Danfoss Air Units og Air Flex-kanalsystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Air Units og Air Flex-kanalsystemer"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 006/4/EF) 0 Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse Før du starter... 3 Installation af Air Units Installation af CCM-modul og Air Dial Elektriske tilslutninger Trådløs forbindelse Air Dial Montering og afmontering af CCM-modul og Air Dial Afbalancering af hovedluftmængden Servicemenu Dimensionering af Danfoss Air Flex-kanalsystem Installation af Air Flex-manifold Placering af manifolden Montering af manifold Montering af inspektionslåge Installation af Air Flex-indblæsningsboks Placering af indblæsningsboks Montering af indblæsningsboks i gulvet Støbning... 9 Installation af væg- og loftsventiler Placering af væg- og loftsventiler Montering af væg- og loftventiler Installation af Air Flex-slanger Montering af Air Flex-slanger i gulv Montering af Air Flex-slanger i vægge og lofter Samling af to Air Flex-slanger... 6 Isolering og lyddæmpning... 7 Installation af taghætter og vægriste Tekniske data a² enhed a³ enhed w¹ enhed w² enhed... 4 Fejlfinding... 3 Før du starter Kontroller venligst, at leveringen af Danfoss Air Unit er komplet ifølge følgesedlen. Hvis du har bestilt en komplet Danfoss Air Solution, medfølger der en komplet følgeseddel for Air Flex-kanalsystemet. Kontroller dele og elementer for at sikre dig, at intet er beskadiget. Bemærk! Danfoss Air Flex-stålkanaler er omfattet af gældende dansk lovgivning, og der henvises til: Dansk Standard DS 48: Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Dansk Standard DS 447: Norm for mekaniske ventilationsanlæg. VIEWA50 3

4 Installation af Air Units Loftsenhed a² og a³. Træk studsene ud.. Vend studsene om, og monter dem vha. de medfølgende pladeskruer (til skruemaskine, brug laveste momentindstilling). 3. Lav en platform til enheden af 6 mm-krydsfiner eller MDF-plade omkring 50 mm-murbatts. 4. Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres adgang i forbindelse med service. 5. Sørg for, at enheden monteres fuldstændigt i vatter. 6. Der skal altid monteres en vandlås 5 til enheden (bestilles separat). 7. Monter vandlåsen på strøen 4 under enheden eller i rummet under loftsrummet. 8. Forbind vandlåsen til et afløb Kondensledningen 3 skal være isoleret, hvor der er risiko for frost. 0. Forbind slangen til kondensudløbsstudsen på enheden. Før den tilsluttede slange til afløb, og sørg for en hældning på min. cm/meter.. Fjern frontpanelet og skumfronten, fyld kondensbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml fronten igen Vægenhed w¹ og w². Placer monteringsbeslaget på den ønskede placering på væggen (75 mm fra bunden af beslaget til toppen af enheden), mærk af og bor huller. Anvend skruer, der er egnet til vægoverfladen (skruer medfølger ikke).. Sørg for, at beslaget er monteret fuldstændigt i vatter. 3. Hæng enheden på beslaget. 4. Monter de selvklæbende gummiafstandsstykker på den nederste, bagerste bagplade. 5. Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres adgang i forbindelse med service. 6. Der skal altid monteres en vandlås 3 til enheden (bestilles separat). 7. Monter vandlåsen på væggen under enheden. 8. Slut vandlåsen til afløbet 5 i bunden af enheden. 9. Kondensledningen 4 skal være isoleret, hvor der er risiko for frost. 0. Forbind slangen til kondensudløbsstudsen på enheden. Før den tilsluttede slange til afløb, og sørg for en hældning på min. cm/meter.. Fjern frontpanelet og skumfronten, fyld kondensbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml fronten igen. 75 mm Væganlæg w¹ For at overholde sikkerhedsstandarderne og undgå risikoen for funktionsfejl, skal det medfølgende beskyttelsesskjold monteres oven på w¹-enheden, så det dækker forbindelsespladen. 4 VIEWA50

5 3 Installation af CCM-modul og Air Dial 3. Elektriske tilslutninger. Slut forsyningsledningen 4 til Air-enheden 3.. Tilslut CCM-kablet mellem CCM-modulet og Air-enheden. 3. Kontroller signalet. Hvis det er for svagt, skal CCM-modulet placeret et andet sted, f.eks. på samme etage som Air Dial (se afsnittet Link test af Air Dial). 4. Hvis det er muligt, skal CCM-modulet placeres tæt på en ethernet-forbindelse for senere tilslutning til en pc. 5. Hvis der findes tilbehør (elforvarme, eleftervarme, vandvarmeflade eller geotermisk flade) skal lusen på klemme 5 og 6 fjernes (se også vejledningen, der følger med tilbehøret). Stik på CCM-kabelet:. Hvid/orange,. Orange, 3. Sort, 4. Hvid/blå, 5. Blå, 6. Sort Bemærk! CCM-kabelet kan forlænges til op til 00 m. Brug skærmet kabel på eller 4 AWG med x parsnoet. 3. Trådløs forbindelse Når CCM-modulet startes, vil den grønne lysdiode blinke langsomt. Dette angiver, at CCM-modulet ikke er tilsluttet Air Dial endnu. For at tilslutte Air Dial sættes batterier i. Air Dial starter en installationstilstand, som fører installatøren gennem opsætningen.. Indstil sprog.. Opret netværk (tryk på knappen på CCM-modulet, og tryk derefter på "Air Dial"). 3. Indstil grundtrin (opsætning af hovedluftmængde). 4. Afslut. Forbindelse oprettet: grøn lysdiode på CMM-modulet lyser konstant. Forbindelse mislykkedes: rød lysdiode på CCM-modulet blinker langsomt 5 gange, se Fejlfinding. 3.3 Air Dial Air Dial har en integreret temperaturføler. For at sikre bedst mulig ydeevne skal Air Dial placeres i henhold til følgende retningslinjer: Placer Air Dial cm over gulvet. Placer Air Dial væk fra gardiner osv. Placer Air Dial, hvor temperaturen er repræsentativ. Må ikke placeres i badeværelser. Må ikke placeres i direkte sollys. Må ikke placeres på en ydervæg. Må ikke placeres direkte over en varmekilde. Air Dial Link Test Inden Air Dial monteres permanent, skal der udføres en link test for at sikre, at sendeforholdene er tilstrækkelige for den nødvendige placering:. Hold knappen på Air Dial inde i 5 sekunder. Servicemenuen vises i displayet (forsvinder automatisk efter en time).. Vælg funktionen "Link Test". 3. Funktionen oplyser, om sendeforholdene er tilstrækkelige. 4. Hvis link testen ikke lykkes, skal du se fejlfinding. VIEWA50 5

6 3.4 Montering og afmontering af CCM-modul og Air Dial CCM-modul Montering:. Hægt CCM på vægbeslaget.. Tryk nedad for at klikke CCM på plads. Afmontering:. Tryk de to paler på siden ind.. Træk CCM opad. Air Dial Montering:. Hægt Air Dial på vægbeslaget.. Tryk nedad for at klikke Air Dial på plads. Afmontering:. Løft Air Dial op.. Træk Air Dial væk. 4 Afbalancering af hovedluftmængden For at opnå den bedst mulige ydeevne er det afgørende, at hovedluftmængderne indreguleres (dette vil bidrage til at beskytte huset mod svamp og råd). Systemet bør ikke indreguleres ved udetemperaturer under -3 C, da det vil gå i frostbeskyttelsestilstand (angives ved et blinkende ikon på displayet). Hvis indregulering er nødvendig ved udelufttemperaturer under -3 C, skal strømforsyningen fjernes i 0 sekunder for at deaktivere frostbeskyttelsen i 90 minutter.. Fjern frontpanelet fra enheden ved at trække i håndtagene.. Luk først ventilerne, åbn dem derefter helt (hvis systemet er udstyret med andre kanaltyper end Danfoss Air Flex, skal indblæsnings- og afkastventilerne indstilles i henhold til anvisningerne fra den projekteringsansvarlige). 3. Hvis der indgår spjæld i systemet, åbnes disse helt. 4. Monter måleslanger mellem enhedens målepunkter på afkastsiden og differenstrykmåleren. 5. Find den påkrævede gennemstrømning på systemdiagrammet (klistermærke på fronten) med den tilsvarende differenstrykværdi. Hvis trykket er for lavt, reguleres ventilatortrinet op, indtil det ønskede tryk opnås. 6. Flyt måleslangerne til målepunkterne på indblæsningssiden, og benyt samme fremgangsmåde for indstilling af indblæsningsluften. 7. Når hovedluftmængderne er indreguleret, skal der foretages en indregulering på de enkelte ventiler. Dette vil i de fleste tilfælde medføre mindre ændringer på de valgte grundtrin, men dette kan gøres i rummet vha. regulering af ventilerne eller ved at bruge Air Dial til at finjustere grundtrinnene. Justering af et driftsklart system. Tryk på Air Dial i 5 sekunder for at få adgang til servicemenuen.. Tryk "indstil grundtrin" for at aktivere den specielle indreguleringstilstand (hvor alle udefrakommende påvirkninger blokeres installatøren styrer afkast- og indblæsningsventilatoren helt med -00 % ventilatorhastighed). Servicemenuen vil forblive synlig i en time, hvorefter den vil forsvinde. Måling af afkast Måling af indblæsning 6 VIEWA50

7 5 Servicemenu Tryk på knappen på Air Dial i 5 sekunder for at aktivere servicemenuen. Nulstilling af system. Hvis systemet allerede er indreguleret, skal ventilatorgrundtrinene noteres til senere brug. Værdierne kan findes i servicemenuen: Service > Info > grundtrin.. Fjern og isæt batterierne til Air Dial igen, mens der trykkes på knappen, indtil der høres et bip. Air Dial befinder sig nu i opstartstilstand. 3. Fjern forsynings- eller CCM-kablet. 4. Mens kablet tilsluttes igen, trykkes der på CCM-modulknappen, indtil den grønne lysdiode blinker. 5. Systemet er nu nulstillet til fabriksindstillingerne. Service Tilbage Info Filter Sprog Basis trin Link test Tilbehør 6 Dimensionering af Danfoss Air Flex-kanalsystem Ved dimensionering af Danfoss Air Flex er der nogle få vigtige retningslinjer, som skal overholdes: Det samlede tryktab for friskluftindtag + indblæsning må ikke overstige 00 Pa. Det samlede tryktab for udsugning + udgang må ikke overstige 00 Pa. Min. slangelængde er 5 m. For at opnå en gennemstrømning pr. slange på 5 m³/h er maks. slangelængden 6 m. Hvis gennemstrømningen pr. slange er 5-30 m³/h, må maks. slangelængden ikke overstige 3 m. Forskellen mellem den korteste og længste slange, som er tilsluttet samme manifold, må ikke overstige 0 m. Bemærk! Tryktabet for komponenterne kan findes i Danfoss Air Flex-produktkataloget. 7 Installation af Air Flex-manifold 7. Placering af manifolden Manifolden skal om muligt placeres tæt på Danfoss Air-ventilationsenheden. Alternativt skal manifoldens placering fastlægges på baggrund af montagetegningen (hvis tilgængelig). En montagetegning skal kun betragtes som vejledende. Hvis en manifold på tegningen er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til konstruktionen eller til andre tekniske installationer, skal manifolden flyttes. Manifolden kan monteres på en væg eller på loftet eller nedstøbes i betonelementer, afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til føringsveje. Manifold i isoleringsmateriale i gulv før støbning Manifold under loft inde i klimaskærm VIEWA50 7

8 7. Montering af manifold Der skal placeres en lyddæmper mellem ventilationsenheden og manifolden for indblæsning samt afkast (kun indblæsning vist). Lyddæmperen skal have den samme diameter som tilslutningsstudsen på ventilationsenheden og en længde på 900 mm. Fastgør manifolden vha. de to beslag, som er monteret under bunden. Drej beslagene ud, og fastgør dem til underlaget. Hvis det ikke er muligt at anvende monteringsbeslagene, kan manifolden fastgøres med patentbånd. For at undgå mulige gener lægges et blødt materiale (f.eks. -3 mm gulvunderlag) mellem patentbånd og manifold. Luk alle studse, som ikke bruges, på manifolden med en plastikprop af typen DEC-77 (varenr. 089F065). 7.3 Montering af inspektionslåge Skær et hul med maks. Ø50 mm i manifolden, hvor inspektionslågen skal være. Placer inspektionslågen af typen DCH-50x50 (varenr. 089F0643) over hullet, og fastgør lågen med 4 stk. selvskærende skruer. 8 VIEWA50

9 Installationsvejledning 8 Installation af Air Flex-indblæsningsboks 8. Placering af indblæsningsboks Indblæsningsboksen og -risten skal ideelt placeres på en væg: under et vindue under en radiator ved en brændeovn/pejs Undgå om muligt at placere risten under møbler eller direkte i opholdszonen. I tilfælde, hvor en montagetegning er medsendt, skal denne betragtes som vejledende for placering af boks og rist. Ved montage i væg benyttes en DPGW boks, som er mindre og derfor passer i de fleste indervægge. Alle fysiske mål på DPWG-boksen er angivet i Danfoss Air Flex-produktkataloget. Til fastgørelse af rist samt montage af spjæld anvendes nøjagtig samme fremgangsmåde som for gulvmontage. 8. Montering af indblæsningsboks i gulvet Placer indblæsningsboksen i isoleringsmaterialet, så afstanden til overkanten af det færdige gulv kan tilpasses med teleskopkrave (kraven kan forlænges med 00 mm). Fastgør boksen med de to beslag, som er monteret under bunden. Drej beslagene ud, og fastgør dem til underlaget. VIEWA50 9

10 Installationsvejledning Monter en o-ring i anden rille på Flex-slangen. Monter Flex-slangen til boksen. Når slangen er på plads, fikseres den ved at bukke mindst to af de fire udstansninger ind med en skruetrækker eller lign. Studse på boksen og manifolden, som ikke bruges, lukkes med plastikprop af typen DEC-77 (varenr. 089F065). 0 VIEWA50

11 Installationsvejledning Støbning Flex-slangen kan placeres på tværs af isoleringslaget. For et minimere varmetabet anbefales det dog, at der er minimum 00 mm isolering under Flex-slangen. Desuden anbefaler vi en betontykkelse på minimum 50 mm over Flex-slangen, men da dette afhænger af betontypen og den generelle gulvkonstruktion, skal dette klarlægges med den ansvarlige for denne entreprise. Min. Min. 50 mm 00 mm Eksempel: Beton Isoleringsmateriale (EPS) 3 Sand Min. 00 mm Flex-slangerne trækkes frem under isoleringsmaterialet. Anbefalet afstand fra sokkel til isoleringslag er 300 mm. Inden støbning placeres et stykke EPS over Flex-slangeenderne. Dette fikseres, så placeringen fastholdes under støbning. I dette eksempel er anvendt to stykker tenderstål til fiksering. Efter støbning fjernes det fikserede isoleringsmateriale, og gulvboksen monteres. Til at fastholde gulvboksen anvendes de to formonterede beslag. VIEWA50

12 Installationsvejledning Inden der efterstøbes omkring boksen, hæves teleskopkraven op til et niveau lige over den færdige gulvhøjde. Overgangen mellem teleskopkraven og selve boksen tapes til. I boksens åbning placeres et stykke isoleringsmateriale, som også tapes til. Til slut fyldes op med isoleringsmateriale rundt om boksen, og der støbes efter. Når betonen er tør, kan teleskopkraven løsnes med et let slag og sænkes ned i det færdige gulv. I enkelte tilfælde kan det være lettere at efterfylde hele eller dele af hullet med Lecanødder blandet med beton. Derved undgår man, at de relativt små stykker isoleringsmateriale flyder oven på betonen under støbning. Når det færdige gulv er lagt, trækkes den justerbare indsats op af boksen, og risten klikkes fast på indsatsen med de fire bladfjedre. Placer risten i indsatsen, og pres med et jævnt tryk i begge sider risten på plads. Hvis der er valgt et spjæld til risten, monteres denne under risten vha. de formonterede clips. VIEWA50

13 Det færdige resultat. 9 Installation af væg- og loftsventiler 9. Placering af væg- og loftsventiler Placering af boks og ventiler bør ske under hensyntagen til rummets funktion og indretning. Indblæsningsventilen skal helst placeres i nærheden af et vindue, over en radiator eller en pejs/brændeovn. Undgå placering direkte over opholdszoner, dvs. over senge, sofaer, spiseborde m.v. Afkastventilen placeres i "våde" rum, f.eks. i køkken, badeværelse eller bryggers. Ventilen skal om muligt placeres i nærheden af, hvor fugten udvikles, dvs. nær brusekabinen, håndvask m.v. I tilfælde hvor der er medsendt en montagetegning, betragtes denne som vejledende for placering af boks og ventil. Bemærk! Vær opmærksom på, at der er forskel på indblæsnings- og afkastventiler. 9. Montering af væg- og loftventiler Monter boksen således, at ventilstudsene flugter med færdig væg/loft. Skub ventilen på plads i boksen. VIEWA50 3

14 Installationsvejledning Korriger om nødvendigt placeringen af ventilen. 0 Installation af Air Flex-slanger 0. Montering af Air Flex-slanger i gulv Der fræses en rille til slangerne i isoleringsmaterialet. Rillens bredde tilpasses, så der sikres en fast montage af slangen. Hvis det ikke er muligt at fræse slangerne ned i isoleringsmaterialet, kan disse fastgøres til Rionettet. Den maksimale afstand mellem fikseringspunkter/strips er cm. For at opnå den bedst mulige tæthed i systemet monteres en o-ring i hver ende af alle slanger. Placer o-ringen i anden rille fra enden, inden slangen monteres i en manifold, boks eller muffe. Herefter kan slangerne monteres i manifolden. 4 VIEWA50

15 Installationsvejledning Når slangen er på plads, fikseres den ved at bukke mindst to af de fire udstansninger ind med en skruetrækker eller lignende. For at beton, byggestøv og andet ikke skal tilsmudse slangerne under montage, lukkes alle studse. Tages systemet ikke i brug umiddelbart efter endt montage, skal slangerne lukkes tæt for at undgå fugtdannelse. Slangerne kan forsegles med en plastikprop af typen DEC (089F063) eller ved at lukke ventilerne/ristene. Undgå i størst mulig omfang at lave "skarpe" knæk på slangen, da det vil øge tryktabet i systemet. Når alle slanger er monteret, rengøres manifolden grundigt via tilslutningsstudsen. 0. Montering af Air Flex-slanger i vægge og lofter Montage i væg anbefales udelukkende for indvendige skillevægge, således kuldebroer samt gennembrydning af klimaskærmen undgås. Ved montage i loft anbefales det ligeledes at montere slangerne inden for klimaskærmen. Lader dette sig ikke gøre, skal klimaskærm/dampspærre efterfølgende tætnes grundigt med vejrbestandigt tape eller specielt udviklede membraner. Ved systemer med geotermisk flade skal indblæsningsslanger isoleres med mindst 30 mm isolering for at forhindre udvendig kondensdannelse. Hvis der ikke er mulighed for at anvende de medleverede montagebeslag, kan der anvendes patentbånd til fastgørelse af boksene. Det er vigtigt, at slangerne strækkes helt ud inden fastgørelse for at minimere tryktab i systemet. VIEWA50 5

16 Dette er et eksempel på seks korrekt førte slanger under loft på den indvendige side af klimaskærmen. Når loftet monteres, skal det sikres, at skruerne ikke beskadiger slangerne. Når alle slanger er monteret, rengøres manifolden grundigt via tilslutningsslangen. 0.3 Samling af to Air Flex-slanger Hvis der er behov for at forlænge eller samle to slangeender, gøres det med en slangekobling af typen DPC (089F0607). Hvis bøjninger på 90 er nødvendige, skal der anvendes en 90 -bøjning af typen DFE (089F0654). Placer en o-ring i anden rille på begge slanger, som skal samles. 6 VIEWA50

17 Færdige samlinger. Isolering og lyddæmpning Hele Danfoss Air Flex-kanalsystemet skal isoleres grundigt for at mindske varmetabet og undgå kondens. Det anbefales, at slangerne dækkes med 00 mm isolering. Lyddæmpning af systemet er en vigtig del af den samlede komfortoplevelse. En lyddæmper med en længde på 900 mm skal monteres mellem enheden og manifolden for at reducere risikoen for, at støj forplanter sig til resten af systemet. I enkelte tilfælde kan det ligeledes være tilrådeligt at montere lyddæmpere på afkast og friskluftsindtagene. Installation af taghætter og vægriste Taghætter og vægriste er synlige på ydersiden af huset. Derfor bør disse altid tilpasses husets arkitektoniske stil. Det anbefales at placere hætterne 3 m vandret fra hinanden eller m lodret fra hinanden 3 m 3 m m altid med afkasthætten øverst. Hætterne og ristene skal placeres på en nord- eller østvendt flade for at opnå den bedste komfort. Afkastet skal placeres over det øverste vindue og mindst m fra alle vinduer. 3 Tekniske data 3. a² enhed Mål Udeluft Afkastluft 3 Udsugning fra rum 4 Indblæsning Enhedens vægt: 5 kg 77 VIEWA50 7

18 Installationsvejledning Set forfra (uden frontpanel) Filter, udsugning fra rum Filter, indblæsning Driftsdiagram (til indregulering) Reset-knap til filter Differenstryk for udsugning fra rum Differenstryk for indblæsning til rum Kapacitet Tryk [Pa] Virkningsgrad η [%] % 93% 9% 9% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 300 *0.45 W/m³/h J/m³ 00 00% 85% 50 70% 58% 46% 33% % Luftmængde [m³/h] Luftmængde [m³/h] * 0,45 W/m³/h = krav til "Passiv Haus". Udsugning fra rum Frisk luft t = C RH = 36 % t = -3 C t = 5 C RH < 7 % t = 5 C RH = 80 % med kondens og 5 % ubalance iht. EN308 Typisk drift Gennemstrømning Pext. SFP P tot. 60 m³/h 50 Pa 65 J/m³ 7 W 0 m³/h 70 Pa 78 J/m³ 44 W 0 m³/h 00 Pa 854 J/m³ 5 W 60 m³/h 70 Pa 783 J/m³ 57 W 60 m³/h 00 Pa 894 J/m³ 65 W 300 m³/h 90 Pa 936 J/m³ 78 W Lyddata Gennemstrømning m³/h Tryk Pa 6 70 Målt ved: Frekvensbånd, lydeffekt Lw(A) [db(a)] 63 Hz 5 Hz 50 Hz 500 Hz khz khz 4 khz 8 khz Indblæsningskanal Udsugningskanal Indblæsningskanal Udsugningskanal Indblæsningskanal Udsugningskanal Indblæsningskanal Udsugningskanal Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet Lydtryk Lp(A) (standard* rum) [db(a)] 46 Kabinet 49 * Værdier for lydtryk beregnet for et standardrum med A = 0 m², H =,4 m og gennemsnitlig dæmpning 0,. 8 VIEWA50

19 3. a³ enhed Mål Udeluft Afkastluft 3 Udsugning fra rum 4 Indblæsning Enhedens vægt: 67 kg Set forfra (uden frontpanel) Filter, udsugning fra rum Filter, indblæsning 3 Driftsdiagram (til indregulering) 4 Reset-knap til filter 5 Differenstryk for udsugning fra rum 6 Differenstryk for indblæsning til rum Kapacitet Virkningsgrad Tryk [Pa] η [%] *0.45 W/m³/h 000 J/m³ 40% 56% 8% 00% * 0,45 W/m³/h = krav til "Passiv Haus". Luftmængde [m³/h] 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 8% 8% 80% Luftmængde [m³/h] Udsugning fra rum Frisk luft t = C RH = 36 % t = -3 C RH = 80 % med kondens og 5 % ubalance t = 5 C RH < 7 % t = 5 C iht. EN308 Typisk drift Gennemstrømning Pext. SFP P tot. 00 m³/h 70 Pa 787 J/m³ 44 W 350 m³/h 70 Pa 835 J/m³ 8 W 450 m³/h 70 Pa 973 J/m³ W 350 m³/h 00 Pa 000 J/m³ 97 W Lyddata Gennemstrømning m³/h Tryk Pa Målt ved: Frekvensbånd, lydeffekt Lw(A) [db(a)] Lydtryk Lp(A) (standard* rum) 63 Hz 5 Hz 50 Hz 500 Hz khz khz 4 khz 8 khz [db(a)] Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet * Værdier for lydtryk beregnet for et standardrum med A = 0 m², H =,4 m og gennemsnitlig dæmpning 0,. VIEWA50 9

20 3.3 w¹ enhed Indblæsning Udsugning fra rum 3 Afkastluft 4 Udeluft 5 Kondensafløb 6 Filter, udsugning fra rum 7 Filter, indblæsning 8 Differenstryk for udsugning fra rum 9 Differenstryk for indblæsning til rum 0 Reset-knap til filter Enhedens vægt: 3 kg Kapacitet Virkningsgrad Tryk [Pa] η [%] % 33% *0.45 W/m³/h 000 J/m³ 46% % * 0,45 W/m³/h = krav til "Passiv Haus". 70% 85% 00% Luftmængde [m³/h] 93% 9% 9% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% Luftmængde [m³/h] Udsugning fra rum Frisk luft t = 5 C RH = 5 % t = 5 C RH = 80 % med kondens og 5 % ubalance t = 5 C RH < 7 % t = 5 C iht. EN308 Typisk drift Gennemstrømning Pext. SFP P tot. 00 m³/h 35 Pa 588 J/m³ 6 W 00 m³/h 55 Pa 68 J/m³ 9 W 40 m³/h 60 Pa 70 J/m³ 8 W 40 m³/h 70 Pa 759 J/m³ 30 W 80 m³/h 70 Pa 798 J/m³ 40 W 80 m³/h 00 Pa 945 J/m³ 47 W 0 VIEWA50

21 Lyddata Gennemstrømning m³/h Tryk Pa Målt ved: Frekvensbånd, lydeffekt Lw(A) [db(a)] Lydtryk Lp(A) (standard* rum) 63 Hz 5 Hz 50 Hz 500 Hz khz khz 4 khz 8 khz [db(a)] Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 47 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 50 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 53 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 55 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 57 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 56 * Værdier for lydtryk beregnet for et standardrum med A = 0 m², H =,4 m og gennemsnitlig dæmpning 0,. 3.4 w² enhed Indblæsning Udsugning fra rum 3 Afkastluft 4 Udeluft 5 Kondensafløb 6 Filter, udsugning fra rum 7 Filter, indblæsning 8 Differenstryk for udsugning fra rum 9 Differenstryk for indblæsning til rum 0 Reset-knap til filter Enhedens vægt: 45 kg Kapacitet Virkningsgrad Tryk [Pa] η [%] % 33% *0.45 W/m³/h 000 J/m³ % 58% * 0,45 W/m³/h = krav til "Passiv Haus". 70% 85% 00% Luftmængde [m³/h] 94% 93% 9% 9% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% Luftmængde [m³/h] VIEWA50

22 Udsugning fra rum Frisk luft t = C RH = 36 % t = -3 C RH = 80 % med kondens og 5 % ubalance t = 5 C RH < 7 % t = 5 C iht. EN308 Typisk drift Gennemstrømning Pext. SFP P tot. 60 m³/h 50 Pa 700 J/m³ 3 W 0 m³/h 70 Pa 83 J/m³ 5 W 0 m³/h 00 Pa 963 J/m³ 59 W 60 m³/h 70 Pa 89 J/m³ 64 W 60 m³/h 00 Pa 996 J/m³ 7 W 80 m³/h 90 Pa 000 J/m³ 78 W Lyddata Gennemstrømning m³/h Tryk Pa Målt ved: Frekvensbånd, lydeffekt Lw(A) [db(a)] Lydtryk Lp(A) (standard* rum) 63 Hz 5 Hz 50 Hz 500 Hz khz khz 4 khz 8 khz [db(a)] Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 39 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 44 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 46 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 47 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 49 Indblæsningskanal Udsugningskanal Kabinet 53 * Værdier for lydtryk beregnet for et standardrum med A = 0 m², H =,4 m og gennemsnitlig dæmpning 0,. VIEWA50

23 4 Fejlfinding Fejl Årsag Løsning Alarm: Filterfejl Luftfiltre er snavsede. Udskift luftfiltre. Alarm: Lavt batteriniveau Batterispændingen i Air Dial er for lav. Udskift batterier (4 x AAA) i Air Dial. Alarm: Ingen forbindelse til CCM Alarm: Ingen forbindelse via modbus Alarm: Rumluft for kold Alarm: Brandfare Alarm: Følerfejl Unormalt stort undertryk inde i huset, døre binder Kondens i vinduesrammer Husets temperatur er for høj. Støj fra enheden Kommunikationen mellem Air Dial og CCM-modulet er mislykkedes. Dette forårsages typisk af en forhindring mellem Air Dial og CCM-modulet, f.eks. stålrør, andre stålgenstande eller isoleringsmateriale, der er beklædt med aluminiumsfolie osv. En anden årsag kan være andre trådløse apparater, som ikke er i overensstemmelse med trådløse standarder (radiostøj). Kablet fra CCM-modulet til enheden er taget ud eller er defekt. Centralvarmesystemet leverer ikke varme. Rumtemperaturen falder, så enheden slukker for at reducere ufrivilligt varmetab. Alarm aktiveres, hvis Air Dial måler en rumtemperatur under +0 C. En af de fire temperaturfølere i Danfoss Air-enheden eller temperaturføleren i Air Dial-fjernbetjeningen har registreret en temperatur på mere end +70 C. Enheden slukkes, indtil alle følere angiver en temperatur på < +70 C. En temperaturføler i Danfoss Air-enheden eller Air Dial er defekt. Afkastluftstrømmen er større end indblæsningsluftstrømmen. Enten er indreguleringen af hovedluftmængderne ikke blevet korrekt udført under opsætningen af systemet, eller enheden er gået i ekstrem afisningstilstand (kan ske ved udetemperaturer < - C). Luftudskiftet er for lavt. Der dannes kondens, når luftfugtigheden er høj, og overfladetemperaturen er lav. Dette sker ofte i badeværelser eller bryggerser, hvor der dryptørres tøj (en vis kondens i badeværelser efter badning er normalt, men bør forsvinde inden for en halv time). Husets termostater er indstillet for højt. Hvis en forhindring er blevet fundet, skal den flyttes. Hvis dette ikke er muligt, flyttes CCM-modulet til en bedre placering med en fri "sigtelinje". Hvis fejlen opstår på grund af andre trådløse apparater i huset, så prøv på skift at slukke for dem for at finde det fejlbehæftede apparat. Hvis intet af ovenstående hjælper, bedes du kontakte din installatør. Kontroller kablet, og tilslut det om nødvendigt igen. Hvis kablet er tilsluttet, men der stadig opstår fejl, skal du kontakte din installatør. Kontroller, om varmesystemet fungerer. Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte VVS-firmaet/installatøren. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Undersøg alle rum, forlad bygningen. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Kontakt installatøren. Systemet kører videre, men med begrænset funktionalitet. Ubalancen på hovedluftmængden bør være 4-0 % i rumudsugningens favør, men hvis der er et permanent problem med døre, der binder, skal du kontakte installatøren. Hvis problemerne kun opstår under ekstreme vinterforhold, skyldes det den indbyggede afisningsfunktion, der reducerer indblæsningsluften (og er således ikke en defekt, men en forventelig og meget sjælden hændelse). Øg ventilatortrinet (manuel tilstand), eller skift til enten behov-tilstand eller program-tilstand. Slå Autoboost til. Skru ned for termostaterne. Bypass er slået fra på ventilationssystemet. Sæt bypass til i menupunktet Hovedmenu > Bypass > Auto bypass. A-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis enheden er monteret direkte på strøer. Enheden bør monteres på en passende platform. W-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis der ikke er monteret gummiafstandsstykker mellem enheden og væggen, og/eller hvis der ikke er monteret silikonestrips på vægbeslaget. Defekte ventilatorkuglelejer vil fremkalde en "slibelyd". Kontroller, at enheden er monteret på en platform i henhold til installationsmanualen. Kontroller, at gummiafstandsstykker og silikonestrips er monteret i henhold til installationsmanualen. Hvis du har mistanke om, at ventilatorkuglelejet er defekt, skal du kontakte installatøren. Støj fra luftventiler Luftstrømmen er for høj. Støj er ikke et problem i et korrekt dimensioneret og indkørt system. Hvis luftventilerne er lukkede (f.eks. under Trykket er for højt over ventilen. rengøring), kan der dog opstå en hvislende lyd. Der er ikke monteret en lyddæmper på hovedkanalen. Frost-ikon på displayet Systemet er i afisningstilstand, da lave udetemperaturer medfører risiko for isdannelse i varmeveksleren. Dette er ikke en fejl, men en almindelig tilstand. Funktionen stopper automatisk, når udetemperaturen stiger. VIEWA50 3

24 Danfoss A/S Salg Danmark Jegstrupvej Hasselager Telefon: Telefax: Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. og logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VIEWA50 Produced by 06/0

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.varme.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

VENTILATION MED VARMEGENVINDING

VENTILATION MED VARMEGENVINDING Produktoversigt 9.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 9.02 Isolering af kanalsystemer 9.03 Tilmelding af trådløst betjeningspanel 9.04 System reset 9.05 Indregulering og fastlæggelse af hovedluftmængder

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING VKEWB Danfoss / Flex pipe Anvendes i ventilationssystemer til både indblæsning og udsugning, hvor der er behov for stor fleksibilitet.

Læs mere

Version 2.00 30.11.2010. Montagevejledning for NilAir

Version 2.00 30.11.2010. Montagevejledning for NilAir Version 2.00 30.11.2010 Montagevejledning for NilAir Indholdsfortegnelse: Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Principdiagram... 4 Montage Fordelerbokse:... 5 Montage af slanger:...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING VKEWB Danfoss /9 Flex pipe Anvendes i ventilationssystemer til både indblæsning og udsugning, hvor der er behov for stor fleksibilitet.

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under Datablad Anvendelse Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under radiatorerne. Montage i anlæggets fremløb. Alle

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Units Tekniske data DANFOSS HEATING Enhed: w 1 (mindre huse og lejligheder) Danfoss Air Unit w 1 er en vægmonteret enhed, der er beregnet til installation i enten

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt... 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst... 5 2.2 Bypass... 5 2.3 Info...

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING VKEWB1 Danfoss /1 Flex pipe Anvendes i ventilationssystemer til både indblæsning og udsugning, hvor der er behov for stor fleksibilitet.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

FRITHIOF Installationsvejledning

FRITHIOF Installationsvejledning 1 1 1 1 1 1 FRITHIOF Installationsvejledning 2 PRISLISTE FEBRUAR 2007 Placering af rør i hjørne med hjørneafdækning Placering af rør i skab. Det er nemt at installere en Frithiof - også i eksisterende

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

FHV-reguleringsventil

FHV-reguleringsventil Anvendelse er egner sig perfekt til regulering af temperaturen i rum med gulvvarme og til systemer, der både anvender gulvvarme og radiatorer. Danfoss tilbyder disse versioner: FHV-R giver temperaturregulering

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften Med Danfoss EnergyTrim kan du spare 15-25% på varmeforbruget og få maksimal

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor Halton TSA Hvirveldiffusor Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden Velegnet til rum med stor højde Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere