KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar Indledning. Definition af kondens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens"

Transkript

1 Nogle årsager, nogle råd VEJLEDNING Indledning De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder. De nye velisolerede ruder har ændret på de traditionelle måder man hidtil har tænkt kondens på glas og ruder. Tidligere blev kondens på glas og ruder primært forbundet med kondens på den indvendige side, men fænomenet findes nu også på den udvendige side. Denne publikation forklarer, hvorfor der opstår kondens og tilbyder nogle råd om kontrol: udvendige overflader indvendige overflader Inklusiv: termoruders hulrum, i mellem glas i koblede løsninger i mellem glas i forsatsløsninger Definition af kondens Kondens opstår når fugtig luft går fra dampform til fast form (væske). Det sker når temperaturen når en kritisk temperatur kaldet dugpunktstemperaturen. Oftest forekommer det i boliger, når kolde flader fra eksempelvis en indvendig rudekant kommer under dugpunktet for et indeklima med kombineret høj relativ fugtighed og høj temperatur. Teknisk definition af kondens Kondensering er defineret som den fysiske proces, ved hvilken en gas eller damp ændres til en væske. Hvis temperaturen af et objekt (for eksempel græs, metal, glas) falder til under det der er kendt som "Dugpunkt temperaturen for en given relativ luftfugtighed, vil vanddamp fra atmosfære kondensere som vanddråber på overfladen. Dette "dugpunkt" varierer i henhold til den mængde af vand der er i atmosfæren og afhængig af luftens temperatur (kendt som relativ luftfugtighed). I fugtige forhold opstår kondens ved højere temperaturer. Under kolde forhold opstår kondens på trods af forholdsvis lav luftfugtighed. Med hensyn til vinduer og døre, er det kombinationen af temperaturforskel mellem indre og ydre miljø, og glastype, der forårsager dannelse af kondens.

2 Nogle årsager, nogle råd SIDE 2 Hvor 2- eller 3-lags energiruder hjælper Vinduer med 2- og 3-lags energiruder 2- og 3-lags energiruder er en isolator, der er designet til at reducere tabet af varme fra indersiden til ydersiden af en bygning. Ved såvel nybyggeri som ved udskiftning af ruder og vinduer kan der benyttes energieffektive løsninger. Under normale gennemsnitlige betingelser, og forudsat at rummet er opvarmet, vil temperaturen på det indvendige glas være væsentligt højere, end det ville være tilfældet med enkelt glas. Sandsynligheden for at indvendig kondens kan forekommer, når varm fugtig luft i rummet kommer i kontakt med et koldt glas vil være væsentligt reduceret. Men hverken 2- eller 3-lags energiruder er kilde til varme; de styrer ikke mængden af vanddamp i luften. Når boligens rum er utilstrækkeligt opvarmet og der er for lidt varme, kan termoruder ikke opfylde det ønsket om ingen indvendig kondens. En af grundene til at der dannes kondens i en bolig er, hvis hus ejeren, af økonomiske årsager, ikke varmer op, så den indvendige overflade - temperatur på det indvendige glas bliver meget tæt på udetempera turen. Hvis vinduerne i disse rum generelt holdes lukket, men vanddamp, der genereres andre steder i huset kommer ind i rummet, så er der to betingelser, der er nødvendige for at der dannes kondens - en lav glasoverflade temperatur og høj vanddamp indhold i luften. Se Bilag 1 med eksempler på indvendige overfladetemperaturer i forhold til forskellige glasløsninger.

3 Nogle årsager, nogle råd SIDE 3 Udvendig kondens På grund af de nye effektive 2- og 3-lags energiruder, sammen med nye krav til bygninger, regler og sænkning af kulstof emissioner, bestemte vejrforhold kan alt sammen betyde dannelsen af udvendig kondens på energieffektivevinduer og døre. Dette er et naturligt fænomen og en klar indikation af, at vinduet eller dør forhindrer varmetab fra dit hus. Yderligere forklaringer ses i denne publikation. Placeringen af kondens udvendigt på glasset For at undgå kondens er det vigtigt at observere hvor kondensen opstår, på hvilken side af glasset, for at kunne finde en løsning der reducerer kondensen. 2-lag energirude med udv. kondens Kondens dannes på den udvendige overflade af glasset, når glassets temperatur falder til under udendørs dugpunktstemperaturen. Vinduer med 2- og 3-lags energiruder har en meget bedre varmeisolerende egenskaber takket være en klar belægning, der reflekterer stuevarmen tilbage i rummet. Resultatet er at varmen indefra ikke slipper ud gennem glasset og dermed bliver det yderste glas koldere i forhold til mindre effektive vinduer. Udvendig kondens forekommer kun i visse klimatiske forhold - en variabel kombination af høj relativ fugtighed og klare kolde ude forhold som normalt opleves i foråret og efteråret. Udvendig kondens på 3-lags energiruder vil forekomme tre gange hyppigere end på 2-lags energiruder. De nye generationer af varmeeffektive 2- og 3-lags energiruder tillader ringe eller ingen varme at komme ud til at opvarme yderglasset. Dette kan give en tilstand som tillader at kondens dannes på ydersiden af det yderste glas under visse vejrforhold. Dette er et stærkt bevis for, at varmen ikke kommer ud fra din bolig gennem vinduet. Hvor kommer vanddamp fra udendørs? Det er altid til stede, og niveauerne er afhængig af de atmosfæriske betingelser (temperatur og luftfugtighed). Et typisk eksempel er dannelsen af kondens på hele overfladen af en bil, herunder ruder, når den står uafdækket. Denne kondens fjerner vi typisk ved hjælp af både skrabere, sprinklervæske og rudeviskerne.

4 Nogle årsager, nogle råd SIDE 4 Hvordan man kan reducere udvendig kondens? Udvendig kondens er tegn på god isolering. Jo lavere U-værdi, jo større risiko for udvendig kondens. Da dette er forårsaget af eksterne atmosfæriske forhold kan man ikke gøre meget for at forhindre dette på bestemte tidspunkter af året. I de fleste tilfælde vil kondens ikke optræde i lange perioder, og når solen varmer det yderste glas nok op vil fugten fordampe. Se Bilag 2 med antal timer med udvendig kondens, fordeling på døgnet og på året. BEMÆRK: Tilstedeværelsen af udvendig kondens er et tegn på, at glasset er termisk effektivt og bør ikke anses for skadeligt. De varmeeffektive energiruder har højere sandsynlighed for udvendig kondens. Kan man undgå udvendig kondens? Der er ikke meget, der kan gøres for at undgå risikoen for kondens på ydersiden af energiruder med almindelig glasoverflade yderst. I mange tilfælde varer kondensationen ikke så længe. Med blot lidt varme fra solen så varmes det ydre glas nok op til at fordampe fugt ligesom en blid brise eller vind vil hjælpe. Et udhæng, en baldakin eller et træ der afskærmer vinduet til en klar nattehimmel vil også reducere effekten. Bemærk: Det er ofte tilfældet, at udvendig kondens ses på nogle vinduer, men ikke på andre, på grund af variabel mikroklimaer forskellige steder på facaden. Glastyper der afviser udvendig kondens Elopvarmning af det yderste lag glas enten permanent til lige over luftens dugpunkt eller om morgenen efter behov ligesom det kendes fra biler. Det betyder blot at der forbruges energi, hvilket energiruder jo netop skulle reducere! En effektiv løsning er at anvende en hård lavemissionsbelægning på det yderste lag glas, hvilket praktisk taget løser kondensproblemet for ruder med U-værdier ned til 0,5 W/m 2 K. Løsningen indebærer imidlertid en reduktion i rudens g-værdi. På markedet findes nu også anti-kondens glas. De bruges som det yderste glas i energiruden. Det er en videreudvikling af lavemissions glas, som er udformet til at forsinke udvendig kondens og dermed forbedre udsynet gennem vinduet. En anden løsning kan være hydrofile belægninger, der ikke påvirker sol- og lystransmittansen. Belægningen bevirker, at der ikke kan dannes vanddråber på overfladen, men at de trækkes ud over hele ruden. Kondens vil fortsat være på ruden, men ikke som dråber og derfor kan man se ud, men i hård frost vil vandet fryse og så kan man ikke se ud. Nogle typer af disse belægninger har som primært mål at mindske rengøringsbehovet. Konklusion Udvendig kondens Med nuværende teknologi er det et tegn på god isolering, men glasindustrien er klar over dette klimatiske fænomen, og er som det ses ovenfor ved at undersøge og udvikle produkter der kan afhjælpe det. Se BYG-ERFA : Kondens på glasflader termoruder og energiruder

5 Nogle årsager, nogle råd SIDE 5 Indvendig kondens Kondens på vinduer og i udestuer, og den skade, det kan gøre for maling, gardiner, vægbeklædning og vinduesbeslag, er problemer vi alle undertiden er stødt på i alle typer af bygningen. Moderne hjælpemidler til at forbedre hjemmets komfort har skabte værelser, der er varme, men som ofte har mindre ventilation og færre luftskifter. Resultatet, at vanddamp fremstilles ved normal stue aktiviteter er ikke længere i stand til at undslippe op i skorstenen eller gennem døren, vinduerne og andre åbninger. Under visse omstændigheder, kan alle disse former for komfortforbedringer give en kombination der skaber ideelle forhold for dannelsen af kondens, som kan dannes på den koldeste overflade i rummet. Dette er ikke nødvendigvis på ruden. Spørgsmålet om, hvordan man kan reducere kondensering uden at ofre fordelen ved øget komfort beskrives i denne publikation. Et vindue med et enkelt glas kan ikke holde på varmen i rummet og den lavere glastemperatur tillader fugt i luften at kondensere på den kolde overflade. Dette er ofte mere tydeligt i værelser i hvor der er en mangel på ventilation. Enkeltglas med indv. kondens Selv om et vindue med 2-lags glas er i stand til at bevare langt mere indvendig varme, vil de mindre effektive typer tillade en vis energi at passere gennem luftmellemrummet og dermed varme det ydre glas op. Dette vil derfor ikke på samme måde give kondens på ruden, forudsat at rummet er opvarmet og ventileret. Termorude med indv. kondens Hvor kommer vanddamp fra indendørs? Vejrtrækning: to sovende voksne producere ca. 1 liter fugtighed på 8 timer der optages som vanddamp i luften. Madlavning: Damp skyer kan ses i nærheden af gryder og elkedler, som derefter tilsyneladende forsvinder. Skyerne er blevet absorberet i luften. Varmekilden selv kan være en kilde til vanddamp; fx vil et gennemsnitligt gaskomfur kunne producere ca. 1 liter vand pr time. Opvask: Dampskyer afgives af det varme vand der absorberes hurtigt i luften. Badning, vaskeri, og vådt overtøj: disse er ofte væsentlige kilder til vanddamp i hjemmet.

6 Nogle årsager, nogle råd SIDE 6 Opvarmning: En gasvarmer kan producere op til 1 liter fugt pr time. Stueplanter: en ofte ukendt, men ikke desto mindre væsentlig kilde til vanddamp. Nye huse: Mursten, træ, beton og andre materialer i en gennemsnitlig 3-værelses hus absorbere ca liter vand under opførelsen. Meget af dette spredes i den indendørs luft under udtørrings perioden. Placering af indvendig kondens Kondens på det indvendige glas mod rummet betyder, at temperaturen på glasoverfladen er for lav i betragtning af vanddampindhold i luften I rummet. Det sker oftest på vinduer med enkeltglas, men kan også ske på 2- og 3-lags energiruder hvis rummet ikke er opvarmet. I termorudens hulrum Kondens i hulrummet i en hermetisk forseglet termorude eller energirude betyder et svigt i rudens forsegling og omtales oftest som om at ruden er punkteret.. Vinduer med koblede/forsatsglas Imellem to enkeltglas Hvis kondensen dannes i hulrummet mellem to enkeltglas: koblede eller forsatsvinduer dannes kondensen oftest (men ikke altid) på det yderste glas som er koldest. Kondensen skyldes lækage i vinduet hvor fugtig luft kan komme ud i hulrummet. Det er ikke muligt at hermetisk forsegle koblede/forsats vinduer, så en vis vandring af luft til hulrummet kan forventes. Kondens kan opstå lejlighedsvis på det inderste glas, når solen skinner på vinduet. Dette betyder, at noget fugt i bygningsdele/karm/rammer i selve hulrummet bliver frigjort. Dette kan også være kilde til kondens på det ydre glas.

7 Nogle årsager, nogle råd SIDE 7 Hvad betyder dette for boligen. Luften omkring os i vores hjem vil altid indeholder vanddamp, som er usynlig. Et typisk eksempel er damp skyen fra en kedel, som hurtigt bliver usynlig - det er faktisk blevet absorberet i luften. Jo varmere luften er, jo mere vanddamp kan den indeholde - men der er en grænse for den mængde, den kan indeholde ved en given temperatur. Når denne grænse er nået, siger vi at luften er "mættet". Når mættet luft kommer i kontakt med en overflade, som har en lavere temperatur end selve luften, vil den afgive sit overskud af vand damp på overfladen - i første omgang i form af en tåge, og eventuelt i form af dråber af fugt. Et eksempel på dette er, når en person ånder på et spejl: kondens opstår, fordi den udåndede luft er mættet, og dens temperaturen er højere end den på spejlet (som er ved stuetemperatur). De fire vigtigste faktorer, der styrer indvendig kondens: 1. Vanddampindholdet i luften 2. Indvendig stuetemperatur 3. Udvendig temperatur 4. Variation mellem inde stuetemperatur, udetemperatur og rudetype De to første faktorer kan normalt styres. 1. Vanddampindholdet i luften Det er produceret af de normale gøremål såsom vask, madlavning, badning o.s.v og kan styres ved anvendelse af luftudsugninger og ventilation på passende steder. 2. Indvendig stuetemperatur Dette kan i nogen grad kontrolleres ved at erstatte enkelt ruder med 2-lag eller 3- lags energiruder, og dermed få en højere overfladetemperatur på glasset på værelses siden, og ved at øge lufttemperatur, så den kan holde mere vanddamp uden kondensering. 3. Udvendig temperatur Dette kan ikke kontrolleres, men dens virkning på indersidens temperatur kan påvirkes ved installation af bedre isolerende 2- eller 3-lags energiruder. 4. Variation mellem inde stuetemperatur, udetemperatur og rudetype Dette kan ikke styres ligesom den betydningsfulde varierende udetemperatur. Imidlertid kan denne variation også påvirkes ved hvordan bygningen er udformet med udhæng, er orienteret, med lokale atmosfæriske forhold, læ fra nærliggende træer eller bygninger, luftstrømme, vindhastigheder og nærliggende vegetation. Se BYG-ERFA : Kondens på glasflader termoruder og energiruder

8 Nogle årsager, nogle råd SIDE 8 Hvordan kan man reducere indvendig kondens? Indvendig kondens er meget ofte et tegn på dårlig isolering. Det er vigtigt at fjerne overskydende fugt ved at ventilere rum. Et værelse kan udluftes uden at skabe træk eller forårsage, at det bliver koldt. En måde at gøre dette på er at åbne vinduet lidt eller bruge udluftnings ventiler hvis de er monteret. Ved at åbne vinduer eller ventilerende dit hjem kan det vise sig, at du mister lidt varme, men hvad du rent faktisk gør, er at tillade varm fugtladet luft slippe ud og tillade kølig tør luft komme ind i dit hjem. Tør kold luft er faktisk billigere at varme op end varm fugtig luft. A) Når der dannes kondens indvendigt på vinduets indvendige glas I. Sørg for naturlig ventilation ved at åbne vinduet, ved hjælp af friskluft ventiler eller ved mekanisk ventilation. II. Sørg for at ventilationshætter i vægge er monteret og holdes fri. III. Åbne mindst et vindue i hvert rum, hver dag, en del af dagen for at sikre luftskiftet. IV. Sikre permanent ventilation af alle lokaler, hvor gas og olie varmeapparater anvendes. V. Kontroller emhætter over komfurer og andet udstyr, der frembringer damp, og vær sikker på at de ventilere til luften udenfor. VI. Sørg for, at badeværelser og køkkener er ventileret. VII. Sørg for at indvendige døre holdes lukket, for at forhindre overførsel af luft med høj vanddamp indhold fra vigtigste fugt producerende værelser: køkkener, badeværelser og tøjtørring. Husk at vanddamp ikke forbliver i det rum, hvor det er først dannet, men har tendens til at fordele sig i hele huset, fordi: a. Lufttrykket i det oprindelige rum kan være højere end andetsteds, og så vil den fugtige luft blive tvunget ud i værelser med et lavere tryk, og b. Luftbevægelse vil bære det gennem huset. VIII. Skru lidt op for luft temperatur i huset. IX. I koldt vejr, hold en eller anden form af permanent opvarmning i huset. X. Ved dårligt isolerende vinduer placer radiatorer under vinduer for at opretholde temperatur af det indvendige glas ved et rimeligt niveau. Ved velisolerede vinduer er der fri placering af radiatorer. Kun for koblede/forsats ruder XI. Kondensen kan være forårsaget af at varm luft i rummet ikke når ud til glasset hvis der er trukket tunge gardiner som isolerer. Tillad fri passage af varm luft til glassets inderside, hold gardiner 15cm til 20cm væk fra vinduet, og sørg for, at der er tilstrækkeligt med ventilationsmulighed ved toppen og bunden for at tillade kontinuerlig cirkulation.

9 Nogle årsager, nogle råd SIDE 9 B) Når der dannes kondens i inde i termorudens hulrum Kondens vil ikke dannes på indersiden af en korrekt fungerende termorude eller energirude. Men det kan ske i mellemrummet i koblede/forsatsvinduer. C) Ved kondens dannet på rammen Der er omstændigheder, hvor der dannes kondens på den indvendige overflade af vinduesrammen. Dette er mest almindeligt på stål eller aluminiumsrammer. De fleste vinduer i dag har indbygget isolering der forhindrer kuldebroer. Kun koblede/forsats vinduer Ved kondens dannet på indersiden af det yderste glas: kontroller tætheden af den indvendige ramme så den bliver så lufttæt som muligt, alle indvendige samlinger skal være tætte og forhindre varm fugtig luft kommer ud i hulrummet. Konklusion Indvendig kondens Dette er oftest et ventilation problem og skyldes montering af 2- eller 3-lags ruder. Ved at sikre at vinduets inderste glas er betydeligt varmere end det yderste glas, kan kondens dannelse reduceres. Moderne bygninger er designet til at eliminere varmetab og har ikke den naturlige ventilation som i ældre huse med deres skorstene, utætheder og dårligt monterede vinduer og døre. Huse, som er helt lufttætte med hulmurs isolering, loftsisolering, 2- og 3-lags energiruder og trykprøvet kan forvente at blive fugtfælder. I sådanne tilfælde er kondens et ventilations problem. Forudsættes rummene opvarmes normalt, vil løsningen sandsynligvis ved kondens være igangsætning af kontrolleret ventilation. I tilfælde af ældre, renoveret og "tætnet" byggeri, er den dominerende faktor sandsynligvis, at undersøge den indendørs temperatur, og evt tilføre yderligere varme, eller indførelse af lokal varme nær vinduerne.

10 Nogle årsager, nogle råd SIDE 10 Rumtyper hvor indvendig kondens dannes Udestue Overvej tværstrømnings- ventilation med brug af ventiler i mure og tage især hvis udestuen er sydvendt. Ventilation i væggen, tagudhæng og rygningen kan også hjælpe. Køkken og vaskerum Luk indvendige døre og hold et vinduer åbent. Installer emhætte ventileret til den omgivende luft. Stue Lad rummets varme nå vinduerne. Ved dårligt isolerede vinduer: placer radiatorer under vinduerne og hold gardinerne mindst 15cm til 20cm væk fra glasset for at tillade fri bevægelighed for varm luft. Åbne vinduer i mindst et par minutter hver dag for at få luften udskiftet. Kontroller at væg og vindues ventilationsåbninger er monteret og holdes frie og åbne. Badeværelse Undgå at vanddamp ledes ind i resten af huset, især under og efter badning. Efter et bad eller brusebad, luk døren og åbne et vindue i et par minutter. Placer radiator, eller håndklædetørrer, under vinduet. Overvej at installere en mekanisk ventilator. Soveværelse Som i stuer: kontroller gardinplacering og ventilationsmuligheder. Overvej montage af termostat på radiator for at kompensere for nattens fald i udendørstemperaturen, og stigningen i vanddamp forårsaget af de sovendes vejrtrækning. Soveværelse vinduer bør åbnes hver dag for at få mindst ét komplet luftskifte. Glasindustrien Tlf: mail:

11 Nogle årsager, nogle råd BILAG 1 Typiske glasløsninger Glasløsning Glastykkelse og afstand U-værdi (W/m²K) Indvendig glasoverfladetemperatur ( C) -10 ude/+20 inde Enkeltglas Floatglas 4 5,8-1,8 Gammeldags termorude Floatglas floatglas Energiruder Floatglas *energiglas 2,9 9, *4 1,1 15, *4 0,9 16,8 4* *4 0,6 17,8 Solafskærmende termoruder Solafskærmende glas (*belagt inkl.energibelægning) floatglas 6*klar ,1 15,9 6*klar *4 0,6 17,8 Energirude i forsatsramme (1+2) Forsats floatglas + (floatglas *energiglas) *4 0,9 16,8 Eksempler på forskellige egenskaber der viser variationerne for forskellige typiske glasløsninger * Energibelægning. Glasindustrien Tlf: mail:

12 Nogle årsager, nogle råd BILAG 2 Udvendig kondens Figur 1. Timer om året med kondens på ruder med forskellige U-værdier. Ingen udhæng. Tallene angiver det maksimale energiforbrug der kræves til at fjerne kondensen ved opvarmning af det yderste lag glas. Dvs. med nye 3-lags energiruder med U=0,5 vil der dannes 3 gange så meget udv. kondens som ved U=1,1, svarende til 2-lags energiruder, som i dag giver problemer! (Sidste afsnit er ikke originaltekst) Figur 2. Fordeling af kondenstimer gennem døgnet for en rude med en U-værdi på 1,1 W/m 2 K og en udvendig emittans på 0,85. Figur 3. Fordeling af kondenstimer på månedsbasis for en rude med en U-værdi på 1,1 W/m 2 K og en udvendig emittans på 0,85. Figurer fra: Rapport BYG DTU R , ISSN ISBN Energimæssig helhedsvurdering af vinduer. Jørgen M. Schultz, Finn H. Kristiansen Glasindustrien

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tybjerglillevej 31 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-031346 Energikonsulent: Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

FUGT I LUFT. .. 7JULI 1980 ex.. q. t3'/9'j>g,p

FUGT I LUFT. .. 7JULI 1980 ex.. q. t3'/9'j>g,p - FUGf 1 FUGT I LUFT UDK 628.83 1.71 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kommission hos Teknisk Forlag Fugt i luft riere, og om under hvilke omstændighe- Både almindelig luft og de fleste

Læs mere

FUGT OG KONDENSATION

FUGT OG KONDENSATION St3 FUG'f 3 UDK 697.147 697.137.5 699.82 FUGT OG KONDENSATION STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kommission hos Teknisk Forlag Fugt forårsaget af kondensation Ved kondensation forstås i denne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Termografi af ydervægge

Termografi af ydervægge Firma Kontrolpers on Kuben Manegement A/S Gammel Køge Landevej 22 DK2500 Valby Ordregiver Albertslund Ungdomsboliger Morbærhaven 1741 2620 Albertslund Enhed testo 8752 Serienr. : 2282495 Objektiv: Vidvinkel

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG.

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. Denne rapport er lavet på foranledning af Hørsholm Kommune på grund af skolens ønsker om begrænsning af varmetabet og mindskelse

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindøvænget 47 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-279841 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG &

Læs mere

Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016

Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016 Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016 Dagsorden 12/13/14. marts 2016 Præsentation af deltagere Formålet med mødet Gennemgang af programmet for de tre fremvisninger Hvordan har forløbet været forud

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

QUIZSPØRGSMÅLENE skal besvares via app en. Nogle er fx multiple choice og andre ja/nej. OPGAVERNE skal beregnes, og svaret skal tastes i app en.

QUIZSPØRGSMÅLENE skal besvares via app en. Nogle er fx multiple choice og andre ja/nej. OPGAVERNE skal beregnes, og svaret skal tastes i app en. ELEVHÆFTE MA+GI Opgavetyper QUIZSPØRGSMÅLENE skal besvares via app en. Nogle er fx multiple choice og andre ja/nej. OPGAVERNE skal beregnes, og svaret skal tastes i app en. EKSTRAOPGAVERNE skal ikke bruges

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-005782-001 Energikonsulent: Søren Anker Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovhegnet 39 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-018605 Energikonsulent: Jørgen Hvid Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jørgen

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrekrogen 1 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-003588 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Perlevej 61 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Perlevej 61 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Perlevej 61 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-062512-001 Energikonsulent: Anders Dahl Mogensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

BBR-nr.: 461-286488 Energimærkning nr.: 100109450 Gyldigt 5 år fra: 26-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-286488 Energimærkning nr.: 100109450 Gyldigt 5 år fra: 26-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næsbygårdsvej 26 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-286488 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Alminde 15 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. maj 2015 Til den 18. maj 2025. Energimærkningen er udført uden

Læs mere

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET SKIMMELSVAMP 8 GODE RÅD 1 Hold en temperatur i alle rum på 18-22 grader 2 Skab gennemtræk i boligen I 10 minutter to gange dagligt 3 Kontroller udsugning i bad og køkken 4 Lad

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BBR-nr.: 420-000854 Energimærkning nr.: 100116884 Gyldigt 5 år fra: 14-04-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 420-000854 Energimærkning nr.: 100116884 Gyldigt 5 år fra: 14-04-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Engmosevej 11 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-000854 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

VARME. Beregninger - pris vs. besparelse: Udregnet for et 140m2 hus fra 70 erne. Arbejdstid (arbejdsdage) Energiforbedringer

VARME. Beregninger - pris vs. besparelse: Udregnet for et 140m2 hus fra 70 erne. Arbejdstid (arbejdsdage) Energiforbedringer VARME Størstedelen af en husstands energiforbrug går til opvarmning af rum og varmt vand. Det er vurderet af Statens Byggeforskningsinstitut at der kan spares ⅓ af boligernes varmeforbrug (kilde: Rapporten

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Eskemosevej 20 4892 Kettinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2012 Til den 4. juli 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere