Løntabeller Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løntabeller Januar 2012"

Transkript

1 Løntabeller Januar

2 Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets lønmodel. Der indgås lokal aftale om indplacering på løntrin på baggrund af overenskomstens bestemmelser om lønindplacering. Herudover kan der forhandles løn i form af tillæg (og/eller resultatløn). Vær opmærksom på, at Sundhedskartellets lønskala kan bruges fuldt ud, altså også de højere løntrin. Der kan forhandles lønindplacering og tillæg ved nyansættelse/stillingsskift eller ved ændring af din stilling. Ellers har regionen/tillidsrepræsentanten adgang til lønforhandling en gang årligt. På statsområdet er der med virkning fra 1/ også indplacering i et nyt lønsystem, hvor lønindplaceringen sker på en basisløn eventuelt suppleret med tillæg. Tag derfor kontakt til TR og dbio-region ved ansættelse på det statslige område. På det private område sker lønindplacering og lønforhandling mv. i forhold til den konkrete overenskomst på området eller arbejdspladsen. Se side 7 hvis du søger ansættelse i en lægepraksis. For andre private arbejdspladser: kontakt dbio. Hvis arbejdspladsen ikke har overenskomst med dbio bør du kontakte dbio med henblik på en samtale om løn- og ansættelsesvilkårene. Du bør gøre dette inden du deltager i en jobsamtale eller en evt. lønforhandling. 2. Det er regionen der har forhandlings- og aftaleretten. Det betyder, at det er regionen, der forhandler (med mindre regionen har uddelegeret til tillidsrepræsentanten), og regionen skriver under på den endelige lønaftale. For de private områder (f.eks. PLA) forhandler og underskriver du selv med udgangspunkt i overenskomstens bestemmelser. Du kan kontakte dbio med henblik på din forberedelse til lønforhandling. Du skal være opmærksom på dine kvalifikationer, ændring af dine funktioner eller andet, der kan begrunde grundlønsindplacering og tillæg. Sørg for løbende at udarbejde en liste over dine joberfaringer, kurser m.v. 3. Inden et stillingsskift eller en nyansættelse bør du kende stillings- og funktionsbeskrivelsen for jobbet, grundlønsindplacering og eventuelle tillæg og gøre op med dig selv, hvad du vil kræve i løn. 4. Kontakt den lokale tillidsrepræsentant eller dbio regionen for at høre om lønindplacering og eventuelle tillæg i den pågældende stilling, f.eks. i kraft af en forhåndsaftale eller kompetencelønsystem (på det offentlige område). 5. Husk at du ved stillingsskift ikke nødvendigvis bevarer den løn (hverken løntrin eller tillæg), du har i din hidtidige stilling. Det gælder heller ikke personlige ordninger. For ikke at gå ned i løn skal du altså have så meget i grundlønsindplacering og tillæg, at det minimum svarer til lønnen i din nuværende stilling. 6. Har du inden ansættelsen været ansat inden for et andet overenskomstområde, end det du søger ind på, så skal du have check på dine ansættelser (relevant beskæftigelse, dvs. beskæftigelsesanciennitet). Det kan have betydning for din lønindplacering. 7. Sørg for under ansættelsessamtalen at du får et overblik over hvilke muligheder for efter- og videreuddannelse, der er på den nye arbejdsplads. Det har betydning for dine videre muligheder for at udvikle dig selv og din løn. 8. Accepter aldrig en ændring af indholdet i din nuværende stilling, uden at du har drøftet det med tillidsrepræsentanten/dbio regionen og før der evt. er forhandlet ny grundlønsindplacering/tillæg for ændringen. 9. Sørg for at løntilbud under ansættelsessamtalen bliver givet skriftligt. 10. Sig ikke dit nuværende job op før du har en skriftlig bekræftelse på vilkårene i din nye stilling. 2

3 Regioner Lønindplaceringer Bioanalytikere og laboranter Bioanalytikere og laboranter aflønnes efter Sundhedskartellets lønskala, der indeholder 8 trin. Der indgås lokal aftale om indplacering i lønskalaen og eventuelle tillæg. Bioanalytikere med 0-7 års erfaring indplaceres altid mindst på trin 4. Bioanalytikere med 8 års erfaring indplaceres altid mindst på trin 6. Laboranter indplaceres altid mindst på trin 2. Bioanalytikerundervisere uden diplomkursus indplaceres altid mindst på trin 7. Bioanalytikerundervisere med diplomkursus indplaceres altid på trin 8. Centralt aftalte tillæg Bioanalytikere på trin 4-6 med indtil 8 års erfaring får kr i årligt grundbeløb (niveau ). Bioanalytikere og bioanalytikereundervisere med mindst 10 års erfaring kr (niveau ). Bioanalytikere med diplomkursus får mindst kr (niveau ). Tillæg for funktionen som souschef skal aftales lokalt. Afdelingsbioanalytikere og ledende bioanalytikere Afdelingsbioanalytikere og ledende bioanalytikere aflønnes efter Sundhedskartellets lederlønskala, der indeholder 16 trin. Der indgås lokal aftale om indplacering i lønskalaen og eventuelle tillæg. Afdelingsbioanalytikere indplaceres altid mindst på trin L3. Ledende bioanalytikere med 0-25 underordnede indplaceres altid mindst på trin L4. Ledende bioanalytikere med underordnede indplaceres altid mindst på trin L7. Ledende bioanalytikere med over 60 underordnede indplaceres altid mindst på trin L12. Ved nyoprettede stillinger og hvis stillingsindholdet ændres væsentligt, skal der lokalt forhandles om grundlønsindplaceringen. For eksisterende stillinger kan der lokalt aftales en højere grundlønsindplacering. Centralt aftalte tillæg Afdelingsledelse får mindst kr (niveau ). Tillæg for diplomkursus skal aftales lokalt. Lønsatser for ikke-ledende personale 1/1 Løn- Områdetillæg trin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 1 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pension pr. måned 13,13 % 2.675, , , , ,31 2 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pension pr. måned 13,13 % 2.730, , , , ,68 3 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 2.841, , , , ,56 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pension pr. måned 13,13 % 2.930, , , , ,90 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.072, , , , ,63 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.413, , , , ,88 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.548, , , , ,41 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.678, , , , ,10 3

4 Regioner Lønsatser for ledende personale 1/1 Løn- Områdetillæg trin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 L1 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.643, , , , ,94 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.531, , , , ,41 L2 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.691, , , , ,05 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.590, , , , ,00 L3 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.821, , , , ,91 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.752, , , , ,55 L4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.890, , , , ,91 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.838, , , , ,42 L5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.960, , , , ,66 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.925, , , , ,74 L6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.031, , , , ,41 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.013, , , , ,29 Løn- Intet trin områdetillæg L7 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,50 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.097,28 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.095,86 L8 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.155,34 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.168,06 L9 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,08 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.239,69 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.272,97 L10 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,25 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.326,24 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.380,61 L11 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,25 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.406,20 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.480,06 Løn- Intet trin områdetillæg L12 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,08 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.608,64 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.731,84 L13 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.917,80 Samlet pension pr. måned 16,33 % 6.116,35 L14 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,25 Samlet pension pr. måned 13,13 % 5.385,00 Samlet pension pr. måned 16,33 % 6.697,41 L15 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 5.967,27 Samlet pension pr. måned 16,33 % 7.421,59 L16 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,33 Samlet pension pr. måned 13,13 % 6.795,80 Samlet pension pr. måned 16,33 % 8.452,05 4

5 Regioner Diverse tillægsbetalinger 1/1 Aften- og nattjeneste samt weekendtjeneste Honorering aftales lokalt, dog honoreres mindst med følgende tillæg eller tilsvarende afspadsering Tillæg for effektiv tjeneste fra kl. 18 til % af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste fra kl. 23 til ,5 % af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste fra lørdag fra kl. 06 til søndag kl % af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste på søgnehelligdage % af timelønnen Overarbejde Overarbejde honoreres med tillæg af 50% af timelønnen eller tilsvarende afspadsering. Beregning af timelønnen tager udgangspunkt i den samlede faste årsløn (grundløn, tillæg og resultatløn) eksklusiv pensionsbidrag. Timelønnen udgør 1/1924 af årslønnen for en fuldtidsansat. Tillæg for manglende varsel Omlagte timer (1 døgns varsel)... 37,27 kr. pr. time Omlagt rådighedstjeneste (1 døgns varsel)... 18,62 kr. pr. time Overarbejde/merarbejde ud over 1 time... 33,69 kr. pr. gang Inddragelse af fridøgn (14 dages varsel)...476,66 kr. pr. gang Inddragelse af fridøgn (14 dages varsel) pr. 1/ ,81 kr. pr. gang Frivilligt ekstra arbejde Honorering aftales lokalt, dog honoreres mindst med følgende timeløn Hverdage dag...235,29 kr. pr. time Hverdage aften/nat...305,87 kr. pr. time Weekend dag...329,40 kr. pr. time Weekend aften/nat...399,99 kr. pr. time Søgnehelligdage...470,58 kr. pr. time Beklædningsgodtgørelse Månedslønnede, der selv sørger for vask...269,52 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask...127,89 kr. pr. md. Timelønnede...1,69 kr. pr. time Omregning af tillæg 1/1 Tillæg angives fremover i Sundhedskartellets grundbeløb niveau Fordelen ved grundbeløb er den automatiske regulering af tillægget, når der i øvrigt sker generelle lønforhøjelser. Reguleringen angives ved den såkaldte reguleringsprocent. Pr. 1/1 er der aftalt generelle lønstigninger, som betyder at den nye reguleringsprocent bliver: 1, Omregningen sker således: Årligt tillæg i niveau ganges med reguleringsprocenten på det aktuelle tidspunkt. Eksempel : En bioanalytiker får et kvalifikationstillæg på kr. årligt i niveau Dette omregnes til aktuelle kr.: x 1, = ,72 kr. pr. år ,72/12 = 1.022,81 kr. pr. måned Pension af tillæg 1/1 Pensionen beregnes af hele det pensionsgivende tillæg på følgende måde: Samlet pensionsbidrag: tillæg i nutidskroner * samlet pensionsprocent (13,13% eller 16,33%) Eget pensionsbidrag: samlet pensionsbidrag/3 13,13% pensionsordning, tillæg kr ,72 Samlet pensionsbidrag: kr ,72*13,13% = kr ,74 Eget pensionsbidrag: kr ,74/3 = kr. 537,18 Løn som deltidsansat 1/1 Hvis du er deltidsansat, beregner du din løn på følgende måde: Månedsløn/37 * dit ugentlige timetal. 25 timer pr. uge på trin 6 (område 2). kr ,75/37 * 25 = kr ,50 Pension beregnes på samme måde. 5

6 Diverse satser Censorhonorar 1/1 Sats B, Inkl. 12,5% feriegodtgørelse ,73 kr. pr. time Beskæftigelse i BST m.v. 1/1 Vejledende sats ,73 kr. pr. time Konsulent- og undervisningshonorar Kontakt dbio s sekretariat, hvis du skal udføre konsulent- eller undervisningsopgaver. Praksisbioanalytikere Praksisbioanalytikere, der er omfattet af PLA-overenskomsten eller af en tiltrædelsesoverenskomst til PLAoverenskomsten Praksisbioanalytikere, der aflønnes efter dbio s overenskomst med PLA, aflønnes således: 1. juni 2011 Trin 1 (under 2 års praksiserfaring)... kr ,63 inkl. eget pensionsbidrag 4,83% Trin 2 (2 års praksiserfaring)... kr ,83 inkl. eget pensionsbidrag 4,83% Ledende praksisbioanalytikere... kr ,13 inkl. eget pensionsbidrag 5,67% Praksisbioanalytikere, der ikke er omfattet af en overenskomst dbio anbefaler, at man benytter ansættelseskontrakten, der findes i dbio s overenskomst med PLA (bilag 1A). Hermed følger man overenskomsten mellem dbio og PLA og er sikret samme løn- og pensionsniveau og øvrige ansættelsesforhold som flertallet af praksisbioanalytikere. Tjenesterejser 1/1 Kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil/motorcykel Godkendt kørsel... 2,10 kr. pr. km Kørsel i henhold til bemyndigelse indtil km i et kalenderår... 3,80 kr. pr. km Kørsel i henhold til bemyndigelse udover km i et kalenderår... 2,10 kr. pr. km Time- og dagpenge Dagpenge ,00 kr. Timepenge....16,25 kr. Hoteldispositionsbeløb Hovedstadsområdet ,00 kr. Færøerne ,00 kr. Århus ,00 kr. Øvrige land ,00 kr. Fast godtgørelse for natophold ,00 kr. Arbejdsløshedsdagpenge 1/1 Dagpenge - maksimumsatser pr. dag i 5 dage om ugen Fuldtidsforsikrede ,00 kr. Deltidsforsikrede ,00 kr. Dimittend - maksimumsatser pr. dag i 5 dage om ugen Fuldtidsforsikrede ,00 kr. Deltidsforsikrede ,00 kr. 6

7 Staten Omregning af tillæg 1/1 Løntillæg i form af funktions- og kvalifikationstillæg angives i årlige grundbeløb i niveau Fordelen ved grundbeløb er den automatiske regulering af tillægget, når der i øvrigt sker generelle lønforhøjelser. Reguleringen angives ved den såkaldte reguleringsprocent. Pr. 1/1 er der aftalt generelle lønstigninger, som betyder at den nye reguleringsprocent bliver på: 1, Omregningen fra grundbeløb niveau sker således: Årligt tillæg i niveau ganges med reguleringsprocenten. En bioanalytiker får et kvalifikationstillæg på kr. årligt i niveau Det årlige tillæg på omregnes til aktuelle kr.: x 1, = 8.650,36 kr. Omregnet pr. måned: 8.650,36/12 = 720,86 kr. pr. måned. Pension af tillæg 1/1 Pensionen beregnes af hele det pensionsgivende tillæg på følgende måde: Samlet pensionsbidrag: tillæg i nutidskroner * samlet pensionsprocent (18%) Eget pensionsbidrag: samlet pensionsbidrag/3 18% pensionsordning, tillæg kr ,36. Samlet pensionsbidrag: kr ,36 * 18% = kr ,06 Eget pensionsbidrag: kr ,06/3 = kr. 519,02 Løn som deltidsansat 1/1 Hvis du er deltidsansat, beregner du din løn på følgende måde: Månedsløn/37 * dit ugentlige timetal. 21 timer pr. uge på bioanalytikere med specialist eller konsulentfunktioner. kr ,76/37 * 21 = kr ,00 Pension beregnes på samme måde. Statens lønsatser 1/1 Netto årsløn Netto månedsløn Samlet pension pr. måned 18% Uautoriserede laboranter , , ,08 Bioanalytikere 1. år , , ,22 Bioanalytikere 2. år , , ,86 Bioanalytikere 3. år , , ,50 Bioanalytikere med specialist- eller konsulentfunktioner , , ,06 Ledende bioanalytikere med 8 eller flere underordnede , , ,87 Ledende bioanalytikere med mere end 25 underordnede , , ,09 Lønninger for lærere ved CVU-skolerne 1/1 Løntrin Netto årsløn Netto månedsløn Samlet pension pr. måned 18% Basisløntrin , , ,79 Basisløntrin , , ,33 Basisløntrin , , ,60 Basisløntrin , , ,51 Basisløntrin , , ,65 Basisløntrin , , ,40 Basisløntrin , , ,96 7

8 Nye muligheder fra Frivillig forhøjet pensionsindbetaling Som regionsansat medarbejder har du ret til at indbetale en større del af din løn til pensionsordningen ved samtidig at få din løn reduceret tilsvarende. Du skal oplyse din arbejdsgiver skriftlig om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procentdel af lønnen. b) Perioden forhøjelsen skal indbetales i. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan din arbejdsgiver fastsætte procedurer for disse, som f.eks. tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. Nyt omkring Atypiske stillinger - på Regionsområdet Som noget nyt er det nu muligt at man lokalt, hvis der er enighed om det, kan aftale at en stilling er atypisk. For at en stilling kan betragtes som atypisk, skal den adskille sig væsentlig for en almindelig basisstilling. For atypiske stillinger kan der i stedet for lønindplacering efter overenskomstens sædvanlige bestemmelser lokalt aftales en samlet årlig pensionsgivende løn, hvis størrelse tager hensyn til stillingens særlige forhold. Der henvises nærmere til bilag 7 i overenskomsten med hensyn til eksempler på, hvad en atypisk stilling kan være. Kontakt din lokale regionsformand for nærmere information. Regioners og kommuners indplacering efter områdetillæg Region Hovedstaden København 4 Frederiksberg 4 Albertslund 4 Allerød 3 Ballerup 4 Brøndby 4 Dragør 4 Egedal 4 Fredensborg 3 Frederikssund 3 Frederiksværk-Hundested 3 Furesø 4 Gentofte 4 Gladsaxe 4 Glostrup 4 Gribskov 3 Helsingør 3 Herlev 4 Hillerød 3 Hvidovre 4 Høje-Taastrup 4 Hørsholm 3 Ishøj 4 Lyngby-Taarbæk 4 Rudersdal 4 Rødovre 4 Tårnby 4 Vallensbæk 4 Region Midtjylland Skanderborg 1 Århus 2 Region Nordjylland Aalborg 1 Frederikshavn 1 Region Sjælland Greve 4 Kalundborg 1 Køge 2 Lejre 2 Næstved 1 Roskilde 2 Slagelse 1 Solrød 2 Region Syddanmark Esbjerg 1 Faaborg-Midtfyn 1 Kerteminde 1 Nyborg 1 Odense 1 Sønderborg 1 Findes en kommune ikke i oversigten, er kommunen henført til område 0. Ansvarlig: Tine Stockholm Jensen, dbio Layout: Michael S. Müller, dbio Udgiver: Danske Bioanalytikere, Sankt Annæ Plads 30, Postboks 74, 1003 København K Tlf.:

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Overenskomst 2015-2017. mellem. Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Ellebjergvej 52, 1. 2450 København SV. CVR nr. 25 47 71 54. FOA Fag og Arbejde (FOA)

Overenskomst 2015-2017. mellem. Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Ellebjergvej 52, 1. 2450 København SV. CVR nr. 25 47 71 54. FOA Fag og Arbejde (FOA) Overenskomst 2015-2017 mellem Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Ellebjergvej 52, 1. 2450 København SV CVR nr. 25 47 71 54 og FOA Fag og Arbejde (FOA) Side 1 af 23 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Indledning...3

Læs mere

Overenskomst for ledere

Overenskomst for ledere 11 Overenskomst for ledere Danske Regioner DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN DANSK

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere