TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

2 FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke persille eller spinat. Fra venstre Kurt, Siegfred, Niels og Ingeborg ved deres jorder ved Engdal, Tømmerupvej KILDE: Jan Zibrandtsens erindringer Stads og lokalarkivet ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen. Dette nummer af Glemmer du er det sidste redigeret af Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne Jan Zibrandtsen er forfatter til disse erindringer om livet i Tømmerup i 1930 erne. Han er født i 1929 på en gård i Skelgårde, som hans familie ejede indtil for nogle år siden. Jan Zibrandtsen afslutter her sin fortælling om livet i Tømmerup i slutningen af 1930 erne. Første del blev udgivet i Glemmer du nr. 4, 2010, anden del i nr. 1, 2011 og tredie del i nr.1, 2012 De kan alle downloades på arkivets hjemmeside. HANS FISCHERS GÅRD Den næste gård er formentlig byens ældste gård. Den ejes af Hans Fischer. Gården er firlænget med et nyt stuehus. Udlængerne er som anført meget gamle, især staldlængen mod Tømmerup Strandvej, der er opført af bindingsværk og noget forfalden. Foran denne længe ligger gårdens meget store mødding. Så gården har formentlig i sin tid haft en meget stor besætning, hvad også staldlængens bredde og længde tyder på. Den store længe nåede næsten helt ud til Tømmerupvejen, og her kunne man stå i læ for regn og blæst, når man ventede på rutebilen. Her blev også budskaber fra Kongen og regeringen slået op i besættelsens første år. De øvrige længer var også opført i bindingsværk. Det me ste af den jord, der hører til gården ligger samlet. En mindre del lige ved siden af gården og resten på den anden side af vejen. På gården har der i flere år boet to generationer, nemlig Hans Fischer og hans kone samt deres datter Ina og hendes mand Niels Thybo og deres datter Rigmor. Datteren og svigersønnen hjalp til med gårdens drift. Men i slutningen af trediverne købte de den gamle smedje i Ullerup, der var blevet nedlagt. Til smedjen hørte så meget jord, at de kunne drive et amagerlandbrug. Omkring 1940 blev Fischers ejendom solgt til Edvard Lindgreen, der havde haft en gård i Sundbyøster, der var blevet solgt til boligbebyggelse. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

4 timent af grønsager. Edvard Lindgren har en datter og sønnen Ole, der er en af min bror Jørgens gode kammerater. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Margrethe Fischer, Tårnby med sine 2 døttre Lis og Ina Margrethe Fischer var gift med gårdejer Jens Fischer, Tårnby. Døtrene, til venstre Lis, blev gift med handelsgartner Gert Bastian Olsen, Tømmerup, og Ina der blev gift med skrædermester Bjarnø, Tårnby Torv Edvard Lindgreen rev selv med bistand af en karl alle de gamle bygninger ned og ryddede op og lod herefter opføre en ny stor kombineret stald- og ladebygning med forskellige moderne faciliteter og to mindre bygninger til vognport m.v. Samtidigt blev der boret efter vand, således at arealerne på begge sider af vejen kunde vandes med mulighed for et større høstudbytte og et udvidet sor- GERT BASTIAN OLSENS EJENDOM I forbindelse med salget til Edv. Lindgreen blev der fra Fischers ejendom frastykket en lod på vejens modsatte side. Denne lod blev solgt til Gert Bastian Olsen, der kom fra Tårnby. Han var gift med Jens Fischers datter også fra Tårnby. På parcellen blev opført en bygning med høj rejsning, der i den ene ende indeholdt beboelse og i den anden ende stald og vognport. Gert Bastian Olsen, der var uddannet som gartner, dyrkede grove grønsager og blomkål. En del af den til Gert Bastian Olsens ejendom hørende jord var meget tung og ubekvem. Årsagen hertil var, at der i 1914 som led i en samlet befæstningsplan (Tømmerupstillingen) blev anlagt det såkaldte Skelgårdsbatteri med skanser og skyttegrave, der berørte denne ejendom. Anlægget blev brugt til 1916 og blev nedlagt i

5 47 bataillon 3 kompagni foran Anders Hansens gård i Tømmerup, hvor de sandsynligvis var indkvarteret under 1. verdenskrig, hvor den såkaldte sikringsstyrke huserede på Amager. Til højre Anders Hansen og foran soldaterne hans to sønner Hans Bastian (nederst)og Cornelius. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 TØMMERUP STRANDVEJ Lige efter Fischers ejendom begynder Tømmerup Strandvej. der en makadamiseret (anlagt med skærver, småsten m.m.) privat fællesvej, der fører ud til de mange parceller i Skelgårds og Tømmerups fællederne samt videre ud til strandlæget, hvor der om efteråret blev skåret græstørv og hentet tang, alt til at dække kulerne med om vinteren. Tømmerup Strandvej var som anført en privat fællesvej, hvilket indebar, at de enkelte brugere af vejen hver skulle vedligeholde et nærmere afmærket stykke af vejen, bestemt efter deres brug af vejen. De enkelte vejstykker, som lodsejerne skulle vedligeholde, var afmærkede med træpæle og oprindeligt fastlagt i en af sognerådet afsagt kendelse. Meningen var, at man herefter skulle vedligeholde sit vejstykke hvert forår ved af fylde skærver og grus i de i det forgangne år opståede huller. Realiteten var imidlertid, at der var flere lodsejere, der ikke opfyldte deres vedligeholdelsespligt med det resultat, at strandvejen, der virkeligt blev brugt meget, stort set aldrig var 5

6 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Vejarbejde udfor Helgeshøj Tømmerupvej 3, sandsynligvis benyttede man skærver og småsten som nævnt i teksten til at reparerer vejen med. Postkort fra ca vel vedligeholdt. Der var i loven hjemmel til, at sognerådet efter en indgivet klage kunne pålægge de uef terrettelige at efterkomme deres vedligeholdelsespligt og, hvis dette ikke skete, selv udføre vedligeholdelsesarbejdet for de pågældendes regning. Men det skete ikke i praksis, for ingen ønskede at klage over en kollega. I 1942 blev rabatterne rettet op, og grøfterne fra Tømmerupvej til Strandlyst blev uddybede. EDV. AHRENSBERG På den første ejendom på Tømmerup Strandvej bor Edvard Ahrensberg og hustru samt deres søn Albert, der i 1940 erne blev gift med en datter af Chrillesen på Fasangården i Kongelunden. En af længerne til Ahrensbergs ejendom blev indrettet til bolig for det unge par. Den pågældende længe blev kaldet Bryggeriet, men jeg ved ikke, hvoraf navnet kommer. Det har nu ikke været noget særligt spændende sted at bo. For bryggeriet lå i lige i skellet til Lindgreens ejendom, og på den anden side var der 6

7 en gårdsplads. På gården dyrkes mest grove grønsager, men også en del smågrønt som tidlige gulerødder, gyldenlakker, persillerødder og pastinakker. Det er en meget flittig familie. Jeg kan huske et år med en meget voldsom tørkeperiode i juli måned, hvor familien Ahrensberg satte vandtønden på enspændervognen og hentede vand i gadekæret og derefter med spande vandede det nyplantede. MARIUS NIELSEN Efter Ahrensbergs ejendom følger en lille bungalow, der tilhører Marius Nielsen, bror til Anders Nielsen i Skelgårdsstræde. Marius Nielsen har bygget sit hus på en parcel, der er udstykket fra forældrenes ejendom, der, jfr. ovenfor, senere blev overtaget af Edvard Nielsen. Marius Nielsen arbejdede på Orlogsværftet og cyklede frem og tilbage hver dag, som jeg har fortalt om i mine barndomserindringer. Marius Nielsen og hustru havde tre børn, Gerda, Egon og Gunnar. Sidstnævnte var min gode kammerat under skoletiden i Tømmerup Skole. Det til huset hørende jordstykke, ca. ½ tdr. land blev dyrket med stor flid, og deres jordbærstykke var så stort, at der var mulighed for at tjene lidt ekstra ved salg af jordbær om sommeren. LERGRAVENE Vejen forbi Marius Nielsens bungalow fører hen til Tømmerup ejerlaugs lergrave, hvor vejen deler sig i en del, der fører forbi husvildebarakkerne og en del, der fører langs hovedgrøften til Skelgårdsstræde. I lergravene har der, som navnet siger, i sin tid været gravet ler til de lerklinede vægge i stuehuse og stalde samt til lerstampede gulve i lader og stalde. Lerklinede vægge har været anvendt indtil begyndelsen af 1800-tallet. I tvillingevintrene 1940/41 og 1941/42 med de enorme snemængder var lergravene ved forårstid oversvømmede, så vi kunne sejle rundt i store baljer. Lergravene tilhørte Tømmerup ejerlaug, og blevet lejet ud til græsning. I den vestlige ende af lergravene var der losseplads, hvor man kunne aflevere grene og andet brændbart affald, der derefter GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

8 Oversvømmelse i lergravene i Tømmerup, 1943 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 blev afbrændt en gang om året, Kun de ejendomme, der tilhørte Tømmerup ejerlaug, måtte benytte lossepladsen. STRANDLYST Vejen forbi husvildebarakkerne førte op til Højgård. Inden man nåede så langt, kom man forbi to små enlængede, stråtækte huse, der lå på vejens søndre side. En stikvej fører op til husene, der lig ger parallelt med vejen. Begge huse er beboede af enlige da mer. Stikvejen fører videre op til Peter Jørn i Dalen. Hvis vi vender tilbage til Marius Nielsen, kommer vi derefter til Strandlyst, der ejes af Cornelius Jansen, bror til Chrilles og Bertel Jansen på Høgsbrovej. Også her bor to familier, nemlig Jansen og hans kone og sønnen Albert, der er gift med Edel, en datter af smedemester Rasmussen i Viberup. Sønnen og svigerdatteren bor i en nyopført tilbygning bag ejendommens stuehus. Albert Jansen er uddannet gartner og har mange mistbænke bl.a. med meloner. MAROKKOVEJ I slutningen af trediverne blev Tømmerup Strandvej omdøbt til Marokkovej. Men dette navneskifte huede ikke Cornelius Jansen, for på daværende tidspunkt var der megen politisk uro i Marokko. Det 8

9 var her, at den franske fremmedlegion huserede. Navnet kunne således vække uheldige associationer, og Cornelius Jansen rettede derfor henvendelse til sognerådet for at få navnet ændret. Efter nogle år gav sognerådet sig, og navnet blev ændret til Ugandavej. I betragtning af hvad der senere skete i dette land, var navneskiftet ikke noget heldigt valg. INDDÆMNING OG AFVANDING Når vi står ved Strandlyst, ser vi ud ad den snorlige strandvej, der fører ud til den store afvandingskanal med en vindmølle, der hjælper med til at føre vandet videre ud til hovedpumpestationen ved Nøragersminde. På den anden side af kanalen ligger det store fladvandede areal af Kalveboderne, hvor de vedtagne inddæmningsarbejder snart begynder. Det er et af tidens store beskæftigelsesarbejder. Langs Tømmerup Strandvej går en af de meget store hovedgrøfter, der begynder inde i Tømmerup by og ender ude ved afvandingskanalen. Ved Strandlyst er hovedgrøften næsten 2 meter dyb, me dens den ude ved kanalen er 3 meter dyb. Så den er ikke behagelig at vælte ned i. I midten af trediverne blev der i henhold til den dagældende lov om grundforbedring ved Tårnby sogneråds initiativ gennemført et stort grundforbedringsarbejde på Vestamager, hvor alle de såkaldte fælledsjorder blev afvandet ved anlæg af et stort net af hovedgrøfter og en afvandingskanal med pumpeanlæg. Da arbejdet var et beskæftigelsesarbejde til bekæmpelse af den meget store ledighed i trediverne, blev alt arbejde stort set udført ved håndkraft. Arbejdet var færdigt i 1937 og kostede kr. Pumpeanlæggets kapacitet var 400 l i sekundet eller 1440 kubikmeter i timen. Til bestyrelse af hele det gennemførte afvandingsarbejde blev der nedsat et særligt pumpe- og digelag med tinglyst tvungent medlemskab for de af anlægget berørte grundejere. De årlige udgifter til drift og anlæg blev opkrævet sammen med amtstueskatterne. Formand for pumpe- og digelaget var i mange år tidl. sognerådsmedlem Lauritz Hansen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

10 Ole Olsen, Tømmeruphøj, pløjer på sine marker ved Ugandavej. I baggrunden ses pumpe-og digelaugets vindmølle. Ca EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 I forbindelse med gravningen af hovedgrøfterne blev den udgravede jord lagt på de tilgrænsende lodsejeres jord, og det påhvilede herefter dem at udjævne den opgravede jord. Men det var et besværligt arbejde, for den opgravede jord var mestendels ler, der var meget tung at arbejde med. Ved anlæg af det nævnte net af hovedgrøfter var det skabt stærkt forbedrede muligheder for dræning af de tilgrænsende ejendomme. Min far gjorde da også i 1941 brug af muligheden for optagelse af et af de favorable grundforbedringslån og fik landboforeningens grundforbedringskonsulent til i samarbejde med en landinspektør at udarbejde en dræningsplan for Oliemøllesfælleden, som vi kaldte den. Den lå lige op til Tømmerup Strandvej på den ene side og på den anden side til ben melsfabriken, der tidligere havde været oliemølle, heraf navnet på fælleden. Efter dræningsplanen var blevet udarbejdet, kom landinspektøren en dag på cykel med sine måleinstrumenter bundet på cyklen. Det var jo under krigen, og benzin var meget hurtigt blevet en mangelvare. Dræningsplanen skulle nu afsættes i marken og til dette arbejde skulle han bruge to mand til hjælp samt en del mærkepæle. Jeg havde fri fra skole den dag, da han kom. Så vi gik straks i gang med at skille flere kartoffelkasser ad for at 10

11 Pumpestation på Vestamager. Ca få de nødvendige mærkepæle, og det var mange. Pælene blev tilspidsede og forsynet med et nummer med blå skrift. Så gik det af sted ud i fælleden, hvor karlen og jeg under landinspektørens kommandoer og fagter fik banket de mange pæle i jorden efter et sindrigt system. Herefter kunne dræningsarbejdet begynde. Da det var et beskæftigelsesarbejde, blev hele gravearbejdet udført ved håndkraft af en lokal dræningsmester. Det var meget trættende at arbejde en hel dag - måske i regnvejr- i den meget smalle opgravede dræningsgrøft. Den var så smal, at man næsten ikke kunne vende sig. Når dræningsgrøften var gravet med det rette fald, blev drænrørene, der var af ler og af forskellig størrelse, lagt ned med et særligt redskab, således at man kunne gå på jorden ved siden af dræningsgrøften og lægge rørene ned. De mindste rør blev lagt, hvor dræningsledningen begyndte, og de største hvor ledningen løb ud i hovedgrøften. Herefter kunne dræningsgrøften tildækkes. Inden Oliemøllesfælleden blev drænet, var den afvandet ved hjælp af 8-10 små grøfter, der medførte, at fælleden var opdelt i lige så mange små stykker, der blev kaldt grøftestykker. Det var meget besværligt, når der f.eks. skulle køres med selvbinder eller slåmaskine. Det var derfor en stor dag, da GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

12 Fiskemels- og oliefabrikken på Oliefabriksvej kort før den forsvandt ved en brandøvelse EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 alle disse smågrøfter kunne jævnes sammen med den opgravede vold fra hovedgrøften. Der fremkom herefter et dejligt sammenhængende jordstykke. Når man står ved Strandlyst og ser ud over de mange marklodder, falder det i øjnene, at de fleste er afgrænsede af levende hegn. I slutningen af maj er det flot syn at se de mange blomstrende rød- og hvidtjørn. Når man ser ud over det flade landskab, kan man i sydvest skimte Kongelunden og stik vest kan man se og lugte benmelsfabrikken med den høje skorsten. ENGVEJEN Et lille stykke ude ad Tømmerup Strandvej går der en sidevej, også kaldet Engvejen, af til venstre. Vejen fører ud til Skelgårdsfællederne. På hjørnet af de to veje ligger Skelgårdsejerlaugets lergrave, der har leveret ler til ejerlaugets gårde. Senere har arealet været brugt til losseplads, og af og til var der en enkelt hest, der græssede der. Engvejen, der er en privat fællesvej med vedligeholdelsespligt for de færdselsberettigede lodsejere, henligger i en noget miserabel stand. Træerne gror ud over vejen, og den har temmelig dybe huller. Om efteråret, når det har regnet, er vejen et forfærdeligt ælte. Der var ikke rigtigt nogen, der kunne bekvemme sig til at få 12

13 sognerådet til at indkalde til en åstedsforretning for at få vejen istandsat. På grund af træerne, der stort set aldrig blev skåret ind, var vejen så smal, at to hestevogne kun vanskeligt kunne passere hinanden. Så kom man med et bredt hølæs, kunne man kun håbe på, at man ikke mødte nogen modkørende. Engvejen er en meget gammel fællesvej, der inden udskiftningen fandt sted i tiden fra tjente som adgangsvej til de overdrevsmarker under Skelgårdene, hvor kvæget i græsningstiden blev drevet ud om morgenen og derfra hjem til gårdene om aftenen. Det areal, der tjente som lergrav, har også i denne periode tjent til fælles vanding på vej ud og hjem. Alle fælles markveje var helt tilbage fra middelalderen udlagt i 6 alens bredde svarende til ca. 3,75 meter. Måske på grund af Engvejens dårlige stand havde en tidligere ejer af mine forældres ejendom i 1892 erhvervet sig en færdselsret over ejendommen matr. nr. 8 af Kongens store Enge. En vej, der gik fra Tømmerupvej ved Jens Thybos ejendom Den gamle skole ned til Engvejen. ALGIERVEJ OG SKRIDTGANG Vi havde også en tredje vejadgang til Skelgårdsfælleden, som blev benyttet, når vi om efteråret skulle have afgrøderne hjem fra fælledens øverste del. Vejen blev også benyttet, hvis vi i dagens løb skulle fra Oliemøllefælleden til Skelgårdsfælleden eller omvendt. Vejen, der den gang ikke havde noget navn, gik fra Tømmerup Strandvej ikke langt fra denne vejs udmunding i Kongelundsvejen og ud til Skelgårdsfælleden. Vejen blev også benyttet af ejerne af de tilstødende jorder. Vejen var selv i meget våde efterår altid fremkommelig. Vejen kom senere til at hedde Algiervej. Hvor vejen begynder ved strandvejen lå en temmelig stor grund med høje hække og trådhegn omkring. Inde på grunden lå en lille frugtplantage og et sommerhus godt skjult. Som barn syntes jeg, at der hvilede en hemmelighedsfuld stemning over dette sted. Grund og sommerhus tilhørte guldsmed Skyum, der havde en forretning på Amagerbrogade. Lidt længere nede ad markvejen lå to huse, hvoraf det GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

14 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 første var bygget af blikplader samt de i 20 erne eller 30 erne meget almindelige fordkasser. Når de den gang berømte amerikanske biler Ford A kom her til landet, var de emballeret usamlede i store kasser. Bilerne blev herefter sam lede på Fords samlefabrik i Sydhavnen, og kasserne blev bl.a. brugt til skure og mindre huse. Efter anlægget af Kongelundsvejen i begyndelsen af 1920 erne og op gennem 30 erne blev der bygget mange huse af fordkasser på fællederne på begge sider af denne vej. Nogle af de første var formentlig de ovenfor nævnte. Dette blev begyndelsen til det Klondike, der blev Tårnby kommunes planlægningsmæssige rædsel i begyndelsen af 1950 erne. Men tilbage til det første hus på markvejen. I dette boede en ældre mand og hans husholderske. Han havde to små islandske heste samt flere geder, høns og ænder. Det fortaltes, at huset var indrettet således, at stuen og stalden stort set gik ud i et, hvilket jo gav varme i stuen. Manden tjente lidt ved at dyrke det lille stykke jord, der hørte til huset. Endvidere drev han lidt vognmandskørsel med en fladvogn forspændt de to islandske heste, Men det var jo langt fra Tømmerup Strandvej til Sundby, og han lod altid hestene køre i skridtgang. Trav var for ham et ukendt fænomen. Han gik derfor under tilnavnet Skridtgang. I det følgende hus, der var pudset og velholdt, boede familien Risvad, der havde to nordbagger. I tiden indtil den anden verdenskrig spillede hestene faktisk en stor rolle, når man skulle beskrive livet på landet. Risvads levede bl.a. af at dyrke den til huset hørende jord. SVEND SVENDSEN Vender vi tilbage til Tømmerupvej, ser vi på hjørnet af denne vej og Tømmerup Strandvej Svend Svendsens firlængede ejendom, der har jorden placeret på begge sider af vejen. Der dyrkes især løg asier og agurker. På et tidspunkt forsøgte han sig også med at dyrke champignon på store borde stillet op i en nedlagt stald og lade, ligesom han tidligt fik boret efter vand og 14

15 Fastelavn i Tømmerup Fastelavnsryttere aflægger besøg hos gårdejer Svend Svendsen, Skeldgård, Tømmerupvej 100. Fra venstre: Svend Svendsen, Crilles Christensen (søn af Chr. Christensen), Johannes Jensen, Edvard Jørgensen, Niels Thybo, Ole H. Olsen, Edv. Christensen (Højgaard),?, Harry Fischer, Hans Jensen, Peter Schmidt. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 skabt mulighed for kunstig vanding. Svend Svendsen gik meget op i priserne på grønttorvet. Han har sønnen Børge, der er i lære som gartner, og datteren Rita. FÆDRES GAVE Efter Svendsens ejendom kommer vi til Hans Jensens ejendom Fædres Gave. Hans Jensen har arvet ejendommen fra sin far Peter Jensen, der i slutningen af 1890 erne købte gården af enken Neel Buur, der var fra St. Magleby. Hun tilhørte en af de gamle St. Maglebyslægter, der også ejede gårde i bl.a. Tømmerup. På et tidspunkt i det 18. århundrede var næsten en tredjedel af gårdene i Tømmerup ejet af folk i St. Magleby. Min farfar, der var i familie med Neel Buur, havde i en kortere periode været bestyrer for hende på Fædres Gave. Hans Jensens store interesse var heste. Familien havde et meget flot spand oldenborgere, en dengang ofte anvendt kørehest, der ikke var helt billig i anskaffelse. Et par gange 15

16 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Gården Fædres Gave, Tømmerupvej 108. ca Fra venstre: Peter Jensen gårdejer og sønnen Hans, endvidere husets datter og svigersøn, Ellen Jensen og Christian Nielsen i løbet af sommeren spændte man oldenborgerne for en flot gul charabanc, og kørte stolte gennem byen for at foretage en udflugt til bl.a. Dyrehavsbakken. Hans Jensen havde sin søster boende. Hun havde en medfødt hofteskade, der indebar, at hun efter Steinckes socialreform fra 1933 fik tillagt en mindre invalidepension. Den sociale forståelse var imidlertid ikke særlig stor i Tømmerup i 1930 erne og 40 erne, så det gav anledning til mange stiklerier og spidse bemærkninger blandt byens borgere, at hun helt berettiget fik denne sociale ydelse. Men det skal selvfølgelig ses i lyset af, at pengene var små den gang, særligt i tredivernes midte. GEORG ARBOES GARTNERI Lige overfor Fædres Gave ligger Georg Arboes gartneri, der er bygget på jord udstykket fra Svend Svendsens ejendom. Arboe har på sin ejendom, der er på 12 tdr. land, opført en række drivhuse, der får varme fra en fælles kulfyret varmecentral. I drivhusene dyrkes 16

17 agurker og blomster, især begonier og alpevioler. På friland dyrkes bl.a. blomkål. Mange af byens unge har været i gartnerlære hos Arboe, således min egen bror Jørgen. Arboes havde tre sønner Finn, Leif og Gert samt en datter. Leif var gennem hele barndommen en af min brors bedste kammerater. RØNNEGÅRD Efter gartner Arboe følger Albert Lindgreens gartneri Rønnegård, der tidligere har tilhørt Th. Plambech, jfr. nedenfor. Et af Amagers større gartnerier med flere rækker drivhuse med især blomster, tomater og agurker. På friland dyrkes blomkål til salg på grønttorvet. Der dyrkes også blomkål, der anvendes til avl af blomkålsfrø. For at holde fuglene væk fra de modne blomkålsfrø er der opstillet en række fugleskræmsler, der er fremstillet af et trækors, hvorpå der er hængt en gammel jakke og en hat. Mere effektivt er det nok, når en skoledreng går op og ned ad rækkerne og trommer på en gammel spand. Nogle bruger en karbidkanon, d.v.s. en indretning med vand, der langsomt drypper ned på karbid, hvilket giver nogle små knald. Også hos Albert Lindgreen har mange af Amagers unge været i lære. På ejendommen blev der i slutningen af trediverne opført et - efter datidens forhold - meget flot stuehus med alle moderne faciliteter indvendigt og med grønne glaserede tagsten. Noget der dengang var ganske uhørt. Vi havde oprindeligt marker lige op til gartneriet. Når vi kørte i marken, kørte vi forbi gartneriets store mistbænkeplads med meloner, og jeg legede af og til med Lindgreens ældste datter Gurli. Det meste af den til gartner Arboes og En ung mand er her i gang med at jage fuglene væk fra blomkålsfrømarken på Ny Kastrupgård ved at tromme. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

18 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Lindgreens ejendomme hørende jord var forsynet med kunstig vanding, der jo gjorde driften mere effektiv og rentabel. De to gartnerier er faktisk en mindre pendant til de store gartnerier, der i løbet af tyverne og trediverne var blevet etableret i Sundby, Tårnby og Kastrup, som Tagenshus, Dalsgård ved Korsvejen, Allegården, Kastrupgård, Ny Kastrupgård og Lille Kastrupgård. KONGENS STORE ENGE Overfor Arboe og Lindgreens gartnerier ligger en række veldrevne lodder, der alle har matrikelbe tegnelsen: Kongens store Enge. Den første lod, ligger lige efter Hans Jensens ejendom Fædres Gave, og tilhører Tønnes Nielsen i Skelgårdsstræde, derefter følger en række lodder tilhørende gårde i Tømmerup og Skelgårde. Den sidste lod tilhørende en af de nævnte gårde er den lod, Albert og Emmy Lindgreen fejrer deres sølvbryllup på Rønnegård med familie og venner i Sølvbrudeparret sidder forrest med deres døtre. 18

19 Den gamle Tømmerup-Ullerup skole, der blev købt i 1903 af den sidste lærer her, Gotfred Thybo og stadig ejes af familien. Foto: ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 der tilhører Edvard Christensen, Lavgård, og som ligger lige op til Andy Rasmussens ejendom, som jeg anser som hørende til Viberup. En lod i Kongens store Enge er bebygget med en trelænget ejendom opført i hvidkalkede mursten. Ejendommen er oprindeligt opført af Th. Plambeck efter salget af Rønnegård. I slutningen af trediverne blev ejendommen solgt til gartner Køppen, der har slået sig på dyrkning af radiser og andet smågrønt. DEN GAMLE TØMME- RUP-ULLERUP SKOLE Overfor Køppens ejendom ligger Jens Thyboes stråtækte ejendom, der oprindeligt er bygget som en fælles skole for børn i Tømmerup og Ullerup. Jens Thyboes far var lærer her, indtil der i 1905/06 blev bygget nye skoler i de to byer. Jens Thyboe, der er gift med en datter af Anders Ahrensberg i Tømmerup, driver sin gård som et almindeligt amagerlandbrug. Vi når derefter ind i Viberup landsby, og min beretning om gårde og folk i Tømmerup og Skelgårde er herefter nået til ende. 19

20 Udsnit af et Amagerkort fra 1945, her den vestlige del af Tømmerup HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag til torsdag: Kl Fredag: Kl Lørdag: Kl Søndage 1. oktober 31. marts: Kl STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag oplag: nr /1200 Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 2 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 2 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 2 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Ved gadekæret i Tømmerup ved Høgsbrovej. Ca. 1929 KILDE: Jan

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 1 JANUAR/FEBRUAR 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 1 JANUAR/FEBRUAR 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 1 JANUAR/FEBRUAR 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 3 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Billedet er taget mod øst udfor

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Hans Christensen, 1915-1995

Hans Christensen, 1915-1995 I følge min farfar blev Hans født kl. 23.55 den 25. januar 1915, men da uret i stuen gik 10 min. foran, blev datoen noteret som den 26. januar! Han er ældste søn ud af 3. Er hjemmefødt på adressen matr.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000 Esther Kirstine Pedersen blev født den 5. marts 1920 i Usserød, som dengang hørte til Birkerød kommune. Hendes forældre er Søren Pedersen og Karen Marie Sørensen, og hun er deres andet barn, idet hendes

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten

Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten Når man køre fra Hadsten ad den gamle hovedvej nordpå mod Randers kommer man efter et par kilometer til landsbyen (Nørre) Galten. Ved Galten kirke

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

GUIDE TIL SALTHOLM STADS- OG LOKALARKIV TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER

GUIDE TIL SALTHOLM STADS- OG LOKALARKIV TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER GUIDE TIL SALTHOLM STADS- OG LOKALARKIV TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER GUIDE TIL SALTHOLM Udgivet af Stads- og Lokalarkivet Tårnby Kommunebiblioteker 2016 Når du besøger Saltholm, oplever du en enestående

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne.

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Da Bedste var barn Da Bedste var barn Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Du vil få viden om,

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Jan Zibrandtsen, dette nummers forfatter,

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

GENBRUG AF TANG, LATRIN OG SKRALD

GENBRUG AF TANG, LATRIN OG SKRALD TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 4 JULI/AUGUST 2009 GENBRUG AF TANG, LATRIN OG SKRALD FORSIDEILLUSTRATION: Drivhus på Ny Kastrupgård fyldt med champignons, der gødes med hestemøg og halm.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Protokol fra vejsyn på den private fællesvej Fuglsigvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00.

Protokol fra vejsyn på den private fællesvej Fuglsigvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00. Protokol fra vejsyn på den private fællesvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00. Den 24. april 2013 afholdt Varde Kommunes vejafdeling vejsyn på den private fællesvej i Årre, i medfør

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet.

Landinspektør L blev frifundet. Om underretning af grundejere i forbindelse med skelafsætning og om hvordan underretning skal ske Klager A havde overtaget sin mors ejendom og blev i forbindelse med rydning af et skræntareal opmærksom

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse Agrovi Industrivænget 22 3400 Hillerød Ridebane, maskinhus og lade ved Søgårdsvej 1, 3550 Slangerup Vi giver hermed landzonetilladelse til at flytte ridebanen på 20 x 40 m og til at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere