Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser"

Transkript

1

2 Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores hyggelige og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til bl.a. fluebinding i dagtimerne. Året igennem har vi ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, ligesom vi arrangerer ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker på kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. den svenske å Lagan. Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores klublokaler afholder vi kurser og har forskellige foredrag, ligesom vi både fremstiller og vedligeholder grej, og naturligvis hygger vi sammen. Gennem teoretiske og praktiske kurser videreudvikler vi medlemmernes viden og færdigheder. Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem kommer hurtigt ind i vores sociale netværk, og er der behov for det, hjælper vi med at få det nye medlems grej fuldt optimeret, ligesom vi guider det nye medlem på de første ture. Vi arbejder også med vandløbs og fiskepleje ved Store Vejle Å, hvor vi gennem et naturskolekoncept involverer Albertslunds skoleelever. Bjørnen blev stiftet helt tilbage i I starten var vi en lokal forening i Bjørnens Kvarter i Albertslund. I dag har vi medlemmer også fra andre kommuner. Vi flyttede i januar 2012 til den gamle Roskilde Kro i Albertslund. Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvilket giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet samt i vores informationsfolder og desuden på vores hjemmeside - På hjemmesiden kan du på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores kommende aktiviteter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden, der hedder Vejen til Bjørnen kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro. Adressen har du herunder, og du er meget velkommen til at besøge os, så du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv. Kontingentsatser årligt 2014 Seniorer kr. 595 Juniorer kr. 300 Pensionister kr. 525 Familier kr. 845 Ved indmeldelse efter 31. juli får du resten af året til halv pris. Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl Bjørnens Sportsfiskerforening Roskilde Kro Egelundsvej 7-C - 1. sal 2620 Albertslund Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2

3 Bjørnens bestyrelse m.m. Herunder har du Bjørnens bestyrelse. Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem på vores klubaftener. Formand Kasserer Sådan ser bestyrelsen ud ved årets udgang Kjeld Willerslev Tel Erik Lund-Thomsen Tel På Generalforsamlingen i februar 2014 har vi også plads til dig. Michael Jespersen Tel Lars (Lasse) Søberg Jørgensen Tel Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson Revisorsuppleant Poul Seiler Næste klubblad udkommer i marts måned 2014 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er mandag den 17. februar Forsiden: Helge Apollo Jönsson jubler over den på Brølerturen i september netop hjemtagne fine guldørred på 1,520 kilo. Helges gode ven Per tager det til gengæld ganske afslappet. Den Gamle Redaktør Ib Rasmussen vil som sædvanlig gøre opmærksom på, at indlæg til klubbladet fortsat kan fremsendes til: ( Ring evt. på ) Læs mere på 3

4 Ordinær generalforsamling Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2014, som følger: Dato Mandag d. 24. februar 2014 kl Spisning kl Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl præcis, hvor der igen bydes på en velsmagende gourmetmiddag. Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen. Dagsorden: En menu fra 1. Valg af dirigent. D'Angleterre 2. Formandens beretning. er nok lige i 3. Regnskab overkanten, 4. Indkomne forslag. men en pæn 5. Budget menu skal vi da have. 6. Valg af kasserer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af bestyrelsessuppleant. 9. Valg af revisor. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Præmieuddeling. 12. Eventuelt. Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag. Ad. 6. Erik Lund-Thomsen er på valg og modtager genvalg. Ad. 7. Morten P. Nielsen og Lasse (Lars) Jørgensen er på valg. De modtager ikke genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen, at vi indvælger vores to juniorer Nick Lundahl og Rasmus Kjær Steinbeck, som begge er villige til at stille op. Bestyrelsen kan bestå af yderligere to medlemmer. Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg. Ad. 9. Helge Apollo Jönsson er på valg og modtager genvalg. Ad. 10. Poul Seiler er på valg og modtager genvalg. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag d. 10. februar Regnskab for 2013, budget for 2014 og eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail lige efter d. 10. februar til foreningens mailgruppe, men kan, ifald du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes pr. post, og foreligger desuden på dagen. Vi håber, at der vil være interesserede, som har lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, idet vi har plads til yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Så lad os høre fra jer. Vi kan love jer, at der er plads til gode initiativer. Forslag kan sendes til mailadressen: Venlig hilsen - Bestyrelsen 4 Husk at du skal have betalt dit kontingent for 2014 for at kunne deltage i generalforsamlingen og spisningen. Husk også at tilmelde dig til spisningen hos Erik på mailadressen: eller på opslagstavlen i klubben.

5 Tjek de gode tilbud på Vi har alt hvad du skal bruge til dit fiskeri. 5

6 Formandens Hjørne Orientering fra formanden. Så er vintertiden igen over os med kulde og mørke, men det betyder jo ikke, at vi behøver kede os. Tværtimod er vinteren jo glimrende til en ekstra gang fluebinding, også til klubaftener med underholdning og eventuelt med spisning, som kan gøre det lidt hyggeligere. Mulige underholdningsaftener kan du læse om længere henne i min artikel. Du kan også læse lidt om, hvad der rør sig omkring os. Forbundet passerede sit 75 års Jubilæum - For hele 75 år siden blev Danmarks Sportsfiskerforbund DSF - stiftet. Det skete således præcist den 13. november 1938 i Odense. Men dagen, hvor forbundet fyldte de første 75 år, blev ikke markeret med et stort og festligt åben-hus-jubilæumsarrangement. Det hænger så i nogen grad sammen med, at det nye forbundshus ikke er færdiggjort endnu. Det havde jo ellers været en glimrende lejlighed til at indvi det nye hus, som vel egentlig godt kan kaldes en ret flot fødselsdagsgave til Forbundet selv fra sig selv. Huset er på nuværende tidspunkt opførelsesmæssigt så langt fremme, at huset ventes færdigopført omkring 1. februar 2014, altså ret så snart. Der er i november udgaven i år i Forbundets blad, Sportsfiskeren, på ganske glimrende vis fremlagt en gennemgang af Forbundets historie. Den findes på siderne og rummer en række highlights fra forbundets første 75 år. Ikke overraskende er der mange miljøsager nævnt i denne gennemgang, og netop sikring af vores vandmiljø er jo et arbejdsområde, hvor vi ville stå meget dårligt uden et fælles forbund. Med nutidens højt industrialiserede landbrug oven i al den øvrige industri, så kan det jo ikke undgås, at der løbende kommer negativ påvirkning af vores vandmiljø. At rejse miljøsager og også gennemføre dem som vinder er jo en nærmest umulig opgave for foreninger og enkeltpersoner, så det er yderst vigtigt, at vi har en stærk fælles organisation til blandt andet den type opgaver. Gennemgangen af Forbundets historie viser også udviklingen i medlemstallet, hvor tallet toppede omkring midten af 1980 erne. Der var dengang omkring medlemmer mod i dag et medlemstal, der må formodes at ligge i den lave ende af til medlemmer. Det er naturligvis for få. Der løses i dag omkring stk. lovpligtige fisketegn, hvortil der skal lægges grupperne under og over den fisketegnspligtige alder. Det viser desværre dermed, at forbundet kun rummer et sted noget under 10% af de danske lystfiskere. Lige nu gennemfører forbundet dog et hvervningsprojekt, hvor nye medlemmer får den resterende del af indeværende år gratis. Det 6

7 har p.t. givet ca nye medlemmer. Resultatet på bundlinjen kender vi dog først, når disse nye medlemmer skal betale deres kontingent første gang dvs. i februar Forhåbentlig vælger mange at blive i Forbundet. Fisketegnet kan slippe Gudenåen fri - Lige omkring d. 20. november udsendte Forbundet en pressemeddelelse med et forslag, som kan komme til at betyde en markant ændring af det lovpligtige fisketegn, hvis forslaget altså gennemføres. Forbundet har i en meget lang årrække arbejdet for en endelig løsning af Gudenåens problemer med Tangeværket/Tange Sø, som ikke giver fiskene den nødvendige frie passage i Gudenåen. Desværre er en løsning igen skubbet ud i fremtiden, og Forbundet ser nu situationen så fastlåst, at der skal ekstraordinere initiativer til for at få en løsning gennemført inden for en overskuelig fremtid. Kort fortalt vil Forbundet på vegne af alle danske lystfiskere over 18 år tilbyde politikerne en medfinansiering af den løsning, der kan skabe fri passage for fiskene. Der findes p.t. 3 løsningsmodeller, og desværre har politikerne igen udsat den endelig beslutning. Dertil kommer, at det ser ud til, at ansvaret for den nødvendige naturgenopretning er ved at blive lagt over på Viborg Kommune. Det vil være en voldsom stor opgave for en kommune, idet en brugbar løsning ligger i 100 millioner kroners klassen, så det er mange penge, der skal hentes frem fra politisk side. De tre anbefalede Gudenåløsninger, kan du selv læse om inde på Forbundets hjemmeside via følgende link: Forbundets forslag omfatter, at fisketegnsløserne deltager i en medfinansiering af Gudenåløsningen gennem en forhøjelse af prisen på fisketegnet. Forbundet foreslår, at prisen for årskortet hæves fra de nuværende 185 kroner til 250 kroner. Samtidig nedlægges ugekortet, som i dag kun koster 55 kroner mindre end årskortet. Endelig indeholder Forbundets forslag den markante ændring, at alle fra fyldt 65 år også kommer til at betale de 250 kroner, altså pensionisterne skal fremover også betale til fisketegnet. De penge, der kommer ind, skal derefter indgå i en medfinansiering af den valgte løsningsmodel for Gudenåen med et beløb i størrelsesorden ca. 12,5 millioner kroner om året svarende til samlet 50 millioner kroner over 4 år. Samtidig foreslår Forbundet, at der også i fire år af vores nye indbetalinger årligt tildeles omkring 4 millioner kroner til det sjællandske Fishing Zealand projekt, som så forhåbentlig kan blive mere synligt og mere effektivt. Efter de 4 år skal de ekstra fisketegnspenge indgå i det almindelige økonomiske grundlag for fiskeplejen, og det kan så bidrage til løsninger ved andre vandløb f.eks. til 7

8 at skabe fri passage i Storåen ved Holstebro Vandkraftværk, eller de ekstra midler kan indgå som bidrag til en kommende National Naturfond. Forslaget er allerede genstand for en heftig debat blandt lystfiskerne. En alvorlig svaghed ved forslaget er jo, at Forbundet her gør sig til talsmand for alle danske lystfiskere med fisketegn, ikke kun for Forbundets medlemmer. Det bliver spændende at se, hvordan politikerne vil håndtere forslaget. Især forslaget omkring pensionisters deltagelse i betaling af fisketegnet skal nok give anledning til politisk bevågenhed, det er jo et klart brud på sædvanlig praksis. I øvrigt tror jeg, at forslaget vil give langt flere penge, end det er opgjort til i forbundets beregning. Samlet set, ser jeg Forbundets forslag, som et kraftigt signal til politikerne om, at nu skal løsningen på Gudenåen ikke ende i syltekrukken igen. Højhastighedsbanen ved Vallensbæk Sø - Starten på byggeriet af den nye togbane nærmer sig. Der blev således for nogen tid siden fældet en del træer i området ved søen, hvor baneføringen skal lægges. Vi ved, at ekspropriation af Vallensbæk Sø forventes at finde sted i juni Vi forventer også svar om kort tid på spørgsmålet om, hvordan miljøet beskyttes i forbindelse med anlægsarbejdet. Det omhandler således bl.a. informationer om påvirkningen ved frigjort bundslam og dertil også håndteringen af dyrelivet herunder fiskene i Vallensbæk Sø og naturligvis også i Store Vejle Å nedstrøms søen. Ordinær generalforsamling Som du kan se af indkaldelsen her i bladet, så skal vi igen igennem den årlige generalforsamling, som denne gang afvikles mandag d. 24. februar. Som det fremgår af indkaldelsen har bestyrelsen denne gang valgt at bede vores juniorer om at deltage i bestyrelsesarbejdet. De kan jo ligeså godt lære det med det samme, og både Nick Lundahl og Rasmus Kjær Steinbeck har sagt ja til at tage udfordringen op. Måske kan vi gamle bestyrelsesmedlemmer på den måde få ny og god inspiration blandt andet omkring vores juniorarbejde. Så det bliver interessant at høre, hvad de to friske drenge vil byde ind med. Vi har som du kan læse af indkaldelsen til generalforsamlingen plads til flere bestyrelsesmedlemmer, så giv Erik eller mig besked, hvis du har lyst til at give Bjørnen din hjælp i den kommende to-års periode. Vi har fastsat kontingenterne for Fastsættelse af kontingenter foregår jo på den måde, at vi hele tiden beslutter kontingenterne på generalforsamlingen året inden kontingenterne sættes i kraft. Så i princippet skal vi på den kommende generalforsamling i februar 2014 beslutte, om vi skal have ændringer i kontingenterne for Regulering af vores kontingenter 8

9 afhænger jo i nogen grad af eventuelle ændringer i forbundskontingenterne. Forbundets kontingenter for 2015 kender vi først med sikkerhed efter Forbundets kongres i marts Sædvanligvis har vi dog lige inden vores generalforsamling kendskab til, hvad Forbundet stiller af kontingentforslag til kongressen. Så foreløbig har vi ingen planer om forhøjelser af vores kontingenter for Dermed ser vores kontingentudvikling foreløbig ud, som du kan se herunder. Den smukke baggrund er fra et af de stræk, som vi har behandlet i Store Vejle Å. Faktisk er der blevet langt smukkere der, hvor vi har arbejdet. Bjørnens kontingenter Senior Pensionist Junior Familie Klubaftenunderholdning i vinterhalvåret - Vi er desuden ved at lægge planer for nogle forskellige former for underholdning på vores klubaftener. Foreløbig har vi disse emner under forberedelse, som to selvstændige aftener: Store Vejle Å og Bjørnens Naturskole. Allan Riboe underholder. Store Vejle Å s fremtid skal vi høre mere om, hvor vi også gerne vil fortælle om vores vandpleje og fiskeplejearbejde ved Åen, og hvor vi efter planen får eksterne folk til at deltage i underholdningen. Vi vil også gerne fortælle mere om vores nye naturskole, som nu har fået et endnu bedre økonomisk arbejdsgrundlag. Det kan du læse om lidt længere fremme. Der kommer desuden mere kursusaktivitet. Vi var jo i gang med et fluefiskerkursus, som selvfølgelig skal fortsætte, og hvor der skal en ekstern instruktør på banen, så vi kan få finpudset vores fluekast. Det kommer formentlig til at ske i forbindelse med en særlig tilpasset kysttur. Vores to juniorer Nick og Rasmus har igen været på juniorlederkursus i skolernes efterårsferie, og de har en lille film fra det første kursus. Den film vil vi gerne vise 9

10 på en mandagsklubaften, hvor de så selv kan fortælle om deres oplevelser på de to første kursusforløb. Det er nogle dyre kurser, men de er afgjort alle pengene værd. Drengene lærer en masse om fiskeri, og de lærer også at fremlægge kursusemner, så de selv kan virke som instruktører for andre. Godt nyt til Bjørnens Naturskole - Vi fik i slutningen af oktober måned en rigtig dejlig nyhed. Friluftsrådet har nemlig valgt at støtte vores ansøgning om penge til forskelligt feltudstyr til vores naturskolearbejde. Vi fik som økonomisk grundlag for vores naturskole tildelt kroner fra Albertslund Kommunes Temapulje. Det var jo et rigtig godt startgrundlag, og nu har Friluftsrådet valgt at bakke op om vores initiativ med penge fra Tips og Lottomidlerne med yderligere kroner Pengene skal blandt andet gå til indkøb af værktøj til brug ude ved vandplejeopgaverne, men der er også afsat penge til forskelligt undervisningsudstyr som f.eks. bestemmelsesduge. Det er store plastikduge, hvor der er påtrykt billeder af fisk og insekter. Ved hjælp af disse duge kan vi ude i naturen sammen med skoleeleverne artsbestemme forskellige insekter og andet småkravl, som vi fanger med særlige net. Det er et rigtig godt værktøj, når vi lærer skoleeleverne om vores lokale natur og dyrelivet. Så det er en rigtig dejlig opbakning fra Friluftsrådet, som vi naturligvis er yderst taknemmelig for. Så husk, at selvom du ikke vinder hver gang du spiller på Tips og Lotto, så går pengene alligevel til noget rigtig godt. Du kan inde i bladet se billeder og læse om de seneste opgaver, som vi har udført ved Store Vejle Å, og hvor vi igen havde skoleelever på opgaverne. Denne gang var der tre lokale 5. skoleklasser, i alt 75 børn, som samtidig fik undervisning i vores klublokaler. Juleafslutningen 2013 og første klubaften Vi afslutter vores klubaftener i 2013 med vores juleafslutning torsdag d. 19. december, hvor vi igen holder traditionel julehygge med Gløgg & Æbleskiver. Derefter holder vi lukket i klublokalerne helt frem til mandag d. 6. januar 2014, hvor vi åbner til sædvanlig tid kl Bestyrelsen ønsker alle en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår, Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 10

11 Bjørnen fik Vilde Venner DR-Ramasjangs Vilde Venner besøgte Store Vejle Å. Fredag d. 18. oktober, havde vi besøg af Ellen og Aske. De er to af børnene i Tv-programmet Vilde Venner, som vises som en serie på DR-Ramasjang. Vilde Venner er et naturprogram, som formidler naturlære igennem leg og pædagogisk forståelse i en tid, hvor vi desværre må se, at børnene ved mindre og mindre om den natur, de selv færdes i. Således fortalte vores bestyrelsesmedlem Michael til Albertslund Posten, som skrev en artikel om besøget. Forinden var vi blevet kontaktet af Jørn Chemnitz, som til dagligt arbejder professionelt med vandløbs- og fiskepleje i Jylland og dermed også er kollega til Michael. Produktionsselskabet Pilotfilm skulle sammen med Jørn bruge en location ved et vandløb nær København til optagelserne af et Vilde Venner program for DR-Ramasjang. Ellen og Aske skulle opleve en dag, hvor de deltog ved el-fiskeri og udlægning af skjulesten. I og med at det passede perfekt ind i vores naturskoleprojekter, var der mange gode grunde til at sige ja til tilbuddet. Derfor tog vi dem til Store Vejle Å. Jørn blev ganske enkelt vildt imponeret over vores resultater med åen og fiskene, som jo er skabt på kun ét enkelt års indsats og med meget få midler. Så vi er ved at have noget ganske unikt her kun 15 Km fra Rådhuspladsen. Åen er blevet langt smukkere i det område, hvor vi har været i gang med vandløbsplejen, åen fungerer også langt bedre, og vores mål om at skabe en mere dynamisk å, har vi fået bekræftet, er en stor succes. Faktisk er åen blevet opgraderet en faunaklasse på de stræk, hvor vi sammen med de lokale skoleelever har udført vandløbspleje, kunne Michael tilfreds runde af. 11

12 75 nye elever i naturskolen. Det vrimlede med liv i Bjørnens Naturskole. Det gjorde det først på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, derefter i vores klublokaler, så på bredden af Store Vejle Å og sandelig også nede i åens vand. Fordelt over fire dage i september måned blev tre skoleklasser elever i Bjørnens Naturskole, hvor de dels fik ny lærdom dels gennemførte aktiviteter ved Store Vejle Å. En 5. klasse fra Egelundsskolen og to 5. klasser fra Herstedvester Skole kom på skift til naturundervisning i vores klublokaler og samtidig udførte de både før og efter forskellige fysiske aktiviteter ved Store Vejle Å. Dermed har Bjørnens Naturskole slået dørene op. Vi lægger meget stor vægt på den pædagogiske side af forløbet, så der var forberedt et komplet undervisningsforløb med gennemgang af vandløbets funktioner, fiskenes liv og dertil en forståelse af vandplejeopgavernes art og virkning. Det er en model, som passer perfekt ind i skolernes natur og tekniktimer, hvor vi således supplerer den nye viden med fysiske aktiviteter ved åen. På den måde får eleverne en stærkere naturoplevelse, når de ude i naturen samtidig kan kontrolleret deres nye viden omkring samspillet mellem dyre og plantelivet. Dertil lægger vi stor vægt på, at eleverne får en klar forståelse for, at vi, når vi benytter naturen, samtidig også beskytter naturen. 12

13 Det nytter altså noget! Grus og sten i 2012, betød mirakler for Store Vejle Å i Smukt vandløb med flere smukke og gode vandplanter, fine strømrender, og en dokumenteret flot gydning var det herlige resultat, som vi fik ved Elektrofiskeriet i år. Der var en kæmpe forskel på, hvordan Store Vejle Å så ud i efteråret 2012, og så det flotte syn vi fik, da vi i september måned gav os i kast med vandløbspleje og bestandsanalyse. I 2012 udlagde vi sammen med fire skoleklasser fra Herstedvester Skole flere hundrede store sten i åen, de såkaldte skjulesten, og dertil renoverede vi jo samtidig tre nedslidte gydebanker. Dette arbejde har ændret åens udseende markant. Der er kommet langt flottere og mere varieret bevoksning med en fin række af de vandplanter, som vi allerhelst vil have. Det betyder, at skoleelevernes arbejde har givet gevinst allerede efter kun ét år. Det gør det logisk meget mere motiverende for eleverne, når de kan se, at deres arbejde rent faktisk giver flotte resultater. Det bekræfter også, at vores naturskolekoncept er en succes for både eleverne og naturen. Åen får også en mere afbalanceret vedligeholdelse af Å-mændene fra Kommunens Materialegård, som i løbet af året bruger en del tid på vandløbsvedligeholdelse. De har desværre kun et begrænset timeantal til rådighed hen over året, alligevel når de at udføre et virkelig flot arbejde ved åen. Elektrofiskeriet bekræftede ganske tydeligt, at der allerede havde fundet en gydning sted på de gydebanker, som vi renoverede i juni måned i Der var således flot med fine små ørreder i størrelser, som bekræftede, at de var klækket fra æg i foråret

14 Lidt indtryk fra Naturskolens elevoplevelser. I bunden underviser Michael i bestemmelse af fundne insekter ved hjælp af en såkaldt bestemmelsesdug, som også ligger som baggrund for billederne. 14

15 15

16 Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. halvår 2014 Startsted og starttidspunkter - Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klublokalerne og på Turplanen på hjemmesiden. Præmiefotografering - Turlederen har bl.a. opgaven med at fotografere på turen. Det omfatter således fisk med den glade fanger, men du må også meget gerne selv skaffe nogle billeder på turene. Aflever i klubben eller på mail til Kjeld. Grillmenu på turene - Vi kan altid aftale, om der skal grilles på en tur, og i så fald vil det være ønskeligt, at vi på skift tilbyder at stå for indkøb og tilberedning, hvor turlederen naturligvis også gerne hjælper til med gode råd etc. Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden Lørdag d. 18. januar - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Årets første klubtur og årets første kysttur, hvor der næppe kan være tvivl om, at vandet og luften er ganske lavt placeret på termometeret. Fiskene er forbi gydningen, og gydefiskene er for manges vedkommende forsat på ophold i vandløbene. Fredningen af farvede havørred er slut, så det er nu varmt tøj og målrettet fiskeri, som er nøglen til fangster. Der er dog givetvis nogle overspringere at hente, og de kan faktisk godt være i rimelig stand samtidig med, at de er sultne. Temperaturerne bestemmer i høj grad hvor på kysten, at vi skal fiske. Lørdag d. 8. februar - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Der er med garanti køligt derude, så vi leder efter lunende badekar og tilsvarende strømrender, hvor der i sidstnævnte kan komme lunere vand ind fra det dybere vand længere ude. På disse steder kan der sagtens være fisk, som er friske til en heftig fight. Det er frisk fiskeri i februar måned, så igen bør varmt tøj være lige så vigtigt, som velvalgt grej er det. Turens mål kan blive et fjordområde, hvor der kan være is langs bredderne, men selv sådanne steder kan være et godt valg i februar måned. 16

17 Lørdag d. 22. februar - Tryggevælde Å - Start ca. kl Der skal dagkort til, så tal med turlederen om det. En februartur til Tryggen kan sagtens give en dejlig havørred. Nedgængerne er der næppe sjov ved, de er jo tynde og udmagrede oven på gydningen, men en frisk grønlænder eller en stor elevatorfisk, en havørred som skifter mellem åen og kysten, kan netop nu være en god spisefisk. Er åen frosset for meget til, så bytter vi turen ud med en kysttur. Lørdag d. 1. marts - Lagan på Årskort - Start tidlig morgen. Så åbner Lagan i det svenske, og du skal investere i et årskort for at kunne fiske denne dag. Er du ny mht. Laganfiskeriet, så har vi flere rutinerede Laganfiskere, som ganske givet vil hjælpe dig til rette med grej og fisketeknik. Fiskeriet gælder kun havørred, da laksene får fred på denne årstid. Lørdag d. 8. marts - Lagan på Dagkort - Start tidlig morgen. Ville du ikke løse Årskort, så får du nu muligheden for at fiske i Lagan på dagkort. Opskriften er den samme som på den forrige tur, det er tidligt op, og vil du have hjælp til grej og/eller fiskeri, så er der kloge og rutinerede folk, som du kan spørge ud. Lørdag d. 22. marts - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Så er vi igen på kysten, hvor temperaturerne godt kan være ganske fornuftige for de sultne havørred, som bestemt jager i bund nu. De har jo rigtig travlt med at genvinde kropsvægten efter en tid med meget koldt vand omkring finnerne og en alvorlig tyndbenet menu. Så vi er bestemt på vej ind i en dejlig fiskeperiode med kampglade fisk, som jager langs med kysterne. Lørdag d. 5. april - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Vi fortsætter på kysten, hvor det nu går stærkt med havørredernes jagter. Temperaturerne nærmer sig snart det ideelle, så april måned er en super god tid for havørredfiskeriet. De sølvblanke torpedoer begynder også at være i god kondition, så de er kampglade og desuden i en fin stand til middagsbordet. Så fisk igennem derude på kysten. Der kommer flere ture i resten af 1. halvår. Læs mere om disse ture i martsbladet. Turdatoer og fiskeriet får du herunder til din kalender. Lørdag d. 12. april - Put & Take Konkurrencen Starttid følger. Lørdag d. 10. maj - Hornfiskekonkurrencen Starttid følger. Lørdag d. 24. maj - Kysttur efter havørred - Starttid følger. Lørdag d. 21. juni - Kysttur efter havørred - Starttid følger. FLERDAGESTUR - Onsdag d. 23. til søndag d. 27. april - Kysttur på Ærø Erik er i gang med at planlægge turen, hvor der ikke kun skal fiskes, der skal også hygges, og der skal bruges godt med tid til god mad. 17

18 Aktivitetskalender for vinteren 2014 December 2013 Januar Søn Mosens dag 1 Ons 2 Man Uge 49 2 Tor 3 Tir 3 Fre 4 Ons 4 Lør 5 Tor 5 Søn Skjold 6 Fre 6 Man Uge 02 7 Lør Julefrokost 7 Tir 8 Søn 8 Ons 9 Man Uge 50 9 Tor 10 Tir 10 Fre 11 Ons 11 Lør 12 Tor 12 Søn 13 Fre 13 Man Uge Lør 14 Tir 15 Søn 15 Ons 16 Man Uge Tor 17 Tir 17 Fre 18 Ons 18 Lør Kysttur 19 Tor Juleafslutning 19 Søn Kysttur 20 Fre 20 Man Uge Lør Kysttur 21 Tir 22 Søn 22 Ons 23 Man Uge Tor 24 Tir 24 Fre 25 Ons 25 Lør Havtur med Skjold 26 Tor 26 Søn St.Vejle Å 27 Fre Havtur med Skjold 27 Man Uge Lør 28 Tir 29 Søn P&T Brølertur 29 Ons 30 Man Uge Tor 31 Tir 31 Fre 18

19 Se også kalenderen på : og husk så at tilmelding til havturene er bindende. Februar 2014 Marts Lør 1 Lør Lagan ( Årskort ) 2 Søn 2 Søn 3 Man Uge 06 3 Man Uge 10 4 Tir 4 Tir 5 Ons 5 Ons 6 Tor 6 Tor 7 Fre 7 Fre 8 Lør Kysttur 8 Lør Lagan ( Dagkort ) 9 Søn 9 Søn 10 Man Sidste dato for forslag 10 Man Uge Tir Uge Tir 12 Ons 12 Ons 13 Tor 13 Tor 14 Fre 14 Fre 15 Lør Havtur med Skjold 15 Lør Havtur med Skjold 16 Søn 16 Søn 17 Man Uge Man Uge Tir 18 Tir 19 Ons 19 Ons 20 Tor 20 Tor 21 Fre 21 Fre 22 Lør Tryggevælde Å 22 Lør Kysttur 23 Søn 23 Søn 24 Man Generalforsamling 24 Man Uge Tir Uge Tir 26 Ons 26 Ons 27 Tor 27 Tor 28 Fre 28 Fre Lør 30 Søn Sommertid starter 31 Man Uge 14

20 Fredag den 27. december 2013 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris: kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Det er sidste chance for at fange nytårstorsken! Lørdag den 25. januar 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Så er Bjørnebanden der igen! Håber at de fanger noget, og at de husker at rense inden de tager hjem... Lørdag den 15. februar 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 15. marts 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 20

21 Lørdag den 14. juni 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: Håber at vi kan fylde hele båden. Det er vores årlige torskekonkurrence. Søndag den 29. juni 2014 Jaws fra Vedbæk Sejltid: Pris: Følger senere. Antal pladser: Håber at vi kan fylde hele båden. Det er vores tilbagevendende familietur. Turleder på denne tur er: Søren Mathiesen! Lørdag den 16. august 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 27. september 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 18. oktober 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 22. november 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 27. december 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Med lidt held bør disse ture kunne give godt med f.eks. torsk! Turleder er Bruno Hansen Tlf.: og mail: Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej som gør det muligt for dig at fiske optimalt. Altså både let og lidt tungere grej. 21

22 Lidt om de afviklede havture i sensommeren og efteråret I sidste nummer af klubbladet kunne man læse, at der var kommet gang i fiskeriet, men at Bruno ikke helt havde styr på vejret. Her kommer så lidt fra turleder Bruno, om sensommeren og efterårets fiskeri på Sundet: Der er ingen der kan klage over noget, med hensyn til vejret. Vi lagde ud med en torsketur, hvor alle fik den mængde torsk som de ville have, op til 9-10 stykker. Så var der tid til en tur efter både sild og torsk, og her fik alle de sild som de ville have, og alle fik også en del torsk - op til en 5-6 stykker. På disse 2 ture, blev der også fanget enkelte makreller. De næste 2 ture var også sildeture. Og sild var der nok af, og alle fangede de sild som de skulle bruge - og flere til -, og et par torsk blev det da også til. Torskene som blev fanget var op til omkring 4 kg. Sildene var også pænt store. Turleder Bruno Rigtig pæne fisk 22

23 WWW Skjold-Vedbaek.DK Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør. Rederiet SKJOLD Jupitervej Hornbæk Ring venligst på: Tlf eller Fax: mellem kl

24 Hvidovre Sport Hvidovrevej 158, 2650 Hvidovre Tlf , Fax

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00. Bjørnen har et godt tilbud til dig - Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge,

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00. Bjørnen har et godt tilbud til dig - Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge,

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00. Bjørnen har et godt tilbud til dig - Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2 Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

2. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT

2. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet og på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk

Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet og på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere