Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret regulatorisk indsendelsesstrategi i EU og opdaterede forventninger til Fase III aktiviteter for LCP-Tacro forløber som planlagt. Væsentlige begivenheder: Veloxis udviklingsaktiviteter for LCP-Tacro forløber i overensstemmelse med forventningerne. Patientindskrivningen i det pivotale LCP-Tacro 3002 fase III studie i de novo nyretransplantationspatienter er fuldført. I LCP-Tacro 3002 studiet, som er designet til at påvise non-inferioritet over for standardterapien Prograf, er 543 patienter randomiseret på ca. 90 kliniske centre rundt om i verden. Resultater forventes medio Veloxis STRATO studie af LCP-Tacro i nyretransplanterede patienter, som oplever tremor (rysten), forløber som planlagt. Studiet er designet til at undersøge, hvorvidt konvertering af patienter med symptomatisk tremor fra behandling med standard to-gange-daglig tacrolimuskapsler med umiddelbar frigivelse til én-gang daglig LCP-Tacro tabletter med forlænget frigivelse medfører en målbar forbedring af tremor. Selskabet har afholdt møde med repræsentanter for EMA (det europæiske lægemiddelagentur) vedrørende indsendelse af ansøgning om markedsføringstilladelse (MMA) for LCP-Tacro og har aftalt at udsætte indsendelsen til Veloxis offentliggør at have til hensigt at sikre fortsat finansiering gennem en fortegningssemission, som forventes igangsat i fjerde kvartal 2012, med henblik på at opnå et bruttoprovenu på cirka DKK 425 millioner. Selskabets to største aktionærer, Lundbeckfond Invest A/S og Novo A/S, har tilkendegivet at have til hensigt at støtte emissionen. Baseret på de to storaktionærers tilkendegivelse forventer selskabet, at udbudskursen ikke bliver lavere end DKK 0,35 pr. aktie. Selskabet agter sidst i august at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i september for at få godkendt den foreslåede finansiering. Detaljerede oplysninger til aktionærerne vil fremgå af indkaldelsen, når denne udsendes sidst i august. Veloxis realiserede i første halvår af 2012 et nettounderskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med DKK 141,2 millioner for samme periode i Veloxis ændrer forventninger for I første halvår af 2012 udgjorde Veloxis forsknings- og udviklingsomkostninger DKK 119,5 millioner sammenlignet med DKK 117,2 millioner for samme periode i Pr. 30. juni 2012 havde Veloxis likvide beholdninger på i alt DKK 152,7 millioner. CVR no Side 1 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

2 Forventninger til 2012 Veloxis ændrer forventningerne til 2012 fra tidligere annonceret DKK millioner til DKK millioner i driftsunderskud grundet restruktureringsomkostninger i andet kvartal Selskabets likvide beholdninger pr. 31. december 2012 forventes uændret at ligge i størrelsesordenen DKK millioner som tidligere annonceret i årsrapporten for Forventningerne er fraregnet effekten af den planlagte finansiering i fjerde kvartal Finanskalender for marts 2013: Offentliggørelse af årsrapport april 2013: Ordinær generalforsamling 15. maj 2013: Kvartalsrapport for 1. kvartal for perioden 1. januar til 31. marts august 2013: Kvartalsrapport for 2. kvartal for perioden 1. januar til 30. juni november 2013: Kvartalsrapport for 3. kvartal for perioden 1. januar til 30. september 2013 Telekonference Den 23. august 2012 er Veloxis ledelse vært for en telekonference kl. 8:00 dansk tid, svarende til kl. 7:00 GMT (London). For at få adgang til den direkte telekonference anvendes et af følgende numre: (Danmark) +44 (0) (UK) (USA) Adgangskode Derefter vil en lydoptagelse være tilgængelig på Veloxis hjemmeside Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer af nogen art. Intet tilbud om køb eller salg af værdipapirer vil finde sted i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt. Værdipapirer, som vil blive udbudt, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til gældende US Securities Act eller anden relevant værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA, og de må ikke udbydes eller sælges i USA uden sådan registrering eller uden at være i overensstemmelse med en undtagelse fra et sådant registreringskrav. Hvis den foreslåede fortegningsretsemission gennemføres vil enhver tegningsret og/eller udbudt aktie blive udbudt i USA alene til Qualified Institutional Buyers som defineret i Rule 144A i henhold til US Securities Act, og i offshoretransaktioner uden for USA i henhold til Regulation S i US Securities Act. CVR no Side 2 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

3 Status for forskning og udvikling LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter Veloxis har fuldført ét (første) fase III studie og har igangsat et yderligere (andet) fase III studie af LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter som grundlag for sit udviklingsprogram for LCP-Tacro, som er en én-gang-daglig behandling til forebyggelse af organafstødning ved nyretransplantation. Det første af disse studier, Studie 3001, var et klinisk non-inferioritetsstudie udført i 326 stabile nyretransplantationspatienter. Studiet blev afsluttet i 2011 og indfriede de primære effekt- og sikkerhedsmål sammenlignet med Prograf (tacrolimus, Astellas Pharma Inc.). Det andet studie, Studie 3002, bliver gennemført i de novo nyretransplantationspatienter. Dette studie er et randomiseret, dobbelt-blindet multi-center studie, der sammenligner én-gang-daglig LCP-Tacro med to-gange-dagligt Prograf i voksne de novo nyretransplantationspatienter. Studiets primære effektmål, som er et sammensat effektmål (biopsypåvist akut afstødelse, organsvigt, død eller udeblevne patienter), vil blive evalueret efter en 12-måneders behandlingsperiode for at påvise non-inferioritet af LCP-Tacro sammenlignet med Prograf. Sekundære effektmål vil omfatte vurderinger af sikkerhed, tolerabilitet og nyrefunktion. Studiet afsluttede indskrivningen i marts 2012 med 543 patienter på ca. 90 transplantationscentre, primært i USA og Europa. Resultater fra dette studie forventes medio Patienterne vil efterfølgende deltage i en 12-måneders behandlingsperiode med henblik på opfølgende sikkerhedsvurderinger. Ud over de pivotale fase III studier planlægger Veloxis en serie af fase IIIb/IV studier for yderligere at evaluere potentielle forskelle i den kliniske profil, som LCP-Tacro s unikke PK profil tilvejebringer. Det første påbegyndte studie er STRATO (Switching kidney TRAnsplant patients with Tremor to LCP-tacrO) studiet af LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter, der oplever præparatinduceret tremor (rysten). STRATO studiet er designet til at undersøge, hvorvidt en konvertering af patienter med symptomatisk tremor fra behandling med standard to-gangedaglig tacrolimuskapsler med umiddelbar frigivelse til én-gang-daglig LCP-Tacro tabletter med forlænget frigivelse medfører en målbar forbedring af tremor. LCP-Tacro regulatorisk strategi Selskabet har afholdt møde med repræsentanter fra EMA (det europæiske lægemiddelagentur) vedrørende indsendelse af ansøgning om markedsføringstilladelse (MMA) for LCP-Tacro til forebyggelse af organafstødelse. Baseret på disse samtaler har selskabet besluttet at udsætte indsendelsen af ansøgningen til Den reviderede tidsplan vil gøre det muligt for selskabet at indsende ønskede produktionsdata til EMA i den første MMA. Disse data er nu blevet genereret. Selskabet vil indhente rådgivning hos den sagsansvarlige hos EMA (rapporteur) vedrørende den optimale timing for den regulatoriske indsendelse, herunder overvejelser omkring timingen af indsendelse af MMA i forhold til tilgængeligheden af data fra 3002 de novo studiet. Indsendelsen til den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA er planlagt til 2. halvår CVR no Side 3 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

4 Finansiering Selskabets bestyrelse har til hensigt at gennemføre en aktiebaseret finansiering for at supportere virksomheden under forløbet med indsendelse af regulatoriske ansøgninger for LCP-Tacro og de estimeret étårige registreringsprocesser frem til og med første produktlancering i USA. I den forbindelse vil selskabet foreslå at hente et bruttoprovenu på cirka DKK 425 millioner gennem en fortegningsemission. Lundbeckfond Invest A/S og Novo A/S, selskabets to største aktionærer, har tilkendegivet deres intentioner om at tegne aktier for deres forholdsmæssige andel af finansieringen, og ud over dette har de tilkendegivet deres intention om at tegne enhver andel, der ikke tegnes af øvrige aktionærer. De to storaktionærer har givet udtryk for, at de i fortegningsemissionen vil støtte en udbudskurs på aktien på ikke mindre end DKK 0,35. Veloxis vil sidst i august indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i september for at anmode om generalforsamlingens bemyndigelse af, at bestyrelsen kan udstede op til cirka nye aktier i selskabet. CVR no Side 4 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

5 Hoved- og nøgletal ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) (56.639) (64.951) ( ) Administrationsomkostninger (19.693) (23.861) (9.462) (12.137) (47.814) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger ( ) ( ) (66.101) (77.088) ( ) Omstruktureringsomkostninger (21.462) - (21.462) - - Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Finansielle poster, netto Resultat før skat ( ) ( ) (85.512) (75.080) ( ) Periodens skat (448) (300) (130) (300) Periodens resultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) (62.400) (56.621) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,35) (0,31) (0,19) (0,17) (0,56) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,17 1,70 1,17 1,25 Halvårsrapporten er ikke revideret. CVR no Side 5 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

6 Omsætning Veloxis havde ingen omsætning i det første halvår af 2012 i lighed med samme periode i Forsknings- og udviklingsomkostninger I det første halvår af 2012 udgjorde Veloxis forsknings- og udviklingsomkostninger DKK 119,5 millioner sammenlignet med DKK 117,2 millioner for samme periode i Forsknings- og udviklingsomkostningerne kan primært tilskrives det igangværende fase III studie med LCP-Tacro (de novo patienter, Studie 3002). Administrationsomkostninger I det første halvår af 2012 udgjorde Veloxis administrationsomkostninger DKK 19,7 millioner sammenlignet med DKK 23,9 millioner for samme periode i Omstruktureringsomkostninger Omstruktureringsomkostninger omfatter lønudbetalinger til fratrådte medarbejdere i forbindelse med en reduktion af antallet af medarbejdere i maj 2012 samt en nedskrivning på laboratorieudstyr og laboratorieforbedringer efter ophør af pipeline aktiviteter, som ikke er relateret til LCP-Tacro. Aktiebaserede vederlag I det første halvår af 2012 blev der indregnet DKK 3,5 millioner i aktiebaseret vederlag. Omkostningen er indregnet i R&D og G&A. Til sammenligning var tallet for 2011 DKK 6,3 millioner. I andet kvartal 2012 blev i alt warrants annulleret. Pr. 30. juni 2012 var der i alt udestående warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 3,2. Medlemmerne af bestyrelsen havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 6,0. Medlemmerne af direktionen havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 1,6, mens øvrige nuværende og tidligere medarbejdere havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 3,9. Se venligst Veloxis seneste årsregnskab for yderligere detaljer om Veloxis warrantsprogrammer. Driftsresultat Veloxis driftsresultat for første halvår af 2012 var et underskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med DKK 141,1 millioner i den tilsvarende periode i Finansielle poster I første halvår af 2012 indregnede Veloxis netto finansielle indtægter på DKK 0,5 millioner sammenlignet med netto finansielle indtægter på DKK 0,2 millioner i den tilsvarende periode i Gevinsten skyldes primært renter og gevinster på værdipapirer. Nettoresultat Veloxis nettoresultat for første halvår af 2012 var et underskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med et underskud på DKK 141,2 millioner i den tilsvarende periode i CVR no Side 6 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

7 Pengestrømme Pr. 30. juni 2012 afspejlede balancen likvide beholdninger på DKK 152,7 millioner sammenlignet med DKK 297,7 millioner pr. 31. december Dette svarer til en nedgang på DKK 145,0 millioner, der primært kan henføres til selskabets driftsaktiviteter i perioden. Balance Den 30. juni 2012 udgjorde Veloxis samlede aktiver DKK 167,8 millioner sammenlignet med DKK 320,9 millioner ultimo Egenkapitalen udgjorde DKK 99,0 millioner pr. 30. juni 2012 sammenlignet med DKK 255,9 millioner ved udgangen af Som godkendt på generalforsamlingen den 18. april 2012 blev selskabets aktiekapital reduceret med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK , og den nominelle værdi af en aktie blev reduceret fra DKK 1 til DKK 0,1. Regnskabspraksis Veloxis aflægger sine regnskaber i danske kroner (DKK), som er den valuta, der benyttes af selskabet og koncernen. Alene af hensyn til læseren indeholder halvårsrapporten en omregning af visse DKK beløb til euro (EUR) til en specifik kurs. De omregnede beløb bør ikke fortolkes som en fremstilling af, at beløb i danske kroner faktisk svarer til det pågældende beløb i EUR eller kan omregnes til den nævnte kurs eller til en hvilken som helst anden kurs. Medmindre andet er angivet, er omregningen til EUR foretaget til Nationalbankens lukkekurs den 30. juni 2012, hvilken var EUR 1,00 = DKK 7,4334. CVR no Side 7 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

8 For yderligere information: Bill Polvino John D. Weinberg Johnny Stilou Administrerende direktør EVP, Chief Commercial Officer EVP, Chief Financial Officer Mobil: Mobil: Mobil: Fremadrettede udsagn om mål, der er indeholdt heri, er baseret på Veloxis Pharmaceutical A/S ledelses og bestyrelses nuværende forventninger og forudsætninger. Sådanne udsagn involverer kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan resultere i faktiske resultater, performance eller begivenheder, som er væsentligt forskellige fra antagelserne. afviser udtrykkeligt at ville opdatere eller ændre sådanne fremadrettede udsagn, mål eller estimater indeholdt i denne halvårsrapport, således at de afspejler ændringer i begivenheder, forhold, antagelser eller omstændigheder, som har dannet grundlag for sådanne udsagn, medmindre dette er påkrævet ved lov. Om LCP-Tacro og tacrolimus Tacrolimus er et førende immunosuppressivt lægemiddel, der anvendes til forebyggelse af organafstødelse efter transplantation. LCP-Tacro udvikles som en én-gang-dagligt tablet version af tacrolimus med forbedret biotilgængelighed, ensartet farmakokinetiske ydeevne og reduceret peak-to-through variabilitet sammenlignet med nuværende godkendte tacrolimusprodukter. Transplanterede patienter er nødt til at opretholde et mindsteniveau af tacrolimus i blodet for at forhindre afstødelse, men for høje niveauer kan øge risikoen for alvorlige bivirkninger såsom nefrotoksicitet, tremor, diabetes, forhøjet blodtryk og opportunistiske infektioner. Derfor skal niveauet af tacrolimus administreres omhyggeligt, og transplanterede patienter er typisk tvungne til at frekventere hospitalet gentagne gange efter at have modtaget et nyt organ for overvågning og dosisjusteringer. Om Veloxis Pharmaceuticals Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab med hovedkontor i Hørsholm og datterselskab i New Jersey (USA), der aktuelt fokuserer på udviklingen af LCP-Taco til forhindring af organafstødelse efter nyretransplantation. Veloxis' unikke, patentbeskyttede teknologiplatform MeltDose kan forbedre optagelse og biotilgængelighed til lave opskaleringsomkostninger. Veloxis er noteret på NASDAQ OMX København under handelssymbolet OMX: VELO. For yderligere information se venligst CVR no Side 8 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

9 Ledelsespåtegning på halvårsrapporten Direktionen og bestyrelsen har gennemgået og godkendt halvårsrapporten for. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber samt yderligere danske oplysningskrav til finansiel rapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme i den pågældende periode. Ledelsens beretning giver endvidere efter vor opfattelse et retvisende billede af udviklingen af koncernens aktiviteter og finansielle stilling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Hørsholm, 22. august 2012 Direktion William J. Polvino Administrende direktør Johnny Stilou EVP, Chief Financial Officer Bestyrelse Kim Bjørnstrup Thomas Dyrberg Kurt Anker Nielsen (Formand) (Næstformand) Anders Götzsche Mette Kirstine Agger Ed Penhoet CVR no Side 9 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

10 Hoved- og nøgletal Kvartalstal i DKK 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (56.639) (62.848) (61.763) (43.079) (64.951) (52.261) Administrationsomkostninger (9.462) (10.231) (11.385) (12.568) (12.137) (11.724) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger (66.101) (73.079) (73.148) (55.647) (77.088) (63.985) Omstruktureringsomkostninger (21.462) Driftsresultat (87.563) (73.079) (73.148) (55.647) (77.088) (63.985) Finansielle poster, netto (1.592) (1.850) Resultat før skat (85.512) (74.671) (68.620) (44.284) (75.080) (65.835) Periodens skat (130) (318) (300) - Periodens resultat (85.642) (74.989) (68.247) (43.164) (75.380) (65.835) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (62.400) (80.364) (52.139) (60.481) (56.621) (65.396) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.085) (1.310) (1.670) (1.445) (1.426) (1.407) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,19) (0,17) (0,15) (0,10) (0,17) (0,15) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,29 1,25 1,15 1,17 1,12 CVR no Side 10 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

11 Hoved- og nøgletal Kvartalstal i EUR 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (7.620) (8.455) (8.309) (5.795) (8.738) (7.031) Administrationsomkostninger (1.273) (1.376) (1.531) (1.691) (1.632) (1.577) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger (8.893) (9.831) (9.840) (7.486) (10.370) (8.608) Omstruktureringsomkostninger (2.887) Driftsresultat (11.780) (9.831) (9.840) (7.486) (10.370) (8.608) Finansielle poster, netto 276 (214) (249) Resultat før skat (11.504) (10.045) (9.231) (5.957) (10.100) (8.857) Periodens skat (17) (43) (41) - Periodens resultat (11.521) (10.088) (9.181) (5.807) (10.141) (8.857) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (8.395) (10.811) (7.014) (8.136) (7.617) (8.798) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (40.305) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (146) (176) (225) (194) (192) (189) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,03) (0,02) (0,02) (0,01) (0,02) (0,02) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,29 1,25 1,15 1,17 1,12 CVR no Side 11 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

12 Totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) (56.639) (64.951) ( ) Administrationsomkostninger (19.693) (23.861) (9.462) (12.137) (47.814) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger ( ) ( ) (66.101) (77.088) ( ) Omstruktureringsomkostninger (21.462) - (21.462) - - Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.767) (10.095) (1.598) (6.600) (17.190) Resultat før skat ( ) ( ) (85.512) (75.080) ( ) Periodens skat (448) (300) (130) (300) Nettoresultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Basis og udvandet resultat pr. aktie (0,35) (0,31) (0,19) (0,17) (0,56) Gennemsnitligt antal udestående aktier Opgørelse over samlede indtægter og omkostninger Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Nettoresultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Øvrige indregnede indtægter og omkostninger: Valutakursregulering (163) Øvrige indtægter og omkostninger, netto (163) Samlede indtægter og omkostninger ( ) ( ) (85.469) (75.343) ( ) CVR no Side 12 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

13 Balance Aktiver Koncern (DKK'000) 30. juni 30. juni 31. dec Patentrettigheder og software Immaterielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Likvider og værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt CVR no Side 13 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

14 Balance Passiver Koncern (DKK'000) 30. juni 30. juni 31. dec Aktiekapital Særlig reserve Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat ( ) (91.338) ( ) Egenkapital Finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Finansiel leasing Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Passiver i alt CVR no Side 14 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

15 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Aktiebaseret vederlag Afskrivninger og amortiseringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster ( ) ( ) (62.514) (58.373) ( ) Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger (359) (1.479) (237) (246) (2.246) Betalte selskabsskatter (448) (300) (129) (300) Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) (62.400) (56.621) ( ) Køb af materielle anlægsaktiver (217) (1.256) (126) (635) (2.981) Investeringer i obligationer (11.935) ( ) (8.174) (1.637) ( ) Salg af obligationer Overført til deponeringskonto Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Afdrag på banklån og finansiel leasing (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Stigning/(fald) i likvide beholdninger (91.552) ( ) (39.311) ( ) Likvide beholdninger primo Kursgevinst (tab) på likvide beholdninger 369 (3.201) (1.426) Likvide beholdninger ultimo Total likviditet ultimo omfatter: Værdipapirer Indestående på anfordringskonti og kontanter CVR no Side 15 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

16 Egenkapitalopgørelse Koncernens egenkapital Antal aktier Aktiekapital Overkurs Særlig reserve Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Samlede indtægter og omkostninger 307 ( ) ( ) Aktiebaseret vederlag Udligning af overført resultat (43.601) Egenkapital pr. 30. juni (91.338) Samlede indtægter og omkostninger (470) ( ) ( ) Aktiebaseret vederlag Egenkapital pr. 31. december ( ) Samlede indtægter og omkostninger 248 ( ) ( ) Nedsættelse af aktiekapital ( ) Aktiebaseret vederlag Egenkapital pr. 30. juni ( ) CVR no Side 16 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

17 Notes 1. Regnskabsprincipper Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber og i henhold til NASDAQ OMX Copenhagens krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Der har ingen ændringer været i de anvendte regnskabsprincipper i halvårsrapporten sammenlignet med de anvendte regnskabsprincipper i Veloxis årsrapport for Resultatopgørelsen viser funktionsopdelte omkostninger og en ny subtotal, Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger, der ikke medregner omstruktureringsomkostninger. Denne subtotal anses som relevant for at forstå de finansielle resultater og selskabets forventninger til Regnskabsestimater Nedskrivningstest Driftsmidler og inventar er testet for nedskrivning i overensstemmelse med IAS 36, hvis der er indikationer på værdiforringelse. Som følge af omstruktureringen af organisationen, som offentliggjort den 23. maj 2012, har ledelsen gennemført en nedskrivningstest af den bogførte værdi af driftsmidler og inventar, som primært består af indretning af lejede lokaler og laboratorieudstyr. Nedskrivningen foretages ifølge Veloxis regnskabspraksis vedrørende nedskrivningstest til den højeste værdi af den anslåede salgspris eller beregnende nutidsværdi. Indretning af lejede lokaler og visse laboratorieudstyr vil ikke længere blive anvendt af Veloxis på grund af omstruktureringen. Det er blevet vurderet, at værdien i brug og den forventede salgspris udgør DKK 0 millioner. Den bogførte værdi af laboratorieudstyr, som stadig bliver brugt af Veloxis som en del af LCP-Tacro fase III studiet, anses af ledelsen for ikke at være værdiforringet. På baggrund af nedskrivningstesten er en nedskrivning blev foretaget den 30. juni 2012 på DKK 6,1 millioner (30. juni 2011: DKK 0 millioner). CVR no Side 17 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

Kvartalsrapport for årets første 3 måneder pr. 31. marts 2012 (15. maj 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012

Kvartalsrapport for årets første 3 måneder pr. 31. marts 2012 (15. maj 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for det første kvartal af 2012 på niveau med forventningerne,

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2013 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013 Væsentlige begivenheder: Den

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger til 2011

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger til 2011 Selskabsmeddelelse nr. 6/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 10. maj 2011 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013 Selskabsmeddelelse nr. 16/2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 21. august 2013 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013 Væsentlige begivenheder: LCP-Tacro

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 5. marts 2014 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2/2016 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 9. marts 2016 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 9 måneder af 2009 og forbedrer igen forventningerne til året

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 9 måneder af 2009 og forbedrer igen forventningerne til året Selskabsmeddelelse nr. 21/2009 Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2009 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 11. november 2009 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Selskabsmeddelelse Nr. 29/2008 Til: OMX Nordic Exchange Copenhagen Hørsholm, 21. august, 2008 LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Væsentlige begivenheder (OMX: LCP) realiserede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009

Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 Kvartalsrapport Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009 LifeCycle Pharma opnåede solide resultater i produktporteføljen. Positive resultater i et fase 2 opfølgningsstudie

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010.

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. Selskabsmeddelelse nr. 8/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 12. maj 2010 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. (OMX:LCP)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010.

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. May 12, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 12. maj

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 11 Delårsrapport for perioden januar-september 2013 Selskabsmeddelelse 12.11.2013 NeuroSearch A/S Delårsrapport for perioden januar september 2013 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede et

Læs mere

Telekonference. For at få adgang til den direkte telekonference anvendes et af følgende numre: +45 32 72 76 25 Danmark +44 (0) 1452 555 566 UK

Telekonference. For at få adgang til den direkte telekonference anvendes et af følgende numre: +45 32 72 76 25 Danmark +44 (0) 1452 555 566 UK LifeCycle Pharma offentliggør årsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 1. marts 2011 LifeCycle Pharma offentliggør årsrapport 2010 LifeCycle Pharma A/S (OMX:LCP)

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 16/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax:

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax: Halvårsrapport per 30. juni 2009 Dansk Skovselskab A/S Tlf: 4399 9802 Fax: 4399 9702 sekr@danskskovselskab.dk www.danskskovselskab.dk Kære aktionær Hermed fremsendes halvårsrapport for første halvår 2009

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere