Motorsavskursus. Det ny Havredal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorsavskursus. Det ny Havredal"

Transkript

1 Motorsavskursus Det ny Havredal Redigeret og ombearbejdet af Kim Vesterager

2 For at kunne udnytte motorsaven sikkert og rimelig effektivt, er det absolut nødvendigt at have et grundlæggende kendskab til savens opbygning, brug og vedligeholdelse, derudover arbejdsteknik og sikkerhed. Det er vort ønske, at deltagerne efter dette kursus har fået forståelsen af, hvor og hvordan motorsaven mest hensigts- og sikkerhedsmæssigt kan bruges og at vi samtidig kan undgå ulykker som følge af forkert brug af saven og manglende brug og kendskab til/af sikkerhedsudstyr. Det er ikke vores agt at uddanne jer til skovarbejdere idet denne uddannelse kræver at man har arbejdet dagligt og alsidigt gennem mindst 3 år i skoven, foruden at have gennemgået flere kurser af 3 ugers varighed på skovskolen, eller at have gennemgået EFG skovbrugeruddannelsen. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 2-taktsmotoren 4 Motorsavens indretning 6 Benzintanken.. Luftfilter Membran karburatoren 7 Tændingssystem Kæder. 11 Rytteren og sikkerhedsleddet Tandlængdens betydning. Rytteren Kæde og filstørrelse.. Sværdet Start 15 Startteknik. Grundregler for arbejde med motorsav 16 Arbejdsmetoder ved skovarbejde. 19 Valg af faldretning Fældning Pas på ryggen 22 Forebyggelse af rygskader.. Arbejdsulykker 25 Appendix. Et par gode råd. 27 3

4 2 takts motoren I 4-takts motoren arbejder motoren halvdelen af tiden som luftpumpe (under indsugning og udstødning). Tilsyneladende ville man kunne få den dobbelte effekt ud af en motor, hvis den kunne konstrueres så man kun får et arbejdsslag, hver gang stemplet passerer topstillingen. Dette sker netop i 2-taktsmotoren. I denne motortype foregår udstødning og indsugning (der normalt kaldes skylning), medens stemplet befinder sig i nærheden af nederste dødpunktstilling. I 2-taktsmotoren fungerer krumtaphuset sædvanligvis som skylleluftpumpe, og motoren har ingen ventiler, idet til- og afstrømning sker gennem porte og kanaler, som frilægges og lukkes ved stemplets bevægelse. 4

5 Figur 1. Det opadgående stempel komprimerer gasblandingen, samtidig med at frisk blanding suges ind i krumtaphuset fra karburatoren. Figur 2. Den antændte gas driver stemplet nedad og medens alle åbninger er lukket af stemplet, trykkes gasblandingen i krumtaphuset sammen. Figur 3. Lidt før stemplet når sin bundstilling, afdækkes udblæsningsporten, og få millimeter senere afdækkes indblæsningsporten. Den friske gas strømmer ind i cylinderen og skubber bag på den afbrændte gas som presses ud. Figur 4. Stemplet bevæger sig atter opad, lukker alle åbninger og komprimerer den friske gas i cylinderen og danner vakuum i krumtaphuset. Når stemplet nærmer sig topstilling, afdækkes indsugningsåbningen, og den friske gas strømmer ned i krumtaphuset. 5

6 Totaktsmotorens smøring Totaktsmotoren smøres ved, at der tilsættes olie til benzinen. Denne smøremetode sikrer, at motoren får korrekt smøring uanset hvilken stilling den holdes i. Olier De olier, der normalt bruges til motorsaven i dag betegnes OMC olie. Disse olier blandes i 1 liter olie til liter benzin. Dette forhold gør, at motoren udvikler mindre røg og bliver dermed mindre sundhedsfarlig at arbejde med. Motorsavens indretning Benzintanken: Benzintanken har et udluftningssystem, hvis opgave det er, at sørge for, at der tilføres luft til tanken efterhånden som benzinen bliver opbrugt samt, at der ikke kan løbe benzin fra tanken ud i det fri. Er udluftningssystemet ikke i orden (stoppet) kan karburatorens benzinpumpe ikke klare, at suge benzinen op fra tanken og motoren får ikke brændstof nok. Luftfiltret: Til forbrænding af 1.l benzin i motorsaven medgår ca l luft. Inden denne luft kan suges gennem karburatoren til motoren, skal den renses for støv, sand og anden forurening således, at der ikke 6

7 kommer fremmedlegemer med ind i motoren med større slitage af motorens dele til følge. Luftfiltret kan for eksempel være fremstillet af meget fint nylon net. Luftfiltret skal altid være rent for at sikre, at motoren får tilstrækkeligt med luft. I motorsavens instruktionsbog er der beskrevet hvordan luftfiltret skal renses. Membran karburatoren: En velfungerende karburator er en betingelse for at motoren fungerer tilfredsstillende, jeg vil for forståelsens skyld, give en generel beskrivelse af membran karburatorens indretning og derefter en kort beskrivelse af dens justering. 7

8 Justering af membrankarburatoren 1. Kontroller at luftfiltret er rent. 2. Slå op i instruktionsbogen under karburatorens grundindstilling. 3. Stil H og L skruerne på grundindstilling. 4. Start saven og lad motoren køre til den er driftvarm. 5. Lad motoren køre i tomgang og juster L skruen til bedst mulig tomgang, juster tomgangsskruen sådan at kæden står helt stille. 6. Læg saven om på siden, synker omdrejningstallet og vil motoren gå i stå, får motoren for meget brændstof, L skruen skrues lidt ind. Går motoren op i omdrejninger får motoren for lidt brændstof ug L skruen skrues lidt ud. Ved korrekt justeret L skrue, skal motorgangen være ens uanset om saven står op eller ligger på siden. 7. Giv nu motoren fuld gas, motoren skal reagere med det samme og straks gå op i omdrejninger. Gør den ikke det, er L skruen skruet for langt ind og må derfor skrues lidt ud. Her regnes med en 10,ende del af en omgang. Er motorgangen ens uanset hvilken stilling saven holdes i og går motoren op i omdrejninger straks når der gives gas, er tomgangs indstilling i orden. 8. Giv motoren fuld gas og juster på H skruen indtil motorens omdrejningstal lyder normalt. Skær nogle snit og læg mærke til, om 8

9 trækkraften er som normalt. Er motorens omdrejningstal for lavt, skrues H skruen indefter, er trækkraften for lille, skrues H skruen udefter. Forekommer motoren at gå som normalt, arbejdes der mindst en halv time med saven under fuld belastning hvorpå, motoren stoppes og tændrøret tages ud og farven kontrolleres. Er tændrøret sort får motoren for fed blanding, H skruen skrues lidt ind. Er tændrøret for hvidt får motoren for mager blanding, H skruen skrues lidt ind. Korrekt farve på tændrøret er chokoladebrun. HUSK Ved justering af tomgang røres kun røres kun tomgangsskruen (Lskrue ) Ved justering af fuld gas røres kun H-skruen. Har man ikke instruktionsbogens grundindstillinger kan man anvende følgende: L-skrue: en omgang ud. H-skrue: en omgang ud. 9

10 Tændrøret Megen startbesvær og en del irriterende motorstop kan undgås ved brug af korrekt tændrør, ordentlig justeret og ikke for gammelt. Forudsætning herfor er et almindeligt kendskab til tændrørets opbygning Tændrørets opgave er dels at udgøre et gnistgab for tændings gnisten, dels at virke som isolator så tændstrømmen kan ledes gennem topstykket. Tændrøret rengøres med en lille stålbørste og justeres til den rette afstand med en bladsøger eller tilsvarende. Totaktsmotorens tændrør arbejder under ret ugunstige forhold. Derfor er levetiden ikke særlig lang (ca. et halvt år) afhængigt af drifts forhold. 10

11 Kæder Rytteren og sikkerhedsleddet: Især ved afkvistning forekommer det, at en gren eller kvist rammer ned mellem bagkanten af en skæretand og den efterfølgende rytter. Det giver et ryk og urolig gang, såfremt det sker ude på sværdspidsen, er der fare for tilbagekast af saven (kick back). Indsættes der en forhøjning, enten på samle led eller drivled, vil denne føre grenen op på rytterens runding og en mere rolig gang er sikret. Se figurerne. Her ses en kæde med forhøjning mellem leddene, en sikkerhedskæde. Her ses en kæde med rytter og uden forhøjning mellem leddene, men på grund af rytterne er dette også en sikkerhedskæde. 11

12 En kæde som er skæv: En gang imellem er man så uheldig at der er søm eller sten som kommer for tæt på savkæden, så tænderne på denne bliver skæve. Dette betyder at kæden ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig og må derfor kasseres. Det kan lade sig gøre at rette en beskadiget kæde, men det er ikke anbefalelsesværdigt. At file en savkæde: Som udgangspunkt skal man være meget omhyggelig når en savkæde files. Alle tænderne skal være lige lange og være lige skarpe. Under hele savkædens levetid skal en ensartet tandlængde forsøges bevaret, forskellige tandlængder betyder forskellige tandbredder og tandhøjder. Uens tandlængder giver kæden en urolig gang, hvilket kan bevirke skadelige vibrationer i hele saven og dermed også hos brugeren. Filen: Filen skal naturligvis passe til den kæde som sidder på saven, størrelsen findes bedst ved at prøve om den passer i filesporet, vi ser nærmere på dette i praktisk undervisning. 12

13 Rytteren: Foran skæretanden sidder rytteren, den bestemmer tandens dybdegang og skubber spåner fra den forangående tand ud af sporet. Forskellen mellem skæretandshøjde og rytterhøjde er lig med spåntykkelsen og kaldes understillingen, den mindskes i takt med at tænderne files og slides, derfor er det nødvendigt med jævne mellemrum at file rytterne. Når du skal file rytteren anvendes et ryttermål, den del der er højere end målet files væk med en fladfil, der føres vinkelret på rytteren. Efter nedfilingen skal rytteren afrundes passende. Undlades afrundingen helt, vil rytterne virke bremsende på kæden og rive i træet. Bliver rundingen for lille øges kastefaren når sværdspidsen benyttes. Bliver afrundingen for stor, bliver bærefladen tilsvarende lille og rytteren vil virke skærende ned i træet. Understilling: Afkvistning af nåletræ, max. 0,65 mm Skovning i løv og rene snit i nåletræ, 0,7 0,8 mm. 13

14 Kæde: Kædens størrelse kan aflæses på savens sværd dette tal er Fabrikantens produkt nr. i dette tilfælde er det som i ser Husqvarna cm. Er sværdets længde. 325 er en betegnelse for kædens type på engelsk. 56DL. DL står for drivled 56 er antallet af drivled. 0,50 den engelske betegnelse for sporbredden i sværdet. 1,3 mm den danske betegnelse af sporbredden. Hvis du for eksempel står med en kæde og skal finde ud af betegnelsen på denne og hvilket sværd den passer til, er du nødt til at tælle antal drivled og måle tykkelsen af drivleddet med en skydelære. 14

15 Start af saven. Sørg altid for at andre personer er i sikker afstand fra dig når du starter saven. Sikkerhedsafstanden er 5 meter. På grund af brandfaren må du altid bevæge dig mindst 5 meter væk fra stedet hvor du påfyldte benzin. Startteknik: Der sker mange ulykker ved start, fordi kæden straks løber rundt, husk derfor altid at kædebremsen skal være aktiveret ved start af saven. Der er 2 måder at starte en motorsav på. Som hovedregel skal: 1. Chokeren trækkes helt ud. 2. Start med små hurtige ryk. 3. Skub chokeren ind når motoren har tændt 1 gang, så starter den som regel i næste ryk Chokeren bruges ikke når saven har været startet og motoren er varm. 15

16 Startmetode 1 Denne metode er bedst når motoren er kold idet den giver den største sikkerhed. 1. Stil saven på jorden, sæt højre fod i bagerste håndtag. 2. Aktiver kædebremsen. 3. Træk chokeren ud. 4. Fat med venstre hånd om forreste håndtag og giv hurtige korte ryk i startsnoren, skub chokeren ind når motoren har tændt 1 gang. 5. Start motoren med hurtige korte ryk. Start metode 2. Denne metode er god når saven har været startet og er varm, idet den så starter nemmere. 1. Fat forreste håndtag med venstre hånd. 2. Sæt bagerste håndtag mellem benene og klem godt fast 3. Aktiver kædebremsen. 4. Træk chokeren ud. 5. Fat med venstre hånd om forreste håndtag og giv hurtige korte ryk i startsnoren, skub chokeren ind når motoren har tændt 1 gang. 6. Start motoren med hurtige korte ryk. Der findes andre metoder at starte en sav på, men disse to er de mest sikre at benytte sig af. 16

17 Grundregler ved arbejde med motorsav. 1. Stå bredt med fødderne, det giver en stor understøtningsflade. Anvend altid skærestøvler med skridsikre såler. 2. Saven skal være tæt på kroppen, så afstanden mellem saven og kroppens tyngdepunkt bliver kort. Lad i videst muligt omfang saven hvile mod stammen. 3. Aflast ryggen. Støt fx albuerne mod knæene når der saves i hugsiddende stilling. 4. Venstre tommelfinger skal altid holdes under bøjlen, ellers smutter saven let ved mindste tilbagekast. 17

18 5. Savning med trækkende kæde er det sikreste og mindst arbejdskrævende. Savning med skydende kæde kræver mere kontrol over saven og kaste risikoen er større. Du bør beherske begge metoder. 18

19 Arbejdsmetoder ved skovnings arbejde. Skovningsarbejde er ofte tungt og meget belastende arbejde. Det er derfor vigtigt, at man ved tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdsmetode tager hensyn til de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige problemer. 1. Valg af faldretning: Vinden er en magtfuld faktor. Kronens form og træets hældning, placering af andre træer.. Terrænets hældning: Normalt fældes træet opad, men når hældningen er over 20 grader, skal man af sikkerhedshensyn fælde til siden eller ned ad bakke. En fejlbedømmelse af disse faktorer kan udløse farlige og uventede situationer. 2. Fældning: Inden man begynder på selve fældningen, er der en del forarbejde, der skal ryddes op omkring træet så fælderen hurtigt kan komme væk, hvis træet ikke opfører sig som forventet. Er der grene på den nederste del af træet, skal disse afskæres (træet opstammes) så de ikke generer under fældningen. Ved opstamningen er det vigtigt at skuldrene og sværdet på saven er parallelle. Ved kast slår saven nemlig ud i luften foran kroppen i stedet for at forårsage en ulykke ved at ramme ansigt eller krop. Stammen skal altså være mellem krop og sav. 19

20 Forhug: Med forhugget styres træet under selve fældningen. Forhugget skal være så bredt som muligt så styrer det bedre. Dybden skal derimod være lille så der bliver plads til evt. opkiling i fældesnittet. En tommelfinger regel siger ca. ¼ af træets diameter. Det skrå snit i forhugget saves først. Fældekammen: Fældekammen findes mellem det røde og det grønne felt. Man kan sammenligne fældekammens funktion med hængslerne på en dør. 1. Fat saven i forreste håndtags bøjning. 2. Læn evt. skulderen mod stammen (kan kun lade sig gøre ved mindre træer). Herved aflastes ryggen og saven styres bedre. 3. Bøj knæene til saven kommer i rette højde for at skære det skrå snit. 4. Sigt efter ønsket placering henover håndtaget eller sigte skinne. 5. Skær det skrå snit. 6. Kontroller sigtet med sværdet i bunden af det skrå snit. 20

21 7. Placer sværdet så snittet bliver vandret. 8. se ned i det skrå snit mens der saves, og stands når de to snit vil mødes. Fældesnittet skal ligge 2-5 cm. Over forhugget. Savens føring afhænger af træets diameter. Ved store træer bør man lave en såkaldt bagtå, der giver større sikkerhed mod uventede situationer. Holdetræets (hængslet) bredde afhænger af træets størrelse, hældning og kronens form. Ved små træer bør det ikke være under 2-3 cm, og ved større træer er det normalt 5-7 cm bredt. HUSK!!! Ifølge arbejdstilsynet skal træer tykkere end 12cm. I brysthøjde fældes med FORHUG, der sammen med en passende mængde HOLDETRÆ (fældekam, hængsel) skal sikre at træet falder i den ønskede retning. 21

22 Ergonomi. Pas på din ryg når du arbejder med tunge ting. At arbejde i skoven er en stor fysisk belastning af kroppen, især ryggen belastes de tunge løft og de akavede arbejdsstillinger. Forskellige helbredsundersøgelser af skovarbejdere viser, at der er stor hyppighed af kronisk rygbesvær. Ryglidelser er også kendt fra andre erhvervsgrupper, men på grund af den store fysiske arbejdsbelastning ved skovarbejde bliver ryglidelser i særlig grad et problem i arbejdet. Ryggen består af en række hvirvler som er stablet oven på hinanden. Mellem hvirvlerne ligger bruskplader (diskus) som stødpuder. Bag hvirvlerne og bruskpladerne ligger rygmarvskanalen med rygmarv og nerverødder. Ved overbelastning og dårlige arbejdsstillinger øges presset på bruskpladerne med det resultat, at ryggen nedslides. Ved stor belastning på ryggen, i vredne arbejdsstillinger eller ved pludselig stor uventet belastning, brister bruskpladen let, hvorved den bløde midterste del af vævet presses ud, så det kommer til at trykke på rygmarv eller nerverødder. Det er vist på billedet som en discusprolaps. 22

23 Forebyggelse af rygskader. Man kan selv være med til at forebygge ryglidelser ved at indøve og overholde følgende grundregler, i det omfang det er muligt. 23

24 1. Løft altid med byrden tæt ved kroppen 2. Sørg for at stå stabilt. 3. Løft ned bøjede knæ og rank ryg. 4. Undgå tungeløft og samtidig vrid i kroppen. Sørg for at lænden er dækket og holdes varm under arbejdet fx ved anvendelse af fiberundertrøje med lang ryg. Varme muskler arbejder bedre end kolde, og man er mindre udsat for at pådrage sig muskel og fibersprængning eller hekseskud. Brug altid skridsikkert fodtøj. Ved brug af fældejern til fældning bør man løfte med lårmusklerne og holde med begge hænderne om fældejernets skaft. Prøv at udnytte kropsvægten til vending af stammer og nedtagning af træer med fældejernet. Brug rullebuk hvor det er muligt, det aflaster ryggen. Brug tang eller saks til sammenlægning af effekter, derved reduceres belastningen på de store rygmuskler med 20-30%. 24

25 Ingen ulykker er tilfældige!!!!!!! Alle der arbejder i skoven, har oplevet situationer hvor det var lige ved at gå galt, at det gik godt kan ofte se ud som tilfældigheder, men som regel er der en grund til at det går godt for nogle og galt for andre. I forbindelse med ulykker hører man ofte bemærkninger som: jamen, han var en erfaren skovarbejder eller jeg har gjort det så tit uden der skete noget. Når man så tænker efter, var det måske ingen tilfældighed, at Jens Peter blev slået ihjel af en hænger, eller at John fik en 3 grads forbrænding, da han fyldte benzin på saven. Jens Peter har jo aldrig taget hensyn til hængere og John hældte jo altid benzin på med piben i munden. 25

26 Vi opfatter risiko forskelligt Opfattelsen af en farlig situation (sikkerhedsbevistheden) er forskellig fra person til person og vil afhænge af personens sindstilstand. Vurdering af en situation vil ofte afhænge af: 1. Vurdering på baggrund af egne erfaringer. 2. Vurdering på baggrund af tillært viden fx fra andres erfaring og egen uddannelse. 3. Sindstilstanden. Hvis vi vender tilbage til udtalelsen: jeg har gjort det så tit, uden der er sket noget. Er det tydeligt at denne skovarbejder lægger vægt på (1) åbenbart ud fra an formodning om at ulykker altid rammer andre og ikke mig. Derfor er det vigtigt at skaffe sig sikkerhedsmæssig viden (kursus) og diskutere ulykkes situationer eller situationer, hvor det var tæt på at gå galt. Gør man dette et man i overensstemmelse med (2) Sindstilstanden (3) har noget med arbejdsmiljøet generelt på arbejdspladsen at gøre. Fx forholdet til arbejdskolleger, arbejdsleder og arbejdstempo, akkordsætning, vejret og terræn. 26

27 Et par gode råd!! Køb aldrig en motorsav fordi den er billig, eller fordi det er in at have en motorsav. Det er vigtigt at få den rette instruktion (kursus) inden brug af motorsav. Bed altid om en grundig instruktion før start af saven. Brug aldrig saven hvis du er træt eller har nydt spiritus eller lignende. Sav aldrig når der er en person i nærheden især ikke hvis det er børn. Sav aldrig over skulderhøjde. Husk: Hjelm, høreværn, handsker, benbeskyttelse og sikkerhedsfodtøj. Hold altid begge hænderne på saven. Køb ikke længere sværd end nødvendigt. Hold saven i orden: Det er vigtigt at holde saven i god stand, så derfor skal du efterse den jævnligt. Medens du bruger saven Hold øje med kædens spænding. At kædens tænder er skarpe. Hold øje med at kæden bliver smurt. Se efter brud og spænd evt. løse skruer. Kontroller kædebremse. 27

28 Inden du sætter saven på plads Rengør luftfiltret. Rengør kædespor og oliehul i sværdet. Vend sværdet. (så det ikke slides skævt). Rengør savkroppen. Skift kæden hvis det er nødvendigt. Tank saven op med olie og benzin. Er der skader på saven meddeles det rette vedkommende. 28

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning. Læs denne korte pjece inden du går i gang.

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning. Læs denne korte pjece inden du går i gang. Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning Læs denne korte pjece inden du går i gang. Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Personligt sikkerhedsudstyr...4 2. Motorsavens vedligeholdelse... 4 3.

Læs mere

Hvad er ergonomi? = arbejde. = viden. Mennesket og teknikken. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren og hans arbejde.

Hvad er ergonomi? = arbejde. = viden. Mennesket og teknikken. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren og hans arbejde. Hvad er ergonomi? Ergonomi er at tilpasse arbejdsstillinger og arbejdsmetoder til den enkelte fiskers forudsætninger, behov, muligheder og begrænsninger. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue. Til/Fra stopknap Tippehane. Drivled. Savsværd Kædebremse møtrikker. Motorsaven.

Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue. Til/Fra stopknap Tippehane. Drivled. Savsværd Kædebremse møtrikker. Motorsaven. FORKLARING (HVAD ER HVAD?) Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue Kædejusteringsværktøj (sværdværktøj) Savkæde Sikkerhedsafbryder Lydpotte Til/Fra stopknap Tippehane Støttespyd Kædeoliebeholder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken FLIRT forbudt i slagterbutikken Hun ved, du kigger. Det ved piger altid. Men kig ikke på den labre steg, når du står ved en farlig maskine. Koncentrer dig om

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Bid, tænder og mundhule

Bid, tænder og mundhule Bid, tænder og mundhule Som hestefysioterapeut og osteopat er det af stor betydning, at hesten får ordnet sine tænder regelmæssigt og af en behandler, der er kompetent til at udføre arbejdet. Hvis hesten

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl Af Marie Duedahl De skæve jeg går rundt på en dentalmesse, kan jeg altid se, Når hvem der er tandlæge, og hvem der er klinikassistent. De bøjer til hver sin side. Mette Krebs Birkeland er ergonomisk konsulent

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sid godt foran computeren Find den rigtige position foran skærmen 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere