Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling"

Transkript

1 8. årgang 1. udgave Marts 2015 nr. 27 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 7 Om nabohjælp Side 10 Opstart i Team Nix Tempo Side 13 Forleden morgen vågnede Avnbøls beboere op til et større opbud af maskiner og kommunalarbejdere. Naboer, journalister og andet godtfolk kiggede forbi i løbet af dagen for at se, hvordan Projekt Oprydning forløb. Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling side 43 En flygtnings historie Side 16 Luca s mange hvalpe Side 26 KT fortæller Side 31 og 38 Parat til hjertestart Side 40 Ullerup sogns kirkeblad

2 AU-Posten er et gratisblad trykt i 500 eksemplarer. Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas plus randområder Broager sparekasse: Landsbylaugets bestyrelse: Redaktion: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf / Deadlines til bladet: 15. februar 15. maj 15. august 15. november Formand Asmus Madsen Kalvetoft 15, Ullerup / Næstformand/sekretær Nicky Ravn Avnbøløstenvej 18, Avnbøl Tlf.: Kasserer Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf.: Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jan Vollesen Trekanten 25, Ullerup Tlf Robert Johannsen Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Bestyrelsesmedlem Malenej 8 Ullerup 22 Bestyrelsesmedlem og webadresser: Bestyrelsen 2 Au-Posten Ulla Johannsen Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Janny PedersenMette Valentin Bojskovskov , Avnbøl

3 I skrivende stund lægges sidste hånd på det værk som denne gang hedder AU-posten nr. 27. Det er altid spændende at se, hvilke ting som stykkes sammen på disse sider, og hvor det engang også var spændende om bladet kunne fyldes ud, er det ikke just en bekymring, som længere fylder meget i mit redaktørsind. Mange mennesker er nemlig blevet gode til at forfatte en lille tekst om hint eller hisset, de mener, vi alle burde have del i. Forleden mødte jeg tilfældigt Cathrine Meisner på tur med såvel hund som far. Familiens hund Luca, har i vinter fået ikke mindre end 14 hvalpe (noget nær verdensrekord), og der skulle kun ganske lidt tvang til at få Cathrine til at levere en god beretning om denne verdenssensation i Ullerup. Andre skal nok have et lille skub, men kommer så også med lidt til bladet. Blandt andet derfor er det blevet til hele 44 sider med oplysninger, opfordringer, opfølgninger, overflødig viden og overordentlig meget mere. De fleste af os har sikkert en mening om forsidebilledet, og da der forleden morgen pludselig var aktivitet i Avnbøl, blev jeg ringet op, fik tilsendt sms med billeder, og folk kom forbi for at fortælle at her var noget til bladet. Jeg har selvfølgelig et billede på forsiden, fordi dette har fyldt meget i manges sind, men en længere historie vil jeg overlade til dagspressen at spinde over emnet. Langt hellere vil jeg fryde mig over et væld af aktivitet på skolen, især i øjeblikket sker der jo en del med ombygning osv. Men også i hverdagen er der mere og mere aktivitet. Strikkedamer, madlavende mænd og loppemarkeds gæster er blandt de, som befolker skolen. Vi skal i nær fremtid have en sangaften for at indvie det nye klaver, som vi først på vinteren fik penge til at købe. Bliver det en succes, kommer nok flere af samme slags. Der er folk, som foreslår foredrag, øl vin og whisky- smagning og mere af samme skuffe. Jeg vil gerne opfordre til at tage skeen i egen hånd, hvis man gerne vil have et sådan projekt op at stå. Slå det event. op på Avnbøl-Ullerups facebookside, og se om ikke andre vil være med til at organisere en aften for alle, som f.eks. gerne vil vide mere om mellemkrigsårenes traditionelle skotske madkultur. Landsbylauget vil om muligt gerne give en hånd med ved sådanne lejligheder, men vi mangler tovholdere til disse enkelte projekter. Som så mange andre steder er der nu også på skolen ophængt en hjertestarter. Med de mange brugere som er og gerne skulle komme i fremtiden, fandt vi at der var god fornuft i at hænge en sådan op i skolegården, hvor alle kan komme til den. I den anledning vil jeg gerne gøre opmærksom på et arrangement på brandstationen d. 14. marts, hvor brandværnet har fået en førstehjælpsinstruktør til at komme at demonstrere og lade alle prøve hjertestartere af forskellige slags. Til sidst ønsket om et godt forår, og en god læselyst. Bo 3

4 Adresser: Sognepræst Anders Kingo Langbro 2 b, Ullerup Tlf.: Træffes bedst tirsdag-fredag kl Mandag fri Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. 4 Kirkesiderne forår 2015 Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Ullerup sogns kirkeblad Regnskabsfører Det fælles regnskabskontor Att. Ullerup Sogn Ringgade 98 A 6400 Sønderborg Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg Ønsker man besøg af præsten hjemme hos sig selv eller på sygehuset, er man velkommen til at ringe på Jeg kommer gerne!

5 Musikalsk legestue En nyhed i Ullerup Kirke I et samarbejde mellem Ullerup sogns 7 dagplejemødre og organist Lisbeth Bomose har vi taget fat på noget helt nyt i kirken: en musikalsk legestue for børn i alderen 1 til knapt 3 år. Oppe i koret mellem alter og døbefont sidder og ligger vi på et tæppe og nogle hynder, lytter til dejlig musik og leger sjove musiklege. Lisbeth Bomose, der har flere års erfaring med den slags, synger og spiller og leger med os hver anden tirsdag formiddag. Vi mødes kl og slutter kl Det er meget imponerende, at børnene kan være kocentrerede i så lang tid. Og at se deres ansigter, når Se, nu stiger solen af havets skød blidt strømmer ud af CD-afspilleren og sæbebobler blæses ud over dem, er ganske betagende. Ja, den musikalske legestue er kommet så godt fra start, at jeg er begyndt at arbejde på også at starte babysalmesang for børnene i alderen op til et år. Anders Kingo Indlevering af telegrammer på Brandstation Traditionen tro kan der også i år på Ullerup Brandstation indleveres telegrammer og små gaver til konfirmanderne. Medlemmer af menighedsrådet sorterer under konfirmationsgudstjenesten, hvorefter den enkelte konfirmand kan afhente sine hilsner dér. Vi må foranlediget af tidligere års erfaringer indskærpe følgende betingelser: 1. Hilsenen skal være påført korrekt adresse og navn (kæle- eller kaldenavn accepteres ikke). 2. Seneste frist for indlevering: kl Blomster i vand modtages ikke. Vi håber på forståelse for disse enkle betingelser, idet vi gerne fortsat vil kunne yde konfirmanderne og deres familier denne service. Menighedsrådet 5

6 Konfirmation den 26. april Melissa Victoria Hansen, Østerballe 4, Broager Malene Pedersen Duus, Varnæs Vestermark 2, Varnæs Joel Ejgil Herskind, Blans Nørremark 32, Blans Morten Christensen, Mejeritoften 19, Blans Anne Nielsen, Mejeritoften 11, Blans Sine Nielsen Ramsing, Nydamvej 60, Øster Sottrup Josefine Hohwü Odefey, Alsgade 17, st.th., Sønderborg Rasmus Hansen Rasmussen, Solskrænten 11, Broager Casper Hansen Rasmussen, Solskrænten 11, Broager Jeppe Hansen Dransfeldt, Blans Nørremark 18, Blans Frederik Mathiasen, Povlstoft 16, Blans Cecilie Bennedsgaard Boysen, Ballebrovej 2, Blans Lasse Sonne Thomsen, Arnkilsmaj 3, Sønderborg Isabella Birkenfeld Hansen, Smedeløkke 8, Broager Nicolai Elkjær, Maitoft 25, Sottrup Konfirmation den 3. maj Andreas Bang Hellesøe, Aabenraavej 172, Ullerup Annemarie Michelsen, Blansskov 9, Blans Benjamin Schmidt, Smedetoft 15 B, Avnbøl Caroline Falkenberg Rasmussen, Kirkepold 2, Ullerup Casper Carlsson Jessen, Klingade 2, Avnbøl Emil Iskov Friis, Avnbølgårdvej 1, Avnbøl Jonas Bladt, Højholt 9, Ullerup Jonas Kristensen, Avnbøløstenvej 67, Avnbøl Kevin Lindhøj Mathiesen, Vestvejen 6, Ullerup Kristine Schøne Nielsen, Mejeritoften 13, Blans Lasse Baagøe Thomsen, Eckersbergvej 8, Blans Puk Palm Petersen, Pottegade 19, Blans 6

7 Bakkesnak! Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center Vi insisterer på at være en del af fremtiden. Disse ord og mange flere blev af Henning Larsen sendt afsted til A.P.Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formål, for mange måneder siden. En beskrivelse af lokalområdets situation mht. skole og ønsket om at skabe et moderne og levende Kultur- og aktivitetscenter, med rod i den sønderjyske tradition ; fik fonden til at bevillige kr. til forskellige tiltag på skolen. Det giver os nogle dejlige nye muligheder, både til indretning i bygningerne og nogle aktivitetsmuligheder for sognets beboere. Vi har nyeligen underskrevet en Brugeraftale med kommunen. Kommunen ejer bygningerne og har foreløbig lånt os alle lokaler og de omkringliggende grønne arealer i tre år, for derefter at tage stilling til, om det skal fortsætte. Det ydre klimaskjold sørger kommunen for at vedligeholde, og alt indvendigt tilfalder BAKC. Dertil betaler kommunen lidt vedligeholdelsespenge, samt for lys, vand og varme. Jeg mener, vi har fået en supergod behandling af kommunen. Da bygningerne på matrikelnummer Bakkensbro 6, 8, 10 og 12 er overgået fra en forvaltning til en anden, har politikkerne besluttet, at nye handicapvenlige tilgange, samt brand- og redningskrav skal opfyldes. Kommunalbestyrelsen bevilligede i efteråret penge til denne ombygning, og håndværkerne er just i denne uge gået i gang. Der bliver lavet ramper til 4 hovedindgange med automatisk døråbning, trappelift til øverste etage og handicaptoilet i gymnastiksalens redskabsrum. Derudover 2 nye udvendige brandtrapper samt andre mindre ting. 7

8 Fest: Når håndværkerne er færdige, og vi får en endelig ibrugtagningstilladelse, så vil vi selvfølgelig markere de nye rammer med et større arrangement, hvor alle borgere kan blive introduceret til og deltage i, mulighedernes Aktivitets og Kulturcenter. Efterfølgende vil vi arbejde på at bygge et køkken i forbindelse med festlokalerne. Vi satser på et større anretterkøkken, med mulighed for opvarmning af mad, køle - fryseskabe og gode opvaskefaciliteter. Dette skal bygges med bl.a. frivillig arbejdskraft. Denne ombygning vil betyde en prisstigning i udlejen, men hvor meget er vi endnu ikke skarpe på. Biblioteket er lige nu ved at være klar som mødelokale. Om det vedbliver at være gratis eller et mindre depositum kræves, er en af vore nuværende overvejelser. En af vore udfordringer på hele matriklen er rengøring og oprydning. Vi leverer en stor frivillig indsats, men ikke beregnet på at rengøre for andre. Måske vil vi tilbyde mulighed for købt rengøringshjælp. Bakkensbro venner: Udvalget har besluttet at nedsætte det årlige kontingent til 50,- kr. for en husstand. Så håber vi, at alle husstande vil tilslutte sig fællesskabet og få de fordele, der følger med der. Man bliver medlem af Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr. på konto Ved indbetalingen vil det være helt fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives. På informationssiden er vi kommet et skridt videre, nemlig en foreløbig hjemmeside hvor vi er begyndt at samle alt info omkring BAKC. Det er så meningen at samle landsbylaugets og Bakkensbros side incl. Facebook-mulighederne. Johannes Reimer Hansen 8

9 Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter Udlejningsbetingelser: Hvem kan leje? Alle bosiddende i det gamle Ullerup sogn, Bakkensbro tidligere skoledistrikt og de foreninger, der benytter lokaler på Bakkensbro. Lokalerne kan anvendes til forsamlinger, fester, børnefødselsdage (med krav om voksnes tilstedeværelse) med videre, dog frabeder vi os ungdomsfester. Lokalerne er til max 70 personer. Vi forbeholder os ret til at spørge ind til formålet og derudfra tage stilling til evt. lejemål. Ved afbestilling senere end 4 uger før den bestilte dato, bortfalder retten til tilbagebetaling af den indbetalte leje. Priser: Weekend (fredag, lørdag, søndag) Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal: 600,-kr. + depositum 500,-kr. + depositum som medlem af Bakkensbro s venner Lejemålet går fra kl til næste dag kl eller efter aftale Hverdage (mandag til torsdag) Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal: 400,-kr. + depositum 325,- kr. som medlem af Bakkensbro s venner Lejemålet går fra kl til næste dag kl eller efter aftale Hverdage (mandag til torsdag) Forsamlingslokaler+gymnastiksal max 5 timer og senest til kl. 18 Til børnefødselsdag el.lign 250,- kr. 200,-kr. som medlem af Bakkensbro s venner. Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositummet tilbagebetales, når der er tjekket, om alt er afleveret i retmæssig stand, senest en uge efter lejemålet. Er rengøring ikke i orden, foretages det på lejerens regning. Ca. 4 dage før arrangementet kontaktes udlejer på tlf eller , og der laves aftale om udlevering af nøgle osv. Bliv medlem af Bakkensbro venner for 50 kr. pr. husstand! 9

10 Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center Nabohjælp Landsbylauget inviterer til orienterende møde om nabohjælp Torsdag d. 19. marts kl Nabohjælp i lokalsamfundet Nabohjælp er nemt Det er ofte små ting der gør en forskel. For eksempel er det en god idé, at hjælpe bortrejste naboer med at få deres hjem til at se beboet ud. Det kan du bl.a. gøre ved at: gå en runde om naboens hus lægge affald i naboens skraldespand parkere din cykel eller bil foran naboens hus være generelt opmærksom på din nabos hus. Derudover kan du tømme naboens postkasse eller sørge for, at der ikke stikker post ud af brevsprækken. Det kan også være en god idé at slå græsset, skovle sne væk eller at hænge vasketøj på tørresnoren. Hold øje med hinandens boliger og jeres kvarter Aftal gerne med din nabo, at I holder øje med hinandens boliger i det daglige, så det ikke kun er i ferierne, at I er opmærksomme på jeres område. Hold øje med, om alting er som det plejer hos dine naboer. Møder du mistænkelige personer ved boligen, kan du kontakte politiet. I lejligheder skal du være sikker på, hvem du lukker ind i opgangen. Spørg du personer, du ikke kender, om deres ærinde. Vi kan benytte mødet til at lave indledende nabohjælp-aftaler Gratis entre`; tilmelding ikke nødvendig, men vi har kun 100 stole, så. Mød op og vær med til at hjælpe hinanden med en mere tryg tilværelse og nyd kaffen sponsoreret af landsbylauget. 10

11 Robert siger tak for sidst til mændene, med en opsummering på fødevareforbruget til mandeaften på Bakkensbro. Der blev i alt konsumeret: 75 liter gule ærter 10 kg. kartofler 8 kg. rødbeder 7 kg. hamburgryg 6 kg. flæsk 5 kg. sennep 120 kålpølser Hvor mange øl, snaps og små shots disse herligheder blev skyllet ned med, ved nok hver af selskabets 57 herrer selv, men kun få (om overhovedet nogen) gik sultne eller tørstige hjem den aften. Som en af gæsterne denne aften, vil jeg gerne takke Ulla, Robert og resten af holdet, som brugte en dag på at lave god mad til os, og som senere servicerede os, når halsen af og til skulle fugtes. Også Jens som sidste år manglede en ringridderpølse hen på aftenen, fortjener en tak, fordi han i år påtog sig opgaven at sørge for, at dette ikke skete denne gang. Til sidst en opfordring til, allerede nu at afsætte lørdag (og måske søndag), d. 30 januar 2016 til samme arrangement. Bo 11

12 Formand: Jørgen Rasmussen Næstformand: Maren Hemmingsen Kasserer: Niels Erik Lund Sekreter: Bente Sønnichsen / Menigt medlem: Didde Jepsen / Suppleant: Gunhild Grau Christensen Suppleant: Meta Petersen Kontrollant bilag: Louise Schultz Bilagskontrollant: Else Reimer Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen

13 Nyt fra cykelklubben Team Nix Tempo Cykelklubben har udgangspunkt fra Bakkensbro, hvorfra vi cykler hver tirsdag kl første gang d. 31 marts og fortsætter frem til ca. d. 1. oktober. Hvor langt og hurtigt der cykles varierer men som gennemsnit 50 km langt med 28 km/t. Da der i årenes løb er mange, der er sprunget fra, for det meste fordi det har været lidt for hurtigt og langt, vil vi i år forsøge at starte et hold op med det formål at nyde naturen, få motion og hygge. Der er plads til alle uanset cykeltype og niveau. Vi starter op torsdag d. 16. april kl fra Bakkensbro. Så mød op, også dem der vil med på tirsdagsholdet det er også hyggeligt. TNT Søndag den 12. april kl Bakkensbro skole Vi sørger for godt vejr og affaldssække - og som vi plejer, serverer vi øl, vand og lidt at spise til middag, når vi alle er kommet hjem fra vore ruter. Du skal altså bare komme med dit gode humør, og så får vi et par hyggelige timer sammen - som vi plejer Ullerup ZoneTerapi Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi Tlf.: Gaveidé Tilskud Firmaaftale Babymassage kursus Børn 13

14 Avnbøl / Ullerup Vandværk generalforsamling 23. januar 2015 på BAKC Bakkensbro. Der var én ting, der var helt specielt ved vandværkets ordinære generalforsamling. Markus Jepsen, som har været bestyrelsesmedlem og kasserer i 36 år og efterfølgende som regnskabschef i 10 år havde meddelt, at han stoppede sin tjeneste i vandværksuniformen. Der var stor og varm tak fra vandværkets side, ved formanden Frits C. Friedrichsen, for alle de mange års fantastiske indsats. På billedet takker formanden Annelise og Markus. Der var valg til bestyrelsen i vandværket. Efter tur afgik Finn Küseler, som blev genvalgt Dieter Sønnichsen, som ikke ønskede genvalg; som nyvalgt blev valgt Povl C. Callesen, Brobøl Dieter stoppede efter 10 år i vandværkets bestyrelse og fik ligeledes en varm tak for sit vandvigtige virke. Generalforsamlingens deltagere støttede op om bestyrelsens forslag om i 2015 at udskifte alle nuværende 535 målerure med nye, fjernaflæste målere. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således Formand: Frits C Friedrichsen Næstformand: Finn Küseler Kasserer: Povl C. Callesen Vandværkspasser: Hans J Callesen Bestyrelsesmedlem: Hans J Daabeck Bestyrelsens kontaktoplysninger kan findes på 14

15 Vores nye klaver skal indvies! Derfor arrangerer vi en sangaften d. 8. april 2015, kl hvor vi synger en masse sange fra højskolesangbogen. Anne Ernst fra Blans vil spille til. Det er gratis af være med, men vi vil gerne have en tilmelding på sms, telefon, eller bare gå ind på facebooksiden Avnbøl-Ullerup og fortæl at du/i deltager. Tilmelding senest d. 1. april hos Bo : eller Inden vi synger afholdes der en ekstraordinær generalforsamling for at få vedtægtsændringer godkendt. (Læs mere om dette på side 42) 15

16 Vi fortsætter John Rasmussens beretning flugten til Amerika Nå, jeg er sprunget for langt i min historie og må gå lidt tilbage i tiden igen. Når vi var til bal dengang, begyndte det altid kl. 9 om aftenen og varede til kl. 5 den næste morgen. Sommetider, om sommeren, var solen stået op, før vi kom hjem. Orkestret var altid bestilt til at spille fra kl. 9 til?, nemlig så længe der var nogen tilbage, som dansede. Jeg husker den sidste skovtur, jeg var med til, før jeg forlod det gamle land, det var Kristi Himmelfartsdag det vil sige mandag efter himmelfartsdagen. Vi havde altid fri den dag. Der var mange flere kirkelige helligdage i Tyskland end her i Amerika. Der var juledag og anden juledag, Nytårsdag og Anden Nytårsdag, Langfredag, Påskedag og anden Påskedag. Nå, det var denne sidste skovtur, jeg var med til inden jeg forlod det gamle land. Jeg kan huske orkestret som spillede Den glade kobbersmed, og at jeg først kom hjem kl. 6 om morgenen. Jeg gik hjemad med 5 piger, den mindste af dem var min pige. Der var altid flere piger end drenge i vort land dengang. Jeg tror pigerne kunne lide mig, fordi jeg var en god danser og jeg drak ikke. Jeg måtte arbejde for hårdt for mine penge til at jeg ville bruge dem til sprut. En gang imellem, Nytårsaften fx plejede drengene og pigerne at gå omkring i nabolaget til de forskellige hjem hvor man serverede kaffe, julekager, pandekager og punch. Denne punch blev lavet af varmt vand, whiskey og sukker, herovre hedder den en hot sling. Der var en fyr med os, som kunne spille violin, så dansede vi et par timer og fortsatte til det næste sted. Jeg arbejdede hos en bonde ved navn Hans Clausen, som havde to børn, en dreng og en pige. Disse to børn måtte gøre, lige hvad de ville. Ved et juleselskab talte de voksne om, hvordan man skulle opdrage børn. Alle havde noget at sige derom, undtagen Peter Fenn, som var bonde og havde 7 børn. En af mændene sagde: Peter, du må da have noget at sige, du som har syv. Peter sagde: nå ja, jeg ved ikke så meget om det, men jeg har altid lært mine børn at arbejde mens de var små. Hvis de så ikke behøver at arbejde, når de bliver voksne, er der jo ingen skade sket. Men bliver de nødt til at arbejde for føden, vil de vide, hvordan man skal bære sig ad. Det vil jeg altid huske: Forældre bør lære deres børn at arbejde. (Nå, nu vil jeg tilbage til det tidspunkt, hvor jeg var kommet til Esbjerg.) 16

17 Hr. Nielsen, som var agent for rederiet, mødte os ved toget. Jeg havde fundet en kammerat, en ung fyr på min alder, som også var på vej til Amerika. Den næste morgen henved kl. 7 blev vi læsset på en lille damper, der skulle til Glasgow. Damperen sejlede hovedsagelig med last, og der var kun plads til nogle få passagerer. Jeg var søsyg på hele turen. Da vi kom til Glasgow, tog vi med toget til Liverpool og ankom der kl. 2 om eftermiddagen. Der kom en ung fyr og bragte os til et sted (Det var ikke et rigtigt hotel), hvor vi ventede tre dage på det store skib. Det var et stort rum med 50 senge, som der imidlertid ingen lå i. Da vi ikke forstod engelsk, pegede fyren på en seng, som vi så kravlede op i. Den næste morgen mødte vi fire danskere, som havde været i Liverpool i to dage. De tog os med til kokken, så vi kunne få noget at spise. Vi besluttede så at gå ud og se på Liverpool. Da vi gik ned ad gaden, var der mindst et dusin drenge, som fulgte efter os. Vi fandt snart ud af at de ville have tobak, og at de vidste, at folk fra Danmark havde masser af tobak. De holdt hænderne frem og sagde chubak. Jeg greb ned i min lomme og gav dem en håndfuld. Da vi tog fra Esbjerg havde jeg haft to pund. Tobak var billig i Danmark. Børnene bukkede og sagde tak. Måske var tobak dyrt i England.. men børnene kunne i hvert fald lide det. Hvis der gik en mand på gaden og røg en cigar, var der en hel bande drenge, som ventede på, at han skulle smide stumpen, så kastede de sig alle over den. Liverpool forekom mig at være en rå by. Der var mange beværtninger og mængde af fulde folk, både mænd og kvinder, og mange slagsmål i gaderne. Da vi havde været omkring 4 dage i Liverpool, kom vi ombord på det store SS Kaiser Wilhelm der Grosse, blev først søsat i maj 1897 og var altså ikke den damper som John Rasmussen sejlede med fra Liverpool i men mon ikke det har set nogenlunde sådan ud. skib, som skulle bringe os til Quebec i Canada. Vi landede ikke i New York, for det stormede i to dage på Atlanterhavet. I de to dage var alle ombord søsyge, og vi gik ikke op på dækket af frygt for at blive skyllet over bord. Orkestret spillede til dans hver aften efter aftens- 17

18 maden. Selv kaptajnen dansede den ene aften. Man dansede til kl. 10, og så skulle lysene være slukket. Det er en af de bedste oplevelser jeg nogensinde har haft. Turen fra Liverpool til Quebec varede 12 dage. Der er ikke meget at fortælle om jernbaneturen fra Quebec til Chicago. Det var et tog for emigranter og meget overfyldt. Vi var alle trætte, men der var ingen steder, man kunne sove. Engang imellem lagde vi os i gangen, og konduktøren skrævede lige hen over os. Jeg gætter på, at han var vant til det. Da vi kom til Chicago, fortsatte min kammerat til Iowa. Jeg stillede min sæk på stationen og satte mig ned. Jeg havde adressen på en fætter, der boede på North Seavit Street, i nærheden af Humbolt parken, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme dertil. Jeg havde kun ti cents i lommen, det var alt. Jeg vidste, at jeg ikke kunne komme langt for dem. Der kom en politibetjent hen og talte til mig, men jeg kunne ikke forstå, hvad han sagde. Så spurgte han, om jeg talte tysk. Da jeg svarede Ja, hentede han en fragtmand. Dengang var der fragtvogne alle vegne i nærheden af stationerne. Han tog min sæk og smed den om bag i vognen, en enspænder. Der var fire andre passagerer. Mens han kørte, læssede han de andre af efterhånden, kun jeg var tilbage. Da han så adressen, jeg havde med, rystede han på hovedet. Mens vi kørte i Chicagos gader fik jeg øje på sporvognene. Jeg havde set sporvogne i det gamle land, men de blev trukket af heste. Disse tingester kørte af sig selv. Jeg kunne ikke spørge kusken, for vi talte jo ikke samme sprog. Efter at have kørt i to timer, nåede vi vort bestemmelsessted. Jeg var bekymret over prisen for den tur. Tilsidst kom husets frue ud og sagde, at hvis jeg var hendes logerendes fætter, ville hun betale, hvad det kostede. Det lod til, at hun var klar over, at jeg ingen penge havde. Regningen var på 1 doller, 30 cents i timen for kusk, hest og vogn. Den næste søndag tog mine fætre mig med ud til en forstad der hed South Englewood. Vi kørte hele vejen fra Humbolt Park på vestsiden til 69. og State Street på sydsiden. Vi kørte med sporvogn, så nu kunne jeg forstå, hvorledes disse vogne kunne køre. Vi gik fra 69. til 87. gade, men det havde vi ikke noget imod, for vi var jo vant til at gå dengang. Vi nåede til min onkels hus i South Englewood henved kl. 10. Jeg havde aldrig set min tante og onkel, for de forlod Danmark i 1871, da jeg kun var 3 år gammel. Min onkel havde en købmandsforretning med postkontor. Da onkel spurgte om jeg havde lyst til at arbejde, svarede jeg naturligvis Ja. Han fortalte 18

19 mig om en mand, der boede 4 husblokke borte. Denne mand havde brug for en medhjælper. Han hed Bill Hughes og var stenhygger, murer og gipser. Han havde også et par køer og heste. Jeg skulle ikke regne med at få en høj løn, da jeg ikke kunne engelsk og ikke vidste noget videre om hans arbejde. Jeg blev ansat den samme eftermiddag hos mr. Hughes for 10 dollars om måneden samt kost, logi og vask. Dette job skulle vare fra juli til april næste år. Onkel forklarede at i løbet af et år ville jeg være i stand til at tale nogenlunde godt engelsk, og så ville jeg kunne få et bedre arbejde. Den næste dag gik min fætter i butikker med mig. Jeg købte et par overalls og han gav mig en sølvdoller. Den gik jeg med i lommen over en måned, jeg kunne ikke lide at veksle den. Mr. Hughes satte mig til at save jernbanesveller, henved 200 stykker. Jeg husker meget godt, at han kom med en stor sav, henved 6 fod lang og sagde, at jeg skulle se at komme i gang. Jeg kiggede på den store sav og tænkte på, hvordan jeg skulle bære mig af med at håndtere den. Jeg havde hjulpet min fader med at save træer om, men jeg havde aldrig arbejdet med at så stor en sav alene. Det gik nu meget godt, men ved eftermiddagstid var saven for sløv til at kunne save mere. Så filede han saven for mig og lod filen ligge, så jeg selv kunne bruge den. 19

20 Vor kirke skal om alt går vel, i år have nyt tag, dørene skal males, og hvem ved hvad der ellers bliver foretaget af vedligehold og reparationer. Kirken er i særklasse den ældste bygning i sognet, men trods sine omkring 800 år er den stadig i god stand. Dette er selvfølgelig kun tilfældet, fordi der igennem alle årene er brugt ressourcer på løbende vedligehold, såvel ude som inde. Nu findes der unægtelig kirkerum med mere for øjet end lige vores. KT fortæller andetsteds i bladet om pulpiturfyldninger, våbenskjold og billeder, som enkelte steder stadig pryder vores kirke, om end der før, tilsyneladende har været væsentlig mere af den slags. Det meste er for længst fjernet eller overmalet. Dette er måske sket for ikke at komme ud for regninger som den man fik i Skåmåla sogn i Sverige i det herrens år Se bare hvad maleren Peder Larsson skrev på sin regning til menighedsrådet. 20 Gjort himmelen mere klar i øst 3,10 Hængt fire engle op i sakrestiet 4,60 Sat ny hale på slangen i paradiset 2,20 Gjort helvede mere brændende 3,20 Lavet nye sår på Lazarus 1,70 Opfrisket det falmede på Eva 1,00 Sat nu pung på Judas Iskariot 1,75 Sat nye næser på fire evangelister 6,60 Overmalet ypperstepræstens scepter fire gange 3,50 Forbedret de babylonske skøger i skridtet 2,25 Sat ny purpur på Johannes 3,50 Sat nye klør på Satan 2,35 Kittet en sprække i jomfru Maria 2,15 Sat nye bryster på Magdalene 3,10 Sat nyt hoved på Adams hemmelighed 1,80 Grundigt pudset den hellige jomfru for og bag, og lavet et nyt barn til hende 32,00 I alt 74,80 Nu vil jeg ikke stå inde for ægtheden af denne regning - men den er da lidt sjov Bo

21 På opfordring videregives hermed: Ullas Fastelavnskage med frugt på nøddemarengs. Til 15 personer. Tid: 40 minutter Kagen er nem, forholdsvis hurtig at lave, og egner sig godt til dessert til alle slags festlige lejligheder. Bund: 250 g smør 250 g sukker 4 æggeblommer 150 g hvedemel 3 tsk. bagepulver 2 dl mælk og en stor bradepande Nøddemarengs: 4 æggehvider 350 g sukker 2 tsk. vaniljesukker 100 g. fintmalede hasselnødder eller mandler Til servering: 4 dl piskefløde, pisket til skum 2 dl creme fraiche 18% frisk frugt (ananas, blåbær, jordbær, kirsebær eller andet godt) 1. Forvarm ovnen til 200 grader og beklæd en stor bradepande med bagepapir. 2. Pisk smør og sukker godt med en håndmixer, til det bliver luftigt og tykt. Tilsæt æggeblommerne en ad gangen og pisk godt efter hver. Sigt mel og bagepulver sammen, vend det i dejen med en dejskraber. Tilsæt mælk og rør til en jævn dej. Fordel dejen i bradepanden. 3. Pisk æggehvider og halvdelen af sukkeret sammen til en meget stiv marengs med en håndmixer. Vend forsigtigt resten af sukkeret i med en dejskraber og derefter vendes nødderne i. 4. Kom marengsmassen over dejen og sæt i ovnen i ca. 35 minutter, til den er gennembagt. Tag ud og lad den køle helt af. 5. Pisk fløden til skum og vend cremefraiche og vaniljesukker i. Forholdet mellem flødeskum og cremefraiche kan ændres efter behag. 6. Pynt med frisk frugt 21

22 22

23 23

24 24

25 JULETRÆSFEST I DAGPLEJEN. Traditionen tro blev der holdt den årlige juletræsfest med endnu engang stor opbakning fra forældre og bedsteforældre, som alle var i godt julehumør. Dagen startede med rundstykker og kaffe, og da alle var godt mætte, var vi klar til at danse om juletræet og synge de kendte julesange. Julemanden kom på besøg og uddelte godte-poser til alle børn. Til frokost stod menuen på risengrød... så det var nogle dejlig mætte og trætte børn, vi kunne putte til middagsluren. Det var en super god dag - TAK til alle der deltog. Rollingerne 25

26 Luca s hvalpe Nytårsnat skete der nogen helt fantastisk i vores hjem, der kom 14 Boxer hvalpe til verden. Det var helt vildt så godt Luca gjorde det med at føde dem, for det var jo første gang, hun fik hvalpe. Da der var kommet 12, var vi sikre på, at fødslen var slut, så Luca kom ud og tisse og fik lidt mad, og efter 50 minutter, kom der to hvalpe mere. Så stod vi med 13 fine hvalpe, for desværre var der en, der var dødfødt, den var meget mindre en de andre. Hvalpene blev født på 6 timer og 5 minutter. Og der var noget andet helt fantastisk, vi har ikke givet en eneste flaske mælk til hvalpene. Luca har klaret det hele helt selv. De førte uger fik Luca rigtig meget mad, hun spiste 1,7 kg. mad om dagen. Hun fik også noget mad til kritisk syge hunde, fordi hun var blevet meget tynd. Nu ser hun fin ud igen. Alle 13 overlevende hvalpe havde en fin fødselsvægt på mellem 400 og 500 gram. Dyrlægen kom om aftenen d. 1/ og så til Luca og hvalpene, og han var meget imponeret over både Luca og hvalpene. Hvalpene er meget forskellige i udseende. Der er 11 tigerstribede og 2 røde. Der er 6 hanner og 7 tæver, den der var dødfødt, var også en tæve. Hvalpenes far hedder Alkan, og er en stor flot Boxer. Han bliver brugt i Hjemmeværnet som bevogtningshund. En meget dygtig og lydig hund. Alle hvalpene har fået dejlige nye familier. De skal bo i Valby, Greve, Ringsted, Kværndrup, Odder, Horsens, Langå, Oksbøl, Vamdrup, Broager, Vollerup, Vester Sottrup, og Ullerup. Vi beholder selv Sif, som er en rød tæve. 26

27 Det har været en vidunderlig oplevelse, men det har også været hårdt. Det tager lang tid at passe dem, nu hvor de er blevet så store. Hvalpene spiser ca. 3 kg. mad om dagen tilsammen. Min far eller mor har været hjemme hver dag siden de blev født. Min far har kørt 16 sække våde aviser på lossepladsen indtil nu. Det er rigtig sjovt at lege med hvalpene ude i haven, men det er bedst at have gummistøvler på, for der er mange skarpe tænder. Skrevet af Cathrine Meisner Jeg plejer at gå på jagt på naturporten.dk, for at fylde små huller ud i bladet. Selv om det denne gang var en halv side jeg skulle fylde ud, blev det alligevel et meget lille dyr, som fyldte hullet ud. Dafnier er almindeligt udbredte i Danmark. De lever i stillestående, næringsrigt vand som vandhuller, søer, damme og grøfter. De kan også forekomme i rolige vandløb. Dafnier findes ofte i stort antal. Kendetegn Dafnier er meget små, gennemsigtige dyr (han ca. 1,5 mm. hun ca. 3,5 mm). På hovedet har dafnier en hætteformet skal, et stort øje samt to par følehorn. Det bageste par følehorn bruges til at svømme. Derudover har dafnier 4-6 par bladfødder, som bruges til at finde føde med. Dafnier opbevarer om sommeren deres æg i rugehulen under skjoldet. Føde Dafnier lever af planteplankton, som filtreres fra vandet med bladfødderne. Vidste du det? Hvileæggene, der ligger i vandet fra efteråret, er de første til at klække om foråret. Disse æg bliver kun til hunner, som så dernæst selv lægger æg - uden at blive befrugtet af hanner. Først i løbet af efteråret udvikles der hanner samt hunner, der skal befrugtes af hannerne. 27

28 I forårsnummeret af AU-posten tror jeg næsten det er blevet en tradition at skrive lidt om, hvad der sker i Avnbølsned. Lidt fra vores egen skov, skal vi også have denne gang, men også en historie fra Nøffelskoven, som landsbylauget der, har arbejdet en hel del med, og som skovfolket i vinter har bearbejdet på alternativ vis. Først lidt information om skoven: Nøffelskoven er en af landets mindste, men samtidigt en af de sjoveste! Her kan man overnatte eller spille teater i Danmarks eneste amfishelter, spise frokost i grillhytten eller gå på opdagelse ad de snoede stier forbi sjove udskårne figurer, stjernekikkersofaer, fortællestol, træxylofon og andre spændende ting. Skoven administreres og er anlagt i 2007 af Naturstyrelsen som et såkaldt arboret - med de fleste danske træarter i små bevoksninger med navneskilte. I 2008 sørgede Skovlauget under Nybøl-Stenderup Lokalråd for at bekoste og opsætte de enestående anlæg i skoven. Målet med den bynære skov var, at den skulle blive attraktiv fra dag ét med anlæg for publikum, snoede stier, naturkunstudstilling m.m. Skoven er et helt lille arboret med 40 forskellige danske træer og buske plantet i små renbestande. Den skulle kunne bruges af private og af de omkringliggende skoler i deres undervisning. Og så lidt om vinterens arbejde: Nøffelskoven er groet fint til siden den blev etableret i 2007, men der mangler stadig mange dyr og planter som hører naturligt hjemme i en skov. Derfor er det på tide at SKOVTUNE Nøffelskoven. At behandle den så den bliver mere attraktiv for dyr og planter. At gøre den mere vild, varieret og tæt ved at udtynde træerne på en måde der gavner naturen mest muligt. Heldigvis vil det også være en behandling som gør skoven spændende for de mange mennesker der dagligt bruger Nøffelskoven. Skoven er nemlig ved at vokse ind i en kedelig alder, STANGSKOVS-ALDEREN, hvor den kommer til at ligne en tændstikskov. Hvor alle grene for neden på træerne skygges ihjel, vinden suser gennem skoven og det tydeligt ses hvordan træerne står på række og geled som soldater. For at springe denne periode over er det på tide at skovtune nu. Det gælder om at skabe variation og dødt ved, det vil sige døde træer der både ligger på skovbunden og står op. Det vil blive gjort ved at tynde ud i be- 28

29 oksningerne således at der i hver afdeling skabes lys og luft ved at fælde mange træer i en del af bevoksningen mens den øvrige del ikke røres. Desuden vil nogle få træer blive ringet, det vil sige få barken skåret af i en smal stribe for neden så de dør men bliver stående som ruintræer til gavn for spætter og biller. De dele af skovstykkerne der tyndes hårdt vil efter nogle år blive ekstra tætte fordi stubbene skyder nye skud og træerne bevarer grenene næsten til jorden. Nogle af træerne vil givetvis udvikle sig til herlige klatretræer for børnene. Denne måde at behandle en nyplantet skov på er et eksperiment i fuld størrelse og givetvis ikke afprøvet i Danmark før, så det bliver spændende at følge skovens udvikling de kommende år. Alt træ der bliver skåret ned efterlades i skoven til gavn og glæde for fugle, pindsvin, insekter og svampe. Skoven kommer til at se lidt mere rodet og vild ud men stier og skovvej holder vi naturligvis fri for de fældede træer. Med venlig hilsen Martin Reimers Skovfoged Sønderjylland 29

30 30

31 Gamle ting på pulpituret i Ullerup kirke. Døren op til pulpituret. Døren som er sat for trappen op til pulpituret er meget gammel. Den har uden tvivl hørt til kirken, sandsynligvis som dør til et stolestade en herskabsstol. Men ved en af de mange auktioner over udrangeret kirkeinventar blev den solgt i Ved kirkens seneste restaurering blev den tilbagegivet kirken og det lykkedes eksperter fra Nationalmuseet at fremdrage den oprindelige staffering. I den øverste fyldning er malet en plante, der bliver vandet af en hånd, som holder en vandkande med bruser. I det nederste felt ses Noahs ark strandet på Ararats bjerg, hvilket en indskrift henviser til med ordene COMPOSITUS FLUCTIBUS Oversat til dansk : - da bølgerne havde samlet sig Pulpiturfyldning på nordvæggen Går vi nu op på pulpituret, ser vi på nordvæggen en meget gammel fyldning, der bærer en indskrift på tysk. Oprindelig har fyldningen hængt som pulpiturfyldning lige over midtergangen dækket af en anden fyldning med det glücksburgske, hertugelige våben. Dette våben fjernede man ved restaureringen i

32 Man anslår, at pulpiturfyldningen må være fra 1600-tallet Indskriften på den gamle pulpiturfyldning lyder: Wer Jesum hat i hertzen Der achtet keine noht Empfindet keine schmertzen Wenn ihm gleich trifft der tod Er bleibet stets verbunden Mit seinem Höchsten Gott Legt sich i dessen Wunde Verachtet allen Spot Her ses det hertugelige, glücksburgske våben. Knud Tejlgaard Jensen 32

33 Sommerfest/hvad sker der på Bakkensbro! Fredag d. 12 juni. Klokken til?? Vi har snakket om at holde et loppemarked, og det har udviklet sig lidt til en slags sommerfest, og hvad sker der på Bakkensbro, når der ikke længere undervises på skolen. Vi vil derfor gerne holde en slags åbent hus arrangement, hvor brugere af skolen og lokale virksomheder kan komme og vise hvad der sker for resten af lokalbefolkningen. Vi forestiller os, at der vil være forskellige udstillere, og noget at lave, lige fra de mindste til de ældre. Der vil også være loppemarked i skolegården, vi håber på pragtfuldt vejr (ellers må vi stå under halvtagene) lauget har også allerede lovet at grille pølser. Så sæt kryds i kalenderen og kom op og gør et fund, og se hvad der rør sig i dit lokal område. Jeg lover, at der bliver noget at se på. Der vil komme et mere fyldestgørende opslag omkring dette arrangement i næste blad. Har du lopper i gemmerne, så meld dig gerne allerede nu til Med venlig hilsen Jannie Hansen 33

34 Lørdag d. 14. februar holdt værnet igen åbent hus til udklædte børn og deres forældre. I år var det også annonceret på Facebook! Der var igen lidt færre børn end vi så for nogle år siden, men der er desværre også færre børn i området. Vi udleverede dog stadig slikposer til mere end 60 børn, der havde familie med! Vi er igen dybt imponeret over den store opbakning til at komme udklædt - selv de store har stadig mod på at "give den gas" med gode udklædninger! Vi takker alle, der kom for at gøre dagen til en sjov oplevelse. Se flere billeder på brandværnets hjemmeside Prinsesse eller ej - alle kaster sig ind i kampen, når det gælder! 34

35 Se her piger!! Kunne du tænke dig at spille fodbold??? Kom og vær med mandag og onsdag kl på fodboldbanen ved Sundved Hallen Du skal min. være 16 år. Håber vi ses! 35

36 36 Landsindsamling i Kræftens Bekæmpelse søndag den 12. april. Tag godt imod indsamlerne. Har du lyst til at være indsamler, så ring Indsamlerne indbydes til "Hyggeaften" på Solhjem mandag den 27. april. Sæt kryds i kalenderen.

37 Kære alle Jeg vil gerne takke for den fine deltagelse til børneloppemarkedet søndag den 8. februar på Bakkensbro skole i gymnastiksalen. Det er dejligt at se folk kommer og kigger, om blot de så bare er nysgerrige over at se, hvad vi sælger. Men vi kunne rigtig godt tænke os at få endnu flere besøgende, så hvis nogen har idé til hvordan vi kan få flere besøgende og evt. hjælpe med reklame, så hører vi gerne fra dig. Også En stor tak til at kunne få lov til at bruge de fine facaliteter. Det sætter vi stor pris på. Det er nu 4. gang, dette arrangement bliver afholdt. Og hvis alt går efter planen, afholder vi igen i september, mere herom senere. Skulle du brænde inde med en masse dejlige legesager, børnetøj osv. Og kunne du have lyst til at have en stand, så kontakt mig gerne eller Med venlig hilsen Jannie Hansen 37

38 Avnbøl-Ullerup United i 1959/60 Forleden sendte Birreth Solmer mig et billede, som giver mig anledning til et par kommentarer. På billedet ser vi nogle af de drenge, som jeg i 1958 blev lærer for. Det var nogle særdeles livlige fyre til tider lidt for livlige, Men de havde en fælles interesse, og det var fodbolden. Selvfølgelig trænede de på skolens fine sportsplads, men en anden væsentlig træning fik de i skolegården. Vi havde dengang lektioner a 50 minutter og derefter 10 minutters frikvarter + et spisefrikvarter på 20 minutter. Ikke så snart havde klokken til frikvarter lydt, før drengene var på vej ned ad trapperne og ud i skolegården hen i hjørnet ved cykelskuret og så gik det løs med fodbolden. Også i spisefrikvarteret, for spegepølsemaden kunne man da bare holde i venstre hånd, mens man spillede fodbold! Nu kan du jo prøve, om du kan genkende drengene på billedet. Ellers kan du hente hjælp hos Jøgge eller Birreth. 38 Knud Tejlgaard Jensen

39 Vinafryd V/Harry Ebbesen, Svinget 5, Blans, 6400 Sønderborg. Sælger franske, italienske, spanske vine samt special øl Jeg laver vinpakker til private og firmaer efter ønske. Arrangere ligledes vinsmagninger. Åben: tirsdage fra kl.: 17:00 20:00, eller efter aftale. mobil: tlf

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere