PADLEN april Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 496 - april 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub april 2011 Generalforsamlingen 2011 Et lille løft af sløret! Selvforvaltningsaftale Pligtarbejde Grillstart Nye billeder på væggene Kom-godt-i gang-igen Padlekursus BALI 1. del... og meget mere

2 Bestyrelse: Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Motionsformand Claus Lorentzen Lavendelvej Taastrup, Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby Indlæg til Padlen bedes sendt til: Se også vores hjemmeside: Indhold Side Aktivitetskalender 4 Generalforsamlingen Et lille løft af sløret! 8 Selvforvaltningsaftale 9 Fuldtidsansat søges 10 EPP 2 kursus 11 Pligtarbejde 12 Nye billeder på væggene i klubben 13 Kom-godt-i gang-igen 14 Hej alle klubmedlemmer grillstart 15 Padlekursus - Kan I huske BALI 1. del 19 Har I Hørt 28 De ekskluderede medlemmer i

3 Aktivitetskalender Generalforsamlingen 2011 Søndag 1. maj 2011 Onsdag 4. maj 2011 Lørdag - søndag 7. og 8. maj Standerhejsning Onsdagsgrill starter Copenhagen spring Regatta juni 2011 Kristi Himmelfartstur Lørdag 13. august 2011 Lørdag 24. sept Dalsland Kanot Maraton Mølleåens Blå Bånd Begynderkurser: maj juni juni 6-7. august Onsdags arrangementer - se på opslagstavlen i klubben Cirka 750 medlemmer ved årsskiftet , af disse mødte der godt 30 frem ved generalforsamlingen ultimo marts Har generalforsamlinger overlevet sig selv, eller er det fordi den store del af medlemsskaren er godt tilfreds med måden klubben ledes på, eller er det fordi, de ikke orker at komme med forslag, som de måske selv kan blive involveret i? Et spørgsmål som nok ikke kan besvares entydigt, men som forening kan vi ikke bare nedlægge generalforsamlingen, uden der kommer en anden ejerkreds og opbygning. Men det der kan undre, det er, at der sidder medlemmer, der ikke kan forstå, at en generalforsamling er et lukket møde, kun for medlemmer inklusive passive. Man kan da ikke bare gå ind udefra, 4 5

4 som et tidligere medlem gjorde, og tro man kan deltage i en generalforsamling, og det må siges, at det havde dirigenten godt styr på. Men ellers gik den, som den plejer, et enkelt medlem havde fremsendt forslag om, at bilkøbet skulle sættes i bero, indtil generalforsamlingen var gennemført. Men da købene var foretaget og bilerne var leveret, kunne dirigenten konstatere, at forslaget ikke kunne behandles, og der indløb ingen ændringsforslag under punktet Indkomne forslag. Nu er det jo ikke sådan, at bestyrelsen bare køber ind, slet ikke for så store beløb, uden det forudgående har været drøftet på en generalforsamling. Vi er en meget økonomisk bevidst bestyrelse, vi får hvert år (hvis der er overskud) hensat midler, til noget, vi er blevet enige om på generalforsamlingen, vi godt kunne tænke os. Når så perioden er til det og økonomien tilsvarende, ja, så handler vi, dette har vi gjort gennem alle de år, jeg kan huske tilbage til. Når det drejer sig om bus/biler stiller vi høje krav, de skal være driftsikre, de skal være solide og over gennemsnittet sikkerhedsmæssigt, disse krav har vi stillet siden 1972, hvor vi købte vores første minibus. Når medlemmerne er på ture, skal de derhjemme, arbejdsgivere, forældre osv. vide, at når man har bestemt at være hjemme til et bestemt tidspunkt, ja, så er man hjemme på tidspunktet. Der skal ikke være ængstelige forældre eller pårørende, der skal være tillid til det, man siger og gør. Samtlige bestyrelsesmedlemmer der var på valg, blev genvalgt. Bestyrelsen havde fremsendt forslag om udvidelse af bestyrelsen med en suppleant. Denne skulle ligge arbejdsmæssigt tæt på Motionsafdelingen, hvor vi nu har lagt kursusdelen, idet der er meget tilfælles mellem kursister og motionsafdelingen, når kursisten har gennemgået forløbet. Samtidig ligger O- løbene (orienteringsløbene) under samme udvalg, så det var blot en styrkelse af udvalget, magen til den ordning Idrætsudvalget og Turkano afdelingen også har suppleanter. Som noget helt naturligt var posten tiltænkt Louise, som de sidste par år har kørt disse opgaver meget tilfredsstillende, og hun blev også valgt. Punktet eventuelt er faktisk det punkt, hvor der er mest liv på lægterne, om det er fordi, intet kan besluttes, eller fordi man er mere afslappet, ikke kan føle dirigentens øjne, er svært at sige. Der blev drøftet eksklusion spørgsmål, køre bog, sikring af bygningen, hvornår man er frigivet osv. Man kan undre sig over mange af de spørgsmål, der tynger medlemmerne, f.eks. spørgsmålet omkring køre bog, hvem skal have glæde af denne? Det var et spørgsmål jeg gerne ville have haft belyst, men det kan jo være det kommer. Bilerne vil blive brugt til det, der er relevant for Lyngby Kanoklub, bestyrelsen har fuld tillid til, at de ikke bliver brugt unødigt. Men der er i dag mange opgaver, der ikke kan udføres uden brug af et køretøj, hvis man sætter tiden i relief. Bestyrelsen er i dag hængt meget op på administration, skal der hægtes meget mere på, ja, så skal der ansættes en administrator. Bestyrelsen er måske selv en smule skyld i det store arbejde, vi kunne jo bare sige klubben er åben mellem hver dag, skal du tale med et bestyrelsesmedlem, ja, så har denne træffetid mellem og halv elve. Sådan kunne jeg blive ved, jeg mener fortsat, at vi skal være åbne og udadvendte, tage mod nye medlemmer, lave kurser, lave stævner tage på ture osv. Jeg vil også gerne takke samtlige Bestyrelses medlemmer for den store arbejds indsats de yder, til gavn for 700 medlemmer, og for at ingen skal misforstå det, så er alt på frivillighedens vegne. Som jeg også var inde på i min beretning, vil jeg igen fremhæve Padlen og vores Hjemmeside, disse er bl.a. vores ansigter udadtil, og hvis der var skønheds konkurrencer i dette, så ville I stå med på skamlen. Vi sluttede med 3 x korte og 3 x lange hurraer for Lyngby Kanoklub, og her vil jeg også stoppe, og takke de fremmødte, tak for jeres opbakning omkring den videre færden med Lyngby Kanoklub. Formanden 6 7

5 Et lille løft af sløret! Selvforvaltningsaftale Hårde tider, det siger alle, der gerne vil have sponsorater, virksomhederne hænger ikke på træerne mere, som for få år siden. Men vores biler bliver foreløbig dækket af følgende firmaer: Skandinavisk Motor Lund & Olsen, Birkerød Fog Nybro Låseservice Naturligvis Bachs Briller GF Forsikring Der er forsat plads til et par stykker mere, så hold dig ikke tilbage, ud over bilerne, vil firmaerne også få et begrænset antal annoncer i vores blad Padlen. Formanden Lyngby Kanoklub og Lyngby Taarbæk Kommune har indgået en ny og bedre selvforvaltnings aftale, oven i købet med tilbagevirkende kraft, idet den starter januar Efter flere forhandlinger, kom vi frem til en virkelig god ordning, som på mange punkter frigør os for noget, som vi før i tiden ikke troede muligt. Efter underskrivelsen er bestyrelsen gået hårdt ind i de planer, vi har for fremtiden, bl.a. ombygning af køkken, og vi har modtaget et forslag fra GN Tømren, hvordan det nye køkken vil kunne tilgodese mange års kamp om at komme rundt om hinanden, hvis blot der var to personer samtidig i køkkenet. Så konklusionen er, gode samarbejdspartnere kan man ikke få nok af, og der skal lyde en stor tak til Flemming Juul fra Lyngby Taarbæk Kommune for sin positivitet over for LK. Som almindeligt medlem vil du ikke mærke nogen forandring i dagligdagen, men for bestyrelsen er det en stor lettelse, at vi nu ved, hvor vi står. Thomas 8 9

6 Lyngby kanoklub søger fuldtidsansat EPP 2 kursus Lyngby Kanoklub søger en ansat på fuld tid, der kan planlægge/arbejde selvstændigt. Vore intentioner er sammen med dig at give vore medlemmer et endnu bedre tilbud end i dag og sikre, vi fortsætter udviklingen af Danmarks største klub. Du skal forvente at arbejde sammen med vore nuværende grupper af frivillige, men ligeledes at styre og koordinere indsatsen af eventuelle andre frivillige/ansatte. Vi skal sammen sikre aktiviteter, så der bliver basis for flere ansatte og udvidelse af vore rammer. Lyngby Kanoklub er med sine ca. 700 medlemmer den største kano- og kajakklub i Danmark. Vi råder over ca. 100 klubbåde og har ca. 200 private både i klubben. Vi ønsker at være en klub, der går aktivt ind og præger udviklingen af kano- og kajakroning på alle niveauer (lokalt, på landsplan og i forbundsregi). Klubbens medlemmer kommer fra alle samfundslag, og vi kan tilbyde et bredt spekter af tilbud til medlemmerne. Dine ansvarsområder / arbejdsopgaver: - Vi ønsker at unge skal have tilbud om instruktion/roning/træning i sommer /vinterperioder. Kendskab til kano- og kajakinstruktion er ønskelig. - Lettere administrativt arbejde, alment kendskab til edb er nødvendigt. - Rengøring af klubben. - Styring af eventuelle ansatte, som bl.a. kunne være rengøring, selvfor valtningsopgaver mv. - Reparationer af klubbens kajakker og kanoer. - Udvendig vedligeholdelse, opkørsel af skraldecontainer, græsslåning... - Kørekort er et krav Stillingens belastning vil ikke være ens over hele året. Vi forventer således en større belastning i sommerperioden end om vinteren, ligesom du må regne med arbejde i visse weekender (3-4 pr år) ved vore større arrangementer. De ovennævnte arbejdsområder og arbejdet i en frivillig forening stiller store krav til en person, der kan arbejde selvstændigt, er positiv, kan se nye muligheder og er fleksibel. Vi er derfor også indstillet på at dine arbejdsopgaver og løn tilpasses i takt med at vort aktivitetsniveau forøges og økonomi bliver bedre. Har du yderligere spørgsmål, kan de rettes til vores formand Thomas Gjerlufsen på telefon Der er ansøgningsfrist 15/ Ansøgning sendes til tiscali.dk og mærkes fuldtidsansat. EPP2 kurset bygger videre på begynderkurset. Der vil blive arbejdet med roteknik, bådkontrol, sikkerhed og risikovurdering. Formålet med kurset er at gøre roeren i stand til at færdes sikkert i beskyttet farvand, og at kunne gennemføre alle elementer som er en del af roerniveau EPP2. Det forventes at du har gennemgået begynderkurset i Lyngby Kanoklub eller tilsvarende fra anden klub, men endnu ikke blevet frigivet på EPP2 niveau. Vi forventer at du opnået en vis rutine fra roning med instruktør eller med andre roere efter frigivelse fra begynderkurset. Kurset findet sted over 2 hele dage med 2 ugers mellemrum: Lørdag 4/6 + lørdag 18/6 kl Tilmelding på opslag i klubben (min 4 / max 16 deltagere) Tilmeldingsfrist fredag 13/5 Pris 800 kr (inkl. frokost, kaffe/te) Tilmelding er bindende. Betaling finder sted når du har modtaget en bekræftelse på at du er med på kurset. Kurset er kun åbent for medlemmer af Lyngby Kanoklub. Louise 10 11

7 Pligtarbejde Nye billeder på væggene i klubben Klubbens pligtarbejde blev gennemført d. 16. april med stor succes. Mange kajakker blev repareret, og her kan I se nogle af vores flittige medlemmer, som kæmpede bravt for at få kajakkerne klar til sæsonens start. Måske er du med næste gang? Redaktion Jane og undertegnede har i et år nu arbejdet med at få styr på scrapbøgerne, og der er mange, og de mange mange billeder fra hjemmesiden og billedmappen på computeren. Det har taget et år, og det tager oseaner af tid at ordne billeder. Men nu er vi kommet så langt, at billederne hænger på væggene i klubben. Vi har delt billederne op i grupper, som er sat i billedrammer. Der er billeder i en ramme, der omhandler Mølleåens blå bånd, der er en med oasen, og der er ture med turkanoerne, der er fra motionisternes deltagelse i stævner, der er fra svømmehallen, der er grill aftener, der er medaljer og stævner. Det er så meningen at billederne vil blive udskiftet regelmæssigt. Vi vil gerne opfordre til, at hvis man lægger billeder ind på hjemmesiden, så vær søde kun at lægge de rigtige gode ind, ikke bare det hele, sorter venligst. Man kan også lægge papirbilleder til os i postkassen. Hvor I lige skriver, hvor billeder viser, og hvem der har lagt dem. Det vil gøre det nemmere for os, og så ligger der ikke bare alle mulige billeder, der ikke skal/kan bruges til noget, og fylder. Vi håber, at I synes godt om billederne. Med sommer hilsen Marianne 12 13

8 Kom-godt-i gang-igen Opfølgning for kursister fra 2010 Så er det tid til at få kajakken ud og genopfriske færdighederne fra kajakkurset i Lørdag 21. maj kl eller Søndag 29. maj kl afholder vi en kom godt i gang igen eftermiddag / aften for kursister fra Du er også velkommen selv om du ikke nåede at blive frigivet i 2010 sæsonen. Formålet er at genopfriske færdigheder fra begynderkurset og samtidig ro en tur sammen. Hej alle klubmedlemmer Så er sommeren over os, og vi begynder så småt at komme frem af vores små vinterhier. Kantinen åbner onsdag den 4. maj med første grill aften kl Jeg glæder mig til at se jer alle igen. Hver onsdag fremover til standerstrygning har klubben grill aften kl Mine hjælpere og jeg i kantinen disker op med forskellige slags kød, en lækker salatbar, der er bagte kartofler og dressinger. Alt sammen til favorable priser. Desserten er også en mulighed, eller hvis du har lyst til en Irsk kaffe. Al drikkelse kan købes. Håber at vi ses Kantinemutter Marianne Tilmelding på listen i klubben. Tilmeldingsfrist fredag 6. maj og fredag 13. maj. Pris 100 kr Tilmelding er bindende. Betaling finder sted når du har modtaget en bekræftelse på at du er med på kurset. Louise 14 15

9 Padlekursus? Kan I huske Padlen annoncerede et gratis padlekursus i april? Konklusionen blev at låne en af klubbens alu-kanoer. Det var i kontakten med Eva turformanden jeg fik kendskab til endnu en modig LK er. Det lykkede at lave en aftale, så vi kunne følges i en båd. Katia og jeg mødtes i LK lørdag morgen kl. 08:15, søsatte kanoen og tog af sted. I højt humør, lideledes i høj sø og modvind stred vi os over lyngby sø i kuling. På vej over Bagsværd sø mod radiobugten blev vi kontaktet af en kajakroer som advarede om meget svære forhold. Vi skulle jo på kursus så bagsværd sø blev også forseret på trods af sidevind og faner på nogle af bølgetoppene. Som dagen forløb fik vi lært en del om j-tag, fejetag og sideforflytning osv. i hård sø. Selv om instruktører forsøgte at finde læ på søen lykkedes de ikke med denne del. Min makker Katia måtte melde fra til søndag. Også jeg selv var hårdt ramt af ømme muskler. Søndag valgte jeg derfor et andet transportmiddel over land til SBBU. De første par timer gik i klublokalet med teoretiske turopgaver og 6 korte kano indstruktionsfilm af Martin Strunge. På søen igen sidst på formiddagen i høj sol, -- jooda vi var heldige med solen og forårets komme. Dagen gik med forskellige øvelse fra dagen før. Med lidt tilløb fik jeg meldt mig til kurset. Rune fra DKF sendte derefter en mail med praktiske oplysninger og deltagere. Det var lidt sparsomt med oplysninger så kontakt til DKF blev etableret for mere info. Det var især oplysninger om, at medbringe godt med skiftetøj, som gav problemer. Efter lidt mail-kommunikation stod det lysende klart, hvad jeg nu var tilmeldt

10 Vi legede lidt for at træne de forskellige manøvre som for- og baglæns manøvre og krappe drej. Redningsøvelser var en del af dagen så lidt vinterbadning blev det også til. Alt sammen en del af evalueringsprocessen. Til oplysning for kommende vinterbadere så er vandet rigelig koldt på denne årstid. Første gang i vandet uden våddragt snapper man lige efter vejret et par gange, en våddragt blev herefter hurtigt fremskaffet. En noget medtaget kursist vendte hjem søndag eftermiddag for at pleje ømme muskler. Det var nu sjovt at deltage alligevel. Kurset var tiltænkt kommende instruktør #1 og bruger #2 niveau, (fladt vand og max 3-5 sek/m.). Formålet er at nå en certificering som fremover kan medvirke til faste rammer og større sikkerhed for udøvere og turledere i klubber og ungdomsskoler. (bla. Præstø Fjord i tankerne). En moden LK er Arne BALI fra 9.november til 6.december 2010 En lille beretning i tilfældig rækkefølge fra den anden side af kuglen fortalt af en ydmyg gammel kaptajn. 1. del Alt går helt efter bogen fra Vejlesøparken og til den første indlogering på et forholdsvis ydmygt hotel i turist-helvedet KUTA, som ligger få kilometer fra lufthavnen. Allerede i lufthavnen møder jeg stor hjælpsomhed, idet en taxachauffør hjælper mig af med 10 US-dollars, selv om han hellere vil hjælpe mig af med 15, som han fortæller mig i al fortrolighed, men for 10 dollars kører han mig så en ganske kort tur, frem til skiltet hvor der står KUTA. Her blir jeg læsset af ganske uvidende om, at området med sandstrand og Dyrehavsbakke viser sig at strække sig over km. Jeg må sføli ind i en ny taxi og bede 18 19

11 ham om at finde det ydmyge hotel, som naturligvis ikke behøver at ligge med havudsigt. Han er rigtig flink altså over for sin onkel, som er ejer af hotel MUSTIKA INN. Værelset er på 1.sal med koldt bad og spindelvæv og en aircon, som kun dårligt magter opgaven. Prisen IDR = 180 kr./nat er den gængse for området fandt jeg ud af, men pissedyrt i forhold til hvad man kan få i Thailand for samme pris. NÅ, men nu er jeg jo HER, og vil gerne nyde tilværelsen, og det syntes onklen ALMAHUOD AJUB- TANINAN da også, så han er allerede klar med et arrangement, der går ud på, at jeg kl 22 vil få besøg af deres tilknyttede luder, som han sagde: For et latterligt beløb af = 300 kr. Det udløser megen moro og en del respekt, da jeg fortæller ham, at jeg sagtens kan klare sagen selv helt gratis, og at jeg så også selv bestemmer, hvor stram den ska være. Den version har de ikke hørt før. Og nu kommer der så en ægte KELD LARSEN: Da taxamand nr. 2 satte mig af på familie hotellet, opstod der en masse forvirring med familiesnak og almindelig hilsen på og kysseri samtidig med, at jeg skulle betale for transporten. Men jeg får da betalt ham, og han hjælper mig med at bære min sparsomme baggage til 1.sal. Så damper han af igen. Men ca minutter senere står han og banker på min dør, bukker pænt og spørger: Savner du ikke noget? NÆH hva sku det være???? DET VAR MIN BÆLTETASKE MED PAS, KØREKORT, FLYBILLET, og ikke mindst kr. i kontanter. Han havde ikke rørt noget af det, og han fik naturligvis en erkendtlighed, som han blev meget glad for. Jeg be r Jer :::::: Ingen kommentarer venner. Og TAK til BUDDHA han er virkelig med mig. De 2 dage jeg opholder mig i KUTA, blir et økonomisk chok, idet jeg må konstatere, at priserne på alting ligger fra det dobbelte og helt op til 5 gange Thai priser. Heldigvis retter det sig betragteligt, da jeg drager afsted mod byen UBUD på lejet MC. Inden afgang skal jeg dog lige ha vekslet nogle af mine medbragte kontanter, så jeg river 5 tusindkronesedler ud af bundtet, og går ind til en Money exchanger, som straks returnerer to af de fem sedler og siger NO GOOD. Det viser sig, at jeg er i besiddelse af ikke mindre end 8 falske 1000 kr sedler, alle udleveret ved skranken i Nordea Bank i Virum. Det bli r spændende at se Nordeas reaktion, når jeg vender hjem. Faktisk kunne jeg være havnet i en temmelig ubehagelig situation her i Indonesien, ved at forsøge at veksle falske penge, men heldigvis gad pengeveksleren ikke ringe efter politiet. ( der er fra venner i Danmark kommet den korrektion, at sedlerne formentlig ikke er falske, men blot for gamle og derfor ugyldige i udlandet, men det ændrer ikke på Nordeas fejltrin skulle jeg mene). Inden afgang må jeg også en tur til det lokate Health Center, for at aflevere en medbragt vaccine mod Japansk hjernebetændelse. Den skal opbevares i køleskab i de tre uger, der går før jeg skal ha injiceret 2.delen. JAMEN JAMEN det er meget meget svært at forklare. Selv om lægen taler lidt engelsk, er det helt tydeligt, at han ikke fatter en hujende fis. YES YES ME UN- DERSTAND siger han, mens han lægger vacinen op i vindueskarmen i 70 graders varme. Jeg må selv tage sprøjten med vaccinen og lægge den ind i køleskabet, og med alvorlig mine fortælle ham, at hverken han eller andet personale må tage den ud, før jeg kommer tilbage for at få den injiceret. Men ellers er de skam søde og rare og hjælpsomme! OG BENZINEN ER BILLIG, man tror det er løgn: 2,75 dkr pr. liter. OG i KUTA er der skam massage

12 damer, som ville massere både det ene og det andet, så man må sige at Indoneserne er hjælpsomme folk. Jeg kan ikke køre rundt med både rygsæk og kuffert, så jeg lader min kuffert blive stående i et aflåst rum på hotellet for måske at afhente den senere. Nu lever jeg i provinsen, med hvad der kan være i en lille rygsæk. Hvad er det vi skal med resten? Det er da rent utroligt, hvad vi rager til os af alskens unødigt skrammel, dimser og dingenoter, som vi tror er nødvendige for almindelig lykke. Som ARISTOTELES sagde: Jo flere nøgler du har i din lomme, jo flere problemer bærer du rundt på. SANDT NOK! Det må jeg sande, da jeg pludselig får et problem med mine ellers teknisk set utroligt smarte høreapparater. Ved et uheld hopper selve øreproppen af slangen, og da jeg forsøger at hive proppen ud, glider den bare længere og længere ind i øregangen. Nu er gode dyr rådne, jeg går ind til en damefrisør, idet jeg tænker, at hun nok har en pincet. Jeg forsøger at forklare hende situationen, og spø r om hun måske har en pincet, så hun kan få fat i øreproppen uden at punktere mig. Hun taler bestemt ikke engelsk, og sprog er jo som bekendt vejen til alverdens misforståelser. Jeg aner ikke, at hun også har massage i baglokalet, og det bli r mere og mere tydeligt, at hun opfatter min megen snak om hjælp, som en omskrivning af massage med happy ending. YES YES YES ME HELP YOU. Happy ending bli r der da også til sidst, da hun får hevet øreproppen ud, uden at punktere mig, hverken her eller DER. SFØLI må jeg da en tur ned på den ca. 20 km lange og meget flotte KUTA strand, inden turen på MC, går til det indre af øen. Strande ligner ofte hinanden, men det gør mennesker ikke, og det er ofte der oplevelserne ligger. Jeg ser en ung sportstrænet Indoneser stå under et træ, hvor et sammenfoldet håndklæde hænger i en snor et par meter over jorden. Han træner noget der ligner et cirkel spark, som bruges i både Kick-boxing, Thai-boxing og Karate. Han er ret adræt og rammer klokkerent næsten hver gang. Jeg er nysgerrig og spø r om en masse vedr. hans sport og Bali, og pludselig siger han så: Jamen jeg er slet ikke fra Bali, jeg bor i Sverige i Bohuslän, I Göteborg ved havnen Langedråg. Og da det netop var derfra vi søsatte min sejlerkammerat Lasses aske, får den jo ikke for lidt med sejlerhistorier og om Lasses begravelse i havet netop ud fra havnen Langedråg, Evert Taube og min familie og mormors og morfars opvækst omkring havnen i Göteborg. Festligt møde. Og jeg får da også videofilmet hans træning. Det er nødvendigt at være nysgerrig, hvis man vil have nye oplevelser. Som ung oplever man, at det nye kommer til en, helt af sig selv. Som ældre bli r det vigtigere, selv aktivt at søge det nye, fordi der 22 23

13 i bagagen ophober sig mere og mere, som allerede er set hørt og oplevet. Nåmmen med pakket rygsæk kører jeg mod byen UBUD, som ligger omtrent midt på øen omkring km nordpå. En strækning man normalt skulle kunne køre på max 1 time, men sådan går det ikke, for den første bid vej ud af Denpasar kunne det ha betalt sig at kravle, så meget trafik er der. Dernæst kommer jeg ud på landevejen, hvor politiet har lavet forhindringsløb. 2 gange vinker de mig ind, og be r mig se alle papirer, i håbet om, at kunne knalde mig for et eller andet, for så at gi mig en bøde på IDR=140 kr, som de så selv stikker i lommen. Hele forløbet passer fint med beskrivelsen fra internettet. Men alle mine papirer er i orden, og jeg smiler og smiler og spø r til deres liv som politifolk og til deres børn og familie og slipper videre uden tiltale. UBUD er en mindre provinsby lidt højere oppe på øen hvilket gør, at der er dejlig brise og en mere behagelig temperatur end nede i lavlandet. Desuden regnes den som Balis center for alskens kunstarter. Malere, digtere, billedhuggere, dans og skuespil florerer overalt i det ca. 9 km2 store opland omkring Ubud. Det er et kunstnerisk Slaraffenland at opholde sig i. Jeg har aldrig tidligere boet et sted med så megen skønhed på alle måder. Og så ligger byen centralt placeret på øen, så det er muligt at nå til selv de fjerneste hjørner inden for samme dag, hvis man har lyst til det, ellers ta r man blot en overnatning hvor man kommer frem. Jeg har haft min base i UBUD under hele opholdet på nær de 2 første slemme dage i KUTA. Mini kufferten er hentet herop, og det er skønt, at kunne efterlade kufferten i bungalowen, og så blot pakke hvad man har brug for på de mange stikture. Maden er fuldt på højde med de bedste oplevelser fra Thailand. Velsmagende og altid smukt serveret. Det er som om, det på Bali virkelig er en dyd, at være omgivet af smukke ting. Hvor er det for resten mærkeligt, at man lidt glemmer at spise chili og andre skønne ting efter en tid hjemme. Ligesom vi vist nok glemmer så meget andet, SMIL og tolerance f.eks. Naturen er friseret og vild på samme tid. Man skulle tro Balineserne havde havearkitekter inddraget, da marker, haver og junglen skulle formes. Det er svært at nå ret langt omkring pr. dag, fordi motorcyklen konstant må ind til siden, mens jeg foreviger smukke landskaber med mit nemme IXUS Canon Kamera. Der bliver noget at redigere. Balinesiske kvinder, den ene smukkere og mere feminin end den anden, færdes stadig i stort tal i den traditionelle klædedragt, dog mest om aftenen. Når jeg nævner kvindernes skønhed i selskab med vesterlandske kvinder er svaret ofte Jamen de ligner jo meget hinanden, Hvis det ellers er sandt, gør det vel egentlig ikke så meget når det er smukt. Om aftenen kan man desuden nyde deres og mændenes graciøse danse overalt i UBUD. Et særligt kapitel er Balinesernes boliger, som nærmest er indrettet som en form for tempelgårde, hvor alt bli r pyntet med blomster røgelsespinde i smukt forarbejdede små kurve, og som de stiller uden for forretninger og boliger, for at opnå god karma. Hver morgen bliver alt smukseret og stænket med helligt vand, for at dagen skal gå på bedste måde. Der er ro og idyl i gårdhaverne og jeg har velsignet ro i sindet. Hotelejeren fortæller mig, at halvdelen af hans overskud går som donation til smukke ceromonier, dekorationer og til de enomt mange religiøse fejringer af Hinduistiske helligdage. Jeg tror ham gerne, og 24 25

14 ville ønske, at vi i Danmark havde viljen til, at ofre lidt mere på skønhedsalteret. Jeg er sikker på, at der kunne pyntes på et og andet, hvis vi sparede på isenkram til krigsmaskineriet. Kunstarter af alle slags trives side om side med mega produktion af kunsthåndværk såsom træskæreri billedhuggeri og batik, og desuden fylder traditionel dans rigtig meget i Balinesernes liv. Der er dog gået lidt inflation i at kalde sig kunstner i netop byen UBUD. F.eks producerer Balineserne oceaner af malerier, som bærer voldsomt præg af, at være sprøjtelakeret efter skabeloner. Desuden er det blevet in, at bedagede, selvoptagede vesterlandske fraskilte fruentimmere fortæller, at de netop sidder og skriver på en meget vigtig roman (men den historie er den samme hjemme i DK). Jeg kan bare ikke helt få det til at stemme, at jeg render ind i mindst to gange KAREN BLIXEN, hver dag. Men ok, drømme er gratis. Skønhed præger ikke trafikken i byerne. Men hvor gør den det? Man fornemmer klart, at Indonesien er en af verdens tættest befolkede nationer. Jeg hører dagligt om at 4 til 8 børn er meget normalt. De bor altså på en ø, og det går jo ikke at halvdelen lige straks står med den ene fod ude i vandet. Det er fuldstændig vildt hvor mange motorcykler, der kæmper om pladsen i byerne. Der er heldigvis bedre plads i højlandet, selv om alt er opdyrket og fordelt. Herude har man betydelig tillid til børns formåen, f.eks må børn køre motorcykel fra de er 11 år gamle. I det hele taget deltager børnene temmelig meget i forskellige gøremål og livets almindelige opretholdelse, uden at det ser ud som om de skulle være ulykkelige af den grund. Anoreksi og andre sindsforstyrrelser er ikke rigtig slået igennem her. Måske har vi i virkeligheden stjålet vore egne børns sunde tilknytning til samfundet, ved helt at fritage dem for praktiske opgaver som kan måles eller sælges, og som de derfor kan være stolte af. Et lidt trist kapitel er øens hunde. Mange ser temmelig forhutlede ud på trods af, at det siges, at Balineserne elsker hunde. Når man færdes, går man i en stor bue uden om dem, idet der er epidemi med hundegalskab. Keld Forsætter i næste nummer 26 27

15 Har I Hørt At Der var grove angreb mod Tur formanden Eva under generalforsamlingen, men heldigvis er Eva udført af det rigtige stof, det vil sige, at mundlam er hun ikke, og hun fik stor applaus fra forsamlingen, da hun besvarede spørgsmålene. At Det var ikke på grund af generalforsamlingen, at Eva drog en uge til Frankrig for at besøge et Kloster. Og det var heller ikke for at fordybe sig i sine svar på generalforsamlingen, næ, det var for at tage handsken op og etablerer et nyt Tur udvalg. At Vores Stadion inspektør Jan Lorentzen slutter den 28. april, og der afholdes stor reception for den vellidte inspektør, desværre kunne formanden ikke deltage, idet han er på træningstur i Prag At Han ikke vil gå glip af receptioner, ved vi, så han meddelte Jan sin ankomst, medbringende 6 flasker god rødvin, en takketale for Lyngby kanoklub, idet Jan altid har været utrolig samarbejdsvillig. At Formanden påstår, at Jan er hans gamle skolekammerat, onde tunger påstår, at det fandt han først ud af, efter han havde sagt farvel med de 6 flasker rødvin. At Denne side forsætter med receptioner, denne gang tager vi næstformanden med som receptions løve, idet han sammen med formanden deltog i Lyngby Boldklubs reception som blev afviklet i forlængelse af deres 90 års fødselsdag. At Der var noget om snakken, da det blev besluttet, at den ene bil skulle hedde Kano 4, og den anden skulle hedde Kajak 4. Flere bestyrelsesmedlemmer mente, det kunne skabe ejerfornemmelser, medens de øvrige var af den mening, det var at skyde Gråspurve med kanoner. At Det er besluttet, at den ene bil står ved formanden, og den anden ved kassemester Jane, og da så nummerpladerne ankom, og formanden fik den med Kajak 4, ja, så var han straks i sit es, som vi kender ham. Han ville ikke have en bil med nummerpladen Kajak 4 holdende, han skal have den, der hedder Kano 4. I øjeblikket er der en stillings krig mellem formanden og Jane. Så var der nogen, der nævnte ordet ejerfornemmelser?? At Den store trailer er nu sænket i stativet, så der er 57 cm. mellem hver hylde, så kan 2 mand sagtens nå op, og lægge kanoer på traileren. At Ingen generalforsamling uden ordet trailerkort kommer i svingninger, dette skete også i år. Flere mener fortsat, at der skal trailerkort til den store trailer. Men formanden, som er en ørn ved brugen af Pc, har undersøgt sagen ved en kørelærer i Struer, og herfra er der lavet beregninger, ud fra de gældende registrerings attester LK har. Der skal ikke erhverves trailer kørekort for at køre med den store eller lille trailer. Så denne snak er hermed afsluttet. At Vi håber snarest, at stillingen i LK bliver besat, opslaget kan ses i klubben, her i bladet, på DKFs hjemmeside og i skrivende stund er redaktionen ikke bekendt med, hvor den ellers kan beskues. At Vi mødes alle sammen, i hvert fald, søndag eftermiddag den 8.maj, når vi skal have alt udstyr med tilbage til Lyngby kanoklub efter brug ved Copenhagen Spring Regatta ved Ro stadion Bagsværd Sø. Vi glæder os til gensynet med lige netop Dig. At Denne gang, heldigvis, har vi ingen Kriminal Rapport, at beskrive. Derimod har en fra redaktionen set i politi rapporten. Her faldt vedkommende over Ludmilas navn, og det var spændende læsning

16 Politiet ville se hendes kørekort, efter at hun var blevet stoppet, men Ludmila ville ikke vise det, idet de ikke sandsynlig gjorde, at de virkelig kom fra politiet, men blot havde stukket en slikkepind ud af vinduet, hvor der stod politi. Stærk læsning, så kan de lære det, de strissere, de kan ikke bare køre rundt i en civil bil og lege politi. De ekskluderede medlemmer i 2011: At Har i Hørt siderne gerne vil have noget mere sladder, selvfølgelig skal det ligge tæt på sandheden, men en lille lystløgn i ny og næ, giver lidt kolorit. Så har du noget lige på tungen, så slip det, lad os andre få glæde af det. At Du måske allerede nu skal spare sammen til en ny nøgle, idet vi arbejder hen mod en elektronisk løsning af vores aflåsning af yderdørene. Vi mener ikke, at det skal kræve en ekstra ordinær generalforsamling for at sikre medlemmernes og klubbens ejendele. At Det sker bl.a. på grund af, at medlemmer, der melder sig ud, ikke har kræfter til at aflevere deres nøgler. Med udgangen af 2010 var der 140, der meldte sig ud, og allerede i 2011 er der ekskluderet 40, som ikke betalte kontingentet rettidigt. Med denne eksklusion blev der frigivet flere pladser til glæde for dem, der har stået på venteliste i flere år. At Linjen med eksklusion efter en rykker, er bestyrelsen blevet enige om at fortsætte, den vil ikke være til grin over for medlemmer, der ikke engang kan ringe eller maile og bede om udsættelse. Denne linje vil dem på ventelisten være glad for, det kan jo så være, at en dag har vi ramt de rigtige medlemmer, som respekterer en frivillig bestyrelses arbejde. Michael Fick Ronni Niclasen Roland Bonnesen John Knutsson Christian Køber Bent Allan Jensen Frederik Elberling Pernille Vange Kim Skovsby Morten Tastum Joakim Larsen Christian Berrig Simon Holm Winther Ulrik Kampmann Sebastian Fick Lars Højberg Frederik Nygaard Philipsen Rasmus Prevss Oliver Stendal Dehli Mikkel Sander Hansen Sander Hansen Steen Bornholdt Silberg Lea Bobjerg Nielsen Jennie Blicher-Hansen akob Blicher-Hansen Alfred Goll Mik Staustrup Nicklas Mønsted Charlotte Vestergaard Rane Bo Prior Jens Daugaard Larsen 30 31

17 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 18. maj 2011 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

PADLEN. 499 - juli/august 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 499 - juli/august 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 499 - juli/august 2011 Lyngby sejr i Kajakmaraton+ Mølleåens Blå Bånd Lukkeloven Bagsværd Regatta 2011 Farvel til den Gyldne stemme Fra 0-55 på et år Amager Strandpark

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår.

PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 521 - nov. 2013 Julen 2013 Lyngby Kanoklub ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. Sympati Grøde! Fra

Læs mere

PADLEN. Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere.

PADLEN. Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 488 - juli 2010 Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere Bestyrelse: Formand Thomas Gjerlufsen

Læs mere

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 511 - nov. 2012 GOD JUL 2012! Velbesøgt stormøde i oktober Kom hjem, kom hjem... Greve Christian 70 år Nationalbanken på besøg i LK Nye stole! Cykelparkering Oprydning

Læs mere

PADLEN. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008

PADLEN. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008 Sommersæson for døren Arbejdsweekend på grunden St. Bededag Kristi Himmelfartstur til Krakow am See Kajakkursus Heppe gruppetur til Italien Bestyrelse

Læs mere

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!...

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 474 - februar 2009 Generalforsamling 2009 Budget Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... og meget mere Bestyrelse

Læs mere

PADLEN. 468 - juni 2008. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 468 - juni 2008. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 468 - juni 2008 Medlemsmøde - brainstorming 50 års medlemskab Grundlovsdagstur til Københavns Havn Kajakkursus i august... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme. www.rungstedkajak.dk

RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme. www.rungstedkajak.dk RKNyt Juni 2009 # 3 Formandens Klumme Hvor langt er vi kommet i planerne for byggeriet af klubhus, hvordan går det med finansieringen og hvornår går vi gang med selve byggeriet? Byggeplanerne er vidt fremskredne.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere