DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUKA RoomAir System Monteringsvejledning"

Transkript

1 Version DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet 4 5 Installation af rørsystemet 4 6 Isolering af rørsystemet 8 7 Gennembrud af dampspærren 8 8 Indregulering af ventilationssystemet 8 9 Vedligeholdelse 8 DUKA Ventilation Side 2 af 8

3 1. Generelt Tillykke med valget af Duka Room Air Systemet. For installationen af ventilationsaggregatet henvises til separat vejledning der følger med aggregatet. Kontroller følgesedlen om alle komponenter er modtaget. 2. Dimensionering Rørsystemet skal dimensioneres, så de krævede luftmængder iht. gældende regler og normer kan overholdes. Vejledende tabel giver et forslag til rørdimensioneringen: Rum Antal rør min. Køkken enten 2x90mm eller 3x75mm Bad 2x90mm eller 2x75mm Bryggers 1x90mm eller 2x75mm Separat WC 1x90mm eller 2x75mm Stue/værelser afhængig af størrelse Luftmængden i indblæsningerne og udsugningerne i systemet skal altid være i balance. Dette skal der tages hensyn til ved dimensioneringen. 3. Nødvendigt værktøj til installationen Systemet er nemt at installere uden brug af større værktøj. Det anbefales at anvende følgende: Skruemaskine hvis der anvendes patentbånd til fiksering af rørene. Fugepistol og tætningsmasse til tætning af kasser og låg. Hobbykniv til skæring af rør. DUKA Ventilation Side 3 af 8

4 4. Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet Husk inden du vælger placering af ventiler, kanalføring samt placering af aggregatet, at aggregatet og fordelerkasserne skal placeres: - hvor det efterfølgende er nemt tilgængelig for eftersyn. - så det undgås at indblæsning og udsugningskanaler krydses - så afstanden mellem de to taghætter på 3m overholdes eller - at taghætter placeres på hver side af tagrygningen, herved opnås nemt de 3m afstand - så afstanden mellem de to gavlriste på 1m overholdes, hvis ristene placeres lodret over hinanden - så afstanden mellem de to gavlriste på 3 m overholdes, hvis ristene placeres vandret ved siden af hinanden - så riste eller taghætter er placeret højere og 1 m fra nærmeste vindue. Start med at vælge placering af taghætter eller gavlriste. Overhold de ovenfor beskrevne afstandskrav. Start herefter med at bestemme placeringen af indblæsnings- og udsugningsventilerne i de enkelte rum. Eksempelvis kan det ikke anbefales at montere indblæsningsventiler umiddelbart over spisebord eller sofagruppe, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk. 5. Installation af rørsystemet Duka RoomAir systemet er opbygget sådan, at man efter ventilationsaggregatet går over i en fordelerkasse til udsugningssystemet og en fordelerkasse til indblæsningssystemet. Herfra grener man ud til hver enkel ventil. Afhængig af den krævede luftmængde trækkes der et eller flere rør til ventilerne (se dimensioneringsskema ovenfor). Placering af aggregat Når man placerer aggregatet, er det vigtigt at tænke på, at det skal være let tilgængelig for service eftersyn. For at kunne servicere anlægget kræves der en friplads foran aggregatet, så frontdækslet kan åbnes uhindret. Samtidigt skal der tages hensyn til kondensafløbet, se vejledning til aggregat. DUKA Ventilation Side 4 af 8

5 Fordelerkasserne Ved tilslutning af rørsystemet til fordelerkasserne anvendes tilslutningsstudser til enten 75 eller 90 mm rør afhængig af valg af rørdimension. Fordelerkassen er udført med 6 åbninger. Yderligere åbninger er forstandset og kan saves eller skæres ud. Evt. for mange åbninger kan lukkes med et blinddæksel. Der skal bruges fugemasse til tætning mellem fordelerkassen og tilslutningsstudser samt blinddæksler. Tilslutning af aggregatet til fordelerkasserne for indblæsningssystemet og udblæsningssystemet foretages med flexlyddæmpere og med ekstra ø160mm metalrør/fittings. Samling af rørsystemet med fordelerkasser, tilslutningskasser, tilslutningsvinkel eller krydskasser Alle samlinger skal foretages med tætningsring. Tætningsringen placeres, så den tætner mellem røret og tilslutningstudsen. Der skal bruges fugemasse til tætning mellem tilslutningskasserne og tilslutningsstudser. Montage af rørene Når ventiler og aggregatet er placeret i forhold til hinanden, lægges rørene ud. Rørene afkortes af rullen ved hjælp af en hobbykniv. Undervejs kan rørene bøjes og bukkes rundt om hjørner og kanter. Herved undgås fittings. Skal der foretages en samling mellem to rør, anvendes en samlemuffe og 2 tætningsringe. DUKA Ventilation Side 5 af 8

6 !!! Husk maks bøjningsradius 350mm for 75 mm røret og 400mm for 90mm røret!!! Installation af ventiler eller ventilationsriste Der skal vælges om der skal bruges riste eller runde ventiler. Nedenfor gennemgås installation for begge typer separat. Ved anvendelse af almindelige ø100 ventiler Med fordel kan tilslutningsvinkler anvendes her. Der kan dog kun tilsluttes et rør per ventil. Tilslutningsvinklerne kan bruges såvel til ø75 og ø90mm rør. I loftet bores der huller med et Ø mm kopbor til ventilerne. Ventilrammen fastgøres med skruer i loftet Herefter samles rør med tilslutningsvinkler, som bliver monteret direkte over hullet i loftet. Ved evt ekstra afstand mellem ventilen og tilslutningsvinklen kan denne udlignes med et ø100mm rør. Efterfølgende indregulering foretages direkte i ventilen. Ved anvendelse af ø125mm ventil Når der skal tilsluttes flere rør til samme ventil, anvendes enten tilslutningskasse std eller mini, hvori ventilen sættes. Valg af tilslutningskasserne er afhængig af installationsforholdene. Typen mini kan kun anvendes til ø75mm rør. Der bores huller med et kopbor til ventilen. For ø125 ventiler bruges et kopbor Ø mm. Herefter samles tilslutningskassen med en tilslutningstop, som bliver monteret direkte over hullet i loftet. Ved evt ekstra afstand mellem ventilen og tilslutningsvinklen kan denne udlignes med et ø100mm/ø125mm rør. Der skal bruges fugemasse til tætning mellem tilslutningskassen og tilslutningstoppen. Efterfølgende indregulering foretages direkte i ventilen. DUKA Ventilation Side 6 af 8

7 Rørsystemet samles nu med tilslutningskassen (se tidligere afsnit) Ved anvendelse af ventilationsriste I stedet for ved valg af almindelige runde ventiler skal der i stedet for hul laves en udsparing i samme størrelse som tilslutningskassen. Tilslutningskassen fastgøres direkte i loftet / væggen. Herefter afsluttes med ventilrist direkte i tilslutningskassen. Ved denne udførsel skal der placeres reguleringsventiler i rørenderne direkte i tilslutningskassen, så luftmængden kan indreguleres. Krydskasser Undgå unødvendige knæk og krydsninger ved udlægning af rørsystemet. Kan krydsninger mellem udsugnings- og indblæsningssystemet ikke undgås og der er pladsmangel, kan de specielle krydskasser anvendes. Et af rørene føres igennem kassen og et kortes af, så det afsluttes som vist på billedet nedenfor. Luftstrømmen kan nu passere i krydskassen forbi det rør, som blev ført helt igennem krydskassen. Husk at tætne alle samlingerne mellem de 4 tilslutningsstudse og rørene med 4 stk tætningsringe. Der skal bruges fugemasse til tætning mellem krydskassen og tilslutningsstudserne. Montage af afkast- og friskluftkanaler mellem aggregat og taghætter /ventilationsriste Når de indvendige ventilationsrør er installeret monteres friskluftindtag- og afkastkanalerne mellem aggregatet og gavl / tag. Kanalerne hertil, gavlriste og taghætter er ikke en del af Duka Room Air Systemet, men kan bestilles fra Duka s øvrige program. DUKA Ventilation Side 7 af 8

8 Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har anvendt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem facaden. Friskluftindtagskanalen leder friskluft til aggregatet. Rum-til-rum lyddæmpere RoomAir systemet er i sig selv støjdæmpende. Det kan dog suppleres med rum-til-rum lyddæmpere for at sænke lydniveauet yderligere. Lyddæmperne indsættes i kanalen umiddelbart før ventilen. 6. Isolering af rørsystemet Alle rør og komponenter der er placeret på den kolde side af dampspærren skal isoleres i nogle tilfælde kan dette opnås med den eksisterende loftsisolering. Der bør isoleres med 100mm mineraluld for at undgå varmetab og kondensdannelse. Det anbefales, at isoleringen udføres med 2 lag 50mm mineraluld. Lyddæmperne isoleres kun med 50mm ekstra da de i forvejen er isoleret. 7. Gennembrud af dampspærren Husk at tætne gennemføringer af dampspærren med kraftigt dampspærretape til tætning af rør og dampspærre eller de specielt hertil fremstillede rørkraver fra dampspærre-leverandøren. Der henvises til dampspærrefabrikantens monteringsvejledning. 8. Indregulering af ventilationssytemet Efter endt installation og for at opfylde kravene i Bygningsreglementet, skal ventilationsanlæg indreguleres af en professionel installatør. Dette garanterer, at luftmængden i de enkelte rum indreguleres 100% svarende til den dimensionerede luftmængde. 9. Vedligeholdelse For installation / vedligeholdelse af ventilationsaggregat henvises til den vejledning, der følger med aggregatet. Hygiejnen i et ventilationssystem er meget vigtig og kravene hertil er stigende med tiden. RoomAir systemet giver nem adgang til at rense rørsystemet gennem alle ventiler/riste samt via fordelerkasserne. DUKA Ventilation Side 8 af 8