Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider"

Transkript

1

2 Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange om året har vi ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker både på kysten og i åerne. Udover vores fiskeri i Danmark har vi hvert år flere ture til bl.a. Sverige og Norge. Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores hyggelige klublokaler på Vridsløselille Skole i Albertslund afholder vi året igennem kurser, ligesom vi dyrker grejfremstilling og grejvedligeholdelse, og så hygger vi os naturligvis. Gennem teoretiske og praktiske kurser fokuserer vi desuden på videreudvikling af det enkelte medlems færdigheder og viden. Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem kommer hurtigt og nemt ind i vores sociale netværk, og at hans/hendes grej er fuldt optimeret, og på de første ture guider vi så det nye medlem. Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982, så vi har allerede fejret vores 25 års jubilæum. Vi startede som en lokal forening i Bjørnens Kvarter i Albertslund, hvor vi i begyndelsen delte lokaler med andre foreninger i områdets beboerhus. Efter nogle år på Sydskolen, er vi nu flyttet til selvstændige lokaler på Vridsløselille Skole, hvor du finder os i lokale nummer 426, som er placeret i kælderen i den sydlige ende af skolens østlige fløj. Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning. Bjørnen har fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet og på vores hjemmeside På hjemmesiden kan du bl.a. på delsiden Kalenderen følge med i alle vores aktiviteter, herunder også vores mange ture. Du kan også læse mere om vores forskellige tilbud i vores informationsfoldere. Kontingenter og åbningstider Kontingentsatser årligt 2010 Seniorer kr. 500 Juniorer kr. 225 Pensionister kr. 425 Familier kr. 775 Ved indmeldelse efter 31. juli får du resten af året til halv pris. 2 Foreningens åbningstider Mandag og torsdag kl I skolesommerferien har vi dog kun åbent om mandagen, hvor vi som regel fisker i den sydlige ende af Tueholm Sø fra kl

3 Bjørnens bestyrelse Læs mere på : Formand Næstformand Kasserer Kjeld Willerslev Tel Dan Petersen Tel Tue Blaxekjær Tel Erik Lund-Thomsen Tel René Stabell Tel Ole Nielsen Tel Suppleant til bestyrelsen: Poul Seiler ********** Revisorer : Henrik Møller og Helge Jönsson Revisorsuppleant : Morten P. Nielsen *********** Næste klubblad udkommer i juni måned 2010 og sidste frist for indlæg er: Mandag den 17. maj Forsiden: Sådanne fisk vil vi gerne have flere af, læs hvordan under formandens hjørne. Bagsiden: Søren på Is ( Isfisketur på Buresø ) Og så vil Den Gamle Redaktør Ib Rasmussen som sædvanlig gøre opmærksom på, at indlæg til klubbladet fortsat kan fremsendes til : 3

4 Mandag d. 22. februar 2010 gennemførte vi endnu en ordinær generalforsamling i Bjørnen, hvor den demokratiske proces bl.a. førte os igennem en række forslag omkring vores tilhørsforhold til Danmarks Sportsfiskerforbund. Den seneste tids udmeldinger om forbundets store it-problemer, og forsinkelser med tilbagebetalingen af dobbeltkontingenter har ikke overraskende medført en usikkerhed omkring, hvad der fremover skal ske med vores kontingentopkrævninger m.m. De fremsatte forslag fra medlemsside blev ikke vedtaget, men vi fik en ganske sund debat om foreningens medlemskab i Sportsfiskerforbundet, og da vores bestyrelse meldte klart ud, at vi fortsat vil håndtere vores kontingentopkrævninger helt, som vi hidtil har gjort, må man kunne sige, at der nu er ro omkring det emne. Vores kontingenter vil således også i fremtiden blive opkrævet af vores egen forening. Bestyrelsen fremsatte forslag om en mindre kontingentforhøjelse for 2011, for at inddække de forventede kontingentstigninger i Sportsfiskerforbundet, som afholder kongres i slutningen af marts Kontingenterne for 2011 bliver derefter Senior kr. 515, Junior kr. 230, Pensionist kr. 440 og Familie kr Ellers forløb generalforsamlingen helt som planlagt. Søren Mathiesen trak sig tilbage fra bestyrelsen efter endnu en periode, og ligeledes trak Ole Bisgaard sig tilbage fra kassererposten. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke de to for deres mangeårige indsats i bestyrelsen, og ønske dem en fredelig fremtid som menige klubmedlemmer. Vi håber naturligvis, at vi fortsat kan trække på deres erfaringer. De har jo begge med deres indsats været med til at skabe den forening, som vi har i dag, og det kan vi kun være yderst taknemmelige for. Så en rigtig stor tak til dem begge. Tre medlemmer stillede op for valg til bestyrelsen, Ole Nielsen, René Stabell og Tue Blaxekjær, og ikke overraskende blev de alle tre valgt ind. Tue overtager således kassererposten, medens Ole og René indtræder som menige bestyrelsesmedlemmer. Dan Petersen var på valg som næstformand og blev genvalgt for en ny 2 års periode. Ligeledes blev Poul Seiler genvalgt som suppleant til bestyrelsen, Helge Apollo Jönsson genvalgt som revisor og Morten Nielsen som revisorsuppleant. Så alle pladser blev som forventet besat, og vi kan nu fortsætte arbejdet. 4

5 Generalforsamlingen afsluttedes som sædvanligt med pokaloverrækkelse, hvor Erik Lund-Thomsen endnu engang kunne overrække præmier for hjemtagne fangster. Dog var der ved denne pokaloverrækkelse en ekstra uddeling, idet vores aftrædende kasserer Ole Bisgaard overrakte en nydelig håndlavet pokal-opsætning, Følgerpokalen, til SildeOle for hans mange ret drilagtige havørred, som igen og igen kun følger hans vildt lokkende hjemmegjorte agn. Retfærdigvis skal det dog nævnes, at samme SildeOle også hjemtog vores vandrepokal for laksefisk, så helt uden fangster er den gode Ole så absolut ikke. Jeg vil her ganske kort nævne nogle udpluk fra min beretning for 2009: Tueholm Sø og Vallensbæk Sø Søren Mathiesen har i løbet af 2009 gennemført en omfattende opdatering af reglerne omkring fiskeriet i Mosen. Vil vi have nye udsætninger i søerne, så skal vi nødvendigvis meddele til Søren, hvad vi fanger, og tiden vi har brugt på fiskeriet. Foreløbig har Søren kun fået rapporter fra 3 personer, og det er alt for lidt til at bedømme behovet for udsætninger. Så hold venligst Søren fuldt opdateret med, hvad I fanger. Testfiskeriet på Øresund Søren har også posten som koordinator for forsøgsfiskeriet på Øresund, hvor vi igen skal se på, hvordan vi kan minimere antallet af fejlkrogninger ved vores bulefiskeri. Testfiskeriet genoptages her i marts måned, hvilket du kan læse mere om andetsteds i bladet. Bjørnens Fiskeskole Vores Fiskeskole starter igen, når vejrforholdene tillader det, og så må vi arbejde videre på at tiltrække nye juniorer i foreningen. Vi har endnu nogle penge tilbage fra Temapuljen, så grundlaget er der, vi skal blot sætte i gang. Så er der nogle friske sjæle, som vil investere lidt tid i ungdomsarbejdet, så lad mig endelig høre om det. Hjemmeside/Forum Tue Blaxekjær er i gang med at udvikle ny hjemmeside for os, og desuden et forum, som vil gøre det muligt for os at skrive sammen på internettet, helt som man kan gøre det på forskellige lystfiskerfora. Dette forum vil indgå som en integreret del af hjemmesiden. Havørred Sjælland Vi vil gerne have flere havørred at fiske efter, og nu ser det endelig ud til, at der satses for at få sat et større fiskeplejeprojekt i gang på Sjælland. Lørdag d. 30. januar var Sportsfiskerforbundet ved et møde i Næstved vært for ca. 70 repræsentanter for de sjællandske foreninger, som dagen igennem hørte på foredrag, arbejdede i workshops etc. med det formål at finde frem til, hvordan vi får skabt et bæredygtigt fiskeri på Sjælland. 5

6 Havørred Sjælland (Fortsat) Et af resultaterne af dette møde er, at vi nu har fået opdelt Sjælland i en række oplandsområder. Tanken er herefter, at foreningerne i disse områder skal danne arbejdsgrupper, som i fællesskab går i gang med den videre planlægning af projektet, hvor vi hele vejen får støtte af DTU-Aqua og Sportsfiskerforbundet. Vi skal også have de relevante kommuner med på banen, og Kaare Manniche Ebert fra Sportsfiskerforbundet er allerede i gang med at kontakte den instans, der kaldes Borgmesterkollegiet, som kan blive en særdeles vigtig medspiller, da de på mange områder skal være med i projektet. Det er også vigtigt at huske på, at alle foreninger kan være med, både forbunds- og ikke-forbundsforeninger. Så lige nu arbejdes der på en kortlægning af, hvilke foreninger, der vil være med. Bjørnen er foreløbigt placeret i den oplandsgruppe, der hedder 2.3., hvilket vil sige, at vores område indeholder hele Øresundskysten og Nordsjælland fra Helsingør til Hundested. Det betyder, at vi ikke er beriget med mange vandløb i den gruppe. Der er dog bl.a. Esrum Å og Nivå plus en række mindre vandløb. Der vil i det område blive behov for betydelige støtteudsætninger, som kan kompensere for de manglende vandløb. Vi kan dog eventuelt bede om at komme i et af de andre områder. Mere fast er det endnu ikke. Du kan læse mere om projektet på hvor der bl.a. er et omfattende referat fra mødet i Næstved. Det ser også ud til, at der er en større beskrivelse af projektet i den kommende udgave af Sportsfiskerforbundets blad, som udkommer i disse dage. Hvordan kan vi så deltage? Først og fremmest skal vi have startet vores oplandsgruppe, vi skal finde de rigtige foreningsfolk og andre interesserede, og så derefter sætte os sammen for at planlægge vores delprojekt, hvor vi som nævnt kan få støtte fra både Sportsfiskerforbundet og DTU-Aqua. Så meget afhænger af vores egen indsats. Rent fysisk kan vi koble os på et samarbejde med de foreninger, som har vandløb, og hjælpe dem med deres vandløbs og fiskepleje, det gør man f.eks. i det fynske projekt Havørred Fyn, og vi kan sikkert også deltage ved de støtteudsætninger, som må komme i vores oplandsområde. Bestyrelsen vil komme med et oplæg til det videre arbejde, så vil du være med, så er der givetvis masser af opgaver, som du kan være med på. Vi har hermed en helt ny mulighed for at forbedre vores fiskeri, så lad os rykke nu! 6

7 Som den opmærksomme læser sikkert husker, så har vinteren været den koldeste i mands minde. Til stor glæde for folk med en knækket stangtop! Sådan en fætter er nemlig velegnet som isfiskestang. Hele to gang har Bjørnen hidtil været på isfiskeri år. Begge gange er turen gået til Buresø. Første gang var vi 2 seniorer og to juniorer af sted. Desværre var aborrerne ikke hjemme. Så det var en kold tur, 10 m/sek. Og minus 6 grader! Efter 3 timer på isen tog vi hjem med uforrettet sag. 14 dage senere var Søren og Dan på Buresø. Denne gang var vejret flot, næsten vindstille og kun minus 3 grader. Fisk var der også, men først efter megen søgen og mange borede huller i den 30 cm tykke is. Nuvel, kæmpefisk var det ikke. Faktisk var der kun en spisefisk blandt Sørens 6 aborrer, hvoraf de 5 blev fanget i samme hul. Desværre hjalp det ikke Dan som fiskede 3 meter fra Sørens superhul Til gengæld fik begge en god oplevelse med stilheden på isen kun afbrudt af spætterne i skoven og endda en havørn i luften! Søren M. 7

8 Kig ind i Hanne s flotte butik næste gang du er på Fyn og bliv overrasket. SH Jagt og Fiskeri er én af Danmarks største butikker indenfor jagt, fiskeri og beklædning med et areal på knap kvm. og kun 10 minutters kørsel fra Odense. Vi fører alt i beklædning, optik og andet tilbehør og har altid våben og jagtbuer på lager. Sportsfiskerafdelingen har et stort og bredt udvalg. Vi har næsten alt under ét tag, og vore kunder møder udover 30 års erfaring og ekspertise en veloplagt og serviceminded medarbejderstab, der også yder rådgivning til ethvert behov. Varerne kan enten afhentes i butikken eller sendes til dig. Som mangeårigt medlem af Bjørnen giver vi naturligvis en god rabat til klubbens medlemmer. Særlige ønsker? Ring så hjælper vi dig Møllebakken Tommerup Tlf

9 Kategori Vinder Vundet på Torsk fra Båd Eddie Svabe kilo Laksefisk (Laks) Ole Pedersen kilo Gedde Knud Thorsen kilo Aborre Ole Nielsen kilo Fredfisk (Brasen) Bruno Hansen kilo Torskepokal Sen. Ole Nielsen kilo Put & Take Ole Nielsen kilo Lagan Cuppen Kaj Jørgensen (Due) kilo Udgåede pokaler Kysttorsk, hornfisk, makrel, fladfisk samt kludderfadet Måned Vinder Kilo/cm Art Januar Ib Rasmussen kilo Skrubbe Februar Eddie Svane kilo Torsk Marts Søren Mathiesen kilo Gedde April Jan Poltorak kilo Havørred Maj Lukas Engelbak 65 cm. Hornfisk Juni Arne Mathiesen kilo Torsk Juli René Stabell Hansen kilo Brasen August Poul Seiler kilo Torsk September Bjørn Greve kilo Havørred Oktober Lukas Engelbak kilo Makrel November Ib Rasmussen kilo Skrubbe December John Rasmussen kilo Torsk Lars Pedersen Stavsild kilo Jørgen Stenfeldt Stalling kilo Lars Pedersen Pighvar kilo René Stabell René Stabell Brasen Aborre kilo kilo Sildeole med Følgerpokalen 9

10 Man kan ikke ligefrem sige, at det er den mest givtige sæson vi har haft i Lagan, tvært imod, det er lige ved, at være den ringeste sæson vi nogensinde har haft. Kun to laks blev det til, og så var det endda kun fisk, hvoraf i hvert fald den ene, hørte hjemme i afdelingen for småting. Kaj Due fik en på omkring 2,5 kg en god fisk - og jeg selv fik en på ca. 1,5 kg. Kaj var naturligvis glad for sin laks, for ikke blot var det hans første laks i Lagan, det var også hans første i det hele taget, så vi andre var selvfølgelig også glade på hans vegne. Det er vel naturligt at spørge, hvorfor vi ikke fangede flere laks. Var der færre laks i Lagan i 2009, havde nye fiskeregler indflydelse på fangsterne, fiskede vi de forkerte steder, fiskede vi for lidt eller var det bare en tilfældighed? I 2009 blev der fanget 1536 laks mod 1657 i Altså en tilbagegang på 121 laks, og jeg synes ikke, at det i sig selv er så markant, at det kan tilskrives andet end en tilfældighed. Der blev indført et par nye fiskeregler i Det har altid været en uskreven regel i Lagan, at man ikke kaster opstrøms ud fra en formodning om, at opstrøms fiskeri vil resultere i flere fejlkrogede fisk. Denne regel er nu en vedtaget regel, men jeg kan ikke forestille mig, at det har nogen væsentlig indflydelse på antallet af fangne laks, og om det har nogen indflydelse på antallet af fejlkrogede laks, er det svært at konstatere, idet fejlkrogede fisk jo ikke registreres. 10

11 En anden ny regel er, at der i perioden oktober kun må fiskes med enkeltkrog uanset om du fisker med spinner, blink eller flue. Også denne regel er indført i et forsøg på, at reducere antallet af fejlkrogede fisk, idet man er gået ud fra, at en enkeltkrog fejlkroger færre laks end en trekrog eller dobbeltkrog. Men har det indflydelse på antallet af fangne laks? I oktober 2008 blev der fanget 527 laks og i oktober 2009 var fangsten på 398 laks, altså en nedgang på 129 laks. Sammenholder vi det tal med nedgangen for hele sæsonen, som jo var på 121 laks, kan vi se, at nedgangen hovedsageligt sker i de 14 dage i oktober, hvor der kun må fiskes med enkeltkrog, og så er det naturligvis fristende at konkludere, at enkeltkroge fanger færre laks end trekroge, men så simpelt er det nok ikke. Antallet af reelle hug er helt uafhængig af, om endegrejet er forsynet med enkelt-, dobbelt- eller trekrog (i modsat fald måtte konklusionen være, at laks hellere hugger på en trekrog end på en enkeltkrog!). Det der måske kan have en indflydelse er, om man mister flere laks på enkeltkrog end på trekrog. Det ved vi bare ikke noget om, idet mistede laks, såvel som fejlkrogede laks, jo ikke registreres. De nye regler kan altså heller ikke med sikkerhed siges, at være årsagen til at vi kun fangede to laks. Igen en tilfældighed? 2,5 kg hanlaks. Der er ikke noget at sige til, at Kaj er tilfreds. 11

12 Er det så de rigtige steder vi fisker? De af os der har fisket i Lagan i mange år, har jo en fornemmelse af, hvor vi skal fiske på bestemte tidspunkter af året. Men er fornemmelsen rigtig? Det kan vi få viden om ved at studere fangststatistikken. Den overordnede statistik kan brydes ned på måneder og pools, og så begynder vi at få nogle tal, som kan være ganske nyttige for både os, der har fisket i Lagan i mange år, men også for dem som skal til at begynde at fiske i Lagan, eller dem som blot ikke har så stor erfaring med Lagan. Laksefangster 2009 Pool Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. I alt Gröningen Halmstadhålan Reningsvärket Revet Rökeriet Ösarp Åmot Besesvängen I alt Kilde: Fangststatistikken på Laholms Laxfiske s hjemmeside Tabellen kræver et par bemærkninger. Fangsterne i oktober er for perioden oktober, og kun for indehavere af årskort. Årets første blanke laks (8,5 kg) blev fanget på Gröningen den 17. april, og det blev den eneste i april. Fangsterne i disse 8 pools repræsenterer 83 % af den samlede fangst. De resterende 17 % eller 265 laks, er fordelt på andre pools. Der må ikke fiskes på Åmot strækningen i oktober måned, derfor 0-fangst. Er man til det spændende, men vanskelige fiskeri efter blanke nystegne laks, så er det så afgjort maj, juni og juli man skal satse på. Chancen for at fange laks øges ganske vist længere hen på sæsonen, men så er der også lidt mere konkurrence om de gode fiskepladser. Opgangen begynder at tage fart i løbet af juli, og den er på sit højeste i september/ oktober, og det er da også den periode, hvor der er aller flest lystfiskere ved Lagan. Gröningen er så afgjort stedet, hvor der sker noget i oktober, og det skyldes naturligvis at Gröningen også er stedet, hvor der er fuldt stop for laksen, den kan simpelthen ikke komme længere. Det er altså stedet hvor laksen hober sig op, og jo flere der kommer, jo mere aggressive bliver de, og jo flere bliver der fanget, - så simpelt er det. 12

13 Fra maj måned og til og med september er Halmstadhålan fuldt på højde med Gröningen, og den er da også en af de mest populære strækninger, - den er nem at komme til, og nem at fiske fra, hvilket nok også er grunden til, at den kaldes Pensioniststrækningen. Søger man en pool, hvor fiskepresset ikke er så stort, så er Revet, Ösarp og Åmot strækninger, hvor man ikke står skulder ved skulder. Reningsvärket kan også være en vældig god pool, men fiskepresset kan til tider være stort (pladsen er nem at komme til). Generelt er det sådan, at jo længere nedstrøms man kommer, dvs. jo længere væk fra byen man kommer, jo mindre bliver fiskepresset. De 8 strækninger der er nævnt i tabellen, er også de strækninger, hvor vi normalt fisker, så heller ikke på det punkt er der en klar årsag til, at vi kun fangede to laks. Har vi så for lidt fisketid i Lagan? Det er klart, at jo oftere vi fisker der, jo større bliver chancen for, at fange laks, - det er logik for lystfiskere, men det er nok ikke realistisk at satse på mere end den halve snes gange, vi tager derover nu, men måske kunne det være en ide at lægge hovedparten af turene i august/september i stedet for i oktober. Selv om vi lægger turene på et andet tidspunkt, vil der stadig ikke være nogen fangstgaranti tilfældighederne vil stadig spille en væsentlig rolle for fangst eller ikke fangst. Og nærmere kommer vi det nok ikke. Jeg har for øvrigt ikke nævnt havørredfiskeriet, som jo er det fiskeri, der drives i marts og april, men det må blive en anden gang. ELT November 2009 Ib Rasmussen Skrubbe 0,675 kg. December 2009 John Rasmussen Torsk 1,850 kg. Januar 2010 Søren Mathiesen Torsk 3,600 kg. 13

14 14

15 Så er der igen dømt konkurrencefiskeri, og vi har allerede nu afsat nogle dage til vores P & T Pokaltur og vores hornfiskekonkurrence, som dog ikke er en rigtig pokaltur. Det skulle vi måske overveje at gøre den til. Vores kystkonkurrence er fra i år udvidet til at gælde alle kystture arrangeret af klubben, dog ikke endagsture på hverdage, eller ture med deltagerbegrænsning. Det mener vi giver en mere åben konkurrence, da alle vel så har mulighed for at deltage i et antal ture i løbet af året. Put & Take Pokalturen - lørdag d. 29. maj. I år bliver turen afholdt lørdag d. 29. maj med start fra parkeringspladsen ved klublokalerne ca. kl , hvor vi derefter kører samlet til den valgte sø. Det endelig starttidspunkt følger snarest. Vi er i gang med at finde den helt rigtige fiskesø, som naturligvis bliver inden for fornuftig køreafstand på Sjælland, hvor vi så skal konkurrere om årets Put & Take Pokal. Vi satser på, at vi fisker fra kl til kl Pris for deltagelse ca. kr. 150 for seniorer og kr. 60 for juniorer, men så får du også 2 grillpølser med brød, alt tilbehør og en øl eller vand, som vi indtager efter fiskeriet. Turen med vores venner fra Stimen afvikles i 2. halvår. Hornfiskekonkurrencen - Lørdag d. 8. maj. I 2009 havde vi en rigtig herlig konkurrencedag efter de lange og hidsige hornfisk, hvor vi konkurrerede indbyrdes om de 3 længste hornfisk. Vi var 18 mand af sted, og vi havde en rigtig dejlig dag med grillspisning undervejs. Den konkurrence vil vi gerne gentage i år, og vi har derfor afsat denne lørdag til en tilsvarende konkurrence. Starttidspunkt følger på turopslaget. Vi mødes igen på parkeringspladsen ved klublokalerne. Fiskestedet på Sjælland afgøres aht. vejret først umiddelbart før turen. Sidste år var vi i toppen af Isefjorden. Vi foreslår, at vi som sidste år sætter yderligere spænding i konkurrencen, ved at vi hver indbetaler kr. 20, som fordeles som præmier til de 3 bedst placerede. Ønsker du også at deltage i vores tilbud med 2 gode grillpølser med brød, alt tilbehør og en øl eller vand koster det dig kun kr. 35 ekstra. Vi kan så holde grillpause i fiskeriet fra kl til 13.00, hvorefter vi fisker videre til kl , hvor vi måler hornfisk og uddeler præmier. TILMELDING Du tilmelder dig til turene ved enten at skrive dig på turlisterne, som kommer op i klublokalerne eller du tilmelder dig hos turlederen, som fremgår af opslaget og turplanen på hjemmesiden. Men sæt allerede nu dagene af til de to konkurrencer. 15

16 Her har du de foreløbige endagsture på Kyst, ved Sø og Å. Heller ikke denne gang har vi sat turmål på alle turene endnu. Men afsæt turdatoerne i din kalender nu, så du kan komme med ud til fiskevandet. Skriv dig på tilmeldingslisterne, som kommer op i klublokalerne eller tilmeld dig hos turlederen, som du også kan se hvem er på hjemmesiden, hvor turene løbende opdateres. Turene starter på parkeringspladsen ved klubben på de anførte tidspunkter. Starttidspunktet er foreløbig sat til kl for de indenlandske ture, men der kommer løbende flere ændringer til starttiderne. Der kommer også undervejs oplysninger om, på hvilke ture vi griller. Vil du ud på en hverdagstur, så lad os høre fra dig, så arrangerer vi den gerne. Hverdagsture gælder dog ikke med i vores kystkonkurrence. De nye regler kan du læse på siden med Put & Take pokalturen og hornfiskekonkurrencen på side 15. Turledere Erik Lund-Thomsen - Dan Petersen - Kjeld Willerslev PROGRAM Å-tur - Lagan - Mandag d. 1. marts kl Turen går til Lagan, men kun for indehavere af årskort. Fiskeri på dagkort åbner først mandag d. 8. marts. Det gælder udelukkende havørred, da laksen er fredet. Å-tur - St. Vejle Å - Lørdag d. 6. marts kl Vi skal endnu en gang til St. Vejle Å ved Ishøj. Måske er du den heldige, der snupper en stor havørred, som holder til ved eller i åen. Kysttur - Lørdag d. 13. marts kl Vi fisker et udvalgt sted på Sjælland, og igen gælder det primært havørred. Å-tur - Lagan - Søndag d. 14. marts kl Turen går igen til Lagan, og denne gang kan du løse dagkort. Fiskeriet er fortsat efter havørred, da laksen stadigvæk er fredet. Sø-tur - Mosen - Lørdag d. 20. marts kl Vi skal til vores lokale mose, hvor der er ændret på fiskereglerne. De kommer på opslagstavlen og også på hjemmesiden snarest. Måske kan du på denne tur byde en voldsom geddemadamme op til vanddans. Kysttur - Lørdag d. 27. marts kl Vi fisker et udvalgt sted på Sjælland, og igen er det havørred, det gælder.. 16

17 Å-tur - St. Vejle Å - Lørdag d. 3. april kl Vi skal igen ned ved St. Vejle Å ved Ishøj. Fiskeriet er fortsat efter havørred, da aborren er fredet et stykke tid endnu, og så bør den jo have fred. Kysttur - Lørdag d. 10. april kl Vi fisker et udvalgt sted på Sjælland, og målet er igen at fange havørred. Kysttur - Lørdag d. 24. april kl Vi fisker igen et udvalgt sted på Sjælland, hvor vi gerne skal hente havørred. Sø-tur - Mosen - Lørdag d. 1. maj kl Vi skal til vores lokale mose, hvor geddefredningen netop er slut. Kysttur - Hornfiskekonkurrence - Lørdag d. 8. maj kl Denne gang går vi målrettet efter hornfisk, og det er dagen, hvor vi afvikler en hornfiskekonkurrence med præmier. Vi griller helt sikkert på denne tur. Læs mere på side 15. Kysttur - Søndag d. 16. maj kl Dagen er Lystfiskeriets Dag, og turen er åben for gæster. Af hensyn til dem går vi igen efter hornfisk, men havørred er skam også velkommen. Mon ikke vi har grilludstyret med igen. Gæster kan låne grej fra vores Fiskeskoleudstyr. Læg mærke til, at vi nok har en flerdages tur samtidig. Kysttur - Lørdag d. 22. maj kl Vi fisker et udvalgt sted på Sjælland, og målet er at få havørred med hjem. Put & Take Pokaltur - Lørdag den 29. maj Læs mere om turen på side 15. Åtur til Lagan - Lørdag den 5. juni kl Turen går igen til Lagan, og du kan stadigvæk løse dagkort. Denne gang er det de nystegne laks, vi fisker efter, så her har du muligheden for at få dig dit eget rigtige lakseeventyr. Øvrige endagsture i juni måned følger senere - 17

18 Aktivitetskalender for foråret 2010 Marts 2010 April Man Uge 9 TUR TIL LAGAN 1 Tor 2 Tir 2 Fre 3 Ons 3 Lør Å-TUR TIL ST. VEJLEÅ 4 Tor 4 Søn 5 Fre 5 Man Uge 14 6 Lør Å-TUR TIL ST. VEJLEÅ 6 Tir 7 Søn 7 Ons 8 Man Uge 10 8 Tor 9 Tir 9 Fre 10 Ons 10 Lør KYSTTUR 11 Tor 11 Søn 12 Fre 12 Man Uge Lør KYSTTUR 13 Tir 14 Søn TUR TIL LAGAN 14 Ons 15 Man Uge Tor 16 Tir 16 Fre 17 Ons 17 Lør SKJOLD FRA KØGE 18 Tor 18 Søn 19 Fre 19 Man Uge Lør TUR TIL MOSEN 20 Tir 21 Søn 21 Ons 22 Man Uge Tor 23 Tir 23 Fre 24 Ons 24 Lør KYSTTUR 25 Tor 25 Søn 26 Fre 26 Man Uge Lør KYSTTUR 27 Tir 28 Søn 28 Ons 29 Man Uge Tor 30 Tir 30 Fre 31 Ons

19 Se også kalenderen på : og husk så at tilmelding til havturene er bindende. ( Afbud mindst 10 dage før ) Maj 2010 Juni Lør MOSEN 1 Tir 2 Søn 2 Ons 3 Man Uge 18 3 Tor 4 Tir 4 Fre 5 Ons 5 Lør TUR TIL LAGAN 6 Tor 6 Søn 7 Fre 7 Man Uge 23 8 Lør HORNFISKEKONKURRENCE 8 Tir 9 Søn 9 Ons 10 Man Uge Tor 11 Tir 11 Fre 12 Ons 12 Lør POKALTUR MED SKJOLD 13 Tor 13 Søn 14 Fre 14 Man Uge Lør 15 Tir 16 Søn KYSTTUR 16 Ons 17 Man Uge Tor 18 Tir 18 Fre 19 Ons 19 Lør 20 Tor 20 Søn 21 Fre 21 Man Uge Lør KYSTTUR 22 Tir 23 Søn 23 Ons 24 Man Uge Tor 25 Tir 25 Fre 26 Ons 26 Lør 27 Tor 27 Søn 28 Fre 28 Man Uge Lør P&T POKALTUR 29 Tir 30 Søn 30 Ons 31 Man Uge 22

20 Lørdag den 17. april 2010 Skjold fra Køge ( Vi har 6 pladser ) Der sejles fra Der fiskes efter havørreder. Pris excl. transport: Seniorer kr.250,00 Skal... Skal ikke? Lørdag den 12. juni 2010 Skjold fra Vedbæk Der sejles fra 7-12 Pris excl. transport kr. 250,00 Vi har hele skibet ( 29 pladser ) så sæt x i kalenderen og tilmeld dig turen da der er tale om vores årlige torskepokaltur med fine præmier til de dygtigste eller de heldigste. Søndag den 4. juli 2010 Jaws fra Vedbæk ( Vi har hele båden ) Der sejles fra Det er den årlige familietur Priser excl. transport: Seniorer kr.220,00 Juniorer kr.110,00 ( for juniorer der ikke er medlemmer er prisen dog kr.175,00 ). Der er som vanlig en pølse + en øl eller vand med i prisen. Lørdag den 31. juli 2010 Skjold fra Sjællands Odde ( Vi har 6 pladser ) Vi må nok hellere holde munden lukket Der sejles fra 4-14 ( Bemærk 10 timer og du skal op midt om natten ) Der er tale om en makreltur. Pris excl. transport: Seniorer kr. 420,00 20

21 WWW Skjold-Vedbaek.DK Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør. Rederiet SKJOLD Jupitervej Hornbæk Ring venligst på: Tlf eller Fax: mellem kl

22 En vintertur på Øresund efter de rogntunge torskemadammer har været populært gennem hele Bjørnens levetid. Torskerogn er en herlig spise som smager fantastisk. I hvert fald når den er friskfanget og ikke fra dåse. Desværre er det sådan at en del af de fangede torsk ikke har været kroget i munden. Ikke noget stort problem hvis man, som jægeren, er ude efter noget mad til middagsbordet samtidig med at få lidt frisk luft i hovedet. Den torsk som er fejlkroget får en langt hurtigere og mere nådig død en den torsk der ender sit liv i bunden af et trawl. Som John Trap fra Skjold ynder at sige: En fejlkroget torsk er den torsk der ikke kommer med op! Imidlertid har der lydt en stigende kritik fra velmenende udenforstående som vender sig mod bulefiskeriet. For at imødegå mulige indgreb der vil begrænse, eller forbyde, vores vinterfiskeri efter torsk har Danmarks Sportsfiskerforbund indledt en storstilet undersøgelse af mulighederne for at begrænse antallet af fejlkrogninger. Sidste år afprøvede man, under kontrollerede former, om udskiftningen af 3-krogen med en enkeltkrog er vejen frem. På 4 ture med Jaws fiskede 16 personer med identisk line og pirk. De 8 havde 3-krog mens de andre 8 havde enkeltkrog i stedet. Alle af de torsk der blev fanget på enkeltkrog var fejlkroget. Ca. 60 % af torsk fanget på 3-krog var fejlkroget mens alle de torsk der blev taget på gummimakken i øverste springring havde bidt. Altså er en enkeltkrog ikke løsningen. Alle fisk der blev fanget blev fotograferet med krogholdet intakt. Ved at studere disse fotos tegnede der sig et markant resultat: 3 af 4 fejlkrogede torsk var kroget i oversiden af kroppen. Det indikerer at fejlkrogningen sker når pirken suser ned gennem vandet med 3-krogen hængende på hovedet og krogspidserne pegende nedad! Eksempel på typisk fejlkrogning 22

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2012 65. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 2 April - maj - juni - juli www.lfk1940.dk Buletur med Sværd den 4. marts. Vi var 26 afsted med Sværd, som valgte at sejle ned til

Læs mere

Nummer 1. Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. Bornholmerklubben K L U B B L A D

Nummer 1. Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. Bornholmerklubben K L U B B L A D K L U B B L A D Bornholmerklubben Nummer 1 2011 Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. I dette nummer: Vores nye klubblad 4 Bornholm 2011 5 Strategi for turen 6 Når den rette strategi er valgt 7 Farven på

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

VINDERTORSKEN 9,2 KG

VINDERTORSKEN 9,2 KG VINDERTORSKEN 9,2 KG Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 1 april 2005 37. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsl.dk

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Årgang 21. Stand- Pladsen

Årgang 21. Stand- Pladsen Årgang 21 Nr. 2 - Maj 2001 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Egersundvej 23 4220 Korsør

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2013 66. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 5 Februar - marts - april www.lfk1940.dk Bankospil I Stalden P.Sabroesgade mellem 7-9 Torsdag den 28. Februar Kl. 19.00 Dørene åbnes

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen Årgang 25 Nr Nr. 1 - Februar 2005 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI FISKERI 2014 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI PUT&TAKE FÅ DIN DRØMMEFANGST PÅ FLUE! FANGER DU DEN STØRSTE FISK, VINDER DU ET SCIERRA FLUESÆT TIL EN VÆRDI AF KR. 5.000,-

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. NYHEDSBREV Nyhedsbrev 11 // 2012 INDEKS SIDE 3 FISKEKONFERENCE: SPORTSFISKERE REDDER TRUEDE FISK EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT INDEKS SIDE 4 OPFORDRING TIL MERE SAMARBEJDE

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

< juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

< juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dagbogsmodul mainmenu indhold sekundær menu tilgængeligt for alle kalender < juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dagen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00 Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Kalundborg Fisken. Januar 2014 - nr. 1 Kalundborg Sportsfiskerforening. Kig ned..., der er kunst for fødderne af Jer - og måske en bette fisk.

Kalundborg Fisken. Januar 2014 - nr. 1 Kalundborg Sportsfiskerforening. Kig ned..., der er kunst for fødderne af Jer - og måske en bette fisk. Kalundborg Fisken Januar 2014 - nr. 1 Kalundborg Sportsfiskerforening Kig ned..., der er kunst for fødderne af Jer - og måske en bette fisk. Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang Henning Blik med laks på 3.2 kg Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum,

Læs mere