List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS"

Transkript

1 THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS - Books - Book Contributions - International Articles - Articles in Dansih and Nordic Periodicals - Short articles in Electronic Publications (only the resent years publications) - Scientific reports BOOKS Environmental Law in Denmark, DJOEF Publisher and Wolters Kluwer, 2013/ Denmark supplement 85 of the International Encyclopaedia of Laws - Environmental Law, Wolters Kluwer. Law & Business, December 2012 (435 pages) Co-author of Håndbog for psykiatribrugere og pårørende Kend dine rettigheder, 1., 2., 3. and 4. udgave (Reference book for psychiatry-users and their relatives - Know your rights, 2nd Edition), SIND/PsykInfo Forlaget and DE , 2009, 2006 and Vedvarende energi de lovgivningsmæssige rammebetingelser, (Renewabel Energy the regulatory framework) DJØF Publisher, Copenhagen Co-author of Beyond Kyoto: Adressing the Challenges of Climate Change. Science meets Industry, Policy and Public, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 8, org/ /8/1;jsessionid=e3ae7a874ec2878a64ee7bb74905fcde.c1 Co-author of Håndbog for psykiatribrugere og pårørende Kend dine rettigheder, 3. udgave (Reference book for psychiatry-users and their relatives - Know your rights, 3rd Edition), PsykInfo Forlaget, SIND and DE Editor and co-author of Miljøretten 6 - Energi og klima (Environmental Law 6 - Energy and Climate), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 5 - Risici, produkter og organismer, 2. udgave (Environmental Law 5 - Risks, products and organisms, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 4 - Forurenende anlæg og processer, 2. udgave (Environmental Law 4 - Polluting installations and processes, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Updated:

2 Editor and co-author of Miljøretten 3 - Affald, jord, vand og råstoffer, 2. udgave (Environmental Law 3 - Waste, soil, water and raw material, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 2 - Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse, 2. udgave (Environmental Law 2 - Land use, nature- and culture protection, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udgave (Environmental Law 1 - General topics, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Environmental Law. supplement Denmark 4th edition in K. Deketelaere, Kluwer Law & Taxation Publishers, International Encyclopaedia Laws, 2004/ Environmental Law - Denmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Kluwer 2nd edition 2004 (same book as Kluwer 4th edition). Co-author of Havnearealer - håndbog om rettigheder og pligter (Port areas - reference book on rights and obligations), DJØF Publisher, Copenhagen Editor of Miljøretten VI - Registre (Environmental Law VI - Register), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten V - Risici, produkter og organismer (Environmental Law V - Risks, products and organisms), DJØF Publisher, Copenhagen Co-editor and co-author of Fågelperspektiv på rättsordningen - Vänbok till Staffan Westerlund (Birds-eye view on the legal system - In honour of Staffan Westerlund), Iustus Förlag, Stockholm Editor and co-author of Miljøretten IV - Forurenende anlæg og processer (Environmental Law IV - Polluting installations and processes), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten III - Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund (Environmental Law III - Waste, soil, water, raw material and underground), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten II - Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse (Environmental Law II - Land use, nature- and culture protection), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten I - Almindelige Emner (Environmental Law I - General topics), DJØF Publisher, Copenhagen Together with Helle Tegner Anker editor and co-author of Land Use and Nature Protection - emerging legal aspects, DJØF Publisher, Copenhagen Transport af farligt gods ad vej og jernbane - regler og standarder (Transport of Dangerous Goods by Road and Railway), Nyt Juridisk Forlag/DJØF, Copenhagen Updated:

3 Environmental Law. Supplement Denmark 3rd edition in K. Deketelaere, Kluwer Law & Taxation Publishers, International Encyclopaedia Laws, The Hague 1999./ Environmental law -Denmark DJØF Publisher & Kluwer Law International, Copenhagen 2000 (same book as Kluwer 3rd edition). Miljøret samspillet mellem lovgivning og aftalte ordninger (Environmental Law Relations between Law and Agreements) Greens Jura Bibliotek, Copenhagen Editor and co-author of Håndhævelse af miljølovgivning (Enforcement of Environmental Law), GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Environmental Law - from International Law to National Law, GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Miljøkonsekvensvurderinger - i et retligt perspektiv (Environmental Impact Assessment - in a Legal Perspective), Gad Jura, Copenhagen Together with Henrik Zahle editor and co-author of To reguleringstraditioner - Om sondringen mellem offentlig ret og privatret (Two Legal Traditions the interplay between public law and private law), GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Bæredygtighed - en retsteoretisk begrebsanalyse (Sustainable Development - a jurisprudential analysis), GadJura, Copenhagen Affaldslovgivning - et samspil mellem miljø- og konkurrencelovgivning (Waste Law - Interrelation between Environmental Law and Trade Law), GadJura, Copenhagen Together with Claus Tønnesen and Dorthe Wiisbye, Miljøerstatningsloven - med kommentarer (The Environmental Liability Act with Comments), Gad Jura, Copenhagen Introduktion til miljøret (Introduction to Environmental Law), 2. udgave, GadJura, Copenhagen 1995 Editor and co-author of Miljørettens Grundspørgsmål (The Basic Question in Environmental Law), Gad- Jura, Copenhagen Forurenet jord - pligter og rettigheder (Polluted Soil - Duties and Rights), GadJura, Copenhagen Together with Vibeke Jensen editor and co-author of Regulering og styring - bidrag til den juridiske forskeruddannelse (Regulations and Governance - Contribution to the Judicial Research Education), G.E.C. Gads Forlag,Copenhagen Updated:

4 Forurenet jord - hvem bærer ansvaret? (Polluted Soil - Who is Responsible?), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Together with Vibeke Jensen editor and co-author of Regulering og styring - fornyelse af juridisk teori og metode (Regulations and Governance - New Approaches in the Judicial Theory and Methodology), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Editor and co-author of Regulering og styring. En juridisk teori- og metodebog (Regulations and Governance - A Textbook concerning Judicial Theory and Methodology), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Miljøankenævnet. En analyse af Nævnets organisation, arbejdsgrundlag og funktionsmåde ud fra retlige og andre samfundsvidenskabelige synsvinkler (The Environmental Protection Appeal Board - A Judicial and Social Science Analyse of the Organisation, Legal Basis and Praxis of the Board), G.E.G Gads Forlag, Copenhagen Erhvervsmiljøret (Business Environmental Law), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Together with Svend Askær editor and co-author of Et yndigt land - om miljø og planlægning (A lovely Country - on Environment and Planning), Modtryk, Aarhus 1981 BOOK CONTRIBUTIONS The European Union s Role in the Development of Global Environmental Law, in Bent Jesper Christensen (ed.), Globalization: Strategies and Effects, Springer (in press) Contributions by chapters in books already mentioned in the section Books (where I have been (co)editor will not be repeated in this section. The existing regulatory conditions for Energy smart water utilities : Promotion of sustainable energy transition in L. Squintani and H.H.B. Vedder with M. Reese and B. Vanheusden (eds.) Sustainable Energy United in Diversity. Challenges and approaches in energy transition in the EU, European Environmental Law Forum (EELF) Book Series, Vol. 1, 2014, pp Together with Tine Sommer Common Concern for retsudviklingen i Grønland (Common Concerning for the Fragmentation of the Legislation covering Greenland), in Thomas Gammeltoft-Hansen, Ida Elisbeth Kock, Bettina Lemann Kristiansen & Sten Schaumburg-Müller (eds.) Protecting the Rights of Others, Droef Publisher, 2013, pp Reguleringen af anvendelsen af biomasse og affald til energiformål (The Law on the utilisation of Biomass and Waste as Renewable Energy Sources) in Lena Gipperth and Charlotta Zetterberg (eds.) Miljörättsliga Updated:

5 Perspektiv och Tankevändor: Vänbok til Jan Darpö & Gabriel Michanek (Environmental Law Perspectives and Approaches), Iustus Förlag, pp Miljøansvarsreglerne om fastlæggelse af de ansvarlige og ansvarsgrundlaget (The responsible operator and the concept of responsibility in the rules on Environmental Liability) i Niels Fenger, Mads Bryde Andersen, Lars Bo Langsted, og Lars Lindencrone Petersen (red.), Festskrift til Erik Werlauff, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012, side Bæredygtighedskonceptet som bestemmende for reguleringsdesign - med EU s regulering af vedvarende energi (VE) som eksempel (the Concept of Sustainability as guiding for the legal design - with the sustainability criteria as example) i Ole Kristian Fauchald, Inge Lorange Backer og Christina Voigt (red.), Pro Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge, Universitetsforlaget, Oslo, 2012, side Miljøretlige udfordringer i Grønland (Environmental law challenges in Greenland) i Marita Akhøj Nielsen (red.) Grønlands fascinationskraft. Fortællinger om polarforskningen. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2012, side Vi skal forvalte vore ressourcer bedre (We need to ensure a more sustainable use of resources) i 40 år for grøn velfærd?, Miljøministeriet 2012, side Together with Julian Juergensmeyer Civil Law and Common Law Systems in Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen and Anita Rønne (eds.), Legal Systems and Wind Energy. A Comparative Perspective, DJØF Publishing, 2008, p Together with Jørgen Dalberg-Larsen The Danish Legal System in Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen and Anita Rønne (eds.), Legal Systems and Wind Energy. A Comparative Perspective, DJØF Publishing, 2008, p Et juridisk perspektiv på uredelighed i videnskaben (A legal view on Scientific Fraudulence) in Henrik Balslev and Volker Loeschcke (eds.) Plagiering og anden videnskabelig uredelighed - fra etik til jura (Plagiarizing and onther Scientific Fraudulence - from ethics to law), Husets Forlag, 2008, p EF-domstolens dom C-176/03 og dens betydning for harmonisering af strafferetten (European Court of Justice Judgement C-176/03 and its impact on harmonization of Criminal Law) in Anette Møller-Sørensen og Anette Storgaard (eds.) Jurist uden omsvøb (a straight jurist) Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen (In honour of Gorm Toftegaard Nielsen), Christian Ejlers Forlag, 2007, p Ankenævn på miljø- og naturområdet (Appeal Boards in the field of Environment and Nature) in Lars Ramshøj (ed.) Fast ejendomsret - Synsvinkler & synspunkter (Real Property Law - standpoints & view- Updated:

6 points) Festskrift til Orla Friis Jensen (In honour of Orla Friis Jensen), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007, p Comparative Analysis of the Precautionary Principle in the Nordic Countries - Denmark in Nicolas de Sadeleer (ed.) Implementing the Precautionary Principle - Approaches from the Nordic Countries, EU and USA, Earthscan, 2007, p Self-regulation and agreements as regulatory tools in Birgitte Egelund Olsen & Karsten Egelund Olsen (eds.) Regulation in the EU, Thomson/Sweet & Maxweel, 2006, p Ombudsmandens rolle inden for miljøområdet (The role of the Ombudsmand within administration of Environmental Law) in Peter Garde, Steen Rønsholdt, Jens Olsen, Arne Fliflet and Jens møller (eds.), Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen (In honour of Hans Gammeltoft-Hansen), DJØF Publisher, 2004, pp Miljøretten (Environmental Law) in André Wang Hansen, Helge Kragh, Svend Larsen, Palle Lykke og Jens Chr. Manniche (eds.) Topforskning ved aarhus Universitet (Top class Research at Aarhus Universitet - a Jubilee Anthology), Aarhus University Press, 2003, pp The Ombudsman as Protector of Environmental Rights in Afmælisrit Til heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum 20. febrúar 2001 (In honour of Gunnar G. Schram), Almenna bókafélagið, Reykjavik 2002, pp Environmental Protection in Denmark in Børge Dahl, Torben Melchior, Ditlev Tamm (eds.) Danish Law in a European Perspective 2nd Edition, Thomson Publishers, Copenhagen 2002, pp Together with Helle Tegner Anker Denmark Danemark in Jonas Ebbesson (ed.) Access to Justice in Environmental Matters in the EU Comparative Environmental Law & Policy Series, Volume 3, pp , The Hauge Environmental Liability Modern Developments in Peter Wahlgren (ed.) Tort Liability and Insurance Scandinavian Studies in Law Volume 41, pp , Stockholm Together with Ulli Zeitler The Ethical Rationale of the Concept of Sustainability, and Rationality Conflicts in Environmental Law in Suzanne Beckmann and Erik Kloppenborg Madsen (eds.) Environmental Regulation and Rationality, Aarhus University Press, pp , Aarhus Together with Helle Tegner Anker Rationality, Environmental Law and Biodiversity in Suzanne Beckmann and Erik Kloppenborg Madsen (eds.) Environmental Regulation and Rationality, Aarhus University Press, pp , Aarhus Updated:

7 Environmental Liability - Functions and Traditions in Pekka Vihervuori, Kari Kuusiniemi and Jari Salila (eds.) Juhlajulkaisu Erkki Johannes Hollo, Kauppakaari, pp , Helsinki Together with Martin Enevoldsen Negotiated Decision-Making in Denmark: Public-Private Agreements in Land Use and Waste Management Policy in Doudewijn de Ward (ed.) Negotiated Decision-Making, Boom Juridische uitgevers, pp , Den Haag Udviklingstendenser i miljøretten ( Evolution Tendencies within Environmental Law ) in Carsten Henrichsen, Anette Storgaard and Jens Vedsted-Hansen (eds.) Lovens liv ( Life of Law ), DJØF Publisher, pp , Copenhagen En bæredygtig retsorden ( A Sustainable Legal order ) published in Dansk Naturpolitik i Bæredygtighedens Perspektiv, (Danish Policy concerning Naturprotection in a Sustainable Context), Report 2/2000, pp , Copenhagen Together with Hjalte Rasmussen Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet og i andet internationalt samarbejde, (Danish Participation in European and International Corporation) as part of the Conference on the Need for an Amendment to the Danish Constitution), published on the Homepage of the Danish Parliament; Environmental Law in Denmark (Part A) in Koemann (ed.) Environmental Law in Europe, Kluwer Law, pp , Den Haag Soil pollution in Denmark in R. Seerden and Kurt Deketelaere (eds.) Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in the EU Member States and the United States, Gronningen, Metro. Intersentia, pp , Antwerpen Denmark. Nouveaux projets de loi danois relatifs à la protection des eaux souterraines et Décision de la Cour suprême en mati`re de responsabilité environnementale in Revue Européenne De Droit De L Environnement, pp , Limoges Miljøet og grundloven (The Constitution and the Environment) in Lise Togeby (Ed.) Den demokratiske udfordring, Hans Reitzels Forlag, pp , Copenhagen Retssikkerhed i kommunalforvaltningen med særlig henblik på miljøbeskyttelsens retsregler (Law and Order in the Municipal Administration Especially in Relation to Environmental Law ) in Erik Harder et al (eds.) Kommunestyre i retlige rammer, Kommunekredit, pp , Copenhagen Updated:

8 Trade Law Aspects in Relation to use of Environmental Agreements in Pieter Glasbergen (ed.) Co-operative Environmental Governance. Public-Private Agreements as a Policy Strategy Kluwer Academic Publishers, pp , London Forhållandet mellam producentansvar och EU s konkurrenceregler nogra perspektiv, (The Relation Between Responsibility of the Producer and the EU Trade Law - Some Perspectives), in Nordic Council of Ministers publication Producentansvar I Norden nordisk seminar (Producer Liability in the Nordic - Nordic Seminar) TemaNord Miljø 1998:522, pp , Copenhagen Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet (Legal Assesment of Large Development Projects Impact on the Environment, in Det 33 Nordiske Juristmøde, Copenhagen: De Nordiske Juristmøder, pp , Copenhagen Protection of the Physical Environment i Melchior, Dahl, Rehof and Tamm(eds.), Danish Law, GadJura, pp , Copenhagen Styringshensyn og styringsinstrumenter i nordisk forvaltningsret I et europæisk perspektiv (Goals and Means in Nordic Public Law - In an European Perspective), in Frederik Sejersted (ed.) Nordisk Forvaltningsrett i møte med EF-retten, Universitetsforlaget, pp , Oslo Public Environmental Law in Denmark, in R. Seerden and M. Heldeweg (eds.) Comparative Environmental Law in Europe. An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States, Maklu Uitgevers, pp , Antwerpen Dansk implementering af VVM-direktivet (Danish Implementation of the Directive on Environmental Impact Assessment) in The Ministry of theenvironment and Energy (eds.) Retligt set - synsvinkler på arealanvendelsen (Legaly speaking - views on land use), DJØF Publisher, pp ,Copenhagen Introduction to Danish Environmental Law in Erkki Hollo and Kari Marttinen (eds.), North European Environmental Law, Finnish Society of Law, pp , Helsinki Solid Waste Management Public Power and Monopoly or Private Market? in Erkki Hollo og Kari Marttinen (eds.), North European Environmental Law, Finnish Society of Law, pp , Helsinki Sammen med Eva Jacobsen Denmark in Karel van der Zwiep and Chris Backers (eds.) Integrated System for Conservation of Marine Environments, pp , Baden-Baden EIA in Connection with the Construction of Bridges over the Danish Straits I Frank Horn (ed.) The Legal Status of the Individual in Nordic Environmental Law, pp , Lapland Updated:

9 Environmental Impact Assessment (EIA) in the First Nordic EU Environmental Law, Dansk Miljøretlig Forening, pp , Copenhagen Environmental Contracts: A new Instrument to be used in the Danish Regulation of Environmental Law in Jan M. van Dunné (ed.) Environmental Contracts and Covenants: New Instruments for a Realistic Environmental Policy, pp , Rotterdam Beviskrav og konsekvensvurderinger i miljøretten (The Legal Aspects concerning Proof and Environmental Impact Assessment), in Peter Blume and Hanne Petersen (eds.) Rettens Polycentri, Akademisk Forlag, pp , Copenhagen Udvikling af retsdogmatikken gennem anvendelse af andre samfundsvidenskaber (Development of the Legal Dogmatic Theory by Utilisation of other Theories in the Social Science) in J. Uggerud (ed.) Forvaltningsrett og rettskildelære, Universitetsforlaget, Oslo 1992, - the same article in Retfærd no. 44, pp , Copenhagen Branchelovvejledninger vedrørende bygge- og anlægsaffald (Guidelines on Waste from Building-projects related to the Branches), in Miljøstyrelsen, Miljørapport no. 160, Copenhagen Genanvendelse af bygge og anlægsaffald. Regelgrundlag og styringsmidler, (Recycling of Waste from Building-projects. The Law and Means), Miljørapport no. 129, Copenhagen Aftalekonstruktioner som tegn på deregulering Nogle retsteoretiske spørgsmål, (Contracts as a Part of Deregulation - Some Scientific Questions), in Lis Frost (ed.) Deregulering - Ret uden regler (Deregulation - Law without Rules), Aarhus Universitets Forlag, Aarhus INTERNATIONAL ARTICLES The Conditions for Future Energy-Smart Water Utilities under EU and Danish Law and Policy, Scandinavian Studies in Law, Vol. 60, 2014 The Legal Design of Sustainability Criteria on Biofuels Used by the European Union, Environmental Practice, Cambridge University, 2013, Environmental Practice, Vol. 15, No. 1 Urbanization and Growth Management in Europe, in Urban Lawyer, Vol. 42, no. 4 and Vol. 43, no. 1, Fall 2010/Winter 2011, pp Regulatory approaches related to renewable energy technologies in the EU and Denmark with sloar energy technologies as examples in Environmental Liability, Lawtext Publishing, England, vol. 18, issue 5, pp (2010). Updated:

10 Together with Sanford E. Gaines Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities as Part of the Post-2012 Climate Regime, in Nordisk Miljörättslig Tidsskrift (Nordic Environmental Law Journal), 2010:2, pp The future climate change regime for the COP15 agenda, in Environmental Liability, Lawtext Publishing, England, vol. 17, issue 2, pp (2009). Together with Helle Tegner Anker Les changements en droit et politique de l environnement au Danemark depuis 2001 in Revue Européenne de droit de l environnement, 3/2004, pp Together with Bent Ole Gram Mortensen and Anita Rønne Myndighedsopgaver udøvet af private virksomheder systemansvar. (Private enterprises with public power - the powers of the System Responsible Enterprises in the Danish Electricity Supply Act), MARIUS Scandinavian Institute of Maritime Law, Oslo, 2004, No. 319, pp Together with Sandford E. Gaines How Thinking About Trade Can Improve Environmental Performance: Trade Issues in Environmental Labelling Systems in Environmental Liability, Lawtext Publishing, Volume 8 Issue 3, pp , Oxon England Together with Julian C. Juergensmeyer and James C. Nicholas Perspectives Concerning the Use of Environmental Mitigation Fees as Incentives in Environmental Protection, in Environmental Liability Lawtext Publishing, vol 7. issue 2, p and vol.8, pp , Oxon England Environmental Liability or Compensation to the Land Owner in Ground Water Pollution, in Environmental Liability, Lawtext Publishing, vol 6. pp , Oxon England The Contracts Model - the Merits of a Voluntary Approach, in Environmental Liability, Sweet & Maxwell, vol. 2 pp , London ARTICLES IN DANISH AND NORDIC PERIODICALS Evalueringen af vandselskabernes rammebetingelser (Evaluation of the Legal Framework for the Water Utilities ) in Tidsskrift for Miljøret 2015, nr. 1, pp Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen. Del I: Myndigheds- og ejerinteresser, støjregler og afgørelser vedrørende anlæg i Frederiksberg Kommune, (The Legal Conditions on Environmental Noise from the Metrobuilding Activities. Part I: The Autorities Public and Private Interests, the rules on environmental noise and the decision concerning facilities in Frederiksberg Municipality) in Tidsskrift for Miljøret 2014, nr. 11, pp Updated:

11 Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen. Del II: Afgørelserne vedrørende anlæg i Københavns Kommune og ændringen af Cityringloven, (The Legal Conditions on Environmental Noise from the Metrobuilding Activities. Part II: The decision concerning facilities in Copenhagen and the amendmend of the Act on the Cityring) in Tidsskrift for Miljøret 2014, nr. 12, pp Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelser 2013 (Decisions made by the Nature- and Environmental Protection Appeal Board in 2013) in Kendelser om Fast Ejendom 2014, vol. 6, pp. Lovgivning om råstof- og olieindvindinger, miljø, jagt og fiskeri i Grønland, (The law on extraction of raw materials and hydrocarbon, environment, hunting and fishery in Greenland), i Tidsskrift for Miljøret 2012, nr. 12, pp Lovgivning på vej mod det biomassebaserede samfund - eller? (Is legislation on its way to a bioeconomy - or?), i ntidsskrift for Miljø, 2012, nr. 9, pp Anmeldelse af Marie Odgaard, Afgifter og affaldsregulering. Miljøafgifter på affaldsområdet, (Review of Marie Odgaars Ph.D. thesis on waste taxes) Ugeskrift for Retsvæsen 2012 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (Jugement made by the Nature and Environmental Protection Appeal Board) in Kendelser om Fast Ejendom 2012, p Miljøklagenævnets afgørelser (Jugement made by the Environmental Protection Appeal Board) i Kendelser om Fast Ejendom 2011, p Lovgivning på tværs, tak (Holistic Legislation, Thanks), in Vedvarende Energi & Miljø, no. 6, 2010, p Klimatilpasset Lovgivning? (Climate Adjusted Legislation?) in Klima & Tilpasning, Koordineringsenheden for Klimatilpasning Conference Magazine, 25th of October 2010, p. 50. Fremmer eller begrænser lovgivningen anvendelse af solenergi i Danmark? (Does Legislation promote or restrict the use of solar energy in Denmark), in Tidsskrift for Miljø, Oktober 2010, p To principielle domme om kvotedirektivet kan skabe usikkerhed (Two test cases regarding The Emissions Trading Directive can cause uncertainty), in Tidsskrift for Miljø, November 2009, p Centrale emner på FN s klimatopmøde i København (COP15) (Core topics during COP15) in Tidsskrift for Miljø, November 2009, p Review of Eivind Smith Konstitusjonelt demokrati (Constitutional Democracy) in Tidsskrift for retssvitenskap, 2008, p Updated:

12 Klimakonference (Climate Conference) in Tidsskrift for Miljø, December 2008, article no. 324, p Klimaregulering - et nyt reguleringssystem (Climate Regulation - a new Regulation Regime) in Økonomi & Politik vol. 3 October 2007, p Energiudnyttelse i bygninger - en del af klimapolitikken (Energy Utilization in Buildings - a part of the Climate Regulation) in Tidsskrift for Miljø vol. 1 January 2006, p Kommunale affaldsselskaber anno 2006: Skal affaldsselskabet være et I/S eller et A/S? (Municipal Waste Companies in 2006: Shall the company be a I/S (unlimited) or a A/S (limited)) in Stads- og Havneingeniøren, vol , p Together with Birgitte Egelund Olsen Masteruddannelse i miljø og energiret (Master in Environmental and Energy Law) in Tidsskrift for Miljøret 2005, vol. 4, p Together with Birgitte Egelund Olsen Kommunernes myndigheds- og driftsherreroller på affaldsområdet (The Separation of the Municipality s dual Capacity as Authority and Entrepreneur in the Waste Treatment Sector) in Stads- & havneingeniøren, October 2004, p Together with Birgitte Egelund Olsen Kommunernes myndigheds og driftsherreroller på affaldsområdet (The Separation of the Municipality s dual Capacity as Authority and Entrepreneur in the Waste Treatment Sector) in Tidsskrift for Miljøret 2004, vol. 9, p Miljøret i 70 erne og i det nye årtusinde (Environmental Law in the 70s and in the new Milleneium) in Nordiska miljöskyddskonventionen och framtidens nordiska miljörätt, Nordiska Ministerrådet, APN 2002:728, pp Together with Peder Andersen Bæredygtigehed, reguleringstraditioner og virkemidlernes effektivitet (Sustainability, way of regulation and the effectiveness of the instruments) in Det Strategiske Miljøforskningsprogram (The newsletter of the Danish Strategic Environmental Research Programme) vol. 45, pp. 4-7 (2000) and vol. 46, pp. 4-7, Aarhus Together with Sanford E. Gaines Miljømærkning som middel til fremme af miljø og samhandel (Ecolabelling as a means to promote environment and trade), in Det Strategiske Miljøforskningsprograms Nyhedsbrev (The newsletter of the Danish Strategic Environmental Research Programme), vol. 46. pp , Aarhus Anmeldelse af Hans Chr. Bugges disputats Forurensningsansvaret. Det økonomiske ansvar for å forebygge, reparere og erstatte skade ved forurensning (A Review of the Thesis of Hans Chr. Bugge on The Respon- Updated:

13 sibility of the Polluter. The Economic Responsibility concerning Precaution, Reparation and Economic Compensation of the Damage), in TfR 2000, s Anmeldelse af Peter Pagh s disputats Miljøansvar en ret for hvem?, (A Review of the Thesis of Peter Pagh concerning Environmental Liability - Who holds the Legal Rights?), Juristen 1999, pp Anmeldelse af Carl August Fleischer Plan- og bygningsretten (A Review of Carl August Fleischers The Law concerning Planning and Development), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1994, pp Om at anvende en regulerings- og styringstankegang (Legal Aspects concerning the Approach of Regulation and Governance), in Juristen 1993, pp Together with Jesper Jørgensen, Miljøaftaler en ny måde at sikre fleksibilititet på (Enviromental Contracts - A New Means to ensure Flexibility), in Revision & Regnsskab, 1993, p The Editor and co-author of a special issue of Juristen concerning Regulering & Styring (Regulation and Governance), Anmeldelse af Johan Garde Lovbemærkningers sandhedsværdi. Om miljøreformen , (A Review of the book of Johan Garde concerning the Truth of the Preliminary Reading connected to Environmental Acts), in Juristen, Anvendelse af sommerhuse til fritidsformål i vinterhalvåret, (The Utilisation of Summerhouses in Wintertime), Juristen 1991, pp Anmeldelse af Peter Blume, Peter Christensen og Anita Rønne, Retlig regulering. Teknik og Metode, (A Review of the book of Peter Blume, Peter Christensen and Anita Rønne on Legal Regulation. Technique and Methodology) in Juristen 1991, pp Anmeldelse af Peter Pagh Miljøerstatningsret, (A Review of the book of Peter Pagh on Environmental Liability), in Ugeskrift for Retsvæsen 1991B, pp Aftaler som nyt virkemiddel i miljøretten, (Agreements as a New Instrument in Environmental Law), Ugeskrift for Retsvidenskab 1991B p Anmeldelse af Gabriel Michanek Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med særskilt inriktning på frågan om energihushållning, (A Review of the Thesis of Gabriel Michanek on Energy Law) in Tidsskrift for Retsvitenskab, Den under Miljøministeriet henhørende regulering af landbrugets miljøforhold, (The Agriculture Environmental Law), in Juristen 1990, pp Updated:

14 Nogle betragtninger om regulering af landbrugets forureningsforhold, (Some Legal Aspect of the Environmental Regulation of Agriculture), in Juristen 1989, pp Administrativ rekurs, (Administraive Appeal), in Basse mfl. (red.) Forvaltningsret. Almindelige emner (Public Law. General Problems), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. Udgave, 1989, p Fremtidens Miljøforvaltere hvem skal det være? (The Responsible Managers in Environmental Administration), in Retspolitisk Status, 1988, p Miljøankenævnets praksis en replik til Johan Garde, (The Environmental Protection Appeal Board - a Replay to Johan Garde), in Ugeskrift for Retsvæsen 1988B, pp Klagebehandling. Rekurssystemet i skatteforvaltning (Administrative Appeal in Tax Law), Revision & Regnskabsvæsen, No , pp Betragtninger bag valget af og mellem flere former for lægdommerdeltagelse i strafferetsplejen, (The Reasons behind the Legislators Use of Lay Judges in Criminal Cases), in Juristen 1987, pp Strafferettens almindelige del og særlovsovertrædelser (The General Part of the Criminal Code and Special Acts on Economic Crimes), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1987, pp Anmeldelse af Inge Lorange Backer Naturvern og naturinngrep (A Review of the Thesis of Inge Lorange Backer on Nature Protection and Land Use), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1987, pp Anmeldelse af Jon Andersen Forvaltningsret. Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse (A Review of the book of Jon Andersen Public Law. Decisions, Legal Basis and Control ), in Revision & Regnskabsvæsen 1986, pp Mere om ankenævn som procespart en replik (More Aspects concerning An Appeal Board as a Part in Court Cases), in Ugeskrift for Retsvæsen 1984B, pp Kan ankenævn være procespart i en offentligretlig retssag? (Is it possible for an Appeal Body to Act as a Person in a Court Case?), in Juristen 1984 pp Organisationer og omgivelser en anmeldelse med forskningsmetodiske betragtninger, (Organisations and their Surroundings - A Review based on Analytical Aspects), in Retfærd 1983, pp Together with Knud Kristensen Græsrodsbevægelser og energiret (Environmental Organisations and Energy Law), in Retfærd 1982, pp Updated:

15 The concept of interest in administrative litigation, personal interest, collective interest, action popularis, especially in environmental matters in a Report published by the Supreme Court and the Ministry of Justice, May 1982, pp Miljøbeskyttelse indsats, resultat og perspektiver, (Environmental Protection - Activities, Results and Perspectives), in Juristen & Økonomen 1981, p Miljøankenævnet, dets virksomhed og dets fremtid (The Environmental Protection Appeal Board, its Praxis and its Future), in Juristen & Økonomen, 1981, pp Medborgerprotest som juridisk problem. Klager og offentlighed. Rapporter fra Miljøministeriets tværgående lovgennemgang, (Access to justice etc. as a judicial concept), in Politica, 1981, pp Together with Svend Askær and Svend Haagen Madsen Fagforeninger og græsrodsorganisationer (Trade unions and onvironmental organisations), Juristen & Økonomen 1981, pp Borgerindflydelse hvad er det? (What is the content of Access to Justice?), in Tidsskriftet Den Frie Lærerhøjskole Together with Svend Askær Borgerindflydelse eller brugerindflydelse? (Participation by citizens or participation by Consumers), Juristen & Økonomen 1981 F, pp Miljøankenævnet, dets anvendelse og dets virksomhed Et eksempel på erhversorganisationers indflydelse på den offentlige forvaltning, (The Environmental Protection Appeal Board - An Example of the Influence of Business Organisation in Public Administration), in Retfærd nr. 15, 1980, pp Kan en græsrodsorganisation optræde som klager ved en adminstrativ klageinstans eller ved domstolene? (Is it Possible for an Environmental Organisation to have Access to the Appeal Systems and to the Courts), in Juristen & Økonomen 1979, pp Om adgangen for en forvaltningsmyndighed til at ændre til skade for en klager (Reformatio in Pejus), in Juristen & Økonomen, 1979, pp Nogle forfatningsretlige synspunkter vedrørende ægteskabssagernes fremtidige forum, (Constitutional Aspects concerning the Future Forum for Marital Rights Disputes), in Ugeskrift for Retsvæsen 1976 B, pp Updated:

16 SHORT ARTICLES IN ELECTRONIC PUBLICATIONS Lovforslaget til gennemførelse af Offshoresikkerhedsdirektivet følger ikke direktivets intentioner (The Danish Bill on the implementation of the EU s Offshoresecurity Directive is not EU-conform ) in Altinget.dk, 2. December 2014 Ny lovgivning skaber forvirring: En kritik af lovforslag om ændring af offshoresikkerhedsloven, havmiljøloven og miljøskadeloven (A critical comment on the Danish Bill on the implementation of the Offshoresecurity Act, the Marine Environmental Act and Environmental Liability Act ) in Altinget.dk 21st of October 2014 Lovgivning begrænser vandselskabers muligheder for at være energismarte ( The barriers in the legislations for the Energy Smart Water Utilities) in Altinget.dk, 2nd of September 2014 Hvilken lovteknik er den bedste i en klimalov? (The Smartest Legal Design for a Climate Act) in Altinget 2nd of June 2014 Lovgivning på tværs, tak (Holistic Legislation, Thanks), in Vedvarende Energi & Miljø, no. 6, 2010, p Klimatilpasset Lovgivning? (Climate Adjusted Legislation?) in Klima & Tilpasning, Koordineringsenheden for Klimatilpasning Conference Magazine, 25th of October 2010, pp. 50. SCIENTIFIC REPORTS Juridisk responsum om den gældende grønlandske lovgivning vurderet i lyset af Århuskonventionen: et bidrag til Grønlands Selvstyres overvejelser om at forbeholdet i den danske ratificering af konventionen ophæves, ( Legal Opinion on the Current Legislative Conditions for Making the Aarhus Conventions Covering also Greenland). legal opinion to the Greenland Self-government, Juni 2014 Et eventuelt bortskaffelses- og betalingsansvar efter dansk og grønlandsk ret begrundet i efterlandte anlæg, bygninger, forureninger m.v. i det åbne land (Liability and responsibility for waste, old buildings and contaminated soil in Greenland), legal opinion to the Greenland Self-government, 2014 Energismarte vandselskaber - de lovgivningsmæssige rammebetingelser (Energysmart Water Utilities); ForskEl, februar 2014 (133 pages) Updated:

Publikationsliste Ellen Margrethe Basse INDHOLD I PUBLIKATIONSLISTEN

Publikationsliste Ellen Margrethe Basse INDHOLD I PUBLIKATIONSLISTEN INDHOLD I PUBLIKATIONSLISTEN - Bøger - Bogbidrag - Internationale artikler - Artikler i danske og nordiske tidsskrifter - Artikler om aktuelle emner publiceret på elektronisk (kun de nyeste) - Faglige

Læs mere

Redaktør og medforfatter af Miljøretten 5 - Risici, produkter og organismer, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007

Redaktør og medforfatter af Miljøretten 5 - Risici, produkter og organismer, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007 BØGER Medredaktør og medforfatter sammen med Cécile Pelaudeix, Governance of Arctic Offshore Oil and Gas, Routedge, June 2017 Erhvervsmiljøretten. Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces-

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Eksamensopgivelser til sommereksamen ED 2. del Juridisk engelsk 4. semester Marianne Larsen. Studium: Fag: Semester: Undervisers navn:

Eksamensopgivelser til sommereksamen ED 2. del Juridisk engelsk 4. semester Marianne Larsen. Studium: Fag: Semester: Undervisers navn: Eksamensopgivelser til sommereksamen 2008 Studium: Fag: Semester: Undervisers navn: ED 2. del Juridisk engelsk 4. semester Bog (titel, forfatter, år, forlag ect.) Law for Business Students, Alix Adams,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Suppleringsarv og ægtefællepension Holdgaard, M. & Grønborg, J. U. 7 dec. 2013 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 49, s. 455-460 6 s.

Suppleringsarv og ægtefællepension Holdgaard, M. & Grønborg, J. U. 7 dec. 2013 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 49, s. 455-460 6 s. Marianne Holdgaard Professor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk Institut Postaddresse: Niels Jernes Vej 8 A, 213 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Niels Jernes Vej 8 A, 213 9220 Aalborg Ø

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Globaliseringens klimatiske udfordringer

Globaliseringens klimatiske udfordringer Globaliseringens klimatiske udfordringer Indlæg den 3.9.2008 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Klimasekretariatet Aarhus Universitet www.klima.au.dk Regionens globaliseringsstategi Hvor påvirker

Læs mere

Mere biomasse. Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mere biomasse. Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Mere biomasse Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Temaer HVOR MEGET mere biomasse? Mere biomasse HVORFRA? Mere biomasse HVORDAN? HVOR MEGET

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015

Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015 Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015 Gert Laursen, Hydrogeneralist The Municipality of Odense, Denmark Urbanisation, water abstraction and climate adaptation City

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 12. marts 2012 Interparlamentarisk møde i København den

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability.

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability. ICELAND2011 Danish Architects interest in Sustainable Architecture Mikael Koch Chief Advisor Sustainability Danish Association of Architectural Firms Sustainable architecture DANSKE ARK states: The future

Læs mere

Published work - Peter Pagh - Books and articles:

Published work - Peter Pagh - Books and articles: Published work - Peter Pagh - Books and articles: * Compendium in Constitutional Law, 50 pages, June 1988 * Book: EC-Environmental law, 1990 - Danish title: "EF-miljøret". * Article: Administrative and

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Behovet for politisk handlekraft Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Klimapolitik: hvad er det? Montreal Protokol (1989): Ozone regulering and Freon (CFCs) udfasningsplan.

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Developments and outlooks for biogas in Denmark Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Agenda Brief overlook history and status Targets for biogas development in

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag*

Juridiske kandidatvalgfag* Juridiske kandidatvalgfag* Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! E13 F14 E14 F15 E15 F16 Studienævn By ECTS Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Nis Jul Clausen 8901402

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Aarhus Nordiske Folkemøde 2015

Aarhus Nordiske Folkemøde 2015 Aarhus Folkemøde Aarhus Nordiske Folkemøde 2015 Nordic City Network og Aarhus Kommune Per Riisom Vi er et borger /politiker forum om byudvikling i nordiske byer. Det er aldrig set før. De byer vi ønsker!

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Eksperter, borgere og medier

Eksperter, borgere og medier Eksperter, borgere og medier David Budtz Pedersen Professor MSO & Head of Research Humanomics Research Centre Aalborg University Copenhagen 24 August 2017 The 12th Nordic Public Health Conference Kampen

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere