Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006"

Transkript

1 Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige nyheder i SAP Business One 2007 A Regnskab Momsrapportering Finansrapporter Salgs- og indkøbsbilag Lagerstyring Anvendelighed Dokumentation og undervisning Administrations- og kontrolfunktioner SDK (Software Development Kit) Performance og infrastrukturudvidelser Add-ons SAP Business One Integration

3 VIGTIGE NYHEDER I SAP Business One 2007 A Denne releaseinfo er en foreløbig version og er ikke omfattet af din/dine kunders licensaftale eller nogen anden aftale indgået med SAP. Dette dokument indeholder kun tilsigtede strategier, udviklinger og funktionaliteter for SAP -produktet og binder ikke SAP til at følge en given forretningsmetode, produktstrategi og/eller -udvikling. Bemærk, at dette dokument kan ændres af SAP uden forudgående varsel. SAP påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i dette dokument. Nedenstående funktioner er prioriteret i SAP Business One 2007 A: Forbedrede lokale best practices der er lagt stor vægt på øget konformitet i større lokaliseringer. Der er inkorporeret vigtige udvidelser i modulerne Bankafvikling og Økonomi for at gøre dit arbejde mere produktivt. Der er blevet introduceret best practices, og performance er blevet forbedret for de primære processer. Der er foretaget væsentlige forbedringer og omstruktureringer inden for primære funktionalitetsområder som f.eks. Afstemning, Bankafvikling (Europa) og Momsbehandling. Øget anvendelighed dit arbejde er nu blevet gjort nemmere gennem en række forbedringer i brugergrænsefladen. Funktionen Datoselektion gør indtastningen af datoer i felter mere enkel. En regnemaskine på skærmen gør det muligt at foretage hurtige beregninger fra selve applikationen. Nu kan du også foretage systemforespørgsler direkte fra hovedmenuen. Kontekstmenuer, indstillinger til forespørgselsformularer, vinduet Forretningspartner-stamdata, Figur 1: Eksempel på Datoselektion brugertabeller og -felter samt autorisationsfunktionen er blevet udvidet. Informationer i fejlmeddelelser er nu blevet tydeligere. Forbedret dokumentation og support SAP Business One yder nu mere hjælp og support via forbedret og relevant dokumentation, online-hjælp og undervisning. Kontekstfølsom hjælp er blevet tilføjet på felt- og fanebladsniveau. Separate tekniske bilag er integreret i én Administrator s Guide for hver enkelt supporteret database. Den nye velkomstskærm giver dig de informationer du skal bruge for at komme hurtigt i gang med SAP Business One. Forbedrede management-kontrolværktøjer godkendelsesprocessen omfatter nu flere transaktions- og dokumenttyper. Øget tilpasningsevne der er blevet indført yderligere forbedringer i SAP Business One s Software Development Kit (SDK), hvilket gør det lettere at tilpasse SAP Business One til dit firmas specifikke krav i takt med at din forretning ændrer sig. Disse udvidelser vil gøre det muligt for løsningspartnere at bruge SAP Business One som kerneplatform til vertikale løsninger. 3

4 Hurtigere implementering implementeringsprocessen er blevet forenklet, hvilket reducerer implementeringstiden og dine ejeromkostninger. Tættere integration med Microsoft Office SAP Business One Outlook Integration leveres med nye og forbedrede funktioner samt øget anvendelighed, stabilitet og performance. Eksport til MS Word er ligeledes blevet forbedret. Forbedrede rapporteringsfunktioner SAP Business One XL Reporter er blevet integreret i SAP Business One core, hvilket gør dette effektive, MS Excel-baserede rapporteringsværktøj tilgængeligt, uden at der er behov for yderligere installeringsprocedurer. Integration af datterselskaber avanceret integrationsteknologi integrerer SAP Business One hos datterselskaber med mysap Business Suite- og SAP NetWeaver-komponenter i virksomhedens hovedkvarter. Denne løsning integrerer hele IT-landskabet med en enkelt billig SAP-applikation. Dette medfører mindre vedligeholdelsesomkostninger, øget kontrol og ny produktivitet. Integrerede lokaliseringer SAP Business One 2007 A indeholder nu også lokaliseringer for Rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Polen. Disse lokaliseringer var tidligere inkluderet i en separat SAP Business Onerelease. Dette gør det nemmere for dig at synkronisere mellem datterselskaber i forskellige lande som tidligere kørte forskellige SAP Business One-versioner. Du kan oprette firmaer på basis af forskellige lokaliseringer og bruge funktionaliteterne fra alle de inkluderede lokaliseringer. Du kan desuden få vist brugerfladesproget for samtlige inkluderede lokaliseringer. REGNSKAB Regnskabsfunktionerne er blevet forbedret for at øge præcisionen i beregninger, øge anvendeligheden, yde bedre procesautomatisering og sikre øget overholdelse af lokale krav. Kontoudskriftbehandling (begrænset landerelease) Dette er en komplet løsning til automatisk behandling af kontoudskrifter (kontant og bank). Du kan bruge en manuelt eller elektronisk registreret kontoudskrift som udgangspunkt for automatisk betalingsgenerering samt intern og ekstern afstemningsgenerering. Manuelle finansposteringer i assistenter Kørsel af betalingsassistenten og rykkerassistenten omfatter nu også manuelle finansposteringer. Veksel (Belgien) Vekselfunktionaliteten, som tidligere var tilgængelig i Frankrig, er nu blevet implementeret i den Belgiske lokalisering. Bogføringsperioder Det er nu muligt at oprette ændringer i mere end én åben bogføringsperiode på samme tid. Omkostningsregnskab Du kan nu udføre konsistent profit centeranalyse for transaktioner der er posteret på tværs af SAP Business One. Profitcentre er tilgængelig på alle relevante formularer. Du kan desuden vedligeholde historikken i fordelingsreglerne. Afstemning De separate afstemningsprocesser (en for bilag og en for artskontotransaktioner) er blevet samlet. Da afstemning er en systemtværgående 4

5 proces, er adgangen til de relevante vinduer blevet ændret og er nu blevet mere intuitiv: Vinduerne for intern afstemning og afstemningshistorik, som bruges ved forretningspartnerafstemning, åbnes fra modulet Forretningspartner. Der er adgang til det interne vindue for artskontoafstemning fra modulet Økonomi. Der er adgang til eksterne afstemningsvinduer fra modulet Bankafvikling. Alle vinduer der er relateret til afstemningsfunktionaliteten, har en forbedret brugergrænseflade. Afstemning af flere forretningspartnere understøttes også. Forudbetaling (Tjekkiet/Slovakiet) Du kan nu forbinde en forudbetalingsanmodning til en endelig faktura uden at skulle oprette en forudbetalingsfaktura. Håndtering af totaler i fremmedvalutabilag Beregning af interne valutatotaler i fremmedvalutabilag er blevet ændret så den interne valutatotal vises som summen af den interne valuta moms plus nettobeløb. Dette løser problemet med afrundingsdifferencer som tidligere fandt sted, når det interne valutabeløb blev oversat uafhængigt af moms- og nettobeløb. Denne ændring vedrører ikke de slovakiske eller tjekkiske lokaliseringer. Decimalopsætning Det antal decimaler som vises, er konfigureret i vinduet Generelle opsætninger. Det er ikke længere muligt at reducere antallet af decimaler efter der er foretaget en postering. Hvis antallet øges, vil du få en systemmeddelelse som minder dig om, at handlingen ikke kan omgøres. Momsberegning Momsberegningssystemet er blevet ændret for at eliminere afrundingsfejl. Den nye momsberegning er baseret på transaktionstotaler for de enkelte momsgrupper eller -jurisdiktion pr. bilag. Der vil nu være 100 % konsistens og ingen afrundingsfejl mellem moms der er rapporteret i bilagene, rapporter og bogførte journaler. MOMSRAPPORTERING Momsberegningerne er blevet forbedret for at øge korrektheden i beregninger af bilag, finansposteringer og rapporter og for at øge overholdelsen af lokale krav. Udligningsmoms (Spanien) Beregningsmetoden for udligningsmoms er blevet forbedret for at sikre præcis beregning. Momskodepostering via manuel finanspostering (Canada, USA og Mexico) Det er nu muligt at oprette manuelle finansposteringer for udvalgte momskoder. Disse finansposteringer er afspejlet i momsrapporterne. Koder for erhvervelsesmoms og moms der ikke kan trækkes fra i manuelle journalposteringer (Europa) Du kan nu selektere koder for erhvervelsesmoms og ikke-fradragsberettiget moms ved oprettelse af manuelle finansposteringer. Momsrapport (Tjekkiet, Slovakiet) Der er tilføjet nye kolonner i momsrapporten for at vise Momsdato og Forretningspartnernavn. 5

6 Momsrapport (Ungarn) Der er tilføjet en sekundær vekselkurstabel til applikationen, så du kan vedligeholde to vekselkurstabeller på samme tid. Du kan generere rapporten i overensstemmelse med den selekterede vekselkurstabel. Momsrapport (UK, Tyskland) Der er inkorporeret vigtige udvidelser i momsrapportering. De nye funktioner omfatter følgende: Overvågning af artikler som er kræves af og betales til skattemyndighederne i forskellige perioder. Krav fra eller betaling til skattemyndighederne vedrørende yderligere artikler for specifikke perioder (hvis de er tilføjet på et senere tidspunkt). Postering af momsgæld eller -tilgodehavende til en artskonto. Lagring af momsrapporter og postering af momsafregning kan begrænses til specifikke medarbejdere via autorisationsfunktionen. Funktionaliteten til lagring af momsrapporter kan nemt deaktiveres hvis den ikke er påkrævet i dit firma. Leverandørafgift (UK) De nye UK-momskoder (pr. 2007) understøttes. Leverandørafgiftsrapporten indeholder alle nødvendige data på én side. FINANSRAPPORTER Finansrapporter er blevet udvidet for at sikre overholdelse af kravene i de forskellige lande: Finansrapporter (Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Italien, Spanien, Belgien, Østrig, Chile, Costa Rica, Guatemala) Der er implementeret udvidelser i finansrapporter for at muliggøre korrekt håndtering af årsopgørelsestransaktioner. Total- og saldoliste (Polen) Der er tilføjet nye kolonner til rapporten for at muliggøre samtidig visning af primo- og ultimosaldi Rapport (USA) Der findes tre yderligere printlayoutskabeloner for hver betalingstype. Vinduet selektionskriterier er også blevet udvidet. Åbne bilag Det er nu muligt at overvåge udestående saldi på henlæggelseskonti fra fakturaer som endnu ikke er leveret, ved at bruge den nye mulighed for at få vist åbne bilag: Udgående forfaktura Endnu ikke leveret og Indgående forfaktura ndnu ikke leveret. Forfaktura Der tilføjet en ekstra konto, så du kan bogføre en indgående forfakturatransaktion på en separat henlæggelseskonto. Der er tilføjet to nye bilagsstatusser for den indgående forfaktura og den udgående forfaktura: Betalt og Leveret. 6

7 Kassebogsrapport (Rusland) Kassebogsrapporten som viser transaktioner på pengekonti er nu tilføjet i den Russiske lokalisering ud over i den polske, tjekkiske, slovakiske og ungarske lokalisering. Rapport 349 (Spanien) og Sammenfattende indberetning (Europa) Betalte forudbetalingsanmodninger er ikke længere inkluderet i rapporterne. SALGS- OG INDKØBSBILAG Salgs- og indkøbsbilag er blevet udvidet for at øge præcisionen i beregninger, øge anvendeligheden, yde bedre procesautomatisering og sikre øget overholdelse af lokale krav. Faktura på moms Funktionaliteten af ud- og indgående fakturaer er blevet udvidet til også at understøtte oprettelse af fakturaer udelukkende på momsbeløb. Folionumre (Mexico og Chile) Folionummerfunktionen er nu tilgængelig i eventuelle yderligere salgs- og indkøbsbilag, beholdningstransaktioner, betalingsbilag (hvor betaling finder sted med en veksel), afstemningsinterfacet, finansposteringsvinduet, rykkerassistenten og en række rapporter. Forudbetalingsfaktura (Canada og USA) Oprettelsen af forudbetalingsbilag understøttes nu også. Anskaffelsespriser Transaktionen for anskaffelsespriser posteres nu automatisk når du opretter bilaget. Anskaffelsesprisen posteres i første omgang som et estimat der kan opdateres ved en senere lejlighed. Fragtberegningerne er også blevet mere præcise. Returneringer (Rusland) Du kan nu håndtere en returnering med eller uden kontoen for leverede varer. LAGERSTYRING Lagerstyringsfunktionaliteten er blevet udvidet med kraftigere og mere effektive værktøjer til styring af lageret. Beholdningsrevurdering Beholdningsrevurderingsfunktionen er blevet udvidet så den understøtter artikler som er vurderet efter FIFO-metoden. Indgående forfaktura Der tilføjet en ekstra konto, så du kan bogføre indgående fakturatransaktioner på en separat henlæggelseskonto. Pluk og emballer Når du opretter en levering for en salgsstyk - listekomponent fra selve pluk og emballerinter facet, vil samtlige komponenter samt den overordnede artikel for salgsstyklisteartiklerne blive vist i leveringen. Serie- og batchnumre Selektion eller oprettelse af batch- og serienumre i bilagsudkast bliver nu gemt, men ikke allokeret. Du kan stadigvæk selektere og oprette disse gemte numre inden for andre transaktioner. Det nye printlayout sætter dig desuden i stand til at udskrive serie- eller batchnummeret som står ved siden af den givne artikel i det udskrevne dokument. 7

8 MRP efter forfald MRP-kørslen fuldender nu opløsningen til nederste styklisteniveau, selv om komponenternes gennemløbstid rækker ind i fortiden. Beholdningskontrolrapport Du kan nu få vist artikler uden transaktioner i rapportperioden. Batchallokeringsstyring i bilagsoprettelsesassistenten (DGW) DGW opretter nu fakturaer eller leveringer på basis af kundeordrer med batchstyrede artikler, hvis ordrerne er fuldt allokerede (dvs. batchnumre er allokeret for alle batchstyrede artikler på ordrerne). ANVENDELIGHED Der er blevet inkorporeret mange nye funktioner og ændringer i applikationen for at gøre det nemmere for dig at arbejde med SAP Business One og for at gøre din arbejdsdag nemmere. Forespørgsler Det er nu blevet nemmere at bruge forespørgsler: Forespørgselsgeneratoren og forespørgselsassistenten er blevet flyttet fra hovedmenuen og placeret mere passende i menuen Værktøjer i den øverste menu. Systemforespørgslerne der leveres med SAP Business One, er blevet inkorporeret i modulet Rapporter og vises nu i hovedmenuen. Forespørgelsbrugerinterface er blevet forenklet. Vinduet Forespørgselsselektionskriterier og Forespørgselsrapport er gjort nemmere at forstå og bruge. Figur 2: Eksempel på Forespørgselsadgang Datoselektion For at indtaste en dato kan du også klikke på ikonet Datoselektion ved siden af datofeltet. Dette åbner en kalender hvor du kan selektere den ønskede dato. Selektionsliste Denne funktion er blevet forbedret, så du hurtigt kan hente de records som begynder med det tegn du indtaster. Menuen Kontekst Du kan nu åbne tabelegenskaberne ved at flytte cursoren over en tabeloverskrift og åbne egenskaberne fra kontekstmenuen. Automatisk registrering af add-ons De SAP Business add-ons der leveres med produktet, er nu omfattet af produktinstallationsprocessen og registreres automatisk. Vinduet Forretningspartner-stamdata Vinduet Forretningspartner-stamdata kan nu forstørres, hvilket gør det nemmere at arbejde med. 8

9 Figur 3: Eksempel på Computer Brugertabel og -felter I den øverste menu er Brugertabel og Brugerfelter blevet opdelt i separate vinduer. Computer Der findes en computer i numeriske felter. Dette gør det muligt at foretage hurtige beregninger uden at skulle benytte eksterne regnemaskiner samt at indtaste beregningen direkte i feltet. DOKUMENTATION OG UNDERVISNING SAP Business One-dokumentation og -undervisning er blevet gennemrevideret for at sikre, at du får præcis de informationer du ønsker, og at du får dem på det tidspunkt og på det sted hvor du skal bruge dem. Online-hjælp Online-hjælp er blevet omformuleret for at lægge større fokus på de oplysninger som aktivt vil gøre det nemmere for dig at lave dit arbejde. Dokumentationen går lige til sagen, så du får hurtigt svar på dine spørgsmål. Nedenstående funktioner er blevet tilføjet eller forbedret: Direkte hjælp? Kontekstfølsom hjælp er blevet tilføjet på feltniveau. Når du bruger SAP Business One, kan du få hurtig hjælp til det felt du arbejder i. Du kan nu åbne den kontekstfølsomme hjælp på vinduesniveau for det vindue, faneblad eller assistentskærm du arbejder i, hvilket giver hurtig adgang til de oplysninger du skal bruge, uden at du skal søge rundt i hjælpesystemet. Hjælpevinduet har fået helt nyt design med nyt layout, font og farveskema som er baseret på faste principper om brugergrænsefladedesign der gør det nemmere for dig at læse og forstå. Undervisning Antallet af e-learning-emner er steget med ny fokus på opgavebaseret undervisning. Produktundervisning vil være tilgængelig for kunder og partnere implementeringsundervisning vil kun være tilgængelig for partnere. Undervisningsmaterialerne er blevet synkroniseret med indholdet af online-hjælp for at give dig en fuldstændig videnløsning. Velkomstvindue Vinduet Velkommen indeholder links, så du hurtigt kan få de oplysninger du skal bruge for at komme i gang med SAP Business One. Din feedback Du har nu mulighed for at fortælles os hvad du mener om SAP Business One-dokumentationen. Dette menupunkt har link til vores online-undersøgelser, hvor din feedback vil hjælpe os med at yde bedre dokumentation. 9

10 Administrator s Guide Den nye Administrator s Guide inkluderer i ét overskueligt dokument alle oplysninger der er nødvendige til installation og administration af dit SAP Business One-system. Denne guide erstatter de separate Installation, Upgrade, Security og Solution Operations-guides. Easy Start Easy Start-guiden er blevet omformuleret, så den giver mere praktisk information med tjeklister, så du kan komme i gang med SAP Business One. ADMINISTRATIONS- OG KONTROLFUNKTIONER De forbedrede funktioner giver bedre kontrol over hvordan du kører din forretning. Drag and Relate Layoutet af menuen Drag and Relate er synkroniseret med layoutet af hovedmenuen i SAP Business One. Godkendelsesprocedure Godkendelsesprocedurerne gælder nu for beholdningstransaktioner som f.eks. varetilgang og vareafgang. Du kan desuden opdatere dokumenter, som er blevet afvist, ved at starte en ny godkendelsesproces. Rapportering SAP Business One XL Reporter er nu fuldt integreret i SAP Business One Printlayoutdesigner Nedenstående funktionalitetsudvidelser er blevet tilføjet til Printlayoutdesigneren (PLD): Du kan udskrive den første side på en anden printer. Du kan få vist en bundlinie for gentagelsesområdet på alle sider. Felterne Eksempel printlayout og -layout er fravalgt som standard. Du kan vælge et standardlayout for en eller flere specifikke brugere. Det er desuden blevet nemmere at foretage en standardselektion for en specifik forretningspartner. Genererede felter oprettes med præfikset F_XXX i stedet for Field_XXX, hvilket gør det nemmere at finde felter i listen. Der er blevet tilføjet beskrivelser til aritmetiske operatører. PDF-support Kvaliteten af eksporterede layouts, vedhæftninger i s og faxmeddelelser er blevet forbedret med brugen af det populære PDF-format. Dette format erstatter JPG-formatet, som er brugt i tidligere releases. Eksport til Microsoft Word Funktionen Eksporter til Microsoft Word er blevet forbedret, så den understøtter eksport af dokumenter der indeholder specielle linietyper som f.eks. alternative artikellinier, tekstlinier og subtotallinier. Du kan etablere link direkte fra SAP Business One til SAP Customer Portal for at downloade SAP Business One XL Reporter-skabeloner. 10

11 SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT) SAP Business One er udstyret med en pro grammerings-api baseret på COMteknologi der leveres som et Software Development Kit (SDK) samt udviklingsdokumentation og kodeeksempler. I SAP Business One SDK kan du udvide og ændre funktionaliteten i SAP Business One med det formål at oprette branche- og virksomhedsspecifik funktionalitet og brugergrænseflader med tredjepartsværktøjer. Forbindelsesinterface Nyt forbindelsesinterface Når du kører flere DI-add-ons, kan performance falde betydeligt, da hver ekstra forbindelse til DI API loader en ny DI og ObServer DLL er. Du kan øge performance ved at bruge et nyt forbindelsesinterface til DI API. Denne metode anbefales når der køres flere DI add-ons som er forbundet til den samme virksomhedsdatabase. DI API Account Category Service Denne service gør det muligt at tilføje, opdatere og slette kontokategorier. Alternative Items Service Denne service administrerer alternative artikler. Denne service bruges til at: tilføje alternative artikler slette alternative artikler opdatere en alternativ artikel gemme objektet i XML-format Bank Statements Service Denne service administrerer udkast til bankudskrifter som kan posteres i SAP Business One. Denne service gør det muligt at opdatere, slette og få vist lister over bankudskrifter. Projects Service Denne service administrerer projekter. Denne service bruges til at: tilføje projekter slette projekter opdatere projektnavn og -kode gemme objektet i XML-format Forudbetalinger Down Payments-egenskaben i Documents-objekter understøtter forudbetalingsfakturaer og -anmodninger for salg og indkøb. Herefter vises den samlede forudbetaling i intern valuta. Rater Dette objekt er et underordnet objekt til objektet Documents som repræsenterer ratefunktionen i bilag. Pakker Dette objekt administrerer pakker i levering og udgående fakturabilag. Forfaktura Egenskaben Reserve Invoice bestemmer om bilaget er en forfaktura som kan trækkes til en levering. GetByKey GetByKey henter og indstiller værdierne for objektets egenskaber fra objektets absolutte nøgle i virksomhedens database. 11

12 Hvis serie- og batchnumre er fastsat for de specifikke objektlinier i bilaget, vil det returnerede objekt indeholde referencer til disse underordnede objekter. Special Lines Dette objekt repræsenterer tekst- og subtotallinier i bilag. Egenskaben Line Type fastsætter eller returnerer en værdi som angiver om linien er en almindelig artikellinie eller en alternativ artikellinie. Cargo Custom Declaration (Rusland) Cargo custom declaration (CCD)-numre bruges til at overvåge flowet af importerede varer i Rusland. Der er givet skrive- og læseadgang til tabellen Define CCD. Udvidelser (som f.eks. opfølgningsmængder) kan udføres via en add-on. UI API Data Pickers Alle SAP Business One-selektorer understøttes af UI API en. Selektorerne vises automatisk når der tilføjes EditText- eller EditTextColumnartikler. Date picker ved EditText af typen dato Calculator picker ved EditText af typen long_number/measure osv. ChooseFromList picker ved EditText tilknyttet en selektionsliste Translation picker ved EditText af typen alfanumerisk ved stamdataformularer i OK-mode Search picker - ved EditText med formateret søgning PERFORMANCE OG INFRASTRUKTURUDVIDELSER SAP Business One s performance er blevet forbedret på en lang række områder. Bilag Bilagsscenarierne som f.eks. bilagsoprettelsesprocessen og lange bilag er blevet forbedret. Flere Add-ons SAP Business One er blevet forbedret i forhold til samarbejde med flere add-ons. Bagudkompatibiliteten er blevet fastholdt. Early Watch Alert (EWA) Det er nu blevet nemmere at sende data via langsomme kommunikationsnetværk ved at gemme data som et resume der kun indeholder de væsentligste oplysninger. EWA-brugergrænsefladen er desuden blevet udvidet, så den er nemmere at bruge. ADD-ONS SAP Business One leveres med add-ons som udvider applikationens kernefunktionalitet. Formatdefinition er en helt ny add-on. Copy Express-, DATEV-FI-, Intrastat- og Microsoft Outlook Integration-add-ons er alle blevet udvidet med nye og forbedrede funktioner. Anlægsformue, Payment Engine og ELSTER Integration har fortsat deres kendte funktioner. Dokumentation og fejlmeddelelser De fejlmeddelelser som vises af SAP Business One add-ons, er blevet meget tydeligere og giver dig de oplysninger du skal bruge for at løse problemer proaktivt. Opdateret, præcis og 12

13 detaljeret dokumentation og online-hjælp giver dig de oplysninger du skal bruge for at kunne benytte de eksisterende og nye funktioner. Formatdefinition Brug den ny Formatdefinition-add-on til at definere dine egne tilpassede kontoudskriftformater for forskellige banker. Det er muligt at generere regler der instruerer funktionaliteten, som behandler kontoudskriften, om at importere data fra kontoudskrifter til SAP Business One. Formatdefinition genererer omregningsregler for at oprette nye kontoudskrift formater eller ændre eksisterende formater. Copy Express Copy Express gør det nemmere at kopiere konfigurationer og specifikke data fra en SAP Business One-database til en anden. Følgende funktioner er føjet til selektionstræet: Delvis indikation af træknuder Visning af alle afhængigheder Træknudens tekstkopi Ændring af placeringen af kategorien Projekter Følgende funktioner er føjet til dataområdet: Filter og udvidet sortering Selekter og fravælg alle data Angivelse af skrivebeskyttede og redigerbare felter Gem sidste visningslayout for hvert regneark Sorter indikation i overskriften af sorteret kolonne Følgende funktioner er føjet til dataområdet: Sorter og filtrer Gem log i en MS Excel-fil Microsoft Outlook Integration Outlook Integrations performance, anvendelighed og stabilitet er blevet forbedret. Outlook Integration har nu flere funktionaliteter som understøtter den omfattende brug af Microsoft Outlook og SAP Business One. Nedenstående forbedrede funktioner er blevet tilføjet for at hjælpe dig med at synkronisere opgaver mellem SAP Business One og Microsoft Outlook: Meddelelse der indikerer at synkroniseringen er færdig Alarmmeddelelse hvis forfaldsdato ligger udover åben periode Mere intuitive fejlmeddelelser ved validering af forfaldsdato Nyt Sync Task Status-felt til indikation af synkroniseringsstatus mellem SAP Business One og Microsoft Outlook Datev-FI Datev-FI-interfacet er blevet forbedret, hvilket øger effektiviteten af en Datev-stamdataoverførsel. Det er ikke længere nødvendigt at overføre alle stamdata hver gang du kører en Datev-overførsel, du behøver kun at overføre de stamdata som er blevet oprettet eller ændret. Intrastat Intrastat-add-on gør det nemmere og hurtigere at tilpasse og administrere Intrastat med følgende større anvendelighed og nye funktioner: Kodetabellen understøtter følgende nye funktioner: Standardværdier for firmadatatabellen Ekstra måleenhedskodetabel Varekodesøgning og -upload Intrastat-opsætningstabel 13

14 Inden for dataindsamling er følgende funktioner blevet opdateret: Nye forretningsbilag som skal indsamles: salgskreditnota, indkøbskreditnota og beholdningsoverførsel Udvidet dataindsamlingsregelsæt Indsamling for flere måneder Opdaterede beregningsmetoder Understøtter salgsstyklistestrukturerede artikler Intrastat-indberetningsassistenten omfatter følgende trin: Ny og load Delte felter Landespecifikke felter FP-masseoperation Artikelmasseoperation Indberetning Oprettelse af indberetningsfiler SAP Business One INTEGRATION SAP Business One Integration indeholder en integrationsplatform, design- og administrationsværktøjer samt forudkonfigurerede integrationsapplikationer. Der er her tale om et deklarativt og meddelelsesbaseret integra tionsmiljø som muliggør asynkron integration mellem SAP Business One og andre applikationer og serviceydelser. Ved at kontrollere integrationsprocessen og understøtte udvikling gennem mønstre for ofte brugte integrationsopgaver giver SAP Business One dig den fleksibilitet du har brug for i forbindelse med tilpasning til din virksomheds behov. SAP Business One Integration 2007 har en række forudkonfigurerede integrationsapplikationer i tillæg til en pakke som gør det muligt for partnere hurtigt at etablere nyt integrationsindhold. SAP Business One Integration Partner Enablement Package SAP Business One Integration Partner Enablement Package gør det muligt for partnere at udvikle deres egne SAP Business One Integration-løsninger, virksomhedsindhold og iapps. Integration Application Explorer (iapp Explorer) Den integrerede konsol for administration og service på systemniveau i SAP Business One Integration. Integrated Development Environment (IDE) Et visuelt modelværktøj som gør det muligt for udviklere at oprette og ændre deres eget specifikke integrationsindhold og -skabeloner uden at skulle skrive kode. SAP Business One Integration Development Guide Dette dokument indeholder IPO og Bizflow Development Guide og iapp Development Guide. SAP Business One Integration Application Samples IPO- og Bizflow-eksempler. 14

15 SAP Business One Integration til SAP NetWeaver Fordeling af stamdata Gør det muligt at overføre og synkronisere stamdata mellem mysap ERP eller SAP NetWeaver (MDM) og SAP Business One. Salgsaktiviteter Salgsprocesintegration mellem SAP Business One og mysap ERP. To forudkonfigurerede salgsprocesscenarier gør det muligt at foretage hurtige og effektive salgstransaktioner mellem små datterselskaber og virksomhedssystemer: Salg fra lokalt lager (med en opfyldningsordre). Dette integrationsscenarie understøtter kommunikation mellem datterselskaber (SAP Business One) og deres hovedkvarter (mysap ERP) for at opfylde (indkøbsbehandling) et lokalt lager fra et centralt lager. Salg fra centralt lager (med en tredjepartsordre). Dette integrationsscenarie understøtter kommunikation mellem datterselskaber (SAP Business One) og deres hovedkvarter (mysap ERP) for lokalt salg af produkter som er leveret direkte fra det centrale lager til den lokale slutkunde. Ledelses-rapportering Denne funktion henter, behandler og overfører transaktionsdata fra SAP Business One til SAP NetWeaver Business Information Warehouse til beslutningstagning og yderligere analyse som f.eks. central ledelsesmæssig omsætningsanalyse og sammenligning af datterselskaber. Der fokuseres på salg og distribution, herunder kundeordrer, kundeleverancer og kundefakturaer. SAP Business One Integration Data Migration SAP Business One Integration Data Migration gør det muligt at overføre forretningsobjekter fra Microsoft Dynamics Nav til SAP Business One. Scenarier for objektoverflytning Nedenstående scenarier for forretningsobjektoverflytning understøttes: Overflytning fra Microsoft Dynamics Nav Customers og Vendors til SAP Business One Business Partners. Overflytning fra Microsoft Dynamics Nav Products til SAP Business One Items. Fordeling af Customizing Data Muliggør afstemning af customizing data fra systemet i mysap ERP-hovedkvarteret med de tilsvarende tabeldata i datterselskabets SAP Business One-system. Det forudkonfigurerede integrationsindhold som kan fordeles, findes i to business packages: Customizing Data for Master Data Distribution Customer Customizing Data for Master Data Distribution Product 15

16 Copyright 2006/2007 SAP AG. All rights reserved. SAP No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Outlook, XP, Excel and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iseries, pseries, xseries, zseries, z/os, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/os, POWER, POWER5, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML, XSLT and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ( SAP Group ) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP Business One Additional Copyrights & Trademarks.Net, Visual C++ and SQL Server are registered trademarks of Microsoft Corporation. Sybase and SYBASE (logo) are trademarks of Sybase, Inc. Intel and Intel JPEG Library are trademarks of Intel, Inc. SEE4C (SMTP/POP3 Engine Library for C/C++) is the copyright of MarshallSoft Computing, Inc. combit and List&Label are trademarks of combit GmbH. DynaPDF is a trademark of DynaForms Software for Documents - Jens Boschulte. SECUDE is a trademark of Secude IT Security GmbH. Trolltech and Qt are trademarks of Trolltech ASA, Norway. Victor Image Processing Library and VIC32 are trademarks of Catenary Systems. The Victor Image Processing Library is copyright material. This includes the source code, object code, dlls, examples, and documentation. This material is protected by United States copyright law as well as international copyright treaty provisions. ComponentOne FlexGrid and Web.UI are trademarks of ComponentOne LLC., U.S.A. Chilkat Controls are trademarks of Chilkat Software, Inc. FreeTextBox is a trademark of FreeTextBox - John Dyer. XHEO Licensing is a trademark of XHEO Inc. ChartDirector is a trademark of Advanced Software Engineering Limited..NET Calendar is a trademark of Media Chase LTD. Ibiz E-Payment Integrator is a trademark of /n software inc. DataGridAdapter is a trademark of Fluent Consulting. obout Calendar is a trademark of obout inc. THE APACHE SOFTWARE LICENSE, VERSION 1.1 (Tomcat 5.x, Xalan, 2.6.2, Xerces 2.x) Copyright (c) 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear. The names Xerces and Apache Software Foundation must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact Products derived from this software may not be called Apache, nor may Apache appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) and Info-Zip (http://www.info-zip.org/pub/info-zip/). This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>. SAP and/or its distributors may offer, and charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of the software. However, SAP and/or its distributors may do so only on its/their own behalf, and not on behalf of the Apache Software Foundation or its contributors. 16

17 UNZIP. ZIP. This is version 2003-May-08 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/ license.html indefinitely. Copyright (c) Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, Info-ZIP is defined as the following set of individuals: Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jeanloup Gailly, Hunter Goatley, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Christian Spieler, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White This software is provided as is, without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names Info-ZIP (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), Pocket UnZip, WiZ or MacZip without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP addresses or of the Info-ZIP URL(s). Info-ZIP retains the right to use the names Info-ZIP, Zip, UnZip, UnZipSFX, WiZ, Pocket UnZip, Pocket Zip, and MacZip for its own source and binary releases. Copyright and Licensing Information for ACE(TM) and TAO(TM) ACE(TM) and TAO(TM) are copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University, University of California, Irvine, and Vanderbilt University Copyright (c) , all rights reserved. Since ACE+TAO are open-source, free software, you are free to use, modify, copy, and distribute perpetually and irrevocably--the ACE+TAO source code and object code produced from the source, as well as copy and distribute modified versions of this software. You must, however, include this copyright statement along with code built using ACE+TAO. You can use ACE+TAO in proprietary software and are under no obligation to redistribute any of your source code that is built using ACE+TAO. Note, however, that you may not do anything to the ACE+TAO code, such as copyrighting it yourself or claiming authorship of the ACE+TAO code that will prevent ACE+ TAO from being distributed freely using an open-source development model. You needn t inform anyone that you re using ACE+TAO in your software, though we encourage you to let us know so we can promote your project in the ACE+TAO success stories.. ACE+TAO are provided as is with no warranties of any kind, including the warranties of design, merchantability, and fitness for a particular purpose, non-infringement, or arising from a course of dealing, usage or trade practice. Moreover, ACE+TAO are provided with no support and without any obligation on the part of Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use, correction, modification, or enhancement. However, commercial support for ACE is available from Riverace and commercial support for TAO is available from OCI and PrismTech. Both ACE and TAO are Y2K-compliant, as long as the underlying OS platform is Y2K-compliant. Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall have no liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents by ACE+TAO or any part thereof. Moreover, in no event will Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University, their employees, or students be liable for any lost revenue or profits or other special, indirect and consequential damages. The ACE and TAO web sites are maintained by the Center for Distributed Object Computing of Washington University for the development of opensource software as part of the open-source software community. By submitting comments, suggestions, code, code snippets, techniques (including that of usage), and algorithms, submitters acknowledge that they have the right to do so, that any such submissions are given freely and unreservedly, and that they waive any claims to copyright or ownership. In addition, submitters acknowledge that any such submission might become part of the copyright maintained on the overall body of code, which comprises the ACE and TAO software. By making a submission, submitter agrees to these terms. Furthermore, submitters acknowledge that the incorporation or modification of such submissions is entirely at the discretion of the moderators of the open-source ACE+TAO projects or their designees. The names ACE(TM), TAO(TM), Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University, may not be used to endorse or promote products or services derived from this source without express written permission from Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University. Further, products or services derived from this source may not be called ACE(TM) or TAO(TM), nor may the name Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University appear in their names, without express written permission from Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University. SAP Library document classification: PUBLIC 17

18 smb/sbocustomer RQ19771DA (07/02) 2006/2007 by SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. Printed on environmentally friendly paper. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ( SAP Group ) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

OFFENTLIGT. Releaseinformationer. Løsninger fra SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Juni 2009

OFFENTLIGT. Releaseinformationer. Løsninger fra SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Juni 2009 OFFENTLIGT Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A og 2007 A SP01 Juni 2009 Ikoner Ikon Betydning OBS! Eksempel Note Anbefaling Syntaks Typografiske konventioner Typografi Eksempeltekst Eksempeltekst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Vejledning. www.apple.com/dk/support

Vejledning. www.apple.com/dk/support 1 Vejledning www.apple.com/dk/support Installer Leopard Hvis du vil opdatere til Mac OS X Leopard, skal du indsætte installeringsdisken og dobbeltklikke på Installer Mac OS X. Klik derefter på Start igen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500 C250 Netværksscanning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Velkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Hvad er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varemærker og registrerede varemærker... 1-5 Licensoplysninger...

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard OPEN SOURCE SOFTWARE - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard Page 1 VELKOMMEN Page 2 1 Stikord for dagens program Ophavsret til software

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 2. Korrekt anvendelse...5

Læs mere

News and Improvements 8.00.1

News and Improvements 8.00.1 News and Improvements 8.00.1 Visma Software International AS Indhold 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse... 3 Introduktion...4 Visma application compatibility... 4 Visma Document Center 8.00.1...5 Forbedringer...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Dynamics AX 2012 Ny, ændret, og forældede funktioner til Dynamics AX 2012 R2 DATO: januar 24, 2013 Dette dokument er maskinoversat uden menneskelig indgriben. Det leveres "som det er og forefindes", og

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Brug af ADOBE BRIDGE og ADOBE VERSION CUE CS4

Brug af ADOBE BRIDGE og ADOBE VERSION CUE CS4 Brug af ADOBE BRIDGE og ADOBE VERSION CUE CS4 Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. brug af Adobe Bridge CS4 og Adobe Version Cue CS4 til Windows og Mac OS Hvis denne

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

Implementeringsvejledning til landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne 8.12

Implementeringsvejledning til landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne 8.12 Implementeringsvejledning til landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne 8.12 April 2006 Implementeringsvejledning til landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere