Danfoss Air ventilationsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Air ventilationsanlæg"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning

2 Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 2006/42/EF) 2013 Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsnoter Introduktion Styring af Air ventilationsanlægget ved hjælp af Air Dial Hovedmenu Menustruktur Indstillinger Udskiftning af Air Dial-batterier Styring af Air ventilationsanlægget med Danfoss Link Central styring Udskiftning af filtre Rengøring af ventilationsanlægget Varmeflader PC-styring Fejlfinding Sikkerhedsnoter Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk formåen eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Ud over at skifte luftfilter og rengøre anlægget udvendigt, vil enhver form for service kræve uddannet personale. Danfoss Heating Solutions VUEWA801 3

4 2 Introduktion Tillykke med købet af et. er et af de mest avancerede, effektive, støjsvage og brugervenlige ventilationssystemer med varmegenindvinding, der findes. Du styrer hele systemet ved hjælp af enten din Air Dial eller Danfoss Link Central styring. Du skal blot dreje og trykke på skiven, så vises alle de nødvendige oplysninger på displayet. I denne brugervejledning vil vi gerne vise dig de få trin, der er nødvendige, for at du kan betjene og vedligeholde dit system. Valgfrit Air Dial Strømforsyning CCMmodul Danfoss Link CC Alle er certificeret til brug i passivhuse af Passivhaus Institut i Darmstadt. Danfoss Air systemet benytter den trådløse teknologi Z-Wave. Du kan finde flere oplysninger om de mange muligheder, der findes med Danfoss Air og Z-Wave teknologien, på vores hjemmeside varme.danfoss.dk. 3 Styring af Air ventilationsanlægget ved hjælp af Air Dial 3.1 Hovedmenu Hovedmenu > Boost Den manuelle Boost-funktion kan anvendes i situationer, hvor der kræves en større luftstrømning end normalt, fx hvis du laver mad, der lugter stærkt, eller hvis nogen ryger. Som standard får Boost-funktionen anlægget til at køre på fuld hastighed i tre timer, men disse parametre kan ændres i menuen Indstillinger. Autoboost-funktionen øger automatisk luftstrømningen, hvis den relative luftfugtighed i boligen pludselig øges (fx på grund af madlavning, eller hvis nogen tager bad). Autoboost er aktiv i 30 minutter, hvorefter systemet vender tilbage til den oprindelige luftstrømning. Autoboost-funktionen slås til eller fra via menuen Indstillinger. 4 VUEWA801 Danfoss Heating Solutions

5 Hovedmenu > Bortrejst Bortrejst-funktionen bruges til at reducere luftstrømningen til et minimum, fx når du forlader huset i en længere periode. Anlægget genoptager automatisk normal drift, når Bortrejst-perioden er slut. Parametrene for Bortrejst-perioden indstilles via menuen Indstillinger. Bemærk: Hvis der er installeret en varmeflade, slukkes den i Bortrejst-perioden (for at spare på energien). Hovedmenu > Bypass (ikke tilgængelige på w¹-anlæg) Bypass-funktionen er en passiv kølingsfunktion. Når der er åbent for bypass, ledes udeluften uden om varmeveksleren i ventilationsanlægget og tilføres boligen uopvarmet. Bypass kan aktiveres på to måder: 1. Manuelt ved at trykke på kommandoen Bypass. Det får Bypass-funktionen til at køre i tre timer (driftstiden kan ændres i menuen Indstillinger). Bypass vil ikke blive aktiveret, hvis udetemperaturen er under +5 C. 2. Automatisk, hvis både udetemperaturen og rumtemperaturen ligger over det niveau, der er valgt i menuen Indstillinger. Bypass lukker automatisk, når en af temperaturerne er lavere end det valgte niveau. Den automatiske Bypass-funktion slås til eller fra via menuen Indstillinger. Funktionen Kølegenindvinding er en automatisk systemfunktion, når Automatisk bypass er aktiveret. Hvis udetemperaturen stiger til over indetemperaturen, kan get automatisk lukke Bypass-funktionen og bruge varmeveksleren som afkølingsapparat, så indblæsningstemperaturen sænkes et par grader. Når kølegenindvinding er aktiveret, er ikonet Bypass tændt. Hovedmenu > Info Menuen Info viser en liste over anlæggets aktuelle status: alle målte temperaturer, ventilatortrin, relativ luftfugtighed i rummet og meget mere. Hovedmenu > Driftsform Ved hjælp af menuen Driftsform kan du vælge, hvordan Danfoss Air systemet styres: Tilstand > Fra I tilfælde af giftudslip eller brand uden for bygningen kan anlægget deaktiveres. Efter 24 timer starter det igen på trin 1 af 10 for at forhindre fugtdannelse i bygningen. Brugeren kan derefter ændre driftstilstand efter behov. Tilstand > Manuel I tilstanden Manuel holdes luftstrømningen konstant på det valgte niveau (ventilatortrin 1 til 10). Bypass og Autoboost styres automatisk, men de kan slås fra via menuen Indstillinger. Danfoss Heating Solutions VUEWA801 5

6 Tilstand > Behov I tilstanden Behov sikrer den indbyggede fugtføler, at luftstrømningen reguleres automatisk: Hvis den relative luftfugtighed er for lav inde i huset, sænker systemet luftstrømningen. Hvis den relative luftfugtighed er for høj, arbejder systemet med en større luftstrømning. Danfoss anbefaler som udgangspunkt behovsstyring, der automatisk tilpasser luftstrømningen til boligen, hvilket giver højest mulige komfortniveau, ved lavest mulige energiforbrug og varmetab. Bemærk: Uden for opvarmningssæsonen forbliver luftstrømningen mere eller mindre konstant på et niveau, der svarer til indstillingerne for grundtrinene. Det sikrer maksimal komfort på de tidspunkter på året, hvor varmetabet er ubetydeligt. % Driftsform > Ugeprogram I driftsformen Ugeprogram vælges en af fem foruddefinerede familieprofiler. Afhængigt af profilen er ventilationsraten høj i de perioder, hvor der er nogen hjemme, og lavere, når huset er tomt. Der er indlagt perioder med en højere luftstrømning i programmet, til brug når der fx laves mad eller tages bad. Hvis ingen af de foruddefinerede profiler passer til dine behov, kan du downloade et PC-værktøj (freeware), der giver dig mulighed for at oprette din egen brugerprofil. Du downloader programmet og installationsmanualen på varme.danfoss.dk. Hvis du vælger driftsformen Ugeprogram uden yderligere indstillinger, er standardprofilen nr. 1. PROG 6 VUEWA801 Danfoss Heating Solutions

7 3.2 Menustruktur Hovedmenu Tilbage Boost Bortrejst Bypass Info Driftsform Indstillinger Fra / Til Aktiverer manuel boost i tidsbegrænset periode Fra / Til Fra / Til Reducerer luftskifte til absolut minimum i ferieperioder Aktiverer manuel bypass i tidsbegrænset periode Tilbage Ugeprogram Bypass Boost Tid & Dato Natkøling Gendan Fra / Til Indstil Tilbage Tilbage Fabriksindstillinger: Nej Ja Boost timer: 3 timer Auto boost: Til / Fra Max. boost trin: 10 / 10 Tilbage Bypass hvis rumtemperatur: >22 C og Udetemperatur: >16 C Bypass timer: 3 timer Auto bypass: Til / Fra Tilbage Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Tilbage Behov Ugeprogram Manuel Fra Tilbage Vis trin Rel. fugt % Luftfilter Temperaturer Tilbehør Driftstid Basis trin Alarmstatus Alarm liste SW & Model Bemærk: Muligheder og funktioner for "Bypass" er ikke tilgængelige på "w1"-anlægget. Danfoss Heating Solutions VUEWA801 7

8 3.3 Indstillinger Hovedmenu > Indstillinger > Ugeprogram > Profil 1-5 Før du vælger et foruddefineret ugeprogram, skal du aktivere menuen Ugeprogram. Gå til Hovedmenu > Driftsform, og vælg Ugeprogram. Her kan du vælge mellem fem forskellige foruddefinerede profiler som vist nedenfor. Du kan også oprette din egen tilpassede profil ved hjælp af programmet Danfoss Air PC Tool, som du kan downloade på varme.danfoss.dk (freeware). Din tilpassede profil vil kunne ses i menuen under Hovedmenu > Indstillinger > Ugeprogram > Profil > Brugerdefineret. Profil 1: Familie med børn, begge voksne har normale arbejdstider uden for hjemmet. Ventilator (% af grundtrin) Ventilator (% af grundtrin) Hverdage Weekender Profil 2: Familie med børn, én voksen har normale arbejdstider uden for hjemmet, én voksen er hjemme om dagen. Ventilator (% af grundtrin) Ventilator (% af grundtrin) Hverdage Weekender 8 VUEWA801 Danfoss Heating Solutions

9 Profil 3: Par uden børn, begge voksne har normale arbejdstider uden for hjemmet. Ventilator (% af grundtrin) Ventilator (% af grundtrin) Hverdage Weekender Profil 4: Enlig uden børn, én voksen med normale arbejdstider uden for hjemmet. Ventilator (% af grundtrin) Ventilator (% af grundtrin) Hverdage Weekender Profil 5: Lille kommercielt anvendt kontor eller salgslokale. Åbningstider 8:00 til 16:00, lukket i weekenden. Ventilator (% af grundtrin) Ventilator (% af grundtrin) Hverdage Weekender Hovedmenu > Indstillinger > Bypass Parameterangivelser for den automatiske Bypass-funktion (udetemperatur og rumtemperatur). Den automatiske Bypass-funktion aktiveres, når både udetemperatur og rumtemperatur ligger over de valgte parametre. Hvis kun en af parametrene er til stede, aktiveres det automatiske bypass ikke. Tryk på kommandoen Bypass for at starte bypass manuelt. Bypass er aktiv i den periode, der er valgt under Hovedmenu > Indstillinger > Bypass > Timer (standardindstillingen er tre timer). Bypass vil ikke blive aktiveret, hvis udetemperaturen er under +5 C. Bemærk: Muligheder og funktioner for Bypass er ikke tilgængelige på "w1"-anlægget. Danfoss Heating Solutions VUEWA801 9

10 Hovedmenu > Indstillinger > Boost Du kan tilpasse funktionen Boost, så den matcher individuelle behov: Indstil timeren for manuel boost (standarden er tre timer) Slå Autoboost til eller fra. Når Autoboost er slået til, er den aktiv i alle driftsformer. Reducér maksimum boosttrin, hvis standarden for maksimumtrin (10 = 100 % ventilatorhastighed) er for kraftig for systemet. Hovedmenu > Indstillinger > Tid & dato Angiv faktisk tidspunkt og dato for systemet. Hovedmenu > Indstillinger > Natkøling Slår funktionen Natkøling til eller fra (standardindstilling er Fra). Når natkølingen er slået til, registrerer systemet automatisk, om det var en varm dag (udetemperaturen er over 20 C klokken 12:00 og klokken 16:00). I så fald føres den friske, kølige udeluft direkte til indblæsningen fra midnat til klokken 6:00. Funktionen Natkøling stopper automatisk, hvis udetemperaturen falder til under 10 C, eller hvis udsugningslufttemperaturen falder til under 18 C. Bemærk: Natkøling er ikke tilgængelig på "w1"-anlægget. Hovedmenu > Indstillinger > Gendan Gendan alle brugerindstillinger til fabriksstandardværdier. Vigtigt! En stor emhætte med direkte afkast kan skabe udfordringer for Air ventilationsanlægget i vinterperioden. Hvis du oplever, at luftstrømningen er kold, kan årsagen være, at emhættens motor er stærkere end Air ventilationsanlæggets motor. get oplever et undertryk, der kompenseres gennem indblæsning og udsugning. Lav udetemperatur påvirker varmeveksleren, og når temperaturføleren registrerer dette, aktiveres afisningstilstand. NB: I ekstreme tilfælde vil ventilationsanlægget aktivere et fuldt drifststop, som kræver manuel genstart af ventilationsanlægget. Hvis temperaturforholdene kræver en afisningstilstand, kan ventilationsanlæggets automatiske sikkerhedsfunktion standse begge blæsere i 30 minutter, og derefter langsomt starte igen og kontrollere temperaturerne. Hvis temperaturerne er OK, vender ventilationsanlægget tilbage til normal drift. Hvis temperaturerne ikke er OK, genoptager ventilationsanlægget sikkerhedsfunktionen og standser i yderligere 30 minutter. For at undgå problemer med undertryk anbefaler Danfoss at: 1. Installere et erstatningsluftspjæld i køkkenet. 2. Åbne et vindue ved anvendelse af emhætte. Bemærk: Hvis du oplever problemer med undertryk, kan du kontakte din installatør og spørge, hvorvidt der er installeret et spjæld. Undertryk er ofte en udfordring i nybyggeri og energirenoverede huse. Installation af et Danfoss Air System skal altid overholde alle nationale, regionale eller lokale love og regler. 10 VUEWA801 Danfoss Heating Solutions

11 3.4 Udskiftning af Air Dial-batterier Når Air Dial har brug for et nyt sæt batterier, angives det ved hjælp af en alarmlyd. Løft Air Dial af vægbeslaget, og udskift med fire nye AAA-batterier Styring af Air ventilationsanlægget med Danfoss Link Central styring Hvis du styrer Air ventilationsanlægget med Danfoss Link CC, kan du finde generelle oplysninger og vejledning til Air ventilationsanlæg i et Danfoss One -system ved at hente en brugervejledning på Danfoss One Danfoss Heating Solutions VUEWA801 11

12 5 Udskiftning af filtre er konstrueret med henblik på et absolut minimum af vedligeholdelse. Vedligeholdelsen begrænser sig til mellem ét og to filterskift om året, afhængigt af luftmængden samt luftforureningsniveauet i det område, hvor du bor. I industriområder og områder med højt pollental i udeluften vil filtrene hurtigere blive tilstoppet end i et typisk forstadsmiljø. er udstyret med filtre, der er konstrueret til at beskytte både anlægget og indeklimaet. Filtrene er blevet testet og godkendt, så de også beskytter de indbyggede komponenter, eksempelvis varmeveksleren og ventilatorerne. Hvis der anvendes uoriginale filtre, kan Danfoss ikke garantere den fulde kvalitet eller levetid for de indbyggede komponenter. Standardfiltre og pollenfiltre klasse F7 (tilbehør) kan købes hos din installatør. Filtrene skal skiftes, når Air Dial afgiver filteralarm (alarmlyd + besked i displayet): 1. Fjern frontpanelet (værktøj er ikke nødvendigt). 2. Træk filtrene ud, og undersøg dem visuelt. 3. Hvis filtret kun er lettere snavset/misfarvet, kan du prøve at gøre det rent ved hjælp af en støvsuger med en børste. Det vil normalt ikke være umagen værd, og vi anbefaler det heller ikke. 4. Montér nye filtre*, og sæt skumdækslerne på igen. 5. Tryk på knappen Filter reset på anlæggets forside. * Hvis du har købt et særligt pollenfilter, skal det indsættes i filterslidsen til højre (på alle modeller), da pollenfilteret filtrerer udeluften. Standardfiltersæt Standardfiltersættet er et G4-klasse filter til både ind- og udsugningsluft, og det yder basisfiltrering af partikler, der er større end 10 μm. G4/G4 standardfiltersæt til w¹ G4/G4 standardfiltersæt til w² G4/G4 standardfiltersæt til a² G4/G4 standardfiltersæt til a³ Bestillingsnr. 089F F F F0237 Pollenfiltersæt Hvis du eller medlemmer af din familie lider af allergi, bør du vælge et pollenfiltersæt med F7-klasse filtre til indblæsningen, så pollen bliver filtreret effektivt fra. G4/F7 pollenfiltersæt til w¹ G4/F7 pollenfiltersæt til w² G4/F7 pollenfiltersæt til a² G4/F7 pollenfiltersæt til a³ Bestillingsnr. 089F F F F VUEWA801 Danfoss Heating Solutions

13 Brugervejledning 6 Rengøring af ventilationsanlægget get bør rengøres indvendigt en gang hvert andet år. 1. Afbryd strømmen, og fjern frontpanelet. 2. Fjern de seks skruer, der holder de tre metalskinner (ved hjælp af korrekt størrelse torx-nøgle). 3. Fjern frontskumpanelerne for at få adgang til delene inden i anlægget. 4. Træk den tykke runde pakning over varmeveksleren sidelæns ud. Når du genmonterer varmeveksleren, skal den runde pakning sættes i sidst. Det gøres nemmest ved at "låse de to ender fast" først og derefter skubbe resten af pakningen på plads. Danfoss Heating Solutions VUEWA801 13

14 5. Varmeveksleren kan nu løftes/trækkes forsigtigt ud af kernen. 6. Hæld en mild opløsning af almindeligt opvaskemiddel ind gennem de fire åbne sider på varmeveksleren. Lad den ligge i blød i 5-10 minutter, og skyl den derefter under rindende vand. Tør ydersiden af varmeveksleren af, og sæt forsigtigt varmeveksleren ind i anlægget igen. Rengør de indvendige sider af anlægget med en våd svamp eller klud (brug et mildt opvaskemiddel). Brug under ingen omstændigheder opløsningsmidler til at rengøre skumdele, da opløsningsmidler kan opløse det specielle skummateriale. Undgå vandsprøjt på hovedprintpladen. Hvis du kommer til at spilde vand på printpladen, duppes det af med en tør klud. Lad den derefter lufttørre i min. 24 timer, før der sættes strøm til igen. Saml anlægget igen i modsat rækkefølge: 1. Sæt skumfrontpanelet på plads. 2. Fastgør panelet ved hjælp af de tre metalskinner. 3. Stram torx-skruerne. 4. Sæt frontpanelet på igen. Så er systemet klar til endnu to års problemfri drift. 14 VUEWA801 Danfoss Heating Solutions

15 7 Varmeflader En forvarmeflade giver en lang række fordele, både i forhold til Danfoss Air System og indeklimaet generelt. Danfoss anbefaler altid, at man installerer en forvarmeflade sammen med get. Med en forvarmeflade er systemet beskyttet mod at overgå til den automatiske afisningstilstand, som kan forårsage undertryk i bygningen - specielt, hvis der er en brændeovn eller en pejs i huset. Forvarmeflade, elektrisk Udeluft 2. Indblæsning 3. Udsugning 4. Afkast Den elektriske forvarmeflade anvendes til at sikre anlægget mod isdannelse ved lave udetemperaturer. Inden udeluften når frem til anlægget, varmes den op fra aktuel udetemperatur til 0 C (hvorved frostdannelse i veksleren er umulig). Med denne løsning sikres det, at der altid er balance imellem indblæsnings- og udsugningsluft. Reguleringen sker 100 % trinløst for at sikre lavest mulige strømforbrug i drift. Der skal ikke foretages indstillinger for en elektrisk forvarmeflade. Eftervarmeflade, elektrisk Udeluft 2. Indblæsning 3. Udsugning 4. Afkast Den elektriske eftervarmeflade anvendes til at sikre en minimum indblæsningstemperatur, inden luften blæses ind i rummet. Ventilationssystemet vil normalt varme udeluften op til en temperatur, der er meget tæt på rumtemperaturen, så den elektriske eftervarmeflade anvendes blot til at give indblæsningstemperaturen et lille løft. Reguleringen sker 100 % trinløst for at sikre lavest mulige strømforbrug i drift. Den ønskede indblæsningstemperatur kan indstilles på din Air Dial via Hovedmenu > Indstillinger > Temperatur > Indblæsning. Danfoss Heating Solutions VUEWA801 15

16 Eftervarmeflade, vandbåren Udeluft 2. Indblæsning 3. Udsugning 4. Afkast 5. Pumpe 6. Centralvarme Den vandbårne eftervarmeflade anvendes (oftest) til at sikre en minimum indblæsningstemperatur, inden luften blæses ind i rummet. Ventilationsanlægget vil normalt varme udeluften op til en temperatur, der er tæt på rumtemperaturen, så den vandbårne eftervarmeflade anvendes blot til at give indblæsningstemperaturen et lille løft. Reguleringen sker 100 % trinløst via den indbyggede motorventil. Den ønskede indblæsningstemperatur kan indstilles på din Air Dial via Hovedmenu > Indstillinger > Temperatur > Indblæsning. Eftervarmefladen kan også i særlige tilfælde anvendes som totalopvarmning i passiv- eller 0-energihuse, såfremt alle dele af systemet er dimensioneret til det. Hvis dit system er konfigureret til luftopvarmning, kan rumtemperaturen indstilles via hovedmenuen. Forvarme/-køleflade, geotermisk Udeluft 2. Indblæsning 3. Udsugning 4. Afkast 5. Pumpe Den geotermiske flade kan enten forvarme eller forkøle udeluften, afhængigt af årstiden. Styringen registrerer automatisk, hvad der er behov for, og styrer fladen ind og ud af drift, efter behov. Den geotermiske flade forsynes med frostvæske (brine), der cirkuleres i en brinekreds i jorden vha. en cirkulationspumpe. Der er altså tale om gratis vedvarende energi, som du kan benytte med god samvittighed. Forvarme kan om vinteren forhindre, at anlægget skifter til frostbeskyttelsestilstand, og kan om sommeren give et behagelig køletilskud, ved at køle luften ned, inden den når hen til anlægget. Når den geotermiske flade køler, åbnes ventilationsanlæggets bypass naturligvis automatisk. 16 VUEWA801 Danfoss Heating Solutions

17 8 PC-styring Styr dit Danfoss Air System fra din PC-skærm via Ethernet. Indstil tilpassede ugeprogrammer ved hjælp af det brugervenlige ugeredigeringsprogram. Overvåger og viser alle temperaturer og relativ luftfugtighed i huset på et enkelt skærmbillede. Se udviklingskurver for de sidste 14 dage, alle relevante følere logges hver time. Nem adgang til avancerede indstillinger, alle funktioner er beskrevet i en kort og letforståelig tekst. Download Danfoss Air PC Tool på varme.danfoss.dk - det er gratis! Bemærk: Der er begrænsede muligheder i Danfoss Air PC Tool, når man anvender Danfoss Link CC. 9 Fejlfinding Fejl Årsag Løsning Alarm: Filterfejl Luftfiltre er snavsede. Udskift luftfiltre. Alarm: Lavt batteriniveau Alarm: Ingen forbindelse til CCM Alarm: Ingen forbindelse via modbus Alarm: Rumluft for kold Alarm: Brandfare Batterispændingen i Air Dial er for lav. Kommunikationen mellem Air Dial og CCM-modulet er mislykkedes. Dette forårsages typisk af en forhindring mellem Air Dial og CCM-modulet, fx stålrør, andre stålgenstande, el-installationer eller isoleringsmateriale, der er beklædt med aluminiumsfolie osv. En anden årsag kan være andre trådløse apparater, som ikke er i overensstemmelse med trådløse standarder (radiostøj). Kablet fra CCM-modulet til enheden er taget ud eller er defekt. Centralvarmesystemet leverer ikke varme. Rumtemperaturen falder, så enheden slukker for at reducere ufrivilligt varmetab. Alarm aktiveres, hvis Air Dial måler en rumtemperatur under +10 C. En af de fire temperaturfølere i Danfoss Air-enheden eller temperaturføleren i Air Dial-fjernbetjeningen har registreret en temperatur på mere end +70 C. Enheden slukkes, indtil alle følere angiver en temperatur på < +70 C. Udskift batterier (4 x AAA) i Air Dial. Hvis en forhindring er blevet fundet, skal den flyttes. Hvis dette ikke er muligt, flyttes CCM-modulet til en bedre placering med en fri "sigtelinje". Hvis fejlen opstår på grund af andre trådløse apparater i huset, så prøv på skift at slukke for dem for at finde det defekte apparat. Hvis intet af ovenstående hjælper, bedes du kontakte din installatør. Kontroller kablet, og tilslut det om nødvendigt igen. Hvis kablet er tilsluttet, men der stadig opstår fejl, skal du kontakte din installatør. Kontrollér, om varmesystemet fungerer. Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte VVS-firmaet/installatøren. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Undersøg alle rum, forlad bygningen. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Danfoss Heating Solutions VUEWA801 17

18 Fejl Årsag Løsning Alarm: Følerfejl Alarm: Indblæsningsluft for kold Unormalt stort undertryk inde i huset, døre binder Kondens i vinduesrammer Husets temperatur er for høj. Støj fra enheden En temperaturføler i Danfoss Air-enheden eller Air Dial er defekt. Indblæsningsluftføleren har registreret en indblæsningstemperatur på under +5 C og anlægget standser automatisk for at forhindre uønsket afkøling af bygningen. Denne registrering forårsages af undertryk, der skyldes en ekstern indflydelse, fx en emhætte med direkte afkast. Afkastluftstrømmen er større end indblæsningsluftstrømmen. Enten er indreguleringen af hovedluftmængderne ikke blevet korrekt udført under opsætningen af systemet, eller enheden er gået i ekstrem afisningstilstand (kan ske ved udetemperaturer < -12 C). Luftudskiftet er for lavt. Der dannes kondens, når luftfugtigheden er høj, og overfladetemperaturen er lav. Dette sker ofte i badeværelser eller bryggerser, hvor der dryptørres tøj (en vis kondens i badeværelser efter badning er normalt, men bør forsvinde inden for en halv time under normale omstændigheder). Husets termostater er indstillet for højt. Bypass er slået fra på ventilationssystemet. A-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis enheden er monteret direkte på strøer. Enheden bør monteres på en passende platform. W-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis der ikke er monteret gummiafstandsstykker mellem enheden og væggen, og/eller hvis der ikke er monteret silikonestrips på vægbeslaget. Defekte ventilatorkuglelejer vil fremkalde en "slibelyd". Kontakt installatøren. Systemet kører videre, men med begrænset funktionalitet. Sluk anlægget i mindst 30 sekunder for at nulstille temperaturfølerne - og tænd igen. Undersøg, hvilke husholdningsapparater, der forårsager alarmen. Danfoss anbefaler at installere en forvarmeflade og/ eller at sørge for erstatningsluft i forbindelse med emhættedrift. Kontakt din installatør, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Ubalancen på hovedluftmængden bør være 4-10 % i udsugningsluftens favør, men hvis der er et permanent problem med døre, der binder, skal du kontakte installatøren. Hvis problemerne kun opstår under ekstreme vinterforhold, skyldes det den indbyggede afisningsfunktion, der reducerer indblæsningsluften (og er således ikke en defekt, men en forventelig og meget sjælden hændelse). Øg ventilatortrinet (manuel tilstand), eller skift til enten behov-tilstand eller ugeprogram-tilstand. Slå Autoboost til. Skru ned for termostaterne. Aktivér automatisk bypass i menupunktet Hovedmenu > Bypass > Auto bypass. Kontroller, at enheden er monteret på en platform i henhold til installationsmanualen. Kontroller, at gummiafstandsstykker og silikonestrips er monteret i henhold til installationsmanualen. Hvis du har mistanke om, at ventilatorkuglelejet er defekt, skal du kontakte installatøren. 18 VUEWA801 Danfoss Heating Solutions

19 Fejl Årsag Løsning Støj fra luftventiler Luftstrømningen er for høj. Støj er ikke et problem i et korrekt dimensioneret og indkørt system. Hvis luftventi- Trykket er for højt over ventilen. lerne er lukkede (fx under rengøring), kan Der er ikke monteret en lyddæmper på der dog opstå en hvislende lyd. hovedkanalen. Frost-ikon på displayet Systemet er i afisningstilstand, da lave udetemperaturer medfører risiko for isdannelse i varmeveksleren. Dette er ikke en fejl, men en almindelig tilstand. Funktionen stopper automatisk, når udetemperaturen stiger. Danfoss Heating Solutions VUEWA801 19

20 Danfoss A/S Salg Danmark Jegstrupvej Hasselager Telefon: Telefax: Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VUEWA801 Produced by Danfoss Heating Solutions 08/2013

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt... 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst... 5 2.2 Bypass... 5 2.3 Info...

Læs mere

VENTILATION MED VARMEGENVINDING

VENTILATION MED VARMEGENVINDING Produktoversigt 9.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 9.02 Isolering af kanalsystemer 9.03 Tilmelding af trådløst betjeningspanel 9.04 System reset 9.05 Indregulering og fastlæggelse af hovedluftmængder

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.varme.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Danfoss Air Units og Air Flex-kanalsystemer

Danfoss Air Units og Air Flex-kanalsystemer MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Units Tekniske data DANFOSS HEATING Enhed: w 1 (mindre huse og lejligheder) Danfoss Air Unit w 1 er en vægmonteret enhed, der er beregnet til installation i enten

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

VENTILATION MED VARMEGENVINDING

VENTILATION MED VARMEGENVINDING VENTILATION MED VARMEGENVINDING Produktoversigt 9.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 9.02 Isolering af kanalsystemer 9.03 Tilmelding af trådløst betjeningspanel 9.04 System reset 9.05 Indregulering

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1Leverandør MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov Reducerer kompleksitet og planlægningstid. varme.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation,

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere