LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma har en stærk finansiel position og forbereder sig på at gå ind i klinisk fase 3 for LCP Tacro (OMX:LCP) realiserede for perioden 1. januar til 30. september 2008 et nettounderskud på DKK 69,1 millioner sammenlignet med et nettounderskud på DKK 87,9 millioner for samme periode i Det er på niveau med forventningerne for 2008, som blev meddelt i rapporten for andet kvartal den 21. august I de første 9 måneder af 2008 havde LCP en omsætning på DKK 165,3 millioner sammenlignet med DKK 60,7 millioner for samme periode i Omsætningen består hovedsagelig af de 29 millioner US dollars (svarende til DKK 152 millioner) i up front betaling, som LCP modtog fra Cowen Healthcare Royalty Partners, L.P. i forbindelse med salget af fremtidige royaltyindtægter fra Fenoglide TM i Nordamerika. Yderligere indtægter består af betalinger i forbindelse med LCPs samarbejdsaftaler. I de første 9 måneder af 2008 udgjorde LCPs forsknings og udviklingsomkostninger DKK 192,2 millioner sammenlignet med DKK 120,6 millioner for samme periode i De øgede forsknings og udviklingsomkostninger afspejler det stigende aktivitetsniveau i LCPs pipeline og er primært omkostninger i forbindelse med udførelse af kliniske studier, herunder kliniske fase 2 studier med LCP Tacro (nyre og lever) og LCP AtorFen samt forberedelser til kliniske fase 3 studier for begge produkter. Den 30. september 2008 havde LCP likvide beholdninger på i alt DKK 666,9 millioner. I tredje kvartal 2008 fortsatte LCP den positive udvikling fra de tidligere kvartaler og nåede følgende væsentlige forretnings og forskningsmilepæle: LCP meddelte positive toplineresultater fra et klinisk fase 2 studie med LCP Tacro tabletter i stabile levertransplanterede patienter. Data er på linje med tidligere resultater opnået i stabile nyretransplanterede patienter og studier i raske frivillige. LCP Tacro er et immunosuppressivt lægemiddel til forebyggelse af organafstødning efter transplantation. Produktet indtages én gang dagligt. De nye data bekræfter den forbedrede farmakokinetiske profil for LCP Tacro tabletter, når der sammenlignes med den eksisterende tacrolimusbehandling med Prograf kapsler, som indtages to gange om dagen. LCP meddelte, at royaltyindtægterne i Nordamerika for det første kommercialiserede produkt Fenoglide, et kolesterolsænkende lægemiddel (tidligere benævnt LCP FenoChol) til behandling af for højt indhold af fedtstoffer i blodet (hyperlipidemi og hypertriglyceridemi), er blevet solgt til Cowen Healthcare Royalty CVR no Side 1 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

2 Partners, L.P. for et samlet beløb på op til 105 millioner US dollars afhængigt af opnåelse af visse salgsmål, inklusiv en up front betaling på 29 millioner US dollars. Endvidere meddelte LCP, at Michael Beckert har besluttet at fratræde som medicinsk direktør for LCP for at søge andre udfordringer uden for LCP med virkning fra 31. december Karin Hamberg, som p.t. er direktør for Drug Delivery Research og Alliance & Project Management, overtager ansvaret for kliniske, regulatoriske, og medicinske anliggender, som tidligere var Michael Beckerts ansvarsområder. Efterfølgende begivenheder Den 17. oktober 2008 meddelte LCP, at Jim New blev udnævnt som administrerende direktør med øjeblikkelig virkning. Jim New er en internationalt anerkendt topleder med stor erfaring inden for global forretningsudvikling inden for lægemiddelbranchen og som administrerende direktør for Abrika Pharmaceuticals. Dr. Jim New blev tildelt warrents til en kurs på DKK 14,50. Derudover meddelte LCP, at Hans Christian Teisen har besluttet at fratræde som finansdirektør hos LCP for at tiltræde stillingen som CFO og partner hos PricewaterhouseCoopers, Danmark, med virkning fra 1. december Søgningen efter en ny finansdirektør er igang. Forventninger til 2008 LCP fastholder forventningerne for 2008 med et driftsunderskud på DKK millioner og et nettounderskud på DKK millioner. Pr. 31. december 2007 var LCPs likvide beholdninger DKK 331,7 millioner, og LCPs likvide beholdningerpr. 31. december 2008 forventes at ligge mellem DKK millioner. Forskning og udvikling LCP Tacro transplantation Efter tidligere i år at have fremvist gode fase 2 farmakokinetiske resultater i stabile transplanterede patienter har LCP haft positive drøftelser med FDA (U.S. Food and Drug Administration) vedrørende videreudvikling af LCP Tacro tabletter til indtagelse én gang dagligt. FDA accepterede LCPs strategi med at indsende en 505(b)2 ansøgning på LCP Tacro og hermed gøre brug af eksisterende litteratur for at understøtte ansøgningen til forebyggelse af organafstødning hos nyreog levertransplanterede patienter. For yderligere at udbygge sikkerhedsdatabasen og den potentielt bedst mulige farmakokinetiske profil for LCP Tacro har LCP indgået en aftale med FDA om udførelse af farmakokinetiske studier i nyligt nyre og levertransplanterede patienter. Disse igangværende studier forventes at bekræfte, at LCP Tacros farmakokinetiske profil er bedre end den eksisterende tacrolimus formulering (Prograf ) hos nyligt transplanterede patienter, for hvilke kliniske fase 3 studier i nyre og levertransplanterede patienter forventes at starte i Som tidligere meddelt forventer LCP at påbegynde kliniske fase 3 studier i ca. 300 stabile nyretransplanterede patienter i andet halvår af 2008, hvor patienterne skifter fra Prograf to gange dagligt til LCP Tacro én gange dagligt med en deraf følgende forventet reduktion af den daglige tacrolimus dosis på ca. 30 %. Det pivotale kliniske program for levertransplanterede patienter afventer drøftelser med FDA i første halvår af LCP Siro Der arbejdes i øjeblikket med formuleringen af LCP Siro med det formål at teste produktet i kliniske fase 1 studier. Data fra de kliniske fase 1 studier forventes at foreligge i løbet af LCP 3301 CVR no Side 2 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

3 De første kliniske fase 1 resultater er opnået for LCP De kliniske data bekræfter den ønskede farmakokinetiske profil med kontrolleret lægemiddelafgivelse. Yderligere optimering af produktet fortsætter med det mål at vælge den endelige formulering baseret på fase 1 studier, der efter planen vil blive gennemført i LCP Tacro Autoimmun Hepatitis Inklusion af patienter i det igangværende fase 2 studie med LCP Tacro i behandlingen af autoimmun hepatitis er forsinket i forhold til tidsplanen, idet færre patienter end forventet henvises til de behandlende centre. Allerede inkluderede patienter fortsætter i studiet, mens LCP overvejer mulige nye tiltag. LCP AtorFen LCP præsenterede for nylig positive fase 2 data for LCP AtorFen, et kombinationspræparat af atorvastatin og en lav dosis af fenofibrat til behandling af dyslipidemia, på American Heart Association Scientific Sessions i november Fase 2 programmet fortsætter som et 1 årigt ikke blindet opfølgningsstudie, og resultaterne fra dette studie forventes i første halvår af Baseret på de positive resultater i fase 2 har LCP indledt drøftelser med FDA om forberedelse af fase 3 studier. LCP er i øjeblikket i gang med at vurdere forskellige strategier for LCP AtorFen med henblik på at finde en partner i første halvår af I mellemtiden fortsætter LCP sine forberedelser til det pivotale fase 3 program som planlagt. Formålet med LCP AtorFen er at ramme alle tre vinkler af den atherogene triade med en væsentlig reduktion af LDLkolesterol (det dårlige kolesterol) og triglycerider og samtidig forøgelse af mængden af HDL kolesterol (det gode kolesterol) øges. CVR no Side 3 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

4 Hovedtal 3. kvt 3. kvt ÅTD ÅTD Året DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings og udviklingsomkostninger (69.738) (46.464) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger (18.626) (12.662) (55.025) (38.087) (54.033) Driftsresultat (5.458) (81.903) (97.986) ( ) Finansielle poster, netto Periodens resultat (2.237) (69.125) (87.918) ( ) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (26.231) (34.973) (69.191) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.205) (1.851) (5.212) (3.908) (7.298) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) 1,27 (0,07) (1,48) (2,88) (5,19) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,09 1,14 1,09 1,14 1,17 Kvartalsrapporten er ikke revideret. CVR no Side 4 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

5 Omsætning I de første 9 måneder af 2008 genererede LCP en omsætning på DKK 165,3 millioner sammenlignet med DKK 60,7 millioner for samme periode i Omsætningen består hovedsagelig af de 29 millioner US dollars (svarende til DKK 152 millioner) i up front betaling, som LCP modtog fra Cowen Healthcare Royalty Partners, L.P. i forbindelse med salget af de fremtidige royaltyindtægter fra Fenoglide TM i Nordamerika. Yderligere omsætning består af betalinger i forbindelse med LCPs samarbejdsaftaler. Forsknings og udviklingsomkostninger I de første 9 måneder af 2008 udgjorde LCPs forsknings og udviklingsomkostninger DKK 192,2 millioner sammenlignet med DKK 120,6 millioner for samme periode i De højere forsknings og udviklingsomkostninger afspejler det stigende aktivitetsniveau i LCPs pipeline og er primært omkostninger i forbindelse med udførelse af kliniske studier, herunder kliniske fase 2 studier med LCP Tacro (nyre og lever) og LCP AtorFen samt forberedelser til kliniske fase 3 studier for begge produkter. Forsknings og udviklingsomkostninger i tredje kvartal 2008 lå på samme niveau som forrige kvartal med DKK 69,7 mod DKK 69,5 millioner i andet kvartal Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne steg fra DKK 38,1 millioner i de første 9 måneder af 2007 til DKK 55,0 millioner i de første 9 måneder af Denne stigning skyldes den generelle styrkelse af de administrative funktioner efter LCPs børsintroduktion i november 2006 og den yderligere aktieemission i april 2008 samt øgede aktiviteter. Administrationsomkostningerne i tredje kvartal 2008 lå på samme niveau som forrige kvartal med DKK 18,6 millioner mod DKK 18,9 million i andet kvartal Aktiebaserede vederlag I de første 9 måneder af 2008 blev der indregnet DKK 12,5 millioner i aktiebaseret vederlag. Til sammenligning var tallet for 2007 DKK 13,6 millioner. I tredje kvartal 2008 blev warrants tildelt medlemmer af direktionen til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 25,50 medens øvrige medarbejdere fik tildelt warrents til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 25,50. Derudover blev warrants tildelt en konsulent til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 25,50. I tredje kvartal 2008 blev i alt warrents annulleret, og warrents blev udnyttet til en gennemsnitlig pris på DKK 9,40. Pr. 30. september 2008 var der i alt udestående warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 28,50. Medlemmerne af bestyrelsen havde warrents til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 30,20. Medlemmerne af direktionen havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 30,20, mens øvrige nuværende og tidligere medarbejdere havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 28,10. Se venligst LCPs seneste årsregnskab for yderligere detaljer om LCPs warrantsprogrammer. CVR no Side 5 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

6 Driftsresultat LCPs driftsresultat for de første 9 måneder af 2008 var et underskud på DKK 81,9 millioner sammenlignet med DKK 98,0 millioner i den tilsvarende periode i Finansielle poster I de første 9 måneder af 2008 indregnede LCPs netto finansielle indtægter på DKK 12,8 millioner sammenlignet med DKK 10,1 millioner i de første 9 måneder af Nettoresultat LCPs driftsresultat for de første 9 måneder af 2008 var et underskud på DKK 69,1 millioner sammenlignet med et underskud på DKK 87,9 millioner i den tilsvarende periode i Pengestrømme Pr. 30. september 2008 afspejlede balancen likvide beholdninger på DKK 666,9 millioner sammenlignet med DKK 331,7 millioner pr. 31. december Nettostigningen afspejler provenuet fra den yderligere aktieemission i april 2008 og driftsaktiviteterne i denne periode, herunder forudbetalingen fra salget af fremtidige royaltyindtægter fra Fenoglide TM til Cowen Healthcare Royalty Partners, L.P. Balance Den 30. september 2008 udgjorde LCPs samlede aktiver DKK 708,9 millioner sammenlignet med DKK 381,9 millioner ultimo Egenkapitalen udgjorde DKK 648,5 millioner sammenlignet med DKK 325,7 millioner ved udgangen af Regnskabsprincipper Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber og i henhold til OMX Den Nordiske Børs Københavns krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. De i kvartalsrapporten anvendte regnskabsprincipper stemmer overens med de i seneste årsrapport anvendte regnskabsprincipper. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Regnskabspraksis LCP aflægger sine regnskaber i danske kroner (DKK), som er den valuta, der benyttes af selskabet og koncernen. Alene af hensyn til læseren indeholder kvartalsrapporten en omregning af visse DKK beløb til euro (EUR) til en specifik kurs. De omregnede beløb bør ikke fortolkes som en fremstilling af, at beløb i danske kroner faktisk svarer til det pågældende beløb i EUR eller kan omregnes til den nævnte kurs eller til en hvilken som helst anden kurs. Medmindre andet er angivet, er omregningen til EUR foretaget til Nationalbankens lukkekurs den 30. september 2008, hvilken var EUR 1,00 = DKK 7,4611. CVR no Side 6 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

7 Tildeling af warrants På bestyrelsesmøde den 27. november 2008 besluttede bestyrelsen at tildele warrants til nye medarbejdere i LCP og i LCPs datterselskab i USA. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt DKK 1,00 i selskabet mod kontant indskud, der svarer til lukkekursen på selskabets aktier på OMX Den Nordiske Børs København den 27. november 2008 for at sikre, at udnyttelseskursen afspejler markedskursen pr. aktie efter offentliggørelse af kvartalsrapporten for de første 9 måneder af Markedsværdien af warrantprogrammet kan ved anvendelse af Black Scholes formlen beregnes til DKK 4,1 pr. warrent baseret på en udnyttelseskurs på DKK 12,0 svarende til lukkekursen på selskabets aktier på OMX Den Nordiske Børs København den 26. november 2008 og baseret på en rentesats på 3,98 % og en volatilitet af selskabets aktier, der er fastsat til 35 %. CVR no Side 7 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

8 Telefonkonference Den 27. november 2008, kl dansk tid vil LCP afholde en telefonkonference. For at få adgang til konferencen benyttes et af følgende numre: (USA), (UK), (DK). Derefter vil en lydoptagelse ligge på LCPs hjemmeside For yderligere information: Jim New President & CEO Telefon Fremadrettede udsagn om mål, der er indeholdt heri, er baseret på ledelsen i s nuværende forventninger og forudsætninger. Sådanne udsagn involverer kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan resultere i faktiske resultater, performance eller begivenheder, som er væsentligt forskellige fra antagelserne. afviser udtrykkeligt at ville opdatere eller ændre sådanne fremadrettede udsagn, mål eller estimater indeholdt i denne kvartalsrapport, således at de afspejler ændringer i begivenheder, forhold, antagelser eller omstændigheder, som har dannet grundlag for sådanne udsagn, medmindre dette er påkrævet ved lov. CVR no Side 8 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

9 Ledelsespåtegning på kvartalsrapporten Direktionen og bestyrelsen har gennemgået og godkendt kvartalsrapporten for. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber samt yderligere danske oplysningskrav til finansiel rapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme i den pågældende periode. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af udviklingen af koncernens aktiviteter og finansielle stilling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Koncernen står ikke over for nogen væsentlige risici eller usikkerheder med hensyn til regnskabet. Hørsholm, 27. november 2008 Direktion Jim New Hans Christian Teisen Peter G. Nielsen President & CEO Executive Vice President & CFO Executive Vice President Karin Jexner Hamberg Executive Vice President Michael Beckert Executive Vice President Bestyrelse Claus Braestrup Kurt Anker Nielsen Thomas Dyrberg (Formand) Jean Deleage Gérard Soula Paul Edick Anders Götzsche CVR no Side 9 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

10 Kvartalstal i DKK 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettooomsætning Forsknings og udviklingsomkostninger (69.738) (69.537) (52.916) (63.007) (46.464) (42.041) (32.096) Administrationsomkostninger (18.626) (18.854) (17.545) (15.946) (12.662) (15.025) (10.400) Driftsresultat (80.439) (67.533) (74.950) (5.458) (53.821) (38.707) Finansielle poster, netto Periodens resultat (75.134) (65.210) (72.320) (2.237) (50.580) (35.102) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (48.231) (66.244) (61.536) (26.231) (11.869) (31.091) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.205) (3.207) (801) (3.285) (513) (3.360) (140) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (703) (1.642) (859) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) 1,27 (1,46) (2,05) (2,28) (0,07) (1,66) (1,15) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,09 1,11 1,17 1,17 1,14 1,22 1,11 CVR no Side 10 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

11 Kvartalstal i Euro 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings og udviklingsomkostninger (9.347) (9.320) (7.092) (8.445) (6.227) (5.635) (4.302) Administrationsomkostninger (2.496) (2.527) (2.352) (2.137) (1.697) (2.014) (1.394) Driftsresultat (10.781) (9.051) (10.045) (732) (7.214) (5.188) Finansielle poster netto Periodens resultat (10.070) (8.740) (9.693) (300) (6.779) (4.705) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (6.464) (8.879) (8.248) (3.516) (1.591) (4.167) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (161) (430) (107) (440) (69) (450) (19) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (94) 935 (220) (115) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) 0,17 (0,20) (0,27) (0,31) (0,01) (0,22) (0,15) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,09 1,11 1,17 1,17 1,14 1,22 1,11 CVR no Side 11 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

12 Resultatopgørelse Koncern (DKK'000) 3. kvt 3. kvt ÅTD ÅTD Året Nettoomsætning Forsknings og udviklingsomkostninger (69.738) (46.464) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger (18.626) (12.662) (55.025) (38.087) (54.033) Driftsresultat (5.458) (81.903) (97.986) ( ) Finansielle indtægter Finansielle udgifter (2.564) (2.200) (5.644) (3.950) (5.856) Resultat før skat (2.237) (69.125) (87.918) ( ) Periodens skat Nettoresultat (2.237) (69.125) (87.918) ( ) Basis og udvandet resultat pr. aktie (EPS) 1,27 (0,07) (1,48) (2,88) (5,19) Gennemsnitligt antal udestående aktier CVR no Side 12 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

13 Aktiver Koncern (DKK'000) 30. sep. 30. sep. 31. dec Licenser og rettigheder Immaterielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt CVR no Side 13 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

14 Passiver Koncern (DKK'000) 30. sep. 30. sep. 31. dec Aktiekapital Overkurs Reserve til valutakursreguleringer Overført resultat ( ) ( ) ( ) Egenkapital Hensættelser Finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Finansiel leasing Leverandørgæld Udskudt omsætning Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Passiver i alt CVR no Side 14 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

15 Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK'000) 3. kvt 3. kvt ÅTD ÅTD Året Driftsresultat (5.458) (81.902) (97.986) ( ) Aktiebaseret vederlag Afskrivninger og amortiseringer Nettotab ved salg af anlægsaktiver 60 Ændringer i driftskapital (31.121) (138) Pengestrømme fra driftsaktivitet før financielle poster (30.060) (47.548) (79.421) ( ) Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger (2.590) (1.266) (5.571) (3.015) (4.344) Pengestrømme fra driftsaktivitet (26.231) (34.973) (69.191) ( ) Køb af materielle anlægsaktiver (1.205) (513) (5.212) (2.570) (5.900) Nettotab ved salg af anlægsaktiver (60) Overført til disponeringskonto (1.338) (1.338) (1.338) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.205) (1.851) (5.212) (3.908) (7.298) Provenu fra banklån og finansiel leasing Afdrag på banklån og finansiel leasing (1.281) (1.535) (3.795) (4.535) (6.356) Nettoprovenu fra udstedelse af aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Stigning/(fald) i likvide beholdninger (21.110) (68.627) ( ) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo omfatter: Bankindeståender til sikkerhed Indestående på anfordringskonti og kontanter CVR no Side 15 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

16 Koncernens egenkapital Antal aktier Aktiekapital Overkurs Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar ( ) Totalindkomst: Periodens resultat (87.918) (87.918) Kursregulering af investering i dattervirksomheder Totalindkomst i alt (87.487) Udnyttelse af warrants Aktiebaseret vederlag Omkostninger ved kapitalforhøjelser (57) (57) Egenkapital pr. 30. september ( ) Periodens resultat (72.321) (72.321) Kursregulering af investering i dattervirksomheder Totalindkomst i alt (71.931) Aktiebaseret vederlag Egenkapital pr. 31. december ( ) Totalindkomst: Periodens resultat (69.125) (69.125) Kursregulering af investering i dattervirksomheder Totalindkomst i alt (68.784) Provenue aktieemission Udnyttelse af warrents Aktiebaseret vederlag Omkostninger ved kapitalforhøjelser (32.795) (32.795) Egenkapital ( ) Aktiekapitalen kan ikke udloddes, mens andre reserver kan udloddes som udbytte i henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven. CVR no Side 16 af 16 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000 Årsregnskab 2000 VOR MISSION Genmab er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og alvorlige sygdomme. I øjeblikket udvikler Genmab fire

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014 Årsregnskabsmeddelelse for Organisk vækst i nettoomsætningen på 9 % i Solid overskudsgrad på 11 % fastholdt Resultatet i hovedtal Nettoomsætningen steg med 9,3 % til DKK 2.41 mio. Resultat af primær drift

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Vedbæk, 12. marts 2008 Exiqon årsregnskabsmeddelelse for 2007 Bestyrelsen for Exiqon A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt.

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport, 1. halvår 2008 Tlf.: +45 8830 3200 Fax: +45 8830 3211 E-mail: info@scf-technologies.com www.scf-technologies.com CVR

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010 Meddelelse nr. 34/2010 Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010, (NASDAQ OMX: AFFI), der udvikler antistoflægemidler, meddeler i dag resultatet for de første tre kvartaler af 2010.

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 31. marts 2014 Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010

Ordinær Generalforsamling. LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010 Ordinær Generalforsamling LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010 Velkomst Thomas Dyrberg, næstformand for bestyrelsen Side 2 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Prospekt 2008 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Udbud af op til maksimalt 24.078.880 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 17 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere