Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006"

Transkript

1 Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige nyheder i SAP Business One 2007 A Regnskab Momsrapportering Finansrapporter Salgs- og indkøbsbilag Lagerstyring Anvendelighed Dokumentation og undervisning Administrations- og kontrolfunktioner SDK (Software Development Kit) Performance og infrastrukturudvidelser Add-ons SAP Business One Integration

3 VIGTIGE NYHEDER I SAP Business One 2007 A Denne releaseinfo er en foreløbig version og er ikke omfattet af din/dine kunders licensaftale eller nogen anden aftale indgået med SAP. Dette dokument indeholder kun tilsigtede strategier, udviklinger og funktionaliteter for SAP -produktet og binder ikke SAP til at følge en given forretningsmetode, produktstrategi og/eller -udvikling. Bemærk, at dette dokument kan ændres af SAP uden forudgående varsel. SAP påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i dette dokument. Nedenstående funktioner er prioriteret i SAP Business One 2007 A: Forbedrede lokale best practices der er lagt stor vægt på øget konformitet i større lokaliseringer. Der er inkorporeret vigtige udvidelser i modulerne Bankafvikling og Økonomi for at gøre dit arbejde mere produktivt. Der er blevet introduceret best practices, og performance er blevet forbedret for de primære processer. Der er foretaget væsentlige forbedringer og omstruktureringer inden for primære funktionalitetsområder som f.eks. Afstemning, Bankafvikling (Europa) og Momsbehandling. Øget anvendelighed dit arbejde er nu blevet gjort nemmere gennem en række forbedringer i brugergrænsefladen. Funktionen Datoselektion gør indtastningen af datoer i felter mere enkel. En regnemaskine på skærmen gør det muligt at foretage hurtige beregninger fra selve applikationen. Nu kan du også foretage systemforespørgsler direkte fra hovedmenuen. Kontekstmenuer, indstillinger til forespørgselsformularer, vinduet Forretningspartner-stamdata, Figur 1: Eksempel på Datoselektion brugertabeller og -felter samt autorisationsfunktionen er blevet udvidet. Informationer i fejlmeddelelser er nu blevet tydeligere. Forbedret dokumentation og support SAP Business One yder nu mere hjælp og support via forbedret og relevant dokumentation, online-hjælp og undervisning. Kontekstfølsom hjælp er blevet tilføjet på felt- og fanebladsniveau. Separate tekniske bilag er integreret i én Administrator s Guide for hver enkelt supporteret database. Den nye velkomstskærm giver dig de informationer du skal bruge for at komme hurtigt i gang med SAP Business One. Forbedrede management-kontrolværktøjer godkendelsesprocessen omfatter nu flere transaktions- og dokumenttyper. Øget tilpasningsevne der er blevet indført yderligere forbedringer i SAP Business One s Software Development Kit (SDK), hvilket gør det lettere at tilpasse SAP Business One til dit firmas specifikke krav i takt med at din forretning ændrer sig. Disse udvidelser vil gøre det muligt for løsningspartnere at bruge SAP Business One som kerneplatform til vertikale løsninger. 3

4 Hurtigere implementering implementeringsprocessen er blevet forenklet, hvilket reducerer implementeringstiden og dine ejeromkostninger. Tættere integration med Microsoft Office SAP Business One Outlook Integration leveres med nye og forbedrede funktioner samt øget anvendelighed, stabilitet og performance. Eksport til MS Word er ligeledes blevet forbedret. Forbedrede rapporteringsfunktioner SAP Business One XL Reporter er blevet integreret i SAP Business One core, hvilket gør dette effektive, MS Excel-baserede rapporteringsværktøj tilgængeligt, uden at der er behov for yderligere installeringsprocedurer. Integration af datterselskaber avanceret integrationsteknologi integrerer SAP Business One hos datterselskaber med mysap Business Suite- og SAP NetWeaver-komponenter i virksomhedens hovedkvarter. Denne løsning integrerer hele IT-landskabet med en enkelt billig SAP-applikation. Dette medfører mindre vedligeholdelsesomkostninger, øget kontrol og ny produktivitet. Integrerede lokaliseringer SAP Business One 2007 A indeholder nu også lokaliseringer for Rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Polen. Disse lokaliseringer var tidligere inkluderet i en separat SAP Business Onerelease. Dette gør det nemmere for dig at synkronisere mellem datterselskaber i forskellige lande som tidligere kørte forskellige SAP Business One-versioner. Du kan oprette firmaer på basis af forskellige lokaliseringer og bruge funktionaliteterne fra alle de inkluderede lokaliseringer. Du kan desuden få vist brugerfladesproget for samtlige inkluderede lokaliseringer. REGNSKAB Regnskabsfunktionerne er blevet forbedret for at øge præcisionen i beregninger, øge anvendeligheden, yde bedre procesautomatisering og sikre øget overholdelse af lokale krav. Kontoudskriftbehandling (begrænset landerelease) Dette er en komplet løsning til automatisk behandling af kontoudskrifter (kontant og bank). Du kan bruge en manuelt eller elektronisk registreret kontoudskrift som udgangspunkt for automatisk betalingsgenerering samt intern og ekstern afstemningsgenerering. Manuelle finansposteringer i assistenter Kørsel af betalingsassistenten og rykkerassistenten omfatter nu også manuelle finansposteringer. Veksel (Belgien) Vekselfunktionaliteten, som tidligere var tilgængelig i Frankrig, er nu blevet implementeret i den Belgiske lokalisering. Bogføringsperioder Det er nu muligt at oprette ændringer i mere end én åben bogføringsperiode på samme tid. Omkostningsregnskab Du kan nu udføre konsistent profit centeranalyse for transaktioner der er posteret på tværs af SAP Business One. Profitcentre er tilgængelig på alle relevante formularer. Du kan desuden vedligeholde historikken i fordelingsreglerne. Afstemning De separate afstemningsprocesser (en for bilag og en for artskontotransaktioner) er blevet samlet. Da afstemning er en systemtværgående 4

5 proces, er adgangen til de relevante vinduer blevet ændret og er nu blevet mere intuitiv: Vinduerne for intern afstemning og afstemningshistorik, som bruges ved forretningspartnerafstemning, åbnes fra modulet Forretningspartner. Der er adgang til det interne vindue for artskontoafstemning fra modulet Økonomi. Der er adgang til eksterne afstemningsvinduer fra modulet Bankafvikling. Alle vinduer der er relateret til afstemningsfunktionaliteten, har en forbedret brugergrænseflade. Afstemning af flere forretningspartnere understøttes også. Forudbetaling (Tjekkiet/Slovakiet) Du kan nu forbinde en forudbetalingsanmodning til en endelig faktura uden at skulle oprette en forudbetalingsfaktura. Håndtering af totaler i fremmedvalutabilag Beregning af interne valutatotaler i fremmedvalutabilag er blevet ændret så den interne valutatotal vises som summen af den interne valuta moms plus nettobeløb. Dette løser problemet med afrundingsdifferencer som tidligere fandt sted, når det interne valutabeløb blev oversat uafhængigt af moms- og nettobeløb. Denne ændring vedrører ikke de slovakiske eller tjekkiske lokaliseringer. Decimalopsætning Det antal decimaler som vises, er konfigureret i vinduet Generelle opsætninger. Det er ikke længere muligt at reducere antallet af decimaler efter der er foretaget en postering. Hvis antallet øges, vil du få en systemmeddelelse som minder dig om, at handlingen ikke kan omgøres. Momsberegning Momsberegningssystemet er blevet ændret for at eliminere afrundingsfejl. Den nye momsberegning er baseret på transaktionstotaler for de enkelte momsgrupper eller -jurisdiktion pr. bilag. Der vil nu være 100 % konsistens og ingen afrundingsfejl mellem moms der er rapporteret i bilagene, rapporter og bogførte journaler. MOMSRAPPORTERING Momsberegningerne er blevet forbedret for at øge korrektheden i beregninger af bilag, finansposteringer og rapporter og for at øge overholdelsen af lokale krav. Udligningsmoms (Spanien) Beregningsmetoden for udligningsmoms er blevet forbedret for at sikre præcis beregning. Momskodepostering via manuel finanspostering (Canada, USA og Mexico) Det er nu muligt at oprette manuelle finansposteringer for udvalgte momskoder. Disse finansposteringer er afspejlet i momsrapporterne. Koder for erhvervelsesmoms og moms der ikke kan trækkes fra i manuelle journalposteringer (Europa) Du kan nu selektere koder for erhvervelsesmoms og ikke-fradragsberettiget moms ved oprettelse af manuelle finansposteringer. Momsrapport (Tjekkiet, Slovakiet) Der er tilføjet nye kolonner i momsrapporten for at vise Momsdato og Forretningspartnernavn. 5

6 Momsrapport (Ungarn) Der er tilføjet en sekundær vekselkurstabel til applikationen, så du kan vedligeholde to vekselkurstabeller på samme tid. Du kan generere rapporten i overensstemmelse med den selekterede vekselkurstabel. Momsrapport (UK, Tyskland) Der er inkorporeret vigtige udvidelser i momsrapportering. De nye funktioner omfatter følgende: Overvågning af artikler som er kræves af og betales til skattemyndighederne i forskellige perioder. Krav fra eller betaling til skattemyndighederne vedrørende yderligere artikler for specifikke perioder (hvis de er tilføjet på et senere tidspunkt). Postering af momsgæld eller -tilgodehavende til en artskonto. Lagring af momsrapporter og postering af momsafregning kan begrænses til specifikke medarbejdere via autorisationsfunktionen. Funktionaliteten til lagring af momsrapporter kan nemt deaktiveres hvis den ikke er påkrævet i dit firma. Leverandørafgift (UK) De nye UK-momskoder (pr. 2007) understøttes. Leverandørafgiftsrapporten indeholder alle nødvendige data på én side. FINANSRAPPORTER Finansrapporter er blevet udvidet for at sikre overholdelse af kravene i de forskellige lande: Finansrapporter (Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Italien, Spanien, Belgien, Østrig, Chile, Costa Rica, Guatemala) Der er implementeret udvidelser i finansrapporter for at muliggøre korrekt håndtering af årsopgørelsestransaktioner. Total- og saldoliste (Polen) Der er tilføjet nye kolonner til rapporten for at muliggøre samtidig visning af primo- og ultimosaldi Rapport (USA) Der findes tre yderligere printlayoutskabeloner for hver betalingstype. Vinduet selektionskriterier er også blevet udvidet. Åbne bilag Det er nu muligt at overvåge udestående saldi på henlæggelseskonti fra fakturaer som endnu ikke er leveret, ved at bruge den nye mulighed for at få vist åbne bilag: Udgående forfaktura Endnu ikke leveret og Indgående forfaktura ndnu ikke leveret. Forfaktura Der tilføjet en ekstra konto, så du kan bogføre en indgående forfakturatransaktion på en separat henlæggelseskonto. Der er tilføjet to nye bilagsstatusser for den indgående forfaktura og den udgående forfaktura: Betalt og Leveret. 6

7 Kassebogsrapport (Rusland) Kassebogsrapporten som viser transaktioner på pengekonti er nu tilføjet i den Russiske lokalisering ud over i den polske, tjekkiske, slovakiske og ungarske lokalisering. Rapport 349 (Spanien) og Sammenfattende indberetning (Europa) Betalte forudbetalingsanmodninger er ikke længere inkluderet i rapporterne. SALGS- OG INDKØBSBILAG Salgs- og indkøbsbilag er blevet udvidet for at øge præcisionen i beregninger, øge anvendeligheden, yde bedre procesautomatisering og sikre øget overholdelse af lokale krav. Faktura på moms Funktionaliteten af ud- og indgående fakturaer er blevet udvidet til også at understøtte oprettelse af fakturaer udelukkende på momsbeløb. Folionumre (Mexico og Chile) Folionummerfunktionen er nu tilgængelig i eventuelle yderligere salgs- og indkøbsbilag, beholdningstransaktioner, betalingsbilag (hvor betaling finder sted med en veksel), afstemningsinterfacet, finansposteringsvinduet, rykkerassistenten og en række rapporter. Forudbetalingsfaktura (Canada og USA) Oprettelsen af forudbetalingsbilag understøttes nu også. Anskaffelsespriser Transaktionen for anskaffelsespriser posteres nu automatisk når du opretter bilaget. Anskaffelsesprisen posteres i første omgang som et estimat der kan opdateres ved en senere lejlighed. Fragtberegningerne er også blevet mere præcise. Returneringer (Rusland) Du kan nu håndtere en returnering med eller uden kontoen for leverede varer. LAGERSTYRING Lagerstyringsfunktionaliteten er blevet udvidet med kraftigere og mere effektive værktøjer til styring af lageret. Beholdningsrevurdering Beholdningsrevurderingsfunktionen er blevet udvidet så den understøtter artikler som er vurderet efter FIFO-metoden. Indgående forfaktura Der tilføjet en ekstra konto, så du kan bogføre indgående fakturatransaktioner på en separat henlæggelseskonto. Pluk og emballer Når du opretter en levering for en salgsstyk - listekomponent fra selve pluk og emballerinter facet, vil samtlige komponenter samt den overordnede artikel for salgsstyklisteartiklerne blive vist i leveringen. Serie- og batchnumre Selektion eller oprettelse af batch- og serienumre i bilagsudkast bliver nu gemt, men ikke allokeret. Du kan stadigvæk selektere og oprette disse gemte numre inden for andre transaktioner. Det nye printlayout sætter dig desuden i stand til at udskrive serie- eller batchnummeret som står ved siden af den givne artikel i det udskrevne dokument. 7

8 MRP efter forfald MRP-kørslen fuldender nu opløsningen til nederste styklisteniveau, selv om komponenternes gennemløbstid rækker ind i fortiden. Beholdningskontrolrapport Du kan nu få vist artikler uden transaktioner i rapportperioden. Batchallokeringsstyring i bilagsoprettelsesassistenten (DGW) DGW opretter nu fakturaer eller leveringer på basis af kundeordrer med batchstyrede artikler, hvis ordrerne er fuldt allokerede (dvs. batchnumre er allokeret for alle batchstyrede artikler på ordrerne). ANVENDELIGHED Der er blevet inkorporeret mange nye funktioner og ændringer i applikationen for at gøre det nemmere for dig at arbejde med SAP Business One og for at gøre din arbejdsdag nemmere. Forespørgsler Det er nu blevet nemmere at bruge forespørgsler: Forespørgselsgeneratoren og forespørgselsassistenten er blevet flyttet fra hovedmenuen og placeret mere passende i menuen Værktøjer i den øverste menu. Systemforespørgslerne der leveres med SAP Business One, er blevet inkorporeret i modulet Rapporter og vises nu i hovedmenuen. Forespørgelsbrugerinterface er blevet forenklet. Vinduet Forespørgselsselektionskriterier og Forespørgselsrapport er gjort nemmere at forstå og bruge. Figur 2: Eksempel på Forespørgselsadgang Datoselektion For at indtaste en dato kan du også klikke på ikonet Datoselektion ved siden af datofeltet. Dette åbner en kalender hvor du kan selektere den ønskede dato. Selektionsliste Denne funktion er blevet forbedret, så du hurtigt kan hente de records som begynder med det tegn du indtaster. Menuen Kontekst Du kan nu åbne tabelegenskaberne ved at flytte cursoren over en tabeloverskrift og åbne egenskaberne fra kontekstmenuen. Automatisk registrering af add-ons De SAP Business add-ons der leveres med produktet, er nu omfattet af produktinstallationsprocessen og registreres automatisk. Vinduet Forretningspartner-stamdata Vinduet Forretningspartner-stamdata kan nu forstørres, hvilket gør det nemmere at arbejde med. 8

9 Figur 3: Eksempel på Computer Brugertabel og -felter I den øverste menu er Brugertabel og Brugerfelter blevet opdelt i separate vinduer. Computer Der findes en computer i numeriske felter. Dette gør det muligt at foretage hurtige beregninger uden at skulle benytte eksterne regnemaskiner samt at indtaste beregningen direkte i feltet. DOKUMENTATION OG UNDERVISNING SAP Business One-dokumentation og -undervisning er blevet gennemrevideret for at sikre, at du får præcis de informationer du ønsker, og at du får dem på det tidspunkt og på det sted hvor du skal bruge dem. Online-hjælp Online-hjælp er blevet omformuleret for at lægge større fokus på de oplysninger som aktivt vil gøre det nemmere for dig at lave dit arbejde. Dokumentationen går lige til sagen, så du får hurtigt svar på dine spørgsmål. Nedenstående funktioner er blevet tilføjet eller forbedret: Direkte hjælp? Kontekstfølsom hjælp er blevet tilføjet på feltniveau. Når du bruger SAP Business One, kan du få hurtig hjælp til det felt du arbejder i. Du kan nu åbne den kontekstfølsomme hjælp på vinduesniveau for det vindue, faneblad eller assistentskærm du arbejder i, hvilket giver hurtig adgang til de oplysninger du skal bruge, uden at du skal søge rundt i hjælpesystemet. Hjælpevinduet har fået helt nyt design med nyt layout, font og farveskema som er baseret på faste principper om brugergrænsefladedesign der gør det nemmere for dig at læse og forstå. Undervisning Antallet af e-learning-emner er steget med ny fokus på opgavebaseret undervisning. Produktundervisning vil være tilgængelig for kunder og partnere implementeringsundervisning vil kun være tilgængelig for partnere. Undervisningsmaterialerne er blevet synkroniseret med indholdet af online-hjælp for at give dig en fuldstændig videnløsning. Velkomstvindue Vinduet Velkommen indeholder links, så du hurtigt kan få de oplysninger du skal bruge for at komme i gang med SAP Business One. Din feedback Du har nu mulighed for at fortælles os hvad du mener om SAP Business One-dokumentationen. Dette menupunkt har link til vores online-undersøgelser, hvor din feedback vil hjælpe os med at yde bedre dokumentation. 9

10 Administrator s Guide Den nye Administrator s Guide inkluderer i ét overskueligt dokument alle oplysninger der er nødvendige til installation og administration af dit SAP Business One-system. Denne guide erstatter de separate Installation, Upgrade, Security og Solution Operations-guides. Easy Start Easy Start-guiden er blevet omformuleret, så den giver mere praktisk information med tjeklister, så du kan komme i gang med SAP Business One. ADMINISTRATIONS- OG KONTROLFUNKTIONER De forbedrede funktioner giver bedre kontrol over hvordan du kører din forretning. Drag and Relate Layoutet af menuen Drag and Relate er synkroniseret med layoutet af hovedmenuen i SAP Business One. Godkendelsesprocedure Godkendelsesprocedurerne gælder nu for beholdningstransaktioner som f.eks. varetilgang og vareafgang. Du kan desuden opdatere dokumenter, som er blevet afvist, ved at starte en ny godkendelsesproces. Rapportering SAP Business One XL Reporter er nu fuldt integreret i SAP Business One Printlayoutdesigner Nedenstående funktionalitetsudvidelser er blevet tilføjet til Printlayoutdesigneren (PLD): Du kan udskrive den første side på en anden printer. Du kan få vist en bundlinie for gentagelsesområdet på alle sider. Felterne Eksempel printlayout og -layout er fravalgt som standard. Du kan vælge et standardlayout for en eller flere specifikke brugere. Det er desuden blevet nemmere at foretage en standardselektion for en specifik forretningspartner. Genererede felter oprettes med præfikset F_XXX i stedet for Field_XXX, hvilket gør det nemmere at finde felter i listen. Der er blevet tilføjet beskrivelser til aritmetiske operatører. PDF-support Kvaliteten af eksporterede layouts, vedhæftninger i s og faxmeddelelser er blevet forbedret med brugen af det populære PDF-format. Dette format erstatter JPG-formatet, som er brugt i tidligere releases. Eksport til Microsoft Word Funktionen Eksporter til Microsoft Word er blevet forbedret, så den understøtter eksport af dokumenter der indeholder specielle linietyper som f.eks. alternative artikellinier, tekstlinier og subtotallinier. Du kan etablere link direkte fra SAP Business One til SAP Customer Portal for at downloade SAP Business One XL Reporter-skabeloner. 10

11 SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT) SAP Business One er udstyret med en pro grammerings-api baseret på COMteknologi der leveres som et Software Development Kit (SDK) samt udviklingsdokumentation og kodeeksempler. I SAP Business One SDK kan du udvide og ændre funktionaliteten i SAP Business One med det formål at oprette branche- og virksomhedsspecifik funktionalitet og brugergrænseflader med tredjepartsværktøjer. Forbindelsesinterface Nyt forbindelsesinterface Når du kører flere DI-add-ons, kan performance falde betydeligt, da hver ekstra forbindelse til DI API loader en ny DI og ObServer DLL er. Du kan øge performance ved at bruge et nyt forbindelsesinterface til DI API. Denne metode anbefales når der køres flere DI add-ons som er forbundet til den samme virksomhedsdatabase. DI API Account Category Service Denne service gør det muligt at tilføje, opdatere og slette kontokategorier. Alternative Items Service Denne service administrerer alternative artikler. Denne service bruges til at: tilføje alternative artikler slette alternative artikler opdatere en alternativ artikel gemme objektet i XML-format Bank Statements Service Denne service administrerer udkast til bankudskrifter som kan posteres i SAP Business One. Denne service gør det muligt at opdatere, slette og få vist lister over bankudskrifter. Projects Service Denne service administrerer projekter. Denne service bruges til at: tilføje projekter slette projekter opdatere projektnavn og -kode gemme objektet i XML-format Forudbetalinger Down Payments-egenskaben i Documents-objekter understøtter forudbetalingsfakturaer og -anmodninger for salg og indkøb. Herefter vises den samlede forudbetaling i intern valuta. Rater Dette objekt er et underordnet objekt til objektet Documents som repræsenterer ratefunktionen i bilag. Pakker Dette objekt administrerer pakker i levering og udgående fakturabilag. Forfaktura Egenskaben Reserve Invoice bestemmer om bilaget er en forfaktura som kan trækkes til en levering. GetByKey GetByKey henter og indstiller værdierne for objektets egenskaber fra objektets absolutte nøgle i virksomhedens database. 11

12 Hvis serie- og batchnumre er fastsat for de specifikke objektlinier i bilaget, vil det returnerede objekt indeholde referencer til disse underordnede objekter. Special Lines Dette objekt repræsenterer tekst- og subtotallinier i bilag. Egenskaben Line Type fastsætter eller returnerer en værdi som angiver om linien er en almindelig artikellinie eller en alternativ artikellinie. Cargo Custom Declaration (Rusland) Cargo custom declaration (CCD)-numre bruges til at overvåge flowet af importerede varer i Rusland. Der er givet skrive- og læseadgang til tabellen Define CCD. Udvidelser (som f.eks. opfølgningsmængder) kan udføres via en add-on. UI API Data Pickers Alle SAP Business One-selektorer understøttes af UI API en. Selektorerne vises automatisk når der tilføjes EditText- eller EditTextColumnartikler. Date picker ved EditText af typen dato Calculator picker ved EditText af typen long_number/measure osv. ChooseFromList picker ved EditText tilknyttet en selektionsliste Translation picker ved EditText af typen alfanumerisk ved stamdataformularer i OK-mode Search picker - ved EditText med formateret søgning PERFORMANCE OG INFRASTRUKTURUDVIDELSER SAP Business One s performance er blevet forbedret på en lang række områder. Bilag Bilagsscenarierne som f.eks. bilagsoprettelsesprocessen og lange bilag er blevet forbedret. Flere Add-ons SAP Business One er blevet forbedret i forhold til samarbejde med flere add-ons. Bagudkompatibiliteten er blevet fastholdt. Early Watch Alert (EWA) Det er nu blevet nemmere at sende data via langsomme kommunikationsnetværk ved at gemme data som et resume der kun indeholder de væsentligste oplysninger. EWA-brugergrænsefladen er desuden blevet udvidet, så den er nemmere at bruge. ADD-ONS SAP Business One leveres med add-ons som udvider applikationens kernefunktionalitet. Formatdefinition er en helt ny add-on. Copy Express-, DATEV-FI-, Intrastat- og Microsoft Outlook Integration-add-ons er alle blevet udvidet med nye og forbedrede funktioner. Anlægsformue, Payment Engine og ELSTER Integration har fortsat deres kendte funktioner. Dokumentation og fejlmeddelelser De fejlmeddelelser som vises af SAP Business One add-ons, er blevet meget tydeligere og giver dig de oplysninger du skal bruge for at løse problemer proaktivt. Opdateret, præcis og 12

13 detaljeret dokumentation og online-hjælp giver dig de oplysninger du skal bruge for at kunne benytte de eksisterende og nye funktioner. Formatdefinition Brug den ny Formatdefinition-add-on til at definere dine egne tilpassede kontoudskriftformater for forskellige banker. Det er muligt at generere regler der instruerer funktionaliteten, som behandler kontoudskriften, om at importere data fra kontoudskrifter til SAP Business One. Formatdefinition genererer omregningsregler for at oprette nye kontoudskrift formater eller ændre eksisterende formater. Copy Express Copy Express gør det nemmere at kopiere konfigurationer og specifikke data fra en SAP Business One-database til en anden. Følgende funktioner er føjet til selektionstræet: Delvis indikation af træknuder Visning af alle afhængigheder Træknudens tekstkopi Ændring af placeringen af kategorien Projekter Følgende funktioner er føjet til dataområdet: Filter og udvidet sortering Selekter og fravælg alle data Angivelse af skrivebeskyttede og redigerbare felter Gem sidste visningslayout for hvert regneark Sorter indikation i overskriften af sorteret kolonne Følgende funktioner er føjet til dataområdet: Sorter og filtrer Gem log i en MS Excel-fil Microsoft Outlook Integration Outlook Integrations performance, anvendelighed og stabilitet er blevet forbedret. Outlook Integration har nu flere funktionaliteter som understøtter den omfattende brug af Microsoft Outlook og SAP Business One. Nedenstående forbedrede funktioner er blevet tilføjet for at hjælpe dig med at synkronisere opgaver mellem SAP Business One og Microsoft Outlook: Meddelelse der indikerer at synkroniseringen er færdig Alarmmeddelelse hvis forfaldsdato ligger udover åben periode Mere intuitive fejlmeddelelser ved validering af forfaldsdato Nyt Sync Task Status-felt til indikation af synkroniseringsstatus mellem SAP Business One og Microsoft Outlook Datev-FI Datev-FI-interfacet er blevet forbedret, hvilket øger effektiviteten af en Datev-stamdataoverførsel. Det er ikke længere nødvendigt at overføre alle stamdata hver gang du kører en Datev-overførsel, du behøver kun at overføre de stamdata som er blevet oprettet eller ændret. Intrastat Intrastat-add-on gør det nemmere og hurtigere at tilpasse og administrere Intrastat med følgende større anvendelighed og nye funktioner: Kodetabellen understøtter følgende nye funktioner: Standardværdier for firmadatatabellen Ekstra måleenhedskodetabel Varekodesøgning og -upload Intrastat-opsætningstabel 13

14 Inden for dataindsamling er følgende funktioner blevet opdateret: Nye forretningsbilag som skal indsamles: salgskreditnota, indkøbskreditnota og beholdningsoverførsel Udvidet dataindsamlingsregelsæt Indsamling for flere måneder Opdaterede beregningsmetoder Understøtter salgsstyklistestrukturerede artikler Intrastat-indberetningsassistenten omfatter følgende trin: Ny og load Delte felter Landespecifikke felter FP-masseoperation Artikelmasseoperation Indberetning Oprettelse af indberetningsfiler SAP Business One INTEGRATION SAP Business One Integration indeholder en integrationsplatform, design- og administrationsværktøjer samt forudkonfigurerede integrationsapplikationer. Der er her tale om et deklarativt og meddelelsesbaseret integra tionsmiljø som muliggør asynkron integration mellem SAP Business One og andre applikationer og serviceydelser. Ved at kontrollere integrationsprocessen og understøtte udvikling gennem mønstre for ofte brugte integrationsopgaver giver SAP Business One dig den fleksibilitet du har brug for i forbindelse med tilpasning til din virksomheds behov. SAP Business One Integration 2007 har en række forudkonfigurerede integrationsapplikationer i tillæg til en pakke som gør det muligt for partnere hurtigt at etablere nyt integrationsindhold. SAP Business One Integration Partner Enablement Package SAP Business One Integration Partner Enablement Package gør det muligt for partnere at udvikle deres egne SAP Business One Integration-løsninger, virksomhedsindhold og iapps. Integration Application Explorer (iapp Explorer) Den integrerede konsol for administration og service på systemniveau i SAP Business One Integration. Integrated Development Environment (IDE) Et visuelt modelværktøj som gør det muligt for udviklere at oprette og ændre deres eget specifikke integrationsindhold og -skabeloner uden at skulle skrive kode. SAP Business One Integration Development Guide Dette dokument indeholder IPO og Bizflow Development Guide og iapp Development Guide. SAP Business One Integration Application Samples IPO- og Bizflow-eksempler. 14

15 SAP Business One Integration til SAP NetWeaver Fordeling af stamdata Gør det muligt at overføre og synkronisere stamdata mellem mysap ERP eller SAP NetWeaver (MDM) og SAP Business One. Salgsaktiviteter Salgsprocesintegration mellem SAP Business One og mysap ERP. To forudkonfigurerede salgsprocesscenarier gør det muligt at foretage hurtige og effektive salgstransaktioner mellem små datterselskaber og virksomhedssystemer: Salg fra lokalt lager (med en opfyldningsordre). Dette integrationsscenarie understøtter kommunikation mellem datterselskaber (SAP Business One) og deres hovedkvarter (mysap ERP) for at opfylde (indkøbsbehandling) et lokalt lager fra et centralt lager. Salg fra centralt lager (med en tredjepartsordre). Dette integrationsscenarie understøtter kommunikation mellem datterselskaber (SAP Business One) og deres hovedkvarter (mysap ERP) for lokalt salg af produkter som er leveret direkte fra det centrale lager til den lokale slutkunde. Ledelses-rapportering Denne funktion henter, behandler og overfører transaktionsdata fra SAP Business One til SAP NetWeaver Business Information Warehouse til beslutningstagning og yderligere analyse som f.eks. central ledelsesmæssig omsætningsanalyse og sammenligning af datterselskaber. Der fokuseres på salg og distribution, herunder kundeordrer, kundeleverancer og kundefakturaer. SAP Business One Integration Data Migration SAP Business One Integration Data Migration gør det muligt at overføre forretningsobjekter fra Microsoft Dynamics Nav til SAP Business One. Scenarier for objektoverflytning Nedenstående scenarier for forretningsobjektoverflytning understøttes: Overflytning fra Microsoft Dynamics Nav Customers og Vendors til SAP Business One Business Partners. Overflytning fra Microsoft Dynamics Nav Products til SAP Business One Items. Fordeling af Customizing Data Muliggør afstemning af customizing data fra systemet i mysap ERP-hovedkvarteret med de tilsvarende tabeldata i datterselskabets SAP Business One-system. Det forudkonfigurerede integrationsindhold som kan fordeles, findes i to business packages: Customizing Data for Master Data Distribution Customer Customizing Data for Master Data Distribution Product 15

16 Copyright 2006/2007 SAP AG. All rights reserved. SAP No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Outlook, XP, Excel and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iseries, pseries, xseries, zseries, z/os, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/os, POWER, POWER5, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML, XSLT and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ( SAP Group ) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP Business One Additional Copyrights & Trademarks.Net, Visual C++ and SQL Server are registered trademarks of Microsoft Corporation. Sybase and SYBASE (logo) are trademarks of Sybase, Inc. Intel and Intel JPEG Library are trademarks of Intel, Inc. SEE4C (SMTP/POP3 Engine Library for C/C++) is the copyright of MarshallSoft Computing, Inc. combit and List&Label are trademarks of combit GmbH. DynaPDF is a trademark of DynaForms Software for Documents - Jens Boschulte. SECUDE is a trademark of Secude IT Security GmbH. Trolltech and Qt are trademarks of Trolltech ASA, Norway. Victor Image Processing Library and VIC32 are trademarks of Catenary Systems. The Victor Image Processing Library is copyright material. This includes the source code, object code, dlls, examples, and documentation. This material is protected by United States copyright law as well as international copyright treaty provisions. ComponentOne FlexGrid and Web.UI are trademarks of ComponentOne LLC., U.S.A. Chilkat Controls are trademarks of Chilkat Software, Inc. FreeTextBox is a trademark of FreeTextBox - John Dyer. XHEO Licensing is a trademark of XHEO Inc. ChartDirector is a trademark of Advanced Software Engineering Limited..NET Calendar is a trademark of Media Chase LTD. Ibiz E-Payment Integrator is a trademark of /n software inc. DataGridAdapter is a trademark of Fluent Consulting. obout Calendar is a trademark of obout inc. THE APACHE SOFTWARE LICENSE, VERSION 1.1 (Tomcat 5.x, Xalan, 2.6.2, Xerces 2.x) Copyright (c) 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear. The names Xerces and Apache Software Foundation must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact Products derived from this software may not be called Apache, nor may Apache appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) and Info-Zip (http://www.info-zip.org/pub/info-zip/). This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>. SAP and/or its distributors may offer, and charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of the software. However, SAP and/or its distributors may do so only on its/their own behalf, and not on behalf of the Apache Software Foundation or its contributors. 16

17 UNZIP. ZIP. This is version 2003-May-08 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/ license.html indefinitely. Copyright (c) Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, Info-ZIP is defined as the following set of individuals: Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jeanloup Gailly, Hunter Goatley, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Christian Spieler, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White This software is provided as is, without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names Info-ZIP (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), Pocket UnZip, WiZ or MacZip without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP addresses or of the Info-ZIP URL(s). Info-ZIP retains the right to use the names Info-ZIP, Zip, UnZip, UnZipSFX, WiZ, Pocket UnZip, Pocket Zip, and MacZip for its own source and binary releases. Copyright and Licensing Information for ACE(TM) and TAO(TM) ACE(TM) and TAO(TM) are copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University, University of California, Irvine, and Vanderbilt University Copyright (c) , all rights reserved. Since ACE+TAO are open-source, free software, you are free to use, modify, copy, and distribute perpetually and irrevocably--the ACE+TAO source code and object code produced from the source, as well as copy and distribute modified versions of this software. You must, however, include this copyright statement along with code built using ACE+TAO. You can use ACE+TAO in proprietary software and are under no obligation to redistribute any of your source code that is built using ACE+TAO. Note, however, that you may not do anything to the ACE+TAO code, such as copyrighting it yourself or claiming authorship of the ACE+TAO code that will prevent ACE+ TAO from being distributed freely using an open-source development model. You needn t inform anyone that you re using ACE+TAO in your software, though we encourage you to let us know so we can promote your project in the ACE+TAO success stories.. ACE+TAO are provided as is with no warranties of any kind, including the warranties of design, merchantability, and fitness for a particular purpose, non-infringement, or arising from a course of dealing, usage or trade practice. Moreover, ACE+TAO are provided with no support and without any obligation on the part of Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use, correction, modification, or enhancement. However, commercial support for ACE is available from Riverace and commercial support for TAO is available from OCI and PrismTech. Both ACE and TAO are Y2K-compliant, as long as the underlying OS platform is Y2K-compliant. Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall have no liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents by ACE+TAO or any part thereof. Moreover, in no event will Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University, their employees, or students be liable for any lost revenue or profits or other special, indirect and consequential damages. The ACE and TAO web sites are maintained by the Center for Distributed Object Computing of Washington University for the development of opensource software as part of the open-source software community. By submitting comments, suggestions, code, code snippets, techniques (including that of usage), and algorithms, submitters acknowledge that they have the right to do so, that any such submissions are given freely and unreservedly, and that they waive any claims to copyright or ownership. In addition, submitters acknowledge that any such submission might become part of the copyright maintained on the overall body of code, which comprises the ACE and TAO software. By making a submission, submitter agrees to these terms. Furthermore, submitters acknowledge that the incorporation or modification of such submissions is entirely at the discretion of the moderators of the open-source ACE+TAO projects or their designees. The names ACE(TM), TAO(TM), Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University, may not be used to endorse or promote products or services derived from this source without express written permission from Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University. Further, products or services derived from this source may not be called ACE(TM) or TAO(TM), nor may the name Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University appear in their names, without express written permission from Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University. SAP Library document classification: PUBLIC 17

18 smb/sbocustomer RQ19771DA (07/02) 2006/2007 by SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. Printed on environmentally friendly paper. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ( SAP Group ) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

OFFENTLIGT. Releaseinformationer. Løsninger fra SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Juni 2009

OFFENTLIGT. Releaseinformationer. Løsninger fra SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Juni 2009 OFFENTLIGT Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A og 2007 A SP01 Juni 2009 Ikoner Ikon Betydning OBS! Eksempel Note Anbefaling Syntaks Typografiske konventioner Typografi Eksempeltekst Eksempeltekst

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

SAP Business One 6.5

SAP Business One 6.5 Version 6.5 September 2003 Dansk SAP Business One 6.5 Release Notes SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Tyskland Copyright Copyright 2003 SAP AG. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation må ikke

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014 SAS2WPS Workshop! Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150 Copyright UniQcus 2014 Torben Christensen 17 years with SAS institute (starting okt85)

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno 12.06.07 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

og smartphones. Optimer grafik og internetindhold for at vise det på en ensartet måde på tværs af enheder.

og smartphones. Optimer grafik og internetindhold for at vise det på en ensartet måde på tværs af enheder. Adobe Fireworks CS6 Markedsføringstekst til samarbejdspartnere Adobe Fireworks CS6 Følgende tekstblokke kan bruges i hjemmesider, kataloger, trykte annoncer eller andet salgsmateriale til Adobe Fireworks

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Opgør undervisningen og få mere ud af den

Opgør undervisningen og få mere ud af den Opgør undervisningen og få mere ud af den cgi.dk 2 Alt for ofte bliver indsamling af data til et tungt arbejde med for lidt værdi. Ugennemsigtige data slører udsynet cgi.dk 3 Som it-leverandør til uddannelsessektoren

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere