Løntabeller Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løntabeller Januar 2012"

Transkript

1 Løntabeller Januar

2 Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets lønmodel. Der indgås lokal aftale om indplacering på løntrin på baggrund af overenskomstens bestemmelser om lønindplacering. Herudover kan der forhandles løn i form af tillæg (og/eller resultatløn). Vær opmærksom på, at Sundhedskartellets lønskala kan bruges fuldt ud, altså også de højere løntrin. Der kan forhandles lønindplacering og tillæg ved nyansættelse/stillingsskift eller ved ændring af din stilling. Ellers har regionen/tillidsrepræsentanten adgang til lønforhandling en gang årligt. På statsområdet er der med virkning fra 1/ også indplacering i et nyt lønsystem, hvor lønindplaceringen sker på en basisløn eventuelt suppleret med tillæg. Tag derfor kontakt til TR og dbio-region ved ansættelse på det statslige område. På det private område sker lønindplacering og lønforhandling mv. i forhold til den konkrete overenskomst på området eller arbejdspladsen. Se side 7 hvis du søger ansættelse i en lægepraksis. For andre private arbejdspladser: kontakt dbio. Hvis arbejdspladsen ikke har overenskomst med dbio bør du kontakte dbio med henblik på en samtale om løn- og ansættelsesvilkårene. Du bør gøre dette inden du deltager i en jobsamtale eller en evt. lønforhandling. 2. Det er regionen der har forhandlings- og aftaleretten. Det betyder, at det er regionen, der forhandler (med mindre regionen har uddelegeret til tillidsrepræsentanten), og regionen skriver under på den endelige lønaftale. For de private områder (f.eks. PLA) forhandler og underskriver du selv med udgangspunkt i overenskomstens bestemmelser. Du kan kontakte dbio med henblik på din forberedelse til lønforhandling. Du skal være opmærksom på dine kvalifikationer, ændring af dine funktioner eller andet, der kan begrunde grundlønsindplacering og tillæg. Sørg for løbende at udarbejde en liste over dine joberfaringer, kurser m.v. 3. Inden et stillingsskift eller en nyansættelse bør du kende stillings- og funktionsbeskrivelsen for jobbet, grundlønsindplacering og eventuelle tillæg og gøre op med dig selv, hvad du vil kræve i løn. 4. Kontakt den lokale tillidsrepræsentant eller dbio regionen for at høre om lønindplacering og eventuelle tillæg i den pågældende stilling, f.eks. i kraft af en forhåndsaftale eller kompetencelønsystem (på det offentlige område). 5. Husk at du ved stillingsskift ikke nødvendigvis bevarer den løn (hverken løntrin eller tillæg), du har i din hidtidige stilling. Det gælder heller ikke personlige ordninger. For ikke at gå ned i løn skal du altså have så meget i grundlønsindplacering og tillæg, at det minimum svarer til lønnen i din nuværende stilling. 6. Har du inden ansættelsen været ansat inden for et andet overenskomstområde, end det du søger ind på, så skal du have check på dine ansættelser (relevant beskæftigelse, dvs. beskæftigelsesanciennitet). Det kan have betydning for din lønindplacering. 7. Sørg for under ansættelsessamtalen at du får et overblik over hvilke muligheder for efter- og videreuddannelse, der er på den nye arbejdsplads. Det har betydning for dine videre muligheder for at udvikle dig selv og din løn. 8. Accepter aldrig en ændring af indholdet i din nuværende stilling, uden at du har drøftet det med tillidsrepræsentanten/dbio regionen og før der evt. er forhandlet ny grundlønsindplacering/tillæg for ændringen. 9. Sørg for at løntilbud under ansættelsessamtalen bliver givet skriftligt. 10. Sig ikke dit nuværende job op før du har en skriftlig bekræftelse på vilkårene i din nye stilling. 2

3 Regioner Lønindplaceringer Bioanalytikere og laboranter Bioanalytikere og laboranter aflønnes efter Sundhedskartellets lønskala, der indeholder 8 trin. Der indgås lokal aftale om indplacering i lønskalaen og eventuelle tillæg. Bioanalytikere med 0-7 års erfaring indplaceres altid mindst på trin 4. Bioanalytikere med 8 års erfaring indplaceres altid mindst på trin 6. Laboranter indplaceres altid mindst på trin 2. Bioanalytikerundervisere uden diplomkursus indplaceres altid mindst på trin 7. Bioanalytikerundervisere med diplomkursus indplaceres altid på trin 8. Centralt aftalte tillæg Bioanalytikere på trin 4-6 med indtil 8 års erfaring får kr i årligt grundbeløb (niveau ). Bioanalytikere og bioanalytikereundervisere med mindst 10 års erfaring kr (niveau ). Bioanalytikere med diplomkursus får mindst kr (niveau ). Tillæg for funktionen som souschef skal aftales lokalt. Afdelingsbioanalytikere og ledende bioanalytikere Afdelingsbioanalytikere og ledende bioanalytikere aflønnes efter Sundhedskartellets lederlønskala, der indeholder 16 trin. Der indgås lokal aftale om indplacering i lønskalaen og eventuelle tillæg. Afdelingsbioanalytikere indplaceres altid mindst på trin L3. Ledende bioanalytikere med 0-25 underordnede indplaceres altid mindst på trin L4. Ledende bioanalytikere med underordnede indplaceres altid mindst på trin L7. Ledende bioanalytikere med over 60 underordnede indplaceres altid mindst på trin L12. Ved nyoprettede stillinger og hvis stillingsindholdet ændres væsentligt, skal der lokalt forhandles om grundlønsindplaceringen. For eksisterende stillinger kan der lokalt aftales en højere grundlønsindplacering. Centralt aftalte tillæg Afdelingsledelse får mindst kr (niveau ). Tillæg for diplomkursus skal aftales lokalt. Lønsatser for ikke-ledende personale 1/1 Løn- Områdetillæg trin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 1 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pension pr. måned 13,13 % 2.675, , , , ,31 2 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pension pr. måned 13,13 % 2.730, , , , ,68 3 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 2.841, , , , ,56 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pension pr. måned 13,13 % 2.930, , , , ,90 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.072, , , , ,63 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.413, , , , ,88 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.548, , , , ,41 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.678, , , , ,10 3

4 Regioner Lønsatser for ledende personale 1/1 Løn- Områdetillæg trin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 L1 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.643, , , , ,94 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.531, , , , ,41 L2 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.691, , , , ,05 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.590, , , , ,00 L3 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.821, , , , ,91 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.752, , , , ,55 L4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.890, , , , ,91 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.838, , , , ,42 L5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pension pr. måned 13,13 % 3.960, , , , ,66 Samlet pension pr. måned 16,33 % 4.925, , , , ,74 L6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.031, , , , ,41 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.013, , , , ,29 Løn- Intet trin områdetillæg L7 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,50 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.097,28 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.095,86 L8 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.155,34 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.168,06 L9 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,08 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.239,69 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.272,97 L10 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,25 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.326,24 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.380,61 L11 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,25 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.406,20 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.480,06 Løn- Intet trin områdetillæg L12 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,08 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.608,64 Samlet pension pr. måned 16,33 % 5.731,84 L13 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 4.917,80 Samlet pension pr. måned 16,33 % 6.116,35 L14 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,25 Samlet pension pr. måned 13,13 % 5.385,00 Samlet pension pr. måned 16,33 % 6.697,41 L15 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,67 Samlet pension pr. måned 13,13 % 5.967,27 Samlet pension pr. måned 16,33 % 7.421,59 L16 Nettoårsløn ,00 Nettomånedsløn ,33 Samlet pension pr. måned 13,13 % 6.795,80 Samlet pension pr. måned 16,33 % 8.452,05 4

5 Regioner Diverse tillægsbetalinger 1/1 Aften- og nattjeneste samt weekendtjeneste Honorering aftales lokalt, dog honoreres mindst med følgende tillæg eller tilsvarende afspadsering Tillæg for effektiv tjeneste fra kl. 18 til % af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste fra kl. 23 til ,5 % af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste fra lørdag fra kl. 06 til søndag kl % af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste på søgnehelligdage % af timelønnen Overarbejde Overarbejde honoreres med tillæg af 50% af timelønnen eller tilsvarende afspadsering. Beregning af timelønnen tager udgangspunkt i den samlede faste årsløn (grundløn, tillæg og resultatløn) eksklusiv pensionsbidrag. Timelønnen udgør 1/1924 af årslønnen for en fuldtidsansat. Tillæg for manglende varsel Omlagte timer (1 døgns varsel)... 37,27 kr. pr. time Omlagt rådighedstjeneste (1 døgns varsel)... 18,62 kr. pr. time Overarbejde/merarbejde ud over 1 time... 33,69 kr. pr. gang Inddragelse af fridøgn (14 dages varsel)...476,66 kr. pr. gang Inddragelse af fridøgn (14 dages varsel) pr. 1/ ,81 kr. pr. gang Frivilligt ekstra arbejde Honorering aftales lokalt, dog honoreres mindst med følgende timeløn Hverdage dag...235,29 kr. pr. time Hverdage aften/nat...305,87 kr. pr. time Weekend dag...329,40 kr. pr. time Weekend aften/nat...399,99 kr. pr. time Søgnehelligdage...470,58 kr. pr. time Beklædningsgodtgørelse Månedslønnede, der selv sørger for vask...269,52 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask...127,89 kr. pr. md. Timelønnede...1,69 kr. pr. time Omregning af tillæg 1/1 Tillæg angives fremover i Sundhedskartellets grundbeløb niveau Fordelen ved grundbeløb er den automatiske regulering af tillægget, når der i øvrigt sker generelle lønforhøjelser. Reguleringen angives ved den såkaldte reguleringsprocent. Pr. 1/1 er der aftalt generelle lønstigninger, som betyder at den nye reguleringsprocent bliver: 1, Omregningen sker således: Årligt tillæg i niveau ganges med reguleringsprocenten på det aktuelle tidspunkt. Eksempel : En bioanalytiker får et kvalifikationstillæg på kr. årligt i niveau Dette omregnes til aktuelle kr.: x 1, = ,72 kr. pr. år ,72/12 = 1.022,81 kr. pr. måned Pension af tillæg 1/1 Pensionen beregnes af hele det pensionsgivende tillæg på følgende måde: Samlet pensionsbidrag: tillæg i nutidskroner * samlet pensionsprocent (13,13% eller 16,33%) Eget pensionsbidrag: samlet pensionsbidrag/3 13,13% pensionsordning, tillæg kr ,72 Samlet pensionsbidrag: kr ,72*13,13% = kr ,74 Eget pensionsbidrag: kr ,74/3 = kr. 537,18 Løn som deltidsansat 1/1 Hvis du er deltidsansat, beregner du din løn på følgende måde: Månedsløn/37 * dit ugentlige timetal. 25 timer pr. uge på trin 6 (område 2). kr ,75/37 * 25 = kr ,50 Pension beregnes på samme måde. 5

6 Diverse satser Censorhonorar 1/1 Sats B, Inkl. 12,5% feriegodtgørelse ,73 kr. pr. time Beskæftigelse i BST m.v. 1/1 Vejledende sats ,73 kr. pr. time Konsulent- og undervisningshonorar Kontakt dbio s sekretariat, hvis du skal udføre konsulent- eller undervisningsopgaver. Praksisbioanalytikere Praksisbioanalytikere, der er omfattet af PLA-overenskomsten eller af en tiltrædelsesoverenskomst til PLAoverenskomsten Praksisbioanalytikere, der aflønnes efter dbio s overenskomst med PLA, aflønnes således: 1. juni 2011 Trin 1 (under 2 års praksiserfaring)... kr ,63 inkl. eget pensionsbidrag 4,83% Trin 2 (2 års praksiserfaring)... kr ,83 inkl. eget pensionsbidrag 4,83% Ledende praksisbioanalytikere... kr ,13 inkl. eget pensionsbidrag 5,67% Praksisbioanalytikere, der ikke er omfattet af en overenskomst dbio anbefaler, at man benytter ansættelseskontrakten, der findes i dbio s overenskomst med PLA (bilag 1A). Hermed følger man overenskomsten mellem dbio og PLA og er sikret samme løn- og pensionsniveau og øvrige ansættelsesforhold som flertallet af praksisbioanalytikere. Tjenesterejser 1/1 Kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil/motorcykel Godkendt kørsel... 2,10 kr. pr. km Kørsel i henhold til bemyndigelse indtil km i et kalenderår... 3,80 kr. pr. km Kørsel i henhold til bemyndigelse udover km i et kalenderår... 2,10 kr. pr. km Time- og dagpenge Dagpenge ,00 kr. Timepenge....16,25 kr. Hoteldispositionsbeløb Hovedstadsområdet ,00 kr. Færøerne ,00 kr. Århus ,00 kr. Øvrige land ,00 kr. Fast godtgørelse for natophold ,00 kr. Arbejdsløshedsdagpenge 1/1 Dagpenge - maksimumsatser pr. dag i 5 dage om ugen Fuldtidsforsikrede ,00 kr. Deltidsforsikrede ,00 kr. Dimittend - maksimumsatser pr. dag i 5 dage om ugen Fuldtidsforsikrede ,00 kr. Deltidsforsikrede ,00 kr. 6

7 Staten Omregning af tillæg 1/1 Løntillæg i form af funktions- og kvalifikationstillæg angives i årlige grundbeløb i niveau Fordelen ved grundbeløb er den automatiske regulering af tillægget, når der i øvrigt sker generelle lønforhøjelser. Reguleringen angives ved den såkaldte reguleringsprocent. Pr. 1/1 er der aftalt generelle lønstigninger, som betyder at den nye reguleringsprocent bliver på: 1, Omregningen fra grundbeløb niveau sker således: Årligt tillæg i niveau ganges med reguleringsprocenten. En bioanalytiker får et kvalifikationstillæg på kr. årligt i niveau Det årlige tillæg på omregnes til aktuelle kr.: x 1, = 8.650,36 kr. Omregnet pr. måned: 8.650,36/12 = 720,86 kr. pr. måned. Pension af tillæg 1/1 Pensionen beregnes af hele det pensionsgivende tillæg på følgende måde: Samlet pensionsbidrag: tillæg i nutidskroner * samlet pensionsprocent (18%) Eget pensionsbidrag: samlet pensionsbidrag/3 18% pensionsordning, tillæg kr ,36. Samlet pensionsbidrag: kr ,36 * 18% = kr ,06 Eget pensionsbidrag: kr ,06/3 = kr. 519,02 Løn som deltidsansat 1/1 Hvis du er deltidsansat, beregner du din løn på følgende måde: Månedsløn/37 * dit ugentlige timetal. 21 timer pr. uge på bioanalytikere med specialist eller konsulentfunktioner. kr ,76/37 * 21 = kr ,00 Pension beregnes på samme måde. Statens lønsatser 1/1 Netto årsløn Netto månedsløn Samlet pension pr. måned 18% Uautoriserede laboranter , , ,08 Bioanalytikere 1. år , , ,22 Bioanalytikere 2. år , , ,86 Bioanalytikere 3. år , , ,50 Bioanalytikere med specialist- eller konsulentfunktioner , , ,06 Ledende bioanalytikere med 8 eller flere underordnede , , ,87 Ledende bioanalytikere med mere end 25 underordnede , , ,09 Lønninger for lærere ved CVU-skolerne 1/1 Løntrin Netto årsløn Netto månedsløn Samlet pension pr. måned 18% Basisløntrin , , ,79 Basisløntrin , , ,33 Basisløntrin , , ,60 Basisløntrin , , ,51 Basisløntrin , , ,65 Basisløntrin , , ,40 Basisløntrin , , ,96 7

8 Nye muligheder fra Frivillig forhøjet pensionsindbetaling Som regionsansat medarbejder har du ret til at indbetale en større del af din løn til pensionsordningen ved samtidig at få din løn reduceret tilsvarende. Du skal oplyse din arbejdsgiver skriftlig om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procentdel af lønnen. b) Perioden forhøjelsen skal indbetales i. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan din arbejdsgiver fastsætte procedurer for disse, som f.eks. tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. Nyt omkring Atypiske stillinger - på Regionsområdet Som noget nyt er det nu muligt at man lokalt, hvis der er enighed om det, kan aftale at en stilling er atypisk. For at en stilling kan betragtes som atypisk, skal den adskille sig væsentlig for en almindelig basisstilling. For atypiske stillinger kan der i stedet for lønindplacering efter overenskomstens sædvanlige bestemmelser lokalt aftales en samlet årlig pensionsgivende løn, hvis størrelse tager hensyn til stillingens særlige forhold. Der henvises nærmere til bilag 7 i overenskomsten med hensyn til eksempler på, hvad en atypisk stilling kan være. Kontakt din lokale regionsformand for nærmere information. Regioners og kommuners indplacering efter områdetillæg Region Hovedstaden København 4 Frederiksberg 4 Albertslund 4 Allerød 3 Ballerup 4 Brøndby 4 Dragør 4 Egedal 4 Fredensborg 3 Frederikssund 3 Frederiksværk-Hundested 3 Furesø 4 Gentofte 4 Gladsaxe 4 Glostrup 4 Gribskov 3 Helsingør 3 Herlev 4 Hillerød 3 Hvidovre 4 Høje-Taastrup 4 Hørsholm 3 Ishøj 4 Lyngby-Taarbæk 4 Rudersdal 4 Rødovre 4 Tårnby 4 Vallensbæk 4 Region Midtjylland Skanderborg 1 Århus 2 Region Nordjylland Aalborg 1 Frederikshavn 1 Region Sjælland Greve 4 Kalundborg 1 Køge 2 Lejre 2 Næstved 1 Roskilde 2 Slagelse 1 Solrød 2 Region Syddanmark Esbjerg 1 Faaborg-Midtfyn 1 Kerteminde 1 Nyborg 1 Odense 1 Sønderborg 1 Findes en kommune ikke i oversigten, er kommunen henført til område 0. Ansvarlig: Tine Stockholm Jensen, dbio Layout: Michael S. Müller, dbio Udgiver: Danske Bioanalytikere, Sankt Annæ Plads 30, Postboks 74, 1003 København K Tlf.:

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Regionale/kommunale område

Løn- og ansættelsesvejledning. Regionale/kommunale område Løn- og ansættelsesvejledning Regionale/kommunale område Fra. 1.4.2015 Løntabeller pr. 1.4.2015, 1.10.2015, 1.1.2016 og 1.4.2016 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2015

Læs mere