Foto: Hanne Stæhr. Bogø Sejlklub: Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Hanne Stæhr. Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1"

Transkript

1 December årgang Foto: Hanne Stæhr Bogø Sejlklub: Side 1

2 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej / Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej Øvrige bestyrelsesmedlemmer Jan Tjørnemark Søvangsvej 17C Jørgen Høppermann Skovgårdsvej Thomas Mulbjerg Bægaard Skåningevej Suppleanter Gunnar Langkilde Bogø Hovedgade 10A Bent Noer Farøvej Revisorer Jørn Søllingvraa Søvangsvej 17A Leif Werge A Johnsons Vej Revisorsuppleant John Pedersen A Johnsons Vej Ungdomsafdelingen Thomas Mulbjerg Bægaard Skåningevej Redaktør Kia Mulbjerg Bægaard Skåningevej Udvalg Tærø Rundt Kapsejladsudvalg Materialeudvalg Turudvalg Ungdomsudvalg Havneudvalg Klubhusudvalg Webmaster Jimmy Christensen, Jens Linnet, Lilian Tandrup og Niels Raimund Ulrik Raimund, Mads Klarskov og Bent Noer Knud Thusgård, Bent Noer og Leif Thomsen Jimmy Christensen, Otto Groegler, Jens Linnet og Linda Thusgård Thomas Bægaard, Marianne Graff og Alis Graversen Jens Linnet, Niels Raimund, Mads Klarskov, Jørn Søllingvraa, Lars Kristensen og Jan Tjørnemark Jens Linnet, Marianne Bach og Niels Raimund Arne Førster Med forbehold for ændret udvalgssammensætning efter generalforsamlingen Bogø Sejlklub: Side 2

3 22. nummer af Signalmasten Denne gang en hilsen til Arne; Tak fordi du turde give depechen videre til mig for nogle år siden jeg nyder at samle og redigere året der gik i BS. Klubben er fuld af energiske, engagerede og ikke mindst hylende morsomme medlemmer. Derfor: Husk at sende materiale til næste års klubblad gerne vedhæftet illustrative billeder til: Indhold: side: Forside, dommerbåd ved DM 1 Bestyrelse og udvalg 2 Godt Nytår fra formanden 3 Referat af generalforsamlingen 4 Generalforsamling To store personligheder 6 Klubhusudvidelse m.m. 7 Dronningen besøger BS 9 Sommeren med Fleur 11 En glad sejlerpige 14 Tærø Rundt Kr. Himmelfartsturen 16 Aktivitetsoversigt 19 Gasen siger på gensyn 20 Juniorsejlsæsonen Herretur 25 DM L-23 og IF 27 Årsresultatet for onsdagssejlads 29 Sponsorer Tærø Rundt 30 Godt nytår og rigtig god læselyst -Kia. Sæsonen 2013 Af formand Jens Linnet Havnen fik en ny mastekran. John "Rulle" havde skaffet en ny, stor elektrisk kran og Ulrik og medhjælpere havde arbejdet på at gøre den klar. Kranarmen med motor stod langs med kajen, parat til at blive monteret. Så blæste det kraftigt op og hele molevitten røg i vandet. Jeg var netop færdig med lidt arbejde på båden, der endnu stod på land og kørte en lille rundtur i blæsevejret. Stor var min forbavselse, dag jeg så ledningerne fra kranen forsvinde ned i dybet. Jeg fik straks fat i proprietær Keld Nielsen, der hurtigt kom til undsætning med gravemaskinen og hejste den druknede motor op med ordene: Det er ubegribeligt... Efterfølgende er kranen forlænget og efter lidt startvanskeligheder fungerer den nu upåklageligt. Standerhejsningen foregik i ro og orden med dejlig mad og optimisme. Det blev også til en arbejdsdag sammen med Jollelauget og andre fra havnen, hvor en masse ting blev renoveret, rengjort og ryddet op. Det klæder i høj grad havnen med den flotte træbeklædning, som Tusse allerede har skåret hul i. Vi har i løbet af sæsonen haft en række dejlige aftenudflugter til Sortsø. Det er virkelig en succes og vi håber, at mange andre vil følge trop. Den klassiske udflugt i Kristihimmelfartsferien gik igen til Vejrø og var velbesøgt og Tærø Rundt gik perfekt (læs om denne andetsteds i bladet). Bogø Sejlklub: Side 3

4 Aftensejladserne er altid hyggelige, men som følge af fortøjningsproblemer har der ikke været sejlet fra Bogø, hvilket er ærgerligt. Det vil blive ændret til næste år. Sommeren var sejladsmæssigt den bedste i mange år og mange både var på langfart. Efterfølgende kom et varmt og godt efterår med den berømte Gåbensetur i fokus. Der er tradition for en del personskade på denne tur, men i år forløb alt fredeligt. Standerstrygningen var ændret til en tirsdag aften, hvor der var fint fremmøde og mad fra Stalden. Sinclair viste den spændende film om "Blue Nose" og alle var glade. Filmen blev vist på Allans motorlærred, der senere blev stjålet. Hvert år har vi irriterende indbrud med en del materiel skade og tyverier. Derfor har klubben nu kontakt til kommunen med henblik på videoovervågning samt natlys på havnen. Så kom bådene på land. I ly for de forfærdelige storme. Snart bliver det lyst og lysten til at komme i gang med bådene melder sig. Det forgangne år har for bestyrelse, men først og fremmest for klubhusudvalget, været krævende. Vi har søgt diverse fonde og endelig samlet penge nok til klubhusprojektet. Der er brugt ufattelig meget tid på ansøgninger, tilbud, ændringer og planlægning generelt. Det er umuligt her at takke hver enkelt for indsatsen, men jeg vil blot gøre alle de rare, menige medlemmer opmærksomme på, at der gøres et fantastisk, frivilligt arbejde, som snart udmøntes i et brugbart, nyt klubhus med terrasse og velfungerende køkken. Referat fra generalforsamling i Bogø Sejlklub den 19. januar Referent Jan Tjørnemark Punkt 1. Valg af dirigent. Benny Knudsen blev foreslået til at varetage gennemførelsen af generalforsamlingen. Benny blev valgt. Benny kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen var annonceret på hjemmesiden og i Bogø tidende, senest tre uger før den 19. januar Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Formanden henviste til den skriftlige beretning i Signalmasten, hvor han har beskrevet årets gang. Derudover fortalte formanden, at der var nedsat et udvalg med sigte på at søge midler til klubhusudvidelse, som bestyrelsen arbejder med på baggrund af Søren Overgaards ideer, der blev fremlagt på sidste generalforsamling. Otto Grøgler er sat i spidsen for opsøgning af fondsmidler, hvor der gerne skulle hentes omkring kroner. Klubhusudvidelsen vil som ved tidligere byggeri skulle understøttes af medlemsarbejde i et vist omfang. Vi håber dog at det bliver mere begrænset, end da vi opførte vores nuværende klubhus. Godt Nytår! Bogø Sejlklub: Side 4

5 Punkt 3. Forelæggelse af regnskab. Birgit gennemgik regnskabet, hvorefter der var debat om enkelte punkter. Det var et ønske fra forsamlingen, at regnskabet fremover blev mere specificeret end hidtil. Punkt 4. Forelæggelse af budget, aktivitetsplaner og fastsættelse af kontingent. Forslag til budget blev omdelt. Budgettet blev godkendt. Bestyrelsen indstillede ændringer af kontingentsatser for Bogø Sejlklubs Venner fra 150 kroner til 250 kroner. Dette blev godkendt. Øvrige kontingentsatser fortsætter uændret. Alle senioraktiviteter indstilles til fortsat at kunne gennemføres uden tilskud fra klubben. Punkt 5. Indkomne forslag. Der forelå ingen forslag. Punkt 6. Valg til bestyrelse: På valg var Thomas Bægaard, Jørgen Høppermand og Jan Tjørnemark. Alle stillede op til genvalg. Der var ingen modkandidater. Forsamlingen godkendte indstillingen fra bestyrelsen. Som suppleanter til bestyrelsen blev genvalgt Gunnar Langkilde og Bent Noer. Som revisorer blev valgt Linda Thusgård og Jørn Søllingvraa. Punkt 7. Eventuelt. Der var intet under evt. Husk indlæg til næste års Signalmast modtages hele året meget gerne vedhæftet billeder til Indkaldelse til generalforsamling i Bogø Sejlklub Lørdag den 18. januar 14 kl. 17 i forsamlingshuset på Bogø Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af regnskab 4)Forelæggelse af budget, aktivitetsplaner og kontingent 5) Indkomne forslag 6) Valg til bestyrelsen: På valg er: Jens Linnet Birgit Tjørnemark 7) Valg af to suppleanter 8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 9) Eventuelt Efter generalforsamlingen er der middag, hvor tilmelding er nødvendig. Middagen koster kr Tilmelding til efter 1. januar og inden søndag den 12. januar eller ved at lægge et brev i postkassen Ålborgvej 15. Bogø Sejlklub: Side 5

6 To store personligheder er gået bort Af Jens Linnet I 2013 mistede klubben to personer, der hver især har sat deres præg på klubben. Søren Overgaard døde efter et langt, indholdsrigt og skabende liv. Men også et svært liv med angst og depression. Han købte oprindeligt Møllegården og indrettede den helt fantastisk. Kom fra Helsingør og var aktiv i bl.a. Sjælland Rundt. Sejlede i en flot folkebåd og fortsatte sin sejlerinteresse på Bogø, trods gigtproblemer. Den sidste investering var en soling, typisk for ham - hvor alle andre i hans alder ville have foretrukket en motorsejler. Han brændte for et nyt klubhus og det var Søren der med stor energi fik sat hele klubhusprojektet i gang. Det er et af de smukkeste klubhuse i landet, men absolut ikke de billigste kvadratmeter. Han var kompromisløs. Søren var også arkitekten bag klubhusudvidelsen, der pågår nu. Kort før han døde, kunne jeg oplyse ham om, at diverse fonde nu havde givet kr kr., som var budgettet. Selv om han på det tidspunkt boede i Hellebæk, var han dybt engageret og den oplysning gav ham på en eller anden måde ro. Ærgerligt, at han ikke nåede at se det færdige resultat. Søren har sat et smukt og harmonisk fingeraftryk i klubbens korte historie. Vi vil alle savne ham. Tærø rundt er efterhånden kendt vidt omkring for den smukke sejlads og den gode stemning i teltet. Sejladsen har haft to dommere i de 25 år den har eksisteret. Dommer Bent Mathiesen fra Svendborg og de sidste mange år dommer Claus Kildegaard fra Vikingen. Claus døde i sommer efter en lang sygeperiode, hvor han kæmpede bravt og trods svækkelse formåede at få en masse oplevelser. Han og Lis sejlede Danmark tyndt i deres nye, lækre sejlbåd. Trods sygdommen var Claus på pletten til Tærø Rundt, som han altid glædede sig til. Vi havde altid en del formøder, hvor vi spiste godt og udvekslede opskrifter. Han havde en vidunderlig, smittende latter og elskede det surrealistiske i vor sejlklub. Bortset fra den store, mangeårige hjælp til Tærø Rundt, var Claus kendt for en enorm indsats på ungdomsområdet. Det er hans skyld, at der i dag sejler en masse rundt og fornøjer sig på havet. Pinsestævnet på Fejø var også hans hjerteblod ligesom undervisning af alle os håbløse, ældre sejlere. Et engageret, sympatisk og meget hjælpsomt menneske er gået bort. Datoer for årets aktiviteter i Bogø Sejlklub vil ligge på klubbens hjemmeside: Bogø Sejlklub: Side 6

7 Klubhusudvidelse og medlemsarbejde Af Jan Tjørnemark Det har igennem mange år været kendetegnende for medlemmerne i Bogø Sejlklub at gi en hånd med, når det er påkrævet. Seneste eksempel på dette er samarbejdet med kommunen om påsætning af brædder i østbassinet. Kommunen sørgede for reetablering af selve kajen og leverede materialer, som sejlklubben og jollelaugets medlemmer brugte en lørdag på at sætte op. Samtidig blev der kørt asfalt på ned mod slæbestedet. En fin dag hvor alle fremmødte hyggede sig med arbejdet og kommunen bød på frokost i færgecafeen. Der er aftalt en dag i 2014, hvor vestbroen skal have vand fremført og suppleret elforsyningen, hvor klubberne igen i fællesskab skal stå for arbejdet og kommunen for levering af materialer. Datoen er endnu ikke fastlagt, men meldes ud på nettet, så snart den kendes. Medlemsarbejde var der rigtig meget af da vi byggede det eksisterende klubhus, og i forbindelse med klubhusudvidelsen bliver der ligeledes brug for alle kræfter. Dog ikke i samme omfang som sidst, da vi har fået et meget stort beløb stillet til rådighed. AP Møller, Lokale og Anlægsfonden samt FAG har tilsammen doneret kroner til udvidelse af klubhuset og bygning af et helt nyt jollehus, og derudover en stor terrasse, der vil binde de to huse sammen. Otto Grøgler har stået for udarbejdelse af ansøgninger og kontakter til mange fonde og i foråret kunne han glad meddele, at vi havde fået midlerne hjem. Mange tak til Otto for det store arbejde. Otto sikrer igennem byggeprocessen, at pengene bliver forvaltet på den rigtige måde og at afregningen med fondene følger reglerne. Bogø Sejlklub: Side 7

8 Efter indhentning af tilbud fra flere entreprenører viste det sig, at selvom er mange penge, så kunne de desværre ikke dække alle vores ønsker. Derfor vil der blive behov for en hånd fra medlemmerne, ligesom vi har skåret lidt i projektet - uden at vi dog går på tværs af hvad Søren Overgaard i sin tid havde forestillet sig, da han tegnede huset. Vi har indgået aftale med Bent Noer om udførelse af arbejdet, da Bent var billigst i tilbudsgivningen. Derudover har vi i samarbejde med Bent tilrettelagt arbejdet under hensyntagen til medlemsarbejde. Foreløbig tak til Bent for hans engagement og fleksible måde at løse tingene på, så vi kan få midler nok til at færdiggøre projektet. Vi forventer, at de store arbejder er færdig til brug ved standerhejsningen i foråret 2014, selvfølgelig under hensyn til at vejrliget arter sig vel. Bogø Sejlklub: Side 8

9 Dronningen besøger Bogø Sejlklub Af formand Jens Linnet Der er tradition for at regentparret hvert år sejler rundt i Danmark med det smukke kongeskib og besøger mindre købstæder og seværdigheder. Det kom derfor slet ikke bag på mig, da jeg i sommer blev kontaktet af hofmarskalen, som spurgte, om det var muligt for dronningen at møde formanden for den dynamiske Bogø Sejlklub. Efter lidt betænkningstid besluttede jeg mig til at sige ja og finde tid til Hendes Majestæt blandt de mange andre vigtige aftaler, man som formand har. Fredag den 6. september ankrede kongeskibet op i Grønsund og chaluppen sejlede stolt ind til Bogø Havn og lagde til foran klubhuset. I dagens anledning var havnechef Claus Christensen troppet op iført en ældre let krøllet admiralsuniform, mørke sokker og sandaler. Jeg bød dronningen indenfor og viste rundt i vort smukke klubhus. Jeg fortalte om den kommende udvidelse og om de mange interessante medlemmer. Først efter nogen tid kom Prinsgemalen ind i klubhuset. Efter en uhensigtsmæssig vægtøgning, havde han fået kilet sig uheldigt ned i chaluppen og sad fast. Bogø Sejlklub: Side 9

10 Indlæg til næste års Signalmast modtages med glæde på Dronningen hørte tålmodigt på historien om sejlklubben, men jeg fornemmede klart, at Hendes Majestæt interesserede sig mere for selve formanden, hvilket åbenlyst irriterede Prinsgemalen. Det var en stor dag for klubben og naturligt nok, lod jeg mig fotografere ved siden af den smukke Bentley. Ikke mange klubber får så fornemt besøg og jeg glæder mig til at besøge Amalienborg, hygge mig i kongeligt selskab og smage Prinsgemalens vine. Bogø Sejlklub: Side 10

11 Sommeren med Fleur 2013 Af Marianne Engers Vores sommer jeres sommer alle danskes sommer var ganske pragtfuld. Vi snøftede stilfærdigt rundt i det Sydfynske, oplevelserne var behageligt udramatiske, men små og lune, som nedenstående foto af det mest højteknologiske, som den lille flade ø Birkholm havde at byde på. at når den sejlglade svigersøn var i USA, skulle jeg nok tage med til Tærø Rundt. Tungen kan ikke bides af med tilbagevirkende kraft, så vi skaffede et barnebarn, og da hans mor alligevel kørte ham til Bogø, shanghajede vi hende også, da hun altid har været god ved et ror. Det var også en fejl. Hun er ikke høj og kunne ikke se ud, når hun styrede. Som alle husker, var vindstyrken meget mere end meldt, så det var udelukket, at hun kunne stå på tæerne. Hun kunne sådan set heller ikke sætte benene i spænd på kistebænken overfor, og hun kom da også nogle gange glidende i dørken på sin hynde. Der blev råbt og bandet en del af og fra mandskabet, som enedes om, at hvis en af os, med størst sandsynlighed mig, skulle blive dement og begynde at ævle om de skønne timer om den røde bøje, var der kun et svar: Et rungende VÅS! Resten af sæsonen var tonen urban. Vi skulle som sædvanligt støde til Sylvester fra Assens, og det lykkedes efter nogle uspændende stræk for motor i strid modvind. Men tilbage til begyndelsen. Nogle dage efter at båden var i vandet, tog vi på en lille tur til Hesnæs, mest for at se, hvad vi havde glemt af vigtige ting. Her taler jeg ikke om mad og drikke, men alle de andre småting som tovværk og løse instrumenter. Vi havde stedet for os selv, vinden lagde sig, og trods det kølige vejr blev det en forgyldt aften. Solen skinnede på det blanke bassin, og vi pillede rejer og glædede os til den ny sæson. Vi havde et par til af den slags oplevelser, så det var overmod snarere end dødsdrift, der fik mig til at sige til Benny, Sylvesters mandskab havde læst om koldkrigsmuseet ved Bagenkop, og vi, der har været på Stevnsfortet, sagde jo..gab...gab, så gør vi da det. Der skulle være en særlig skammekrog til fordomsfulde, hovskisnovski sejlere (og andre), for det var en fantastisk oplevelse, og vi brugte mange timer der. Jeg gik i skole under Cubakrisen, og vi efterkrigsbørn havde ingen-som-helst fornemmelse for, at det kunne gå galt igen. Da missilerne vendte om, undrede det os ikke spor. De gode vinder jo altid, og Ebbe Langberg får Ghita Nørby. Bogø Sejlklub: Side 11

12 På museet fortaltes historien om den krise nøgternt og udførligt, og det stod knugende klart, hvor galt det kunne være gået. Vi så også planerne for, hvordan man besatte Danmark, og fra hvilken telefonboks i Døllefjelde eller Gedser man kunne ringe hjem til Sovjet og sige, at der var kommunistisk fod på det. Der var også tilpas mange bombefly og kanoner til, at de mange børn havde en spændende dag. Vi nåede at se, hvor skøn naturen er på det sydlige Langeland, så vi blev en dag til, sadlede cyklerne og kørte ud med madpakkerne. Birkholm var ny for os og meget charmerende. Under en håndfuld fastboende, men engagerede faste gæster skiftedes til tjansen som havnefoged og rengøring af de to saltvandsskyllede toiletter på havnen. Birkholm Brus står oppe i byen ved forsamlingshuset og koster 10 kr. for halvandet minut eller sådan noget. Vi havde en hyggelig aften, hvor fastliggerne overgik hinanden i røverhistorier. Trods sin fynske baggrund havde Benny heller ikke været på Avernakø, så der tilbragte vi et par blæsende dage med at cykle øen tynd. Dag 2 spiste vi på den gamle skole. En driftig kvinde har foruden gedeavl, gårdbutik og andet sat skolen i stand som bed & breakfast, kursuscenter og spisested. Nu stod der et stort telt i haven, og mod forudgående bestilling kunne man spise dagens ret for et beskedent beløb og købe drikkevarer. Det gjorde vi og fik frikadeller, der var langt fra mors egne, thi de var ikke strakt med mel, men saftige og kødfulde. God mad, vin og stemning. Vi samlede et barnebarn op og tog til Drejø, hvor der var en god badestrand. Det var lavvande, så man skulle gå langt Avernakø Bogø Sejlklub: Side 12

13 for at blive våd. Til gengæld kunne jeg samle nogle håndfulde havsnegle, der sad ubekymrede på stenene uden at ane uråd. Jeg havde ikke tid til finurlige rødvinslager, men kogte dem bare med salt, så det var ikke nogen stor kulinarisk oplevelse, men rart for drengen at kunne fortælle hjemme. Næste morgen på broen faldbød nogle børn friske rejer. Det var lige før afgang, men jeg nåede at koge dem, havde oven i købet en slatten kvist dild, og sætte dem til køling i en kistebænk. Jeg var meget begejstret og ævlede om hele dagen, hvor skønt det skulle blive. Benny så tydeligt plaget ud og måtte til sidst sige, at nu havde han altså lige samme morgen klippet sine negle til bunds, så hvor var hans fremtid med de rejer? I Fåborg, hvor vi satte barnebarnet på bussen, lå de store træskibe, der var på tur Fyn rundt. På vej til Søby havn så vi dem stå ud fra Fåborg i morgendisen, det var imponerende. Så oplevede vi at sejle til Lundeborg for en stærkt reduceret genua og ramme 8,3 knob. Det er første gang, vort sommerhus har fløjet så hurtigt. Der var selvfølgelig fulde huse i Lundeborg, men en energisk havnefoged råbte fra sit tårn, at vi skulle sejle til højre, følge pælene og passe på skinnerne. Skinnerne, tænkte jeg, konen er beruset eller taler dialekt. Men det var et slæbested, og skinnerne lå ganske rigtigt ubehageligt tæt på pælene. Vi havde forpligtelser hjemme, så det blev ikke noget langt sommertogt, men flere mindre ture, og en weekend havde vi lige plads til en lille tur med overnatning. Jeg valgte Sortsø, for der ville med garanti være overfyldt i Hesnæs, og jeg ville have fred og ro. Så Sortsø blev det, og det første vi så ved indsejlingen var et stort partytelt på havnen. Naboerne sagde, at det var Sukkerbroens Bådelaugs årlige sommerfest, og at vi var velkomne. 125 kr. pr. næse for alt det helstegte gris vi kunne høvle ind, musik og dans til kl. 1 og tag selv tallerkener med. Uha, uha. Men if you can t beat them, join them, så vi gik derop med hvæssede knive og gafler. Der sad alle og spiste røget ål på forskellig vis. Hvad var så det og hvor var grisen? Jo, en mand solgte ål i teltet til meget rimelige priser. Jeg greb en saftig ålebasse og spurtede ned på båden og smurte et par forsvarlige madder. På bordene lå laugets eget sanghæfte, og nu spillede 6 mand op til fællessang, og det gjorde de rigtigt godt. Da grisen var ryddet væk, skiftede bandet til Hawaiskjorter og spillede så teltet gyngede. De var alle gode, men en af dem spillede violin så englene sang, og vi følte, at vi på skift var i en irsk pub eller en amerikansk lade eller bare i Sortsø havn den helt rigtige aften. Lauget har en hjemmeside med kalender, så det er nemt at finde næste års helt rigtige aften. Falster kom vi også rundt om og satte en ny rekord, da vi sejlede hjem fra Hesnæs med 4 knobs modstrøm. Vi kunne have gået hjem hurtigere. Årets sidste udflugt var med Sejlklubben til Gåbense og Vordingborg. Det var meget, meget hyggeligt, og tabslisten var blank. Bogø Sejlklub: Side 13

14 En glad sejlerpige Af Marie Clausen Vinder af årets pokal for udvist sejlerglæde og kammeratskab Sejlsæsonen var god i år og vejret var næsten godt hver gang. Jeg har lært meget i år og jeg glæder mig altid til næste gang vi skal ud og sejle. En typisk mandagssejlads starter med, at vi rigger både til, og så klæder vi om til sejlertøj. Så tager vi ud og sejler med to følgebåde og så sejler vi hjem til Bogø Havn igen. Nogle gange bader vi i havnen efter sejladsen. Så klæder vi om igen. Efter omklædningen kan man blive og spise sammen med de andre og deres familier. Vi har også en afslutning, og der får vi lov til at skubbe trænerne i vandet. De kaster også os i vandet. Der bliver kåret en årets sejler, som får en vandrepokal. Pokalen var i år fyldt med guldkarameller. Der var mange, der gik til sejlads i år, så det har været rigtig sjovt. Tak til trænerne Martin Graff, Camilla Nielsen og Thomas Bægaard. Bogø Sejlklub: Side 14

15 Tærø Rundt 2013 Af Jens Linnet Tærø Rundt blev igen en stor succes. Det blev også dommer Kildegaards sidste gerning, idet han døde kort efter stævnet. Vi havde de sidste år haft økonomiske betænkeligheder, idet teltlejen fuldstændigt ødelagde økonomien. Heldigvis sprang kommunen til og købte et stort, splinternyt telt, som vi fremover kan leje - til en helt anden og fornuftig pris. Derfor er økonomien nu på plads og vi kan glæde os til 2014, hvor vi laver et kanonstævne i anledning af 25 års jubilæet. Som sædvanlig var der bekymring for deltagerantallet, men det endte som al tid på godt 50 både deriblandt faktisk en del nye folk. Vi har altid bestilt godt vejr og det gav en hurtig tur rundt i dejlig, frisk vind og sol. Det er hvert eneste år et fantastisk syn, når de mange både i herligt sejlervejr hejser spilerne og drøner af sted. Vi har behov for ekstra hjælp til vort jubilæum, hvor vi kan påregne væsentligt flere deltagere. Det bliver rigtig morsomt at planlægge, så hold jer ikke tilbage. Meld jer til det store jubilæumsstævne og få en fantastisk weekend med mange hundrede glade sejlere, herligt orkester og en formand, der sammen med vor nye dommer, Kim Elmegaard, vil svine samtlige deltagere til. Yderligere information til generalforsamlingen. Bogø Sejlklub: Side 15

16 Kr. Himmelfartsturen 2013 Af Linda Thusgård Kl blev der ringet med klokken uden for klubhuset. Solen skinnede og vandet så næsten spejlblankt ud. Formanden for turudvalget - som er samme person som sejlklubbens formand - stod og så afventende ud, medbringende 2 flasker Enkelt samt et par stænger små glas. Folk myldrede frem fra bådene - mange allerede godt brugte af at slæbe alskens fornødenheder ned til kistebænkene. Formanden havde lagt et par søkort frem på bordet og nu var spørgsmålet så, hvortil turen skulle gå. Normalt fremkommer der en melding fra førom talte formand om, at turen er planlagt og går til osv. Denne gang var det anderledes... Hvor synes I vi skal sejle hen? Er der nogen der har gode forslag? Vi stemmer da om det ved almindelig håndsoprækning!!l Vi startede altså turen med på demokratisk vis at vælge Kragenæs som første havn. Vejret var temmelig diset, men efterhånden klarede det op. Kragenæs Havn blev anløbet og alle fik en god plads. Kragenæs har et dejligt klubhus og her enedes vi om at spise om aftenen. En stor grill uden for gjorde sit til at fadene med kød blev lækre og indbydende. Senere på aftenen - efter lrish Coffee o.lign., var vi flere der trak os tilbage. Bogø Sejlklub: Side 16

17 Flere af mændene blev i klubhuset, da det også indeholdt et billardbord. Næste morgen fik man at vide, at der blev spillet i mørke?? Det vil sige, at der hang 2 lamper over bordet, men ingen var i stand til at finde kontakten til disse lamper. Knud Thusgård gik så den tunge gang til havnefogeden, der oplyste, at bag ved et billede i klublokalet var alle strømstik monteret. Ja, så ved vi det til en anden gang. Fredag morgen efter morgenmad gik turen til Askø. En lille havn med plads til 10 både. Her var stille og roligt indtil vi forsøgte at gå fra havnen. Lige ud til havnemolen lå en svanemor på rede og Hr. Svane holdt beredvilligt alt andet levende på afstand. Vi har et par stykker, der foretrak at blive i båden, men John Rulle stillede sig op og gjorde landgangen mulig, ved hjælp af en bådshage. Femø ventede - og her kom også flere til fra Stege og Nykøbing. Aftensmaden blev vi nogle stykker enige om at indtage på Femø Kro. Her blev vi fragtet til og fra havnen i en minibus - så det er da service. Lørdag morgen gik kursen mod Vejrø. Her kunne vi allerede fra søsiden se, at der var sket endnu en tilbygning vest for havnen. Ved nærmere besigtigelse viste det sig, at det var et drivhus eller lad os kalde det et orangeri i størrelse med dem man ser ved Danmarks slotte. Knud havde lidt tidligere tabt vores kabeltromle i vandet, og da han forsøgte at koble os til landstrømmen gik det jo galt. Efter gentagne forsøg forstod han, at tromlen måske skulle tørre lidt. John Rulle tog affære, skilte tromlen ad - hældte vand ud - og satte den til tørre. Efter l times tid var alle sorger glemt, og Camilla ll kunne atter få strøm til at køle øllet. Ellers var alt roligt på øen, ingen både ud over vores i havnen, men det kan måske skyldes, at havnepengene var steget til 450 kr. pr. båd uanset størrelsen. Bogø Sejlklub: Side 17

18 Flere både kom fra hhv. Nykøbing F. og Næstved. Sydstævnekredsen havde nemlig igen i år indbudt til fælles møde på Vejrø og derudover bød man på vin og snacks. Et par gaster hos John og Helle havde helt forstået konceptet på en sådan sejltur. Der var nemlig medbragt 15 l. godt Øl fra Krenkerup. Det forsvandt hurtigt, måske på grund af den meget tørre luft. Maden blev frembragt på grill med hjælp af dejligt tørt brænde, som var til fri afbenyttelse. Der blev diskuteret om båle- nes opbygning, og mange bar ved til bålet. Aftenen sluttede i god ro og orden med mellem 16 og 17 personer i Spohrs båd. Hjemtur i dejligt vejr og selv om vejrudsigten for hele turen havde været ustadig, regnede det kun om natten. En rigtig dejlig tur med mange skønne mennesker og gode grin. På gensyn i Bogø Sejlklub: Side 18

19 Aktiviteter marts: Standerhejsning og indvielse af klubhuset 27. april: Søsætning, men der arrangeres alternativ søsætning en eftermiddag før påske 15. maj: Sortsø 22. maj: Sortsø 7. juni: Tærø Rundt (25 års jubilæum) 7. august: Sortsø 21. august: Sortsø 19 sept sept.: Gåbense fredag til søndag Onsdagssejladser: Afventer besked fra kapsejladsudvalget. Bogø Sejlklub: Side 19

20 GASEN xp 3687 exit Bogø, retur til Nyhavn Af Hanne Hollnagel og Arne Gotved bagbords styrmand i 26 år, og styrbords bagmand gennem 36 år GASEN (ex. søspejderskibet Hans Hartvig- Møller) har haft Københavns Museumsog Veteranskibshavn NYHAVN som hjemmehavn siden 1982 og de sidste 13 år suppleret med en plads i Bogø Havn. Det har været privilegerede havneforhold, der har givet mange glæder, udover den praktiske lettelse det er at passe et skib, der er fortøjet i nærheden af bopælen i land om vinteren i København og i sommerhalvåret på Bogø. I landsforeningen Træskibs Sammenslutningen (TS), hvor GASEN har været med siden vi overtog den fra Det Danske Spejderkorps i 1978 er der ofte talt om hvordan et generationsskifte kan og skal ske, så de bevaringsværdige træskibe kan blive vedligeholdt og sejle videre under dansk flag i endnu en generation. En af måderne er at lade skibet overgå fra privateje til foreningseje, så der kommer flere hænder og friske kræfter til at løfte opgaven. Der bliver på den måde flere, der får glæde af skibet og sejladserne, og der bliver flere om at dele udgifterne. Ældre træskibe er ikke bare lige og det er netop det, der er ved at ske omkring GASEN. Bogø Sejlklub: Side 20

21 En gruppe engagerede unge flere studerende i København med maritime kompetencer (f.eks. fra skoleskibet Danmark, Georg Stage og Nordkaperen, samt Marinen, Maskinmesterskolen i København og Marstal Navigationsskole) overtager nu skibet for en symbolsk betaling og går sammen om Skibslauget GASEN. Derfor bliver havnepladsen i Nyhavn fremover den centrale hjemhavn. GASEN afsejlede i november, så kan vi kun håbe at se det gode skib på gæsteanløb i Bogø Havn, når der sejles gennem Grønsund. ud for Frederikshavn har gennem alle årene været GASENs favorithavn i det nordlige. På vej til eller fra Norge og Sverige. Oslo, Stokholm Bandakkanalen i Norge (100 km og 18 sluser ind i Telemarken), Gøtakanalen og Dalslandskanalen i Sverige - Skagen, Læsø, Anholt og Limfjorden ikke at forglemme. Og i det sydlige: Bornholm, Vorpommeren omkring Rygen, Slien, Flensburg og Kielerkanalen, samt de tyske og hollandske kanaler til IJsselmeer og Amsterdam. Senere gennem Ejderen til Tyske Bugt, Esbjerg og Vesterhavet. Det er selvfølgelig mere end vemodigt at afmønstre sin gamle skude men alt har sin tid, og 36 års gode oplevelser med samme skib er mere, end de fleste bliver forundt. De hjemlige farvande er sejlet mere end tynde, og dertil har gæsteflagene fra Norge, Sverige, Tyskland og Holland været hejst adskillige gange. Hirsholmene Der har været mange mange uforglemmelige oplevelser. Fast på programmet har været Træskibs Sammenslutningens pinsestævner (og generalforsamlinger) rundt omkring i landet, hvor GASEN gennem mange år har haft en central position i foreningsarbejdet. Bogø Sejlklub: Side 21

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014 Klassisk Nr. 122 December 2014 Sylvig i Skotland Klassisk skønhed fra England 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 122, december 2014 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

Indhold: Foto: Tina Espander. Side 10. Vintervedligeholdelse. Side 12. Søren Kay in memoriam. Side 19. I.P. Müller statuen del 2.

Indhold: Foto: Tina Espander. Side 10. Vintervedligeholdelse. Side 12. Søren Kay in memoriam. Side 19. I.P. Müller statuen del 2. Foto: Tina Espander 87. ÅRGANG Indhold: Side 10 Side 12 Side 19 Side 20 Side 22 Side 24 Side 25 Side 27 Side 29 Vintervedligeholdelse Søren Kay in memoriam I.P. Müller statuen del 2 Indtryk fra Norgestur

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Dragør Sejlklub var vært for International Ballad Cup 2004 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding eller

Læs mere

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os?

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Vallensbæk Sejlklub den aktive klub www.vallensbaek-sejlklub.dk årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Stort VSK-tema: Kvinder i sejlsporten Sejlerskolen: 18 instruktører står

Læs mere

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635 Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100 København Ø, 22 75 51 35 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere