Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt"

Transkript

1 Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt På Den jydske Haandværkerskole har vi som en del af et større projekt (EFP projekt Solceller i undervisningen ) udarbejdet en lærebog (solcellenoter) og et opgavehæfte (opgavesamling solcelle). Materialet henvender sig primært til undervisningsbrug for elektrikere og stærkstrømsteknikere og er tænkt som et redskab til at foretage enkle beregninger og dimensionering af solcelleanlæg. Materialet er udviklet af Den jydske Haandværkerskole og DTI og finansieret af Energistyrelsen. Lærebogen (solcellenoter)indeholder fakta om forskellige solceller og deres virkemåde, opbygning af såvel stand alone som nettilsluttede solcelleanlæg. Teksterne er tilstræbt at være så kortfattede og konkrete som muligt. Under de enkelte afsnit er der henvisninger til kilde og yderligere information om det konkrete emne. Opgavehæfte (opgavesamling solcelle) indeholder beregningseksempler på solcelle anlæg, ud fra tal og korrektionsfaktorer m.m. Undervisningsforløb for elektrikere på grundforløbet strøm, styring og IT Eleverne arbejder under uddannelsen med forskellige projekter. Solcelleundervisningen integreres i to af projekterne, et kredsløbsmåleprojekt og et drømmehusprojekt. Forløbsplan for solcelleundervisning. Forløbet integreres i elevernes kredsløbsmåleprojekt 1 : Lektioner Emne Indhold 8 Måling på solceller Bygning af solcellebil 8 Måling og beregning Måling på paneler: Fastsætte Pmax, Umpp og Impp Ydelsen. Herunder hensyn til skygge, varme og retning mod solen Evt. tilslutning af stand alone anlæg Forløbsplan for solcelleundervisning. Forløbet integreres i elevernes drømmehusprojekt 2 : Lektioner Emne Indhold 8 Måling og beregning Nettilsluttet anlæg: Beregning af vekselretter Skygger, mismatch, varme og retning mod solen 12 Dimensionering og tilslutning Dimensionere et nettilsluttet solcelleanlæg der dækker ca. 10 % af drømmehusets elforbrug 1 Se projektbeskrivelse: Kredsløbsmåleprojekt 2 Se projektbeskrivelse: Drømmehusprojekt 1

2 Projektbeskrivelse: Kredsløbsmåleprojekt Indhold Kredsløbsmåleprojektet handler om at kunne måle og beregne på et svagstrømskredsløb med en max. spænding på 24 volt. De komponenter der skal arbejdes med er ohmske modstande, LED dioder, transistorer, osv. Det praktiske arbejde Du skal tegne og fremstille et måle/beregningskredsløb, der skal indeholde forbindelserne serie og parallel, således at du får et blandet kredsløb. Du skal udfærdige en skriftlig rapport over projektet, der indeholder dine beregninger. Du skal lodde kredsløbet på en printplade og montere den i en plastkasse som du fremstiller i plastafdelingen. Der skal være mulighed for at kunne måle både modstand, strøm og spænding aktuelle steder i kredsløbet. Projektet er tværfagligt med grundfagene matematik og informationsteknologi. Du opnår i arbejdet med dette projekt: Kendskab til brugen af diverse værktøjer At kunne lodde et færdigt printlayout Kendskab til diverse svagstrømskomponenter Et grundlæggende kendskab til ohm s lov, kirchoffs 1. og 2. lov, effektformlen samt en god almen viden om beregning på elektriske kredsløb At kunne indstille måleinstrumenterne korrekt for måling af strøm, spænding og modstand Begynderkendskab til fejlfinding på kredsløb Du lærer at: Tegne kredsløbet med de rigtige komponent symboler Dokumentere beregningerne for kredsløbets strømme, spændinger, modstande og effekter ved hjælp af de gældende lov og regneregler Redegøre for de anvendte komponenter Måle de aktuelle værdier for strøm, spænding og modstand med et multimeter Udfærdige det aktuelle print layout samt montere det i plastkassen Redegøre for fejlfinding Måle på solceller og paneler Der loddes og fremtidens bil testes 2

3 Projektbeskrivelse: Drømmehusprojekt Indhold Du lærer at udarbejde dokumentation for en boliginstallation i henhold til gældende love og regler. Det praktiske arbejde Du skal på en plantegning af dit drømmehus indtegne elinstallationen efter gældende love og regler. Du skal udvælge og opmåle materiale til installationen samt beregne tidsforbruget. Du skal monterer dele af elinstallation efter egen dokumentation samt udføre, idriftsætte og afprøve installationen efter gældende regler. Du opnår på begynderniveau: At kunne udfærdige dokumentation i henhold til gældende love og regler At kunne udføre lys og 3 faset motor installation i boliger efter gældende love og regler At kunne udvælge installationsmateriel og anvende dette i henhold til fabrikantens anvisninger At kunne udføre en mindre tele og datainstallation i boliger efter gældende love og regler At kunne tilslutte 1 og 3 fasede brugsgenstande At kunne opmåle materialeforbruget At kunne fejlfinde på og idriftsætte en installation efter gældende love og regler At kunne færdigmontere resten af din styringsinstallation Begynder kendskab til fejlfinding på relæstyring At kunne overføre teori til praksis At reflekterer over og kontrollere egen arbejdstid og arbejdsindsats At kunne måle og beregne på et nettilsluttet solcelleanlæg At udnytte din kreativitet Du lærer at: Tegne en plantegning med alle elinstallationer Dokumentere og redegøre for de gældende love og regler for en bolig installation Udfører stærk, svagstrøms og tele datainstallationer håndværksmæssigt korrekt under vejledning Udvælge og anvende elmateriel efter fabrikantens anvisninger. Dette også i forhold til el sikkerhed, miljø og sikkerhed på arbejdspladsen Foretage tilslutning til elforsyningsnettet, på baggrund af kendskab til produktion, transmission og distribution af elektrisk energi samt forsyningsnettes opbygning Skabe sikkerhed for personer og husdyr. Sikre en ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normal brug af elektriske installationer, herunder chokstrømme og høje temperaturer Under vejledning at kunne foretage eftersyn og afprøvning før idriftsættelse af el installationen, samt foretage målinger på installationer og kredsløb med forskellige former for belastning Under vejledning udføre mindre automatiske anlæg, herunder tilslutte 1 og 3 fasede brugsgenstande samt motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styrer/føle organer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer under vejledning Anvende dokumentation til at udføre mindre relætekniske opgaver Dimensionere og tilslutte solcelleanlæg 3

4 Den jydske Haandværkerskole Opgavesamling Solcelle KVU og El-lærlinge Ole Bønlykke og Lars Dam

5 2 Solcelle noter Indholdsfortegnelse Opgave Måling på enkelt celle... 3 Opgave Måling på enkelt panel... 4 Opgave Beregn standalone anlæg... 6 Side 2 af 8

6 3 Solcelle noter Opgave 1 Måling på enkelt celle Mål strøm og spænding ved fuld sollys, direkte mod solen 1. Volt 2. Ampere Mål U oc ( Spændingen over solcellen uden belastning ) Mål I sc ( Kortslutningsstrømmen ) U uc = I sc = Prøv at skygge for en del af solcellen, hvad sker der så? Målingerne kan ikke umiddelbart bruges til at beregne effekten på cellen, men giver et udtryk for cellens kvalitet. I den næste opgave vil vi forsøge, at finde den strøm og spænding hvor cellerne yder mest. Side 3 af 8

7 4 Solcelle noter Opgave 2 Måling på enkelt panel A Variabel modstand V Aflæs mærkepladen på panelet P max W U pmax V System spænding V Mål som i opgave 1. tomgangsspændingen og kortslutningsstrømmen U uc = I sc = Solintensitet W/m 2 Indfør værdierne i kurvebladet næste side. Pyranometer til måling af solintensitet Side 4 af 8

8 5 Solcelle noter I/A 1. Indsæt dine målinger U uc og I sc i kurvebladet til højre 2. Reguler på den variable modstand så strømmen stiger med 0,5A pr måling og aflæs spændingen. Se om du kan tegne en kurve som den vist nedenfor til højre. Det er ikke sandsynligt den bliver helt magen til, da det er et andet solcellemodul end det du måler på. 3. beregn nu P max og sammenlign med mærkepladen. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, U/V P max = U mpp x I mpp Beregning af Standalone anlæg Side 5 af 8

9 6 Solcelle noter Opgave 3 Beregn standalone anlæg Kilde Damgaard marine I en jagthytte ønskes følgende installeret: 3 lamper a` 10 W bruges 3 timer pr. dag 1 vandpumpe a`50 W bruges 10 min. pr. dag Vi regner med at bruge hytten hver weekend eller i ferier max.8 dage pr. måned, i perioden fra april til juli. Beregn solceller og Akkumulator. Manuel beregning: solceller = Akkumulator = solceller = Akkumulator = Side 6 af 8

10 7 Solcelle noter Måling og beregning på anlæg Opgave 4 Beregn den årlige ydelse for anlægget nedenfor: Anlægget skal nettilsluttes. Placeringen er stik syd. Areal areal: m 2 Solcellemodul faktor: Hældningsvinkel: 0 hældningsvinkel faktor: Orienteringsvinkel: 0 Orienteringsvinkel faktor: Vekselretter type: Vekselretter faktor: ( ) Beregning ved 1000(kWh/m 2 : Paneler på tag Panel nr Kabel længde Lednings. farve 18 m. 18 m. 20 m. 2* 2,5mm 2 2*2,5mm 2 2* 2,5mm m 22 m. 22 m. 24 m. 24 m. 33 m. 2* 2,5mm 2 2* 2,5mm 2 2* 2,5mm 2 2* 2,5mm 2 2* 2,5mm 2 2* 2,5mm 2 SH +BR BL +S SH +BR BL +S SH +BR BL +S SH +BR BL + S SH +BR Voc 20,35 V 20,59 V 20,62 V 19,74 V 21,46 V 19,49 V 20,24 V 21,36 V 21,36 V Isc 3,15 A 2,73 A 3,22 A 3,20 A 2,99 A 3,24 A 3,13 A 2,70 A 3,04 A Wp 30,36 W 28,96 W 30,07 W 27,28 W 31,12 W 30,79 W 27,59 W 29,58 W 31,96 W Hældning paneler 20 0 Solhøjde 25 o 20 Side 7 af 8

11 8 Solcelle noter Opgave 4 Solcelle anlæg til drømmehus I forbindelse med dit projekt drømmehus skal du udføre et nettilslutted Solcelle anlæg der dækker ca. 10% af boligens elforbruget. Side 8 af 8

12 1 Solceller Den jydske Haandværkerskole Solcelle noter El og KVU Ole Bønlykke og Lars Dam

13 2 Solceller Indholdsfortegnelse Forord...4 Solceller før, nu og i fremtiden...5 Fremtid...5 Eksempler fra Danmark i dag...5 Hvad er en solcelle?...6 Robust og driftsikker teknologi...7 Solcelleteknologi i Danmark Pionéranlæg...8 Eksempel på et solcelleanlæg fra Forskellige typer af solceller og teknologier...8 Forskellige typer af solceller og teknologier...9 Med eller uden ramme...9 Monokrystallinske celler...9 Polykrystallinske celler...9 Amorfe celler...9 Mest anvendte solceller...10 Nye metoder og materialer...10 Nano-flager...11 Integration af solenergi på forsyningsnettet...12 Vekselrettere...13 Generelt...13 Typer...14 Virkemåde...15 Faktorer med indflydelse på solcellens ydeevne...16 Solcellens virkningsgrad...16 Derfor er nogle solceller blå...16 Solceller skal afkøles...16 Undgå skygger...17 Dimensionering af nettilsluttede solceller...18 Bestemmelse af placering, modultype, modulstørrelse...20 Skyggers utilsigtede virkning...21 Beregning af årlig ydelse...23 Beregningseksempel...23 Dimensionering af vekselrettere:...24 Dimensionering af kabler...27 Ideel udenfor elnettet (Stand alone)...28 Eksempel (KildeThe Renewable Energy Handbook William H. Kemp )...28 Hybridanlæg...30 Elselskabernes rolle...31 Elnettet som lager...32

14 3 Solceller Lagring...32 Solceller i fremtidens byggeri...33 Bilag...34 Lovgivning...34 Bilag SB Afsnit 6A Kap

15 4 Solceller Forord Vi har her samlet fakta om forskellige solceller og deres virkemåde, opbygning af såvel standalone - som nettilsluttede solcelleanlæg. Her har vi foretaget beregnings eksempler på solcelle anlæg, ud fra tal og korrektionsfaktorer mm. udviklet af blandt andet af DTI og finansieret af energistyrelsen. Vi har tilstræbt at være så kortfattede og konkret som muligt. Under de enkelte afsnit er der typisk henvisninger til yderligere information og ophav om det konkrete emne. Solcelle noter henvender sig primært til undervisningsbrug for elektrikere og stærkstrømsteknikere og er tænkt som et redskab til at foretage enkelte beregninger og dimensionering af solcelleanlæg. Den jydske Haandværkerskole Lars Dam og Ole Bønlykke

16 5 Solceller Solceller før, nu og i fremtiden Den franske fysiker Alexandre Edmond Becquerel opdagede i 1839, at nogle kobberoxid elektroder kunne frembringe en elektrisk strøm, når de blev belyst. Charles Fritts fremstillede de første solceller af grundstoffet selen i 1880'erne, og forudså allerede dengang, at fremtidens bygninger ville være dækkede af solceller til elektricitetsproduktion. Rumforskningen som drivkraft Den første silicium solcelle, der havde en nyttevirkning på ca. 6%, blev fremstillet af Fuller, Pearson og Chapin i 1954 på Bell Laboratories i USA. I 1958 blev de første solceller sendt ud i rummet med satellitten Vanguard 1. Det var således udviklingen inden for rumfart og rumforskning der var drivkraften bag den udvikling, der skete med solcelle teknologien i 60'erne og 70'erne. Et af de mest kendte anlæg fra den periode er det amerikanske Skylab, der var forsynet med et solcelleanlæg, der havde en middeleffekt på ca. 20 kwp. Fremtid Det naturlige spørgsmål vil efterfølgende være hvor er vi nu og hvor er vi på vej hen? Hvor vi er på vej hen er naturligvis ikke let at spå om, men måske et par facts kan give et billede. I 2003 udgjorde produktionen af solceller 560 MW solcelle energi. I dag (2009) bygges der fabrikker, der enkeltvis er lige så store som den samlede verdensproduktion af solceller var for få år tilbage. (www.msk.ne.jp) Eksempler fra Danmark i dag 1. Eksempel: Det danske solenergiselskab Renewagy udvider sin aktiekapital her i Uanset kriser og hvad vi nu fokuserer på i øjeblikket, har det tyske selskab Colexon Energy besluttet, at tilbyde 1,1 mia. kr. for de nyudstedte aktier. Dette kan måske være en indikation på solcellens forventede betydningen som en fremtidig energikilde. 2. Eksempel: Det danske clentech-selskab Gaia Solar Blev grundlagt i 1996 og har over 300 afsluttede projekter. Et af disse, et solcelleanlæg er på Lunds Universitet tog prisen som årets solcelleanlæg i Sverige 2008.

17 6 Solceller Hvad er en solcelle? Den traditionelle solcelle består i korte træk af to forskellige typer silicium lagt ovenpå hinanden. Den ene type er beriget med boron og den anden med fosfor, således at de meget enkelt forklaret, har henholdsvis overskud af elektroner og mangler elektroner. En udligning mellem de to lag er ikke mulig. Det derved fremkomne elektriske spændingsfelt udnyttes ved at tilføre lys, lyset vil løsne elektroner i både det positive og det negative lag, hvilket yderligere forrykker den elektriske balance. Differencen mellem de to lag udgør en elektrisk spænding som illustreret af nedenstående. (*principskitse fra solceller i fremtidens byggeri) Solcellens følsomhed over for bestemte bølgelængder af lys afhænger af, om lyset kan passere cellens overflade, trænge igennem cellens øverste lag og stadig have tilstrækkelig energi til at skabe positive områder i PN-overgangen. Da der som før nævnt er en spændingsforskel, og det indtrængende lys overfører energi til frie elektroner, kan solcellen optræde som en elektromotorisk kraft-kilde - en generator. I klart vejr leverer silicium cellen ca. 0,5 Volt og ca. 25 ma for hver kvadratcentimeter overflade, eller med andre ord mw/cm 2 eller W/m 2. PEC-cellen, er en helt speciel type tyndfilmcelle, der udmærker sig ved at være billig at fremstille. PEC står for Photo Electro Chemical. Selve cellen består af et sandwichelement af to elektroder adskilt af en elektrolyt. Den aktive elektrode, fotoelektroden, består af halvledermaterialet titandioxid samt et farvestof. PEC-cellen virker principielt som fotosyntesen idet fotoner fra solen omsættes via et farvestof og et bæremateriale til energi,

18 7 Solceller der i naturen bidrager til plantens vækst og i PEC-cellen giver elektrisk energi. Kort fortalt fungerer cellen ved at en foton rammer farvestoffet, hvorved farvestoffet får tilført energi og en elektron overføres gennem halvlederen ind til bagkontakten. Farvestoffet regenereres af elektrolytten. Elektrolytten kan så igen regenereres ved tilførsel af en elektron ved modelektroden og kredsløbet er således etableret. Siliciummet udvindes af kvarts, som findes i store mængder i naturen. Det skal dog gennem en lang og krævende forarbejdningsproces (herunder rensning og energikrævende smeltning), for at det kan anvendes til solceller. Dette er den væsentligste årsag til solcellernes høje kostpris. Produktionsprisen er dog faldende samtidig med at effektiviteten stiger. Det betyder, at solceller i dag kan være et godt supplement til husstandens elforsyning, derudover er en nye typer solceller baseret på nanoteknologi på vej ud på markedet denne type forventes at bliver både billigere og bedre. Almindelige solceller kan omdanne 9-15 % af sollysets energi til el, men de nyeste og bedste typer kan udnytte op til 40 % af den indstrålede energi. Robust og driftsikker teknologi Da omsætningen af lys til elektricitet sker helt uden bevægelige dele, er der tale om en meget robust og driftsikker teknologi. Blandt andet derfor har solceller længe været brugt i rumfarten, og senere på fjerntliggende installationer rundt om på jorden. Fremstillingsomkostningerne er imidlertid faldet drastisk og effektiviteten øget, så solceller i dag er relevante i mange sammenhænge til elforsyning i stor eller lille skala.

19 8 Solceller Solcelleteknologi i Danmark 2009 Pionéranlæg Først sidst i 70'erne kom solcelleteknologien til Danmark. Støttet af det danske energiforskningsprogram (EFP-82) etablerede Jysk Telefon i 1983 i samarbejde med vindmøllefabrikken Dansk Vind Teknik og batteriproducenten Lyac et hybrid stand-alone forsøgsanlæg bestående af et solcelleanlæg på 4,4 kwp, en vindmølle på 20 kw, et batterilager på 132 kwh og et 12 kw diesel-generator anlæg. Hensigten var at demonstrere sol/vind/diesel anlæg som elforsyningskilde for fjerntliggende telekommunikationsanlæg med høje krav til driftspålidelighed. Anlægget, som blev opsat ved en telefon landcentral i Ølst syd for Randers, fungerede frem til 1989, og solcelledelen af anlægget er stadig i drift, og er således et af Danmarks ældste kørende solcelleanlæg. Eksempel på et solcelleanlæg fra 2003 Siden den gang i 70érne er der naturligvis sket rigtig meget, et eksempel på det kunne være et andet anlæg fra Randers. I 2003 renoverede man beboerhuset J. V. Martins plads 3, i Randers. Anlægget på ca. 150m 2 blev opført med tilskud fra Energistyrelsen, (www.ens.dk) og Randers Kommune (www.randers.dk ). Tekniske data: Areal:I alt 150m 2 solceller orienteret med syd, hældning 45 grader Moduler:183 stk Beregnet årsproduktion:den installerede effekt på 12 kw leverer kwh om året eller som 3 almindelige husstandes elforbrug. Ydelsen svarer til 781 kwh/kwp* Monteringssystem: Der er tale om et rammesystem i form af ekstruderede aluminiumsprofiler, som kan anvendes til alle fabrikater af solcellelaminater. I kraft af valgfriheden er det et meget fleksibelt system som vil stille arkitekterne fri mht. valg af solceller og dermed tagets arkitektoniske udtryk. Solcellemodul: Lavpris 25 DKK/Wp polykrystallinske solcellelaminat, med en pris på 25 kr. pr. Watt. Nettilslutning: 5 stk. Fronius Maxi vekselrettere. *kwp ~ Nominel ydelse 1kWp = 1kiloWattpeak; betyder den standardiserede eller nominelle topydelse af et solcelle modul. Den nominelle ydelse for en solcelle/fotovoltisk celle, moduler eller rækker af moduler under internationalt specificerede test forhold: dvs. 1000W/m 2 indfaldende sollys og en celle temperatur på 25ºC. kwh/kwp ~ Specifik ydelse Dette parameter repræsenterer målt netto energi til nettet divideret med modulets nominelle effekt. Kan ligesom kwp bruges som mål for både en celle, et modul eller et helt system af moduler.

20 9 Solceller Forskellige typer af solceller og teknologier Med eller uden ramme Et standard solcelle-panel varierer i størrelse fra 0,4-1,5 m 2. De fleste standardpaneler leveres med fast ramme, men kan også leveres rammeløse. Disse er specielt velegnede til bygningsintegration, hvor solcellepaneler f. eks. kan indgå til erstatning for glas i almindelige kendte profilrammesystemer. De fleste solceller, der findes i handelen i dag, er siliciumbaserede. Der findes primært tre forskellige typer. Man betegner dem henholdsvis monokrystallinske, polykrystallinske og amorfe solceller. Monokrystallinske celler Monokrystallinske celler er skåret af en rund siliciumblok. Som regel bliver cellerne dog skåret til, så de bliver kantede. Det gøres for at få mindre afstand mellem cellerne i panelet. De fremtræder oftest med en ensartet grå eller sort bund. Monokrystallinske celler er de mest effektive, men er også de dyreste. Polykrystallinske celler Polykrystallinske celler består af store siliciumkrystaller, som er dannet ved støbning direkte i en firkantet form. De forskellige krystalretninger i cellen giver et stærkt blåt farvespil i lyset. Amorfe celler Amorfe celler optræder i tyndfilmsform. De kendes f. eks. fra lommeregnere. De kan udfores i så tynde film, at lyset kan skinne igennem. Effekten er dog væsentlig lavere end hos de krystalliske, men de er også tilsvarende billigere, og der sker en stor udvikling på området.

21 10 Solceller Mest anvendte solceller De monokrystallinske siliciumceller er i dag dominerende til professionelt brug som f. eks. kommunikation og energiforsyning i afsides områder. Fordelene er en relativt høj virkningsgrad og en stabil drift i mange år. Ulemperne, er en høj pris, da cellerne ikke er egnede til masseproduktion. Mange spår derfor at tyndfilmcellerne (amorft silicium) vil vinde større udbredelse i fremtiden. Fordelene er væsentligt lavere priser på grund af en kontinuerlig produktion. Ulemperne er, at disse typer ikke har så høj en virkningsgrad som de krystallinske og at ydelsen falder mere i løbet af panelets levetid. Begge forhold bliver dog løbende forbedret. Nye metoder og materialer En af dem der er langt i udviklingen af PEC-cellerne er Teknologisk Institut i Taastrup. PEC-celler efterligner fotosyntesen. Cellen er en sandwich mellem to glasplader, der er belagt med elektroder. Øverst ligger det fotoaktive lag. Laget består af nanopartikler af halvlederen titaniumdioxid (TiO 2 ; hvide kugler), som er dækket af et farvestof (pink), der fanger sollyset. Hver gang en foton rammer farvestoffet, sendes en elektron på arbejde i et elektrisk kredsløb. Næste lag er elektrolytten (gult), som erstatter den tabte elektron i farvestoffet, og som selv regenereres med en elektron, der vender tilbage fra kredsløbet. PEC-celler udnytter typisk 5-7 procent af sollysets energi, og rekorden er 13 procent. Tests i laboratorier viser, at den første generation af cellerne har en levetid er over 10 år. Levetiden og ydelsen skal hæves og prisen sænkes før PEC-cellerne er rentable men det forventes at vil ske inden for den nærmeste fremtid.

22 11 Solceller Skal solceller have en større udbredelse er der tre indlysende faktorer der skal være på plads. Prisen skal være rigtig. Ydelsen skal være acceptabel. Solcellen skal have en tilstrækkelig stabilitet. På Risø er man langt fremme med en plastsolcelle der står over for et kommercielt gennembrud. Man taler om en stabil solcelle med en produktionspris til omkring en krone, der mangler kun lidt effektivitet i, at den kan honorer de tre før nævnte faktorer. Den meget lave pris kombineret med de fysisk meget små dimensioner metaltykkelser på nano mm eller mindre, åbner for et utal af muligheder. Nogle oplagte muligheder i fremtiden er, at man f.eks. kan trykke solcellerne på stof det kan f.eks. være på rygsækken, så brugeren kan oplade sin mobiltelefon eller lignende. Nano-flager Måske findes løsning på plastsolcellens manglende effektivitet i en dansk opfindelse? Den danske forsker Martin Aagesen ved Nano-Science Center på KBH universitet har udviklet en metode hvor nano-flager skal gøre solceller dobbelt så effektive, som de man kender i dag. Solcellen bliver samtidig meget billig, idet den kun anvender en procent af den meget dyre silicium som anvendes i de almindeligt kendte solceller.

23 12 Solceller Integration af solenergi på forsyningsnettet Solcellerne producerer jævnstrøm, der kan lagres i akkumulatorbatterier. Når solcellerne skal tilsluttes det offentlige elnet benyttes en elektronisk enhed, en såkaldt inverter, der omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm. Inverteren frekvensstyres fra netfrekvensen, og den synkroniseres automatisk når den tilkobles elnettet. Når et solcelleanlæg tilsluttes det offentlige elnet fungerer det således: Ved megen sol og stort elforbrug produceres der alene til eget forbrug. Ved megen sol og lille forbrug leveres til elnet. Ved ringe sol forsynes fra elnet. Princip skitse (Kilde The Renewable Energy Handbook William H. Kemp )

24 13 Solceller Vekselrettere Ovenstående er eksempler på vekselrettere af mærket FRONIUS Generelt Vekselrettere, til forskel fra ensrettere, omformer som navnet også antyder jævnspænding til vekselspænding, eller jævnstrøm til vekselstrøm. Vekselrettere kan være små simple enheder der tilsluttes i bilens lighterstik og leverer 230 Vac til en barbermaskine eller ligende. Det kan også være enhederne i Konti-skan forbindelsen hvor meget store elektriske effekter, op til 1000 MVA, som højspændings jævnstrøm sendes gennem kabler under Kattegat og så på landsiden igen omdannes til vekselspænding. En meget stor del af de vekselrettere vi kender i dag anvendes i frekvensomformere, enheder der anvendes til hastighed- og belastningsstyring af vekselstrømsmotorer. Frekvensomformeren omformer elnettets frekvens på 50 Hz til en variabel frekvens, de kan være 1- eller 3- fasede, og varierer i størrelse fra enheder, der er så små at de kan indbygges direkte i små cirkulationspumper til store enheder for højspændingsmotorer på mange MW. Vekselrettere til solcelleanlæg opdeles i de følgende to anvendelsesområder: Vekselrettere til Ø-drift (Stand-alone) Vekselrettere til nettilslutning. Begge typer har fælles træk, men er meget forskellige i udformningen af deres kontrolkredsløb. Den første skal kun levere energi når brugerens belastning kræver dette, den anden skal til enhver tid levere og omforme al den solenergi, der er tilgængelig i solcellerne.

25 14 Solceller Stand-alone vekselretteren er beregnet til at arbejde uafhængig af forsyningsnettet. Den har bl.a. en indbygget 50 Hz frekvensgenerator således at den kan levere en standard vekselspænding. Den nettilsluttede vekselretter adskiller sig fra stand-alone enheden ved at den kun kan fungere når den er tilsluttet et forsyningsnet. Den benytter normalt netfrekvensen til at styre sin egen frekvens således at den altid er synkroniseret med forsyningsnettet. Samtidig har den forskellige styresystemer, der måler den tilgængelige solcelleeffekt og sørger for at så stor en del som muligt af denne effekt den bliver sendt ud på nettet. Typer I det nuværende stade for solcelleanlæg skelnes der mellem følgende 3 hovedtyper for vekselrettere: Centralvekselrettere. Det er vekselrettere der er beregnet til relativt store solcelleanlæg og hvor der typisk kun er installeret een vekselretter til hele anlægget. De enkelte solcellemoduler er normalt forbundet i mindre serieforbundne grupper som så igen er samlet i een stor parallelforbundne enhed. De kan være i størrelsesordenen fra 2 kw og opefter. Strengvekselrettere. Her er vekselretteren forberedt til at der direkte kan tilsluttes een eller flere sæt af serieforbundne solcellemoduler (strenge) på klemmer i selve vekselretteren. De fås i størrelser fra 500 W og op til et par kilowatt. Modulvekselrettere. Det er små vekselrettere, normalt på 100 til 200 W, der af fabrikanten er monteret direkte på det tilhørende solcellemodul. Der bliver således ikke behov for nogen egentlig DC-installation. Denne kombination med en fabriksmonteret vekselretter direkte på solcellemodulet kaldes også for AC-moduler. AC-moduler er nok dem der har det største potentiale mht. at gøre solcellesystemer billigere. Der kan laves et systemdesign med en høj modularitet samtidig med at installationsomkostninger og kabeltab mindskes. Denne inddeling i forskellige typer går primært på vekselretterens anvendelse. Kravene til de funktionsmæssige og sikkerhedsmæssige faciliteter er derimod de samme uanset vekselretterens anvendelse og størrelse.

26 15 Solceller Virkemåde De bedste og mest effektive vekselrettere bruger den såkaldte pulsbredde modulation. Det er et system med højeffekt transistorer, der i et styret forløb tænder og slukker for strømmen i korte og længere intervaller. Når disse pulstog med strømme derefter sendes igennem et filter med spoler og kondensatorer bliver de til en ren sinusformet strøm med et meget lille indhold af overtoner. Større vekselrettere, 10 kw og derover, kan arbejde efter andre principper, men de skal ikke omtales nærmere her. *Pricipskitse kilde Dansk Solenergi RI

27 16 Solceller Faktorer med indflydelse på solcellens ydeevne Solcellens virkningsgrad Solstrålingen udenfor jordens atmosfære, solarkonstanten, er ca W/m 2. Ved jordens overflade er solintensiteten i Danmark omkring 1000 W/m 2 på en klar sommerdag. Virkningsgraden i en solcelle udregnes som forskellen i procent mellem den indstrålede effekt {Watt} pr. arealenhed og den af solcellen leverede effekt. Der skelnes imellem den teoretiske virkningsgrad, laboratorievirkningsgrad og praktisk virkningsgrad. Det er den praktiske virkningsgrad, der har størst interesse for brugere af solceller. Silicium solceller har en teoretisk virkningsgrad på ca. 30 % og en praktisk virkningsgrad på 16 til 18 %. Derfor er nogle solceller blå Sollyset har sin maksimale relative intensitet i området 450 til 500 nanometer - i det blå lys område. Det er derfor vigtigt, at solcellen fremstilles således, at dens maksimale følsomhed ligger tæt her på. Når man betragter en solcelle, er den blålig. Det er fordi det blå lys bliver delvis reflekteret fra cellen. En typisk silicium solcelle har sin største relative følsomhed i området 700 til 900 nanometer - altså i det infrarøde område. Dette manglende sammenfald er en af årsagerne til, at solceller ikke har nogen særlig høj virkningsgrad, og dette er et af de områder, der udvikles på. Solceller skal afkøles En anden væsentlig årsag til den lave virkningsgrad er reflektioner fra cellens overflade. Dette kan modvirkes ved antirefleks belægninger eller ved at udforme cellens overflade som mange små pyramide-strukturer. Solcellernes virkningsgrad nedsættes også ved stigende temperatur (gælder ikke de amorfe solceller), og de kan ødelægges, hvis temperaturen i længere tid overstiger den af fabrikanten angivne max værdi.

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

INSTALLATION AF SOLCELLER

INSTALLATION AF SOLCELLER INSTALLATION AF SOLCELLER KONTROLMÅLINGER, KVALITETSSIKRING, TEST OG FEJLSØGNING Udført med støtte fra: Disclaimer: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober 2009

Læs mere

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning Nu kan du producer din egen el, uden at gå på kompromis med din bolig s arkitektoniske udtryk Integreret i Linea Integreret

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Bilag 3 Gældende danske standarder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter

Bilag 3 Gældende danske standarder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter 1 Bilag 3 Gældende danske standarder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter Nedenfor følger en oversigt over de danske standarder, der gælder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter jf. Dansk

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Anlægget består af: 20 stk. Hyundai HIS-S245MG monokrystalinske solpaneler á 245 Wpeak (i

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

INSPIRERET AF NATUREN

INSPIRERET AF NATUREN INSPIRERET AF NATUREN SUNSTYLE SOLCELLER ER LIGE SÅ GENIALE SOM FISKENES HUD: DE OPFØRER SIG MED DERES UDFORMNING AF PANELERNE SOM ET NATURLIGT VÆRN MOD VANDGENNEMTRÆNGNING SUNSTYLE ER ROBUST KONSTRUERET

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund SOLCELLER - EN LØSNING Vi har brug for at mindske vores udledning af kuldioxid (CO 2 ) til gavn for jordens klima. Over

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM

NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM Udarbejdet af Søren Poulsen, Teknologisk Institut, maj 2006 INDHOLD

Læs mere

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Krystallinske solcelle paneler monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet RENOLIT WATERPROOFING

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

Integreret energisystem sol Elevvejledning

Integreret energisystem sol Elevvejledning Undervisningsmateriale fra Integreret energisystem sol Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas,

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

FEIYUE SOLAR. Fremtiden er lys.. Solar

FEIYUE SOLAR. Fremtiden er lys.. Solar FEIYUE SOLAR Fremtiden er lys.. Solar Solceller er en god, grøn og bæredygtig investering I 2012 oplevede den danske solcellebranche en mangedobling af omsætningen. Der blev anmeldt omkring 60.000 solcelleanlæg

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Markise med transparente solceller

Markise med transparente solceller Markise med transparente solceller Projektet er udført med tilskud fra det 3-årige udviklings- og demonstrationsprogram for bygningsintegrerede solceller som administreres af Energistyrelsen. J.nr. 51181/01-0016

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 20 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper De forskellige behandlede montagetyper Navn: Form: Montage-vejledning i baggrundsrapport

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

Opgaver til solceller

Opgaver til solceller Opgaver til r I forbindelse med MasterClass Junior camp 3, arbejdede talenterne med r. De lavede hver deres egen og hver skole udformede et dyr med på og 1-2 vibratorer koblet på rne. Talenterne blev opdelt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Solcelleanlæg Elbranchens Faglæreruddannelse 2014 uge 26

Solcelleanlæg Elbranchens Faglæreruddannelse 2014 uge 26 Solcelleanlæg Elbranchens Faglæreruddannelse 2014 uge 26 Ivan Katic, Energi & Klima ik@teknologisk.dk Indhold Er solceller CleanTech? Solcelleteknologien i korte træk Opbygning af typiske anlæg Beregning

Læs mere

1 Lysets energi undersøgt med lysdioder (LED)

1 Lysets energi undersøgt med lysdioder (LED) Solceller og Spektre Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk 26. august 2010 Formål Formålet med øvelsen

Læs mere