Strategi for erhvervsudvikling, Vilje til vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst"

Transkript

1 OFFENTLIG HØRING 26. februar april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. - Omvendt har mulighederne måske aldrig været større...

2 Vedtaget af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXXX Yderligere information: Vækstforumsekretariatet Landemærket 26, 3700 Rønne, Fotos: Colourbox Berit Hvassum Destination Bornholm Færgen

3 Indhold Baggrund 4 Forord 5 Udgangspunktet, mulighederne og behovet 6 Mission og vision 7 Mål 9 Erhvervsspecialisering 10 Målrettede indsaster på flere niveauer 12 Resultatorientering er centralt 15 Produktions- og servicevirksomheder 16 Turisme 19 Fødevarer 23 Appendiks 1: Aktiviteter og indikatorer 28 Appendiks 2: Mulige finansieringskilder 30 Appendiks 3: Branceopdelt antalt jobs i den private sektor 31

4 Baggrund Denne strategien er udviklet på baggrund af inputs fra det bornholmske erhvervsliv, politikere og andre interesserede i samfundsudviklingen på Bornholm i løbet af 2014 og bygger på både styrker, svagheder, muligheder og trusler. Strategien er Bornholms Vækstforums erhvervsrettede bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der vedtages af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune. Derfor er strategien ikke blot Vækstforums strategi, men hele erhvervslivets strategi for erhvervsudvikling på Bornholm. Jf. Lov om erhvervsfremme er strategien fundamentet for prioritering af de strukturfondsmidler og regionale udviklingsmidler, som Bornholms Vækstforum har indstillingsretten til. Udover inputs fra de nævnte aktører, har især Vækstanalyse Bornholm (Teknologisk Institut og Center for Regionalog Turismeforskning, 2013) fungeret som det analytiske grundlag for de strategiske prioriteringer. Også erfaringerne fra projektevalueringer i de tidligere perioder i Bornholms Vækstforum, der er opsamlet i den såkaldte stafet, har indgået som fundament for prioriteringerne. Derudover har anbefalingerne fra regeringens vækstteams og vækstplanerne for især turisme og for fødevarer været inspirationskilder for prioriteringerne i denne strategi. Resultatet er en strategi, der både tager udgangspunkt i de umiddelbare muligheder og behov i erhvervslivet, og adresserer behovet for at påvirke vækstbarrierer i form af politisk bestemte rammevilkår, strukturelle forhold, etc. 4

5 Bornholms Vækstforum fastholder den offensive kurs for vækst og udvikling. Vækst er vores fælles ansvar Det bornholmske samfund og arbejdsmarked er en del af den globaliserede verden, hvor vækstmulighederne kan synes uendelige for dem, der formår at markere sig med særlige evner, produkter eller services. Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. Omvendt har mulighederne måske heller aldrig været større. Bornholms Vækstforum tager udfordringen op og fortsætter den offensive og fokuserede kurs for udvikling til gavn for beskæftigelsen og den samfundsøkonomiske vækst. Kagen skal blive større. Det er den enkelte virksomhed eller iværksætter på Bornholm, der skaber den økonomiske vækst. Et godt regionalt erhvervsklima er derfor et vigtigt fundament for, at flere virksomheder kan og vil vækste, ligesom er godt image for det bornholmske erhvervsklima er vigtigt i forhold til at tiltrække nye iværksættere og virksomheder til øen. Erhvervsudviklingsstrategien er en fælles bornholmsk strategi, der tager udgangspunkt i både behov og muligheder for udvikling og vækst. Strategien bygger dels på erfaringerne fra de to tidligere perioder siden kommunalreformen i 2007, dels på dialog mellem Vækstforum, erhvervslivet og erhvervsfremmeaktørerne i løbet af Det er vores forventning, at denne proces nu vil resultere i et tilsvarende dybt og bredt ejerskab til processen, der skal sikre realisering af målsætningerne. Det er nemlig en forudsætning for en succesfuld realisering at alle bakker op om de projekter, der igangsættes i løbet af den kommende periode. Udviklingsprojekterne skal derfor altid udvikles på baggrund af de relevante aktørers vurdering af projekternes anvendelighed, og erhvervslivet skal inddrages i opstarten og styringen af de virksomhedsrettede projekter. Vækstforum forholder sig realistisk til, at vi selv kan iværksætte nogle indsatser for at skabe vækst, mens nogle vækstbarrierer kræver handling på andre niveauer. Vi overvåger derfor løbende de bornholmske vækstvilkår og arbejder i fællesskab med kommunalbestyrelsen for at løse vækstbarrierer politisk. Denne strategi for erhvervsudvikling på Bornholm er integreret i Bornholms Udviklingsstrategi (BUS), der også vil fokusere på de blødere aspekter af rammevilkårene for erhvervsudvikling, som fx fritidsaktiviteter, kultur, idrætsliv, sundhed, skole, dagpasning mv. Lars Nørby Johansen Formand for Bornholms Vækstforum Winni Grosbøll Næstformand, borgmester 5

6 Udgangspunktet, mulighederne og behovet Bornholms Vækstforum består af repræsentanter for det bornholmske erhvervsliv, uddannelse og forskning, kulturliv samt kommunalbestyrelsen. Som et samlet forum kan vækstforum være dagsordensættende, træffe beslutninger og følge op for at sikre resultater og ikke mindst være kulturbærer. Bornholms Vækstforum og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget koordinerer løbende for at sikre helhedsorienterede løsninger, der skaber et sundt erhvervsklima på Bornholm. De bornholmske styrker Bornholm er på mange måder et godt brand: Unik geografi og historie. Kendt for kvalitetsprodukter og -services. Det bornholmske samfund adskiller sig ved at være lille nok. Kommunikationsvejene er korte og præget af høj tillid. Politisk og administrativt er det regionale og kommunale niveau tæt forbundet. Det er nemt at få ting til at ske. Bornholm er samtidigt et komplet samfund med en varieret og alsidig virksomhedssammensætning, hospital, politikreds, radio og tv-region, bredt udbud af ungdomsuddannelser samt et mindre udbud af videregående uddannelser i samarbejde med professionshøjskoler. Der er stabile transportmuligheder hele året med færgen til Køge og Ystad samt Sassnitz i sommermånederne. Endvidere er der flyafgange til København flere gange dagligt, der tilpasses behovet over ugen og året. Samfundet er geografisk velafgrænset og derfor velegnet til både Folkemødet og til fuldskala tests af resurseforbrug og andre former for eksperimenter, der på hver sin måde kan give virksomheder og institutioner ny viden og dermed en potentiel konkurrencefordel. Arbejdskraften opfattes som stabil og lønningerne som konkurrencedygtige. Kommunale takster og afgifter for erhvervslivet er ligeledes konkurrencedygtige. Og vigtigst: Der er en høj grad af vilje til vækst blandt de bornholmske virksomheder 1. og muligheder At det nytter for en privat virksomhed at satse på vækst og udvikling i samarbejde med erhvervsfremmesystemet er der mange gode eksempler på. Blandt de mere kendte er fotodroneudvikleren Little Smart Things, der blev kåret til Årets Iværksætter 2014 i Danmark. Fra at bygge droner som en hobby har indehaveren i dag udviklet en virksomhed, der er i stand til at rekruttere højt specialiseret arbejdskraft fra udlandet. I foråret 2014 var der ansat 13 medarbejdere i virksomheden, der er tilknyttet iværksætterhuset Bright Park Bornholm. Al produktion eksporteres ud af øen. Som branche har især udviklerne af fødevarer baseret på godt håndværk og lokale råvarer de seneste år gjort sig positivt bemærket på markeder uden for øen gennem en vedholdende offentlig/privat indsats, herunder en netværksbaseret tilgang. Også turismen har i årtier været en meget væsentlig økonomisk aktivitet på Bornholm og er i dag Bornholms næststørste erhverv i forhold til sin samfundsøkonomiske betydning. Innovation og udvikling af aktiviteter uden for højsæsonen som fx outdoor turisme aktiv ferie, kunst- og kulturevents og andre stedbunde kvalitetsoplevelser gør det muligt at tiltrække en lang række forskellige målgrupper og besøgende på flere tider af året. Vækstforum har i den forrige periode investeret i opgradering af hoteller og faciliteter, udvikling og understøtning af events og tematurisme såvel som kompetenceudvikling. 6 1 I en analyse af det bornholmske erhvervslivs vækstvilkår fremgår det, at 45 % af de bornholmske virksomheder med 2 eller flere ansatte ønsker vækst. Det er præcis det samme som landsgennemsnittet. (Vækstanalyse Bornholm, Teknologisk Institut og Center for Regional- og Turismeforskning, 2013)

7 Mission og vision Der er en høj grad af vilje til vækst blandt de bornholmske virksomheder Vækstbarrierer Trods mange styrker og muligheder oplever de bornholmske virksomheder også barrierer for vækst. Det er især følgende tre forhold der nævnes: Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på risikovillig kapital Lille efterspørgsel på Bornholm Vækstforum investerer, prioriterer og følger op for at sikre resultater og læring. Vækstforum overvåger løbende de bornholmske vækstvilkår og arbejder i fællesskab med kommunalbestyrelsen politisk for at fjerne barrierer for vækst. På baggrund af de bornholmske styrker, muligheder og vækstbarrierer har Vækstforum opstillet følgende mission, vision og mål for det strategiske arbejde til gavn for det bornholmske samfund. Mission Bornholms Vækstforum arbejder for at skabe et sundt, vækstorienteret erhvervsklima for virksomheder og iværksættere på Bornholm gennem en målrettet strategi og overvågning af vækstvilkår, der tillader prioritering, investering og læring i samarbejde med erhvervs-, uddannelses- og videninstitutioner. Vision for det bornholmske erhvervsliv, 2020 Bornholm er i 2020 kendetegnet ved vækst og udvikling drevet af iværksætteri og vilje og evne til vækst, der sammen med den offentlige indsats har gjort Bornholm til et bæredygtigt samfund, attraktivt for omverdenen som leve-, forretnings-, forsøgs- og besøgssted. 7

8 Udfordringen er, at de bornholmske virksomheder i højere grad mangler interne organisatoriske resurser til at realisere ambitionerne f.eks. medarbejdere med videregående uddannelser, professionelle bestyrelser og en nedskrevet forretningsplan. 8

9 mål Det er vækstforums ambition at ruste samfundet til morgendagens udfordringer gennem udvikling af kompetencer og resurser, der øger konkurrenceevnen, og derved øge værditilvæksten og beskæftigelsen. Mål for beskæftigelsen: Vækstforums mål for øget jobskabelse er, at den samlede indsats medvirker til, at der i 2020 er sket en stigning på 5 % i antallet af beskæftigede i virksomheder inden for strategiens forretningsområder, med øget værdiskabelse til følge (med udgangspunkt i tal for 2013 svarer dette til nye jobs). Mål for kompetencer og resurser: Vækstforums mål for udvikling af kompetencer og resurser er, at der er sket en stigning på minimum 36 % af virksomheder, der har organisatoriske resurser til vækst 2. Vækstforum vil løbende monitorere indikatorerne for at understøtte, at disse mål indfries. Ønske om vækst Målet vurderes at være realistisk, idet ca. 45 % af virksomhederne har ambitioner om en højere vækst end andre virksomheder i samme branche. Dermed er de bornholmske virksomheder lige så vækstorienterede som virksomheder i det øvrige land. Udfordringen er, at de bornholmske virksomheder i højere grad mangler interne organisatoriske resurser til at realisere ambitionerne f.eks. medarbejdere med videregående uddannelser, professionelle bestyrelser og en nedskrevet forretningsplan. Den gennemsnitlige bornholmske produktivitet halter samtidig noget efter både landsgennemsnittet og sammenlignelige områder i Danmark, ligesom investeringerne i forskning og udvikling er lave, og de bornholmske iværksættere skaber færre jobs og mindre vækst end i landet som helhed. Den bornholmske vækstkultur Ifølge REG LAB s analyse af Vækstkulturens DNA hører Bornholm hjemme i Sæt-i-gang-land. Det er især et midtjysk fænomen, der særligt er præget af kulturlagene Lokalaktive og Risikovillige. I flg. analysen betyder det, at man er villig til at flytte sig og gøre noget ved tingene. Det er især iværksætterkulturen, der skaber vækst i Sæt-i-gang-land, dog ikke i samme grad som i Initiativ-land. Ved at skubbe denne grundlæggende handlekraftige kultur mere i retning af en iværksætterkultur uden at tabe det lokalaktive, der især er med til at skabe liv i lokalområder og gennem foreninger, kan Bornholm flyttes fra at være Sæt-i-gang-land til at være Initiativ-land, hvor effekten af iværksætteri ifølge analysen er størst. 2 Målet er baseret på Vækstanalyse, 2013, hvor 28 % af de bornholmske virksomheder med to eller flere ansatte har svaret ja til at virksomheden har stærke forudsætninger for vækst. Forudsætninger for vækst betyder, at virksomheden har mindst to ud af følgende tre organisatoriske resurser: 1) Akademiker ansat, 2) En professionel bestyrelse, 3) En nedskrevet forretningsplan. En forøgelse på minimum 36 % betyder, at mindst 38 % af virksomhederne med 20 eller flere ansatte skal have forudsætninger for vækst. 9

10 Produktions- og serviceerhverv med vækstpotentiale * Fødevarer Turisme Social inklusion Grøn innovation Virksomheds- og kompetenceudvikling * Vækstpotentiale defineres hovedsageligt som virksomheder, der ønsker øget afsætning af varer- og tjenesteydelser på udenøs markeder inden for industrisektoren, bygge- og anlægssektoren, vaskeriteknologi, maritime virksomheder, m.fl. 10

11 Erhvervsspecialisering Bornholms Vækstforum har udvalgt a) produktions- og servicevirksomheder med vækstpotentiale, b) fødevarer samt c) turisme som strategiske forretningsområder. Fokuseringen på disse områder er et udtryk for ønsket om at koncentrere indsatserne til brancher og virksomheder med produkter og serviceydelser, der henvender sig til udenøs kunder og markeder. Vækstforum betragter virksomheds- og kompetenceudvikling som en grundforudsætning for vækst, således som det er illustreret i figuren ovenfor. Det er afgørende, at uddannelsesniveauet og kvalifikationerne i arbejdsstyrken matcher de krav, som erhvervet efterspørger. Den bornholmske arbejdsstyrke er præget af en højere andel med erhvervsfaglig uddannelse eller ingen faglært eller videregående uddannelse end det øvrige land. Det betyder, at flere specialiserede virksomheder og brancher enten mangler eller vil komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft, idet behovet iflg. prognoserne vokser i årene fremover. Strategien for vækst og udvikling på Bornholm bygger derfor i høj grad på aktiviteter, der kan øge ledelses- og medarbejderkompetencerne gennem specifikke kurser, uddannelsesforløb samt rekruttering af uddannet arbejdskraft fra det øvrige land eller fra udlandet. Indsatserne er rettet mod bornholmske virksomheder med vækstpotentiale med det formål at forbedre konkurrenceevnen særligt med øget innovation og eksport for øje. Tværgående indsatser Vækstforum vil desuden investere i de brancheuafhængige indsatser: Grøn innovation med det formål at udvikle grønne produkter og energi- og ressourceeffektiv produktion. Social inklusion med det formål at øge arbejdsstyrken gennem socialøkonomisk virksomhed. Gennem tværgående indsatser skaber Vækstforum en attraktiv ramme for vækst i virksomhederne. Gennem grøn innovation opdyrkes nye forretningsområder, der samtidig bidrager til løse samfundets udfordring om knappe ressourcer. Grøn innovation bakkes op af Bornholms Regionskommunes reviderede Bright Green Island strategi der fokuserer på: Produkt- og service udvikling, ressourceforvaltning, profilering og identitet/kulturforståelse. Særlig produkt- og serviceudvikling og ressourceforvaltning kan indeholde grønne erhvervsrettede innovationsindsatser. I forhold til social inklusion er formålet at skabe vækst gennem udvidelse af arbejdsstyrken, men den konkrete udfoldelse afventer effekterne af kontanthjælpsreformer, uddannelsesreformer m.v., da dette har særlig indflydelse på målgruppen for disse indsatser. Strategien for vækst og udvikling på Bornholm bygger på aktiviteter, der kan øge ledelses- og medarbejderkompetencerne samt rekruttering af uddannet arbejdskraft fra det øvrige land eller fra udlandet. 11

12 Rammebetingelser Transport Bredbånd Logistik Uddannelse Skatter og afgifter mv. POLITIK Kommunale afgifter Fællesmarkedsføring Befolkningssammensætning Skoler KOLLEKTIV Facilitering Infrastruktur INDIVIDUEL Innovation Kompetencer Dagpasning Image/BGI Kapital Virksomhed Iværksætter Afsætning Iværksætter sted Teknologi Øvrig myndighed Bestyrelse Forretningsplan Kultur Netværk/klynger Kurser/konferencer Gå-hjemmøder Miljøgodkendelse Tilflytterservice Byggesagsbehandling Øvrige trusler og svagheder Øvrige styrker og muligheder Erhvervslivet har gavn af indsatser på flere niveauer. Lige fra direkte indsatser, der er målrettet individuelle behov, til kollektive indsatser, der er målrettet grupper af virksomheder, til regionalpolitiske indsatser, der gavner alle virksomheder. Erhvervsudvikling er naturligvis underlagt de regionale og nationale rammebetingelser som fx infrastruktur dvs. pris og kapacitet på færgetransport til og fra Bornholm, bredbånds-/mobildækning og -kapacitet, uddannelsesmuligheder mv., som ikke bare Bornholms Vækstforum men også andre aktører løbende arbejder på at forbedre. 12

13 Målrettede indsatser på flere niveauer Målgruppen for indsatserne er virksomheder og iværksættere, der har vilje til vækst. Med afsæt i den enkelte virksomhed og iværksætter vil Vækstforum tilbyde vækstinitiativer på flere niveauer: a) Individuelle aktiviteter: Direkte i form af individuelle forløb, tilpasset den enkelte virksomhed b) Kollektive aktiviteter: Indirekte gennem kollektive indsatser på brancheniveau eller på tværs af værdikæder c) Regionalpolitiske aktiviteter: På samfundsniveau gennem rammeskabende indsatser og aktiviteter Eksempler på konkrete aktiviteter inden for hvert af disse tre niveauer fremgår af figuren på modsatte side, samt i Appendiks 1: Aktiviteter og indikatorer på side 28. Regionale og nationale samarbejder Bornholms Vækstforum vil gennem den lokale erhvervsservice og Vækstforumsekretariatet fremme de bornholmske virksomheders deltagelse i nationale vækst- og innovationsprogrammer. En nylig analyse 3 viser, at Bornholm af alle regioner er længst fra programmer som Innovationsnetværk, Innovationsagenter, Videnpilot, Videnkupon, Gazelle Growth og Vækstfonden såvel som diverse forskningsprogrammer og i altovervejende grad kun gør brug af egne strukturfonds- og regionale udviklingsmidler. På lignende vis er Vækstforum sammen med virksomhederne og erhvervsfremmeaktørerne opmærksom på nye samarbejder med de øvrige regioner i tværregionale udviklingsprojekter. På fødevareområdet indgår Bornholms Vækstforum allerede i flere netværkssamarbejder, og på turismeområdet er Dansk Kyst- og Naturturisme og Østersøpartnerskabet særlig relevant for det fremtidige tværregionale samarbejde på områder som International synlighed, Produktfornyelse og Bedre destinationskvalitet. GREATER CoPENHAGEN er på mange måder et godt afsæt for øget samarbejde med grænseregionerne Hovedstaden og Sjælland, samt Skåne. Bornholms Regionskommune indgår allerede i samarbejdet om modtagerapparat og investorportal samt fælles modtagelse af internationale borgere i International House Copenhagen og forventer at medvirke i flere initiativer, efterhånden som samarbejdet tager form. 3 Sammenhæng for vækst og innovation en databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem, DAMVAD for Styrelsen for Forskning og Innovation, Uddannelses- og Forskningsministeriet,

14

15 Resultatorientering er centralt På internationalt niveau indgår Bornholm i samarbejder i regi af CPMR og South Baltic. Et projekt skal målbart bidrage til at indfri de specifikke mål, der er opstillet for den investeringsprioritet, som projektet matcher. Forud for beslutning om finansiering af et projekt skal årsag-virkningsforhold illustreres i en logisk effektkæde, der beskriver sammenhængen mellem projektets aktiviteter, umiddelbare resultater og langsigtede effekter, samt de kritiske antagelser for hvordan projektet kommer til at virke efter hensigten. Første trin er screening af behov og muligheder i dialog med erhvervslivet. På den baggrund og i forhold til finansieringsmulighederne sammensættes en aktivitetspakke som Vækstforum kan anbefale. Aktiviteterne kan være målrettet de enkelte virksomheder, grupper af virksomheder eller rammevilkårene i form af uddannelse og kompetenceudvikling. For at sikre fremdrift udvælges indikatorer for hvad indsatsen umiddelbart forventes at resultere i. Dette er uddybet i afsnittet Målrettede indsatser på flere niveauer på side 12, samt i Appendiks 1: Aktiviteter og indikatorer på side 28. Det er afgørende, at virksomheder der indgår i vækstforums erhvervsudviklingsprojekter, har et højt ambitionsniveau og committer sig til at implementere de vækstplaner mv., der potentielt kan øge beskæftigelsen. Dialogen med potentielle vækstvirksomheder er gjort smidig gennem den stærke samarbejdsorganisation, som Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum har etableret i samarbejde med Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og Jobcentret i Center for Erhverv-, Uddannelse og Beskæftigelse. Ved at samle disse nøgleaktører under samme tag, er det blevet nemt for erhvervslivet, at komme i dialog om udviklingsmulighederne. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Bornholms Regionskommune bakker op om erhvervsudviklingen gennem et vedholdende fokus på rammebetingelserne. Især er overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse et fokusområde, der følges tæt. Vækstforums tre strategiske forretningsområder I det følgende beskrives udfordringer og muligheder for vækst i de tre prioriterede strategiske forretningsområder: Produktions- og servicevirksomheder og iværksættere Turisme Fødevarer Indsatserne er rettet mod bornholmske virksomheder med vækstpotentiale med det formål at forbedre konkurrenceevnen særligt med øget innovation og eksport for øje. 15

16 Produktions- og SERvicevirksomheder og iværksættere Indikatorer Iværksætterforløb Nye produkter eller processer Virksomhedsnære udviklingsforløb der øger virksomhedernes organisatoriske kapacitet Individuelle vækstplaner Energi- og ressourceeffektiviseringsaktiviteter Praktikpladser Deltagere i specialtilrettede forløb Forventede effektmål Øget beskæftigelse Øget værdiskabelse Flere vækstiværksættere Øget eksport Øget organisatorisk kapacitet Reduceret ressourceforbrug (eller blot reduceret CO 2 udledning) Øget inklusion gennem beskæftigelse Vækstforum arbejder for et attraktivt uddannelsesmiljø, med en stærk iværksætter- og innovationskultur. 16

17 Nogle virksomheder bidrager til forskning og udvikling, andre har stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, mens andre igen er kreative og bidrager til dynamik, innovation og iværksætteri i mindre skala. For at omsætte virksomhedens vilje til vækst til faktisk vækst vil vækstforum sikre adgang til viden og netværk, der kan fremme innovation og eksport. Udfordring Omfanget af kommercielle forsknings- og udviklingsaktiviteter på Bornholm er beskedent. Derfor skal Bornholm blive bedre til at udnytte de offentlige erhvervsfremmeordninger, der netop støtter viden- og kapitaltilførsel til innovation i virksomheder og hos iværksættere. Den grundlæggende udfordring er at gøre det attraktivt for især de mange mindre virksomheder at deltage i samarbejder og netværk, der kan opveje ulempen ved at være lille virksomhed i den store globaliserede verden. Flere virksomheder skal få mod på vækst og oparbejde kompetencer til innovation såvel om vækst på udenøs markeder. Mange virksomheder oplever allerede mangel på kvalificeret arbejdskraft, og fremskrivningerne af arbejdskraftbalancen peget tydeligt på en stigende udfordring i at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Muligheder Den bornholmske erhvervsstruktur er forskelligartet, ligesom muligheder og behov for den enkelte produktions- og servicevirksomhed er det. Vækstforum ønsker særligt at fremme innovation med afsæt i det potentiale, som de enkelte virksomheder repræsenterer. Også konkurrenceevne, herunder ressourceforbrug, er fokus for en målrettet indsats. Initiativer Bornholms Vækstforum vil investere i ledelses- og medarbejderkompetencer i de bornholmske virksomheder med det formål at forbedre konkurrenceevnen særligt med innovation og øget eksport for øje. Det kan ske gennem kurser, uddannelsesforløb samt rekruttering af uddannet arbejdskraft fra det øvrige land eller fra udlandet. Udover kvalificeret arbejdskraft har de bornholmske virksomheder peget på mangel på risikovillig kapital og begrænsningerne i det bornholmske hjemmemarked som barrierer for vækst. Vækstforum vil derfor arbejde for bedre at synliggøre mulighederne for adgang til kapital og markeder. For at gøre erhvervsfremmetilbud og tilgængelig arbejdskraft mere overskueligt har Bornholms Regionskommune etableret én indgang for virksomheder og iværksættere, der vil bevare eller skabe nye arbejdspladser og vækst på Bornholm. Ingen må gå forgæves. Indgangen kan ses som en tragt, således at jo større potentiale og vilje til vækst en virksomhed har, jo flere tilbud er der adgang til. Tilbuddene til vækstorienterede produktions- og servicevirksomheder og iværksættere vil dels bestå af faste tilbud og projekter, der er rettet mod virksomhedernes grundlæggende forudsætninger for vækst, og dels af projekt-orienterede tilbud, der er rettet mod grupper af virksomheder med sammenlignelige behov og muligheder. Indgangen vil også lette adgangen til relevante nationale innovations- og erhvervsfremmetilbud og interregionale indsatser.

18 Delmålet er, at Bornholm i 2017 fungerer som en outdoorpark med god infrastruktur og et varieret udbud af kvalitetssikrede produkter, som er synlige og bookbare hele året.

19 Turisme Bornholm skal måle sig med de bedste destinationer i Europa. Vækstforum bakker op om visionen i turismestrategien Bornholm - rigere på oplevelser fra Strategien bygger på, at generel opkvalificering af overnatningstilbud, spisesteder samt infrastruktur sammen med strategiske fokusområder skal sikre, at omsætningen indenfor turistbranchen (attraktioner, overnatningssteder og spisesteder) øges med mindst 10 % ved strategiperiodens udløb i 2020 (i forhold til 2015). Vækstforum betragter turisterhvervet som et ligeværdigt, eksporterende erhverv, idet afsætningen sker til udenøs markeder, både nationale og internationale. De offentlige erhvervsfremmetilbud er således åbne for turismebranchen på lige fod med andre erhverv med ambitioner om vækst gennem eksport. Udfordring Den bornholmske andel af de kommercielle overnatninger i Danmark er i perioden faldet fra 4,6 % til 2,8 %. Mens Danmark samlet set, primært pga. vækst i storbyturismen, har oplevet fremgang, er antallet af overnatninger på Bornholm som i mange andre kystdestinationer i de seneste 20 år faldet fra 1,9 mio. overnatninger i 1992 til 1,3 mio. overnatninger iflg. de seneste tal fra Danmarks Statistik 4 et fald på godt 30 %. Faldet i overnatninger skyldes blandt andet det ændrede rejsemønster med flere ferier af kortere varighed frem for få men længere ferier tidligere. Bornholms turisme er fortsat afhængig af få markeder og har oplevet et skifte fra en dominans af tyske turister til i dag, hvor danske turister med 56 % i 2012 mod 27 % i 1992 fylder stadigt mere på de bornholmske overnatningssteder. Bornholms turisme har en markant sæsonkurve. I 2012 kom langt hovedparten af gæsterne i lighed med foregående år i juli (32 %) og august (24 %). Danske turister finder i større grad til Bornholm uden for højsæsonen end udenlandske turister. Konkurrencen fra hjemmemarkederne for Bornholms primære markeder, Tyskland, Sverige, Norge og Polen, er stor. Der er investeret i nye anlæg og faciliteter og skabt større konkurrenceevne gennem sænket hotelmoms og lignende. Der er således behov for at arbejde for at skabe bedre oplevelser og service for gæsterne, få flere af dem til Bornholm, diversificere markederne og udjævne sæsonkurven med flere overnatninger i for- og eftersæson. Muligheder Turismens værdikæde er omfattende. Derfor er turismen som økonomisk aktivitet betydningsfuld for et samfund som Bornholm med et begrænset hjemmemarked. Turismen har umiddelbar betydning for hotel- og restaurationsbranchen, men også detailhandel, håndværksvirksomheder og oplevelsesproducenter som fx museerne har stor gavn af turisterne. Turismen har høj beskæftigelse, og turismevirksomheder er særligt gode til at inkludere medarbejdere med vidt forskellige kvalifikationer og baggrund. Jobs i og afledt af turismen er ydermere altovervejende lokale og kan ikke flyttes til andre landsdele eller udlandet. I 2014 blev der vedtaget en ny lov om organisering af dansk turisme og en vækstplan. Det giver nye muligheder for samarbejde på tværs af regioner. Det er særligt Dansk Kyst- og Naturturisme, det nye tværregionale udviklingsselskab herunder Østersøpartnerskabet -, der har Bornholms interesse. Bornholm er Danmarks tredjestørste kystturismekommune og er med et stærkt og unikt brand derfor en meget væsentlig destination i national sammenhæng. Der er også andre fordelagtige ændringer på vej. Kommunen får nye muligheder for at tilbyde wifi til turister, der ad den vej kan få nemmere overblik over oplevelses- og indkøbsmuligheder under deres ophold. Der vil også blive gennemført forsøg med nye anlæg i kystbeskyttelseszonen som led i en mulig revision af Planloven. Sidst men ikke mindst er turismeefterspørgslen på globalt plan fortsat i vækst. 4 Danmarks Statistik medtager ikke alle overnatningsformer. De seneste tal estimeret til 2,6 mio. turismerelaterede overnatninger. 19

20 Indikatorer Virksomheders deltagelse i fælles klyngeaktiviteter Ledere og medarbejderes deltagelse i kompetenceudviklingsforløb Lancering af nye produkter og processer, der til tiltrækker turister Gæster ved eksisterende og nye events Vækstplaner i virksomheder Praktikpladser Energi- og ressourceeffektiviseringsaktiviteter Forventede effektmål Øget antal turister Øget beskæftigelse Øget værdiskabelse Øget døgnforbrug Øget organisatorisk kapacitet Reduceret ressourceforbrug (eller blot reduceret CO 2 udledning) Øget inklusion gennem beskæftigelse Deltagere i specialtilrettede forløb 20

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. - Omvendt

Læs mere

Vilje til vækst. Bornholms erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020

Vilje til vækst. Bornholms erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020 Bornholms erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre.

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi, 2015

Erhvervsudviklingsstrategi, 2015 Erhvervsudviklingsstrategi, 2015 Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. Omvendt har mulighederne måske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Udviklingskontrakt mellem Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm for 2015 Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 2015 2016

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 2015 2016 Bornholms Vækstforum Handlingsplan 2015 2016 1 Handlingsplan 2015-2016 vedtaget af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXXX Journalnummer 24.10.00P00-0024 Yderlig information Vækstforumsekretariatet Landemærket

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet

Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Projektets titel: Etablering af partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer Bornholms varemærke i forhold til fødevarer er stærkere

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere