Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider"

Transkript

1

2 Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi desuden på ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker både på kysten og i åerne. Udover vores fiskeri i Danmark har vi hvert år flere ture til bl.a. Sverige og Norge. Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores hyggelige klublokaler afholder vi året igennem kurser, ligesom vi dyrker grejfremstilling og grejvedligeholdelse, og så hygger vi os naturligvis. Gennem teoretiske og praktiske kurser fokuserer vi desuden på videreudvikling af det enkelte medlems viden og færdigheder. Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem hurtigt kommer ind i vores sociale netværk, og at hans/hendes grej er fuldt optimeret, og på de første ture guider vi så det nye medlem. Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982, så vi har allerede fejret vores 25 års jubilæum. Vi startede som en lokal forening i Bjørnens Kvarter i Albertslund, hvor vi i begyndelsen delte lokaler med andre foreninger i områdets beboerhus. Efter nogle år på Sydskolen, er vi nu flyttet til selvstændige lokaler på Vridsløselille Skole, hvor du finder os i lokale nummer 426, som er placeret i kælderen i den sydlige ende af skolens østlige fløj. Bjørnen har i alle årene være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning. Bjørnen har fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Du kan læse mere om Bjørnens aktiviteter her i bladet og desuden på vores hjemmeside hvor du også kan finde en detaljeret beskrivelse af, hvordan du finder vej til vores klublokaler. På hjemmesiden kan du bl.a. på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan følge med i alle vores aktiviteter, herunder også vores mange ture i ind og udland. Kontingenter og åbningstider Kontingentsatser årligt 2009 Seniorer kr. 475 Juniorer kr. 200 Pensionister kr. 400 Familier kr. 750 Foreningens åbningstider Mandag og torsdag kl I skolesommerferien dog kun åbent på mandage. 2

3 Bjørnens bestyrelse Læs mere på : Formand Næstformand Kasserer Kjeld Willerslev Tlf Dan Petersen Tlf Ole Bisgaard Tlf Bestyrelsessuppleant Poul Seiler Revisorer Henrik Møller og Helge Jönsson Revisorsuppleant Morten P. Nielsen Erik Lund-Thomsen Tlf Søren Mathiesen Tlf Næste klubblad udkommer i juni måned 2009 og sidste frist for indlæg er: 14. maj 2009 ( Det vil dog være rart at få det lidt tidligere ) Forsiden: Bagsiden: Eddie med en flot målertorsk på 11,5 kg. (Hans første) Søren Meinertz med nok en fin torsk på 8,0 kg. Og så vil den Gamle Redaktør Ib Rasmussen lige gøre opmærksom på, at indlæg til klubbladet, fortsat kan sendes til : 3

4 Vandrepokalerne 2008 Kategori Vinder Vundet på Torsk fra Båd Søren Meinertz 10,500 kilo Laksefisk Rasmus Hansen 4,500 kilo Gedde Søren Meinertz 5,000 kilo Aborre Thomas V. Jørgensen 0,700 kilo Kystpokal Lars Pedersen 28 point Torskepokal Sen. Søren Mathiesen 2,900 kilo Put & Take Dan Petersen - Regnbue 1,800 kilo Lagan Cuppen Peter Nielsen 6,200 kilo Månedens Fisk 2008 Foruden Vandrepokalerne udvælges der hver måned den mest bemærkelsesværdige fangst, som kan være en hvilken som helst fisk. Og denne gang har vi 2 juniorer på listen, Thomas i oktober og Lukas i december. Måned Vinder Kilo/cm Art Januar Kaj Schmidt 1,200 kilo Havørred Februar Aage Simon 2,900 kilo Havørred Marts Bruno Hansen 6,000 kilo Torsk April Ib Rasmussen 0,900 kilo Skrubbe Maj Arne Mathiesen 0,740 kilo Skrubbe Juni Lars Pedersen 2,400 kilo Havørred Juli Kaj Schmidt 8,200 kilo Torsk August Knud Thorsen 0,620 kilo Makrel September John Rasmussen 4,250 kilo Gedde Oktober Thomas V. Jørgensen 0,700 kilo Aborre November Lars Pedersen 2,300 kilo Havørred December Lukas Engelbak 34 cm Sild 4

5 Generalforsamling i Bjørnen... Bjørnens ordinære generalforsamling Mandag d. 23. februar blev dagen, hvor vi for første gang afholdt ordinær generalforsamling efter de nye regler om, at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned. Baggrunden for at flytte generalforsamlingen fra januar til februar var i al sin enkelthed, at vi så fik mere tid til at afslutte vores årsregnskab. Og regnskabet var også behørigt afsluttet og endda med et overskud på i alt kr , hvori dog indgår en ekstraordinær post på kr , som er det beløb, vi har fået tildelt fra Albertslund Kommunes Temapulje til juniorhvervning og juniorarbejde. Så det rigtige overskud af årets drift er så kun i alt kr , men det er da egentlig heller ikke så helt ringe i en tid, hvor alle taler om krise. Generalforsamlingen startede med at Søren Mathiesen, nærmest traditionen tro, blev valgt som dirigent. Som første punkt gennemgik formanden Kjeld Willerslev årets beretning, hvori han beskrev de vigtigste begivenheder i 2008 og starten af 2009, samt planerne for de kommende år. Beretningen er Der udveksles meninger i pausen under generalforsamlingen. 5

6 i en kortere udgave gengivet her i bladet under Formandens hjørne, som du finder på side Efter beretningen fremlagde vores kasserer Ole Bisgaard regnskabet for 2008, som blev godkendt uden de helt store diskussioner, og det er vel også svært at have indvendinger mod et regnskab med overskud. Vi kom herefter frem til de af bestyrelsen fremsatte forslag, som bestod af en pæn række vedtægtsændringer, som dels indeholdt mindre justeringer for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med praksis, dels ændringer, som giver vedtægterne en tiltrængt modernisering. En enkelt paragraf fik efter forslag fra Lars Pedersen en nødvendig tilføjelse, og herefter blev samtlige vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter vil snarest blive fremlagt i klublokalerne og også lagt ud på vores hjemmeside. Endelig havde bestyrelsen fremsat forslag om dels en mindre forhøjelse af vores kontingentsatser med kr. 25 for alle medlemsformer med virkning fra 2010, dels en udfasning af pensionistkontingentet, således at pensionister fra og med 2011 skulle overgå til seniorgruppen. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget, medens der ikke kunne findes flertal for udfasningen af pensionistkontingentet i denne omgang. Ole Bisgaard præsenterede herefter budgettet for 2009, som han gennemgik post for post. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Vi nåede herefter frem til valg til bestyrelses- og revisorposterne, hvor Kjeld Willerslev blev indvalgt på formandsposten, Dan Petersen på næstformandsposten, medens Erik Lund-Thomsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Poul Seiler blev indvalgt som suppleant til bestyrelsen, og som revisor fik vi indvalgt Henrik Møller, og endelig som revisorsuppleant Morten P. Nielsen. Den samlede bestyrelse og revision fremgår af bladets side 3. Traditionen tro var næstsidste punkt på dagsordenen den årlige uddeling af pokaler og månedsglas, hvor årets storfangere blev behørigt belønnet for deres resultater. Resultaterne kan ses på side 4 her i bladet. Under eventuelt kom formanden ind på, at vi har planer om at gennemføre et arrangement på Lystfiskeriets Dag søndag d. 17. maj, ligesom vi igen i år tilsvarende har planer om at deltage ved Foreningernes Dag og Mosens Dag. De to dage forventes afviklet i første weekend i september dvs. lørdag d. 5. og søndag d. 6. september. Klokken kunne Søren Mathiesen takke for god ro og orden og derpå lukke generalforsamlingen. Kjeld W. 6

7 7

8 Formandens Hjørne... Sådan forløb 2008, og sådan er planerne for fremtiden. Året 2008 har været et ret så begivenhedsrigt år, og det har starten af 2009 også været. Her får du hovedpunkterne set med formandens øjne. Ved starten af året havde vi nedsat en arbejdsgruppe i Bjørnen bestående af Lars Pedersen, Erik Lund-Thomsen, og mig selv Kjeld Willerslev. Vi havde som opgave at opstille en plan for, hvordan vi kunne forme Bjørnens fremtid. Vi havde lige været igennem et formandsskifte på en ekstraordinær generalforsamling i september 2007, og 2007 var som bekendt også vores jubilæumsår, hvor vi kunne fejre de første 25 år. Når man har jubilæum, så er det ikke ualmindeligt, at de almindelige aktiviteter får mindre opmærksomhed, sådan sker det i rigtig mange foreninger, og sådan skete det også i Bjørnen. Vores aktivitetsniveau på vores fisketure kørte i 2008 på autopilot og uden de helt store nyheder, og vores klubaftenaktiviteter kunne godt tåle at komme op i et betydelig højere gear. Ved den ordinære generalforsamling i januar 2008 kunne vi også ud af vores regnskabstal læse, at vi havde behov for flere medlemmer end de daværende ca. 55. Med de stigende faste udgifter var der tydeligvis behov for flere kontingentkroner, og dykkede man ned i medlemslisten, så kunne man også se, at vores gennemsnitsalder i Bjørnen var blevet for høj, og så var vores juniorafdeling blevet for lille. Det at vi i 2003 var flyttet fra vores oprindelige lokalområde og de måneder, hvor vi var uden klublokaler, havde medført en betydelig nedgang i antallet af juniormedlemmer. Så totalt set var der behov for at få øget vores aktivitetsniveau, og desuden at få medlemstallet til at vokse. I midten af 2008 fremkom vores arbejdsgruppe så med et oplæg dels med forslag til en lang række nye aktiviteter, dels med forslag til en ny struktur i Bjørnen. Blandt andet foreslog vi, at vi fik oprettet en næstformandspost, så vi dermed fik skabt en større kontinuitet omkring formandsposten. Og yderligere foreslog vi, at vi flyttede en del af vores bestyrelsesopgaver ud i en række opgaveorienterede udvalg. Arbejdsgruppen havde også undervejs i sit arbejde konstateret, at vi havde en gruppe medlemmer, som var villige til at træde ind i bestyrelsen. Altså en hel anden situation end den, man sædvanligvis har i en forening, hvor man jo nærmest kæmper for at finde folk, der vil gå ind i bestyrelsen. Dette præsenterede vi naturligvis for den siddende bestyrelse med spørgsmålet, om de måske ville give plads for nye de folk, eller om de ville blive på posterne. 8

9 Dog foreslog vi, at såfremt de ville give plads, at Kaj Schmidt blev på formandsposten, og Ole Bisgaard blev som kasserer. I kender resultatet Ib, Knud og Jan valgte at give plads for de nye, og vi fik så på endnu en ekstraordinær generalforsamling i september 2008 indvalgt de nye folk Dan Petersen, Erik Lund-Thomsen, Søren Mathiesen, Kenneth Larsen og mig selv. Jeg blev selv indvalgt på den nye næstformandspost, men da Kaj Schmidt umiddelbart efter meldte ud, at han af personlige årsager trak sig fra formandsposten med omgående virkning, ja så blev resultatet, at jeg som næstformand, straks efter blev konstitueret som formand. Men tilbage til årets gang. Midt på året åbnede vi en helt ny hjemmeside, som i dag har over klik på forsiden. Det er flere gange mere end den gamle hjemmeside fik i hele sin levetid. Yderligere er det planen, at vi om nogle få måneder også åbner et forum på hjemmesiden, så man direkte kan skrive sammen på nettet, lave aftaler osv., selvfølgelig med en adgangskode for at komme ind. Vi er også begyndt at udsende en mail hver måned, som fortæller om nye og specielle aktiviteter i den kommende måned. Modtager du ikke denne mail, så lad os få din mailadresse, så du fremover er med på vores mailingliste. Og nu vi er ved information, så begik Ib endnu engang fire udgaver af vores blad. Ib laver et rigtig fint blad, som vi får ros for alle steder, og jeg ved at flere foreninger missunder os det blad. Så tak til Ib for indsatsen, og lad os håbe, at Ib forsætter som redaktør mange år endnu. Det blad er en meget vigtig funktion i Bjørnen. I september deltog Bjørnen i Foreningernes Dag og Mosens Dag, en lørdag og en søndag i samme weekend, hvor vi præsenterede foreningen på en ganske fin udstillingsstand. Vi fik rigtig mange besøgende, og som slutresultat en håndfuld nye medlemmer. Vores deltagende medlemmer ydede en fornem indsats, og den øvelse bør vi gentage også i Som der er tradition for, gennemgår Erik årets fiskeri i dette blad, og vores pokaler for de forskellige konkurrencer blev, også traditionen tro, uddelt ved den ordinære generalforsamling her i februar. Så havde vi naturligvis slut på året den traditionelle julefrokost og endnu en gang med Lund-Thomsens populære julelotteri, som giver et pænt tilskud til vores økonomi. Og på årets sidste klubaften havde vi den sædvanlige juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Tak til dem, der stod for de to begivenheder, som man bestemt ikke bør snyde sig selv for. Har du ikke tidligere deltaget i de to festligheder, så prøv det her i Vi har nogle rigtig hyggelige timer, hvor vi også har lejlighed til at hilse på flere af vore klubkammeraters familiemedlemmer. 9

10 Den forening, som den nye bestyrelse overtog havde, som tidligere nævnt, et noget lavt aktivitetsniveauet på vores klubaftener, vores medlemsantal var også for lavt og faldende, vores økonomi havde behov for flere indtægter, og juniorafdelingen havde behov for igen at vokse. Så der var, og er, noget at tage fat på. Den nye bestyrelse lagde derfor ud med at iværksætte nogle af de forslag, som vores arbejdsgruppe havde udarbejdet. Som det allerførste oprettede vi en række udvalg, som skulle beskæftige sig med en del af vores bestyrelsesopgaver. Idéen med disse udvalg er, at de skal bestå af et eller flere bestyrelsesmedlemmer samt et eller flere øvrige foreningsmedlemmer, og ved at lægge opgaverne ud i disse udvalg, kan man så opnå en stærkere fokus på de enkelte opgaver og med flere gode hoveder og kræfter til at løse opgaverne. Vil du vide mere om opgaverne i disse udvalg, kan du læse om dem i vores decemberblad Flere af udvalgene er kommet godt i gang. Vores nye Turudvalg har opbygget et ganske varierende turprogram foreløbigt for første halvår Og på samme måde har vores Aktivitetsudvalg sørget for at vi allerede i 4. kvartal 2008 fik sat nogle foredragstilbud på vores klubaftener, og her i 2009 har vi allerede haft flere aktiviteter med bl.a. foredrag og sponsorbesøg. Og der kommer mere i den kommende tid. Flere foredrag, en række grejkurser og f.eks. har vi også lige åbnet for tilmelding til fluekastekursus i både en- og tohåndsflue i marts måned, og midt i marts har vi et søndagsmøde for Skjern Å turens deltagere, hvor vi får besøg af vores Skjern Å fiskeguide. Alle medlemmer er naturligvis velkommen den søndag. Men tilbage til vores behov for flere medlemmer i Bjørnen, så for at få skabt grundlag for en aktiv medlemshvervning, så startede vi i 2008 med at sætte vores nye Fundraising- og Sponsorudvalg på opgaven med at skaffe pengemidler til medlemshvervningen. Foreløbig har vi fremskaffet kroner fra Albertslund Kommunes Temapulje, og efterfølgende kroner fra Sportsfiskerforbundet, penge som er øremærket opbygningen af en passende juniorafdeling. Og der skal en aktiv indsats til. Næsten alle foreninger kæmper i dag med faldende medlemstal, og især på juniorsiden, så det kræver en aktiv indsats at afhjælpe det problem. Planen er, at vi åbner en Bjørnens Fiskeskole, hvor vi inviterer kommunens skolebørn til at fiske sammen med Bjørnen, og så derpå blive juniorer i Bjørnen. Det bliver et større projekt, som I vil komme til at se mere til i de kommende måneder, og et projekt, som vi formentlig kan få meget omtale på. Men vi skal jo bestemt også tiltrække nogle flere seniorer, og dertil kan 10

11 vi bygge videre på den omtale, vi får på Fiskeskolen. Det er jo langt lettere at få presseomtale på juniorarbejde, så det skal udnyttes mest muligt ved at vi hele tiden også nævner vores seniortilbud. Som noget nyt er vi også begyndt at invitere seniorgæster i Bjørnen, når vi har særlig interessante emner på klubaftenerne. Alt dette betyder, at vi skal i gang med en forøget presseomtale, som gør os mere synlige i lokalområdet og også gerne uden for. Dertil vil vi benytte de relevante medier. Vi har også oprettet en Mentorordning, som skal tage hånd om de nye medlemmer, så vi gør deres start i Bjørnen så let og ubesværet, som vel muligt. Endelig skal jeg nævne, at vi her i februar endelig fik skabt mulighed for at vores computer i klublokalerne bliver koblet på Internettet, hvilket forventes at ske i nær fremtid. For at summere op, så er det bestyrelsens målsætning for Bjørnen, at vi indadtil skal bibeholde det nuværende tur og aktivitetsniveau, og naturligvis også gerne øge det, og udadtil skal vi så have fart på medlemshvervningen. Det bliver de to hovedmål, som vi skal arbejde for i de kommende år. De opgaver vil kræve en ganske solid indsats af bestyrelsen, men da vi nu har lagt en række af de gamle bestyrelsesopgaver ud i vores nye udvalg, så skal det ikke mangle på opfordring til medlemmerne om at gå ind i disse udvalg for at gøre en indsats. Jeg ved godt, at vi jo melder os ind i vores forening for at dyrke vores hobby, men giv nu din forening en håndsrækning, så den også er der om 5 år, om 10, om 20 og også om 25 år. Alle er velkommen til at komme med idéer og forslag til nye ture, nye aktiviteter og selvfølgelig også til, hvordan vi får vores forening til at vokse og udvikle sig bedst mulig. En af måderne kan være, at du deltager i et udvalg. Det skal være sjovt at lave forening, også for bestyrelsen, og det bliver det bedst, hvis medlemmerne er med til at løfte opgaverne, og løfter vi sammen, så bliver opgaverne som bekendt heller ikke så tunge for den enkelte. Hermed ønskes I alle et godt Formanden 11

12 Kig ind i Hanne s flotte butik næste gang du er på Fyn og bliv overrasket. SH Jagt og Fiskeri er én af Danmarks største butikker indenfor jagt, fiskeri og beklædning med et areal på knap kvm og kun 10 minutters kørsel fra Odense. Vi fører alt i beklædning, optik og andet tilbehør og har altid våben og jagtbuer på lager. Sportsfiskerafdelingen har et stort og bredt udvalg. Vi har næsten alt under ét tag, og vore kunder møder udover 30 års erfaring og ekspertise en veloplagt og serviceminded medarbejderstab, der også yder rådgivning til ethvert behov. Varerne kan enten afhentes i butikken eller sendes til dig. Som mangeårigt medlem af Bjørnen giver vi naturligvis en god rabat til klubbens medlemmer. Særlige ønsker? Ring så hjælper vi dig Tommerup SH Jagt og Fiskeri Møllebakken Tommerup Tlf

13 Mentorordning i Bjørnen... Giv dine nye klubkammerater en god start. Det er ikke altid lige let at være nyt medlem i en forening, og slet ikke, når der er tale om en forening som vores, hvor der er et meget tæt sammenhold. Man skal dels til at lære en masse nye ansigter og navne at kende, og man vil jo også gerne komme hurtigt med ind i det sociale netværk. Når man så skal med på tur, så vil man jo også gerne være helt sikker på, at ens grej er sat rigtig sammen til det fiskeri, som man nu engang har meldt sig til. For at hjælpe vores nye klubkammerater igennem de første svære øvelser, har bestyrelsen formaliseret en mentorordning, som skal hjælpe vores nye klubkammerater på vej. Samtidig er vi i gang med at lave en startpakke, som det nye medlem får udleveret på den første klubaften. For at tage den sidste først, så vil startpakken komme til at bestå af det seneste klubblad, dertil en folder, som fortæller om Bjørnens aktiviteter generelt og så en pc-printet og foldet A4 side, som viser billeder og navne på bestyrelsen, juniorlederne, turledere og hvem, der ellers kan være vigtige personer for det nye medlem. Mentorordningen vil i al sin enkelthed gå ud på, at det nye medlem helt fra første færd får en bestemt kontaktperson, som så har til opgave at hjælpe det nye medlem ind i vores sociale netværk, og desuden vise det nye medlem klubbens forskellige funktioner, hjælpe med at optimere det nye medlems grej, og endelig vise ham/hende tilrette på de første ture med tips til dagens fiskeri og andet relevant. Lyder det som noget, vi allerede gør, så er det nok ikke helt forkert, men vi vil gerne være sikre på, at vi nu også får alle de vigtige ting med i den hjælp, som vi giver de nye medlemmer. Jeg har derfor fået en række af vores gamle medlemmer, til at påtage sig opgaven som mentor. 13 En god start er vigtig, og derfor er den første hjælp ofte helt afgørende for den oplevelse man får, som helt nyt medlem. Kjeld W.

14 Aktivitetstilbud i de næste måneder... Her får du en gennemgang af de foreløbige tilbud. Det er godt nok svært heldig at man ikke er en fugl! Man bliver aldrig færdiguddannet, når det gælder fluekast. Der er hele tiden ting at rette og nye kast at lære. Her har du muligheden. Kommer martsbladet tidsnok ud, så kan du lige nå at deltage i de første tilbud. Ellers laver vi blot et arrangement igen. Hver tirsdag formiddag - Fluebinding med Tirsdagsholdet. Har du tirsdag formiddag fri, hvad kan så være bedre end freden og roen i klublokalerne sammen med din fluestik. Mandage og torsdage - Løbende Fluebindingskursus på Begynderholdet. Erik Lund-Thomsen er instruktøren, der leder dig ind i fluebinderiets verden. Du kan låne fluestik og købe materialerne. Så koster en alm. kystflue dig kun kr.3,00. Du kan følge datoerne på opslagstavlen i klublokalerne eller på hjemmesiden. Mandag d. 2. marts kl Vi laver forfang til Fluefiskeri Vi gennemgår alle de forskellige forfangstyper fra flydende til ekstra super hurtig synkende, vi ser på de forskellige måder at forlænge dem på, og så binder vi naturligvis også vores egne. Lørdag d. 7. marts kl Fluekastekursus - Enhåndsstang. Vi starter i klublokalerne med morgenmad samtidig med, at vi snakker teori og det seneste nye inden for flueliner og forfang. Derefter tager vi på græs i nærheden, hvor vi indøver de praktiske kast. Instruktør Mark Vagn Hansen fra Sportsfiskerforbundet. Vi fortsætter, til vi ikke orker mere. Mon ikke det sker omkring kl eller Pris kr. 20 for morgenmaden - Du kan deltage både som begynder og rutineret og alligevel lære meget. 14

15 Mandag d. 9. marts kl Knivfremstilling. Vil du lave din egen kniv, hvor du selv bestemmer håndtagets udseende og ligeledes designet af den tilhørende læderskede. Vi har besøg af Gunnar og Per, som tidligere har lært os knivmageriets kunst. Så få en kniv, som kun du har. Det kan gøres fra omkring 100 kr. pr. kniv. Søndag d. 15. marts kl Skjern Å og Laksen. Vi får besøg af Ole Tolstrup fra Sportsfiskerforbundet, som er vores fiskeguide ved vores Skjern Å-tur. Ole kommer for at vise os billeder fra Skjern Å og så fortælle om fiskeriet, de gode steder og strategien, der giver os laks på nakken. Alle er naturligvis velkommen til at deltage, og skulle vi lave en Skjern Å-tur også næste år, så er der jo tale om en fremtidsinvestering under hyggelige former i vores klublokaler. Mandag d. 16. marts kl Ophængersystemer til spindefiskeri. En ophængerflue foran eller efter dit blink forøger chancen for at få hug, så hvorfor ikke udnytte det. Der er flere måder at gøre det på, så vi gennemgår dem alle. Lørdag d. 21. marts kl Fluekastekursus - Tohåndsstang. Vi starter igen i klublokalerne med morgenmad samtidig med, at vi snakker teori. Med tohåndsgrejet skal vi jo træne underhåndskast, hvilket kræver vand. Derfor tager vi denne gang til et lokalt vandområde, hvor vi indøver de praktiske kast. Husk derfor et par waders eller gummistøvler. Instruktør er igen Mark Vagn Hansen fra Sportsfiskerforbundet. Pris kr. 20 for morgenmad. Mandag d. 6. april kl Laksen og hvordan vi fanger den. Vi har denne aften besøg af instruktør Thomas Brandt fra Sportsfiskerforbundet. Thomas vil fortælle os om laksens liv, hvordan og hvor den lever og selvfølgelig, hvordan vi fisker den. Vi snakker naturligvis også grejet. Thomas er ofte ved Bjerkreimselven, så der kan sikkert falde nogle gode tips af til vores Norgeshold, som jo netop fisker der. Laksen og laksefiskeriet er i markant fremgang herhjemme, så mon ikke det var værd at investere en aften i opsamling af viden. Tilmelding til denne aften er ikke nødvendig. Tilmelding til de øvrige aktiviteter sker på opslagstavlen i klublokalerne eller til følgende kontaktpersoner, som du kan kontakte således: Tirsdagsflue hos Ole Pedersen - Telefon Begynderflue hos Erik Lund-Thomsen - Telefon Øvrige Kjeld Willerslev - Telefon Der kan løbende ske programændringer, og da vi også arbejder på nye aktiviteter, så følg hele tiden med på opslagstavlen i klublokalerne og samme på hjemmesiden, samt også på hjemmesidens Kalender og Aktivitetsplan. 15

16 16

17 Ture til de ferske vande... Tag en pause fra kyst og hav med disse tilbud. Sådanne fisk er der taget ganske mange af i bl.a. Skjern Å i de seneste par år, så derfor har vi nu besluttet at lægge en tur derover i maj måned En fin ferskvandsblanding i ind og udland Når dette blad udkommer, kan Erik, Peter og Ole sikkert berette om deres premierebesøg i Lagan, hvor det jo udelukkende har været havørrederne, der stod på menuen. Men premierefiskeriet plejer jo ikke at være den helt store succes, så mon ikke de gæve folk foreløbig må glæde sig sammen med os andre over de ferskvandsture, som vi har planlagt efterfølgende. Lørdag 21. marts - Tueholm Sø Udsat. Det var lige tidspunktet, hvor vi sammen skulle hilse på de store gedder inden fredningen, men dagen er blevet ændret til fluekastekursus. Vi finder dog en anden dag til gedderne, men det bliver så efter fredningen. Er man ikke på fluekursus ligger søen der dog stadigvæk til fri afbenyttelse. Søndag 5. april - St.Vejleå og Havnelagunen i Ishøj - Kl Det er Palmesøndag, hvor menuen måske står på havørred, og der er jo kun en ganske kort køretur derned, og dermed mere fisketid. Om du vælger spin eller flue er dit eget valg, men du kunne jo også forsøge med en spin-flue, som ofte kan give overraskende resultater ved denne type fiskeri. Vi skal dog erindre om, at Aborrerne gerne må fanges i St. Vejleå på dette tidspunkt, men de skal genudsættes. Turlederen har reglerne med på turen. 17

18 Fredag 1. maj - Mosen - Premieredag - Kl Så åbner Mosen igen for fiskeriet, og det gælder naturligvis primært de store gedder, som vi ved findes dernede i Mosen. Du kan læse mere om turen på siden med To friske turtilbud i april og maj. Torsdag 7. maj til søndag 10. maj - Harasjömåla, Sverige. Vi tager til de svenske nåleskove, hvor vi finder det store Put & Take fiskereservat Harasjömåla ca. 20 km nordvest for Mörumselven. Det er ikke bare almindelig Put & Take fiskeri, der er 11 almindelige søer, 3 specialsøer samt en kunstig fluestrøm på over 1 kilometers længde. Vil du med, så kan der måske være en ledig plads tilbage, men så skal du også være hurtig. Onsdag 20. maj til søndag den 24. maj - Laksetur. Vi tager til Skjern Å, hvor vi skal forsøge os med de store laks. Der er plads til 6 mand på turen og turen er booket op, men man kan blive skrevet op som reserve. Bliver turen en succes, så gentager vi den sikkert næste år og så måske med flere pladser. Lørdag 20. juni - Tueholm Sø - Kl Så er det Mosen igen, denne gang altså kun Tueholm Sø, som forhåbentlig har tilstrækkelig med frit vand. Igen er det primært gedderne, men også deres forskellige naboer. Fredag 14. august til søndag 16. august - Karup Å Konkurrencen. Fra Udspring til Udløb, havørredfiskeriet er åbent på næsten alle de kendte stræk i Karup Å, idet vi er derovre for at deltage i den årlige konkurrence. Vi bor hos en af de legendariske Karup Å fiskere Jørgen Handberg kaldet Fido, som har lovet at liste nogle hemmeligheder ud af ærmerne på vores første aften. Jørgen har to år i træk taget største havørred i Karup Å, taget på stykket, hvor vi bor. Der er måske en ledig plads tilbage, hvis du vil med. Lørdag 29. august til lørdag 5. september Bjerkreimselven, Norge. Så går det igen til laksene i vores elv, hvor laksene måske ikke er kæmpestore, men vi plejer at have fangster på turen. Vi bor ved Vinningland og har så en hel uge til at knække koden på elven. Der er plads til 6 mand på turen, den er fuldt booket op, men du kan blive skrevet op som reserve. Alle turene er også nævnt på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om dem, og jo tættere vi kommer på turene, jo flere detaljer bliver der nævnt på hjemmesiden og så selvfølgelig også på turopslagene i klublokalerne. Turudvalget vil senere på året komme med et udførligt program for 2. halvår, men der kan meget vel dukke flere ture op i 1. halvår, så følg hele tiden med på hjemmesiden og på opslagstavlen i klublokalerne. Se også med for eventuelle ændringer. K&B derude Kjeld W. 18

19 Se så at få dig tilmeldt en eller flere fisketure! Ugedag Dato Måned Fra Bemærkninger Torsdag 05 Marts Lørdag 14 Marts Torsdag 19 Marts Lørdag 28 Marts Point-tur ( Mødes i klubben ) Tor - søn APRIL ÆRØTUREN Onsdag 08 April Onsdag 15 April 09,00 Søndag 19 April P&T-Pokaltur Onsdag 22 April Onsdag 29 April Søndag 03 Maj Hornfiskekonkurrence Onsdag 13 Maj Onsdag 27 Maj Aftentur Onsdag 10 Juni Aftentur Lørdag 13 Juni Aftentur Point-tur Onsdag 24 Juni Aftentur Lørdag 27 Juni Aftentur 19 Som det tydeligt fremgår af skemaet her ved siden af, er der ikke sat tidspunkt eller destination på. Hvad angår start og sluttider : Kontakt turlederen, som formentlig også har en idé om hvor turen skal gå hen! Turleder er: Kaj Schmidt som kan kontaktes på tlf / eller Vedr. Ærøturen er det dog Silde-Ole du skal kontakte : Eller endnu bedre: Kom en tur i klubben en mandag eller torsdag aften! Husk at tjekke turplanen på vores hjemmeside da der kan forekomme ændringer i ovennævnte datoer.

20 Aktivitetskalender for forår og sommer 2009 Marts 2009 April Søn Laganpremiere 1 Ons 2 Man Flueforfang Kursus 2 Tor Ærø 3 Tir Uge 10 3 Fre Ærø 4 Ons 4 Lør Ærø 5 Tor KYSTTUR 5 Søn Ærø + St. Vejle Å 6 Fre 6 Man Uge 15 7 Lør Havtur med Skjold 7 Tir 8 Søn Tur til Lagan 8 Ons Kysttur 9 Man Uge 11 9 Tor 10 Tir 10 Fre 11 Ons 11 Lør 12 Tor 12 Søn 13 Fre 13 Man Uge Lør KYSTTUR 14 Tir 15 Søn 15 Ons Kysttur 16 Man Lave ophængere 16 Tor 17 Tir Uge Fre 18 Ons 18 Lør P & T Pokaltur 19 Tor KYSTTUR 19 Søn 20 Fre 20 Man Uge Lør Fluekastekursus 21 Tir 22 Søn 22 Ons Kysttur 23 Man Uge Tor 24 Tir 24 Fre 25 Ons 25 Lør Stem på en tur 26 Tor 26 Søn 27 Fre 27 Man Uge Lør KYSTTUR -Pointtur 28 Tir 29 Søn 29 Ons Kysttur 30 Man Uge Tor 31 Tir

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J U N I 2 0 1 4 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800

Læs mere

Nr. 1. Februar 2004 KR??

Nr. 1. Februar 2004 KR?? Nr. 1. Februar 2004 KR?? Ud over dette, kan du bl.a. læse om: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, beretning, budget og regnskab samt forslag. Poul Erik Andersson s Ben Johnsons autograf. Ingers

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 august 2008 25. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Søren Braagaard takker af Formandsskifte i Nordjysk Lystfiskeriforening NL har fået ny formand.

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere