Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003"

Transkript

1 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S-området) Lægesekretær Tillæg til nr. 3 marts 2003 Dansk Lægesekretærforening

2 Alt om de nye lønninger! I dette lønmagasin kan du finde de nye lønninger og andre takster, som gælder med virkning fra 1. april Desuden har vi samlet en række andre oplysninger, som vi mærker, at mange medlemmer har spørgsmål til. Endelig giver vi nogle gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, inden du eventuelt søger nyt job. Det er nemlig en af de gode chancer for at få mere i løn! Det er vigtigt at opfatte lønmagasinet som en vejledning i, hvad du som minimum skal have i løn. Beløbene er en angivelse af, hvad du mindst skal eller kan opnå i tillæg m.v. Det er fuldt lovligt at få mere! Brugen af Ny Løn på sygehusene indebærer, at den enkelte lægesekretærs løn bliver mere individuel. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilke løndele din løn er sammensat af, når du skal tjekke, om du får den rigtige løn. Pr. 1. april 2003 gennemføres en grundlønsforhøjelse på sygehusene, og samtidig sker der andre forbedringer, blandt andet pensionsstigning. Der vil komme nye lønstigninger pr. 1. august 2003 og igen pr. 1. oktober Lønsatserne for praksissekretærer reguleres også pr. 1. april DL forhandler i øjeblikket en ny overenskomst med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening. Den forventes færdig senest 1. juni Hvis du har spørgsmål, som ikke umiddelbart kan besvares ud fra lønmagasinet eller af din tillidsrepræsentant, bedes du ringe til din lokale HK afdeling telefonnumre finder du også i dette magasin. Prøv eventuelt også under Løn- og Ansættelse - her findes en lang række informationer og svar på forskellige spørgsmål. Flere oplysninger vil dukke op på hjemmesiden i løbet af de kommende måneder. Hvis du har spørgsmål om pension m.v., der ligger udover, hvad vi har med her, kan du, hvis du er ansat på et amtsligt sygehus, ved H:S eller i praksis, henvende dig til PKA Pensionskassen for Lægesekretærer m.fl. på telefon Hvis du er ansat på Rigshospitalet, skal du derimod kontakte StK Pension, tlf Nyttige hjemmesider DLs egen hjemmeside HK/Kommunals faglige håndbog på Internettet Her kan du bl.a. finde alle KTO-aftaler og meget andet aktuelt stof om løn- og ansættelsesforhold HK/Kommunals hjemmeside HK/Services hjemmeside HK/Danmarks hjemmeside et rigtig godt opslagsværktøj Amtsrådsforeningens hjemmeside med bl.a. Amtsrådsforeningens nyhedsbrev på løn- og forhandlingsområdet Det Kommunale Kartels hjemmeside. Bl.a. med oplysninger om sygehusbranchen, som DL er medlem af

3 Højere grundløn Fra 1. april 2003 kan ingen uddannede på sygehusene lønnes under løntrin 20. Det er den nye grundløn på de amtslige sygehuse og i H:S. Grundlønsforhøjelsen sker uden det, der kaldes gennemslag. Det betyder, at der eventuelt kan ske modregning i de tillæg, den enkelte hidtil har haft oveni grundlønnen. Men det er ikke noget krav i overenskomsten, at der skal modregnes. Det vil indgå i de lokale lønforhandlinger, og de kan give det resultat, at der ikke modregnes. Hvis der skal modregnes, så skal lønnens sammensætning aftales påny for den enkelte. Det skyldes, at modregning jo betyder, at størrelsen af et eller flere eksisterende tillæg skal reduceres med det, amtet/sygehuset vil modregne. Hvis der skal modregnes, så kan det ske i udligningstillæg og i lokalt aftalt funktions- og kvalifikationsløn. Der kan derimod ikke modregnes i overgangstillæg og i centralt fastsat funktions- og kvalifikationsløn. Hvis amtet/sygehuset vil modregne, så lægger det op til en diskussion af de begrundelser, der er givet for de nuværende tillæg og deres størrelse og om de ikke mere er gældende. Der står i overenskomsten, at det forudsættes, at der er taget stilling til spørgsmålet om lønnens sammensætning (og dermed om der skal modregnes) inden grundlønsforbedringen iværksættes 1. april Hvis amtet/sygehuset insisterer på at modregne, og I ikke bliver enige om det, så er der mulighed for at få spørgsmålet drøftet i tvistesystemet. Det kræver, at der stilles et lønforslag med det tillæg, som I ønsker at opretholde. Vurdering af den enkelte Der står nu i overenskomsten, at lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er dog ikke fastlagt, hvordan vurderingen skal foregå. Det kan virke som en omfattende opgave for de lokale forhandlingsparter, men der er ikke tvivl om, at mange medlemmer har forventet, at Ny Løn betød, at de fik taget stilling til deres konkrete funktioner og kvalifikationer.

4 Lønninger pr. 1. april Amtsrådsforeningens område, H:S-området & P.L.O. Fakta: Her findes NETTO-lønninger pr. 1. april 2003 og bidrag til de mest anvendte pensionsordninger på lægesekretærområdet. Ansatte hos praktiserende læger uden nogen form for pensionsordning skal altid lønnes med bruttoløn. Bruttoløn for praksissekretærer er lig med nettoløn + eget pensionsbidrag beregn det selv! (Et eksempel: Praksissekretær ansat på løntrin 22 i Odense (= løngruppe 1), 37 timer pr. uge: Nettomånedsløn kr , ,41 (eget pensionsbidrag) = bruttomånedsløn kr ,74) Pensions- Pensions- Pensionsgivende bidrag bidrag Trin Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 månedsløn -ARF & H:S - P.L.O. I alt Heraf I alt Heraf egetbidrag egetbidrag , , , , , , ,31 697, ,36 653, , , , , , , ,57 706, ,59 662, , , , , , , ,93 718, ,20 673, , , , , , , ,32 731, ,62 685, , , , , , , ,75 744, ,86 697, , , , , , , ,89 756, ,87 709, , , , , , , ,95 769, ,61 721, , , , , , , ,40 781, ,72 732, , , , , , , ,44 795, ,59 745, , , , , , , ,18 807, ,13 756, , , , , , , ,15 818, ,65 767, , , , , , , ,60 832, ,27 780, , , , , , , ,46 845, ,84 792, , , , , , , ,61 859, ,22 805, , , , , , , ,07 873, ,63 818, , , , , , , ,42 887, ,74 832, , , , , , , ,79 902, ,66 845, , , , , , , ,22 917, ,40 860,13

5 , , , , , , ,66 933, ,95 874, , , , , , , ,19 949, ,34 889, , , , , , , ,76 965, ,56 904, , , , , , , ,45 981, ,66 920, , , , , , , ,30 998, ,68 936, , , , , , , , , ,58 952, , , , , , , , , ,44 968, , , , , , , , , ,21 985, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Udgangspunktet for DL på P.L.O.-området er, at man aftaler en pensionsordning med en samlet indbetaling på 13,7 % (heraf udgør 1/3 egetbidraget). Der kan også laves aftaler med 15,79 %. Med virkning fra 1. april 2003 vil man ikke kunne ansættes som praksissekretær uden en pensionsordning. Der er aftalt en obligatorisk minimumsordning med en samlet indbetaling på 10,78 % (Egetbidraget udgør 4,28 % af det samlede pensionsbidrag). Ordningen genforhandles i øjeblikket Se eventuelt P.L.O.-overenskomstens 4 kan findes på Det anbefales, at du altid taler pension med din lokale HK afdeling ved ansættelse i lægepraksis, speciallægepraksis m.v.

6 Praktiserende Lægers Organisation Klassificeringsnøgle År (anciennitet)løntrin Uddannede Diverse tillægsbetalinger Arbejde efter kl Hvis mer- og/eller overarbejde ikke er varslet senest dagen i forvejen ydes et tillæg på Beklædningsgodtgørelse til månedslønnede Beklædningsgodtgørelse til timelønnede 19,17 kr. pr. time 28,78 kr. pr. gang 230,23 kr. pr. måned 1,44 kr. pr. time Ikke-uddannede Elevlønninger pr. måned Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 1. år 9.242, , , , ,09 2. år , , , , ,47 Derefter , , , , ,67 Indplacering og tillæggets størrelse fremgår af overenskomsten som kan ses på Nyansatte uddannede indplaceres efter en konkret anciennitetsoptælling i lønforløbet. Eksempel: Hvis du har 7 års anciennitet, skal du aflønnes på løntrin 22. Nyansatte ikke-uddannede indplaceres også efter en konkret anciennitetsoptælling i lønforløbet. Eksempel: Hvis du har 5 års anciennitet skal du aflønnes på løntrin 12. Overenskomsten med P.L.O. er under genforhandling, men satserne i dette lønmagasin gælder indtil videre. Følg forhandlingerne i Lægesekretær NYT.

7 Amtsrådsforeningens område Ny Løn Grundløn Løntrin pr. 1. april 2003 Ikke-uddannede 10 Uddannede 20 Specialister 28 Ledende lægesekretærer, efter lokal aftale * 33 eller 39 * Lønindplaceringen for ledende lægesekretærer er uafhængig af antallet af underordnede lægesekretærer der findes altså ikke nogen fast»nøgle«til indplacering af ledere. Centralt aftalt obligatorisk funktionsløn: Uddannelsesledere med ansvar for 4 indtil 9 lægesekretærelever Tillæg pr. måned (uanset timetal) 622,97 Bemærk tillægget er pensionsgivende Uddannelsesledere med ansvar for 10 eller flere lægesekretærelever Tillæg pr. måned (uanset timetal) 929,94 Bemærk tillægget er pensionsgivende Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Ny Løn Grundløn Løntrin pr. 1. april 2003 Ikke-uddannede 11 Uddannede 20 Instruktionssekretærer/praktikledere (uddannelsesledere) 33 Ledende lægesekretærer* 33 eller 40 Afdelingsledelsessekretærer** 33 * Lønindplaceringen for ledende lægesekretærer er uafhængig af antallet af underordnede lægesekretærer der findes altså ikke nogen fast»nøgle«til indplacering af ledere. ** Ved afdelingsledelsessekretær forstås en sekretær, der varetager ledelsesopgaver eller specielle funktioner for afdelingsledelsen på niveau med en medarbejder, der er indplaceret som fuldmægtig eller afdelingsleder/konsulent. En sekretær, som varetager tilsvarende opgaver for center- og/eller klinikledelser indplaceres også som afdelingsledelsessekretær. Der findes en række vejledende kriterier i organisationsaftalen kan ses på

8 Forskellige tillægsbetalinger Amtsrådsforeningens område og H:S For effektiv tjeneste i tidsrummet kl til kl ydes et tillæg, der udgør 28 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering For effektiv tjeneste i tidsrummet mellem kl ydes et tillæg, der udgør 31,5 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering For effektiv tjeneste fra lørdag kl til søndag kl ydes et tillæg, der udgør 40 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering For effektiv tjeneste på søgnehelligdage ydes et tillæg, der udgør 50 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering 1. maj, Grundlovsdag og nytårsaftensdag har man størst mulig ret til frihed fra. kl Nødvendig tjeneste efter det tidspunkt giver et tillæg til timelønnen på 40 % Juleaftensdag regnes som en søgnehelligdag. Hvis du arbejder gives et tillæg til timelønnen på 50% og en erstatningsfridag Godtgørelse for omlagte timer Godtgørelse om omlagte rådighedstimer 31,81 kr. pr. time 15,90 kr. pr. time Varskobetaling (manglende varsel af overarbejde)28,78 kr. pr. gang Godtgørelse for inddragelse af fridøgn 313,81 kr. pr. gang Aften-/nattillæg, søn- og helligdagsbetaling samt tillæg for overarbejde (50 %) er alle tillæg, som beregnes af timelønnen. Timelønnen består af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn, garantiløn og resultatløn, men er eksklusiv pensionsbidrag. Gang din månedsløn med 12 så har du din årsløn. Timelønnen beregnes derefter ved at dividere årslønnen med 1924, svarende til det antal timer en fuldtidsansat lægesekretær arbejder på et år (medmindre du er fastansat til aften- og nattjeneste). Takster for frivilligt ekstra arbejde pr. 1. april 2003 Timeløn Hverdage, dag 200,99 kr. pr. time Hverdage, aften, nat 261,28 kr. pr. time Weekend, dag 281,38 kr. pr. time Weekend aften, nat 341,68 kr. pr. time Søgnehelligdage 401,97 kr. pr. time Der ydes ikke samtidig honorering for arbejde på særlige tidspunkter m.v. Tjenestedragt Der ydes de ansatte fri tjenestedragt. Hvor det undtagelsesvis ikke lader sig gøre, eller hvor det af behandlingsmæssige grunde pålægges de ansatte at benytte eget tøj, ydes en kontant erstatning herfor. Månedslønnede, der selv vasker 230,23 kr. månedligt Månedslønnede med fri vask 109,25 kr. månedligt Timelønnede uanset vask 1,44 kr. pr. time Elevlønninger pr. måned Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 1. år 9.242, , , , ,09 2. år , , , , ,47 Derefter , , , , ,67 Indplacering og tillæggets størrelse fremgår af overenskomsten på ARFområdet og af organisationsaftalen på H:S-området som begge kan ses på Alle elever skal fra deres 25 års fødselsdag aflønnes med løntrin 10, uanset hvor langt de er i uddannelsen! Elever på 25 år og derover Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , ,75

9 Beregning af timeløn Timelønnen beregnes ved først at gange månedslønnen ifølge løntabellen med 12. Dermed får man årslønnen. Årslønnen divideres derefter med 1924 = timeløn. Et eksempel: En fuldtidsansat sekretær i Hillerød (Løngruppe 3) på løntrin 24 har en månedsløn på ,25 kr. Det ganges med 12 = For at få timelønnen dividerer vi med 1924 = 125,60 kr. Beregning af deltidsløn Beregning af månedsløn ved ansættelse på eksempelvis 25 timer: Månedsløn ifølge løntabel x 25 = aktuel månedsløn 37 Fakta: Et eksempel: Hvis du er ansat 30 timer ugentligt på løntrin 24 i en praksis i København, beregnes din nettoløn ved at gange det ugentlige timetal med månedslønnen og dividere med 37 (normal ugentlig arbejdstid): Deltidsløn pr. måned: ,42 (nettoløn) kr. x 30 = ,56 kr. excl. pension 37 Beregning af total pension pr. måned: ,58 (Pensionsgivende månedsløn) kr. x 10,78 % x 30 delt med 37 = 1.671,59 kr. i samlet pensionsindbetaling Beregning af egetbidrag: ,58 x 4,28 % (egetbidraget) x 30 delt med 37 = 663,67 kr. (Bruttoløn vil udgøre kr ,56 + kr. 663,67 = kr ,23)

10 Eksempler på forskellige tillæg Hvis du aftaler funktions- eller kvalifikationsløn, kan det for eksempel være ved, at du får tildelt ét eller to løntrin ekstra. Men det kan også være ved et beløb i henhold til denne tabel. Tillæg aftales normalt i det såkaldte marts 2000 prisniveau. De fastsættes med grundbeløb i hele 100 kr. og mindst kr. Dit tillæg reguleres derefter hvert år med en procentsats. Pr. 1. april 2003 er det 8,3422 %. Det vil sige, at du skal gange marts 2000-niveuaet med 1, for at få den reelle udbetaling. Ældre tillæg har været aftalt i oktober 1984 grundbeløb. De omregnes i henhold til tabellen. Grundbeløb Grundbeløb Årligt Månedligt beløb beløb , , ,11 108,34 917, , ,45 117, , , ,82 153, , , ,19 189, , , ,56 225, , , ,58 252, , , ,61 279, , , ,63 306, , , ,32 325, , , ,00 343, , , ,03 370, , , ,71 388, , , ,43 433, , , ,77 442, , , ,79 469,48 Ansættelsens ti bud Gode råd, som langt hen ad vejen også kan bruges af praksissekretærer 1. Tal altid med sygehusets/afdelingens tillidsrepræsentant, før du går til ansættelsessamtale 2. Skriv aldrig under på dit ansættelsesbrev (kontrakt), før løn og øvrige ansættelsesvilkår for din ansættelse er aftalt med DLs tillidsrepræsentant og/eller den lokale HK-afdeling 3. Sig aldrig dit gamle job op, før du har fået og underskrevet ansættelsesbrev med de helt færdigforhandlede vilkår for dit nye job 4. Stil altid dine lønkrav ved ansættelsessamtalen. Husk altid at drøfte funktions- og kvalifikationsløn 5. Få det på skrift, hvis der ved ansættelsessamtalen bliver givet konkrete løfter om en bestemt løn, herunder funktions- og kvalifikationsløn, fremtidige lønstigninger, uddannelsestilbud eller andre goder/forhold 6. Spørg altid til funktions-/stillingsbeskrivelse for dit nye job og drøft altid med tillidsrepræsentant (eller HK-afdeling), før du skriver under på ansættelsesbrevet (kontrakten) 7. Hvis du føler dig presset under ansættelsessamtalen, kan du altid bede om en ny samtale frem for at acceptere noget, du bagefter ikke kan leve med 8. Du kan med fordel have følgende leveregel:»skift aldrig job uden at gå op i løn!«9. Brug altid din tillidsrepræsentant forud, og før det er for sent 10. Det er nu og i de kommende år, at lægesekretærernes værd skal bedømmes. Husk på, at du er en mangelvare. Den, der tør stille krav, får gerne det bedste job og den højeste løn 3.900, , ,82 496, , , ,51 514, , , ,19 532,68

11 4.300, , ,53 541, , , ,22 559, , , ,90 577, , , ,59 595, , , ,93 604, , , ,61 622, , , ,95 632, , , ,32 668, , , ,35 695, , , ,69 704, , , ,72 731, , , ,06 740, , , ,09 767, , , ,77 785, , , ,14 821, , , ,17 848, , , ,56 911, , , ,90 920, , , ,25 929, , , ,93 947, , , ,96 975, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 DL/HK-afdelinger: Du kan få fat i DL overalt i Danmark. Din lokale HK-afdeling er også din lokale DL/HK-afdeling. Brønderslev Djursland Esbjerg Fredericia Frederikshavn Grindsted Haderslev Herning Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Horsens Kalundborg Kolding Korsør København Køge Maribo Nordsjælland Nykøbing F Nykøbing M Næstved Odder Ringsted Roskilde Rønne Silkeborg Skive Skjern/Tarm Slagelse Struer Svendborg Sydsjælland Sønderborg Thisted Tønder Varde Vejen Vejle Vestfyn Vestlolland Viborg Aabenraa Aalborg Århus Års Østsjælland Odense Randers Ringkøbing

12 De geografiske løngrupper Gruppe 1 omfatter arbejdspladser i følgende kommuner: Esbjerg, Frederikshavn, Holmegård, Kalundborg, Korsør, Langeskov, Munkebo, Nordborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Ullerslev, Aalborg, Årslev og samtlige kommuner på Færøerne. Gruppe 2 omfatter arbejdspladser i følgende kommuner: Bramsnæs, Gundsø, Hundested, Hvalsø, Jægerspris, Køge, Lejre, Ramsø, Roskilde, Skibby, Skovbo, Solrød og Århus. Gruppe 3 omfatter arbejdspladser i følgende kommuner: Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Karlebo, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke. Gruppe 4 omfatter arbejdspladser i følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Birkerød, Brøndby, Dragør, Farum, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse. Arbejdspladser, der ligger i alle andre kommuner, hører under Grundløn Dansk Lægesekretærforening HK Weidekampsgade 8, Postboks København C. Telefon Telefax

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere