Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi i fremtiden i et dansk perspektiv"

Transkript

1 Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark

2 Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor store udfordringer Klima Forsyningssikkerhed Energi til alle - også udviklingslandene Hvorfor kan vi ikke blot klare det ved at bygge endnu flere vindmøller? Hvorfor skal energisystemet ændres? Hvorfor skal forbrugernes blandes ind i det? 2 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

3 CO 2 ækv. pr. cap. meget stor forskel fra land til land Danmark: 11 3 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet Kilde: IPCC AR4

4 Vedvarende energi i Danmark PJ '85 '90 '95 '00 '05 '08 Vind Halm Træ Biogas Affald, bionedbrydeligt Varmepumper m.m. Kilde: Energistatistik 2008 ENS 4 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

5 Elproduktion i Danmark fordelt efter produktionsform PJ '85 '90 '95 '00 '05 '08 Vindmøller og vandkraftanlæg Private producenter Decentrale kraftvarmeanlæg Centrale kraftvarmeanlæg Centrale anlæg, separat produktion Kilde: Energistatistik 2008 ENS 5 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

6 Dansk forsyningssikkerhed På mange leder Pålidelighed Tilgængelighed Uafhængighed Danmarks selvforsyningsgrad 250% 200% 150% 100% 50% 0% 1980 '85 '90 '95 '00 '05 '08 Energi i alt Olie Kilde: Energistatistik 2008 ENS 6 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

7 Danmarks energiforbrug har været stabilt i 25 år Er det muligt at fastholde dette? PJ '85 '90 '95 '00 '05 '08 Oil Natural Gas Coal and Coke Renewable Energy etc. Kilde: Energistatistik 2007 ENS 7 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

8 Verden er stadig fossil 80 % af det globale energiforbrug er stadig dækket af fossilt brændsel I EU står vi over for to væsentlige udfordringer: 1. CO 2 udledningen i EU ventes at stige med ca. 5 % inden Europa bliver stadig mere afhængig af importerede brændsler 8 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

9 Energisystemet Nutidens energisystem er et produkt af beslutning truffet over de sidste hundrede år. Denne lange udvikling kan ses på systemet, der traditionelt producerer energi som så fordeles til kunderne. Hvis/når vi skal have mere varierende energikilder ind i systemet er der behov for mere fleksibilitet også hos kunderne. 9 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

10 Risø Energy Report 8 The report is volume 8 in a series that began in 2002 The report presents the need for the development of a highly flexible and intelligent energy system infrastructure which facilitates substantial higher amounts of renewable energy than today s energy system This is necessary to achieve the goals set up by IPCC in 2007 on CO 2 reductions The report presents a generic approach for future infrastructure issues on local, regional and global scale with focus on the energy system itself base/publications/reports/ris-r-1695.aspx Written by researchers from DTU together with other Danish and International experts 10 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet Based on the latest research results together with available international literature

11 The future intelligent energy system Information and Communication Technologies + Traditional power system structure + 11 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet Distributed generation and efficient building and transport systems = The future intelligent energy system emerges

12 Strukturelle ændringer i elsystemet Elsystemerne undergår for tiden store ændringer og strukturelle ændringer. Årsagen er: Øget andel af fluktuerende vedvarende energi Brug af nye typer produktions og forbrugsteknologier. 12 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

13 Selvforsynende kunder Slutbrugere bliver I stigende grad selvforsynende med energi, solceller, brændsels celler mv. I korte perioder ønsker de at købe det hele fra nettet. 13 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

14 Flexibel og intelligent energisystem Forudsætning: Effektiv indpasning af store mængder varierende vedvarende energi; Integrer transpotsektoren ved brug af elbiler; Udbyg med intelligente lavenergi bygninger; Et sådant fremtidigt system vil stille krav om nye forsyningsteknologier, ny infrastruktur og intelligente løsninger 14 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

15 Energilagring Udvikling af teknologier til lagring af el og varme. Dels i forbindelse med den centrale energi infrastruktur og dels lokalt f.eks. i boliger og biler brændselsceller i villaer trykluftslagre batterier til ellagring brint som lager via elektrolyse Det vil være et kvantespring frem for klimaet og energiforsyningen hvis energilagre kan blive effektive og billige, næppe muligt at nå et dansk 50% mål for vind uden lagerkapacitet i nettet 15 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

16 Kul med mindre CO 2 Kulfyring er kun en reel mulighed i fremtiden, hvis man omkostningseffektivt kan reducere udledningerne af CO 2 Opsamling og lagring af CO 2 (CCS) er et seriøst bud på nedbringelse af CO 2 - udledningerne Men - Økonomi, energieffektivitet mv. CCS en af de muligheder vi har hvis vi skal reducere kraftigt i CO2 udledning CCS kunne være et godt bud hvis det virker og prisen er acceptabel 16 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

17 Vindmølle udvikling m.h.t. størrelse og pris m 112 m kw 10 Inland site 46 m 37 m 600 kw 30 m 500 kw 300 kw kw 46 m c /kwh Coastal area 15 m 50 kw x Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

18 Langsigtede muligheder, år VE ikke klar til at tage over tager årtier før vi på verdensplan kan komme op på 10% sol og vind (hertil kommer traditionel biomasse) A-kraft kun acceptabelt i nogle lande Brintsamfund og fusion først om år så CCS kunne være et godt bud hvis det virker og prisen er acceptabel. 18 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

19 Bygninger Forskning angående bygninger og det udstyr der anvendes i dem: Klimaskærm nye materialer design mv. Integration af Vedvarende Energi i bygningerne Integration af lavenergihuse i energisystemet Ustyr: belysning ventilation, elektronisk udstyr mv., microkraftvarme Renovering af eksisterende bygninger Bygninger med deres indhold af udstyr tegner sig i det fleste lande for en stor del af energiforbruget. Det er samtidig identificeret at dette er et af de områder med stort effektiviseringspotentiale til ingen eller ringe omkostninger. DK halter på mange måder bagefter mht. FoU og standard af nye bygninger i forhold til en række andre EU lande 19 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

20 Effektivitetsforbedringer - Energibesparelser Der er stadig store gevinster i energibesparelser Det er både teknisk og økonomisk muligt at spare mere på energien i fx bygninger Genbrug - affaldsforbrænding IPCC peger på besparelser som en af de bedste løsninger her og nu 20 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

21 Transport Forskning relateret til transport spænder meget vidt: Vedvarende energi ind i transportsektoren, via el eller. biobrændstof Brint som lager Brændselsceller i biler, skibe tog mv. Næste generation bil, tog, fly og skib Transport er en af klimaproblematikkens største udfordringer den vanskeligste at afkoble fra fossile brændstoffer, samtidig med at behovet vokser markant DK har ingen muligheder for at løse problemerne, men kan bidrage i relevante nicher 21 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

22 Hvad kan vi gøre? Lavenergiløsninger Energibesparelser i husholdninger Effektiv anvendelse af fossilt brændstof Gas i stedet for kul Energisystemer med kapacitet til langt mere Vedvarende energi Det er nu vi skal igang, hvis CO2 skal toppe inden år Langsigtet forskning og demonstration TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 22 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? UDFORDRINGERNE ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De 18-25 årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for

Læs mere

Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning

Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning Roskilde Universitet Det humanistisk teknologiske basisstudie Vejleder: Rikke Lybæk Udarbejdet af gruppe 7: Alexander Klavsen, Patrick H. Hoxer, Kenneth

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95 Baggrundsrapportfor EnergivisionforAalborgKommune2050 Side1af95 BaggrundsrapportforEnergivisionforAalborgKommune2050 Forfatterne,April2010 Forfattere:Sedeenkeltekapitler Redaktør:PoulAlbergØstergaard Udgiver:

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere