Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003"

Transkript

1 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S-området) Lægesekretær Tillæg til nr. 3 marts 2003 Dansk Lægesekretærforening

2 Alt om de nye lønninger! I dette lønmagasin kan du finde de nye lønninger og andre takster, som gælder med virkning fra 1. april Desuden har vi samlet en række andre oplysninger, som vi mærker, at mange medlemmer har spørgsmål til. Endelig giver vi nogle gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, inden du eventuelt søger nyt job. Det er nemlig en af de gode chancer for at få mere i løn! Det er vigtigt at opfatte lønmagasinet som en vejledning i, hvad du som minimum skal have i løn. Beløbene er en angivelse af, hvad du mindst skal eller kan opnå i tillæg m.v. Det er fuldt lovligt at få mere! Brugen af Ny Løn på sygehusene indebærer, at den enkelte lægesekretærs løn bliver mere individuel. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilke løndele din løn er sammensat af, når du skal tjekke, om du får den rigtige løn. Pr. 1. april 2003 gennemføres en grundlønsforhøjelse på sygehusene, og samtidig sker der andre forbedringer, blandt andet pensionsstigning. Der vil komme nye lønstigninger pr. 1. august 2003 og igen pr. 1. oktober Lønsatserne for praksissekretærer reguleres også pr. 1. april DL forhandler i øjeblikket en ny overenskomst med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening. Den forventes færdig senest 1. juni Hvis du har spørgsmål, som ikke umiddelbart kan besvares ud fra lønmagasinet eller af din tillidsrepræsentant, bedes du ringe til din lokale HK afdeling telefonnumre finder du også i dette magasin. Prøv eventuelt også under Løn- og Ansættelse - her findes en lang række informationer og svar på forskellige spørgsmål. Flere oplysninger vil dukke op på hjemmesiden i løbet af de kommende måneder. Hvis du har spørgsmål om pension m.v., der ligger udover, hvad vi har med her, kan du, hvis du er ansat på et amtsligt sygehus, ved H:S eller i praksis, henvende dig til PKA Pensionskassen for Lægesekretærer m.fl. på telefon Hvis du er ansat på Rigshospitalet, skal du derimod kontakte StK Pension, tlf Nyttige hjemmesider DLs egen hjemmeside HK/Kommunals faglige håndbog på Internettet Her kan du bl.a. finde alle KTO-aftaler og meget andet aktuelt stof om løn- og ansættelsesforhold HK/Kommunals hjemmeside HK/Services hjemmeside HK/Danmarks hjemmeside et rigtig godt opslagsværktøj Amtsrådsforeningens hjemmeside med bl.a. Amtsrådsforeningens nyhedsbrev på løn- og forhandlingsområdet Det Kommunale Kartels hjemmeside. Bl.a. med oplysninger om sygehusbranchen, som DL er medlem af

3 Højere grundløn Fra 1. april 2003 kan ingen uddannede på sygehusene lønnes under løntrin 20. Det er den nye grundløn på de amtslige sygehuse og i H:S. Grundlønsforhøjelsen sker uden det, der kaldes gennemslag. Det betyder, at der eventuelt kan ske modregning i de tillæg, den enkelte hidtil har haft oveni grundlønnen. Men det er ikke noget krav i overenskomsten, at der skal modregnes. Det vil indgå i de lokale lønforhandlinger, og de kan give det resultat, at der ikke modregnes. Hvis der skal modregnes, så skal lønnens sammensætning aftales påny for den enkelte. Det skyldes, at modregning jo betyder, at størrelsen af et eller flere eksisterende tillæg skal reduceres med det, amtet/sygehuset vil modregne. Hvis der skal modregnes, så kan det ske i udligningstillæg og i lokalt aftalt funktions- og kvalifikationsløn. Der kan derimod ikke modregnes i overgangstillæg og i centralt fastsat funktions- og kvalifikationsløn. Hvis amtet/sygehuset vil modregne, så lægger det op til en diskussion af de begrundelser, der er givet for de nuværende tillæg og deres størrelse og om de ikke mere er gældende. Der står i overenskomsten, at det forudsættes, at der er taget stilling til spørgsmålet om lønnens sammensætning (og dermed om der skal modregnes) inden grundlønsforbedringen iværksættes 1. april Hvis amtet/sygehuset insisterer på at modregne, og I ikke bliver enige om det, så er der mulighed for at få spørgsmålet drøftet i tvistesystemet. Det kræver, at der stilles et lønforslag med det tillæg, som I ønsker at opretholde. Vurdering af den enkelte Der står nu i overenskomsten, at lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er dog ikke fastlagt, hvordan vurderingen skal foregå. Det kan virke som en omfattende opgave for de lokale forhandlingsparter, men der er ikke tvivl om, at mange medlemmer har forventet, at Ny Løn betød, at de fik taget stilling til deres konkrete funktioner og kvalifikationer.

4 Lønninger pr. 1. april Amtsrådsforeningens område, H:S-området & P.L.O. Fakta: Her findes NETTO-lønninger pr. 1. april 2003 og bidrag til de mest anvendte pensionsordninger på lægesekretærområdet. Ansatte hos praktiserende læger uden nogen form for pensionsordning skal altid lønnes med bruttoløn. Bruttoløn for praksissekretærer er lig med nettoløn + eget pensionsbidrag beregn det selv! (Et eksempel: Praksissekretær ansat på løntrin 22 i Odense (= løngruppe 1), 37 timer pr. uge: Nettomånedsløn kr , ,41 (eget pensionsbidrag) = bruttomånedsløn kr ,74) Pensions- Pensions- Pensionsgivende bidrag bidrag Trin Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 månedsløn -ARF & H:S - P.L.O. I alt Heraf I alt Heraf egetbidrag egetbidrag , , , , , , ,31 697, ,36 653, , , , , , , ,57 706, ,59 662, , , , , , , ,93 718, ,20 673, , , , , , , ,32 731, ,62 685, , , , , , , ,75 744, ,86 697, , , , , , , ,89 756, ,87 709, , , , , , , ,95 769, ,61 721, , , , , , , ,40 781, ,72 732, , , , , , , ,44 795, ,59 745, , , , , , , ,18 807, ,13 756, , , , , , , ,15 818, ,65 767, , , , , , , ,60 832, ,27 780, , , , , , , ,46 845, ,84 792, , , , , , , ,61 859, ,22 805, , , , , , , ,07 873, ,63 818, , , , , , , ,42 887, ,74 832, , , , , , , ,79 902, ,66 845, , , , , , , ,22 917, ,40 860,13

5 , , , , , , ,66 933, ,95 874, , , , , , , ,19 949, ,34 889, , , , , , , ,76 965, ,56 904, , , , , , , ,45 981, ,66 920, , , , , , , ,30 998, ,68 936, , , , , , , , , ,58 952, , , , , , , , , ,44 968, , , , , , , , , ,21 985, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Udgangspunktet for DL på P.L.O.-området er, at man aftaler en pensionsordning med en samlet indbetaling på 13,7 % (heraf udgør 1/3 egetbidraget). Der kan også laves aftaler med 15,79 %. Med virkning fra 1. april 2003 vil man ikke kunne ansættes som praksissekretær uden en pensionsordning. Der er aftalt en obligatorisk minimumsordning med en samlet indbetaling på 10,78 % (Egetbidraget udgør 4,28 % af det samlede pensionsbidrag). Ordningen genforhandles i øjeblikket Se eventuelt P.L.O.-overenskomstens 4 kan findes på Det anbefales, at du altid taler pension med din lokale HK afdeling ved ansættelse i lægepraksis, speciallægepraksis m.v.

6 Praktiserende Lægers Organisation Klassificeringsnøgle År (anciennitet)løntrin Uddannede Diverse tillægsbetalinger Arbejde efter kl Hvis mer- og/eller overarbejde ikke er varslet senest dagen i forvejen ydes et tillæg på Beklædningsgodtgørelse til månedslønnede Beklædningsgodtgørelse til timelønnede 19,17 kr. pr. time 28,78 kr. pr. gang 230,23 kr. pr. måned 1,44 kr. pr. time Ikke-uddannede Elevlønninger pr. måned Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 1. år 9.242, , , , ,09 2. år , , , , ,47 Derefter , , , , ,67 Indplacering og tillæggets størrelse fremgår af overenskomsten som kan ses på Nyansatte uddannede indplaceres efter en konkret anciennitetsoptælling i lønforløbet. Eksempel: Hvis du har 7 års anciennitet, skal du aflønnes på løntrin 22. Nyansatte ikke-uddannede indplaceres også efter en konkret anciennitetsoptælling i lønforløbet. Eksempel: Hvis du har 5 års anciennitet skal du aflønnes på løntrin 12. Overenskomsten med P.L.O. er under genforhandling, men satserne i dette lønmagasin gælder indtil videre. Følg forhandlingerne i Lægesekretær NYT.

7 Amtsrådsforeningens område Ny Løn Grundløn Løntrin pr. 1. april 2003 Ikke-uddannede 10 Uddannede 20 Specialister 28 Ledende lægesekretærer, efter lokal aftale * 33 eller 39 * Lønindplaceringen for ledende lægesekretærer er uafhængig af antallet af underordnede lægesekretærer der findes altså ikke nogen fast»nøgle«til indplacering af ledere. Centralt aftalt obligatorisk funktionsløn: Uddannelsesledere med ansvar for 4 indtil 9 lægesekretærelever Tillæg pr. måned (uanset timetal) 622,97 Bemærk tillægget er pensionsgivende Uddannelsesledere med ansvar for 10 eller flere lægesekretærelever Tillæg pr. måned (uanset timetal) 929,94 Bemærk tillægget er pensionsgivende Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Ny Løn Grundløn Løntrin pr. 1. april 2003 Ikke-uddannede 11 Uddannede 20 Instruktionssekretærer/praktikledere (uddannelsesledere) 33 Ledende lægesekretærer* 33 eller 40 Afdelingsledelsessekretærer** 33 * Lønindplaceringen for ledende lægesekretærer er uafhængig af antallet af underordnede lægesekretærer der findes altså ikke nogen fast»nøgle«til indplacering af ledere. ** Ved afdelingsledelsessekretær forstås en sekretær, der varetager ledelsesopgaver eller specielle funktioner for afdelingsledelsen på niveau med en medarbejder, der er indplaceret som fuldmægtig eller afdelingsleder/konsulent. En sekretær, som varetager tilsvarende opgaver for center- og/eller klinikledelser indplaceres også som afdelingsledelsessekretær. Der findes en række vejledende kriterier i organisationsaftalen kan ses på

8 Forskellige tillægsbetalinger Amtsrådsforeningens område og H:S For effektiv tjeneste i tidsrummet kl til kl ydes et tillæg, der udgør 28 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering For effektiv tjeneste i tidsrummet mellem kl ydes et tillæg, der udgør 31,5 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering For effektiv tjeneste fra lørdag kl til søndag kl ydes et tillæg, der udgør 40 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering For effektiv tjeneste på søgnehelligdage ydes et tillæg, der udgør 50 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering 1. maj, Grundlovsdag og nytårsaftensdag har man størst mulig ret til frihed fra. kl Nødvendig tjeneste efter det tidspunkt giver et tillæg til timelønnen på 40 % Juleaftensdag regnes som en søgnehelligdag. Hvis du arbejder gives et tillæg til timelønnen på 50% og en erstatningsfridag Godtgørelse for omlagte timer Godtgørelse om omlagte rådighedstimer 31,81 kr. pr. time 15,90 kr. pr. time Varskobetaling (manglende varsel af overarbejde)28,78 kr. pr. gang Godtgørelse for inddragelse af fridøgn 313,81 kr. pr. gang Aften-/nattillæg, søn- og helligdagsbetaling samt tillæg for overarbejde (50 %) er alle tillæg, som beregnes af timelønnen. Timelønnen består af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn, garantiløn og resultatløn, men er eksklusiv pensionsbidrag. Gang din månedsløn med 12 så har du din årsløn. Timelønnen beregnes derefter ved at dividere årslønnen med 1924, svarende til det antal timer en fuldtidsansat lægesekretær arbejder på et år (medmindre du er fastansat til aften- og nattjeneste). Takster for frivilligt ekstra arbejde pr. 1. april 2003 Timeløn Hverdage, dag 200,99 kr. pr. time Hverdage, aften, nat 261,28 kr. pr. time Weekend, dag 281,38 kr. pr. time Weekend aften, nat 341,68 kr. pr. time Søgnehelligdage 401,97 kr. pr. time Der ydes ikke samtidig honorering for arbejde på særlige tidspunkter m.v. Tjenestedragt Der ydes de ansatte fri tjenestedragt. Hvor det undtagelsesvis ikke lader sig gøre, eller hvor det af behandlingsmæssige grunde pålægges de ansatte at benytte eget tøj, ydes en kontant erstatning herfor. Månedslønnede, der selv vasker 230,23 kr. månedligt Månedslønnede med fri vask 109,25 kr. månedligt Timelønnede uanset vask 1,44 kr. pr. time Elevlønninger pr. måned Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 1. år 9.242, , , , ,09 2. år , , , , ,47 Derefter , , , , ,67 Indplacering og tillæggets størrelse fremgår af overenskomsten på ARFområdet og af organisationsaftalen på H:S-området som begge kan ses på Alle elever skal fra deres 25 års fødselsdag aflønnes med løntrin 10, uanset hvor langt de er i uddannelsen! Elever på 25 år og derover Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , ,75

9 Beregning af timeløn Timelønnen beregnes ved først at gange månedslønnen ifølge løntabellen med 12. Dermed får man årslønnen. Årslønnen divideres derefter med 1924 = timeløn. Et eksempel: En fuldtidsansat sekretær i Hillerød (Løngruppe 3) på løntrin 24 har en månedsløn på ,25 kr. Det ganges med 12 = For at få timelønnen dividerer vi med 1924 = 125,60 kr. Beregning af deltidsløn Beregning af månedsløn ved ansættelse på eksempelvis 25 timer: Månedsløn ifølge løntabel x 25 = aktuel månedsløn 37 Fakta: Et eksempel: Hvis du er ansat 30 timer ugentligt på løntrin 24 i en praksis i København, beregnes din nettoløn ved at gange det ugentlige timetal med månedslønnen og dividere med 37 (normal ugentlig arbejdstid): Deltidsløn pr. måned: ,42 (nettoløn) kr. x 30 = ,56 kr. excl. pension 37 Beregning af total pension pr. måned: ,58 (Pensionsgivende månedsløn) kr. x 10,78 % x 30 delt med 37 = 1.671,59 kr. i samlet pensionsindbetaling Beregning af egetbidrag: ,58 x 4,28 % (egetbidraget) x 30 delt med 37 = 663,67 kr. (Bruttoløn vil udgøre kr ,56 + kr. 663,67 = kr ,23)

10 Eksempler på forskellige tillæg Hvis du aftaler funktions- eller kvalifikationsløn, kan det for eksempel være ved, at du får tildelt ét eller to løntrin ekstra. Men det kan også være ved et beløb i henhold til denne tabel. Tillæg aftales normalt i det såkaldte marts 2000 prisniveau. De fastsættes med grundbeløb i hele 100 kr. og mindst kr. Dit tillæg reguleres derefter hvert år med en procentsats. Pr. 1. april 2003 er det 8,3422 %. Det vil sige, at du skal gange marts 2000-niveuaet med 1, for at få den reelle udbetaling. Ældre tillæg har været aftalt i oktober 1984 grundbeløb. De omregnes i henhold til tabellen. Grundbeløb Grundbeløb Årligt Månedligt beløb beløb , , ,11 108,34 917, , ,45 117, , , ,82 153, , , ,19 189, , , ,56 225, , , ,58 252, , , ,61 279, , , ,63 306, , , ,32 325, , , ,00 343, , , ,03 370, , , ,71 388, , , ,43 433, , , ,77 442, , , ,79 469,48 Ansættelsens ti bud Gode råd, som langt hen ad vejen også kan bruges af praksissekretærer 1. Tal altid med sygehusets/afdelingens tillidsrepræsentant, før du går til ansættelsessamtale 2. Skriv aldrig under på dit ansættelsesbrev (kontrakt), før løn og øvrige ansættelsesvilkår for din ansættelse er aftalt med DLs tillidsrepræsentant og/eller den lokale HK-afdeling 3. Sig aldrig dit gamle job op, før du har fået og underskrevet ansættelsesbrev med de helt færdigforhandlede vilkår for dit nye job 4. Stil altid dine lønkrav ved ansættelsessamtalen. Husk altid at drøfte funktions- og kvalifikationsløn 5. Få det på skrift, hvis der ved ansættelsessamtalen bliver givet konkrete løfter om en bestemt løn, herunder funktions- og kvalifikationsløn, fremtidige lønstigninger, uddannelsestilbud eller andre goder/forhold 6. Spørg altid til funktions-/stillingsbeskrivelse for dit nye job og drøft altid med tillidsrepræsentant (eller HK-afdeling), før du skriver under på ansættelsesbrevet (kontrakten) 7. Hvis du føler dig presset under ansættelsessamtalen, kan du altid bede om en ny samtale frem for at acceptere noget, du bagefter ikke kan leve med 8. Du kan med fordel have følgende leveregel:»skift aldrig job uden at gå op i løn!«9. Brug altid din tillidsrepræsentant forud, og før det er for sent 10. Det er nu og i de kommende år, at lægesekretærernes værd skal bedømmes. Husk på, at du er en mangelvare. Den, der tør stille krav, får gerne det bedste job og den højeste løn 3.900, , ,82 496, , , ,51 514, , , ,19 532,68

11 4.300, , ,53 541, , , ,22 559, , , ,90 577, , , ,59 595, , , ,93 604, , , ,61 622, , , ,95 632, , , ,32 668, , , ,35 695, , , ,69 704, , , ,72 731, , , ,06 740, , , ,09 767, , , ,77 785, , , ,14 821, , , ,17 848, , , ,56 911, , , ,90 920, , , ,25 929, , , ,93 947, , , ,96 975, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 DL/HK-afdelinger: Du kan få fat i DL overalt i Danmark. Din lokale HK-afdeling er også din lokale DL/HK-afdeling. Brønderslev Djursland Esbjerg Fredericia Frederikshavn Grindsted Haderslev Herning Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Horsens Kalundborg Kolding Korsør København Køge Maribo Nordsjælland Nykøbing F Nykøbing M Næstved Odder Ringsted Roskilde Rønne Silkeborg Skive Skjern/Tarm Slagelse Struer Svendborg Sydsjælland Sønderborg Thisted Tønder Varde Vejen Vejle Vestfyn Vestlolland Viborg Aabenraa Aalborg Århus Års Østsjælland Odense Randers Ringkøbing

12 De geografiske løngrupper Gruppe 1 omfatter arbejdspladser i følgende kommuner: Esbjerg, Frederikshavn, Holmegård, Kalundborg, Korsør, Langeskov, Munkebo, Nordborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Ullerslev, Aalborg, Årslev og samtlige kommuner på Færøerne. Gruppe 2 omfatter arbejdspladser i følgende kommuner: Bramsnæs, Gundsø, Hundested, Hvalsø, Jægerspris, Køge, Lejre, Ramsø, Roskilde, Skibby, Skovbo, Solrød og Århus. Gruppe 3 omfatter arbejdspladser i følgende kommuner: Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Karlebo, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke. Gruppe 4 omfatter arbejdspladser i følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Birkerød, Brøndby, Dragør, Farum, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse. Arbejdspladser, der ligger i alle andre kommuner, hører under Grundløn Dansk Lægesekretærforening HK Weidekampsgade 8, Postboks København C. Telefon Telefax

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening KL Gentofte Kommune Gentofte Kommunalforening Resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2008 er nu indarbejdet i overenskomsten og aftalen

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst KL 40.41 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts -, Kultur- og Fritidssektoren

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere