Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider"

Transkript

1

2 Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi desuden på ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker både på kysten og i åerne. Udover vores fiskeri i Danmark har vi hvert år flere ture til bl.a. Sverige og Norge. Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores hyggelige klublokaler afholder vi året igennem kurser, ligesom vi dyrker grejfremstilling og grejvedligeholdelse, og så hygger vi os naturligvis. Gennem teoretiske og praktiske kurser fokuserer vi desuden på videreudvikling af det enkelte medlems viden og færdigheder. Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem hurtigt kommer ind i vores sociale netværk, og at hans/hendes grej er fuldt optimeret, og på de første ture guider vi så det nye medlem. Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982, så vi har allerede fejret vores 25 års jubilæum. Vi startede som en lokal forening i Bjørnens Kvarter i Albertslund, hvor vi i begyndelsen delte lokaler med andre foreninger i områdets beboerhus. Efter nogle år på Sydskolen, er vi nu flyttet til selvstændige lokaler på Vridsløselille Skole, hvor du finder os i lokale nummer 426, som er placeret i kælderen i den sydlige ende af skolens østlige fløj. Bjørnen har i alle årene være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning. Bjørnen har fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Du kan læse mere om Bjørnens aktiviteter her i bladet og desuden på vores hjemmeside hvor du også kan finde en detaljeret beskrivelse af, hvordan du finder vej til vores klublokaler. På hjemmesiden kan du bl.a. på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan følge med i alle vores aktiviteter, herunder også vores mange ture i ind og udland. Kontingenter og åbningstider Kontingentsatser årligt 2009 Seniorer kr. 475 Juniorer kr. 200 Pensionister kr. 400 Familier kr. 750 Foreningens åbningstider Mandag og torsdag kl I skolesommerferien dog kun åbent på mandage. 2

3 Bjørnens bestyrelse Læs mere på : Formand Næstformand Kasserer Kjeld Willerslev Tlf Dan Petersen Tlf Ole Bisgaard Tlf Bestyrelsessuppleant Poul Seiler Revisorer Henrik Møller og Helge Jönsson Revisorsuppleant Morten P. Nielsen Erik Lund-Thomsen Tlf Søren Mathiesen Tlf Næste klubblad udkommer i juni måned 2009 og sidste frist for indlæg er: 14. maj 2009 ( Det vil dog være rart at få det lidt tidligere ) Forsiden: Bagsiden: Eddie med en flot målertorsk på 11,5 kg. (Hans første) Søren Meinertz med nok en fin torsk på 8,0 kg. Og så vil den Gamle Redaktør Ib Rasmussen lige gøre opmærksom på, at indlæg til klubbladet, fortsat kan sendes til : 3

4 Vandrepokalerne 2008 Kategori Vinder Vundet på Torsk fra Båd Søren Meinertz 10,500 kilo Laksefisk Rasmus Hansen 4,500 kilo Gedde Søren Meinertz 5,000 kilo Aborre Thomas V. Jørgensen 0,700 kilo Kystpokal Lars Pedersen 28 point Torskepokal Sen. Søren Mathiesen 2,900 kilo Put & Take Dan Petersen - Regnbue 1,800 kilo Lagan Cuppen Peter Nielsen 6,200 kilo Månedens Fisk 2008 Foruden Vandrepokalerne udvælges der hver måned den mest bemærkelsesværdige fangst, som kan være en hvilken som helst fisk. Og denne gang har vi 2 juniorer på listen, Thomas i oktober og Lukas i december. Måned Vinder Kilo/cm Art Januar Kaj Schmidt 1,200 kilo Havørred Februar Aage Simon 2,900 kilo Havørred Marts Bruno Hansen 6,000 kilo Torsk April Ib Rasmussen 0,900 kilo Skrubbe Maj Arne Mathiesen 0,740 kilo Skrubbe Juni Lars Pedersen 2,400 kilo Havørred Juli Kaj Schmidt 8,200 kilo Torsk August Knud Thorsen 0,620 kilo Makrel September John Rasmussen 4,250 kilo Gedde Oktober Thomas V. Jørgensen 0,700 kilo Aborre November Lars Pedersen 2,300 kilo Havørred December Lukas Engelbak 34 cm Sild 4

5 Generalforsamling i Bjørnen... Bjørnens ordinære generalforsamling Mandag d. 23. februar blev dagen, hvor vi for første gang afholdt ordinær generalforsamling efter de nye regler om, at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned. Baggrunden for at flytte generalforsamlingen fra januar til februar var i al sin enkelthed, at vi så fik mere tid til at afslutte vores årsregnskab. Og regnskabet var også behørigt afsluttet og endda med et overskud på i alt kr , hvori dog indgår en ekstraordinær post på kr , som er det beløb, vi har fået tildelt fra Albertslund Kommunes Temapulje til juniorhvervning og juniorarbejde. Så det rigtige overskud af årets drift er så kun i alt kr , men det er da egentlig heller ikke så helt ringe i en tid, hvor alle taler om krise. Generalforsamlingen startede med at Søren Mathiesen, nærmest traditionen tro, blev valgt som dirigent. Som første punkt gennemgik formanden Kjeld Willerslev årets beretning, hvori han beskrev de vigtigste begivenheder i 2008 og starten af 2009, samt planerne for de kommende år. Beretningen er Der udveksles meninger i pausen under generalforsamlingen. 5

6 i en kortere udgave gengivet her i bladet under Formandens hjørne, som du finder på side Efter beretningen fremlagde vores kasserer Ole Bisgaard regnskabet for 2008, som blev godkendt uden de helt store diskussioner, og det er vel også svært at have indvendinger mod et regnskab med overskud. Vi kom herefter frem til de af bestyrelsen fremsatte forslag, som bestod af en pæn række vedtægtsændringer, som dels indeholdt mindre justeringer for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med praksis, dels ændringer, som giver vedtægterne en tiltrængt modernisering. En enkelt paragraf fik efter forslag fra Lars Pedersen en nødvendig tilføjelse, og herefter blev samtlige vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter vil snarest blive fremlagt i klublokalerne og også lagt ud på vores hjemmeside. Endelig havde bestyrelsen fremsat forslag om dels en mindre forhøjelse af vores kontingentsatser med kr. 25 for alle medlemsformer med virkning fra 2010, dels en udfasning af pensionistkontingentet, således at pensionister fra og med 2011 skulle overgå til seniorgruppen. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget, medens der ikke kunne findes flertal for udfasningen af pensionistkontingentet i denne omgang. Ole Bisgaard præsenterede herefter budgettet for 2009, som han gennemgik post for post. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Vi nåede herefter frem til valg til bestyrelses- og revisorposterne, hvor Kjeld Willerslev blev indvalgt på formandsposten, Dan Petersen på næstformandsposten, medens Erik Lund-Thomsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Poul Seiler blev indvalgt som suppleant til bestyrelsen, og som revisor fik vi indvalgt Henrik Møller, og endelig som revisorsuppleant Morten P. Nielsen. Den samlede bestyrelse og revision fremgår af bladets side 3. Traditionen tro var næstsidste punkt på dagsordenen den årlige uddeling af pokaler og månedsglas, hvor årets storfangere blev behørigt belønnet for deres resultater. Resultaterne kan ses på side 4 her i bladet. Under eventuelt kom formanden ind på, at vi har planer om at gennemføre et arrangement på Lystfiskeriets Dag søndag d. 17. maj, ligesom vi igen i år tilsvarende har planer om at deltage ved Foreningernes Dag og Mosens Dag. De to dage forventes afviklet i første weekend i september dvs. lørdag d. 5. og søndag d. 6. september. Klokken kunne Søren Mathiesen takke for god ro og orden og derpå lukke generalforsamlingen. Kjeld W. 6

7 7

8 Formandens Hjørne... Sådan forløb 2008, og sådan er planerne for fremtiden. Året 2008 har været et ret så begivenhedsrigt år, og det har starten af 2009 også været. Her får du hovedpunkterne set med formandens øjne. Ved starten af året havde vi nedsat en arbejdsgruppe i Bjørnen bestående af Lars Pedersen, Erik Lund-Thomsen, og mig selv Kjeld Willerslev. Vi havde som opgave at opstille en plan for, hvordan vi kunne forme Bjørnens fremtid. Vi havde lige været igennem et formandsskifte på en ekstraordinær generalforsamling i september 2007, og 2007 var som bekendt også vores jubilæumsår, hvor vi kunne fejre de første 25 år. Når man har jubilæum, så er det ikke ualmindeligt, at de almindelige aktiviteter får mindre opmærksomhed, sådan sker det i rigtig mange foreninger, og sådan skete det også i Bjørnen. Vores aktivitetsniveau på vores fisketure kørte i 2008 på autopilot og uden de helt store nyheder, og vores klubaftenaktiviteter kunne godt tåle at komme op i et betydelig højere gear. Ved den ordinære generalforsamling i januar 2008 kunne vi også ud af vores regnskabstal læse, at vi havde behov for flere medlemmer end de daværende ca. 55. Med de stigende faste udgifter var der tydeligvis behov for flere kontingentkroner, og dykkede man ned i medlemslisten, så kunne man også se, at vores gennemsnitsalder i Bjørnen var blevet for høj, og så var vores juniorafdeling blevet for lille. Det at vi i 2003 var flyttet fra vores oprindelige lokalområde og de måneder, hvor vi var uden klublokaler, havde medført en betydelig nedgang i antallet af juniormedlemmer. Så totalt set var der behov for at få øget vores aktivitetsniveau, og desuden at få medlemstallet til at vokse. I midten af 2008 fremkom vores arbejdsgruppe så med et oplæg dels med forslag til en lang række nye aktiviteter, dels med forslag til en ny struktur i Bjørnen. Blandt andet foreslog vi, at vi fik oprettet en næstformandspost, så vi dermed fik skabt en større kontinuitet omkring formandsposten. Og yderligere foreslog vi, at vi flyttede en del af vores bestyrelsesopgaver ud i en række opgaveorienterede udvalg. Arbejdsgruppen havde også undervejs i sit arbejde konstateret, at vi havde en gruppe medlemmer, som var villige til at træde ind i bestyrelsen. Altså en hel anden situation end den, man sædvanligvis har i en forening, hvor man jo nærmest kæmper for at finde folk, der vil gå ind i bestyrelsen. Dette præsenterede vi naturligvis for den siddende bestyrelse med spørgsmålet, om de måske ville give plads for nye de folk, eller om de ville blive på posterne. 8

9 Dog foreslog vi, at såfremt de ville give plads, at Kaj Schmidt blev på formandsposten, og Ole Bisgaard blev som kasserer. I kender resultatet Ib, Knud og Jan valgte at give plads for de nye, og vi fik så på endnu en ekstraordinær generalforsamling i september 2008 indvalgt de nye folk Dan Petersen, Erik Lund-Thomsen, Søren Mathiesen, Kenneth Larsen og mig selv. Jeg blev selv indvalgt på den nye næstformandspost, men da Kaj Schmidt umiddelbart efter meldte ud, at han af personlige årsager trak sig fra formandsposten med omgående virkning, ja så blev resultatet, at jeg som næstformand, straks efter blev konstitueret som formand. Men tilbage til årets gang. Midt på året åbnede vi en helt ny hjemmeside, som i dag har over klik på forsiden. Det er flere gange mere end den gamle hjemmeside fik i hele sin levetid. Yderligere er det planen, at vi om nogle få måneder også åbner et forum på hjemmesiden, så man direkte kan skrive sammen på nettet, lave aftaler osv., selvfølgelig med en adgangskode for at komme ind. Vi er også begyndt at udsende en mail hver måned, som fortæller om nye og specielle aktiviteter i den kommende måned. Modtager du ikke denne mail, så lad os få din mailadresse, så du fremover er med på vores mailingliste. Og nu vi er ved information, så begik Ib endnu engang fire udgaver af vores blad. Ib laver et rigtig fint blad, som vi får ros for alle steder, og jeg ved at flere foreninger missunder os det blad. Så tak til Ib for indsatsen, og lad os håbe, at Ib forsætter som redaktør mange år endnu. Det blad er en meget vigtig funktion i Bjørnen. I september deltog Bjørnen i Foreningernes Dag og Mosens Dag, en lørdag og en søndag i samme weekend, hvor vi præsenterede foreningen på en ganske fin udstillingsstand. Vi fik rigtig mange besøgende, og som slutresultat en håndfuld nye medlemmer. Vores deltagende medlemmer ydede en fornem indsats, og den øvelse bør vi gentage også i Som der er tradition for, gennemgår Erik årets fiskeri i dette blad, og vores pokaler for de forskellige konkurrencer blev, også traditionen tro, uddelt ved den ordinære generalforsamling her i februar. Så havde vi naturligvis slut på året den traditionelle julefrokost og endnu en gang med Lund-Thomsens populære julelotteri, som giver et pænt tilskud til vores økonomi. Og på årets sidste klubaften havde vi den sædvanlige juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Tak til dem, der stod for de to begivenheder, som man bestemt ikke bør snyde sig selv for. Har du ikke tidligere deltaget i de to festligheder, så prøv det her i Vi har nogle rigtig hyggelige timer, hvor vi også har lejlighed til at hilse på flere af vore klubkammeraters familiemedlemmer. 9

10 Den forening, som den nye bestyrelse overtog havde, som tidligere nævnt, et noget lavt aktivitetsniveauet på vores klubaftener, vores medlemsantal var også for lavt og faldende, vores økonomi havde behov for flere indtægter, og juniorafdelingen havde behov for igen at vokse. Så der var, og er, noget at tage fat på. Den nye bestyrelse lagde derfor ud med at iværksætte nogle af de forslag, som vores arbejdsgruppe havde udarbejdet. Som det allerførste oprettede vi en række udvalg, som skulle beskæftige sig med en del af vores bestyrelsesopgaver. Idéen med disse udvalg er, at de skal bestå af et eller flere bestyrelsesmedlemmer samt et eller flere øvrige foreningsmedlemmer, og ved at lægge opgaverne ud i disse udvalg, kan man så opnå en stærkere fokus på de enkelte opgaver og med flere gode hoveder og kræfter til at løse opgaverne. Vil du vide mere om opgaverne i disse udvalg, kan du læse om dem i vores decemberblad Flere af udvalgene er kommet godt i gang. Vores nye Turudvalg har opbygget et ganske varierende turprogram foreløbigt for første halvår Og på samme måde har vores Aktivitetsudvalg sørget for at vi allerede i 4. kvartal 2008 fik sat nogle foredragstilbud på vores klubaftener, og her i 2009 har vi allerede haft flere aktiviteter med bl.a. foredrag og sponsorbesøg. Og der kommer mere i den kommende tid. Flere foredrag, en række grejkurser og f.eks. har vi også lige åbnet for tilmelding til fluekastekursus i både en- og tohåndsflue i marts måned, og midt i marts har vi et søndagsmøde for Skjern Å turens deltagere, hvor vi får besøg af vores Skjern Å fiskeguide. Alle medlemmer er naturligvis velkommen den søndag. Men tilbage til vores behov for flere medlemmer i Bjørnen, så for at få skabt grundlag for en aktiv medlemshvervning, så startede vi i 2008 med at sætte vores nye Fundraising- og Sponsorudvalg på opgaven med at skaffe pengemidler til medlemshvervningen. Foreløbig har vi fremskaffet kroner fra Albertslund Kommunes Temapulje, og efterfølgende kroner fra Sportsfiskerforbundet, penge som er øremærket opbygningen af en passende juniorafdeling. Og der skal en aktiv indsats til. Næsten alle foreninger kæmper i dag med faldende medlemstal, og især på juniorsiden, så det kræver en aktiv indsats at afhjælpe det problem. Planen er, at vi åbner en Bjørnens Fiskeskole, hvor vi inviterer kommunens skolebørn til at fiske sammen med Bjørnen, og så derpå blive juniorer i Bjørnen. Det bliver et større projekt, som I vil komme til at se mere til i de kommende måneder, og et projekt, som vi formentlig kan få meget omtale på. Men vi skal jo bestemt også tiltrække nogle flere seniorer, og dertil kan 10

11 vi bygge videre på den omtale, vi får på Fiskeskolen. Det er jo langt lettere at få presseomtale på juniorarbejde, så det skal udnyttes mest muligt ved at vi hele tiden også nævner vores seniortilbud. Som noget nyt er vi også begyndt at invitere seniorgæster i Bjørnen, når vi har særlig interessante emner på klubaftenerne. Alt dette betyder, at vi skal i gang med en forøget presseomtale, som gør os mere synlige i lokalområdet og også gerne uden for. Dertil vil vi benytte de relevante medier. Vi har også oprettet en Mentorordning, som skal tage hånd om de nye medlemmer, så vi gør deres start i Bjørnen så let og ubesværet, som vel muligt. Endelig skal jeg nævne, at vi her i februar endelig fik skabt mulighed for at vores computer i klublokalerne bliver koblet på Internettet, hvilket forventes at ske i nær fremtid. For at summere op, så er det bestyrelsens målsætning for Bjørnen, at vi indadtil skal bibeholde det nuværende tur og aktivitetsniveau, og naturligvis også gerne øge det, og udadtil skal vi så have fart på medlemshvervningen. Det bliver de to hovedmål, som vi skal arbejde for i de kommende år. De opgaver vil kræve en ganske solid indsats af bestyrelsen, men da vi nu har lagt en række af de gamle bestyrelsesopgaver ud i vores nye udvalg, så skal det ikke mangle på opfordring til medlemmerne om at gå ind i disse udvalg for at gøre en indsats. Jeg ved godt, at vi jo melder os ind i vores forening for at dyrke vores hobby, men giv nu din forening en håndsrækning, så den også er der om 5 år, om 10, om 20 og også om 25 år. Alle er velkommen til at komme med idéer og forslag til nye ture, nye aktiviteter og selvfølgelig også til, hvordan vi får vores forening til at vokse og udvikle sig bedst mulig. En af måderne kan være, at du deltager i et udvalg. Det skal være sjovt at lave forening, også for bestyrelsen, og det bliver det bedst, hvis medlemmerne er med til at løfte opgaverne, og løfter vi sammen, så bliver opgaverne som bekendt heller ikke så tunge for den enkelte. Hermed ønskes I alle et godt Formanden 11

12 Kig ind i Hanne s flotte butik næste gang du er på Fyn og bliv overrasket. SH Jagt og Fiskeri er én af Danmarks største butikker indenfor jagt, fiskeri og beklædning med et areal på knap kvm og kun 10 minutters kørsel fra Odense. Vi fører alt i beklædning, optik og andet tilbehør og har altid våben og jagtbuer på lager. Sportsfiskerafdelingen har et stort og bredt udvalg. Vi har næsten alt under ét tag, og vore kunder møder udover 30 års erfaring og ekspertise en veloplagt og serviceminded medarbejderstab, der også yder rådgivning til ethvert behov. Varerne kan enten afhentes i butikken eller sendes til dig. Som mangeårigt medlem af Bjørnen giver vi naturligvis en god rabat til klubbens medlemmer. Særlige ønsker? Ring så hjælper vi dig Tommerup SH Jagt og Fiskeri Møllebakken Tommerup Tlf

13 Mentorordning i Bjørnen... Giv dine nye klubkammerater en god start. Det er ikke altid lige let at være nyt medlem i en forening, og slet ikke, når der er tale om en forening som vores, hvor der er et meget tæt sammenhold. Man skal dels til at lære en masse nye ansigter og navne at kende, og man vil jo også gerne komme hurtigt med ind i det sociale netværk. Når man så skal med på tur, så vil man jo også gerne være helt sikker på, at ens grej er sat rigtig sammen til det fiskeri, som man nu engang har meldt sig til. For at hjælpe vores nye klubkammerater igennem de første svære øvelser, har bestyrelsen formaliseret en mentorordning, som skal hjælpe vores nye klubkammerater på vej. Samtidig er vi i gang med at lave en startpakke, som det nye medlem får udleveret på den første klubaften. For at tage den sidste først, så vil startpakken komme til at bestå af det seneste klubblad, dertil en folder, som fortæller om Bjørnens aktiviteter generelt og så en pc-printet og foldet A4 side, som viser billeder og navne på bestyrelsen, juniorlederne, turledere og hvem, der ellers kan være vigtige personer for det nye medlem. Mentorordningen vil i al sin enkelthed gå ud på, at det nye medlem helt fra første færd får en bestemt kontaktperson, som så har til opgave at hjælpe det nye medlem ind i vores sociale netværk, og desuden vise det nye medlem klubbens forskellige funktioner, hjælpe med at optimere det nye medlems grej, og endelig vise ham/hende tilrette på de første ture med tips til dagens fiskeri og andet relevant. Lyder det som noget, vi allerede gør, så er det nok ikke helt forkert, men vi vil gerne være sikre på, at vi nu også får alle de vigtige ting med i den hjælp, som vi giver de nye medlemmer. Jeg har derfor fået en række af vores gamle medlemmer, til at påtage sig opgaven som mentor. 13 En god start er vigtig, og derfor er den første hjælp ofte helt afgørende for den oplevelse man får, som helt nyt medlem. Kjeld W.

14 Aktivitetstilbud i de næste måneder... Her får du en gennemgang af de foreløbige tilbud. Det er godt nok svært heldig at man ikke er en fugl! Man bliver aldrig færdiguddannet, når det gælder fluekast. Der er hele tiden ting at rette og nye kast at lære. Her har du muligheden. Kommer martsbladet tidsnok ud, så kan du lige nå at deltage i de første tilbud. Ellers laver vi blot et arrangement igen. Hver tirsdag formiddag - Fluebinding med Tirsdagsholdet. Har du tirsdag formiddag fri, hvad kan så være bedre end freden og roen i klublokalerne sammen med din fluestik. Mandage og torsdage - Løbende Fluebindingskursus på Begynderholdet. Erik Lund-Thomsen er instruktøren, der leder dig ind i fluebinderiets verden. Du kan låne fluestik og købe materialerne. Så koster en alm. kystflue dig kun kr.3,00. Du kan følge datoerne på opslagstavlen i klublokalerne eller på hjemmesiden. Mandag d. 2. marts kl Vi laver forfang til Fluefiskeri Vi gennemgår alle de forskellige forfangstyper fra flydende til ekstra super hurtig synkende, vi ser på de forskellige måder at forlænge dem på, og så binder vi naturligvis også vores egne. Lørdag d. 7. marts kl Fluekastekursus - Enhåndsstang. Vi starter i klublokalerne med morgenmad samtidig med, at vi snakker teori og det seneste nye inden for flueliner og forfang. Derefter tager vi på græs i nærheden, hvor vi indøver de praktiske kast. Instruktør Mark Vagn Hansen fra Sportsfiskerforbundet. Vi fortsætter, til vi ikke orker mere. Mon ikke det sker omkring kl eller Pris kr. 20 for morgenmaden - Du kan deltage både som begynder og rutineret og alligevel lære meget. 14

15 Mandag d. 9. marts kl Knivfremstilling. Vil du lave din egen kniv, hvor du selv bestemmer håndtagets udseende og ligeledes designet af den tilhørende læderskede. Vi har besøg af Gunnar og Per, som tidligere har lært os knivmageriets kunst. Så få en kniv, som kun du har. Det kan gøres fra omkring 100 kr. pr. kniv. Søndag d. 15. marts kl Skjern Å og Laksen. Vi får besøg af Ole Tolstrup fra Sportsfiskerforbundet, som er vores fiskeguide ved vores Skjern Å-tur. Ole kommer for at vise os billeder fra Skjern Å og så fortælle om fiskeriet, de gode steder og strategien, der giver os laks på nakken. Alle er naturligvis velkommen til at deltage, og skulle vi lave en Skjern Å-tur også næste år, så er der jo tale om en fremtidsinvestering under hyggelige former i vores klublokaler. Mandag d. 16. marts kl Ophængersystemer til spindefiskeri. En ophængerflue foran eller efter dit blink forøger chancen for at få hug, så hvorfor ikke udnytte det. Der er flere måder at gøre det på, så vi gennemgår dem alle. Lørdag d. 21. marts kl Fluekastekursus - Tohåndsstang. Vi starter igen i klublokalerne med morgenmad samtidig med, at vi snakker teori. Med tohåndsgrejet skal vi jo træne underhåndskast, hvilket kræver vand. Derfor tager vi denne gang til et lokalt vandområde, hvor vi indøver de praktiske kast. Husk derfor et par waders eller gummistøvler. Instruktør er igen Mark Vagn Hansen fra Sportsfiskerforbundet. Pris kr. 20 for morgenmad. Mandag d. 6. april kl Laksen og hvordan vi fanger den. Vi har denne aften besøg af instruktør Thomas Brandt fra Sportsfiskerforbundet. Thomas vil fortælle os om laksens liv, hvordan og hvor den lever og selvfølgelig, hvordan vi fisker den. Vi snakker naturligvis også grejet. Thomas er ofte ved Bjerkreimselven, så der kan sikkert falde nogle gode tips af til vores Norgeshold, som jo netop fisker der. Laksen og laksefiskeriet er i markant fremgang herhjemme, så mon ikke det var værd at investere en aften i opsamling af viden. Tilmelding til denne aften er ikke nødvendig. Tilmelding til de øvrige aktiviteter sker på opslagstavlen i klublokalerne eller til følgende kontaktpersoner, som du kan kontakte således: Tirsdagsflue hos Ole Pedersen - Telefon Begynderflue hos Erik Lund-Thomsen - Telefon Øvrige Kjeld Willerslev - Telefon Der kan løbende ske programændringer, og da vi også arbejder på nye aktiviteter, så følg hele tiden med på opslagstavlen i klublokalerne og samme på hjemmesiden, samt også på hjemmesidens Kalender og Aktivitetsplan. 15

16 16

17 Ture til de ferske vande... Tag en pause fra kyst og hav med disse tilbud. Sådanne fisk er der taget ganske mange af i bl.a. Skjern Å i de seneste par år, så derfor har vi nu besluttet at lægge en tur derover i maj måned En fin ferskvandsblanding i ind og udland Når dette blad udkommer, kan Erik, Peter og Ole sikkert berette om deres premierebesøg i Lagan, hvor det jo udelukkende har været havørrederne, der stod på menuen. Men premierefiskeriet plejer jo ikke at være den helt store succes, så mon ikke de gæve folk foreløbig må glæde sig sammen med os andre over de ferskvandsture, som vi har planlagt efterfølgende. Lørdag 21. marts - Tueholm Sø Udsat. Det var lige tidspunktet, hvor vi sammen skulle hilse på de store gedder inden fredningen, men dagen er blevet ændret til fluekastekursus. Vi finder dog en anden dag til gedderne, men det bliver så efter fredningen. Er man ikke på fluekursus ligger søen der dog stadigvæk til fri afbenyttelse. Søndag 5. april - St.Vejleå og Havnelagunen i Ishøj - Kl Det er Palmesøndag, hvor menuen måske står på havørred, og der er jo kun en ganske kort køretur derned, og dermed mere fisketid. Om du vælger spin eller flue er dit eget valg, men du kunne jo også forsøge med en spin-flue, som ofte kan give overraskende resultater ved denne type fiskeri. Vi skal dog erindre om, at Aborrerne gerne må fanges i St. Vejleå på dette tidspunkt, men de skal genudsættes. Turlederen har reglerne med på turen. 17

18 Fredag 1. maj - Mosen - Premieredag - Kl Så åbner Mosen igen for fiskeriet, og det gælder naturligvis primært de store gedder, som vi ved findes dernede i Mosen. Du kan læse mere om turen på siden med To friske turtilbud i april og maj. Torsdag 7. maj til søndag 10. maj - Harasjömåla, Sverige. Vi tager til de svenske nåleskove, hvor vi finder det store Put & Take fiskereservat Harasjömåla ca. 20 km nordvest for Mörumselven. Det er ikke bare almindelig Put & Take fiskeri, der er 11 almindelige søer, 3 specialsøer samt en kunstig fluestrøm på over 1 kilometers længde. Vil du med, så kan der måske være en ledig plads tilbage, men så skal du også være hurtig. Onsdag 20. maj til søndag den 24. maj - Laksetur. Vi tager til Skjern Å, hvor vi skal forsøge os med de store laks. Der er plads til 6 mand på turen og turen er booket op, men man kan blive skrevet op som reserve. Bliver turen en succes, så gentager vi den sikkert næste år og så måske med flere pladser. Lørdag 20. juni - Tueholm Sø - Kl Så er det Mosen igen, denne gang altså kun Tueholm Sø, som forhåbentlig har tilstrækkelig med frit vand. Igen er det primært gedderne, men også deres forskellige naboer. Fredag 14. august til søndag 16. august - Karup Å Konkurrencen. Fra Udspring til Udløb, havørredfiskeriet er åbent på næsten alle de kendte stræk i Karup Å, idet vi er derovre for at deltage i den årlige konkurrence. Vi bor hos en af de legendariske Karup Å fiskere Jørgen Handberg kaldet Fido, som har lovet at liste nogle hemmeligheder ud af ærmerne på vores første aften. Jørgen har to år i træk taget største havørred i Karup Å, taget på stykket, hvor vi bor. Der er måske en ledig plads tilbage, hvis du vil med. Lørdag 29. august til lørdag 5. september Bjerkreimselven, Norge. Så går det igen til laksene i vores elv, hvor laksene måske ikke er kæmpestore, men vi plejer at have fangster på turen. Vi bor ved Vinningland og har så en hel uge til at knække koden på elven. Der er plads til 6 mand på turen, den er fuldt booket op, men du kan blive skrevet op som reserve. Alle turene er også nævnt på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om dem, og jo tættere vi kommer på turene, jo flere detaljer bliver der nævnt på hjemmesiden og så selvfølgelig også på turopslagene i klublokalerne. Turudvalget vil senere på året komme med et udførligt program for 2. halvår, men der kan meget vel dukke flere ture op i 1. halvår, så følg hele tiden med på hjemmesiden og på opslagstavlen i klublokalerne. Se også med for eventuelle ændringer. K&B derude Kjeld W. 18

19 Se så at få dig tilmeldt en eller flere fisketure! Ugedag Dato Måned Fra Bemærkninger Torsdag 05 Marts Lørdag 14 Marts Torsdag 19 Marts Lørdag 28 Marts Point-tur ( Mødes i klubben ) Tor - søn APRIL ÆRØTUREN Onsdag 08 April Onsdag 15 April 09,00 Søndag 19 April P&T-Pokaltur Onsdag 22 April Onsdag 29 April Søndag 03 Maj Hornfiskekonkurrence Onsdag 13 Maj Onsdag 27 Maj Aftentur Onsdag 10 Juni Aftentur Lørdag 13 Juni Aftentur Point-tur Onsdag 24 Juni Aftentur Lørdag 27 Juni Aftentur 19 Som det tydeligt fremgår af skemaet her ved siden af, er der ikke sat tidspunkt eller destination på. Hvad angår start og sluttider : Kontakt turlederen, som formentlig også har en idé om hvor turen skal gå hen! Turleder er: Kaj Schmidt som kan kontaktes på tlf / eller Vedr. Ærøturen er det dog Silde-Ole du skal kontakte : Eller endnu bedre: Kom en tur i klubben en mandag eller torsdag aften! Husk at tjekke turplanen på vores hjemmeside da der kan forekomme ændringer i ovennævnte datoer.

20 Aktivitetskalender for forår og sommer 2009 Marts 2009 April Søn Laganpremiere 1 Ons 2 Man Flueforfang Kursus 2 Tor Ærø 3 Tir Uge 10 3 Fre Ærø 4 Ons 4 Lør Ærø 5 Tor KYSTTUR 5 Søn Ærø + St. Vejle Å 6 Fre 6 Man Uge 15 7 Lør Havtur med Skjold 7 Tir 8 Søn Tur til Lagan 8 Ons Kysttur 9 Man Uge 11 9 Tor 10 Tir 10 Fre 11 Ons 11 Lør 12 Tor 12 Søn 13 Fre 13 Man Uge Lør KYSTTUR 14 Tir 15 Søn 15 Ons Kysttur 16 Man Lave ophængere 16 Tor 17 Tir Uge Fre 18 Ons 18 Lør P & T Pokaltur 19 Tor KYSTTUR 19 Søn 20 Fre 20 Man Uge Lør Fluekastekursus 21 Tir 22 Søn 22 Ons Kysttur 23 Man Uge Tor 24 Tir 24 Fre 25 Ons 25 Lør Stem på en tur 26 Tor 26 Søn 27 Fre 27 Man Uge Lør KYSTTUR -Pointtur 28 Tir 29 Søn 29 Ons Kysttur 30 Man Uge Tor 31 Tir

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2012 65. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 2 April - maj - juni - juli www.lfk1940.dk Buletur med Sværd den 4. marts. Vi var 26 afsted med Sværd, som valgte at sejle ned til

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VINDERTORSKEN 9,2 KG

VINDERTORSKEN 9,2 KG VINDERTORSKEN 9,2 KG Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 1 april 2005 37. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsl.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere