LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma har en stærk finansiel position og forbereder sig på at gå ind i klinisk fase 3 for LCP Tacro (OMX:LCP) realiserede for perioden 1. januar til 30. september 2008 et nettounderskud på DKK 69,1 millioner sammenlignet med et nettounderskud på DKK 87,9 millioner for samme periode i Det er på niveau med forventningerne for 2008, som blev meddelt i rapporten for andet kvartal den 21. august I de første 9 måneder af 2008 havde LCP en omsætning på DKK 165,3 millioner sammenlignet med DKK 60,7 millioner for samme periode i Omsætningen består hovedsagelig af de 29 millioner US dollars (svarende til DKK 152 millioner) i up front betaling, som LCP modtog fra Cowen Healthcare Royalty Partners, L.P. i forbindelse med salget af fremtidige royaltyindtægter fra Fenoglide TM i Nordamerika. Yderligere indtægter består af betalinger i forbindelse med LCPs samarbejdsaftaler. I de første 9 måneder af 2008 udgjorde LCPs forsknings og udviklingsomkostninger DKK 192,2 millioner sammenlignet med DKK 120,6 millioner for samme periode i De øgede forsknings og udviklingsomkostninger afspejler det stigende aktivitetsniveau i LCPs pipeline og er primært omkostninger i forbindelse med udførelse af kliniske studier, herunder kliniske fase 2 studier med LCP Tacro (nyre og lever) og LCP AtorFen samt forberedelser til kliniske fase 3 studier for begge produkter. Den 30. september 2008 havde LCP likvide beholdninger på i alt DKK 666,9 millioner. I tredje kvartal 2008 fortsatte LCP den positive udvikling fra de tidligere kvartaler og nåede følgende væsentlige forretnings og forskningsmilepæle: LCP meddelte positive toplineresultater fra et klinisk fase 2 studie med LCP Tacro tabletter i stabile levertransplanterede patienter. Data er på linje med tidligere resultater opnået i stabile nyretransplanterede patienter og studier i raske frivillige. LCP Tacro er et immunosuppressivt lægemiddel til forebyggelse af organafstødning efter transplantation. Produktet indtages én gang dagligt. De nye data bekræfter den forbedrede farmakokinetiske profil for LCP Tacro tabletter, når der sammenlignes med den eksisterende tacrolimusbehandling med Prograf kapsler, som indtages to gange om dagen. LCP meddelte, at royaltyindtægterne i Nordamerika for det første kommercialiserede produkt Fenoglide, et kolesterolsænkende lægemiddel (tidligere benævnt LCP FenoChol) til behandling af for højt indhold af fedtstoffer i blodet (hyperlipidemi og hypertriglyceridemi), er blevet solgt til Cowen Healthcare Royalty CVR no Side 1 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

2 Partners, L.P. for et samlet beløb på op til 105 millioner US dollars afhængigt af opnåelse af visse salgsmål, inklusiv en up front betaling på 29 millioner US dollars. Endvidere meddelte LCP, at Michael Beckert har besluttet at fratræde som medicinsk direktør for LCP for at søge andre udfordringer uden for LCP med virkning fra 31. december Karin Hamberg, som p.t. er direktør for Drug Delivery Research og Alliance & Project Management, overtager ansvaret for kliniske, regulatoriske, og medicinske anliggender, som tidligere var Michael Beckerts ansvarsområder. Efterfølgende begivenheder Den 17. oktober 2008 meddelte LCP, at Jim New blev udnævnt som administrerende direktør med øjeblikkelig virkning. Jim New er en internationalt anerkendt topleder med stor erfaring inden for global forretningsudvikling inden for lægemiddelbranchen og som administrerende direktør for Abrika Pharmaceuticals. Dr. Jim New blev tildelt warrents til en kurs på DKK 14,50. Derudover meddelte LCP, at Hans Christian Teisen har besluttet at fratræde som finansdirektør hos LCP for at tiltræde stillingen som CFO og partner hos PricewaterhouseCoopers, Danmark, med virkning fra 1. december Søgningen efter en ny finansdirektør er igang. Forventninger til 2008 LCP fastholder forventningerne for 2008 med et driftsunderskud på DKK millioner og et nettounderskud på DKK millioner. Pr. 31. december 2007 var LCPs likvide beholdninger DKK 331,7 millioner, og LCPs likvide beholdningerpr. 31. december 2008 forventes at ligge mellem DKK millioner. Forskning og udvikling LCP Tacro transplantation Efter tidligere i år at have fremvist gode fase 2 farmakokinetiske resultater i stabile transplanterede patienter har LCP haft positive drøftelser med FDA (U.S. Food and Drug Administration) vedrørende videreudvikling af LCP Tacro tabletter til indtagelse én gang dagligt. FDA accepterede LCPs strategi med at indsende en 505(b)2 ansøgning på LCP Tacro og hermed gøre brug af eksisterende litteratur for at understøtte ansøgningen til forebyggelse af organafstødning hos nyreog levertransplanterede patienter. For yderligere at udbygge sikkerhedsdatabasen og den potentielt bedst mulige farmakokinetiske profil for LCP Tacro har LCP indgået en aftale med FDA om udførelse af farmakokinetiske studier i nyligt nyre og levertransplanterede patienter. Disse igangværende studier forventes at bekræfte, at LCP Tacros farmakokinetiske profil er bedre end den eksisterende tacrolimus formulering (Prograf ) hos nyligt transplanterede patienter, for hvilke kliniske fase 3 studier i nyre og levertransplanterede patienter forventes at starte i Som tidligere meddelt forventer LCP at påbegynde kliniske fase 3 studier i ca. 300 stabile nyretransplanterede patienter i andet halvår af 2008, hvor patienterne skifter fra Prograf to gange dagligt til LCP Tacro én gange dagligt med en deraf følgende forventet reduktion af den daglige tacrolimus dosis på ca. 30 %. Det pivotale kliniske program for levertransplanterede patienter afventer drøftelser med FDA i første halvår af LCP Siro Der arbejdes i øjeblikket med formuleringen af LCP Siro med det formål at teste produktet i kliniske fase 1 studier. Data fra de kliniske fase 1 studier forventes at foreligge i løbet af LCP 3301 CVR no Side 2 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

3 De første kliniske fase 1 resultater er opnået for LCP De kliniske data bekræfter den ønskede farmakokinetiske profil med kontrolleret lægemiddelafgivelse. Yderligere optimering af produktet fortsætter med det mål at vælge den endelige formulering baseret på fase 1 studier, der efter planen vil blive gennemført i LCP Tacro Autoimmun Hepatitis Inklusion af patienter i det igangværende fase 2 studie med LCP Tacro i behandlingen af autoimmun hepatitis er forsinket i forhold til tidsplanen, idet færre patienter end forventet henvises til de behandlende centre. Allerede inkluderede patienter fortsætter i studiet, mens LCP overvejer mulige nye tiltag. LCP AtorFen LCP præsenterede for nylig positive fase 2 data for LCP AtorFen, et kombinationspræparat af atorvastatin og en lav dosis af fenofibrat til behandling af dyslipidemia, på American Heart Association Scientific Sessions i november Fase 2 programmet fortsætter som et 1 årigt ikke blindet opfølgningsstudie, og resultaterne fra dette studie forventes i første halvår af Baseret på de positive resultater i fase 2 har LCP indledt drøftelser med FDA om forberedelse af fase 3 studier. LCP er i øjeblikket i gang med at vurdere forskellige strategier for LCP AtorFen med henblik på at finde en partner i første halvår af I mellemtiden fortsætter LCP sine forberedelser til det pivotale fase 3 program som planlagt. Formålet med LCP AtorFen er at ramme alle tre vinkler af den atherogene triade med en væsentlig reduktion af LDLkolesterol (det dårlige kolesterol) og triglycerider og samtidig forøgelse af mængden af HDL kolesterol (det gode kolesterol) øges. CVR no Side 3 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

4 Hovedtal 3. kvt 3. kvt ÅTD ÅTD Året DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings og udviklingsomkostninger (69.738) (46.464) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger (18.626) (12.662) (55.025) (38.087) (54.033) Driftsresultat (5.458) (81.903) (97.986) ( ) Finansielle poster, netto Periodens resultat (2.237) (69.125) (87.918) ( ) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (26.231) (34.973) (69.191) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.205) (1.851) (5.212) (3.908) (7.298) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) 1,27 (0,07) (1,48) (2,88) (5,19) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,09 1,14 1,09 1,14 1,17 Kvartalsrapporten er ikke revideret. CVR no Side 4 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

5 Omsætning I de første 9 måneder af 2008 genererede LCP en omsætning på DKK 165,3 millioner sammenlignet med DKK 60,7 millioner for samme periode i Omsætningen består hovedsagelig af de 29 millioner US dollars (svarende til DKK 152 millioner) i up front betaling, som LCP modtog fra Cowen Healthcare Royalty Partners, L.P. i forbindelse med salget af de fremtidige royaltyindtægter fra Fenoglide TM i Nordamerika. Yderligere omsætning består af betalinger i forbindelse med LCPs samarbejdsaftaler. Forsknings og udviklingsomkostninger I de første 9 måneder af 2008 udgjorde LCPs forsknings og udviklingsomkostninger DKK 192,2 millioner sammenlignet med DKK 120,6 millioner for samme periode i De højere forsknings og udviklingsomkostninger afspejler det stigende aktivitetsniveau i LCPs pipeline og er primært omkostninger i forbindelse med udførelse af kliniske studier, herunder kliniske fase 2 studier med LCP Tacro (nyre og lever) og LCP AtorFen samt forberedelser til kliniske fase 3 studier for begge produkter. Forsknings og udviklingsomkostninger i tredje kvartal 2008 lå på samme niveau som forrige kvartal med DKK 69,7 mod DKK 69,5 millioner i andet kvartal Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne steg fra DKK 38,1 millioner i de første 9 måneder af 2007 til DKK 55,0 millioner i de første 9 måneder af Denne stigning skyldes den generelle styrkelse af de administrative funktioner efter LCPs børsintroduktion i november 2006 og den yderligere aktieemission i april 2008 samt øgede aktiviteter. Administrationsomkostningerne i tredje kvartal 2008 lå på samme niveau som forrige kvartal med DKK 18,6 millioner mod DKK 18,9 million i andet kvartal Aktiebaserede vederlag I de første 9 måneder af 2008 blev der indregnet DKK 12,5 millioner i aktiebaseret vederlag. Til sammenligning var tallet for 2007 DKK 13,6 millioner. I tredje kvartal 2008 blev warrants tildelt medlemmer af direktionen til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 25,50 medens øvrige medarbejdere fik tildelt warrents til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 25,50. Derudover blev warrants tildelt en konsulent til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 25,50. I tredje kvartal 2008 blev i alt warrents annulleret, og warrents blev udnyttet til en gennemsnitlig pris på DKK 9,40. Pr. 30. september 2008 var der i alt udestående warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 28,50. Medlemmerne af bestyrelsen havde warrents til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 30,20. Medlemmerne af direktionen havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 30,20, mens øvrige nuværende og tidligere medarbejdere havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 28,10. Se venligst LCPs seneste årsregnskab for yderligere detaljer om LCPs warrantsprogrammer. CVR no Side 5 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

6 Driftsresultat LCPs driftsresultat for de første 9 måneder af 2008 var et underskud på DKK 81,9 millioner sammenlignet med DKK 98,0 millioner i den tilsvarende periode i Finansielle poster I de første 9 måneder af 2008 indregnede LCPs netto finansielle indtægter på DKK 12,8 millioner sammenlignet med DKK 10,1 millioner i de første 9 måneder af Nettoresultat LCPs driftsresultat for de første 9 måneder af 2008 var et underskud på DKK 69,1 millioner sammenlignet med et underskud på DKK 87,9 millioner i den tilsvarende periode i Pengestrømme Pr. 30. september 2008 afspejlede balancen likvide beholdninger på DKK 666,9 millioner sammenlignet med DKK 331,7 millioner pr. 31. december Nettostigningen afspejler provenuet fra den yderligere aktieemission i april 2008 og driftsaktiviteterne i denne periode, herunder forudbetalingen fra salget af fremtidige royaltyindtægter fra Fenoglide TM til Cowen Healthcare Royalty Partners, L.P. Balance Den 30. september 2008 udgjorde LCPs samlede aktiver DKK 708,9 millioner sammenlignet med DKK 381,9 millioner ultimo Egenkapitalen udgjorde DKK 648,5 millioner sammenlignet med DKK 325,7 millioner ved udgangen af Regnskabsprincipper Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber og i henhold til OMX Den Nordiske Børs Københavns krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. De i kvartalsrapporten anvendte regnskabsprincipper stemmer overens med de i seneste årsrapport anvendte regnskabsprincipper. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Regnskabspraksis LCP aflægger sine regnskaber i danske kroner (DKK), som er den valuta, der benyttes af selskabet og koncernen. Alene af hensyn til læseren indeholder kvartalsrapporten en omregning af visse DKK beløb til euro (EUR) til en specifik kurs. De omregnede beløb bør ikke fortolkes som en fremstilling af, at beløb i danske kroner faktisk svarer til det pågældende beløb i EUR eller kan omregnes til den nævnte kurs eller til en hvilken som helst anden kurs. Medmindre andet er angivet, er omregningen til EUR foretaget til Nationalbankens lukkekurs den 30. september 2008, hvilken var EUR 1,00 = DKK 7,4611. CVR no Side 6 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

7 Tildeling af warrants På bestyrelsesmøde den 27. november 2008 besluttede bestyrelsen at tildele warrants til nye medarbejdere i LCP og i LCPs datterselskab i USA. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt DKK 1,00 i selskabet mod kontant indskud, der svarer til lukkekursen på selskabets aktier på OMX Den Nordiske Børs København den 27. november 2008 for at sikre, at udnyttelseskursen afspejler markedskursen pr. aktie efter offentliggørelse af kvartalsrapporten for de første 9 måneder af Markedsværdien af warrantprogrammet kan ved anvendelse af Black Scholes formlen beregnes til DKK 4,1 pr. warrent baseret på en udnyttelseskurs på DKK 12,0 svarende til lukkekursen på selskabets aktier på OMX Den Nordiske Børs København den 26. november 2008 og baseret på en rentesats på 3,98 % og en volatilitet af selskabets aktier, der er fastsat til 35 %. CVR no Side 7 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

8 Telefonkonference Den 27. november 2008, kl dansk tid vil LCP afholde en telefonkonference. For at få adgang til konferencen benyttes et af følgende numre: (USA), (UK), (DK). Derefter vil en lydoptagelse ligge på LCPs hjemmeside For yderligere information: Jim New President & CEO Telefon Fremadrettede udsagn om mål, der er indeholdt heri, er baseret på ledelsen i s nuværende forventninger og forudsætninger. Sådanne udsagn involverer kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan resultere i faktiske resultater, performance eller begivenheder, som er væsentligt forskellige fra antagelserne. afviser udtrykkeligt at ville opdatere eller ændre sådanne fremadrettede udsagn, mål eller estimater indeholdt i denne kvartalsrapport, således at de afspejler ændringer i begivenheder, forhold, antagelser eller omstændigheder, som har dannet grundlag for sådanne udsagn, medmindre dette er påkrævet ved lov. CVR no Side 8 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

9 Ledelsespåtegning på kvartalsrapporten Direktionen og bestyrelsen har gennemgået og godkendt kvartalsrapporten for. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber samt yderligere danske oplysningskrav til finansiel rapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme i den pågældende periode. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af udviklingen af koncernens aktiviteter og finansielle stilling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Koncernen står ikke over for nogen væsentlige risici eller usikkerheder med hensyn til regnskabet. Hørsholm, 27. november 2008 Direktion Jim New Hans Christian Teisen Peter G. Nielsen President & CEO Executive Vice President & CFO Executive Vice President Karin Jexner Hamberg Executive Vice President Michael Beckert Executive Vice President Bestyrelse Claus Braestrup Kurt Anker Nielsen Thomas Dyrberg (Formand) Jean Deleage Gérard Soula Paul Edick Anders Götzsche CVR no Side 9 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

10 Kvartalstal i DKK 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettooomsætning Forsknings og udviklingsomkostninger (69.738) (69.537) (52.916) (63.007) (46.464) (42.041) (32.096) Administrationsomkostninger (18.626) (18.854) (17.545) (15.946) (12.662) (15.025) (10.400) Driftsresultat (80.439) (67.533) (74.950) (5.458) (53.821) (38.707) Finansielle poster, netto Periodens resultat (75.134) (65.210) (72.320) (2.237) (50.580) (35.102) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (48.231) (66.244) (61.536) (26.231) (11.869) (31.091) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.205) (3.207) (801) (3.285) (513) (3.360) (140) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (703) (1.642) (859) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) 1,27 (1,46) (2,05) (2,28) (0,07) (1,66) (1,15) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,09 1,11 1,17 1,17 1,14 1,22 1,11 CVR no Side 10 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

11 Kvartalstal i Euro 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings og udviklingsomkostninger (9.347) (9.320) (7.092) (8.445) (6.227) (5.635) (4.302) Administrationsomkostninger (2.496) (2.527) (2.352) (2.137) (1.697) (2.014) (1.394) Driftsresultat (10.781) (9.051) (10.045) (732) (7.214) (5.188) Finansielle poster netto Periodens resultat (10.070) (8.740) (9.693) (300) (6.779) (4.705) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (6.464) (8.879) (8.248) (3.516) (1.591) (4.167) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (161) (430) (107) (440) (69) (450) (19) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (94) 935 (220) (115) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) 0,17 (0,20) (0,27) (0,31) (0,01) (0,22) (0,15) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,09 1,11 1,17 1,17 1,14 1,22 1,11 CVR no Side 11 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

12 Resultatopgørelse Koncern (DKK'000) 3. kvt 3. kvt ÅTD ÅTD Året Nettoomsætning Forsknings og udviklingsomkostninger (69.738) (46.464) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger (18.626) (12.662) (55.025) (38.087) (54.033) Driftsresultat (5.458) (81.903) (97.986) ( ) Finansielle indtægter Finansielle udgifter (2.564) (2.200) (5.644) (3.950) (5.856) Resultat før skat (2.237) (69.125) (87.918) ( ) Periodens skat Nettoresultat (2.237) (69.125) (87.918) ( ) Basis og udvandet resultat pr. aktie (EPS) 1,27 (0,07) (1,48) (2,88) (5,19) Gennemsnitligt antal udestående aktier CVR no Side 12 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

13 Aktiver Koncern (DKK'000) 30. sep. 30. sep. 31. dec Licenser og rettigheder Immaterielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt CVR no Side 13 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

14 Passiver Koncern (DKK'000) 30. sep. 30. sep. 31. dec Aktiekapital Overkurs Reserve til valutakursreguleringer Overført resultat ( ) ( ) ( ) Egenkapital Hensættelser Finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Finansiel leasing Leverandørgæld Udskudt omsætning Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Passiver i alt CVR no Side 14 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

15 Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK'000) 3. kvt 3. kvt ÅTD ÅTD Året Driftsresultat (5.458) (81.902) (97.986) ( ) Aktiebaseret vederlag Afskrivninger og amortiseringer Nettotab ved salg af anlægsaktiver 60 Ændringer i driftskapital (31.121) (138) Pengestrømme fra driftsaktivitet før financielle poster (30.060) (47.548) (79.421) ( ) Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger (2.590) (1.266) (5.571) (3.015) (4.344) Pengestrømme fra driftsaktivitet (26.231) (34.973) (69.191) ( ) Køb af materielle anlægsaktiver (1.205) (513) (5.212) (2.570) (5.900) Nettotab ved salg af anlægsaktiver (60) Overført til disponeringskonto (1.338) (1.338) (1.338) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.205) (1.851) (5.212) (3.908) (7.298) Provenu fra banklån og finansiel leasing Afdrag på banklån og finansiel leasing (1.281) (1.535) (3.795) (4.535) (6.356) Nettoprovenu fra udstedelse af aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Stigning/(fald) i likvide beholdninger (21.110) (68.627) ( ) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo omfatter: Bankindeståender til sikkerhed Indestående på anfordringskonti og kontanter CVR no Side 15 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

16 Koncernens egenkapital Antal aktier Aktiekapital Overkurs Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar ( ) Totalindkomst: Periodens resultat (87.918) (87.918) Kursregulering af investering i dattervirksomheder Totalindkomst i alt (87.487) Udnyttelse af warrants Aktiebaseret vederlag Omkostninger ved kapitalforhøjelser (57) (57) Egenkapital pr. 30. september ( ) Periodens resultat (72.321) (72.321) Kursregulering af investering i dattervirksomheder Totalindkomst i alt (71.931) Aktiebaseret vederlag Egenkapital pr. 31. december ( ) Totalindkomst: Periodens resultat (69.125) (69.125) Kursregulering af investering i dattervirksomheder Totalindkomst i alt (68.784) Provenue aktieemission Udnyttelse af warrents Aktiebaseret vederlag Omkostninger ved kapitalforhøjelser (32.795) (32.795) Egenkapital ( ) Aktiekapitalen kan ikke udloddes, mens andre reserver kan udloddes som udbytte i henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven. CVR no Side 16 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Selskabsmeddelelse Nr. 29/2008 Til: OMX Nordic Exchange Copenhagen Hørsholm, 21. august, 2008 LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Væsentlige begivenheder (OMX: LCP) realiserede

Læs mere

Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009

Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 Kvartalsrapport Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009 LifeCycle Pharma opnåede solide resultater i produktporteføljen. Positive resultater i et fase 2 opfølgningsstudie

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 9 måneder af 2009 og forbedrer igen forventningerne til året

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 9 måneder af 2009 og forbedrer igen forventningerne til året Selskabsmeddelelse nr. 21/2009 Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2009 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 11. november 2009 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger til 2011

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger til 2011 Selskabsmeddelelse nr. 6/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 10. maj 2011 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010.

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. Selskabsmeddelelse nr. 8/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 12. maj 2010 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. (OMX:LCP)

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010.

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. May 12, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 12. maj

Læs mere

Kvartalsrapport for årets første 3 måneder pr. 31. marts 2012 (15. maj 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012

Kvartalsrapport for årets første 3 måneder pr. 31. marts 2012 (15. maj 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for det første kvartal af 2012 på niveau med forventningerne,

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2013 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013 Væsentlige begivenheder: Den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 5. marts 2014 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2/2016 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 9. marts 2016 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013 Selskabsmeddelelse nr. 16/2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 21. august 2013 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013 Væsentlige begivenheder: LCP-Tacro

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Telekonference. For at få adgang til den direkte telekonference anvendes et af følgende numre: +45 32 72 76 25 Danmark +44 (0) 1452 555 566 UK

Telekonference. For at få adgang til den direkte telekonference anvendes et af følgende numre: +45 32 72 76 25 Danmark +44 (0) 1452 555 566 UK LifeCycle Pharma offentliggør årsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 1. marts 2011 LifeCycle Pharma offentliggør årsrapport 2010 LifeCycle Pharma A/S (OMX:LCP)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 11 Delårsrapport for perioden januar-september 2013 Selskabsmeddelelse 12.11.2013 NeuroSearch A/S Delårsrapport for perioden januar september 2013 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede et

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 (urevideret)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 (urevideret) for 3. kvartal (urevideret) 28. november LifeCycle Pharma A/S Kogle Allé 4 2970 Hørsholm CVR-nr. 26 52 77 67 LifeCycle Pharma A/S Side 1 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/ Kære Aktionær, I tredje kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2000 for 3. kvartal Genmab A/S Bredgade 23A, 3. sal 1260 København K CVR nr. 21 02 38 84 Side 1 af 14 Fondsbørsmeddelse nr. 4 Indholdsfortegnelse Årets væsentligste begivenheder.. 3 Finansiel redegørelse....

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere