Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk."

Transkript

1 Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets generalforsamling er umiddelbart forestående, og vi kan endnu engang se tilbage på et år med et højt aktivitetsniveau. FB er fortsat en klub, hvor der gennemføres mange aktiviteter i forskellige sammenhænge. Det giver en levende klub, der er attraktiv og som har en betydelig rolle i og indflydelse på idrætslivet på Frederiksberg og omegn. Vi er nu trådt ind i klubbens leveår nummer 100 og helt præcist den 29. september fylder vi de magiske 100 år, som vil blive fejret med stor festivitas, ikke kun på selve dagen men også undervejs i løbet af hele året. Læs denne beretning, og du vil være overbevist om, at FB har det rigtigt godt, selvom det efterhånden er ved at være en ældre dame. Men som du ved, alderen har ingen betydning så længe kvinden har smut i øjnene, så ser man ikke rynkerne under dem. 100 års jubilæum Vi er enormt stolte over at have så mange år på bagen og samtidig med at vi i takt med tiden løbende professionaliserer os, holder vi også fast i kulturen og de ældre dyder som hører sig en fodboldklub af vores størrelse til. Vores medlemstal har gennem de 100 år været støt stigende og en position blandt Danmarks fem største fodboldklubber i 2011 er en helt unik og fantastisk indgangsvinkel til dette jubilæumsår, som man på selve Frederiksberg ikke vil kunne undgå at lægge mærke til.

2 Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Det er langt hen ad vejen heri vi skal finde en primær årsag til vores succes. En professionaliseret administration giver de rammer og forudsætninger, der gør livet meget lettere for bestyrelse, trænere, ledere, forældre osv. Ud over dagligdagen i klubben, så er hjemmesiden det sted, hvor information om klubben, nyheder og resultater osv. til hver en tid kan hentes. Brug derfor klubbens hjemmeside som et dagligt instrument til at holde dig opdateret omkring aktiviteter, resultater, nyheder mv. Du kan ligeledes holde dig nærmest dagligt opdateret via FB s officielle facebook side, som i skrivende stund har mere end 1250 likes. Jubilæumsudvalget Det nedsatte jubilæumsudvalg har meget naturligt arbejdet stærkt i 2011 frem mod dette års 100 års jubilæum. Som tidligere oplyst, så strækker det sig over ud over hele året og ikke kun på selve fødselsdagen lørdag den 29. september. Fx så uddeles der en gratis jubilæums t-shirt til samtlige af klubbens medlemmer i det første kvartal af året, så denne ligesom markerer at nu er vi i gang. En t-shirt som udvalget selvfølgelig både opfordrer til og håber på, at alle under sloganet 100 år og fortsat aktiv, vil bære med stolthed gennem hele året, når man færdes på anlægget. Derudover afholdes det store FB stævne den sidste weekend i august, som et stort jubilæumsstævne, med endnu mere festivitas og goder end det var tilfældet ved selvsamme stævne i I maj eller juni måned afvikles en jubilæumskamp mellem FB s 1. herresenior og FCK, ligesom vi i samme moment får besøg af DBU s Veteranlandshold der kommer og spiller mod et udvalgt FB All Star hold. På selve fødselsdagen står den naturligvis både på reception om formiddagen og på stor gallafest om aftenen og sidst men ikke mindst så udkommer der til sommer et stort og flot jubilæums-tidsskrift som beskriver ikke alene FB, men også fodbolden generelt gennem de sidste 100 år. Alt i alt bliver der virkelig noget at se frem til for vores mange medlemmer i det kommende år. Seniorudvalget Klubbens seniorudvalg har i 2011 udgivet seniorafdelingens holdningskatalog som skal være med til at synliggøre FB s værdigrundlag, målsætninger og overordnet struktur og indhold. En anden vigtig opgave har været at omstrukturere åbne og lukkede hold, således at der findes en rød tråd samt at det er blevet lettere for nye interesserede spillere at finde tilgængelige hold. En enkelt udskiftning er sket i den forgangne år, hvor Jens Peter Olsen er erstattet med Casper Christensen i udvalget, men hvor udvalget ellers udgøres af formand Jacob Kirk, Timi Holm, Morten Milling og Tea Dissing. Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget fik i 2011 ny ungdomsformand, noget som kan læses andetsteds i beretningen. Derudover lykkedes det for udvalget at stable et enormt aktivitetsniveau på benene, således at man i 2011 så et boom af forskellige begivenheder og arrangementer.

3 Udvalget består af fire ærekære medlemmer, nemlig Jesper Brendholdt, Max Wettendorff, Anja Frederiksen og Bjarke Grænge Hansen, som tilsammen danner en stærk enhed, hvor det at løbe lige ud af landevejen med fuld power, masser af råstyrke og stædighed samt udholdenhed, er en stor force, som er med til at give ungdomsafdelingen den store succes. Sponsorudvalget I 2011 gik den årlige sponsortur til Amsterdam. - Sponsorerne og sponsorudvalget var sammen fra fredag morgen til søndag eftermiddag. Turen bød på mange gode oplevelser og socialt samvær og var en stærk opfølger på turen forrige år til London. Vi håber og tror på at det vil blive en tradition rigtig mange år fremover og den store opbakning til de to første ture har været helt enorm og derfor glæder vi os allerede nu til en ny tur her i En stor tak skal gå til sponsorudvalget for deres store arbejdsindsats. Udvalget har igennem de sidste par år fået et tæt forhold til sponsorerne og det skyldes ikke mindst ovennævnte tur, men også de årlige sponsorarrangementer som foregår i klubhuset, hvor vi helt klart fornemmer at sponsorerne er glade for tiltagene og ikke mindst den store veltilrettelagte buffet Klubhusudvidelse og udvikling på Jens Jessens Vej De tre klubber med børne- og ungdomsfodbold på Jens Jessens Vej (FA2000, KB og FB) er blevet enige om en udviklingsplan for anlægget, som er en central del af Frederiksbergs idrætsliv. Der er hver dag mange hundrede børn og unge, der deltager i fodboldaktiviteter. Disse børn og unge nyder at bruge deres tid på anlægget. Der er i de seneste år sket en stor udvikling i medlemstallet i vores egen klub, hvor vi, efter klubben blev kåret til årets breddeklub i Danmark i 2008, har oplevet en stor søgning af medlemmer. Det er FB s ønske at vedblive med at være et helt centralt element i fritidstilbuddene til børn og unge på Frederiksberg. Hvis dette ikke blot skal være tomme ord, så skal der til at ske ændringer og investeringer på anlægget. Klubberne besluttede derfor en prioritering som man gerne ville arbejde videre med: udbygning af kunstgræsbanerne. opgradering omklædningsfaciliteterne. udbygning af de eksisterende klublokaler. opgradering af lysanlægget. Som det kan ses af ovenstående, så er klubbernes 1. prioritet, at der kommer flere kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Og det i en sådan grad, at man kan tilbyde ordentlige træningsforhold til alle spillere i klubberne. Derfor var det en fantastisk nyhed da vi erfarede, at Frederiksberg Kommune har besluttet at opføre flere kunstgræsbaner og byggestarten vil være allerede her i 2012, hvor det er blevet besluttet at både bane 1 og bane 2 samt Frederiksberg IP ombygges til kunstgræsbaner. Denne udvidelse vil sikre, at langt flere hold har mulighed for udendørs fodboldtræning om vinteren, der vil ligeledes være mulighed for, at klubberne ville være i stand til at tilbyde en plads til de børn og unge, der på nuværende tidspunkt står på venteliste. Som det også kan ses af ovenstående, så ligger en udvidelse af vores klubhus som en kombineret 2. og 3. prioritet. Det har været nødvendigt for klubberne på Jens Jessens Vej at tale med én tunge omkring behovet for investeringer kun på den måde har vi en chance for at komme i dialog med Frederiksberg Kommune. Vi arbejder stenhårdt videre på at skabe bedre rammer for vores medlemmer ved at kunne etablere flere omklædningsrum og flere klublokaler til vores medlemmer, så klubhuset kan danne en god ramme om de sociale aktiviteter som er en så vigtig del af fodbolden.

4 Samarbejdspartnere FB Fonden Det gode samarbejde med Fonden, som jo er ejere af klubhuset, fortsatte i Fonden er dagligdagens gode samarbejdspartner i klubhuset, hvor der i fællesskab skabes gode rammer for brugerne af klubhuset. I 2011 fik man endnu bedre overblik over og styr på ansvarsfordelingen de to bestyrelser i mellem, som bl.a. indbefatter alarmsystem og overvågning, nøgler, post og vedligeholdelse af klubhuset udvendig. Ved Fondens bestyrelsesmøder sidder administrationen med til bords og på den måde holdes både FB s bestyrelse og Fondens bestyrelse orienteret om livets gang i og omkring klubben. Fondens bestyrelsesmedlemmer skal som altid have stor tak for sin imødekommenhed og evne til altid at finde de bedste løsninger for begge bestyrelser. Fonden skal ligeledes have stor tak for den økonomiske støtte gennem året, som bl.a. har resulteret i indkøbet af et nyt flot kamera med alt hvad der dertil hører af gear og ekstragrej. Som en ekstragave har Fonden allerede bevilliget midler til en større indvendig renovering af klubhuset her i jubilæumsåret, som bl.a. indbefatter indvendig maling af klubhuset og omklædningsrum samt rengøring af gulve. Et arbejde der i skrivende stund allerede er påbegyndt. Derudover har Fonden i 2011 sammen med FB, dannet sig et nærmere overblik over en generel vedligeholdelsesplan på klubhuset, som inkluderer ventilationsanlæg i omklædningsrummene, reparationer på facade og gavle, maling, reparationer på taget, udskiftninger og/eller reparationer af maskiner i café/køkken, forbedring af arealerne udendørs samt vedligeholdelse af tekniske installationer. Café FB En velfungerende café er en afgørende forudsætning for at styrke det sociale liv i klubben. Vi vil gerne, at unge som gamle, drenge såvel som piger, er glade for at være i klubhuset og ikke bare suser ud af døren efter endt træning eller kamp. Sådan hedder overskriften stort set hvert år men desværre er tendensen lidt den modsatte. Efter i 2010 igen at have skiftet forpagter, syntes vi ellers, der tegnede sig et lovende billede af fremtiden omkring caféen, hvor forpagter Sabrina Rosing så ud til at have vundet folks hjerter og fik skabt et fornuftigt grundlag med god og sund mad samt en altid imødekommende attitude, som tiltrak medlemmer og forældre til at benytte caféen. Desværre valgte Sabrina ved årets udgang at opsige sin forpagtningskontrakt, af den simple årsag, at det kneb for hende at omsætte nok og at hendes tilværelse blev for usikker i vintermånederne, da hun valgte at satse på at leve af caféens indtægter alle 12 måneder om året. Opsigelsen skete helt uden dramatik og FB Fonden er nu igen gået i gang med at søge efter en ny forpagter, som kan overtage roret. Der er ansøgningsfrist den 24. februar og allerede nu, er der stor interesse for at overtage den daglige drift af caféen, så vi tør næsten godt garantere at der den 1. april 2012 er en ny forpagter at finde i klubhusets café. Forpagtningskontrakten er strikket sådan sammen, at caféen kun skal være åbent i hovedsæsonen, dvs. fra april til juni og fra august til og med oktober måned. Dette skyldes, at kundegrundlaget i vintermånederne ganske enkelt ikke er til stede. Derfor vil der være tale om en decideret underskudsforretning i november, december, januar, februar og marts. Det betyder dog ikke, at man ikke kan booke Caféen til arrangementer, ligesom vores medlemmer altid må komme ind i caféen og se lidt fjernsyn og slappe af. Det er selvfølgelig ærgerligt at caféen ikke har åbent alle 12 måneder på et år, men vi er nødt til at kigge på indtægter og udgifter, og det samme er vores forpagter. Alternativet er, at der slet ikke er nogen café! - Vi ser frem til et samarbejde med en ny forpagter.

5 Sponsorerne Finanskrisen er et ord der ofte bruges i vores travle hverdag og som stadigvæk hviler som en forbandelse over os alle. - Derfor skal der lyde en stor tak til vores trofaste og loyale sponsorer samt det gode samarbejde vi har haft i Uden den trofaste støtte ville det ikke være muligt bl.a. at kunne tilbyde de gode rammer omkring 1 herresenior. Tak for jeres store fremmøde ved de to årlige sponsorarrangementer og til 1 herreseniors kampe. På trods af krisen, har vi alligevel konstateret nærmest et boom af sponsorer i ungdomsafdelingen igennem 2011, hvilket må siges at være enormt positivt og det giver god grobund og tro på at det er realistisk at nedsætte et sponsorudvalg, der alene har til opgave at forbedre forholdene for vores ungdomshold. Eksterne samarbejdspartnere FIU Frederiksberg Idræts-Union (FIU) og FB havde også i 2011 et rigtigt fint samarbejde. Som det dog er de fleste bekendt, ønsker FIU det, som de kalder et Fodboldens Hus på Frederiksberg, altså fodbolden samlet ét sted, med undtagelse af KB. Det har vi tidligere udvist vores modstand over for, og det står vi fortsat ved. Vi ønsker helt naturligt at holde på vores medlemmer i vores eget klubhus på Jens Jessens Vej 24, frem for at skulle rykke under samme tag som de øvrige fodboldklubber. Vi håber derfor på en fortsat fornuftig dialog med FIU om fremtiden, som gør, at vi fortsat kan huse vores egne medlemmer, og dermed have afgørende indflydelse på kvalitet, aktiviteter og klubånd. (se også afsnittet klubhusudvidelse) Det er med chance for at gentage os selv år efter år i sådan en beretning, men igen i år skal FIU s administration have stor ros for både at være villige og behjælpelige i en del situationer. En stor tak til Gitte Feilbo for god information, rart man altid kan kontakte hende og modtage fakta på et uafklaret spørgsmål. En tak til bogholder Hanne Andersen for hendes forstående væsen og en tak til idrætskonsulent Mads Bojsen, som altid står til rådighed med vejledning og gode råd. Tak til idrætsinspektør Søren Burchall for et godt og ikke mindst konstruktivt samarbejde, på trods af at vi som klub ikke altid er lige enige med de synspunkter han fremfører, men hvor vi i sidste ende dog bevarer en god tone og respekt overfor hinanden. Frederiksberg Hallernes administration med halinspektør Mogens Olsen og Sanne Flex i spidsen, har også i 2011 været en fantastisk samarbejdspartner. Tak for den udviste venlighed og fleksibilitet både ved vores store opstartsstævne, ved vores endnu større ungdomsstævne og ikke mindst ved FB Award Mogens Olsen går her i 2012 på pension og der er absolut ingen tvivl om at vi i FB vil komme til savne manden, som besidder en helt unik egenskab af rutine, temperament, lune og humor blandet sammen, således at han i sidste ende bliver et behageligt menneske Både Idræts- og fodboldudvalget i FIU løser fortsat efter bedste evne, de udfordringer der er på anlægget og omkring idrætten på Frederiksberg det skal begge udvalg ligeledes have stor tak for. Vores indgangsbøn til 2012 overfor selve FIU og dermed også fodboldudvalget, er klart at der tages hensyn til vores 100 års jubilæum, i forhold til planlagte aktiviteter og events i løbet af året. Det hjælper ikke at opvisnings- eller showkampe på Frederiksberg Stadion må droppes, fordi der skal etableres kunstgræs. Her er vores håb, at der kan findes løsninger således at logistikken omkring kampene kan gå op i en højere enhed.

6 Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning er en af vores allervigtigste samarbejdspartnere, når det kommer til fordelingen af indendørs tider rundt omkring på skolerne. Her er Interbook systemet en udfordring, men vi er efterhånden ved at lære det og heldigvis er Kultur & Fritid altid behjælpelige med disse udfordringer. Vi har denne vinter dog desværre været ramt af mangler i systemet, i forhold til informationer om aflysninger/lukkede gymnastiksale mv. hvilket har medført stor irritation hos vores trænere, når de ankommer med deres spillere til en sal fyldt med stole og borde, fordi der har været afholdt terminsprøver. Derudover skal kommunalbestyrelsen have stor ros og tak for deres beslutning om etablering af ikke kun flere kunstgræsbaner på Frederiksberg, men også for at man har besluttet at etablere lys på kommunens skolebaner. Det er rart at vi er blevet hørt med vores bønner og at politikerne langt om længe har indset, at det er en nødvendighed at forbedre faciliteterne for fodboldklubberne på Frederiksberg. Spændende skal det blive at følge etableringen af kunstgræsbanerne, både i forhold til tidspunktet for hvornår man går i jorden, for kvaliteten af selve græsset samt hvor lang tid etableringen tager. Ingen tvivl om at det kommer til at sætte sine spor omkring det logistiske, når der i en periode er færre baner til rådighed men vi må jo trods alt glæde os over, at det bliver bedst for alle parter i sidste ende. Den hidtidige formand for Kultur & Fritid Lone Loklindt, blev ved folketingsvalget 2011 valgt ind i folketinget og dermed var det tid til comeback for Morten Jung som ny formand og ham hilser vi velkommen retur. Ligeledes en særlig tak og et stort tillykke til stabschefen for Kultur & Fritid, Jens Hall-Andersen, der forleden rundede de 60 år, men stadigvæk har store ambitioner på idrætslivets vegne på Frederiksberg. Vi kommer heller ikke udenom en tak til Socialudvalgsformand Tina González-Schelbeck som særligt i forbindelse med Frederiksberg Fodboldskole i uge 42, udviser stort engagement og vilje til at få tingene til at lykkes. Derudover er det vores indtryk, at forskellige andre medlemmer af kommunalbestyrelsen ser med positive øjne på og er meget lydhøre overfor FB hvilket vi bl.a. mærker ved de to årlige sponsorarrangementer, hvor vi har haft fine besøg fra forskellige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Igen i 2011 har driftsleder Kim Wolfram og hans team i FGV, Frederiksberg Gartner- og Vejservice, stået for at passe anlæggets fodboldbaner på Jens Jessens Vej. Som i 2010 var der dårlige fodboldbaner hele forårssæsonen, mens de var enestående i efteråret - dette endda på trods af den store slitage banerne mødte med to store stævner indenfor to uger på anlægget. De gør hvad de kan og knokler hårdt for at tilfredsstille klubbernes behov og uden den ihærdige indsats fra FGV s side havde banerne nok været i endnu ringere forfatning. Stor tak til Kim Wolfram for de informative nyhedsbreve vi modtager hver måned. Frederiksberg Fodboldskole Fodboldskolen i skolernes efterårsferie løb som sædvanligt med al opmærksomheden i uge 42, for helt nøjagtigt 76 børn i alderen 7-15 år som bor ude i de boligsociale områder på Frederiksberg. Skolen så dagens lys i 2009 og har lige siden været en kæmpe succes, hvor tovholderne FB og Lejerbo Danmarksgården med boligsocial koordinator Kristian Krogh Hansen i spidsen, for alvor har fået opbygget et fundament som med kommunens støtte, er blevet en kæmpe succes. Den forpligtelse som FB selvsagt har, med at bygge bro mellem forening og boligsociale områder hvor størsteparten er af anden etnisk herkomst end dansk, har en enorm vigtig signalværdi overfor kommunens børn og unge, som af forskellige årsager, som eksempelvis kulturelle baggrunde, endnu ikke er fuldt ud integreret i idræts- og foreningslivet.

7 En eventuel partnerskabsaftale kan sagtens komme på tale, da projektet heldigvis vækker stor begejstring hos politikerne og allerede nu arbejdes der stenhårdt på at etablere en street- eller satellitafdeling af FB ude i de boligsociale områder, hvor det ventes at også fx Danmarks Idræts-Forbund kommer til at spille en rolle. Vi ser allerede frem til dette års efterårsferie, hvor kunstgræsbanen igen vil bugne af spillelystne børn og unge der får et indblik i hvordan fodboldtræning foregår på organiseret basis i en fodboldklub. DBU København og DBU DBU København har igen været en vigtig samarbejdspartner i løbet af Administrationen skal have stor tak for at være behjælpelige i hverdagen, hvor mange forskellige situationer opstår i forbindelse med planlægning og hvor man som regel, på trods af telefonnedbrud efter skybruddet i juli måned, kan få fat på en af medarbejderne, der fluks hjælper til i en hver given situation. Vi er klar over at der er meget pres på administrationen i DBU K, hvor telefonerne konstant kimer og ingen tvivl om at en medarbejder eller to mere inde på kontoret, ville kunne mærkes hos klubberne også, da der i hvert fald i spidsbelastningsperioder kan være så meget run på, at det kan være svært at komme igennem. I løbet af 2011, er FB s klubhus ligeledes blevet et populært sted for afholdelse af kurser og møder, hvilket vi bl.a. så da vi fik forespørgsler om afvikling af både Coerver seminar, ERFA møder samt møde for de københavnske klubbers ungdomsformænd. I 2011 var FB fortsat repræsenteret i DBU Københavns bestyrelse med et medlem, ligesom vi har plads i både turneringsudvalget, disciplinærudvalget og børneudvalget, sidstnævnte endda med en formandspost og minsandten om ikke også at FB fik en plads i ungdomsudvalget under DBU K i løbet af året. FB deltog ligeledes på kvindelederuddannelsen og kun omkring formandsklubben var FB ikke repræsenteret i løbet af 2011 noget vi satser på at ændre når formandsklub 2012 går i gang ligesom vi naturligvis vil være repræsenteret når klubben for ungdomsformænd og andre ungdomsledere ser dagens lys i år. Også i år en tak til selve DBU og dennes administration. FB er fortsat med i DBU s repræsentantskab men ellers går den primære kontakt til DBU via DBU Turneringer og DBU Uddannelse. Vi har dog også i 2011 haft et fortræffeligt samarbejde med DBU Landshold og i særdeleshed Simon Rasmussen, i forbindelse med et DBU Veteranlandshold der besøger FB i løbet af dette jubilæumsår. Lokalavisen Frederiksberg Igen i år må vi rose Lokalavisen for at bringe FB frem i øjnene og bevidstheden hos de mange ugentlige læsere af avisen. Det er helt enestående så mange gange redaktør Finn Edvard har bragt artikler med FB, det være sig primært omkring 1. herresenior, hvor han som oftest selv er til stede for at dække kampene og typisk endda sammen med en fotograf, men så sandelig også på andre områder i klubben, som fx dameafdelingen og ungdomsafdelingen. Ligeledes er avisen parat med en artikel når FB har afholdt de årlige sponsorarrangementer og avisen går aldrig af vejen for en god historie, som det bl.a. var tilfældet i 2011, hvor der med FB i en hovedrolle sammen med naboerne fra KB, var en større debat om de generelle idrætsfaciliteter på Frederiksberg. Det har en enorm værdi, at FB konstant fremhæves i medierne og både TV 2 Lorry og Frederiksberg Bladet kunne lære en del af Lokalavisens interesse for lokalsporten.

8 Godt nok bringer Frederiksberg Bladet ofte et referat fra en 1. herresenior kamp, men det er jo i og for sig også ganske nemt, når nu man blot kan copy-paste fra FB s hjemmeside. Det havde været mere klædeligt, at man på samme måde som Lokalavisen tog sig den fornødne tid til at opdrive de gode historier om vores gamle klub med de efterhånden mange og store succesoplevelser. Lad os håbe på at det billede vender her i jubilæumsåret. Gadepiloterne Gadepiloterne, som jo hører til i FB s klubhus på 1. sal inde til højre kom endnu tættere på FB i 2011 og omvendt. Indtil flere gange har der været samarbejdet om diverse unge fodboldspillere som af en eller anden grund har nogle svære betingelser for at få deres ungdomsliv til at fungere efter hensigten. I hverdagen er det rart, at man kan spare med Gadepiloterne i forhold til deres og vores arbejde og at man i fællesskab kan lægge planer for et individ og på den måde være med til at forbedre en ung fodboldspillers generelle levevilkår. En stor tak til de tre medarbejdere Jesper Viktor Larsen, Peter Viborg og Stine Haugen Olsen for det gode og frugtbare samarbejde. Foruden hverdagen er Gadepiloterne sammen med SSP, ligeledes en stor medspiller i både perioden op til samt selve uge 42, hvor Frederiksberg Fodboldskole som jo bekendt afholdes. Ungdomsafdelingen Det har været et superspændende 2011 I ungdomsafdelingen. Klubbens sociale profil har fået et kæmpe boost med udviklingen af et stort opstartsstævne i slutningen af marts, hvor over 200 mennesker fyldte kunstbanen op en søndag formiddag med streetfodbold og musik bragende ud af højttalerne. Vi så hele 9 hold i ungdomsafdelingen der samlet var af sted til Lions Cup i Pinsen i Kalundborg. Det første FB børne- og ungdomsstævne i flere år, endte i en enorm succes på FB s anlæg den sidste weekend i august, hvor mere end 250 fodboldhold i alle aldre gæstede anlægget og hvor over mennesker samlet set var til stede. I november måned afholdte vi FB Award med stor succes i Frederiksberg Hallen, hvor FB s egen Oscarfest smukt afsluttede en lang og flot sæson. Opstartsstævne Opstartsstævnet foregik som skrevet tidligere, den sidste søndag i marts måned. Næsten 200 spillere fra de niveauinddelte hold (U11 til U19, drenge og piger) deltog på 16 baner hvor man spillede små opgør 5:5, fordelt på i alt 32 hold. For enden af kunstgræsbanen stod en DJ og spillede højlydt streetmusik der tordnede ud over de opsatte baner og alle havde en hyggelig formiddag med masser af fodbold og det hele blev afsluttet med varm kakao i klubhuset. Lions Cup I pinsen 2011 deltog omkring 130 FB piger og drenge, fra flere forskellige årgange, i udendørsstævnet Lions Cup i Kalundborg. Den store årlige fælles tur startede tilbage i 2010 og opbakningen fra klubbens ungdomshold var endnu større i Stævnet foregår over 4 dage, hvor man drager af sted fra klubhuset i busser fredag eftermiddag og returnerer til Frederiksberg mandag eftermiddag, efter en forlænget weekend med masser af spændende kampe, med masser af socialt samvær og masser af nye bekendtskaber på kryds af tværs af årgange, hold og køn. Ingen tvivl om at denne tradition vil blive holdt ved lige og at endnu flere hold deltager i fremtiden.

9 FB Rotary Cup 2011 For første gang i mere end 5 år, afholdt ungdomsafdelingen igen et stævne. Det blev et noget større stævne end umiddelbart planlagt, da det væltede ind med tilmeldinger fra nær og fjern. Et stævne som specielt i forberedelsesperioden trak søm ud hos medlemmerne i ungdomsudvalget, da både dag og nat blev brugt på minutiøst at levere et børne- ungdomsstævne på højt niveau. Frederiksberg- Mariendal Rotary Klub meldte sig som hovedsponsor til stævnet og flere end 250 fodboldhold fra København, Sjælland og Sverige mødte op den sidste weekend i august og boltrede sig i mange timer på ikke færre end 6 fodboldbaner. Vejret var ikke med os og bedst som stævnet skulle starte lørdag morgen, var der stort skybrud over Frederiksberg og stævnet var i overhængende fare for en aflysning, men det klarede heldigvis op og med undtagelse af nogle kraftige regnbyger med torden og lyn, hvor stævnet måtte afbrydes, så forløb dagen perfekt. Om søndagen var det alle børneholds tur og her var vejrguderne mere flinke, hvilket gjorde forløbet væsentlig nemmere. FB Award Som afslutning på sæsonen, blev den første FB Award afholdt, den første lørdag i november. Arrangementet foregik i Frederiksberg Hallernes Hal 2, hvor den røde løber var bredt ud for at byde velkommen til hele børneafdelingen ved middagstid og resten af ungdomsafdelingen om aftenen. To store shows med i alt mere end 600 deltagere, der hyggede sig i de mange timer. Priser i forskellige kategorier blev uddelt og klapsalverne var mange og store, når både spillere, trænere, forældre m.fl. blev hyldet for en særlig præstation eller indsats i Ny ungdomsformand I oktober måned valgte klubbens hidtidige ungdomsformand at forlade skuden til fordel for en anden fodboldklub. Vi kommer ikke udenom at det kom som et stort chok for alle, at den person der havde været en ellers storartet frontfigur på Vision 2015 nu løb af pladsen midt i det hele. Men som det er med alt andet blandt ungdomsudvalgets medlemmer, så lod man skuffelse være skuffelse og satte en hurtig brainstorm i gang for at finde en afløser og det lykkedes efter kort tids søgning, hvor den 42 årige Jesper Brendholdt blev rekrutteret og allerede nu er han så småt er ved at sætte sine aftryk på fremtiden i ungdomsafdelingen. Ingen tvivl om at Jesper Brendholdt bliver en gevinst for klubben og for ungdommen og som det var tilfældet hos forgængeren, så er der ingen fare for at tiden kommer til at stå stille med Jesper ved roret. Enestående trænerstab Endnu engang må vi rose de omkring 100 frivillige ungdomstrænere der findes i FB. Engagementet er stort og forbedringerne tydelige. Både forældretrænere og øvrige trænere yder et kæmpe stykke arbejde for at få tingene til at lykkes og bakker flot op om de meget markante holdninger og værdier som findes i FB. Vi kan være stolte af at vores trænere har forstået meningen med at være fodboldtræner i FB. At man er til for børnene og de unge og at der er fokus på både leg, læring og udvikling samtidig med at man på de niveauinddelte hold begynder at se hold der præsterer resultater i de højeste rækker. Udviklingen og villigheden blandt de mange trænere, markerer hvor godt det egentlig går i vores ungdomsafdeling. Flere og flere tager større ansvar for trænergerningen, nemlig ved at være villig til uddannelse og samtidig bakker man op om de mange aktiviteter, hvilket er altafgørende for at aktiviteterne bliver en succes.

10 Helt som vi plejer, skal vi takke samtlige trænere for den store, flotte og frivillige indsats de yder uden dem, var FB blot en ordinær fodboldklub, som så mange andre. Vi bliver meget bedre Selvom ungdomsafdelingen i 2011 fik opjusteret den sociale profil og fik opjusteret aktiviteterne væsentligt, så bliver vi endnu bedre, i bestræbelserne på at være Danmarks ubetingede bedste breddeklub. Ungdomsudvalget var i starten af dette nye år, som i slutningen af igen af sted på et weekendseminar, hvor Vision 2015 blev gennemgået, hvor det første år af visionen blev evalueret og hvor udvalget fik tilføjet nye idéer til visionen samt sat specifikke intervaller på indholdet i visionen. Derfor kan FB s ungdomsmedlemmer og trænere, glæde sig til endnu flere nye tiltag samt en endnu større fokus på de tiltag der allerede er i gang. Der er kommet yderligere motivation til i takt med at udvalget har kunnet mærke den store og brede opbakning fra trænere, spillere og forældre og der er ingen tvivl om at 2012 bliver et år, hvor der kommer endnu mere damp på lokomotivet i ungdomsafdelingen. De fodboldmæssige resultater 2011 bød endnu engang på resultatmæssig fremgang for klubbens ungdomshold. Hele året igennem var FB placeret med mange hold i Københavns højeste række, nemlig Mesterrækken. En helt unik position, når man tager profilen i betragtning, nemlig at være breddeklub. Efteråret alene bød på Mesterrækkepladser til U15 Pige 98-1, U18 Pige , U14 Drenge 98-1, U15 Drenge 97-1, U17 Drenge 95-1 og U19 Drenge U17 Drenge 95-1 opnåede oven i købet en 2. plads i Mesterrækken som gav en kvalifikationskamp til fællesrækken U17 Drenge 3. division. Denne kvalkamp, som blev spillet på udebane i Herfølge, var uden sammenligning det flotteste ungdomsresultat i 2011, da man efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence vandt over Herfølge og dermed spillede sig i 3. division. En stor bedrift af 95-1 som nu kan se frem til et spændende forår på Sjælland. Foråret 2012 byder ligeledes på Mesterrækkebold til U15 Drenge og Piger samt U19 Drenge, mens U14 Drenge og U18 Piger frivilligt er gået et niveau ned. Ressourceudvalg Et nyt ressourceudvalg er ved at se dagens lys. Et ressourceudvalg i ungdomsafdelingen er efterhånden blevet en nødvendighed med de tiltagende aktiviteter der foregår. Opgaverne bliver større og mere og mere tidskrævende for ungdomsudvalget og derfor er det nødvendigt at man hele tiden har et ressourceudvalg man kan henvende sig til, i forbindelse med en aktivitet eller et arrangement, som så har en bank af frivillige hjælpere som er parat til at yde mandetimer, for at få arrangementet stablet på benene. De første medlemmer til ressourceudvalget er allerede rekrutteret og det viser sig heldigvis, at der er god opbakning fra både ungdomstrænere og forældregrupperne i klubben. Sponsorudvalg På samme måde som et ressourceudvalg er ved at se dagens lys, så er et nyt sponsorudvalg ligeledes ved at blive etableret. FB s ungdomsafdeling skal have sit eget sponsorudvalg, som udelukkende arbejder for ungdomsafdelingen og skal ikke ses som en modstand til klubbens egentlige sponsorudvalg. De facto er dog. at klubbens sponsorudvalg primært fremskaffer sponsorater til 1. herresenior. Ungdommens sponsorudvalg skal optimalt set skaffe 1-2 hovedsponsorer, som ønsker et længerevarende samarbejde med klubben.

11 Sponsorindtægterne skal bl.a. gå til at sikre at alle hold har et komplet kampsæt. Men de skal i lige så høj grad være med til at styrke de sociale aktiviteter fx Lions Cup, FB stævnet, FB Award eller til økonomisk støtte til hold der vil til udlandet og spille, fx ved at oprette en rejsefond. Ungdomsafdelingens sponsorudvalg har til opgave at professionalisere FB s sponsorarbejde, så vi kan angribe potentielle sponsorer professionelt, med et sponsorprospekt og klare modydelser, der sikrer sponsorer i ungdomsafdelingen optimal eksponering. Seniorafdelingen FB havde 11 seniorhold tilmeldt 11M rækkerne. 9 herrehold og 2 damehold. Ud af de 9 herrehold fungerede 4 af dem som åbne hold, mens de sidste 5 var lukkede hold blev året hvor betegnelserne for herreholdene blev ændret således at de åbne fungerer fra 1. HS til 9. HS mens de lukkede hold starter fra 10. HS og opefter. Udover de 11 hold der spillede 11M fodbold, havde FB også 5 hold med i 7M rækkerne, heraf et enkelt damehold. Til sidst skal det også nævnes at de sædvanlige 4 hold i gammelmandsrækkerne deltog. Oldboys med et 7M hold samt Veteran, Super Veteran og Masters som 11M hold. Åbne hold Seniorafdelingens 4 åbne hold, for herresenior, altså klubbens 1., 2., 3. og 4. hold havde alle fine resultater i byder på en glimrende række-konstellation med 1. holdet i Danmarksserien, 2. holdet i Serie 1 samt både 3. og 4. holdet i Serie 2. For 1. holdets vedkommende startede året med Jimmy Brinksby ved roret som cheftræner, mens Jeppe Brun Svensson varetog assistenttrænerrollen, Anders Q. Steensen var fysisk træner, Nickie N. Hansen var massør og Jimmi Jacobsen afløste Bo Fosmark som målmandstræner. Jens Peter Olsen var elitesportschef i foråret - og tilsammen havde de til opgave at videreføre den enorme udvikling som holdet har været inde i, siden I den sidste halvdel af Danmarksseriens Pulje /2011 opnåede holdet en tilfredsstillende placering som nummer 6, efter en forårssæson som bød på både gode og mindre gode oplevelser. I længere tid aspirerede holdet faktisk til en oprykning, da 3. pladsen som en konsekvens af sammenslutningen mellem Vejle Boldklub og Kolding FC, kom i spil, men da situationen spidsede til, mistede FB føling med både Birkerød, Fremad Amager og Svebølle, ligesom også Avedøre trak fra. Lidt ærgerligt, set i lyset af en ellers super stærk trup, hvor mange dygtige navne figurerede på holdkortet, men det kneb med at fremskaffe de optimale resultater. - Alt i alt dog en sæson der langt oversteg bestyrelsens forventninger. Målsætningen blev opfyldt ved at komme i top 6. At målsætningen internt på holdet og i trænerteamet var oprykning, er så noget andet som man vel med rette kan sætte spørgsmålstegn ved om var klogt og sundt for truppen. Op til sæsonens afslutning meddelte Jimmy Brinksby så sit stop i FB og dermed overtog René Olsson holdet henover sommerpausen, fortsat med Jeppe Brun Svensson som assistent. Jens Peter Olsen smuttede til naboerne i FCK som scout og dermed kunne man byde velkommen til Casper Christensen som ny eliteansvarlig. Holdet overvintrer på en 7. plads og det er værd at bemærke at midterfeltet er stort og tæt og at et meget spændende forår venter for 1. holdet, hvor det både kan gå i den ene og den anden retning.

12 Jeppe Brun Svensson, Anders Q. Steensen og Nickie N. Hansen stoppede ved årsskiftet alle sammen i FB efter en god periode hvor de på flotteste vis tjente FB s interesser omkring 1. holdet og derfor er der op til den kommende sæson og ikke mindst generelt til fremtiden, blevet omstruktureret en del omkring 1. holdet. Det nye set up, inkluderer en større fokus på sundheden og skadesområdet. Foruden en ny massør i form af Dennis Mortensen, så er der også hyret en ny fysioterapeut i form af Rikke Gyde Petersen, mens målmandstræner Jimmi Jacobsen nu også er blevet sundhedsansvarlig. René Olsson har fået ny assistenttræner for de kommende par sæsoner, nemlig Morten Dyhr Christensen og Casper Christensen har fortsat til opgave i det lille eliteudvalg sammen med René Olsson og Martin Busk fra administrationen, at optimere og udvikle tingene omkring 1. herresenior. Spændende skal det blive at se hvordan holdet klarer sig fremover. - Alle betingelser er i hvert fald til stede for fortsat flotte præstationer på banen. 2. herresenior i Serie 1, havde en målsætning om oprykning til Københavnsserien efter forårssæsonen, men det endte for holdet i en lidt skuffende 4. plads, da både spil og resultater lod vente på sig i starten og da det kom, var det desværre for sent. Til gengæld var efteråret 2011 opmuntrende for Peter Jensen og Co. da man på suveræn vis sikrede sig 1. pladsen og dermed vandt Serie 1. Desværre spiller man kun om oprykning i forårssæsonen, så det blev ved en ærefuld 1. plads for 2. holdet, der nu til gengæld for andet år i træk, kan drømme om oprykning i det kommende forår. 3. herresenior i Serie 2, havde et fint forår som endte med en 4. plads, mens det kneb lidt mere i efteråret, hvor man kun sluttede lige over stregen. Claus Benjaminsen er udskiftet med Søren Leth på posten som holdansvarlig og de går bestemt et spændende forår i møde, hvor de kan håbe på at 2. holdet sikrer sig oprykning, så det igen kan blive et incitament for dem at spille med i toppen af rækken, som de faktisk har haft for vane i en del år. 4. holdet havde et flot forår under ledelse af Michael Eiler, som fortsat er på posten som ansvarlig for holdet. De sikrede sig oprykning fra Serie 3 til Serie 2 og havde et godkendt 1. halvår i Serie 2, hvor målsætningen var at undgå nedrykning, hvilket lykkedes forholdsvist problemfrit. På damesiden overtog Jakob Dornfeldt 1. damerne og kom til FB med masser af energi og ambitioner på truppens vegne. Målet var klart; oprykning til DS men desværre endte det med to afgørende nederlag i en tæt top og derfor hed det fortsat KS efter sommerpausen. Her var målsætningen dog igen klar, nemlig et københavnsmesterskab, da man jo ikke kan rykke op efter efterårssæsonen. Det fik man, endda i suveræn stil og kort efter meddelte Dornfeldt, at han måtte stoppe som træner for at hellige sig familien. - Nu har Max Wettendorff sammen med Bjarke Grænge Hansen overtaget 1. damerne og det skal blive spændende at se om de to kan følge i samme aggressive fodspor som forgængeren og få det bedste frem i spillerne, så de kan spille med om oprykning i foråret. 2. damer fik også ny træner i Efter Lillan Marie Nohrs afgang som træner (hun er fortsat spiller), overtog René Staugaard FB s 2. dameseniorhold efter sommerferien og var i sin første halvsæson tæt på at spille holdet til oprykning, som der spilles om i Serie 2. Men det glippede til sidst og derfor hedder det fortsat Serie 2 her til forårsturneringen. Lukkede hold Klubbens 5 lukkede hold i 2011 klarede sig fint i deres respektive rækker. Ikke mindst det daværende 9. hold i Serie 2, lå godt med i toppen af rækken og fik en 2. plads i foråret. De måtte dog tvangsnedrykkes fra efterårets start, qua den nye politik om at åbne hold har fortrinsret til de øverste serie-placeringer. Selvfølgelig ærgerligt, nu hvor de havde kvaliteten til Serie 2. Fra efterårets start kom de så til at hedde 14. HS, ligesom de øvrige lukkede hold skiftede navn i det interne system.

13 De øvrige lukkede hold var placeret i Serie 3 og Serie 4 og alle endte både foråret og efteråret fint uden opeller nedrykninger, med undtagelse af det daværende 5. HS som rykkede ned fra Serie 3, både i foråret og efteråret. På grund af en trækning var de på trods af egen nedrykning, fortsat at finde i Serie 3 fra efterårets start. De blev omdøbt til 13. HS og måtte igen sande at modstanden var for hård og rykkede derfor igen ned i Serie 4 da efteråret sluttede. Vi har fortsat plads til flere lukkede hold i FB og håber på at vi til 2012 sæsonen kan få yderligere et par lukkede hold til klubben. På 7M holdene var der som nævnt i alt 5 hold. Som sædvanligt gjorde damernes Mesterrække hold det bedst, mens de øvrige hold i hhv. række 1, 2 og 3 gjorde det hæderligt, heraf endda en enkelt oprykning. Gammelmandshold Året 2011 var året hvor vi i FB sagde farvel til Oldboys holdet. Et farvel der vel var frygtet, men hvor holdledere kæmpede en brav kamp, som desværre endte op som det gjorde. I lighed med sidste år så er det i sidste ende spillernes engagement der er udslagsgivende for hvordan det går. At vi så har fået et nyt 7M Oldboys er jo så glædeligt og deres resultater har set hen over sæsonen været OK - en placering som nr. 4 endte det op med. Veteranholdet, som overtog en del spillere fra Oldboys holdet, har gennem sæsonen ligget i de nedre regioner, men en solid slutspurt, bragte holdet væk fra den enlige nedrykningsplads. Æren for at holdet fortsat eksisterer, må i høj grad tilskrives de ansvarlige holdledere, som ligeledes kæmper en brav kamp mod sene afbud og spillere der ikke giver tilbagemeldinger. Holdet ligger fortsat i den bedste række - og når holdet stiller i den stærkeste opstilling, kan de spille lige op med de bedste hold i rækken. Superveteranholdet præsterede at rykke op i den bedste række i København. Holdet består af nogle rutinerede (!) spillere og har spillet stabilt igennem hele 2011 og som også endte med den meget fortjente oprykning. Holdet deltager i vinterens veteran vinter turnering for at være rustet til kampene i den bedste række og her er der allerede nogen der har fået forsmag på det øgede tempo. Klubbens ældste hold, Masters - måtte i 2011 sande, hvad vi andre har vist i nogle år, at alderen havde indhentet dem. Når de skulle kigge på stillingen så blev sedlen vendt om, for så var de fortsat med i toppen. Holdet består af nogle garvede (!) og rutinerede (!) spillere, som godt ved hvor bolden burde have været hen. Som en konsekvens, dels af placeringen og dels alderen, så har holdet høfligst anmodet om en forfremmelse og dette er imødekommet - således at holdet i jubilæumsåret spiller i supermastersrækken. Økonomi Klubbens regnskab for 2011 udviser et pænt overskud på omkring kr ,00 hvilket måske kan synes beskedent, med tanke på at ungdomsafdelingen, med sit store og vellykkede omend regnfulde stævne i august, rent faktisk skabte et rigtig pænt overskud. Med den forsigtige linje, bestyrelsen har lagt gennem de senere år, så er beløbet overført til anvendelse i 2012, hvor ungdomsudvalget har dispositionsretten over beløbet, hvorfor det ikke indgår i overskuddet for 2011, men hensat til anvendelse i 2012.

14 Samme linje er der lagt for både sponsorudvalget og stadionudvalget, således at beløbene først må bruges når de er konstateret indgået i klubkassen. Året 2011 har på mange måder, været et særdeles aktivt år på regnskabsfronten, dels er rejseaktiviteten, hvor indbetalinger sker til klubben, forøget - hvilket bestemt er glædeligt, dels har ungdomsafdelingen afholdt et større stævne med masser af indbetalinger. Når alt dette summes sammen og oversættes til et CV, ja så må arbejdet som kasserer for Frederiksberg Boldklub vel sammenlignes med jobbet, men bestemt ikke lønnen, som økonomidirektør for en mellemstor dansk virksomhed med ca. 125 ansatte, som udføres i fritiden. For ikke at dette arbejde skal sande til, så vil der blive udarbejdet anderledes procedure for bl.a. rejse- og stævneindbetalinger, dog sker der ingen ændringer i at indbetalinger fortsat skal ske til klubben. Finanskrisen sætter fortsat sine spor og det er ikke det nemmeste at skaffe yderligere indtægter til klubben, men der ydes en storartet indsats fra mange frivillige i klubben som sikrer at vi fortsat, trods krisen, har mulighed for at yde lidt ekstra til nogle hold. Igen har de økonomisk ansvarlige ledere i klubben, til fulde levet op til deres ansvar og der bruges ikke mere end budgettet tilsigter og de overskridelser der er, er alle anvendt i forståelse med klubbens bestyrelse og igen, først anvendt når det er konstateret at regnskabet kan bære det. Umiddelbart et fornuftigt regnskab, hvor man dog skal holde et vågent øje med restancerne, som udviser en beskeden stigning fra 2010, men alt i alt fortsætter klubbens økonomiske trend og uden de store afvigelser fra de tidligere år. Afslutning Dermed slutter bestyrelsens beretning for det forgangne år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til også at pege på, at jeg ikke genopstiller som formand på generalforsamlingen. Jeg har i det forgangne år haft et meget hektisk arbejdsliv, der ikke har levnet de store muligheder for aktivt at tage del i arbejdet i FB. Dette vil fortsætte i 2012, hvor jeg tilmed har påbegyndt en videregående uddannelse på Copenhagen Business School. Jeg er derfor realistisk og tager konsekvensen, og stopper som formand. Det er og bliver det rigtigste i forhold til klubben, til bestyrelsen og alle medlemmerne. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se en ændring i mine arbejds- og uddannelsesmæssige forhold, der muliggør en indsats i relation til FB, som jeg kan være bekendt, og som klubben kan være tjent med. En stor tak til Martin Busk, for det kæmpemæssige arbejde i dagligdagen. Ligeledes en stor tak til mine bestyrelseskolleger for deres altid utrættelige indsats og et stort og varmt velkommen til min efterfølger på formandsposten. FB har det rigtigt godt her i jubilæumsåret, og går en fornuftig fremtid i møde. Pas godt på klubben, og husk på, at vi kun har det til låns. Med ønsket om et rigtigt godt år 2012, håber vi, at se mange af jer til generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne, Lars Nordahl Lemvigh, formand

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010

Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrevet modtages nu af 1338 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Administrationen er lukket i efterårsferien

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Små ben, store drømme

Små ben, store drømme Små ben, store drømme Aakanden GF Sponsorer Heibergs Dessertcirkus Creme De La Creme Reel Byg Nestlé Skovshoved Hotel Parving Forord - velkommen Kære forældre, Vi er glade for, at I har valgt at lade jeres

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

SIFA-Prisen til Louis

SIFA-Prisen til Louis SIFA-Prisen til Louis Medlem af B52/AFC's Seniorudvalg, Louis Schultz Lantow blev forleden hyldet som modtager af SIFA-Prisen 2012. En intetanende Louis fik overrakt prisen på direkte TV i programmet TV-bingo

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015 TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem Når værdier giver vækst 18 Når værdier giver vækst TEMA Mens færre voksne statistisk set dyrker foreningsidræt i Danmark, så går det den modsatte vej i den

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Mod nye mål - med et stærkt hold

Mod nye mål - med et stærkt hold Mod nye mål - med et stærkt hold Fodbold handler om mål. Det hold der scorer flest mål vinder. Det er også sjovt at lave mål. Arbejdet på at score mål skaber energi, fællesskab og gode oplevelser. På og

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere