K L E M Å. April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K L E M Å. April 2010"

Transkript

1 K L E M Å 2 April 2010

2

3 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St Haderslev Tlf Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni 2010 Udkommer i uge 33. Oplag ca. 200 eksemplarer. 4 gange årligt. Haderslev Handicap Idræt s bestyrelse Formand Kurt Koch Slagtergade 12 st. Th Haderslev Tlf Næstformand/ Bordtennis Lars Jørgensen Troldhøj Haderslev Tlf Bestyrelsesmedlem Carsten Nissen Fælleshave Haderslev Tlf / Boccia John Fogh Dyssebakken Vojens Tlf Svømning/ Sekretær Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, st 6100 Haderslev Tlf Børne/Familie idræt Allan Kristensen Starup Fjordvej Haderslev Tlf Suppleant Svend Andersen Aabenraavej Haderslev Tlf Suppleant Jacob Mørch Baldersvej Haderslev Tlf Afdelingsleder Hockey Jette Jakobsen Hertug Valdemarsvej 25, st 6100 Haderslev Tlf / Kasserer Hans Erik Mørch Baldersvej Haderslev Tlf Facts om Haderslev Handicap Idræt Vi er ca. 90 medlemmer, kontingent betales 2 gange årligt - marts og august. Voksne over 25 år - 250,- pr. halvår. Børn under 25 år - 150,- pr. halvår. 3

4 Referat af generalforsamling i H.H.I. Generalforsamlingen har fundet sted d. 9. marts I Haderslev Idrætscenter, 6100 Haderslev. Fremmødte 30 personer. Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent: Der blev fra bestyrelsens side forslået Søren E Olesen, som takkede ja. 2. Formanden fremlage foreningens beretning: 2009 har der været et meget højt aktivitetsniveau. Forenings julefrokost: D. 5. december blev der afholdt julefrokost på Vojens Bowling Center, hvor der var mødt 27 deltagere op. Aftenen forløb rigtig fint. Der blev lagt op til, hvad medlemmerne syntes om dette, der kom ingen kommentar. Forårsfest: På Familie & Firma Sports areal var der godt 25 personer, der deltog. Vejret var ikke med os, så vi måtte afholde dette indendørs. Bustur: I år 2009 blev der ikke arrangeret nogen bustur, da der ikke var tilslutning nok til en. Hvad syntes 4 medlemmerne? Der var livlig debat, Boccia: Der er p. t. 9 betalende bocciaspillere. De har været til mange stævner og medaljehøsten er næsten det samme som sidste år. Haderslev Handicap Idræt har afholdt et Forbundsmesterskab i Fjelstrup Hallen. Der blev vundet 1 guld, og 1 bronze ved stævnet. Bordtennis: Der har heller ikke i dette år været nogen aktivitet. Derfor tilbydes denne aktivitet ikke på nuværende tidspunkt. Familieidræt: Vi har 17 betalende medlemmer, hvilket betyder vi er mellem deltagere, når mange af familiemedlemmerne er med. Der er kommet 2 nye instruktører til. Det er Susanne Kaas Ebbesen og Mariane Kok Jensen. Vi forsøger hele tiden på at dygtiggøre vores instruktører, derfor har der også været nogle på kursus i denne sæson. Hockey: I januar fyldte vi 5 år, og der er kommet mange nye børn til. Vi er 21 betalende spillere. I hockey deltager man i 3 stævner, fra november til marts. I sæsonen 2009 vandt E-holdet Regionsmesterskabet og

5 gik videre til Forbundsmesterskabet, som de vandt guld ved. Vi har i år prøvet at indgå, et samarbejde med Vojens Hockeyafdeling, hvor de kommer og træner ved os en gang om måneden. Positivt fra begge klubber. Svømning: Ved den nye sæsonstart kom der nye livreddere til. Der blev i maj afholdt en Kajak dag, hvor man kunne prøve at sejle kajak i svømmehallen. Der har også været den traditionelle juleafslutning. Andre aktiviteter: Bowling har efterhånden været en aktivitet de seneste år på Vojens Bowling Center. Der har været gennemsnitligt personer, hvor der har været en deltagerbetaling på 50.- kr. Der undersøges, om aktiviteten kan flyttes til Haderslev Bowling Center. Der har været den succesfulde fastelavnsfest igen i år. Med den store opbakning, som der er, vil den blive gentaget næste år. Bestyrelsen henviste til, at hvis der er nogle, der er interesseret i fodbold, så henviser vi dem til Kolding, da vi ikke har denne aktivitet på nuværende tidspunkt. Synliggørelse: Haderslev Handicap Idræt har synliggjort sig en del via pressen også på skoler for handicappede. Det har gjort at medlemstallet har været nogenlunde konstant. Bestyrelsen håber at medlemstallet vil stige. Bestyrelsen vil gøre alt for, at få flere af de handicappede, som har lyst til at dyrke idræt. Foreningens 30 års jubilæum: Haderslev Handicap Idræt havde 30 års jubilæum i Dette måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Klem Å: Bladet Klem Å har eksisteret i mange år. Formålet er, at medlemmerne og annoncører får kendskab til, hvad der sker i foreningen, altså en synliggørelse og informationsformidling. Det er så en opfordre om, at såvel medlemmerne og bestyrelsen vil skrive noget mere til bladet. Hjemmesiden: Haderslev Handicap Idræts hjemmeside som bestyrelsesmedlem Carsten Nissen står for. Det er en god måde at synliggøre foreningen på. Økonomi: Foreningen har haft en del store udgifter i forbindelse med et stort aktivitetsniveau. Der forventes lige så stort aktivitetsniveau det kommende år. Bestyrelsen fremlægger en kontingentforhøjelse på et senere tidspunkt på dette møde. Bestyrelsen arbejder ligeledes på at arrangere et loppemarked, som kan være med til at tilføje økonomi til foreningen. Haderslev Kommune: Vi er som de fleste blevet bekendt med, at vi en stor kommune. Hvad vil dette inde- 5

6 6

7 bære for handicapidrætten? Handicapidrætsforeningerne i den nye Haderslev Kommune mødes 1 2 gange om året sammen med handicapidrætskonsulenten. Holdningen blandt handicapidrætsforeningerne er at fastholde deres aktiviteter som hidtil. På mødet i år 2009 blev der blandt andet drøftet muligheder for at lave en fælles PR-folde. Haderslev Idrætsråd er en sammenslutning af foreninger i Haderslev Kommune, hvor vi er medlem. I kommunen arbejdes der på en ny struktur, der indebærer, at Folkeoplysningsudvalget måske nedlægges, og overgår til Haderslev Idrætsråd. Dette er ikke ubetinget godt for idrætten. Afslutning: Alle foreningens aktiviteter er ikke i stand til at eksistere uden alle jer frivillige, derfor skal der lyde en stor tak til jer alle sammen. Jeg vil også gerne takke Svend Aage Jørgensen, som var villig til at overtage kassererposten i 2009 med hurtigt varsel. Der skal også lyde en tak til Haderslev Kommune, Haderslev Idrætsråd samt Folkeoplysningsudvalget. Meget tyder på, at de kommende år vil blive særdeles udfordrende for handicapidrætten. Med disse ord vil jeg gerne slutte min beretning med at udtrykke mit håb og ønske om, at Haderslev Handicap Idræt forsat må være en naturlig del af områdets samlede idrætsudbud i Haderslev Kommune. Kurt Koch Dirigenten overtager spørgsmål til formandens beretning: Kirsten Pedersen forespurgte, hvorfor skal man betaler for Forårsfesten, når man selv medbringer maden? Formanden forklarede, at der er en udgift i forbindelse med leje af huset. Jette Jakobsen fortalte, at man låner en målmand fra Vojens, og at hun tror på at E- og D-holdet går videre til Forbundsmesterskabet i Ålestrup i Nordjylland. Vedr. at bowling måske skal flytte til Haderslev Bowling Center, er der blevet undersøgt toiletforhold for kørestolsbrugere. Det er ingen hindring. Arne Refsgaard fortalte, den rampe man bruger er ikke godkendt, Lars Jørgensen fortalte, at det er bestyrelsen bekendt med. Hans Erik Mørch mente, at man skulle prøve et par gange og derefter tage stilling til, om vi kan bruge Haderslev Bowling Center. Svend Aage Jørgensen kommenterede hjemmesiden, og mente at man var for dårlig til at komme med materiale til den. Henrik Thomsen mente, at han ikke kunne havde forberedt sig bedre, hvis han havde fået tilsendt regnskabet. Allan Kristensen fortalte, at der i indkaldelsen 7

8 8

9 til generalforsamlingen stod, at man kunne bede om at få det tilsendt. 3. Indkomne forslag herunder kontingent: Der er ikke kommet nogen forslag. Bestyrelsen havde lagt forslag ind omkring kontingentforhøjelse. For medlemmer over 25 år kr. pr år Medlemmer. - under 25 år kr. pr år. Der var stor debat omkring dette. Hvad giver andre klubber både raske og handicappede. Bestyrelsen valgte at tage kontingentforhøjelsen op til afstemning. Resultatet blev 20 for og 12 imod. 4. Valg til bestyrelsen: På valg er: John Fogh/ Allan Kristensen og Maja Lunding. John og Allan er villige til genvalg. Maja ønsker derimod ikke genvalg. John og Allan genvalgtes, mens Hans Erik Mørch nyvalgtes. Valg af suppleanter på valg er: Svend Andersen og Jacob Mørch. Begge er villige til genvalg. Valg af revisor og revisorsuppleant på valg er: Arne Refsgaard og Søren E Olesen begge er villige til genvalg. Begge genvalgtes. Jette Jakobsen og Martin Jensen stillede op til valg af Suppleanter. Det blev til afstemning, hvor resultatet blev, at Svend Andersen og Jacob Mørch stadig blev i bestyrelsen. Formanden takkede af og ønskede alle tillykke med valget. Referatet er skrevet af Mogens Jensen 9

10 Tanker efter generalforsamlingen den 9. marts 2010 Tirsdag den 9. marts 2010 afviklede Haderslev Handicap Idræt sin årlige generalforsamling i Haderslev Idrætscenter i mødelokale 2, kl Du vil et andet sted i klubbladet KLEM Å kunne læse et mere uddybende referat fra generalforsamlingen, så i det følgende skal jeg alene komme med nogle få kommentarer til dette, årets vigtigste møde. For det første vil jeg gerne sige tak til alle de fremmødte medlemmer, idet der var godt 30 personer til stede eller hvad der svarer til ca. 1/3 af foreningens samlede medlemstal - hvilket er meget flot. Dernæst skal der lyde en stor tak for de mange indlæg på generalforsamlingen. Det er utrolig dejligt for en bestyrelse at få så mange tilkendegivelser fra medlemmerne, således at bestyrelsen har mulighed for at udstikke en kurs for udviklingen i Haderslev Handicap Idræt. Efterfølgende vil jeg koncentrere mig om valgene på generalforsamlingen bestyrelsesmedlemmer var på valg nemlig John Fogh, Allan Kristensen og Maja Lunding. De 2 førstnævnte personer blev genvalgt, mens Maja der tidligere fungerede som kasserer - ikke ønskede genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem og som foreningens nye kasserer valgtes Hans Erik Mørch. Ligeledes var de 2 suppleanter Svend Andersen og Jacob Mørch på valg, og de genvalgtes begge 2. Under suppleantvalgene var der kampvalg, idet Martin Jensen og Jette Jakobsen også stillede sig til rådighed som interesserede bestyrelsessuppleanter. Disse 2 blev dog ikke valgt, men der skal lyde en stor til dem begge, fordi de stillede sig til rådighed som interessenter. Endelig var der valg af revisor og revisorsuppleant, og her var Arne Refsgaard og Søren E. Olesen på valg og de genvalgtes begge 2. Alt i alt skal der lyde et stort og hjerteligt tillykke til samtlige personer, der blev valgt/genvalgt til bestyrelsen i

11 Haderslev Handicap Idræt. Velkommen til bestyrelsesarbejdet og specielt en velkomst til det nye bestyrelsesmedlem, Hans Erik Mørch. Jeg håber, at du vil føle sig godt tilpas i bestyrelsen. Der skal også lyde en tak til Maja Lunding for hendes arbejde i bestyrelsen. Da Maja trak sig som kasserer og som bestyrelsesmedlem trådte Svend Aage Jørgensen til som kasserer udenfor bestyrelsen. Som formand for Haderslev Handicap Idræt vil jeg gerne takke Svend Aage rigtig meget for hans store indsats i det seneste års tid. I bestyrelsen er vi meget taknemmelige for din store og solide indsats som kasserer, og vi er sikre på, at foreningens nye kasserer vil få glæde af din store arbejdsindsats, og at Hans Erik Mørch sikkert nok også fremover vil kunne gøre bruge af din store viden inden for dette område. Endelig skal der lyde en stor tak til dirigenten på foreningens generalforsamling, Søren E. Olesen. Som sædvanlig var han med til at lede mødet på en god måde, således at alle der havde lyst kunne ytre sig. Tak til alle, der deltog i generalforsamlingen i Haderslev Handicap Idræt. Det var positivt og dejligt, at så mange benyttede sig af deres demokratiske ret til at kommentere og ytre sig om foreningen daglige virke. Kurt Koch HUSK at læse vores hjemmeside hh-if.dk 11

12 Vi er tørstige. Hockeystævner i sæson Af Jette Jakobsen/Mogens Jensen Så kom det sidste og afgørende stævne i lundeskov. Efter den første stævne i november 2009 i Vejle lå vores C. hold med 8 point. D hold med 3 point og til sidst E hold med 3 point. Alle var glade for de vunde kampe de nu havde fået. Til 2 stævne i Fredericia/Elbo hallen d februar. Vi tog som sædvanlig med bus fra Hertug Hans pladsen. Denne her gang var der 17 spillere der kom med, men vi måtte lige 12 over Vojens og hente de 2 sidste. Stemning var god i bussen da alle vores hold lå godt placeret og så var det bare med, at komme af sted til stævnet. Alle var nu spændte på, hvordan det skulle gå denne her gang i Fredericia, nu da det var det næstsidste stævne. Vel ankommen til Elbo hallerne. Hvor spil-lerne fik sig indkvartering i en stor sal ca. 255 mennesker hvor man skal overnatte imedens trænerne var til møde, kunne spillerne spise rundstykker m. pålægschokolade, som sodavandskassen havde givet tilskud til.

13 Efter kampene lørdag så det således ud at, vores E hold vandt og var nu oppe på 6 point. Vores D hold vandt også og var således også oppe på 6 point. Så til C holdet de spil-lede uafgjort 1 kamp og tabte 1. de var så på samlet 9 point. Efter kampene var der således god tid til at blive klar til aftens fest. Hvor der som sædvanlig bliver serveret varme retter og is til dessert. efter middagen bliver der spillet op til dans, hvor der også er fælles dans indimellem frem til midnat, hvor det er godnat. Søndag er der det store tá selv morgenbord med gryn, rundstykker, og m.m. Skal vi ikke snart have medaljer? Vores C hold skulle da kort efter kl spille deres første kamp mod Vojens. D og E holdet skulle også spille kampe. Resultaterne af alle kampene i denne weekend, skulle Jubii vi scorede! 13

14 C-holdet fik også medaljer. Vi fik en anden plads. 14

15 ikke gå så godt for vores C og D hold som vi havde håbet. Samlet fik C holdet kun 1 point D holdet fik 3 point og E holdet var mere heldig de fik 6 point. Til tredje og sidste afgørende stævne i Lundeskov Vi tog af sted fra Haderslev lørdag d. 20. marts med Bert Busser fra Kolding Vi havde forinden fået afbud fra 3 spillere på vores C-hold, og det var ikke så heldigt for vores C- spiller som så måtte kæmpe uden udskifter. Vores C-hold var så kun lige de 5 spillere, som der skal til for at stille hold. Hvordan skulle det ikke gå, når vi nu manglede nogle af vores faste spillere? Dertil kan der siges de var rigtige seje. De kæmpe og kæmpede selvom de ved uheld fik en albue i hovedet, eller blev sparket og en blev skubbet så meget at han væltede rundt på banen, så blev kæmpe de videre med oprejst pande. Resultatet blev at de måtte nøjes med 13 point i alt det betyder således de må rykke en række ned. Øv mente nogle spiller men de fleste tog det med, vi kæmper bare os op igen næste år. Vores D hold kæmpede også en brav kamp. De manglede også en spiller til dette her stævne. Om det var det der gjorde at de ikke fik så mange point er ikke til at vide men de gjorde alt for at vinde. Som Charlotte (målmand) sagde vi kommer bare igen næste år. Vores E-hold var heldigvis fuldtallig, så der var ingen problemer. De spillede bare alt hvad de havde lært siden de startede i november. Og alt hvad de havde lært gav så et godt resultat. At allerede om lørdagene efter den sidste kamp var de sikker på at gå videre, men det fortalte vi ikke spilerne (kun forældrene) da de skulle havde den fornøjelse at kæmpe den sidste kamp om søndagen, som blev til de fik en samlet 2 plads så de fik en sølv pokal med hjem og gik videre til Forbunds mesterskab i Ålestrup (Viborg) som foregår fra d. 23. april 25. april. vi kan også kalde det Danmarks mester for der er de bedste i Danmark der er gået videre Vi håber på at de kan gøre det lige så godt. Det bliver så anden gang i vi skal til Forbunds mesterskab. Sidste år var vi også af sted med et E hold, at det så skulle lykkes igen i år at komme af sted med et nybegynder hold det var der ingen der havde troet. 15

16 16

17 Forældre Det har været positiv at have jeres børn med. Håber det har været lige så positivt for jer for som forældre, som for os træner. Vi håber det bliver lige så godt i det nye sæson og håber der kommer flere der vil med til stævner. Og de GAMLE spillere vil gøre alt for at komme med til alle stævner. D-holdet fik også medaljer. Støt vore annoncører - de støtter os... 17

18 18

19 Hockey Af Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick I 3. e på Skolen ved Stadion har vi fire drenge, der går til hockey. Det foregår i Haderslev Hallen hver torsdag fra klokken til Det er under Haderslev Handicap Idræt. Vi kan købe sodavand til 4 kroner. Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick fortæller her om det de oplever og deres kammeratskab: Der er otte drenge og en enkelt pige på holdet. Pia kommer fra Vojens og står på mål, når vi er til kamp. Vi spiller kampe andre steder i Danmark og har vores egen bus til at køre os rundt. Når vi er af sted, overnatter de store, altså dem over atten, i gymnastiksale. Så er der lidt fest om aftenen. Dem under atten må tage hjem og så komme næste dag igen. Vi har et godt kammeratskab på vores hold, og oplever meget, når vi er af sted. Vi er 3 hold: C, D og E. Os på E-holdet har netop været til den sidste ud af 3 turneringer i Lunderskov, hvor vi endte på en flot 2-plads. Patrick scorede 7 af målene og Christoffer 2. Vi fik medaljer og en fin pokal, som vi viste frem til morgensang. Vores træner Jette, som vi kalder hockeymor, var også med til morgensang. Sidst i april skal vi til en ny turnering i Aalestrup ved Viborg. Det er forbundsmesterskaberne. Det bliver spændende, hvordan det vil gå. Vi laver også andet end at spille hockey sammen. Hver fredag aften kan vi gå til svømning sammen med de andre fra hockeyklubben. Det foregår også i Haderslev Hallen. En gang imellem er vi til bowling i bowlingcentret. Vi mangler spillere, så hvis der er nogen, der skulle have lyst til at være med, er det bare at komme af sted. Vi har nemlig ingen ekstra til udskiftninger, og det kan godt være hårdt. Vi synes, at det er rigtig sjovt at spille hockey, og håber at der er andre, der kunne få lyst til at spille med. Hilsen Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick fra 3. e, ved skolen ved Stadion. 19

20 Fastelavn er mit navn Af Poul Nissen Det blev til en hyggelig dag på Skolen ved Stadion, der var mødt en masse forskellige skikkelser op jeg så Batman, Ninjaer og sørøvere. Lige pludselig kom der også et par engle forbi mine øjne så jeg troede jeg var kommet i himmelen men dette var ikke tilfældet da det gik op for mig at jeg sad i gymnastiksalen på Skolen ved Stadion. Ved fastelavnsfesten blev alle budt velkomne ar formanden for Haderslev Handicap Idræt Kurt Koch som derefter gav ordet videre til Allan Kristensen der takkede for det store fremmøde ligeledes gennemgik han dagens program. 20 Der var et stort fremmøde i gymnastiksalen, hvor der blev gået til den da tøndeslagning gik i gang, tønderne blev banket og slået på så bunden af tønderne næsten nåede loftet af den voldsomme kraft der havde mødt siden eller bunden af tønden. Tønderne måtte først give efter ved de store børn der i de indledende runder havde givet så meget tæv at siderne var gået i stykker så skulle der ikke så meget til at få tønden det sidste stykke vej ned. Sagen var en anden ved de små børn der skulle der arbejdes hårdt bare for at der kom en ridse i lakken men det lykkedes til sidst med hjælp fra et par voksne der gav tønden så det smælde i hele salen. Da begge tønder var blevet slået i stykker kunne de respektive kattekonger og dronninger blive kåret. Inden kaffen, kakao, sodavand og fastelavnsbollerne skulle fortæres var der lagt op til leg, det kogte da alle var med til en gang bro bro brille, da denne leg var ovre blev det tid til engang tovtrækning hvor Carsten Nissen lige måtte sande at enden den var god til

21 at lande på, der blev stille et sekund indtil at alle var sikre på at der ikke var sket skade og bekymringen blev afløst af latter. Mens der blev drukket kaffe, kakao og sodavand og spist fastelavnsboller kunne man være med til engang bjørnen sover eller stole leg. Vi takker for en dejlig dag på Skolen ved Stadion og glæder os til næste år hvor der igen skal slås på tønde og møde prinser og prinsesser det kan der være der sniger sig et par trolde og supermænd ind også. 21

22 Kort og godt! Hip hip hurra Når flagene kommer på bordene i de små hjem, vil foreningen gerne være med. Ikke sådan at forstå, at vi kommer til boller og kakao, men når der er noget at fejre, vil vi meget gerne gøre vores til, at det bliver en god dag. Derfor vil vi meget gerne høre, hvis du kender nogen, der fylder rund, har jubilæum, sølvbryllup, guldbryllup, eller på en anden måde en mærkedag, der skal fejres. Skriv, ring, mail jo mere vi ved, jo bedre kan vi skrive om vedkommende. Der må også gerne vedlægges et pas foto, som kan returneres. Bøn fra kassereren Det vil nedbringe vores udgifter til porto og lette vort arbejde, hvis I vil gøre mig flg. tjenester: 1. Kontakte mig ved adresseændring og udmeldelse af foreningen. 2. I vil betale kontingentet til den anførte dato på indbetalingskortet. 3. I kan betale over BANKNORDIK Home Bank på flg. Reg. Nr Konto. Nr Husk det nu! Opfordring Foreningen har jo gennem mange år; ja siden 1980 haft klubbladet Klem Å. Husk kære læser, du kan være med til at gøre dette blad til et anderledes og mere spændende blad. Har du en god historie fra fantasien eller fra det virkelig liv, så skriv til bladet. Alle er velkommen til at skrive til bladet. Husk din mening, eller idé, bliver hørt af flere, hvis den kommer i bladet. Få nu fat i skrivetøjet. Og send det til Redaktøren senest den.20. juni Til blad nr Unyttig viden Nogle af de første støvsugere var drevet af en benzinmotor. Ænder lægger kun æg tidligt om morgenen. Der er fem gange så meget garvesyre i rødvin som i hvidvin Kænguruer kan ikke gå baglæns. Det kan emuer heller ikke.

23 Børn vokser hurtigere om foråret Hvad kalder man en kaffepause på en thefabrik? Hvis man smelter tøris, kan man så tage bad uden at blive våd? Hold dig på toppen, tænk på kroppen Mangler din krop at blive trimmet, og mangler du et godt socialt samvær, ja så meld dig ind i Haderslev Handicap Idræt, hvor vi har de forskellige idrætsgrene som. Boccia/Familieidræt/ Hockey /Bordtennis/Bowling/ og ligeledes Svømning. Nærmere omkring tidspunkter og sted, se andet sted i bladet. Sæsonstart Så er sæsonen ved at ebbe ud. Nu når der kommer gang i en ny efterårssæson. Og alle idrætsgrene er startet. Kender du så nogle, der skulle have lyst til at blive medlem, så har vi jo den regel i vores forening, at man kan komme og prøve en del gange, før man skal melde sig ind i foreningen. Vi håber, at du/i finder et nyt medlem, jo flere vi er, jo sjover er det. 23

24 24

25 Den store forårsfest Fredag den 4. juni Kl Hvor den store Grill vil være tændt! Der indbydes igen i år til den succesfulde fest. På Odinsvej 3 ved Haderslev Familie og Firma Sports areal. Grillen tændes op kl Mens den bliver varm, kan du spille petanque. Og, er du ikke til dette, er der en anden sjov aktivitet, som alle kan være med i. Jo flere vi er, jo sjovere kan det blive. Du kan glæde dig til denne aften, hvor du skal nyde din livret. Du skal nemlig selv medbringe, hvad du nu ønsker at spise. Om det er kød eller andet, det bestemmer du selv, da du er egen chefkok og tager drikkevarer med efter eget valg. Der er, som du kan se, lagt op til en hyggelig aften, hvor vi glæder os til at se dig. I tilfælde af køligt vejr rykker vi indendørs, hvor hyggen kan være lige så god. Alt dette får du for et beløb af kun 25 kr. Kontaktpersonen vedrørende dagen: Allan Kristensen, tlf efter kl Med venlig hilsen/ Bestyrelsen 25

26 26

27 Opslagstavlen Sikkerhed først Mor, må jeg gå ud på isen? Nej, den er usikker! Men far er gået derud! Han har også en livsforsikring min pige. Forhekset Millionær To piger er ude at gå tur i skoven. Pludselig hopper en frø ud foran dem og kvækker: Kys mig, jeg er en forhekset millionær! En af pigerne tager frøen op og putter den i lommen. Hvorfor kyssede du den ikke? spøger den anden forbavset. Åh, millionær er der jo masse af, Men talende frøer er meget sjældent. Kultursammenfald Far, sagde Jesper, jeg har hørt, at man i mange lande ikke kender sin kone før man bliver gift. Min søn, sådan er det i alle lande. Konfirmationer Hurra, Hurra til 7 personer Der er den store konfirmationsdag i GL. Haderslev Kirke den. 13. maj. Der skal lyde et stort tillykke til Christoffer Søndergaard, Patrick Westergaard, Morten Villadsen, Egon Møller, Christian Christensen, Rasmus Bollerup og Tenna Lund (Tenna Lund blev konfirmeret i Domkirken den 18. april 2010). Der skal lyde et stort tillykke jer alle sammen. 27

28 28

29 H.H.I.` s aktivitetsplan for perioden den 7. maj august 2009 Med forbehold for ændringer Sæson Så er denne forårssæson ved at ebbe ud med de forskellige aktiviteter her i foreningen. Men det er ikke helt slut endnu. Aktiviteter: Sommeren er forhåbentlig på vej. Det første vi skal glæde os til inden sommerferien er: Kr. Himmelfartsdag der er der konfirmation i GL. Haderslev Kirke, hvor mange af vores hockey spillere skal konfirmeres. Det sidste, der sker inden foreningen holder sommerferie er den traditionelle forårsfest d. 4. juni. Vi håber, at medlemmerne vil møde op til de forskellige arrangementer. Jo flere der møder op, jo sjovere er det. 29

30 Aktivitetskalender for HHI Svømning Haderslev Hallen. Hver fredag. Fra: Klokken Vi slutter denne forårssæson d. 21.maj Vi starter igen på en ny efterårssæson d. 20. august. År Bordtennis Favrdalskolen. Hver onsdag. Fra: Klokken Vi begynder på en ny sæson? År Desværre ligger denne aktivitet i bero. Kontakt bordtennisformanden for yderligere oplysninger. Bowling Som altid i Vojens Bowling Center. Mød op til en sjov og hyggelig dag. Boccia Favrdalskolen. Hver onsdag. Fra: Klokken Vi kører uændret videre her i sæson Mød op og vær med. Hockey C D E hold. Hver torsdag i Haderslev Hallen. Fra kl Vi slutter denne forårs sæson d.6. maj. Hockey opstarter torsdag den 19. august Familieidræt Favrdalhallen + gymnastiksal. Fra kl Vi slutter igen d. 17. april. Opstarter igen? Søndag den kl Søndag den kl Søndag den kl

31 31

32

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

K L E M Å. Oktober 2010

K L E M Å. Oktober 2010 K L E M Å 4 Oktober 2010 Boligselskabet Sydbo Rådmandsvej 6 6100 Haderslev Tlf. 74 52 81 33 www.sydbohaderslev.dk HUSK at læse vores hjemmeside hh-if.dk Haderslev Handicap Idræt s bestyrelse Formand Kurt

Læs mere

K L E M Å. Agust 2010

K L E M Å. Agust 2010 K L E M Å 3 Agust 2010 Storegade 5-7 6100 Haderslev tlf. 74 37 49 00 sydbank.dk Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt

Læs mere

K L E M Å. August 2011

K L E M Å. August 2011 K L E M Å 3 August 2011 Haderslev Handicap Idræt s bestyrelse Formand Kurt Koch Slagtergade 12 st. Th., 6100 Haderslev e-mail: kkoch@webspeed.dk Tlf. 74 53 15 31/23 67 51 15 Næstformand/Bordtennis Lars

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. Maj 2015

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. Maj 2015 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 2 Maj 2015 Annonce HHI Bestyrelse - Foreningen for dem med særlige behov Formand Mogens Jensen Sønderbro 28 a, stuen, 6100 Haderslev E-mail: mrwj@vip.cybercity.dk

Læs mere

K L E M Å. August 2008

K L E M Å. August 2008 K L E M Å 3 August 2008 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, st. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Birthe Mørch Næste Deadline:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

K L E M Å. Oktober 2011

K L E M Å. Oktober 2011 K L E M Å 4 Oktober 2011 HUSK at læse vores hjemmeside hh-if.dk Haderslev Handicap Idræt s bestyrelse Formand Kurt Koch Slagtergade 12 st. Th., 6100 Haderslev e-mail: kkoch@webspeed.dk Tlf. 74 53 15 31

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

2 Maj 2011 K L E M Å

2 Maj 2011 K L E M Å K L E M Å 2 Maj 2011 Løser store og små opgaver i dit hjem. Ring og få et godt tilbud! Tømrerfirmaet - Jakob Richard Olsen Vilstrup Toftegyde 8 6100 Haderslev Tlf. 42 15 92 75 Mail: jro@bbsyd.dk Halk Strand

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. Maj 2016

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. Maj 2016 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 2 Maj 2016 HHI Bestyrelse - Foreningen for dem med særlige behov Formand Mogens Jensen Sønderbro 28 a, stuen, 6100 Haderslev E-mail: m.winther@jubii.dk

Læs mere

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub,

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 3. april 2013 11:17 Emne: Nyhedsbrev april 2013 Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Foråret ser langsomt ud til også at være

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail:

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail: Mjølner Tøserne Formål: At være sammen med ligesindede damer, der sætter god golf, socialt samvær og hygge i højsædet. Klubbens formål er endvidere ikke at være formuende Årsmøde d. 23. marts 2017 Før

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

HIVO POSTEN. Fra vores grillhygge på Ellehøj

HIVO POSTEN. Fra vores grillhygge på Ellehøj HIVO POSTEN Fra vores grillhygge på Ellehøj Nummer 3 September 2017 2 HIVO Vejle Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra bowling... 7 Idrætstilbud... 8 Nyt fra fodbold... 11 Glimt fra sommeridræt...

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C NOVEMBER 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere