Moving 85/15 Energy Forward. Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig. Charles Nielsen, Director R&D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moving 85/15 Energy Forward. Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig. Charles Nielsen, Director R&D"

Transkript

1 Moving 85/15 Energy Forward Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig Charles Nielsen, Director R&D Energitopmøde den 28. juni 2012, Aalborg

2 Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig? Er der sammenhæng mellem DONG Energys investeringsplaner for vind og energiforliget? Hvordan implementeres vind og biomasse i den samlede energiforsyning fremadrettet? Hvilke udfordringer er der forbundet med, at vind er en fluktuerende energikilde? Hvilke satsninger arbejder DONG Energy med indenfor andre energikilder?

3 Disposition DONG Energy firma, vision og strategi Energihistorien og energiforliget DONG Energy og vind DONG Energy og biomasse Fluktuerende energi i energisystemet Andet Klimapartnerskaber, PV og EV

4 DONG Energy is an integrated energy company and active throughout the value chain Exploration & Production Thermal Power Wind Power Energy Markets Sales & Distribution Main positions Geographic focus areas Central power plant Waste-to-Energy generation Small-scale CHP plants Gas-fired power plant Offshore wind Onshore wind Hydro power Wind farms under planning/construction Power and/or natural gas customers Gas storage capacity Power and gas sales Gas distribution Power distribution Gas storage Total revenue 2011*: EUR 7,6bn Total EBITDA 2011*: EUR 2,1bn Current market position Strong and growing equity gas position The leading thermal generator on Nord Pool and market leader in district heating in Denmark Growing wind power portfolio with market leading position in offshore wind power Leading position in power and gas infrastructure. Retail positions in Sweden and Holland Leading seller of power and natural gas in Denmark and active in several other countries 4

5 November 2011 DONG Energy activities Results REVENUE DKKbn 56.8 EBITDA DKKbn 13.8 PROFIT DKKbn 2.9 5

6 Our basic assumptions The demand for energy will grow Clean energy is vital Diversification Focus on upstream Conversion away from coal towards cleaner energy sources Avoid dependency (countries, fuels, technologies) 6

7 VISION Clean and reliable energy VISION

8 DONG Energy's vision is to produce clean and reliable energy 15 / / 15 50/50 Green Energy

9 DONG Energy's Vision is to Produce Clean and Reliable Energy 15 / / / 15 Green Energy From black to green electricity

10 Reliable energy through diversification WIND BIOMASS GAS 10

11 Disposition DONG Energy firma, vision og strategi Energihistorien og energiforliget DONG Energy og vind DONG Energy og biomasse Fluktuerende energi i energisystemet Andet Klimapartnerskaber, PV og EV

12 The Danish energy sector is on a journey towards a reliable, sustainable energy system rooted in an international market Paradigm changes in the Danish energy system 1970s 1980s 1990s From oil to coal CHP champion Wind power Oil fired plants Oil crisis Retrofit for coal State-of-the-art CHP Gas network Climate change starts to gain attention Wind power grows From single turbines to wind farms Interconnectors 2000s Liberalization New market framework Sector on commercial terms Large scale offshore wind Oil Coal Gas Biomass 2010s Biomass Green & flexible World leader in offshore wind High share of green energy Integration via flexibility Smart energy Ambitious government targets for the national energy and climate agenda 1 Electricity demand covered by wind energy 2 CO 2 emission reduction relative to Renewable energy in electricity and heating sector 4 Total energy demand covered by renewable energy Wind 21% 50% 11% 40% 34% 100% 22% 100%

13 Status for biomasse som energikilde i dag DK 2010 data Oil and gas are the primary fuels, with oil dominating the transportation sector Renewable energy sources are dominated by biomass however, wind is catching up Renewables account for 22,3% of the energy consumption and 33,1% of the electricity production 1000 PJ Final Energy Consumption: Oil Natural Gas Coal & Coke Renewables 13 Oil 45 % Gas 11 % Renewables 9 % Electricity 18% Heat 17 %

14 Energiforliget Bred og ambitiøs aftale frem til % reduktion i bruttoenergiforbruget i % VE (50% vind i el) Krigers Flak, Horns Rev og kystnære møller Grøn varme Mere VE i bygninger og erhverv Smartere elnet Biogas El og biomasse i transport sektoren 10% iblanding i 2020 F&U 14

15 Disposition DONG Energy firma, vision og strategi Energihistorien og energiforliget DONG Energy og vind DONG Energy og biomasse Fluktuerende energi i energisystemet Andet Klimapartnerskaber, PV og EV

16 DONG Energy has a significant portfolio and a strong pipeline In operation Under construction Constructor of offshore wind capacity ~ 30% Others 70%

17 and we have been involved since the early days of the industry Total installed capacity by DONG Energy*, (MW) Nysted 166 MW Gunfleet Sands 173 MW Horns Rev MW 209 MW Burbo 90 MW Barrow 90 MW 386 MW MW 5 MW 50 MW Examples Vindeby Middelgrunden Horns Rev 1 Walney 1 The world's first offshore wind farm The world's first large offshore farm First real large scale offshore wind farm in the world Most recent installed wind farm by DONG Energy Turbine capacity: Nr. of turbines Rotor diameter Distance to shore 0,45 MW m 1,8 km Turbine capacity: Nr. of turbines Rotor diameter Distance to shore 2 MW m 4,7 km Turbine capacity: Nr. of turbines Rotor diameter Distance to shore 2 MW m 18 km Turbine capacity: Nr. of turbines Rotor diameter Distance to shore 3,6 MW m km *) Actual ownership share lower due to divestments

18 Clear trend towards partnerships in offshore wind projects DONG Energy offshore wind projects in partnerships Borkum Riffgrund I 277MW OTICON FOUNDATION Horns Rev 160 MW There is a clear tendency towards partnerships in wind projects e.g. to Diversify risks Combine expertise WoDS 389 MW Anholt 400 MW Increase value creation Increased complexity of offshore sites as well as increase in project size is expected to drive partner trend even further Walney 368 MW London Array 1000 MW Barrow 90 MW Lincs 270 MW Middelgrunden 40 MW private partnership Nysted 166 MW DONG Energy is an attractive partner due to leading market position, project development experience as well as supply chain positioning DONG Energy has experience with different types of partnerships (Industrial players, financial investors, and Institutional investors such as pension funds) Gunfleet Sands 172 MW

19 Med en målrettet indsats vil prisen komme ned Adgang til ny teknologi Nye og større turbiner Fundamenter til større havdybder Optimering af kabler Industrialiseringskoncepter Porteføljestyring Effektivisering af installationen O&M synergier Lavere pris på offshore vind O&M koncepter Nye og forbedrede O&M koncepter Nye fartøjer Bedre overvågning og vedligehold 19

20 Offshore wind to become competitive by 2020 Levelised Cost of Energy EUR/MWh ILLUSTRATIVE Offshore wind CCGT Capacity increases 2 times by 2020 Capacity increases 3.5 times by 2020 Annual fossil price increases CO 2 9%, natural gas 0.7% CO 2 5%, natural gas 0.7% Reduction in LCOE for offshore wind dependent on: Technological development Optimisation of processes Stable framework conditions for industry Note: learning rate offshore wind 10%. IEA price assumptions, World Energy Outlook 2009

21 Danmarks største havmøllepark 111 vindmøller placeret på 88 km 2 mellem Djursland og Anholt i Kattegat Samlet kapacitet på 400 MW Dette svarer til husstandes årlige elforbrug (eksempelvis hele Storkøbenhavn) Parken vil dække 4 procent af Danmarks samlede elforbrug med CO 2 -fri elektricitet 1

22 Elpriser og økonomien i Anholt Havmøllepark DONG Energy er sikret 105,1 øre/kwh (uden prisregulering) for de første 20 TWh, svarende til ca. 12 år. Derefter sælges den producerede el på markedsvilkår uden tilskud. Anlægsinvesteringen er ca. 10 mia. Koncessionen løber i 25 år. I forbindelse med koncessionen bad folketinget om en analyse af DONG Energy's budpris. 22

23 Partnerskab Anholt Havmøllepark ejes i fællesskab af DONG Energy (50%), PensionDanmark (30 %) og PKA (20 %) DONG Energy står for anlæg og drift af parken PensionDanmark er et kundeejet pensionsselskab, der administrerer: overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for medlemmer beskæftiget i offentlige og private virksomheder. PKA er landets største administrationsselskab for pensionskasser, der administrerer arbejdsmarkedspensioner for otte selvstændige pensionskasser med i alt medlemmer. Godt 90 % er kvinder. Medlemmerne er ansat i social- og sundhedssektoren og kommunerne 23

24 Parken idriftsat inden udgangen af 2013 Tid Februar 2008 Aktivitet Politisk aftale om etablering af vindmøllepark på 400 MW 2. juli 2010 Koncession tildelt DONG Energy Juli 2010 Efteråret 2011 Geologiske undersøgelser indledes Etablering af ilandføringskabel påbegyndes Byggeperiode Januar 2012 Marts 2012 Opstilling af fundamenter påbegyndes Etablering af trafo-platform påbegyndes Juni 2012 September 2012 Udlægning af kabler i parken påbegyndes Opstilling af møller påbegyndes Oktober 2012 Sommer 2013 Første elektricitet produceres Hele parken er i drift 4

25 EXAMPLE: Walney on the path to reducing cost of energy Key achievements Description Benefits ACCELERATED INSTALLATION Conventional offshore wind farm Walney 1 9 Months Walney months Accelerated time to production Capital investment bound for a reduced time period MULTI CONTRACTING DONG Energy has taken responsibility for the entire Engineering, Procurement and Construction process managing a total of 348 contracts Improved control over budget and time schedule Improved risk management Removal of a contractors normal "cost for uncertainty risk" IMPROVED TECHNOLOGY First commercial use of Siemens 120m rotors 1 Use of significant blade improvements 1 The largest ever individually designed monopile foundations 1 Optimised production in low wind conditions Improved wind farm economy Notes: 1.For Walney 2 - Only

26 The High Five programme is key towards realization of the pipeline and to reduce costs Challenges High Five focus areas / work streams Site specific and geographical challenges of future projects (after 2016): Larger projects (up to 1GW+) Deeper water (up to 60m+) Farther from shore (up to 150 km+) Rough climate Reduction of the levelised cost of energy is required for offshore wind to be competitive in the mid- to long-term Introduction of next generation 6-8 MW turbines Deep water (60m+) foundation concept maturation Design optimal electrical infrastructure systems Acceleration of installation and optimization of logistics Development of O&M concepts for future challenging site conditions To ensure effective project pipeline execution in the medium and long term, DONG Energy has identified 5 major themes for technical improvements DONG Energy is focusing on process optimisation and new concepts DONG Energy is also in dialogue with suppliers to develop new technological solutions 26

27 Disposition DONG Energy firma, vision og strategi Energihistorien og energiforliget DONG Energy og vind DONG Energy og biomasse Fluktuerende energi i energisystemet Andet Klimapartnerskaber, PV og EV

28 And more efficient ways to use biomass Biokonvertering Biogas opgradering 28

29 Biomassekonvertering af centrale kraftvarmeværker bidrager markant til reduceret CO 2 -udledning Ændring af DONG Energy brændselsmix til el- og varmeproduktion i Danmark * PJ Brændsel Samlet CO 2 -udledning fra DONG Energys el- og varmeproduktion i Danmark Mio. tons CO ~1 Mt biomasse Biomasse Kul 18-72% 100 ~1.3 Mt biomasse ~6 Mt kul ~4 Mt kul ~2.7 mt biomasse * ~1,8 Mt kul * Investeringer på 2-3 mia. kr. i grøn varme i Kilde: Thermal Power Commercial 29 *Forudsætter gennemførelse af biokonverteringer, der ikke er endeligt besluttet

30 Biomassekonverteringen af Studstrupværkets blok 3 er betydeligt anlægsprojekt i Aarhusområdet Visualisering af elementerne i biomassekonvertering af SSV3 Fakta om anlægsprojektet Forventet årligt træpilleforbrug 0,6 0,8 mio. tons/år Årlig CO 2 -besparelse ca. 1,1 mio. tons Nominelt indfyret træpille-mængde ca. 180 tons/time Kapacitet af træpillesilo ca m 3 / tons Samlet investering ca. DKK 700 mio. Samlet F&U-aktivitet ifm. biokonverteringsprojekterne ca. DKK 50 mio. Kilde: DONG Energy Thermal Power 30

31 Feedstocks, technologies and products NIEHE /

32 Ny og innovativ udnyttelse af affalds- og bioressourcer kan løse globale miljøudfordringer Globale udfordringer Nye teknologier Globale løsninger Lokal forurening Klima-ændringer Lav værdi af landbrugsprodukter Affald / restprodukter Ressourcebegrænsning Biomass liquefaction INBICON Waste liquefaction Gasification Erstatter kul og gas Erstatter olieprodukter Erstatter brændstof Erstatter foder Erstatter kunstgødning Danske styrkepositioner og politisk mod til at støtte fremtidens teknologier kan udløse stort grønt vækstpotentiale 32

33 Demonstration Plant T/day Output: 5.4 mill. l ethanol 13,100 t lignin pellets 11,250 t C5-molasses Input: 30,000 t wheat straw Enzyme suppliers: Danisco Genencor Novozymes Investment: 64 mill., incl. 10 mill. DK gov't support Demonstration supported with 9 mill by EU

34 MEC`s 2 G. Bioethanol 3 D

35 Main stream Strøm (vindmølle) El Brintproduktion Brint Procesanlæg VE-naturgas Husholdninger Proces el Dagrenovatio n Affaldsbehandling Biogas Faststof (RDF) Damp Biogas Kraftvarme Fødevareindustri Restbiomasse Biovæske Bioga s RDF Landbrug Gylle mv. Gødning Halm Biogas Melass e 2. Generation Bioethanol Fiber Lignin Kølevarme Damp Ethanol Biomasse Kraftvarme El Næringsstoffer Transportbrændstof Varme Varmetransmission & distribution

36 Maabjerg Energy Concept er et dansk fuldskala bioraffi-naderi, der kan samle VE-teknologier og udnytte synergier Maabjerg Energy Concept I/S (MEC): Oprettet af DONG Energy A/S og Novozymes A/S sammen med de lokale forsyningsselskaber (Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, Nomi I/S) MEC samler 2G bioethanol, biogas, kraftvarme og affald Undersøger muligheden for at samle 2G bioethanol, biogas, kraftvarme og affald i et energikoncept Energiaftalen 2012 Understøtter biogas og sikrer afsætning og værdi af biprodukterne lignin og C5-melasse fra bioethanolproduktionen Kilde: DONG Energy 36

37 MEC kan skabe beskæftigelse og vækst i udkantsområde og har kun brug for få incitamenter Maabjerg Energy Concept I/S (MEC): Samlet investering: Ca. 3,6 mia kr Opland for halm fuldtidsjob i anlægsperioden 2014, primært indenfor bygge og anlæg jobs på årsbasis, primært lokale indenfor landbrug, energi og forsyning, bygge og anlæg Afledte jobs indenfor viden og teknologi, maskinudstyr og systemeksport Visualisering af bioethanolanlæg En dybere samfundsøkonomisk analyse er under udarbejdelse med anvendelse af ADAM modellen Behov for begrænsede yderligere incitamenter Politisk præference for tilsætning af 2G bioethanol til benzin i Danmark Et sikkerhedsnet for investeringen de første 5 år Kilde: DONG Energy 37

38 REnescience offers a cheaper and more efficient alternative to incineration Landfill and incineration is the most commonly used waste handling method in Europe today Clean and smart handling through enzymatic process 40% of European municipal solid waste went to landfill REnescience significantly reduces the need for incineration and landfill Current German incinerated volumes may be decomposed into valuable fractions without pretreatment. Specifically the bio liquid will be of significant value as a biogas booster The process has a number of benefits 1. Lower CAPEX compared to new incineration capacity 2. Higher energy efficiency than traditional incineration 3. The bio liquid from the process can boost efficiency of current and future German biogas production facilities A demonstration line (1,000 kg/h) has been running continuously at Amagerforbrænding since 2009.

39 Pyroneer-forgasning af biomasse En mulighed for at mobilisere "vanskelig" biomasse til energiproduktion Medforbrænding: Kul & halm Traditionel medforbrænding Kraftværk Maksimal biomasseandel er ca. 10% Sammenblanding af bioaske og kulaske Næringsstoffer går tabt Korrosion i kedel og deaktivering af DeNOx katalysator Pyroneer forgasning: Brændselsfleksibilitet Lavtemperaturforgasning Kraftværk Flere typer biomasse (halm, gyllefibre, spildevandsslam, energiafgrøder mv.) Biomasseandel op til 50% Samfyring med træpiller og kul Genanvendelse af aske, næringsstoffer, fosfor m.v. Biogas Aske + salte 39

40 Millioner Muligt roadmap for udvikling af grøn damp og varme* PJ/år 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Kul Naturgas Grøn Naturgas Biogas fra Pyroneer, energitræ 2,5 2,0 Biogas fra Pyroneer, halm 1,5 1,0 Biogas fra Pyroneer, ligning Biogas fra Pyroneer, slam 0,5 Biogas fra Biogasanlæg 0, Delvis ombygning af ASV2 til gas Overgang til 100% grøn gas * Pt. ingen investeringsbeslutning Kilde: KINEC 40

41 Disposition DONG Energy firma, vision og strategi Energihistorien og energiforliget DONG Energy og vind DONG Energy og biomasse Fluktuerende energi i energisystemet Andet - Klimapartnerskaber

42 Ambitious government targets challenge our value chain Electricity demand covered by renewable energy CO2 emission reduction relative to Renewable energy in electricity and heating sector Total energy demand covered by renewable energy 2 50% 40% 100% 100% 21% 11% 34% 22% Increase in intermittent production Generation Transmission Distribution Consumption Increase in intermittent demand 1:11,4% refers to non-adjusted data. If the data is adjusted for the low emissions in 1990 due to large hydro reserve in the Nordics, the reduction is 23,8%. While the Kyoto target refer to non-adjusted data, it remains unclear what the Government target refers to. 2: No coal for power production, neither oil burners for heating in

43 The intermittent nature of mainly wind power challenges the existing electricity system, which is based on a stable supply Wind profiles in January MW Load Periods with 2 Periods with 3 surplus deficit of power of power Periods requiring fast ramping of back-up capacity 4 Alternatives to grid support* from conventional power plants must be identified *voltage and frequency control etc. 43

44 The power grid capacity will be constrained as electrification of the transport sector and local power production takes off Likely additional load from EVs in DK in 2020 Existing load (2012) MWh Additional EV load (2020) 0,12 0,10 0,08 0,06 Grid capacity 6pm New charging loads from electric vehicles will put pressure on the existing grid infrastructure in peak periods. 0,04 0,02 0,00 Load pattern impact from solar panel in a rural area in Germany kw Measures should be taken to intelligently re-distribute loads within the available grid capacity space across time periods Residential solar panels are on the rise and expected to reach 1200 MW of installed capacity in But since local solar production is not in sync with local consumption, excess production is emitted into the grid pressuring capacity constraints even further. 44

45 Our conclusions for the Danish electricity sector moving towards 2020 Observation Implication 1 2 While our need for non-intermittent capacity remain the same, our utilisation-rate has decreased Our market for base-load capacity is under pressure Thermal power plants are stressed by renewables, but remain needed for extreme events, which deteriorates their business case considerably Our need for peak-capacity is somewhat increased Our need for absorption capacity has increased significantly The markets for intraday-balancing will grow, unless the forecasting quality is improved Excess production from renewable production must be stored, consumed or exported to neighbouring countries Push for shorter trading periods and smaller margins in the power market can be eased by better supply and demand forecasting 6 Our need for transmission and distribution capacity has increased significantly Alternatives to peak-load based grid dimensioning, eg smart grids, can pose potential value 45

46 Integrating energy infrastructure with across power, heating, gas and transportation will be key measures in balancing the power system towards 2020 and beyond Sector integration Market structure (incentives, standardization etc.) Storage (power-to-gas, elektrolyses) Distributed generation management (solar firming, microchp) Smart grid (demand side management, flexible loads) Flexible load management (Demand response, Power Hub, V2G) Renewable energy (forecasting and optimized ancillary services) Power system Heating system De-central generation (back-up function) Central generation (fleet intelligence and unit flexibility, bio refineries) District heating (back up for surplus energy) Gas system Transport system Transmission (interconnector build-out to neigbouring countries) 46

47 Disposition DONG Energy firma, vision og strategi Energihistorien og energiforliget DONG Energy og vind DONG Energy og biomasse Fluktuerende energi i energisystemet Andet Klimapartnerskaber, PV og EV

48 Visionen for det danske energisystem i 2050 Vindmølleparker Centrale bioraffinaderier Bruttoenergiforbrug 2010 (DK) Fast biomasse 15% Affald (ikke nedbr.) 2% Vind Andet 3% 1% 38% Olie Kul og koks 19% 22% Naturgas Energistyrelsen Bruttoenergiforbrug 2050 (DK) Affald Biogas 7% 7% Andet 13% 38% Vind Biomasse 35% Energinet.dk, Vindspor Kilde: Videreudviklet efter Energinet.dk Energi 2050, vindspor 48

49 Growing Green 49

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Stategier for opladning af elbiler

Stategier for opladning af elbiler Stategier for opladning af elbiler Ph.D. Jakob Munch Jensen Udviklingsingeniør, DONG Energy, Danmark Oversigt DONG Energy Edison projektet Elmarkedet Ladestrategier 2 Oversigt DONG Energy Edison projektet

Læs mere

Innovation af affaldssektoren under fremtidens rammebetingelser. Henrik Wenzel Syddansk Universitet

Innovation af affaldssektoren under fremtidens rammebetingelser. Henrik Wenzel Syddansk Universitet Innovation af affaldssektoren under fremtidens rammebetingelser Henrik Wenzel Syddansk Universitet Fælles netværksmøde for Ressourcenetværket og Netværket for Affald, energi og klima www.topwaste.dk Onsdag

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet

Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet Hanne Kortegaard Nielsen, Energinet.dk Oversigt Historisk samarbejde i Norden Produktion og forbrug er under forandring - Klimamål

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Inbicon Demonstrationsanlæg

Inbicon Demonstrationsanlæg x Inbicon Demonstrationsanlæg - for 2. generations bioethanol LandboUngdom konference Bygholm, 27. april 2010 Inbicon demonstrationsanlæg Agenda DONG Energy løsninger indenfor biomasse Inbicon demonstrationsanlægget

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy

Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy Klimaforum9 DGI-Byen December 14, 29 Assistant Professor, PhD, Brian Vad Mathiesen Department of Development and Planning, Aalborg

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

The role of power to heat Heat pumps, electrical heat boilers and heat storage Lessons from Denmark

The role of power to heat Heat pumps, electrical heat boilers and heat storage Lessons from Denmark The role of power to heat Heat pumps, electrical heat boilers and heat storage Lessons from Denmark Marie Münster Senior Researcher DTU Management Engineering maem@dtu.dk Agora, Berlin 24/9 2015 25-09-2015

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28.

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. juni Præsentationen gennemgår følgende 3 emner 1. Kort oversigt over

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Bioenergi Strategi. Niels Henriksen DONG Energy

Bioenergi Strategi. Niels Henriksen DONG Energy Bioenergi Strategi Niels Henriksen DONG Energy Aktiviteter i Europa Fuldt ejet gastransmissionsledning Delvist ejet gastransmissionsledning Gastransmissionsledning ejet af andre Langeled LANGELED ORMEN

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Siemens Wind Power Global Blades

Siemens Wind Power Global Blades Siemens Wind Power Global Blades 61. Byplanmøde, Nordkraft Den uendelige omstilling set med virksomhedens briller Søren Kringelholt Nielsen 2011 Siemens opfindelser har ændret verden Energy Fra den første

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009 12. OKTOBER, 2009 FGE - partners Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroTech A/S Boeing Chr. Hansen A/S Danfoss A/S DI Energibranchen DONG Energy A/S Energinet.dk GridManager A/S Grundfos A/S Landbrug

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Billund 13. maj 2015 Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef, HMN Naturgas I/S 18-05-2015 1 Content : 1.. 2. From biomasses to biogas. 3. From

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Luftfragt muliggør levering til tiden. Lise Jonasen, Siemens Mobility

Luftfragt muliggør levering til tiden. Lise Jonasen, Siemens Mobility Luftfragt muliggør levering til tiden Lise Jonasen, Siemens Mobility Luftfragt muliggør levering til tiden Introduktion Hvordan bruger vi luftfragt i Siemens? Eksempler Fremtiden? Page 2 Siemens Mobility

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Investering i vindmøller i udlandet

Investering i vindmøller i udlandet Investering i vindmøller i udlandet Betydningen af de forskellige afregningsformer for finansieringen og håndtering af de forskellige risici. Dirk Kaiser, VP Neas Energy Renewables Agenda Neas Energy A/S

Læs mere

Feasibility check Limfjordens Bioenergi Aps

Feasibility check Limfjordens Bioenergi Aps Effektiv udnyttelse af varme fra biogasanlæg (Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe) Project No: IEE/11/025 Limfjordens Bioenergi Aps 2013 Udarbejdet af: Jørgen Hinge Teknologisk

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Myter om solvarme i byggeriet Jan Erik Nielsen. Gamle myter

Myter om solvarme i byggeriet Jan Erik Nielsen. Gamle myter Gamle myter Solen skinner ikke ret meget i DK Solvarme er en marginal VE-teknologi Solvarme har kun et lille potentiale Solvarme udvikler sig ikke Solvarme er påklistret og ikke pænt Solvarme passer ikke

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas N. E. Helstrup Jensen (Energinet.dk) J. P. Kofoed (Aalborg University) 4th Annual HMRC Economic

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

PensionDanmarks investeringsstrategi. IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København

PensionDanmarks investeringsstrategi. IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København PensionDanmarks investeringsstrategi IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København PensionDanmark den korte version 642.300 medlemmer Mejerier Maskinhandel Tekstilindustri Organisationer og

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem Alternative drivmidler og fremtidens Temamøde i Energistyrelsen om alternative drivmidler til transport Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Strategisk Planlægning Energinet.dk 15. dec. 2011

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol. Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen

2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol. Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen 2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen Besparelser reduceret forbrug. Effektivisering reduceret forbrug. På lang sigt bliver

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere