List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS"

Transkript

1 THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS - Books - Book Contributions - International Articles - Articles in Dansih and Nordic Periodicals - Short articles in Electronic Publications (only the resent years publications) - Scientific reports BOOKS Environmental Law in Denmark, DJOEF Publisher and Wolters Kluwer, 2013/ Denmark supplement 85 of the International Encyclopaedia of Laws - Environmental Law, Wolters Kluwer. Law & Business, December 2012 (435 pages) Co-author of Håndbog for psykiatribrugere og pårørende Kend dine rettigheder, 1., 2., 3. and 4. udgave (Reference book for psychiatry-users and their relatives - Know your rights, 2nd Edition), SIND/PsykInfo Forlaget and DE , 2009, 2006 and Vedvarende energi de lovgivningsmæssige rammebetingelser, (Renewabel Energy the regulatory framework) DJØF Publisher, Copenhagen Co-author of Beyond Kyoto: Adressing the Challenges of Climate Change. Science meets Industry, Policy and Public, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 8, org/ /8/1;jsessionid=e3ae7a874ec2878a64ee7bb74905fcde.c1 Co-author of Håndbog for psykiatribrugere og pårørende Kend dine rettigheder, 3. udgave (Reference book for psychiatry-users and their relatives - Know your rights, 3rd Edition), PsykInfo Forlaget, SIND and DE Editor and co-author of Miljøretten 6 - Energi og klima (Environmental Law 6 - Energy and Climate), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 5 - Risici, produkter og organismer, 2. udgave (Environmental Law 5 - Risks, products and organisms, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 4 - Forurenende anlæg og processer, 2. udgave (Environmental Law 4 - Polluting installations and processes, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Updated:

2 Editor and co-author of Miljøretten 3 - Affald, jord, vand og råstoffer, 2. udgave (Environmental Law 3 - Waste, soil, water and raw material, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 2 - Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse, 2. udgave (Environmental Law 2 - Land use, nature- and culture protection, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udgave (Environmental Law 1 - General topics, 2nd Edition), DJØF Publisher, Copenhagen Environmental Law. supplement Denmark 4th edition in K. Deketelaere, Kluwer Law & Taxation Publishers, International Encyclopaedia Laws, 2004/ Environmental Law - Denmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Kluwer 2nd edition 2004 (same book as Kluwer 4th edition). Co-author of Havnearealer - håndbog om rettigheder og pligter (Port areas - reference book on rights and obligations), DJØF Publisher, Copenhagen Editor of Miljøretten VI - Registre (Environmental Law VI - Register), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten V - Risici, produkter og organismer (Environmental Law V - Risks, products and organisms), DJØF Publisher, Copenhagen Co-editor and co-author of Fågelperspektiv på rättsordningen - Vänbok till Staffan Westerlund (Birds-eye view on the legal system - In honour of Staffan Westerlund), Iustus Förlag, Stockholm Editor and co-author of Miljøretten IV - Forurenende anlæg og processer (Environmental Law IV - Polluting installations and processes), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten III - Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund (Environmental Law III - Waste, soil, water, raw material and underground), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten II - Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse (Environmental Law II - Land use, nature- and culture protection), DJØF Publisher, Copenhagen Editor and co-author of Miljøretten I - Almindelige Emner (Environmental Law I - General topics), DJØF Publisher, Copenhagen Together with Helle Tegner Anker editor and co-author of Land Use and Nature Protection - emerging legal aspects, DJØF Publisher, Copenhagen Transport af farligt gods ad vej og jernbane - regler og standarder (Transport of Dangerous Goods by Road and Railway), Nyt Juridisk Forlag/DJØF, Copenhagen Updated:

3 Environmental Law. Supplement Denmark 3rd edition in K. Deketelaere, Kluwer Law & Taxation Publishers, International Encyclopaedia Laws, The Hague 1999./ Environmental law -Denmark DJØF Publisher & Kluwer Law International, Copenhagen 2000 (same book as Kluwer 3rd edition). Miljøret samspillet mellem lovgivning og aftalte ordninger (Environmental Law Relations between Law and Agreements) Greens Jura Bibliotek, Copenhagen Editor and co-author of Håndhævelse af miljølovgivning (Enforcement of Environmental Law), GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Environmental Law - from International Law to National Law, GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Miljøkonsekvensvurderinger - i et retligt perspektiv (Environmental Impact Assessment - in a Legal Perspective), Gad Jura, Copenhagen Together with Henrik Zahle editor and co-author of To reguleringstraditioner - Om sondringen mellem offentlig ret og privatret (Two Legal Traditions the interplay between public law and private law), GadJura, Copenhagen Editor and co-author of Bæredygtighed - en retsteoretisk begrebsanalyse (Sustainable Development - a jurisprudential analysis), GadJura, Copenhagen Affaldslovgivning - et samspil mellem miljø- og konkurrencelovgivning (Waste Law - Interrelation between Environmental Law and Trade Law), GadJura, Copenhagen Together with Claus Tønnesen and Dorthe Wiisbye, Miljøerstatningsloven - med kommentarer (The Environmental Liability Act with Comments), Gad Jura, Copenhagen Introduktion til miljøret (Introduction to Environmental Law), 2. udgave, GadJura, Copenhagen 1995 Editor and co-author of Miljørettens Grundspørgsmål (The Basic Question in Environmental Law), Gad- Jura, Copenhagen Forurenet jord - pligter og rettigheder (Polluted Soil - Duties and Rights), GadJura, Copenhagen Together with Vibeke Jensen editor and co-author of Regulering og styring - bidrag til den juridiske forskeruddannelse (Regulations and Governance - Contribution to the Judicial Research Education), G.E.C. Gads Forlag,Copenhagen Updated:

4 Forurenet jord - hvem bærer ansvaret? (Polluted Soil - Who is Responsible?), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Together with Vibeke Jensen editor and co-author of Regulering og styring - fornyelse af juridisk teori og metode (Regulations and Governance - New Approaches in the Judicial Theory and Methodology), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Editor and co-author of Regulering og styring. En juridisk teori- og metodebog (Regulations and Governance - A Textbook concerning Judicial Theory and Methodology), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Miljøankenævnet. En analyse af Nævnets organisation, arbejdsgrundlag og funktionsmåde ud fra retlige og andre samfundsvidenskabelige synsvinkler (The Environmental Protection Appeal Board - A Judicial and Social Science Analyse of the Organisation, Legal Basis and Praxis of the Board), G.E.G Gads Forlag, Copenhagen Erhvervsmiljøret (Business Environmental Law), G.E.C. Gads Forlag, Copenhagen Together with Svend Askær editor and co-author of Et yndigt land - om miljø og planlægning (A lovely Country - on Environment and Planning), Modtryk, Aarhus 1981 BOOK CONTRIBUTIONS The European Union s Role in the Development of Global Environmental Law, in Bent Jesper Christensen (ed.), Globalization: Strategies and Effects, Springer (in press) Contributions by chapters in books already mentioned in the section Books (where I have been (co)editor will not be repeated in this section. The existing regulatory conditions for Energy smart water utilities : Promotion of sustainable energy transition in L. Squintani and H.H.B. Vedder with M. Reese and B. Vanheusden (eds.) Sustainable Energy United in Diversity. Challenges and approaches in energy transition in the EU, European Environmental Law Forum (EELF) Book Series, Vol. 1, 2014, pp Together with Tine Sommer Common Concern for retsudviklingen i Grønland (Common Concerning for the Fragmentation of the Legislation covering Greenland), in Thomas Gammeltoft-Hansen, Ida Elisbeth Kock, Bettina Lemann Kristiansen & Sten Schaumburg-Müller (eds.) Protecting the Rights of Others, Droef Publisher, 2013, pp Reguleringen af anvendelsen af biomasse og affald til energiformål (The Law on the utilisation of Biomass and Waste as Renewable Energy Sources) in Lena Gipperth and Charlotta Zetterberg (eds.) Miljörättsliga Updated:

5 Perspektiv och Tankevändor: Vänbok til Jan Darpö & Gabriel Michanek (Environmental Law Perspectives and Approaches), Iustus Förlag, pp Miljøansvarsreglerne om fastlæggelse af de ansvarlige og ansvarsgrundlaget (The responsible operator and the concept of responsibility in the rules on Environmental Liability) i Niels Fenger, Mads Bryde Andersen, Lars Bo Langsted, og Lars Lindencrone Petersen (red.), Festskrift til Erik Werlauff, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012, side Bæredygtighedskonceptet som bestemmende for reguleringsdesign - med EU s regulering af vedvarende energi (VE) som eksempel (the Concept of Sustainability as guiding for the legal design - with the sustainability criteria as example) i Ole Kristian Fauchald, Inge Lorange Backer og Christina Voigt (red.), Pro Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge, Universitetsforlaget, Oslo, 2012, side Miljøretlige udfordringer i Grønland (Environmental law challenges in Greenland) i Marita Akhøj Nielsen (red.) Grønlands fascinationskraft. Fortællinger om polarforskningen. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2012, side Vi skal forvalte vore ressourcer bedre (We need to ensure a more sustainable use of resources) i 40 år for grøn velfærd?, Miljøministeriet 2012, side Together with Julian Juergensmeyer Civil Law and Common Law Systems in Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen and Anita Rønne (eds.), Legal Systems and Wind Energy. A Comparative Perspective, DJØF Publishing, 2008, p Together with Jørgen Dalberg-Larsen The Danish Legal System in Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen and Anita Rønne (eds.), Legal Systems and Wind Energy. A Comparative Perspective, DJØF Publishing, 2008, p Et juridisk perspektiv på uredelighed i videnskaben (A legal view on Scientific Fraudulence) in Henrik Balslev and Volker Loeschcke (eds.) Plagiering og anden videnskabelig uredelighed - fra etik til jura (Plagiarizing and onther Scientific Fraudulence - from ethics to law), Husets Forlag, 2008, p EF-domstolens dom C-176/03 og dens betydning for harmonisering af strafferetten (European Court of Justice Judgement C-176/03 and its impact on harmonization of Criminal Law) in Anette Møller-Sørensen og Anette Storgaard (eds.) Jurist uden omsvøb (a straight jurist) Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen (In honour of Gorm Toftegaard Nielsen), Christian Ejlers Forlag, 2007, p Ankenævn på miljø- og naturområdet (Appeal Boards in the field of Environment and Nature) in Lars Ramshøj (ed.) Fast ejendomsret - Synsvinkler & synspunkter (Real Property Law - standpoints & view- Updated:

6 points) Festskrift til Orla Friis Jensen (In honour of Orla Friis Jensen), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007, p Comparative Analysis of the Precautionary Principle in the Nordic Countries - Denmark in Nicolas de Sadeleer (ed.) Implementing the Precautionary Principle - Approaches from the Nordic Countries, EU and USA, Earthscan, 2007, p Self-regulation and agreements as regulatory tools in Birgitte Egelund Olsen & Karsten Egelund Olsen (eds.) Regulation in the EU, Thomson/Sweet & Maxweel, 2006, p Ombudsmandens rolle inden for miljøområdet (The role of the Ombudsmand within administration of Environmental Law) in Peter Garde, Steen Rønsholdt, Jens Olsen, Arne Fliflet and Jens møller (eds.), Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen (In honour of Hans Gammeltoft-Hansen), DJØF Publisher, 2004, pp Miljøretten (Environmental Law) in André Wang Hansen, Helge Kragh, Svend Larsen, Palle Lykke og Jens Chr. Manniche (eds.) Topforskning ved aarhus Universitet (Top class Research at Aarhus Universitet - a Jubilee Anthology), Aarhus University Press, 2003, pp The Ombudsman as Protector of Environmental Rights in Afmælisrit Til heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum 20. febrúar 2001 (In honour of Gunnar G. Schram), Almenna bókafélagið, Reykjavik 2002, pp Environmental Protection in Denmark in Børge Dahl, Torben Melchior, Ditlev Tamm (eds.) Danish Law in a European Perspective 2nd Edition, Thomson Publishers, Copenhagen 2002, pp Together with Helle Tegner Anker Denmark Danemark in Jonas Ebbesson (ed.) Access to Justice in Environmental Matters in the EU Comparative Environmental Law & Policy Series, Volume 3, pp , The Hauge Environmental Liability Modern Developments in Peter Wahlgren (ed.) Tort Liability and Insurance Scandinavian Studies in Law Volume 41, pp , Stockholm Together with Ulli Zeitler The Ethical Rationale of the Concept of Sustainability, and Rationality Conflicts in Environmental Law in Suzanne Beckmann and Erik Kloppenborg Madsen (eds.) Environmental Regulation and Rationality, Aarhus University Press, pp , Aarhus Together with Helle Tegner Anker Rationality, Environmental Law and Biodiversity in Suzanne Beckmann and Erik Kloppenborg Madsen (eds.) Environmental Regulation and Rationality, Aarhus University Press, pp , Aarhus Updated:

7 Environmental Liability - Functions and Traditions in Pekka Vihervuori, Kari Kuusiniemi and Jari Salila (eds.) Juhlajulkaisu Erkki Johannes Hollo, Kauppakaari, pp , Helsinki Together with Martin Enevoldsen Negotiated Decision-Making in Denmark: Public-Private Agreements in Land Use and Waste Management Policy in Doudewijn de Ward (ed.) Negotiated Decision-Making, Boom Juridische uitgevers, pp , Den Haag Udviklingstendenser i miljøretten ( Evolution Tendencies within Environmental Law ) in Carsten Henrichsen, Anette Storgaard and Jens Vedsted-Hansen (eds.) Lovens liv ( Life of Law ), DJØF Publisher, pp , Copenhagen En bæredygtig retsorden ( A Sustainable Legal order ) published in Dansk Naturpolitik i Bæredygtighedens Perspektiv, (Danish Policy concerning Naturprotection in a Sustainable Context), Report 2/2000, pp , Copenhagen Together with Hjalte Rasmussen Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet og i andet internationalt samarbejde, (Danish Participation in European and International Corporation) as part of the Conference on the Need for an Amendment to the Danish Constitution), published on the Homepage of the Danish Parliament; Environmental Law in Denmark (Part A) in Koemann (ed.) Environmental Law in Europe, Kluwer Law, pp , Den Haag Soil pollution in Denmark in R. Seerden and Kurt Deketelaere (eds.) Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in the EU Member States and the United States, Gronningen, Metro. Intersentia, pp , Antwerpen Denmark. Nouveaux projets de loi danois relatifs à la protection des eaux souterraines et Décision de la Cour suprême en mati`re de responsabilité environnementale in Revue Européenne De Droit De L Environnement, pp , Limoges Miljøet og grundloven (The Constitution and the Environment) in Lise Togeby (Ed.) Den demokratiske udfordring, Hans Reitzels Forlag, pp , Copenhagen Retssikkerhed i kommunalforvaltningen med særlig henblik på miljøbeskyttelsens retsregler (Law and Order in the Municipal Administration Especially in Relation to Environmental Law ) in Erik Harder et al (eds.) Kommunestyre i retlige rammer, Kommunekredit, pp , Copenhagen Updated:

8 Trade Law Aspects in Relation to use of Environmental Agreements in Pieter Glasbergen (ed.) Co-operative Environmental Governance. Public-Private Agreements as a Policy Strategy Kluwer Academic Publishers, pp , London Forhållandet mellam producentansvar och EU s konkurrenceregler nogra perspektiv, (The Relation Between Responsibility of the Producer and the EU Trade Law - Some Perspectives), in Nordic Council of Ministers publication Producentansvar I Norden nordisk seminar (Producer Liability in the Nordic - Nordic Seminar) TemaNord Miljø 1998:522, pp , Copenhagen Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet (Legal Assesment of Large Development Projects Impact on the Environment, in Det 33 Nordiske Juristmøde, Copenhagen: De Nordiske Juristmøder, pp , Copenhagen Protection of the Physical Environment i Melchior, Dahl, Rehof and Tamm(eds.), Danish Law, GadJura, pp , Copenhagen Styringshensyn og styringsinstrumenter i nordisk forvaltningsret I et europæisk perspektiv (Goals and Means in Nordic Public Law - In an European Perspective), in Frederik Sejersted (ed.) Nordisk Forvaltningsrett i møte med EF-retten, Universitetsforlaget, pp , Oslo Public Environmental Law in Denmark, in R. Seerden and M. Heldeweg (eds.) Comparative Environmental Law in Europe. An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States, Maklu Uitgevers, pp , Antwerpen Dansk implementering af VVM-direktivet (Danish Implementation of the Directive on Environmental Impact Assessment) in The Ministry of theenvironment and Energy (eds.) Retligt set - synsvinkler på arealanvendelsen (Legaly speaking - views on land use), DJØF Publisher, pp ,Copenhagen Introduction to Danish Environmental Law in Erkki Hollo and Kari Marttinen (eds.), North European Environmental Law, Finnish Society of Law, pp , Helsinki Solid Waste Management Public Power and Monopoly or Private Market? in Erkki Hollo og Kari Marttinen (eds.), North European Environmental Law, Finnish Society of Law, pp , Helsinki Sammen med Eva Jacobsen Denmark in Karel van der Zwiep and Chris Backers (eds.) Integrated System for Conservation of Marine Environments, pp , Baden-Baden EIA in Connection with the Construction of Bridges over the Danish Straits I Frank Horn (ed.) The Legal Status of the Individual in Nordic Environmental Law, pp , Lapland Updated:

9 Environmental Impact Assessment (EIA) in the First Nordic EU Environmental Law, Dansk Miljøretlig Forening, pp , Copenhagen Environmental Contracts: A new Instrument to be used in the Danish Regulation of Environmental Law in Jan M. van Dunné (ed.) Environmental Contracts and Covenants: New Instruments for a Realistic Environmental Policy, pp , Rotterdam Beviskrav og konsekvensvurderinger i miljøretten (The Legal Aspects concerning Proof and Environmental Impact Assessment), in Peter Blume and Hanne Petersen (eds.) Rettens Polycentri, Akademisk Forlag, pp , Copenhagen Udvikling af retsdogmatikken gennem anvendelse af andre samfundsvidenskaber (Development of the Legal Dogmatic Theory by Utilisation of other Theories in the Social Science) in J. Uggerud (ed.) Forvaltningsrett og rettskildelære, Universitetsforlaget, Oslo 1992, - the same article in Retfærd no. 44, pp , Copenhagen Branchelovvejledninger vedrørende bygge- og anlægsaffald (Guidelines on Waste from Building-projects related to the Branches), in Miljøstyrelsen, Miljørapport no. 160, Copenhagen Genanvendelse af bygge og anlægsaffald. Regelgrundlag og styringsmidler, (Recycling of Waste from Building-projects. The Law and Means), Miljørapport no. 129, Copenhagen Aftalekonstruktioner som tegn på deregulering Nogle retsteoretiske spørgsmål, (Contracts as a Part of Deregulation - Some Scientific Questions), in Lis Frost (ed.) Deregulering - Ret uden regler (Deregulation - Law without Rules), Aarhus Universitets Forlag, Aarhus INTERNATIONAL ARTICLES The Conditions for Future Energy-Smart Water Utilities under EU and Danish Law and Policy, Scandinavian Studies in Law, Vol. 60, 2014 The Legal Design of Sustainability Criteria on Biofuels Used by the European Union, Environmental Practice, Cambridge University, 2013, Environmental Practice, Vol. 15, No. 1 Urbanization and Growth Management in Europe, in Urban Lawyer, Vol. 42, no. 4 and Vol. 43, no. 1, Fall 2010/Winter 2011, pp Regulatory approaches related to renewable energy technologies in the EU and Denmark with sloar energy technologies as examples in Environmental Liability, Lawtext Publishing, England, vol. 18, issue 5, pp (2010). Updated:

10 Together with Sanford E. Gaines Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities as Part of the Post-2012 Climate Regime, in Nordisk Miljörättslig Tidsskrift (Nordic Environmental Law Journal), 2010:2, pp The future climate change regime for the COP15 agenda, in Environmental Liability, Lawtext Publishing, England, vol. 17, issue 2, pp (2009). Together with Helle Tegner Anker Les changements en droit et politique de l environnement au Danemark depuis 2001 in Revue Européenne de droit de l environnement, 3/2004, pp Together with Bent Ole Gram Mortensen and Anita Rønne Myndighedsopgaver udøvet af private virksomheder systemansvar. (Private enterprises with public power - the powers of the System Responsible Enterprises in the Danish Electricity Supply Act), MARIUS Scandinavian Institute of Maritime Law, Oslo, 2004, No. 319, pp Together with Sandford E. Gaines How Thinking About Trade Can Improve Environmental Performance: Trade Issues in Environmental Labelling Systems in Environmental Liability, Lawtext Publishing, Volume 8 Issue 3, pp , Oxon England Together with Julian C. Juergensmeyer and James C. Nicholas Perspectives Concerning the Use of Environmental Mitigation Fees as Incentives in Environmental Protection, in Environmental Liability Lawtext Publishing, vol 7. issue 2, p and vol.8, pp , Oxon England Environmental Liability or Compensation to the Land Owner in Ground Water Pollution, in Environmental Liability, Lawtext Publishing, vol 6. pp , Oxon England The Contracts Model - the Merits of a Voluntary Approach, in Environmental Liability, Sweet & Maxwell, vol. 2 pp , London ARTICLES IN DANISH AND NORDIC PERIODICALS Evalueringen af vandselskabernes rammebetingelser (Evaluation of the Legal Framework for the Water Utilities ) in Tidsskrift for Miljøret 2015, nr. 1, pp Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen. Del I: Myndigheds- og ejerinteresser, støjregler og afgørelser vedrørende anlæg i Frederiksberg Kommune, (The Legal Conditions on Environmental Noise from the Metrobuilding Activities. Part I: The Autorities Public and Private Interests, the rules on environmental noise and the decision concerning facilities in Frederiksberg Municipality) in Tidsskrift for Miljøret 2014, nr. 11, pp Updated:

11 Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen. Del II: Afgørelserne vedrørende anlæg i Københavns Kommune og ændringen af Cityringloven, (The Legal Conditions on Environmental Noise from the Metrobuilding Activities. Part II: The decision concerning facilities in Copenhagen and the amendmend of the Act on the Cityring) in Tidsskrift for Miljøret 2014, nr. 12, pp Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelser 2013 (Decisions made by the Nature- and Environmental Protection Appeal Board in 2013) in Kendelser om Fast Ejendom 2014, vol. 6, pp. Lovgivning om råstof- og olieindvindinger, miljø, jagt og fiskeri i Grønland, (The law on extraction of raw materials and hydrocarbon, environment, hunting and fishery in Greenland), i Tidsskrift for Miljøret 2012, nr. 12, pp Lovgivning på vej mod det biomassebaserede samfund - eller? (Is legislation on its way to a bioeconomy - or?), i ntidsskrift for Miljø, 2012, nr. 9, pp Anmeldelse af Marie Odgaard, Afgifter og affaldsregulering. Miljøafgifter på affaldsområdet, (Review of Marie Odgaars Ph.D. thesis on waste taxes) Ugeskrift for Retsvæsen 2012 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (Jugement made by the Nature and Environmental Protection Appeal Board) in Kendelser om Fast Ejendom 2012, p Miljøklagenævnets afgørelser (Jugement made by the Environmental Protection Appeal Board) i Kendelser om Fast Ejendom 2011, p Lovgivning på tværs, tak (Holistic Legislation, Thanks), in Vedvarende Energi & Miljø, no. 6, 2010, p Klimatilpasset Lovgivning? (Climate Adjusted Legislation?) in Klima & Tilpasning, Koordineringsenheden for Klimatilpasning Conference Magazine, 25th of October 2010, p. 50. Fremmer eller begrænser lovgivningen anvendelse af solenergi i Danmark? (Does Legislation promote or restrict the use of solar energy in Denmark), in Tidsskrift for Miljø, Oktober 2010, p To principielle domme om kvotedirektivet kan skabe usikkerhed (Two test cases regarding The Emissions Trading Directive can cause uncertainty), in Tidsskrift for Miljø, November 2009, p Centrale emner på FN s klimatopmøde i København (COP15) (Core topics during COP15) in Tidsskrift for Miljø, November 2009, p Review of Eivind Smith Konstitusjonelt demokrati (Constitutional Democracy) in Tidsskrift for retssvitenskap, 2008, p Updated:

12 Klimakonference (Climate Conference) in Tidsskrift for Miljø, December 2008, article no. 324, p Klimaregulering - et nyt reguleringssystem (Climate Regulation - a new Regulation Regime) in Økonomi & Politik vol. 3 October 2007, p Energiudnyttelse i bygninger - en del af klimapolitikken (Energy Utilization in Buildings - a part of the Climate Regulation) in Tidsskrift for Miljø vol. 1 January 2006, p Kommunale affaldsselskaber anno 2006: Skal affaldsselskabet være et I/S eller et A/S? (Municipal Waste Companies in 2006: Shall the company be a I/S (unlimited) or a A/S (limited)) in Stads- og Havneingeniøren, vol , p Together with Birgitte Egelund Olsen Masteruddannelse i miljø og energiret (Master in Environmental and Energy Law) in Tidsskrift for Miljøret 2005, vol. 4, p Together with Birgitte Egelund Olsen Kommunernes myndigheds- og driftsherreroller på affaldsområdet (The Separation of the Municipality s dual Capacity as Authority and Entrepreneur in the Waste Treatment Sector) in Stads- & havneingeniøren, October 2004, p Together with Birgitte Egelund Olsen Kommunernes myndigheds og driftsherreroller på affaldsområdet (The Separation of the Municipality s dual Capacity as Authority and Entrepreneur in the Waste Treatment Sector) in Tidsskrift for Miljøret 2004, vol. 9, p Miljøret i 70 erne og i det nye årtusinde (Environmental Law in the 70s and in the new Milleneium) in Nordiska miljöskyddskonventionen och framtidens nordiska miljörätt, Nordiska Ministerrådet, APN 2002:728, pp Together with Peder Andersen Bæredygtigehed, reguleringstraditioner og virkemidlernes effektivitet (Sustainability, way of regulation and the effectiveness of the instruments) in Det Strategiske Miljøforskningsprogram (The newsletter of the Danish Strategic Environmental Research Programme) vol. 45, pp. 4-7 (2000) and vol. 46, pp. 4-7, Aarhus Together with Sanford E. Gaines Miljømærkning som middel til fremme af miljø og samhandel (Ecolabelling as a means to promote environment and trade), in Det Strategiske Miljøforskningsprograms Nyhedsbrev (The newsletter of the Danish Strategic Environmental Research Programme), vol. 46. pp , Aarhus Anmeldelse af Hans Chr. Bugges disputats Forurensningsansvaret. Det økonomiske ansvar for å forebygge, reparere og erstatte skade ved forurensning (A Review of the Thesis of Hans Chr. Bugge on The Respon- Updated:

13 sibility of the Polluter. The Economic Responsibility concerning Precaution, Reparation and Economic Compensation of the Damage), in TfR 2000, s Anmeldelse af Peter Pagh s disputats Miljøansvar en ret for hvem?, (A Review of the Thesis of Peter Pagh concerning Environmental Liability - Who holds the Legal Rights?), Juristen 1999, pp Anmeldelse af Carl August Fleischer Plan- og bygningsretten (A Review of Carl August Fleischers The Law concerning Planning and Development), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1994, pp Om at anvende en regulerings- og styringstankegang (Legal Aspects concerning the Approach of Regulation and Governance), in Juristen 1993, pp Together with Jesper Jørgensen, Miljøaftaler en ny måde at sikre fleksibilititet på (Enviromental Contracts - A New Means to ensure Flexibility), in Revision & Regnsskab, 1993, p The Editor and co-author of a special issue of Juristen concerning Regulering & Styring (Regulation and Governance), Anmeldelse af Johan Garde Lovbemærkningers sandhedsværdi. Om miljøreformen , (A Review of the book of Johan Garde concerning the Truth of the Preliminary Reading connected to Environmental Acts), in Juristen, Anvendelse af sommerhuse til fritidsformål i vinterhalvåret, (The Utilisation of Summerhouses in Wintertime), Juristen 1991, pp Anmeldelse af Peter Blume, Peter Christensen og Anita Rønne, Retlig regulering. Teknik og Metode, (A Review of the book of Peter Blume, Peter Christensen and Anita Rønne on Legal Regulation. Technique and Methodology) in Juristen 1991, pp Anmeldelse af Peter Pagh Miljøerstatningsret, (A Review of the book of Peter Pagh on Environmental Liability), in Ugeskrift for Retsvæsen 1991B, pp Aftaler som nyt virkemiddel i miljøretten, (Agreements as a New Instrument in Environmental Law), Ugeskrift for Retsvidenskab 1991B p Anmeldelse af Gabriel Michanek Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med særskilt inriktning på frågan om energihushållning, (A Review of the Thesis of Gabriel Michanek on Energy Law) in Tidsskrift for Retsvitenskab, Den under Miljøministeriet henhørende regulering af landbrugets miljøforhold, (The Agriculture Environmental Law), in Juristen 1990, pp Updated:

14 Nogle betragtninger om regulering af landbrugets forureningsforhold, (Some Legal Aspect of the Environmental Regulation of Agriculture), in Juristen 1989, pp Administrativ rekurs, (Administraive Appeal), in Basse mfl. (red.) Forvaltningsret. Almindelige emner (Public Law. General Problems), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. Udgave, 1989, p Fremtidens Miljøforvaltere hvem skal det være? (The Responsible Managers in Environmental Administration), in Retspolitisk Status, 1988, p Miljøankenævnets praksis en replik til Johan Garde, (The Environmental Protection Appeal Board - a Replay to Johan Garde), in Ugeskrift for Retsvæsen 1988B, pp Klagebehandling. Rekurssystemet i skatteforvaltning (Administrative Appeal in Tax Law), Revision & Regnskabsvæsen, No , pp Betragtninger bag valget af og mellem flere former for lægdommerdeltagelse i strafferetsplejen, (The Reasons behind the Legislators Use of Lay Judges in Criminal Cases), in Juristen 1987, pp Strafferettens almindelige del og særlovsovertrædelser (The General Part of the Criminal Code and Special Acts on Economic Crimes), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1987, pp Anmeldelse af Inge Lorange Backer Naturvern og naturinngrep (A Review of the Thesis of Inge Lorange Backer on Nature Protection and Land Use), in Tidsskrift for Retsvidenskab 1987, pp Anmeldelse af Jon Andersen Forvaltningsret. Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse (A Review of the book of Jon Andersen Public Law. Decisions, Legal Basis and Control ), in Revision & Regnskabsvæsen 1986, pp Mere om ankenævn som procespart en replik (More Aspects concerning An Appeal Board as a Part in Court Cases), in Ugeskrift for Retsvæsen 1984B, pp Kan ankenævn være procespart i en offentligretlig retssag? (Is it possible for an Appeal Body to Act as a Person in a Court Case?), in Juristen 1984 pp Organisationer og omgivelser en anmeldelse med forskningsmetodiske betragtninger, (Organisations and their Surroundings - A Review based on Analytical Aspects), in Retfærd 1983, pp Together with Knud Kristensen Græsrodsbevægelser og energiret (Environmental Organisations and Energy Law), in Retfærd 1982, pp Updated:

15 The concept of interest in administrative litigation, personal interest, collective interest, action popularis, especially in environmental matters in a Report published by the Supreme Court and the Ministry of Justice, May 1982, pp Miljøbeskyttelse indsats, resultat og perspektiver, (Environmental Protection - Activities, Results and Perspectives), in Juristen & Økonomen 1981, p Miljøankenævnet, dets virksomhed og dets fremtid (The Environmental Protection Appeal Board, its Praxis and its Future), in Juristen & Økonomen, 1981, pp Medborgerprotest som juridisk problem. Klager og offentlighed. Rapporter fra Miljøministeriets tværgående lovgennemgang, (Access to justice etc. as a judicial concept), in Politica, 1981, pp Together with Svend Askær and Svend Haagen Madsen Fagforeninger og græsrodsorganisationer (Trade unions and onvironmental organisations), Juristen & Økonomen 1981, pp Borgerindflydelse hvad er det? (What is the content of Access to Justice?), in Tidsskriftet Den Frie Lærerhøjskole Together with Svend Askær Borgerindflydelse eller brugerindflydelse? (Participation by citizens or participation by Consumers), Juristen & Økonomen 1981 F, pp Miljøankenævnet, dets anvendelse og dets virksomhed Et eksempel på erhversorganisationers indflydelse på den offentlige forvaltning, (The Environmental Protection Appeal Board - An Example of the Influence of Business Organisation in Public Administration), in Retfærd nr. 15, 1980, pp Kan en græsrodsorganisation optræde som klager ved en adminstrativ klageinstans eller ved domstolene? (Is it Possible for an Environmental Organisation to have Access to the Appeal Systems and to the Courts), in Juristen & Økonomen 1979, pp Om adgangen for en forvaltningsmyndighed til at ændre til skade for en klager (Reformatio in Pejus), in Juristen & Økonomen, 1979, pp Nogle forfatningsretlige synspunkter vedrørende ægteskabssagernes fremtidige forum, (Constitutional Aspects concerning the Future Forum for Marital Rights Disputes), in Ugeskrift for Retsvæsen 1976 B, pp Updated:

16 SHORT ARTICLES IN ELECTRONIC PUBLICATIONS Lovforslaget til gennemførelse af Offshoresikkerhedsdirektivet følger ikke direktivets intentioner (The Danish Bill on the implementation of the EU s Offshoresecurity Directive is not EU-conform ) in Altinget.dk, 2. December 2014 Ny lovgivning skaber forvirring: En kritik af lovforslag om ændring af offshoresikkerhedsloven, havmiljøloven og miljøskadeloven (A critical comment on the Danish Bill on the implementation of the Offshoresecurity Act, the Marine Environmental Act and Environmental Liability Act ) in Altinget.dk 21st of October 2014 Lovgivning begrænser vandselskabers muligheder for at være energismarte ( The barriers in the legislations for the Energy Smart Water Utilities) in Altinget.dk, 2nd of September 2014 Hvilken lovteknik er den bedste i en klimalov? (The Smartest Legal Design for a Climate Act) in Altinget 2nd of June 2014 Lovgivning på tværs, tak (Holistic Legislation, Thanks), in Vedvarende Energi & Miljø, no. 6, 2010, p Klimatilpasset Lovgivning? (Climate Adjusted Legislation?) in Klima & Tilpasning, Koordineringsenheden for Klimatilpasning Conference Magazine, 25th of October 2010, pp. 50. SCIENTIFIC REPORTS Juridisk responsum om den gældende grønlandske lovgivning vurderet i lyset af Århuskonventionen: et bidrag til Grønlands Selvstyres overvejelser om at forbeholdet i den danske ratificering af konventionen ophæves, ( Legal Opinion on the Current Legislative Conditions for Making the Aarhus Conventions Covering also Greenland). legal opinion to the Greenland Self-government, Juni 2014 Et eventuelt bortskaffelses- og betalingsansvar efter dansk og grønlandsk ret begrundet i efterlandte anlæg, bygninger, forureninger m.v. i det åbne land (Liability and responsibility for waste, old buildings and contaminated soil in Greenland), legal opinion to the Greenland Self-government, 2014 Energismarte vandselskaber - de lovgivningsmæssige rammebetingelser (Energysmart Water Utilities); ForskEl, februar 2014 (133 pages) Updated:

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 For at : Sætte fokus på den voksende befolkning af aktive, ældre medborgere

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik. dansk, europæisk, globalt

Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik. dansk, europæisk, globalt Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik dansk, europæisk, globalt Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord 9 Klimaproblemet i et samfundsøkonomisk perspektiv 11 Af Eirik S. Amundsen,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Nordisk adressemøde 2012 Oslo

Nordisk adressemøde 2012 Oslo Nordisk adressemøde 2012 Oslo Udvalgt fra den danske landerapport Selected highlights from Danish country report 30.-31. maj 2012 Nordisk adressemøde 2012 Oslo 1 Oversigt / Overview Ny regering nyt ministerie

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Supplerende oplysninger: København: GEUS. Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina. Torsdag 6 februar 10-12 (14)

Supplerende oplysninger: København: GEUS. Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina. Torsdag 6 februar 10-12 (14) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina Supplerende oplysninger: København: GEUS TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DATO 10. januar 2014

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Ret, individ og kollektiv

Ret, individ og kollektiv Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen Lars Johannsen

Læs mere