Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen, Lena Kyhn Andersen, Niels Roager Larsen Hhx 3 b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1a 1b 1c Sproglige og kommunikative område: Retorik mundtlig og skriftlig fremstilling SKS Fokusområde: Kulturforståelse kulturmøder, spændingen mellem national og global kultur i et globaliseret samfund Fokusområde: Politisk kommunikation sproglige mønstre i moderne politisk kommunikation SKS Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Fokusområde: tekstlæsning fremstilling, fortælleteknik og komposition i prosa SKS Fokusområde: den selvfremstillende skriftlige genre essayet SKS Fokusområde: Folkeviser og eventyr SKS Litteraturhistorie (De sidste 400år) LKA/ NL Mellemkrigstiden (tværfagligt med samtidshistorie) LKA Titel 6 Tendenser i samtiden august oktober 2011 NRL / LKA (pæd) Titel 7 Mediehistorie oktober 2011 LKA Titel 1 a Sproglige og kommunikative område: Retorik mundtlig og skriftlig frem- Side 1 af 8

2 stilling Retorik kunsten at kommunikere overbevisende (Hanne Dittmer og Keld B. Jessen, Systime), side 9-17, 28-39, 40-47, Grundbogen sprog-litteratur-medier (Henrik Poulsen, Systime), side , Obamas tale d.4. november 2008 i Grant Park, Chicago. John F. Kennedys tale i Berlin d.26 juni Uddrag af Den afrikanske farm (Karen Blixen), eksempel på et Haikudigt og avisartikel fra politiken.dk Væsentligste arbejdsformer 20 lektioner Etableringen af en grundlæggende tekstlig bevidsthed hvad er en tekst og hvordan læser man den. Analytiske evner kunne analysere taler, beherske de klassiske analytiske begreber. Overskue og strukturere - en tales indhold. Skrive skrive en tale og opgaveformen herunder en forståelse for god argumentation. Kommunikative færdigheder træne retoriske færdigheder, mundtlig fremstilling. Selvtillid kunne tale for en forsamling. Klasseundervisning, individuelle skriveøvelser, gruppearbejde, oplæg individuelle og i grupper, skriveværksted Titel 1b Fokusområde: Kulturforståelse kulturmøder, spændingen mellem national og global kultur i et globaliseret samfund Grundbog i kulturforståelse (Iben Jensen, Roskilde Universitetsforlag), side 15-26, 59-66). uddrag af Halality (Jeff Matthews, Rosinante), s 5-15, ). Der er et yndigt land (Adam Oehlenschläger) East is East (film) Grisen kortfilm efter novelle af Lars Saabye Christensen 20 lektioner Kendskab til kulturteorier her det beskrivende og det komplekse kulturbegreb. Forståelse for en forbindelse mellem kultur og litteratur (sprog) kendskab til dansk kultur og nationalitetsbegrebets opståen i tallet samt forholdet mellem sprog og identitet i nyere dansk litteratur. Metodebevidsthed at gøre eleven bevidst om at en given teori kan bruges til at belyse et bestemt aspekt af enten en film eller et stykke litteratur. Forbedre elevens evne til gruppearbejde herunder kommunikative og sociale færdigheder arbejde med cooperative learning. Forbedre elevens evne til at formidle via nye kommunikative redskaber arbejde med podcast som produkt for forløbet. Skrive at kunne formulere et debatindlæg. Titel 1 c Fokusområde: politisk kommunikation sproglige mønstre i moderne Side 2 af 8

3 politisk kommunikation En overordnet titel for undervisningsforløbet Sprogforløb i Dansk (J. Zander, Gyldendal) s uddrag af 1984 (George Orwell). Suppleret 2011: Ideologier og diskurser (Columbus 2010) kap. 6 og 7 12 lektioner Sprog og kommunikationsstrategier som de findes i politisk sprogbrug. Skrive at kunne formulere et debatindlæg. gruppearbejde med oplæg af skriftligt produkt (tale) og klasseundervisning, skriveværksted Titel 2 Væsentligste arbejdsformer Fokusområde: tekstlæsning fremstilling, fortælleteknik og komposition i prosa Værk: Bavian (Naja Marie Aidt, Gyldendal). Uddrag af Fru Marie Grubbe (J.P Jacobsen, trykt i Dansk litteratur II,, Falkenstjerne). Den Blomstrende have (Naja Marie Aidt). Faglige forbindelser i dansk s og (Af Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg og Mette Trangbæk Hammer, ved Dansklærerforeningen). Moderne Europæiske noveller s (Af Peter Brask og Mogens Gradenwitz, ved Dansklærerforeningen). 24 lektioner Det litterære udtryk en forståelse for hvad litteratur er og hvad det kan. Litteraturlæsning at kunne læse og analysere litteratur. Metodebevidsthed en forståelse for danskfagets metode. Analyse og fortolkning at kunne foretage og formidle en analyse (mundtligt). Opgaveskrivning analyse og fortolkning som skriftlig genre. Klasseundervisning, individuelle skriveøvelser, gruppearbejde, oplæg individuelle og i grupper, nye medier (podcast), skriveværksted. Titel 3 Fokusområde: den selvfremstillende skriftlige genre essayet Faglige forbindelser i dansk s (Af Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg og Mette Trangbæk Hammer, ved Dansklærerforeningen). Derfor ser vi Paradise Hotel (artikel fra Videnskab.dk). Paradise Hotel fremtidens forbilleder (podcast fra DR P1s programrække Klubværelset ). Side 3 af 8

4 6 lektioner Skriftlighed den skriftlige genre essayet gruppearbejde og klasseundervisning Titel 4 Fokusområde: Folkeviser og eventyr Litteraturens Veje s og (Systime, 2007). Folkeviser: Ebbe Skammelsøn og Harpens Kraft. Folkeeventyr: Kong Lindorm Eventyr: De røde sko (H.C. Andersen). De røde sko fra Mørkets egne (Charlotte Weitze, Systime). Gys så det dirrer i ungpigekroppen (Artiekl af Ditte Giese, Politiken, tirs. d.27 oktober, 2009). Pans Labyrint (Film af Guillermo del Toro, 2007) Værk 18 lektioner Ældre litteratur en forståelse for ældre litteratur og dets indflydelse på nyere tids litteratur. Analyse genrebevidst at kunne analysere folkeviser og eventyr. gruppearbejde og klasseundervisning Titel 5 Litteraturhistorie Kernestof: Side i Litteraturhåndbogen. Thomas Kingo: Chrysillis, Op min Sjæl, thi Sol er oppe, Hyldestdigt til Chr. V Hver har sin skæbne Jeppe på Bjerget af Ludvig Holberg Epistel 89 Fordærvet smag i kærlighed Uddrag af Politisk Dispache af P. A. Heiberg Filmen Klinkevals. (tværfagligt med samtidshistorie) Side 4 af 8

5 En landsbydegns dagbog af St. Stensen Blicher Værk H.C.Andersen: I Danmark er jeg født Grundtvig: De levendes land Oehlenschläger: Der er et yndigt land Peter A.G.: Danmark Natasja: Giv mig Danmark tilbage Brandes: af Indledningen til emigrantlitteraturen JP Jacobsen: af Niels Lyhne Herman Bang: Frøken Caja Johannes Jørgensen: Tråden ovenfra Pontoppidan: Randers Aakjær: Jens Vejmand Martin Andersen Nexø: af Lønningsdag (mini-kanon) Broby Johansen : Odalisk skønhed Tom Kristensen: Nat i Berlin Martin A Hansen: Agerhønen Klaus Rifbjerg: Konfrontation Leif Panduro: Rend mig i traditionerne (værk) Peter Seeberg: Patienten Sekundærlitteratur: Elevoplæg om det moderne gennembrud: Dansk Kvindesamfund Sædelighedsfejden Pressen Realisme og Naturalisme Dokumentarer: 1800-tallet på vrangen. Tønnesen: At omgås tekster 34 lektioner - Selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt - Kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge - Kunne karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund - Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende - Kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg Side 5 af 8

6 - Selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt - Gruppe- og klasseundervisning, cooperative learning, Evaluering af skriftlige produkter, Fremlæggelse ved tavlen Titel 6 Mellemkrigstiden (tværfaglig med dansk) Kernestof: Camilla Skovbjerg Paldam et. Al, Mellemkrigstiden, Systime 2006, Side Marinetti: Det futuristiske manifest Bønnelycke: Aarhundredet, Jeg ønsker mig en verden Tom Kristensen: Angst, Livets Arabesk (uddr.), Landet Atlantis Jacob Paludan: Jørgen Stein (uddr.) Youtube -klip: Den evige jøde Proagandabilleder Lundstrøm: Opstilling Francisca Clausen: Stilleben Lewis Allen: Strange Fruit Chaplin: Moderne Tider (uddrag) Tale af Mussolini Værk: filmen Den andalusiske hund af Louis Bunuel 50 lektioner - Selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt - Kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge - Kunne karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund - Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende - Selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt - Kunne navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge Side 6 af 8

7 og dokumentere. Projektarbejdsform, skriftligt arbejde, fremlæggelser, film. gruppe- og klasseundervisning, cooperative learning, opbygning af tidslinje i klasseværelset, udarbejdelse af dansk-historie opgaven. Titel 7 Tendenser i samtiden (NRL) Værk: Niemi: Populærmusik i Vittula Film: Allen: Vicky, Christina, Barcelona Katrine Marie Guldager: Utterslev mose, Guldager: Voksne mennesker kan godt tale om sex Naja Marie Aidt: Kvinden i baren Pia Juul: En eftermiddag i Bath, Jeg vidste ikke du var så hellig Kristina Nya Glaffey: Hvid Jul Jesper Knallhatt: af: Baade Og Charlotte Weitze: Mørke cyklister Billedkunst mm: Michael Kvium, Evaristi, Manzoni Jan Sonnergaard: Formel B Natasha Arthy: Se til venstre, der er en svensker Sekundær: af Baumann: Flydende modernitet (om medier som socialiseringsfaktor) Mini forløb om kortfilm og dokumentarfilm: Værk: Blod i mobilen Matthieu: Lovefields XX: Dreng møder pige Anvendt uddannelsestid 32 Kompetencer, læreplanens mål, progression Tendenser i samtiden, forholdet mellem samfund og kunst, analyse af forskellige værktyper, medier Retur til forside Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 7 af 8

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 8 mediehistorie Reportagen : Claes Castholm og Torben von Rath Blog og brev fra eksamenssæt 2010 Danske avisers historie (på grundlag af Frandsen: Mediehåndbogen) Paradise Hotel /Zygmundt Baumann af Flydende modernitet Anvendt uddannelsestid 12 - Kunne anvende relevante analyseredskaber til massekommunikationstekster - Kunne analysere sammenhængen mellem medieteksters udformning og historisk udvikling af medieformerne og deres kommunikationssituation - Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Retur til forside Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen

Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen Dansk / historieopgaven Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen Dansk /historieopgaven (DH opgaven) er den første større skriftlige opgave i gymnasiet og på hf. Denne folder vil guide dig igennem opgaveprocessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014

Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014 Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014 Klasse: 2.a Semester: efterår 2014 Mediehistorie Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Afsætning B Eksterne forhold, markedsforhold, købsadfærd, konkurrence, strategisk

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere