Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork"

Transkript

1 Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork En kold forårsmorgen onsdag den 3. april 1991 ligger CETUS ved lossekajen i Stålvalseværkets havn med en last skrot fra Aabenraa. Nede i salonen sidder skibsfører Henry Bork ovre på vinduesbænken. På den anden side af bordet på stolene ved siden af gyroen sidder Jacob (Jens Jacob Larsen) fra Frederiksværk Shipping og den lokale skibshandler. Sidstnævnte er ved at skrive varer op, petroleum er sidste post.»vil du købe skibet?«er Henrys velkomstreplik til mig, men selv om han i samtalens løb ikke lægger skjul på, at vilkårene for småskipperne stadig bliver ringere, så er et salg alligevel ikke umiddelbart forestående. Skipper og reder Henry Nielsen Bork er født 5. juni 1933 i Årøsund. Hans far var fisker, og Henry kom selv efter konfirmationen ud at sejle et par måneder med en aledrivkvase, ANNI. Blandt andet købte de ål op på Roskilde fjord. Derefter var han i fire år ude at fiske sammen med faderen. Så kom Henry med PLANET som bedstemand i otte-ni måneder, og da han derefter havde aftjent sin værnepligt i marinen i 11 måneder, var han blevet 22 år. Da havde han lyst til at blive selvstændig og købte sin første fiskekutter, som han havde i fire år. Den byttede han væk for en større, som han solgte for at blive lønmodtager. I otte år var Henry Bork ansat hos H. Priess i Glyngøre som skipper på ålekvasen ANDERS PRIESS. Herefter trak hjembyen. Henry blev gift og sejlede seks måneder på Årøfærgen, mens han lagde penge op for igen at blive sin egen herre købte han sit første skib på tvangsauktion. Det var RUNA af Svendborg, som netop var blevet omdannet til fullpowered motorskib, men som var bygget i 1931 i Delfzijl som tremastet skonnert med hjælpemotor. Henry døbte den CETUS, det latinske navn på stjernebilledet Hvalfisken. Den var ikke meget værd, og han kostede det på den, som han tjente penge til. Henrys hustru Christine født 12. december 1919 var enke efter en skipper og havde selv duelighedsbevis. Hun sejlede med som styrmand, regnskabsfører og kok. Da Henry, som han siger, var træt af at banke rust og skidt, så hørte han, at H. J. Johansen ville sælge RIO. NU var det faktisk ARTEMIS, som Johansen ville sælge, en tidligere hvalfanger, der ligesom Rio sejlede på Frederiksværk. Men for Henry skulle det være Rio, for på det skib var der ikke sparet nogen steder, men selvfølgelig skulle den lige på land og ses efter. Henry prøvede at få den for kr, men måtte op med og mener, at han alligevel gjorde en god handel. Rio var i vintermånederne 1967 blevet 149

2 Skibsfører Henry Bork i styrehuset på M/S CETUS. Foto: Kirsten Jappe (H & S). forlænget syv meter og havde øget sin tonnage til brt. og 312 dtw. Efter købet i marts 1978 blev Rio omdøbt til CETUS efter det gamle skib, og som CETUS fortsatte den i fast fart på Frederiksværk med ægteparret Bork i styrehuset. Ind imellem har de dog taget en enkelt last af f.eks. skærver i fri fart. I mil : 'ff"-'.:-~-^m M^ ^^^^Hi 150 tø Tf isvintre som i 1979 måtte skibet ligge stille, som det også i det store og hele altid har gjort i industriferien. Og der har været nogle store omkostninger. I 1987 måtte maskinen totalrenoveres. Den ligefrem sprøjtede olie. Og i forsommeren 1990 var CETUS på værft i Aabenraa for at få jerngarnering i lastrummet. Henry fik jernet fra DDS til indkøbspris: kr., men det kostede , at få den sat på land. Derfor fik han for en sikkerheds skyld alle lænserørene under bunden skiftet ud samtidig, selvom de ikke fejlede noget. Med trægarnering må man ikke sejle med foderstoffer, for træet kan ikke fejes rent for jernsplinter. Da Henry lige før industriferien kom hjem med sit nye jernklædte lastrum, benyttede han lejligheden til i ferien at tage en last soyaskrå fra Hamborg til Aabenraa. Foderstofferne er en god last for et skib, og de losses nemt med bobcats. Men nu begynder de også at sende foderstoffer og andre bulkvarer i container, siger Henry. Han kender én med en tonner. Han levede af at sejle foderstoffer til Island. Men det er slut nu. Det sendes i containere. I år er CETUS blevet klasset og skal klasses igen om fem år. For DDS sejler skibet på de danske skrotpladser og med nyt jern til Norge, Polen og Nordtyskland. Først i 1980'erne fik CETUS kappet masterne af og erstattet med klapmaster for at kunne sejle på Hamborg og gå under broerne. Her er farten: stål ned og skrot med tilbage. I 1990 havde Henry en omsætning på 1,8 millioner. DDS afregner en gang om ugen. Skipperen skal selv betale arbejdsforsikring, ulykkesforsikring, ATP og AUD. Én stor post er lastforsikringen hos Skuld. Den koster kr. med en ekstra præmie på 8.000, men den kræver Stålvalseværket. En last nyt jern koster en million, og hvis det får saltvand og ruster, kan det ikke sælges. Christine Bork sidder nu hjemme i huset i Årøsund, lammet efter to hjerneblødninger. Hun får besøg af en hjemmehjælper hver tredie time, men skidtet får lov at ligge til Henry kommer. Stålvalseværkets befragter lægger Henrys fragter, så han

3 kan være i Årøsund i weekend'en. I 1989 havde Henry et overskud på kr., men dette beløb gik til at betale en fremmed skipper, for at Henry selv kunne være hjemme for at hjælpe sin kone. Livet ombord Senere på formiddagen bliver der larm omkring os, og det rykker i skibet, der er ved at blive losset med polypgrabben. Ikke to timer tager det, før losningen afsluttes ved at magnetkranens cirkelplade støvsuger jerngarneringen. Henry har fået at vide, at han får 270 tons jern med til Hamborg,»men jeg er ikke fremme^ før mandag formiddag, for jeg skal hjem om Årøsund og passe konen«. De er og skal være tre ombord på CETUS: skipper, styrmand og ubefaren matros. Hvis man ikke har været på søfartsskole tæller man ikke med i dæksbesætningen. Styrmanden, lad os kalde ham Valde, og Henry deler vagterne. Søfartsstyrelsen kræver, at når man sejler over 14 timer, så skal man være to, der skiftes. Derfor er vagterne inddelt således, at skipperen er på vagt kl. 6-12, styrmanden og skipperen igen Sejler man om natten, synes det at afhænge af omstændighederne, hvem der er på broen og hvornår. I oktober 1990 var Henry ude for et uheld. CETUS kolliderede i Kielerkanalen med et polsk fiskeskib. Årsagen blev erklæret at være»mangelfuldt vagthold«. Det kostede, at skibet måtte på værft i to måneder for at få hele styrbords side fornyet. Henry er fuldt tilfreds med Valde, der får kr. i hyre om måneden. Han er fra en midtjysk stationsby, har sejlet hele livet og har været ombord i 15 måneder.»det er lang tid i vore dage«, siger Henry. Han har svært ved at få folk. Matroserne får han gennem Søformidlingen.»Før havde man en matros i tre til fire år, nu skal man være glad, om de er med tre en halv dag. En grønlænderdreng fra Hundested var med i tre år. Det største problem er drikkeriet, og det har taget til i de sidste fem år«. Det er tydeligt, at Henry savner sin kone, der sejlede med til sidst i 1980'erne. Det var hende, der varetog de sociale opgaver ombord. Den høje skammel med det slidte betræk i styrehuset ved siden af skipperstolen taler ligesom slumretæppet på kistebænken bagved om det nære fællesskab, om en livsform, der nu er historie. Den 22. maj er Handels- og Søfartsmuseets fotograf Kirsten Jappe med ved et nyt besøg i Frede- 151 Matrosen ombord, der hedder Kirsten, giver lugekarmen primer. Foto: Kirsten Jappe. (H & S).

4 / det tomme rum på CETUS er to af Stålvalseværkets smede ved at reparere en af jernspanterne, som den mangearmede lossegrab har ødelagt. Foto: Kirsten Jappe (H & S). riksværk. Ved lossekajerne ligger Carolinerne CETUS, JANE og BENTE BACH. De er alle lossede og venter på last og bedre vejr. Det er kuling fra nordvest med vindstød af stormstyrke. CETUS er ankommet dagen i forvejen og får netop en ordre på en last stålplader til Malmø.»Fint«, siger matrosen, der hedder Kirsten,»så får vi udførsel«. Det består i en karton afgiftsfri cigaretter.»ja, vi må godt få to, men for tolderne må vi kun have én«. Kirsten matros banker rust, d.v.s. hun kører langs lugekarmen med en eldrevet roterende stålbørste, der sender rust og skidt op i øjnene på hende, selvom hun bruger beskyttelsesbriller. Nede i det tomme lastrum er to af Stålvalseværkets smede i færd med at reparere en af jernspanterne, som polygrabben har ødelagt. Det er kun anden gang, det er sket i år. Styrmanden holder opsyn fra dækket. Han er lige så sort i ansigtet som Kirsten. Henry Bork er på broen og taler i telefon. En time efter gør man på CETUS klar til en sidelæns forhaling over til lastekajen. Smedene går i land, og Kirsten sænker bildæksfenderne ned langs styrbords side. Nogle måneder senere Torsdag den 10. oktober entrer jeg atter CETUS, der ligger ved lossekajen. Henry fortæller, at han mistede sin kone i sommer, men at han med taxa nåede frem til Årøsund fra Frederiksværk, inden det var for sent. Og der er sket ændringer i besætningen. En ny ung mand er i gang med at pudse, og matrosen Kirsten er avanceret til styrmand. Valde var rømt under sommerens værftsophold i Aabenraa, selvom han havde tre måneders opsigelse. Ja, nu var han på bistandshjælp, mener Henry. Den sidste uge, før han rømte, havde han været fuld hver dag. Han havde kr. om måneden, men Henry skulle trække 15 procent i børnepenge og 10 procent i gammel skat. Måske har der også været andre grunde til sammenbruddet, men de kommer ikke frem. Styrmandens rømning havde sinket skibet i to dage, og det kostede kr. pr. dag foruden annoncer og rejser, så da der kom brev fra fagforeningen om, at Valde skulle have udbetalt et større tilgodehavende, så opstillede Henry sit modkrav, og så hørte han ikke mere. Valde havde heller ikke fortalt dem, at han var rømt. 152 Mørke udsigter Vilkårene er blevet ringere for de coastere, der sejler på Frederiksværk. Verdensmarkedsprisen på jern er faldet, og DDS har måttet sætte prisen ned. De er i gang med at afskedige folk. Også for CETUS og Henry kniber det med laster. Den 25. september gik han fra Wismar til Randers i ballast. Der er ikke mere noget der hedder ballastpenge, så det giver ingenting. Tirsdag den 8. okto-

5 ber gik han til Hamborg og derfra i ballast til Vejle. Nu ligger han og venter på at få losset sin skrotlast fra Uniscrap. Henry er utilfreds med, at M/S DAN TRÅDER, der kom ind efter CETUS er ved at blive losset. Endnu en skrotsejler, M/S TINA STAR kommer nu klokken 9.40 ind i havnen. En mand fra Statoil kommer for at få ordre. Han fortæller, at Carsten Rousing for nylig løb tør for olie i Kattegat og måtte returnere til Grenå. For otte-ni år siden holdt man op med de små oliebåde. Det var en god service, men det blev for dyrt, for der blev stillet de samme krav til dem som til alle andre fartøjer. Henry sejler stadig på Hamborg, men fragterne er ikke så hyppige mere, og han er bange for, at det engang er slut. Han har i Tyskland kendt en hundrede småskibe, men de er væk nu og erstattet af store flodpramme, hvor styrehuset kan køres op og ned, når de skal under broerne. En del af folkene er de samme. Skifter de til ny tonnage, får de i Tyskland statslån til 3-4 procent mod procent herhjemme. Vi taler om, at jeg kunne tage med på en sådan rejse til Hamborg, der med flere anløbssteder og tvungne ventetider på grund af sluser og tidevand tager en uges tid. Der kan også være tåge. I Hamborg forleden var der tæt tåge, fortæller Henry, han måtte ligge fire timer i Brunsbiittel, hvor Kielerkanalen går ud i Elbmundingen. Det var så tåget, at man ikke kunne se duc d'alberne, man skulle fortøje ved. Som tiderne er, kan dog ingen sige, hvornår den næste rejse bliver. Men denne gang gøres Henrys pessimisme til skamme. Lindegaard kommer og tilbyder CETUS en last jern til Hamborg i morgen fredag, så vi aftaler, at jeg den følgende dag skal stille med min køjesæk. Meget belejligt kommer nu skibshandleren, og Henry kan ved sin bestilling tage højde for en passager.»ubefaren overstyrmand«kirsten er født i Helsinge 1972, og her gik hun ud af skolen efter 10. klasse. Der er ingen relationer til søfart i hendes familie, men»for at hun ikke skulle komme ud i noget snavs«hjalp Helsinge kommune hende med at komme ud med TINA STAR, og her var hun otte måneder som kok. Ombord på TINA STAR ( brt. 686 dwt.), der er fast på Frederiksværk, var de fem: skipperen, styrmanden, to matroser og en kok. Her fik Kirsten kr. i månedlig hyre. Derefter var hun i 1990 fem måneder på Fanø Søfartsskole. Det var ikke hendes egen afgørelse, man søger Søfartsstyrelsen, og de vælger stedet. Herpå fulgte et halvt år på langfart med M/S MERCANDIAN CONTINENT som ubefaren skibsassistent. Nu fik hun kr. udbetalt. Den 1. marts 1991 kom hun stadig som ubefaren skibsassistent ombord i CETUS som matros. Hun er glad over at være gået 153 Lars har i Eftersommeren overtaget Kirstens job som matros.

6 Ved lastekajen i Frederiksværk er kranfolkene ved at anbringe 175 tons jernplader i CETUS'S nymalede lastrum. Der lægges strøer (træstykker) mellem hver plade. Oven på jernpladerne anbringes stangjern i bundter. Styrmanden Kirsten overvåger arbejdet. Henry Bork hviler sig på rælingen. søvejen, for hum ville ikke på kontor og gider heller ikke spilde en halv dag med at tage frem og tilbage på arbejde. værk får hun lov at tage hjem til Helsinge, men hun ved aldrig hvornår. Da styrmanden udeblev i Aabenraa, prøvede Henry at få fat i en anden, men uden resultat, så efter aftale med Søfartsstyrelsen var Kirsten inde og aflægge duelighedsbevis i sejlads for at kunne træde til som rorgænger.»de var så flinke«, siger hun,»jeg fik kaffe. De kendte også Henry«. Efter industriferien blev Kirsten så»overstyrmand«, som der står i forhyringslisten, på CETUS. Hun pakkede sine sager sammen forude og rykkede ind i styrmandskammeret agter. Og hendes hyre steg til kr. I realiteten er hun stadig ubefaren skibsassistent og er hyret til at være disponibel året og døgnet rundt. Overskydende arbejdstimer udbetales som overtid. Frihed får hun indimellem, f.eks. hvis de ligger over i Frederiks- Matrosen [ Skibets nye ubefarne matros er Lars. Han stammer heller ikke fra et søfartsmiljø, selvom hans far har sejlet engang i tidernes morgen. Han er født i Hammel 1969 og har boet her det meste af sit liv hos sin mor, der er værkfører i et glasfiberfirma. Lars gik ud af 9. klasse og blev arbejdsdreng hos en smed, men røg ud efter julefrokosten, da han havde været sammen med smedens datter. Så begyndte han i glasfiberfirmaet og var her i halvandet år. Efter at have prøvet søen i tre måneder ombord på en af Mortensen & Langes tankskibe, lavede han et flyttefirma sammen med sin onkel. Det varede indtil bilen gik i stykker.

7 Også et job i en tæppeforretning havde Lars, før han i otte måneder var inde som soldat i Holstebro. Efter en arbejdsløshedsperiode på et halvt år kom Lars på Søfartsskole på Fanø for at begynde den nye uddannelse som skibsassistent. Efter fem uger på skole skal man ud at sejle i én til seks måneder, hvorefter man efter ansøgning optages på skolen igen til modul II på 15 uger. Lars er indstillet på at blive ombord på CETUS et halvt års tid, så det passer med undervisningsterminen. På rejse - lastning Som aftalt dagen i forvejen møder jeg op i Frederiksværk på Staalvalseværkets lastekaj fredag den 11. oktober 1991 kl CETUS er ved at blive lastet med jernplader, men først har kranen hejst skærstokkene op. CETUS'S lastrum er blevet aluminiumsmalet siden i sommer.»ja, det er halvanden måned siden«, siger Kirsten styrmand,»men desværre er det ikke rigtigt renset af først. Malingen blev bare sprøjtet på«. Kranen anbringer nu et antal strøer på lastrummets bund, og så blev pladerne lagt forsigtigt ned med strøer mellem hver plade. Der er ikke tale om nipsting. For hver plade synker skibet og giver sig fra side til side. Skibsfører Henry Bork har valgt det»rolige«tidspunkt til at tage sig én på øjet. CETUS er færdiglastet og styrmanden løsner den stålwire, der holdt skærstokkene sammen. Herved indleder hun arbejdet med at tildække lugen. m 155 Lastelugen er dækket til. Matrosen strammer det midterste bånd over lugen og styrmanden er ved at slå kilerne langs lugekarmen ind.

8 Over pladerne kommer stangjern. Skråtstillede strøer holder bundterne af stangjern fra hinanden. Vi får i alt 175 tons plader og 90 tons stangjern ombord. Der lastes gerne så nær maximum som muligt, det vil sige 275 tons. ARTEMIS sejler forbi med en last plader til Bremen.»De kommer frem på tirsdag«, siger befragter Niels Lindegaard,»for Anker skal til konfirmation i Ærøskøbing på søndag«. Lindegaard er kommet ud for at se om alt er i orden. Vi får en farvelsnak. Jeg vil gerne have bekræftet rygterne om prisfald på jern og de planlagte afskedigelser. Det sidste er rigtigt, uden at Lindegaard vil sætte et tal på dem, og med hensyn til priserne kan der nu handles. Men stålværkerne i EF er enige om at mindske produktionen for at holde prisen. DDS tager stort set ikke mere skrot hjem, skrotbjergene i Frederiksværk skal først reduceres. Så der vil sandsynligvis heller ikke blive en returlast for CETUS. Søklar Solen står allerede lavt i en let dis, men det er lunt. Kirsten sveder. I søen Ude i fjorden kaldes vi af ANN ROUSING, der har kurs mod Frederiksværk. Han fortæller, at de to bøjer ved Sjællands Rev, der var drevet, men som var meldt på plads, alligevel ikke står, hvor de skal, for han har lige taget bunden ved passage. Så vil Henry»fanerne«gå udenom, selvom det tager en halv time til trekvarter mere, for han har lige fået ny skrueblade, da han var i dok i Aabenraa. Vi møder ANN ROUSING, lige før vi går ud i Kattegat. Henry Bork har overladt mig kaptajnens kahyt, for han foretrækker alligevel at ligge på sofaen i salonen, hvor han kan holde et øje med gyroen. Med Kirstens manglende papirer har han et større ansvar og skal altid være stand-by. I det Kranfolkene slutter med at sætte de bundtede skærstokke tilbage. Nu begynder Lars og Kirsten deres arbejde. Skærstokkene køres ud med vognene, der løber langs lugekarmen. Da de ligger som de skal, lægges lugebrædderne ud. Også det gøres i takt af de to, hver fra sin side. Over lugen trækkes to presenninger, først en grøn og så en rød. De bliver i siderne holdt stramt af lange flade jernstænger, der skubbes ind bag kileholderne. Svære bånd spændes over lugen og strammes til. Fribordet er lille på en fuldtlastet Caroliner. Der skal ikke være megen sø før vandet slår ind over midterskibet. Kilerne bliver skubbet ind og slået fast. Det er styrmanden, der med sin hammer går en runde om lugen og nu står som garant for, at lugen er skalket og lasten sikret. I mellemtiden har Henry været nede og starte motoren, nu står han oppe i styrehuset ved rattet. Trosserne tages, og CETUS lægger ud fra kajen. Lars fejer, og Kirsten ruller trosserne op på tromlen ude i forskibet og surrer dem. Fenderne tages indenbords. Klokken er

9 hele taget fremmes kommunikationen ombord, ved at ingen døre må lukkes. I aftenens løb når vi rundt om Sjællands Rev, og kort efter, at vi har passeret fyret, ser vi færgen på vej til Ebeltoft fra Odden. Som en hurtigtsejlende stor lysende kasse i mørket synes den at styre direkte mod vor bagbords side. Vi føler os meget små, og sandt at sige har vi som fuldt lastede heller ikke meget fribord. Klokken to råber Kirsten alarm:»henry, der er én, der lyser på os og sejler efter os«. Henry kommer, og det meget lysende viser sig at være en sandpumper eller to, stærkt belyst overalt og i den nu tiltagende søgang tilsyneladende i fart. Men nu fjerner vi os fra alt det lysende i forbindelse med broarbejderne over Storebælt, og Henry overtager rattet. Søen blive værre og værre, CETUS tegner i sine bevægelser det grønlandske flag: en halvcirkel over og en halvcirkel under horisonten. spørger, om vi skal have lods. Men Henry skal ingen lods have, for så går hele fragten til det. Henry er hjemme i det tyske sprog, for hans kone var tysk. Nu nærmer vi os fyret i Friderichsort og Lars sætter et blå-hvidrudet flag i signalmasten. Det betyder, at CETUS ikke skal have lods. I telefonen melder Henry:»CETUS freifahrt«, hvorpå der kommer besked på, at vi skal gå til Norderschleuse, Kielerkanalens første sluse. Her går Kirsten og Lars i land og betaler kanalpenge, 138 DM. Alle nyder den fredelige sejlads gennem Kanalen. Vi passerer færgestedet Sehestedt, Kroger Werft og den minderige gamle danske by Rendsborg med havn og mange dejlige nye huse ud mod kanalen. Mod os kommer tankeren ORA- SUND af Løgstør. Dens tankdæksler står åbne for udluftning. Ellers er der ikke megen trafik efter Henrys mening. Det var der heller ikke i mandags, siger han. Det skyldes nok den almindelige afmatning. På kortbordet ligger den autoriserede skibsdagbog. Her anføres, hvem der er rorgænger og hvor længe. Udover vagten på broen skal der CETUS på vej til den første sluse i Kielerkanalen. Det blå-hvid rudede flag i signalmasten betyder at skibet klarer sig uden lods. Kielerkanalen Morgenen gryer. Da jeg træder ud af køjen, knalder jeg lige ind i skabet. Det tegner til at blive en fin dag, men jeg er søsyg som bare...»ja, vi måtte sætte farten ned til seks mil i nat gennem Storebælt. Der var en modstrøm ad Pommern til«, siger Henry og går ind i salonen for at få sovet lidt. Lars vasker vinduer. CETUS hugger stadig i søen, der skyller ind over lugen. Endelig, lørdag formiddag klokken får vi fyret ved indsejlingen til Kielerfjorden i sigte forude lidt til styrbord. Lars har nu sat det tyske flag på signalmasten i forskibet og agter toldflaget, en stander med tre striber. Endnu er vi på åbent vand. Om styrbord passerer en lille fiskekutter, der slæber en helt ny katamaran i blank aluminium. Forude til bagbord går en af de store flodpramme med førerhus, der kan sænkes og hæves. Vi kaldes over VHF'en fra Friderichsort. De 157

10 De to master; her radarmasten, lægges ned, mens skibet liggerfortøjet i Hamborgs havn for at afvente den rette vandstand for at gå under broerne. regelmæssigt, når vi sejler, pumpes olie op nede i maskinen. Det er for det meste Henry, der gør det, for så ved han, at det bliver gjort. Den varme mad får vi midt på dagen. I dag er det kyllinger. Henry har brunet dem i går aftes og derefter kogt dem, så de står i suppen. Ungdommen og jeg ordner kartoflerne, også afrydningen er vi fælles om. Henry får maden op i styrehuset. Aftensmaden er selvbetjening, ligesom morgenkaffen er det. Hamborg Klokken 19 er vi kommet gennem kanalen og fortøjer ved en duc d'albe i Brunsbiittel. Henry 158 satser på, at hvis vi venter med at sejle til midnat eller lidt senere, kan vi komme med strømmen op til Hamborg på fire timer, hvor det ellers vil tage syv-otte timer, hvis strømmen er imod. Men klokken halv et kan vi konstatere, at vi ikke kom med i den ønskede sluse og derfor må vente et par timer. Næste morgen vækkes jeg af et brøl fra broen, og to minutter efter er jeg oppe hos Henry, der som lovet bare ville varsko mig i god tid, før vi kom til Hamborg. Vi er endnu en halv times sejlads fra byen. Ved syvtiden passerer vi Altona. Henry fortæller, at her sad de dansksindede soldater inter-' neret under 1. Verdenskrig. Hans ene bedstefar sad her. Den anden var i den tyske marine i Kiel. Om nattens sejlads kan han berette, at vi måtte vente to en halv time på at komme igennem slusen og en time på at komme derfra. Der er regn i luften. Klokken halvotte er vi ud for Hamborgs bymidte, som vi har om bagbord. Vi sejler længere frem og fortøjer lidt før Elbbriicke. Nu lægger Lars og Kirsten masterne ned, mens vi venter på det rette tidspunkt mellem høj- og lavvande. I dag var der højvande kl. 7.28, og laveste vandstand indtræffer kl Forskellen kan være på seks til syv meter. Bliver der for lavt, tager skibet bunden, er der for højt tager skibet broen. Det er søndag formiddag, og alt ånder fred. I salonen har Henry besøg af en tolder. Kirsten sover i sit kammer, og Lars sidder i spisekrogen med en kop kaffe og en cigaret og ser et underholdningsprogram produceret af Merchandising Miinchen på det lille sort/hvide fjernsyn, der flimrer og ikke kan stilles skarpt. Der er to hold, der konkurrerer i at kaste med is, pandekager etc. Lars venter på, at klokken skal blive halvelleve, for på dette tidspunkt har Kirsten sagt, at de skal begynde at dække lugen af. M/S DAN TRIMMER af Aalborg glider forbi os og lægger sig ind foran. Kirsten kommer frem, og vi går forud for at snakke med folkene fra DAN TRIMMER, der nu står på kajen. Han kommer fra Polen med 485 tons jern og regner med at få en returlast fra Holland,

11 måske gødning. De to kommer med en historie om en passager, der er stukket af med alle øllerne og har efterladt dem med tre kasser sodavand. Kirsten forbarmer sig og henter en favnfuld af de buttede flasker fra den kasse, hun har fået på udførsel. DAN TRiMMER-folkene prøver at få vore med til byen i aften. Den mest talende, der kommer fra Frederikshavn, siger, at hvis jeg skal skrive om dansk coasterfart, så må jeg også hellere komme med til St. Pauli, men der er jo også Sømandskirken, hvor man kan få en kop kaffe. Henry kender Jens Mikkelsen, der bor i Randers og lige er tiltrådt som skipper på DAN TRIMMER. Det var Jens Mikkelsen, der var skipper på CETUS i 1989, da Henry gik hjemme. Rederen kender Henry også. Det er Christensen, kaldet»cigar-christensen«, fordi hans far altid gik med en cigar i munden. Den ene halvdel røg han, den anden halvdel spiste han. Henry henviser til DAN TRIMMER som et af hverdagens irritationsmomenter. Skibet har samme besætningsstørrelse som CETUS, men kan laste godt 200 tons mere. fredagen, men folkene gik, og CETUS måtte vente til tirsdag. Ja, Henry rejste nu hjem til Årøsund i weekend'en, for det var da hans kone havde fået den første blodprop. Landlov Søndag eftermiddag vil Lars, Kirsten og jeg ind til byen. Vort første mål er Sømandskirken, der ligger lige ved forlystelseskvarteret St. Pauli. Henry, der, som det er en skippers lod, også sælger valuta, kommer småbrummende frem med en 100 DM-seddel. Det er lavvande, så muren med de indsatte trin rejser sig vel seks til otte meter over skibet. Herover er fabrikken, hvor vi skal kravle ind gennem et vindue til den mennesketomme hal, så det er i sagens natur ikke søndagstøjet, vi er iført. Kommet vel gennem fabrikshallen, ved Kirsten, at en dør kan åbnes indefra, og så er vi ude på pladsen og snart efter ude på Grusonstrasse. Fabriksområdet er meget vidtstrakt og M/S DAN TRIMMER af Ålborg lastet med jern fra Polen læggersig foran CETUS for ligeledes at afvente den rette vandstand. Nu går arbejdet ombord i gang igen. Klokken 11 er lugebrædderne fjernet og skærstokkene kørt sammen. Lasten ligger urørt af søgangen. De skråtstillede strøer har holdt bundterne af stangjern på plads. Maskinen startes op, og i silende regn passerer vi under to broer og går ind i Tide Kanal ved Grusonstrasse. Her ligger mange jernfirmaer. Vi er så langt fra Hamborg, at kanalen ikke er med på bykortet, der ligger på kortbordet, men den kan ses på en fotokopi af et særkort. Vi lægger os ind ved Thyssen Stahl Union (T.S.U), der skal have stangjernet. På den høje betonvæg ud mod kanalen har Frederiksværkerne skrevet skibenes navne i farvestrålende spray: STEFAN, DAN TRÅDE, SARA ROUSING, CETUS, KAJAMA og BENTE BACH. Henry regner T.S.U. for en god samarbejdspartner. Det er privat, så lossefolkene er til at tale med. Mangler der lidt ved fyraften, gør de det færdigt. Så er det værre med et»statsligt«firma i nærheden. Her fortæller Henry om en pinse for vel seks år siden. Da skulle de have losset de 60 tons, der var tale om, om ytnjtjih 159

12 Mens man venter afdækkes lugen og heldigvis viser jernlasten at ligge uberørt af søgangen. øde, men vi ved i hvilken retning, vi skal gå. Vi går og går.»vi ligner Olsen-banden«, siger Kirsten. Endelig kommer vi med en bus. Chaufføren kan ikke veksle den store seddel, så vi kører gratis. De andre passagerer stirrer ufravendt på os. Nærmere byen bliver vi sat af ved et Haltestelle, hvorfra en bus går til Hovedbanegården. Lars og Kirsten springer ind i en forretning og køber hver en halvliterdåse Faxe. Så har vi fået vekslet til den næste bus, og de får slukket tørsten. Kirsten spørger Lars, om han kender en shotgun. Det er en øldåse, som man stikke hul i nær bunden og så åbner foroven. Det gælder om at skynde sig, den skal drikkes af sidehullet, og man bliver så helvedes fuld. På hovedbanegården skal Kirsten finde et toilet, og imens får vi i Informationen at vide, at vi skal tage med U-Bahn til Landungsbriicke, der er nærmeste station til Sømandskirken i Ditmar Koelstrasse. Nu skal Lars også p..., men det klares uden mange formaliteter. 160 I kirkens forlokale bliver vi venligt modtaget af assistenten Marianne Friis og hendes mand Jeppe og får hver især vekslet valuta. Der har lige været gudstjeneste for den danske menighed, og vi bliver budt ind i salen, hvor kirkegængerne får kaffe og æblekage. De fleste er lidt ældre mennesker, men der er også familier med børn.»her kan du rigtig hygge dig«, siger Kirsten kærligt, og så er de to ude af døren. Sømandspræsten Peder Nielsen har været præst ved kirken siden Han fortæller om KAJAMA, den ombyggede tremaster, der som den første fra Frederiksværk specialiserede sig i farten på Hamborg, og om den mindste coaster af dem alle M/S SAM af Sønderborg, hvor besætningen bestod af skipperen, hans kone og en hund. Men det er Marianne Friis, der har det daglige arbejde på skibene i havnen. Efter en god timestid tager jeg afsked med kirkens folk, der giver mig navnet på den S- Bahnstation, der ligger nærmest Grusonstrasse. Jeg står af ved stationen Stiefstack og går ud af sideindgangen, for så skulle der ikke være langt. Sideindgangen fører til en sti i et mennesketomt kolonihaveområde. Nu og da kommer et menneske inden for hørevidde, men ingen kender Grusonstrasse. Heller ikke i en lille beværtning midt i bebyggelsen kender de gaden. Så jeg går tilbage til stationen og følger den brede gade, der snart deler sig i flere, der enten går langs med eller over områdets kanaler. Her er helt mennesketomt. Ikke alene er skumringen faldet på, det er også tåget. Langs de brede gader ligger den ene industrivirksomhed ved siden af den anden bag høje jerngitre. Vagthundene glammer. Endelig ses tegn på menneskelig aktivitet. En bil bakker ud af en gitterport. Jeg skynder mig derhen og spørger efter Grusonstrasse. Den ældre mand kender ikke alene Grusonstrasse men også T.S.U. og tilbyder at køre mig derhen. Der er ingen anden mulighed end at glemme visse af opdragelsens grundsætninger og sætte sig ind på førersædet. Og den venlige mand, der forstår at jeg er skipperens vildfarne kone, kører mig lige til T.S.U.'s gitterport, som han lige forvisser sig om stadig står åben. Først ved fabrikken begynder

13 vanskelighederne, for vor dør kunne kun åbnes indefra, så alt er låst. Nu er gode råd dyre. En tærskelsten under en tofløjet dør er sunket, så der er en åbning på en tyve centimeter. Det er bare med at komme ned på ryggen, helt fladt, hovedet på siden og så lade sig glide ind. Inde i hallen åbner jeg porten og sætter den i klemme, hvorefter jeg i mørket balancerer over rullende bundter stangjern og vippende plader hen til vinduet ud mod kanalen. Nu er vandet steget, så der er ikke helt så langt ned som i eftermiddags. Klokken otte inviterer Henry mig ind i salonen for at se farvefjernsyn. Vi skal se Tatort (Gerningsstedet, den også i Danmark kendte kriminalserie), og uhyggen er netop ved at brede sig, da vi mærker et stød mod skibssiden og rammes af en grøn lyskegle. Det er en tolder, der kender CETUS og Henry. Han vil bare fortælle, at han i weekend'en var på fisketur oppe ved Årøsund, men der var ikke så godt som ved Skærbæk ved Kolding. Halvt ærgerlig og halvt lettet vender Henry tilbage til Tatort. Ved titiden er de unge endnu ikke dukket op, og Henry sætter en projektør hen ved skibssiden. en taxakvittering, meget omhyggeligt udført og lydende på 22 DM. Politiet har øjensynlig sat ham i vognen efter at have fået adressen af havnepolitiet, og chaufføren har så fulgt ham ind gennem græsset på fabriksarealet og set ham gå gennem døren, som blev lukket efter ham. Kirsten havde holdt længere ud i forlystelseskvarteret, men omsider havde hun fået fat i en taxa, der kørte meget rundt for at finde Grusonstrasse. Til sidst havde chaufføren vist hende et kort over kanalområdet, og hun kunne så udpege stedet. Regningen lød på 44 DM. Hun havde kun 14, så chaufføren fulgte med hen over græsplænen, hvorefter hun også måtte klemme sig ind under døren, klatre ned efter penge - og nu var det igen næsten blevet lavvande, så der var langt ned - klatre op igen og skubbede så 200 dkr. ud under porten til den ventende mand.»han havde bestemt aldrig regnet med at se mig dukke op«, siger hun. Da hun gik gennem kabyssen for at Med nedfældede master sejler CETUS under Elbbrucke, den første af de to broer, der skal passeres før man kommer til Billwerderbucht og kanalområdet. Dagen derpå Mandag morgen klokken syv sidder Lars og Kirsten ved morgenkaffen. Lars skal nu ikke have noget at spise. Han har et begyndende seveøje og en rift under øjet. Lidt efter lidt husker han aftenens forløb, i hvert fald de sidste timer. Han var gået fra en restaurant sammen med en pige. Så var der en fyr, der tog ham bagfra i nakken og stødte ham ind mod en mur og ville have hans penge. Så blev Lars gal og gav manden et par på låget og sparkede ham også i ansigtet. Fyren var bevidstløs, og næsen sad helt skævt ovre til den ene side. Politiet kom og en ambulance. Lars blev forhørt en hel time. Pigen afgav sin forklaring. Det øvrige forløb husker Lars ikke. Jo, han lå og sov på en græsplæne og én sagde, at han ikke skulle ligge dér. Lars roder i lommerne og finder 161

14 Ved højvande losses stangjernet uden problemer. komme ind i styrmandskammeret, sad Lars og sov over en halvspist ostemad. Så havde hun hjulpet ham med at komme i seng. Henry har ikke høje tanker om den meget skiftende ungdom, han får ombord, men Lars og Kirsten gør det, de skal, og skibet er meget velholdt. Hvordan de unge har det, og hvad de gør under deres landlov er derimod Henry helt uvedkommende. Losning Skipperen går en runde. Det er ved at være lavvande som dagen i forvejen, da CETUS afventede højvande for at blive losset. Men for besætningen, der skulle have landlov, blev der langt at klatre op i friheden. Klokken otte begynder losningen af vort stangjern. Lars og Kirsten har rejst signalmasten, mens jernet tages fra forskibet. En lidt ældre mand med briller, man ville tage ham for bogholderen, er ene om arbejdet i lasten. Kirsten fortæller, at sidst de skulle losse, så var det lavvande og CETUS stod på bunden og kunne ikke flyttes nærmere kajkanten. Så turde»bogholderen«ikke gå ned,»ich bin kein Tarzan«, sagde han, og så måtte de vente med at få losset til det blev højvande. Det er højvande nu, og stangjernet bliver losset 162

15 uden dramatik. Bagefter går vi ind til en af de autoriserede liggepladser mærket Liegeplatz og afventer lavvande, så vi kan gå ud under broerne. Her ligger et større stålfirma. Kranerne kører med stangjern i lange længder, men Henry har ikke sejlet med noget til dem. Lars banker rust med den roterende børste, og han og Kirsten pletmaler med primer og grønt. De står ubekymrede nede i agterpeak'en og rører i bøtterne. Vi sejler nu igen og kommer under de sidste broer. Her i Hamborgs egentlige havn er der ingen højderestriktioner. På byens største værft Blohm & Voss er der gang i både nybygninger og reparationer. Det russiske skib SKULPTOR ZALKANIS har lige fået malet SANKT PETERSBURG over det gamle LENINGRAD på agterstævnen. Når man har været ombord i nogle dage, lægger man mindre mærke til den konstante støj. Der er hele tiden lyd fra lysmaskinen og, når vi sejler, også fra motoren, der foruden motorlyden har en høj hyletone. Roret udsender med korte mellemrum en gennemtrængende brægen. Støjen hæmmer almindelig samtale. Lars og Henry har da også samme faste svar på tiltale, nemlig:»hva!«. Forhaling Da det er nær lavvande, er vi nået ud for Altona. Her fortøjer vi i fiskerihavnen. Vi har så lidt vand under kølen, at vandet bliver mudret, da vi drejer rundt. Omkring klokken sætter vi motoren i gang igen og sejler, til vi ud for Blankenese drejer mod syd ad Estekanal. Henry griber telefonen og melder, at vi vil gennem broen. Broen åbner sig og lige bag den ligger værftet J. J. Sietas i Neuenfelde, der skal have vore jernplader. På en nybygning arbejder folk i døgndrift, men vi får først losset i morgen. Tirsdag morgen bliver vi purret tidligt og bedt om at forhale til dok 1, da et stort skib, KATHARINA BORCHARD af Limassol skal ind i dok 4, hvor vi ligger og spærrer. Men pludselig sker der noget, og klokken 9 har vi allerede fået losset en del af pladerne, før arbejderne går til frokost. En af gangen løftes pladerne op med en magnetbjælke og kæder og læsses over på en blokvogn med 16 dobbelthjul. Bjælkens trækkraft er 10 tons. Ved middagstid har vi udlosset. Henry har i mellemtiden ringet til Frederiksværk og fået den gode nyhed, at vi skal hente en skrotlast i Kiel. Mod Kiel Vi tager tons vandballast i forpeak'en og sejler ud gennem broen og videre ad Elben. Henry gør brug af den meldetj eneste, der nu i mindst 10 år har styret sejladsen fra Hamborg til Elbe 1 fyrskib. Undervejs udpeger han Christian IV's by, den gamle danske hvalfangerby Gliickstadt, inde bag en sandbanke. Klokken passerer vi Tonne 62 og Kirsten sætter N-flaget på halv, som vi skal, indtil vi har betalt kanalafgift. Henry mel- 163 Igen afventer CETUS lavvande for at gå tilbage under broerne. Imens banker Lars rust med den eldrevne stålbørste.

16 der over VHF'en, der hernede hedder UKW'en, at vi klarer os uden lods. Derfor skal vi nu, når mørket falder på, sætte en lille lanterne, et»myggelys«, på en arm, der sidder midt på signalmasten og peger mod bagbord. Da vi klokken 15 holder foran Alteschleuse i Brunsbiittel, er Lars og Kirsten oppe og betale kanalpenge og kommer tilbage med et telegram. Det er fra vort bestemmelsessted i Kiel, Zerssen Eisen und Metall Schrottplatz, der meddeler, at en surveyor vil komme ombord onsdag morgen klokken seks, og at lastningen vil begynde straks efter. Frivagt Men i dag er det tirsdag, og klokken 16 føler Kirsten, at hun kan holde fri. Hver dag ved normal arbejdstids ophør tager hun bad i sit»gamle«badeværelse forude, vasker hår og tager rent tøj på. Nu kommer hun op på broen og har klædt om i blanke sorte bukser og tilsvarende top, der lader et midterstykke bart. På venstre skulder er tatoveret en ørn, der er lige ved at slå ned på sit bytte. Den er pænt udført. Kirsten fik den lavet i Istedgade, da hun var år. En veninde var,if Wionii!t1f) \\\ V\\\ Skibsværftet J. J. Sietas i Neuenfelde, der skal modtage jernpladerne fra Frederiksværk. 164

17 kommet til penge, og så skulle de springe. Jo, tatovøren havde spurgt, om hun var fyldt 18 - ja, ja. Henry brummer og kommenterer parfumeduften, måske er han lige som jeg selv lidt forlegen over den megen renlighed. Med skam af melde opgav jeg fra starten at bakse med brusebadsarrangementet i toiletrummet agter, for en aftørring ude i spanterne med de her anbragte klude og spande etc. forekom uoverskuelig. Klokken kort efter færgestedet Hohenhorn passerer vi ANN ROUSING for modgående. Han har også plader med til Sietas. I nogen tid har vi sejlet bag en langsomtgående pram, men nu overhaler vi den og kommer med i første sluse. Det gør prammen ikke. Kirsten fordriver tiden i styrmandskammeret. Ugebladene er læst forlængst, så nu klipper hun blomster ud af bladene og laver brevpapir. set kun det svære skrot. Lars, og Kirsten prøver af alle kræfter på at trimme lasten og få nogle stykker trukket ud til siden, før kranen kommer med den næste grabfuld. En sommerfugl, der havde søgt vinterhi i et rør, vågner op, flagrer lidt rundt og gemmer sig så i en fladtrykt kedel. Hjemover Vejret er gråt, og det ser ud til regn, men det er stadig mildt. Overfor ved Schwedenkai ligger På værftet J. J. Sietas løfteren kæmpemæssig kran jernpladerne i et slæng med magnetbjælke og svinger dem ud på en blokvogn. Skrot Klokken er vi nået gennem kanalen og ligger fortøjet ved skrotpladsen i Kiel lige over for byens lysende centrum. Det hedder Liegeplatz ZEM-Kai. Skrotpladsen grænser op til skibsværftet Howaldtwerke og er afskærmet fra omgivelserne ved et højt trådhegn med pigge. Det hele henligger i mørke. Henry lukker ballastvandet ud og venter, at de unge nu vil i byen. Men til hans overraskelse viser hverken Lars eller Kirsten nogen lyst til at forlade skibet. Det er imod Henrys natur at tage glæderne på forskud, så han har været skeptisk ved tanken om skrotlasten fra dette firma, som han mener beholder det bedste for sig selv og giver Frederiksværkerne noget værre lort. Men denne onsdag morgen viser hans skepsis sig at være grundløs. Det er stort skrot, vi får, det kan godt ligne skibsskrot. Kirsten er helt bange for, at enkelte dele er for store for Frederiksværk. De vil ikke have det for tungt. I en nærliggende dynge på pladsen ses Henrys mindre gode skrot, der både rummer flængede bildæk og en trykflaske. Men vi får stort \ I \ 165

18 passagerfærgen STENA SCANDINAVICA. De holder Kirsten og Lars lægger kræfterne i for at få jernskrottet ud i siderne. redningsøvelse i denne tidlige morgen. Et par Viking-flåder bliver åbnet og de nu udfoldede orange flåder kastet i vandet. Henry følger øvelsens forløb i en kikkert. Også på CETUS er en Viking-flåde i sin hvide skal forskriftsmæssigt anbragt. Men den har ikke været afprøvet.»er du tosset«, siger Kirsten,»hvis vi åbner den, skal den tilbage på fabrikken for at blive pakket sammen«. Klokken 10 kommer den næste surveyor. Han kontrollerer lastemærkerne og skriver en fragtseddel ud på 228 tons»schwer Schrott«. Lars og Kirsten får tildækket og skalket lugen og et stfæktov bliver spændt ud mellem forskibsapteringen og poop'en. Det er Lars' livline, når vi kommer ud på åbent vand. De endelige papirer får vi klokken 11. Henry starter motoren, og nu går det hjemover med Kirsten ved rattet, indtil vi kommer op i Storebælt, hvor Henry tager over. Torsdag morgen lægger vi til ved lossekajen i Frederiksværk.»Det var hyggeligt at have dig med«, siger Kirsten. CETUS nærmer sig Zerssens skrotplads i Kiel, rejsens sidste station. Her skal returladningen tages ind. Polygrabben fylder lastrummet på CETUS med svært jernskrot. Fotos: Hanne Poulsen. (H & S). 166

19 Ole Mortensøn Historien om SAMKA Hvert skib har sin skæbne, og det er tilfældigheder, som bestemmer, om et fartøj kommer velbjærget gennem mange års sejlads. Alligevel er det med skibe som med huse og anden fast ejendom - ejerens formåen og holdninger afspejler sig i skibets udseende. Netop i småskibsfarten har man holdt en meget høj standard for vedligeholdelse. Skipperne satte en ære i, at deres skib tog sig godt og ordentligt ud. Var sejlene dårligt pakkede, malingen afskallet, skandæk og fribord ramponeret, dækket snavset... ja så var det klare signaler til alle søkyndige om, at der var noget galt fat på den skude. Carolinerskipperne var vokset op i træskibene og idealerne herfra fulgte med over i stålskibene. Carolinerne var stærkt og godt bygget, og de blev godt vedligeholdt. Det var forudsætningerne for, at så mange er blevet bevaret - alligevel er der også forskel på Carolinernes bevaringstilstand. Da Carolinergruppen i 1989 begyndte at afsøge horisonten med henblik på at bevare et eksemplar af efterkrigstidens danske småskibstype, så blev opmærksomheden snart rettet mod SAMKA, dengang hjemmehørende i Rudkøbing. Uden at forklejne ejerne af de andre Carolinere - kan det fastslås, at SAMKA har haft ualmindeligt omsorgsfulde ejere var Carolinergruppen på besøg ombord i SAMKA og efter besøget var konklusionen, at hvis en Caroliner skulle bevares for eftertiden, så fandt man ingen bedre kandidat end SAMKA. Derfor var der en grund til at give fortællingen om SAMKA og dens ejere en særlig plads i bogen om Carolinerne. To gange Arne Den første ejer - den mand som lod SAMKA bygge, Arne Flyvbjerg, Nørresundby, var i 1992 død og borte, men hans slægtning, medreder og SAMKA'S skipper i årene og , Arne Dam levede i bedste velgående og kunne fortælle om sine år med SAMKA. Da båndoptagelsen fandt sted var Arne Dam stadig aktiv skipper på en anden veteran - nemlig hjuldamperen HJEILEN på Silkeborgsøerne. Fiskeri og småskibsfart»jeg er født i 1929 i Hirtshals. Min far han var fisker fra Esbjerg. Så tog jeg med ham, da jeg fyldte 15, og så tog jeg ud at sejle som 17-årig. Jeg havde en morbror, der havde sådan et fragtskib, og så kom jeg med ham. Det var Gunnar Flyvbjerg. Han havde det skib sammen med en anden bror. Der var fem brødre, og dem kom jeg til at 167

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Prolog Petter Relsters beretning

Prolog Petter Relsters beretning Prolog Tyskerne ville have den danske flåde udleveret, men danskerne trak tyskerne rundt ved næsen i årevis. De skibe, som tyskerne fik taget, sank mærkeligt nok i havnene, og prøvede tyskerne at straffe

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

4. april Starter fra Nørresundby kl. 8.00 efter en travl morgen med at få det sidste der skal i vognen, mad, drikkevarer og elektronik.

4. april Starter fra Nørresundby kl. 8.00 efter en travl morgen med at få det sidste der skal i vognen, mad, drikkevarer og elektronik. 4. april Starter fra Nørresundby kl. 8.00 efter en travl morgen med at få det sidste der skal i vognen, mad, drikkevarer og elektronik. Ved Hobro begynder det med småregn som hurtigt tager til og der bliver

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere