Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse"

Transkript

1 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem 14 og 20 pct. ved at konkurrenceudsætte de kommule serviceopgaver. Effekten afhænger af, om man alene medtager de cases, hvor der er opgjort besparelser, eller om man også medtager de cases, hvor der er opgjort øgede udgifter. Ligeledes afhænger resultatet af, om man medtager udgifter til gennemførelse af selve udbuddet. Desuden opnås lidt forskellige resultater afhængig, af om man regner med et simpelt eller vægtet gennemsnit. Metode Alysen tager udgangspunkt i de erfaringer med at konkurrenceudsætte de kommule serviceopgaver, som en række kommuner har dokumenteret på Udbudsportalen.dk. Til og med medio april 2010 var der i alt lagt 50 cases på Udbudsportalen. DI har gennemgået alle disse cases og kategoriseret dem i forhold til deres effekt. Casene fordeler sig som følger: 30 cases har fået opgjort besparelser ved udbud. 15 cases vurderes at have medført besparelser, men de har ikke kunnet opgøres af kommunerne. 3 cases har fået opgjort øget udgifter ved udbud. 1 case vurderes at have medført øget udgifter, men de har ikke kunnet opgøres af kommunen. 1 case er der hverken opgjort besparelser eller udgifter. For de 33 cases, hvor der er blevet dokumenteret enten besparelser eller øgede udgifter, er oplysninger om kontraktværdien samt de økonomiske brutto- og nettoeffekter blevet anvendt til at beregne en hhv. brutto- og nettoeffekter ved udbuddet. Nettoeffekterne er bruttoeffekterne fraregnet udgifterne til gennemførelsen af selve udbuddet. I enkelte cases har der ikke været oplyst udgifter til udbudsprocessen, hvorfor der er anvendt de samme tal for brutto- og nettoeffekten. Sagsnr.:

2 I enkelte tilfælde er der udeladt oplysninger om f.eks. kontraktværdi, men det har alligevel været muligt at beregne en effekt ved konkurrenceudsættelsen på baggrund af andre oplysninger i casebeskrivelsen. I nogle tilfælde har kommunen oplyst et spænd for effekterne ved konkurrenceudsættelse. rne har dog indledningsvist oplyst et tal for effekterne, som så er blevet kvalificeret efterfølgende gennem angivelse af et spænd. Her er anvendt det tal, som kommunerne indledningsvist har oplyst. Ved nogle cases er der alene oplyst en anslået effekt af konkurrenceudsættelsen i procent, uden at der er oplyst kontraktværdi og netto- og bruttoeffekter. Her er procentsatsen anvendt på lige fod med de andre cases. For hver enkelt case er der herefter blev udregnet en procentuel brutto- og nettoeffekt ved konkurrenceudsættelsen. Herefter er der udregnet et procentuelt gennemsnit for effekten ved konkurrenceudsættelsen. Der er som udgangspunkt anvendt et simpelt gennemsnit. Det er sket for at sikre, at erfaringerne fra udbud i mindre kommuner tæller lige så meget som erfaringerne fra store kommuner, hvor kontraktsummen ofte vil være større. Erfaringerne fra store kommuner vil således komme til at tælle uforholdsmæssigt meget, hvis der anvendes et vægtet gennemsnit. For god ordens skyld er der dog også udregnet et vægtet gennemsnit. Her har det dog været nødvendigt at udelade enkelte cases, hvor der ikke har været oplyst brutto- og nettogevinster eller kontraktværdi, men alene en procentuel effekt ved konkurrenceudsættelsen. Alle cases samt de opgjorte effekter fremgår af bilaget. Effekter ved konkurrenceudsættelse Tabellen nedenfor sammenfatter de besparelser kommunerne har opnået ved at konkurrenceudsætte opgaverne. Tabellen angiver de forskellige effekter, der opnås afhængig af, hvilket forudsætninger man ligger ind i beregningen. Alene cases med besparelser (simpelt gennemsnit) Både cases med besparelser og øgede udgifter (simpelt gennemsnit) Alene cases med besparelser (vægtet gennemsnit) Både cases med besparelser og øgede udgifter (vægtet gennemsnit) Bruttoeffekt (pct.) 20,0% n=30 17,7% n=33 15,9% n=28 15,5% n=31 Nettoeffekt (pct.) 18,2% n=30 15,9% n=33 14,5% n=28 14,1% n=31 2

3 Bilag: Oversigt over cases fra udbudsportalen Opgavetype Titel Bruttoeffekt Nettoeffekt Allerød Dragør Fredensborg Greve Haderslev Helsingør Helsingør Herlev Holbæk Holstebro Spildevand Tolkeydelser Løn- og persoleadministration Løn- og persoleadministration Tolkeydelser Partnering aftale om drift af renseanlæg, pumpestationer m.v. Vedligeholdelse af kommule bygninger område 1 og område 2 Udbud af indkøb af rengøring af kommunens bygninger. Udbud af Tolkeydelser til (dele af kommunens beskæftigelsesindsats samt danskundervisning for udlændinge) (varm mad til hjemmeboende pensionister) Udbud af rengøring på 34 skoler, daginstitutioner og biblioteker under Kulturdirektoratet. til fem dag- /aktivitetscentre 7,9% 7,2% 6,0% 4,8% 8,0% 5,5% 16,9% 16,7% 33,5% 31,8% 46,9% 42,1% -10,0% -10,1% Lødministration 27,0% 26,9% Udlicitering af lødministrationen i Greve Udbud af den samlede drift af 3 omsorgscentre: Bakkebo, Skovsminde og Udsigten samt opgaver i tilknytning... til almen og specialiseret genoptræning i Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne arealer. Elevbefordring for specialskolen Skolen ved Stadion Udbud af rengøring Helsingør Udbud af rammeaftaler om tolkebistand Partnerskabsudbud af Multiservice Udbud af produktion og udbringning af mad til plejecentre Udbud af driftsopgaver for veje og grønne områder i Gl. Holstebro 12,7% 9,9% 14,3% 14,3% 22,2% 22,2% 11,0% 10,3% 12,5% 11,6% 40,0% 40,0% 12,7% 7,2% 7,5% 4,3% 3

4 Opgavetype Titel Bruttoeffekt Nettoeffekt Ikast-Brande Kalundborg Kolding Kolding Københavns Middelfart Odder Odder Randers Energi Øvrige administrative opgaver Energi Løn- og persoleadministration Løn- og persoleadministration Integration Sundhedspleje Renovation Udbud vedrørende mad til plejecentre til hjemmeboende modtagere samt option, også skolemad i Ikast-Brande... Energieffektiviseringsprojekt for 9 ejendomme ejet og forvaltet af Kalundborg Logistik og servicerelaterede ydelser. Aftale mellem Kolding og OK-fonden om drift af plejecenteret Dreyershus Pilotprojekt Partnerskab Østerbro Energiprojekt - samarbejde om energibesparelser for de kommule ejendomme. Kontrakt om lødministration. Udbud af madservice og etablering af fælles selskab Udbud af offentligt-privat partnerskab om varetagelse af lødministration.eu-nr. : 2005/S Offentligt udbud af sopgaver 2007 Udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge. Udbud af kommule begravelser Udbud af indsamling af affald opdelt i to entrepriser 7,0% 7,0% -3,7% -6,4% 2,0% 2,0% 16,7% 15,3% 26,8% 26,2% 25,0% 20,9% 39,3% 39,3% Rebild i administrationen 4,3% 1,1% Roskilde Begrænset udbud vedr.: Silkeborg Udbud på med udbringning i Silkeborg 7,8% 7,7% Tårnby n Vejle Botilbud Udbud af plejecenter (1. gangsudbuddet af Christians Have) Udbud vedrørende drift af Christians Have center (2. udbud) Udbud af madservice i til genoptræning efter 140 i Sundhedsloven Udbringning af varm og kold mad Særligt tilrettelagt projekt for flygtninge/indvandrere matchgruppe 4 og 5 19,1% 6,0% 2,6% 1,3% 49,0% 49,0% 4

5 Opgavetype Titel Bruttoeffekt Nettoeffekt Vesthimmerland Vesthimmerland Tandpleje Tandpleje - privat praksis 14,3% 14,3% Tilsyn Tilsyn Renovation Udbud af tilsyn på egne institutioner og private tilbud Udbud af vedligeholdelse af rendestensbrønde. Udbud af den socialfaglige tilsynsopgave Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning, Etape 5 Udbud inden for integrationsområdet. Udbud af fleksjobformidling 0,0% -3,6% 70,0% 70,0% 35,5% 31,6% 9,4% 7,7% 5

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune NOTAT Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer, som til stadighed vil stille krav om effektiviseringer i den kommunale

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Nicolai Kristensen Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Bilag. kommunale vejområde

Bilag. kommunale vejområde Bilag analyse AF Effekterne af konkurrence på det kommunale vejområde 2012 Bilagsrapport til Analyse af effekterne af konkurrence på vejområdet Bilag 1: Metode Bilag 2: Belægningscases Bilag 3: Vejservicecases

Læs mere

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Analyse af kommuner med relativt stor indsats Titel: Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere