Foto: Hanne Stæhr. Bogø Sejlklub: Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Hanne Stæhr. Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1"

Transkript

1 December årgang Foto: Hanne Stæhr Bogø Sejlklub: Side 1

2 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej / Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej Øvrige bestyrelsesmedlemmer Jan Tjørnemark Søvangsvej 17C Jørgen Høppermann Skovgårdsvej Thomas Mulbjerg Bægaard Skåningevej Suppleanter Gunnar Langkilde Bogø Hovedgade 10A Bent Noer Farøvej Revisorer Jørn Søllingvraa Søvangsvej 17A Leif Werge A Johnsons Vej Revisorsuppleant John Pedersen A Johnsons Vej Ungdomsafdelingen Thomas Mulbjerg Bægaard Skåningevej Redaktør Kia Mulbjerg Bægaard Skåningevej Udvalg Tærø Rundt Kapsejladsudvalg Materialeudvalg Turudvalg Ungdomsudvalg Havneudvalg Klubhusudvalg Webmaster Jimmy Christensen, Jens Linnet, Lilian Tandrup og Niels Raimund Ulrik Raimund, Mads Klarskov og Bent Noer Knud Thusgård, Bent Noer og Leif Thomsen Jimmy Christensen, Otto Groegler, Jens Linnet og Linda Thusgård Thomas Bægaard, Marianne Graff og Alis Graversen Jens Linnet, Niels Raimund, Mads Klarskov, Jørn Søllingvraa, Lars Kristensen og Jan Tjørnemark Jens Linnet, Marianne Bach og Niels Raimund Arne Førster Med forbehold for ændret udvalgssammensætning efter generalforsamlingen Bogø Sejlklub: Side 2

3 22. nummer af Signalmasten Denne gang en hilsen til Arne; Tak fordi du turde give depechen videre til mig for nogle år siden jeg nyder at samle og redigere året der gik i BS. Klubben er fuld af energiske, engagerede og ikke mindst hylende morsomme medlemmer. Derfor: Husk at sende materiale til næste års klubblad gerne vedhæftet illustrative billeder til: Indhold: side: Forside, dommerbåd ved DM 1 Bestyrelse og udvalg 2 Godt Nytår fra formanden 3 Referat af generalforsamlingen 4 Generalforsamling To store personligheder 6 Klubhusudvidelse m.m. 7 Dronningen besøger BS 9 Sommeren med Fleur 11 En glad sejlerpige 14 Tærø Rundt Kr. Himmelfartsturen 16 Aktivitetsoversigt 19 Gasen siger på gensyn 20 Juniorsejlsæsonen Herretur 25 DM L-23 og IF 27 Årsresultatet for onsdagssejlads 29 Sponsorer Tærø Rundt 30 Godt nytår og rigtig god læselyst -Kia. Sæsonen 2013 Af formand Jens Linnet Havnen fik en ny mastekran. John "Rulle" havde skaffet en ny, stor elektrisk kran og Ulrik og medhjælpere havde arbejdet på at gøre den klar. Kranarmen med motor stod langs med kajen, parat til at blive monteret. Så blæste det kraftigt op og hele molevitten røg i vandet. Jeg var netop færdig med lidt arbejde på båden, der endnu stod på land og kørte en lille rundtur i blæsevejret. Stor var min forbavselse, dag jeg så ledningerne fra kranen forsvinde ned i dybet. Jeg fik straks fat i proprietær Keld Nielsen, der hurtigt kom til undsætning med gravemaskinen og hejste den druknede motor op med ordene: Det er ubegribeligt... Efterfølgende er kranen forlænget og efter lidt startvanskeligheder fungerer den nu upåklageligt. Standerhejsningen foregik i ro og orden med dejlig mad og optimisme. Det blev også til en arbejdsdag sammen med Jollelauget og andre fra havnen, hvor en masse ting blev renoveret, rengjort og ryddet op. Det klæder i høj grad havnen med den flotte træbeklædning, som Tusse allerede har skåret hul i. Vi har i løbet af sæsonen haft en række dejlige aftenudflugter til Sortsø. Det er virkelig en succes og vi håber, at mange andre vil følge trop. Den klassiske udflugt i Kristihimmelfartsferien gik igen til Vejrø og var velbesøgt og Tærø Rundt gik perfekt (læs om denne andetsteds i bladet). Bogø Sejlklub: Side 3

4 Aftensejladserne er altid hyggelige, men som følge af fortøjningsproblemer har der ikke været sejlet fra Bogø, hvilket er ærgerligt. Det vil blive ændret til næste år. Sommeren var sejladsmæssigt den bedste i mange år og mange både var på langfart. Efterfølgende kom et varmt og godt efterår med den berømte Gåbensetur i fokus. Der er tradition for en del personskade på denne tur, men i år forløb alt fredeligt. Standerstrygningen var ændret til en tirsdag aften, hvor der var fint fremmøde og mad fra Stalden. Sinclair viste den spændende film om "Blue Nose" og alle var glade. Filmen blev vist på Allans motorlærred, der senere blev stjålet. Hvert år har vi irriterende indbrud med en del materiel skade og tyverier. Derfor har klubben nu kontakt til kommunen med henblik på videoovervågning samt natlys på havnen. Så kom bådene på land. I ly for de forfærdelige storme. Snart bliver det lyst og lysten til at komme i gang med bådene melder sig. Det forgangne år har for bestyrelse, men først og fremmest for klubhusudvalget, været krævende. Vi har søgt diverse fonde og endelig samlet penge nok til klubhusprojektet. Der er brugt ufattelig meget tid på ansøgninger, tilbud, ændringer og planlægning generelt. Det er umuligt her at takke hver enkelt for indsatsen, men jeg vil blot gøre alle de rare, menige medlemmer opmærksomme på, at der gøres et fantastisk, frivilligt arbejde, som snart udmøntes i et brugbart, nyt klubhus med terrasse og velfungerende køkken. Referat fra generalforsamling i Bogø Sejlklub den 19. januar Referent Jan Tjørnemark Punkt 1. Valg af dirigent. Benny Knudsen blev foreslået til at varetage gennemførelsen af generalforsamlingen. Benny blev valgt. Benny kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen var annonceret på hjemmesiden og i Bogø tidende, senest tre uger før den 19. januar Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Formanden henviste til den skriftlige beretning i Signalmasten, hvor han har beskrevet årets gang. Derudover fortalte formanden, at der var nedsat et udvalg med sigte på at søge midler til klubhusudvidelse, som bestyrelsen arbejder med på baggrund af Søren Overgaards ideer, der blev fremlagt på sidste generalforsamling. Otto Grøgler er sat i spidsen for opsøgning af fondsmidler, hvor der gerne skulle hentes omkring kroner. Klubhusudvidelsen vil som ved tidligere byggeri skulle understøttes af medlemsarbejde i et vist omfang. Vi håber dog at det bliver mere begrænset, end da vi opførte vores nuværende klubhus. Godt Nytår! Bogø Sejlklub: Side 4

5 Punkt 3. Forelæggelse af regnskab. Birgit gennemgik regnskabet, hvorefter der var debat om enkelte punkter. Det var et ønske fra forsamlingen, at regnskabet fremover blev mere specificeret end hidtil. Punkt 4. Forelæggelse af budget, aktivitetsplaner og fastsættelse af kontingent. Forslag til budget blev omdelt. Budgettet blev godkendt. Bestyrelsen indstillede ændringer af kontingentsatser for Bogø Sejlklubs Venner fra 150 kroner til 250 kroner. Dette blev godkendt. Øvrige kontingentsatser fortsætter uændret. Alle senioraktiviteter indstilles til fortsat at kunne gennemføres uden tilskud fra klubben. Punkt 5. Indkomne forslag. Der forelå ingen forslag. Punkt 6. Valg til bestyrelse: På valg var Thomas Bægaard, Jørgen Høppermand og Jan Tjørnemark. Alle stillede op til genvalg. Der var ingen modkandidater. Forsamlingen godkendte indstillingen fra bestyrelsen. Som suppleanter til bestyrelsen blev genvalgt Gunnar Langkilde og Bent Noer. Som revisorer blev valgt Linda Thusgård og Jørn Søllingvraa. Punkt 7. Eventuelt. Der var intet under evt. Husk indlæg til næste års Signalmast modtages hele året meget gerne vedhæftet billeder til Indkaldelse til generalforsamling i Bogø Sejlklub Lørdag den 18. januar 14 kl. 17 i forsamlingshuset på Bogø Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af regnskab 4)Forelæggelse af budget, aktivitetsplaner og kontingent 5) Indkomne forslag 6) Valg til bestyrelsen: På valg er: Jens Linnet Birgit Tjørnemark 7) Valg af to suppleanter 8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 9) Eventuelt Efter generalforsamlingen er der middag, hvor tilmelding er nødvendig. Middagen koster kr Tilmelding til efter 1. januar og inden søndag den 12. januar eller ved at lægge et brev i postkassen Ålborgvej 15. Bogø Sejlklub: Side 5

6 To store personligheder er gået bort Af Jens Linnet I 2013 mistede klubben to personer, der hver især har sat deres præg på klubben. Søren Overgaard døde efter et langt, indholdsrigt og skabende liv. Men også et svært liv med angst og depression. Han købte oprindeligt Møllegården og indrettede den helt fantastisk. Kom fra Helsingør og var aktiv i bl.a. Sjælland Rundt. Sejlede i en flot folkebåd og fortsatte sin sejlerinteresse på Bogø, trods gigtproblemer. Den sidste investering var en soling, typisk for ham - hvor alle andre i hans alder ville have foretrukket en motorsejler. Han brændte for et nyt klubhus og det var Søren der med stor energi fik sat hele klubhusprojektet i gang. Det er et af de smukkeste klubhuse i landet, men absolut ikke de billigste kvadratmeter. Han var kompromisløs. Søren var også arkitekten bag klubhusudvidelsen, der pågår nu. Kort før han døde, kunne jeg oplyse ham om, at diverse fonde nu havde givet kr kr., som var budgettet. Selv om han på det tidspunkt boede i Hellebæk, var han dybt engageret og den oplysning gav ham på en eller anden måde ro. Ærgerligt, at han ikke nåede at se det færdige resultat. Søren har sat et smukt og harmonisk fingeraftryk i klubbens korte historie. Vi vil alle savne ham. Tærø rundt er efterhånden kendt vidt omkring for den smukke sejlads og den gode stemning i teltet. Sejladsen har haft to dommere i de 25 år den har eksisteret. Dommer Bent Mathiesen fra Svendborg og de sidste mange år dommer Claus Kildegaard fra Vikingen. Claus døde i sommer efter en lang sygeperiode, hvor han kæmpede bravt og trods svækkelse formåede at få en masse oplevelser. Han og Lis sejlede Danmark tyndt i deres nye, lækre sejlbåd. Trods sygdommen var Claus på pletten til Tærø Rundt, som han altid glædede sig til. Vi havde altid en del formøder, hvor vi spiste godt og udvekslede opskrifter. Han havde en vidunderlig, smittende latter og elskede det surrealistiske i vor sejlklub. Bortset fra den store, mangeårige hjælp til Tærø Rundt, var Claus kendt for en enorm indsats på ungdomsområdet. Det er hans skyld, at der i dag sejler en masse rundt og fornøjer sig på havet. Pinsestævnet på Fejø var også hans hjerteblod ligesom undervisning af alle os håbløse, ældre sejlere. Et engageret, sympatisk og meget hjælpsomt menneske er gået bort. Datoer for årets aktiviteter i Bogø Sejlklub vil ligge på klubbens hjemmeside: Bogø Sejlklub: Side 6

7 Klubhusudvidelse og medlemsarbejde Af Jan Tjørnemark Det har igennem mange år været kendetegnende for medlemmerne i Bogø Sejlklub at gi en hånd med, når det er påkrævet. Seneste eksempel på dette er samarbejdet med kommunen om påsætning af brædder i østbassinet. Kommunen sørgede for reetablering af selve kajen og leverede materialer, som sejlklubben og jollelaugets medlemmer brugte en lørdag på at sætte op. Samtidig blev der kørt asfalt på ned mod slæbestedet. En fin dag hvor alle fremmødte hyggede sig med arbejdet og kommunen bød på frokost i færgecafeen. Der er aftalt en dag i 2014, hvor vestbroen skal have vand fremført og suppleret elforsyningen, hvor klubberne igen i fællesskab skal stå for arbejdet og kommunen for levering af materialer. Datoen er endnu ikke fastlagt, men meldes ud på nettet, så snart den kendes. Medlemsarbejde var der rigtig meget af da vi byggede det eksisterende klubhus, og i forbindelse med klubhusudvidelsen bliver der ligeledes brug for alle kræfter. Dog ikke i samme omfang som sidst, da vi har fået et meget stort beløb stillet til rådighed. AP Møller, Lokale og Anlægsfonden samt FAG har tilsammen doneret kroner til udvidelse af klubhuset og bygning af et helt nyt jollehus, og derudover en stor terrasse, der vil binde de to huse sammen. Otto Grøgler har stået for udarbejdelse af ansøgninger og kontakter til mange fonde og i foråret kunne han glad meddele, at vi havde fået midlerne hjem. Mange tak til Otto for det store arbejde. Otto sikrer igennem byggeprocessen, at pengene bliver forvaltet på den rigtige måde og at afregningen med fondene følger reglerne. Bogø Sejlklub: Side 7

8 Efter indhentning af tilbud fra flere entreprenører viste det sig, at selvom er mange penge, så kunne de desværre ikke dække alle vores ønsker. Derfor vil der blive behov for en hånd fra medlemmerne, ligesom vi har skåret lidt i projektet - uden at vi dog går på tværs af hvad Søren Overgaard i sin tid havde forestillet sig, da han tegnede huset. Vi har indgået aftale med Bent Noer om udførelse af arbejdet, da Bent var billigst i tilbudsgivningen. Derudover har vi i samarbejde med Bent tilrettelagt arbejdet under hensyntagen til medlemsarbejde. Foreløbig tak til Bent for hans engagement og fleksible måde at løse tingene på, så vi kan få midler nok til at færdiggøre projektet. Vi forventer, at de store arbejder er færdig til brug ved standerhejsningen i foråret 2014, selvfølgelig under hensyn til at vejrliget arter sig vel. Bogø Sejlklub: Side 8

9 Dronningen besøger Bogø Sejlklub Af formand Jens Linnet Der er tradition for at regentparret hvert år sejler rundt i Danmark med det smukke kongeskib og besøger mindre købstæder og seværdigheder. Det kom derfor slet ikke bag på mig, da jeg i sommer blev kontaktet af hofmarskalen, som spurgte, om det var muligt for dronningen at møde formanden for den dynamiske Bogø Sejlklub. Efter lidt betænkningstid besluttede jeg mig til at sige ja og finde tid til Hendes Majestæt blandt de mange andre vigtige aftaler, man som formand har. Fredag den 6. september ankrede kongeskibet op i Grønsund og chaluppen sejlede stolt ind til Bogø Havn og lagde til foran klubhuset. I dagens anledning var havnechef Claus Christensen troppet op iført en ældre let krøllet admiralsuniform, mørke sokker og sandaler. Jeg bød dronningen indenfor og viste rundt i vort smukke klubhus. Jeg fortalte om den kommende udvidelse og om de mange interessante medlemmer. Først efter nogen tid kom Prinsgemalen ind i klubhuset. Efter en uhensigtsmæssig vægtøgning, havde han fået kilet sig uheldigt ned i chaluppen og sad fast. Bogø Sejlklub: Side 9

10 Indlæg til næste års Signalmast modtages med glæde på Dronningen hørte tålmodigt på historien om sejlklubben, men jeg fornemmede klart, at Hendes Majestæt interesserede sig mere for selve formanden, hvilket åbenlyst irriterede Prinsgemalen. Det var en stor dag for klubben og naturligt nok, lod jeg mig fotografere ved siden af den smukke Bentley. Ikke mange klubber får så fornemt besøg og jeg glæder mig til at besøge Amalienborg, hygge mig i kongeligt selskab og smage Prinsgemalens vine. Bogø Sejlklub: Side 10

11 Sommeren med Fleur 2013 Af Marianne Engers Vores sommer jeres sommer alle danskes sommer var ganske pragtfuld. Vi snøftede stilfærdigt rundt i det Sydfynske, oplevelserne var behageligt udramatiske, men små og lune, som nedenstående foto af det mest højteknologiske, som den lille flade ø Birkholm havde at byde på. at når den sejlglade svigersøn var i USA, skulle jeg nok tage med til Tærø Rundt. Tungen kan ikke bides af med tilbagevirkende kraft, så vi skaffede et barnebarn, og da hans mor alligevel kørte ham til Bogø, shanghajede vi hende også, da hun altid har været god ved et ror. Det var også en fejl. Hun er ikke høj og kunne ikke se ud, når hun styrede. Som alle husker, var vindstyrken meget mere end meldt, så det var udelukket, at hun kunne stå på tæerne. Hun kunne sådan set heller ikke sætte benene i spænd på kistebænken overfor, og hun kom da også nogle gange glidende i dørken på sin hynde. Der blev råbt og bandet en del af og fra mandskabet, som enedes om, at hvis en af os, med størst sandsynlighed mig, skulle blive dement og begynde at ævle om de skønne timer om den røde bøje, var der kun et svar: Et rungende VÅS! Resten af sæsonen var tonen urban. Vi skulle som sædvanligt støde til Sylvester fra Assens, og det lykkedes efter nogle uspændende stræk for motor i strid modvind. Men tilbage til begyndelsen. Nogle dage efter at båden var i vandet, tog vi på en lille tur til Hesnæs, mest for at se, hvad vi havde glemt af vigtige ting. Her taler jeg ikke om mad og drikke, men alle de andre småting som tovværk og løse instrumenter. Vi havde stedet for os selv, vinden lagde sig, og trods det kølige vejr blev det en forgyldt aften. Solen skinnede på det blanke bassin, og vi pillede rejer og glædede os til den ny sæson. Vi havde et par til af den slags oplevelser, så det var overmod snarere end dødsdrift, der fik mig til at sige til Benny, Sylvesters mandskab havde læst om koldkrigsmuseet ved Bagenkop, og vi, der har været på Stevnsfortet, sagde jo..gab...gab, så gør vi da det. Der skulle være en særlig skammekrog til fordomsfulde, hovskisnovski sejlere (og andre), for det var en fantastisk oplevelse, og vi brugte mange timer der. Jeg gik i skole under Cubakrisen, og vi efterkrigsbørn havde ingen-som-helst fornemmelse for, at det kunne gå galt igen. Da missilerne vendte om, undrede det os ikke spor. De gode vinder jo altid, og Ebbe Langberg får Ghita Nørby. Bogø Sejlklub: Side 11

12 På museet fortaltes historien om den krise nøgternt og udførligt, og det stod knugende klart, hvor galt det kunne være gået. Vi så også planerne for, hvordan man besatte Danmark, og fra hvilken telefonboks i Døllefjelde eller Gedser man kunne ringe hjem til Sovjet og sige, at der var kommunistisk fod på det. Der var også tilpas mange bombefly og kanoner til, at de mange børn havde en spændende dag. Vi nåede at se, hvor skøn naturen er på det sydlige Langeland, så vi blev en dag til, sadlede cyklerne og kørte ud med madpakkerne. Birkholm var ny for os og meget charmerende. Under en håndfuld fastboende, men engagerede faste gæster skiftedes til tjansen som havnefoged og rengøring af de to saltvandsskyllede toiletter på havnen. Birkholm Brus står oppe i byen ved forsamlingshuset og koster 10 kr. for halvandet minut eller sådan noget. Vi havde en hyggelig aften, hvor fastliggerne overgik hinanden i røverhistorier. Trods sin fynske baggrund havde Benny heller ikke været på Avernakø, så der tilbragte vi et par blæsende dage med at cykle øen tynd. Dag 2 spiste vi på den gamle skole. En driftig kvinde har foruden gedeavl, gårdbutik og andet sat skolen i stand som bed & breakfast, kursuscenter og spisested. Nu stod der et stort telt i haven, og mod forudgående bestilling kunne man spise dagens ret for et beskedent beløb og købe drikkevarer. Det gjorde vi og fik frikadeller, der var langt fra mors egne, thi de var ikke strakt med mel, men saftige og kødfulde. God mad, vin og stemning. Vi samlede et barnebarn op og tog til Drejø, hvor der var en god badestrand. Det var lavvande, så man skulle gå langt Avernakø Bogø Sejlklub: Side 12

13 for at blive våd. Til gengæld kunne jeg samle nogle håndfulde havsnegle, der sad ubekymrede på stenene uden at ane uråd. Jeg havde ikke tid til finurlige rødvinslager, men kogte dem bare med salt, så det var ikke nogen stor kulinarisk oplevelse, men rart for drengen at kunne fortælle hjemme. Næste morgen på broen faldbød nogle børn friske rejer. Det var lige før afgang, men jeg nåede at koge dem, havde oven i købet en slatten kvist dild, og sætte dem til køling i en kistebænk. Jeg var meget begejstret og ævlede om hele dagen, hvor skønt det skulle blive. Benny så tydeligt plaget ud og måtte til sidst sige, at nu havde han altså lige samme morgen klippet sine negle til bunds, så hvor var hans fremtid med de rejer? I Fåborg, hvor vi satte barnebarnet på bussen, lå de store træskibe, der var på tur Fyn rundt. På vej til Søby havn så vi dem stå ud fra Fåborg i morgendisen, det var imponerende. Så oplevede vi at sejle til Lundeborg for en stærkt reduceret genua og ramme 8,3 knob. Det er første gang, vort sommerhus har fløjet så hurtigt. Der var selvfølgelig fulde huse i Lundeborg, men en energisk havnefoged råbte fra sit tårn, at vi skulle sejle til højre, følge pælene og passe på skinnerne. Skinnerne, tænkte jeg, konen er beruset eller taler dialekt. Men det var et slæbested, og skinnerne lå ganske rigtigt ubehageligt tæt på pælene. Vi havde forpligtelser hjemme, så det blev ikke noget langt sommertogt, men flere mindre ture, og en weekend havde vi lige plads til en lille tur med overnatning. Jeg valgte Sortsø, for der ville med garanti være overfyldt i Hesnæs, og jeg ville have fred og ro. Så Sortsø blev det, og det første vi så ved indsejlingen var et stort partytelt på havnen. Naboerne sagde, at det var Sukkerbroens Bådelaugs årlige sommerfest, og at vi var velkomne. 125 kr. pr. næse for alt det helstegte gris vi kunne høvle ind, musik og dans til kl. 1 og tag selv tallerkener med. Uha, uha. Men if you can t beat them, join them, så vi gik derop med hvæssede knive og gafler. Der sad alle og spiste røget ål på forskellig vis. Hvad var så det og hvor var grisen? Jo, en mand solgte ål i teltet til meget rimelige priser. Jeg greb en saftig ålebasse og spurtede ned på båden og smurte et par forsvarlige madder. På bordene lå laugets eget sanghæfte, og nu spillede 6 mand op til fællessang, og det gjorde de rigtigt godt. Da grisen var ryddet væk, skiftede bandet til Hawaiskjorter og spillede så teltet gyngede. De var alle gode, men en af dem spillede violin så englene sang, og vi følte, at vi på skift var i en irsk pub eller en amerikansk lade eller bare i Sortsø havn den helt rigtige aften. Lauget har en hjemmeside med kalender, så det er nemt at finde næste års helt rigtige aften. Falster kom vi også rundt om og satte en ny rekord, da vi sejlede hjem fra Hesnæs med 4 knobs modstrøm. Vi kunne have gået hjem hurtigere. Årets sidste udflugt var med Sejlklubben til Gåbense og Vordingborg. Det var meget, meget hyggeligt, og tabslisten var blank. Bogø Sejlklub: Side 13

14 En glad sejlerpige Af Marie Clausen Vinder af årets pokal for udvist sejlerglæde og kammeratskab Sejlsæsonen var god i år og vejret var næsten godt hver gang. Jeg har lært meget i år og jeg glæder mig altid til næste gang vi skal ud og sejle. En typisk mandagssejlads starter med, at vi rigger både til, og så klæder vi om til sejlertøj. Så tager vi ud og sejler med to følgebåde og så sejler vi hjem til Bogø Havn igen. Nogle gange bader vi i havnen efter sejladsen. Så klæder vi om igen. Efter omklædningen kan man blive og spise sammen med de andre og deres familier. Vi har også en afslutning, og der får vi lov til at skubbe trænerne i vandet. De kaster også os i vandet. Der bliver kåret en årets sejler, som får en vandrepokal. Pokalen var i år fyldt med guldkarameller. Der var mange, der gik til sejlads i år, så det har været rigtig sjovt. Tak til trænerne Martin Graff, Camilla Nielsen og Thomas Bægaard. Bogø Sejlklub: Side 14

15 Tærø Rundt 2013 Af Jens Linnet Tærø Rundt blev igen en stor succes. Det blev også dommer Kildegaards sidste gerning, idet han døde kort efter stævnet. Vi havde de sidste år haft økonomiske betænkeligheder, idet teltlejen fuldstændigt ødelagde økonomien. Heldigvis sprang kommunen til og købte et stort, splinternyt telt, som vi fremover kan leje - til en helt anden og fornuftig pris. Derfor er økonomien nu på plads og vi kan glæde os til 2014, hvor vi laver et kanonstævne i anledning af 25 års jubilæet. Som sædvanlig var der bekymring for deltagerantallet, men det endte som al tid på godt 50 både deriblandt faktisk en del nye folk. Vi har altid bestilt godt vejr og det gav en hurtig tur rundt i dejlig, frisk vind og sol. Det er hvert eneste år et fantastisk syn, når de mange både i herligt sejlervejr hejser spilerne og drøner af sted. Vi har behov for ekstra hjælp til vort jubilæum, hvor vi kan påregne væsentligt flere deltagere. Det bliver rigtig morsomt at planlægge, så hold jer ikke tilbage. Meld jer til det store jubilæumsstævne og få en fantastisk weekend med mange hundrede glade sejlere, herligt orkester og en formand, der sammen med vor nye dommer, Kim Elmegaard, vil svine samtlige deltagere til. Yderligere information til generalforsamlingen. Bogø Sejlklub: Side 15

16 Kr. Himmelfartsturen 2013 Af Linda Thusgård Kl blev der ringet med klokken uden for klubhuset. Solen skinnede og vandet så næsten spejlblankt ud. Formanden for turudvalget - som er samme person som sejlklubbens formand - stod og så afventende ud, medbringende 2 flasker Enkelt samt et par stænger små glas. Folk myldrede frem fra bådene - mange allerede godt brugte af at slæbe alskens fornødenheder ned til kistebænkene. Formanden havde lagt et par søkort frem på bordet og nu var spørgsmålet så, hvortil turen skulle gå. Normalt fremkommer der en melding fra førom talte formand om, at turen er planlagt og går til osv. Denne gang var det anderledes... Hvor synes I vi skal sejle hen? Er der nogen der har gode forslag? Vi stemmer da om det ved almindelig håndsoprækning!!l Vi startede altså turen med på demokratisk vis at vælge Kragenæs som første havn. Vejret var temmelig diset, men efterhånden klarede det op. Kragenæs Havn blev anløbet og alle fik en god plads. Kragenæs har et dejligt klubhus og her enedes vi om at spise om aftenen. En stor grill uden for gjorde sit til at fadene med kød blev lækre og indbydende. Senere på aftenen - efter lrish Coffee o.lign., var vi flere der trak os tilbage. Bogø Sejlklub: Side 16

17 Flere af mændene blev i klubhuset, da det også indeholdt et billardbord. Næste morgen fik man at vide, at der blev spillet i mørke?? Det vil sige, at der hang 2 lamper over bordet, men ingen var i stand til at finde kontakten til disse lamper. Knud Thusgård gik så den tunge gang til havnefogeden, der oplyste, at bag ved et billede i klublokalet var alle strømstik monteret. Ja, så ved vi det til en anden gang. Fredag morgen efter morgenmad gik turen til Askø. En lille havn med plads til 10 både. Her var stille og roligt indtil vi forsøgte at gå fra havnen. Lige ud til havnemolen lå en svanemor på rede og Hr. Svane holdt beredvilligt alt andet levende på afstand. Vi har et par stykker, der foretrak at blive i båden, men John Rulle stillede sig op og gjorde landgangen mulig, ved hjælp af en bådshage. Femø ventede - og her kom også flere til fra Stege og Nykøbing. Aftensmaden blev vi nogle stykker enige om at indtage på Femø Kro. Her blev vi fragtet til og fra havnen i en minibus - så det er da service. Lørdag morgen gik kursen mod Vejrø. Her kunne vi allerede fra søsiden se, at der var sket endnu en tilbygning vest for havnen. Ved nærmere besigtigelse viste det sig, at det var et drivhus eller lad os kalde det et orangeri i størrelse med dem man ser ved Danmarks slotte. Knud havde lidt tidligere tabt vores kabeltromle i vandet, og da han forsøgte at koble os til landstrømmen gik det jo galt. Efter gentagne forsøg forstod han, at tromlen måske skulle tørre lidt. John Rulle tog affære, skilte tromlen ad - hældte vand ud - og satte den til tørre. Efter l times tid var alle sorger glemt, og Camilla ll kunne atter få strøm til at køle øllet. Ellers var alt roligt på øen, ingen både ud over vores i havnen, men det kan måske skyldes, at havnepengene var steget til 450 kr. pr. båd uanset størrelsen. Bogø Sejlklub: Side 17

18 Flere både kom fra hhv. Nykøbing F. og Næstved. Sydstævnekredsen havde nemlig igen i år indbudt til fælles møde på Vejrø og derudover bød man på vin og snacks. Et par gaster hos John og Helle havde helt forstået konceptet på en sådan sejltur. Der var nemlig medbragt 15 l. godt Øl fra Krenkerup. Det forsvandt hurtigt, måske på grund af den meget tørre luft. Maden blev frembragt på grill med hjælp af dejligt tørt brænde, som var til fri afbenyttelse. Der blev diskuteret om båle- nes opbygning, og mange bar ved til bålet. Aftenen sluttede i god ro og orden med mellem 16 og 17 personer i Spohrs båd. Hjemtur i dejligt vejr og selv om vejrudsigten for hele turen havde været ustadig, regnede det kun om natten. En rigtig dejlig tur med mange skønne mennesker og gode grin. På gensyn i Bogø Sejlklub: Side 18

19 Aktiviteter marts: Standerhejsning og indvielse af klubhuset 27. april: Søsætning, men der arrangeres alternativ søsætning en eftermiddag før påske 15. maj: Sortsø 22. maj: Sortsø 7. juni: Tærø Rundt (25 års jubilæum) 7. august: Sortsø 21. august: Sortsø 19 sept sept.: Gåbense fredag til søndag Onsdagssejladser: Afventer besked fra kapsejladsudvalget. Bogø Sejlklub: Side 19

20 GASEN xp 3687 exit Bogø, retur til Nyhavn Af Hanne Hollnagel og Arne Gotved bagbords styrmand i 26 år, og styrbords bagmand gennem 36 år GASEN (ex. søspejderskibet Hans Hartvig- Møller) har haft Københavns Museumsog Veteranskibshavn NYHAVN som hjemmehavn siden 1982 og de sidste 13 år suppleret med en plads i Bogø Havn. Det har været privilegerede havneforhold, der har givet mange glæder, udover den praktiske lettelse det er at passe et skib, der er fortøjet i nærheden af bopælen i land om vinteren i København og i sommerhalvåret på Bogø. I landsforeningen Træskibs Sammenslutningen (TS), hvor GASEN har været med siden vi overtog den fra Det Danske Spejderkorps i 1978 er der ofte talt om hvordan et generationsskifte kan og skal ske, så de bevaringsværdige træskibe kan blive vedligeholdt og sejle videre under dansk flag i endnu en generation. En af måderne er at lade skibet overgå fra privateje til foreningseje, så der kommer flere hænder og friske kræfter til at løfte opgaven. Der bliver på den måde flere, der får glæde af skibet og sejladserne, og der bliver flere om at dele udgifterne. Ældre træskibe er ikke bare lige og det er netop det, der er ved at ske omkring GASEN. Bogø Sejlklub: Side 20

21 En gruppe engagerede unge flere studerende i København med maritime kompetencer (f.eks. fra skoleskibet Danmark, Georg Stage og Nordkaperen, samt Marinen, Maskinmesterskolen i København og Marstal Navigationsskole) overtager nu skibet for en symbolsk betaling og går sammen om Skibslauget GASEN. Derfor bliver havnepladsen i Nyhavn fremover den centrale hjemhavn. GASEN afsejlede i november, så kan vi kun håbe at se det gode skib på gæsteanløb i Bogø Havn, når der sejles gennem Grønsund. ud for Frederikshavn har gennem alle årene været GASENs favorithavn i det nordlige. På vej til eller fra Norge og Sverige. Oslo, Stokholm Bandakkanalen i Norge (100 km og 18 sluser ind i Telemarken), Gøtakanalen og Dalslandskanalen i Sverige - Skagen, Læsø, Anholt og Limfjorden ikke at forglemme. Og i det sydlige: Bornholm, Vorpommeren omkring Rygen, Slien, Flensburg og Kielerkanalen, samt de tyske og hollandske kanaler til IJsselmeer og Amsterdam. Senere gennem Ejderen til Tyske Bugt, Esbjerg og Vesterhavet. Det er selvfølgelig mere end vemodigt at afmønstre sin gamle skude men alt har sin tid, og 36 års gode oplevelser med samme skib er mere, end de fleste bliver forundt. De hjemlige farvande er sejlet mere end tynde, og dertil har gæsteflagene fra Norge, Sverige, Tyskland og Holland været hejst adskillige gange. Hirsholmene Der har været mange mange uforglemmelige oplevelser. Fast på programmet har været Træskibs Sammenslutningens pinsestævner (og generalforsamlinger) rundt omkring i landet, hvor GASEN gennem mange år har haft en central position i foreningsarbejdet. Bogø Sejlklub: Side 21

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter Referat fra ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 Referat: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at Ole Trane vælges som dirigent.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere