K L E M Å. April 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K L E M Å. April 2010"

Transkript

1 K L E M Å 2 April 2010

2

3 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St Haderslev Tlf Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni 2010 Udkommer i uge 33. Oplag ca. 200 eksemplarer. 4 gange årligt. Haderslev Handicap Idræt s bestyrelse Formand Kurt Koch Slagtergade 12 st. Th Haderslev Tlf Næstformand/ Bordtennis Lars Jørgensen Troldhøj Haderslev Tlf Bestyrelsesmedlem Carsten Nissen Fælleshave Haderslev Tlf / Boccia John Fogh Dyssebakken Vojens Tlf Svømning/ Sekretær Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, st 6100 Haderslev Tlf Børne/Familie idræt Allan Kristensen Starup Fjordvej Haderslev Tlf Suppleant Svend Andersen Aabenraavej Haderslev Tlf Suppleant Jacob Mørch Baldersvej Haderslev Tlf Afdelingsleder Hockey Jette Jakobsen Hertug Valdemarsvej 25, st 6100 Haderslev Tlf / Kasserer Hans Erik Mørch Baldersvej Haderslev Tlf Facts om Haderslev Handicap Idræt Vi er ca. 90 medlemmer, kontingent betales 2 gange årligt - marts og august. Voksne over 25 år - 250,- pr. halvår. Børn under 25 år - 150,- pr. halvår. 3

4 Referat af generalforsamling i H.H.I. Generalforsamlingen har fundet sted d. 9. marts I Haderslev Idrætscenter, 6100 Haderslev. Fremmødte 30 personer. Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent: Der blev fra bestyrelsens side forslået Søren E Olesen, som takkede ja. 2. Formanden fremlage foreningens beretning: 2009 har der været et meget højt aktivitetsniveau. Forenings julefrokost: D. 5. december blev der afholdt julefrokost på Vojens Bowling Center, hvor der var mødt 27 deltagere op. Aftenen forløb rigtig fint. Der blev lagt op til, hvad medlemmerne syntes om dette, der kom ingen kommentar. Forårsfest: På Familie & Firma Sports areal var der godt 25 personer, der deltog. Vejret var ikke med os, så vi måtte afholde dette indendørs. Bustur: I år 2009 blev der ikke arrangeret nogen bustur, da der ikke var tilslutning nok til en. Hvad syntes 4 medlemmerne? Der var livlig debat, Boccia: Der er p. t. 9 betalende bocciaspillere. De har været til mange stævner og medaljehøsten er næsten det samme som sidste år. Haderslev Handicap Idræt har afholdt et Forbundsmesterskab i Fjelstrup Hallen. Der blev vundet 1 guld, og 1 bronze ved stævnet. Bordtennis: Der har heller ikke i dette år været nogen aktivitet. Derfor tilbydes denne aktivitet ikke på nuværende tidspunkt. Familieidræt: Vi har 17 betalende medlemmer, hvilket betyder vi er mellem deltagere, når mange af familiemedlemmerne er med. Der er kommet 2 nye instruktører til. Det er Susanne Kaas Ebbesen og Mariane Kok Jensen. Vi forsøger hele tiden på at dygtiggøre vores instruktører, derfor har der også været nogle på kursus i denne sæson. Hockey: I januar fyldte vi 5 år, og der er kommet mange nye børn til. Vi er 21 betalende spillere. I hockey deltager man i 3 stævner, fra november til marts. I sæsonen 2009 vandt E-holdet Regionsmesterskabet og

5 gik videre til Forbundsmesterskabet, som de vandt guld ved. Vi har i år prøvet at indgå, et samarbejde med Vojens Hockeyafdeling, hvor de kommer og træner ved os en gang om måneden. Positivt fra begge klubber. Svømning: Ved den nye sæsonstart kom der nye livreddere til. Der blev i maj afholdt en Kajak dag, hvor man kunne prøve at sejle kajak i svømmehallen. Der har også været den traditionelle juleafslutning. Andre aktiviteter: Bowling har efterhånden været en aktivitet de seneste år på Vojens Bowling Center. Der har været gennemsnitligt personer, hvor der har været en deltagerbetaling på 50.- kr. Der undersøges, om aktiviteten kan flyttes til Haderslev Bowling Center. Der har været den succesfulde fastelavnsfest igen i år. Med den store opbakning, som der er, vil den blive gentaget næste år. Bestyrelsen henviste til, at hvis der er nogle, der er interesseret i fodbold, så henviser vi dem til Kolding, da vi ikke har denne aktivitet på nuværende tidspunkt. Synliggørelse: Haderslev Handicap Idræt har synliggjort sig en del via pressen også på skoler for handicappede. Det har gjort at medlemstallet har været nogenlunde konstant. Bestyrelsen håber at medlemstallet vil stige. Bestyrelsen vil gøre alt for, at få flere af de handicappede, som har lyst til at dyrke idræt. Foreningens 30 års jubilæum: Haderslev Handicap Idræt havde 30 års jubilæum i Dette måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Klem Å: Bladet Klem Å har eksisteret i mange år. Formålet er, at medlemmerne og annoncører får kendskab til, hvad der sker i foreningen, altså en synliggørelse og informationsformidling. Det er så en opfordre om, at såvel medlemmerne og bestyrelsen vil skrive noget mere til bladet. Hjemmesiden: Haderslev Handicap Idræts hjemmeside som bestyrelsesmedlem Carsten Nissen står for. Det er en god måde at synliggøre foreningen på. Økonomi: Foreningen har haft en del store udgifter i forbindelse med et stort aktivitetsniveau. Der forventes lige så stort aktivitetsniveau det kommende år. Bestyrelsen fremlægger en kontingentforhøjelse på et senere tidspunkt på dette møde. Bestyrelsen arbejder ligeledes på at arrangere et loppemarked, som kan være med til at tilføje økonomi til foreningen. Haderslev Kommune: Vi er som de fleste blevet bekendt med, at vi en stor kommune. Hvad vil dette inde- 5

6 6

7 bære for handicapidrætten? Handicapidrætsforeningerne i den nye Haderslev Kommune mødes 1 2 gange om året sammen med handicapidrætskonsulenten. Holdningen blandt handicapidrætsforeningerne er at fastholde deres aktiviteter som hidtil. På mødet i år 2009 blev der blandt andet drøftet muligheder for at lave en fælles PR-folde. Haderslev Idrætsråd er en sammenslutning af foreninger i Haderslev Kommune, hvor vi er medlem. I kommunen arbejdes der på en ny struktur, der indebærer, at Folkeoplysningsudvalget måske nedlægges, og overgår til Haderslev Idrætsråd. Dette er ikke ubetinget godt for idrætten. Afslutning: Alle foreningens aktiviteter er ikke i stand til at eksistere uden alle jer frivillige, derfor skal der lyde en stor tak til jer alle sammen. Jeg vil også gerne takke Svend Aage Jørgensen, som var villig til at overtage kassererposten i 2009 med hurtigt varsel. Der skal også lyde en tak til Haderslev Kommune, Haderslev Idrætsråd samt Folkeoplysningsudvalget. Meget tyder på, at de kommende år vil blive særdeles udfordrende for handicapidrætten. Med disse ord vil jeg gerne slutte min beretning med at udtrykke mit håb og ønske om, at Haderslev Handicap Idræt forsat må være en naturlig del af områdets samlede idrætsudbud i Haderslev Kommune. Kurt Koch Dirigenten overtager spørgsmål til formandens beretning: Kirsten Pedersen forespurgte, hvorfor skal man betaler for Forårsfesten, når man selv medbringer maden? Formanden forklarede, at der er en udgift i forbindelse med leje af huset. Jette Jakobsen fortalte, at man låner en målmand fra Vojens, og at hun tror på at E- og D-holdet går videre til Forbundsmesterskabet i Ålestrup i Nordjylland. Vedr. at bowling måske skal flytte til Haderslev Bowling Center, er der blevet undersøgt toiletforhold for kørestolsbrugere. Det er ingen hindring. Arne Refsgaard fortalte, den rampe man bruger er ikke godkendt, Lars Jørgensen fortalte, at det er bestyrelsen bekendt med. Hans Erik Mørch mente, at man skulle prøve et par gange og derefter tage stilling til, om vi kan bruge Haderslev Bowling Center. Svend Aage Jørgensen kommenterede hjemmesiden, og mente at man var for dårlig til at komme med materiale til den. Henrik Thomsen mente, at han ikke kunne havde forberedt sig bedre, hvis han havde fået tilsendt regnskabet. Allan Kristensen fortalte, at der i indkaldelsen 7

8 8

9 til generalforsamlingen stod, at man kunne bede om at få det tilsendt. 3. Indkomne forslag herunder kontingent: Der er ikke kommet nogen forslag. Bestyrelsen havde lagt forslag ind omkring kontingentforhøjelse. For medlemmer over 25 år kr. pr år Medlemmer. - under 25 år kr. pr år. Der var stor debat omkring dette. Hvad giver andre klubber både raske og handicappede. Bestyrelsen valgte at tage kontingentforhøjelsen op til afstemning. Resultatet blev 20 for og 12 imod. 4. Valg til bestyrelsen: På valg er: John Fogh/ Allan Kristensen og Maja Lunding. John og Allan er villige til genvalg. Maja ønsker derimod ikke genvalg. John og Allan genvalgtes, mens Hans Erik Mørch nyvalgtes. Valg af suppleanter på valg er: Svend Andersen og Jacob Mørch. Begge er villige til genvalg. Valg af revisor og revisorsuppleant på valg er: Arne Refsgaard og Søren E Olesen begge er villige til genvalg. Begge genvalgtes. Jette Jakobsen og Martin Jensen stillede op til valg af Suppleanter. Det blev til afstemning, hvor resultatet blev, at Svend Andersen og Jacob Mørch stadig blev i bestyrelsen. Formanden takkede af og ønskede alle tillykke med valget. Referatet er skrevet af Mogens Jensen 9

10 Tanker efter generalforsamlingen den 9. marts 2010 Tirsdag den 9. marts 2010 afviklede Haderslev Handicap Idræt sin årlige generalforsamling i Haderslev Idrætscenter i mødelokale 2, kl Du vil et andet sted i klubbladet KLEM Å kunne læse et mere uddybende referat fra generalforsamlingen, så i det følgende skal jeg alene komme med nogle få kommentarer til dette, årets vigtigste møde. For det første vil jeg gerne sige tak til alle de fremmødte medlemmer, idet der var godt 30 personer til stede eller hvad der svarer til ca. 1/3 af foreningens samlede medlemstal - hvilket er meget flot. Dernæst skal der lyde en stor tak for de mange indlæg på generalforsamlingen. Det er utrolig dejligt for en bestyrelse at få så mange tilkendegivelser fra medlemmerne, således at bestyrelsen har mulighed for at udstikke en kurs for udviklingen i Haderslev Handicap Idræt. Efterfølgende vil jeg koncentrere mig om valgene på generalforsamlingen bestyrelsesmedlemmer var på valg nemlig John Fogh, Allan Kristensen og Maja Lunding. De 2 førstnævnte personer blev genvalgt, mens Maja der tidligere fungerede som kasserer - ikke ønskede genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem og som foreningens nye kasserer valgtes Hans Erik Mørch. Ligeledes var de 2 suppleanter Svend Andersen og Jacob Mørch på valg, og de genvalgtes begge 2. Under suppleantvalgene var der kampvalg, idet Martin Jensen og Jette Jakobsen også stillede sig til rådighed som interesserede bestyrelsessuppleanter. Disse 2 blev dog ikke valgt, men der skal lyde en stor til dem begge, fordi de stillede sig til rådighed som interessenter. Endelig var der valg af revisor og revisorsuppleant, og her var Arne Refsgaard og Søren E. Olesen på valg og de genvalgtes begge 2. Alt i alt skal der lyde et stort og hjerteligt tillykke til samtlige personer, der blev valgt/genvalgt til bestyrelsen i

11 Haderslev Handicap Idræt. Velkommen til bestyrelsesarbejdet og specielt en velkomst til det nye bestyrelsesmedlem, Hans Erik Mørch. Jeg håber, at du vil føle sig godt tilpas i bestyrelsen. Der skal også lyde en tak til Maja Lunding for hendes arbejde i bestyrelsen. Da Maja trak sig som kasserer og som bestyrelsesmedlem trådte Svend Aage Jørgensen til som kasserer udenfor bestyrelsen. Som formand for Haderslev Handicap Idræt vil jeg gerne takke Svend Aage rigtig meget for hans store indsats i det seneste års tid. I bestyrelsen er vi meget taknemmelige for din store og solide indsats som kasserer, og vi er sikre på, at foreningens nye kasserer vil få glæde af din store arbejdsindsats, og at Hans Erik Mørch sikkert nok også fremover vil kunne gøre bruge af din store viden inden for dette område. Endelig skal der lyde en stor tak til dirigenten på foreningens generalforsamling, Søren E. Olesen. Som sædvanlig var han med til at lede mødet på en god måde, således at alle der havde lyst kunne ytre sig. Tak til alle, der deltog i generalforsamlingen i Haderslev Handicap Idræt. Det var positivt og dejligt, at så mange benyttede sig af deres demokratiske ret til at kommentere og ytre sig om foreningen daglige virke. Kurt Koch HUSK at læse vores hjemmeside hh-if.dk 11

12 Vi er tørstige. Hockeystævner i sæson Af Jette Jakobsen/Mogens Jensen Så kom det sidste og afgørende stævne i lundeskov. Efter den første stævne i november 2009 i Vejle lå vores C. hold med 8 point. D hold med 3 point og til sidst E hold med 3 point. Alle var glade for de vunde kampe de nu havde fået. Til 2 stævne i Fredericia/Elbo hallen d februar. Vi tog som sædvanlig med bus fra Hertug Hans pladsen. Denne her gang var der 17 spillere der kom med, men vi måtte lige 12 over Vojens og hente de 2 sidste. Stemning var god i bussen da alle vores hold lå godt placeret og så var det bare med, at komme af sted til stævnet. Alle var nu spændte på, hvordan det skulle gå denne her gang i Fredericia, nu da det var det næstsidste stævne. Vel ankommen til Elbo hallerne. Hvor spil-lerne fik sig indkvartering i en stor sal ca. 255 mennesker hvor man skal overnatte imedens trænerne var til møde, kunne spillerne spise rundstykker m. pålægschokolade, som sodavandskassen havde givet tilskud til.

13 Efter kampene lørdag så det således ud at, vores E hold vandt og var nu oppe på 6 point. Vores D hold vandt også og var således også oppe på 6 point. Så til C holdet de spil-lede uafgjort 1 kamp og tabte 1. de var så på samlet 9 point. Efter kampene var der således god tid til at blive klar til aftens fest. Hvor der som sædvanlig bliver serveret varme retter og is til dessert. efter middagen bliver der spillet op til dans, hvor der også er fælles dans indimellem frem til midnat, hvor det er godnat. Søndag er der det store tá selv morgenbord med gryn, rundstykker, og m.m. Skal vi ikke snart have medaljer? Vores C hold skulle da kort efter kl spille deres første kamp mod Vojens. D og E holdet skulle også spille kampe. Resultaterne af alle kampene i denne weekend, skulle Jubii vi scorede! 13

14 C-holdet fik også medaljer. Vi fik en anden plads. 14

15 ikke gå så godt for vores C og D hold som vi havde håbet. Samlet fik C holdet kun 1 point D holdet fik 3 point og E holdet var mere heldig de fik 6 point. Til tredje og sidste afgørende stævne i Lundeskov Vi tog af sted fra Haderslev lørdag d. 20. marts med Bert Busser fra Kolding Vi havde forinden fået afbud fra 3 spillere på vores C-hold, og det var ikke så heldigt for vores C- spiller som så måtte kæmpe uden udskifter. Vores C-hold var så kun lige de 5 spillere, som der skal til for at stille hold. Hvordan skulle det ikke gå, når vi nu manglede nogle af vores faste spillere? Dertil kan der siges de var rigtige seje. De kæmpe og kæmpede selvom de ved uheld fik en albue i hovedet, eller blev sparket og en blev skubbet så meget at han væltede rundt på banen, så blev kæmpe de videre med oprejst pande. Resultatet blev at de måtte nøjes med 13 point i alt det betyder således de må rykke en række ned. Øv mente nogle spiller men de fleste tog det med, vi kæmper bare os op igen næste år. Vores D hold kæmpede også en brav kamp. De manglede også en spiller til dette her stævne. Om det var det der gjorde at de ikke fik så mange point er ikke til at vide men de gjorde alt for at vinde. Som Charlotte (målmand) sagde vi kommer bare igen næste år. Vores E-hold var heldigvis fuldtallig, så der var ingen problemer. De spillede bare alt hvad de havde lært siden de startede i november. Og alt hvad de havde lært gav så et godt resultat. At allerede om lørdagene efter den sidste kamp var de sikker på at gå videre, men det fortalte vi ikke spilerne (kun forældrene) da de skulle havde den fornøjelse at kæmpe den sidste kamp om søndagen, som blev til de fik en samlet 2 plads så de fik en sølv pokal med hjem og gik videre til Forbunds mesterskab i Ålestrup (Viborg) som foregår fra d. 23. april 25. april. vi kan også kalde det Danmarks mester for der er de bedste i Danmark der er gået videre Vi håber på at de kan gøre det lige så godt. Det bliver så anden gang i vi skal til Forbunds mesterskab. Sidste år var vi også af sted med et E hold, at det så skulle lykkes igen i år at komme af sted med et nybegynder hold det var der ingen der havde troet. 15

16 16

17 Forældre Det har været positiv at have jeres børn med. Håber det har været lige så positivt for jer for som forældre, som for os træner. Vi håber det bliver lige så godt i det nye sæson og håber der kommer flere der vil med til stævner. Og de GAMLE spillere vil gøre alt for at komme med til alle stævner. D-holdet fik også medaljer. Støt vore annoncører - de støtter os... 17

18 18

19 Hockey Af Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick I 3. e på Skolen ved Stadion har vi fire drenge, der går til hockey. Det foregår i Haderslev Hallen hver torsdag fra klokken til Det er under Haderslev Handicap Idræt. Vi kan købe sodavand til 4 kroner. Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick fortæller her om det de oplever og deres kammeratskab: Der er otte drenge og en enkelt pige på holdet. Pia kommer fra Vojens og står på mål, når vi er til kamp. Vi spiller kampe andre steder i Danmark og har vores egen bus til at køre os rundt. Når vi er af sted, overnatter de store, altså dem over atten, i gymnastiksale. Så er der lidt fest om aftenen. Dem under atten må tage hjem og så komme næste dag igen. Vi har et godt kammeratskab på vores hold, og oplever meget, når vi er af sted. Vi er 3 hold: C, D og E. Os på E-holdet har netop været til den sidste ud af 3 turneringer i Lunderskov, hvor vi endte på en flot 2-plads. Patrick scorede 7 af målene og Christoffer 2. Vi fik medaljer og en fin pokal, som vi viste frem til morgensang. Vores træner Jette, som vi kalder hockeymor, var også med til morgensang. Sidst i april skal vi til en ny turnering i Aalestrup ved Viborg. Det er forbundsmesterskaberne. Det bliver spændende, hvordan det vil gå. Vi laver også andet end at spille hockey sammen. Hver fredag aften kan vi gå til svømning sammen med de andre fra hockeyklubben. Det foregår også i Haderslev Hallen. En gang imellem er vi til bowling i bowlingcentret. Vi mangler spillere, så hvis der er nogen, der skulle have lyst til at være med, er det bare at komme af sted. Vi har nemlig ingen ekstra til udskiftninger, og det kan godt være hårdt. Vi synes, at det er rigtig sjovt at spille hockey, og håber at der er andre, der kunne få lyst til at spille med. Hilsen Christoffer, Christian, Rasmus og Patrick fra 3. e, ved skolen ved Stadion. 19

20 Fastelavn er mit navn Af Poul Nissen Det blev til en hyggelig dag på Skolen ved Stadion, der var mødt en masse forskellige skikkelser op jeg så Batman, Ninjaer og sørøvere. Lige pludselig kom der også et par engle forbi mine øjne så jeg troede jeg var kommet i himmelen men dette var ikke tilfældet da det gik op for mig at jeg sad i gymnastiksalen på Skolen ved Stadion. Ved fastelavnsfesten blev alle budt velkomne ar formanden for Haderslev Handicap Idræt Kurt Koch som derefter gav ordet videre til Allan Kristensen der takkede for det store fremmøde ligeledes gennemgik han dagens program. 20 Der var et stort fremmøde i gymnastiksalen, hvor der blev gået til den da tøndeslagning gik i gang, tønderne blev banket og slået på så bunden af tønderne næsten nåede loftet af den voldsomme kraft der havde mødt siden eller bunden af tønden. Tønderne måtte først give efter ved de store børn der i de indledende runder havde givet så meget tæv at siderne var gået i stykker så skulle der ikke så meget til at få tønden det sidste stykke vej ned. Sagen var en anden ved de små børn der skulle der arbejdes hårdt bare for at der kom en ridse i lakken men det lykkedes til sidst med hjælp fra et par voksne der gav tønden så det smælde i hele salen. Da begge tønder var blevet slået i stykker kunne de respektive kattekonger og dronninger blive kåret. Inden kaffen, kakao, sodavand og fastelavnsbollerne skulle fortæres var der lagt op til leg, det kogte da alle var med til en gang bro bro brille, da denne leg var ovre blev det tid til engang tovtrækning hvor Carsten Nissen lige måtte sande at enden den var god til

21 at lande på, der blev stille et sekund indtil at alle var sikre på at der ikke var sket skade og bekymringen blev afløst af latter. Mens der blev drukket kaffe, kakao og sodavand og spist fastelavnsboller kunne man være med til engang bjørnen sover eller stole leg. Vi takker for en dejlig dag på Skolen ved Stadion og glæder os til næste år hvor der igen skal slås på tønde og møde prinser og prinsesser det kan der være der sniger sig et par trolde og supermænd ind også. 21

22 Kort og godt! Hip hip hurra Når flagene kommer på bordene i de små hjem, vil foreningen gerne være med. Ikke sådan at forstå, at vi kommer til boller og kakao, men når der er noget at fejre, vil vi meget gerne gøre vores til, at det bliver en god dag. Derfor vil vi meget gerne høre, hvis du kender nogen, der fylder rund, har jubilæum, sølvbryllup, guldbryllup, eller på en anden måde en mærkedag, der skal fejres. Skriv, ring, mail jo mere vi ved, jo bedre kan vi skrive om vedkommende. Der må også gerne vedlægges et pas foto, som kan returneres. Bøn fra kassereren Det vil nedbringe vores udgifter til porto og lette vort arbejde, hvis I vil gøre mig flg. tjenester: 1. Kontakte mig ved adresseændring og udmeldelse af foreningen. 2. I vil betale kontingentet til den anførte dato på indbetalingskortet. 3. I kan betale over BANKNORDIK Home Bank på flg. Reg. Nr Konto. Nr Husk det nu! Opfordring Foreningen har jo gennem mange år; ja siden 1980 haft klubbladet Klem Å. Husk kære læser, du kan være med til at gøre dette blad til et anderledes og mere spændende blad. Har du en god historie fra fantasien eller fra det virkelig liv, så skriv til bladet. Alle er velkommen til at skrive til bladet. Husk din mening, eller idé, bliver hørt af flere, hvis den kommer i bladet. Få nu fat i skrivetøjet. Og send det til Redaktøren senest den.20. juni Til blad nr Unyttig viden Nogle af de første støvsugere var drevet af en benzinmotor. Ænder lægger kun æg tidligt om morgenen. Der er fem gange så meget garvesyre i rødvin som i hvidvin Kænguruer kan ikke gå baglæns. Det kan emuer heller ikke.

23 Børn vokser hurtigere om foråret Hvad kalder man en kaffepause på en thefabrik? Hvis man smelter tøris, kan man så tage bad uden at blive våd? Hold dig på toppen, tænk på kroppen Mangler din krop at blive trimmet, og mangler du et godt socialt samvær, ja så meld dig ind i Haderslev Handicap Idræt, hvor vi har de forskellige idrætsgrene som. Boccia/Familieidræt/ Hockey /Bordtennis/Bowling/ og ligeledes Svømning. Nærmere omkring tidspunkter og sted, se andet sted i bladet. Sæsonstart Så er sæsonen ved at ebbe ud. Nu når der kommer gang i en ny efterårssæson. Og alle idrætsgrene er startet. Kender du så nogle, der skulle have lyst til at blive medlem, så har vi jo den regel i vores forening, at man kan komme og prøve en del gange, før man skal melde sig ind i foreningen. Vi håber, at du/i finder et nyt medlem, jo flere vi er, jo sjover er det. 23

24 24

25 Den store forårsfest Fredag den 4. juni Kl Hvor den store Grill vil være tændt! Der indbydes igen i år til den succesfulde fest. På Odinsvej 3 ved Haderslev Familie og Firma Sports areal. Grillen tændes op kl Mens den bliver varm, kan du spille petanque. Og, er du ikke til dette, er der en anden sjov aktivitet, som alle kan være med i. Jo flere vi er, jo sjovere kan det blive. Du kan glæde dig til denne aften, hvor du skal nyde din livret. Du skal nemlig selv medbringe, hvad du nu ønsker at spise. Om det er kød eller andet, det bestemmer du selv, da du er egen chefkok og tager drikkevarer med efter eget valg. Der er, som du kan se, lagt op til en hyggelig aften, hvor vi glæder os til at se dig. I tilfælde af køligt vejr rykker vi indendørs, hvor hyggen kan være lige så god. Alt dette får du for et beløb af kun 25 kr. Kontaktpersonen vedrørende dagen: Allan Kristensen, tlf efter kl Med venlig hilsen/ Bestyrelsen 25

26 26

27 Opslagstavlen Sikkerhed først Mor, må jeg gå ud på isen? Nej, den er usikker! Men far er gået derud! Han har også en livsforsikring min pige. Forhekset Millionær To piger er ude at gå tur i skoven. Pludselig hopper en frø ud foran dem og kvækker: Kys mig, jeg er en forhekset millionær! En af pigerne tager frøen op og putter den i lommen. Hvorfor kyssede du den ikke? spøger den anden forbavset. Åh, millionær er der jo masse af, Men talende frøer er meget sjældent. Kultursammenfald Far, sagde Jesper, jeg har hørt, at man i mange lande ikke kender sin kone før man bliver gift. Min søn, sådan er det i alle lande. Konfirmationer Hurra, Hurra til 7 personer Der er den store konfirmationsdag i GL. Haderslev Kirke den. 13. maj. Der skal lyde et stort tillykke til Christoffer Søndergaard, Patrick Westergaard, Morten Villadsen, Egon Møller, Christian Christensen, Rasmus Bollerup og Tenna Lund (Tenna Lund blev konfirmeret i Domkirken den 18. april 2010). Der skal lyde et stort tillykke jer alle sammen. 27

28 28

29 H.H.I.` s aktivitetsplan for perioden den 7. maj august 2009 Med forbehold for ændringer Sæson Så er denne forårssæson ved at ebbe ud med de forskellige aktiviteter her i foreningen. Men det er ikke helt slut endnu. Aktiviteter: Sommeren er forhåbentlig på vej. Det første vi skal glæde os til inden sommerferien er: Kr. Himmelfartsdag der er der konfirmation i GL. Haderslev Kirke, hvor mange af vores hockey spillere skal konfirmeres. Det sidste, der sker inden foreningen holder sommerferie er den traditionelle forårsfest d. 4. juni. Vi håber, at medlemmerne vil møde op til de forskellige arrangementer. Jo flere der møder op, jo sjovere er det. 29

30 Aktivitetskalender for HHI Svømning Haderslev Hallen. Hver fredag. Fra: Klokken Vi slutter denne forårssæson d. 21.maj Vi starter igen på en ny efterårssæson d. 20. august. År Bordtennis Favrdalskolen. Hver onsdag. Fra: Klokken Vi begynder på en ny sæson? År Desværre ligger denne aktivitet i bero. Kontakt bordtennisformanden for yderligere oplysninger. Bowling Som altid i Vojens Bowling Center. Mød op til en sjov og hyggelig dag. Boccia Favrdalskolen. Hver onsdag. Fra: Klokken Vi kører uændret videre her i sæson Mød op og vær med. Hockey C D E hold. Hver torsdag i Haderslev Hallen. Fra kl Vi slutter denne forårs sæson d.6. maj. Hockey opstarter torsdag den 19. august Familieidræt Favrdalhallen + gymnastiksal. Fra kl Vi slutter igen d. 17. april. Opstarter igen? Søndag den kl Søndag den kl Søndag den kl

31 31

32

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 3 August 2014 Nyt i Haderslev H.I.F.: H.H.I.F. SHOP H.H.I.F. Tilmeld dig gratis på: www.hh-if-shop.dk Og spar penge allerede i dag... HHI Bestyrelse

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Klubhus 40 år. For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb.

Klubhus 40 år. For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb. Nr. 1 MAJ 2015 Årg. 32 Klubhus 40 år For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb. KLATTEN Klatten er Toreby-Grænge Boldklubs

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F.

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Bjergposten vil også være at finde på vores hjemmeside WWW.CIF.DK og her er det også muligt at tilmelde sig en liste, for automatisk modtagelse af Bjergposten

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Annoncesalg Sidst i maj eller først i juni kontakter vi vore annoncører igen. Vi håber på

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang.

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang. SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN Februar - Nr. 2 FORMANDEN HAR ORDET Vintervejret er over os, men trods det så er træningen så småt ved at starte. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen

Læs mere

Lystrup idrætsforening

Lystrup idrætsforening Lystrup idrætsforening Februar 2006 Nr. 1 L I F LIF Basketball Trods vejret udenfor var det ikke snebolde der blev dunket med ved Danske Bank Cup. (Foto nederst: LIF's minihold samt trænere) www.lystrup.dk

Læs mere