4. november udgave. Forældrehåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog"

Transkript

1 4. november udgave Forældrehåndbog

2 Kontaktinformationer Interskolen Engtoften Viby J Telefon: Kontorets åbningstider Telefontid er fra kl Bestyrelsesformand Skoleleder Thomas Kilsmark Telefon: Viceinspektør Jørgen Trolle Telefon: Skolesekretær Tina Kræmmer Telefon: Bogholder Charlotte Højlund Telefon: Pedel Jan Sørensen Telefon: SFO: Telefon:

3 Indhold Kontaktinformationer... 2 Indhold... 3 Introduktion... 3 Forældreråd... 5 Forældrerådets rolle... 5 Forældrerådets myndighed ikke besluttende... 6 Erfaringer... 6 Initiativråd... 7 Fællesarrangementer... 7 Dagligdagen... 7 Kommunikation skole - hjem... 8 Kommunikationsvejen dialog... 8 ForældreIntra... 9 Forældremøder/-samtaler Vigtige begivenheder/traditioner Translokation Praktisk information Skolefritidsordning - SFO Introduktion Denne håndbog er tænkt som en hjælp til både nye og gamle forældre, så det bliver nemmere for forældrene at overskue de mange traditioner og værdier, vi har på skolen. Desuden vil vi gerne synliggøre, hvad Interskolen står for samt informere om nødvendigheden af det tætte samarbejde mellem skole og hjem, så skoledagen bliver bedst mulig for eleverne. 3

4 Det nødvendige og udbytterige forældreengagement På Interskolen stiller vi krav om forældres engagement for at kunne fastholde det tætte samarbejde. Interskolen anser forældreengagementet som et naturligt og yderst vigtigt element i det daglige samarbejde mellem skole og hjem - også forældrene imellem. Kun ved at bidrage til en aktiv og engageret forældrekreds, kan vi sikre det skole- og undervisningsmiljø, som vi ønsker og sætter pris på for vores børn. Alle på skolen skal være loyale, vise engagement og ansvarlighed overfor det fællesskab, som skolen bygger på. Vi skal alle være med til at fastholde det gode, have fokus på udvikling, tage et ansvar og finde det, vi hver især kan bidrage med. Det er væsentligt, at skolen har god kontakt til og dialog med forældrene om vores værdier på Interskolen, ligesom det forventes, at forældregruppen i dagligdagen yder en aktiv indsats i at efterleve og støtte op om Interskolens værdier. Interskolens ansvarsområder i relation til forældresamarbejdet er at: Fastlægge og synliggøre skolens værdier jf. værdibeskrivelsen, som findes på skolens hjemmeside. Fastlægge skolens forventninger til forældrene. Afklare kommunikation mellem skolen og forældrene. Kommunikere åbent ved informationsmøder, forældremøder, på skolens hjemmeside, Forældreintra og ved udsendelse af nyhedsbreve. Fastlægge og informere om kommunikationsvejen. Interskolen stiller krav om at: Forældre bakker op om skolens værdigrundlag og vedtægter. Forældre bakker op om lærernes undervisning og elevernes læring. Forældre bakker op om, at eleverne kommer velforberedte og udhvilede til undervisningen. Forældre sørger for, at eleverne møder til tiden om morgenen, så eleven sidder på sin plads og er klar til undervisning ved timens start. Forældre sørger for, at eleverne har en god og sund madpakke med i skole hver dag. Forældre tager ansvar for, at skolens ordensreglement overholdes af eleven. Forældre kommunikerer åbent med lærerne, skoleledelsen, øvrige ansatte på skolen og andre forældre. Alle børn deltager i lejrskoleophold både i ind- og udland. Eleverne følger den skemalagte undervisning og dermed afholder ferie i overensstemmelse med skolens ferieplanlægning. Endvidere er det - af hensyn til det udbytterige samarbejde - en forudsætning, at forældre deltager ved arrangementer på skolen, blandt andet: Forældremøder typisk en aften i september. Skole-/hjemsamtaler typisk to samtaler pr. år. Lørdagsskolen typisk den første lørdag i oktober (vedrører klasse). Generalforsamling - typisk i marts måned. Møde for forældrerådene/alle forældre - typisk en aften i november. Skolefest typisk den sidste torsdag i august. Intermarket - typisk en søndag i juni. 4

5 Forældreråd Det er obligatorisk, at der er etableret et forældreråd i hver enkelt klasse på skolen. Forældrerådet mødes efter behov og planlægger sociale aktiviteter for klassen og forældrene. Forældre bakker op om et godt sammenhold i klassen. Forældrerådets rolle Forældrerådets ansvarsområde er at skabe det gode sociale sammenhold i klassen - mellem børnene såvel som mellem forældrene. Én gang om året er der, i den enkelte klasse, valg til forældreråd. Valget til forældrerådet foregår på det først afholdte forældremøde i klassen i september. Forældrerådet består typisk af 4-5 forældre. Det er en fordel, at forældrerådene vælges for 2 år af gangen, og der hvert år kun udskiftes halvdelen af forældrerådet, hvilket giver god kontinuitet i arbejdet. Det er et krav, at alle forældre deltager i valget af et forældreråd, og at der i alle klasser vælges et forældreråd. Typisk afholdes der 4-6 sociale aktiviteter årligt for klassen. Aktiviteterne kan enten være for eleverne eller med deltagelse af forældre og søskende. Det er op til de enkelte forældreråd at bestemme hvor mange arrangementer, der skal være i årets løb. Fødselsdagsgaveordning Forældrerådet er ansvarligt for at få en fødselsdagsgaveordning etableret i klassen. Det kan eksempelvis være i form af en ordning, hvor man på skift køber en gave fra hele klassen til den næste, der har fødselsdag eller det kan være en ordning, hvor hver enkel forældre køber en gave til sit eget barn fra hele klassen eller andre ordninger, man kan blive enige om. Det er en god idé uanset hvilken ordning man vælger at gaven gives i klassen. På denne måde sikres, at alle børn får en gave fra hele klassen. Intermarket Intermarket er Interskolens årlige markedsdag, hvor alle klasser bidrager med boder og aktiviteter med det formål at øge fællesskabet på skolen, kendskabet til børn og forældre fra andre klasser samt at indsamle økonomiske midler til gavn og glæde for vores børn. Som eksempler på, hvad indtjening ved afholdelse af Intermarket bl.a. har kunnet finansiere kan nævnes musikinstrumenter, klatrevæg og legeredskaber til skolegården. Intermarket planlægges og arrangeres af Initiativrådet. Forældrerådet er ansvarlig for, at mindst et af rådets medlemmer deltager aktivt i Initiativrådet til afholdelse af Intermarket. Skolefest 6. årgang står for at arrangere skolefesten, der afholdes sidst i august. Vær opmærksom på, at arbejdet med at arrangere skolefesten påbegyndes allerede i 5. klasse før sommerferien. Overskuddet fra skolefesten går ubeskåret til 6. årgang, som selv beslutter, hvad pengene skal bruges til. Møde med forældrerådene og bestyrelsen En gang årligt arrangerer bestyrelsen et fællesmøde med alle klassernes forældreråd med det formål at udveksle erfaringer mellem klassernes forældreråd og med bestyrelsen og skoleledelsen. Typisk vil aftenen blive indledt af en spændende foredragsholder. Som hovedregel er øvrige forældre også velkomne. Hver klasses forældreråd har mødepligt til dette møde. Det vil med andre ord sige, at der skal være mindst én repræsentant fra hver klasse ved mødet. 5

6 Modtagelse af nye elever og forældre Hvis klassen i skoleforløbet skal modtage en ny elev, er det vigtigt for alle, at både eleven og forældrene føler sig godt modtaget. Det er forældrerådets opgave at sørge for, at den nye elev og elevens forældre bliver inviteret ind i klassen ved en god modtagelse, hvorved de hurtigt falder til og bliver fortrolige med skolen og de nye forhold. Forældrerådene skal gøre en aktiv indsats for at få de nye forældre med i sammenholdet på skolen. Dette kan ske ved, at forældrerådet hurtigt får skabt kontakt til de nye forældre og informerer dem om, hvilke arrangementer der pågår i klassen. Det er klasselæreren i den enkelte klasse som sørger for formidling af den nye elevs kontaktoplysninger til forældrerådet. Forældrerådets myndighed ikke besluttende Forældrerådet har ingen besluttende myndighed i forhold til skolen generelt. Hverken i forhold til undervisningens indhold, organisering eller gennemførelse. Forældrerådet har ikke myndighed til at løse eventuelle problemer opstået mellem en enkelt elev og skolen. Forældrerådet er ikke talerør for en gruppe af forældre i forhold til skolen. Forældrerådets myndighed er udelukkende af social karakter for at være med til at skabe og sikre det gode sociale liv i klassen. Erfaringer Med baggrund i, hvad nuværende og tidligere klasser på skolen har haft af aktiviteter, har skolen udarbejdet en idébank til aktiviteter i en klasse. Det er en god idé allerede ved skoleårets begyndelse at planlægge de arrangementer, der skal være året igennem, således at datoer kan meldes tidligt ud til forældrekredsen. Det er en fordel at sprede aktiviteterne ud over hele året. Arrangementer behøver ikke at koste meget, da små aktiviteter også har sin berettigelse. Det er ikke størrelsen af arrangementer, der er afgørende for oplevelsen. Større arrangementer kan f.eks. være fælles aktiviteter for to parallelklasser for, at alle elever og forældre på klassetrinnet kan lære hinanden bedre at kende. Ved større arrangementer er det en god idé, at forældrerådet uddelegerer opgaver til klassens øvrige forældre, så forældrerådet ikke står med hele ansvaret. Det er en god idé at oprette en klassekonto, hvor hver familie indbetaler et fastsat beløb, så forældrerådet har et mindre økonomisk beløb at råde over f.eks. til betaling af hyttetur og lign. arrangementer. Nogle klasser har gjort bestemte aktiviteter til faste traditioner året igennem. F.eks. at arrangere en ryste-sammen-hyttetur for elever og forældre den sidste weekend inden skoleårets start eller én gang årligt at mødes til en mødreaften eller fædreaften uden børn. I de mindre klasser er der tradition for, at klassen og forældre mødes til morgenkaffe et par gange i skoleåret - typisk kl Idébank til aktiviteter i en klasse Sommerarrangementer Tur i Mindeparken med madkurv og fælles lege, rundbold og/eller f.odbold. Fælles dag i Tivoli Friheden, Djurs Sommerland eller Legoland Besøg i Ree Dyrepark, evt. med overnatning. Hyttetur med en overnatning - kan arrangeres som en fædretur, hvor det er fædrene, der overnatter sammen med børnene. 6

7 På skolens hjemmeside forefindes en idébank, hvor tidligere arrangementer og erfaringer er beskrevet. Den kan anvendes som inspirationskilde til planlægning af arrangementer for den enkelte klasse. Og ligesom andre tidligere forældreråd har oplyst om gode idéer og erfaringer til gavn for alle, er alle klasser velkomne til at tilføre idébanken egne gode erfaringer. Andre arrangementer kan eksempelvis være: Fælles spisning i klassen. Fælles morgenmad i klassen. Fælles besøg på Aros. Fælles besøg i Legeland. Fælles besøg i Randers Regnskov Biograftur. Fælles tur i svømmehallen. Mødreaften med fælles aktivitet og spisning uden børn. Fædreaften med fælles aktivitet og spisning uden børn. Initiativråd Initiativrådet er et forum, hvor nye idéer kan blive til - en idégenerator. Initiativrådet består af 1 forældrerepræsentant fra hver klasse (typisk valgt blandt forældrerådets medlemmer) samt en repræsentant fra skolens bestyrelse. Initiativrådet forankres i bestyrelsens aktivitetsudvalg og refererer til dette. Der deltager som minimum 1 repræsentant fra bestyrelsens aktivitetsudvalg i Initiativrådet. Skolens ledelse deltager ad hoc. Det er Initiativrådets ansvar at tage kontakt til forældrerådene for videregivelse af evt. bæredygtige idéer og initiativer, hvorefter forældrerådene, gerne i samarbejde med Initiativrådet, tager ansvar for gennemførelsen. Initiativrådet skal ligeledes være med til at forankre og gennemføre allerede igangsatte initiativer som eksempelvis Intermarket. Fællesarrangementer På Interskolen har vi en række større fællesarrangementer i løbet af et skoleår: Skolefest i august, hvor 6. klassetrins forældre står for de overordnede aktiviteter samt mulighed for at tjene penge til klassekassen. Festen indledes med fællesspisning (enten i form af medbragt mad i klasserne eller spisning arrangeret af 6. årgang). Lørdagsskole afholdes hvert år i begyndelsen af oktober (på en lørdag formiddag). På denne dag, som er en obligatorisk skoledag for klasse, har forældrene mulighed for at følge elevernes skoledag. Intermarket afholdes af en gruppe forældre forankret i Initiativrådet, hvor klasserne har forskellige boder, konkurrencer og meget andet. Overskuddet går til skolen med henblik på at købe ting, der direkte kommer eleverne til gode. Dagligdagen Klasseregler og omgangsformer en vigtig del af skolens værdigrundlag Alle klasser udarbejder i samarbejde med klasselæreren et sæt klasseregler ved skoleårets start, som er passende og gældende for klassetrinnet. Eleverne deltager i udarbejdelsen af disse regler for at sikre en højere grad af enighed og fokus. 7

8 På Interskolen Har alle et ansvar for at skolen er et rart sted at være for at lære. Behandler alle hinanden venligt og imødekommende med respekt for hinanden. Indgår alle i et positivt og hensynsfuldt samarbejde. Er alle hjælpsomme, høflige og taler ordentligt til hinanden. Møder alle til aftalt tid. Møder alle velforberedte. Påklædning På Interskolen har vi følgende regler for elevers påklædning: Passende påklædning, ingen bare maver eller synligt undertøj. Hovedbeklædning af enhver art må ikke bæres indendørs. Bærbare computere på 8. og 9. klassetrin Alle elever på 8. og 9. klassetrin skal medbringe egne computere til den daglige undervisning. Ved de skriftlige termins- og afgangsprøver skal eleverne medbringe egne computere og printere. Det er forældrenes ansvar at udstyret virker, er opdateret og klar til brug. Mobiltelefon/elektronisk udstyr Brug af elektronisk udstyr skal foregå på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre, hverken elever eller medarbejdere. Elektronisk udstyr må: Kun benyttes til at afspille musik gennem høretelefoner. Ikke uden tilladelse benyttes til at optage lyd, video eller billeder af elever eller medarbejdere. Må ikke benyttes til at genere, drille eller mobbe andre elever. Eleverne fra klasse må ikke bruge elektronisk udstyr i pauserne/frikvartererne klasse må gerne bruge elektronisk udstyr i pauserne/frikvartererne, så længe eleven opholder sig indenfor udskolingens bygning. Udgangstilladelse Udgangstilladelse gives til elever på klassetrin. Tilladelsen gives under forudsætning af forældrenes tilladelse. Fraværsregistrering: Elevens fravær fremgår af karakterarket. En fraværsregistrering indikerer, at eleven har været fraværende på dagen. Det betyder nødvendigvis ikke, at eleven har været væk hele dagen, og det giver først et retvisende billede, når registreringerne sammenholdes med kontaktbogen. Hvis der er spørgsmål til fravær, kontaktes klasselæreren. Kommunikation skole - hjem Kommunikationsvejen dialog Når meninger og holdninger brydes går den eneste vej til løsning ofte gennem dialog straks og direkte mellem de involverede parter. Vær opmærksom på at: Skolen kan opfattes som en trekant med den enkelte lærer, den enkelte elev og forældrene i hvert sit hjørne - der skal altid være en tæt og direkte kontakt mellem parterne. Henvendelse skal ske 8

9 hurtigst muligt, før et problem vokser sig større end nødvendigt - vent ikke 14 dage. Henvendelse til 3. person er sjældent et godt bidrag til dialog. På en skole med mange mennesker, hvor både medarbejdere, elever og forældre dagligt færdes og interagerer, kan og vil der ind i mellem opstå uoverensstemmelser - hvor mennesker mødes, brydes meninger og holdninger. Dette kan af og til medføre uoverensstemmelser angående eksempelvis skolens medarbejdere. Derfor har vi på Interskolen følgende retningslinie for kommunikationsvejen, som af hensyn til alle parter skal følges: Ved klage over en medarbejder, skal denne kontaktes først og et eventuelt problem forsøges løst gennem direkte dialog mellem de involverede parter. Hvis der ikke i første omgang kan findes en løsning mellem parterne, kan skolelederen involveres og hjælpe parterne til en løsning - skolelederen skal altid spørge klageren: Har du talt med læreren/medarbejderen? Hvis ikke dette er tilfældet, skal klageren gøre dette. Kan skolelederen ikke løse problemet, kan klageren rette skriftlig henvendelse til skolebestyrelsens formand -bestyrelsesformanden skal altid spørge: Har du talt med læreren? Har du talt med skolelederen? Hvis dette ikke er tilfældet, skal klageren gøre dette. ForældreIntra På Interskolen foregår en meget stor del af kommunikationen gennem ForældreIntra. Brugernavn og adgangskoder administreres af skolesekretæren - ligeledes hvis der skulle opstå problemer eller være spørgsmål i forbindelse med brugen af ForældreIntra. Generelt: Når man er logget på ForældreIntra, er forsiden delt op i 3 kolonner: Hovedmenu, opslagstavle og dialog mellem skole og hjem. Hovedmenu: På hovedmenuen kan man bl.a. finde kontaktoplysninger om klassen og indføre sin private mail, hvis man ønsker at blive adviseret, når der er nyt på ForældreIntra. Under hovedmenuen findes desuden hjælp, hvor der er en anbefalelsesværdig guide til ForældreIntra. Opslagstavlen: Opslagstavlen anvendes til almene informationer, som gælder hele klassen eller de fleste klasser på skolen (information fra musikskolen, biblioteket og lignende). Vær opmærksom på, at informationer her kun bliver stående i den periode, hvor informationen er aktuel. Dialog mellem skole og hjem Her findes den enkelte brugers mailboks (beskeder). Denne bruges til at sende beskeder mellem forældre i klassen og skolen samt til information og vigtige beskeder både til hele klassen og til personlige beskeder. Under dette punkt findes også kontaktbog og invitation til forældresamtaler, en arrangementskalender, bestyrelsens blog og dokumenter fra kontoret og lærerne. Særligt om kontaktbogen Bruges til kommunikation mellem forældre og læreren, når der er beskeder til forældrene omhandlende eleven i det daglige (fritagelse fra undervisning, sygdom, fravær og lignende). Sygdom / læge / andet fravær -> klasselærer. Feriefri 1-3 dage -> klasselærer (Vær opmærksom på, at skolen ikke laver særlige lektieplaner ved selvvalgt feriefri). Feriefri over 3 dage -> klasselærer og skoleleder (vær opmærksom på, at skolen ikke laver særlige lektieplaner ved selvvalgt feriefri). Fagspecifikt -> faglærer og evt. klasselærer, hvis meddelelsen er relevant for denne. Ved ny meddelelse i kontaktbogen kan man vinge af i skolelederen og alle klassens lærere. Det er dog vigtigt, at der kun inges af ved de personer beskeden vedrører. 9

10 Karaktergivning: Karakterer gives 3 gange årligt fra kl.trin. Karakterarket findes på ForældreIntra under menupunktet til venstre Dialog -> Karakternet. Forældremøder/-samtaler Som led i skolens samarbejde afholdes ved skoleårets start et forældremøde, hvor der bl.a. orienteres om fagene samt vælges forældreråd. Efterår og forår afholdes skole-/hjemsamtaler, hvor der informeres om elevernes standpunkt og trivsel. Vigtige begivenheder/traditioner Skolerejser - rejseopsparing På Interskolen mener vi, det er vigtigt at give eleverne rejseoplevelser. Dette sker både af hensyn til det sociale udbytte, at eleverne udvikler sig samt for at give eleverne oplevelser af faglig/sproglig, kulturel og international karakter. På Interskolen er det således besluttet at rejser og lejrskoler følger nedenstående standardprogram: 0. klasse, Kattegatcenteret, 2 dage 2. klasse, hyttetur nær Aarhus, 2 dage 4. klasse, Ribe, 3 dage 6. klasse, Bornholm, 5 dage 7. klasse, Tyskland, 6 dage 8. klasse, Frankrig, 10 dage 9. klasse, England, 8 dage Antallet rejsedage er vejledende. Forældrebetaling for de enkelte rejser findes på skolens hjemmeside, og vil som følge af den almindelige prisudvikling blive justeret løbende. Når man begynder på Interskolen i 0. klasse indbetaler man til rejseopsparing hver måned i 12 måneder om året. Rejseopsparingen er personlig og vil blive anvendt til delvis dækning af rejserne på klassetrin. Det betyder at lejrskolerne fra klassetrin vil blive opkrævet i forbindelse med den enkelte lejrskole og der vil være tale om fuld egenbetaling i forbindelse med disse ture. Translokation Translokationen for årets afgangselever og deres familier afholdes i den sidste uge før sommerferien som et eftermiddagsarrangement, hvor skolen er vært. Efterfølgende er der tradition for, at forældrene arrangerer en festmiddag for elever, forældre og klassens lærere om aftenen. Arrangementer i undervisningen Første skoledag: Eleverne møder kl (0. kl. kl ) og får fri kl De fleste bøger udleveres denne dag. Motionsdag: Afholdes 1. fredag i oktober fra med idrætsaktiviteter i Mindeparken. Klasselærerdage: Afholdes i løbet af efteråret. Klasselærerdagene er 3 sammenhængende dage, hvor eleverne møder Her kan klasselæreren bestemme temaet for undervisningen. Juleafslutning: Foregår sidste skoledag før jul i Fredenskirken med mødetid på skolen kl og med fælles afslutning på skolen kl Motionsuge: I foråret afholdes en temauge med fokus på motion og bevægelse for klassetrin. Alle dage møder eleverne kl Pædagogiske dage: Medarbejdernes årlige pædagogiske dage afholdes fredag-lørdag i foråret. Dette betyder, at eleverne får fri kl om fredagen. 9. klassernes sidste skoledag: Umiddelbart før afgangsklassernes mundtlige prøver afholdes 9. klassernes sidste skoledag, hvor der er underholdning, karameluddeling, fodboldkamp og andet. 10

11 Sidste skoledag før sommerferien: Eleverne møder kl Dagen afsluttes på boldbanen med fællessang. Praktisk information Optagelse og indmeldelse Interskolen optager elever på alle klassetrin fra børnehaveklassen til og med 8. klasse. Skolen optager ikke nye elever i 9. klasse. Optagelse forudsætter naturligvis, at der er plads på klassetrinnet, samt at eleven opfylder skolens kriterier for optagelse. Ydermere vil der ved optagelse blive lagt stor vægt på elevens faglige niveau og sociale kompetencer. Når der er en ledig plads indkaldes forældre og elev til samtale. Optagelsen sker på baggrund af en faglig og pædagogisk vurdering af eleven, samt en vurdering af elevens sociale forudsætninger. Det forudsættes, at forældrenes holdning og indstilling til pædagogik samt skolens regelsæt og procedurer er i overensstemmelse med skolens holdning, således skole/hjemsamarbejdet fungerer optimalt. På alle klassetrin kommer eleven på prøve i 14 dage. I den første uge testes elevens faglige kunnen. Er denne tilfredsstillende fortsættes prøvetiden. Prøveperioden gælder for begge parter. Efter endt prøvetid vurderer skolen, om eleven kan optages. Elever til og med 4. klasse får tilbudt plads i skolens skolefritidsordning. Hvis vi ikke umiddelbart kan tilbyde en plads, kan eleven skrives på skolens venteliste. Dette gælder også for eventuelle søskende. Der vil blive opkrævet et registreringsgebyr på kr. 100,- pr. år for alle børn på ventelisten. Ved indmeldelse på Interskolen, skal der på indmeldelsesblanketten oplyses, om der er fælles forældremyndighed over barnet. Er dette tilfældet, skal blanketten underskrives af begge forældre. Sker der ændringer i forældremyndigheden, skal skolen straks informeres om ændringen. Udmeldelse Ved udmeldelse fra skolen, skal udmeldelsesblanketten udfyldes og afleveres på kontoret. Er der fælles forældremyndighed over barnet, skal blanketten underskrives af begge forældre. Udmeldelsesvarsel er løbende måned plus 30 dage, og gælder fra den dato, kontoret har modtaget udmeldelsesblanketten. Aflysning af undervisning Hvis snekaos eller andet forhindrer mange lærere, pædagoger og elever i at nå frem til Interskolen, kan vi være nødsaget til at aflyse undervisningen og holde SFO og skole helt lukket. Eventuel lukning/aflysning vil som regel blive besluttet tidligt på morgenen. Vi sender besked til Østjyllands Radio på DR's P4 (dækker hele Århus amt og kan de fleste steder høres på 95,9 Mhz). Her vil man bringe oplysningerne mellem kl og så vidt muligt med en gentagelse inden kl Østjyllands Radio lægger ligeledes oplysninger om aflysninger/skolelukninger på deres hjemmeside dr.dk/aarhus. Meddelelse vil ligeledes kunne findes på ForældreIntra, hvor der løbende vil blive opdateret på situationen. Vi opfordrer forældrene til at overveje situationen selv, alt efter hvor langt man har til skole. Husk, at børnene skal hjem igen - er man i tvivl, så hold børnene hjemme. Din musikskole Skolen har et samarbejde med Din musikskole. Din Musikskole er en privat musikskole, der underviser på skolen efter skoletid. Skolen stiller lokaler til rådighed og musikskolen kommer med underviserne. Interesserede forældre kan kontakte musikskolen på 11

12 Forsikring Forældre skal selv sørge for, at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring på deres barn. Fripladstilskud Der er mulighed for at ansøge om fripladstilskud til skole og SFO. Eventuelt fripladstilskud ydes og fordeles af Fordelingssekretariatet. Eventuel tildeling af fripladstilskud er afhængig af husstandsindkomsten og gælder kun for ét skoleår ad gangen - der skal derfor indsendes ansøgning hvert skoleår. Ansøgningsskema og frister vil blive meldt ud via ForældreIntra. Glemte sager Glemte sager indleveres hos skolesekretæren og kan afhentes her. Glemt tøj findes udenfor pedelkontoret i bygning B samt i garderoben i SFO en. Der vil blive informeret via forældreintra, når det er tid for oprydning og udsmidning af glemte sager. Konfirmationsforberedelse På 7. klassetrin kan elever som ønsker at blive konfirmeret deltage i konfirmationsforberedelsen i Viby Kirke. Tilmelding sker ved forældrehenvendelse til kirken. Interskolen tilbyder ikke religionsundervisning som selvstændigt fag og har fået dispensation fra Undervisningsministeriet til dette. Køleskabe/microovne Forældrerådene i nogle klasser har valgt at opstille køleskab/microovn i klasselokalet. Dette kan tillades fra skolens sidé under forudsætning af, at disse bliver rengjort ugentligt af forældrene. Lån af skolens faciliteter (lokaler) Af praktiske hensyn udlejer eller udlåner skolen ikke sine lokaler. Klassearrangementer udenfor skoletid kan dog afvikles, hvis der er en medarbejder tilstede under hele arrangementet. Skolefoto Eleverne og klasserne bliver fotograferet en gang årligt i løbet af efteråret. Billeder kan bestilles hos fotografen via internettet. Skolekor Skolens kor er for elever på klassetrin. Koret synger et stort udvalg af en- og to-stemmige sange, både danske og udenlandske. Koret prøver kræfter med både klassiske og lettere rytmiske satser. Desuden arbejdes med stemmen gennem forskellige øvelser og korlege, så vi får styrket korets renhed og klang. Kordeltagerne lærer at optræde som kor på en scene, så de kan deltage i forskellige arrangementer og koncerter. Pris pr. halvår er kr. 250,- Skolemælk Skolemælk kan bestilles via link på ForældreIntra. Skolepenge Aktuelle satser for indmeldelsesgebyr, skolepenge, rejseopsparing og SFO-betaling findes på skolens hjemmesidé. Skolepengene betales månedsvis forud i 12 måneder om året. Indmeldelsesgebyr betales ved optagelse af eleven og kan ikke senere refunderes. Sundhedsplejerske Pernille Haastrup Telefon: Kontortid: Træffes på Interskolen hver torsdag mellem kl

13 Tandlæge Interskolen har ikke tilknyttet en tandlæge. Eleverne tilhører den kommunale tandpleje på distriktsskolen. Ungdommens uddannelsesvejledning På Interskolen varetages uddannelsesvejledningen af UU-vejleder Mona Birkø. Telefon: Kontortid: Torsdage ulige uger kl (ændringer kan forekomme) Skolefritidsordning - SFO SFO på Interskolen er for elever på klassetrin og er et fritidstilbud til eleverne på skolen. Stort set alle elever fra klassetrin tager mod tilbuddet, som understøtter elevernes sociale liv i skolehverdagen. SFO en er med til at understøtte skolens værdier og den samlede virksomhed. Vi har et unikt sted med vores egne gode lokaler. Det betyder, at vi har rigtig gode muligheder for at lave en fritidsordning, som er indrettet og målrettet til børnenes fritid. Åbningstider SFO en åbner den 1. august efter sommerferien og er generelt åben på alle skoledage mandag til torsdag kl og fredag kl Desuden er der morgenåbning fra Vi har som hovedregel lukket i alle ferier. Der er mulighed for heltids- eller deltidsplads, se skolens hjemmeside for nærmere beskrivelse. Specielt for elever i 0. kl. Tiden op til selve skolestarten bruger vi på at lære de nye 0. klasses børn, som skal starte i skole at kende. Der vil være aktiviteter og lege, hvor børnene lærer stedet, alle de nye voksne og deres nye klassekammerater at kende. En god opstart er meget vigtig, så børnene allerede kender skolen og de voksne fra SFO en. Det betyder, at børnene kan føle sig trygge, når selve skolen begynder. Kontaktpædagoger Hver klasse har en kontaktpædagog, som har ansvar for klassen og for børnenes trivsel i SFO en. Kontaktpædagogen følger klassen, så lang tid det er muligt, og vi bestræber os på, at det er den samme person fra 0. til og med 2. klasse. Kontaktpædagogen deltager i forældresamtaler og eventuelle forældremøder med lærerne en gang om året. Det er desuden kontaktpædagogens opgave at hente børnene i deres klasse hver dag, når de har fri fra skole. Børnene krydses ind på krydssedlerne, og vi modtager information om evt. fraværende elever, legeaftaler, og hvem der henter børnene. Det er også her, at de ældste SFO-børn giver besked om, hvis og hvornår de skal sendes hjem. På den måde sikrer vi, at vi får set og har kontakt til alle børn hver dag. Vi hører om elevernes skoledag, og vi fortæller om dagens program i SFO. Dagligdagen i SFO På Interskolen lægger vi vægt på den gode opførsel. Det er meget vigtigt for, at alle kan føle sig velkomne og trygge ved at komme i SFO en. Der er en venlig og positiv atmosfære præget af glade børn og voksne. Det er børnenes fritid, det drejer sig om. Her skal vi være med til at give børnene glæde og lyst til at udfolde deres kreative og fysiske sider. Børnenes dag prøver vi at variere med skiftende aktiviteter. Der vil ofte være aktiviteter, man skal deltage i eller har meldt sig til på forhånd. Der er ting, man skal og de ting forventer vi, at børnene deltager i. Vi har de fleste dage en pædagogisk aktivitet på programmet, som enten en udvalgt gruppe børn, en klasse eller en hel årgang deltager i. Sideløbende med det, vil der være selvvalgte lege og aktiviteter, enten 13

14 sammen med de voksne eller sammen med legekammerater. Vi har indrettet det sådan, at der er løbende opsyn eller voksendeltagelse i de forskellige rum og ude på legepladsen. Vi gør det for at sikre, at der er plads til den frie leg, selvbestemmelse for børnene, men stadig under opsyn. Der skal være plads til at være sig selv og mulighed for at finde rum, hvor man selv kan bestemme og øve sig i de sociale spillereglers svære kunst. Dagligdagen er præget af: Kreative værksteder: Tegning, syning, maling osv. Udeliv: Bål og bålmad, boldspil, udendørs lege, sjippetov, mooncar osv. Hallen: Hockey, bygge huler med puder, stikbold, danse, vilde lege osv. Spisehjørnet. Dukkekrog og legohjørnet. Wii-rummet med spil til de yngste. Teaterrum med udklædning og rollespil. Spil, bøger og hygge i sofaen klassesrum med computer. Særlige aktiviteter for dem, bl.a. aftenåbning. Lektiecafé, der er mulighed for at lave lektier hver dag, når man har fri fra skole. Kor og musikskoleundervisning. Henover over året har vi forskellige temauger: Udeuger: F.eks. ture til Hørhaven og andre ture ud af huset. Venskabsuger: Fri for mobberi. Bag for en sag, hvor vi samler penge ind til et godt formål. Halloweenfest - året store fest. Juleværksteder, fastelavn og lign. Melodi Grand Prix. Fodboldturnering i foråret, hvor vi er ude i byen for at spille mod de andre privatskoler. Mooncar-Derby. Afslutningsfest for 4. klasserne. Krydssedler og SMS-system Krydssedlerne ligger i SFO en, og de administreres af en af SFO ens ansatte. Vedkommende har ligeledes ansvar for telefonen, overblik over hvor de voksne er, og hvad der foregår den pågældende dag. Vi har en elektronisk SMS-skærm. SMS-skærmen er en infotavle, hvor forældre kan skrive beskeder via SMS. Der er en svarfunktion, så I ved, at vi har læst beskeden. Når man forlader SFO en, siger man farvel til flyveren eller en af de andre voksne, og man krydser eller bliver krydset ud! Derved har vi opfyldt vores tilsynspligt, og den tager vi alvorligt. Derfor skal der være klare aftaler mellem os og jer om, hvad børnene må og kan, når de forlader SFO en. Idrætscertificering Vi er en idrætcertificeret SFO. Det betyder, at vi bruger idræt pædagogisk i valget af aktiviteter. Vi tager dette udgangspunkt for at sikre vores børns trivsel, både fysisk og psykisk med fokus på robusthed. Pædagogisk idræt er meget mere end idræt i den gængse forståelse. Det er bl.a. også orienteret imod sundhed, motorik, selvværd, regler og normer for adfærd. Vi er opmærksomme på, at vores børn får rørt sig hver dag. Vi er alle ude fra kl hver dag og alle onsdage er udedage. Vi har fokus på det idrætspædagogiske hver eneste dag, og særligt når vi har temauger. Man kan læse mere om dette på vores hjemmeside. 14

15 Lekiecafé Lektiecaféen er åben hver dag fra klokken til lukketid. Det er kun den første time vi har voksenhjælp, men vi står selvfølgelig til rådighed i løbet af eftermiddagen. Vi har en fast aftale om at påminde nogle børn om at komme derhen, da det kan være svært selv at huske. Dette sker i et samarbejde mellem forældre, lærere og SFO. Garderobe og glemt tøj Garderoben er børnenes og forældrenes ansvar - naturligvis med vores hjælp. Hjælp jeres børn med at holde orden og vær vedholdende. Der skal være tøj passende til årstiderne og ekstra skiftetøj. Vi har en kasse til glemt tøj stående ved indgangen til SFO en. Toiletter Der er pige- og drengetoiletter i SFO en. Det er vigtigt at børnene er selvhjulpne, at de vasker hænder og i det hele taget har en ordentligt toiletadfærd. Madpakker Børn skal have en madpakke med i SFO hver dag. Den kan lægges i et af de tre køleskabe, som står i vores spisehjørne. Børnene sørger selv for at spise deres madpakker i SFO en; i spisehjørnet eller udenfor. Kontaktpædagogerne spiser sammen med 0. klasserne, så længe de har brug for det. Der er en del børn, som glemmer at spise. Det er vigtigt, at I forældre giver os besked, hvis det bliver et problem. Så skal vi nok minde dem om det i løbet af eftermiddagen. Husk, at madpakken skal indeholde sund og nærende kost. SFO-forældreråd SFO ens forældreråd er et organ, som er med til at understøtte vores praksis og være sparringspartner på de initiativer, vi tager. Der er valg til SFO-forældrerådet én gang årligt. SFO-forældrerådet er med til at arrangere vores store, årlige Halloweenfest og andre arrangementer, som vi afholder i løbet af året. 15

16

20. oktober 2014 3. udgave. Forældrehåndbog

20. oktober 2014 3. udgave. Forældrehåndbog 20. oktober 2014 3. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

26. september udgave. Interskole-information

26. september udgave. Interskole-information 26. september 2017 4. udgave Interskole-information Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009 SFO`s tlf. 44579496 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. Ansatte SFO-leder Lise Brydensholt

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00

Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00 Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00 Gørding SFO Skolegade 16 6690 Gørding SFO leder, John Pedersen 76167706 Morgen SFO 76167733 SFO eftermiddag

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

Åbningstider

Åbningstider Tingkærskolens fritidsordning har to afdelinger. Børnehaveklasse, og 2. klasse er i Papegøjen i Fraugde, 3. klasse er i Stjernen på Tingkærskolen. Der er kun morgenåbning i Fraugde, hvor man kan komme

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole Håndbog Informationer der er værd at vide Børnenes trivsel - i bred forstand - er den altafgørende faktor for en tilfredsstillende skoletid - fagligt og socialt

Læs mere

VELKOMMEN TIL SFO MARGRETHESKOLEN

VELKOMMEN TIL SFO MARGRETHESKOLEN VELKOMMEN TIL SFO MARGRETHESKOLEN SFO den er go` I denne skrivelse kan I finde de oplysninger som er vigtige i forhold til jeres barns SFO. Her er kort beskrevet hvilke forventninger I kan have til SFOen.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder Velkommen til Bøgballe Friskole Forældrefolder Velkommen som forældre på Bøgballe Friskole Vi vil med denne folder give nye forældre et indblik i livet og traditionerne på Bøgballe Friskole og håber dermed,

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Om FritisLyst. Om Fritidlyst. Postadresse Christinelystvej 3, 7620 Lemvig. Mail. Tlf Bestyrelse. Forældreråd.

Om FritisLyst. Om Fritidlyst. Postadresse Christinelystvej 3, 7620 Lemvig. Mail. Tlf Bestyrelse. Forældreråd. Om Fritidlyst FritidsLyst er skolefritidsordningen ved Christinelystskolen. Her er i øjeblikket 110 børn i alderen -11 år, som går i indskolingen. Desuden er her en Seniorgruppe, som er et klublignende

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution Den lille Skole i København Udover skolens vedtægter, som er godkendt af Undervisningsministeriet, gælder en række regler, som er vedtaget (og

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere