VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING"

Transkript

1 VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9 2

3 FORORD Dette hæfte indeholder visioner, mål og strategi for arbejdet i FREM Skørpings fodboldafdeling, og skal sikre ensartethed i arbejdet, synlighed for omverdenen, samt være garant for, at alle med tilknytning til afdelingen ved, hvilke krav og forventninger der stilles, når man enten som frivillig leder påtager sig en rolle i foreningen, eller som aktiv melder sig ind. Foreningen forudsætter, at de, der påtager sig et træner- eller lederjob i foreningen, har kendskab til hæftets indhold og accepterer afdelingens visioner og mål. Foreningen ledes af frivillige ledere og trænere. I seniorafdelingen kan der ansættes lønnet træner, og i ungdomsafdelingen kan der ansættes lønnede ung-trænere. Visionerne og specielt målene forventes revideret løbende efter dialog mellem bestyrelsen og trænere / ledere. Som baggrund for disse visioner og mål findes foreningens formålsparagraf: 2: Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for ungdommen, og udøvelse af idrætslige aktiviteter, samt medvirke til at skabe godt kammeratskab og sammenhold mellem medlemmerne. Skørping, september 2014 Bestyrelsen for fodboldafdelingen FREM Skørping. 3

4 VISIONER Omkring fodboldspillet - ved træning, kamp og øvrigt samvær - at skabe : Glæde Godt kammeratskab Personlig udvikling Gode sportslige resultater For at opnå dette vil vi arbejde for at : Der er en god tone i klubben Alle får gode oplevelser Man oplever tryghed i klubben Man føler forpligtelse overfor de fælles mål, hinanden, holdet og klubben Udvikle en god klubånd Have et godt samspil med lokalsamfundet 4

5 MÅL Ungdomsafdelingen. At fremme fodboldspillet i Skørping gennem : God medlemstilgang Hold i alle ungdomsrækker Veluddannede, engagerede trænere og ledere. Seniorafdelingen. Trænere, holdledere og spillere fastsætter årets sportslige mål ved sæsonstart Spillerne engagerer sig i hele fodboldafdelingens funktion, og tager aktivt ansvar for at aftaler med bestyrelsen efterleves. Spillerne yder en god sportslig og social indsats for at nå de opsatte mål og i øvrigt leve op til afdelingens visioner og regler 5

6 STRATEGI - ungdomsafdelingen Det fodboldmæssige niveau. Ungdomsfodbold er lige dele fodbold og trivsel. Det betyder, at opgaven ikke alene er at udvikle spillernes fodboldevner, men i lige så høj grad sikre, at det at spille fodbold er en sjov og positiv oplevelse. Derfor skal det sikres, at holdet fungerer som en helhed, og at den enkelte spiller også er glad for at spille på holdet. Det fodboldmæssige niveau afpasses efter alder, så spillerne sikres udfordringer der svarer til deres aldersniveau. Positivt socialt samvær. Rammerne om ungdomsholdene bestemmes af forældre, ledere og trænere. Det positive sociale samvær bør række udover træning og kampe, og bør sikres ved arrangementer på tværs af det enkelte hold. Forældremedvirken. En ungdomsafdeling kan ikke drives uden en positiv og aktiv medvirken af forældrene. Forældrenes holdning og medvirken er mindst lige så vigtig for børnenes glæde ved fodboldspillet som klubbens, ledernes og trænernes indsats. Desuden vil ledere og trænere oftest rekrutteres blandt forældrene. Derfor skal der være gode forudsætninger for at alle forældre føler sig velkomne i klubben gennem god kontakt med ledere / trænere, et godt informationsniveau og et positivt socialt samvær i klubben sammen med børnene. Klublivet. Fodbold er et holdspil, og det er derfor vigtigt at lære børnene, at holdet er vigtigere end den enkeltes præstation. Dette bør gå som en rød tråd gennem arbejdet i klubben - både ved træning og kamp. Det er vigtigt, at ud over at fremelske holdfølelsen, også stimulere følelsen af at spille i klubben FREM Skørping. Klublivet kan tænkes fremmet ved forskellige aktiviteter ud over fodbold, som f.eks. udflugter, samvær i klublokalet, fester, rejser, standerhejsning, afslutninger m.v.. Bestyrelsen har som mål hvert andet år at give spillerne fra årgangene U15 Drenge og Piger muligheden for at deltage i en udlandstur, som skal finansieres med delvis egenbetaling. Til 6

7 gengæld for klubbens økonomiske tilskud til en sådan tur skal spillerne yde en indsats i forbindelse med de aktiviteter, der bidrager til klubbens indtægter. Tilpasset træning. Træningen skal tilpasses til alder og udvikling, således at det fra de yngste årganges leg med bold og indføring i spillet, gradvis udvikles til mere målrettet og specifik træning med formålet at udvikle den enkelte spiller og holdet. Retningslinjer for Træning og Kamp i ungdomsafdelingen. Træning A I hver årgang trænes spillerne sammen af træneren, eller hvis store årgange, af et samlet trænerteam. B Fra ca. U9 kan man begynde med niveaudelt træning, hvorved man tilgodeser både de dygtige, og de mindre dygtige spillere. Dette bør praktiseres efter % metodiken. C Derudover gælder DBU s principper for træning i breddeklubber : 1. Frem spillerudvikling for alle - alle spillere er lige vigtige uanset dygtighed. 2. Fleksibel niveaudeling til glæde for alle niveauer med udgangspunkt i, dels at børn udvikler sig i individuelle ryk og dels at børn går til fodbold med vennerne % metodik: fleksibel niveaudeling med mening og tilvalgt præstationsgrad til alle. 4. Differentiering - skru op og ned for sværhedsgrader i den daglige træning. 5. Træning på tværs - vores spillere. Efterstræb en vi-kultur modsat silo-kultur. 6. Vis ligeværdighed ved at have positive forventninger til alle spillere uanset niveau. Kamp Ved store årgange vil man skulle oprette flere end et hold. Ved tilmelding til serier af forskellig sværhedsgrad, skal opdelingen af spillere ske uden ekskluderende selektion. Der skal være gode muligheder for at skifte hold, så også mindre gode spillere kan udvikles. Der skal være gode muligheder for at holdene kan hjælpe hinanden, ved at flytte spillere mellem holdene. Derudover gælder DBU`s principper for kampmiljøet i breddeklubber : 1. HAK - princippet : udtagne spillere skal spille mindst Halvdelen Af Kampen. 7

8 2. Skift spillepladser med mellemrum for at fremme spilforståelse, så spillerne ikke fastlåses og begrænses i sin udvikling. 3. Anerkend de gode præstationer fra sidelinjen. Ingen Playstation adfærd. 4. Vejled og coach i pauserne. 5. Fair Play (kampleder, modspillere, modstanderforældre). 6. Trænere og forældre skal fremme den gode stemning. 7. Forældre bør ikke blande sig i / kommentere spillet og dommeren under kampen. Retningslinjer for spillere. Spil for holdet - ikke først og fremmest for dig selv Ret dig efter klubbens regler Følg altid trænerens og holdlederens direktiver og anvisninger Udvis god opførsel såvel på som udenfor banen (se senere Regler for god tone ) Vær hjælpsom overfor trænere, ledere og kammerater. Det gælder også ledere og spillere fra andre klubber Mød altid til tiden frisk og udhvilet til kamp og træning Meld altid afbud hvis du er forhindret og helst i god tid Tag godt imod nye spillere - og hjælp dem til rette Betal kontingent til tiden Følg andre klubbers anvisninger ved udekampe Respekter altid dommerens afgørelser Efter kampens ophør takker spillere modstanderne, og anføreren takker dommeren Gå altid i bad efter træning og kamp Regler for god tone - ved træning og kamp. Det må ikke forekomme, at spillere udtaler sig negativt om andre på en krænkende måde uanset om det drejer sig om fodboldpræstationer eller personlige forhold (etnisk baggrund, udseende, familieforhold m.v.). Hvis sådant forekommer til træning skal træneren umiddelbart forklare spilleren, at dette ikke tolereres, og at vedkommende ved gentagelse ikke må deltage i den aktuelle og / eller næste træning. Ved yderligere gentagelser må spilleren stå over i en eller flere kampe og / eller træninger. Forældrene orienteres herom. Hvis det sker under en kamp skiftes spilleren ud. Ved gentagne gentagelser kan man diskutere eksklusion fra klubben. 8

9 Trænere og holdledere skal naturligvis foregå med et godt eksempel. Nøgleordene er i stedet : Støtte og opmuntring til de spillere som ikke er så dygtige. Uddannelse. Det er altid i klubbens interesse at have gode og veluddannede trænere og ledere. Klubben støtter derfor trænere og ledere som ønsker at uddanne sig på relevante kurser. Alkoholpolitik. Det er bestyrelsens holdning: 1. At trænere / ledere, når de repræsenterer klubben, bør have en rimelig og mådeholden omgang med alkohol. 2. At personer under 18 år ikke må nyde spiritus i forbindelse med træning og kamp. 3. At trænere / ledere ikke må byde på alkohol som præmiering af gode resultater i ungdomsrækkerne. 9

10 STRATEGI - seniorafdelingen Generelt. FREM Skørpings rekrutteringsgrundlag er Skørping med omegn, hvilket naturligt må begrænse de sportslige ambitioner. Nogen egentlig hvervning med hensigt at ligge i en højere serie finder vi ikke rimelig, således at de sportslige ambitioner og økonomiske satsninger tilpasses det forhåndenværende spillermateriale. For seniorafdelingen vil der naturligt (i forhold til ungdomsafdelingen) være større fokus på de sportslige resultater, som hvert år inden sæsonstart formuleres af spillere, træner og holdleder i årets målsætning. Imidlertid må dette ikke overskygge fodboldens og fællesskabets vigtige sociale aspekt, hvor glæden ved at spille fodbold skal være drivkraften. Trænere, ledere og spillere bør arbejde for, at skabe et godt kammeratskab, en god tone, en god klubånd og gode sociale relationer både ved træning og kamp og i øvrigt omkring klubben ved forskellige arrangementer. Som seniorspiller er det vigtigt, at man ud over eget fodboldspil også engagerer sig i ungdomsafdelingen, og i rimeligt omfang er behjælpelig i praktisk arbejde omkring klubben. Klubben støtter de (også spillere) som ønsker at deltage i træner eller dommerkurser. Generelt gælder samme Retningslinier for spillere og Regler for god tone som står under ungdomsafdelingen. Alkoholpolitik. Det er bestyrelsens holdning: 1. At spillere / trænere / ledere, når de repræsenterer klubben, bør have en rimelig og mådeholden omgang med alkohol. 2. At personer under 18 år ikke nyder spiritus i forbindelse med træning og kamp. 10

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere