Thøger Larsens Trop og Flok Asbjørn Fjordside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thøger Larsens Trop og Flok 1942-1947. Asbjørn Fjordside"

Transkript

1 Thøger Larsens Trop og Flok Asbjørn Fjordside

2 Udgivelser: Sten Fjordside: 'Knallehans' og andre originaler, 'Greven' og alle vi andre, Glade dage på 'Godset', Livet bag et rat, Perler og brokker fra en svunden tid, Det sidste glas Kanaljesæk, 2001 Asbjørn Fjordside: En Murer og hans Slægt, Bonnet Billeder, Franzine Ahnelman , Bonnet By og Borgere 1951, Sønder Tørring Købmandshandel, Herfra vor verden gik, Stanley William Georges Collins, Christen Kehlet og Karen Lines Aner, 2010 Asbjørn Fjordside, Aalborgvej 315, 9362 Gandrup. Tlf

3 Preludium I som 60-årig - valgte jeg at trække mig tilbage fra et 53 år langt arbejdsliv, der uden en eneste ledig dag, havde varet siden min mor den 1.april 1933 overlod mig i min første klasselærer, elskelige frøken Helga Ambye's, varetægt. Gennem det seneste årti var jeg i mit arbejde i den heldige situation, at jeg nåede at få et solidt indblik i at arbejde med EDB, hvilket senere er kommet mig tilgode. Især efter oprettelsen af internettet. Hvor jeg gennem årene har fundet de masser af gode oplysninger. Under en søgen stødte jeg således et for mig hidtil ukendt festskrift i anledning af troppens 25 års jubilæum. Eftersom jeg hidtil har savnet viden om, hvornår troppen præcis blev startet, forløb såvel 25 som 50 års dagen uden min nærvær. I løbet af få år, bliver det 75 året, der skal fejres. Med henblik herpå har jeg samlet, hvad jeg ligger inde med af billedmateriale suppleret med, hvad min erindring stadig har været i stand til at levere. Som bog har jeg kun printet et par enkelte eksemplarer af publikationen, der er sat op i Microsoft Power Point, der som mit foretrukne medie, har den fordel, at den foruden at printes kan anvendes i såvel PC som projektor. God fornøjelse Asbjørn.

4 Vi var med Thøger Larsens Trop Navn Født Grad CV: Andersen, Knud Rendbæk s=spejder S.af destruktør S.J.A.- Hoed Kro Baumgarten Hans u=ulveunge S.af landinspektør B. Berg, Arne Guttormsen u+s S.af tømrer J. B. Berg, Frank Guttormsen ta=tropsass. S.af tømrer J. B. - Maskinm. Maersk Berthelsen, Jørgen tf= tropsfører Kriminalbetjent, gift med Anna G. Mærsk Bjerre, Bertel u S.af Vulkanisør P.Bjerre, Vestergade 37 Breddam, Svend Aage ta Lærer, gift med Karen Imer Buch Sørensen, Per u S.af tandlæge E.B.S. - Læge Carlsen, Ole Weber s S.af bankdirektør H.C. Folkebanken Christensen, Poul Gantriis s S.af bankdirektør Johs.C, Folkebanken Christensen, Bengt Erik u S.af brødfabrikant Aage C, Søndergade 17 Christensen, Poul Gantriis s S.af tømrer N.C, snedker, A.P.Madsen. Colstrup, Morten O51127 ta S.af direktør M.C. Holstebro Doest, Henning Brix s S.af boghandler E.D. Doest, Jørgen Brix s S.af boghandler E.D.- Boghand. Kolding Dueholm, Poul s S.af politimester D.- Udlært elektriker Elming, Magda ff=flokfører D.af maskinmester S.K.E. Fischer, Bo u S.af arkitekt Georg F. - Arkitekt, Skov- og naturst.. Fjordside, Asbjørn ff S.af købm. G.F. - Regnskf. Stat.AMUcentre. Funni s S.af?. - Frisør Thomsen og Larsen, Gammelgaard, Jørgen s S.af skotøjshandler Karen G. Henriksen, Jørn Damgaard u+s S.af glarmester Rich.H.- Dekoratør TH&M

5 Vi var med - 2 Navn Født Grad CV: Holm, Arne u S.af Møbelhandler Magnus.H. - Møbelhandler Honoré, Carsten s S.af isenkræmmer A.H. Isenkræmmer. Høgsgaard Petersen, Tage tf S.af lærer P.M.P., - Bogtrykker i Højbjerg. Israelsen, Erik u+s+ff S.af købmand Alfr.I. - Ddekoratør Schumann. Kallesøe, Ole u+s S.af dyrlæge N.A.K. - Læge Knudsen, Jørgen u+s S.af sagfører Sv.K. - Søofficer Knudsen, Per s S.af sagfører Sv.K. - Sælger Lehmann, Niels u S.af skibsmægler L. - Skibsmægler Madsen, u S.af pianist Orla M. Madsen, Charles u S.af herreekviperingshandler Otto M. do. Madsen, Svend u+s S.af rutebilch.johs M. - Lærer Lemvig skole. Meedom, Jørn Wrist u+s S.af Fabrikant Johan M. - Major JDR Munck, Jørgen s S.af læge Hans Munck Munck, Peder u S.af læge Hans Munck Nielsen, Vagn Aage u S.af restauratrice M. N, Centralcafeen Nilsson, Ole u S.af autoforhandler K.N. - Autoforhandler Nygaard, Ellen fa=flokass. D.af skoleinspektør O.K.N. Nørby, Anders Erik u S.af maskinmester V.Nørby Olufsen, Tom Parnbeck u S.af redaktør Ths.J.O.(Amtsbladet) Pedersen, Knud Bjerre s S.af bogholder B.P.(Skou) - Sparekassen Pedersen, Svend Christian s S.af lokof. Vill. P. - Maskinm. J.Lauritsen Peuliche, Ole u S.af husbestyrerinde Anna N.(Dr.Nørby) Poulsen, Børge Nederby s S.af fhv.politibetj. J.P. - Nørre SnedeKro Ried, Carsten s S.af renseriejer V.R. - Aarhus byorkester. Riehm Hansen, Bent pf+ff S.af toldforv. E.H. - Civiling. F.havn Værft Rokkjær, Svend Israelsen s S.af mekaniker R. - Rokkj. Elektro I/S, Lemvig Rønn, Ove s S.af politibetjent R. - Fodboldspiller i Aalborg. Salskov, Tom u S.af sadelmagermester S.A.Salskov - Schumann, Otto Henri u S.af herreekviperingshandler H.S. - Herreekv. Sejr, Romled Christensen s S.af slagtermester C.C. - Slagterm. Holm & Sejr Skærbæk fa fra Skærbæk.Ekspedient hos A.Honoré, Isenkram. Thomsen, Ejner u+s S.af salgschef Nilfisk C.J.T. Thomsen, Hans u+s S.af sparekassedirektør C.A.T. Torp, Hans tf S.af kaffegrosserer C.N.T. - Kaffegrosserer.

6 Sådan så vi ud

7 og sådan

8 Spejderfest Forår 1943 Festen, der forgik i salen på Jespersens Hotel startede, som det ses af sidens billeder med underholdning på en intermi stisk scene opført af for hånden værende bordplader lagt på grisekasser fra auktio nen baghotellet. Om ulveungernes indslag kan fortælles, at skorstenfejeren er Jørgen Meedom og prins sessen Ole Nilsson, den siddende konge Jørgen Knudsen..Med deltagere fra såvel blå som gul trop opførte spejderne enakteren: Charles Tante og Charlottes Onkel. Med følgende i rollerne Kammerråd Prip: Asbjørn Fjordside Charlotte, hans niece: Alice Aasted Charles Flink, stud.jur: Hans Torp August Viberg, maler: Frank Berg Enkefru Prip fra Sv.borg: Karen Meedom Sofie, hendes broderdatter: Ane Meedom Instruktion: Sv.Breddam. Efter kaffebordet fulgte Spejderpolonaisen og efterfølgende dans med musiker Orla Madsen ved pianoet.

9 Divisionsturnering 1943 Den første, større begivenhed, jeg oplevede var Klitdivisionens patrulje turnering, i Store Bededags ferien maj 1943 på en mark tilhørende godset Quistrup i Gimsing ved Struer. På billederne er det fra v: Lejrchefen TW - Termann Windfeldt Jensen - bagved ses hans ajudant Charles Voldum, derefter skolelærer Søren Møller, Sidste er mig ubekendt. Som de to flaggaster ses Struer Spejderne: Svend Vium med flaget og Charles Voldum som lineholder. Aftnerne var helliget lejrbålet midt i divisionens kæmpestore Indianer Tee Pee, hvor TW udfoldede sine eminente evner som en lejrbålsentertainer, der formåede at få os alle begejstrede med i løjerne, når han lagde for med at plukke fjer på fransk med sangen: 'Alouette, gentille Alouette '

10 Klostermølle eng 1943 Denne weekendtur er den eneste jeg erindrer, at både Jølle og Breddam deltog i. Den var berammet til at gå til Trælborg dal i Fabjerg. Men da her var for fugtigt til at slå lejr fortsatte vi til Klostermølle engen i Gudum, hvor vore telte blev rejst ved bredden af 'Æ Thems' inden den løber gennem 'London'. Det blev således noget senere end beregnet før vi havde os etablerede, hvilket Jølle bødede på ved at lade os marchere i selskabskolonne til den lokale bager, hvor han trakterede med kaffe og kager. Under den følgende morgen toilette jokkede jeg på mine briller. Og så røg den månedsløn

11 Sankt Georgs Aften 1944 Den 23.april spejdernes og ulveungernes mindedag for deres skytshelgen Sankt Georg, Den dag mødes man for at bekræf te sit tidligere aflagte spejder eller ulve løfte. Engang løb en af vore ulveunger, ved førsteaflæggelsen, sur i teksten, til stor moro for alle vi andre, da han præsterede følgende: Jeg lover at gøre mit bedste for at hjælpe andre med at holde ulveloven.

12 Bloddonorkorpset foråret 1944 Som næstformand i Det Danske Spejderkorps besøgte Tage H. Carstensen ( ) i sine unge år forskellige udenlandske spejderkorps, idet han interesserede sig for internationalt spejderarbejde. I 1930 vendte den kendte spejderleder og senere landsretssagfører tilbage fra en rejse til England med en idealistisk idé: Han havde på sin tur set, hvordan voksne, engelske spejdere såkaldte»rovere«- gav blod. Oplevelsen gjorde et stort indtryk på ham, og da han kom hjem, talte han med sine kammerater om det og tog det nødvendige initiativ. Tage Carstensen begyndte for alvor sit arbejde to år efter, hvor det første donorkorps blev stablet på benene i København under navnet Spejdernes og Væbnernes Frivillige Bloddonor korps. I foråret 1944 gik lederne og de ældre medlemmer af Lemvig FDF Kreds og byens tre spejdertroppe - de grøne, blå og gule - sammen om at oprette en lokal afdeling af Bloddonerkorpset med det formål, at forsyne sygehuset med fornøden, friskt tappet blod til brug ved det stigende antal transfusioner i forbindelse med operationer.der blev indkaldt til et møde på sygehuset, hvor vi blev budt på kaffebord, hvorunder der blev givet en orientering om sagen. Efterfølgende blev vi alle lægeundersøgt, og korpset var enrealitet.kort efter fik vi tilsendt donorkort, svarende til den enkeltes blodtype. Kortet var underskrevet af den daværende Førstereservelæge, Asger Bindslev. Gennem de første mange år virkede vi som udryk ningsdonorere, som blev akut tilkaldt, når der var behov.efter tapningen, der omfattede en halv liter blod, fik vi serveret en pilsner til at sunde os på, inden turen gik tilbage til vort arbejde. Første gang, der blev ringet efter mig, var jeg nyligen blevet ansat som elev i sparekassen. Ved tilbagekomsten måtte jeg aflægge beretning om den nymodens begivenheden, hvortil vor direktør hyggelige, gamle Landinspektør Aaberg - om den udskænkede øl tørt bemærkede: Det var mig en slap erstatning. I starten var grejet, der blev brugt ved tapningen ikke så avanceret engangsudstyr, som nu; men en kanyle på en rød gummislange, hvorfra blodet løb ned i en passende beholder. Engang jeg havde fået kanylen i armen, kom der intet blod. Jeg fik overbevist lægen om, at det ikke var mine årer, der var noget i vejen, hvilket han fik bekræftet et øjeblik efter, da han havde rykket slangen af kanylen. Hans hvide kittel kom på et øjeblik til at se ud, så man skulle tro, den havde været med ved det stokholmske blodbad.

13 Toftum 5.juni 1944

14 I Gestapos Klør 1944 Carsten Honoré Persondata Født i Lemvig Lærling, dengang bosiddende i Lemvig Arrestationsgrundlag: Arresteret for at deltage i modstandsarbejde. Begrundelse: "Sabotage" Bemærkninger: "28d - 19 barakliste H 13" Datoer: Ankomst til Frøslevlejren: 14-8(9?) Løsladt Opholdet i Frøslevlejren: Boede i barak nr. H 13 stue 8 Tage Høgsgaard Petersen Persondata Født i Holstebro Typograflærling, dengang bosiddende i Lemvig Arrestationsgrundlag: Arresteret for at deltage i modstandsarbejde. Begrundelse: "Sabotage" Bemærkninger: "28d -19 flyttet til H 12" Datoer: Ankomst til Frøslevlejren: Opholdet i Frøslevlejren. Boede i barak nr. H 13 stue 8 De to var medlemmer af en gruppe, dannet af lærer Laur.Moustgaard, som foruden de to samt civilingeniør Erik Bendix Madsen, og to mere blev anholdt af Gestapo tidligt om morgenen den 1.september 1944, efter at gruppen var blevet infiltreret og angivet af en stikker. Tage har fortalt, at de efter anholdelsen blev ført til den røde skolebygning i Skolegade, hvor han sad på lærerværelset, indtil de blev videretransporteret til Aarhus, hvor de fra arresten blev hentet til gentagne afhøring i Gestapos jydske hovedkvarter på universitetet, inden de blev overført til Frøslevlejren. Tage slap, som han selv sagde, med en gang klø, Bageren fik rykket negle af. Moustgaard skulle, efter Tages udsagn, været sluppet for korporlig overlast, efter at have givet den besked, at de kunne komme an, hvis de ville noget, og så forøvrigt holde fingrene fra deres torturinstrumenter. Gad vide om de vidste, at Moustgaard havde taget uddannelse i jui jitsu. Han, 'Jølle' og flere andre havde under krigen formået eksperten Ole Kringelbak til at rejse til Lemvig og give et kursus. 'Jølle' har fortalt, at den store, kraftige Moustgaard en dag lagde armene om den mindre og spinkle Kringelbach, for et splitsekund senere at ligge nede ved den anden ende af rullemadrassen med en meget øm tommelfinger. Moustgaard døde på Sønderborg sygehus og fik en heltebegravelse. Ret fortalt, burde han ikke have rodet så unge mennesker ind i et illegalt arbejde de kom til at betale alt for dyrt for.

15 Aabjerggaard sommer 1944

16 En helt særlig Aften Det var fredag, en tidlig forårsaften. Ulve ungerne var samlede til flokmøde, og det gode vejr indbød til en tur i bakkerne syd for Lemvig sø. På vor tur rundt nåede vi, inden vi skulle slutte af, dalen yderst til højre i billedet. Heri var dengang en lille vandpyt, som ulveungerne opdagede var fuld af små, glasklare æg. De fik forklaret, at æggene blev til små haletudser, der senere blev til tudser eller frøer. Det blev besluttet, at vi ville følge denne udvikling sommeren igennem. - Men det skulle komme til at gå helt anderledes. Mindre end en time efter begyndte, hvad der skulle blive en total ændring af vor daglige tilværelse. Vel hjemme fra mødet, var det tid til at lytte til den daglige nyhedsudsendelse på dansk fra BBC i London. Seks minutter inde i programmet blev der et øjebliks tavshed, hvorefter speakeren Johannes G.Sørensen kom igen og fortalte, at tyskerne havde overgivet sig. Nu blev mørklægningsgardinerne flået ned, og der blev sat levende lys i vinduerne, hvorefter folk strømmede ud på gaderne, hvor ungdommen gik arm i arm i gadens bredde, syngende og viften de med dannebrogsflag. Og med FDFs hornorkester i spidsen

17 March til Frihedsfest, 5.juni Frank Berg 2 Børge Christensen 3 Bent Riehm Hansen 4 Tage Høgsgaard Petersen 5 Hans Torp 6 Catrsten Ried 7 fra Højbjerg, Vandborg Jørgen Munck Jørn Damgaard Henriksen 15 Jørgen Meedom 16 Ole Nilsson 17 Arne Berg 18 Svend Madsen 19 Ole Kallesøe 20 Arne Holm 21 Peder Munck 22 Per Buch Sørensen Anders Nørby Tom Salskov Hans Baumgarten 33 Asbjørn Fjordside

18 Tropslejr, Silkeborg, juli 1945 Øverste billede til venstre er fra Silkeborg banegård. Mens de mere stålsatte foretrak at cykle, tog vi andre toget til Silkeborg, hvorfra vi vandrede til lejrpladsen, som skovvæsenet venligst havde stillet til vor rådighed ved Virklund. På de to næste billeder gælder det isætningen af en flagline, hvilket var noget af en opgave. Midterste billede er af vort nedgravede spise bord - Rent luksus. På nederste er Jørgen Gammelgaards åsyn skjult bag den konservesdåse, han måtte tage til takke med i mangel af et hjemmefra glemt krus. Til stor moro for Tage Høgsgaard.

19 Tropslejr, Silkeborg, juli

20 Primitiv Førertræning, Påsken 1946 På trods af besættelse, krig og ufred var der gennem nittendundrede og fyrrene skabt tradition for, at der som inspiration for førerne, i påskedagene afholdtes såkaldte primitive førerkurser. For Jyl lands vedkommende mødtes deltagerne hos den legendariske spejderfører Jens Hvass, i Rold, Efter at have hørt om Franks og Børges oplevelser i Rold 1945, meldte Tage Høgsgaard og jeg os til deltagelse i Vi var opdelt i patruljer, og dem var der så mange af, at de blev formerede i to troppe, hvoraf min lå i teltlejr ved skovriderboligen Mosskovgaard, mens Tages lå ved den idylliske Mossø øst for. I spejdermuseet i Aalborg findes en smalfilm herom optaget af Jes Jessen. Mens spejderførerne samledes i Rold var der på Silkeborgegnen et et tilsvarende kursus for flokførere og -assistenter. Her var Bent Riehm Hansen med. Hvad han der erfarede, fik ulveflokken efterfølgen de meget stor fornøjelse af, eftersom han lærte alle de flokritualer, som ingen af os, af gode grunde, ikke tidligere havde haft kendskab til.

21 Hans fra Flensborg, Rold 1946 Blandt deltagerne i det primitive fører kursus var Hans fra den danske spejdertrop i Flensborg. Et herligt menneske at være sammen med. Han var invalideret af en benskade og haltede. Da vi under skovrider Jens Hvass' interessante rundvisning kom til troldeskovens mest berømte 'øjetræ', blev det besluttet at trække Hans gennem øjet for at kurere hans benskade. - desværre forgæves. Vi havde få måneder senere fornøj elsen af at være sammen med Hans og tropsfæller under Korpslejren på Erme lunden. Han døde desværre få år efter.

22 Skovmandshike sensommer 1945 Måske det seneste arrangement 'Jølle' forestod var en såkaldt 'hike' for divisionens menige spejdere over 17 år, som blev kaldt skovmænd. Turen, der udgik fra Vemb, løb gennem terrænet nord herfor mod Bækmarksbro og retur. Pr.gåben og med den nødtørfigste udrustning på ryggen fulgte vi en given rutead små grusveje gennem landsbyen Skalstrup og over Nees hede til Aabjerggaard. Her blev patruljerne beordret til noget, vi ellers ikke måtte. Med vor mrdbragte økse at fælde et træ, som skulle an vendes til opbygning af en bivuak for natten. Mens de mere muskuløse tog sig af fældningen og afgreningen, sørgede vi andre for den varme mad. De i vore militært aflagte enkeltmands kogekar medbragte gulerødder og løg samt ko, kalve eller hestelunser blev i en gryde forenet med en gang skrællede kartofler i en passende mængde vand, der over bålet forenedes til en tiltrængt gang Irsk stuvning. Mens vi i mørke nød varme mad, kom der én som med sin lommelygte lyste ned i gryden for at se, hvad det var vi nød. Han fik ordre til omgående at slukke lygten. Vor velsmagende stuvning lignede til forveksling en gang kloakslam. Mens vi fikstillet vor sult, havde nogen i ly af mørket ranet voreafhuggede grene, som skulle tække bivuakken. Så vi måtte selv på rov efter grene. Næste dag startede med 'rivercrossing' i tov over Flynder å. Enaf os skulle agere såret og transporteres i en dobbeltløkke. Da jeg var den mindste og letteste, blev jeg den udkårne. Via Møborg kirke, hvor vi skulle tælle ruder, gik turen over Vemb hede tilbage til vort udgangspunkt.

23 Blokhuset ved Aabjerggaard 1946 Blandt tyskernes efterladenskaber stod der næsten ude ved enden af lystanlægget et blokhus indrettet som sauna. Takket være den kendsgerning, at Hans Torps far var udpeget til at stå for realisationen af de tyske efterladenskaberne var vi så hel dige at få få huset, mod at fjerne det. Hertil kom, at vor altid velvillige proprietær Boldsen, Aabjerggaard stillede en fin grund til rådighed for os. Desværre kom tilværelsens omskif telighed til at forsinke opførelsen af klenodiet ganske væsentlig, idet næsten alle, der skulle have fået det op at stå, efter udstået læretid måtte søge andetsteds hen for at få arbejde eller videre uddannelse. Dengang kunne man virkeligt tale om, at vi boede i Udkants-Dan mark,

24 Bøhlørehus, Jegindø forår 1946 Her er Annie Borges,. Det er desvrre ikke lykkedes mig at finde et billede af Harald. Dette var et af de traditionelle weekend-træf for divisionens førere. Stedet var et ældre hus der nu var indrettet som fritidshus med mulighed for overnatning på loftet. Hvem der ejede stedet, er fortabt i glemsel. For os sydfra blev turen til Jegindø noget af en oplevelse, idet postbåden 'Svanen' var hyret til at sejle os derop fra Struer. Med på båden var anledningens specielle gæster: Reklamechef og Tegner, Harald Borges og hans søde frue Annie, som begge var stærkt engageret i det aarhus ianske spejderarbejde. Han som spejder chef. Under sejladsen var han travlt beskæftiget med skitse blok og rørpen. I ganske få streger formåede han at forevige, hvad vi passerede forbi. Som det ses på midterste billede, var der nu kommet ikke så få piger med, som i det daglige tog sig af arbejdet med de respektive flokkes ulveunger, hvad de fak tisk formåede at klare bedre end vi drenge.

25 Korpslejr, Ermelunden 1946 Såvel Kong Frederik som arveprins Knud var som drenge spejdere i Gammel Helle rup Trop. Wilson var under Anden Verdenskrig chef for SOE, der organiserede de Allieredes, våbenleveracer, til den danske Mod standsbevægelse. At have været med i en korpslejr er en oplevelse for livet. For vort vedkommen de startede den med at vi med særtog kørte fra Struer til Aarhus, hvor vi gik ombord i Kalundborgfærgen, der i dagens anledning havde vor korpsvimpel i maste toppen. Vel i land på Sjælland gik turen videre til Jægersborg station, hvorfra vi vandrede til lejrpladsen på Ermelundslet ten. Vor trop var ved dens start så heldig at kunne købe de sidste af Spejder depotets telte. I ugen før vor korpslejr havde de været udlånt til de blå pigespejderes deltagelse i deres korpslejr ved Brahe trolleborg på Fyn, hvorfra de blev sendt til os på Ermelunden. Men vi kom før teltene, så den første nat, måtte vi tilbringe under åben himmel. Heldigvis i lunt tørvejr, hvad der ikke blev meget af i de efterfølgende dage.

26 Korpslejr, Ermelunden På billedet til venstre ses et beskedent hjørne af Klitdivisionens part af den enorme teltlejr. Da antallet af deltagere fra Thøger Larsens Trop var beskedent, delte vi teltplads med Vinderup Troppen, som så kunne nyde godt af vort overskud af telte. Vi boede i de to telte med åbne gavle midt i billedet.

27 Korpslejr, Ermelunden For lejrdagene var der lagt et overordnet program med rigelig tid til troppenes egne aktiviteter, herunder især kost for plejningen, hvortil krævede ingredienser blev udbragt i tidligere tyske ammuniti onskasser. Et fast program, når vi var hjemme i lejren, var den daglige møn string, hvortil vi, som vist på billederne troppede os på et dertil reservet område. Altid, på grund af det regnfulde vejr medbringende, som var det blevet en del af uniformen, vore regnslag, model 'Al lieret overskudslager'. På nedeste billede ses vor tapre, lille skare, hvoraf gen kendes med sorte tørklæder: Finn Sejrup Johansen, Ole Kallesøe, Funni, Jørgen Meedom og Svend Madsen. En nat var hele baduljen på galej nordpå i området omkring Lynge som en enorm gang legen indianere og soldater. Alle med syv liv i form af papirsnor til at binde om højre overarm. En røvet snor gjaldt for en nedlagt fjende. Lørdagens lejrbål, var både festligt og stemningsfuldt, blandt de mere højtidelige indslag var en lille spejder som sang "Det haver så nyligen regnet". Sangen fik alle i lejren til at tænke på årene under tysk besættelse. Lejrbålet sluttedes af med at alle sang "Altid frejdig når du går".

28 Korpslejr, Ermelunden På to af lejrdagene var der berammet udflugter, hvor der til den første var valgfrihed mellem Kronborg Slot i Helsingør og Frederiksborg Slot i Hillerød, hvoraf vi valgte sidstnævnte, hvad vi ikke fik grund til at fortryde. Begge udflugterne gik med særtog fra Jægersborg station, hvortil vi tradskede i selskabskolonne. Toget til Hillerød var så fyldt, at jeg måtte tage til takke med en siddeplads på gulvet i et indgangsparti. Ved min side sad en fransk spejder. Da vi kom til Hillerød havde vi lært hinanden at tælle til ti på vore respektive modersmål. Den anden udflugt gik til København og star ede med et besøg hos vore venner i Zoologisk have, afsluttende med en gang røde pølser som frokost. Derefter gik turen til modtagelse på Københavns Rådhus, dog uden pandekager, for slutteligen at ende med et besøg i Tivoli.

29 'River crossing' 1946 I en sensommer weekend gik turen til Aabjerggaard. Det var besluttet at middagen skulle være stegte ål fra Flynder Å. Men ak. Ålene var åbenbart allerede på vej til Sargassohavet for at gyde. Så vi måtte tage til takke med vore medbragte nødrationer. Til gen gæld havde vi store fornøjelser med vore øvelser i 'River crossing'. Jørgen Knudsen og Ole Kallesøe

30 Venøborg 1946 I regi af Klitdivisionen var der arrangementer med det formål at styrke kendskabet og sammenholdet mellem troppenes voksne med lemmer, førere såvel som skovmænd. Troppene var Thisted, Hurup, 1. og 2. Struer, Vinderup, Skive, Holstebro, Vemb, Lemvig og senere Harboøer. På øverste billede til v. ses i midten Frank Berg. Midterste billede yderste til højre Børge Christensen ved siden af tropsfører Emil Dinesen, Vemb med 'patruljestanderen'. Nederste billede nr.3 fra højre Svend Christian Pedersen. Og endelig på det sidste billede yderst til højre Asbjørn Fjordside.

31 Julematine i Teatersalen I sin tid eksisterede der i Lemvig en såkaldt Julekomité med det formål, at samle penge ind til forsødelse af mindre bemidledes Jul. Til støtte for dette formål gik FDF, DUI og de tre Spejdertroppe hvert år i begyndelsen af December måned sammen om at leje teatersalen på Hotel Lemvig og for en aften afholde en Julematiné med forskellige former for underholdning, kædet sammen af musikken fra FDFs hornorkester. Om jeg husker ret kunne vi aflevere små tusinde kroner - varende til enret så anselig månedsløn. Af vore bidrag gennem år ene husker jeg ulveungernes: På loftet sidder Nissen med sin julegrød. Et år havde de ældste af os - i den bedste Storm-P stil - kreéret en kulisse med en såkaldt Spejdermaskine, hvori en cigaretrygende gadedreng blev proppet ned, for efter en omfat tende drejen rundt med hjul og sving og en masse anden gøren ved,, at træde ud fra den modsatte side i fuld spejderuniform. Vor største succes var en bearbejdet version af Smeden og Bageren, hvoraf en omtale samt en del af teksten med tilskrivningerne findes efterfølgende. En sød erindring er, da Norma Andersen fra KFUK Spejderne stod alene på scenen og sang Kimer i Klokker, og der pludselig, til alles forbavselse, hørtes klokkekimen fra kulissen. Den var frembragt af scenemester Mikkelsen ved hjælp af et koben ophængt i en snor som 'klokke' og en skruenøgle som' hammer'.

32 Om Smeden og Bageren Den til optrinet anvendte tekst, stammede fra en lille bog, jeg erhvervede mig under et besøg i korpsets daværende hovedsæde, og som jeg senere overlod troppen. De agerende var overvejende unge spejdere, som jeg havde haft fornøjelsen af som ulveunger, og som deraf var nemme at få med på spøgen. Desværre husker jeg, på et par undtagelser nær, ikke længere rollefordelingen blandt drengene. Men så meget mere kostumeringen. Dommerens rolle var lagt i hænderne på Erik Israelsen, som allerede da viste sine evner som dekoratør ved selv at have kreere sin kostume. Sort slængkappe med en hvid allongeparyk. Vagn Aage Nielsen ville om så været blevet indstillet til en Oscar for bedste birolle som den gamle, udlevede bager, alene på sin ynkværdige attitude helt i hvidt og med største hvide købmandspose på hovedet illuderende som høj bagerhue. Gentagne, højlydte snøft var hans eneste vokale tilkendegivelser. Smeden måtte tage til takke med et luvslidt sæt blåt arbejds tøj, jeg havde arvet fra en fætter. Betjenten passede min sorte vinterfrakke, hvor knapperne var blevet overtrukket med guldpapir. Et syn, som den vagthavende brandmand gjorde fuldkomment ved at sætte sin flotte, skinnende, sorte brandmands hjelm med forgyldninger på drengens hoved.

33 For Smed at rette Bager Uddrag af anvendt (redigeret) tekst Velviseste! Vi veed, paa Byens Vel De altid see; Men Byens Vel beroer derpaa, at vi vor Smed igien maae faae. Hans Død opvækker jo dog ei den Døde? For hans Forbrydelse vi alt for grusomt bøde, Hvis han i Galgen kommer, hvor skal vi så til Sommer, få gjort den gamle Ford i stand? Og han er desforuden bedste Mand på vort berømte Fodboldhold. Hvi skal han da vorde kold? Betænk dog, kiere Ven! der Liv for Liv maae bødes. - Her boer en arm udlevet Bager, sm Pokker snart desuden tager. Vi har jo to, om man den ældste tog af dem? Saa blev jo Liv for Liv betalt. - Det Indfald var ei galt. Jeg Sagen at opsette nødes; Thi i saa vigtig Fald man maae sig vel betænke, Gid vores Smed jeg Livet kunde skienke! Han bladrer i sin Lov omhyggelig; - om Boretyv i Kirker, om Spøgelser, der knirker. I Kapitel elve, Side ni, Paragraf atten, Stykke ti der kan jeg læse at, vi snart skal af med mer i Skat. Men intet der det mindste smager, af denne Sag om Smed og Bager. Jeg lader derfor falde straks min Dom. Det er der ingen tvivel om. Betjent med samt din Pegepind, før straks den ældste Bager ind. Vel er Grovsmeden Jens for al Undskyldning læns, og her for Retten selv bekiendte, han Anders Pedersen til Evigheden sendte; Men da i vores Bye een Smed vi ikkun have, jeg maatte være reent af Lave, ifald jeg vilde see ham død. Men her er to, som bager Brød. Thi kiender jeg for Ret: Den ældste Bager skal undgielde det, Og for det skedte Mord med Liv for Liv bør bøde, Til velfortiente Straf for sig Og ligesindede til Afskye og til Skræk. Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk.

34 Jul på Sygehuset Da vi i 1944 nåede den sidste jul under krigen var der mangel alt. Da fik vi i ulveflokken den ide, at hver ulv donerede en gave til de børn, som skulle fejre jul på sygehuset. Vi spurgte sygehuset, om man var med på ideen. Svaret var positivt. Og så gik vi i gang. Hver og en kom ulvene med et pænt stykke af deres brugte legetøj, som blev yderligere shinet op, om nødvendig, andre kom tillige med hjemmebagte småkager og ditto konfekt. Alt blev smukt pakket ind, hvilket meget apropos foregik i den gamle rutebilsta tions pakkelokale. Juleaftensdag over middag drog vi så med alle vore pakkenelliker til sygehuset, hvor alle, som det var forsvarligt, var sendt hjem, så vore gaver slog til i overflod. Sygeplejerskerne bad os om også at hilse på de voksne, hvor ulvene til stor moro også delte gavepakker ud. Om de voksne havde ladet legetøjet i deres pakker blive på sygehuset til brug for fremtidig indlagte børn, ville sam lingen nu om dage have kunnet indbringe en formue på en legetøjsauktion. Det var jo endnu før plasticens tid.

35 Ulveturnering ved Resenborg 1945 Denne turnering, der var arrangeret på divisionsplan, må have fundet sted hen på sommeren, hvor tilværelsen så langsomt var begyndt at ændre sig efter besættelsestidens restriktioner, så det igen var blevet muligt at hyre en bus til steder, der lå udenfor de gængse busruter, som tilfældet var med Resenborg plantage, der gennem mange år var et yndet udflugtsmål i nærområdet. Da vi ankom til stedet, regnede det med skomagerdrenge, hvilket det vedblev med den ganske dag igennem, så enhver form for udendørs aktivitet var umuliggjort. Og hvad gør man så? Vi var i den lykkelige situation, at vi af et venligt ægtepar blev budt på husly i deres lille hus - sikkert et skovløbersted -, hvor alle husets disponible rum blev taget i brug ved en indendørs afvikling af turneringen. Da den var til ende, så gulvene herrens ud. En spontan indsamling blandt de voksne ledere til rengøringen, gav et beløb, som fik de store smil frem hos værtsparret, da det blev overrakt sammen med vor varmeste tak for deres store gæstfrihed. Når det skal stedfæstes, hvornår en begivenhed fandt sted er det utroligt, hvad der kan hjælpe til hermed. I dette tilfælde er det, at jeg husker, at en af vore ulveunger var blevet, så afkølet, at vi måtte have ham ned at ligge med noget over sig. Jeg havde nær ikke fået skoene af ham. Snørebåndene var af rødspætteskind og næsten ikke til at løsne op. Efterfølgende sommer 1946 var han rykket op som spejder og med i korpslejren på Ermelunden.

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch. Versioner: 02122013, original. 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted.

Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch. Versioner: 02122013, original. 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted. Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch Versioner: 02122013, original 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted. 30122013: Note 1: nyt om Steen Løth. Indgangskilde: Poul Larsen som

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere