MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift 2009 3. årgang"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv & Forening Årsskrift årgang

2 Side 2 Udgivet af Danfoss Historisk Arkiv Ansvarshavende redaktør: Aage Junker Redaktion: Ane Burmeister, Erik Matthiesen, Arne Madsen, Hermann Jacobsen, Per Fabricius, Erik Nørskov og Aage Junker Layout: Ane Burmeister Tryk: Laursen Grafisk A/S, Tønder Oplag: stk. Eftertryk kun efter aftale med redaktionen og altid med kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Vi forbereder os på fremtiden... side 4 En dejlig opgave... side 6 Udvikling af et termostatisk blandingsbatteri... side 8 Als Motor historien om et bilhus... side 10 Panikstemning på den jyske vestkyst... side 13 Stopur gav klage fra smedene... side 14 Selvbefordring til Danfoss... side 15 En bus-epoke er slut... side 16 Mads Clausen som rundviser... side 18 Små historier fra Danfoss... side 19 Aktuelt fra Arkivet...side 20 Arkivet side 20 Fra modtagelse til registrering... side 21 John, Hermann og Jens har brug for hjælp...side 22 Henvendelse til Arkivet se bagsiden

4 Side 4 Vi forbereder os på fremtiden Produktionsudstyret blev løbende automatiseret, og produkterne fik flere og flere automatiske funktioner. Fyldepenne blev erstattet med skrivemaskiner, og senere holdt computerverdenen sit indtog og revolutionerede hele vores dagligdag. Mange historier er fortalt om teknologi, økonomi, ideer, medarbejdere og meget andet. Man vil sikkert i år 2033 undre sig over de primitive forhold, som har hersket i virksomhedens fjerne fortid. Af Peter J. Mortensen, bestyrelsesformand i Danfoss Historisk Forening Når Danfoss i år 2033 fejrer sit 100-års jubilæum, skal der være mulighed for indblik i virksomhedens lange og interessante historie. Hele rækken af de forskelligartede produkter fra starten i 1933 og op gennem tiden vil anskueliggøre virksomhedens virke gennem 100 år. Gamle dages produkttegninger med tuschstreger på store papirark, som blev fastgjort på virksomhedens selvkonstruerede tegnemaskiner, vil blive støvet af og stillet til skue. Dokumenter vil vise, hvordan man kommunikerede ved hjælp af lyserøde sedler, kaldet Intern Orientering, hvordan markederne gradvist udvidedes, og salgsfunktionerne efterhånden udbredtes over hele kloden. Fabrikker fulgte efter, og Danfoss er nu repræsenteret i alle verdensdele. Men hvornår var det nu, det skete, hvornår begyndte Danfoss at producere i Kina? Hvornår var det, man brugte hulkort? Hvor længe har Danfoss fremstillet radiatortermostater? Og var der ikke også noget med et strygejern? Historien skal frem i lyset Alt dette kan være vanskeligt at huske. Men her kommer Danfoss Historisk Arkiv ind i billedet. Store dele af historien er registreret og opbevaret i Arkivet. Bøger og artikler er skrevet. Forhold af historisk interesse samt biografier af mange medarbejdere gennem tiden, ligesom meget dagsaktuelt stof ligger i arkivets depoter. Her findes også et bredt udvalg af Danfoss produkter fra hele virksomhedens levetid. Alt arkiveres ved hjælp af fremtidssikrede arkiv- og registreringssystemer.

5 Side 5 En stadig større del af nutidens dokumenter findes nu kun tilgængelige i elektronisk form. Dette stiller store krav til Arkivets it-viden. Men også dette forhold findes der i samråd med intern og ekstern ekspertise løsninger på. De historiske produkter, som nu er gemt væk i kælderrum og andre depoter, venter på at få et blivende opholdssted, tilgængeligt for interesserede. Selv om Danfoss historien især koncentrerer sig om hovedkvarteret i Nordborg, bliver der også tænkt på andre lokationer. Eksempelvis er der taget initiativ til markering af Danfoss historien i udlandet. Dette sker bl.a. ved hjælp af plakater, som beskriver det historiske forløb. Arkiv og Forening Danfoss Historisk Arkiv er nu en selvstændig afdeling i Danfoss organisationen. Som faste medarbejdere er tilknyttet Aage Junker som projektleder og Ane Holm Burmeister som informationskoordinator. Men hertil kommer Arkivets»eksperter«i det daglige arbejde, nemlig Danfoss Historisk Forenings ca. 40 medlemmer, Danfoss veteraner med vidt forskellig baggrund og erfaring. Fælles for dem er deres store kendskab til Danfoss historie, og det kommer Arkivet til gode. Her varetager de frivilligt og ulønnet det store arbejde med at sortere, registrere og arkivere de mange effekter. Formålet med Arkiv og Forening er at indsamle og bevare dokumentationsmateriale og produkter, som kan bidrage til at fastholde og uddybe historien om Danfoss og om grundlæggeren Mads Clausen og hans familie. Arkivet skal endvidere afspejle virksomhedens indflydelse på og samspil med omgivelserne. Selv om der er godt 20 år til 100-års jubilæet, er Arkivet godt forberedt, og i de kommende år vil man løbende følge virksomhedens gang. Arbejdet i Arkivet udføres af Foreningens medlemmer. Her: Lasse Andersen og Boye Simonsen.

6 Side 6 En dejlig opgave Af John Hallenslev, medlem af Danfoss Historisk Forening Udover det mere rutineprægede arbejde med at holde styr på de mange forskellige effekter beskæftiger Danfoss Historisk Arkiv sig også med andre interessante opgaver/projekter. F.eks. udgivelse af historiske publikationer og udstillinger, og i foråret blev vi bedt om at medvirke ved et særligt arrangement for Peter M. Clausen. Arrangementet markerede både Peter M. Clausens 60-års fødselsdag samt hans afgang som direktør. Det foregik den 5. maj på Idrætshøjskolen i Sønderborg og var tilrettelagt som markedsdage med udstillinger og boder, hvor modtagere af donationer fra de to store Danfoss fonde var repræsenteret. På vores stand skulle vi ved hjælp af produkter og billeder fortælle lidt om arbejdet i Danfoss Historisk Arkiv. Til standen Peters hjørne havde vi fundet en del effekter frem fra Arkivets gemmer, bl.a. produkter fra vandhydraulik. Der blev også vist produkter fra det år, hvor Peter blev født. Vi havde studeret de gamle Danfoss journaler fra 1949 og fundet frem til ca. ti produkter, der var i produktion det år. Der blev også vist fotos fra Peters svendegilde med hele direktionen og familien. Der var desuden fotos fra gamle Peter M. Clausens reception den 5. maj på Idrætshøjskolen i Sønderborg markerede både hans 60-års fødselsdag og hans afsked som direktør. Arrangementet var tilrettelagt som markedsdage med udstillinger og boder. Danfoss Historisk Arkiv & Forening var repræsenteret med en stand, der informerede om Arkivets arbejde. Foto: Glenn Simonsen.

7 Side 7 dage, og de vakte stor jubel, da hele familien Clausen så vores lille stand. Interesserede kunne på standen også købe to bøger udgivet af Danfoss, nemlig bogen om Danfoss Hydraulik fra 2004 og bogen om Danfoss Kompressorforretning, udgivet i Dagen igennem var der masser af underholdning. Ved ankomsten blev gæsterne modtaget af et velspillende Danfoss Orkester under ledelse af John Frederiksen, og inde i hallen var der musik og taler for Peter. Arrangementet blev rundet af med pindemadder og vin, lækkert anrettet af tre lokale restauranter. Det var en dejlig dag og en dejlig opgave for Historisk Arkiv, som fik stor ros fra Peter for det flotte arbejde. På Danfoss Historisk Arkivs udstillingsstand fortalte plancher i tekst og billeder små historier om Peter M. Clausen. Illustration fra indbydelsen til Peter M. Clausens reception. Tegning: Lars Tholander.

8 Side 8 Udvikling af et termostatisk blandingsbatteri Af Aage Mølgaard, tidligere udviklingsingeniør hos Danfoss i Nordborg Det var i året 1954, jeg første gang stiftede bekendtskab med ordet»termostatisk blandingsbatteri«, noget, der på det tidspunkt var helt ukendt i VVS-kredse herhjemme. Man kendte kun til sammenblandig af vand via to separate ventiler, mens man i badeanstalter o.l. havde fælles blandesløjfe for mange brusere. Jeg formoder, at ideen til et Danfoss termostatisk blandingsbatteri blev fostret under Mads Clausens rejse til Amerika først i 50 erne. I hvert fald fik vi i 1954 et eksemplar af en termostatisk blandeventil hjembragt af direktør M.F. Schøler fra et besøg i USA. Ventilen var konstrueret med en bimetalstyret* cylinder, der omgav tilgangshullerne for varmt og koldt vand. Den første type Da jeg blev ansat i Danfoss, var de første forsøg med blandingsbatterier indledt. Afprøvningerne blev foretaget i ingeniørgangene under fabriksbygningen E1 og foregik ved hjælp af udtag af både varmt og koldt vand. Afprøvningerne foregik over et gulvafløb, og det var meget primitivt, desuden måtte vi hele tiden tage hensyn til, at der skulle være varmt vand til de forskellige baderum. Via gode forbindelser til Kamgarnsspinderiet i Sønderborg fik vi senere etableret en prøvestand i deres kedelhus, og her var der ingen begrænsninger på forbruget af vand. Det første blandingsbatteri, vi gjorde forsøg med hos Danfoss, var forsynet med en cylinder, der bevægede sig mellem to faste sæder. Styringen skete med et bimetal via en gummimembran. Konstruktionen fungerede dog først, da vi fandt på at fjederbelaste det ene sæde, og det blev det første system, der blev sat i produktion. Salget var dog langt fra tilfredsstillende måske fordi man endnu ikke var kendt med at bruge termostatiske blandingsbatterier i private badeværelser. 2. generation I den næste generation af vore blandingsbatterier blev der anvendt et bælgsystem bestående af en stor og en lille bælg. Det virkede på den måde, at vi ved indstilling på den store bælg kunne flytte den lille bælg, der var forsynet med en dobbeltcylinder. Cylinderen havde pakninger i begge ender og kunne således lukke for to sæder med henholdsvis koldt og varmt vand. Systemet virkede godt, og batteriet kunne leveres i en plastkappe i flere forskellige farver. Dette blandingsbatteri blev desuden fremstillet i en model beregnet for indbygning med særskilt udtræk for bruser og karudløb. Danfoss første termostatiske blandingsbatteri type BLV 15 kom på markedet i Året efter blev indbygningsmodellen type BLV 20 lanceret.

9 Side 9 Produktet var driftsikkert, og det var uden tvivl en medvirkende årsag til, at anden generation af Danfoss termostatisk blandingsbatteri solgte væsentligt bedre end den første version. Slutningen på Danfoss termostatisk blandingsbatteri blev imidlertid, at hele produktionen blev solgt til det danske firma Damixa, der den dag i dag stadig fremstiller og sælger det produkt, som Danfoss udviklede og designede for ca. 25 år siden kun navnet er ændret. I 1973 blev BLV-batteriet afløst af type BLT. Frontdækslet i plastik kunne fås i forskellige farver. Begyndelsen til enden Den tredje udførelse, som jeg var med til at udvikle, var baseret på en patron med en plastfyldning. Vi forsøgte at fremstille en brugbar patron med stempel i begge ender. Men efter mange forsøg med forskellige stempler og tætningsmetoder endte det med, at vi købte en færdig patron hos et udenlandsk firma. *) bimetal, (af bi- og metal), metalstrimmel, der er sammensat af to metaller med forskellig varmeudvidelseskoefficient. De to metaller kan være svejset, loddet eller limet sammen. Ved en temperaturstigning krummer strimlen væk fra metallet med størst udvidelseskoefficient. Bimetalstrimlen kan vikles i en spiral, og formændringen kan udnyttes på forskellig måde. Pga. den store overflade har bimetalfølere ringe termisk træghed og er f.eks. meget anvendte som termometre og strømbrydere i termostater. Tredje generation af Danfoss termostatisk blandingsbatteri type TMC kom på markedet i Produktionen blev senere solgt til Damixa, som stadig forhandler denne model. Denne patron blev efterfølgende indbygget i et temmelig kompliceret hus, som vi var nødt til at få støbt i messing. Det gav os en del problemer, indtil vi fandt et firma, der var i stand til at støbe vandtæt messing. Dette blandingsbatteri blev udviklet sammen med vores fabrik i Mjölby, Sverige, og her blev batteriet også produceret.

10 Side 10 Als Motor historien om et bilhus Det er kendt, at Danfoss fremstiller og forhandler et bredt sortiment af produkter og højteknologiske løsninger inden for områderne køleautomatik, luftkonditionering, varme og transmissionsteknik. Og tingene udvikler sig hele tiden; nye forretningsområder etableres og andre frasælges. Det findes der mange eksempler på, f.eks. var Danfoss indtil for få år siden således hovedaktionær i en af Sønderjyllands største automobilforretninger Als Motor. Begyndelsen Als Motor blev grundlagt af Mads Clausen i Arne Hynding Paulsen, der tidligere har været ansat i Danfoss i 40 år, heraf 17 år hos Als Motor, fortæller: Da firmaet blev etableret i 1955, fik det navnet Danfoss Automobilhandel. Men allerede året efter blev navnet ændret, og Matthias Christensen Poulsen, der var ansat som den første medarbejder og forretningsfører, fik til opgave at starte Als Motor. Til det formål købte Danfoss ejendommen, der tidligere lå skråt over for det tidligere Gildbro Mejeri. I huset, hvor én af Danfoss portnere havde boet, blev der indrettet kontorer i stuerne. Køkken, soveværelse og loft blev indrettet til lager. Værksted og biler blev placeret i en barak bag ved huset. Als Motor blev GM-forhandler, det vil sige forhandler af bilmærkerne Bedford og Opel fra General Motors, men leverede også store»amerikaner- Her begyndte det. Danfoss købte i 1955 huset, hvor én af firmaets portnere tidligere havde boet, og på denne adresse holdt Als Motor til i 11 år. I 1966 flyttede firmaet til nye bygninger på hjørnet af Nordborg Landevej og Lundenvej.

11 Side 11 biler«til flere af Danfoss direktører og bl.a. Cadillac til Mads Clausen. Udviklingen gik ifølge Arne Hynding Paulsen stærkt. Da jeg kom til Als Motor i 1957, hvor jeg fik ansvaret for reservedelslageret, var vi ni ansatte. Bilsalget steg støt, bl.a. takket være ordrer fra Danfoss; i 1959 solgte Als Motor således omkring 100 nye biler. Også værkstedet fik hurtigt mange opgaver, herunder service på alle Danfoss køretøjer. Nye bygninger og 40-års jubilæum Efterhånden blev pladsen ret trang, f.eks. var værkstedet ofte henvist til at arbejde udenfor også i dårligt vejr. I 1961 fik Als Motor derfor udvidet sit areal med et større område i E20, bygningen, der også husede Bælgafdelingen på daværende tidspunkt. Det var dog ikke en holdbar løsning i længden, og i 1966 flyttede Als Motor til helt nye bygninger på hjørnet af Lundenvej og hovedvejen Nordborg- Sønderborg, og her havde bilhuset sit hovedkvarter frem til 1998, hvor det blev flyttet til nyopførte bygninger i Sønderborg. I 1995 fejrede Als Motor 40-års jubilæum. Forretningen havde på det tidspunkt 40 ansatte og en årlig omsætning på ca. 56 mio. kr. På årsbasis sælges omkring 400 biler, og Als Motor hører til blandt landets bedste Opel sælgere. Als Motor A/S ejes på dette tidspunkt 100 % af Danfoss A/S og har sin egen bestyrelse bestående af: Peter M. Clausen (formand), John Nielsen, direktør for Als Motor samt daværende finansdirektør og medlem af Danfoss direktion, Peter Hansen-Damm. Als Motors hovedkvarter på Nordals fra Sønderjyllands førende bilforretning Als Motor var i de første mange år især aktiv i Alssund-området, men fra slutningen af 90 erne tager den forretningsmæssige udvikling fart, og det oprindeligt nordalsiske bilhus bliver et af de førende i det sydlige Jylland. I 2000 overtager Als Motor firmaet Hesselberg Automobiler i Haderslev, og bilprogrammet udvides med det koreanske mærke Hyundai. Året efter samler Als Motor sine aktiviteter på Als i Sønderborg. Det betyder samtidig, at bilhuset Als Motor ved Danfoss fabrikken på Nordals lukker. Bygningerne overtages af Nessie Vandhydraulik. I 2002 bliver Hans Jørgen Jørgensen ny direktør for Als Motor A/S. Han afløser John Nielsen, der fortsætter i selskabets bestyrelse, som yderligere består af Peter M. Clausen (formand) samt direktør og medlem af Danfoss direktion, Hans Kirk. I løbet af overtager Als Motor A/S Tranberg Biler i Kolding og

12 Side 12 Jørgensen, direktør for Als Motor. Samme år markeres selskabets 50-års jubilæum med en reception, hvor bl.a. Bitten Clausen deltager. I forbindelse med salget af Als Motor udtaler Peter M. Clausen, formand for Als Motor A/S og medlem af Danfoss bestyrelse: Vest-Biler i Aabenraa og har nu aktiviteter i Sønderborg, Haderslev, Kolding og Aabenraa. Bilhuset, der fortsat ejes af Danfoss A/S, er autoriseret forhandler af Opel, Hyundai, Fiat og Mitsubishi og beskæftiger på dette tidspunkt mere end 100 medarbejdere. Danfoss sælger Als Motor til ledelsen I juni 2005 sælger Danfoss 51 % af aktierne i Als Motor A/S til Als Motor Holding Aps., der ejes af Hans Jørgen Als Motor er ikke en kerneforretning for Danfoss, derfor ser vi det som en naturlig udvikling, at vi sælger selskabet. Med den hidtidige direktørs overtagelse af aktiemajoriteten får vi styrket fokus på Als Motors muligheder, hvilket er en fordel for begge parter. Vi har imidlertid valgt at blive i selskabet som mindretalsaktionær, da både Danfoss og vores medarbejdere har fordel af, at der er en storspiller på det sønderjyske bilmarked.

13 Side 13 Panikstemning på den jyske vestkyst Fabrikant Mads Clausens sommerhusbyggeri ved Vejers Strand gav i slutningen af 50 erne indirekte anledning til en del»støj«og omtale, fortrinsvis i den lokale presse. Avisen Information omtalte forholdene som»hysteri i en alt for lydhør (lokal) presse«. Den store opmærksomhed skyldtes ikke selve byggeriet, men at Mads Clausens privatfly benyttede den offentlige strand som landings- og startbane. En af de lokale beboere H. Gisselbæk, Vejers gav udtryk for sin harme i et læserbrev, hvorfra vi har plukket følgende:»når maskinen lægger an til landing, løber der i reglen børn og unge mennesker hen mod den. At en ulykke ikke allerede er sket er ufatteligt. Strandområdet, hvor de ulovlige flyvninger har fundet sted, er private grunde, hvor motorkørsel er forbudt, selvsagt ogsaa flyvning. Vi sommergæster og beboere i Vejers ønsker ikke under nogen form stranden benyttet som flyveplads. Vi kommer for at få den fred og ro, som det stadig bliver vanskeligere at finde. Og for netop at skabe den fornødne ro og sikkerhed om flyvningen, er det nødvendigt, at man kun benytter de af myndighederne godkendte flyvepladser«. Datoen for hr. Gisselbæks læserbrev kender vi ikke. Men i september 1959 modtog Mads Clausen et brev fra Klitdirektoratet, Vejers pr. Oksbøl. Af brevet fremgår, at Direktoratet for begrænsede perioder giver tilladelse til:»under iagttagelse af de for lufttrafik gældende regler, at foretage landing på strandbredden ud for Vejers Klitplantage«. Klitdirektoratet havde i juli samme år henvendt sig til Landbrugsministeriet for at høre, om der kunne gives Mads Clausen tilladelse til at benytte stranden som landingsbane. Danfoss har også handlet med fly. Dette foto er fra 1960 og viser fire flytyper, som Danfoss var eneforhandler af i Skandinavien. Længst t. v. ses»luftens Folkevogn«, den lille belgiske Tipsy Nipper. Så følger den populære, franske Emeraude og den hurtige og elegante amerikanske Mooney. Sidst i rækken ses Danfoss Aviation Divisions flagskib, den fantastiske Aero-Commander med plads til syv personer.

14 Side 14 Stopur gav klage fra smedene En klage fra medlemmer af Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, afdeling Sønderborg, over bl.a. brugen af stopur og mus i spisesalen førte i oktober 1943 til følgende skriftlige henvendelse fra forbundet: Til Dansk Køleautomatik og Apparat-Fabrik Hr. Ing. M. Clausen, Elsmark. Der er fra Vor Klub i Deres Virksomhed indgaaet Klage over forskellige Forhold, som Vi maa henstille at faa rettet. Vi henstiller derfor til det ærede Firma at faa rettet disse Forhold ordnet med Vor Tillidsmand A. Christensen, eventuelt Afdelingen. Vi skal herved anføre følgende: 1) Firmaet har ansat en ufaglært Mand til at lave Vandventiler, noget Vore medlemmer tidligere har udført, og henstiller derfor, at dette Arbejde maa forbeholdes Vore Medlemmer. Vi henviser til Vor aftale fra den 18/ og ligeledes til Voldgiftskendelsen fra den 14/ ) Firmaet har indført en systematisk Afkontrollering af Vore Medlemmer med Stopure, ikke alene ved Arbejdet men ogsaa, naar en gaar paa V.C. og lign. At bruge Stopur er nok tilladt, men maa efter en Voldgiftskendelse kun ske paa denne Maade, at Stopuret bruges skaansomt overfor en Arbejder, og det kan man vel ikke sige, at Firmaet gør. Naar der ikke sker en Ændring i dette Forhold, maa Vi lade Sagen behandle af voldgiftsretslig Vej. Hvad man vil opnaa ved denne Tidtagning ved Vi selvfølgelig ikke, men Vi gør opmærksom paa, at denne Tidtagning aldrig kan benyttes til at fastsætte en Akkordpris for her skal to Parter være enige om Akkordprisen. Det er første Gang indenfor Jernindustrien, at man har brugt Stopur ved Timelønsarbejde. 3) Der er endvidere klaget over Spisesalen, som skal være alt andet end hygiejnisk. Musene løber med Arbejdernes Frokost og løber rundt i Spisesalen, noget som jo er imod Fabriksloven. Vi maa derfor indtrængende henstille at dette Forhold bliver rettet paa en tilfredsstillende maade. Vi beder høfligst om Svar angaaende de anførte Klager. Med Højagtelse P.B.V. underskrvet A. Wilhelm

15 Side 15 Selvbefordring til Danfoss Følgende artikel har vi klippet fra»ventilen nr. 3-4 / 1955«. Efter lange forhandlinger og vanskeligheder, der nu synes overvundet, kører»dmsb-busserne«. De fire bogstaver står for Danfoss Medarbejdernes Selv-Befordring. De fem første busser er sat ind og kørslen ser ud til at fungere. Men meget skal endnu udrettes, før kørslen med hensyn til omfang har fundet sit endelige leje. Man bliver medlem af selvbefordringsforeningen ved at betale et indskud på 3 kr. Men dermed er man endnu ikke blevet selvbefordrende. Økonomisk kørsel kan kun gennemføres med fyldte busser. Det betyder, at man først kommer til at køre, når en bus er skaffet til veje, og når der er et tilstrækkeligt antal medlemmer på ventelisten. Bestyrelsen sætter naturligvis alt ind på at få tingene til at glide så let og hurtigt som muligt. Det kan ske. at man en overgang må regne med interimistiske pladser i vognene. Disse belægges dog fortrinsvis af bestyrelsesmedlemmer, siger foreningens formand Gerhard Jensen. hvis situationen fremdeles skal være overskuelig. Under forudsætning af at alle vogne kører med fuldt passagertal, vil der ved en kørselspris på 10 kr. ugentligt fremkomme et mindre overskud. Dette overskud bruges til udligning af det tab, som kan opstå, når en nyindsat bus ikke fra starten er fuldt belagt. For indskuddet - 3 kr. - sikrer man sig plads på ventelisten. Den, som melder sig først, har altså de bedste chancer. Medlemmer, der bor uden for de store bebyggelser, har dog udsigt til en længere ventetid end medlemmer, der bor i Sønderborg. Bestyrelsen for DMSB-foreningen består af: Gerhard Jensen (formand), Frk. Ruth Jensen (kasserer) samt medlemmerne C. Pustal, Otto Brandt, Hans Madsen, Alex Edvardsen og Joe Lesenski. Man har været ude for»blinde passagerer«. Af hensyn til de kørselsberettigede ser bestyrelsen sig nødsaget til at udvise streng justits. Kørslen koster 10 kr. om ugen, der nu tilbageholdes af Lønkontoret. Der betales ikke for kørsel i ferietiden. I sygdomstilfælde gælder Hjælpekassens regler, og disse regler må overholdes,

16 Side 16 En bus-epoke er slut Den offentlige bustransport i de første mange år med DSB har i mere end 50 år været benyttet af talrige medarbejdere, når de skulle til og fra arbejde hos Danfoss på Nordals. Nu er de særlige Danfoss ruter til bl.a. Kegnæs, Høruphav, Sønderborg og Gråsten indstillet. Passagertallet har i de senere år været støt faldende, og mandag den 29. juni 2009 kørte den sidste bus. På næste side bringer vi et par smagsprøver på de mange sjove oplevelser, Danfoss Busserne har givet anledning til. Fyraftenssituation fra 1959/1960. Lange rækker af rutebiler er klar til at transportere medarbejdere hjem fra arbejde hos Danfoss i Nordborg.

17 Side 17 Kørehold uden chauffør Aksel var på kørehold med tre kolleger fra Sønderborg. En dag efter fyraften gik Aksel over og stillede sig ved Gildbro (på Nordborgvejen over for A-bygningen). Her ville hans kørehold samle ham op. Der gik 5 min. over tiden, der gik 10 min. Efter 20 minutters venten var Aksel sikker på, at køreholdet havde glemt ham. Heldigvis kom der stadig biler ud fra Danfoss, og da der kom en bil med en, som Aksel kendte, kom tommelfingeren op, og Aksel kom med mod Sønderborg. Ved Bro klasker Aksel så hænderne sammen og råber: Holdt, holdt. Det er sgu mig, der kører i dag! Ud af bilen og over på den anden side. Op med tommelfingeren og ikke mindre end en bus stoppede, selvom der ikke var et regulært stoppested, hvor Aksel stod. Af sted gik det mod Nordals. Samme model K kørte som regel med bus til og fra Danfoss. En aften, da bussen startede og kørte forbi den store parkeringsplads for personbiler, siger K til en kollega, der sidder ved siden af ham: Det ligner min bil, der står der. Det er helt samme model også farven er den samme. Da K kommer hjem, konstaterer han, at garagen er tom. Det er nok konen, der lige er kørt et ærinde, tænker han. Men da K kommer indenfor, møder han konen. Er du der, siger han overrasket. Jeg troede, du var ude at køre, siden bilen ikke står i garagen. Bilen, den tog du da til Danfoss i morges, svarede konen! Da bussen og Aksel nåede Danfoss, kom der en portner hen og kontaktede Aksel: Er det dig, der hedder Aksel? Jo, det var det da, men hvorfor spørger du? Jo, vi er ved at undersøge alle toiletter, fordi du ikke dukkede op ved din bil, og dit kørehold blev nervøs for, hvad der kunne være hændt dig.

18 Side 18 Mads Clausen som rundviser Danfoss har i årenes løb haft mange besøgende. Og da virksomheden altid har været i forreste linje, når det gjaldt de nyeste produktionsmetoder, har der altid været stor interesse for rundvisninger i de forskellige produktionsområder. Under en af disse rundvisninger, hvor Mads Clausen deltog, nåede selskabet af gæster frem til Galvano-afdelingen. Da gæsterne gerne ville se, hvordan det automatiske forniklingsanlæg virkede, bad Mads Clausen en af operatørerne om at hejse nogle emner op af badet. Til gæsternes store overraskelse kom der et cykelstyr og en kofanger til en bil til syne. Ja, det er en alsidig produktion, vi har her på Danfoss, lød kommentaren fra Mads Clausen. Galvano-afdelingen, senere Danfoss Overfladefabrik, blev i 2008 solgt til Sønderborg Fornikling A/S. Her en situation fra afdelingen i 1948/1949.

19 Side 19 Små historier fra Danfoss Fortalt af Erik Agergaard Den fine vase Da Mads Clausen engang havde gæster, havde han besluttet, at de ved afrejsen skulle have overrakt en gave, en vældig fin vase fra Den Kongelige Porcelænsfabrik. Men Mads havde også fået to store urtepotter pakket ind, så det lignede vaser. Ved afrejsen fortalte Mads, at han gerne ville overrække dem en erindringsgave, og da den ene gæst skal til at tage den, så giver Mads slip, så den falder ned på trappen og klir, klir, klir. Den ulykkelige gæst undskylder mange gange og beklager, han var så klodset. Mads, der kunne lide at drille, smiler og siger:»nå, så må vi jo hellere tage den rigtige gave«. Matthiesens garage Matthiesen, der boede i sin villa på bakken overfor Maikroen, var i gang med at bygge, da Mads Clausen kom kørende og gjorde holdt.»det æ en lille garage, do bygge Matthiesen«, sagde Mads.»Den er stor nok«, sagde Matthiesen. Han kørte Opel Olympia dengang, og det var jo ikke så stor en bil. Da garagen var næsten færdig, og han havde fået porten i, kom Mads igen.»det æ nu en lille garage, do hæ bygge, Matthiesen«, sagde han.»nej, nej, den er skam stor nok«.»lad os se«, sagde Mads.»Hvis do ka kør min vogn ind og luk e port, så lad den blive stående, så æ bilen din«. Og Matthiesen ind i Mads bil og ind i garagen med den, så langt, den kunne komme. Men da porten skulle lukkes manglede der ca. 10 cm.»det va nok det æ soj, det æ en lille garage«, sagde Mads. Han havde sikkert været forbi og målt den og ligeledes målt bilen. Han kunne lide at lave sjov. Kalle Pipeline Rørsmeden Karl Petersen, bedre kendt som Kalle Pipeline (han blev også kaldt Kalle Klep, fordi han snakkede meget), var i gang med noget arbejde i Plastafdelingen og havde nogle rør liggende på en gang, hvor afdelingschef Arnason kom gående. Han kiggede på, hvad der foregik, og var ved at snuble over rørene. Kalle stod ved siden af rørene og sagde:»det va en skam De it folt«.»hvad be ha «, sagde Arnason.»Æ soj, det va en skam De it folt«.»hvad mener De med det?«sagde Arnason, hvortil Kalle svarede:»jo, æ hæ lich gennemgaun sånt samaritterkursus, så hvis De nu haj brække e ben, så kun æ jo ha loi en skinne«. Erik Agergaard begyndte som arbejdsmand hos Danfoss den 1. november Efter bl.a. en tur i Sverige vendte han i 1947 tilbage til Danfoss, hvor han kom i lære som maskinarbejder og senere blev uddannet til teknikum-ingeniør. Erik Agergaard havde i årenes løb en række forskellige job hos Danfoss, inden han ved udgangen af 1986, hvor han var leder af det daværende Central Service, blev pensioneret.

20 Side 20 Arkivet 2009 Danfoss Historisk Arkiv blev i foråret oprettet som en selvstændig afdeling (CF-DHA) i organisationen Corporate Communications & Reputation Management med reference til direktør Ole Daugbjerg. Samtidig blev der ansat en projektleder (Aage Junker) og en informationskoordinator (Ane Burmeister) til at varetage den daglige drift og udvikling af Arkivet. Dette har gjort Arkivet og dets arbejde mere synligt internt i Danfoss, og der er kommet mere fokus på dets aktiviteter. Arkivet har således fået til opgave at undersøge muligheden for en reetablering af Danfoss Museum i Arkivets regi. Ligeledes er det Arkivets opgave at koordinere udgivelsen af historiske Danfoss publikationer. Redaktionelle projekter I 2004 udkom bogen om Danfoss Hydraulik, og i december 2008 fulgte bogen om Danfoss Kompressorforretning. En tysk udgave af sidstnævnte bog udkommer i slutningen af Aktuelt arbejder Arkivet med en revision og opdatering af en lille bog Danfoss Historie. Bogen blev første gang udgivet i Danfoss historie og værdigrundlag. Udstillingen vises første gang i 2010 hos Danfoss LPM i Polen. Nyt registreringssystem Arkivet har gennem længere tid arbejdet med at finde et nyt, fleksibelt og fremtidssikret system til at registrere og genfinde Arkivets mange forskellige effekter. Det er besluttet, at det nye registreringssystem baseres på et SharePoint site, der forventes indført i begyndelsen af Arkivets hjemmeside I samarbejde med to datateknikerlærlinge fra Traineecenteret har Arkivet nu fået sin egen hjemmeside. Formålet med hjemmesiden er at synliggøre Arkivet både for Danfoss og for offentligheden. Man vil kunne læse lidt om forskellige projekter, der kører i Arkivets regi, og man vil selvfølgelig også kunne finde oplysninger om, hvad vi kan hjælpe med, og hvor man kan henvende sig, hvis man vil i kontakt med Arkiv og Forening. Hjemmesiden, der løbende vil blive udviklet, kan findes på adressen: dha.danfoss.dk Mobile udstillinger En mobil udstilling med temaet Danfoss historie er under forberedelse. Udstillingen, der baseres på plancher med tekster og fotos samt udvalgte produkter, har til formål at synliggøre

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

Frederiks Smede & VVS A/S

Frederiks Smede & VVS A/S Frederiks Smede & VVS A/S 2 Frederiks Smede & VVS A/S Smede- og VVS-arbejde af høj kvalitet Frederiks Smede & VVS A/S er autoriserede VVS-installatører og udfører desuden alle former for smedearbejde og

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

ndividuelle jeans i standardiserede størrelser

ndividuelle jeans i standardiserede størrelser Artikel Af Anja Bisgaard Gaede My Star Denim & Uniqsize ndividuelle jeans i standardiserede størrelser Den tidligere ejer af Merrytime Claus Rusberg har knækket koden til, hvordan butikker kan servere

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

den professionelle leverandør af multimedia løsninger til bilen

den professionelle leverandør af multimedia løsninger til bilen den professionelle leverandør af multimedia løsninger til bilen Nakkestøtte skærmløsninger spænding på bagsædet Skræddersyet skærmløsning i nakkestøtten CSM forhandler og tilbyder professionel montering

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen 2015p Legend Cup Indholdsfortegnelse Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Velkommen Synlighed Profil - Micki Lorenzen Profil - Carsten Lorenzen Kontakt Velkommen MICCAR RACING er et racing-team fra Sønderjylland,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere