PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04"

Transkript

1 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

2 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation med Varmegenvinding... Side 7-9 Central Boligventilation med Varmegenvinding... Side Renovering - Videncenter for energibesparelser i bygninger...side Renovering - Eksempel... Side 19 Projektering - EXHAUSTO systemløsninger - Garanti... Side 20 Denne guide er opbygget som en projekteringsanvisning med tekst og tabeller, der understøttes af yderligere dokumentation på Behovet for boligventilation er kendt og skyldes fortrinsvis den megen fugt, der opstår ved de forskellige gøremål, vi har i boligen. En almindelig familie på fire personer producerer imellem 8 og 10 kg vanddamp i døgnet, som skal ventileres væk. Forskningen viser at boliger med dårlig ventilation ofte angribes af mug og svamp, samt giver beboerne forøget risiko for indeklima relaterede sygdomme som fx astma og allergi. Førhen skete udluftningen enten som naturlig ventilation eller via et mekanisk udsugningsanlæg som fx EXHAUSTO EBV2002 / EBV02. I dag kræves ventilation med både fraluft og tilluft samt varmegenvinding, hvor varmeenergien hentes ud af den fugtige fraluft og overføres til den friske nye udeluft, der skal tilføres alle beboelsesrum. Behovet for mekanisk ventilation er øget i takt med at vores huse gøres tættere og tættere i forsøget på at mindske energiforbruget. Udsugningen skal finde sted i fugtige rum dvs. køkken, bryggers, toilet og badeværelse, og den forvarmede indblæsning skal foretages i alle beboelsesrum dvs. stue, soveværelse og børneværelse. Luften skal kunne strømme fra opholdsrum til de fugtige rum, enten via spalte under dørene eller via overføringsventiler imellem rummene. Ved projektering af ventilationsanlægget er det meget vigtigt at tage højde for støj fra de tekniske anlæg, således at lydtrykniveauet i opholdsrum kan holdes under 30 db(a). Alle EXHAUSTO Living systemløsninger, EDV04 (EXHAUSTO Decentral Boligventilation) og EBV04 (EXHAUSTO Central Boligventilation) er sammensat af produkter, således at gældende lovgivning overholdes. 2

3 EXHAUSTO Livingsystem Lovkrav Bygningsreglementet Emne Tolkning Henvisning Udelufttilførsel mindst 0,3 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal Indblæsning Behovsstyret ventilation Grundluftskifte Afkast Øvrige krav / Henvisning: Køkkener skal have emhætte med udsugning over komfur, og emhætten skal have afkast til det fri. Det vil sige, at emhætte med recirkulation ikke er tilladt! Indblæsning i alle beboelsesrum (IKKE køkken, badeværelse og toilet) BR stk. 1 BR stk. 3 Behovsstyret ventilation tillades BR stk. 4 NB: luftmængden må aldrig komme under 0,3 l/s pr. m 2 Boligens grundluftskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med varmegenvinding Afkast fra ventilationsanlæg med luft fra emhætter skal altid føres over tag. Det vil sige at afkast via facaden kun kan accepteres såfremt emhætten ikke er tilsluttet denne afkastkanal. Projektering, udførelse og aflevering iht. DS447 Brandsikring iht. DS428 Isolering iht. DS452 Energirammeberegning iht. SBi-anvisning 213 Anvisning om og fortolkning af BR10, se SBi-anvisning 230 BR stk. 3 BR stk. 1 Temperaturvirkningsgrad og Specifikt elforbrug SFP : Specifikt elforbrug til lufttransport, Watt/m 3 pr. sec. = J/m 3. h: Temperaturvirkningsgrad, tør - målt iht. EN308. *) BR stk. 10: SFP ikke overstige 1000 J/m 3 for driftsformen med maksimalt tryktab. **) VAV-anlæg. BR stk. 9: For anlæg med variabel luftydelse må SFP ikke overstige 2100 J/m 3 udeluft ved maksimal ydelse og tryktab. Mekanisk ventilation med varmegenvinding Reglement Decentralt anlæg Centralt anlæg h [%] SFP [J/m 3 ]* h [%] SFP [J/m 3 ]** BR /2100 BR /2100 BR Luftmængde, Areal BR stk.1: I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. Etagearealet svarer normalt til bygningens ydre mål x antal etager. 3

4 Lovkrav - Boligventilation Lovkrav Indblæsning i alle opholdsrum Minimum 0,3 l/s pr m 2, men bør altid være i balance med udsugningen Minimumskrav (forceret), udsugning: Køkken: 20 l/s Toilet: 10 l/s Bad: 15 l/s Bryggers: 10 l/s Behovsstyring: Aldrig lavere end 0,3 l/s pr m 2 Emhætte forceret: Imellem 20 l/s (BR10 krav), men 40 l/s anbefales af EXHAUSTO. Emopfang via emhætten I bogstavelig forstand foreskriver BR10, at emhætten skal kunne forceres op til 20 l/s. EXHAUSTO anbefaler dog, at emhætten skal have en forceret luftmængde på 40 l/s, således at der opnås en fornuftigt opfangning af em fra madlavningen. 280 Afskærmning x 300 (mål i mm) For år tilbage talte man om en emhættes emopfangs-procent iht. svensk standard SS Her gengives måleopstillingen for måling af emopfangs-procenten. EXHAUSTO arbejder på at få udarbejdet en Europæisk Standard for måling af emopfangs-procenten, således at der kan komme en mere kvalificeret måde at vælge den forcerede luftmængde på. EXHAUSTO anbefaler at emhætten har mindst 70 75% emopfang. Her er oplyst den luftmængde der skal til for at opnå 75% emopfang. Underkant overskab min min Udeluftsventil Forstyrrelseselement Målepunkt for sporgaskoncentration Sporgastilførelse Ventilator 1500 Eksempel på måleopstilling ved bestemmelse af emopfangsevne (lodret snit). Emhætte type l/s m 3 /h ESL135/136 m/volumenskærm m 3 /h ESL135/ m 3 /h ESL m 3 /h ESL m 3 /h Komfur Forstyrrelseselement Overskab Overskab Sporgastilførsel Måleopstilling iht. SS Eksempel på måleopstilling ved bestemmelse af emopfangsevne (vandret snit). 4

5 Central eller Decentral Boligventilation? Valg af systemløsning I de senere år er decentral boligventilation blevet mere og mere udbredt. Brandnormen DS428 og dens skærpede krav til ventilationsløsningen, har gjort decentral boligventilation mere attraktiv. Der er fordele og ulemper ved såvel decentral som central boligventilation, og EXHAUSTO anbefaler, at du nøje overvejer følgende i forhold til dit projekt. Centrale kontra Decentrale anlæg Centrale anlæg Decentral anlæg Fordele Billigst ved større anlæg (mange boligenheder) Nem mht. service, både mandetid og materialer Ingen behov for brugerbetjening Nem overvågning af ventilationsanlæg Central betaling for energi Branchen har stor erfaring Billigst ved små anlæg (få boligenheder) Bruger indflydelse = tilfredshed Decentral betaling af energi Lavere energiforbrug (SFP) Intet aggregat på taget Enkel teknologi Barrierer Kræver ventilationsrum Måske større energiforbrug Aggregat på taget, loftrum, taghus - ekstra udgift Dyrere at lave individuel ventilation Alle får samme indblæsningstemperatur Brand- og røgsikring er dyr Service - hyppigere adgang til lejligheden (filterskift) Optager beboelsesareal Af-isning og for-/eftervarmeflade i bolig (min. indblæsningstemperatur) Dyr/vanskelig overvågning Risiko for støj fra aggregatet Individuel afkast over tag Brandisolering af afkastkanal 5

6 Central eller Decentral Boligventilation? Valg af systemløsning Du kan få hjælp til at afklare hvilken systemløsning, der er bedst egnet til dit projekt på under punktet Guide til valg af boligventilationsløsning, hvor der er en række spørgsmål, du skal svare på for at få en indikation af løsningsforslag. Spørgsmålene gengives her; CENTRAL DECENTRAL Projekt Behovsstyring: Skal beboerne have mulighed for at indstille ventilationsniveauet? ja Nej Frostsikring: Kan elvarmeflade til frostsikring af varmeveksleren accepteres? ja Nej Installationen: Er der plads til et decentralt varmegenvindingsaggregat i boligen (60 x 60 cm skab) Udeluftindtag: Kan udeluften hentes fra facaden? Tænk både på luftkvalitet og det arkitektoniske ja Nej ja Nej Omkostninger: Er installationsprisen (investeringen) vigtigere end totalomkostningerne? Totalomkostninger, dvs. investerings- og vedligeholdelsesomkostninger i hele anlæggets levetid, typisk år? Installation: Er der plads til et større aggregat på loftet/taget? ja Nej ja Nej Styring: Ønskes ventilationsanlægget tilsluttet *CTS/BMS? ja Nej Støj: Kan lydniveau på over 30 dba i gangareal accepteres? ja Nej Vedligehold: Kan beboeren/ejendomsfunktionæren påtage sig ansvar for filterskift i aggregatet, ca. hvert halve år? Ejendommen: Har ejendommen mere end 4 etager (hvis byggeriet skal være BR2020 forberedt) eller mere end 5 etager (hvis byggeriet skal overholde BR10/BR15-krav) ja Nej ja Nej Når du trykker på Få vurdering, får du en indikation af, hvilken løsning der vil være mest optimal ift. dit projekt. Hvis viseren står i det gule område, så er det vanskeligt at give en entydig bedrømmelse af dine svar. Hvis viseren står i et af de grønne områder, så peger dine svar mere entydigt i den ene retning. * CTS = Central Tilstandskontrol og Styring BMS = Building Management System På kan du søge yderligere hjælp hvor lovgivningen og brandnorm DS428 er beskrevet. 6

7 EXHAUSTO Decentral Boligventilation med Varmegenvinding EDV04 - Opbygning EDV04 Max antal etager Dimension, Afkastkanal Nyt kanalsystem Bemærk 2 Ø125 mm BR2020 forberedt 3 Ø125 mm BR2020 forberedt 4 Ø160 mm BR2020 forberedt 5 Ø125 mm BR10 kan overholdes 5 Ø160 mm BR2020 kan måske overholdes* 6 Ø125 mm BR10 kan måske overholdes* Dette skal man tage højde for i forbindelse med projektering af decentral boligventilation: Separat afkast over tag, eller Fælles taghætte ført over kip er tilladt ved maks 10 Pa tryktab igennem taghætten ved maksimal ydelse Kanalerne i skakt og på loft skal brandisoleres Begrænset antal etager når krav til luftmængde og specifikt elforbrug skal overholdes Kontinerlig drift med balance, hver vinter, opnås kun med sikkerhed, ved anvendelse af forvarmeflade. * Kræver omhyggeligt arbejde med kanalføring og kanal-tryktabsberegning Max 10 Pa VEX34DV VEX34DV VEX34DV VEX34DV VEX34DV VEX34DV EDV04, her Varme/kondensisoleret vist som tre etagers bygning med væghængt EXHAUSTO Brandisoleret aggregat VEX34DV Lyddæmper 7

8 EDV04 EXHAUSTO Decentral Boligventilation med Varmegenvinding EDV04 - Brandsikring og lyddæmpning Varme/kondensisoleret Brandisoleret Lyddæmper VEX33DM VEX33DM VEX33DM VEX33DM VEX33DM VEX33DM EDV04, her Varme/kondensisoleret vist som tre etagers bygning med ceiling (under loft) Brandisoleret monteret EXHAUSTO aggregat VEX33DM Af hensyn til lydtransmission, fra rum til rum, anbefales det at montere lyddæmpere imellem alle rum. RD Lyddæmper 8

9 EXHAUSTO Decentral Boligventilation med Varmegenvinding EDV04 - Produkter EDV04 Levering fra 1/ VEX34DV Kompakt væghængt aggregat for indbygning i 600 x 600 mm skab 4 studse i top der giver nem kanalmontage Komplet automatik og betjeningspanel Fugtsensor der sikrer behovsstyring Ekstra lavt lydniveau med lyddæmpningskit (tilbehør) Overstyring til forcering via emhætte (tilbehør) Forvarmeflade til sikring af kontinuerlig drift (tilbehør) VEX33DM Kompakt ceiling aggregat for montage under loft (H < 300 mm) Samme aggregat er både Left- og Rightudførelse, ændres på byggepladsen Komplet automatik indbygget Fugtsensor der sikrer behovsstyring (tilbehør) Bypass for indbygning (tilbehør) Overstyring til forcering via emhætte Forvarmeflade til sikring af kontinuerlig drift (tilbehør) ESL145AER Stripe Slimline med udtræk Elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion Trinløs justerbar luftmængde og målestuds for indregulering Lavt lydniveau og tidløst, elegant design Indbygget potential frit relæ Fedtfilter i aluminium Tilslutning af handicap betjening muligt ESL136WER Soft (hvid) ESL136SER Contrast (rustfrit stål) Elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion Trinløs justerbar luftmængde og målestuds for indregulering Lavt lydniveau og tidløst, enkelt design Indbygget potential frit relæ Fedtfiltre i aluminium Tilslutning af handicap betjening muligt EHV Fugtstyret udsugningsventil Flere modeller, alle med fugtstyring Brandbeskyttelsesplade FPP (tilbehør) skal anvendes, fås uden eller med ø100/ø125 mm studs Justerbar minimum luftmængde i trin og målestuds for indregulering Lavt lydniveau og tidløst, enkelt design i hvid udførelse (RAL 9003) URH Udsugningsventil Udsugningsventil i flere størrelser fremstillet i lakeret stålplade Enkelt design i hvid udførelse (RAL 9010) Montage i bajonetfatning (medfølger) Særdeles gode lydegenskaber VIR Indblæsningsventil Indblæsningsventil i flere størrelser fremstillet i lakeret stålplade Enkelt design i hvid udførelse (RAL 9010) Montage i bajonetfatning Indbygget sektorplade til at retningsbestemme luften 9

10 EBV04 EXHAUSTO Central Boligventilation med Varmegenvinding EBV04 - Opbygning Det skal man tage højde for i forbindelse med projektering af central boligventilation Varmegenvinding Der skal etableres balanceret ventilation med tør temperaturvirkningsgrad på min. 70% iht. EN308. Der må ikke kunne overføres lugt imellem de enkelte lejligheder. Vælg derfor et ventilationsanlæg med modstrømsveksler. Taghætte Brandsikring af taghætter Taghætterne skal have min. 50 mm isolering igennem taget for at sikre mod brandspredning. Lyd til omgivelserne Maksimalt lydtrykniveauet til omgivelserne er 40 db(a) i 10 meters afstand ved halvsfærisk lydudbredelse. RES Røgventilator Røgventilering Boligventilation opbygges som et konverteret røgventileret system med røgventilator. Varmeisolering I ventilationsrum, skal kanalsystemet varmeisoleres. RES VEX PS1000 BT40 RS RES Konverteret system betyder, at der under brand suges i både fraluft såvel som tilluftkanalsystemet af en temperatursikret røgventilator. Brandautomatikken skal testes automatisk minimum hver 7. dag. RS Kanalsystem Kanalsystemet skal udføres med renseadgang. Kanaldimensionering EXHAUSTO EBV04 system bygger på et 50 Pa system med tryktab over ventiler og emhætter. Man skal tage højde for større kanaldimension, da tryktabet i kanalerne ikke bør overstige 0,6 Pa pr. m. Tryksensor MPTDUCT Tryksensor Tryksensoren bør placeres midt på stig-strengen. Det sikrer en jævn fordeling af trykvariation fra det naturlige drivtryk fra sommer til vinter. Tryksensor installeres, så den er tilgængelig for service. Ved en 100 Pa løsning kan man nøjes med mindre kanaler, da tryktabet kan være op til 1,2 Pa pr. m., men det er ikke yderligere beskrevet i denne guide. 50 Pa løsningen giver det laveste energiforbrug og lydniveau. Brand/røg sikring Kanalsystemet brandsikres ved indbygning af et tryktab på min. 30 Pa ved nominel luftmængde over armaturer, som skal være udført af metal med smeltepunkt over 850ºC. Der må ikke anvendes fleksible slanger i kanalsystemet. MPTDUCT Indblæsning i lejlighed Varmeisoleret Brandisoleret Ventilationsrum Emhætte Brandisolering Hovedkanalerne imellem lejlighederne skal brandisoleres. Lyd til opholdsrum Maksimalt lydtrykniveaue i opholdsrum og køkken skal være under 30 db(a) ved grundventilation, som krævet i BR10. Brand/røg sikring Kanalsystemet brandsikres ved indbygning af et tryktab på min. 50 Pa ved nominel luftmængde over armaturer og emhætte, som skal være udført af metal med smeltepunkt over 850ºC. VEX: Ventilationsaggregat BT40: Brandtermostat PS1000: Tryksensor til røgventilator RS: Røgspjæld RES: Røgevakueringsspjæld 10

11 EXHAUSTO Central Boligventilation med Varmegenvinding EBV04 - Brandsikring EBV04 Hvorfor brandisolering: Udsugningssystemet dimensioneres efter et specifikt tryktab på 0,6 Pa/m Kanalen i skakten skal brandisoleres fordi der kan forekomme 945 O C røg under en brand, og der kan forekomme andre installationer i skakten, hvilket kunne overføre branden fra en lejlighed til en anden. Sådan varmeog kondensisoleres kanalsystemet Runde kanaler isoleres med fx. Rockwool Lamelmåtter 2 x 30 mm. Måtterne fastholdes med galv.jerntråd eller kobbertråd Rockwool Lamelmåtte med papir- eller alu-overflade EBV04, her vist som 3 etagers bygning En boligenhed i anvendelseskategori 4 (iht BR stk. 1) er en selvstændig brandsektion. Alle armaturer udføres med røgmodstand, og der må ikke anvendes fleksible slanger/forbindelser før amatur/emhætte. Sådan brandisoleres kanalsystemet: Conlit alu brandmåtte 60 mm. Klasse EI 30/E 60 A2 s1, d0. Iht. DS428. Alle stød sys med vindseltråd, sniftes eller tilsvarende. Valg af aggregat og røgventilator: Kan findes via skemaerne på side 13 og 15. Udsugningssystemet: Forbindes via RES til røgventilatoren øverst på kanalsystemet. Indblæsningssystemet: Der vælges konverteret system, hvor røgventilatoren forbindes til både fraluft- og tilluftkanalsystemet. 11

12 EBV04 EXHAUSTO Central Boligventilation med Varmegenvinding EBV04 - Balanceret Balanceret ventilation - kontinuerligt I takt med at vores bygninger isoleres bedre og bliver tættere, ændres kravene til ventilatonssystemet. Der er behov for at kunne lave forceret indblæsning i balance med udsugningen, da det ofte ikke længere er muligt, at få tilstrækkelig erstatningsluft igennem utætheder i bygningen. Til alle nybyggerier/renoveringer anbefales en af nedenstående løsninger, hvor emhættens potential frie relæ giver signal til et ON/OFF-spjæld i indblæsningen. Ved begge nedenstående løsninger (princip skitser) skal tilluften konstanttrykreguleres og der skal monteres trykstyring i tilluften: 1. Når emhættens luftmængde forceres, gives signal til spjældet i indblæsningen om at åbne for en ekstra indblæsningsventil. Denne ventil justeres til at give en luftmængde svarende til forøgelsen over emhætten fra grund til forceret ventilation, typisk 72 m 3 /h. Denne løsning er ret enkelt idet spjældet blot skal bevæge sig fra helt lukket til helt åbent VAC NF 123 ON/OFF spjæld, styret via emhættens potential frie relæ. 2. Når emhættens luftmængde forceres, gives signal til spjæld i indblæsningen der bevæger sig fra grundindstilling til forceret indstilling. På denne måde fordeles den forøgede luftmængde på alle indblæsningsarmaturerne. Denne løsning kræver større præcision ved indreguleringen af spjældets indstillinger og at der er placeret lyddæmper efter spjældet, da det vil afgive støj. RD

13 EXHAUSTO Central Boligventilation med Varmegenvinding EBV04 - Hurtigvalgstabel EBV04 Forslag til valg af VEX-aggregat med modstrømsveksler, under følgende forudsætninger: Hver lejlighed har et køkken med en standard emhætte samt et bad/toilet Grundluftmængde 126 m 3 /h pr. lejlighed (tilluft/fraluft) Forceret luftmængde emhætte 144 m 3 /h, som EXHAUSTO anbefaler Forceret lufmængde 198 m 3 /h pr. lejlighed Dimensionerende tryktab over fraluftarmatur 50 Pa Dimensionerende tryktab over tilluftarmatur 30 Pa VEX aggregat er valgt på baggrund af følgende trykydelse: - Optil og med 10 lejligheder: Tilluft/fraluft = 100/150 Pa - Over 10 lejligheder: Tilluft/fraluft = 150/200 Pa Tryktab over eftervarmeflade er indregnet Modstand i kanalsystem 0,6 Pa/m, således at autoriteten over armaturene (emhætte) opretholdes og luftmængden ligger indenfor specificerede grænser iht. DS447. Konverteret system, udsugning via røgventilator igennem både fraluft- og tilluftkanalsystemet under brand. Belastningsfaktor (samtidighed) er indregnet ved forceret ventilation. Valg af varmegenvindingsaggregat De viste eksempler er vejledende, og der bør altid udføres nøjagtige beregninger for det enkelte projekt med EXHAUSTO Living kalkulatoren på Anbefalet VEX-aggregat Alternativt VEX-aggregat med lavere energiforbrug Antal Lejligheder Luftmængde Grund/Forceret [m 3 /h] VEX Aggregat SFP [J/m 3 ] Grund 1) /Forceret 2) Temperatur virkningsgrad EN308 Grund 1) /Forceret 2) VEX Aggregat SFP [J/m 3 ] Grund 1) /Forceret 2) Temperatur virkningsgrad EN308 Grund 1) /Forceret 2) 2 252/396 VEX330H1 892/ % / 85% 3 378/570 VEX330H1 803/ % / 83% 4 504/745 VEX330H1 807/ % / 82% 5 630/920 VEX330H2 920/ % / 81% 6 756/1095 VEX330H2 1026/ % / 80% VEX340H 808/ % / 84% /1400 VEX330H2 1324/ % / 79% VEX340H 796/ % / 82% /1795 VEX340H 855/ % / 81% VEX350H 593/846 84% / 83% /2135 VEX340H 1147/ % / 80% VEX350H 789/ % / 82% /2490 VEX350H 824/ % / 81% /2834 VEX350H 877/ % / 80% VEX360H 837/ % / 82% /3189 VEX350H 945/ % / 80% VEX360H 877/ % / 81% /3543 VEX350H 1029/ % / 79% VEX360H 931/ % / 81% * SFP for VEX350 og VEX360 oplyses som årsmiddel specifikt elforbrug, som følge af dobbelt indbygget bypass. Skal beregnes i hvert enkelt projekt for anvendelse i energirammeberegningen 1) Bruges til energirammeberegning 2) SFP tal i henhold til BR10 (maks J/m 3 ) Ved mere end 20 lejligheder pr. anlæg, kontakt EXHAUSTO 13

14 EBV04 EXHAUSTO Central Boligventilation med Varmegenvinding EBV04 - Produkter VEX330H - Luftmængder 120 m 3 /h m 3 /h Taghætter, THAV afkast og THFV ind tag, med indbygget lyddæmper Kompakt aggregat med stor ydelse Samme aggregat, Left/Right EXact2, avanceret automatik Vand- eller elvarmeflade Kan bestilles for udendørs installation Lavt lydniveau Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Moderne design, leveres sort lakeret Nem montage, leveres med inddækning efter taghældning Lydsvag konstruktion 50 mm isolering (overholder DS428) Mange størrelser THAV THFV VEX340H - Luftmængder 330 m 3 /h m 3 /h ESL145AER Stripe Kompakt aggregat Kan transporteres igennem en 90 cm døråbning EXact2, avanceret automatik Vand- eller elvarmeflade Kan bestilles som udendørs model Lavt lydniveau Slimline med udtræk Elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion Trinløs justerbar luftmængde og målestuds for indregulering Lavt lydniveau og tidløst, elegant design Indbygget potential frit relæ Fedtfiltre i aluminium Alu front der kan udskiftes Tilslutning af handicap betjening muligt VEX350H/VEX360H/VEX370H - Luftmængder 780 m 3 /h m 3 /h ESL136WER Soft (hvid) ESL136SER Contrast (rustfrit stål) Kompakte aggregater Unik energibesparende konstruktion med dobbelt bypass EXact2, avanceret automatik Kan bestilles som udendørs model Kan transporteres igennem en 90 cm. døråbning, VEX370 dog i SPLIT 1 udførelse Forskellige varme- og kølefladeløsninger, VEX370 desuden med integreret vandvarmeflade Elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion Trinløs justerbar luftmængde og målestuds for indregulering Lavt lydniveau og tidløst, enkelt design Indbygget potential frit relæ Fedtfiltre i aluminium Tilslutning af handicap betjening muligt ESL design emhætter Mange modeller i både frit hængende og for vægmontage, alle i rustfrit stål Elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion Justerbar luftmængde og målestuds for indregulering Elegant udførelse i tidløst og enkelt design Indbygget potential frit relæ som standard Fedtfiltre i alu-ramme Ø160 mm tilslutning og forcering op til 300 m 3 /h EHV Fugtstyret udsugningsventil Flere modeller, alle med fugtstyring Brandbeskyttelsesplade FPP (tilbehør) skal anvendes, fås uden eller med ø100/ø125 mm studs Justerbar minimum luftmængde i trin og målestuds for indregulering Lavt lydniveau og tidløst, enkelt design i hvid udførelse (RAL 9003) URH Udsugningsventil Udsugningsventil i flere størrelser fremstillet i lakeret stålplade Enkelt design i hvid udførelse (RAL 9010) Montage i bajonetfatning (medfølger) Særdeles gode lydegenskaber VIR Indblæsningsventil Indblæsningsventil i flere størrelser fremstillet i lakeret stålplade Enkelt design i hvid udførelse (RAL 9010) Montage i bajonetfatning Indbygget sektorplade til at retningsbestemme luften 14

15 EXHAUSTO Central Boligventilation med Varmegenvinding EBV04 - Valg af røgventilator og produkter EBV04 Taghætte RES VEX Røgventilator RES Røgventilering Boligventilation opbygges som et konverteret røgventileret system med røgventilator. Konverteret system betyder, at der under brand suges i både fraluft såvel som tilluftkanalsystemet af en temperatursikret røgventilator. RES PS1000 BT40 RS Brandautomatikken skal testes automatisk minimum hver 7. dag. RS Tryksensor MPTDUCT Antal lejligheder MPTDUCT Indblæsning i lejlighed Luftmængde Røgventilator m 3 /h Røgtemperatur C Røgventilator Box Røgventilator Tag Overvej decentral løsning ved så få lejligheder pr. aggregat BESF EC DTH EC BESF EC DTH EC BESF EC DTH EC BESF EC DTH EC BESB EC DTH EC BESB EC DTH EC BESB EC DTV EC BESB EC DTV EC BESB EC (DTV EC) 15

16 EBV04 EXHAUSTO Central Boligventilation med Varmegenvinding EBV04 - Valg af røgventilator og produkter Boxventilatorer som røgventilator Fremstillet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO BESF/BESB er lyd- og kondensisoleret med 30/50 mm mineraluld Effektive svingningsdæmpere på bærevinkler Meget servicevenlig og nem at rengøre Mange montage muligheder BESF/BESB klarer 60 C/80 C kontinuerligt og op til 300 C i 60 min. BESF dog kun 200 C i 60 min BESB BESF Tagventilator som røgventilator Fremstillet af støbt aluminium, høj korrosionsbestandighed Tidløst design, leveres sort malet RAL 7021 Montage på svingningsdæmper på taggennemføring Servicevenlig og enkel at rengøre DTH-/DTVxxx-4-1 klarer 60 C kontinuerligt DTVxxx-4-1EC klarer 60 C kontinuerligt og op til 200 C i 60 min DTHxxx-4-1EC klarer 60 C kontinuerligt og op til 300 C i 60 min DTV i specialudførelse som brandgasventilator SEF, godkendt til 400 C i 120 min. DTV DTH Røgspjæld (RS) VEX330H: SDE-315-B7 VEX340H: SDE-400-B7 VEX350H: SDS-800x500-B5 VEX360H: SDS-800x500-B5 VEX370H: SDS B5 Røgevakueringsspjæld (RES) VEX330H: EDE-315-B7 VEX340H: EDEw-400-B7 VEX350H: EDS-800x500-B5 VEX360H: EDS-800x500-B5 VEX370H: EDS B5 Brandovervågningsautomatik HBA Overvåger, tester og kontrollerer funktionen af ventilationsanlæggets brandsikringskomponenter som krævet i DS428 Automatisk test hver 7. dag, valgfrit tidspunkt på dagen Direkte tilslutning af røgventilator incl. flowkontrol og trykstyring HBA leveres for 5, 20 eller 60 spjæld 16

17 Fra Central udsugning til Central/Decentral Varmegenvinding Videncenter for energibesparelser i bygninger - Renovering Videncenter for energibesparelser i bygninger har udarbejdet nogle gode guider omkring Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme og om centrale samt decentrale ventilationsløsninger. De findes her: Desuden kan man få hjælp til beregning og valg af ventilationsanlæg her: De efterfølgende tabeller og beregningseksempler er taget ud af ovennævnte publikationer. Nedenstående skema viser størrelsesordenen af den årlige energibesparelse ved udskiftning fra hhv. mekanisk udsugning uden varmegenvinding / naturlig ventilation til decentral ventilation med varmegenvinding. Bemærk at der ved konvertering fra naturlig ventilation kommer et mindre tillæg på elforbruget, idet der bruges el til at drive ventilationsanlægget. Varmebesparelsen forudsætter at det eksisterende anlæg yder den krævede luftmængde. Hvis ikke, er besparelsen mindre. Eks: Fra mekanisk udsugning eller naturlig ventilation til decentral ventilation med varmegenvinding. Energibetragtninger ved decentralt ventilationsanlæg Eksisterende ventilationssystem Naturlig ventilation eller mekanisk udsugning Naturlig ventilation Mekanisk udsugning (SFP = 1000 J/m 3 ) Nyt decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding (VGV) Lejlighedens størrelse m 2 Minimum VGV = 80% Varmebesparelse kwh/år Lavenergi VGV = 85% Varmebesparelse kwh/år Lejlighedens størrelse m 2 SFP = 1000 J/m 3 Mer elforbrug kwh/år SFP = 800 J/m 3 Mer elforbrug kwh/år Eksempel på energibesparelse ved decentral ventilation med varmegenvinding: Forudsætninger En tætnet og efterisoleret lejlighed med naturlig ventilation forsynes med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ventilationsanlægget har en varmegenvinding på 85% og en SFP på 800 J/m 3. Lejligheden er i alt 60 m 2 med et køkken og et badeværelse. Årlig energibesparelse kwh Årlig økonomisk besparelse kr. Årlig CO 2 -besparelse kg *) Hvis lejligheden ikke ventileres svarende til BR10 kravet, dvs. et luftskifte på 0,5 h -1, bliver besparelsen mindre Elprisen er 2,25 kr./kwh Fjernvarmeprisen er 0,65 kr./kwh Opvarmning af friskluft ved naturlig ventilation Elforbrug til drift af ventilationsanlæg Besparelse (3.870 kwh kwh) = Varmebesparelse (3.870 kwh/år x 0,65 kr./kwh) = Omkostninger i el til drift af ventilationsanlæg (245 kwh x 2,25 kr/kwh) = Besparelse (2.516 kr kr) = CO 2 -besparelse fjernvarme (0,122 kg/kwh x kwh) = CO 2 -tillæg el (0,478 kg/kwh x 245 kwh) = CO 2 -besparelse (472 kg kg) = kwh *) 245 kwh kwh kr. 551 kr kr. 472 kg 117 kg 355 kg 17

18 Fra Central udsugning til Central/Decentral Varmegenvinding Videncenter for energibesparelser i bygninger - Renovering Energibetragtninger ved centralt ventilationsanlæg Eksisterende ventilationssystem Naturlig ventilation eller mekanisk udsugning Naturlig ventilation dvs. udskiftning af luften 12 gange i døgnet = Luftskifte på n = 0,5 h -1 Mekanisk udsugning (SFP = 1000) Nyt centralt ventilationsanlæg med varmegenvinding (VGV) Energibesparelse kwh/år Lejlighedens størrelse m 2 Minimum VGV = 70% Lavenergi VGV = 85% El energitillæg kwh/år Lejlighedens størrelse m 2 SFP = J/m 3 Lavenergi SFP = J/m El energitillæg kwh/år Lejlighedens størrelse m 2 SFP = ift. SFP = SFP = ift. SFP = Eksempel på energibesparelse ved central ventilation med varmegenvinding: Forudsætninger En tætnet og efterisoleret etageejendom med naturlig ventilation forsynes med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ventilationsanlægget har en varmegenvinding på 85% og en SFP på 1500 J/m 3. Der er 12 lejligheder i ejendommen. Lejlighederne er i alt 60 m 2 med et køkken og et badeværelse. Årlig energibesparelse kwh Årlig økonomisk besparelse kr. Årlig CO 2 -besparelse kg Elprisen er 2,25 kr./kwh Fjernvarmeprisen er 0,65 kr./kwh Opvarmet af friskluft ved naturlig ventilation Elforbrug til drift af central ventilation Besparelse Besparelse pr. lejlighed Besparelse fjernvarme Omkostninger i el til drift af ventilationsanlæg Besparelse Besparelse pr. lejlighed CO 2 -besparelse fjernvarme CO 2 -tillæg el CO 2 -besparelse (12 x kwh) = (12 x 460 kwh) = ( kwh kwh) = ( kr. / 12 lejligheder) = ( kwh/år x 0,65 kr./kwh) = (2,25 kr./kwh x kwh) = ( kr kr.) = ( kr. / 12 lejligheder) = (0,122 kg/kwh x kwh) = (0,478 kg/kwh x kwh) = (5.666 kg kg) = *) Hvis lejligheden ikke ventileres svarende til BR10 kravet, dvs. et luftskifte på 0,5 h -1, bliver besparelsen mindre kwh *) kwh kwh kwh kr kr kr kr kg kg kg Sammenfatning Husk altid at indtænke muligheden for at opgradere til ventilation med varmegenvinding i hvert fald i følgende situationer: Hvis der er opstået skimmelsvamp i lejligheden, hvilket ofte skyldes manglende ventilation/udluftning. I forbindelse med energirenoveringer, hvor klimaskærmen tætnes, eksempelvis ved facaderenovering og vinduesudskiftning. Når et ventilationsanlæg skal etableres i et renoveret (tætnet) byggeri, bør der skelnes mellem valg af decentrale og centrale anlæg. Den mest rentable løsning afhænger i høj grad af byggeår og ejendomstype, som påvirker kanalføringen meget. Hertil kommer overvejelser mht. service og vedligehold samt om man ønsker at brugerne skal have indflydelse på anlæggets drift eller det hele skal styres fra centralt hold. Økonomien er meget afgørende for valg af løsning. Det er derfor meget vigtigt, at undersøge installationsomkostningerne ved de forskellige løsningsmuligheder og forsøge at afveje fordele og ulemper ved henholdsvis central og decentral ventilation med varmegenvinding (se side 5). Det er ligeledes meget væsentligt at der lægges vægt på de immaterielle ting såsom brugertilfredshed. Og her synes der at være en fordel med decentralt ventilationanlæg, hvor brugerne (nogen) føler et vist ejerskab og tager hånd om at sikre et godt indeklima. Investeringsmæssigt er der ikke den store forskel på etablering af et centralt og et decentralt boligventilationsanlæg, men det afhænger meget af ejendommen. Ofte vil prisforskellen ligge indenfor +/- 10%. 18

19 Fra udsugning til Decentral Varmegenvinding Renovering - Praktisk løsning Renovering af EBV2002/EBV02 anlæg Renovering af et gammel EBV02 udsugningsanlæg egner sig perfekt til supplering med et nyt decentralt boligventilationsanlæg. Det eksisterende EBV02 system bibeholdes, men kun med udsugning fra emhætten. Ventilatoren kan evt. skiftes ud med en nutidig ventilator med EC-motor og lavt energiforbrug. Rumventilationen med varmegenvinding etableres med VEX34DV eller VEX33DM i hver lejlighed. Udeluftindtag og afkast fra VEX34DV eller VEX33DM etableres via facaderne, hvis arkitekt og bygherre kan acceptere det. Dette er tilladt, idet der ikke er madlugt i afkastluften der kan generer naboer. Det skal sikres at der er tilstrækkelig erstatningsluft når emhætten er i drift. 1. Taghætte THAV 2. Taghætte skal udmunde over kip 3. For at undgå røgventilator skal følgende iagtages: a. Taghætte skal udmunde over kip (selvvirkende bortledning) b. Ingen nedadgående rørføring (røglås) c. Ingen filtre, varmegenvinding eller andre modstande Uudnytteligt tagrum 4. Udeluftindtag og afkast skal placeres, så der ikke opstår kortslutning Separat emhætteudsugning (eksisterende) og EDV04 her vist som 3 etagers bygning med EXHAUSTO aggregat VEX34DV 19

20 Projektering EXHAUSTO dokumentation og rådgivning understøtter alle faser i et forløb fra projektering over tilbudsgivning til installation og senere drift og service. Ud over denne projekteringsguide kan du finde mere detaljerede tekniske informationer for hvert enkelt produkt på På finder du en række værktøjer, der understøtter projekteringen af andre systemer. Det er således muligt at beregne alle opbygninger af et ventilationssystem, og der gives forslag til valg af de mest egnede produkter. EXHAUSTO ventilationsløsninger din garanti for høj kvalitet i alle led EXHAUSTO udvikler løbende løsninger til ventilation. De er i hvert enkelt tilfælde tilpasset lovgivningen og de behov, der er gældende i forbindelse med boliger, kontorer, skoler, institutioner osv. De enkelte løsninger er naturligvis understøttet af de EXHAUSTO produkter, der er egnede i hvert enkelt tilfælde. Gå ind på og find yderligere detaljer eller kontakt vores salgsafdeling. EXHAUSTO har en lang tradition indenfor ventilation med energivenlighed i højsædet. Det er også din garanti for gennemtænkte produkter og løsninger og du kan til enhver tid hente rådgivning på vores hjemmeside eller via vores salgsafdeling Ret til ændringer forbeholdes Skulle du have lyst til at få yderligere baggrundsviden om ventilation, indeklima og den tilhørende lovgivning, tilbyder EXHAUSTO Institute den nyeste viden fra forskerverdenen tilmeld dig nyhedsbreve på eller hent artikler, der kan bringe din viden helt up-to-date. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

FRISK LUFT TIL BOLIGEN

FRISK LUFT TIL BOLIGEN FRISK LUFT TIL BOLIGEN Ventilation for den moderne bolig 096MV 110 MV 145 MV VALLOX BOLIGVENTILATION VALLOX BOLIGVENTILATION Intelligente og energieffektive ventilationsløsninger beskytter din bolig. Renovering

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Cebovent; Central boligventilation www.cebovent.dk VM

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Trends og regulativer frem mod 2020

Trends og regulativer frem mod 2020 Trends og regulativer frem mod 2020 Indlæg Mandag den 1. december 2014 Christian Grønborg Nicolaisen Teknologisk institut, energi og klima Center for energieffektivisering og ventilation Agenda Agenda

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Etablering af hybridventilation

Etablering af hybridventilation Energiløsning UDGIVET JUNI 2015 - REVIDERET JULI 2015 Etablering af hybridventilation Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere