Motorsavskursus. Det ny Havredal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorsavskursus. Det ny Havredal"

Transkript

1 Motorsavskursus Det ny Havredal Redigeret og ombearbejdet af Kim Vesterager

2 For at kunne udnytte motorsaven sikkert og rimelig effektivt, er det absolut nødvendigt at have et grundlæggende kendskab til savens opbygning, brug og vedligeholdelse, derudover arbejdsteknik og sikkerhed. Det er vort ønske, at deltagerne efter dette kursus har fået forståelsen af, hvor og hvordan motorsaven mest hensigts- og sikkerhedsmæssigt kan bruges og at vi samtidig kan undgå ulykker som følge af forkert brug af saven og manglende brug og kendskab til/af sikkerhedsudstyr. Det er ikke vores agt at uddanne jer til skovarbejdere idet denne uddannelse kræver at man har arbejdet dagligt og alsidigt gennem mindst 3 år i skoven, foruden at have gennemgået flere kurser af 3 ugers varighed på skovskolen, eller at have gennemgået EFG skovbrugeruddannelsen. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 2-taktsmotoren 4 Motorsavens indretning 6 Benzintanken.. Luftfilter Membran karburatoren 7 Tændingssystem Kæder. 11 Rytteren og sikkerhedsleddet Tandlængdens betydning. Rytteren Kæde og filstørrelse.. Sværdet Start 15 Startteknik. Grundregler for arbejde med motorsav 16 Arbejdsmetoder ved skovarbejde. 19 Valg af faldretning Fældning Pas på ryggen 22 Forebyggelse af rygskader.. Arbejdsulykker 25 Appendix. Et par gode råd. 27 3

4 2 takts motoren I 4-takts motoren arbejder motoren halvdelen af tiden som luftpumpe (under indsugning og udstødning). Tilsyneladende ville man kunne få den dobbelte effekt ud af en motor, hvis den kunne konstrueres så man kun får et arbejdsslag, hver gang stemplet passerer topstillingen. Dette sker netop i 2-taktsmotoren. I denne motortype foregår udstødning og indsugning (der normalt kaldes skylning), medens stemplet befinder sig i nærheden af nederste dødpunktstilling. I 2-taktsmotoren fungerer krumtaphuset sædvanligvis som skylleluftpumpe, og motoren har ingen ventiler, idet til- og afstrømning sker gennem porte og kanaler, som frilægges og lukkes ved stemplets bevægelse. 4

5 Figur 1. Det opadgående stempel komprimerer gasblandingen, samtidig med at frisk blanding suges ind i krumtaphuset fra karburatoren. Figur 2. Den antændte gas driver stemplet nedad og medens alle åbninger er lukket af stemplet, trykkes gasblandingen i krumtaphuset sammen. Figur 3. Lidt før stemplet når sin bundstilling, afdækkes udblæsningsporten, og få millimeter senere afdækkes indblæsningsporten. Den friske gas strømmer ind i cylinderen og skubber bag på den afbrændte gas som presses ud. Figur 4. Stemplet bevæger sig atter opad, lukker alle åbninger og komprimerer den friske gas i cylinderen og danner vakuum i krumtaphuset. Når stemplet nærmer sig topstilling, afdækkes indsugningsåbningen, og den friske gas strømmer ned i krumtaphuset. 5

6 Totaktsmotorens smøring Totaktsmotoren smøres ved, at der tilsættes olie til benzinen. Denne smøremetode sikrer, at motoren får korrekt smøring uanset hvilken stilling den holdes i. Olier De olier, der normalt bruges til motorsaven i dag betegnes OMC olie. Disse olier blandes i 1 liter olie til liter benzin. Dette forhold gør, at motoren udvikler mindre røg og bliver dermed mindre sundhedsfarlig at arbejde med. Motorsavens indretning Benzintanken: Benzintanken har et udluftningssystem, hvis opgave det er, at sørge for, at der tilføres luft til tanken efterhånden som benzinen bliver opbrugt samt, at der ikke kan løbe benzin fra tanken ud i det fri. Er udluftningssystemet ikke i orden (stoppet) kan karburatorens benzinpumpe ikke klare, at suge benzinen op fra tanken og motoren får ikke brændstof nok. Luftfiltret: Til forbrænding af 1.l benzin i motorsaven medgår ca l luft. Inden denne luft kan suges gennem karburatoren til motoren, skal den renses for støv, sand og anden forurening således, at der ikke 6

7 kommer fremmedlegemer med ind i motoren med større slitage af motorens dele til følge. Luftfiltret kan for eksempel være fremstillet af meget fint nylon net. Luftfiltret skal altid være rent for at sikre, at motoren får tilstrækkeligt med luft. I motorsavens instruktionsbog er der beskrevet hvordan luftfiltret skal renses. Membran karburatoren: En velfungerende karburator er en betingelse for at motoren fungerer tilfredsstillende, jeg vil for forståelsens skyld, give en generel beskrivelse af membran karburatorens indretning og derefter en kort beskrivelse af dens justering. 7

8 Justering af membrankarburatoren 1. Kontroller at luftfiltret er rent. 2. Slå op i instruktionsbogen under karburatorens grundindstilling. 3. Stil H og L skruerne på grundindstilling. 4. Start saven og lad motoren køre til den er driftvarm. 5. Lad motoren køre i tomgang og juster L skruen til bedst mulig tomgang, juster tomgangsskruen sådan at kæden står helt stille. 6. Læg saven om på siden, synker omdrejningstallet og vil motoren gå i stå, får motoren for meget brændstof, L skruen skrues lidt ind. Går motoren op i omdrejninger får motoren for lidt brændstof ug L skruen skrues lidt ud. Ved korrekt justeret L skrue, skal motorgangen være ens uanset om saven står op eller ligger på siden. 7. Giv nu motoren fuld gas, motoren skal reagere med det samme og straks gå op i omdrejninger. Gør den ikke det, er L skruen skruet for langt ind og må derfor skrues lidt ud. Her regnes med en 10,ende del af en omgang. Er motorgangen ens uanset hvilken stilling saven holdes i og går motoren op i omdrejninger straks når der gives gas, er tomgangs indstilling i orden. 8. Giv motoren fuld gas og juster på H skruen indtil motorens omdrejningstal lyder normalt. Skær nogle snit og læg mærke til, om 8

9 trækkraften er som normalt. Er motorens omdrejningstal for lavt, skrues H skruen indefter, er trækkraften for lille, skrues H skruen udefter. Forekommer motoren at gå som normalt, arbejdes der mindst en halv time med saven under fuld belastning hvorpå, motoren stoppes og tændrøret tages ud og farven kontrolleres. Er tændrøret sort får motoren for fed blanding, H skruen skrues lidt ind. Er tændrøret for hvidt får motoren for mager blanding, H skruen skrues lidt ind. Korrekt farve på tændrøret er chokoladebrun. HUSK Ved justering af tomgang røres kun røres kun tomgangsskruen (Lskrue ) Ved justering af fuld gas røres kun H-skruen. Har man ikke instruktionsbogens grundindstillinger kan man anvende følgende: L-skrue: en omgang ud. H-skrue: en omgang ud. 9

10 Tændrøret Megen startbesvær og en del irriterende motorstop kan undgås ved brug af korrekt tændrør, ordentlig justeret og ikke for gammelt. Forudsætning herfor er et almindeligt kendskab til tændrørets opbygning Tændrørets opgave er dels at udgøre et gnistgab for tændings gnisten, dels at virke som isolator så tændstrømmen kan ledes gennem topstykket. Tændrøret rengøres med en lille stålbørste og justeres til den rette afstand med en bladsøger eller tilsvarende. Totaktsmotorens tændrør arbejder under ret ugunstige forhold. Derfor er levetiden ikke særlig lang (ca. et halvt år) afhængigt af drifts forhold. 10

11 Kæder Rytteren og sikkerhedsleddet: Især ved afkvistning forekommer det, at en gren eller kvist rammer ned mellem bagkanten af en skæretand og den efterfølgende rytter. Det giver et ryk og urolig gang, såfremt det sker ude på sværdspidsen, er der fare for tilbagekast af saven (kick back). Indsættes der en forhøjning, enten på samle led eller drivled, vil denne føre grenen op på rytterens runding og en mere rolig gang er sikret. Se figurerne. Her ses en kæde med forhøjning mellem leddene, en sikkerhedskæde. Her ses en kæde med rytter og uden forhøjning mellem leddene, men på grund af rytterne er dette også en sikkerhedskæde. 11

12 En kæde som er skæv: En gang imellem er man så uheldig at der er søm eller sten som kommer for tæt på savkæden, så tænderne på denne bliver skæve. Dette betyder at kæden ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig og må derfor kasseres. Det kan lade sig gøre at rette en beskadiget kæde, men det er ikke anbefalelsesværdigt. At file en savkæde: Som udgangspunkt skal man være meget omhyggelig når en savkæde files. Alle tænderne skal være lige lange og være lige skarpe. Under hele savkædens levetid skal en ensartet tandlængde forsøges bevaret, forskellige tandlængder betyder forskellige tandbredder og tandhøjder. Uens tandlængder giver kæden en urolig gang, hvilket kan bevirke skadelige vibrationer i hele saven og dermed også hos brugeren. Filen: Filen skal naturligvis passe til den kæde som sidder på saven, størrelsen findes bedst ved at prøve om den passer i filesporet, vi ser nærmere på dette i praktisk undervisning. 12

13 Rytteren: Foran skæretanden sidder rytteren, den bestemmer tandens dybdegang og skubber spåner fra den forangående tand ud af sporet. Forskellen mellem skæretandshøjde og rytterhøjde er lig med spåntykkelsen og kaldes understillingen, den mindskes i takt med at tænderne files og slides, derfor er det nødvendigt med jævne mellemrum at file rytterne. Når du skal file rytteren anvendes et ryttermål, den del der er højere end målet files væk med en fladfil, der føres vinkelret på rytteren. Efter nedfilingen skal rytteren afrundes passende. Undlades afrundingen helt, vil rytterne virke bremsende på kæden og rive i træet. Bliver rundingen for lille øges kastefaren når sværdspidsen benyttes. Bliver afrundingen for stor, bliver bærefladen tilsvarende lille og rytteren vil virke skærende ned i træet. Understilling: Afkvistning af nåletræ, max. 0,65 mm Skovning i løv og rene snit i nåletræ, 0,7 0,8 mm. 13

14 Kæde: Kædens størrelse kan aflæses på savens sværd dette tal er Fabrikantens produkt nr. i dette tilfælde er det som i ser Husqvarna cm. Er sværdets længde. 325 er en betegnelse for kædens type på engelsk. 56DL. DL står for drivled 56 er antallet af drivled. 0,50 den engelske betegnelse for sporbredden i sværdet. 1,3 mm den danske betegnelse af sporbredden. Hvis du for eksempel står med en kæde og skal finde ud af betegnelsen på denne og hvilket sværd den passer til, er du nødt til at tælle antal drivled og måle tykkelsen af drivleddet med en skydelære. 14

15 Start af saven. Sørg altid for at andre personer er i sikker afstand fra dig når du starter saven. Sikkerhedsafstanden er 5 meter. På grund af brandfaren må du altid bevæge dig mindst 5 meter væk fra stedet hvor du påfyldte benzin. Startteknik: Der sker mange ulykker ved start, fordi kæden straks løber rundt, husk derfor altid at kædebremsen skal være aktiveret ved start af saven. Der er 2 måder at starte en motorsav på. Som hovedregel skal: 1. Chokeren trækkes helt ud. 2. Start med små hurtige ryk. 3. Skub chokeren ind når motoren har tændt 1 gang, så starter den som regel i næste ryk Chokeren bruges ikke når saven har været startet og motoren er varm. 15

16 Startmetode 1 Denne metode er bedst når motoren er kold idet den giver den største sikkerhed. 1. Stil saven på jorden, sæt højre fod i bagerste håndtag. 2. Aktiver kædebremsen. 3. Træk chokeren ud. 4. Fat med venstre hånd om forreste håndtag og giv hurtige korte ryk i startsnoren, skub chokeren ind når motoren har tændt 1 gang. 5. Start motoren med hurtige korte ryk. Start metode 2. Denne metode er god når saven har været startet og er varm, idet den så starter nemmere. 1. Fat forreste håndtag med venstre hånd. 2. Sæt bagerste håndtag mellem benene og klem godt fast 3. Aktiver kædebremsen. 4. Træk chokeren ud. 5. Fat med venstre hånd om forreste håndtag og giv hurtige korte ryk i startsnoren, skub chokeren ind når motoren har tændt 1 gang. 6. Start motoren med hurtige korte ryk. Der findes andre metoder at starte en sav på, men disse to er de mest sikre at benytte sig af. 16

17 Grundregler ved arbejde med motorsav. 1. Stå bredt med fødderne, det giver en stor understøtningsflade. Anvend altid skærestøvler med skridsikre såler. 2. Saven skal være tæt på kroppen, så afstanden mellem saven og kroppens tyngdepunkt bliver kort. Lad i videst muligt omfang saven hvile mod stammen. 3. Aflast ryggen. Støt fx albuerne mod knæene når der saves i hugsiddende stilling. 4. Venstre tommelfinger skal altid holdes under bøjlen, ellers smutter saven let ved mindste tilbagekast. 17

18 5. Savning med trækkende kæde er det sikreste og mindst arbejdskrævende. Savning med skydende kæde kræver mere kontrol over saven og kaste risikoen er større. Du bør beherske begge metoder. 18

19 Arbejdsmetoder ved skovnings arbejde. Skovningsarbejde er ofte tungt og meget belastende arbejde. Det er derfor vigtigt, at man ved tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdsmetode tager hensyn til de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige problemer. 1. Valg af faldretning: Vinden er en magtfuld faktor. Kronens form og træets hældning, placering af andre træer.. Terrænets hældning: Normalt fældes træet opad, men når hældningen er over 20 grader, skal man af sikkerhedshensyn fælde til siden eller ned ad bakke. En fejlbedømmelse af disse faktorer kan udløse farlige og uventede situationer. 2. Fældning: Inden man begynder på selve fældningen, er der en del forarbejde, der skal ryddes op omkring træet så fælderen hurtigt kan komme væk, hvis træet ikke opfører sig som forventet. Er der grene på den nederste del af træet, skal disse afskæres (træet opstammes) så de ikke generer under fældningen. Ved opstamningen er det vigtigt at skuldrene og sværdet på saven er parallelle. Ved kast slår saven nemlig ud i luften foran kroppen i stedet for at forårsage en ulykke ved at ramme ansigt eller krop. Stammen skal altså være mellem krop og sav. 19

20 Forhug: Med forhugget styres træet under selve fældningen. Forhugget skal være så bredt som muligt så styrer det bedre. Dybden skal derimod være lille så der bliver plads til evt. opkiling i fældesnittet. En tommelfinger regel siger ca. ¼ af træets diameter. Det skrå snit i forhugget saves først. Fældekammen: Fældekammen findes mellem det røde og det grønne felt. Man kan sammenligne fældekammens funktion med hængslerne på en dør. 1. Fat saven i forreste håndtags bøjning. 2. Læn evt. skulderen mod stammen (kan kun lade sig gøre ved mindre træer). Herved aflastes ryggen og saven styres bedre. 3. Bøj knæene til saven kommer i rette højde for at skære det skrå snit. 4. Sigt efter ønsket placering henover håndtaget eller sigte skinne. 5. Skær det skrå snit. 6. Kontroller sigtet med sværdet i bunden af det skrå snit. 20

21 7. Placer sværdet så snittet bliver vandret. 8. se ned i det skrå snit mens der saves, og stands når de to snit vil mødes. Fældesnittet skal ligge 2-5 cm. Over forhugget. Savens føring afhænger af træets diameter. Ved store træer bør man lave en såkaldt bagtå, der giver større sikkerhed mod uventede situationer. Holdetræets (hængslet) bredde afhænger af træets størrelse, hældning og kronens form. Ved små træer bør det ikke være under 2-3 cm, og ved større træer er det normalt 5-7 cm bredt. HUSK!!! Ifølge arbejdstilsynet skal træer tykkere end 12cm. I brysthøjde fældes med FORHUG, der sammen med en passende mængde HOLDETRÆ (fældekam, hængsel) skal sikre at træet falder i den ønskede retning. 21

22 Ergonomi. Pas på din ryg når du arbejder med tunge ting. At arbejde i skoven er en stor fysisk belastning af kroppen, især ryggen belastes de tunge løft og de akavede arbejdsstillinger. Forskellige helbredsundersøgelser af skovarbejdere viser, at der er stor hyppighed af kronisk rygbesvær. Ryglidelser er også kendt fra andre erhvervsgrupper, men på grund af den store fysiske arbejdsbelastning ved skovarbejde bliver ryglidelser i særlig grad et problem i arbejdet. Ryggen består af en række hvirvler som er stablet oven på hinanden. Mellem hvirvlerne ligger bruskplader (diskus) som stødpuder. Bag hvirvlerne og bruskpladerne ligger rygmarvskanalen med rygmarv og nerverødder. Ved overbelastning og dårlige arbejdsstillinger øges presset på bruskpladerne med det resultat, at ryggen nedslides. Ved stor belastning på ryggen, i vredne arbejdsstillinger eller ved pludselig stor uventet belastning, brister bruskpladen let, hvorved den bløde midterste del af vævet presses ud, så det kommer til at trykke på rygmarv eller nerverødder. Det er vist på billedet som en discusprolaps. 22

23 Forebyggelse af rygskader. Man kan selv være med til at forebygge ryglidelser ved at indøve og overholde følgende grundregler, i det omfang det er muligt. 23

24 1. Løft altid med byrden tæt ved kroppen 2. Sørg for at stå stabilt. 3. Løft ned bøjede knæ og rank ryg. 4. Undgå tungeløft og samtidig vrid i kroppen. Sørg for at lænden er dækket og holdes varm under arbejdet fx ved anvendelse af fiberundertrøje med lang ryg. Varme muskler arbejder bedre end kolde, og man er mindre udsat for at pådrage sig muskel og fibersprængning eller hekseskud. Brug altid skridsikkert fodtøj. Ved brug af fældejern til fældning bør man løfte med lårmusklerne og holde med begge hænderne om fældejernets skaft. Prøv at udnytte kropsvægten til vending af stammer og nedtagning af træer med fældejernet. Brug rullebuk hvor det er muligt, det aflaster ryggen. Brug tang eller saks til sammenlægning af effekter, derved reduceres belastningen på de store rygmuskler med 20-30%. 24

25 Ingen ulykker er tilfældige!!!!!!! Alle der arbejder i skoven, har oplevet situationer hvor det var lige ved at gå galt, at det gik godt kan ofte se ud som tilfældigheder, men som regel er der en grund til at det går godt for nogle og galt for andre. I forbindelse med ulykker hører man ofte bemærkninger som: jamen, han var en erfaren skovarbejder eller jeg har gjort det så tit uden der skete noget. Når man så tænker efter, var det måske ingen tilfældighed, at Jens Peter blev slået ihjel af en hænger, eller at John fik en 3 grads forbrænding, da han fyldte benzin på saven. Jens Peter har jo aldrig taget hensyn til hængere og John hældte jo altid benzin på med piben i munden. 25

26 Vi opfatter risiko forskelligt Opfattelsen af en farlig situation (sikkerhedsbevistheden) er forskellig fra person til person og vil afhænge af personens sindstilstand. Vurdering af en situation vil ofte afhænge af: 1. Vurdering på baggrund af egne erfaringer. 2. Vurdering på baggrund af tillært viden fx fra andres erfaring og egen uddannelse. 3. Sindstilstanden. Hvis vi vender tilbage til udtalelsen: jeg har gjort det så tit, uden der er sket noget. Er det tydeligt at denne skovarbejder lægger vægt på (1) åbenbart ud fra an formodning om at ulykker altid rammer andre og ikke mig. Derfor er det vigtigt at skaffe sig sikkerhedsmæssig viden (kursus) og diskutere ulykkes situationer eller situationer, hvor det var tæt på at gå galt. Gør man dette et man i overensstemmelse med (2) Sindstilstanden (3) har noget med arbejdsmiljøet generelt på arbejdspladsen at gøre. Fx forholdet til arbejdskolleger, arbejdsleder og arbejdstempo, akkordsætning, vejret og terræn. 26

27 Et par gode råd!! Køb aldrig en motorsav fordi den er billig, eller fordi det er in at have en motorsav. Det er vigtigt at få den rette instruktion (kursus) inden brug af motorsav. Bed altid om en grundig instruktion før start af saven. Brug aldrig saven hvis du er træt eller har nydt spiritus eller lignende. Sav aldrig når der er en person i nærheden især ikke hvis det er børn. Sav aldrig over skulderhøjde. Husk: Hjelm, høreværn, handsker, benbeskyttelse og sikkerhedsfodtøj. Hold altid begge hænderne på saven. Køb ikke længere sværd end nødvendigt. Hold saven i orden: Det er vigtigt at holde saven i god stand, så derfor skal du efterse den jævnligt. Medens du bruger saven Hold øje med kædens spænding. At kædens tænder er skarpe. Hold øje med at kæden bliver smurt. Se efter brud og spænd evt. løse skruer. Kontroller kædebremse. 27

28 Inden du sætter saven på plads Rengør luftfiltret. Rengør kædespor og oliehul i sværdet. Vend sværdet. (så det ikke slides skævt). Rengør savkroppen. Skift kæden hvis det er nødvendigt. Tank saven op med olie og benzin. Er der skader på saven meddeles det rette vedkommende. 28

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

Grundlæggende motorsav

Grundlæggende motorsav Grundlæggende motorsav KOMPENDIUM Oktober 2014 Arne Hebbelstrup institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelserne

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9047513 Motorsav 45 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Motorsav 45 cc Varenummer: 9047513 Beskrivelse: Benzindreven kædesav. Generelt:

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Arbejde med motorsav. Husqvarna Performance Series

Arbejde med motorsav. Husqvarna Performance Series Arbejde med motorsav VEJLEDNING I MERE SIKKER OG EFFEKTIV BRUG AF EN MOTORSAV del 1 Husqvarna Performance Series Alle, som arbejder med en motorsav, bør kende til indholdet af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9042858 Motorsav 51 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Motorsav 52 cm 3 Varenr.: 9042858 Sikkerhed: Brug altid sikkerhedsbukser,

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Grundlæggende motorsav

Grundlæggende motorsav Grundlæggende motorsav KOMPENDIUM Januar 2014 Arne Hebbelstrup institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelserne

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Yamaha FS1 karburator

Yamaha FS1 karburator Yamaha FS1 karburator Vejledning i renovering og justering af karburator til Yamaha FS1. Mikuni Karburator data: Standard 10mm karburator (ny model med træk choker): Type: VM10SC Hoved dyse: #110 Pilot

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

CS-5100 BETJENINGSVEJLEDNING

CS-5100 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-5100 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER REGLER FOR SIKKER DRIFT Denne brugermanual

Læs mere

Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 62 cc

Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 62 cc Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 62 cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 27 029 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010 Justering af tænding og karburatorer på Mk 2 Thomas Olsgaard 27/10 2010 Tændingssystem på MK2 Når strømmen afbrydes af platinerne, stiger spændingen i tændspolen og giver gnisten, der fordeles via strømfordeleren.

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med motorkædesave. B September Erstatter At-meddelelse nr af november 1983

At-VEJLEDNING. Arbejde med motorkædesave. B September Erstatter At-meddelelse nr af november 1983 At-VEJLEDNING B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding 10. Flymotorer generelt W Aeroplanlære 2 Sådan ser en typisk flymotor (boxermotor) ud. Boxermotoren er en luftkølet 4-takts stempelmotor med 4, 6 eller 8 vandret-liggende cylindre med henholdsvis 2, 3

Læs mere

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053598 Motorsav 61,5cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Motorsav - Varenr. 9053598 Beskrivelse: Benzindrevet kædesav med 20 sværd

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor :

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor : Ventiljustering på den nemme måde. Principper i en 4T motor : 1 : Indsugning, stempel undervejs nedad og der suges benzin/luft blanding ind i cylinderen. 2 : Kompression, stempel undervejs opad og det

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Naturfitness Tekster til illustrationerne

Naturfitness Tekster til illustrationerne Naturfitness Tekster til illustrationerne OBS! Ved brug af illustrationerne, skal tegneren Bettina Reimer krediteres med sin signatur: Løft af egen vægt 1. Armhævninger i gren Udfordringen til denne øvelse

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger saven.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger saven. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger saven. Symboler på saven: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs eller forkert brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning...side 1 Brugervejledning side 2 Tilpasning..side 3 Din første tur...side 3 Justering af sadel styr kæde side 4 Vedligeholdelse og rengøring..side 4 Ekstra udstyr.side

Læs mere

Små fødder. Børn er søde og har nogle dejlige, bløde, søde små fødder og. de er værd at passe på. Børnenes fødder er så fine og perfekte,

Små fødder. Børn er søde og har nogle dejlige, bløde, søde små fødder og. de er værd at passe på. Børnenes fødder er så fine og perfekte, BØRN & FØDDER Små fødder Børn er søde og har nogle dejlige, bløde, søde små fødder og de er værd at passe på. Børnenes fødder er så fine og perfekte, fordi de ikke er pakket ind i sko. Dette er de indtil

Læs mere

Fladere mave på 7 dage

Fladere mave på 7 dage Fladere mave på 7 dage følg nedenstående i 7 dage og du kan ikke undgå at have en smallere talje bagefter. - Spis proteiner til alle måltider; æg, fisk, kylling, kalkun, svinekød, oksekød osv. Spis 500-600

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

Øvelsesprogram for den brystopererede patient

Øvelsesprogram for den brystopererede patient Patientinformation Øvelsesprogram for den brystopererede patient Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien Øvelsesprogram for den brystopererede patient Hensigten med øvelserne er at: stimulere og normalisere

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.2. Vejledning i forflytningsteknik (Nedenstående er delvist materiale udarbejdet af BST, Århus kommune og hentet fra pjecen Forflytningsguide,udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Som

Læs mere

Træning ved hofte-/lyskeskader

Træning ved hofte-/lyskeskader Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Hvad er en hofte-/lyskeskade Hofte-/lyskeskader er ofte komplicerede og langvarige. Det er ikke ualmindeligt, at genoptræningen

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Specifikationer, beskrivelse og illustrativt materiale i denne manual er standard. Alle illustrationer kan ændres uden varsel.

Specifikationer, beskrivelse og illustrativt materiale i denne manual er standard. Alle illustrationer kan ændres uden varsel. Buskrydder 43 cm 3 Varenummer 9042896 Instruktion: Denne manual er lavet for at sikre maskinen bruges korrekt. Før maskinen tages i brug bedes hele manualen læses godt igennem. Specifikationer, beskrivelse

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

Information til patienter med stabilt brud i ryggen.

Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Ved spørgsmål rettes henvendelse til: Ergoterapien tlf. 96 17 61 35 Fysioterapien tlf. 96 17 61 45 Efter et stabilt brud på rygsøjlen, tilpasser bandagisten

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere