Gardehusaren Nr. 5 - Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 5 - Oktober årgang

2 Indhold nr. 5 Leder...3 Combat Tracking kursus ved I/GHR...4 Fremstilling af V GHR for RC...6 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag...7 Navnenyt...8 Forsidebillede: HKH Prins Henrik på besøg ved GHRVPK 4. september. En ny verden De første hårde uger Udsendelses-parade for ISAF Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lemmer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Nikolaj Lindberg, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Silas Mortensen, layouter Prins Henriks besøg hos GHRVPK...13 Åbent Hus på Gardehusarkasernen Jubilarstævne for gamle "sjællændere" og husarer Danske Gardehusarforeninger København-Nijmegen Sjællandske Livregiment Soldaterforening...25 Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Nikolaj Lindberg Silas Mortensen Redaktionens adresser Lokalstof: KN, Nikolaj Lindberg, SBH/KTO/PIO Tlf.: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dakti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: , Fax: Nogle få bemærkninger vedr. aflevering af materiale til bladet Billeder sendes som selvstændige filer, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument. Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet. Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især når man fremsender artikler på andres vegne. Deadlines for kommende udgaver December nummer: 29. oktober Februar nummer: 4. januar April nummer: 28. Februar Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger 2 5/2012

3 Delingsfører frikendt Til min store glæde fik vi endelig frikendt B25 i går, da Forsvarets Auditørkorps valgte ikke at anke byrettens frifindelse af premierløjtnant Hjalte N. F. Rasmussen. Sagen har tidligere været omtalt her, så jeg vil ikke gentage forløbet, men blot konstatere, at Hjalte nu kan vende tilbage til tjeneste ved regimentet så snart suspensionen formelt er ophævet. I skrivende stund afventer vi melding fra Forsvarets Personeltjeneste om, at det har fundet sted. Den ulykkelige hændelse den 3. september sidste år, hvor vi desværre mistede konstabel Jakob Sten Lund Olsen æret være hans minde førte til Hjaltes hjemtagelse og suspension. Fra regimentets side har vi holdt kontakt til Hjalte, bakket ham op og forsøgt at støtte på forskellige måder under forløbet. Ved afslutning af sagen er der behov for en grundig gennemgang af de erfaring, vi har fået undervejs. Det gør vi bestemt internt. Der er efter min mening også behov for at foresatte: FPT, FKO og FMN evaluerer deres indsats og tilsikrer, at vi på bedst mulig måde fremadrettet kan støtte unge officerer, der kommer i en lignende situation. Der er ikke tvivl om, at det har været hårdt at undvære sit arbejde og ikke mindst at gå ned i løn i perioden. Der er også behov for, at vores fagforening HOD ser på muligheder for at støtte. Advokat støtte er én ting, men kan vi være tilfredse med det alene? Set herfra bør denne sag afstedkomme en grundig gennemgang af alle aktørers indsats med henblik på at blive bedre. Når vi sender unge officerer i krig med uhyre vanskelige funktions vilkår og en voksen opgave portefølje, så skal vi tilsvarende være rede til at støtte med samme professionelle omfattende indsats hvis det går galt. Er vi det? 5/2012 3

4 Combat Tracking kursus ved I/GHR Af OKS-1 Jacob Kejser 1/I/GHR I uge 27 og 28 var der kursus i combat tracking kampsporing ved GHR. Deltagerne lærte blandt andet, hvordan man finder gerningsmanden bag en IED og hvordan man skjuler sine egne spor. Hvad gør man, når man på sin patrulje finder en IED? Det kendte vi godt svaret på forud for kurset. Men hvad vi hurtigt blev klar over, var den store mængde information, som bliver efterladt i området omkring en IED. Information, som kan afdækkes ved hjælp af såkaldt combat tracking. Tracking, eller sporing, er på ingen måde noget nyt; det er blevet brugt af stammefolk til jagt helt tilbage i urtiden og bliver stadig brugt i dag. Det handler om at få så stor erfaring i det terræn man bevæger sig i, at man kan se, når noget skiller sig ud og ikke er skabt af naturen, samt hvor det kommer fra. Med sporing kan det lade sig gøre at følge en person og få en idé om, hvad personen har lavet på sin vej. Og med kampsporing kan man finde information og bevismateriale, som kan anvendes til at finde frem til, hvem der har placeret IED en. Uge 1: Basic tracking Jeg kom til kurset med erfaring fra to ISAF-udsendelser, senest som Sweeper (minesøger). Til at starte med tænkte jeg, at dette kursus udelukkende ville forbedre min evne til counter-ied, men det viste sig PACE-tracking på en græsplæne, hvor man finder hvert enkelt fodaftryk. at indeholde meget mere end det. Allerede under gennemgangen i kursets første del, Basic Tracking, blev de fleste af os blev fanget. Vi startede ud med at følge vores egne fodspor, for at samle den erfaring, vi senere ville få brug for. Vi gik derefter videre til at arbejde i to hold, hvor vi løb ture rundt i det terræn, vi i flere år har øvet i forud for udsendelser. Nu var opgaven at spore hinanden rundt på en rute på ca. 400 meter. Det var en fed følelse, at det kunne lade sig gøre også selvom vi ikke gjorde det nemt for hinanden. Det samme gjorde sig gældende, da vi den sidste dag i første uge med al vores erfaring skulle lave baner til hinanden for at lære tracking i et IED-fyldt område. Der studeres spor helt ned til mindste detalje. Der fik jeg igen følelsen af, hvor godt et værktøj dette kursus kunne være for f.eks. udsendte soldater. Primært fordi øvelses IED erne i de fleste tilfælde blev fundet på grund af spor omkring og op til dem og ikke kun på Groundsigns fra IED en, som vi ellers lærer en masse om. UGE 2: Advanced Tracking Anden uge handlede om at lære at spore i en taktisk ramme. Vi gik over i at arbejde og bevæge os som en seksmandsgruppe. Vi fortsatte med forskellige ruter de første par dage, for at få indarbejdet formationer og for at få mere styr på vores procedurer. Jeg syntes det var fedt at arbejde i en taktisk ramme, da det er noget man kender og har tiltro til, og det var især fedt, at vi fik det til at virke og således kunne bevæge os i et højere tempo gennem terrænet. De sidste dage af kurset beskæftigede vi os med en opgave, der gik ud på at samle informationer og dokumentation på nogle bad guys : På en patrulje gik vi i stilling i et hegn, og uset observerede vi mod et punkt, der senere viste sig at være et mødepunkt for nogle mistænksomme mænd. Vi indsamlede billeder og information om personerne, og senere undersøgte vi området, de havde været i for at tage billeder og mål af fodaftryk, samt andet mistæn- 4 5/2012

5 keligt (blandt andet et såkaldt terrænbord), så der kunne udarbejdes en rapport. Dagen efter fik vi så til opgave at tage ud og kigge på et område. Det stod hurtigt klart for os, at det var det samme område vi havde set på terrænbordet dagen før. Vi fandt hurtigt tegn på en mulig IED og begyndte at indsamle data i nærområdet. Omkring den formodede IED fandt vi fodspor, som passede til de bad Kursets indhold Uge 1; Basic Tracking - Visuel Perception (hvad øjet ser og hvordan hjernen tolker det) og de seks typer spor. - Gait-analyse (hvordan ser et spor ud fra en der løber eller bærer noget tungt) - Pace-tracking (find hvert enkelt fodspor) - 7 Steps Safety drill (grundregler for al tracking) - Tracking i mørke Uge 2: Advanced Tracking - Ældningsstand (hvorledes spor ændre sig over tid under indflydelse af vejr og vind) - Anti- og counter tracking (hvad gør man for at undgå at blive tracket) - Site exportation (at undersøge beviser på gerningsstedet ) - Rapportering under anvendelse af LNDATA - Taktisk optræden og formationer guys vi havde set dagen før. Fodsporene ledte ned mod øvelsesbanen Østerby, hvor personerne stod og snakkede. Adspurgt benægtede de selvfølgelig alt. Under vores besøg i byen tog vi diskret billeder af dem alle, samt af deres fodtøj, til senere brug i forbindelse med identifikation. Derefter tog vi tilbage til klassen og udarbejdede en rapport, som efterfølgende ville kunne sendes til vores efterretningsbefalingsmand i kompagniet og derefter videre til bataljonens efterretningssektion. Med al den information vi havde fået indsamlet om personerne og deres fodaftryk var vi ikke selv i tvivl om, at vi havde nok til at få dem til en taktisk afhøring. Det var et fedt kursus og jeg vil helt sikkert vil forsøge at dygtiggøre mig i combat tracking fremover. Tanken om at kunne finde så meget information på noget så normalt som et fodspor fra en person, herunder hvilken retning han er gået i, er fascinerende. Og så kræver det oven i købet ikke andet end tid til at øve det. En stor tak til SSG J.B. Hansen, efterretningsbefalingsmand ved FHE/3ISTAR for at stille sig til rådighed for denne uddannelse, samt til de to hjælpeinstruktører L.B. og Torsten fra SSR, som frivilligt brugte tid på at komme og hjælpe med to gode uger. Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør Låsesystemer og gitre Adgangskontrol (ADK) Alarm-anlæg (AIA og ABA) Videoovervågning (ITV) Ndr. Ringgade 70B 4200 Slagelse Tlf Fax DØGNVAGT Det terrænbord, de mistænkelige personer havde tegnet i sandet. 5/2012 5

6 Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Fremstilling af V GHR for RC Af PL J. Aabye-Svendsen LIVKMP/V UDDBTN Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: Miljøgården: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Afleverings af mundering: Mandag - fredag: Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag: Efter aftale Indkøber: Mandag - fredag Ammunition: Mandag - fredag: Efter aftale Service: Messer, møntvask, møntte le - fo ner fin des i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stati o nen og kasernen. Stoppested v. for hin drings ba nen. Busruterne 30, 31 og 88 stop pe sted på Næstvedvej ved ka ser nens ind kør sel. Fredag den 24. august 2012 havde V GHR mulighed for at vise BTN frem for Regimentschefen ved den tilbagevendende fremstilling af de nye VPL. Kunne du tænke dig Dagen startede med hård eksercitstræning, så kompagniet ville være klar til fremstillingen. Efter indøvelsen bevægede kompagniet sig mod plænen foran bygning 7, hvor fremstillingen skulle forgå. Kompagniet kom hurtigt på plads og var klar til, at bataljonen skulle tage kommandoen. Kompagniet blev rettet af og meldingerne blev givet til Stabschefen. Soldaterne var spændte som buer, og var klar til at udføre enhver kommando hurtigt, eksplosivt og præcist. Efterfølgende blev bataljonens kampråb iværksat og efterretningerne peger på, at bataljonen råbte så højt, at ST 2 BDE faldt ned af deres stole af bar forskrækkelse. Herefter overtog bataljonschefen kommandoen og et trompeterkommando fra hesteeskadronen kom ridende frem som altid lige til tiden. Bataljonen blev rettet af og kommanderet til at se til højre. Regimentschefen kom ud af bygning 7 og trompeterne spillede regimentschefens signalmarch. Regimentschefen tog imod meldingen fra bataljonschefen og gik i gang med inspektion af bataljonen. De værnepligtige kiggede regimentschefen i øjnene, da han inspicerede og smækkede hovederne på plads tre mand efter. Herefter fik bataljonen lov at stå rør. Regimentschefen talte til soldaterne, og forklarede hvilket ansvar, der lå hos de unge mænd og kvinder, idet de nu var blevet en del af et regiment, som har gode traditioner og en lang historie. Regimentschefen gennemgik regimentets øvrige enheder og hvilke opgaver, de står overfor. Han påpegede ligeledes den blå tjeneste, herunder hvilke muligheder de værnepligtige har for at komme til at deltage i et fodkommando. Ydermere henledte regimentschefen opmærksomheden på monumentet for de faldne husarer ved bygning 7, kransen som er lagt af POMLT, ISAF hold 13 og regimentets deltagelse i de internationale missioner. Slutteligt befalede Regimentschefen trompeterne til at spille Gardehusarregiments signalmarch, fantastisk udført af trompeterne (inkl. pauke). 6 5/2012

7 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag Af Kaptajn Nikolaj Lindberg og Major V. R. Elsang Solen skinnede ned gennem spredte skyer på Bornholm, i Slagelse og i København på årets flagdag. De ellers så kække husarer var fattede og stille til paraderne. Der blev kigget indad og reflekteret, på mindet om de dage vi som udsendte brugte i Danmarks tjeneste, og på mindet om de af vore kammerater der aldrig kom hjem. Dette års flagdag blev for Gardehusarregimentets vedkommende markeret hele tre steder i landet. I København var der traditionen tro kontingentmarch fra Livgardens Kaserne gennem byen til parade på Rådhuspladsen. I takt med at pladsen blev fyldt med ISAF hold 13, der i dagens anledning var iklædt ørkenuniform, samlede de pårørende sig omkring paraden. Chefen for Hærens Operative Kommando, Generalmajor Agnar Rokos, åbnede paraden med at byde hold 13 velkommen hjem. Han glædede sig over det veludførte arbejde, og ikke mindst at alle kom med hjem i live. Søren Espersen (MF) og overborgmester Frank Jensen greb også lejligheden til at takke soldaterne. I dagens anledning uddeltes to medaljer for sårede i tjenesten, hvilket må siges at være et glædeligt, lavt antal. regimentets deltagelse i flagdagen. Under Dannebrogs vejrende skygge talte oberstløjtnant Kenneth Petersen, der i dagens anledning bestred stillingen som fungerende regimentschef, til sine husarer. Oberstløjtnanten understregede flagdagens vigtighed. I sin tale mindede han husarerne om, at Danmarks udsendte er mennesker, der bevidst har truffet det valg at sætte deres liv og helbred på spil for at gøre verden til et bedre og sikrere sted. Sammen lagde han og ceremoniofficer major Klaus Hauder en krans ved mindesmærket for regimentets faldne. På Bornholm valgte Hendes Majestæt Dronningen i år at beære regimentet med et besøg. Efter Kongeskibets ankomst til Rønne Havn blev Majestæten, eskorteret af regimentschef oberst T. M. Paulsen og Hesteskadronens beredne eskorte, bragt til mindesmærket for faldne fra alle myndigheder. Her holdt borgmester Winni Grosbøll en kort tale om fl agdagens rolle, som en hyldest til de der yder eller har ydet en indsats for Danmark internationalt, inden Majestæten blev eskorteret videre til regionskommunens officielle velkomst på Rønnes gamle amtmandsgård. Med velkomsten overstået fortsatte Dronningen til Almegårds Kaserne, hvor der i dagens anledning afholdtes en parade, ikke blot i anledning af flagdagen, men til minde om Opklaringsbataljonens faldne husarer. En af de nye hestetransportere klargøres før den skal males. I paraden og de pårørendes nærvær ærede Dronningen de faldne ved at lægge en krans ved kasernens mindesmærke; en intim og værdig hæder fra hele det samlede Gardehusarregiment til de faldne kammerater, som har ydet det dyreste offer af alle. Flagdagen 2012 går for Gardehusarregimentet og ikke mindst Opklaringsbataljonen over i historien som et godt minde om vores ærede faldne og en påmindelse om ansvaret og alvoren i vores daglige virke. Nok en gang fik vi understreget vigtigheden af, at vi alle en gang årligt stopper op og ser hinanden og vores familier i øjnene. At det i år blev med Dronningens opbakning er særligt unikt og ærværdigt for os alle. Gardehusarkasernen i Slagelse var i år rammen om størstedelen af Dronningen ærer de faldne. 5/2012 7

8 Navnenyt Tilgang af nye officerer ved Gardehusarregimentet Tildeling af NATOmedalje Oberst T. M.Paulsen og de nye officerer. Mandag d. 6. august 2012 tilgik 9 nye officerer Gardehusarregimentet. De blev budt velkommen af regimentschefen, oberst Kammerherre T.M. Paulsen. De nye officerer er: PL Mikkel Abkjær Andersen V/GHR PL Dennis Bjørklund Christiansen V/GHR PL Kasper Storm Hansen III/GHR PL Hans Barkholt Muller III/GHR PL Nicky Wåhlin Thyboe III/GHR PL Henrik Emil Hinge III/GHR SL Anna-Sophie Steensgaard Oliel V/GHR SL Tenna Lundberg Poulsen V/GHR SL Patrick Wulff Jacobsen V/GHR Mandag den 1. august 2012, blev OS M.S. Hansen tildelt NATO NON-ARTICLE 5 ISAFmedalje for sin tjeneste ved OMSTRUK Team DNKCON i perioden 21. september oktober Overrækkelsen foregik på Regimentschefens kontor ved en lille ceremoni. Udnævnelser til oversergent Udnævnelse til major af reserven Mandag den 10. september 2012 blev tre nye oversergenter fremstillet for regimentschefen. De nyudnævnte er OS M. N. Johansen, der tiltræder ved I/GHR, OS S. Dyrnesli der tiltræder ved Gardehusarregimentets Hesteskadron, og OS M. K. Andersen der tiltræder ved 1/V. Mandag den 1. august 2012 blev S. R. Scharff udnævnt til major af reserven. Seancen blev afholdt på regimentschefens kontor. 8 5/2012

9 To kaptajner som nye kontaktofficerer ved Garnisonsstøtteelementet Onsdag den 15. august 2012 tilgik to kaptajner GSE/GHR. Kaptajn Thomas Munch kommer fra en stilling som holdfører ved Hærens Officersskole. Kaptajn Nikolaj Lindberg er nyudnævnt kaptajn. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Tildeling af Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste Fredag d. 10. august 2012, blev konstabel Dennis Rode Lohse tildelt Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste. Tildelingen forgik på Regimentschefens kontor ved en lille ceremoni. Alt glarmesterarbejde udføres Termoruder / reparationruder Spejle & glas efter mål Billedindramning Autoruder / Rep. af stenslag Vinduer / Døre i træ & alu Forsikringsarbejde Langes Gård Slagelse Ansat i staten i 25 år Fredag d. 31. august fik seniorsergent Carl Christian Bockhoff Hansen overrakt diplom for 25 års tjeneste i staten (pr. 1 september 2012). GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: /2012 9

10 1. august trådte nye aspiranter an på Antvorskov og Almegårds Kaserne til aftjening af fire måneders værnepligt. I disse to artikler fortæller nogle af dem om deres første møde med gardehusarregimentet og tilværelsen i forsvaret. En ny verden Af Menig Valby og Nordvest, 1DEL/LIVKMP/VGHR, Hold aug 12 Onsdag d. 1. august var en dag som alle andre. Alligevel var noget helt anderledes. Jeg sad i toget på vej til Slagelse, i mit ganske normale tøj og med høretelefonerne i ørene, i min helt egen verden, på vej mod et nyt kapitel i mit liv. Tankerne fløj frem og tilbage: Hvad var det egentligt jeg gik ind til? Og ville jeg kunne gennemføre det? Min destination var Gardehusarkasernen. Før jeg vidste af det stod jeg på Slagelse station og blev med det samme konfronteret med mit kommende virke i Forsvaret, ved at blive ført op på ladet af et militært køretøj. Der sad jeg så, omringet af en masse nye ansigter og personligheder. Vi var alle vidt forskellige, men vi havde en ting tilfælles: Vi skulle alle begynde vores værnepligt i dag. Lastbilen gjorde først holdt ved ankomsten til vores hjem de kommende 4 måneder. Vi var nu på militært område og begejstringen lyste ud af folks øjne. Ind træder vi af de klare glasdøre og melder vores ankomst. Der var En værnepligtig prøver kræfter med et panserværnsvåben. en masse administrative ting som skulle ordnes, deriblandt økonomi, afklaring af civilstand osv., inden jeg kunne møde mine kommende kammerater. Da det var overstået oprandt tidspunktet for mødet med resten af delingen. Vi blev stillet op på tre geledder og fik ordre til march. Øjeblikket føltes meget akavet og underligt, eftersom vi stadig var iklædt vores civile tøj, og derfor ikke rigtigt kunne sætte os ind i rollen som soldater. De efterfølgende timer foregik med velkomst ved kompagnichefen og mødet med resten af Livkompagniet, som jeg var blevet en del af. Her fik vi præsenteret Livkompagniets historie og kampråb, Fremad på ny lige på og hårdt!. Herefter føltes det som om at tiden flød ind i hinanden. Hver gang jeg blinkede med øjnene stod jeg i en helt ny situation, og før jeg vidste af det stod jeg iført uniform sammen med resten af kompagniet til aftenappel med chefen. Men denne gang var noget lidt anderledes; man følte sig mere som en del af et fællesskab. Det at vi alle var ens klædt og lignede hinanden, fjernede den sidste del af den civile tilværelse. Vi blev aftrådt omkring midnat, hvor jeg var fysisk og mentalt udkørt, overmandet af et hav af informationer og nye indtryk. Da jeg lå på min stue sammen med mine nye kammerater, dem der skulle blive mit holdepunkt i de næste 4 måneder, følte jeg mig overbevist: Jeg skal nok overkomme udfordringerne i det danske forsvar. Værnepligtige øver funktionering af gevær. 10 5/2012

11 Efter uge 2 var man blevet udsat for alt for meget powerpoint, og en coretest, der gjorde det klart for os, hvor lidt vi havde trænet og hvor meget vi skulle arbejde. Frygt dog ej, vi skal nok komme i form. Hvad enten vi kommer til at tage alle de armstrækkere, lunges, mavebøjninger og alt det andet FUT de smider i hovedet på os, eller om vi også vil træne i fritiden, så skal vi nok komme i form, og det er noget der føles skønt. På SKYT-dage foregår undervisningen i felten. De første hårde uger Vi stod alle i den store kolde gymnastik sal i en lang kø, og ventede på kontrol. Der var en atmosfære imellem os af både spænding og nervøsitet. Den første dag var den største omvæltning: Man lærte at stå ret, stå rør osv. indtil man kunne det i søvne. Derefter gav sergenterne os ufatteligt meget grej, som vi havde en særdeles kort tid til at få ind i skabet. Men af en eller anden grund nåede man det, selvom man troede det var umuligt på den korte tid. De første dage i forsvaret blev nogle af de længste i vores liv. Vi fik kun 4 timers søvn og mødte sengepuden om aftenen med et brag. De næste par dage forsatte med mere grej. Samtidigt blev man mindet om, at man stadig befandt sig på en uddannelse, da vi skulle ind i en sal og høre foredrag til ens hjerte fik lyst til at stoppe. Der en grund til at netop det her på Almegårds Kaserne, bliver kaldt "Death by Power Point". Udover alt dette fik vi også en masse motion, som vi ikke nød så meget i starten. Frokost- og aftensmadspauser på 29 og et halvt minut, som gik med at tømme kantinen for alt kød i syne og derefter skovle det ind uden at smage på det. Turen hjem var dog med blandede følelser. Man synes sjældent i det sekund, man gør noget, at man har det fedeste job på jorden. Men i toget på vej hjem fra øen sad vi med et stort smil på og tænkte at Af: Husar Oue & Husar Højstrup 1 DEL/HESK/GHR vi havde haft en virkelig fed uge. Nu var det weekend og det nød man hvert sekund af. For første gang kunne vi spise, sove og gå på toilettet uden at skulle spørge en sergent. Ugen efter fik vi vores M/95 i hånden og begyndte at lære den ud og ind. Sergenten råbte igen og igen: "Ladegreb!" og sådan fortsatte det med alle geværets funktioner. I den nye uge kom vi ud for lidt af hvert: Vi skulle på skydebanen og bruge geværet første gang, og på langmarch med fuld oppakning på små 20 kg. Det er faktisk ikke er så slemt som det lyder. Dagene begyndte kl. 0530, hvor vi stod op, tog uniform på, for derefter at fjerne hver eneste partikel af støv og andet som ikke skulle være på stuen. Kl trådte en sergent ind. Han råbte højt en af dagene, fordi et af dannebrogsflagene på jakken hang 1 cm lavere end på den anden jakke. Det skyldes måske, at sergenten er tidligere livgarder. Måden, sergenterne taler til én, er nok det største chok og noget man skal vænne sig til. Man kan mene, at det er fuldstændig ulogisk at de råber af dig, fordi dit basis ikke sidder ordentligt. Men i krig leder fejl meget hurtigt til dødsfald, og jo flere fejl de får rettet på dig, jo mindre chance har du for at slå dig selv eller din deling ihjel. Først på uge 3 kom det, alle havde ventet på: SKYT-dagene, hvor vi skal lære at begå os ude i terrænet og bruge geværet, som er værktøjet i vores profession. Vi kom til at føle rekylet på vores egen krop, og selvom det ikke var så kraftigt, glædede vi os stadig over at, vi ikke var i militæret for 30 år siden, da de brugte den famøse M/75, hvis rekyl kunne brække din skulder af led, hvis du ikke holdt den korrekt. I disse dage spenderede vi masser af tid i felten og lærte at gå i formation, hoppe ind af vinduer, passere grøfter uden at stikke piben direkte ned i jorden, så den skulle renses, og få sergenten til at beskrive med meget store bogstaver, hvor stor en kraftidiot du var. Det var nogle rigtige spændende dage og selvom vi fik fri meget tidligt, var vi stadig meget trætte. Det var hårdt selvom vi ikke tænkte på det i øjeblikket. Vi nød bare at være ude i det fri og lave det, som soldaterlivet virkelig handler om. Om aftenen omkring kl , kunne vi så slæbe os i seng, hvis vi da ikke lige skulle have pudset de støvler eller andet der var beskidt. De første to-tre uger som værnepligtig er uden tvivl det hårdeste man kommer til at prøve i sit liv. Selvom den første uge kan føles som en langsom død, bliver den næste uge meget bedre. Især efter man finder ud af, hvad soldaterlivet egentlig går ud på. Det er hårdt og der er blod, sved og tårer og nogle kan ikke klare første uge. Men hvis man bliver, får man nok sit livs bedste kondi, en masse kammerater og en grænseoverskridende oplevelse, som man vil huske resten af sit liv. 5/

12 Udsendelses-parade for ISAF 14 Traditionen tro var der udsendelsesparade på Almegaards Kaserne for det kommende bornholmske islæt af ISAF 14. Igen bidrages med sikrings- og eskorteenheder, som indgår i kapacitetsopbygningsenheden POMLT (Police Mentoring & Liaison Team). På en flot solbeskinnet dag sagde Gardehusarregimentet på gensyn til 2. deling fra 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm. 2. delings pårørende var inviteret til overværelse af paraden, hvor øvrige dele af III Opklaringsbataljon og Hesteskadronen naturligvis deltog. Efterfølgende var der indbudt til reception, hvor soldater og pårørende kunne nyde lidt at drikke og spise, samt ønske god sommerferie, inden delingen samles igen forud for udsendelsen. Arrangementet var vel besøgt og det var en stor fornøjelse, at se den store støtte soldaterne har fra de pårørende og den øvrige del af kasernen. 2. deling har dermed sat punktum for et tidskrævende uddannelsesforløb på fire måneders værnepligt og otte måneders reaktionsstyrkeuddannelse. Den primære del af uddannelsen har fundet sted på Bornholm, hvor det lille samfund er med til at skabe optimale rammer for sammentømrede enheder med højt uddannelsesniveau og godt kammeratskab. Forude venter en mission i Afghanistan, hvor soldaterne skal sørge for at sikre dansk civilt og militært politi under uddannelsen af det afghanske politi i Gereshk i Helmandprovinsen. Tilbage på Almegaards Kaserne uddannes 2. delings kommende afl øsere allerede i samme underafdeling (3. deling) og de kunne således under paraden blandt andet se, hvad der venter forude. 2. deling afløser 1. deling/1. eskadron, som er udsendt på hold /2012

13 HKH Prins Henriks besøg hos Gardehusarregimentets Af Kim Larsen Veteran Panser og Køretøjsforening I forbindelse med Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens besøg i Næstved tirsdag den 4. september, havde byen som et af flere mulige mål for et besøg, foreslået Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening (GHRVPK). På dagen mødte 52 medlemmer op i Fredsskovsdepotet for at arbejde på de forskellige køretøjer. En del af køretøjerne skulle gøres klar til den den efterfølgende weekend, hvor de skulle deltage i en kampdemo ved en byfest i Maribo. Kl ankom HKH Prins Henrik med følge til Fredsskovsanlægget i flot solskin og blev modtaget af foreningens formand Steen Thomsen. Efter en kort orientering om foreningen fik HKH Prinsen forevist det der efterhånden er blevet en af foreningens stoltheder, nemlig en totalt istandsat HUMBER-panservogn, der har vundet flere priser ved et netop afholdt veteranbiltræf på Gavnø slot. Seks af foreningens medlemmer har brugt tre år på at skille denne helt ad, restaurere, male og herefter samle igen, så den i dag fremstår rigtig flot og køreklar. Herefter sad HKH Prinsen op i en M151 OPKDF JEEP og med Steen Thomsen som kører fik en glad og smilende Prinsgemal en rundtur på foreningens område, hvor det også blev til en hurtig ordveksling med kampvognsgruppen. Prinsen så nærmest ud til at ville forlade vognen for at fortsætte snakken. Tilbage ved udgangspunktet blev der herefter serveret champagne som på behørig husarvis blev åbnet med sabel og skålet. Efter en kort snak var besøget slut og HKH Prinsen gjorde klar til at forlede Fredsskoven. Der var dog lige sørget for en enkelt lille overraskelse, idet en af foreningens LEOPARD 1A5 DK kampvogne var kørt i stilling i skovkanten. Da eskorten kom fri af skoven, satte den ventende KVG sig i bevægelse således, at den lagde sig ved siden af Prinsens køretøj. Det var en noget overrasket Prinsgemal, der smilende rullede vinduet ned og vinkede til besætningen. Besøget var en rigtig god oplevelse for gæster såvel som for alle fremmødte medlemmer. 5/

14 Åbent Hus på Gardehusarkasernen 15. september Dagen startede med parade på cindersbanen. Den 15. september afholdt Gardehusarregimentet åbent hus for veteraner og pårørende til kasernens medarbejdere. Dagen bød på parade, hvor Regimentschefen inspicerede de nye værnepligtige, der har tiltrådt tjeneste 1. august samt holdt en tale for de fremmødte. Herefter var der foredrag i Teatersalen, hvor de pårørende kunne høre om tjenesten i forsvaret. Hesteeskadronen slog også dørene op og gav tillige to dramatiske opvisninger på Ridepladsen. Endelig kunne de fremmødte se nærmere på en stor del af forsvaret materiel og køretøjer, der var udstillet på Kompagniområdet. Samtidig afholdt de to værnepligtskompagnier traditionen tro konkurrencer og opvisning. Fotografen har her fanget rækkerne af værnepligtige i en heldig vinkel; bemærk hvordan baretterne trækker linjer på skrå af geledderne. 14 5/2012

15 Til venstre: Hesteeskadronen i blå galla kort før dagens parade. Midt på siden til venstre: Besøgende kigger nærmere på et af de køretøjer, gardehusarregimentets udsendte i Afghanistan bruger, et såkaldt infanterikampkøretøj (IKK). Midt på siden til højre: Et andet af de danske soldaters vigtigste våben: En M96-karabin. Dagen bød også på en opvisning fra Hesteeskadronen, hvor trompeterne spillede fanfarer akkompagneret af pauker. 5/

16 Jubilarstævne for gamle "sjællændere" og husarer Øverst: Fremmødte veteraner fra foran Regimentshovedkvarteret. Nedenfor: Foreningens største hold var årgang 1952 Ved Åbent Hus på Antvorskov Kaserne d. 15. september deltog veteranforeningen for Sjællandske Livregiment og Danske Gardehusarforeninger også. Fremmødet var ikke så stort i år, men aldersgrupperingerne spændte alligevel fra 40-års jubilarer til hele 70 år; dvs. soldater der har gjort tjeneste helt tilbage i Der blev traditionen tro afviklet en flot parade med deltagelse af dele Nederst: Veteranerne deltog i paraden med orkester, faner og årgangsmarkører. af Hesteskadronen, værnepligtige fra Gardehusarregimentet og soldaterjubilarer. Et større udsnit af dagens billeder bringes på Sjællandske Livregiment Soldaterforenings hjemmeside Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af, og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl /2012

17 SLAGELSE NÆSTVED KORSØR Gardehusarregimentets veteran og Panserkøretøjsforening deltog også i dagens arrangement. Foreningen havde medbragt flere "pensionerede" køretøjer, som de fortalte livligt og vidende om. Øverst en M41-kampvogn og nedenfor en Leopard 1-kampvogn. Nederst: Der kigges billeder og udveksles gamle minder i Sjællandske Livregiments messe, Peder Aalborgstuen. 5/

18 Danske Gar de hu sar for enin ger Gardehusarforeningen København Ny bestyrelse eller? Den nuværende bestyrelse er kørt træt og føler, at den har opbrugt sine idéer. Bestyrelsens gennemsnitsalder er høj. Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer agter at lade sig genvælge på generalforsamlingen til marts Det vil derfor være nødvendigt, at der bliver valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen. Ifølge De Danske Gardehusarforeningers vedtægter skal den være på mindst 4 mand. Hvis det ikke er muligt at finde en ny bestyrelse, vil den nuværende bestyrelse stille forslag om, at Gardehusarforeningen København opløses. Dette vil ikke medføre mange forandringer for de fleste medlemmer. De vil så overgå til at være medlemmer direkte under De Danske Gardehusarforeninger, vil stadig modtage bladet og vil kunne deltage i de arrangementer, som præsidiet står for. Bestyrelsen ca. 10 minutter før for at skifte fodtøj til bowlingsko. Billetprisen er kr. 20,00 (skriver tyve kroner) pr. deltager med én ledsager. Derudover er prisen kr. 200,00. Efter bowlingen står en lækker vildt-buffet klar til os i Bowlinghallens restauration, hvilket er med i prisen; dog er drikkevarer for egen regning. Deltagerantallet er begrænset til 50 personer. Sidste frist for tilmelding er den 31. oktober efter først til mølle-princippet til formanden Jan van Deurs, tlf eller kassereren Jørgen Bech, tlf Arne Christensen Formandsskifte Gardehusar /60 Fredensborg, Bjarne Jensen, har valgt at træde tilbage som formand for vor forening. Det sidste job som formand havde han ved foreningens 100-års jubilæum den 10. marts på Skævinge Kro. På et konstituerende bestyrelsesmøde derefter blev gardehusar /68 Hjembæk, Jan van Deurs valgt som ny formand. Bjarne Jensen blev medlem af Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt den 1. maj 1962 og allerede ved generalforsamlingen i 1963, blev han valgt ind i bestyrelsen, hvor han har siddet lige siden, og sidder der stadig. Han blev valgt som formand i 1997, hvor han afløste Hans Carsten Larsen. I sin tid i bestyrelsen har Bjarne gjort meget for at vise vor forenings- og Danske Gardehusarforeningers ansigt udad til, idet han så at sige har deltaget i alle årsmøder i Danske Soldaterforeningers Landsråd og også deltaget i de stævner blandt nordiske soldaterforeninger, der blev afholdt hvert andet år skiftevis i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Han blev ved sit venlige og selskabelige sind kendt over det ganske norden. Nu, hvor Bjarne er gået på pension, er der sikkert mange deltagere i de fremtidige møder og stævner, der vil spørge efter Bjarne. Poul Schjellerup Garderhusarforeningen Frederiksborg Amt Bowling Onsdag den 7. november kl foregår den årlige bowlingaften og som sædvanlig i Slots Bowl, Københavnsvej 23, Hillerød. Bowlingen starter kl.1800, så mød Bestyrelsen i Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt. Den nye formand er nr. 2 fra venstre i øverste række og den afgåede formand er nr. 2 fra venstre i nederste. 18 5/2012

19 Garderhusarforeningen Frederiksund og Omegn Oktoberaften Onsdag den 31.oktober kl indbyder vi til en dejlig aften på Bybjerggaard i Sundbylille. Menuen vil bestå af: Steg + kaffe og kage. Pris pr. person er kr. 175,00 excl. drikkevarer som er til de samme fornuftige priser. Efter middagen får vi besøg af feltpræst Klaus Meisner, som vil fortælle om sit arbejde i forsvaret, især i Libanon. Tilmelding til John på tlf eller Kristian på tlf , senest den 22. oktober. Tilmeldingen er bindende. Vi ser frem til et stort fremmøde også med vores damer. Bankospil Atter et år er ved at rinde ud, og det er tid til det årlige bankospil, som i år afholdes fredag den 23. november kl på Pedersholm. Tilmelding til John og Kristian. Hold jer ikke tilbage telefonerne er åbne. Vi ses! Mvh. Bestyrelsen. Garderhusarforeningen for Næstved og Omegn Besøg på Næstved Automobilmuseum Tirsdag den 13. november inviteres alle medlemmer med ledsager til at besøge Næstved Automobilmuseum, Skellet 19 i Næstved. Vi mødes kl. 1800, hvor vi starter besøget med at spise en gang biksemad m/spejlæg. Når dette er overstået kl. ca bliver vi vist rundet i museet, der rummer mange interessante ting, bl.a. biler, motorcykler,fly, landbrugsmaskiner, gl. tandlægeklinik og meget andet. Prisen for dette incl. entrè, spisning samt en øl/vand er kr.120,00 pro persona. Husk det er også med ledsager. Tilmelding senest onsdag den 7. november på tlf Bestyrelsen HUSK! Årets julebowling bliver tirsdag den 11. december. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Bankospil Traditionen tro afholdes det årlige bankospil fredag den 23.november, Garderhusarforeningen for Fyns Stift Efterårets arrangementer Søndag 14. oktober De Blå Baretters March Start mellem kl.0900 og 1100 fra Bellingeskolen, Sædekildegårdsvej 4, Odense SV. Onsdag 24. oktober FN-dag Nærmere om tid og sted i dagspressen. Søndag 11. november kl Blomsternedlæggelse på Odense Assistenskirkegård (til venstre indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BD) ved De allieredes grav. Tirsdag 13. november kl Foredrag på Dannevirke: Dresden i flammer Løjtnant V.S. Hansen vil berette om tredags-bombardementet af Dresden i februar For ikke-medlemmer af HISAM er prisen kr. 25,00. Onsdag 14. november Til minde om slaget ved Nyborg I skrivende stund foreligger der ikke kendt program. Søndag 18. november kl præcis DET STORE JULEBANKO på Dannevirke Mange fine præmier. Mød i god tid, da spillet begynder præcis. Med venlig hilsen Bestyrelsen Garderhusarforeningen for Møn og Sydsjælland kl Spillet foregår i Ny Gammelsø Selskabslokale, Grønsundvej 251, 4780 Stege. Der vil som vanligt blive spillet om julerelaterede gevinster indkøbt af formandsparret. Ligeledes vil der blive solgt amerikansk lotteri. Efter spillet vil der være rig mulighed for kammeratligt samvær med kaffe og kage til rimelige priser. Kammerater mød talrigt op og lad os få en god aften sammen, venner og bekendte er meget velkomne, ligesom gardehusarer fra andre foreninger også er særdeles velkomne. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen Garderhusarforeningen Nordvestsjælland Bankospil Kære venner nu er det snart tid til det årlige bankospil og kammeratligt samvær, som afholdes fredag den 23. november i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev. Vi starter kl med spisning (buffet) og kaffe. Pris kr. 150,00 excl. drikkevarer. Efter spisningen går vi over til bankospillet, hvortil hver deltager medbringer en pakke til værdi af ca. kr. 25,00-30,00. Til slut spiller vi om hovedgevinsten, en kurv til en værdi af kr. 300,00. Pris pr. kort kr. 10,00 Tilmelding senest den 17. november til Erik Jensen tlf , eller Henning Kristensen tlf Vi glæder os til at se så mange som mulig til en hyggelig aften. På bestyrelsens vegne Erik Jensen ( ) 5/

20 Garderhusarforeningen Jylland Sommerudflugten Vi var 8 personer, der deltog i vores sommerudflugt til Randers Regnskov. Det var en hyggelig og spændende tur med masser af oplevelser. Det er ærgerligt, at der ikke var flere deltagere, eftersom det var jer medlemmer, der havde valgt Randers Regnskov, som et af de steder I synes, vi skulle besøge. Pudsedagen Bliver lørdag den 27. oktober kl på Hotel Simested Kro, Boldrupvej 75, Simested, 9620 Aalestrup Vi begynder med en middag kl Menu: Svinekam stegt som vildt m/ asier, tyttebær, waldorfsalat, hvide & brunede kartofler & vildtsauce. Efterret: Frugter m/ Råcreme Pris: Kr. 152,00 På denne dag vil to af vore medlemmer blive tildelt TAK OG ÆRE. Niels Chr. Stræde har i år fået Martin og Karina til at fortælle om, hvordan det er at bo på Grønland. De har i godt 4 år boet og arbejdet i Tasiilag på Grønlands Østkyst. De fortæller hovedsagelig om de positive oplevelser de havde i naturen, på hundeslæde som i båd, og om hvordan det er at bo, leve og få familieforøgelse langt væk fra familien. De berører kort samfundets bagside med de problemer det medfører, og svarer selvfølgelig også på spørgsmål om det, hvis det har interesse. Bindende tilmelding senest den 21. oktober til Tage Hansen: Tlf E: mail eller Niels Chr. Stræde: Tlf Keld Larsen: Tlf: Bestyrelsen Garderhusarforeningen Sydjylland Hesteskadronen til Ringriderfest For tredje år i træk deltog hesteskadronen i festlighederne omkring Ringriderfesten i Sønderborg i dagene fra 5. juli til den 9. juli. Traditionen tro er Gardehusarforeningen altid til stede, når eskadronen gæster landsdelen, for at byde personalet velkommen. Eskadronen deltog i samtlige optog sammen med 9 andre store orkestre fra ind - og udlandet. Dertil kommer Ringriderfestens tre egne hestetrukne musikvogne og så selvfølgelig de 443 deltagende ringryttere. Et optog som er enestående af sin art og kan imponere selv en garvet husar. Lørdag den 7. juli lagde mange Sønderborgensere vejen forbi Sønderborg Ridecenter hvor eskadronen holdt til, for at se og høre om Gardehusarens hverdag ved et to timers Åbent hus-arrangement. I Sønderborg håber man meget på et tilsagn fra hesteskadronen om deltagelse ved næste års 125 års jubilæumsfest, som efter sigende vil overgå alle tidligere ringriderfester. Chefskifte ved Hærens Sergentskole Fredag den 31. august overdrog chefen for Hærens Sergentskole i Sønderborg, OL Viggo Ravn, kommandoen til sin efterfølger OL Mads Rahbek. Det blev markeret ved en parade med deltagelse af chefen for Hærens Operative Kommando, general Agner Rokos. Efterfølgende var der en reception for indbudte gæster, hvor også Gardehusarforeningen var repræsenteret. Gardehusarforeningen takker OL Viggo Ravn for godt samarbejde i de syv år, oberstløjtnanten har været chef og garnisonskommandant i Sønderborg. Som medlem af kontaktudvalget til Sønderborg Garnison ser vi frem til et konstruktivt samarbejde med den nye chef, OL Rahbek. Har du en netforbindelse og har du ikke opgivet din mail-adresse, så send den lige til undertegnede, på Du kan altid holde dig informeret på Bemærk at Gardehusarforeningerne også er at finde på facebook. Med de bedste husarhilsner MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik fortages af de respektive foreninger Gardehusarforeningen København 15.oktober 80 år Gardehusar /52 Frederiksberg Ole Viggo Pedersen Voldumvej 49, 2.tv Rødovre 21.oktober 93 år Gardehusar 511/39 Måløv Arnold Kirkbøl Lucernevej Rødovre 23.oktober 70 år Gardehusar /62 Mosede Kjeld Lindegaard Rasmussen Dyrehavevej 13, 2.tv Klampenborg 7.november 85 år Gardehusar 3578/48 Vesterbro Erling Ove Knuthsen Knud D.Stores Vej 39 C, 1.th Roskilde 9.november 75 år Gardehusar /60 Højstrup Peter Parkov Ved Lindevangen 22, 5.th Frederiksberg 15.november 70 år Gardehusar /65 Saltholm Erik Harald Elmegaard Oliefabriksvej Kastrup 22.november 85 år Gardehusar 4019/49 Ballerup Kjell Ejgild Rasmussen Akselsvej Stenløse Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt 9.november 75 år Gardehusar /57 Tulstrup Aksel Larsen Strøbjergvej Frederikssund PBV, Carl Jürgen Bock ( ) 20 5/2012

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...6 Forsidebillede: De afghanske

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 9 - november 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 9 2004 Gardehusarregimentet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark

fra Militærpolitiforeningen i Danmark fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk 2011 Nr. 1 Januar-Februar 2011 TEL. & FAX +45 33 12 82 53 POSTGIRO NR: 102-3071 DANSKE BANK: 3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK DK-1054 KØBENHAVN

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere