Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser"

Transkript

1

2 Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores hyggelige og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til bl.a. fluebinding i dagtimerne. Året igennem har vi ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, ligesom vi arrangerer ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker på kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. den svenske å Lagan. Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores klublokaler afholder vi kurser og har forskellige foredrag, ligesom vi både fremstiller og vedligeholder grej, og naturligvis hygger vi sammen. Gennem teoretiske og praktiske kurser videreudvikler vi medlemmernes viden og færdigheder. Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem kommer hurtigt ind i vores sociale netværk, og er der behov for det, hjælper vi med at få det nye medlems grej fuldt optimeret, ligesom vi guider det nye medlem på de første ture. Vi arbejder også med vandløbs og fiskepleje ved Store Vejle Å, hvor vi gennem et naturskolekoncept involverer Albertslunds skoleelever. Bjørnen blev stiftet helt tilbage i I starten var vi en lokal forening i Bjørnens Kvarter i Albertslund. I dag har vi medlemmer også fra andre kommuner. Vi flyttede i januar 2012 til den gamle Roskilde Kro i Albertslund. Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvilket giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet samt i vores informationsfolder og desuden på vores hjemmeside - På hjemmesiden kan du på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores kommende aktiviteter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden, der hedder Vejen til Bjørnen kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro. Adressen har du herunder, og du er meget velkommen til at besøge os, så du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv. Kontingentsatser årligt 2014 Seniorer kr. 595 Juniorer kr. 300 Pensionister kr. 525 Familier kr. 845 Ved indmeldelse efter 31. juli får du resten af året til halv pris. Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl Bjørnens Sportsfiskerforening Roskilde Kro Egelundsvej 7-C - 1. sal 2620 Albertslund Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2

3 Bjørnens bestyrelse m.m. Herunder har du Bjørnens bestyrelse. Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem på vores klubaftener. Formand Kasserer Sådan ser bestyrelsen ud ved årets udgang Kjeld Willerslev Tel Erik Lund-Thomsen Tel På Generalforsamlingen i februar 2014 har vi også plads til dig. Michael Jespersen Tel Lars (Lasse) Søberg Jørgensen Tel Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson Revisorsuppleant Poul Seiler Næste klubblad udkommer i marts måned 2014 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er mandag den 17. februar Forsiden: Helge Apollo Jönsson jubler over den på Brølerturen i september netop hjemtagne fine guldørred på 1,520 kilo. Helges gode ven Per tager det til gengæld ganske afslappet. Den Gamle Redaktør Ib Rasmussen vil som sædvanlig gøre opmærksom på, at indlæg til klubbladet fortsat kan fremsendes til: ( Ring evt. på ) Læs mere på 3

4 Ordinær generalforsamling Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2014, som følger: Dato Mandag d. 24. februar 2014 kl Spisning kl Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl præcis, hvor der igen bydes på en velsmagende gourmetmiddag. Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen. Dagsorden: En menu fra 1. Valg af dirigent. D'Angleterre 2. Formandens beretning. er nok lige i 3. Regnskab overkanten, 4. Indkomne forslag. men en pæn 5. Budget menu skal vi da have. 6. Valg af kasserer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af bestyrelsessuppleant. 9. Valg af revisor. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Præmieuddeling. 12. Eventuelt. Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag. Ad. 6. Erik Lund-Thomsen er på valg og modtager genvalg. Ad. 7. Morten P. Nielsen og Lasse (Lars) Jørgensen er på valg. De modtager ikke genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen, at vi indvælger vores to juniorer Nick Lundahl og Rasmus Kjær Steinbeck, som begge er villige til at stille op. Bestyrelsen kan bestå af yderligere to medlemmer. Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg. Ad. 9. Helge Apollo Jönsson er på valg og modtager genvalg. Ad. 10. Poul Seiler er på valg og modtager genvalg. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag d. 10. februar Regnskab for 2013, budget for 2014 og eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail lige efter d. 10. februar til foreningens mailgruppe, men kan, ifald du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes pr. post, og foreligger desuden på dagen. Vi håber, at der vil være interesserede, som har lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, idet vi har plads til yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Så lad os høre fra jer. Vi kan love jer, at der er plads til gode initiativer. Forslag kan sendes til mailadressen: Venlig hilsen - Bestyrelsen 4 Husk at du skal have betalt dit kontingent for 2014 for at kunne deltage i generalforsamlingen og spisningen. Husk også at tilmelde dig til spisningen hos Erik på mailadressen: eller på opslagstavlen i klubben.

5 Tjek de gode tilbud på Vi har alt hvad du skal bruge til dit fiskeri. 5

6 Formandens Hjørne Orientering fra formanden. Så er vintertiden igen over os med kulde og mørke, men det betyder jo ikke, at vi behøver kede os. Tværtimod er vinteren jo glimrende til en ekstra gang fluebinding, også til klubaftener med underholdning og eventuelt med spisning, som kan gøre det lidt hyggeligere. Mulige underholdningsaftener kan du læse om længere henne i min artikel. Du kan også læse lidt om, hvad der rør sig omkring os. Forbundet passerede sit 75 års Jubilæum - For hele 75 år siden blev Danmarks Sportsfiskerforbund DSF - stiftet. Det skete således præcist den 13. november 1938 i Odense. Men dagen, hvor forbundet fyldte de første 75 år, blev ikke markeret med et stort og festligt åben-hus-jubilæumsarrangement. Det hænger så i nogen grad sammen med, at det nye forbundshus ikke er færdiggjort endnu. Det havde jo ellers været en glimrende lejlighed til at indvi det nye hus, som vel egentlig godt kan kaldes en ret flot fødselsdagsgave til Forbundet selv fra sig selv. Huset er på nuværende tidspunkt opførelsesmæssigt så langt fremme, at huset ventes færdigopført omkring 1. februar 2014, altså ret så snart. Der er i november udgaven i år i Forbundets blad, Sportsfiskeren, på ganske glimrende vis fremlagt en gennemgang af Forbundets historie. Den findes på siderne og rummer en række highlights fra forbundets første 75 år. Ikke overraskende er der mange miljøsager nævnt i denne gennemgang, og netop sikring af vores vandmiljø er jo et arbejdsområde, hvor vi ville stå meget dårligt uden et fælles forbund. Med nutidens højt industrialiserede landbrug oven i al den øvrige industri, så kan det jo ikke undgås, at der løbende kommer negativ påvirkning af vores vandmiljø. At rejse miljøsager og også gennemføre dem som vinder er jo en nærmest umulig opgave for foreninger og enkeltpersoner, så det er yderst vigtigt, at vi har en stærk fælles organisation til blandt andet den type opgaver. Gennemgangen af Forbundets historie viser også udviklingen i medlemstallet, hvor tallet toppede omkring midten af 1980 erne. Der var dengang omkring medlemmer mod i dag et medlemstal, der må formodes at ligge i den lave ende af til medlemmer. Det er naturligvis for få. Der løses i dag omkring stk. lovpligtige fisketegn, hvortil der skal lægges grupperne under og over den fisketegnspligtige alder. Det viser desværre dermed, at forbundet kun rummer et sted noget under 10% af de danske lystfiskere. Lige nu gennemfører forbundet dog et hvervningsprojekt, hvor nye medlemmer får den resterende del af indeværende år gratis. Det 6

7 har p.t. givet ca nye medlemmer. Resultatet på bundlinjen kender vi dog først, når disse nye medlemmer skal betale deres kontingent første gang dvs. i februar Forhåbentlig vælger mange at blive i Forbundet. Fisketegnet kan slippe Gudenåen fri - Lige omkring d. 20. november udsendte Forbundet en pressemeddelelse med et forslag, som kan komme til at betyde en markant ændring af det lovpligtige fisketegn, hvis forslaget altså gennemføres. Forbundet har i en meget lang årrække arbejdet for en endelig løsning af Gudenåens problemer med Tangeværket/Tange Sø, som ikke giver fiskene den nødvendige frie passage i Gudenåen. Desværre er en løsning igen skubbet ud i fremtiden, og Forbundet ser nu situationen så fastlåst, at der skal ekstraordinere initiativer til for at få en løsning gennemført inden for en overskuelig fremtid. Kort fortalt vil Forbundet på vegne af alle danske lystfiskere over 18 år tilbyde politikerne en medfinansiering af den løsning, der kan skabe fri passage for fiskene. Der findes p.t. 3 løsningsmodeller, og desværre har politikerne igen udsat den endelig beslutning. Dertil kommer, at det ser ud til, at ansvaret for den nødvendige naturgenopretning er ved at blive lagt over på Viborg Kommune. Det vil være en voldsom stor opgave for en kommune, idet en brugbar løsning ligger i 100 millioner kroners klassen, så det er mange penge, der skal hentes frem fra politisk side. De tre anbefalede Gudenåløsninger, kan du selv læse om inde på Forbundets hjemmeside via følgende link: Forbundets forslag omfatter, at fisketegnsløserne deltager i en medfinansiering af Gudenåløsningen gennem en forhøjelse af prisen på fisketegnet. Forbundet foreslår, at prisen for årskortet hæves fra de nuværende 185 kroner til 250 kroner. Samtidig nedlægges ugekortet, som i dag kun koster 55 kroner mindre end årskortet. Endelig indeholder Forbundets forslag den markante ændring, at alle fra fyldt 65 år også kommer til at betale de 250 kroner, altså pensionisterne skal fremover også betale til fisketegnet. De penge, der kommer ind, skal derefter indgå i en medfinansiering af den valgte løsningsmodel for Gudenåen med et beløb i størrelsesorden ca. 12,5 millioner kroner om året svarende til samlet 50 millioner kroner over 4 år. Samtidig foreslår Forbundet, at der også i fire år af vores nye indbetalinger årligt tildeles omkring 4 millioner kroner til det sjællandske Fishing Zealand projekt, som så forhåbentlig kan blive mere synligt og mere effektivt. Efter de 4 år skal de ekstra fisketegnspenge indgå i det almindelige økonomiske grundlag for fiskeplejen, og det kan så bidrage til løsninger ved andre vandløb f.eks. til 7

8 at skabe fri passage i Storåen ved Holstebro Vandkraftværk, eller de ekstra midler kan indgå som bidrag til en kommende National Naturfond. Forslaget er allerede genstand for en heftig debat blandt lystfiskerne. En alvorlig svaghed ved forslaget er jo, at Forbundet her gør sig til talsmand for alle danske lystfiskere med fisketegn, ikke kun for Forbundets medlemmer. Det bliver spændende at se, hvordan politikerne vil håndtere forslaget. Især forslaget omkring pensionisters deltagelse i betaling af fisketegnet skal nok give anledning til politisk bevågenhed, det er jo et klart brud på sædvanlig praksis. I øvrigt tror jeg, at forslaget vil give langt flere penge, end det er opgjort til i forbundets beregning. Samlet set, ser jeg Forbundets forslag, som et kraftigt signal til politikerne om, at nu skal løsningen på Gudenåen ikke ende i syltekrukken igen. Højhastighedsbanen ved Vallensbæk Sø - Starten på byggeriet af den nye togbane nærmer sig. Der blev således for nogen tid siden fældet en del træer i området ved søen, hvor baneføringen skal lægges. Vi ved, at ekspropriation af Vallensbæk Sø forventes at finde sted i juni Vi forventer også svar om kort tid på spørgsmålet om, hvordan miljøet beskyttes i forbindelse med anlægsarbejdet. Det omhandler således bl.a. informationer om påvirkningen ved frigjort bundslam og dertil også håndteringen af dyrelivet herunder fiskene i Vallensbæk Sø og naturligvis også i Store Vejle Å nedstrøms søen. Ordinær generalforsamling Som du kan se af indkaldelsen her i bladet, så skal vi igen igennem den årlige generalforsamling, som denne gang afvikles mandag d. 24. februar. Som det fremgår af indkaldelsen har bestyrelsen denne gang valgt at bede vores juniorer om at deltage i bestyrelsesarbejdet. De kan jo ligeså godt lære det med det samme, og både Nick Lundahl og Rasmus Kjær Steinbeck har sagt ja til at tage udfordringen op. Måske kan vi gamle bestyrelsesmedlemmer på den måde få ny og god inspiration blandt andet omkring vores juniorarbejde. Så det bliver interessant at høre, hvad de to friske drenge vil byde ind med. Vi har som du kan læse af indkaldelsen til generalforsamlingen plads til flere bestyrelsesmedlemmer, så giv Erik eller mig besked, hvis du har lyst til at give Bjørnen din hjælp i den kommende to-års periode. Vi har fastsat kontingenterne for Fastsættelse af kontingenter foregår jo på den måde, at vi hele tiden beslutter kontingenterne på generalforsamlingen året inden kontingenterne sættes i kraft. Så i princippet skal vi på den kommende generalforsamling i februar 2014 beslutte, om vi skal have ændringer i kontingenterne for Regulering af vores kontingenter 8

9 afhænger jo i nogen grad af eventuelle ændringer i forbundskontingenterne. Forbundets kontingenter for 2015 kender vi først med sikkerhed efter Forbundets kongres i marts Sædvanligvis har vi dog lige inden vores generalforsamling kendskab til, hvad Forbundet stiller af kontingentforslag til kongressen. Så foreløbig har vi ingen planer om forhøjelser af vores kontingenter for Dermed ser vores kontingentudvikling foreløbig ud, som du kan se herunder. Den smukke baggrund er fra et af de stræk, som vi har behandlet i Store Vejle Å. Faktisk er der blevet langt smukkere der, hvor vi har arbejdet. Bjørnens kontingenter Senior Pensionist Junior Familie Klubaftenunderholdning i vinterhalvåret - Vi er desuden ved at lægge planer for nogle forskellige former for underholdning på vores klubaftener. Foreløbig har vi disse emner under forberedelse, som to selvstændige aftener: Store Vejle Å og Bjørnens Naturskole. Allan Riboe underholder. Store Vejle Å s fremtid skal vi høre mere om, hvor vi også gerne vil fortælle om vores vandpleje og fiskeplejearbejde ved Åen, og hvor vi efter planen får eksterne folk til at deltage i underholdningen. Vi vil også gerne fortælle mere om vores nye naturskole, som nu har fået et endnu bedre økonomisk arbejdsgrundlag. Det kan du læse om lidt længere fremme. Der kommer desuden mere kursusaktivitet. Vi var jo i gang med et fluefiskerkursus, som selvfølgelig skal fortsætte, og hvor der skal en ekstern instruktør på banen, så vi kan få finpudset vores fluekast. Det kommer formentlig til at ske i forbindelse med en særlig tilpasset kysttur. Vores to juniorer Nick og Rasmus har igen været på juniorlederkursus i skolernes efterårsferie, og de har en lille film fra det første kursus. Den film vil vi gerne vise 9

10 på en mandagsklubaften, hvor de så selv kan fortælle om deres oplevelser på de to første kursusforløb. Det er nogle dyre kurser, men de er afgjort alle pengene værd. Drengene lærer en masse om fiskeri, og de lærer også at fremlægge kursusemner, så de selv kan virke som instruktører for andre. Godt nyt til Bjørnens Naturskole - Vi fik i slutningen af oktober måned en rigtig dejlig nyhed. Friluftsrådet har nemlig valgt at støtte vores ansøgning om penge til forskelligt feltudstyr til vores naturskolearbejde. Vi fik som økonomisk grundlag for vores naturskole tildelt kroner fra Albertslund Kommunes Temapulje. Det var jo et rigtig godt startgrundlag, og nu har Friluftsrådet valgt at bakke op om vores initiativ med penge fra Tips og Lottomidlerne med yderligere kroner Pengene skal blandt andet gå til indkøb af værktøj til brug ude ved vandplejeopgaverne, men der er også afsat penge til forskelligt undervisningsudstyr som f.eks. bestemmelsesduge. Det er store plastikduge, hvor der er påtrykt billeder af fisk og insekter. Ved hjælp af disse duge kan vi ude i naturen sammen med skoleeleverne artsbestemme forskellige insekter og andet småkravl, som vi fanger med særlige net. Det er et rigtig godt værktøj, når vi lærer skoleeleverne om vores lokale natur og dyrelivet. Så det er en rigtig dejlig opbakning fra Friluftsrådet, som vi naturligvis er yderst taknemmelig for. Så husk, at selvom du ikke vinder hver gang du spiller på Tips og Lotto, så går pengene alligevel til noget rigtig godt. Du kan inde i bladet se billeder og læse om de seneste opgaver, som vi har udført ved Store Vejle Å, og hvor vi igen havde skoleelever på opgaverne. Denne gang var der tre lokale 5. skoleklasser, i alt 75 børn, som samtidig fik undervisning i vores klublokaler. Juleafslutningen 2013 og første klubaften Vi afslutter vores klubaftener i 2013 med vores juleafslutning torsdag d. 19. december, hvor vi igen holder traditionel julehygge med Gløgg & Æbleskiver. Derefter holder vi lukket i klublokalerne helt frem til mandag d. 6. januar 2014, hvor vi åbner til sædvanlig tid kl Bestyrelsen ønsker alle en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår, Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 10

11 Bjørnen fik Vilde Venner DR-Ramasjangs Vilde Venner besøgte Store Vejle Å. Fredag d. 18. oktober, havde vi besøg af Ellen og Aske. De er to af børnene i Tv-programmet Vilde Venner, som vises som en serie på DR-Ramasjang. Vilde Venner er et naturprogram, som formidler naturlære igennem leg og pædagogisk forståelse i en tid, hvor vi desværre må se, at børnene ved mindre og mindre om den natur, de selv færdes i. Således fortalte vores bestyrelsesmedlem Michael til Albertslund Posten, som skrev en artikel om besøget. Forinden var vi blevet kontaktet af Jørn Chemnitz, som til dagligt arbejder professionelt med vandløbs- og fiskepleje i Jylland og dermed også er kollega til Michael. Produktionsselskabet Pilotfilm skulle sammen med Jørn bruge en location ved et vandløb nær København til optagelserne af et Vilde Venner program for DR-Ramasjang. Ellen og Aske skulle opleve en dag, hvor de deltog ved el-fiskeri og udlægning af skjulesten. I og med at det passede perfekt ind i vores naturskoleprojekter, var der mange gode grunde til at sige ja til tilbuddet. Derfor tog vi dem til Store Vejle Å. Jørn blev ganske enkelt vildt imponeret over vores resultater med åen og fiskene, som jo er skabt på kun ét enkelt års indsats og med meget få midler. Så vi er ved at have noget ganske unikt her kun 15 Km fra Rådhuspladsen. Åen er blevet langt smukkere i det område, hvor vi har været i gang med vandløbsplejen, åen fungerer også langt bedre, og vores mål om at skabe en mere dynamisk å, har vi fået bekræftet, er en stor succes. Faktisk er åen blevet opgraderet en faunaklasse på de stræk, hvor vi sammen med de lokale skoleelever har udført vandløbspleje, kunne Michael tilfreds runde af. 11

12 75 nye elever i naturskolen. Det vrimlede med liv i Bjørnens Naturskole. Det gjorde det først på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, derefter i vores klublokaler, så på bredden af Store Vejle Å og sandelig også nede i åens vand. Fordelt over fire dage i september måned blev tre skoleklasser elever i Bjørnens Naturskole, hvor de dels fik ny lærdom dels gennemførte aktiviteter ved Store Vejle Å. En 5. klasse fra Egelundsskolen og to 5. klasser fra Herstedvester Skole kom på skift til naturundervisning i vores klublokaler og samtidig udførte de både før og efter forskellige fysiske aktiviteter ved Store Vejle Å. Dermed har Bjørnens Naturskole slået dørene op. Vi lægger meget stor vægt på den pædagogiske side af forløbet, så der var forberedt et komplet undervisningsforløb med gennemgang af vandløbets funktioner, fiskenes liv og dertil en forståelse af vandplejeopgavernes art og virkning. Det er en model, som passer perfekt ind i skolernes natur og tekniktimer, hvor vi således supplerer den nye viden med fysiske aktiviteter ved åen. På den måde får eleverne en stærkere naturoplevelse, når de ude i naturen samtidig kan kontrolleret deres nye viden omkring samspillet mellem dyre og plantelivet. Dertil lægger vi stor vægt på, at eleverne får en klar forståelse for, at vi, når vi benytter naturen, samtidig også beskytter naturen. 12

13 Det nytter altså noget! Grus og sten i 2012, betød mirakler for Store Vejle Å i Smukt vandløb med flere smukke og gode vandplanter, fine strømrender, og en dokumenteret flot gydning var det herlige resultat, som vi fik ved Elektrofiskeriet i år. Der var en kæmpe forskel på, hvordan Store Vejle Å så ud i efteråret 2012, og så det flotte syn vi fik, da vi i september måned gav os i kast med vandløbspleje og bestandsanalyse. I 2012 udlagde vi sammen med fire skoleklasser fra Herstedvester Skole flere hundrede store sten i åen, de såkaldte skjulesten, og dertil renoverede vi jo samtidig tre nedslidte gydebanker. Dette arbejde har ændret åens udseende markant. Der er kommet langt flottere og mere varieret bevoksning med en fin række af de vandplanter, som vi allerhelst vil have. Det betyder, at skoleelevernes arbejde har givet gevinst allerede efter kun ét år. Det gør det logisk meget mere motiverende for eleverne, når de kan se, at deres arbejde rent faktisk giver flotte resultater. Det bekræfter også, at vores naturskolekoncept er en succes for både eleverne og naturen. Åen får også en mere afbalanceret vedligeholdelse af Å-mændene fra Kommunens Materialegård, som i løbet af året bruger en del tid på vandløbsvedligeholdelse. De har desværre kun et begrænset timeantal til rådighed hen over året, alligevel når de at udføre et virkelig flot arbejde ved åen. Elektrofiskeriet bekræftede ganske tydeligt, at der allerede havde fundet en gydning sted på de gydebanker, som vi renoverede i juni måned i Der var således flot med fine små ørreder i størrelser, som bekræftede, at de var klækket fra æg i foråret

14 Lidt indtryk fra Naturskolens elevoplevelser. I bunden underviser Michael i bestemmelse af fundne insekter ved hjælp af en såkaldt bestemmelsesdug, som også ligger som baggrund for billederne. 14

15 15

16 Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. halvår 2014 Startsted og starttidspunkter - Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klublokalerne og på Turplanen på hjemmesiden. Præmiefotografering - Turlederen har bl.a. opgaven med at fotografere på turen. Det omfatter således fisk med den glade fanger, men du må også meget gerne selv skaffe nogle billeder på turene. Aflever i klubben eller på mail til Kjeld. Grillmenu på turene - Vi kan altid aftale, om der skal grilles på en tur, og i så fald vil det være ønskeligt, at vi på skift tilbyder at stå for indkøb og tilberedning, hvor turlederen naturligvis også gerne hjælper til med gode råd etc. Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden Lørdag d. 18. januar - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Årets første klubtur og årets første kysttur, hvor der næppe kan være tvivl om, at vandet og luften er ganske lavt placeret på termometeret. Fiskene er forbi gydningen, og gydefiskene er for manges vedkommende forsat på ophold i vandløbene. Fredningen af farvede havørred er slut, så det er nu varmt tøj og målrettet fiskeri, som er nøglen til fangster. Der er dog givetvis nogle overspringere at hente, og de kan faktisk godt være i rimelig stand samtidig med, at de er sultne. Temperaturerne bestemmer i høj grad hvor på kysten, at vi skal fiske. Lørdag d. 8. februar - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Der er med garanti køligt derude, så vi leder efter lunende badekar og tilsvarende strømrender, hvor der i sidstnævnte kan komme lunere vand ind fra det dybere vand længere ude. På disse steder kan der sagtens være fisk, som er friske til en heftig fight. Det er frisk fiskeri i februar måned, så igen bør varmt tøj være lige så vigtigt, som velvalgt grej er det. Turens mål kan blive et fjordområde, hvor der kan være is langs bredderne, men selv sådanne steder kan være et godt valg i februar måned. 16

17 Lørdag d. 22. februar - Tryggevælde Å - Start ca. kl Der skal dagkort til, så tal med turlederen om det. En februartur til Tryggen kan sagtens give en dejlig havørred. Nedgængerne er der næppe sjov ved, de er jo tynde og udmagrede oven på gydningen, men en frisk grønlænder eller en stor elevatorfisk, en havørred som skifter mellem åen og kysten, kan netop nu være en god spisefisk. Er åen frosset for meget til, så bytter vi turen ud med en kysttur. Lørdag d. 1. marts - Lagan på Årskort - Start tidlig morgen. Så åbner Lagan i det svenske, og du skal investere i et årskort for at kunne fiske denne dag. Er du ny mht. Laganfiskeriet, så har vi flere rutinerede Laganfiskere, som ganske givet vil hjælpe dig til rette med grej og fisketeknik. Fiskeriet gælder kun havørred, da laksene får fred på denne årstid. Lørdag d. 8. marts - Lagan på Dagkort - Start tidlig morgen. Ville du ikke løse Årskort, så får du nu muligheden for at fiske i Lagan på dagkort. Opskriften er den samme som på den forrige tur, det er tidligt op, og vil du have hjælp til grej og/eller fiskeri, så er der kloge og rutinerede folk, som du kan spørge ud. Lørdag d. 22. marts - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Så er vi igen på kysten, hvor temperaturerne godt kan være ganske fornuftige for de sultne havørred, som bestemt jager i bund nu. De har jo rigtig travlt med at genvinde kropsvægten efter en tid med meget koldt vand omkring finnerne og en alvorlig tyndbenet menu. Så vi er bestemt på vej ind i en dejlig fiskeperiode med kampglade fisk, som jager langs med kysterne. Lørdag d. 5. april - Kysttur efter havørred - Start ca. kl Vi fortsætter på kysten, hvor det nu går stærkt med havørredernes jagter. Temperaturerne nærmer sig snart det ideelle, så april måned er en super god tid for havørredfiskeriet. De sølvblanke torpedoer begynder også at være i god kondition, så de er kampglade og desuden i en fin stand til middagsbordet. Så fisk igennem derude på kysten. Der kommer flere ture i resten af 1. halvår. Læs mere om disse ture i martsbladet. Turdatoer og fiskeriet får du herunder til din kalender. Lørdag d. 12. april - Put & Take Konkurrencen Starttid følger. Lørdag d. 10. maj - Hornfiskekonkurrencen Starttid følger. Lørdag d. 24. maj - Kysttur efter havørred - Starttid følger. Lørdag d. 21. juni - Kysttur efter havørred - Starttid følger. FLERDAGESTUR - Onsdag d. 23. til søndag d. 27. april - Kysttur på Ærø Erik er i gang med at planlægge turen, hvor der ikke kun skal fiskes, der skal også hygges, og der skal bruges godt med tid til god mad. 17

18 Aktivitetskalender for vinteren 2014 December 2013 Januar Søn Mosens dag 1 Ons 2 Man Uge 49 2 Tor 3 Tir 3 Fre 4 Ons 4 Lør 5 Tor 5 Søn Skjold 6 Fre 6 Man Uge 02 7 Lør Julefrokost 7 Tir 8 Søn 8 Ons 9 Man Uge 50 9 Tor 10 Tir 10 Fre 11 Ons 11 Lør 12 Tor 12 Søn 13 Fre 13 Man Uge Lør 14 Tir 15 Søn 15 Ons 16 Man Uge Tor 17 Tir 17 Fre 18 Ons 18 Lør Kysttur 19 Tor Juleafslutning 19 Søn Kysttur 20 Fre 20 Man Uge Lør Kysttur 21 Tir 22 Søn 22 Ons 23 Man Uge Tor 24 Tir 24 Fre 25 Ons 25 Lør Havtur med Skjold 26 Tor 26 Søn St.Vejle Å 27 Fre Havtur med Skjold 27 Man Uge Lør 28 Tir 29 Søn P&T Brølertur 29 Ons 30 Man Uge Tor 31 Tir 31 Fre 18

19 Se også kalenderen på : og husk så at tilmelding til havturene er bindende. Februar 2014 Marts Lør 1 Lør Lagan ( Årskort ) 2 Søn 2 Søn 3 Man Uge 06 3 Man Uge 10 4 Tir 4 Tir 5 Ons 5 Ons 6 Tor 6 Tor 7 Fre 7 Fre 8 Lør Kysttur 8 Lør Lagan ( Dagkort ) 9 Søn 9 Søn 10 Man Sidste dato for forslag 10 Man Uge Tir Uge Tir 12 Ons 12 Ons 13 Tor 13 Tor 14 Fre 14 Fre 15 Lør Havtur med Skjold 15 Lør Havtur med Skjold 16 Søn 16 Søn 17 Man Uge Man Uge Tir 18 Tir 19 Ons 19 Ons 20 Tor 20 Tor 21 Fre 21 Fre 22 Lør Tryggevælde Å 22 Lør Kysttur 23 Søn 23 Søn 24 Man Generalforsamling 24 Man Uge Tir Uge Tir 26 Ons 26 Ons 27 Tor 27 Tor 28 Fre 28 Fre Lør 30 Søn Sommertid starter 31 Man Uge 14

20 Fredag den 27. december 2013 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris: kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Det er sidste chance for at fange nytårstorsken! Lørdag den 25. januar 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Så er Bjørnebanden der igen! Håber at de fanger noget, og at de husker at rense inden de tager hjem... Lørdag den 15. februar 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 15. marts 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 20

21 Lørdag den 14. juni 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: Håber at vi kan fylde hele båden. Det er vores årlige torskekonkurrence. Søndag den 29. juni 2014 Jaws fra Vedbæk Sejltid: Pris: Følger senere. Antal pladser: Håber at vi kan fylde hele båden. Det er vores tilbagevendende familietur. Turleder på denne tur er: Søren Mathiesen! Lørdag den 16. august 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 27. september 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 18. oktober 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 22. november 2014 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 27. december 2014 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris kr. 260,00 excl. transport Antal pladser: 6 Med lidt held bør disse ture kunne give godt med f.eks. torsk! Turleder er Bruno Hansen Tlf.: og mail: Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej som gør det muligt for dig at fiske optimalt. Altså både let og lidt tungere grej. 21

22 Lidt om de afviklede havture i sensommeren og efteråret I sidste nummer af klubbladet kunne man læse, at der var kommet gang i fiskeriet, men at Bruno ikke helt havde styr på vejret. Her kommer så lidt fra turleder Bruno, om sensommeren og efterårets fiskeri på Sundet: Der er ingen der kan klage over noget, med hensyn til vejret. Vi lagde ud med en torsketur, hvor alle fik den mængde torsk som de ville have, op til 9-10 stykker. Så var der tid til en tur efter både sild og torsk, og her fik alle de sild som de ville have, og alle fik også en del torsk - op til en 5-6 stykker. På disse 2 ture, blev der også fanget enkelte makreller. De næste 2 ture var også sildeture. Og sild var der nok af, og alle fangede de sild som de skulle bruge - og flere til -, og et par torsk blev det da også til. Torskene som blev fanget var op til omkring 4 kg. Sildene var også pænt store. Turleder Bruno Rigtig pæne fisk 22

23 WWW Skjold-Vedbaek.DK Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør. Rederiet SKJOLD Jupitervej Hornbæk Ring venligst på: Tlf eller Fax: mellem kl

24 Hvidovre Sport Hvidovrevej 158, 2650 Hvidovre Tlf , Fax

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010 Aarhuus December 2010 Klub 15 årgang nr. 61 Side 2 Blad 61 December 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere