Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Uddannelse af kursusleder"

Transkript

1 v/

2 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn med ADHD får viden om ADHD, møder andre i tilsvarende situation, udveksler erfaringer og danner netværk. Din frivillige indsats gør, at kursisterne føler sig velmodtaget og at de kan fokusere på det faglige indhold og det sociale samvær i løbet af kurset. Samtidig gør det også, at oplægsholderne kan bruge deres tid på deltagerne, i stedet for at skulle bekymre sig om det praktiske. Alt i alt er du en vigtig del i kursernes afholdelse tak for det! Uddannelse af kursusleder Som ny kursusleder kommer du ud som føl 2 gange sammen med erfarne kursusledere. På denne måde vil du blive lært op ved at se, hvilke opgaver kursuslederne varetager i løbet af et kursus. Når du har været med som føl på to kurser, vil de erfarne kursusledere melde tilbage til tovholderen på sekretariatet om, hvordan det er gået. Derudover har du selv fået et indtryk af opgaven. Herefter tager du en snak med tovholderen på sekretariatet, om at fortsætte som kursusleder. Du er altid velkommen til at kontakte Mette Skou, som er sekretariatets tovholder på kursuslederne. Du kan skrive til hende på eller ringe til

3 3 Kursusledernes opgaver Kursusledernes opgaver er: 1. Vært/værtinde: Du skal tage godt imod deltagerne på kurset, sørge for at de får deres materiale og føler sig godt til rette. 2. Praktiske opgaver: Opsætte skilte, uddele kopier, lægge materialet frem og meget mere, se beskrivelserne nedenfor. 3. Evalueringer: At kurset bliver evalueret er meget vigtigt for at kvalitetssikre de kommende kurser, og det er både deltagernes samt din mening om kurset, vi er interesseret i. Det er dig, som kursusleder, der skal sørge for at evalueringer bliver foretaget. Nedenfor bliver kursuslederens opgaver uddybet, både før, under og efter kurset. Før kurset Du modtager senest 1 uge før kurset pr. mail en orientering om det kursus, du skal være kursusleder på samt: Kursusprogram Deltagerliste Evt. andet materiale Du får besked, hvis der er specielle forhold, der skal tages hensyn til. Der er naturligvis bestilt ophold til dig på kursusstedet. Derudover sender sekretariatet materiale til kursusstedet: Kursusmapper Navneskilte Evt. artikler til deltagerne ADHD-foreningens materialer Ekstra deltagerlister Programmer Evalueringsskemaer Deltagerbeviser ADHD-foreningens pjecer På kursusstedet forefindes tillige en kasse med bøger osv. Gode idéer til forberedelse: Sæt dig ind i programmet. Læs hvad der står i kursuskataloget medbring evt. et kopi.

4 4 Skab dig et overblik over kurset, den røde tråd (det gennemgående emne) Hvem er oplægsholdere, hvornår skal de undervise, er der noget, der skal deles ud? Sørg for at komme til kursusstedet i god tid. (Du skal også selv nå at tjekke ind på dit værelse og pakke kursusmaterialer ud i kursuslokalet. Det er også en god idé, at du orienterer dig om toiletforhold, mulighed for rygning, hvor der spises mv.) Forhør dig i receptionen om kaffetider osv. (Kursusstedet har modtaget et program m/tider inden I ankommer.) Under kurset Ved kursets opstart Vær til stede i kursuslokalet i god tid og vær venlig og imødekommende Kursusmaterialer fra kursuskassen lægges frem Når alle deltagere er ankommet og har fået deres kursusmaterialer, beder du alle finde en plads og skrive et navneskilt Byd velkommen og præsentér dig ved navn som kursusleder fra ADHD-foreningen Husk at orientere om: a) Tidspunkt og orientering om aftensmad, fx hvor ligger restauranten. (ADHDforeningen laver i forvejen aftale med kursusstedet om mad og drikkevarer. Du kan orientere dig hos receptionen, men som udgangspunkt er der til aftensmaden 1 glas vin til hver, som evt. kan ombyttes til øl/vand. Herudover er drikkevarer for egen regning.) b) Tidspunkter for morgenmad de næste dage (står i programmet) c) Toiletforhold, rygemuligheder, m.v. d) Hvornår I skal mødes efter aftensmaden i kursuslokalet e) Evalueringsskemaet skal uddeles og du skal opfordre kursisterne til at udfylde det løbende efter hvert oplæg og aflevere det til dig ved kursets afslutning. Understreg, at evalueringsskemaerne er vigtige for os. De bliver brugt til at kvalitetssikre kommende kurser. Oplægsholderen Byd velkommen til oplægsholderen. Præsentér oplægsholderen, eller aftal med vedkommende, om han/hun selv gøre det. Vær behjælpelig med at uddele evt. materiale Sørg for at oplægsholderen får et glas vand eller andet at drikke. Spørg til teknik (hvis oplægsholderen selv har PC med, er det fint, hvis du hjælper med at pakke ud mv.) Sørg for at aftale med oplægsholderen, hvornår der skal holdes pauser, og sørg for at disse overholdes. Det er vigtigt, at være opmærksom på at få deltagerne ind i lokalet igen efter pauserne.

5 5 Overblik i løbet af kurset Nogle af kursusdeltagerne har ADHD, det er derfor vigtigt, at der er tydelige rammer, hvor pauser og forventninger er tydelige. Det er kursuslederne, som sørger for dette. Det gør du blandt andet ved at opsætte skilte i kursuslokalet om programmet, hvornår der er pause, spisetider og lign. Ved kurser, hvor der er flere forskellige oplægsholdere, er der behov for, at kursuslederne har overblik over, hvad der siges af den ene oplægsholder, så eventuelle spørgsmål, hængepartier eller uenigheder kan komme frem i lyset. Indhold af kurset I planlægningen af kurserne, forsøger sekretariatet at beskrive formålet og indholdet i undervisningen så præcist som muligt. Kursusdeltagerne melder sig på et kursus ud fra den beskrivelse, der foreligger. Når oplægsholderen er på, er det fint, hvis du kan holde øje med den røde tråd og lytte efter, om indholdet svarer til det, der står i programmet. Hvis du bliver opmærksom på, at oplægsholderen ikke kommer ind på et bestemt emne, må du gerne tale med oplægsholderen i en pause. Det er bedst du ikke stiller spørgsmål til oplægsholderen under undervisningen eller afbryder undervisningen. Deltagerne er i centrum Da mange af kursuslederne selv er forældre til børn/voksne med ADHD, kan de opleve at blive spurgt til egne historier fra deltagerne. Hvis du bliver spurgt om dine erfaringer, er de vigtige at få med, men gør det kort og konkret, og spørg efterfølgende ind til deltagerne og deres situation. Husk altid på at deltagerne skal være i centrum. Det er vigtigt, at du som kursusleder forholder dig neutralt til emner som eksempelvis medicin. Da du er ADHD-foreningens repræsentant, er det vigtigt, at du ikke udtaler dig om dine egne holdninger omkring medicin, alternativ behandling og lignende. I stedet må du henvise til underviser, hvis dette falder ind under kursets emne. Afslutning på kurset Husk at sige tak til oplægsholder efter oplægget. Sig fx: Skal vi give en hånd til oplægsholderen. Uddele kursusbeviser Indsamle evalueringsskemaer Spørg om alle har tjekket ud og afleveret nøgler Orientér om frokost Tak for de sidste par dage, farvel og kom godt hjem Mere viden om ADHD til kursisterne

6 6 Hvis kursisterne har spørgsmål af faglig karakter, kan du sige, at de altid er velkomne til at kontakte ADHD-foreningen. Og det er altid en god idé at henvise til foreningens hjemmeside eller foreningens side på facebook. Fortæl også om foreningens nyhedsmail nytomadhd som kan bestilles på adhd.dk, og som bringer mange relevante oplysninger. Hvis kursisterne har brug for at tale med nogen om ADHD, kan du fortælle dem om På linie med ADHD, som er en samtale linie, hvor man kan bestille tid til en 45. min snak om ADHD hos frivillige samtalere. Det er også muligt at kontakte ADHD-foreningens rådgiver på tlf eller på mail: Efter kurset Det resterende materiale lægges i kursuskasserne, som afleveres i receptionen. Evalueringsskemaerne lægges i den medfølgende, frankerede kuvert og sendes til sekretariatet Husk at aflevere/indsende din rejseafregning Kursusledernes evaluering Som kursusleder har du erfaringer fra andre kurser og du har observeret undervisningen mere udefra end deltagerne, derfor er din mening om kurset særlig vigtig. Ved afslutning af kurset skal du derfor evaluere på: Sammenhæng mellem formål og indhold Oplægsholdernes kvalitet og relevans Sammensætning af deltagerne Andet Du skal udfylde det samme evalueringsskema som deltagerne, men blot påføre, at du er kursusleder, øverst i skemaet. Specielle kurser Familiekurser ADHD-foreningen afholder familiekurser, hvor også børn deltager. Disse kurser afholdes på et kursussted, der egner sig til børn. Som ny kursusleder vil du blive spurgt, om du ønsker at deltage som kursusleder på familiekurserne. Det kræver, at du skal være opmærksom på andre forhold end på et kursus kun målrettet forældre. På familiekurser er der altid 3 kursusledere med. Og kursusledernes opgave er også at lave aktiviteter med børnene, når der er tid til det. Eksempelvis kan der være børn, der må gå fra undervisningen, og der kan være tider, hvor kursuslederne skal beskæftige børnene alene.

7 7 Der er en kasse med forskelligt legetøj på kursuscenteret. Men derudover kan det være en god ide, at arrangere nogle aktiviteter hjemmefra. Især udendørs aktiviteter kan være et hit. Mit nydiagnosticerede barn med ADHD Ved kurset mit nydiagnosticerede barn med ADHD er det kursuslederen, som står for præsentationsrunden fredag aften. Her skal deltagerne præsentere sig, og det er din opgave at lede denne runde og sørge for, at alle får taletid. Det står deltagerne frit for, hvordan de vil præsentere sig selv. Stil hjælpespørgsmål, hvis nogen går i stå. Sørg for at alle får sagt noget. Hvis der er ægtefæller med på kurset, sørg for at begge ægtefæller siger noget under præsentationen. Hvis der under præsentationerne kommer oplysninger frem, som kan være vigtige for oplægsholder, er det din opgave, som kursusleder, at give disse oplysninger videre til oplægsholder, når denne ankommer til kurset. Hold øje med tiden Et godt råd: tag et overblik over hvor mange, der skal præsentere sig og regn ud, hvor lang taletid der i gennemsnit er til hver deltager. Meld ud til deltagerne, hvor lang tid de har, og sæt evt. Timetimeren til. Herved sikrer du, at I overholder tiden. Rollen som frivillig I ADHD-foreningen er vi glade for at have dig som frivillig, det er derfor vigtigt for os, at du trives, og at du passer på dig selv. Du skal derfor ikke påtage dig mere end du har tid, lyst og mod til. Når du er frivillig, forventes det ikke, at du kan svare på alle spørgsmål. Som frivillig har du lov til at sige: Det ved jeg ikke, men lad os undersøge det eller du kan henvise spørgeren til ADHD-foreningen. Èn gang om året afholder vi en dag for alle frivillige kursusledere, hvor I vil få mulighed for at netværke og erfaringsudveksle, derudover vil der også være input fra tovholderens side. Hvis du har lyst og tid til mere uddannelse, udbyder Center for frivilligt Socialt Arbejde hvert år en række kurser for frivillige. Kurserne er gratis. Centret udgiver et kursuskatalog to gange om året. Oversigten over kurser kan ses på centrets hjemmeside, hvor man også kan bestille kursuskataloget og tilmelde sig kurserne. Se Hvis du vil følge med i, hvilke tilbud ADHD-foreningen har for de frivillige, og hvad der rører sig omkring frivilligt arbejde i ADHD-foreningen, kan du tilmelde dig Frivillignyt, som er et nyhedsbrev, der udsendes hver anden uge. Tilmelding kan ske på

8 8 Formelt Tavshedspligt Som frivillig i ADHD-foreningen har du tavshedspligt. Tavshedspligten gælder alle oplysninger om de personer og forhold, som du bliver bekendt med i forbindelse med dit frivillige arbejde. Tavshedspligten ophører ikke, selvom du udtræder af det frivillige arbejde. Transportgodtgørelse Der dækkes transportudgifter for kørsel i egen bil iht. statens takst i forbindelse med udførelsen af de frivillige opgaver. Ved rejse med offentlig transport dækkes de faktiske udgifter. Du skal udfylde en rejseafregning vedlagt kvitteringer og indsende/aflevere den til sekretariatet. Børneattester Hvis du er kursusleder på familiekurserne, skal du aflevere en børneattest til tovholderen på sekretariatet. Tovholderen sørger for at sende dig den nødvendige formular samt vejledning. Børneattesten skal fornys hvert år. Forsikringsforhold Som frivillig er man omfattet af ADHD-foreningens lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Kontakt ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C Tlf , e: Rev ADHD-foreningen Pakhusgården Odense C Tlf Mail:

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere