ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR LANDBRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG"

Transkript

1 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr Se også de øvrige vejledninger vedr. LOFE under Hjælp/Indhold Sidst revideret

2 INDHOLD Indhold Indledning 2 CVR-nr. og samarbejdspartnere 3 Oplysning om samarbejdspartnere er flyttet til hjemmesiden 3 Standardfinansiering 4 Frivillighed om annoncering med standardfinansiering 4 Beregning 6 Overtagelse af lån og advokatsalær 6 Ansvarlig mægler 7 Aktive sager og hver ny sag, der indgås formidlingsaftale på, skal have en ansvarlig mægler 7 Se hvilke sager, du er ansvarlig mægler på, og send mail/brev til sælgerne 8 Nyt i sagsregistreringen 9 Særlige beløb 9 Ejerudgifter 9 Forbrugsafhængige udgifter 0 Fuldmagter 0 Formidlingsaftale Nye krav til udfyldelse Købsaftale fuldmagt 3 Købsaftalens afsnit 0 vedr. NEM-id/Fuldmagter. 3 Processtyring 4 Tilrettet Købsfase 4 Breve 4 FAQ 5 Hvordan fjerner jeg standardfinansiering fra salgsopstillingen 5

3 INDLEDNING LOFE204 indeholder i hovedtræk flg. emner: Annoncering med standardfinansiering bliver frivillig. Brutto og netto på standardfinansiering bliver alene for finansieringen, dvs. ekskl. Ejerudgifter mv. Ejerudgift pr. måned (inkl. ejendomsværdiskat mv.) skal fremover oplyses i annoncering mv. Finansiering (ud over standardfinansiering) forbydes og fjernes dermed fra udskrifter mv. sammen med honorar for finansiel rådgivning. Varmeudgift skal oplyses på baggrund af energimærket, hvis et sådant findes Vederlag, ydelser, salgsomkostninger mv. er fremover forenklet til Vederlag og udlæg med øget krav om oplysning vedr. betaling mv. Se særskilt vejledning herom. Nye formidlingsaftaler skal have oplysning om forventet salgstid etc. Sager skal påføres en ansvarlig mægler, der er uddannet ejendomsmægler. Dette skal du være opmærksom på: Har du egen hjemmeside, skal du selv tage hånd om at få denne tilrettet til LOFE204 (C&B Webkoncept tilretter vi). Vær opmærksom på, at når din hjemmeside opdateres til at vise sager efter de nye annonceringsregler, skal de sendes hurtigst muligt derefter for at blive vist korrekt. Kig personbasen igennem og fjern ordet Statsautoriseret, hvis det er brugt som titel på systembrugere. Har du egne dokumenter, der påvirkes af LOFE204, skal du selv tage hånd om at få tilrettet disse. Der skal påregnes tilretning af salgsaktive sager og standardsager, der kopieres fra ved oprettelse af nye sager. Boliglandbrug kategori 8 Der henvises til de generelle informationer om ændringer og vederlag i forbindelse med LOFE pr Kategorien benytter udelukkende DE-formularer Landbrug kategori 9 Kategorien dækker såvel boliglandbrug under LOFE, men uden forbrugerbeskyttelse og fortrydelsesret, og produktionslandbrug udenfor LOFE. Informationerne i denne vejledning tager udgangspunkt i ejendomme under LOFE, men er samtidig suppleret med ændringer for ejendomme udenfor LOFE. 2

4 CVR-NR. OG SAMARBEJDSPARTNERE Oplysning om samarbejdspartnere er flyttet til hjemmesiden Hvis du er bruger af C&B webkoncept, vil vi automatisk overføre dit CVR-nr. og dine samarbejdspartnere til din hjemmeside. Oplysningerne tages herfra: : Vælg Faste oplysninger. 2: Vælg Egne. 2 Find din forretning i listen og tryk Rediger. Kontrollér CVR-nr. : Tryk nu på Forretnings-ikonet 2: Vælg Samarbejdspartnere og kontrollér, at oplysningerne er dem, du ønsker at sende til hjemmesiden. 2 3

5 STANDARDFINANSIERING Frivillighed om annoncering med standardfinansiering Standardfinansieringen består med følgende ændringer: Brutto og Netto er nu uden ejerudgifter og indeholder alene ydelsen på finansieringen. Realkreditdelen er nu et vejet gennemsnit fra hhv. BRF, Nordea, Nykredit/Totalkredit og RD på flg. punkter: Kurtage (0,8), gebyr til realkreditinstitut (2.625,-), tinglysningsekspedition mv. (2.908,-) og bidragsprocent (0,65). Restfinansieringen er nu baseret på den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Stiftelseomk. for banklån=2093+%*udbetalt beløb+ tinglysningsafgifter til staten. Andelsboliger kan ikke længere annonceres med standardfinansiering, jf. LOFE204. Du bestemmer nu selv, om du vil annoncere med standardfinansiering. Fravalg kan markeres under Opsætning/Beregning/Standardfinansiering (tryk på kuglepennen). : Markering i Medtag ikke på internet vil for fremtidige afsendelser af sager til internettet fjerne brt/nt. (forudsat at din hjemmeside håndterer dette). Markering i Medtag ikke i udskrifter vil fjerne brt/nt i udskrifter leveret af C&B Systemer. 2: Vælg Kopier til alle kategorier, hvis oplysningen skal overføres til alle Ejerboligkategorier (og landbrug, hvis denne haves). Hvis ikke, skal du tilrette de ønskede. 2 4

6 : Hvis der under opsætning ikke er foretaget begge fravalg, kan der på den enkelte sag under Beregning/Standardfinansiering markeres, at standardfinansiering ikke skal anvendes, hvorved sagen ikke vil blive annonceret/udskrevet med standardfinansiering. 5

7 BEREGNING Overtagelse af lån og advokatsalær Beregningsbilledets funktioner er med LOFE blevet væsentligt begrænset på ejerboliger og på landbrugssager. Billedet består indtil videre i sin gamle form til køberrådgivning og finansiering af ejendomme, der ikke er omfattet af LOFE (Erhvervsejendomme og produktionslandbrug). Salærregel til dækning af advokatens salær er nu den eneste måde at påvirke købers kontantbehov i salgsopstillingen. (Det kan ikke længere afviges på den enkelte sag). På boliglandbrugssager håndteres kontanthandler og handler med overtagelse af eksisterende lån og udbetaling for resten. Dette håndteres som vist nedenfor, og Bilag om finansiering kan udskrives i denne situation. På produktionslandbrug kan tillige beregnes med nye prioriteter. : Hvis et lån skal overtages, fjernes markering. 2: Sæt markering her, indtast i udbetaling samme beløb som kontantprisen og tryk på Beregning. Du har nu en kontantpris og en udbetaling, der passer med kontantprisen fratrukket kontantværdien af overtagne lån. 3: Advokatsalær-regel indsættes her

8 ANSVARLIG MÆGLER Aktive sager og hver ny sag, der indgås formidlingsaftale på, skal have en ansvarlig mægler Ejendomsmæglerrollen er nu delt op i hhv. mægler og ansvarlig mægler. Mægler indgår som hidtil og Ansvarlig mægler fremgå bl.a. i formidlingsaftalen og salgsopstillingen. Vi har i samme anledning omdøbt den interne systembetegnelse for andre roller til sagskoordinator, førsalg/eftersalg og kommissionerende/sælgende mægler : Ansvarlig mægler indsættes her. 7

9 Se hvilke sager, du er ansvarlig mægler på, og send mail/brev til sælgerne Jf. LOFE skal du orientere dine sælgere om, hvem der er ansvarlig mægler på deres sag. Dette kan gøres således: På dig selv (i personbasen) kan du se, hvilke sager du har hvilken rolle på. Hvis du søger på ansvarlig, vil du få vist alle de sager, som du har sat dig selv ind på. C&B har skrevet et brev, der orienterer sælgerne om, at du er ansvarlig mægler. Markér alle (Ctrl+A) eller blot de ønskede sager (hold Ctrl nede og klik på det). Vælg Udskriv. Vælg Rediger i næste billede for at se mailen på skærmen. Sender du til mange og ønsker mails sendt direkte uden at blive vist enkeltvis, vælges Udskriv Word dok. Med standardvalg/send mail. I listen over breve kan du søge på ordet Ansvarlig og på den måde finde brevet. 8

10 NYT I SAGSREGISTRERINGEN Særlige beløb Det er ikke længere muligt at påvirke brutto og netto, da disse er udgået. Berigtigelsesomkostninger (sælger) kan Overføres ved at trykke på Overfør gamle. NB! Da salgsbudgettet nu kræver specifikation af moms, skal alle beløb gennemgås. Som udgangspunkt er alle beløb sat til Inkl. moms efter opdateringen. Beløb, der er anslået, skal markeres i salgsbudgettet og dermed også i dette billede. Ejerudgifter Hvis der på skærmbilledet Ejendommen er sat flueben ud for Handlen er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom indsættes nyt felt på skærmbilledet til Ejendomsværdiskat. Dette felt udgår ved produktionslandbrug. 9

11 Forbrugsafhængige udgifter Boliglandbrug: Der skal fremover alene oplyses varmeudgiften samt årstal for denne i salgsopstillingen, og tallene skal tages fra Energimærket, hvis et sådant foreligger. NB! Efter opdateringen er alle sager under Oplysninger stammer fra sat til Energimærke. Produktionslandbrug: Varmeudgiften udskrives ikke som for boliglandbrug, men i stedet fra registreringsfelterne anført som Forbrugsafhængige udgifter / produktionslandbrug. Frit tekstfelt udskrives i salgsopstil-lingerne til såvel boliglandbrug som produktionslandbrug. Fuldmagter Hvis et dokument med underskriftslinjer udskrives, er det muligt at angive, om der underskrives via fuldmagt. Dette registreres på sidste skærmbillede i sagsregistreringen fsva. sælgere og sidste skærmbillede i købsaftalen fsva. køberne. 0

12 FORMIDLINGSAFTALE Nye krav til udfyldelse Formidlingsaftaler boliglandbrug, DE-formular skal nu bl.a. indeholde oplysning om forventet salgstid. For produktionslandbrug er registreringen frivillig. : Bemærk nye felter/oplysninger under formidlingsaftale Produktionslandbrug: Sælgers ønsker til overtagelsesdag er flyttet til dette skærmbillede nederst (fra skærmbilledet Handelsomkostninger) : Under betalingsbetingelser kan der vælges mellem faste tekster, standardtekster fra Faste oplysninger eller afvigelse af disse på den enkelte sag.

13 Egne standardtekster til formidlingsaftalens betalingsbetingelser kan laves generelt, så alle sager ajourføres ved ændring (medmindre dette er fravalgt på sagen). Dette gøres ved at vælge Faste oplysninger, klikke på forretningsikonet og vælge Betalingsbetingelser, faktura mm. 2

14 KØBSAFTALE FULDMAGT Købsaftalens afsnit 0 vedr. NEM-id/Fuldmagter. Ja/nej styres af flueben i NemID på køber og sælger. : Hvis der IKKE er sat markering i NemID på hhv. køber eller sælger kan der laves fuldmagt. Fuldmagt registreres på sidste skærmbillede i sagsregistreringen fsva. sælgere og sidste skærmbillede i købsaftalen fsva. køberne. Her angives hvem der gives tinglysningsfuldmagt til, og om der laves papir eller digital fuldmagt. Skærmbilledet findes også på rådgivningsaftaler (oversigtsbilledet på Person). 3

15 PROCESSTYRING Tilrettet Købsfase Processtyringsplanerne er tilrettet således, at du nu kan vælge kontanthandel eller gældsovertagelse. Finansieret handel er fjernet. Breve Købsfasebreve, der har henvisninger til formidlingsaftale, købsaftale etc., har nu været gennem professionelle tekstforfattere og tilrettet således, at de er tidsvarende i sprog og grammatik. Endvidere henvises der nu i brevene til afsnit i de nye formularer. I skal derfor være særligt opmærksomme på, at sager hvor der ER indgået en købsaftale på tidligere formularer, vil der i brevene fra processtyringen være henvisninger til de nye formularer. I må derfor manuelt tilrette mails/breve, inden de sendes til modtageren. 4

16 FAQ Hvordan fjerner jeg standardfinansiering fra salgsopstillingen Svar: Du kan fjerne standardfinansiering generelt for hhv. udskrifter og internetannoncering samt på den enkelte sag, hvis det ikke er fravalgt generelt. Læs mere herom i afsnittet Standardfinansiering. 5

17 C&B SYSTEMER A/S Helgeshøj Allé Taastrup Support Telefon: