Blog og viral markedsføring i små og mellemstore virksomheders perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blog og viral markedsføring i små og mellemstore virksomheders perspektiv"

Transkript

1 Blog og viral markedsføring i små og mellemstore virksomheders perspektiv STORYTELLING BLOG VIRAL VIDEO FORWARD TO A FRIEND Blog and Viral Marketing in a Small and Medium-sized Business Perspective Copenhagen Business School 2012 CAND. MERC. EMF Kandidatafhandling Afleveringsdato: september 2012 Rasmus Salby Rasmussen Vejleder: Anne Martensen, Institut for Afsætningsøkonomi Antal sider: 64 Antal normalsider: tegn / = 71,09

2 2

3 Executive summery This thesis involves around connected marketing. Connected marketing have two different components viral and blog marketing. These two components are selected to highlight the use of marketing in a small and medium-sized business perspective. This thesis purpose is to help these companies to get started, with their marketing campaigns in either the viral or blog marketing perspective, with the help of direct guidelines and a framework hereof. This thesis begins by taking a look at different marketing purposes that could be interesting to point out when you use viral and blog marketing in a business. The primarily selected purposes are knowledge, sales, loyalty and brand. With the use of theory and relevant case studies, there will be discharged in an area where it could be interesting to collect more knowledge surrounding the individual marketing purposes. Furthermore is there a focus on the term, tone. This should be seen as a way to present your marketing way. The tone is highly valued, whereas several case studies have shown, that even big companies have had difficulties with their marketing campaigns, because of the choice of tone, have not had a good representing with the consumers. Therefore the different marketing purposes will be highlighted, for the purpose of the use of the tone, and based on the theoretical work behind the subject, there is chosen areas there could be interesting to be used in a marketing campaign. After the theoretical discussion, a theoretical framework is created, and multiple hypotheses combined with the framework, intend to be the foundation for assembling of qualitative data for the interviewed parties, via interviews with small and medium-sized businesses and consumers. The selected respondents are two small businesses that uses connected marketing in their campaigns, and three consumers who use viral videos and blogs in their daily living. The collected data from the respondents is compared with the framework, the hypotheses and the theory behind connected marketing, and here from leads to a specific framework and guidelines hereof. The guidelines should be seen as the main purpose of this thesis, with all the incorporated information about the use of viral and blog marketing in relation to small and mediumsized businesses. The framework is more of a visual presentation, with a few keywords about the use of the tools. The retrieved guidelines in this thesis analysis of practice and theory are as following: Blogs Focus on pictures. Hereof a lot of the visual presentations, of what your company wants marketed. 3

4 Authentic stories. Tell true stories about your company, and its purpose. Look at the blog as an opportunity to tell the truth about your product, the good and the bad. Involve the users. Focus on the persons who comments on the blog, and dialogue with them, as this will clearly increase consumers' perception of your blog. Portfolio management of blogs using external links that verify your company product information. Link only forward to serious blogs. Absolutely no use of blogs that primarily have a setup that is created to make money, this will fall back to your own blog. Focus on the right fit, focus on what blogs you can use to enhance the credibility to your own business blog, but keep the focus on whether they represent an image you can vouch for. Have focus on they add credibility to your blog through the use of external links, may simultaneously be moving the focus away from your own brand. Viral Start by assessing your product, think about how much consumers are likely to be involved. In general, the campaign should focus on communicating messages in a humorous tone. Understand your marketing purposes, knowledge is clearly possible to increase, but have no expectations that a funny video will rate you higher loyalty from your customers. Focus on sharing, incorporating always easy opportunities to share campaign. Think of creating a series of campaigns, so there is more than one to choose from on the network. If the your product belongs in a category of low involvement, you should not be focusing on high informative campaigns. 4

5 Indhold 1.0 Indledning Forskning indenfor området Problemformulering Metode Videnskabsteori Valg af hypotetisk - deduktiv metode Afgrænsning Reference metode Sekundærdata Primærdata Kildekritik Fokus for framework Viral markedsføring Blog marketing Kritik af blogs - fan af blogger ikke af brand Teoretisk afsæt for framework Kendskab Hypotese Salg Hypoteser Online marketing Affiliate marketing Komplikationer i forhold til blog Hypotese Tone Hypoteser Loyalitet Loyalitet og blog marketing Loyalitetsprogrammer Loyalitet og viral markedsføring Hypoteser Brand

6 6.6.1 Brand fit i forhold til andre blogs Hypoteser Troværdighed Hypotese Samlet framework Beskrivelse af respondenter Beskrivelse af virksomheder The Baand Phoapps Spørgedesign Undersøgelsesdesignets opbyggelse Design Afrapportering af resultater for respondenter Kendskab Køb Loyalitet Brand Afrapportering af resultater fra virksomheder Kendskab Salg Loyalitet Brand Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed af data Validitet Reliabilitet Generaliserbarhed Fundne resultaters indvirkning på teorien Frameworket praktiske implikationer Virale kampagner i forhold til kendskab Virale kampagner i forhold til salg Virale kampagner i forhold til loyalitet Virale kampagner i forhold til brand Blog marketing i forhold til kendskab Blog marketing i forhold til salg

7 13.8 Blog marketing i forhold loyalitet Blog marketing i forhold til brand Besvarelse på hypoteser H H H H H H H H H H H H H Guidelines Blogs Viral Framework Konklusion Perspektivering Bilag...67 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Litteraturliste

8 1.0 Indledning Connected marketing har i de seneste år været i kraftig vækst, som værende en måde hvorpå man formidler sit budskab via markedsføring. Måderne ved connected marketing er utallige, og der kommer konstant nye til i den store portefølje af redskaber, som ligger indenunder begrebet connected marketing (Marsden, 2007a). En af måderne som ligger under den overordnede paraply connected marketing, er viral markedsføring, og netop denne er én af de to måder der sættes fokus på i denne afhandling. Mulighederne er nærmest ubegrænsede for viral markedsføring, da denne form for markedsføring bygger på evnen til at skabe videoer som kan sendes rundt via brugerne på nettet. Derved opnås en ubegrænset form for eksponering, der samtidigt kan holde omkostningerne nede, da man benytter sig af spredningen via brugerne selv. Herudover er mulighederne for at starte kampagner op langt nemmere, grundet de mange sociale medier der er til stede på nettet i dag. Bl.a. kan kampagner igangsættes via sociale medier såsom; Facebook, Twitter og Youtube, hvilket netop gør det yderst simpelt og holder omkostningerne nede for virksomhederne (Corcoran, Marsden, Zorbach & Röthlingshöfer, 2007). Lave omkostninger og stor spredning er de store plusser ved brugen af viral markedsføring, men der er også komplikationer ved at arbejde med denne form for markedsføring. Komplikationer kan opstå ved at de videoer der eksponeres på nettet, ikke opfattes på den tiltænkte måde, eller at de skaber spild i samfundet grundet en evt. kontroversiel måde at formulere budskabet på. Der er flere eks. på kampagner som har skabt store problemer, grundet den måde hvorpå de var udformet ikke faldt i god jord i samfundet og derved endte med at skabe problemer for den som havde lavet kampagnen. I Danmark er det mest markante tilfælde VisitDenmarks kampagne om Karen på 26 år, der ledte efter manden til hendes barn via en Youtube video. Kampagens store problem var dog, at folk opfattede kampagnen som værende troværdig historie om en enlig mor, og fik derfor stor sympati for Karen som ville genforenes med den udenlandske turist, der var far til hendes barn. Derfor skabte det enorm debat i samfundet, da man fandt udad at det var en viral markedsføringskampagne som havde til formål at sætte fokus på Danmark som feriemål. Kampagnen endte med at skabe store problemer for VisitDenmark, så selvom den havde fået kæmpe eksponering førte det ikke til noget positivt. Sagen endte med at den administrerende direktør Dorte Kiilerich, opsagde sin stilling i VisitDenmark (Lassen, 2009; Svanholm, 2009). Problemet med måderne som benyttes indenfor viral markedsføring, er at fokus på spredning tit skabes ved brugen af kontroversielle måder, hvorpå budskabet formidles i den enkelte kampagne. Derved skabes der et meget kontroversielt markedsføringsværktøj, da måden hvorpå spredning i stor skala opnås ved 8

9 brugen af meget stærke virkemidler. I artiklen af Henke (Henke 2011), undersøgte man bl.a. folks reaktion på virale kampagner for musikbands, som indeholdte chok eller afskys effekter. Målet var at finde frem til om modtageren ville sende videoen videre eller at se en koncert med bandet. Resultatet indikerede at folk med lav involvering var mere villige til at sende de virale videoer videre og deltage til koncerter, mens folk med høj involvering afstod fra begge dele. Dette er endnu en bekræftelse på at viral markedsføring nemt kan ende kontroversielt, og dermed måske være mere skadende end gavnligt for ens virksomhed eller formål. Blog Marketing er et andet markedsføringsværktøj i forbindelse med connected marketing, og konstant oprettes der nye blogs på internettet (Colliander & Dahlén, 2011). Blog marketing kan ses som flere forskellige ting, generelt kan virksomheder oprette deres egne blogs, hvori der skrives omkring områder indenfor den kontekst de agerer i, samt omkring deres konkrete services eller produkter. Herved kan virksomheden benytte deres blog til, at komme i kontakt med forbrugeren, og skabe tættere bånd til denne gennem en dybdegående dialog over bloggen (Li & Du, 2010). Undersøgelser ved blogs viser at, virksomheders egne blogs medfører skepsis overfor det som der berettes om på bloggen. Netop en undersøgelse af Bernoff (Bernoff, 2009), beviser at blogs fra virksomheder har et meget lavt tillidsindeks, hvilket må anses som værende et problem for virksomheder der ønsker at skabe dialog med kunderne via blogs. Generelt har blogs vist sig at være effektive hvis de fortæller sandheden (Yeomans, 2006). Problemer opstår ved blogs der ikke fortæller sandheden, som både L Oréal koncernen og Coca Cola Company har oplevet, da de oprettede blogs med falske personer som forsøgte at give brandet en mere personlig karakter (Ibid.). Det vil sige at blogs oprettet af virksomheder kan være effektive hvis de fortæller sandheden, men tilliden til dem er lav, da forbrugerne mener at virksomhederne handler opportunistisk. Min afhandling tager netop sit udgangspunkt i overstående, idet jeg anser connected marketing som værende en yderst anvendelig måde at få formidlet sine budskaber på. Dog med forbehold for potentielle faldgrupper som kan have store konsekvenser for virksomhederne. Især anser jeg denne form for markedsføring anvendt i små eller helt nystartede virksomheder, hvor markedsføringsbudgetterne er ganske små eller ikkeeksisterende. Her er connected marketings platformen god, da den kan bruges uden store økonomiske kræfter. Men netop muligheden for fiasko og måden hvorpå denne form for markedsføringskampagner skabes, kan medføre katastrofale konsekvenser for en lille virksomhed uden de store muligheder for damage control, hvis skaden først er sket. Jeg mener derfor, at der er et behov for skabelsen af forskellige guidelines, der kan hjælpe med at mindske muligheden for problemer i en virksomhed som ønsker at implementerer connected marketing i deres 9

10 markedsføringskampagner. Afhandlingens omdrejningspunkt vil derved blive at skabe et framework, som kan give en begrundet feedback i forhold til hvilke måder og metoder der er bedst skabt til den konkrete markedsføring situation virksomheden befinder sig. Målgruppen for afhandlingen er små og mellemstore virksomheder. Denne form for virksomheder er valgt som udgangspunkt, da afhandlingens framework og guidelines klart vil være mest anvendelige for disse virksomhedsstørrelser. Med fokus på små og mellemstore virksomheder, rammes netop hele spektret fra enkeltmandsvirksomhed til virksomheder der reelt har en lille markedsføringsafdeling. Denne gruppe af virksomheder er interessante, da de måske ikke har markedsføringsuddannet personale, og ej heller har muligheden for at hente hjælp hos marketingsbureauer, grundet et minimalt budget. Derved kan det tænkes at beslutninger i disse virksomhedsstørrelser, tit bliver truffet ud fra en ikke velanalyseret ide, hvorved muligheden for fejl kan være stor i deres kampagner. Eksemplerne som nævnt tidligere på kampagner der slog fejl, var udarbejdet af bureauer der havde store budgetter og alligevel ikke formåede at ramme plet. Derved kan netop kampagner skabt af personer uden reelt baggrundsviden også vise sig at være dårlige til at opnå de ønskede resultater, og her vil nogle klare og overordnede guidelines udledt fra et framework være yderst anvendelige. 2.0 Forskning indenfor området Research indenfor området connected marketing, mener jeg kan deles op i 3 forskellige strømninger. Den første strømning, som er den klart mest belyste, er vedrørende spredning, og fokus her har været at kortlægge hvordan man bedst muligt spreder budskaber via brugen af connected marketing, samt hvor hurtigt spredningen sker. Fokusset her er især evnen til matematisk at kunne opstille, hvorledes spredningen vil foregå når man først har sat en kampagne i værk. Området arbejder meget med netværksteori, da dette er forklarende for hvordan budskaber skifter hænder i en samlet kontekst. Flere forskellige personer har arbejdet med området indenfor spredning i forhold til især viral markedsføring, her kan bl.a. nævnes Van der Lans og Hinz (Van der Lans, Van Bruggen, Eliashberg & Wierenga, 2010; Hinz, Skiera, Barrot & Becker, 2011), som har belyst hvorledes spredning foregå, når kampagnerne er sat i værk, samt hvordan man kan bestemme den mest optimale måde at skabe spredning på fra starten af en kampagne. Den anden strømning er tonen selve kampagnerne er udarbejdet i, dette er generelt et område hvor der ikke er udarbejdet de store mængder materiale om på nuværende tidspunkt. Dog kan der nævnes Eckler og Bolls (Eckler & Bolls, 2011), som netop har belyst effekten af hvorledes tonen i en kampagne medfører forskellige holdninger til kampagnen. Ydermere har Brown, Bhadury og Pope (Brown, Bhadury & Pope, 2010), set på hvor effektiv brugen af forskellige former for toner i kampagner er. Indenfor området blog 10

11 marketing er der skrevet om tone i form af brugen af storytelling til beskrivelsen af rejsemål (Tussyadiah & Fesenmaier, 2006). Dette område har klart mangler og giver derfor anledning til videre research. Selve ideen omkring at forstå tonen i en kampagne, må anses som værende essentiel for opstilling af guidelines med henblik på at mindske risikoen for fejl fortolkninger af kampagner. Den tredje strømning er hvorledes måden, altså hvilken kampagne eks. viral markedsføring i forhold til blog marketing, har indflydelse i forhold til hvor effektive de vil være for de overordnede marketingmål; kendskab, salg, loyalitet og brand. Dette område virker ikke til at være belyst på et videnskabeligt niveau, og derfor anser jeg det interessant at belyse. Måden er yderst essentiel at forstå, da der kan være meget stor forskel på hvilken markedsføringsmåde der er mest optimal at benytte. Afhandlingen tager herved sit udgangspunkt i kombinationen af de to strømninger; tone og måde, altså evnen til at kombinere de to strømninger i forhold til marketingmålene. Fokus er derfor på selve indholdet i kampagnerne, samt om dette indhold, kombineret med kampagnemåden, har en samlet effekt for kampagnens succeskriterier. Guidelines for disse indhold samt formidlingsperspektiver kan anses som værende de kritiske, da de har muligheden for at skabe en kampagne der bidrager negativt til virksomhedens marketingsstrategi. 3.0 Problemformulering Opstille guidelines samt framework som kan mindske risikoen for fiasko, samt negative strømninger i connected marketingskampagner for små og mellemstore virksomheder? Hjælpe spørgsmål: Hvorledes indvirker tonen, man vælger at kommunikerer med i ens kampagne, succeskriterier i forhold til det givne marketingmål (kendskab, salg, loyalitet og brand)? Hvilken kampagnemåde er den mest optimale med henblik på følgende marketingmål: kendskab, salg, loyalitet og brand? Hvilke kombinationer af tone og kampagnemåde er mest optimal? 11

12 4.0 Metode 4.1 Videnskabsteori Med udgangspunkt i Saunders, Lewis og Thornhill, er hovedformålet at klarlægge hvilket videnskabsteoretisk paradigme som afhandlingen forankres i, samt hvordan valget af paradigme udmønter sig i selve løsningsmetoden (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Generelt skal der ses på afhandlingens hovedformål hvad det er der ønskes analyseret, samt hvordan tidligere research har været indenfor netop dette område. Selve området omkring tone og måde i markedsføringskampagner som bygger på connected marketing, er forholdsvis svagt belyst. Generelt mangler der data på området og flere forskellige studier bl.a. Eckler og Bolis (Eckler & Bolis, 2011) samt Brown, Bhadury og Pope (Brown, Bhadury & Pope, 2010) har ikke kombineret begge dele, men primært fokuseret på brugen af tone i kampagner. Udgangspunktet for hvorledes afhandlingens videnskabsteoretiske afsæt skal være, benytter jeg Saunders, Lewis og Thornhills løg model (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). 12

13 Modellen giver et godt udgangspunkt for konsekvenserne ved valg af filosofisk udgangspunkt, og hvilke research metoder der passer til filosofien. Derved styres afhandlingen perfekt i forhold til det der ønskes belyst, og det samlede overblik over researchs processen opnås. Selve formålet med at forstå hvorledes kampagner kan skabes bedst muligt via guidelines der tager højde for selve kommunikationsplatformen, altså eks. viral kontra blog markedsføring, kombineret med kommunikationens tone eks. sex, vold eller humor, medfører at det er fortolkninger der skal kigges på. Saunders, Lewis og Thornhills løg model giver derfor indgangsvinklen; interpretivism, hvilket giver muligheden for at fortolke de underliggende holdninger der er i forhold til den sociale opstillede kontekst. 4.2 Valg af hypotetisk - deduktiv metode Opgavens udgangspunkt i interpretivism eller hermeneutikken, medfører hvilken tilgang der skal tages i forhold til valg af metode, til konklusion dragelse. Der kan opstilles tre forskellige måder: induktion, deduktion eller hypotetisk deduktion hvorpå, man kan drage konklusioner, den første er induktion. Induktion har til formål, at drage konklusioner ud fra brugen af mindre mængder af empirisk materiale, hvorved det efter mere research reelt kan ende i en ny teori (Andersen, 2003). Den deduktive tilgang benyttes til at konkluderer ting ud fra generelle holdninger, og derved ud fra teorien kan forklare hvorfor visse ting er som de er i konteksten (Andersen, 2003). Den sidste tilgang er hypotese-deduktion, hvor konceptet er man opstiller hypoteser, som derefter efterprøves med henblik på bekræftelse (Popper, 1980). Afhandlingen tager netop sit udgangspunkt i først, at udlede hypoteser samt et teoretisk framework, på baggrund af den generelle teori indenfor områder, og derefter afprøve hypoteserne i form af det kvalitative data som indsamles via interview. Denne tilgang passer godt overens med valget af en hermeneutisk tilgang. Afhandlingen har dog ikke til formål, at opstille ny teori, men derimod udlede guidelines og framework som kan anvendes i en praktisk kontekst. Grundet den manglende empiriske viden om området, vil første skridt i forståelsen af hvilke mulige succeskriterier der kan opstilles for denne form for markedsføring, være forståelsen af hvorledes kampagner opfattes. Fortolkningerne har enorm betydning, da de netop kan indikerer om der et problem i forståelsen mellem dem som markedsfører og dem der modtager. Forståelsen for hvordan forbrugeren afkoder en interessant kampagne, kontra den måde som virksomheden eller anden markedsfører opstiller succeskriterier, kan anses som den grundlæggende forståelse for hvad der virker. Forskellige fortolkninger fra interessenter indenfor konteksten hvori connected marketing benyttes, vil give mulighed for at kombinerer de strømninger der stemmer overens mellem forskellige interessenter, til en mulig forklaring på hvad der kan være den korrekte måde at opstille kampagner på. 13

14 Metodologien vil derfor være at undersøge forskellige interessenter indenfor området connected marketing, og metoden til løsning af dette vil mest naturligt være at bruge semistrukturerede interviews. De semistrukturerede interviews tager sit udgangspunkt i Kvale omkring opstilling af en interviewguide (Kvale, 2003), hvorved den bedst mulige metode opnås til frembringelsen af kvalitativt data til analyse. Semistrukturerede interviews anses som værende den bedste form for kvalitativ data indsamling, da muligheden for at styrer selve interviewprocessen kombineret med frihed til respondenten, vil give den mest brugbare data. Brugbarhed øges da man giver mulighed for respondenten til selv at påvirke interviewet, og netop dette er essentielt når det er fortolkninger der skal analyseres. Analysens udgangspunkt vil være at forstå de forskellige indsamlede fortolkninger, og derudfra kombinere dem med den generelle teoretiske viden omkring connected marketing, til dannelsen af guidelines samt framework, som kan mindske muligheden for fiasko ved skabelsen af nye kampagner. Analysen vil derfor samle det generelle teoretiske vidensniveau, der er indenfor connected marketing, sammenholdt med fortolkninger omkring området fra den praktiske kontekst. Derved opstilles der guidelines som har en forankring i teorien, men som gøres praktisk anvendelige grundet de analyserede fortolkninger fra den praktiske kontekst. Styrken vil herved være en højere form for praktisk anvendelse, men samtidig have stor videnskabelig brugbarhed grundet forankringen i teori. 4.3 Afgrænsning Kigges der på connected marketing generelt, er der tale om en meget bred vifte af forskellige markedsføringsmåder som dækker et bredt spektre af muligheder. Måder hvorpå man kan lave marketingskampagner, som bygger på connected marketing, kan deles op i både offline og online. Begrebet connected marketing som benyttes i bogen af (Marsden, 2007a), dækker over flere forskellige markedsføringsmåder. Måderne er forskellige da de bl.a. ikke tager udgangspunkt i samme kontekst, her tænkes i offline vs. online markedsføringsmåder. Generelt er fokus på den online kontekst mere relevant for min afhandling, da jeg anser at det gør afhandlingens færdige produkt mere anvendeligt, for mit valg af målgruppe, små og mellemstore virksomheder. Jeg har valgt at sætte mit fokus på blog og viral markedsføring, da begge disse måder tilhører den online kontekst. Ydermere findes disse måder nemmere at undersøge i forhold til andre mulige connected marketingsmåder, som eks. stealth marketing (Ferguson, 2007). En anden essentiel begrænsning er valget af strømning som der beskæftiges med i afhandlingen. Med strømning skal der ses på hvad der kigges på i selve analysen, her er der lavet meget research på området indenfor spredning, og derfor fravælges dette område. Derimod sættes fokus på forståelsen af indholdet i selve kampagnen samt hvilke kampagnemåder, viral og blog, der har bedst effekt i forhold til den givne marketingssituation virksomheden står overfor at løse. 14

15 I forhold til indsamling af data via kvalitative interviews, foretages der en afgrænsning i forhold til hvilken aldersgruppe de interviewede er. Formålet med afgrænsningen er reelt at få kontakt til respondenter der benytter sig af internettet, samt har en interesse i de markedsføringsmåder, der bliver udøvet i denne kontekst. Ydermere er de to virksomheder som der interviewes medarbejdere fra, også producenter af produkter som henvender sig mere specifikt til en given aldersgruppe. Derfor sættes alders gruppen i intervallet år, fordi denne gruppe anses som værende mest brugbar for videre analyse i mon afhandling. 4.4 Reference metode I afhandlingen er det yderst essentielt, at der er fokus på referencerne, da sporing i forhold til de brugte referencer giver læseren er større mulighed for at validerer det skrevne. Derfor tages udgangspunkt i American Psychological Associations [APA], da denne reference metode er brugt i mange af de læste bøger og artikler, og derved giver det god mening, at bruge samme reference platform. Apa anses som værende, den reference metode der giver afhandlingen den bedste overskuelighed, samt bedste muligheder læser, at fremfinde originale kilder. 4.5 Sekundærdata Det sekundærdata er brugt til skabelsen af afhandlingens problemformulering, da der netop i denne er taget udgangspunkt i sekundærdata i form af videnskabelige artikler, med henblik på kortlægning af strømninger indenfor connected marketing som mangler belysning. Ydermere er den brugt som udgangspunkt for skabelsen af de opstillede hypoteser, og derudfra er det kvalitative undersøgelses design udledt. Data stammer hovedsageligt fra bøger og videnskabelige artikler, men internettet har også været brugt i form af link til forskellige sider der omtaler connected marketing samt i form af henvisninger til kampagner der benyttes i afhandlingen. Den sekundærdata som stammer fra internet kilder, bruges dog mest til illustration i form af cases eller til visning af forskellige måder man kan bruge connected marketing. 4.6 Primærdata Den primærdata der er blevet indsamlet via den kvalitative undersøgelses design, er primært blevet brugt i afhandlingen til, at udarbejde det samlede framework og guidelines som er afhandlingens samlede produkt. 4.7 Kildekritik Kildekritik har til formål, at gennemgå de forskellige kilder der er benyttet i afhandlingen, og give en objektiv vurdering af deres objektivitet samt anvendelighed. Hovedparten af de kilder der benyttes i afhandlingen er videnskabelige artikler, disse er fremfundet via CBS biblioteks online databaser, og der har været fokus på at altid, at vælge Academic Journals. Valget omkring brugen af Academic Journals er, at 15

16 artikler der ligger under denne betegnelse har gennemgået et peer review, hvilket indebærer at artiklerne har gennemgået meget nøje gennemgang af personer som arbejder indenfor sammen område, og har samme akademiske niveau. Derfor anses den viden der hentes fra artiklerne yderst troværdig, og med et meget højt niveau af objektivitet. Andre kilder som har ligget til grund for afhandlingen referencer er lærebøger, her er udvalgt bøger som normalt har været brugt i undervisningen på CBS, eller som har forfattere der er kendt indenfor det akademiske miljø, samt har udgivet flere videnskabelige artikler der har gennemgået peer review. Ydermere er flere af teorierne som der refereres til i bøgerne, anerkendte, og anset som værende faktuel viden indenfor området marketing. Dette medfører også, at der er en stor troværdighed ved referencerne til div. Bøger, og samtidigt et højt niveau af objektivitet. Enkelte steder refereres der til konkrete hjemmesider eller andre publikationer på nettet i form af div. Aviser. Når denne form for referencer benyttes, vælges der generelt aviser, som har et forholdsvis fair renomme eks. Politiken, Jyllandsposten og Berlingske Tidende. Men det er selvfølgelig klart, at kilder fra denne form for medier kan har et bias, da skribenten kan have en personlig agenda ved, at skrive artiklen som den skrives. Normalt ville denne form for kilder forsøgt bekræftet ved andre kilder der siger det samme, hvilke burde øge troværdigheden samt objektiviteten i forhold til det skrevne. Ellers bliver der normalt linket til hjemmesider, der har til formål, at beskrive noget om evt. en af de interviewede virksomheder, eller som har til formål at vise en kampagne. Denne form for kilder anses som værende troværdig da de ikke bruges til at underbygge eller konkluderer noget men derimod som eksplicit mulighed for læseren af afhandlingen til at se en given kampagne eller se den pågældende virksomheds hjemmeside. 5.0 Fokus for framework Frameworket består af to forskellige måder som er udvalgt ud fra en lang række af forskellige connected marketingsmåder, som man kan benytte til at skabe kampagner på, viral markedsføring og blog marketing er de to udvalgte til fokus herom. 5.1 Viral markedsføring Viral markedsføring blev første gang nævnt af Steve Jurvetson i 1996, da han beskrev den strategi Hotmail havde benyttet sig af, til at erhverve nye brugere af mail servicen. Ideen var at der i hver eneste udsendte mail var et link til at man kunne oprette en gratis mailkonto hos Hotmail, og samtidig en anbefaling fra personen som havde sendt mailen. Dette fortsatte således, at når nye brugere sendte mails til deres 16

17 bekendte fik de herved også beskeden omkring muligheden for at oprette en Hotmail, derved spredte denne reklame sig som en virus (Kaikati & Kaikati, 2004). Skal man nærmere en definition på hvad viral markedsføring er, kan man tage udgangspunkt i den definition der bliver givet af Golan og Zaidner (Golan& Zaidner, 2008), her beskrives viral markedsføring som værende et større framework af elektronisk worth-of-mouth kommunikation, som har til formål at skabe kommunikation omkring et brand imellem ligevægtige på nettet. Viral markedsføring kan derfor ses som værende muligheden for at sprede alle typer af marketingsbeskeder videre til andre, og som har potentiale for at sprede sig med ekspotentiel vækst (Kirby, 2007). En af platformene der bruges til skabelsen af virale kampagner, er virale videoer. Netop brugen af virale videoer giver god mening, hvis man ser på populariteten det at se videoer online har. Undersøgelser viser at 69 procent af alle voksne mennesker, har set videoer online (Purcell, 2010). Det er derfor yderst interessant for denne afhandling primær, at have sit fokus på brugen af virale videoer i forhold til en markedsførings kampagne. Frameworkets indhold af viral markedsføring skal derfor primært ses, som værende videomateriale der kan deles online med andre brugere. De mest kendte online platforme er Youtube, Twitter samt Facebook. 5.2 Blog marketing En blog er en forkortelse for ordet weblog, og kan findes i to forskellige former, enten som en personligblog eller som en virksomhedsblog 1. På bloggen kan man læse den enkelte bloggers onlinejournal, og normalt er der tale om refleksioner over emner, eller muligheden for at fortæller om ens konkrete holdning til ting der sker rundt omkring i verden. Bloggen vil normalt være præsenteret i en kronologisk rækkefælge, og det vil være muligt for læseren af bloggen at kommentere på de indlæg bloggeren skriver (Maurya, 2011). Blog marketing skal derimod ses som evne til at benytte blogs, til at promote et brand, en virksomhed, et produkt eller en service. Dette kan normalt gøres gennem brugen af tre forskellige koncepter, virksomhedsblog, tredjepartsblog og falsk blog [flog]. Virksomhedsblog giver mulighed for en virksomhed til selv at promovere det de ønsker promoveret. Tredjepartsblog er personlige blogger som kan promoverer ens produkter, og samtidig har en høj popularitet online. Promoveringen kan foretages på flere forskellige måder, men en mulighed kan være at få bloggeren til at anmelde produkter der ønskes at sætte fokus på (Corcoran et al, 2007). Den sidste måde at benytte blog som marketingsredskab er brugen af flogs. Her udnytter man muligheden for at oprette en blog som ligner en personlig blog, og skriver positive kommentarer omkring ens brand, virksomhed eller produkt ect. (Corcoran et al, 2007). Denne måde er yderst kontroversiel, og kan meget let 1 Bilag 1; Bilag 2 17

18 ende med at give bagslag. En prominent case er omkring Vichy, en del af L Oréal Corporation, der oprettede en falsk blogger, Claire på deres virksomhedsblog, og fik hende til at promote en ny anti-age creme. Dette skabte store problemer i blogging verdenen, og er et bevis på at denne form for strategi ikke bør anvendes, hvis man vil være sikker på at det ikke skal give bagslag (Israel, 2005) Fordelene ved blogmarketing er utallige, og de mest klare er at man der gives mulighed for at give virksomheden et personligt touch. Ydermere har blogmarketing potentiale for at sprede sig med virale kræfter, da man bl.a. ved brugen af Rich Site Summery [RSS feed] kan modtage beskeder omkring nye indlæg på ens favorit blog (Corcoran et al, 2007). Andre muligheder er brugen af forskellige blogging netværk, fx Bloglovin hvor man får muligheden for at læse de blogs man følgers nyeste blogindlæg 2. Blogs ses derfor som værende et spændende element, at opstille i frameworket, og derudfra udlede guidelines til, hvordan man bedst muligt kan benytte dem i sin markedsføring Kritik af blogs - fan af blogger ikke af brand Et andet interessant fund indenfor området omkring brand er, at personer som følger bloggere online nærmest anser dem som værende deres personlige venner. Dette skal ses som værende, at folk leder efter bloggere som stemmer overens med ens samlede identitet, og derved nærmest anses disse bloggere som værende ens venner i den online kontekst. Artiklen som bearbejdede dette fandt faktisk et andet yderst interessant element ved undersøgelsen af folks binding til de blogs de læste. Netop dette viste at hvis den blogger som man læser knytter sig tæt til et brand, bliver læseren af bloggen også mere loyal overfor det givne brand. Derved kan der skabes et stærkere brand ved at linke til personlige bloggere, som er yderst involveret i ens brand (Colliander & Dahlén, 2011). Dette skal anses som værende interessant viden, hvis man som virksomhed ønsker at gøre brug af personlige bloggere, som markedsfører af ens produkter. Denne kontekst kan være spændende at have i tankerne, hvis bloggeren ikke er loyal overfor ens brand, hvad ville denne konstellation hermed medføre. Det vil derfor være spændende, at se om der er tegn på at denne form for loyalitet ændre sig i forhold til ens brand, hvis den pågældende blogger ikke er loyal overfor ens brand. Et vigtigt element, at have for øje når der arbejdes med blogs som en marketingsform er, at blog dog ikke har samme potentiale som ren worth-of-mouth, og derfor har blog selvfølgelig deres begrænsning som værende ens eneste marketingsmåder (Mack, Bolse & Pan, 2008). 2 Bilag 3 18

19 Viral og blogmarketing er de primære elementer i frameworket, og de vil blive analyseret i forhold til forskellige marketingsformål. Formålene der udvælges er kendskab, salg, loyalitet og brand. Ydermere tages der udgangspunkt i kampagnens tone, der tidligere er nævnt som værende en yderst essentiel strømning for connected marketing, for skabelsen af brugbare guidelines. 6.0 Teoretisk afsæt for framework Det teoretiske afsæt for afhandlingen, tager sit udgangspunkt i de forskellige teorier der er indenfor de forskellige opstillede formål: kendskab, salg, loyalitet samt brand. Formålet med afsnittet er en diskussion omkring de fire forskellige formål i forhold til de udvalgte connected markedstingmåder, hvorved der udledes hypoteser, med interessante spørgsmål. Hypoteserne bliver derved grundlaget for spørgedesignet, som har til formål, at indsamle data til den videre analyse og udledning af framework samt guidelines. Connected marketing bygger på flere forskellige teoretiskes perspektiver, og et af det mest essentielle er forståelsen for hvordan budskaber spredes, og hvilke personer der står bag spredningen. Grundlæggende teori vedrørende budskabers spredning, samt hvordan det sociale kontekst er opbygget kan primært afledes ved læsning af Granovetters artikel fra 1973 (Granovetter, 1973), som tager udgangspunkt i forståelsen af styrken ved svage bindinger. Forståelsen af binding er essentiel, da konceptet ved connected marketingsmåderne er at budskaberne skal spredes via forbrugeren selv. Forbrugerens forskellige bindinger i netværket er derfor essentielle, da det er dem der reelt kan afgøre hvor stort et spredningspotentiale der er i forhold til den enkelte forbruger (Marsden, 2007b). Interessen for svage bindinger skal ses grundet undersøgelser, der viser at jo højere styrken af bindinger er, jo mere ligner bindingerne hinanden (Berscheid & Walster, 1969). Netop viden omkring ensformighed i bindinger der er stærke, er vigtige at forstå når en kampagne skal spredes. Spredningen vil være yderst kompleks, hvis der kun spredes til bindinger som er stærke, da disse kun vil sprede videre til bindinger som ligner dem selv. Herved vil stor spredning kun kunne opnås, hvis der er et kæmpe fokus ved at sprede kampagner videre til samtlige stereotyper som har interesse for afsenderen af kampagnen. Kampagner markedsført igennem stærke bindinger vil derfor være yderst komplekse at få til at virke i en virkelig kontekst, grundet det enorme arbejde der skal ligges i at udvælge de rigtige gatekeepere til alle de forskellige typer man ønsker at nå ud til, med sit budskab. Netop denne viden gør Granovetters forskning endnu mere interessant, da den fremviser muligheden for at sprede budskaber via svage bindinger. Granovetters fokus er på hvordan viden spredes til forskellige 19

20 netværk, hvis stærke bindinger generelt ikke har evne til at skabe kontakt til andre end lignende relationer (Granovetter, 1973). Undringen fra Granovetters forskning tager sit udgangspunkt ved at spredningen sker mellem ikke lignende netværk. Svage bindinger skal ses som personer der kender hinanden, men på hverken venskabeligt, interessemæssigt eller i sociale fællesskaber kender hinanden. Bindinger af denne type burde reelt, ud fra et logisk perspektiv, have forholdsvis lidt med hinanden at gøre, alligevel viser Granovetters forskning, at det er her hvor budskaber blevet spredt ud til flere netværk. Altså bliver informationerne imellem to netværk som er bundet sammen af stærke bindinger, formidlet til andre netværk via svage bindinger (ibid.). Denne viden giver connected marketing et enormt potentiale, da dette skaber muligheden for at sprede budskaber videre via personer der har store personlige netværker, da der i denne form for netværk generelt er mange personer som denne ikke har særligt stærke bindinger til. Derved bliver en af de vigtigste discipliner i skabelsen af spredning, fokus på hvilke gatekeepere der skal benyttes til at sætte spredningen i gang. Især Cakim (Cakim, 2007) har kortlagt dette ved at kigge på hvilke typer der ønskes at bruges, til at sætte succesfulde kampagner i gang, med henblik på spredningen. Generelt vælges der personer som har et kæmpe netværk, hvilket stemmer godt overens med de fundne resultater fra Granovetters forskning, da netop et stort netværk giver muligheden for mange svage bindinger. Mange svage bindinger giver derved muligheden for at kommer ud til en stor mængde netværk, og derved kan spredningen foregå i virus form. Spredningen kan ses som værende den generelle forståelse for hvorledes kampagner bevæger sig i konteksten, men hvilke generelle faktorer kan identificeres som værende essentielle for at kampagner interessere folk. Viden omkring spredning er essentielt, da det er selve starten for en kampagne, og spredningen afgør hvor stort et givent potentiale en kampagne har. Fokus i denne afhandling ligger ikke i belysning af spredning, da der som tidligere belyst er meget research på området, og viden omkring spredning har nået et niveau hvor man er klar over hvad der virker. Derimod skal spredningen mere ses som en overordnet styring for de andre elementer i frameworket, der ønskes belyst i afhandlingen. Elementerne linker alle sammen tilbage til spredning, da det stadigvæk skal anses som værende essentielt at en kampagne spreder sig (Van der Lans, van Bruggen, Eliashberg & Wierenga, 2012). Ydermere giver viden omkring spredningen, også viden omkring visse elementer der bør være tilstedet når man ønsker at igangsætte en kampagne. Et vigtigt element at huske, er at en kampagne altid skal være nem for brugeren at dele med andre, dette kan gøres via forskellige metoder eks. muligheden for at dele den direkte på de sociale netværk eller med en send to friend buttom. Herved bliver det ikke et besværligt element for vedkommende der ønsker, at dele sin kampagne med andre i dennes netværk. Dette er et essentielt punkt at have med i guidelines til connected marketingsmåderne, da kampagner skal spredes (Van der Lans et al, 2012). 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere