtte vores sponsorer og samarbejdspartnere har bidraget med. Tak for det. 5

6 Tak til vores trofaste medlemmer, som med deres medlemsbidrag er med til at sikre havens fremtid. Tak til fondsbestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde og for fondens aktive og positive opbakning til Havens Venner. Tak til Sæbygårdskolen og lærer Anne Bak for et godt, konstruktivt og hyggeligt samarbejde. Nu er rammerne endelig ved at være på plads. Lad os sammen fylde dem ud! Også tak til alle dem som med anerkendende bemærkninger, likes på Facebook, tjenester eller gaver motiverer til at arbejde videre med at gøre Nellemanns Have til et særligt sted at nyde midt i paradisets have og naturen. Med det, vi har nået indtil nu, og med de projekter, som vi fortsat har i støbeskeen, kan vi dog fortsat være lidt nervøse for, om vi er nok til at løfte opgaverne. Mange af os frivillige humper lidt på den ene cylinder og kan af naturlige årsager ikke køre for fuld kraft mere. Lad dette være en bøn om, at endnu flere også af de yngre årgange - vil bakke op om det frivillige arbejde med at bevare og udvikle Nellemanns Have. Tak! 6

Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 14. februar Bestyrelsens beretning for Sig mig. Sker der egentligt noget deroppe i Nellemanns Have?

Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 14. februar Bestyrelsens beretning for Sig mig. Sker der egentligt noget deroppe i Nellemanns Have? Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 14. februar 2019 Bestyrelsens beretning for 2018 1. Sig mig. Sker der egentligt noget deroppe i Nellemanns Have? Sådan spurgte jeg for godt et år siden. Det var på den

Læs mere

Æblebladet. Sæby Nr.18

Æblebladet. Sæby Nr.18 Æblebladet. Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2016 Sæby. 01. 03. 2017 Nr.18 2016 har været endnu et godt og meget travlt år for Nellemanns Haves Venner med et aktivt virke af de frivillige kræfter.

Læs mere

Æblebladet. Jørgen Agerbæk skruer sidste skrue i. Så nu har vi Lokumskunst. Hvem siger, det skal være kedeligt at gå på toilet!!!!

Æblebladet. Jørgen Agerbæk skruer sidste skrue i. Så nu har vi Lokumskunst. Hvem siger, det skal være kedeligt at gå på toilet!!!! Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2019 NR. 23 Sæbygårdskolen indstillede Nellemanns Haves Venner til Nordjyske Banks Foreningspris. Hos dommerkomiteen var der ingen tvivl, så det var med stor glæde og taknem-lighed,

Læs mere

Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 13. februar Bestyrelsens beretning for 2017

Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 13. februar Bestyrelsens beretning for 2017 Nellemanns Haves Venner Bestyrelsen 13. februar 2018 Bestyrelsens beretning for 2017 1. Den 26. januar var det 10 år siden Nellemanns Haves Venner havde første arbejdsdag i Haven. Mange timer og dage er

Læs mere

Nr. 20 Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2017

Nr. 20  Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2017 Æblebladet. Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2017 Sæby. 01. 03. 2018 Nr. 20 Den 26. januar var det 10 år siden Nellemanns Haves Venner havde første arbejdsdag i Haven. Mange timer og dage er siden

Læs mere

Æblebladet. Sæby Nr.16. Bestyrelsens beretning for 2015

Æblebladet. Sæby Nr.16. Bestyrelsens beretning for 2015 Bestyrelsens beretning for 2015 Æblebladet. Sæby. 01. 03. 2016 Nr.16 2015 har været endnu et travlt år for Nellemanns Haves Venner med et aktivt virke af de frivillige kræfter. Vi kan konstatere, at Haven

Læs mere

Æblebladet. Sæby Nr.19. Tak til Lions Club for veste til de aktive havevenner

Æblebladet. Sæby Nr.19. Tak til Lions Club for veste til de aktive havevenner Æblebladet. Tak til Lions Club for veste til de aktive havevenner Sæby. 01. 08. 2017 Nr.19 Et stort ønske om nyt arbejdstøj til de aktive har længe stået på ønskesedlen. Vores gamle fleecetrøjer er ved

Læs mere

Æblebladet. Se alle billederne fra dagen på

Æblebladet. Se alle billederne fra dagen på Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2018 NR. 21 Etablering af skolehaver i Nellemanns Have er afsluttet! Frivillige fra Nellemanns Haves Venner har nu afsluttet projektet, som har stået på i næsten tre år. Det eneste,

Læs mere

Æblebladet. KORT PÅ LISES PAVILLON. Sæby. 01. 03. 2015 Nr.14. Kære Alle BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014.

Æblebladet. KORT PÅ LISES PAVILLON. Sæby. 01. 03. 2015 Nr.14. Kære Alle BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014. Sæby. 01. 03. 2015 Nr.14 KORT PÅ LISES PAVILLON Æblebladet. Kære Alle BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014. Bestyrelsen har i 2014 afholdt 8 møder, derudover har vi deltaget i planlægningsmøder omkring forårsfesten

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Formandens beretning ved medlemsmøde i Jyllinge Tennis og Padel Klub, lørdag den 15/

Formandens beretning ved medlemsmøde i Jyllinge Tennis og Padel Klub, lørdag den 15/ Formandens beretning ved medlemsmøde i Jyllinge Tennis og Padel Klub, lørdag den 15/9-2018. Kære tennis- og padelspillere, jeg startede sidste års beretning med sætningen sikke en sommer og sikke et vejr,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011.

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Nyt fra kontoret. Ifølge kalenderen, så er det sommer, men vi har ikke lige haft det bedste vejr, men nu skulle det da blive bedre. Derfor vover vi også at indbyde

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv.

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Kære alle, Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Vintertræningen er startet. 21 tilmeldte. Det er bare alle

Læs mere

GENERALFORSAMLING HUMLEMAGASINET D. 31. JANUAR Formandens beretning.

GENERALFORSAMLING HUMLEMAGASINET D. 31. JANUAR Formandens beretning. GENERALFORSAMLING HUMLEMAGASINET D. 31. JANUAR 2019 Formandens beretning. Indledning: Hver gang vi tager hul på et nyt år og gør status på det forgangne, er det altid spændende at finde ud af, om året

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Årsberetning, Ulvsborgens Venner 2016

Årsberetning, Ulvsborgens Venner 2016 Årsberetning, Ulvsborgens Venner 2016 2016 bød på mange forandringer og nye måder at gøre tingene på Det har været et lærerigt, men også et slidsomt år på Ulvsborg. Vi indledte året med en hel masse nyt

Læs mere

Årsberetning, Ulvsborgens Venner 2015

Årsberetning, Ulvsborgens Venner 2015 Årsberetning, Ulvsborgens Venner 2015 Der er sket meget på og med Ulvsborg i 2015. Vi fik vores hus... Det har bidraget til et helt anderledes rigt foreningsliv end tidligere, og dog er det tydeligt at

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden:

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden: Herreklubben Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober 2018. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Finn Aagaard Andersen valgt 2. Bestyrelsens beretning Se bilag 1. Beretning godkendt 3. Fremlæggelse

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

HPV Nyhedsbrev #5. Nyeste tal fra SSI stadig flere bliver vaccineret mod HPV

HPV Nyhedsbrev #5. Nyeste tal fra SSI stadig flere bliver vaccineret mod HPV HPV Nyhedsbrev #5 Kære alle Vi håber, at I har haft en dejlig sommer og er kommet godt i gang med efterårssæsonen. Stop HPV-indsatsen har ikke stået stille hen over sommeren. Det nye tilbud til drenge

Læs mere

Formandens beretning, generalforsamling 27 feb. 2019

Formandens beretning, generalforsamling 27 feb. 2019 Formandens beretning, generalforsamling 27 feb. 2019 Velkommen til STEFs generalforsamling Der er et noget større fremmøde end ved den sidste, hvor området blev ramt af snestorm. Er glad for at se alle

Læs mere

Først vil jeg sige tak til alle jer, som er dukket op til denne generalforsamling.

Først vil jeg sige tak til alle jer, som er dukket op til denne generalforsamling. 1 BILAG 1 Formands beretning Tunø Musik Festival 2018 Kære medlemmer. Velkommen til generalforsamling Tunø Musik Festival 2018. Først vil jeg sige tak til alle jer, som er dukket op til denne generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hjælp os med at hjælpe andre. Nyt fra Formanden. Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. NR januar 2016

Nyhedsbrev. Hjælp os med at hjælpe andre. Nyt fra Formanden. Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. NR januar 2016 Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. Nyhedsbrev NR. 1. 12. januar 2016 Nyt fra Formanden Vi har nu overstået julehjælpen 2015, det blev til at kunne hjælpe ca. 46 personer, det er ca. 7 mere end sidste

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til

Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november 2017. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til bestyrelsen for Henne golfbane a/s Først det sportslige. Vi har

Læs mere

1 april 2017 startede den nye sæson for 2017/18, så hvis ikke du har tilmeldt dig denne, er det på tide at få det gjort hurtigst muligt.

1 april 2017 startede den nye sæson for 2017/18, så hvis ikke du har tilmeldt dig denne, er det på tide at få det gjort hurtigst muligt. Jyllinge Løbeklub Nyhedsbrev Maj 2017. Nyhedsbrev Maj 2017. Til trods for at vi nu er kommet et godt stykke ind i foråret, har vi ikke set meget til sol og varme udover de sidste par dage. Vi er efterhånden

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Bestyrelses beretning 2017.

Bestyrelses beretning 2017. Bestyrelses beretning 2017. Kære Generalforsamling på Ringsted Lilleskole d. 20.04.2017. Nu er vi rigtig godt i gang med vores 5. skoleår, vores 1. halvrunde fødselsdag er snart en realitet. En milepæl

Læs mere

Nyhedsbrev 1. November 2019

Nyhedsbrev 1. November 2019 Nyhedsbrev 1. November 2019 Rigtig efterårstemning Efteråret har bidt sig fast, klubstanderne hænger våde og triste, de stryges dog snart, ishuset lukket for i år, regnen siler ned og kranen kører på højtryk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning 1 Til generalforsamling RFC d. 11. april 2018 Bestyrelsens beretning Velkommen. Dejligt at se at I møder frem og engagerer jer i det frivillige sociale arbejde her i Rødovre. Som noget nyt holder vi i

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

SHK Nyhedsbrev februar 2019

SHK Nyhedsbrev februar 2019 SHK Nyhedsbrev februar 2019 Kære SHK medlemmer og familier Så er vi godt i gang med 2. halvdel af sæsonen 2018/2019 Alle hold holder lige nu vinterferie fra kampprogrammet, og har tid til at få ladet batterierne

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Hammel Idrætscenter FORÅRS MESSE 18. APRIL 2015

Hammel Idrætscenter FORÅRS MESSE 18. APRIL 2015 Hammel Idrætscenter FORÅRS MESSE 18. APRIL 2015 F RÅRS MESSE INFO Hammel Forårs Messe er blevet en stor succes, de sidste 2 år, med henholdsvis 2.000 & 2.500 glade publikummer og over 60 entusiastiske

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2018

Bestyrelsesberetning 2018 Bestyrelsesberetning 2018 1 Bestyrelsens beretning 2018 En vigtig del af Mødrehjælpens arbejde varetages af frivillige i lokalforeninger rundt om i landet. Køge lokalforening blev stiftet den 29. november

Læs mere

TILMELDINGEN ER ÅBEN FØRST TIL MØLLE

TILMELDINGEN ER ÅBEN FØRST TIL MØLLE 2018 www.nordeacup.dk NORDEA CUP IKAST 21. 23. September NYHED: Nu med U16 piger og drenge - et forrygende håndboldstævne for ungdomshold U10, U12, U14, U16 TILMELDINGEN ER ÅBEN FØRST TIL MØLLE En træner/leder

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

VÆR MED PÅ HOLDET TIL ATTER AT GENVINDE NØGLERNE TIL STATS- MINISTERIET MOBILISERING AF FRIVILLIGE TIL FOLKETINGSVALGET OPSLAG MED PROFILER

VÆR MED PÅ HOLDET TIL ATTER AT GENVINDE NØGLERNE TIL STATS- MINISTERIET MOBILISERING AF FRIVILLIGE TIL FOLKETINGSVALGET OPSLAG MED PROFILER VÆR MED PÅ HOLDET TIL ATTER AT GENVINDE NØGLERNE TIL STATS- MINISTERIET MOBILISERING AF FRIVILLIGE TIL FOLKETINGSVALGET OPSLAG MED PROFILER FORORD Med færre end 300 dage til folketingsvalget skal alle

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Generalforsamling i Globalnyt den 14. marts 2016

Generalforsamling i Globalnyt den 14. marts 2016 Generalforsamling i Globalnyt den 14. marts 2016 Bestyrelsens beretning --- ved Lis Garval, formand for foreningen Globalnyt 2015 var et skelsættende år for Globalnyt. Det var året, da vores nyhedstjeneste

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Fredag d. 9 /5 er det Rævenes tur til at komme i springhallen - afgang fra Frits 12.30

Fredag d. 9 /5 er det Rævenes tur til at komme i springhallen - afgang fra Frits 12.30 Hold Øje uge 18 1. maj var der demokratidag på Børnenes Friskole. Alle skolens klasser skulle den dag diskutere, om der var noget de godt kunne tænke sig var anderledes på skolen. Her ser man Løverne fremlægge

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Kontakten til vore samarbejdspartnere udenfor Børns voksen venner i Aalborg er vigtige for foreningen, og noget der er blevet prioriteret højt.

Kontakten til vore samarbejdspartnere udenfor Børns voksen venner i Aalborg er vigtige for foreningen, og noget der er blevet prioriteret højt. Formandens beretning for 2016 Bestyrelsens møder og arbejde 2016 har været et spændende og anderledes år for Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn. Fra 1. marts 2016 har vi haft 3 faste medarbejdere mod

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning

Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning Nic. Nellemanns Fond Sæby, den 6. juli 2016 Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning Baggrund Nellemanns Have er et stykke kulturhistorie,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Beretning til KRK-Nuuk s generalforsamling 2018

Beretning til KRK-Nuuk s generalforsamling 2018 Sidste generalforsamling blev afholdt den 22. marts 2017, hvor der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 3 medlemmer modtog genvalg mens Lissi Olsen, der efter 7 år i Nuummi Kalaallit

Læs mere

Rønnebærhus Aktivitetscenter

Rønnebærhus Aktivitetscenter Rønnebærhus Aktivitetscenter Formandens beretning for 2016 *** BRUGERRÅDSVALGET 2017 Siden sidste brugerrådsvalg 11. marts 2016 har rådet afholdt 6 møder. Fremover vil formandens beretning dække et kalenderår,

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 33. Januar. 2018 Årets første nyhedsbrev skal som sædvanligt omhandle foreningens generalforsamling og kommende aktiviteter. Torsdag den 1. februar, afholder

Læs mere

generalforsamlingen den kl. 19:00,

generalforsamlingen den kl. 19:00, Nyhedsbrev Hermed et godt nytår og velkommen til 2018, med store ønsker om et år med oplevelser og gode input til, at alle kan leve deres liv med masser af kvalitet og humor. Vi fik mange dejlige oplevelser

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Kerteminde Maritime Haver Generalforsamling 2019 Formandens beretning

Kerteminde Maritime Haver Generalforsamling 2019 Formandens beretning Økonomi: Vi har i 2018 hjemtaget og afsluttet de bevillinger vi har ansøgt om i forbindelse med etableringen af havhaven. Vores kassebeholdning er ikke prangende, men vi har plus på kontoen og klarer os

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling for året 2017 afholdt i Team Motion den 29. januar 2018 kl i Esbjerg Cykelmotions lokaler

Referat fra ordinær generalforsamling for året 2017 afholdt i Team Motion den 29. januar 2018 kl i Esbjerg Cykelmotions lokaler Referat fra ordinær generalforsamling for året 2017 afholdt i Team Motion den 29. januar 2018 kl. 19.00 i Esbjerg Cykelmotions lokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2016 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2016 i Team Viborg Onsdag, den 29. marts 2016, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : MS blev foreslået og valgt som dirigent. MS kunne konstaterer,

Læs mere

2013 Byvandring - Kunst i Skjern. Ny Skjern Borger kåret. Billeder fra oprydning i anlægget. Gelænderet til K.T. Nielsens Bro

2013 Byvandring - Kunst i Skjern. Ny Skjern Borger kåret. Billeder fra oprydning i anlægget. Gelænderet til K.T. Nielsens Bro 2013 Byvandring - Kunst i Skjern I forsommeren satte Skjern UdviklingsForum Qr. koder op ved alle kunst og minde sten i Skjern by. Derfor havde Skjern UdviklingsForum lørdag den 24/8-13 inviteret til en

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Vi har rundet 400.000 kroner

Vi har rundet 400.000 kroner Vi har rundet 400.000 kroner Becels gå-app, der støtter Hjerteforeningen økonomisk, er nu knap 100.000 kroner fra målet Gående har i stor stil indberettet deres skridt på Facebook eller tændt deres smartphone,

Læs mere

Afslutning 2013

Afslutning 2013 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2013 29. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning 2013 Mandag d. 18. Marts, kl. 19.00 holder Struer Folkedanserforening deres afslutning

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014.

Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014. Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ifølge vedtægterne

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Lad os derfor benytte lejligheden til at fortælle lidt om det der rører på sig i Sommerlandet.

Lad os derfor benytte lejligheden til at fortælle lidt om det der rører på sig i Sommerlandet. Kære Beboere i Sommerlandet. Vinteren har langt om længe sluppet sit tag, lyset og duften af forår har, over natten, erstattet mørket og kulden, en ny sæson i Sommerlandet banker på. Lad os derfor benytte

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Forberedelses- og planlægningsmøde, torsdag d. 6. august kl. 19,30 på Tølløsevej 12. Kom og vær med.

Forberedelses- og planlægningsmøde, torsdag d. 6. august kl. 19,30 på Tølløsevej 12. Kom og vær med. Nyhedsbrev, august 2015 DET SKER NU! Borgerhus og høstmarked lørdag den 12. september. Forberedelses- og planlægningsmøde, torsdag d. 6. august kl. 19,30 på Tølløsevej 12. Kom og vær med. Du skal bare

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. Januar 2018

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. Januar 2018 --- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter Januar 2018 Vores fantastiske Lucia-piger og drenge Gl. Landevej 15 2620 Albertslund www.storagergaard.dk erik.romer@albertslund.dk Tlf Stue 2 28786021

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Fælles info HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Forskningsprojekt. Ca. 50 af vores børn var udvalgt til at deltage i projektet. Onsdag den 25. maj blev de sendt ned

Læs mere

Kære forældre! Hej SFO. Hej Minu ser. Fredag den 29. juni 2012

Kære forældre! Hej SFO. Hej Minu ser. Fredag den 29. juni 2012 Kære forældre! Fredag den 29. juni 2012 Dette bliver det sidste ugebrev i dette skoleår. Onsdag aften havde vi den traditionelle dimissionsfest for 9. klasse og deres familier. En rigtig dejlig aften med

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Jonna Odgaard, journalist og bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Uden arbejdsgrupperne går det ikke. Det er Fugleværnsfondens bestyrelse meget bevidst om.

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Fredagsbrev!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Århus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$!

Fredagsbrev!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Århus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$! FredagsbrevÅrhus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$ Farlige(riddere(og(smækre(ungmøer Vi har haft en forrygende uge med vores tema: Middelalder/Rollespil. Bålhytten er omdannet til KRO med forskellige

Læs mere