Fremtidsseminar Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde"

Transkript

1 Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt eller økonomisk tvang - Er til gavn for andre end én selv og ens familie - Er formelt organiseret - Er aktivt. Dvs. medlemskab af en forening er ikke frivilligt arbejde % 60 Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder Serie år år år år år 70 - år

2 SPØRGMÅL TIL GRUPPEARBEJDE 1 Evaluering og kvalificering af lokaludvalgets struktur og form. LUs ordinære møder o Hvad fungerer eller har fungeret godt, hvad har fungeret mindre godt eller dårligt? Udgangspunkt for drøftelserne Materiale til møderne/forberedelse Mødernes struktur Mødereferater Varsling om nye større sager og emner Arbejdsgrupper o Hvad fungerer eller har fungeret godt, hvad har fungeret mindre godt eller dårligt? Udgangspunkt for drøftelserne Hvordan fungerer valg af emner/projekter Forløber diskussioner og afklaring af holdninger tilfredsstillende Er der samarbejde og gensidig respekt i gruppen Fungerer tovholderen Er arbejdsgrupperne inkluderende i forhold til nye medlemmer og borgere/synlige Sekretariatet o Hvordan opfattes sekretariatet Udgangspunkt for drøftelserne* Opfattes sekretariatet som en administrativ hjælp/sparringspartner/aflastning for Er sekretariatet tilstrækkeligt orienteret om Lus arbejde og projekter Har sekretariatet den fornødne tid * Sekretariatet er ansat af Økonomiforvaltningen, der som arbejdsgiver stiller krav til, hvilke opgaver, sekretariatet skal løfte, fx økonomistyring og afrapportering, juridisk vejledning, tilvejebringelse af information ved aktindsigt, BR-forespørgsler, borgerforespørgsler etc. Dagsordenskrivning m.v.

3 Gruppearbejde søndag Rekruttering, dialog og fastholdelse: På de fleste af lokaludvalgets fremtidsseminarer, er det blevet drøftet, hvordan lokaludvalget kan få mere dialog med borgerne. Derfor har lokaludvalget gennem tiderne indkøbt en cykel, som man kan tage med til arrangementer, eller lave spontane events på gader, stræder og pladser. Der er indkøbt bannere, merchandise etc. så lokaludvalget er synligt. På trods af de mange tiltag, kan kommunikationen til stadighed forbedres. Lokaludvalget har fået en hjemmeside, hvor det er muligt at kommentere nyhederne dette giver mulighed for, at folk kan sidde hjemme i stuen og være med til at nuancere debatten, og lokaludvalget har endnu en platform, hvorfra der kan skabes dialog med borgerne. De mange platforme og muligheder er tilstede, men de bør komme endnu mere i spil. Platforme på web giver mulighed for dialog, uafhægigt af tid og sted det giver en tryk distance, for det kan være rigtig svært at stoppe folk på gaden, og afkræve dem deres mening. Al god kommunikation tager tid, og alle er hårdt presset på deres tid, men hvis vi vil varetage bydelens interesser, er det vigtigt, at bydelens borgere kommer til orde, at der er spændende debatter, at man ikke er bange for diskussion og uenighed så længe debatten foregår i en ordentlig tone med respekt for hinanden, er det netop det, der beriger os det der synliggør problemer og løsninger. Alle kan ikke få ret, men alle bør have mulighed for, at give deres mening til kende, og alle beslutninger bør bygge på synlige beslutningsgange og velfunderet argumentation. Lokaludvalget består af mange stemmer og samtidig er det også én stemme. Når lokaludvalget udtaler sig udtaler det sig som organ, hvor selvom ikke alle medlemmer er lige interesserede eller lige enige i budskabet, er der en kollektiv opbakning til at det mener lokaludvalget og som medlem af lokaludvalget bakker man op om det. Derudover har hvert medlem sin egen stemme som repræsentant for en interesse, som person. Det er vigtigt, at det fremstår tydeligt, hvem der udtaler sig om hvad. Til at underbygge lokaludvalgets kommunikation, kan sekretariatet være en hjælp, men vi er embedsmænd, og kan, hvis vi udtaler os, fx i kommentarer på lokaludvalgets hjemmeside, ikke udtale sig som andet, med mindre, at det er på vegne af lokaludvalget som samlet organ sådanne kommentarer er sjældent spændende, og som ved et læserbrev i lokalavisen, er det sjældent interessant at vide hvad Teknik og miljøforvaltningen mener, men væsentlig mere interessant at høre, hvorfor Teknik- og miljøudvalget har truffet en bestemt beslutning eller hvad et givent medlem af udvalget mener som medlem, som repræsentant for en interesse/parti, som person. Derfor kan lokaludvalgsmedlemmer kommenterer, skrive læserbreve etc. og være med til at starte, underbygge og kvalificere en debat ved at bruge hjemmesidens kommentarfunktion, ved at lave nyheder til hjemmesiden, ved at skrive læserbreve, ved at stå en time på Vanløse Torv og fortælle om emner, spørge borgerne om deres holdning etc. og derigennem sikre, at borgerne har et organ, som er lydhør over for deres interesser udover en ½ times spørgetid på lokaludvalget ordinære møde. Det er muligt, ved at bruge de forskellige platforme, at komme i kontakt med borgerne, der hvor de er. Det er muligt at målrette

4 sine henvendelser til særlig målgruppe, et særligt budskab er mest relevant til, ved at tilrettelægge sprog, form, indhold og kanal efter dem. Dette er altid vigtigt, men da vi står overfor et kommende valg af lokaludvalget, er det vigtigt, at vi får aktiveret nye folk til at stille op, til at indgå i lokaludvalgets arbejde via projekter og arbejdsgrupper. Det er vigtigt, at nye medlemmer kan få en rolle. Derfor skal vi kende vores målgrupper og Vanløses borgere er en broget flok der har forskellig motivation for, hvorfor de interesserer sig, hvorfor de vil involvere sig og dette skal afspejles i, hvordan vi kommunikere med dem, dette skal afspejles i, at hvis flere skal inkluderes og fastholdes, skal vi have styr på de forskellige motiver, der ligger bag folks holdninger. Har lokaludvalget tid til dialog med borgerne? o Der er mange sager, man skal sætte sig ind i o Vi har mange arrangementer og projekter kan vi både arrangere og have tid til dialog? Arbejdsgrupperne o Lokaludvalget har en række projekter og arbejder med en del politiske temaer, der ikke umiddelbart har en fungerende arbejdsgrupper hvad gør vi med dem? o Hvordan synliggøres arbejdsgruppernes arbejde overfor nye borgere og medlemmer Debat på hjemmesiden, i lokalaviserne o Den politiske debat, ikke embedsmandens Lokaludvalget på gaden vi har en cykel, vi har merchandise hvordan kommer vi på gaden og ikke kun snakke om, at vi skal have mere dialog med borgerne Nye netværk og ressourcer udbrede kendskab til lokaludvalget, udbrede engagement til flere mennesker hvem vil vi gerne have fat i, hvordan fastholder vi dem Rekruttering Hvem vil vi gerne have fat i? Hvorfor vil vi gerne have fat i dem? Hvordan fastholder vi dem? Hvad kan vi tilbyde medlemmer? Hvad forventer vi af et medlem? Hvad kan man lave som medlem?

5 MOTIVATIONSFAKTORER FOR FRIVILLIGE Værdier: Den frivillige motiveres af uegennyttige værdier, fx lysten til at hjælpe andre og gøre noget godt for samfundet. Læring: Den frivillige motiveres af at lære noget nyt om sig selv, om andre eller noget fagligt Identitet: Den frivillige motiveres af, at arbejdet er meningsfuldt for vedkommende og oplevelsen af at føle sig nødvendig Sociale forventninger: Den frivillige motiveres igennem sit netværk eller familie til at engagere sig Indflydelse og magt: Den frivillige motiveres af den status vedkommende får gennem sit engagement, eller de muligheder den frivillige får for at påvirke organisationen, lokalområdet eller politiske processer Karriere: Den frivillige motiveres af at investere i sine fremtidige jobmuligheder Kammeratskab: Den frivillige motiveres af et kammeratligt fællesskab omkring det frivillige arbejde Sagen: Den frivillige motiveres af at kæmpe for en bestemt sag og skabe gode resultater for organisationen HVAD KAN FASTHOLDE ENGAGEMENTET FOR ET MEDLEM: Ejerskab/ indflydelse Tillid og ansvar organisationens resultater (betydning/ mening) Anerkendelse

6 Tilrettelæggelse af kommunikationsindsats 8 trin: 1) Kortlæg baggrunden, formålet og ambitionen ved det du gerne vil kommunikere a. Hvad handler sagen om? b. Hvad er den rette kanal? c. Hvorfor kommunikere det ud/baggrund? d. Hvad vil du gerne opnå? e. Hvad er succeskriteriet? 2) Formuler dit budskab a. Hvad vil du gerne sige? b. Hvad er hovedbudskabet det vigtigste i meddelelsen? c. Hvilke argumenter bakker op om hovedbudskabet? d. Hvorfor er det vigtigt, at få formidlet det? 3) Definer din målgruppe(r) a. Hvad er den vigtigste målgruppe?(grundejere i xx område, cyklister på jernbane Allé, børnefamilier i xx institution etc.) i. Stil spøgmålene: Hvor interesserede er målgruppen i at lytte til mit budskab? Hvilken interesse og holdning har målgruppen til budskabet? b. Hvilken potentiel modstand er der fra målgruppen mod budskabet og hvordan kan de overkommes? c. Hvilke argumenter er målgruppen mest lydhør overfor? d. Hvilket sprog er bedst at anvende overfor målgruppen? e. Hvilken kanal bør anvendes, for at nå målgruppen? 4) Fastlæg planen for gennemførelse a. Hvordan skal kommunikationen foregå skal der være flere indsatser? b. Hvilke kanaler skal i spil og hvornår? c. Hvem gør hvad hvornår? 5) Udform materialet/teksten/billedet etc. a. Hvordan skal den konkrete ordlyd være? b. Hvordfan skal materialerne se ud hvilken form passer bedst? c. Skal der være billeder, illustrationer og modeller, hvilken kreativ idé kan skabe opmærksomhed på indsatsen? d. Test evt. materialet på en repræsentant fra målgruppen vælg hvem 6) Styr og kontroler at planen gennemføres a. En debat skal holdes ved lige følg med, og skriv indslag/kommentarer etc. b. Der skal være ansvarlige for alle faser hvem gør hvad hvornår? c. Skal der følges særligt op på nogle elementer? 7) Evaluer, hvorvidt du har noget det du ville a. Nåede budskabet/indsatsen målet? b. Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? c. Hvad skal du huske næste gang? 8) Følg op på budskabet a. Hvad giver anledning til nye initiativer?

7 b. Skal der kommunikeres mere med dele af målgruppen? En målgruppe vælger den information, de har brug for ud fra: - Livssituation(viden, holdninger, adfærd, relationer m.v.) - Relevans(subjektiv eller objektiv forståelse af vigtigheden ved emnet) - Informationsbehov(det hul der mellem hvad personen ved i forvejen og gerne vil vide om emnet) - Informationsomkostninger(tid, penge etc. som personen skal bruge for at få informationerne, fx gå på nettet, læse avisen etc.) - Informationsværdi(de forveninger som personen har til at investere tid for at modtage budskabet)

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere