SOGNEBLAD Todbjerg og Mejlby kirker nr. 1 marts-april-maj 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNEBLAD Todbjerg og Mejlby kirker nr. 1 marts-april-maj 2016"

Transkript

1 SOGNEBLAD Todbjerg og Mejlby kirker nr. 1 marts-april-maj 2016

2 KIRKELIGT ANSATTE MEJLBY KIRKE: Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj Graver: Søren Villesen Gravermedhjælper: Ronni Terndrup TODBJERG KIRKE: Bøggildsvej Hjortshøj Graver: Lars Malte Jensen Gravermedhjælper: Marianne Wulff FÆLLES: Organist: Kristian Giver / Kirkesanger: Vakant Vikar Ellen Lunde Kirkekontoret Lisbjergvej 15 A, Lisbjerg 8200 Aarhus N Telefon: Kordegn Marianne Vasard Nielsen Kontoret er åbent hver dag fra 9-13 Onsdag også Sognepræst Vibeke Boye Liisberg Bøggildsvej 16, Todbjerg 8530 Hjortshøj, tel.: Fri mandag MENIGHEDSRÅDET Formand Helle Malte Sørensen Klokbakken 13, Todbjerg 8530 Hjortshøj Tel: Næstformand Peder Lindholm Bork Bøggildsvej 11, Todbjerg 8530 Hjortshøj Tel: Kirkeværge Sonja Liljestjerne Vinther Mejlbyvej 652, Hårup 8530 Hjortshøj Tel: Kasserer Karin Fonnesbæk Madsen Præstemarken 9, Todbjerg 8530 Hjortshøj Tel: Kontaktperson Ivan Overgaard Jakobsen Håruptoften 12, Hårup 8530 Hjortshøj Tel: Menigt medlem Lisbet Kjeldsen Attikavej 12, Hårup 8530 Hjortshøj Tel: Ansvarshavende redaktør: Vibeke Boye Liisberg Redaktion: Arne Illeborg, Helle Sørensen, Marianne Vasard Nielsen, Vibeke Boye Liisberg. Layout og tryk WERKs Grafiske Hus a s Næste nummer Juni-Juli-August udkommer primo juni. Deadline til næste nummer er 12. maj kl. 18. til

3 Nye tider for vores sogneblad, som fremover nu udkommer fire gange om året, og omdeles af Post Danmark til alle. Bladet forbliver et Sogneblad et blad alle kan skrive i, som vi er vant til, dvs. alle de foreninger og bestyrelser, der skal have et budskab ud, skal naturligvis gøre brug af bladet som de plejer. Der vil også stadig være plads til Hvor er den nærmeste, gudstjenesteliste, foredrag osv. Menighedsrådet og præsten vil gennem sognebladet blive mere synlige. Vi vil skabe dialog og fortælle de gode historier. Vi skal vænne os til at det kun kommer hver 3. måned. Vi skal nok oplyse om deadlines i hvert blad. Der er dannet en redaktionsgruppe, bestående af Vibe Boye Liisberg, Arne Illeborg, Marianne Vasard og undertegnede. Alle er velkomne til at kontakte os. Ellers sendes alt materiale til sognebladets adresse: Bladet kan også stadig læses på hjemmesiden: Vi håber I bli r glade for at modtage sognebladet i postkassen. Det har længe været et stort ønske, at vi kunne udsende det som tidligere. På Menighedsrådets og redaktionens vegne Helle Sørensen 3

4 Tak til Leo Vi vil gerne sige en stor TAK til Leo, som gennem flere år har været en stor del af vores sogneblads eksistens. Han har i samarbejde med Vibe, sørget for indhold, stået for layout og samarbejdet med trykkeriet. Leo, du har valgt at stoppe nu, efter december nummeret Det har været et stort stykke arbejde du har leveret og haft ansvaret for. Vi håber du nyder friheden nu. Endnu engang Tusind Tak Leo. Hilsen Helle Sørensen Farvel og tak til Thomas Vores dygtige og meget vellidte kirkesanger, Thomas Harring Boll, måtte desværre forlade os pr. 1. december for at tage imod et fuldtidsjob andetsteds. Vi har alle været meget glade for at have Thomas som kirkesanger, spirekorsleder og samarbejdspartner i de år, han var her. Vi vil gerne sige Thomas tak og ønske ham og hans kone, Anne, alt godt fremover. Menighedsrådet, Vibe og alle ansatte Fælles menighedsråd Todbjerg og Mejlby Menighedsråd bliver lagt sammen til et fælles menighedsråd fra næste valg, i efteråret Vi har afholdt menighedsmøder i henholdsvis Todbjerg og Mejlby sogne, den 19. og 21. januar, og fik et enstemmigt Ja til at danne et fælles menighedsråd. Det er vi rigtig glade for, og vi vil fortsat arbejde for at fremme et fælles fokus i vore sogne. Vi skal indsende en anmodning til biskoppen, som skal godkende vores plan om sammenlægning. Vi lægger vægt på og følger Aarhus Stifts anbefaling, at der skal vælges minimum et medlem fra hvert sogn, når der skal være opstillingsmøde i efteråret, samt at vi ønsker at der vælges en kirkeværge til hver kirke. Vi vil i de næstkommende sogneblade fortælle lidt mere om vores arbejde, vores tanker og ideer, og om det at sidde i menighedsrådet. På menighedsrådets vegne, Helle Sørensen 4

5 Om at være parat til at forundres Der opstår konstant nye ord. Et af de ord, der er opstået og blevet meget moderne i de sidste år, er ordet Forandringsparathed. Jeg synes det er et meget træls ord, i hvert fald synes jeg det er en uting at vi skal være konstant forandringsparate. Men det forsøger vi så at være, for ikke at ryge bagud af dansen. Men hvis vi bytter bare eet bogstav ud, kan vi forvandle ordet til noget, som jeg synes det er langt vigtigere at være som menneske, noget, som vi er som børn, men som vi desværre har en tendens til at blive dårligere til at være med årene. Hvis vi bytter det første a ud med et u, så står der pludselig forundringsparat i stedet for forandringsparat. Den, der ikke tager imod Guds rige på samme måde som et lille barn, kommer slet ikke ind i det, siger Jesus. Det børn kan, er nemlig at forundres. De er endnu ikke blaserte som os. De er endnu åbne over for underet, over for det underfulde. De har ikke oparbejdet en kæmpe viden om fakta og om verdens grusomhed og andre menneskers falskhed. Børn er spontant medfølende og omsorgsfulde. Små børn er godtroende, de tror på hvad andre fortæller dem, indtil de er blevet løjet for ofte nok. Guds rige er deres, hvorfor er vi så med til at tage det fra dem, kunne man spørge. Små børn er hverken hærdede udenpå eller galvaniserede indeni. De er stadig bløde og følsomme og herligt nysgerrige, og kan undre sig og fortabe sig i det vidunderlige og forunderlige. Mit lille barnebarn kan undrende spørge til, hvordan det kan være at man kan se månen også om dagen, når nu man ikke kan se solen om natten? Hvad mon sommerfuglelarven laver hele vinteren inde i puppen, som han har liggende i et syltetøjsglas på sit værelse? Hvorfor vender spejlet på badeværelset kun om på højre og venstre og ikke om på op og ned? Om der er badestrande hjemme hos Gud? (DET håber han meget) Og i øvrigt omtaler han konsekvent Gud som HUN og er åben overfor at Gud kan have mange skikkelser eller virkeligheder. Børn er så absolut forundringsparate. Hos Paulus hører vi om Kristus, der er den usynlige Guds billede, al skabningens førstefødte. Og fra Salmernes Bog hører vi om skaberværkets herlighed, om 5

6 Guds pragt, der er bredt ud over hele himlen, om det forunderlige at Gud har gjort mennesket kun lidt ringere end Gud. Om verdens vidunderlige vrimmel af dyr, fugle og fisk. Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Hvorfor siger vi ikke sådan hver morgen når vi står op? Vi BURDE bryde ud i jubel hver morgen over den nye dag med alle dens muligheder. Vi burde som små børn nysgerrige og glade udbryde: Gad vide hvad der skal ske i dag. Vi burde gå i kødet på dagen, som Benny Andersen udtrykker det: BIDE LIVET I LÅRET, tage en kæmpe luns hver dag. I stedet ser vi alt for ofte kun de sure pligter og dagen som noget, der skal overstås. Verden er affortryllet for vores voksne blik at se. Vores nysgerrighed slukket. Og vores optimisme og godtroenhed er slidt i stykker og afløst af resignation og mistro. Der truer os i tiden en ond usynlig magt: vor egen sikre viden, som sprængte med foragt den skænkede natur og nedskrev Adams billed til skyggen på en mur Sådan skriver Ole Wiwel i en sang ved navn Der truer os i tiden Hvor frygtelig sørgeligt hvis vores indre Adam, vores indre barn kun er tilbage som en skygge på en mur. For det er jo sandt: Kun den, der tager imod Guds rige som et lille barn, kommer ind i det. Vi voksne er nemlig desværre alt for ofte totalt lukkede for hvori Guds rige består, vi sanser det ganske simpelt ikke længere. Og det gør os så uendeligt fattige. Ole Wiwel fortsætter: Før sang man roligt salmer i fattet tro på Gud. Men gammel enfold falmer som løv og slettes ud i denne jævndøgntid, hvor hjerterne er delte og med sig selv i strid. En frygt på vore øjne er lagt som ild og is. Afmægtige og nøgne vi ser vort livs forlis: vor jord forladt af sol, de stærke bjerge smuldret fra nedbrudt pol til pol Og dog er vi i live. Forpint samvittighed vil troligt hos os blive og nægte os vor fred. Men hjertet banker tungt og søger i sin feber mod håbets vendepunkt. I ordet overvintrer den sandhed, vi forlod, og ingen magt kan hindre den i at fæste rod selv i en fattig jord, hvor frøet som et under og skjult for alle gror. I ordet skabtes verden som kloderne i lys. I ordet skal vor færden fra dag til dag fornys, så vi alligevel får ærligt mod til sammen at vedgå arv og gæld. En Adam i os alle hver stormfuld jævndøgnstid kan høre nogen kalde langmodig, trofast, blid: Mit barn, mit barn, giv agt alt er igen uprøvet i dine hænder lagt. Så er der måske alligevel håb. For hver dag fødes nye børn, der endnu er uspolerede og forundringsparate. Og hver dag bliver verden atter 6

7 lagt åben og uprøvet i hænderne på os. Og hvis vi vil lade vores indre Adam lytte, kan han høre Guds kalden: Mit barn, mit barn, giv agt alt er igen uprøvet i dine hænder lagt. I ordet overvintrer den sandhed, vi forlod. Og deri er der håb. Og hvis vi kan finde vores eget indre barn, vores indre Adam, så kan han høre ordet, der som et under vil kunne gro lige så langsomt i os. Det ord i hvilket verden skabtes og skabes. Det ord, som er Kristus. Og den usynlige Guds billede her i verden vil kunne anes af os, der ellers er blindede af forudindtagethed og af den frygt, der har lagt sig over vores øjne som ild og is. Kristus er den usynlige Guds billede, al skabningens førstefødte ved ham og til ham er alting skabt og alt består ved ham. Her er der jo en kæmpetrøst for den, som kan høre det. Det er jo i virkeligheden et svar på mit barnebarns barnlige spørgsmål, om der er badestrande i Guds rige: JA selvfølgelig, for Gud er god, han har skabt alt og ved ham består alt godt. Jesus var med ved verdens skabelse, og er i verden og opretholder den, og vil være også der, hvor vi skal være når vi ikke længere skal være her. Det kan kun fattes i enfoldighed, aldrig med fornuft og forstand. Derfor mister vi evnen til at fatte det allerstørste efterhånden som vi vokser op. Og derfor er vores hjerter delte og med sig selv i strid. Derfor er vi forpinte i angst og afmægtighed, og ser vores liv forlise. Men netop også derfor banker hjertet tungt og søger i sin feber til sidst mod håbets vendepunkt. Og når vi kommer dertil, at vi ikke kan andet end håbe, da vil vi måske svagt kunne begynde at ane den sandhed, vi forlod, og ingen magt kan hindre den i at fæste rod selv i vores fattige jord. Her vil frøet som et under, skjult for al forstand, kunne vokse og gro i os. Så længe der er liv, er der håb, siger man. Så længe vi lever har vi muligheden for at genfinde vores indre Adam og lade ham lytte til Guds kalden. Så måske jeg skal æde mine ord og alligevel sige, at på VISSE punkter er det nu meget godt hvis vi vil være lidt forandringsparate. I hvert fald hvis det betyder, at vi kan forandre os hen til atter at blive FORUNDRINGSPARATE Vibe 7

8 Stå fast i storm Stormen Gorm rasede søndag 29. november over landet. Den fældede et par træer ved Todbjerg Forsamlingshus. Et stort, flot fyrretræ ved vores sommerhus tog en halv carport med i faldet. Årsag: rødderne var ikke stærke nok. Medierne var op til jul fyldt med kommentarer til folkeafstemningen 3. december. Afstemningen efterlod en splittet og forvirret befolkning. Mange er i dag stadig i tvivl: Satte vi vores X det rigtige sted. NEJ et blev kun en anelse større end JA-siden. Mange sagde JA til fordelene ved det europæiske fællesskab. Lidt flere gik ind for et NEJ til at betale fællesskabets pris. Inspireret af psykolog Svend Brinkmans bog Stå fast sender tidligere biskop over Ribe Stift cand.theol. Elisabeth Dons Christensen, os højt op i rummet i et debatindlæg i JyllandsPosten den 13. december. Fra højderne viser hun et samlet billede af det europæiske kultur-fællesskab, vi alle har været en del af de sidste år. Ligesom astronaut Andreas Mogensen fra 417 km højde kunne se Europa i et samlet billede, formår Elisabeth Dons Christensen på samme måde at sende os op i et kultur-kredsløb, hvorfra vi kan se os viden om, så vi kan danne os et indtryk af, hvordan hele det europæiske hus hænger sammen. At have viden og være videnskabelig uddannet kommer af at kunne se viden om. Den viden må vi mere jordnære støtte os til i vores daglige beslutninger. Ligesom orkanen Gorm gav os en mærkbar lektion i hvad der sker, hvis træerne ikke står fast med deres rødder, viser mediernes nyhedsorkan, hvordan vore kulturelle rødder bliver udfordret, når det fyger om ørerne på os med alverdens krisetegn som flygtningekrise, terrortrussel, krig, klimakrise eller ændringer i fundamentet på vores danske velfærdssamfund. Det store problem for politikerne er, siger den tidligere Ribe-biskop, at de ikke mere synes at kunne levere varen: tryghed, velfærd og velstand. Måske ligger årsagen til det rungende NEJ i, at hele den globale verden vælter ind over os og truer os i vores individualiserede rodløshed. Hvordan skulle vi også få fast grund under fødderne, hvis vi mangler viden om det grundlag, som vores kultur og samfundsform har hvilet på gennem de seneste år? 8

9 Fra Mårup Kirke, Vestjylland. Den gamle hvidtjørn står for vestkystens mange storme, selv om den har sine rødder i sand. Rødderne er forankret dybt nede. (Foto: Arne Illeborg) Vi skriver nu Det er tid at nytænke, for 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad under overskriften RETHINK. Samme år skal vi fejre, at Luther for 500 år siden nytænkte og reformerede store dele af vores kristne tænkning i Europa. Her henviser Elisabeth Dons Christensen til, hvordan historieundervisningen i folkeskole- og gymnasier de sidste år har fokuseret på nutidsproblemer i en sådan grad, at de store overblik, der giver mulighed for perspektiver, er svundet kraftigt ind. Elisabeth Dons Christensen har ud over stillingen som biskop i Ribe også været formand for værdikommissionen, og har 2006 udgivet bogen Det sårbare samliv. En overskrift denne artikel også kunne have båret. Hvem har indført, at undervisningen i kristendom og religion er blevet til en sølle time om ugen i folkeskolen siden 1975? Hvem har lige lavet en læreruddannelsesreform, hvor viden om kristendommen og den eksistenstænkning, som er formet efter den, er blevet en by i Rusland? Arne Illeborg 9

10 Foredrag om depression ved Lisbeth Hvid Den 9. marts 2016 kl i Todbjerg Sognegård Lisbeth Hvid fortæller om sit liv med depression på godt og ondt. Om skilsmisse, mistet kontakt med barn, det at være pårørende og datter til en mor med depression og at rejse sig og komme videre i livet. Nøgleordene for foredraget er: Accept, selverkendelse, recovery (at komme sig), tabu og afmægtighed. Vi serverer kaffe og kage Alle er velkomne, der er gratis adgang. Menighedsrådets aktivitetsudvalg 10

11 Langfredag i Todbjerg Kirke Traditionen tro holder vi fælles langfredags-musik-gudstjeneste med Skejby-Lisbjerg. I år er det vores tur, og gudstjenesten finder sted i Todbjerg Kirke den 25. marts kl Det vil blive en liturgisk gudstjeneste med læsninger afløst af musikalske indslag ved Jens Frederik Schjødt og Henrik Husum på hhv. orgel/ klaver og obo. Vel mødt Vibe Påske for børn i Todbjerg Kirke Søndag den 20. marts, palmesøndag, holder vi børnegudstjeneste i Todbjerg Kirke kl Palmesøndag er optakten til påsken og vi skal høre påskefortællinger for børn og synge børnevenlige salmer. Der vil garanteret være lækker musik fra Bigbandet og vores Spirekor. Og efter gudstjenesten er der påskeæggejagt på det grønne område. Vi håber Påskeharen har været forbi. Der vil også blive budt på lidt at gumle på og en kop kaffe til de voksne og saftevand til børnene. Kh. Vibe 11

12 Kreativ kvindekomsammen Jeg kunne godt tænke mig at lave et par hyggelige stunder for alle kvinderne i sognet. Den sidste tirsdag i måneden, hver anden måned fra klokken Hvor kvinderne kunne tage deres små kreative sysler med. Det kunne være strikketøj, sytøj, papirklip, hækling eller hvad man nu har af interesser. Så kunne man måske inspirere hinanden eller komme med gode råd, samt få hygget lidt og lært nogle nye mennesker at kende. Vi mødes første gang den 29. marts og igen 31. maj i sognegården i Todbjerg. Venlig hilsen Karina Brøgger Udflugt Kristi himmelfartsdag 5. maj Traditionen tro tager vi på udflugt Kr. himmelfartsdag og går i kirke et andet sted. Hvor vi skal i kirke og hvor vi skal spise i år, er i skriv ende stund ikke fastlagt, men hold øje med dagspressen. Det koster 100 kr. at være med. Prisen dækker bus, mad og et glas vin eller en øl/vand. Det er først til mølle og sidste frist for tilmelding er 20. april. Tilmelding kan ske til Vibe på tlf

13 Originale singer-/songwritere i Mejlby Kirke Søndag den 3. april kl får vi besøg af to unge, talentfulde singer-/songwritere i Mejlby Kirke Vera Løvø Giver og Sidsel Høgsberg Holm, født 1991 og Vera og Sidsel har altid formået at tryllebinde publikum med deres lavmælte, melankolske og forfinede sange, ledsaget af guitar, klaver og banjo. Vi skal høre et udvalg af otte års sangskrivning. Af musikalske inspirationskilder gennem tiden kan nævnes singer/songwriter Tina Dickow, Eivør og Kings of Convenience. Visionen for musikprojektet er ikke at gøre en levevej af musikken. Derimod er håbet at kunne røre, skabe nærvær og vække eftertænksomhed hos lytterne. Og man kan opleve et instrument som banjoen i en sjælden og overraskende rolle. Når der ikke musiceres studerer Vera retorik ved Københavns Universitet og Sidsel lingvistik ved Aarhus Universitet. De bor begge i Aarhus. Se evt et klip her: watch?v=wi1vw9coutg 13

14 Rytmisk gudstjeneste i Todbjerg Kirke Søndag den 29. maj slår vi dørene op for endnu en rytmisk gudstjeneste. Denne gang i Todbjerg Kirke den 29. maj kl Ligesom sidst vil Todbjerg-trioen bestående af Karina Brøgger, Kristian Giver og Sune Liisberg stå for musikken til salmerne. Efter gudstjenesten vil der være en sandwich og en kold sodavand eller øl i våbenhuset. Vel mødt Vibe Gospelkoret Gospelkoret er startet på forårssæsonen. Vi øver hver 14. dag om onsdagen i ulige uger og det foregår i Todbjerg Sognegård kl Gospel giver energi og glæde! Har du lyst til at være med, er du meget velkommen! Vi mangler især tenor og bas stemmer. Korleder er Maria Norby (Se mere info om Maria på hjemmesiden). Vi har 9 øve aftner her i foråret, 20/1, 3/2, 17/2, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5 samt gospelgudstjeneste 8/ Ta selv en vandflaske og kaffe/ te med til pausen! Mvh. Todbjerg-Mejlby Menighedsråd by-pastorat.dk Kontaktperson: Karin Fonnesbæk Madsen Tlf

15 Mejlby Forsamlingshus Mejlby Amatør Teater Forening (M.A.T.F.) præsenterer dilettant stykket Koks og Kæberaslere i kolonihaveforeningen i Mejlby forsamlingshus foråret Familieforestilling Fredag den 11. marts 2016 kl døren åbnes kl Efter stykket serveres der et stjerneskud, øl/vand & og et glas vin kan købes. Voksne 80,- Børn 50,- Festforestilling Lørdag den 12. marts 2016 kl døren åbnes kl Der serveres Ta selv buffet inden stykket, øl/vand, vin og diverse lokale drinks kan købes. Buffet, dilettant og dans pris kr. 200,- adgang min. 18 år. Evt. bordreservation kontakt venligst Ole på mb. Tlf Billetter kan købes i Brugsen Mejlby fra den 1. februar 2016 til den 5. marts Husk at medlemskab af M.A.T.F. skal tegnes af alle over 18 år, pris 10,- for Fællesspisning den 28. april klokken Fællesspisning den 21. juni klokken Sommerafslutning Tilmelding: / Henrik på evt. sms. Husk antal voksne og børn (til og med 12 år.) Torsdag den 19. maj klokken afholdes der generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag fra andelshaverne til behandling skal indgives skriftligt til formanden og være denne i hænde senest den 1. april. på mejlbyforsam 15

16 Nyt fra Egnsarkivet Nyt Håruphæfte på gaden. Åbent Hus om skolerne Egnsarkivet holder sit årlige ÅBENT HUS arrangement torsdag, den 26. maj Emnet i år bliver Skolerne i området. Alle er velkomne til at kigge ind. Udstilling på Aarhus Rådhus Aarhus Rådhus bliver 75 år i Dette fejres bl.a. ved en plakatudstilling i Rådhushallen, hvor Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv deltager med en plakat også her med skolerne i vores område som emne. Udstillingen åbner først i april og er åben for alle. 16

17 TMIF HÅNDBOLD Indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 23. maj 2016 kl i Hårup hallens kantine Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3 a. Forelæggelse af revideret regnskab b. Forelæggelse af budget 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent a. Valg af bestyrelse i henhold til 4 b. Valg af suppleanter c. Valg af 2 revisorer 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Gert Bjerregaard i hænde senest 7 dage før på mailadresse: Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille traktement. Vel mødt Bestyrelsen i TMIF håndbold 17

18 Todbjerg forsamlingshus TAKKER alle vores sponsorer til årets julebanko Houlberg & Wittrup Randers Skader vognmandforetning dyretransport Voldum TRIFF Hornslet Ellen Sørensen Tømrerfirmaet Henning Jensen Lykke`s blomster Lindå Annette Danielsen Salon Gitte Elev Klinik for fodterapi V/Jytte Bjerregård Anlægsgartner Erik Kold Småkageriet V/Dinna Herstmar Frisør Birgitte Solhøj Handywoman2woman Flemming Mogensen Mejlby Autoværksted KR EL-Teknik V/Karsten Reifenstein Smedefirmaet Henrik Sørensen Oplev parken, Bendstrup Jasa company V/Søren Madsen Haumann vvs Salon Reykjavik Bettina Zedelfune Classica House Birgit Bisgaard Hårup fodterapi V/Agnes Balle Hårup dækservice Rema 1000, Trige Daglig brugsen Hjortshøj Traktor &Høstspecialisten, Grundfør Bageren Lystrup Slagteren, Lystrup Kiwi, Løgten Bo Grønt havecenter Skæring Plantorama, Skæring Nordsjø Ide&design, Lystrup Lystrup apotek Danske bank, Egå Farmshop, Egå Vineriet V/Peder bork Peter Boller Spørring Planteskole Daglig brugsen, Mejlby Super brugsen, Lystrup Lystrup cykelhandel Jørgen og Kirsten Hansen S.F.K. food Regnskabskonsulent Ib Sørensen Den gule gård, Grøttrup Todbjerg hus Sallys auto MB-Anlæg V/Mogens Brix Lindå Balle maskinstation Hjortshøj tømrer og snekerforetning V/Hans Pedersen Vestergaard og Overgaard Specialkøbmand V/Anne Dorthe Pedersen Main House musik Slagter Lund Sam Pizza Kristineborg, Hjortshøj Frisør Fasson Lystrup Profiloptik Lystrup Alstrup Transport Bøssemager Nystrøm & Krabbe Grejbiksen Rodhe autoteknik Bygma, Risskov Optimera, Løgten Daglig brugsen Skødstrup Thaimasse v/gunvor Schmidt 18

19 Hvor er den nærmeste? Bedemand Rosenholm Begravelsesforretning Tingvej 23, 8543 Hornslet tlf / Kronjyllands Begravelsesforretning Kim Lauritzen. Byvej 15, 8543 Hornslet tlf Blomster Lykke Blomster, Lindå, tlf Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker Blomster, brugskunst m.m.: Hanne Utoft, Mejlbyvej 648, tlf Alt i blomster og plantestyling, brugskunst, delikatesser, kaffe, te, gaveartikler og meget mere. Åbent: tirs., ons. og fredag kl Hanneutoft.dk Bygningsingeniør/tømrer Tosti Engineering v/jan Tosti, Mejlbyvej 687, Mejlby, tlf mail: Se mere på Dagli Brugsen Mejlbyvej 683, tlf Computerhjælp idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup tlf Elektriker KR El-Teknik v/karsten Reifenstein Balshøje 8, Bendstrup, tlf Fodklinik Klinik for fodterapi v/jytte Bjerregaard, Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige, tlf Frisør Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup tlf Frisør Solhøj v/birgitte Solhøj Esbenvej 2, Bendstrup tlf Gas- og vandmester (aut.) Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg, tlf / Idrætsforening Todbjerg-Mejlby Idrætsforening Se mere på Klinik for hud- og fodpleje v/agnes Balle Christensen Mejlbyvej 642, Hårup, tlf Lægeeks. kosmetolog/fodplejer Kloakmester Thomik v/michael Mikkelsen, Lindå Hede 12, Lindå, 8543 Hornslet, tlf Musikskole MainHouse Music Musikskole Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj tlf Undervisning i Guitar, Trommer og bas For børn og voksne i alle aldre nybegyndere såvel som øvede. Thaimassør og psykoterapeut Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby tlf Tømrer Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S Risvangsvej 27, Hårup tlf / Tømrer og snedker Jensen og Jørgensen A/S, v/eik Jensen Mejlbyvej 679, tlf Træværksted Præstemarkens Træværksted v/peter Boller Præstemarken 5, Todbjerg, tlf VVS- og blikkenslager Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv Vi anbefaler hent app en KIRKEKALENDER og følg med i vores gudstjenester og arrangementer i sognene. 19

20 Gudstjenester Todbjerg Mejlby Søndag den 6. marts, Midfaste 9.30 Vibe Vibe Søndag den 13. marts, Mariæ bebudelse Torben ingen Søndag den 20. marts, Palmesøndag Vibe ingen Påske for børn Torsdag den 24. marts, Skærtorsdag ingen Vibe Fredag den 25. marts, Langfredag Fælles musikgudstjeneste i Todbjerg kl. 16 Søndag den 27. marts, Påskedag 9.30 Vibe Vibe Mandag den 28. marts, 2. påskedag Torben ingen Søndag den 3. april, 1. søndag efter påske ingen 9.30 Vibe Søndag den 10. april, 2. søndag efter påske Vibe ingen Søndag den 17. april, 3. søndag efter påske 9.30 Vibe Vibe Fredag den 22. april, Bededag ingen 9.30 Vibe Søndag den 24. april, 4. søndag efter påske Vibe 9.30 Vibe Lørdag den 30. april Konfirmation Søndag den 1. maj, 5. søndag efter påske Konfirmation Torsdag den 5. maj, Kristi himmelfart Søndag den 8. maj, 6. søndag efter påske ingen Vibe Konfirmation Udflugt Vibe Gospelgudstjeneste Vibe Konfirmation ingen Søndag den 15. maj, Pinsedag Vibe 9.30 Vibe Mandag den 16. maj, 2. pinsedag Fælles friluftsgudstjeneste i Elsted Søndag den 22. maj, Trinitatis ingen Torben Søndag den 29. maj, 1. søndag efter trinitatis Vibe ingen Rytmisk Søndag den 5. juni, 2. søndag efter trinitatis 9.30 Vibe Vibe Søndag den 12. juni, 3. søndag efter trinitatis Vibe 9.30 Vibe Alle menighedsrådsmøder foregår i sognegården, og er offentlige. Alle er velkomne. Vi giver kaffe. 30. marts 2016 kl , 20. april 2016 kl & 19. maj 2016 kl

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet...

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Todbjerg-Mejlby Sogneblad 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 11. NOVEMBER 2014. 39. ÅRGANG MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Læs inde i bladet... Adventskoncerter i Todbjerg og

Læs mere

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Konfirmandindskrivning. Gospelgudstjeneste. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Lisbjerg. Gadevandring i Bendstrup

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Konfirmandindskrivning. Gospelgudstjeneste. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Lisbjerg. Gadevandring i Bendstrup 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 6/7. JUNI/JULI 2014. 39. ÅRGANG Læs inde i bladet... Konfirmandindskrivning MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Gospelgudstjeneste Friluftsgudstjeneste

Læs mere

SOGNEBLAD. Todbjerg og Mejlby kirker

SOGNEBLAD. Todbjerg og Mejlby kirker SOGNEBLAD Todbjerg og Mejlby kirker nr. 2 juni-juli-august 2016 KIRKELIGT ANSATTE MEJLBY KIRKE: Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj mejlbykirke@live.dk Graver: Søren Villesen, 22 88 88 76 Gravermedhjælper: Ronni

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Høstgudstjenester og svampeudflugt. Gospelkoret starter igen efter ferien. Byvandring i Bendstrup

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Høstgudstjenester og svampeudflugt. Gospelkoret starter igen efter ferien. Byvandring i Bendstrup 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 8. AUGUST 2014. 39. ÅRGANG MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Læs inde i bladet... Høstgudstjenester og svampeudflugt Gospelkoret starter igen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28 1 25. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 17. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 732/4324/574/338//273/439/319/279 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Det er blevet meget mere efterår og

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

25 årgang nummmer 2 1. juni 2014. Bladets indhold. I kirkerne. Broen side 11

25 årgang nummmer 2 1. juni 2014. Bladets indhold. I kirkerne. Broen side 11 25 årgang nummmer 2 1. juni 2014 Side 2 konfirmation 2015 Side 3 Kirkelig Vejviser Side 4 Kirkecafe og udflugter Side 5 Pinsedag og Sct. Hansaften Side 6 og7 Gudstjenester og aktiviteter I kirkerne Bladets

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Men også den tænker, som brugte det meste af sit korte voksenliv på at filosofere over, hvad det vil sige at være et menneske og leve i

Men også den tænker, som brugte det meste af sit korte voksenliv på at filosofere over, hvad det vil sige at være et menneske og leve i Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 5. maj 2013 kl. 10.00 5. søndag efter påske Johannes 16, 23b-28 Salmer: 408-218-674,1+2+7 367 588-722 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752.

Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752. 1 Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Så blev det februar og farven

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

Men Zakæus var jo ikke just en forfulgt. uskyldighed. Han var overtolder og som sådan en. Han er udenfor, den gode Zakæus.

Men Zakæus var jo ikke just en forfulgt. uskyldighed. Han var overtolder og som sådan en. Han er udenfor, den gode Zakæus. 7.s.e.trin. 14.7.2013. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 29 Spænd over os, 163 Fugle han rede, 365 Guds kærlighed, 748 Nu vågne. Altergang: Musik. Dåb: 674 Sov sødt, v.1-3+7. Gråbrødre 17: 392 Himlene

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Jagt-gudstjeneste i Mejlby kirke. Nielsens Blæserkvintet i Todbjerg. Adventskoncert med Aarhus Pigekor

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Jagt-gudstjeneste i Mejlby kirke. Nielsens Blæserkvintet i Todbjerg. Adventskoncert med Aarhus Pigekor 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 10. OKTOBER 2015. 40. ÅRGANG MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Læs inde i bladet... Jagt-gudstjeneste i Mejlby kirke Nielsens Blæserkvintet

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2016

Nyhedsbrev uge 14 2016 Nyhedsbrev uge 14 2016 Side 1 God weekend Side 7 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 8-11 Børnehaven Side 3 Generalforsamling Side 12-13 Vuggestue Side 4-5 Generalforsamling, Side 14 Kalender, rengøring &

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige 1 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så

Læs mere

SOGNE BLADET Læs inde i bladet...

SOGNE BLADET Læs inde i bladet... 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 5. MAJ 2015. 40. ÅRGANG MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Læs inde i bladet... Seje pilgrimskonfirmander Minikonfirmanderne Friluftsgudstjeneste

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen 1. trin. II 29. maj 2016 Toreby 9, Sundkirken 10 Salmer: 806 Nu er det Åndens Vågn op 745 30 Op, alle folk 30 555 Jeg ved et 672 Jeg ved på hvem O kristelighed 321 358 Lad dit rige 724 Solen stråler Jesus

Læs mere