List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS"

Transkript

1 THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS - Books - Book Contributions - International Articles - Articles in Dansih and Nordic Periodicals - Short articles in Electronic Publications (only the resent years publications) - Scientific reports BOOKS Environmental Law in Denmark, DJOEF Publisher and Wolters Kluwer, 2013/ Denmark supplement 85 of the International Encyclopaedia of Laws - Environmental Law, Wolters Kluwer. Law & Business, December 2012 (435 pages) Co-author of Håndbog for psykiatribrugere og pårørende Kend dine rettigheder, 1., 2., 3. and 4. udgave (Reference book for psychiatry-users and their relatives - Know your rights, 2nd Edition), SIND/PsykInfo Forlaget and DE , 2009, 2006 and Vedvarende energi de lovgivningsmæssige rammebetingelser, (Renewabel Energy the regulatory framework) DJØF Publisher, Copenhagen Co-author of Beyond Kyoto: Adressing the Challenges of Climate Change. Science meets Industry, Policy and Public, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 8, org/ /8/1;jsessionid=e3ae7a874ec2878a64ee7bb74905fcde.c1 Co-author of Håndbog for psykiatribrugere og pårørende Kend dine rettigheder, 3. udgave (Reference book for psychiatry-users and their relatives - Know your rights, 3rd Edition), PsykInfo Forlaget, SIND and DE Editor and co-author of Miljøretten 6 - Energi og klima (Environmental Law 6 - Energy and Climate), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 5 - Risici, produkter og organismer, 2. udgave (Environmental Law 5 - Risks, products and organisms, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 4 - Forurenende anlæg og processer, 2. udgave (Environmental Law 4 - Polluting installations and processes, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Updated:

2 Editor and co-author of Miljøretten 3 - Affald, jord, vand og råstoffer, 2. udgave (Environmental Law 3 - Waste, soil, water and raw material, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 2 - Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse, 2. udgave (Environmental Law 2 - Land use, nature- and culture protection, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udgave (Environmental Law 1 - General topics, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Environmental Law. supplement Denmark 4th edition in K. Deketelaere, Kluwer Law & Taxation Publishers, International Encyclopaedia Laws, 2004/ Environmental Law - Denmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Kluwer 2nd edition 2004 (same book as Kluwer 4th edition). Co-author of Havnearealer - håndbog om rettigheder og pligter (Port areas - reference book on rights and obligations), DJØF Publisher, Copenhagen Editor of Miljøretten VI - Registre (Environmental Law VI - Register), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten V - Risici, produkter og organismer (Environmental Law V - Risks, products and organisms), DJØF Publisher, Copenhagen Co-editor and co-author of Fågelperspektiv på rättsordningen - Vänbok till Staffan Westerlund (Birds-eye view on the legal system - In honour of Staffan Westerlund), Iustus Förlag, Stockholm Editor and co-author of Miljøretten IV - Forurenende anlæg og processer (Environmental Law IV - Polluting installations and processes), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten III - Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund (Environmental Law III - Waste, soil, water, raw material and underground), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten II - Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse (Environmental Law II - Land use, nature- and culture protection), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten I - Almindelige Emner (Environmental Law I - General topics), DJØF Publisher, Copenhagen Together with Helle Tegner Anker editor and co-author of Land Use and Nature Protection - emerging legal aspects, DJØF Publisher, Copenhagen Transport af farligt gods ad vej og jernbane - regler og standarder (Transport of Dangerous Goods by Road and Railway), Nyt Juridisk Forlag/DJØF, Copenhagen Updated:

3 Environmental Law. Supplement Denmark 3rd edition in K. Deketelaere, Kluwer Law & Taxation Publishers, International Encyclopaedia Laws, The Hague 1999./ Environmental law -Denmark DJØF Publisher & Kluwer Law International, Copenhagen 2000 (same book as Kluwer 3rd edition). Miljøret samspillet mellem lovgivning og aftalte ordninger (Environmental Law Relations between Law and Agreements) Greens Jura Bibliotek, Copenhagen Editor and co-author of Håndhævelse af miljølovgivning (Enforcement of Environmental Law), GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Environmental Law - from International Law to National Law, GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Miljøkonsekvensvurderinger - i et retligt perspektiv (Environmental Impact Assessment - in a Legal Perspective), Gad Jura, Copenhagen Together with Henrik Zahle editor and co-author of To reguleringstraditioner - Om sondringen mellem offentlig ret og privatret (Two Legal Traditions the interplay between public law and private law), GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Bæredygtighed - en retsteoretisk begrebsanalyse (Sustainable Development - a jurisprudential analysis), GadJura, Copenhagen Affaldslovgivning - et samspil mellem miljø- og konkurrencelovgivning (Waste Law - Interrelation between Environmental Law and Trade Law), GadJura, Copenhagen Together with Claus Tønnesen and Dorthe Wiisbye, Miljøerstatningsloven - med kommentarer (The Environmental Liability Act with Comments), Gad Jura, Copenhagen Introduktion til miljøret (Introduction to Environmental Law), 2. udgave, GadJura, Copenhagen 1995 Editor and co-author of Miljørettens Grundspørgsmål (The Basic Question in Environmental Law), Gad- Jura, Copenhagen Forurenet jord - pligter og rettigheder (Polluted Soil - Duties and Rights), GadJura, Copenhagen Together with Vibeke Jensen editor and co-author of Regulering og styring - bidrag til den juridiske forskeruddannelse (Regulations and Governance - Contribution to the Judicial Research Education), G.E.C. Gads Forlag,Copenhagen Updated:

4 Forurenet jord - hvem bærer ansvaret? (Polluted Soil - Who is Responsible?), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Together with Vibeke Jensen editor and co-author of Regulering og styring - fornyelse af juridisk teori og metode (Regulations and Governance - New Approaches in the Judicial Theory and Methodology), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Editor and co-author of Regulering og styring. En juridisk teori- og metodebog (Regulations and Governance - A Textbook concerning Judicial Theory and Methodology), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Miljøankenævnet. En analyse af Nævnets organisation, arbejdsgrundlag og funktionsmåde ud fra retlige og andre samfundsvidenskabelige synsvinkler (The Environmental Protection Appeal Board - A Judicial and Social Science Analyse of the Organisation, Legal Basis and Praxis of the Board), G.E.G Gads Forlag, Copenhagen Erhvervsmiljøret (Business Environmental Law), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Together with Svend Askær editor and co-author of Et yndigt land - om miljø og planlægning (A lovely Country - on Environment and Planning), Modtryk, Aarhus 1981 BOOK CONTRIBUTIONS The European Union s Role in the Development of Global Environmental Law, in Bent Jesper Christensen (ed.), Globalization: Strategies and Effects, Springer (in press) Contributions by chapters in books already mentioned in the section Books (where I have been (co)editor will not be repeated in this section. The existing regulatory conditions for Energy smart water utilities : Promotion of sustainable energy transition in L. Squintani and H.H.B. Vedder with M. Reese and B. Vanheusden (eds.) Sustainable Energy United in Diversity. Challenges and approaches in energy transition in the EU, European Environmental Law Forum (EELF) Book Series, Vol. 1, 2014, pp Together with Tine Sommer Common Concern for retsudviklingen i Grønland (Common Concerning for the Fragmentation of the Legislation covering Greenland), in Thomas Gammeltoft-Hansen, Ida Elisbeth Kock, Bettina Lemann Kristiansen & Sten Schaumburg-Müller (eds.) Protecting the Rights of Others, Droef Publisher, 2013, pp Reguleringen af anvendelsen af biomasse og affald til energiformål (The Law on the utilisation of Biomass and Waste as Renewable Energy Sources) in Lena Gipperth and Charlotta Zetterberg (eds.) Miljörättsliga Updated:

5 Perspektiv och Tankevändor: Vänbok til Jan Darpö & Gabriel Michanek (Environmental Law Perspectives and Approaches), Iustus Förlag, pp Miljøansvarsreglerne om fastlæggelse af de ansvarlige og ansvarsgrundlaget (The responsible operator and the concept of responsibility in the rules on Environmental Liability) i Niels Fenger, Mads Bryde Andersen, Lars Bo Langsted, og Lars Lindencrone Petersen (red.), Festskrift til Erik Werlauff, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012, side Bæredygtighedskonceptet som bestemmende for reguleringsdesign - med EU s regulering af vedvarende energi (VE) som eksempel (the Concept of Sustainability as guiding for the legal design - with the sustainability criteria as example) i Ole Kristian Fauchald, Inge Lorange Backer og Christina Voigt (red.), Pro Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge, Universitetsforlaget, Oslo, 2012, side Miljøretlige udfordringer i Grønland (Environmental law challenges in Greenland) i Marita Akhøj Nielsen (red.) Grønlands fascinationskraft. Fortællinger om polarforskningen. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2012, side Vi skal forvalte vore ressourcer bedre (We need to ensure a more sustainable use of resources) i 40 år for grøn velfærd?, Miljøministeriet 2012, side Together with Julian Juergensmeyer Civil Law and Common Law Systems in Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen and Anita Rønne (eds.), Legal Systems and Wind Energy. A Comparative Perspective, DJØF Publishing, 2008, p Together with Jørgen Dalberg-Larsen The Danish Legal System in Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen and Anita Rønne (eds.), Legal Systems and Wind Energy. A Comparative Perspective, DJØF Publishing, 2008, p Et juridisk perspektiv på uredelighed i videnskaben (A legal view on Scientific Fraudulence) in Henrik Balslev and Volker Loeschcke (eds.) Plagiering og anden videnskabelig uredelighed - fra etik til jura (Plagiarizing and onther Scientific Fraudulence - from ethics to law), Husets Forlag, 2008, p EF-domstolens dom C-176/03 og dens betydning for harmonisering af strafferetten (European Court of Justice Judgement C-176/03 and its impact on harmonization of Criminal Law) in Anette Møller-Sørensen og Anette Storgaard (eds.) Jurist uden omsvøb (a straight jurist) Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen (In honour of Gorm Toftegaard Nielsen), Christian Ejlers Forlag, 2007, p Ankenævn på miljø- og naturområdet (Appeal Boards in the field of Environment and Nature) in Lars Ramshøj (ed.) Fast ejendomsret - Synsvinkler & synspunkter (Real Property Law - standpoints & view- Updated:

6 points) Festskrift til Orla Friis Jensen (In honour of Orla Friis Jensen), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007, p Comparative Analysis of the Precautionary Principle in the Nordic Countries - Denmark in Nicolas de Sadeleer (ed.) Implementing the Precautionary Principle - Approaches from the Nordic Countries, EU and USA, Earthscan, 2007, p Self-regulation and agreements as regulatory tools in Birgitte Egelund Olsen & Karsten Egelund Olsen (eds.) Regulation in the EU, Thomson/Sweet & Maxweel, 2006, p Ombudsmandens rolle inden for miljøområdet (The role of the Ombudsmand within administration of Environmental Law) in Peter Garde, Steen Rønsholdt, Jens Olsen, Arne Fliflet and Jens møller (eds.), Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen (In honour of Hans Gammeltoft-Hansen), DJØF Publisher, 2004, pp Miljøretten (Environmental Law) in André Wang Hansen, Helge Kragh, Svend Larsen, Palle Lykke og Jens Chr. Manniche (eds.) Topforskning ved aarhus Universitet (Top class Research at Aarhus Universitet - a Jubilee Anthology), Aarhus University Press, 2003, pp The Ombudsman as Protector of Environmental Rights in Afmælisrit Til heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum 20. febrúar 2001 (In honour of Gunnar G. Schram), Almenna bókafélagið, Reykjavik 2002, pp Environmental Protection in Denmark in Børge Dahl, Torben Melchior, Ditlev Tamm (eds.) Danish Law in a European Perspective 2nd Edition, Thomson Publishers, Copenhagen 2002, pp Together with Helle Tegner Anker Denmark Danemark in Jonas Ebbesson (ed.) Access to Justice in Environmental Matters in the EU Comparative Environmental Law & Policy Series, Volume 3, pp , The Hauge Environmental Liability Modern Developments in Peter Wahlgren (ed.) Tort Liability and Insurance Scandinavian Studies in Law Volume 41, pp , Stockholm Together with Ulli Zeitler The Ethical Rationale of the Concept of Sustainability, and Rationality Conflicts in Environmental Law in Suzanne Beckmann and Erik Kloppenborg Madsen (eds.) Environmental Regulation and Rationality, Aarhus University Press, pp , Aarhus Together with Helle Tegner Anker Rationality, Environmental Law and Biodiversity in Suzanne Beckmann and Erik Kloppenborg Madsen (eds.) Environmental Regulation and Rationality, Aarhus University Press, pp , Aarhus Updated:

7 Environmental Liability - Functions and Traditions in Pekka Vihervuori, Kari Kuusiniemi and Jari Salila (eds.) Juhlajulkaisu Erkki Johannes Hollo, Kauppakaari, pp , Helsinki Together with Martin Enevoldsen Negotiated Decision-Making in Denmark: Public-Private Agreements in Land Use and Waste Management Policy in Doudewijn de Ward (ed.) Negotiated Decision-Making, Boom Juridische uitgevers, pp , Den Haag Udviklingstendenser i miljøretten ( Evolution Tendencies within Environmental Law ) in Carsten Henrichsen, Anette Storgaard and Jens Vedsted-Hansen (eds.) Lovens liv ( Life of Law ), DJØF Publisher, pp , Copenhagen En bæredygtig retsorden ( A Sustainable Legal order ) published in Dansk Naturpolitik i Bæredygtighedens Perspektiv, (Danish Policy concerning Naturprotection in a Sustainable Context), Report 2/2000, pp , Copenhagen Together with Hjalte Rasmussen Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet og i andet internationalt samarbejde, (Danish Participation in European and International Corporation) as part of the Conference on the Need for an Amendment to the Danish Constitution), published on the Homepage of the Danish Parliament; Environmental Law in Denmark (Part A) in Koemann (ed.) Environmental Law in Europe, Kluwer Law, pp , Den Haag Soil pollution in Denmark in R. Seerden and Kurt Deketelaere (eds.) Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in the EU Member States and the United States, Gronningen, Metro. Intersentia, pp , Antwerpen Denmark. Nouveaux projets de loi danois relatifs à la protection des eaux souterraines et Décision de la Cour suprême en mati`re de responsabilité environnementale in Revue Européenne De Droit De L Environnement, pp , Limoges Miljøet og grundloven (The Constitution and the Environment) in Lise Togeby (Ed.) Den demokratiske udfordring, Hans Reitzels Forlag, pp , Copenhagen Retssikkerhed i kommunalforvaltningen med særlig henblik på miljøbeskyttelsens retsregler (Law and Order in the Municipal Administration Especially in Relation to Environmental Law ) in Erik Harder et al (eds.) Kommunestyre i retlige rammer, Kommunekredit, pp , Copenhagen Updated:

8 Trade Law Aspects in Relation to use of Environmental Agreements in Pieter Glasbergen (ed.) Co-operative Environmental Governance. Public-Private Agreements as a Policy Strategy Kluwer Academic Publishers, pp , London Forhållandet mellam producentansvar och EU s konkurrenceregler nogra perspektiv, (The Relation Between Responsibility of the Producer and the EU Trade Law - Some Perspectives), in Nordic Council of Ministers publication Producentansvar I Norden nordisk seminar (Producer Liability in the Nordic - Nordic Seminar) TemaNord Miljø 1998:522, pp , Copenhagen Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet (Legal Assesment of Large Development Projects Impact on the Environment, in Det 33 Nordiske Juristmøde, Copenhagen: De Nordiske Juristmøder, pp , Copenhagen Protection of the Physical Environment i Melchior, Dahl, Rehof and Tamm(eds.), Danish Law, GadJura, pp , Copenhagen Styringshensyn og styringsinstrumenter i nordisk forvaltningsret I et europæisk perspektiv (Goals and Means in Nordic Public Law - In an European Perspective), in Frederik Sejersted (ed.) Nordisk Forvaltningsrett i møte med EF-retten, Universitetsforlaget, pp , Oslo Public Environmental Law in Denmark, in R. Seerden and M. Heldeweg (eds.) Comparative Environmental Law in Europe. An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States, Maklu Uitgevers, pp , Antwerpen Dansk implementering af VVM-direktivet (Danish Implementation of the Directive on Environmental Impact Assessment) in The Ministry of theenvironment and Energy (eds.) Retligt set - synsvinkler på arealanvendelsen (Legaly speaking - views on land use), DJØF Publisher, pp ,Copenhagen Introduction to Danish Environmental Law in Erkki Hollo and Kari Marttinen (eds.), North European Environmental Law, Finnish Society of Law, pp , Helsinki Solid Waste Management Public Power and Monopoly or Private Market? in Erkki Hollo og Kari Marttinen (eds.), North European Environmental Law, Finnish Society of Law, pp , Helsinki Sammen med Eva Jacobsen Denmark in Karel van der Zwiep and Chris Backers (eds.) Integrated System for Conservation of Marine Environments, pp , Baden-Baden EIA in Connection with the Construction of Bridges over the Danish Straits I Frank Horn (ed.) The Legal Status of the Individual in Nordic Environmental Law, pp , Lapland Updated:

9 Environmental Impact Assessment (EIA) in the First Nordic EU Environmental Law, Dansk Miljøretlig Forening, pp , Copenhagen Environmental Contracts: A new Instrument to be used in the Danish Regulation of Environmental Law in Jan M. van Dunné (ed.) Environmental Contracts and Covenants: New Instruments for a Realistic Environmental Policy, pp , Rotterdam Beviskrav og konsekvensvurderinger i miljøretten (The Legal Aspects concerning Proof and Environmental Impact Assessment), in Peter Blume and Hanne Petersen (eds.) Rettens Polycentri, Akademisk Forlag, pp , Copenhagen Udvikling af retsdogmatikken gennem anvendelse af andre samfundsvidenskaber (Development of the Legal Dogmatic Theory by Utilisation of other Theories in the Social Science) in J. Uggerud (ed.) Forvaltningsrett og rettskildelære, Universitetsforlaget, Oslo 1992, - the same article in Retfærd no. 44, pp , Copenhagen Branchelovvejledninger vedrørende bygge- og anlægsaffald (Guidelines on Waste from Building-projects related to the Branches), in Miljøstyrelsen, Miljørapport no. 160, Copenhagen Genanvendelse af bygge og anlægsaffald. Regelgrundlag og styringsmidler, (Recycling of Waste from Building-projects. The Law and Means), Miljørapport no. 129, Copenhagen Aftalekonstruktioner som tegn på deregulering Nogle retsteoretiske spørgsmål, (Contracts as a Part of Deregulation - Some Scientific Questions), in Lis Frost (ed.) Deregulering - Ret uden regler (Deregulation - Law without Rules), Aarhus Universitets Forlag, Aarhus INTERNATIONAL ARTICLES The Conditions for Future Energy-Smart Water Utilities under EU and Danish Law and Policy, Scandinavian Studies in Law, Vol. 60, 2014 The Legal Design of Sustainability Criteria on Biofuels Used by the European Union, Environmental Practice, Cambridge University, 2013, Environmental Practice, Vol. 15, No. 1 Urbanization and Growth Management in Europe, in Urban Lawyer, Vol. 42, no. 4 and Vol. 43, no. 1, Fall 2010/Winter 2011, pp Regulatory approaches related to renewable energy technologies in the EU and Denmark with sloar energy technologies as examples in Environmental Liability, Lawtext Publishing, England, vol. 18, issue 5, pp (2010). Updated:

10 Together with Sanford E. Gaines Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities as Part of the Post-2012 Climate Regime, in Nordisk Miljörättslig Tidsskrift (Nordic Environmental Law Journal), 2010:2, pp The future climate change regime for the COP15 agenda, in Environmental Liability, Lawtext Publishing, England, vol. 17, issue 2, pp (2009). Together with Helle Tegner Anker Les changements en droit et politique de l environnement au Danemark depuis 2001 in Revue Européenne de droit de l environnement, 3/2004, pp Together with Bent Ole Gram Mortensen and Anita Rønne Myndighedsopgaver udøvet af private virksomheder systemansvar. (Private enterprises with public power - the powers of the System Responsible Enterprises in the Danish Electricity Supply Act), MARIUS Scandinavian Institute of Maritime Law, Oslo, 2004, No. 319, pp Together with Sandford E. Gaines How Thinking About Trade Can Improve Environmental Performance: Trade Issues in Environmental Labelling Systems in Environmental Liability, Lawtext Publishing, Volume 8 Issue 3, pp , Oxon England Together with Julian C. Juergensmeyer and James C. Nicholas Perspectives Concerning the Use of Environmental Mitigation Fees as Incentives in Environmental Protection, in Environmental Liability Lawtext Publishing, vol 7. issue 2, p and vol.8, pp , Oxon England Environmental Liability or Compensation to the Land Owner in Ground Water Pollution, in Environmental Liability, Lawtext Publishing, vol 6. pp , Oxon England The Contracts Model - the Merits of a Voluntary Approach, in Environmental Liability, Sweet & Maxwell, vol. 2 pp , London ARTICLES IN DANISH AND NORDIC PERIODICALS Evalueringen af vandselskabernes rammebetingelser (Evaluation of the Legal Framework for the Water Utilities ) in Tidsskrift for Miljøret 2015, nr. 1, pp Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen. Del I: Myndigheds- og ejerinteresser, støjregler og afgørelser vedrørende anlæg i Frederiksberg Kommune, (The Legal Conditions on Environmental Noise from the Metrobuilding Activities. Part I: The Autorities Public and Private Interests, the rules on environmental noise and the decision concerning facilities in Frederiksberg Municipality) in Tidsskrift for Miljøret 2014, nr. 11, pp Updated:

11 Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen. Del II: Afgørelserne vedrørende anlæg i Københavns Kommune og ændringen af Cityringloven, (The Legal Conditions on Environmental Noise from the Metrobuilding Activities. Part II: The decision concerning facilities in Copenhagen and the amendmend of the Act on the Cityring) in Tidsskrift for Miljøret 2014, nr. 12, pp Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelser 2013 (Decisions made by the Nature- and Environmental Protection Appeal Board in 2013) in Kendelser om Fast Ejendom 2014, vol. 6, pp. Lovgivning om råstof- og olieindvindinger, miljø, jagt og fiskeri i Grønland, (The law on extraction of raw materials and hydrocarbon, environment, hunting and fishery in Greenland), i Tidsskrift for Miljøret 2012, nr. 12, pp Lovgivning på vej mod det biomassebaserede samfund - eller? (Is legislation on its way to a bioeconomy - or?), i ntidsskrift for Miljø, 2012, nr. 9, pp Anmeldelse af Marie Odgaard, Afgifter og affaldsregulering. Miljøafgifter på affaldsområdet, (Review of Marie Odgaars Ph.D. thesis on waste taxes) Ugeskrift for Retsvæsen 2012 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (Jugement made by the Nature and Environmental Protection Appeal Board) in Kendelser om Fast Ejendom 2012, p Miljøklagenævnets afgørelser (Jugement made by the Environmental Protection Appeal Board) i Kendelser om Fast Ejendom 2011, p Lovgivning på tværs, tak (Holistic Legislation, Thanks), in Vedvarende Energi & Miljø, no. 6, 2010, p Klimatilpasset Lovgivning? (Climate Adjusted Legislation?) in Klima & Tilpasning, Koordineringsenheden for Klimatilpasning Conference Magazine, 25th of October 2010, p. 50. Fremmer eller begrænser lovgivningen anvendelse af solenergi i Danmark? (Does Legislation promote or restrict the use of solar energy in Denmark), in Tidsskrift for Miljø, Oktober 2010, p To principielle domme om kvotedirektivet kan skabe usikkerhed (Two test cases regarding The Emissions Trading Directive can cause uncertainty), in Tidsskrift for Miljø, November 2009, p Centrale emner på FN s klimatopmøde i København (COP15) (Core topics during COP15) in Tidsskrift for Miljø, November 2009, p Review of Eivind Smith Konstitusjonelt demokrati (Constitutional Democracy) in Tidsskrift for retssvitenskap, 2008, p Updated:

12 Klimakonference (Climate Conference) in Tidsskrift for Miljø, December 2008, article no. 324, p Klimaregulering - et nyt reguleringssystem (Climate Regulation - a new Regulation Regime) in Økonomi & Politik vol. 3 October 2007, p Energiudnyttelse i bygninger - en del af klimapolitikken (Energy Utilization in Buildings - a part of the Climate Regulation) in Tidsskrift for Miljø vol. 1 January 2006, p Kommunale affaldsselskaber anno 2006: Skal affaldsselskabet være et I/S eller et A/S? (Municipal Waste Companies in 2006: Shall the company be a I/S (unlimited) or a A/S (limited)) in Stads- og Havneingeniøren, vol , p Together with Birgitte Egelund Olsen Masteruddannelse i miljø og energiret (Master in Environmental and Energy Law) in Tidsskrift for Miljøret 2005, vol. 4, p Together with Birgitte Egelund Olsen Kommunernes myndigheds- og driftsherreroller på affaldsområdet (The Separation of the Municipality s dual Capacity as Authority and Entrepreneur in the Waste Treatment Sector) in Stads- & havneingeniøren, October 2004, p Together with Birgitte Egelund Olsen Kommunernes myndigheds og driftsherreroller på affaldsområdet (The Separation of the Municipality s dual Capacity as Authority and Entrepreneur in the Waste Treatment Sector) in Tidsskrift for Miljøret 2004, vol. 9, p Miljøret i 70 erne og i det nye årtusinde (Environmental Law in the 70s and in the new Milleneium) in Nordiska miljöskyddskonventionen och framtidens nordiska miljörätt, Nordiska Ministerrådet, APN 2002:728, pp Together with Peder Andersen Bæredygtigehed, reguleringstraditioner og virkemidlernes effektivitet (Sustainability, way of regulation and the effectiveness of the instruments) in Det Strategiske Miljøforskningsprogram (The newsletter of the Danish Strategic Environmental Research Programme) vol. 45, pp. 4-7 (2000) and vol. 46, pp. 4-7, Aarhus Together with Sanford E. Gaines Miljømærkning som middel til fremme af miljø og samhandel (Ecolabelling as a means to promote environment and trade), in Det Strategiske Miljøforskningsprograms Nyhedsbrev (The newsletter of the Danish Strategic Environmental Research Programme), vol. 46. pp , Aarhus Anmeldelse af Hans Chr. Bugges disputats Forurensningsansvaret. Det økonomiske ansvar for å forebygge, reparere og erstatte skade ved forurensning (A Review of the Thesis of Hans Chr. Bugge on The Respon- Updated:

13 sibility of the Polluter. The Economic Responsibility concerning Precaution, Reparation and Economic Compensation of the Damage), in TfR 2000, s Anmeldelse af Peter Pagh s disputats Miljøansvar en ret for hvem?, (A Review of the Thesis of Peter Pagh concerning Environmental Liability - Who holds the Legal Rights?), Juristen 1999, pp Anmeldelse af Carl August Fleischer Plan- og bygningsretten (A Review of Carl August Fleischers The Law concerning Planning and Development), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1994, pp Om at anvende en regulerings- og styringstankegang (Legal Aspects concerning the Approach of Regulation and Governance), in Juristen 1993, pp Together with Jesper Jørgensen, Miljøaftaler en ny måde at sikre fleksibilititet på (Enviromental Contracts - A New Means to ensure Flexibility), in Revision & Regnsskab, 1993, p The Editor and co-author of a special issue of Juristen concerning Regulering & Styring (Regulation and Governance), Anmeldelse af Johan Garde Lovbemærkningers sandhedsværdi. Om miljøreformen , (A Review of the book of Johan Garde concerning the Truth of the Preliminary Reading connected to Environmental Acts), in Juristen, Anvendelse af sommerhuse til fritidsformål i vinterhalvåret, (The Utilisation of Summerhouses in Wintertime), Juristen 1991, pp Anmeldelse af Peter Blume, Peter Christensen og Anita Rønne, Retlig regulering. Teknik og Metode, (A Review of the book of Peter Blume, Peter Christensen and Anita Rønne on Legal Regulation. Technique and Methodology) in Juristen 1991, pp Anmeldelse af Peter Pagh Miljøerstatningsret, (A Review of the book of Peter Pagh on Environmental Liability), in Ugeskrift for Retsvæsen 1991B, pp Aftaler som nyt virkemiddel i miljøretten, (Agreements as a New Instrument in Environmental Law), Ugeskrift for Retsvidenskab 1991B p Anmeldelse af Gabriel Michanek Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med særskilt inriktning på frågan om energihushållning, (A Review of the Thesis of Gabriel Michanek on Energy Law) in Tidsskrift for Retsvitenskab, Den under Miljøministeriet henhørende regulering af landbrugets miljøforhold, (The Agriculture Environmental Law), in Juristen 1990, pp Updated:

14 Nogle betragtninger om regulering af landbrugets forureningsforhold, (Some Legal Aspect of the Environmental Regulation of Agriculture), in Juristen 1989, pp Administrativ rekurs, (Administraive Appeal), in Basse mfl. (red.) Forvaltningsret. Almindelige emner (Public Law. General Problems), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. Udgave, 1989, p Fremtidens Miljøforvaltere hvem skal det være? (The Responsible Managers in Environmental Administration), in Retspolitisk Status, 1988, p Miljøankenævnets praksis en replik til Johan Garde, (The Environmental Protection Appeal Board - a Replay to Johan Garde), in Ugeskrift for Retsvæsen 1988B, pp Klagebehandling. Rekurssystemet i skatteforvaltning (Administrative Appeal in Tax Law), Revision & Regnskabsvæsen, No , pp Betragtninger bag valget af og mellem flere former for lægdommerdeltagelse i strafferetsplejen, (The Reasons behind the Legislators Use of Lay Judges in Criminal Cases), in Juristen 1987, pp Strafferettens almindelige del og særlovsovertrædelser (The General Part of the Criminal Code and Special Acts on Economic Crimes), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1987, pp Anmeldelse af Inge Lorange Backer Naturvern og naturinngrep (A Review of the Thesis of Inge Lorange Backer on Nature Protection and Land Use), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1987, pp Anmeldelse af Jon Andersen Forvaltningsret. Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse (A Review of the book of Jon Andersen Public Law. Decisions, Legal Basis and Control ), in Revision & Regnskabsvæsen 1986, pp Mere om ankenævn som procespart en replik (More Aspects concerning An Appeal Board as a Part in Court Cases), in Ugeskrift for Retsvæsen 1984B, pp Kan ankenævn være procespart i en offentligretlig retssag? (Is it possible for an Appeal Body to Act as a Person in a Court Case?), in Juristen 1984 pp Organisationer og omgivelser en anmeldelse med forskningsmetodiske betragtninger, (Organisations and their Surroundings - A Review based on Analytical Aspects), in Retfærd 1983, pp Together with Knud Kristensen Græsrodsbevægelser og energiret (Environmental Organisations and Energy Law), in Retfærd 1982, pp Updated:

15 The concept of interest in administrative litigation, personal interest, collective interest, action popularis, especially in environmental matters in a Report published by the Supreme Court and the Ministry of Justice, May 1982, pp Miljøbeskyttelse indsats, resultat og perspektiver, (Environmental Protection - Activities, Results and Perspectives), in Juristen & Økonomen 1981, p Miljøankenævnet, dets virksomhed og dets fremtid (The Environmental Protection Appeal Board, its Praxis and its Future), in Juristen & Økonomen, 1981, pp Medborgerprotest som juridisk problem. Klager og offentlighed. Rapporter fra Miljøministeriets tværgående lovgennemgang, (Access to justice etc. as a judicial concept), in Politica, 1981, pp Together with Svend Askær and Svend Haagen Madsen Fagforeninger og græsrodsorganisationer (Trade unions and onvironmental organisations), Juristen & Økonomen 1981, pp Borgerindflydelse hvad er det? (What is the content of Access to Justice?), in Tidsskriftet Den Frie Lærerhøjskole Together with Svend Askær Borgerindflydelse eller brugerindflydelse? (Participation by citizens or participation by Consumers), Juristen & Økonomen 1981 F, pp Miljøankenævnet, dets anvendelse og dets virksomhed Et eksempel på erhversorganisationers indflydelse på den offentlige forvaltning, (The Environmental Protection Appeal Board - An Example of the Influence of Business Organisation in Public Administration), in Retfærd nr. 15, 1980, pp Kan en græsrodsorganisation optræde som klager ved en adminstrativ klageinstans eller ved domstolene? (Is it Possible for an Environmental Organisation to have Access to the Appeal Systems and to the Courts), in Juristen & Økonomen 1979, pp Om adgangen for en forvaltningsmyndighed til at ændre til skade for en klager (Reformatio in Pejus), in Juristen & Økonomen, 1979, pp Nogle forfatningsretlige synspunkter vedrørende ægteskabssagernes fremtidige forum, (Constitutional Aspects concerning the Future Forum for Marital Rights Disputes), in Ugeskrift for Retsvæsen 1976 B, pp Updated:

16 SHORT ARTICLES IN ELECTRONIC PUBLICATIONS Lovforslaget til gennemførelse af Offshoresikkerhedsdirektivet følger ikke direktivets intentioner (The Danish Bill on the implementation of the EU s Offshoresecurity Directive is not EU-conform ) in Altinget.dk, 2. December 2014 Ny lovgivning skaber forvirring: En kritik af lovforslag om ændring af offshoresikkerhedsloven, havmiljøloven og miljøskadeloven (A critical comment on the Danish Bill on the implementation of the Offshoresecurity Act, the Marine Environmental Act and Environmental Liability Act ) in Altinget.dk 21st of October 2014 Lovgivning begrænser vandselskabers muligheder for at være energismarte ( The barriers in the legislations for the Energy Smart Water Utilities) in Altinget.dk, 2nd of September 2014 Hvilken lovteknik er den bedste i en klimalov? (The Smartest Legal Design for a Climate Act) in Altinget 2nd of June 2014 Lovgivning på tværs, tak (Holistic Legislation, Thanks), in Vedvarende Energi & Miljø, no. 6, 2010, p Klimatilpasset Lovgivning? (Climate Adjusted Legislation?) in Klima & Tilpasning, Koordineringsenheden for Klimatilpasning Conference Magazine, 25th of October 2010, pp. 50. SCIENTIFIC REPORTS Juridisk responsum om den gældende grønlandske lovgivning vurderet i lyset af Århuskonventionen: et bidrag til Grønlands Selvstyres overvejelser om at forbeholdet i den danske ratificering af konventionen ophæves, ( Legal Opinion on the Current Legislative Conditions for Making the Aarhus Conventions Covering also Greenland). legal opinion to the Greenland Self-government, Juni 2014 Et eventuelt bortskaffelses- og betalingsansvar efter dansk og grønlandsk ret begrundet i efterlandte anlæg, bygninger, forureninger m.v. i det åbne land (Liability and responsibility for waste, old buildings and contaminated soil in Greenland), legal opinion to the Greenland Self-government, 2014 Energismarte vandselskaber - de lovgivningsmæssige rammebetingelser (Energysmart Water Utilities); ForskEl, februar 2014 (133 pages) Updated:

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Table of Contents Appendix A: Summary... 2 Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Appendix C: Offentlighedsloven (2013)... 8 Appendix D: Email Correspondence

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2011:2 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2011:2 ISSN: 2000 4273 Redaktör och ansvarig

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Nyt på Sønderhøj-biblioteket - april og maj måned 2012

Nyt på Sønderhøj-biblioteket - april og maj måned 2012 Nyt på Sønderhøj-biblioteket - april og maj måned 2012 Emner: Rapportskrivning & undersøgelsesmetoder IT, grafisk design og programmering Tendenser Kulturer & samfundsudvikling Økonomi Finanssektoren Jura

Læs mere

Codes of conduct social responsibility or window-dressing?

Codes of conduct social responsibility or window-dressing? Codes of conduct social responsibility or window-dressing? A case study of DONG Energy s code of conduct: What are the strengths and weaknesses for ensuring social responsible behaviour of coal suppliers?

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi

Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm JURIDISK INSTITUT Professor Ole Bjørn (til 31. august) Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, LL.M. (institutleder) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen Professor, lic.jur. Bent Iversen (til 31. august)

Læs mere

Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By

Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By 1 Halsnæs Kommune v/ Jørgen Krog Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 2 Lars Vendelbo 3 Mauri Johansson Sportsvej 17 7441 Bording 4 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Tuesday May 31st 2011at 9:15 to 11:50, Solbjerg Plads, D 4.20.

Agenda for meeting in Academic Council, Tuesday May 31st 2011at 9:15 to 11:50, Solbjerg Plads, D 4.20. Agenda for meeting in Academic Council, Tuesday May 31st 2011at 9:15 to 11:50, Solbjerg Plads, D 4.20. 9:15 10:10 1. Approval of Agenda 2. Discussion of BiS Platforms. How do we move forward from here?

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Why would firms engage in urban regeneration projects?

Why would firms engage in urban regeneration projects? Why would firms engage in urban regeneration projects? Jacob Norvig Larsen 1 and Jesper Ole Jensen 2 Abstract Urban regeneration that combines integrated and place-based approaches increasingly aims at

Læs mere

BIG FUTURE 2025 VÆKSTSEMINAR 25. JUNI 2014 GLADSAXE OG FREDERICIA

BIG FUTURE 2025 VÆKSTSEMINAR 25. JUNI 2014 GLADSAXE OG FREDERICIA BIG FUTURE 2025 VÆKSTSEMINAR 25. JUNI 2014 GLADSAXE OG FREDERICIA VELKOMMEN TIL BIG FUTURE 2025 VÆKSTSEMINAR NIELS DUEDAHL - CEO, SE OG INITIATIVTAGER TIL BIG FUTURE 2025 RASMUS PLOUGMANN - DIREKTØR, SE

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr.

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer Faglig rapport fra DMU nr. 750 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks

Læs mere

Working Paper Paul Davidson: Om Keynes - en kommenterende boganmeldelse

Working Paper Paul Davidson: Om Keynes - en kommenterende boganmeldelse econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Hamborg, maj 2012

Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Hamborg, maj 2012 Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Hamborg, maj 2012 1 1. Indholdsfortegnelse Deltagerliste... 2 Referater... 3 Onsdag, d. 2. maj 2012... 3 Besøg på HWWI - Hamburgische Welt Wirtschafts Institut...

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere