Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser"

Transkript

1

2 Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores hyggelige og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til bl.a. fluebinding i dagtimerne. Året igennem har vi ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, ligesom vi arrangerer ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker på kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. den svenske å Lagan. Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores klublokaler afholder vi kurser og har forskellige foredrag, ligesom vi både fremstiller og vedligeholder grej, og naturligvis hygger vi sammen. Gennem teoretiske og praktiske kurser videreudvikler vi medlemmernes viden og færdigheder. Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem kommer hurtigt ind i vores sociale netværk, og er der behov for det, hjælper vi med at få det nye medlems grej fuldt optimeret, ligesom vi guider det nye medlem på de første ture. Vi arbejder også med vandløbs og fiskepleje ved Store Vejle Å, hvor vi gennem et naturskolekoncept involverer Albertslunds skoleelever. Bjørnen blev stiftet helt tilbage i I starten var vi en lokal forening i Bjørnens Kvarter i Albertslund. I dag har vi medlemmer også fra andre kommuner. Vi flyttede i januar 2012 til den gamle Roskilde Kro i Albertslund. Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvilket giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet samt i vores informationsfolder og desuden på vores hjemmeside - På hjemmesiden kan du på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores kommende aktiviteter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden, der hedder Vejen til Bjørnen kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro. Adressen har du herunder, og du er meget velkommen til at besøge os, så du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv. Kontingentsatser årligt 2014 Seniorer kr. 595 Juniorer kr. 300 Pensionister kr. 525 Familier kr. 845 Ved indmeldelse efter 31. juli får du resten af året til halv pris. Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl Bjørnens Sportsfiskerforening Roskilde Kro Egelundsvej 7-C - 1. sal 2620 Albertslund Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2

3 Bjørnens bestyrelse m.m. Herunder har du Bjørnens bestyrelse. Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem på vores klubaftener. Formand Kasserer Sådan ser bestyrelsen ud ved årets udgang Kjeld Willerslev Tel Erik Lund-Thomsen Tel På Generalforsamlingen i februar 2014 har vi også plads til dig. Michael Jespersen Tel Lars (Lasse) Søberg Jørgensen Tel Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson Revisorsuppleant Poul Seiler Næste klubblad udkommer i marts måned 2014 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er mandag den 17. februar Forsiden: Helge Apollo Jönsson jubler over den på Brølerturen i september netop hjemtagne fine guldørred på 1,520 kilo. Helges gode ven Per tager det til gengæld ganske afslappet. Den Gamle Redaktør Ib Rasmussen vil som sædvanlig gøre opmærksom på, at indlæg til klubbladet fortsat kan fremsendes til: ( Ring evt. på ) Læs mere på 3

4 Ordinær generalforsamling Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2014, som følger: Dato Mandag d. 24. februar 2014 kl Spisning kl Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl præcis, hvor der igen bydes på en velsmagende gourmetmiddag. Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen. Dagsorden: En menu fra 1. Valg af dirigent. D'Angleterre 2. Formandens beretning. er nok lige i 3. Regnskab overkanten, 4. Indkomne forslag. men en pæn 5. Budget menu skal vi da have. 6. Valg af kasserer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af bestyrelsessuppleant. 9. Valg af revisor. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Præmieuddeling. 12. Eventuelt. Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag. Ad. 6. Erik Lund-Thomsen er på valg og modtager genvalg. Ad. 7. Morten P. Nielsen og Lasse (Lars) Jørgensen er på valg. De modtager ikke genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen, at vi indvælger vores to juniorer Nick Lundahl og Rasmus Kjær Steinbeck, som begge er villige til at stille op. Bestyrelsen kan bestå af yderligere to medlemmer. Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg. Ad. 9. Helge Apollo Jönsson er på valg og modtager genvalg. Ad. 10. Poul Seiler er på valg og modtager genvalg. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag d. 10. februar Regnskab for 2013, budget for 2014 og eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail lige efter d. 10. februar til foreningens mailgruppe, men kan, ifald du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes pr. post, og foreligger desuden på dagen. Vi håber, at der vil være interesserede, som har lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, idet vi har plads til yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Så lad os høre fra jer. Vi kan love jer, at der er plads til gode initiativer. Forslag kan sendes til mailadressen: Venlig hilsen - Bestyrelsen 4 Husk at du skal have betalt dit kontingent for 2014 for at kunne deltage i generalforsamlingen og spisningen. Husk også at tilmelde dig til spisningen hos Erik på mailadressen: eller på opslagstavlen i klubben.

5 Tjek de gode tilbud på Vi har alt hvad du skal bruge til dit fiskeri. 5

6 Formandens Hjørne Orientering fra formanden. Så er vintertiden igen over os med kulde og mørke, men det betyder jo ikke, at vi behøver kede os. Tværtimod er vinteren jo glimrende til en ekstra gang fluebinding, også til klubaftener med underholdning og eventuelt med spisning, som kan gøre det lidt hyggeligere. Mulige underholdningsaftener kan du læse om længere henne i min artikel. Du kan også læse lidt om, hvad der rør sig omkring os. Forbundet passerede sit 75 års Jubilæum - For hele 75 år siden blev Danmarks Sportsfiskerforbund DSF - stiftet. Det skete således præcist den 13. november 1938 i Odense. Men dagen, hvor forbundet fyldte de første 75 år, blev ikke markeret med et stort og festligt åben-hus-jubilæumsarrangement. Det hænger så i nogen grad sammen med, at det nye forbundshus ikke er færdiggjort endnu. Det havde jo ellers været en glimrende lejlighed til at indvi det nye hus, som vel egentlig godt kan kaldes en ret flot fødselsdagsgave til Forbundet selv fra sig selv. Huset er på nuværende tidspunkt opførelsesmæssigt så langt fremme, at huset ventes færdigopført omkring 1. februar 2014, altså ret så snart. Der er i november udgaven i år i Forbundets blad, Sportsfiskeren, på ganske glimrende vis fremlagt en gennemgang af Forbundets historie. Den findes på siderne og rummer en række highlights fra forbundets første 75 år. Ikke overraskende er der mange miljøsager nævnt i denne gennemgang, og netop sikring af vores vandmiljø er jo et arbejdsområde, hvor vi ville stå meget dårligt uden et fælles forbund. Med nutidens højt industrialiserede landbrug oven i al den øvrige industri, så kan det jo ikke undgås, at der løbende kommer negativ påvirkning af vores vandmiljø. At rejse miljøsager og også gennemføre dem som vinder er jo en nærmest umulig opgave for foreninger og enkeltpersoner, så det er yderst vigtigt, at vi har en stærk fælles organisation til blandt andet den type opgaver. Gennemgangen af Forbundets historie viser også udviklingen i medlemstallet, hvor tallet toppede omkring midten af 1980 erne. Der var dengang omkring medlemmer mod i dag et medlemstal, der må formodes at ligge i den lave ende af til medlemmer. Det er naturligvis for få. Der løses i dag omkring stk. lovpligtige fisketegn, hvortil der skal lægges grupperne under og over den fisketegnspligtige alder. Det viser desværre dermed, at forbundet kun rummer et sted noget under 10% af de danske lystfiskere. Lige nu gennemfører forbundet dog et hvervningsprojekt, hvor nye medlemmer får den resterende del af indeværende år gratis. Det 6

7 har p.t. givet ca nye medlemmer. Resultatet på bundlinjen kender vi dog først, når disse nye medlemmer skal betale deres kontingent første gang dvs. i februar Forhåbentlig vælger mange at blive i Forbundet. Fisketegnet kan slippe Gudenåen fri - Lige omkring d. 20. november udsendte Forbundet en pressemeddelelse med et forslag, som kan komme til at betyde en markant ændring af det lovpligtige fisketegn, hvis forslaget altså gennemføres. Forbundet har i en meget lang årrække arbejdet for en endelig løsning af Gudenåens problemer med Tangeværket/Tange Sø, som ikke giver fiskene den nødvendige frie passage i Gudenåen. Desværre er en løsning igen skubbet ud i fremtiden, og Forbundet ser nu situationen så fastlåst, at der skal ekstraordinere initiativer til for at få en løsning gennemført inden for en overskuelig fremtid. Kort fortalt vil Forbundet på vegne af alle danske lystfiskere over 18 år tilbyde politikerne en medfinansiering af den løsning, der kan skabe fri passage for fiskene. Der findes p.t. 3 løsningsmodeller, og desværre har politikerne igen udsat den endelig beslutning. Dertil kommer, at det ser ud til, at ansvaret for den nødvendige naturgenopretning er ved at blive lagt over på Viborg Kommune. Det vil være en voldsom stor opgave for en kommune, idet en brugbar løsning ligger i 100 millioner kroners klassen, så det er mange penge, der skal hentes frem fra politisk side. De tre anbefalede Gudenåløsninger, kan du selv læse om inde på Forbundets hjemmeside via følgende link: Forbundets forslag omfatter, at fisketegnsløserne deltager i en medfinansiering af Gudenåløsningen gennem en forhøjelse af prisen på fisketegnet. Forbundet foreslår, at prisen for årskortet hæves fra de nuværende 185 kroner til 250 kroner. Samtidig nedlægges ugekortet, som i dag kun koster 55 kroner mindre end årskortet. Endelig indeholder Forbundets forslag den markante ændring, at alle fra fyldt 65 år også kommer til at betale de 250 kroner, altså pensionisterne skal fremover også betale til fisketegnet. De penge, der kommer ind, skal derefter indgå i en medfinansiering af den valgte løsningsmodel for Gudenåen med et beløb i størrelsesorden ca. 12,5 millioner kroner om året svarende til samlet 50 millioner kroner over 4 år. Samtidig foreslår Forbundet, at der også i fire år af vores nye indbetalinger årligt tildeles omkring 4 millioner kroner til det sjællandske Fishing Zealand projekt, som så forhåbentlig kan blive mere synligt og mere effektivt. Efter de 4 år skal de ekstra fisketegnspenge indgå i det almindelige økonomiske grundlag for fiskeplejen, og det kan så bidrage til løsninger ved andre vandløb f.eks. til 7

8 at skabe fri passage i Storåen ved Holstebro Vandkraftværk, eller de ekstra midler kan indgå som bidrag til en kommende National Naturfond. Forslaget er allerede genstand for en heftig debat blandt lystfiskerne. En alvorlig svaghed ved forslaget er jo, at Forbundet her gør sig til talsmand for alle danske lystfiskere med fisketegn, ikke kun for Forbundets medlemmer. Det bliver spændende at se, hvordan politikerne vil håndtere forslaget. Især forslaget omkring pensionisters deltagelse i betaling af fisketegnet skal nok give anledning til politisk bevågenhed, det er jo et klart brud på sædvanlig praksis. I øvrigt tror jeg, at forslaget vil give langt flere penge, end det er opgjort til i forbundets beregning. Samlet set, ser jeg Forbundets forslag, som et kraftigt signal til politikerne om, at nu skal løsningen på Gudenåen ikke ende i syltekrukken igen. Højhastighedsbanen ved Vallensbæk Sø - Starten på byggeriet af den nye togbane nærmer sig. Der blev således for nogen tid siden fældet en del træer i området ved søen, hvor baneføringen skal lægges. Vi ved, at ekspropriation af Vallensbæk Sø forventes at finde sted i juni Vi forventer også svar om kort tid på spørgsmålet om, hvordan miljøet beskyttes i forbindelse med anlægsarbejdet. Det omhandler således bl.a. informationer om påvirkningen ved frigjort bundslam og dertil også håndteringen af dyrelivet herunder fiskene i Vallensbæk Sø og naturligvis også i Store Vejle Å nedstrøms søen. Ordinær generalforsamling Som du kan se af indkaldelsen her i bladet, så skal vi igen igennem den årlige generalforsamling, som denne gang afvikles mandag d. 24. februar. Som det fremgår af indkaldelsen har bestyrelsen denne gang valgt at bede vores juniorer om at deltage i bestyrelsesarbejdet. De kan jo ligeså godt lære det med det samme, og både Nick Lundahl og Rasmus Kjær Steinbeck har sagt ja til at tage udfordringen op. Måske kan vi gamle bestyrelsesmedlemmer på den måde få ny og god inspiration blandt andet omkring vores juniorarbejde. Så det bliver interessant at høre, hvad de to friske drenge vil byde ind med. Vi har som du kan læse af indkaldelsen til generalforsamlingen plads til flere bestyrelsesmedlemmer, så giv Erik eller mig besked, hvis du har lyst til at give Bjørnen din hjælp i den kommende to-års periode. Vi har fastsat kontingenterne for Fastsættelse af kontingenter foregår jo på den måde, at vi hele tiden beslutter kontingenterne på generalforsamlingen året inden kontingenterne sættes i kraft. Så i princippet skal vi på den kommende generalforsamling i februar 2014 beslutte, om vi skal have ændringer i kontingenterne for Regulering af vores kontingenter 8

9 afhænger jo i nogen grad af eventuelle ændringer i forbundskontingenterne. Forbundets kontingenter for 2015 kender vi først med sikkerhed efter Forbundets kongres i marts Sædvanligvis har vi dog lige inden vores generalforsamling kendskab til, hvad Forbundet stiller af kontingentforslag til kongressen. Så foreløbig har vi ingen planer om forhøjelser af vores kontingenter for Dermed ser vores kontingentudvikling foreløbig ud, som du kan se herunder. Den smukke baggrund er fra et af de stræk, som vi har behandlet i Store Vejle Å. Faktisk er der blevet langt smukkere der, hvor vi har arbejdet. Bjørnens kontingenter Senior Pensionist Junior Familie Klubaftenunderholdning i vinterhalvåret - Vi er desuden ved at lægge planer for nogle forskellige former for underholdning på vores klubaftener. Foreløbig har vi disse emner under forberedelse, som to selvstændige aftener: Store Vejle Å og Bjørnens Naturskole. Allan Riboe underholder. Store Vejle Å s fremtid skal vi høre mere om, hvor vi også gerne vil fortælle om vores vandpleje og fiskeplejearbejde ved Åen, og hvor vi efter planen får eksterne folk til at deltage i underholdningen. Vi vil også gerne fortælle mere om vores nye naturskole, som nu har fået et endnu bedre økonomisk arbejdsgrundlag. Det kan du læse om lidt længere fremme. Der kommer desuden mere kursusaktivitet. Vi var jo i gang med et fluefiskerkursus, som selvfølgelig skal fortsætte, og hvor der skal en ekstern instruktør på banen, så vi kan få finpudset vores fluekast. Det kommer formentlig til at ske i forbindelse med en særlig tilpasset kysttur. Vores to juniorer Nick og Rasmus har igen været på juniorlederkursus i skolernes efterårsferie, og de har en lille film fra det første kursus. Den film vil vi gerne vise 9

10 på en mandagsklubaften, hvor de så selv kan fortælle om deres oplevelser på de to første kursusforløb. Det er nogle dyre kurser, men de er afgjort alle pengene værd. Drengene lærer en masse om fiskeri, og de lærer også at fremlægge kursusemner, så de selv kan virke som instruktører for andre. Godt nyt til Bjørnens Naturskole - Vi fik i slutningen af oktober måned en rigtig dejlig nyhed. Friluftsrådet har nemlig valgt at støtte vores ansøgning om penge til forskelligt feltudstyr til vores naturskolearbejde. Vi fik som økonomisk grundlag for vores naturskole tildelt kroner fra Albertslund Kommunes Temapulje. Det var jo et rigtig godt startgrundlag, og nu har Friluftsrådet valgt at bakke op om vores initiativ med penge fra Tips og Lottomidlerne med yderligere kroner Pengene skal blandt andet gå til indkøb af værktøj til brug ude ved vandplejeopgaverne, men der er også afsat penge til forskelligt undervisningsudstyr som f.eks. bestemmelsesduge. Det er store plastikduge, hvor der er påtrykt billeder af fisk og insekter. Ved hjælp af disse duge kan vi ude i naturen sammen med skoleeleverne artsbestemme forskellige insekter og andet småkravl, som vi fanger med særlige net. Det er et rigtig godt værktøj, når vi lærer skoleeleverne om vores lokale natur og dyrelivet. Så det er en rigtig dejlig opbakning fra Friluftsrådet, som vi naturligvis er yderst taknemmelig for. Så husk, at selvom du ikke vinder hver gang du spiller på Tips og Lotto, så går pengene alligevel til noget rigtig godt. Du kan inde i bladet se billeder og læse om de seneste opgaver, som vi har udført ved Store Vejle Å, og hvor vi igen havde skoleelever på opgaverne. Denne gang var der tre lokale 5. skoleklasser, i alt 75 børn, som samtidig fik undervisning i vores klublokaler. Juleafslutningen 2013 og første klubaften Vi afslutter vores klubaftener i 2013 med vores juleafslutning torsdag d. 19. december, hvor vi igen holder traditionel julehygge med Gløgg & Æbleskiver. Derefter holder vi lukket i klublokalerne helt frem til mandag d. 6. januar 2014, hvor vi åbner til sædvanlig tid kl Bestyrelsen ønsker alle en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår, Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 10

11 Bjørnen fik Vilde Venner DR-Ramasjangs Vilde Venner besøgte Store Vejle Å. Fredag d. 18. oktober, havde vi besøg af Ellen og Aske. De er to af børnene i Tv-programmet Vilde Venner, som vises som en serie på DR-Ramasjang. Vilde Venner er et naturprogram, som formidler naturlære igennem leg og pædagogisk forståelse i en tid, hvor vi desværre må se, at børnene ved mindre og mindre om den natur, de selv færdes i. Således fortalte vores bestyrelsesmedlem Michael til Albertslund Posten, som skrev en artikel om besøget. Forinden var vi blevet kontaktet af Jørn Chemnitz, som til dagligt arbejder professionelt med vandløbs- og fiskepleje i Jylland og dermed også er kollega til Michael. Produktionsselskabet Pilotfilm skulle sammen med Jørn bruge en location ved et vandløb nær København til optagelserne af et Vilde Venner program for DR-Ramasjang. Ellen og Aske skulle opleve en dag, hvor de deltog ved el-fiskeri og udlægning af skjulesten. I og med at det passede perfekt ind i vores naturskoleprojekter, var der mange gode grunde til at sige ja til tilbuddet. Derfor tog vi dem til Store Vejle Å. Jørn blev ganske enkelt vildt imponeret over vores resultater med åen og fiskene, som jo er skabt på kun ét enkelt års indsats og med meget få midler. Så vi er ved at have noget ganske unikt her kun 15 Km fra Rådhuspladsen. Åen er blevet langt smukkere i det område, hvor vi har været i gang med vandløbsplejen, åen fungerer også langt bedre, og vores mål om at skabe en mere dynamisk å, har vi fået bekræftet, er en stor succes. Faktisk er åen blevet opgraderet en faunaklasse på de stræk, hvor vi sammen med de lokale skoleelever har udført vandløbspleje, kunne Michael tilfreds runde af. 11

12 75 nye elever i naturskolen. Det vrimlede med liv i Bjørnens Naturskole. Det gjorde det først på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, derefter i vores klublokaler, så på bredden af Store Vejle Å og sandelig også nede i åens vand. Fordelt over fire dage i september måned blev tre skoleklasser elever i Bjørnens Naturskole, hvor de dels fik ny lærdom dels gennemførte aktiviteter ved Store Vejle Å. En 5. klasse fra Egelundsskolen og to 5. klasser fra Herstedvester Skole kom på skift til naturundervisning i vores klublokaler og samtidig udførte de både før og efter forskellige fysiske aktiviteter ved Store Vejle Å. Dermed har Bjørnens Naturskole slået dørene op. Vi lægger meget stor vægt på den pædagogiske side af forløbet, så der var forberedt et komplet undervisningsforløb med gennemgang af vandløbets funktioner, fiskenes liv og dertil en forståelse af vandplejeopgavernes art og virkning. Det er en model, som passer perfekt ind i skolernes natur og tekniktimer, hvor vi således supplerer den nye viden med fysiske aktiviteter ved åen. På den måde får eleverne en stærkere naturoplevelse, når de ude i naturen samtidig kan kontrolleret deres nye viden omkring samspillet mellem dyre og plantelivet. Dertil lægger vi stor vægt på, at eleverne får en klar forståelse for, at vi, når vi benytter naturen, samtidig også beskytter naturen. 12

13 Det nytter altså noget! Grus og sten i 2012, betød mirakler for Store Vejle Å i Smukt vandløb med flere smukke og gode vandplanter, fine strømrender, og en dokumenteret flot gydning var det herlige resultat, som vi fik ved Elektrofiskeriet i år. Der var en kæmpe forskel på, hvordan Store Vejle Å så ud i efteråret 2012, og så det flotte syn vi fik, da vi i september måned gav os i kast med vandløbspleje og bestandsanalyse. I 2012 udlagde vi sammen med fire skoleklasser fra Herstedvester Skole flere hundrede store sten i åen, de såkaldte skjulesten, og dertil renoverede vi jo samtidig tre nedslidte gydebanker. Dette arbejde har ændret åens udseende markant. Der er kommet langt flottere og mere varieret bevoksning med en fin række af de vandplanter, som vi allerhelst vil have. Det betyder, at skoleelevernes arbejde har givet gevinst allerede efter kun ét år. Det gør det logisk meget mere motiverende for eleverne, når de kan se, at deres arbejde rent faktisk giver flotte resultater. Det bekræfter også, at vores naturskolekoncept er en succes for både eleverne og naturen. Åen får også en mere afbalanceret vedligeholdelse af Å-mændene fra Kommunens Materialegård, som i løbet af året bruger en del tid på vandløbsvedligeholdelse. De har desværre kun et begrænset timeantal til rådighed hen over året, alligevel når de at udføre et virkelig flot arbejde ved åen. Elektrofiskeriet bekræftede ganske tydeligt, at der allerede havde fundet en gydning sted på de gydebanker, som vi renoverede i juni måned i Der var således flot med fine små ørreder i størrelser, som bekræftede, at de var klækket fra æg i foråret

14 Lidt indtryk fra Naturskolens elevoplevelser. I bunden underviser Michael i bestemmelse af fundne insekter ved hjælp af en såkaldt bestemmelsesdug, som også ligger som baggrund for billederne. 14

15 15

16 Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. halvår 2014 Startsted og starttidspunkter - Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klublokalerne og på Turplanen på hjemmesiden. Præmiefotografering - Turlederen har bl.a. opgaven med at fotografere på turen. Det omfatter således fisk med den glade fanger, men du må også meget gerne selv skaffe nogle billeder på turene. Aflever i klubben eller på mail til Kjeld. Grillmenu på turene - Vi kan altid aftale, om der skal grilles på en tur, og i så fald vil det være ønskeligt, at vi på skift tilbyder at stå for indkøb og tilberedning, hvor turlederen naturligvis også gerne hjælper til med gode råd etc. Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden Lørdag d. 18. januar - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Årets første klubtur og årets første kysttur, hvor der næppe kan være tvivl om, at vandet og luften er ganske lavt placeret på termometeret. Fiskene er forbi gydningen, og gydefiskene er for manges vedkommende forsat på ophold i vandløbene. Fredningen af farvede havørred er slut, så det er nu varmt tøj og målrettet fiskeri, som er nøglen til fangster. Der er dog givetvis nogle overspringere at hente, og de kan faktisk godt være i rimelig stand samtidig med, at de er sultne. Temperaturerne bestemmer i høj grad hvor på kysten, at vi skal fiske. Lørdag d. 8. februar - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Der er med garanti køligt derude, så vi leder efter lunende badekar og tilsvarende strømrender, hvor der i sidstnævnte kan komme lunere vand ind fra det dybere vand længere ude. På disse steder kan der sagtens være fisk, som er friske til en heftig fight. Det er frisk fiskeri i februar måned, så igen bør varmt tøj være lige så vigtigt, som velvalgt grej er det. Turens mål kan blive et fjordområde, hvor der kan være is langs bredderne, men selv sådanne steder kan være et godt valg i februar måned. 16

17 Lørdag d. 22. februar - Tryggevælde Å - Start ca. kl Der skal dagkort til, så tal med turlederen om det. En februartur til Tryggen kan sagtens give en dejlig havørred. Nedgængerne er der næppe sjov ved, de er jo tynde og udmagrede oven på gydningen, men en frisk grønlænder eller en stor elevatorfisk, en havørred som skifter mellem åen og kysten, kan netop nu være en god spisefisk. Er åen frosset for meget til, så bytter vi turen ud med en kysttur. Lørdag d. 1. marts - Lagan på Årskort - Start tidlig morgen. Så åbner Lagan i det svenske, og du skal investere i et årskort for at kunne fiske denne dag. Er du ny mht. Laganfiskeriet, så har vi flere rutinerede Laganfiskere, som ganske givet vil hjælpe dig til rette med grej og fisketeknik. Fiskeriet gælder kun havørred, da laksene får fred på denne årstid. Lørdag d. 8. marts - Lagan på Dagkort - Start tidlig morgen. Ville du ikke løse Årskort, så får du nu muligheden for at fiske i Lagan på dagkort. Opskriften er den samme som på den forrige tur, det er tidligt op, og vil du have hjælp til grej og/eller fiskeri, så er der kloge og rutinerede folk, som du kan spørge ud. Lørdag d. 22. marts - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Så er vi igen på kysten, hvor temperaturerne godt kan være ganske fornuftige for de sultne havørred, som bestemt jager i bund nu. De har jo rigtig travlt med at genvinde kropsvægten efter en tid med meget koldt vand omkring finnerne og en alvorlig tyndbenet menu. Så vi er bestemt på vej ind i en dejlig fiskeperiode med kampglade fisk, som jager langs med kysterne. Lørdag d. 5. april - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Vi fortsætter på kysten, hvor det nu går stærkt med havørredernes jagter. Temperaturerne nærmer sig snart det ideelle, så april måned er en super god tid for havørredfiskeriet. De sølvblanke torpedoer begynder også at være i god kondition, så de er kampglade og desuden i en fin stand til middagsbordet. Så fisk igennem derude på kysten. Der kommer flere ture i resten af 1. halvår. Læs mere om disse ture i martsbladet. Turdatoer og fiskeriet får du herunder til din kalender. Lørdag d. 12. april - Put & Take Konkurrencen Starttid følger. Lørdag d. 10. maj - Hornfiskekonkurrencen Starttid følger. Lørdag d. 24. maj - Kysttur efter havørred - Starttid følger. Lørdag d. 21. juni - Kysttur efter havørred - Starttid følger. FLERDAGESTUR - Onsdag d. 23. til søndag d. 27. april - Kysttur på Ærø Erik er i gang med at planlægge turen, hvor der ikke kun skal fiskes, der skal også hygges, og der skal bruges godt med tid til god mad. 17

18 Aktivitetskalender for vinteren 2014 December 2013 Januar Søn Mosens dag 1 Ons 2 Man Uge 49 2 Tor 3 Tir 3 Fre 4 Ons 4 Lør 5 Tor 5 Søn Skjold 6 Fre 6 Man Uge 02 7 Lør Julefrokost 7 Tir 8 Søn 8 Ons 9 Man Uge 50 9 Tor 10 Tir 10 Fre 11 Ons 11 Lør 12 Tor 12 Søn 13 Fre 13 Man Uge Lør 14 Tir 15 Søn 15 Ons 16 Man Uge Tor 17 Tir 17 Fre 18 Ons 18 Lør Kysttur 19 Tor Juleafslutning 19 Søn Kysttur 20 Fre 20 Man Uge Lør Kysttur 21 Tir 22 Søn 22 Ons 23 Man Uge Tor 24 Tir 24 Fre 25 Ons 25 Lør Havtur med Skjold 26 Tor 26 Søn St.Vejle Å 27 Fre Havtur med Skjold 27 Man Uge Lør 28 Tir 29 Søn P&T Brølertur 29 Ons 30 Man Uge Tor 31 Tir 31 Fre 18

19 Se også kalenderen på : og husk så at tilmelding til havturene er bindende. Februar 2014 Marts Lør 1 Lør Lagan ( Årskort ) 2 Søn 2 Søn 3 Man Uge 06 3 Man Uge 10 4 Tir 4 Tir 5 Ons 5 Ons 6 Tor 6 Tor 7 Fre 7 Fre 8 Lør Kysttur 8 Lør Lagan ( Dagkort ) 9 Søn 9 Søn 10 Man Sidste dato for forslag 10 Man Uge Tir Uge Tir 12 Ons 12 Ons 13 Tor 13 Tor 14 Fre 14 Fre 15 Lør Havtur med Skjold 15 Lør Havtur med Skjold 16 Søn 16 Søn 17 Man Uge Man Uge Tir 18 Tir 19 Ons 19 Ons 20 Tor 20 Tor 21 Fre 21 Fre 22 Lør Tryggevælde Å 22 Lør Kysttur 23 Søn 23 Søn 24 Man Generalforsamling 24 Man Uge Tir Uge Tir 26 Ons 26 Ons 27 Tor 27 Tor 28 Fre 28 Fre Lør 30 Søn Sommertid starter 31 Man Uge 14

20 Fredag den 27. december 2013 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris: kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Det er sidste chance for at fange nytårstorsken! Lørdag den 25. januar 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Så er Bjørnebanden der igen! Håber at de fanger noget, og at de husker at rense inden de tager hjem... Lørdag den 15. februar 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 15. marts 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 20

21 Lørdag den 14. juni 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: Håber at vi kan fylde hele båden. Det er vores årlige torskekonkurrence. Søndag den 29. juni 2014 Jaws fra Vedbæk Sejltid: Pris: Følger senere. Antal pladser: Håber at vi kan fylde hele båden. Det er vores tilbagevendende familietur. Turleder på denne tur er: Søren Mathiesen! Lørdag den 16. august 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 27. september 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 18. oktober 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 22. november 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 27. december 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Med lidt held bør disse ture kunne give godt med f.eks. torsk! Turleder er Bruno Hansen Tlf.: og mail: Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej som gør det muligt for dig at fiske optimalt. Altså både let og lidt tungere grej. 21

22 Lidt om de afviklede havture i sensommeren og efteråret I sidste nummer af klubbladet kunne man læse, at der var kommet gang i fiskeriet, men at Bruno ikke helt havde styr på vejret. Her kommer så lidt fra turleder Bruno, om sensommeren og efterårets fiskeri på Sundet: Der er ingen der kan klage over noget, med hensyn til vejret. Vi lagde ud med en torsketur, hvor alle fik den mængde torsk som de ville have, op til 9-10 stykker. Så var der tid til en tur efter både sild og torsk, og her fik alle de sild som de ville have, og alle fik også en del torsk - op til en 5-6 stykker. På disse 2 ture, blev der også fanget enkelte makreller. De næste 2 ture var også sildeture. Og sild var der nok af, og alle fangede de sild som de skulle bruge - og flere til -, og et par torsk blev det da også til. Torskene som blev fanget var op til omkring 4 kg. Sildene var også pænt store. Turleder Bruno Rigtig pæne fisk 22

23 WWW Skjold-Vedbaek.DK Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør. Rederiet SKJOLD Jupitervej Hornbæk Ring venligst på: Tlf eller Fax: mellem kl

24 Hvidovre Sport Hvidovrevej 158, 2650 Hvidovre Tlf , Fax

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

< juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

< juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dagbogsmodul mainmenu indhold sekundær menu tilgængeligt for alle kalender < juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dagen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere