IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det?"

Transkript

1 Idræt

2 Kim Dremstrup Institutleder, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det? Det er et godt spørgsmål at stille, når man skal starte på en videregående uddannelse. Måske fordi du vil: arbejde med mennesker og mennesket gøre din interesse for sundhed, motion, fysisk træning og livsstil til din levevej studere på et universitet, der praktiserer den bedste undervisningsform i verden have mulighed for at tilbringe en del af dit studium i udlandet arbejde med idrætsundervisning, sundhed, arbejdsmiljø, fitness, turisme, adventuresport, udvikling af sportsudstyr, skadesforebyggelse m.m. På studiet vil du komme i tæt kontakt med undervisere, der forsker i idræt, medicin og sundhedsteknologi i samarbejde med idrætsorganisationerne, sygehusene og industrien, både nationalt og internationalt. Du vil i projekterne komme til at arbejde med reelle udfordringer fra sportens, undervisningens og sundhedssektorens verden. Og sidst, men ikke mindst, vil du få en spændende og tidssvarende uddannelse, som giver dig gode muligheder i fremtiden. Der er, som du ser, mange gode grunde til at læse idræt. Jeg håber vi ses, Kim Dremstrup Rikke Vandvig, 21 år, studerende på Idræt 3. semester Jeg valgte at læse idræt, fordi jeg synes, det er fedt at kunne studere sin fritidsinteresse! Jeg har altid været idræts-interesseret, og jeg er fortsat meget aktiv inden for idræt. Ved at læse idræt kan jeg forene min interesse med mit studie. Jeg har allerede fået en teoretisk viden om anatomi og fysiologi og om, hvordan jeg kan vælge mellem forskellige undervisningsmetoder for at opnå, at hver enkelt sportsudøver på et hold lærer mest muligt. Jeg vil gerne gøre min hobby til min levevej. Mit mål er at læse både bachelor og kandidat i idræt. Det er et spændende fag, der åbner mange muligheder for forskellige job.

3 Idræt på Aalborg Universitet I 2007 kunne Aalborg Universitet, som noget nyt, tilbyde en uddannelse i idræt. Uddannelsen hører under Ingeniør-, Naturog Sundhedsvidenskab. Efter bacheloreksamen er der flere mulige specialiseringer fx inden for biomekanik, elitetræner eller produktion af teknologiske produkter. Drømmer du om at formidle og undervise, kan du også vælge at læse idræt som tilvalgs- eller centralt fag i en gymnasielæreruddannelse. 3. semester projektgruppearbejde Idræt på Aalborg Universitet er en helt særlig idrætsuddannelse, fordi den er baseret på projektarbejder på hvert semester, hvor teori og praksis kan kombineres og relateres til aktuelle problemstillinger i krydsfeltet mellem idræt, sundhed og teknologi. Samtidig er de to nyudviklede kandidatuddannelser, som starter i 2010, unikke ved dels at profilere sig på træning og trænerkompetencer som teknik, taktik og strategi og dels på teknologi til brug i forbindelse med fx produktion af idrætsudstyr, optimering af idrætspræstationer, idrætsfysiologiske undersøgelser og teknologiers generelle indflydelse på idrætspræstationer som fx materialeegenskaber. Uddannelsen giver dig mulighed for selv at påvirke studiets indhold, idet du hvert semester vælger en konkret problemstilling at gå i dybden med inden for semesterets tema. Det giver dig mulighed for i høj grad selv at bestemme din fremtidige kompetenceprofil. Dermed får du en unik uddannelse inden for dit specielle interesseområde, som ruster dig godt til fremtiden og giver dig gode jobmuligheder. På Idræt er der fokus på udvikling af personlige kompetencer inden for: tværfagligt samarbejde konstruktiv problemløsning videnskabelig tilgang til problemstillinger skriftlig og mundtlig kommunikation selvstændig indsamling og anvendelse af ny viden formidling kritisk stillingtagen

4 Studieformen Studieformen er en kombination af praktisk/pædagogiske idrætskurser og teorikurser med forelæsninger, samt problemorienteret projektarbejde, der også omfatter praktisk laboratoriearbejde. I løbet af de to første semestre, som kaldes Basisåret, får du en grundig indføring i studieformen, herunder gruppearbejdets dynamik og det problemorienterede projektarbejdes metoder. Projektarbejde Projektarbejdet ruster dig til arbejdsmarkedet ved at fremme dine samarbejdsevner og din evne til at løse problemer. Det er efterspurgte kompetencer i erhverslivet. Hvert semester starter med, at du som studerende vælger, hvilket projekt du vil arbejde med, og hvilken gruppe du vil arbejde i. Fælles for alle projekter er, at de har et fælles tema som fx Krop og læring. Det er forskere og undervisere, der udarbejder forslag til projekterne til inspiration, men det er også muligt selv at fremsætte forslag eller videreudvikle de forslag, der stilles. Projekterne tager typisk udgangspunkt i aktuelle og reelle problemstillinger hentet i idrætsverdenen eller i forskningsmiljøer. Når en gruppe vælger et konkret projektforslag, får de samtidig tildelt forslagsstilleren som vejleder, dvs. en underviser, som projektgruppen kan indkalde til møder for løbende at diskutere de udfordringer, der opstår i arbejdet. Det er i projektarbejdet, at viden opnået i de praktisk/pædagogiske kurser og de teoretiske kurser kobles, og du får mulighed for at studere en problemstilling i dybden. Gruppestørrelserne er 6-7 personer på semester og 6 personer på semester. På bachelorprojektet på 6. semester arbejder I i grupper på 4 studerende. På kandidatuddannelserne er grupperne typisk mindre. En projektgruppe modtager vejledning i grupperummet

5 KURseR Kursus er betegnelsen for et undervisningsforløb i et konkret fag. Alle de praktiske fag er kurser, og dertil kommer kurser i biomekanik, idrætshistorie, anatomi og fysiologi m.m. Kurserne afvikles som hold-undervisning. Læs mere om kurser under indholdet i bacheloruddannelsen. Jeg valgte at læse på AAU, fordi jeg synes, projektarbejdet er en god måde at få lært det obligatoriske pensum samtidig med, at jeg kan få lov at arbejde med at lave praktiske forsøg, som jeg synes er mest spændende. Jeg har fx været med til at måle på to professionelle badmintonspilleres træning for at se, om deres træning kunne blive optimeret. Frederik Heinen, 22 år, studerende på Idræt 3. semester Jeg var lidt skeptisk over for at skulle arbejde i grupper, men fordelene opvejer ulemperne. Det er fx en stor styrke, at vi er mange til at søge informationer, få ideer og udfordre hinanden. Og så giver det et godt sammenhold, at vi lærer hinanden rigtig godt at kende. Gruppe B211 Idræt 1. semester P1 Det Ingeniør, atur og Optimering af aerob badmintontræning Sundhedsvidenskabelige Basisår Idræt Eksempler på projektrapporter på 2. semester eksamen Hvert semester afsluttes med eksamen i projektarbejdet, hvor dit overblik og din indsigt i den valgte problemstilling bliver evalueret. Desuden eksamineres du i alle praktiske kurser ved individuel eksamen, ligesom enkelte teoretiske kurser eksamineres særskilt. 5

6 Uddannelsens opbygning Idræt kandidatspecialiseringer ved AAU: Idrætsteknologi Idræt Konsulent, underviser, projektkoordinator: Idrætssektor Sundhedssektor Arbejdsmiljøsektor Andre cand.scient. eller cand.scient.techn. uddannelser ved AAU Kandidatspecialisering ved anden højere læreanstalt Idræt som centralt fag med andet fag som tilvalgsfag - gymnasielæreruddannelse Andet centralt fag med idræt som tilvalgsfag - gymnasielæreruddannelse Bachelor semester semester PRAKTISK semester Basisår - Idræt - teoretisk forløb Idrætsuddannelsen er opbygget som illustreret på figuren. En kursusøvelse som træner de studerendes samarbejdsevne 6

7 bacheloruddannelsens InDholD Du træffer vigtige valg hvert halve år, når du vælger, hvilken problemstilling du vil arbejde med i projektarbejdet, og hvem du vil samarbejde med. Derfor gør vi meget ud af at informere om de forskellige aktuelle projektmuligheder hvert semester. Dermed får du lige fra starten af uddannelsen også indsigt i de forskellige forskningsmiljøer, som relaterer til idrætsuddannelsen. 6. semester Kritisk idrætsvidenskabelig syntese 5. semester Kritisk idrætsvidenskabelig metode. semester Idræt og udvikling. semester Præstation og oplevelse. semester Krop og læring 1. semester Fysisk aktivitet og sundhed semester De to første år er idrætsuddannelsen meget praktisk/ pædagogisk orienteret, og du bruger ca. en trediedel af din studietid i træningstøj på kurser i: Kaosspil Net-, slag- og træfspil Vandaktiviteter og svømning Dans, krop og udtryk Gymnastik og kropsbeherskelse Atletik, løb og spring Friluftsliv semester Bacheloruddannelsens sidste to semestre er teoretiske semestre, og projektarbejderne bliver større, så der bliver mere tid til at anvende forskellige videnskabelige metoder til undersøgelse af aktuelle problemstillinger. Temaerne for projektarbejderne er bredere, og du får mulighed for at opnå indsigt i, hvad de efterfølgende specialiseringer på kandidatuddannelserne inden for idrætsvidenskab og teknisk idrætsvidenskab handler om. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du skal demonstrere din evne til at arbejde på et idrætsvidenskabeligt grundlag. Det vil sige, at du lige fra starten af idrætsstudiet selv skal prøve kræfter med idrættens praktisk/pædagogiske aspekter. Den praktiske undervisning foregår i hold af ca. 5 personer (- projektgrupper). I den teoretiske undervisning fokuseres på: menneskets anatomi og fysiologi biomekanik idrætspædagogik og -psykologi idrætshistorie samfundsvidenskabelig idrætsteori I projektarbejderne kombinerer du praksis og teori. Fx kan du på. semester under temaet Præstation og oplevelse lave projekter med titler som Identifikation af den ideelle atlet, Elitemiljøer og talentudvikling i Danmark, The relationship of laboratory-measured indexes of high-intensity exercise with high intensity shuttle-run performance eller Grænser for menneskets præstationsevne. Eksempel på projektrapport på 1. semester 7

8 Kandidatspecialiseringer Bachelorgraden giver dig mulighed for at søge ind på en række kandidatuddannelser på såvel AAU som andre universiteter i ind- og udland. AAU har i 2008 fået godkendt to kandidatuddannelser inden for idræt, som starter op i På kandidatuddannelsen vil dele af undervisningen foregå på engelsk, og litteraturen er engelsksproget. Cand.scient. i idræt På AAU giver kandidatuddannelsen i idræt mulighed for at profilere din uddannelse inden for disciplinspecifikke trænerkompetencer. Kandidatuddannelsen er udviklet med henblik på at uddanne dig til at blive morgendagens idrætsformidler. Vælger du at læse idræt som centralt fag med henblik på at blive gymnasielærer, skal du også følge semestre på cand.scient. i idræt. Cand.scient.techn. i idrætsteknologi Specialiseringen har til formål at uddanne kandidater, som kan lede og deltage i udviklingen af sportsudstyr, idrætsteknikker, forebyggelse og rehabilitering af skader samt andre anvendelser af teknologi i forbindelse med idræt. Illustrationerne til højre er et eksempel på, hvad forståelse af biomekanik kan resultere i. Firmaet AnyBody Technology, som er en spin-off virksomhed af et aktivt forskningsmiljø på AAU, udvikler metoder og teknikker til modellering og simulering af menneskers bevægelser

9 Jobmuligheder På grund af samfundets generelt stigende fokus på sundhed, motion, fysisk træning og livsstil får du en bred vifte af jobmuligheder, hvis du er uddannet inden for idrætsområdet. Der vil i de kommende år blive brug for idrætsfagkyndige på mange områder, fx inden for arbejdsmiljø, fitness, turisme, adventuresport, udvikling af sportsudstyr, skadesforebyggelse og sundhed samt inden for wellness- og livsstilsindustrien. Med en uddannelse inden for idræt vil du komme til at udfylde væsentlige funktioner i fremtidens samfund. Ligesom på de øvrige universiteter i Danmark forventer vi på AAU, at bachelorer og kandidater i idræt får beskæftigelse som projektmagere, undervisere, ledere og konsulenter i såvel den private som den offentlige sektor. Gymnasielærer En uddannelse inden for idræt giver dig også gode kort på hånden, hvis du gerne vil undervise i gymnasiet. I de kommende år vil der i udvalgte regioner blive et meget stort behov for universitetsuddannede idrætslærere på grund af alderssammensætningen af lærerkorpset i de nuværende gymnasieskoler. Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag (tidligere kaldet hovedfag/grundfag) og tilvalgsfaget (tidligere kaldet sidefag/ bifag). I de første år af bacheloruddannelsen vil du koncentrere dig om dit centrale fag. På 3. år af bacheloruddannelsen starter du på tilvalgsfaget, mens du sideløbende skriver bachelorprojekt i det centrale fag. Herefter fortsætter du på den 2-årige kandidatuddannelse med tilvalgsfaget og det centrale fag. Det centrale fag vægter mest, og det er også dette fag, du primært skal basere dit afsluttende speciale på. Du kan altså vælge idræt som centralt fag og vælge et andet fag som fx biologi, matematik, historie eller samfundsfag som tilvalgsfag. Du kan også vælge at læse idræt som tilvalgsfag, dvs. starte din universitetsuddannelse på fx biologi, matematik, historie eller samfundsfag og så efter to års studier påbegynde dit tilvalgsfag i idræt. Vælger du at læse centralt fag og tilvalgsfag på AAU, får du foruden viden inden for dine to fag en ekstra gevinst i form af kompetencer inden for problemorienteret projektarbejde en arbejdsform, der nu bruges i de gymnasiale uddannelser. Gymnastik og kropsbeherskelse

10 Studiemiljø Studiemiljøet er præget af, at alle studerende, der læser Idræt, har grupperum i tilknytning til Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi på Aalborg Universitet. Du har derfor under hele studieforløbet såvel en fysisk adresse som en mail-adresse på uddannelsen, så du har let ved at kommunikere med medstuderende. Der er desuden ud over kantinen fællesrum, hvor studerende på tværs af uddannelser mødes. På idrætsstudiet er der et meget stærkt sammenhold. Det giver sammenhold at være en del af såvel en projektgruppe på 6-7 personer som et hold på ca. 25 studerende, som har praktisk idræt sammen 6-8 timer om ugen. Desuden er hver årgang på idræt typisk på studerende, så alle på årgangen kender hinanden. I forbindelse med studiestart er de ældre studerende tutorer for de nye, og bekendtskaber på tværs af årgange etableres derfor tidligt. Derudover er der tradition for, at studerende på tværs af årgangene mødes mindst en gang om året til socialt samvær, bl.a. en fælles idrætsdag. Idrætsstuderende byder nye studerende velkommen Som idrætsstuderende skal du være parat til at bruge et par weekender i løbet af bachelorstudiet til at tage på ture med resten af holdet. Det kan fx være i forbindelse med kurset i Friluftsliv, hvor den praktiske idrætsundervisning kombineres med overnatninger i naturen. Idrætsfaciliteter Aalborg Kommune, Sportsakademiet, Firmasport Aalborg og AaB stiller idrætsfaciliteter til rådighed for den praktiske del af undervisningen. Faciliteterne i og omkring Aalborg Stadion/Sportsakademiet og Gigantium giver mulighed for at udbygge et unikt, integreret idrætsmiljø, hvor de studerende får mulighed for at afprøve pædagogiske kompetencer både over for eliteidrætsudøvere og motionister. I 2010 indvies Nordkraft i Aalborg som et kraftcenter for kultur- og fritidsaktiviteter. I det indgår et DGI-hus på kvadratmeter, som også Idrætsuddannelsen på AAU er en del af. Fra 2010 flytter en del af Idrætsuddannelsen ind i Nordkraft. 10

11 Optagelsesprøve Alle, som sender en ansøgning til idrætsuddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) senest den 15. marts, bliver indkaldt til optagelsesprøve medio maj måned. Den nøjagtige dato offentliggøres på hjemmesiden For at blive optaget på idrætsuddannelsen på AAU skal du have bestået en optagelsesprøve. Prøvens formål er at sikre, at de studerende, der optages på uddannelsen, er i stand til at gennemføre den praktiske del af uddannelsen inden for det normerede tidsforløb. Optagelsesprøven vil forme sig som et forløb, hvor ansøgerne i løbet af en dag skal indgå i en række praktiske undervisningsforløb, hvori der indgår opvarmningsøvelser samt trænings- og læringssituationer. Et hold af undervisere og bedømmere vil følge ansøgerne gennem hele prøveforløbet. Der bedømmes bestået/ikke bestået baseret på en helhedsvurdering af ansøgerens færdigheder. Det er muligt for alle at søge ind på idrætsuddannelsen d. 15. marts, dvs. inden den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Dermed har du mulighed for at deltage ved optagelsesprøven i maj. Der vil eventuelt blive afholdt endnu en optagelsesprøve i august. Elementer i optagelsesprøven Musik og bevægelse Der fokuseres på generel koordinationsevne og god overensstemmelse mellem musik og bevægelse. Bold Der fokuseres på færdigheder m.h.t. basal boldbehandling (kaste, gribe, drible, sparke, slå), almen spilforståelse samt evne til at lære spilelementer. Klassiske og nye idrætter Her indgår elementer fra løbe-, kaste- og springdiscipliner, og der lægges vægt på rotation, balance og generel styrke/udholdenhed. Basale færdigheder i vand svømning Der fokuseres på, at ansøgeren er fortrolig med at færdes i vand, dvs. behersker mindst én svømmeart. Samtale Prøveforløbet afsluttes med en kort samtale mellem ansøgeren og bedømmelsespanelet. Samtalen tager udgangspunkt i det skema, der udsendes sammen med indkaldelsen til optagelsesprøve. Overensstemmelse mellem musik og bevægelse indgår i optagelsesprøven. 11

12 Den centrale Studievejledning Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej Aalborg Øst Tlf Dagligt mellem Studieleder Pia Elberg Fredrik Bajers Vej 7, D Aalborg Øst Tlf Adgangskrav og ansøgningsfrist For at blive optaget på bacheloruddannelsen i idræt på AAU skal du opfylde følgende adgangskrav: Studienævnssekretariat Charlotte Høeg Fredrik Bajers Vej 7, D Aalborg Øst Tlf adgangsgivende gymnasial uddannelse dansk A-niveau engelsk B-niveau matematik B-niveau fysik B-niveau bestået optagelsesprøve (se side 11) Du skal søge om optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via Fristen for ansøgning er den 15. marts. Bemærk der kun er denne ene ansøgningsfrist. Såfremt du opfylder adgangsbetingelserne, vil du blive indkaldt til optagelsesprøve. Du kan læse mere om adgangsbetingelser på Hvis du ikke opfylder adgangskravene, er du altid velkommen til at kontakte Studievejledningen, som bl.a. kan vejlede dig om mulighederne for supplering af enkeltfag og Adgangskursus og give information om meritoverførsel, SU, dispensation og bolig m.m. Studievejledningen for Idræt, Medicin og Sundhedsteknologi Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7, B Aalborg Øst Tlf For yderligere info se: Hvis du ønsker yderligere information, kan du kontakte Den centrale Studievejledning. Her kan du få oplysninger om bl.a. SU, bolig, optagelse og adgangskrav samt mulighederne for at tage et Adgangskursus eller gymnasiale enkeltfag på AAU. Aalborg Universitet, januar 2009

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

ENERGI I ESBJERG. Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg!

ENERGI I ESBJERG. Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg! EsbjErg ENERGI I ESBJERG Vil du Gøre energi mere miljøvenligt? Forsyne verden med energi på nye måder? Sikre os vedvarende og billig energi? Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg! E.T.

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen Esbjerg School of Engineering and Science Byggeri og Anlæg 3-årig bacheloruddannelse 2-årig kandidatuddannelse (cand.polyt.) Civilingeniør med speciale i Bygge- og Anlægskonstruktion 3½-årig diplomingeniøruddannelse

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

bacheloruddannelsen I matematik Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk

bacheloruddannelsen I matematik Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk stu die bacheloruddannelsen I matematik Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATematik Kolofon STUDIEHÅNDBOG FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 2012/13 Udgiver: Science and Technology

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N?

N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N? N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N? CIVILINGENIØR I MATEMATIK-TEKNOLOGI 3-årig bacheloruddannelse 2-årig kandidatuddannelse studievejledning@aau.dk 9940 9440 Tag del i teknologiens

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Fransk. Bachelor- og kandidatuddannelse samt tilvalgsfag, suppleringsfag og sidefag

Fransk. Bachelor- og kandidatuddannelse samt tilvalgsfag, suppleringsfag og sidefag Fransk Bachelor- og kandidatuddannelse samt tilvalgsfag, suppleringsfag og sidefag A a l b o r g U n i v e r s i t e t Indholdsfortegnelse Hvorfor læse Fransk?.................................................................

Læs mere

BlIV BANDAGIST. en unik TeKnIsK sundhedsuddannelse

BlIV BANDAGIST. en unik TeKnIsK sundhedsuddannelse Bandagist I 01 BlIV BANDAGIST en unik TeKnIsK sundhedsuddannelse unik KOMBInaTIOn af sundhedsfaglig VIden OG konkret Håndværk Vil du gerne kombinere sundhedsvidenskab med et håndværksmæssigt arbejde, så

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Idræt

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Idræt Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Idræt Universitet 2011 1 Forord I medfør af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

S o c i a l r å d g i v e r

S o c i a l r å d g i v e r Socialrådgiver Kan du have mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Interesserer du dig for samfundsforhold? Har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F.

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. Indhold Indledning... 3 Velkommen til Pædagoguddannelsen med speciale i ridning.... 3 Optagelseskrav... 3 Optagelseskrav for

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Frihed og ansvar for studiefremdrift

Frihed og ansvar for studiefremdrift Frihed og ansvar for studiefremdrift - Regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt initiativerne i reformen

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Titel: Indhold: Placering: Molekylær ernæring/molecular Nutrition Almen molekylær ernæring (5 ECTS) Bioaktive Fødevarekomponenter og Functional Foods (10 ECTS)

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

tilvalg et vigtigt valg tilvalg.au.dk

tilvalg et vigtigt valg tilvalg.au.dk tilvalg VA ti l g 12 20 tilvalg et vigtigt valg tilvalg.au.dk TILVALG Valget er fotograf: Poul Ib Henriksen Dit 3 TILVALG 2012 DET RIGTIGE VALG Tilvalg et vigtigt valg Tilvalg indgår i mange af universitetets

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Optagelsen 2013 Adgangskrav Optagelsesregler, www.optagelse.dk SU-reform Uddannelsesguiden, www.ug.dk Martin Rovs Hansen Studievalg Nordjylland Optagelsen 2013

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere