K L E M Å. April 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K L E M Å. April 2010"

Transkript

1 K L E M Å 2 April 2010

2

3 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St Haderslev Tlf Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni 2010 Udkommer i uge 33. Oplag ca. 200 eksemplarer. 4 gange årligt. Haderslev Handicap Idræt s bestyrelse Formand Kurt Koch Slagtergade 12 st. Th Haderslev Tlf Næstformand/ Bordtennis Lars Jørgensen Troldhøj Haderslev Tlf Bestyrelsesmedlem Carsten Nissen Fælleshave Haderslev Tlf / Boccia John Fogh Dyssebakken Vojens Tlf Svømning/ Sekretær Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, st 6100 Haderslev Tlf Børne/Familie idræt Allan Kristensen Starup Fjordvej Haderslev Tlf Suppleant Svend Andersen Aabenraavej Haderslev Tlf Suppleant Jacob Mørch Baldersvej Haderslev Tlf Afdelingsleder Hockey Jette Jakobsen Hertug Valdemarsvej 25, st 6100 Haderslev Tlf / Kasserer Hans Erik Mørch Baldersvej Haderslev Tlf Facts om Haderslev Handicap Idræt Vi er ca. 90 medlemmer, kontingent betales 2 gange årligt - marts og august. Voksne over 25 år - 250,- pr. halvår. Børn under 25 år - 150,- pr. halvår. 3

4 Referat af generalforsamling i H.H.I. Generalforsamlingen har fundet sted d. 9. marts I Haderslev Idrætscenter, 6100 Haderslev. Fremmødte 30 personer. Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent: Der blev fra bestyrelsens side forslået Søren E Olesen, som takkede ja. 2. Formanden fremlage foreningens beretning: 2009 har der været et meget højt aktivitetsniveau. Forenings julefrokost: D. 5. december blev der afholdt julefrokost på Vojens Bowling Center, hvor der var mødt 27 deltagere op. Aftenen forløb rigtig fint. Der blev lagt op til, hvad medlemmerne syntes om dette, der kom ingen kommentar. Forårsfest: På Familie & Firma Sports areal var der godt 25 personer, der deltog. Vejret var ikke med os, så vi måtte afholde dette indendørs. Bustur: I år 2009 blev der ikke arrangeret nogen bustur, da der ikke var tilslutning nok til en. Hvad syntes 4 medlemmerne? Der var livlig debat, Boccia: Der er p. t. 9 betalende bocciaspillere. De har været til mange stævner og medaljehøsten er næsten det samme som sidste år. Haderslev Handicap Idræt har afholdt et Forbundsmesterskab i Fjelstrup Hallen. Der blev vundet 1 guld, og 1 bronze ved stævnet. Bordtennis: Der har heller ikke i dette år været nogen aktivitet. Derfor tilbydes denne aktivitet ikke på nuværende tidspunkt. Familieidræt: Vi har 17 betalende medlemmer, hvilket betyder vi er mellem deltagere, når mange af familiemedlemmerne er med. Der er kommet 2 nye instruktører til. Det er Susanne Kaas Ebbesen og Mariane Kok Jensen. Vi forsøger hele tiden på at dygtiggøre vores instruktører, derfor har der også været nogle på kursus i denne sæson. Hockey: I januar fyldte vi 5 år, og der er kommet mange nye børn til. Vi er 21 betalende spillere. I hockey deltager man i 3 stævner, fra november til marts. I sæsonen 2009 vandt E-holdet Regionsmesterskabet og

5 gik videre til Forbundsmesterskabet, som de vandt guld ved. Vi har i år prøvet at indgå, et samarbejde med Vojens Hockeyafdeling, hvor de kommer og træner ved os en gang om måneden. Positivt fra begge klubber. Svømning: Ved den nye sæsonstart kom der nye livreddere til. Der blev i maj afholdt en Kajak dag, hvor man kunne prøve at sejle kajak i svømmehallen. Der har også været den traditionelle juleafslutning. Andre aktiviteter: Bowling har efterhånden været en aktivitet de seneste år på Vojens Bowling Center. Der har været gennemsnitligt personer, hvor der har været en deltagerbetaling på 50.- kr. Der undersøges, om aktiviteten kan flyttes til Haderslev Bowling Center. Der har været den succesfulde fastelavnsfest igen i år. Med den store opbakning, som der er, vil den blive gentaget næste år. Bestyrelsen henviste til, at hvis der er nogle, der er interesseret i fodbold, så henviser vi dem til Kolding, da vi ikke har denne aktivitet på nuværende tidspunkt. Synliggørelse: Haderslev Handicap Idræt har synliggjort sig en del via pressen også på skoler for handicappede. Det har gjort at medlemstallet har været nogenlunde konstant. Bestyrelsen håber at medlemstallet vil stige. Bestyrelsen vil gøre alt for, at få flere af de handicappede, som har lyst til at dyrke idræt. Foreningens 30 års jubilæum: Haderslev Handicap Idræt havde 30 års jubilæum i Dette måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Klem Å: Bladet Klem Å har eksisteret i mange år. Formålet er, at medlemmerne og annoncører får kendskab til, hvad der sker i foreningen, altså en synliggørelse og informationsformidling. Det er så en opfordre om, at såvel medlemmerne og bestyrelsen vil skrive noget mere til bladet. Hjemmesiden: Haderslev Handicap Idræts hjemmeside som bestyrelsesmedlem Carsten Nissen står for. Det er en god måde at synliggøre foreningen på. Økonomi: Foreningen har haft en del store udgifter i forbindelse med et stort aktivitetsniveau. Der forventes lige så stort aktivitetsniveau det kommende år. Bestyrelsen fremlægger en kontingentforhøjelse på et senere tidspunkt på dette møde. Bestyrelsen arbejder ligeledes på at arrangere et loppemarked, som kan være med til at tilføje økonomi til foreningen. Haderslev Kommune: Vi er som de fleste blevet bekendt med, at vi en stor kommune. Hvad vil dette inde- 5

6 6

7 bære for handicapidrætten? Handicapidrætsforeningerne i den nye Haderslev Kommune mødes 1 2 gange om året sammen med handicapidrætskonsulenten. Holdningen blandt handicapidrætsforeningerne er at fastholde deres aktiviteter som hidtil. På mødet i år 2009 blev der blandt andet drøftet muligheder for at lave en fælles PR-folde. Haderslev Idrætsråd er en sammenslutning af foreninger i Haderslev Kommune, hvor vi er medlem. I kommunen arbejdes der på en ny struktur, der indebærer, at Folkeoplysningsudvalget måske nedlægges, og overgår til Haderslev Idrætsråd. Dette er ikke ubetinget godt for idrætten. Afslutning: Alle foreningens aktiviteter er ikke i stand til at eksistere uden alle jer frivillige, derfor skal der lyde en stor tak til jer alle sammen. Jeg vil også gerne takke Svend Aage Jørgensen, som var villig til at overtage kassererposten i 2009 med hurtigt varsel. Der skal også lyde en tak til Haderslev Kommune, Haderslev Idrætsråd samt Folkeoplysningsudvalget. Meget tyder på, at de kommende år vil blive særdeles udfordrende for handicapidrætten. Med disse ord vil jeg gerne slutte min beretning med at udtrykke mit håb og ønske om, at Haderslev Handicap Idræt forsat må være en naturlig del af områdets samlede idrætsudbud i Haderslev Kommune. Kurt Koch Dirigenten overtager spørgsmål til formandens beretning: Kirsten Pedersen forespurgte, hvorfor skal man betaler for Forårsfesten, når man selv medbringer maden? Formanden forklarede, at der er en udgift i forbindelse med leje af huset. Jette Jakobsen fortalte, at man låner en målmand fra Vojens, og at hun tror på at E- og D-holdet går videre til Forbundsmesterskabet i Ålestrup i Nordjylland. Vedr. at bowling måske skal flytte til Haderslev Bowling Center, er der blevet undersøgt toiletforhold for kørestolsbrugere. Det er ingen hindring. Arne Refsgaard fortalte, den rampe man bruger er ikke godkendt, Lars Jørgensen fortalte, at det er bestyrelsen bekendt med. Hans Erik Mørch mente, at man skulle prøve et par gange og derefter tage stilling til, om vi kan bruge Haderslev Bowling Center. Svend Aage Jørgensen kommenterede hjemmesiden, og mente at man var for dårlig til at komme med materiale til den. Henrik Thomsen mente, at han ikke kunne havde forberedt sig bedre, hvis han havde fået tilsendt regnskabet. Allan Kristensen fortalte, at der i indkaldelsen 7

8 8

9 til generalforsamlingen stod, at man kunne bede om at få det tilsendt. 3. Indkomne forslag herunder kontingent: Der er ikke kommet nogen forslag. Bestyrelsen havde lagt forslag ind omkring kontingentforhøjelse. For medlemmer over 25 år kr. pr år Medlemmer. - under 25 år kr. pr år. Der var stor debat omkring dette. Hvad giver andre klubber både raske og handicappede. Bestyrelsen valgte at tage kontingentforhøjelsen op til afstemning. Resultatet blev 20 for og 12 imod. 4. Valg til bestyrelsen: På valg er: John Fogh/ Allan Kristensen og Maja Lunding. John og Allan er villige til genvalg. Maja ønsker derimod ikke genvalg. John og Allan genvalgtes, mens Hans Erik Mørch nyvalgtes. Valg af suppleanter på valg er: Svend Andersen og Jacob Mørch. Begge er villige til genvalg. Valg af revisor og revisorsuppleant på valg er: Arne Refsgaard og Søren E Olesen begge er villige til genvalg. Begge genvalgtes. Jette Jakobsen og Martin Jensen stillede op til valg af Suppleanter. Det blev til afstemning, hvor resultatet blev, at Svend Andersen og Jacob Mørch stadig blev i bestyrelsen. Formanden takkede af og ønskede alle tillykke med valget. Referatet er skrevet af Mogens Jensen 9

10 Tanker efter generalforsamlingen den 9. marts 2010 Tirsdag den 9. marts 2010 afviklede Haderslev Handicap Idræt sin årlige generalforsamling i Haderslev Idrætscenter i mødelokale 2, kl Du vil et andet sted i klubbladet KLEM Å kunne læse et mere uddybende referat fra generalforsamlingen, så i det følgende skal jeg alene komme med nogle få kommentarer til dette, årets vigtigste møde. For det første vil jeg gerne sige tak til alle de fremmødte medlemmer, idet der var godt 30 personer til stede eller hvad der svarer til ca. 1/3 af foreningens samlede medlemstal - hvilket er meget flot. Dernæst skal der lyde en stor tak for de mange indlæg på generalforsamlingen. Det er utrolig dejligt for en bestyrelse at få så mange tilkendegivelser fra medlemmerne, således at bestyrelsen har mulighed for at udstikke en kurs for udviklingen i Haderslev Handicap Idræt. Efterfølgende vil jeg koncentrere mig om valgene på generalforsamlingen bestyrelsesmedlemmer var på valg nemlig John Fogh, Allan Kristensen og Maja Lunding. De 2 førstnævnte personer blev genvalgt, mens Maja der tidligere fungerede som kasserer - ikke ønskede genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem og som foreningens nye kasserer valgtes Hans Erik Mørch. Ligeledes var de 2 suppleanter Svend Andersen og Jacob Mørch på valg, og de genvalgtes begge 2. Under suppleantvalgene var der kampvalg, idet Martin Jensen og Jette Jakobsen også stillede sig til rådighed som interesserede bestyrelsessuppleanter. Disse 2 blev dog ikke valgt, men der skal lyde en stor til dem begge, fordi de stillede sig til rådighed som interessenter. Endelig var der valg af revisor og revisorsuppleant, og her var Arne Refsgaard og Søren E. Olesen på valg og de genvalgtes begge 2. Alt i alt skal der lyde et stort og hjerteligt tillykke til samtlige personer, der blev valgt/genvalgt til bestyrelsen i

11 Haderslev Handicap Idræt. Velkommen til bestyrelsesarbejdet og specielt en velkomst til det nye bestyrelsesmedlem, Hans Erik Mørch. Jeg håber, at du vil føle sig godt tilpas i bestyrelsen. Der skal også lyde en tak til Maja Lunding for hendes arbejde i bestyrelsen. Da Maja trak sig som kasserer og som bestyrelsesmedlem trådte Svend Aage Jørgensen til som kasserer udenfor bestyrelsen. Som formand for Haderslev Handicap Idræt vil jeg gerne takke Svend Aage rigtig meget for hans store indsats i det seneste års tid. I bestyrelsen er vi meget taknemmelige for din store og solide indsats som kasserer, og vi er sikre på, at foreningens nye kasserer vil få glæde af din store arbejdsindsats, og at Hans Erik Mørch sikkert nok også fremover vil kunne gøre bruge af din store viden inden for dette område. Endelig skal der lyde en stor tak til dirigenten på foreningens generalforsamling, Søren E. Olesen. Som sædvanlig var han med til at lede mødet på en god måde, således at alle der havde lyst kunne ytre sig. Tak til alle, der deltog i generalforsamlingen i Haderslev Handicap Idræt. Det var positivt og dejligt, at så mange benyttede sig af deres demokratiske ret til at kommentere og ytre sig om foreningen daglige virke. Kurt Koch HUSK at læse vores hjemmeside hh-if.dk 11

12 Vi er tørstige. Hockeystævner i sæson Af Jette Jakobsen/Mogens Jensen Så kom det sidste og afgørende stævne i lundeskov. Efter den første stævne i november 2009 i Vejle lå vores C. hold med 8 point. D hold med 3 point og til sidst E hold med 3 point. Alle var glade for de vunde kampe de nu havde fået. Til 2 stævne i Fredericia/Elbo hallen d februar. Vi tog som sædvanlig med bus fra Hertug Hans pladsen. Denne her gang var der 17 spillere der kom med, men vi måtte lige 12 over Vojens og hente de 2 sidste. Stemning var god i bussen da alle vores hold lå godt placeret og så var det bare med, at komme af sted til stævnet. Alle var nu spændte på, hvordan det skulle gå denne her gang i Fredericia, nu da det var det næstsidste stævne. Vel ankommen til Elbo hallerne. Hvor spil-lerne fik sig indkvartering i en stor sal ca. 255 mennesker hvor man skal overnatte imedens trænerne var til møde, kunne spillerne spise rundstykker m. pålægschokolade, som sodavandskassen havde givet tilskud til.

13 Efter kampene lørdag så det således ud at, vores E hold vandt og var nu oppe på 6 point. Vores D hold vandt også og var således også oppe på 6 point. Så til C holdet de spil-lede uafgjort 1 kamp og tabte 1. de var så på samlet 9 point. Efter kampene var der således god tid til at blive klar til aftens fest. Hvor der som sædvanlig bliver serveret varme retter og is til dessert. efter middagen bliver der spillet op til dans, hvor der også er fælles dans indimellem frem til midnat, hvor det er godnat. Søndag er der det store tá selv morgenbord med gryn, rundstykker, og m.m. Skal vi ikke snart have medaljer? Vores C hold skulle da kort efter kl spille deres første kamp mod Vojens. D og E holdet skulle også spille kampe. Resultaterne af alle kampene i denne weekend, skulle Jubii vi scorede! 13

14 C-holdet fik også medaljer. Vi fik en anden plads. 14

15 ikke gå så godt for vores C og D hold som vi havde håbet. Samlet fik C holdet kun 1 point D holdet fik 3 point og E holdet var mere heldig de fik 6 point. Til tredje og sidste afgørende stævne i Lundeskov Vi tog af sted fra Haderslev lørdag d. 20. marts med Bert Busser fra Kolding Vi havde forinden fået afbud fra 3 spillere på vores C-hold, og det var ikke så heldigt for vores C- spiller som så måtte kæmpe uden udskifter. Vores C-hold var så kun lige de 5 spillere, som der skal til for at stille hold. Hvordan skulle det ikke gå, når vi nu manglede nogle af vores faste spillere? Dertil kan der siges de var rigtige seje. De kæmpe og kæmpede selvom de ved uheld fik en albue i hovedet, eller blev sparket og en blev skubbet så meget at han væltede rundt på banen, så blev kæmpe de videre med oprejst pande. Resultatet blev at de måtte nøjes med 13 point i alt det betyder således de må rykke en række ned. Øv mente nogle spiller men de fleste tog det med, vi kæmper bare os op igen næste år. Vores D hold kæmpede også en brav kamp. De manglede også en spiller til dette her stævne. Om det var det der gjorde at de ikke fik så mange point er ikke til at vide men de gjorde alt for at vinde. Som Charlotte (målmand) sagde vi kommer bare igen næste år. Vores E-hold var heldigvis fuldtallig, så der var ingen problemer. De spillede bare alt hvad de havde lært siden de startede i november. Og alt hvad de havde lært gav så et godt resultat. At allerede om lørdagene efter den sidste kamp var de sikker på at gå videre, men det fortalte vi ikke spilerne (kun forældrene) da de skulle havde den fornøjelse at kæmpe den sidste kamp om søndagen, som blev til de fik en samlet 2 plads så de fik en sølv pokal med hjem og gik videre til Forbunds mesterskab i Ålestrup (Viborg) som foregår fra d. 23. april 25. april. vi kan også kalde det Danmarks mester for der er de bedste i Danmark der er gået videre Vi håber på at de kan gøre det lige så godt. Det bliver så anden gang i vi skal til Forbunds mesterskab. Sidste år var vi også af sted med et E hold, at det så skulle lykkes igen i år at komme af sted med et nybegynder hold det var der ingen der havde troet. 15

16 16

17 Forældre Det har været positiv at have jeres børn med. Håber det har været lige så positivt for jer for som forældre, som for os træner. Vi håber det bliver lige så godt i det nye sæson og håber der kommer flere der vil med til stævner. Og de GAMLE spillere vil gøre alt for at komme med til alle stævner. D-holdet fik også medaljer. Støt vore annoncører - de støtter os... 17

18 18

19 Hockey Af Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick I 3. e på Skolen ved Stadion har vi fire drenge, der går til hockey. Det foregår i Haderslev Hallen hver torsdag fra klokken til Det er under Haderslev Handicap Idræt. Vi kan købe sodavand til 4 kroner. Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick fortæller her om det de oplever og deres kammeratskab: Der er otte drenge og en enkelt pige på holdet. Pia kommer fra Vojens og står på mål, når vi er til kamp. Vi spiller kampe andre steder i Danmark og har vores egen bus til at køre os rundt. Når vi er af sted, overnatter de store, altså dem over atten, i gymnastiksale. Så er der lidt fest om aftenen. Dem under atten må tage hjem og så komme næste dag igen. Vi har et godt kammeratskab på vores hold, og oplever meget, når vi er af sted. Vi er 3 hold: C, D og E. Os på E-holdet har netop været til den sidste ud af 3 turneringer i Lunderskov, hvor vi endte på en flot 2-plads. Patrick scorede 7 af målene og Christoffer 2. Vi fik medaljer og en fin pokal, som vi viste frem til morgensang. Vores træner Jette, som vi kalder hockeymor, var også med til morgensang. Sidst i april skal vi til en ny turnering i Aalestrup ved Viborg. Det er forbundsmesterskaberne. Det bliver spændende, hvordan det vil gå. Vi laver også andet end at spille hockey sammen. Hver fredag aften kan vi gå til svømning sammen med de andre fra hockeyklubben. Det foregår også i Haderslev Hallen. En gang imellem er vi til bowling i bowlingcentret. Vi mangler spillere, så hvis der er nogen, der skulle have lyst til at være med, er det bare at komme af sted. Vi har nemlig ingen ekstra til udskiftninger, og det kan godt være hårdt. Vi synes, at det er rigtig sjovt at spille hockey, og håber at der er andre, der kunne få lyst til at spille med. Hilsen Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick fra 3. e, ved skolen ved Stadion. 19

20 Fastelavn er mit navn Af Poul Nissen Det blev til en hyggelig dag på Skolen ved Stadion, der var mødt en masse forskellige skikkelser op jeg så Batman, Ninjaer og sørøvere. Lige pludselig kom der også et par engle forbi mine øjne så jeg troede jeg var kommet i himmelen men dette var ikke tilfældet da det gik op for mig at jeg sad i gymnastiksalen på Skolen ved Stadion. Ved fastelavnsfesten blev alle budt velkomne ar formanden for Haderslev Handicap Idræt Kurt Koch som derefter gav ordet videre til Allan Kristensen der takkede for det store fremmøde ligeledes gennemgik han dagens program. 20 Der var et stort fremmøde i gymnastiksalen, hvor der blev gået til den da tøndeslagning gik i gang, tønderne blev banket og slået på så bunden af tønderne næsten nåede loftet af den voldsomme kraft der havde mødt siden eller bunden af tønden. Tønderne måtte først give efter ved de store børn der i de indledende runder havde givet så meget tæv at siderne var gået i stykker så skulle der ikke så meget til at få tønden det sidste stykke vej ned. Sagen var en anden ved de små børn der skulle der arbejdes hårdt bare for at der kom en ridse i lakken men det lykkedes til sidst med hjælp fra et par voksne der gav tønden så det smælde i hele salen. Da begge tønder var blevet slået i stykker kunne de respektive kattekonger og dronninger blive kåret. Inden kaffen, kakao, sodavand og fastelavnsbollerne skulle fortæres var der lagt op til leg, det kogte da alle var med til en gang bro bro brille, da denne leg var ovre blev det tid til engang tovtrækning hvor Carsten Nissen lige måtte sande at enden den var god til

21 at lande på, der blev stille et sekund indtil at alle var sikre på at der ikke var sket skade og bekymringen blev afløst af latter. Mens der blev drukket kaffe, kakao og sodavand og spist fastelavnsboller kunne man være med til engang bjørnen sover eller stole leg. Vi takker for en dejlig dag på Skolen ved Stadion og glæder os til næste år hvor der igen skal slås på tønde og møde prinser og prinsesser det kan der være der sniger sig et par trolde og supermænd ind også. 21

22 Kort og godt! Hip hip hurra Når flagene kommer på bordene i de små hjem, vil foreningen gerne være med. Ikke sådan at forstå, at vi kommer til boller og kakao, men når der er noget at fejre, vil vi meget gerne gøre vores til, at det bliver en god dag. Derfor vil vi meget gerne høre, hvis du kender nogen, der fylder rund, har jubilæum, sølvbryllup, guldbryllup, eller på en anden måde en mærkedag, der skal fejres. Skriv, ring, mail jo mere vi ved, jo bedre kan vi skrive om vedkommende. Der må også gerne vedlægges et pas foto, som kan returneres. Bøn fra kassereren Det vil nedbringe vores udgifter til porto og lette vort arbejde, hvis I vil gøre mig flg. tjenester: 1. Kontakte mig ved adresseændring og udmeldelse af foreningen. 2. I vil betale kontingentet til den anførte dato på indbetalingskortet. 3. I kan betale over BANKNORDIK Home Bank på flg. Reg. Nr Konto. Nr Husk det nu! Opfordring Foreningen har jo gennem mange år; ja siden 1980 haft klubbladet Klem Å. Husk kære læser, du kan være med til at gøre dette blad til et anderledes og mere spændende blad. Har du en god historie fra fantasien eller fra det virkelig liv, så skriv til bladet. Alle er velkommen til at skrive til bladet. Husk din mening, eller idé, bliver hørt af flere, hvis den kommer i bladet. Få nu fat i skrivetøjet. Og send det til Redaktøren senest den.20. juni Til blad nr Unyttig viden Nogle af de første støvsugere var drevet af en benzinmotor. Ænder lægger kun æg tidligt om morgenen. Der er fem gange så meget garvesyre i rødvin som i hvidvin Kænguruer kan ikke gå baglæns. Det kan emuer heller ikke.

23 Børn vokser hurtigere om foråret Hvad kalder man en kaffepause på en thefabrik? Hvis man smelter tøris, kan man så tage bad uden at blive våd? Hold dig på toppen, tænk på kroppen Mangler din krop at blive trimmet, og mangler du et godt socialt samvær, ja så meld dig ind i Haderslev Handicap Idræt, hvor vi har de forskellige idrætsgrene som. Boccia/Familieidræt/ Hockey /Bordtennis/Bowling/ og ligeledes Svømning. Nærmere omkring tidspunkter og sted, se andet sted i bladet. Sæsonstart Så er sæsonen ved at ebbe ud. Nu når der kommer gang i en ny efterårssæson. Og alle idrætsgrene er startet. Kender du så nogle, der skulle have lyst til at blive medlem, så har vi jo den regel i vores forening, at man kan komme og prøve en del gange, før man skal melde sig ind i foreningen. Vi håber, at du/i finder et nyt medlem, jo flere vi er, jo sjover er det. 23

24 24

25 Den store forårsfest Fredag den 4. juni Kl Hvor den store Grill vil være tændt! Der indbydes igen i år til den succesfulde fest. På Odinsvej 3 ved Haderslev Familie og Firma Sports areal. Grillen tændes op kl Mens den bliver varm, kan du spille petanque. Og, er du ikke til dette, er der en anden sjov aktivitet, som alle kan være med i. Jo flere vi er, jo sjovere kan det blive. Du kan glæde dig til denne aften, hvor du skal nyde din livret. Du skal nemlig selv medbringe, hvad du nu ønsker at spise. Om det er kød eller andet, det bestemmer du selv, da du er egen chefkok og tager drikkevarer med efter eget valg. Der er, som du kan se, lagt op til en hyggelig aften, hvor vi glæder os til at se dig. I tilfælde af køligt vejr rykker vi indendørs, hvor hyggen kan være lige så god. Alt dette får du for et beløb af kun 25 kr. Kontaktpersonen vedrørende dagen: Allan Kristensen, tlf efter kl Med venlig hilsen/ Bestyrelsen 25

26 26

27 Opslagstavlen Sikkerhed først Mor, må jeg gå ud på isen? Nej, den er usikker! Men far er gået derud! Han har også en livsforsikring min pige. Forhekset Millionær To piger er ude at gå tur i skoven. Pludselig hopper en frø ud foran dem og kvækker: Kys mig, jeg er en forhekset millionær! En af pigerne tager frøen op og putter den i lommen. Hvorfor kyssede du den ikke? spøger den anden forbavset. Åh, millionær er der jo masse af, Men talende frøer er meget sjældent. Kultursammenfald Far, sagde Jesper, jeg har hørt, at man i mange lande ikke kender sin kone før man bliver gift. Min søn, sådan er det i alle lande. Konfirmationer Hurra, Hurra til 7 personer Der er den store konfirmationsdag i GL. Haderslev Kirke den. 13. maj. Der skal lyde et stort tillykke til Christoffer Søndergaard, Patrick Westergaard, Morten Villadsen, Egon Møller, Christian Christensen, Rasmus Bollerup og Tenna Lund (Tenna Lund blev konfirmeret i Domkirken den 18. april 2010). Der skal lyde et stort tillykke jer alle sammen. 27

28 28

29 H.H.I.` s aktivitetsplan for perioden den 7. maj august 2009 Med forbehold for ændringer Sæson Så er denne forårssæson ved at ebbe ud med de forskellige aktiviteter her i foreningen. Men det er ikke helt slut endnu. Aktiviteter: Sommeren er forhåbentlig på vej. Det første vi skal glæde os til inden sommerferien er: Kr. Himmelfartsdag der er der konfirmation i GL. Haderslev Kirke, hvor mange af vores hockey spillere skal konfirmeres. Det sidste, der sker inden foreningen holder sommerferie er den traditionelle forårsfest d. 4. juni. Vi håber, at medlemmerne vil møde op til de forskellige arrangementer. Jo flere der møder op, jo sjovere er det. 29

30 Aktivitetskalender for HHI Svømning Haderslev Hallen. Hver fredag. Fra: Klokken Vi slutter denne forårssæson d. 21.maj Vi starter igen på en ny efterårssæson d. 20. august. År Bordtennis Favrdalskolen. Hver onsdag. Fra: Klokken Vi begynder på en ny sæson? År Desværre ligger denne aktivitet i bero. Kontakt bordtennisformanden for yderligere oplysninger. Bowling Som altid i Vojens Bowling Center. Mød op til en sjov og hyggelig dag. Boccia Favrdalskolen. Hver onsdag. Fra: Klokken Vi kører uændret videre her i sæson Mød op og vær med. Hockey C D E hold. Hver torsdag i Haderslev Hallen. Fra kl Vi slutter denne forårs sæson d.6. maj. Hockey opstarter torsdag den 19. august Familieidræt Favrdalhallen + gymnastiksal. Fra kl Vi slutter igen d. 17. april. Opstarter igen? Søndag den kl Søndag den kl Søndag den kl

31 31

32

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

K L E M Å. August 2008

K L E M Å. August 2008 K L E M Å 3 August 2008 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, st. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Birthe Mørch Næste Deadline:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

K L E M Å. November 2008

K L E M Å. November 2008 K L E M Å 4 November 2008 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Birthe Mørch Næste Deadline:

Læs mere

K L E M Å. Januar 2013

K L E M Å. Januar 2013 K L E M Å 1 Januar 2013 HUSK at læse vores hjemmeside hh-if.dk Haderslev Handicap Idræt s bestyrelse Formand Kurt Koch Slagtegade 12 st. th. 6100 Haderslev E-Mail: kkoch@webspeed.dk Tlf. 74 53 15 31 Næstformand/

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 3 August 2014 Nyt i Haderslev H.I.F.: H.H.I.F. SHOP H.H.I.F. Tilmeld dig gratis på: www.hh-if-shop.dk Og spar penge allerede i dag... HHI Bestyrelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. Oktober 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. Oktober 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 4 Oktober 2014 Annonce HHI Bestyrelse - Foreningen for dem med særlige behov Formand Mogens Jensen Sønderbro 28 a, stuen, 6100 Haderslev E-mail: mrwj@vip.cybercity.dk

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen Referat af generalforsamling i Værløse Gymnastik Mandag den 30. september 2013 kl. 19:00 I Værløse hallen Tennislokalet. Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere