TEMA HAVERNE T E M A H A V E R N E I V A L B Y P A R K E N HAVEKULTURELT UDVIKLINGSOMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA HAVERNE T E M A H A V E R N E I V A L B Y P A R K E N HAVEKULTURELT UDVIKLINGSOMRÅDE"

Transkript

1 TEMA HAVERNE VA L B Y A R K E N K Ø B E N H AV N T E M A H A V E R N E I V A L B Y A R K E N HAVEKULTURELT UDVIKLINGSOMRÅDE

2 Temahaverne Temahaverne i Valbyparken er grundlagt i 1996, da København var europæisk kulturby. De blev anlagt i foråret 1996 og indviet den 1. juni samme år som Danmarks hidtil største haveudstilling Havekultur 96 med 17 nyanlagte temahaver. Initiativet kom fra Have & Landskabsrådet, som er paraplyorganisation for de grønne organisationer. Etableringen af haverne skete i et tæt samarbejde mellem Have & Landskabsrådet og Københavns Kommune. Temahaverne er designet af nogle af Danmarks kendteste landskabsarkitekter og groet frem på et fundament af frivillige sponsorer og engagerede mennesker. Det vellykkede resultat blev så overvældende flot, at Borgerrepræsentationen i København efterfølgende besluttede at give området med temahaverne permanent karakter af havekulturelt udviklingsområde. Heri ligger en mulighed for løbende at ændre og udvikle de enkelte havers tema og indhold. Siden etableringen i 1996 er tre haver nedlagt Kolonihaven, Haven med Roser og Have og Rum. Til gengæld er tre nye haver opstået: Børnenes årtusindskiftehave, Dahliahaven og Den Islamiske Have. De enkelte haveplaner, som er gengivet i dette katalog, er tegnet af de respektive landskabsarkitekter. Hvert år den første søndag i august arrangeres der Fokus på haven & Rosenkåring i Valbyparkens 17 temahaver samt i Rosenhaven, som har eksisteret siden Arrangementet byder på underholdning, information og inspiration og giver alle haveinteresserede mennesker en god mulighed for at udveksle haveerfaringer. Valbyparken Valbyparken er en af Københavns store, grønne ressourcer. Den er 64,2 ha stor og anlagt i perioderne og I 1994 startede moderniseringen af parken, som fuldstændig savnede en overordnet og klar indre struktur. arken så groft set ens ud overalt, hvor end man færdedes, og det var vanskeligt at orientere sig. Målet med parkrenoveringen har været og er at skabe og fortsat udvikle en moderne park med en indre sammenhæng og nogle markante landskabelige elementer, der gør parken unik og tiltrækker mange mennesker. Et vigtigt aspekt er at fremme byøkologien og give naturen et stort spillerum. Frøparken Indvielsen af Den Grønne Frøpark 1. juni 1995 markerede starten på den nye park. rojektet blev støttet af WWF Verdensnaturfonden og Tuborgfondet, og formålet har været at skabe egnede levesteder for frøer og tudser. Alléen Den markante poppelallé er som en lang, grøn korridor, der skærer sig tværs gennem parken og forbinder den bymæssige entré ved Hammelstrupvej med glimtet af det fjerne, solblinkende vand ved Kalvebod Strand en kilometer længere borte. Alléen definerer for den besøgende, hvor i parken, man befinder sig: øst for alléen, vest for alléen eller i alléen. (fortsættes side 23) 2 3

3 Kørevej Sti Valby Idrætspark Hammelstrupvej N A Tudsemindevej FRØARK ALLÉ Haveforening Kalvebod Til Gl. Køge Landevej A B arkstien Naturlegeplads Cafe Rosenhaven Haveforening Sundbo Haveforening Bergmanns Have ROSEN- HAVEN A C D B TEMAHAVER K C Toiletter inkl. handicaptoilet (åbne hele året) E G D Toiletter inkl. handicaptoilet (åbne medio april medio oktober) F G G G E F Fritløbsområde for hunde Festplads G G Grill K Kondisti arkeringsplads Til Kystagerparken Kalvebodstien 200 m 4 5

4 1 Frugthaven 2 Havens bund Frugttræer og buske kan bruges til andet end blot at være smukke og give frugt. De kan f.eks. dele en have op i rum, nogle kan danne»tag«i form af allé, lund, løvgang eller pergola, og nogle kan espalieres. Andre er fine til bunddække. Frugttræer danner samtidig gode levesteder for fugle, bier og andre dyr. Havens indgang gennem en paradisæbleallé fører til en oval æblehæk-omkranset plads, hvorfra man kan komme til de enkelte afdelinger: frugtlunden, pergolaen, espalierhaven og bunddækkehaven. I frugtlunden vokser træer i uklippet græs med forvildede stauder. ergolaen er beklædt med vin. I espalierhaven vokser æbleog pæretræer samt vin, kvæde og mispel. I bunddækkehaven er skovjordbær, solbær og ribs og et surbundsbed med bunddække af tyttebær under storfrugtede blåbær. Haven har også hindbær og en fin lille nøddegang. Havearkitekt Hanne Lynge Jacobsen, tlf.: Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, i samarbejde med Den Kgl. Veterinær og Land-bohøjskole. Temaet for haven er behandlingen af havens bund, som grundlag for planters vækst, men også som den grund, vi mennesker færdes på for at opleve planterne. Vigtigst i denne sammenhæng er planterne og deres anvendelse som bunddække. Jordbundens beskaffenhed har indflydelse på, hvilke planter, der kan trives. Haven er opdelt i forskellige rum med forskellige jordtyper og forskellige plantningstyper: langt græs, eng, skov, buskflade og stauder. Et centralt rum præsenterer belægning som også er et bud på behandlingen af havens bund. Haven er opdelt af pilehegn med vedbend, som danner stedsegrønne, rolige skærme, som er med til at fremhæve det væsentlige i denne have: havens bund. Stisystemet består af en klinkebefæstet hovedsti, som fører til havens centrale opholdsrum samt en grusbefæstet sekundær sti, som fører den besøgende på en tur rundt i haven. Landskabsarkitekter MDL Michael Jensen og Hanne Jakobsen, Landskabsarkitekterne Roskilde, tlf Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. 6 Areal: 1075 m2 Anlagt 1996 Areal: 491 m2 Anlagt

5 3 Vandhaven 4 Den stedsegrønne skulpturhave Havens idé er at vise, hvordan man kan arbejde med vand, sten og planter på en stiliseret måde, hvor især sansningen af materialerne er formålet, i mindre grad oplevelsen af en vandbiotop. Haven består af et cirkulært vandspejl, som er omkranset af en ca. 2 meter bred bræmme af grønne planter, accentueret af spredte træer af Hjertetræ, Cercidiphyllum japonicum. lantebedet, der er et tørbundsbed uden sammenhæng med vandet består af forskellige grønne bladplanter som Hosta, Bergenia, Astilbe, Aruncus, Brunnera, Rodgersia og lignende. Udenfor plantebedet løber en 1,5 meter bred flisesti, hvorfra man kan opleve vandfladen, sten og planter i med- og modlys, efterhånden som man bevæger sig rundt i cirklen. Vandfladen er højtliggende for at understrege bassinets karakter af et skabt anlæg. Vandfladen artikuleres af mindre felter af nøkkeroser, der vokser i kurve i 60 cm fordybninger i bassinet. Vanddybden er ellers kun 15 cm. Træstien er udlagt på flisefundament ovenpå VC-folie. Landskabsarkitekt MDL Ib Asger Olsen, tlf.: Anlægsgartnermester Sven Bech A/S Haven er ligesom alle de øvrige haver begrænset af en hæk. Terrænet er svagt skålformet med ensartet stigning fra centrum mod ydersiden. Havens centrum er en cirkulær chausséstensplads. Nåletræssamlingen er placeret i koncentriske buer, der som kulisser lukker sig omkring hverandre og centerpladsen. lantelinierne er sorteret med de højeste yderst og bagerst, aftagende mod centerpladsen og mod indgangsstien. Besøgende kan spadsere på græsbælterne mellem båndplantningerne og opleve de lange, krumme rum, variationen i planterne, særlig afbrudt af mindre pladser og de to bænke af stentøj. Variationerne er indføjet sporadisk og indgår overalt i helhedsindtrykket. Bag haven vokser en lund af gamle løvtræer, som særlig om foråret ved løvspring danner kontrast til de mørkegrønne nåletræer, som udgør hovedmængden af planterne i haven. Landskabsarkitekt MDL Torben Michelsen, tlf.: Skulpturer: Keramiker Betty Engholm Anlægsgartnermester Leif Rasmussen ApS. 8 Areal: 551 m2 Anlagt 1996 Areal: 706 m2 Anlagt

6 5 Den islamiske have 6 Demonstrationshaven I januar 2004 udskrev Vej & ark en idékonkurrence for landskabsarkitektstuderende. Temaet er inspireret af de mange etniske grupper heriblandt muslimer - som benytter Valbyparken til familieskovture. Der indkom i alt 29 forslag. Haven er en moderne fortolkning af en islamisk havetradition, der har rødder i tre kulturer: det indelukkede arabiske gårdrum, hvor planteparadiset afspejler kontrasten til ørkenen, den symmetriske, aksiale persiske gårdhave, hvor jord forenes med kosmos og den tyrkiske parkhave, hvor træer og vand skaber rum og hvile. vinden i hækkens blade. Tidlig forår blomstrer stauder i krukker. I løbet af sommeren springer roser, træer og pergolaens blåregn ud og forvandler haven til en oase. I sensommeren finder man svale på de blåhvide glaserede plinte, hvorfra man i ro kan iagttage spejlbassinet med de maurisk-inspirerede mosaikker af blågrønne glassten. 4 gange 4 træer deler rummet i et kors og indrammer vandet. Landskabsarkitektstuderende Mads Farsø Rasmussen, tlf.: og Juan José lama-alvarez, tlf.: Havens cirkulære form gennemskæres af en gangsti og begrænses udadtil af en hæk. Arealets hovedsti er forsynet med en pergola med slyngplanter. Nærmest jordvolden er en 2 m bred græssti, som forbinder de syv små demonstrationshaver, der har hver sit tema. Med udgangspunkt fra den vestlige indgang ligger haverne som en perlerække adskilt af hække. De udtrykker temaerne frodighed, duft, hvile, farver, flid, former og føde. Haverne kan betrædes på stier og afgrænses mod centrum af en sti. Midterpartiet i haverummet er udlagt som en labyrint med mulighed for en spadseretur på græsstier. Væggene i labyrinten dannes af omhyggeligt klippede lærketræer. Arealet nord for pergolaen er udlagt med græs, hække, bænke og træer. Signaturforklaring: 1. Frodighed, 2. Duft, 3. Fred, 4. Farver, 5. Flid, 6. Former, 7. Føde Landskabsarkitekt MDL Inger Olesen Arnold Nielsen ApS Her er dufte og lyde, planter og klinker, farver og lys, smag og skygge. Om vinteren høres Kommune Teknik København Areal: 1018 m2 Anlagt 2004 Areal: 1018 m2 Anlagt

7 7 Skovhaven 8 Dafo -haven Haven hed oprindeligt Den bæredygtige have. Imidlertid har den siden 1996 udviklet sig til en skovhave. En skovhave følger naturens principper således, at vi samtidig med at høste afgrøder skaber et vedvarende og bæredygtigt anlæg til stadig opbygning af muldlag, vandressourcer, energi og forbedring af luftkvaliteten. Som naturskov fungerer skovene igennem flere lag. Øverst et lag af store træer, dernæst et lag af mindre træer, derpå af buske og endelig et bundlag af flerårige planter. I dette system sker der en stadig forbedring af muldlaget bl.a. gennem bladfaldet hvert efterår. Der sker også binding af vand i plantemasse og muldjord ligesom træmassen binder energi fra hovedsagelig CO2 i luften og plantemassen skaber vores iltrige luft. Haven rummer jord til at dyrke i, vand til at bruge, træ til materialer og brænde samt fødevarer i form af frugt, nødder, hyben, krydderurter, rabarber, jordskok, peberrod, flerårig kål og salat samt vilde planter som f.eks. kulsukker, nælder, melder m.fl. ermakultur Danmark, tlf.: J&B Entreprise A/S Haven viser en del af det danske sortiment af Dafo planter. Havens mange gange giver god mulighed for at se planterne fra flere sider, og havens besøgende kan således bedømme, hvor meget de enkelte planter vil fylde hjemme i egen have. Disse planter er alle dyrkningsværdige i danske haver og har gennem flere år været afprøvet med henblik på klima, sygdomme, dyrkning og anvendelse. lanteudvælgelse og testning såvel som opformering og bevaring af moderplantemateriale finder sted i stærkt kontrollerede rammer hos DJF (Danmarks Jordbrugs Forskning, Årslev) og Dan-Elite, Lunderskov. roducenterne er pålagt en udskiftningstermin af moderplantematerialet, hvorved forbrugerne - haveejerne - kan være sikre på, at sorternes egenskaber er intakte. Dafo betyder Dansk Forskning. Havearkitekt Jann oulsen, tlf.: Anlægsgartnermester Anders Matthiessen 12 Areal: 755 m2 Anlagt 1996 Areal: 531 m2 Anlagt

8 9 Køkkenhaven 10 Staudehaven Der er megen tid i haver. Men tiden tegner sig meget forskelligt. Sår man spinat i april, kan man høste den i juni. lanter man et fyrretræ, så er det klogt at regne med, at det bliver børnebørnene, der får glæde af at klatre i det. Denne have vil vise dette, og hvordan man kan tænke i tid, når man planlægger en have. Den begynder med at være en køkkenhave, men det er en køkkenhave, der er hegnet af nåletræer, som nu har vokset sig store, og som med tiden vil vanskeliggøre dyrkningsbetingelserne. å et tidspunkt må man måske opgive dyrkningen. Da kan det, der begyndte som en køkkenhave blive til en blomsterhave med skyggetålende planter i kanterne. Eller en Rododendronhave, der vil nyde godt af at leve sammen med nåletræerne. Eller det bliver til en græsplæne, der vil opleves som en lysning i en harpiksduftende lund. En have skal være lavet til forandring og den skal være bedst hele tiden. Landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar Andersson, tlf.: Københavns Kommunes arkafdeling Havens rum udfolder sig som mellem randene på en kurveblomsts blomsterblade. I rummene præsenteres stauder anvendt på forskellige måder. Der er en traditionel anvendelse i et stort bed med store grupper. Der er en rose-staudehave, og en meleret have i varme farver, hvor stauderne blandes totalt, dog med de højeste stauder i midten. Der er suppleret med rødbladede Berberis buske. Der er en have med bunddække, hvor stauder står i solitære grupper, og hvor også smukke buske indgår. I havens største rum er stauder brugt i en blomstereng med græsser. Lige indefor hegnet i 2/3 af kredsen plantes bunddækkende stauder, skiftende efter lysforholdene sammen med meget kraftige stauder. Markeringen hækplantningerne af liguster i dobbelte rækker - aftager i højden ind mod midten til det ovale, hævede centrum, hvor de hager sig fast med et lille træ. Indgangsportalerne er simple konstruktioner af runde, tykke stolper, en rem og et kryds. Malet i støvet blåt og blågrønt. Havearkitekterne Birgit Leer, tlf.: og Mette Winther, tlf.: Københavns Kommunes arkafdeling 14 Areal: 531 m2 Anlagt 1996 Areal: 1018 m2 Anlagt

9 11 Dahliahaven 12 Børnenes årtusindskiftehave Dansk Dahliaselskab henvendte sig i 2001 til Vej & ark med ønske om at markere selskabets 50 års jubilæum med en Dahliahave. Et samarbejde blev etableret, og haven, hvoraf formen er fra 1996, blev indviet i I finder en spansk læge, Francisco Hermandez, dahliaarter i Mexico. Først i 1784 indføres de til Europa. lanten kaldes Dahlia efter den svenske botaniker Andreas Dahl ( ). Vildarterne har små, enkelte blomster. I begyndelsen af 1800-tallet tiltrækkes de første fyldte sorter i Tyskland og Holland. I 1836 arrangeres den første dahliaudstilling i Danmark. I 1951 stiftes Dansk Dahlia Selskab. I årenes løb er der tiltrukket mange tusinde sorter, som inddeles i grupper efter blomstens form. Der er typebetegnelser som kaktus, semikaktus, dekorativ, ball, pompon, åkande, halskrave og enkelt. Georginen, det danske navn for Dahlia, har en rodknold, som ikke tåler frost. Den skal derfor graves op og opbevares frostfrit. Formering sker ved knolddeling, stiklinger samt frøformering ved tiltrækning af nye sorter. Landskabsarkitekter MDL Anne Fischer Stausholm, tlf.: og Camilla Wohlert, tlf.: Københavns Kommune, Vej & ark Har børn et forhold til havekultur? Kan de, der tegner fremtiden, tegne fremtidshaven og derigennem markere årtusindskiftet? Spørgsmålene stillede Københavns Kommune til skolerne i Kgs. Enghave og Valby i maj Der indkom syv forslag, hvoraf Styregruppen for Temahaverne valgte at realisere det, som var designet af Valby Skoles daværende 3. klasse. Haven rummer et skyggefuldt skovområde med en junglesti fyldt med udfordringer og et lyst, blomsterrigt og hjerteformet område, hvor man kan mødes med sin kæreste. De to verdner er adskilt af en sø med fontæner, men forbundet af en gangbro. Haven har mange fine detaljer som f.eks. en kærestesti med frierstole, en udhulet træstamme og kæresteparret ussi og Mussi. Svampestole og bord af beton er udført af kunstneren Aage Gadsbøll i 1950 erne. De stod i hans private have i Virum, indtil nye ejere, Monica Schultz og Tommy Dorff Hansen, forærede skulpturerne til Børnenes Årtusindskifte Have. Haven blev indviet i august v, Valby Skole og lærer Marie Jensen Københavns Kommune, Center for Aktivering og Beskæftigelse 16 Areal: 855 m2 Anlagt 1996 Omlagt 2001 Areal: 551 m2 Anlagt:

10 13 Den fælles mindehave 14 Den sommerblomstrende have Den fælles mindehave er et alternativ til den anonyme fællesgrav. Grundidéen er at foretage en afspejling af vor tids kultur i former og materialer, men under hensyntagen til de kirkelige traditioner. Gravmindernes udformning er i store træk hentet fra Foreningen for Kirkegårdskulturs konkurrence i Materialerne er støbejern, beton og granit. Gravminderne udstyres med en metalplade til inskription. Ved tilføjelser eller ændringer vil kun metalpladen skulle fjernes fra gravstedet. En genanvendelse af gravmindet er en af idéerne i den fælles mindehave. Beplantningen er det sammenbindende, levende element. Der er ingen individuel afgrænsning af graven. Små løvfældende træer og lave buksbomhække danner et mønster i den sammenhængende planteflade. Mindre stauder og bunddækkende, delvis stedsegrønne planter danner et tæppe, der skaber liv, bringer indtryk af frodighed og giver smukke farve- og duftoplevelser. Årstidsvariationen i planterne afspejler på mange måder menneskets livscyklus. Landskabsarkitekt MDL Birgitte Fink, tlf.: Anlægsgartnermester Lars Aarup A/S I haven illustreres lidt af sommerblomsternes farve- og formmæssige spændvidde, der kan berige vores haver med duft, insektliv og spontane og spiselige blomsteroplevelser. I havens cirkelform er indskrevet et kvadrat, hvori der igen er indskrevet et diagonalt stående kvadrat. Haven er på den måde inddelt i ni felter. Det inderste felt er holdt i planter med dybe, mørke farver, røde, blå og violette eller med mørkt løv. Hertil enkelte kontraster i lyst gulgrønt. De fire felter omkring det inderste kvadrat indeholder hver især mange variationer af en farve plus enkelte elementer af dens kontrastfarve. Gule nuancer plus lidt violet, rødorange plus blåt, violet plus gult og blåt plus orange. Den yderste ramme består af lutter hvide blomster plus et islæt af pastelfarver inden for samme farveholdning som det overfor liggende felt: hvide, lyse gule, lime og lysviolette over for feltet med gult og violet o.s.v. Hovedvægten er lagt på planter, der foruden selve blomstringen har kvaliteter som duft, tiltrækker insekter, er spiselige og har ornamentale bladformer. Landskabsarkitekt MDL Jane Schul, tlf.: Københavns Kommunes arkafdeling 18 Areal: 346 m2 Anlagt 1996 Areal: 616 m2 Anlagt

11 15 Den handicapvenlige have 16 H.C. Andersens orientalske have Haven består af en prydhave, en nyttehave og en flisehave med plads til bord, stole og grill. rydhaven er indrettet med henblik på at vise den ideelle afslapningshave for mennesker med forskellige handicap. Der er tænkt i planter med dejlige dufte, flotte farver, smukt løv og smukke blomster. Haven er fredfyldt og harmonisk. I nyttehaven dyrkes krydderurter. Der er ballarina-æbletræer, hvorfra frugten nemt kan plukkes. Flisehaven er tænkt som en traditionel terrasse med havebord og grill. Grænsen mellem de enkelte haverum er flydende, og indretningen som helhed fleksibel. En sti slynger sig i cirkelbuer gennem havens varierede beplantning: høje Ginkgotræer, pryd- og frugtbuske, pergola med Blåregn, bede med stauder, roser og krydderurter. Det, der først og fremmest gør haven tilgængelig for ældre og handicappede mennesker, som måske har svært ved at overkomme en traditionel have, er de mange højbede, som er nemme at gå til. Klinkesporet i midten af stien er en ledelinie for blinde og svagsynede. Landskabsarkitekt MAA MDL MM Helle Nebelong, tlf.: Anlægsgartnermester Ove Jensen ApS v/flemming Sørensen En gammel kinesisk havekyndig skrev:»hvis du kan finde et afsondret sted i al larmen, er der ingen grund til at længes efter fjerntliggende steder. Når du har tid til at slappe af, er du allerede ved dit mål, og når du får lyst, kan du tage dine venner med på en vandring«. Inspirationen til denne have er hentet både i orientens haver og i eventyret Nattergalen af H. C. Andersen, hvor fuglens smukke sang får kejseren af Kina til at sande skønheden i det enkle i naturens hjerte. Træd ind i haven og vælg én af de to veje: den brede, belagte sti til venstre, som på kort tid fører dig frem til havens pavillon, eller den smalle grussti til højre, der går gennem en skov af bambus, over et udtørret bækleje, gennem en blomstrende og frodig eng, over bakker, forbi en rislende kilde, gennem endnu en eng og over en lille bro før du når frem til pavillonen. Har du tid til at dvæle en stund, er stedet her. Landskabsarkitekt MDL Dina Ingerslev Nielsen, v/anlægstekniker Lars Juncker 20 Areal: 346 m2 Anlagt 1996 Areal: 330 m2 Anlagt

12 17 Surbundshaven En surbundshave er en naturhave og bør formes organisk, så der opnås helhed mellem form og indhold. Haven er på samme tid overskuelig og spændende. Temaet opfattes klart, samtidig med at haven virker dragende og frister til at blive undersøgt i krogene. Disse overvejelser ligger bag udformningen af denne hele grønne have i en fliget lysning i skoven. Fra indgangen kan haven overskues i sin fulde længde i et indsnævret perspektiv som lokker til undersøgelse af lysningens flige og lommer. Haven viser vekselvirkningen mellem sol og skygge og videregiver skyggehavens stemning. lanterne taler deres eget formsprog, i først og fremmest den grønne farve. De er anbragt i en sådan rytme, at de i sig selv danner et eget uforudsigeligt rumforløb. For at fremme havens sluttethed er terrænet reguleret som en skål med et dybdepunkt i havens midte. Det ligger 20 cm under havens indgang og 40 cm under kildevældet for enden af havens akse.i havens grønne frodighed gemmer Henry Heerups granitskulptur Havtaske fra sig. Landskabsarkitekt MDL LR Andreas Bruun, tlf.: Have & Landskabsservice v/jesper Folke Andersen (Fortsat fra side 3) Naturlegepladserne Danmarks største naturlegeplads på m2 i parkens nordøstlige del er trækplaster for tusinder af børn i alle aldre. Der er masser af plads at bolte sig på og rig mulighed for at gå på opdagelse i bakkerne, på de grønne legeøer og i de fem unikke tematårne. Der er mulighed for at dyrke sportsaktiviteter på asfaltarealerne og på beachvolleybanen, der har internationale mål. Syd for den store legeplads er en lille, men også meget populær legeplads med klatrestammer og legeskulpturer. Rosenhaven Omkring rosenplanter vokser i Rosenhaven, som blev etableret i Haven er en af Noreuropas største rosenhaver og meget velbesøgt. Ikke mindst på den årlige rosenkåringsdag den første søndag i august. Specialfolder om Rosenhaven findes. Tilbagevendende arrangementer Hvert år den første søndag i august er der Fokus på haven & Rosenkåring i Valbyparken. Det er også i Valbyparken at de store friluftskoncerter Åh Abe og Grøn koncert hvert år finder sted. 22 Areal: 531 m2 Anlagt

13 1 raktiske oplysninger Adgangsforhold Der er adgang til parken fra Hammelstrupvej (hovedindgang), Gammel Køge Landevej/arkstien, Kalvebodstien og fra Tudsemindevej. Transport Buslinie 3A har endestation ved parkens hovedindgang fra Hammelstrupvej. Der er 1 2 km at gå gennem poppelalléen til Temahaverne. Nærmeste stationer er Sjælør St. og Ellebjerg St. Færdsel i parken Hunde skal holdes i snor undtaget i fritløbsområdet (se kortet side 4-5). Rulleskøjteløb er tilladt på asfalterede veje. Knallert- og bilkørsel er kun tilladt på kørevejene. Fiskeri er ikke tilladt. Faciliteter arkens grillpladser og discgolf (frisbee) bane kan frit benyttes. Festpladsen og andre arealer i parken udlånes til arrangementer. Henvendelse om lån skal ske til Vej & ark, tlf VALBYARKEN Redaktion og fotos: Helle Nebelong Grafi sk design: sisterbrandt designstue Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & ark

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

HAVEN og 2013 i Valbyparken søndag den 4. august kl. 11-16

HAVEN og 2013 i Valbyparken søndag den 4. august kl. 11-16 Fokus på HAVEN og ROSENKÅRING 2013 i Valbyparken søndag den 4. august kl. 11-16 Koncert med Sigurd Barrett Gratis adgang Velkommen til en havekulturel inspirationsdag i Valbyparken søndag den 4. august

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

HAVEN & ROSENKÅRING FOKUS PÅ. i Valbyparken søndag den 1. august kl

HAVEN & ROSENKÅRING FOKUS PÅ. i Valbyparken søndag den 1. august kl FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2010 i Valbyparken søndag den 1. august kl. 11-16 www.kk.dk/rosenkaaring Gratis adgang! Ekstra: Kynnes Kabale - Dansk musik med etniske over- og undertoner københavns kommune

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

HAVEN og 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio

HAVEN og 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio Fokus på HAVEN og ROSENKÅRING 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio Gratis adgang Velkommen til en havedag i Valbyparken TemAHAVERNE Da København i 1996 var

Læs mere

HAVEN og 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio

HAVEN og 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio Fokus på HAVEN og ROSENKÅRING 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio Gratis adgang Velkommen til en havedag i Valbyparken TemAHAVERNE Da København i 1996 var

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Antistresshave. Læs mere. Modelhave i Geografisk Have

Antistresshave. Læs mere. Modelhave i Geografisk Have Antistresshave Læs mere Modelhave i Geografisk Have Antistresshaven i Geografisk Have Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur og grønne

Læs mere

HAVEN og 2014 i Valbyparken søndag den 3. august kl. 11-17 Koncerter med Alberte og Bolværket

HAVEN og 2014 i Valbyparken søndag den 3. august kl. 11-17 Koncerter med Alberte og Bolværket Fokus på HAVEN og ROSENKÅRING 2014 i Valbyparken søndag den 3. august kl. 11-17 Koncerter med Alberte og Bolværket Gratis adgang Velkommen til en havekulturel jubilæumsdag i Valbyparken Valbyparken har

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen pragthave med stauder og græsser Tag med til en have i Østsjælland, og oplev Marianne Follings udsøgte fornemmelse for at sætte planter sammen. Hun blander stauder og græsser, så bede bliver en farveoplevelse,

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Gør dig nogle overvejelser, inden

Gør dig nogle overvejelser, inden Af Tine Edinger og Susie Helsing Nielsen. Foto: Tine Edinger Gør dig nogle overvejelser, inden du anlægger en duftende terrasse: Det er vigtigt at vælge forskellige blomster, der blomstrer i hele udendørssæsonen,

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG Idéoplæg for udearealer Beskrivelse af udearealer: Naturen og nærmiljøet omkring skolen rummer et stort potentiale: Det er her man får det første indtryk af skolen, det

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne URNEGRAVSTEDER Servitutter på urnegravsteder Gravstedet købes for 10 år, som er fredningstiden

Læs mere

Sanglærke. Vibe. Stær

Sanglærke. Vibe. Stær Sanglærke Sanglærken noteres, når den høres synge første gang. Det sker helt sikkert i luften, for den stiger til vejrs under jublende og langvarig sang. Den er stadig en af vores almindeligste fugle i

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068 Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence forslaget til Gl. Holteggard Barkokhave pavillon danner rammerne omkring et intimt rum, et sted hvor tankerne kan flyve frit og drømmene opstå. Med dens

Læs mere

isabellas Buketter og bær Sommerliv i boligen Guide til Vindruer og Vild med hverdagen Få masser af søde opskrifter og ideer

isabellas Buketter og bær Sommerliv i boligen Guide til Vindruer og Vild med hverdagen Få masser af søde opskrifter og ideer Vild med hverdagen isabellas Nr. 4 20. juni 14. august 2011 kr. 59,95 Besøg vores shop på www.isabellas.dk Sommerliv i boligen indret sommerhuset nye boligtrends 16 smukke vaser Pynt med standens skatte

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE

BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE INDHOLD 4 INTRODUKTION/HELHEDSPLAN 6 12 18 20 SØERNE Bysøen Natursøen PLADSERNE Bypladsen Byhaven SKOLEVEJ OVERSLAG INTRODUKTION/ HELHEDSPLAN

Læs mere

Slottet i Smørmosen 2016

Slottet i Smørmosen 2016 Oktober-nyheder fra Slottet i Smørmosen 2016 Selvforsyning til husbehov Sensommer i september Jeg bliver nød til at sige det lige ud, september er en skøn måned. Regn til haven, og dejligt vejr ind i mellem.

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Søndag 1 Nytårsdag Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Hellig 3 konger Lørdag 7 Søndag 8 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11

Søndag 1 Nytårsdag Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Hellig 3 konger Lørdag 7 Søndag 8 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11 anuar Søndag 1 Nytårsdag Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Hellig 3 konger Lørdag 7 Søndag 8 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11 1 2 Torsdag 12 Fredag 13 Lørdag 14 Søndag 15 Mandag 16 Tirsdag 17

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske krydderurter Side 2 Papaver orientale Royal Wedding Hvid med sort m idte Blomstrer juni-juli 80 cm høj Velegnet til

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Livø tur Video. Grafisk & Foto

Livø tur Video. Grafisk & Foto Livø tur 2017 Video Grafisk & Foto Smukt syn og et glimt af Livøs havn. Den store flotte sol, stråler ned på den smukke sø. Den søde grå kat står og kigger på den smukke danske natur. En flot konstruktion

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen BESLUTNING Bilag 2 FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. Den fælles gårdhave etableres af Teknik-

Læs mere

På kanten mellem by og land

På kanten mellem by og land På kanten mellem by og land Indhold Diagrammer Ryslinge Skulpturpark 3 Inddeling af områder 4 Indgang 5 Stisystem 6 Beplantning 7 Indkig 8 Udsigt 9 Ophold 10 Beplantning Generelt 11 Indgang 12 Hegn 13

Læs mere

Orangeri til Gl. Holtegaard

Orangeri til Gl. Holtegaard Orangeri til Gl. Holtegaard Pavillon: Pavillonen til Gl. Holtegaards barokhave er et rum udspændt mellem barokken og øjeblikket. Pavillonen er formet som en irregulær cylinder. Udgangspunktet er den barokke

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed.

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed. Rigets Have "Rigets Have" blev indviet en solskinsfyldt septemberdag i 2006, med manér og fuld musik. Rigtig mange mennesker var mødt op og der var en tydelig glæde over at kunne tage haven i brug. Som

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) er et regionalt videnscenter for handicappede borgere og personale i kommunerne og på regionens institutioner. Centrets indsatsområder omfatter kompenserende

Læs mere

Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13

Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13 Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13 2 of 13 Terapihaver for personer med demens Mål: at kunne genskabe tabte følelser og minder i en have, som er et godt

Læs mere

hodo bedet Rhododendron impeditum Azurika Rhododendron repens Scarlet Wonder

hodo bedet Rhododendron impeditum Azurika Rhododendron repens Scarlet Wonder R hodo bedet Få glæde af de fantastiske planter, der vokser i surbundsbede. Det tager kun en weekend at få gravet ud, fyldt jord i og få plantet et mellemstort rododendron bed til. Når først bedet er anlagt

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

KIRKEGÅRDEN ET IDEOPLÆG TIL INSPIRATION. Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: miljoeportal@miljoeportal.dk

KIRKEGÅRDEN ET IDEOPLÆG TIL INSPIRATION. Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: miljoeportal@miljoeportal.dk KIRKEGÅRDEN Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: miljoeportal@miljoeportal.dk rtofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort.

Læs mere

Produktblade. www.dug.as. Den Unge Gartner A/S Nøglegårdsvej 7, 3540 Lynge Telefon: 44 99 54 80 Fax: 44 99 54 81 E-mail: dug@dug.

Produktblade. www.dug.as. Den Unge Gartner A/S Nøglegårdsvej 7, 3540 Lynge Telefon: 44 99 54 80 Fax: 44 99 54 81 E-mail: dug@dug. Produktblade www.dug.as Beton belægninger Beton 01 01001 Krystalbelægning sort grå, Wewers 01002 50x50 flisebelægning med slidte chaussessten i rådhusmønster Beton 01-01 01003 30x30 flisebelægning med

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter RINGEN - RØNBJERG september - 2014 RINGEN - RØNBJERG VISUALISERING AF DEN NYE SKOLEGÅRD je Rønb RINGEN - RØNBJERG PLANTEGNING - 1:2000 ken rgpar Plantag evej gravhøj Kisumv ej vej um Kis skole børnehave

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

FREYAS KVARTER. Udsmyknigsforslag. quasiartkkart

FREYAS KVARTER. Udsmyknigsforslag. quasiartkkart FREYAS KVARTER Udsmyknigsforslag quasiartkkart Kunstnerisk Udsmykning - Freyas Kvarter Udsmykningsforslaget tager udgangspunkt i ønsket om at promenaden skal blive det daglige mødested og opholdssted i

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter.

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Juni 2013 Sansehave på strandparkcentret. Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Hvorfor er det

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Workshop om udvikling af Byparken

Workshop om udvikling af Byparken Referat Workshop om udvikling af Byparken [Vælg datoen] Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 21.00 Oplægsholdere: Referenter: Facilitator: Antal deltagere: Bilag: Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand

Læs mere

Inspirations- katalog

Inspirations- katalog Inspirations- katalog Aktivitetspladsen pellentesque: Nam vestibulum dolor quis libero. AKTIVITETSPLADSEN: PLADS TIL ALLE & TIL SOCIALE AKTIVITETER Følgende inspirationskatalog er udarbejdet på baggrund

Læs mere

En vinterbyhave på Hulgårds Plads

En vinterbyhave på Hulgårds Plads En vinterbyhave på Hulgårds Plads Jeg har udformet en fællesskabende, bæredygtig og original idé til en vinterbyhave på Hulgårds Plads. I ideén indgår der nogle fællesskabende aktiviteter og opholdssteder,

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE VALBY 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Faktaark. Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet. Solitærtræer. Store naturværdier i de gamle træer. Understøtter og forstærker landskabet

Faktaark. Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet. Solitærtræer. Store naturværdier i de gamle træer. Understøtter og forstærker landskabet Faktaark Januar 2013 Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet Solitærtræer Dette faktaark sætter fokus på bevarelsen og nyskabelse af solitærtræer (enkeltstående træer) i landskabet. Mange landmænd

Læs mere

Nominerede nyheder til Floradania Innovation Award 2014

Nominerede nyheder til Floradania Innovation Award 2014 INDOOR PLANTS 2014 Clematis hybrida x Tekla Garland Evipo069(N) Poulsen Roser A/S Poulsen Roser A/S har som de første forædlet en klematis med den nye egenskab, at den kan anvendes som indendørs potteplante

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Udviklingsplan for Hjulby kirkegård

Udviklingsplan for Hjulby kirkegård Udviklingsplan for Hjulby kirkegård Marts 2014 Indhold Arbejdsgruppen... 2 Faktuelle oplysninger om kirkegården:... 3 Beskrivelse af det nuværende landskab:... 4 Forslag til helhedsplan... 5 Bevaringsværdige

Læs mere

En god terrasse danner ramme om. Træ terrasse i lærketræ

En god terrasse danner ramme om. Træ terrasse i lærketræ EFTER Terrassen er symmetrisk bygget op med en trappe i midten og højbede i siden. Den brede trappe er både pæn og praktisk, men også meget anvendelig som en siddeplads for både børn og voksne. 36 FORNY

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

2 af 10 - Uderum for alle til alle

2 af 10 - Uderum for alle til alle Uderum for alle til alle Opholdsplads v P-plads kan godt være hyggelig når Pplads er grøn! (Uglevang DAB) Halvprivat zone som beboere bruger (sibeliusparken DAB) Uderum skal have forskellige rum Det kan

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

O R A N G E R I E T 32263

O R A N G E R I E T 32263 ORANGERIET DEL 1 1 Gl.Holtegaard har, udover sin symmetriske pragt, utrolige smukke elementer der tildeler den kontrollede have sin unikke karakter. Haven, har med sin historiske reference fra senbarokken,

Læs mere

ave ts H rand G.N. B

ave ts H rand G.N. B G.N. Brandts Have G.N. Brandt og hans havekunst G. N. Brandt var ikke blot en stads- og kommunegartner, som satte varige spor på Gentofte kommunes grønne områder, han var også en af Danmarks mest banebrydende

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk )

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Vores Haveklub Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Plantning Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 43

Tid til haven. Havetips uge 43 Tid til haven Havetips uge 43 Af: Marianne Bachmann Andersen Hvad bruger man kvæder til? Billede: Kvaeder.jpg Lige nu er det tid til at få høstet kvæderne. De klart lysende frugter på de hårdt belastede

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere