Foto: Hanne Stæhr. Bogø Sejlklub: Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Hanne Stæhr. Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1"

Transkript

1 December årgang Foto: Hanne Stæhr Bogø Sejlklub: Side 1

2 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej / Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej Øvrige bestyrelsesmedlemmer Jan Tjørnemark Søvangsvej 17C Jørgen Høppermann Skovgårdsvej Thomas Mulbjerg Bægaard Skåningevej Suppleanter Gunnar Langkilde Bogø Hovedgade 10A Bent Noer Farøvej Revisorer Jørn Søllingvraa Søvangsvej 17A Leif Werge A Johnsons Vej Revisorsuppleant John Pedersen A Johnsons Vej Ungdomsafdelingen Thomas Mulbjerg Bægaard Skåningevej Redaktør Kia Mulbjerg Bægaard Skåningevej Udvalg Tærø Rundt Kapsejladsudvalg Materialeudvalg Turudvalg Ungdomsudvalg Havneudvalg Klubhusudvalg Webmaster Jimmy Christensen, Jens Linnet, Lilian Tandrup og Niels Raimund Ulrik Raimund, Mads Klarskov og Bent Noer Knud Thusgård, Bent Noer og Leif Thomsen Jimmy Christensen, Otto Groegler, Jens Linnet og Linda Thusgård Thomas Bægaard, Marianne Graff og Alis Graversen Jens Linnet, Niels Raimund, Mads Klarskov, Jørn Søllingvraa, Lars Kristensen og Jan Tjørnemark Jens Linnet, Marianne Bach og Niels Raimund Arne Førster Med forbehold for ændret udvalgssammensætning efter generalforsamlingen Bogø Sejlklub: Side 2

3 22. nummer af Signalmasten Denne gang en hilsen til Arne; Tak fordi du turde give depechen videre til mig for nogle år siden jeg nyder at samle og redigere året der gik i BS. Klubben er fuld af energiske, engagerede og ikke mindst hylende morsomme medlemmer. Derfor: Husk at sende materiale til næste års klubblad gerne vedhæftet illustrative billeder til: Indhold: side: Forside, dommerbåd ved DM 1 Bestyrelse og udvalg 2 Godt Nytår fra formanden 3 Referat af generalforsamlingen 4 Generalforsamling To store personligheder 6 Klubhusudvidelse m.m. 7 Dronningen besøger BS 9 Sommeren med Fleur 11 En glad sejlerpige 14 Tærø Rundt Kr. Himmelfartsturen 16 Aktivitetsoversigt 19 Gasen siger på gensyn 20 Juniorsejlsæsonen Herretur 25 DM L-23 og IF 27 Årsresultatet for onsdagssejlads 29 Sponsorer Tærø Rundt 30 Godt nytår og rigtig god læselyst -Kia. Sæsonen 2013 Af formand Jens Linnet Havnen fik en ny mastekran. John "Rulle" havde skaffet en ny, stor elektrisk kran og Ulrik og medhjælpere havde arbejdet på at gøre den klar. Kranarmen med motor stod langs med kajen, parat til at blive monteret. Så blæste det kraftigt op og hele molevitten røg i vandet. Jeg var netop færdig med lidt arbejde på båden, der endnu stod på land og kørte en lille rundtur i blæsevejret. Stor var min forbavselse, dag jeg så ledningerne fra kranen forsvinde ned i dybet. Jeg fik straks fat i proprietær Keld Nielsen, der hurtigt kom til undsætning med gravemaskinen og hejste den druknede motor op med ordene: Det er ubegribeligt... Efterfølgende er kranen forlænget og efter lidt startvanskeligheder fungerer den nu upåklageligt. Standerhejsningen foregik i ro og orden med dejlig mad og optimisme. Det blev også til en arbejdsdag sammen med Jollelauget og andre fra havnen, hvor en masse ting blev renoveret, rengjort og ryddet op. Det klæder i høj grad havnen med den flotte træbeklædning, som Tusse allerede har skåret hul i. Vi har i løbet af sæsonen haft en række dejlige aftenudflugter til Sortsø. Det er virkelig en succes og vi håber, at mange andre vil følge trop. Den klassiske udflugt i Kristihimmelfartsferien gik igen til Vejrø og var velbesøgt og Tærø Rundt gik perfekt (læs om denne andetsteds i bladet). Bogø Sejlklub: Side 3

4 Aftensejladserne er altid hyggelige, men som følge af fortøjningsproblemer har der ikke været sejlet fra Bogø, hvilket er ærgerligt. Det vil blive ændret til næste år. Sommeren var sejladsmæssigt den bedste i mange år og mange både var på langfart. Efterfølgende kom et varmt og godt efterår med den berømte Gåbensetur i fokus. Der er tradition for en del personskade på denne tur, men i år forløb alt fredeligt. Standerstrygningen var ændret til en tirsdag aften, hvor der var fint fremmøde og mad fra Stalden. Sinclair viste den spændende film om "Blue Nose" og alle var glade. Filmen blev vist på Allans motorlærred, der senere blev stjålet. Hvert år har vi irriterende indbrud med en del materiel skade og tyverier. Derfor har klubben nu kontakt til kommunen med henblik på videoovervågning samt natlys på havnen. Så kom bådene på land. I ly for de forfærdelige storme. Snart bliver det lyst og lysten til at komme i gang med bådene melder sig. Det forgangne år har for bestyrelse, men først og fremmest for klubhusudvalget, været krævende. Vi har søgt diverse fonde og endelig samlet penge nok til klubhusprojektet. Der er brugt ufattelig meget tid på ansøgninger, tilbud, ændringer og planlægning generelt. Det er umuligt her at takke hver enkelt for indsatsen, men jeg vil blot gøre alle de rare, menige medlemmer opmærksomme på, at der gøres et fantastisk, frivilligt arbejde, som snart udmøntes i et brugbart, nyt klubhus med terrasse og velfungerende køkken. Referat fra generalforsamling i Bogø Sejlklub den 19. januar Referent Jan Tjørnemark Punkt 1. Valg af dirigent. Benny Knudsen blev foreslået til at varetage gennemførelsen af generalforsamlingen. Benny blev valgt. Benny kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen var annonceret på hjemmesiden og i Bogø tidende, senest tre uger før den 19. januar Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Formanden henviste til den skriftlige beretning i Signalmasten, hvor han har beskrevet årets gang. Derudover fortalte formanden, at der var nedsat et udvalg med sigte på at søge midler til klubhusudvidelse, som bestyrelsen arbejder med på baggrund af Søren Overgaards ideer, der blev fremlagt på sidste generalforsamling. Otto Grøgler er sat i spidsen for opsøgning af fondsmidler, hvor der gerne skulle hentes omkring kroner. Klubhusudvidelsen vil som ved tidligere byggeri skulle understøttes af medlemsarbejde i et vist omfang. Vi håber dog at det bliver mere begrænset, end da vi opførte vores nuværende klubhus. Godt Nytår! Bogø Sejlklub: Side 4

5 Punkt 3. Forelæggelse af regnskab. Birgit gennemgik regnskabet, hvorefter der var debat om enkelte punkter. Det var et ønske fra forsamlingen, at regnskabet fremover blev mere specificeret end hidtil. Punkt 4. Forelæggelse af budget, aktivitetsplaner og fastsættelse af kontingent. Forslag til budget blev omdelt. Budgettet blev godkendt. Bestyrelsen indstillede ændringer af kontingentsatser for Bogø Sejlklubs Venner fra 150 kroner til 250 kroner. Dette blev godkendt. Øvrige kontingentsatser fortsætter uændret. Alle senioraktiviteter indstilles til fortsat at kunne gennemføres uden tilskud fra klubben. Punkt 5. Indkomne forslag. Der forelå ingen forslag. Punkt 6. Valg til bestyrelse: På valg var Thomas Bægaard, Jørgen Høppermand og Jan Tjørnemark. Alle stillede op til genvalg. Der var ingen modkandidater. Forsamlingen godkendte indstillingen fra bestyrelsen. Som suppleanter til bestyrelsen blev genvalgt Gunnar Langkilde og Bent Noer. Som revisorer blev valgt Linda Thusgård og Jørn Søllingvraa. Punkt 7. Eventuelt. Der var intet under evt. Husk indlæg til næste års Signalmast modtages hele året meget gerne vedhæftet billeder til Indkaldelse til generalforsamling i Bogø Sejlklub Lørdag den 18. januar 14 kl. 17 i forsamlingshuset på Bogø Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af regnskab 4)Forelæggelse af budget, aktivitetsplaner og kontingent 5) Indkomne forslag 6) Valg til bestyrelsen: På valg er: Jens Linnet Birgit Tjørnemark 7) Valg af to suppleanter 8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 9) Eventuelt Efter generalforsamlingen er der middag, hvor tilmelding er nødvendig. Middagen koster kr Tilmelding til efter 1. januar og inden søndag den 12. januar eller ved at lægge et brev i postkassen Ålborgvej 15. Bogø Sejlklub: Side 5

6 To store personligheder er gået bort Af Jens Linnet I 2013 mistede klubben to personer, der hver især har sat deres præg på klubben. Søren Overgaard døde efter et langt, indholdsrigt og skabende liv. Men også et svært liv med angst og depression. Han købte oprindeligt Møllegården og indrettede den helt fantastisk. Kom fra Helsingør og var aktiv i bl.a. Sjælland Rundt. Sejlede i en flot folkebåd og fortsatte sin sejlerinteresse på Bogø, trods gigtproblemer. Den sidste investering var en soling, typisk for ham - hvor alle andre i hans alder ville have foretrukket en motorsejler. Han brændte for et nyt klubhus og det var Søren der med stor energi fik sat hele klubhusprojektet i gang. Det er et af de smukkeste klubhuse i landet, men absolut ikke de billigste kvadratmeter. Han var kompromisløs. Søren var også arkitekten bag klubhusudvidelsen, der pågår nu. Kort før han døde, kunne jeg oplyse ham om, at diverse fonde nu havde givet kr kr., som var budgettet. Selv om han på det tidspunkt boede i Hellebæk, var han dybt engageret og den oplysning gav ham på en eller anden måde ro. Ærgerligt, at han ikke nåede at se det færdige resultat. Søren har sat et smukt og harmonisk fingeraftryk i klubbens korte historie. Vi vil alle savne ham. Tærø rundt er efterhånden kendt vidt omkring for den smukke sejlads og den gode stemning i teltet. Sejladsen har haft to dommere i de 25 år den har eksisteret. Dommer Bent Mathiesen fra Svendborg og de sidste mange år dommer Claus Kildegaard fra Vikingen. Claus døde i sommer efter en lang sygeperiode, hvor han kæmpede bravt og trods svækkelse formåede at få en masse oplevelser. Han og Lis sejlede Danmark tyndt i deres nye, lækre sejlbåd. Trods sygdommen var Claus på pletten til Tærø Rundt, som han altid glædede sig til. Vi havde altid en del formøder, hvor vi spiste godt og udvekslede opskrifter. Han havde en vidunderlig, smittende latter og elskede det surrealistiske i vor sejlklub. Bortset fra den store, mangeårige hjælp til Tærø Rundt, var Claus kendt for en enorm indsats på ungdomsområdet. Det er hans skyld, at der i dag sejler en masse rundt og fornøjer sig på havet. Pinsestævnet på Fejø var også hans hjerteblod ligesom undervisning af alle os håbløse, ældre sejlere. Et engageret, sympatisk og meget hjælpsomt menneske er gået bort. Datoer for årets aktiviteter i Bogø Sejlklub vil ligge på klubbens hjemmeside: Bogø Sejlklub: Side 6

7 Klubhusudvidelse og medlemsarbejde Af Jan Tjørnemark Det har igennem mange år været kendetegnende for medlemmerne i Bogø Sejlklub at gi en hånd med, når det er påkrævet. Seneste eksempel på dette er samarbejdet med kommunen om påsætning af brædder i østbassinet. Kommunen sørgede for reetablering af selve kajen og leverede materialer, som sejlklubben og jollelaugets medlemmer brugte en lørdag på at sætte op. Samtidig blev der kørt asfalt på ned mod slæbestedet. En fin dag hvor alle fremmødte hyggede sig med arbejdet og kommunen bød på frokost i færgecafeen. Der er aftalt en dag i 2014, hvor vestbroen skal have vand fremført og suppleret elforsyningen, hvor klubberne igen i fællesskab skal stå for arbejdet og kommunen for levering af materialer. Datoen er endnu ikke fastlagt, men meldes ud på nettet, så snart den kendes. Medlemsarbejde var der rigtig meget af da vi byggede det eksisterende klubhus, og i forbindelse med klubhusudvidelsen bliver der ligeledes brug for alle kræfter. Dog ikke i samme omfang som sidst, da vi har fået et meget stort beløb stillet til rådighed. AP Møller, Lokale og Anlægsfonden samt FAG har tilsammen doneret kroner til udvidelse af klubhuset og bygning af et helt nyt jollehus, og derudover en stor terrasse, der vil binde de to huse sammen. Otto Grøgler har stået for udarbejdelse af ansøgninger og kontakter til mange fonde og i foråret kunne han glad meddele, at vi havde fået midlerne hjem. Mange tak til Otto for det store arbejde. Otto sikrer igennem byggeprocessen, at pengene bliver forvaltet på den rigtige måde og at afregningen med fondene følger reglerne. Bogø Sejlklub: Side 7

8 Efter indhentning af tilbud fra flere entreprenører viste det sig, at selvom er mange penge, så kunne de desværre ikke dække alle vores ønsker. Derfor vil der blive behov for en hånd fra medlemmerne, ligesom vi har skåret lidt i projektet - uden at vi dog går på tværs af hvad Søren Overgaard i sin tid havde forestillet sig, da han tegnede huset. Vi har indgået aftale med Bent Noer om udførelse af arbejdet, da Bent var billigst i tilbudsgivningen. Derudover har vi i samarbejde med Bent tilrettelagt arbejdet under hensyntagen til medlemsarbejde. Foreløbig tak til Bent for hans engagement og fleksible måde at løse tingene på, så vi kan få midler nok til at færdiggøre projektet. Vi forventer, at de store arbejder er færdig til brug ved standerhejsningen i foråret 2014, selvfølgelig under hensyn til at vejrliget arter sig vel. Bogø Sejlklub: Side 8

9 Dronningen besøger Bogø Sejlklub Af formand Jens Linnet Der er tradition for at regentparret hvert år sejler rundt i Danmark med det smukke kongeskib og besøger mindre købstæder og seværdigheder. Det kom derfor slet ikke bag på mig, da jeg i sommer blev kontaktet af hofmarskalen, som spurgte, om det var muligt for dronningen at møde formanden for den dynamiske Bogø Sejlklub. Efter lidt betænkningstid besluttede jeg mig til at sige ja og finde tid til Hendes Majestæt blandt de mange andre vigtige aftaler, man som formand har. Fredag den 6. september ankrede kongeskibet op i Grønsund og chaluppen sejlede stolt ind til Bogø Havn og lagde til foran klubhuset. I dagens anledning var havnechef Claus Christensen troppet op iført en ældre let krøllet admiralsuniform, mørke sokker og sandaler. Jeg bød dronningen indenfor og viste rundt i vort smukke klubhus. Jeg fortalte om den kommende udvidelse og om de mange interessante medlemmer. Først efter nogen tid kom Prinsgemalen ind i klubhuset. Efter en uhensigtsmæssig vægtøgning, havde han fået kilet sig uheldigt ned i chaluppen og sad fast. Bogø Sejlklub: Side 9

10 Indlæg til næste års Signalmast modtages med glæde på Dronningen hørte tålmodigt på historien om sejlklubben, men jeg fornemmede klart, at Hendes Majestæt interesserede sig mere for selve formanden, hvilket åbenlyst irriterede Prinsgemalen. Det var en stor dag for klubben og naturligt nok, lod jeg mig fotografere ved siden af den smukke Bentley. Ikke mange klubber får så fornemt besøg og jeg glæder mig til at besøge Amalienborg, hygge mig i kongeligt selskab og smage Prinsgemalens vine. Bogø Sejlklub: Side 10

11 Sommeren med Fleur 2013 Af Marianne Engers Vores sommer jeres sommer alle danskes sommer var ganske pragtfuld. Vi snøftede stilfærdigt rundt i det Sydfynske, oplevelserne var behageligt udramatiske, men små og lune, som nedenstående foto af det mest højteknologiske, som den lille flade ø Birkholm havde at byde på. at når den sejlglade svigersøn var i USA, skulle jeg nok tage med til Tærø Rundt. Tungen kan ikke bides af med tilbagevirkende kraft, så vi skaffede et barnebarn, og da hans mor alligevel kørte ham til Bogø, shanghajede vi hende også, da hun altid har været god ved et ror. Det var også en fejl. Hun er ikke høj og kunne ikke se ud, når hun styrede. Som alle husker, var vindstyrken meget mere end meldt, så det var udelukket, at hun kunne stå på tæerne. Hun kunne sådan set heller ikke sætte benene i spænd på kistebænken overfor, og hun kom da også nogle gange glidende i dørken på sin hynde. Der blev råbt og bandet en del af og fra mandskabet, som enedes om, at hvis en af os, med størst sandsynlighed mig, skulle blive dement og begynde at ævle om de skønne timer om den røde bøje, var der kun et svar: Et rungende VÅS! Resten af sæsonen var tonen urban. Vi skulle som sædvanligt støde til Sylvester fra Assens, og det lykkedes efter nogle uspændende stræk for motor i strid modvind. Men tilbage til begyndelsen. Nogle dage efter at båden var i vandet, tog vi på en lille tur til Hesnæs, mest for at se, hvad vi havde glemt af vigtige ting. Her taler jeg ikke om mad og drikke, men alle de andre småting som tovværk og løse instrumenter. Vi havde stedet for os selv, vinden lagde sig, og trods det kølige vejr blev det en forgyldt aften. Solen skinnede på det blanke bassin, og vi pillede rejer og glædede os til den ny sæson. Vi havde et par til af den slags oplevelser, så det var overmod snarere end dødsdrift, der fik mig til at sige til Benny, Sylvesters mandskab havde læst om koldkrigsmuseet ved Bagenkop, og vi, der har været på Stevnsfortet, sagde jo..gab...gab, så gør vi da det. Der skulle være en særlig skammekrog til fordomsfulde, hovskisnovski sejlere (og andre), for det var en fantastisk oplevelse, og vi brugte mange timer der. Jeg gik i skole under Cubakrisen, og vi efterkrigsbørn havde ingen-som-helst fornemmelse for, at det kunne gå galt igen. Da missilerne vendte om, undrede det os ikke spor. De gode vinder jo altid, og Ebbe Langberg får Ghita Nørby. Bogø Sejlklub: Side 11

12 På museet fortaltes historien om den krise nøgternt og udførligt, og det stod knugende klart, hvor galt det kunne være gået. Vi så også planerne for, hvordan man besatte Danmark, og fra hvilken telefonboks i Døllefjelde eller Gedser man kunne ringe hjem til Sovjet og sige, at der var kommunistisk fod på det. Der var også tilpas mange bombefly og kanoner til, at de mange børn havde en spændende dag. Vi nåede at se, hvor skøn naturen er på det sydlige Langeland, så vi blev en dag til, sadlede cyklerne og kørte ud med madpakkerne. Birkholm var ny for os og meget charmerende. Under en håndfuld fastboende, men engagerede faste gæster skiftedes til tjansen som havnefoged og rengøring af de to saltvandsskyllede toiletter på havnen. Birkholm Brus står oppe i byen ved forsamlingshuset og koster 10 kr. for halvandet minut eller sådan noget. Vi havde en hyggelig aften, hvor fastliggerne overgik hinanden i røverhistorier. Trods sin fynske baggrund havde Benny heller ikke været på Avernakø, så der tilbragte vi et par blæsende dage med at cykle øen tynd. Dag 2 spiste vi på den gamle skole. En driftig kvinde har foruden gedeavl, gårdbutik og andet sat skolen i stand som bed & breakfast, kursuscenter og spisested. Nu stod der et stort telt i haven, og mod forudgående bestilling kunne man spise dagens ret for et beskedent beløb og købe drikkevarer. Det gjorde vi og fik frikadeller, der var langt fra mors egne, thi de var ikke strakt med mel, men saftige og kødfulde. God mad, vin og stemning. Vi samlede et barnebarn op og tog til Drejø, hvor der var en god badestrand. Det var lavvande, så man skulle gå langt Avernakø Bogø Sejlklub: Side 12

13 for at blive våd. Til gengæld kunne jeg samle nogle håndfulde havsnegle, der sad ubekymrede på stenene uden at ane uråd. Jeg havde ikke tid til finurlige rødvinslager, men kogte dem bare med salt, så det var ikke nogen stor kulinarisk oplevelse, men rart for drengen at kunne fortælle hjemme. Næste morgen på broen faldbød nogle børn friske rejer. Det var lige før afgang, men jeg nåede at koge dem, havde oven i købet en slatten kvist dild, og sætte dem til køling i en kistebænk. Jeg var meget begejstret og ævlede om hele dagen, hvor skønt det skulle blive. Benny så tydeligt plaget ud og måtte til sidst sige, at nu havde han altså lige samme morgen klippet sine negle til bunds, så hvor var hans fremtid med de rejer? I Fåborg, hvor vi satte barnebarnet på bussen, lå de store træskibe, der var på tur Fyn rundt. På vej til Søby havn så vi dem stå ud fra Fåborg i morgendisen, det var imponerende. Så oplevede vi at sejle til Lundeborg for en stærkt reduceret genua og ramme 8,3 knob. Det er første gang, vort sommerhus har fløjet så hurtigt. Der var selvfølgelig fulde huse i Lundeborg, men en energisk havnefoged råbte fra sit tårn, at vi skulle sejle til højre, følge pælene og passe på skinnerne. Skinnerne, tænkte jeg, konen er beruset eller taler dialekt. Men det var et slæbested, og skinnerne lå ganske rigtigt ubehageligt tæt på pælene. Vi havde forpligtelser hjemme, så det blev ikke noget langt sommertogt, men flere mindre ture, og en weekend havde vi lige plads til en lille tur med overnatning. Jeg valgte Sortsø, for der ville med garanti være overfyldt i Hesnæs, og jeg ville have fred og ro. Så Sortsø blev det, og det første vi så ved indsejlingen var et stort partytelt på havnen. Naboerne sagde, at det var Sukkerbroens Bådelaugs årlige sommerfest, og at vi var velkomne. 125 kr. pr. næse for alt det helstegte gris vi kunne høvle ind, musik og dans til kl. 1 og tag selv tallerkener med. Uha, uha. Men if you can t beat them, join them, så vi gik derop med hvæssede knive og gafler. Der sad alle og spiste røget ål på forskellig vis. Hvad var så det og hvor var grisen? Jo, en mand solgte ål i teltet til meget rimelige priser. Jeg greb en saftig ålebasse og spurtede ned på båden og smurte et par forsvarlige madder. På bordene lå laugets eget sanghæfte, og nu spillede 6 mand op til fællessang, og det gjorde de rigtigt godt. Da grisen var ryddet væk, skiftede bandet til Hawaiskjorter og spillede så teltet gyngede. De var alle gode, men en af dem spillede violin så englene sang, og vi følte, at vi på skift var i en irsk pub eller en amerikansk lade eller bare i Sortsø havn den helt rigtige aften. Lauget har en hjemmeside med kalender, så det er nemt at finde næste års helt rigtige aften. Falster kom vi også rundt om og satte en ny rekord, da vi sejlede hjem fra Hesnæs med 4 knobs modstrøm. Vi kunne have gået hjem hurtigere. Årets sidste udflugt var med Sejlklubben til Gåbense og Vordingborg. Det var meget, meget hyggeligt, og tabslisten var blank. Bogø Sejlklub: Side 13

14 En glad sejlerpige Af Marie Clausen Vinder af årets pokal for udvist sejlerglæde og kammeratskab Sejlsæsonen var god i år og vejret var næsten godt hver gang. Jeg har lært meget i år og jeg glæder mig altid til næste gang vi skal ud og sejle. En typisk mandagssejlads starter med, at vi rigger både til, og så klæder vi om til sejlertøj. Så tager vi ud og sejler med to følgebåde og så sejler vi hjem til Bogø Havn igen. Nogle gange bader vi i havnen efter sejladsen. Så klæder vi om igen. Efter omklædningen kan man blive og spise sammen med de andre og deres familier. Vi har også en afslutning, og der får vi lov til at skubbe trænerne i vandet. De kaster også os i vandet. Der bliver kåret en årets sejler, som får en vandrepokal. Pokalen var i år fyldt med guldkarameller. Der var mange, der gik til sejlads i år, så det har været rigtig sjovt. Tak til trænerne Martin Graff, Camilla Nielsen og Thomas Bægaard. Bogø Sejlklub: Side 14

15 Tærø Rundt 2013 Af Jens Linnet Tærø Rundt blev igen en stor succes. Det blev også dommer Kildegaards sidste gerning, idet han døde kort efter stævnet. Vi havde de sidste år haft økonomiske betænkeligheder, idet teltlejen fuldstændigt ødelagde økonomien. Heldigvis sprang kommunen til og købte et stort, splinternyt telt, som vi fremover kan leje - til en helt anden og fornuftig pris. Derfor er økonomien nu på plads og vi kan glæde os til 2014, hvor vi laver et kanonstævne i anledning af 25 års jubilæet. Som sædvanlig var der bekymring for deltagerantallet, men det endte som al tid på godt 50 både deriblandt faktisk en del nye folk. Vi har altid bestilt godt vejr og det gav en hurtig tur rundt i dejlig, frisk vind og sol. Det er hvert eneste år et fantastisk syn, når de mange både i herligt sejlervejr hejser spilerne og drøner af sted. Vi har behov for ekstra hjælp til vort jubilæum, hvor vi kan påregne væsentligt flere deltagere. Det bliver rigtig morsomt at planlægge, så hold jer ikke tilbage. Meld jer til det store jubilæumsstævne og få en fantastisk weekend med mange hundrede glade sejlere, herligt orkester og en formand, der sammen med vor nye dommer, Kim Elmegaard, vil svine samtlige deltagere til. Yderligere information til generalforsamlingen. Bogø Sejlklub: Side 15

16 Kr. Himmelfartsturen 2013 Af Linda Thusgård Kl blev der ringet med klokken uden for klubhuset. Solen skinnede og vandet så næsten spejlblankt ud. Formanden for turudvalget - som er samme person som sejlklubbens formand - stod og så afventende ud, medbringende 2 flasker Enkelt samt et par stænger små glas. Folk myldrede frem fra bådene - mange allerede godt brugte af at slæbe alskens fornødenheder ned til kistebænkene. Formanden havde lagt et par søkort frem på bordet og nu var spørgsmålet så, hvortil turen skulle gå. Normalt fremkommer der en melding fra førom talte formand om, at turen er planlagt og går til osv. Denne gang var det anderledes... Hvor synes I vi skal sejle hen? Er der nogen der har gode forslag? Vi stemmer da om det ved almindelig håndsoprækning!!l Vi startede altså turen med på demokratisk vis at vælge Kragenæs som første havn. Vejret var temmelig diset, men efterhånden klarede det op. Kragenæs Havn blev anløbet og alle fik en god plads. Kragenæs har et dejligt klubhus og her enedes vi om at spise om aftenen. En stor grill uden for gjorde sit til at fadene med kød blev lækre og indbydende. Senere på aftenen - efter lrish Coffee o.lign., var vi flere der trak os tilbage. Bogø Sejlklub: Side 16

17 Flere af mændene blev i klubhuset, da det også indeholdt et billardbord. Næste morgen fik man at vide, at der blev spillet i mørke?? Det vil sige, at der hang 2 lamper over bordet, men ingen var i stand til at finde kontakten til disse lamper. Knud Thusgård gik så den tunge gang til havnefogeden, der oplyste, at bag ved et billede i klublokalet var alle strømstik monteret. Ja, så ved vi det til en anden gang. Fredag morgen efter morgenmad gik turen til Askø. En lille havn med plads til 10 både. Her var stille og roligt indtil vi forsøgte at gå fra havnen. Lige ud til havnemolen lå en svanemor på rede og Hr. Svane holdt beredvilligt alt andet levende på afstand. Vi har et par stykker, der foretrak at blive i båden, men John Rulle stillede sig op og gjorde landgangen mulig, ved hjælp af en bådshage. Femø ventede - og her kom også flere til fra Stege og Nykøbing. Aftensmaden blev vi nogle stykker enige om at indtage på Femø Kro. Her blev vi fragtet til og fra havnen i en minibus - så det er da service. Lørdag morgen gik kursen mod Vejrø. Her kunne vi allerede fra søsiden se, at der var sket endnu en tilbygning vest for havnen. Ved nærmere besigtigelse viste det sig, at det var et drivhus eller lad os kalde det et orangeri i størrelse med dem man ser ved Danmarks slotte. Knud havde lidt tidligere tabt vores kabeltromle i vandet, og da han forsøgte at koble os til landstrømmen gik det jo galt. Efter gentagne forsøg forstod han, at tromlen måske skulle tørre lidt. John Rulle tog affære, skilte tromlen ad - hældte vand ud - og satte den til tørre. Efter l times tid var alle sorger glemt, og Camilla ll kunne atter få strøm til at køle øllet. Ellers var alt roligt på øen, ingen både ud over vores i havnen, men det kan måske skyldes, at havnepengene var steget til 450 kr. pr. båd uanset størrelsen. Bogø Sejlklub: Side 17

18 Flere både kom fra hhv. Nykøbing F. og Næstved. Sydstævnekredsen havde nemlig igen i år indbudt til fælles møde på Vejrø og derudover bød man på vin og snacks. Et par gaster hos John og Helle havde helt forstået konceptet på en sådan sejltur. Der var nemlig medbragt 15 l. godt Øl fra Krenkerup. Det forsvandt hurtigt, måske på grund af den meget tørre luft. Maden blev frembragt på grill med hjælp af dejligt tørt brænde, som var til fri afbenyttelse. Der blev diskuteret om båle- nes opbygning, og mange bar ved til bålet. Aftenen sluttede i god ro og orden med mellem 16 og 17 personer i Spohrs båd. Hjemtur i dejligt vejr og selv om vejrudsigten for hele turen havde været ustadig, regnede det kun om natten. En rigtig dejlig tur med mange skønne mennesker og gode grin. På gensyn i Bogø Sejlklub: Side 18

19 Aktiviteter marts: Standerhejsning og indvielse af klubhuset 27. april: Søsætning, men der arrangeres alternativ søsætning en eftermiddag før påske 15. maj: Sortsø 22. maj: Sortsø 7. juni: Tærø Rundt (25 års jubilæum) 7. august: Sortsø 21. august: Sortsø 19 sept sept.: Gåbense fredag til søndag Onsdagssejladser: Afventer besked fra kapsejladsudvalget. Bogø Sejlklub: Side 19

20 GASEN xp 3687 exit Bogø, retur til Nyhavn Af Hanne Hollnagel og Arne Gotved bagbords styrmand i 26 år, og styrbords bagmand gennem 36 år GASEN (ex. søspejderskibet Hans Hartvig- Møller) har haft Københavns Museumsog Veteranskibshavn NYHAVN som hjemmehavn siden 1982 og de sidste 13 år suppleret med en plads i Bogø Havn. Det har været privilegerede havneforhold, der har givet mange glæder, udover den praktiske lettelse det er at passe et skib, der er fortøjet i nærheden af bopælen i land om vinteren i København og i sommerhalvåret på Bogø. I landsforeningen Træskibs Sammenslutningen (TS), hvor GASEN har været med siden vi overtog den fra Det Danske Spejderkorps i 1978 er der ofte talt om hvordan et generationsskifte kan og skal ske, så de bevaringsværdige træskibe kan blive vedligeholdt og sejle videre under dansk flag i endnu en generation. En af måderne er at lade skibet overgå fra privateje til foreningseje, så der kommer flere hænder og friske kræfter til at løfte opgaven. Der bliver på den måde flere, der får glæde af skibet og sejladserne, og der bliver flere om at dele udgifterne. Ældre træskibe er ikke bare lige og det er netop det, der er ved at ske omkring GASEN. Bogø Sejlklub: Side 20

21 En gruppe engagerede unge flere studerende i København med maritime kompetencer (f.eks. fra skoleskibet Danmark, Georg Stage og Nordkaperen, samt Marinen, Maskinmesterskolen i København og Marstal Navigationsskole) overtager nu skibet for en symbolsk betaling og går sammen om Skibslauget GASEN. Derfor bliver havnepladsen i Nyhavn fremover den centrale hjemhavn. GASEN afsejlede i november, så kan vi kun håbe at se det gode skib på gæsteanløb i Bogø Havn, når der sejles gennem Grønsund. ud for Frederikshavn har gennem alle årene været GASENs favorithavn i det nordlige. På vej til eller fra Norge og Sverige. Oslo, Stokholm Bandakkanalen i Norge (100 km og 18 sluser ind i Telemarken), Gøtakanalen og Dalslandskanalen i Sverige - Skagen, Læsø, Anholt og Limfjorden ikke at forglemme. Og i det sydlige: Bornholm, Vorpommeren omkring Rygen, Slien, Flensburg og Kielerkanalen, samt de tyske og hollandske kanaler til IJsselmeer og Amsterdam. Senere gennem Ejderen til Tyske Bugt, Esbjerg og Vesterhavet. Det er selvfølgelig mere end vemodigt at afmønstre sin gamle skude men alt har sin tid, og 36 års gode oplevelser med samme skib er mere, end de fleste bliver forundt. De hjemlige farvande er sejlet mere end tynde, og dertil har gæsteflagene fra Norge, Sverige, Tyskland og Holland været hejst adskillige gange. Hirsholmene Der har været mange mange uforglemmelige oplevelser. Fast på programmet har været Træskibs Sammenslutningens pinsestævner (og generalforsamlinger) rundt omkring i landet, hvor GASEN gennem mange år har haft en central position i foreningsarbejdet. Bogø Sejlklub: Side 21

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011

Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011 Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011 Det gode skib Freja Hvor har vi glædet os til dette års sommerferie, hvor vi rigtig skulle lære den nye båd at kende. Lørdag den 30. juli var det blevet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Generalforsamling KGK-seniorklub

Generalforsamling KGK-seniorklub Generalforsamling KGK-seniorklub Tirsdag d. 29. oktober 2013 Dirigent: Referent: Peter Rørdam Anne Rygaard Beretning for Seniorklubben 2013 Når jeg kigger tilbage på året, som gik, tænker jeg, at det var

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Randers Sejlklub Stiftet 1877

Randers Sejlklub Stiftet 1877 Referat fra den. 28 okt. 2015 1. Forslag til dirigent Henrik Husum - valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen - valgt 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er i år foregået

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub afholdt lørdag, den 11. april 2015 i klubbens lokaler kl. 14.30 med følgende dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Valg

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere