VERDENSKUNST I FIRENZE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERDENSKUNST I FIRENZE"

Transkript

1 VERDENSKUNST I FIRENZE Rejseleder: Kunsthistoriker, Lektor, mag. art.. Hans Jørgen Frederiksen Spændende kunst- og kulturhistorisk rejse til en af verdens kulturelle hovedstæder. 23. april 1. maj 2016 (9 dage) Firenzes domkirke med Brunelleschis kuppel. Firenze er uomtvisteligt en af den europæiske kulturs hovedstæder med verdensnavne som Giotto, Dante, Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Botticelli, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo og mange andre. Byens historie tog sin begyndelse med Julius Cæsars anlæggelse af en romersk koloni ved Arnoflodens bredder i år 50 f. Kr. I dag er der ikke noget tilbage af det romerske Firenze over jordniveau; men ved udgravninger er der fundet betydelige rester af oldtidsbebyggelse, og endnu vidner det regelmæssige, skaktavlede gadeforløb i centrum om den antikke fortid. I den tidlige middelalder hører man ikke meget til byen; men at der i 1054 blev 1

2 holdt koncil (internationalt kirkemøde) i Firenze, og at pave Nikolaus II ( ) kom herfra, fortæller noget om stedets voksende betydning. Erobringen af den lille by Fiesole lidt oppe i bjergene nord for Arnodalen i 1125 oplevedes af florentinerne som en stor triumf. For Fiesole havde endnu ældre historiske aner end Firenze og kunne føre sin historie helt tilbage til etruskerne. I slutningen af 1100-tallet var den gamle romerske bymur efterhånden blevet alt for lille til at omfatte den stadigt ekspanderende by, og en ny og langt større mur opførtes i Da de nye tiggerordener, franciskanerne og dominikanerne, kom til Firenze i det tidlige 1200-tal, anlagde de kirker og klostre umiddelbart uden for denne mur mod henholdsvis øst og vest: Santa Croce og Santa Maria Novella. Det var ligeledes i 1200-tallet, at stridighederne mellem de store partidannelser, guelferne og ghibellinerne, kulminerede. Fra 1250 til 1260, i den periode der kaldes Il primo popolo (det første folkestyre), havde guelferne magten. Det var på den tid, det endnu eksisterende Bargello-palads opførtes til Il Capitano del Popolo. Efter en kort periode under ghibellinsk ledelse blev disse i 1266 fordrevet for altid. Magtkampen stod nu mellem den guelfiske adel og storkøbmændene bekræftedes en ny forfatning, og i praksis var det herefter de store laug, der havde magten. Byen voksede stadig, og det blev nødvendigt at opføre en ny fæstningsmur, Cosimo dei Medici - "Fædrelandets Fader". den tredje og sidste. Indtil slutningen af 1800-tallet var denne mur bevaret i sin fulde udstrækning; men af trafikale årsager besluttedes det at nedrive hele murstykket nord for Arno med undtagelse af tre porte. Syd for floden er muren endnu stort set intakt. Det sene 1200-tal var i det hele taget præget af stor byggeaktivitet. Det var i den periode, at bl.a. rådhuset (Palazzo Vecchio), domkirken (Santa Maria del Fiore), Orsanmichele og den nye Santa Croce-kirke opførtes. I 1348 hjemsøgtes Firenze som det meste af Europa af den frygtelige pestepidemi, Den sorte Død. Formentlig henved tre fjerdedele af byens indbyggere døde i løbet af kort tid, og store områder, der med opførelsen af den tredje mur var udlagt til bebyggelse, lå øde hen. Dette gjorde det senere muligt at anlægge de store haver ved Pitti-paladset syd for Arno. I 1402 stod Firenze alene over for den noritalienske stormagt Milanos fremrykkende styrker. Faren blev imidlertid afværget, og det var nu nogle få velhavende familier, der sad inde med den reelle magt, navnlig Albizzi-, Capponi-, Strozzi- og Medicifamilierne. I 1433 blev Cosimo dei Medici og hans familie sendt i eksil; men allerede året efter kaldtes de tilbage, og i de følgende 60 år var de om ikke af navn så af gavn byens ukronede konger: Cosimo , Piero , Lorenzo (il Magnifico) og Piero Igennem disse mange år, der i kunsthistorien benævnes ungrenæssancen, blomstrede alle kunstarterne, og byens kirker og paladser kom til at bugne med malerier og skulpturer, hvoraf mange endnu er bevaret. I 1494 blev Medicierne drevet i landflygtighed, og dominikanermunken Savonarola, der var prior i San Marco-klosteret, tog magten. Hans teokrati blev dog snart de indflydelsesrige kredse for meget. Savonarola blev dømt for kætteri, og den 23. maj blev han hængt og brændt foran rådhuset. Hvert år mindes florentinerne stadig den voldsomme begivenhed, og Savonarolas medbrødre, dominikanerne fra San Marco, går denne dag i procession til rådhuset. Efter 18 års landflygtighed vendte Medici-familien tilbage i Nu var deres magt ikke længere begrænset til Firenze. Fra hed paven i Rom Leo X, og han var ligesom pave Clemens VII ( ) af Medici-slægten. I 1527 det år kejser Karl V s hovedsageligt tyske landsknægte huserede i Rom ( Il Sacco di Roma Roms ødelæggelse) blev Medicierne atter fordrevet fra deres hjemby. Allieret med Kirkestaten oprustede de på kraft, og efter en længere belejring af Firenze i 1530 indtog de byen. Allessandro dei Medici, der var oldebarn af Lorenzo il Magnifico, blev hertug af Firenze, og i 1569 fik hans efterfølger, Cosimo (kaldet il Grande ), titlen Storhertug af Toscana. Kunsthistorisk var man nu i højrenæssancens og manierismens tid, og Firenze var ikke længere i samme grad som i 1400-tallet toneangivende kunstnerisk og kulturelt. 1. dag. Lørdag 23. april Vi mødes i Kastrup Lufthavn, hvor vort LUFTHANSA-fly afgår kl Vi lander i Frankfurt kl og fortsætter - atter med LUFTHANSA - kl vores flyvning mod Firenze. Hertil ankommer vi kl Efter bagageudlevering kører vi frem til vort centraltplacerede 4-stjernede hotel, der ligger blot 200 meter fra Firenzes domkirke. Firenze set fra nord. Træsnit fra slutningen af 1400-tallet dag. Søndag 24. april Efter morgenmaden begiver vi os først til dominikanerklosteret San Marco, hvor malermunken Fra Angelico boede, og hvor

3 Dominikaner-klosterkirken Santa Maria Novellas facade. han i årene udførte en lang række af sine hovedværker inden for fresko- og tavlemaleri. Vi ser de 44 munkeceller, han udsmykkede og et udvalg af de altertavler, han malede til forskellige kirker, og som sidenhen er samlet i San Marco-klosterets museum. Som Masaccio og Filippo Lippi tilhører Fra Angelico den tidlige ungrenæssance og er en af de fremmeste repræsentanter for denne fase i kunstens historie. Han endte sit liv i Rom, hvor han udførte udsmykningsarbejder i Vatikanet. Tæt ved San Marco-klosteret afslutter vi formiddagens program med besøg i Sant Apollonia-klosterets refektorium, hvor vi studerer Andrea del Castagnos fremragende nadverbillede fra Efter siesta går vi (i første omgang) forbi domkirken Santa Maria del Fiore og dåbskapellet San Giovanni in Fonte til Orsanmichele-kirken, der opførtes som kombineret kornmagasin og kirke. Under den voldsomme pestepidemi i 1348 skete der efter sigende flere mirakuløse helbredelser ved et Madonnabillede i kirken, hvorfor billedet udsmykkedes med et vældigt tabernakel af maleren og billedhuggeren Orcagna. Tabernaklet er rigt ornamenteret og fremviser bl.a. en serie relieffer med scener fra Jomfruens liv. Få skridt fra Orsanmichele finder vi rådhuspladsen med Palazzo Vecchio, Signoriaens, dvs. regeringens, hovedkvarter. Rådhuset opførtes formentlig med Arnolfo di Cambio som bygmester. Med sine råt tilhuggede kvadre, krenellering, vægtergang og forsvarstårn virker bygningen meget tilknappet og fortifikatorisk. Vi nøjes med at se Palazzo Vecchio udefra og begiver os til kirken Santa Trinita, der ligger tæt ved broen af samme navn. Kirken stammer hovedsageligt fra men er desuden præget af en del senere til- og ombygninger. Vi koncentrerer besøget om to af kirkens kapeller, nemlig Sassetti- og Bartolini-kapellerne. I førstnævnte finder vi en omfattende freskoudsmykning fra af Domenico Medici-storhertugens våbenskjold. Ghirlandaio. Motiverne er først og fremmest hentet fra Den Hellige Frans af Assisis liv. Ghirlandaio har også udført kapellets altertavle med det berømte billede af Hyrdernes Tilbedelse (1485). I Bartolomini-kapellet havde Lorenzo Monaco ansvaret for såvel freskerne med scener fra Jomfru Marias liv som altertavlens Bebudelsesbillede fra 1420 rne. 3. dag. Mandag 25. april Formiddagens første programpunkt er Firenzes domkirke Santa Maria del Fiore, der påbegyndtes i 1296 med Arnolfo di Cambio som hovedarkitekt. Fra 1334 til sin død i 1337 var tidens berømteste kunstner, Giotto di Bondone, capomaestro eller bygmester og nåede at sætte sit præg på kampanilen, det fritstående klokketårn ved facadens sydvesthjørne. Fra starten planlagdes en kuppel over korsskæringen, men grundet de vældige dimensioner (en indre diameter på omkring 40 meter) var det forbundet med store tekniske vanskeligheder. Disse løstes først, da Filippo Brunelleschi o overtog arbejdet og konstruerede den vidunderlige kuppel, der vel kan betegnes som Firenzes vartegn. Med en overlegen teknisk indsigt og inspiration fra bl.a. dåbskapellets kuppel kombinerede Brunelleschi ældgammel byggeteknologi med helt nye og originale opfindelser, og i løbet af ca. 16 år stod byggeriet stort set færdigt. Kun lanternen øverst oppe manglede, og den tilføjedes kort efter arkitektens død i På baggrund af det meget farvestrålende ydre er domkirkens 3

4 indre for mange måske lidt af en skuffelse. Det skyldes utvivlsomt især, at de fleste af de kunstværker, der oprindeligt smykkede den, i dag er forsvundet eller flyttet til domkirkemuseet (som vi besøger søndag formiddag). Efter besøget i domkirken går vi til kvarteret Oltrarno på den anden side af Arno til karmelitterklosterkirken Santa Maria del Carmine, hvor vi opsøger det berømte Brancacci-kapel. Her arbejdede Masaccio i årene , i starten sammen med Masolino, med udformning af et stort fresko-program. Fra september 1425 til juli 1427 var Masolino i Ungarn, og Masaccio kom derfor til at udføre det meste af arbejdet egenhændigt. Resultatet blev en udsmykning, der revolutionerede malerkunsten med en helt ny ungrenæssancestil, der på baggrund af den i tiden vidt udbredte internationale gotik introducerer en på én gang monumental og asketisk malemåde, der gør brug af den helt Domkirkekuplen og Palazzo Vecchio med Uffizi-gallerierne i forgrunden. 4 nye centralperspektiviske rumkonstruktion og efter en pause på ca. 900 år genindfører slagskygger. Siden har blandt mange andre kunstnere Raphael og Michelangelo nøje studeret freskerne og klart erkendt deres gæld dertil. Da Masaccio i 1428 rejste til Rom, hvor han døde kort tid efter, var freskoudsmykningen ikke helt færdig, og først i slutningen af 1400-tallet afsluttede Filippino Lippi arbejdet. Efter restaureringen i 1980 erne fremtræder freskerne med en bemærkelsesværdig friskhed, som havde Masaccio lige sluppet penslerne. Fra Santa Maria del Carmine går vi gennem Oltrarnokvarteret forbi det mægtige Palazzo Pitti, hvor storhertug Cosimo residerede fra 1540 erne til 60 erne. Via den berømte bro Ponte Vecchio vender vi tilbage til Firenzes centrale del. Af alle byens broer er Ponte Vecchio den eneste, der ikke ødelagdes under 2. Verdenskrig. Den opførtes fra 1345, og garvere og slagtere fik forretninger på broen. Efter at storhertug Cosimo i 1564 havde fået indrettet en løngang fra Palazzo Vecchio til Palazzo Pitti på den anden side af floden en løngang der passerer hen over Ponte Vecchio erstattedes de ildelugtende og forurenende erhverv med guldsmedeog juvelerbutikker, der stadig findes her i stort tal. Eftermiddagen er til fri disposition. 4. dag. Tirsdag 26. april Formiddagen står i Medici-familiens tegn. Vi begiver os først til Mediciernes sognekirke San Lorenzo, der opførtes af Filippo Brunellesci fra o I det ydre er kirken aldrig blevet bygget færdig, men i det indre fremtræder den i store træk, som arkitekten tænkte sig. I gulvet foran højalteret hviler den første af de store Medici, Cosimo den Ældre, Pater Patriae fædrelandets fader. Hans fader, Giovanni dei Bicci de Medici og dennes hustru er begravet i det gamle sakristi, Sacrestia Vecchia, der også udformedes af Brunelleschi. Vi ser desuden San Lorenzos klostergård og Michelangelos trappe til Biblioteca Laurenziana. Få meter fra San Lorenzokirken finder vi Palazzo Medici, hvorfra Medicifamilien regerede og ledede deres forretningsimperium i det meste af perioden fra Cosimo kom til magten i 1434, til familien måtte forlade byen i Paladset opførtes i af arkitekten Michelozzo og udvidedes betragteligt i 1700-tallet. Sidenhen og langt op i vor egen tid er paladset blevet opfattet som indbegrebet af bankarkitektur, hvilket bl.a. den gamle nationalbankbygning i København vidnede om. I Palazzo Medici ser vi først og fremmest privatkapellet med Benozzo Gozzolis fantastiske freskoudsmykning fra mellem 1446 og -49. På tre af kapellets fire vægge følger vi De Hellige Tre Konger med deres mægtige følge på vej til barnet i Bethlehem. Blandt de mange farvestrålende skikkelser indgår portrætter af en række af Medicifamiliens mest fremtrædende medlemmer. Tirsdag eftermiddag besøger vi dominikanerklosterkirken Santa Maria Novella og nogle af de dertil hørende bygninger. Kirken opførtes fra o i italiensk gotisk stil med spidsbuer og ribbehvælvinger og med grå pietra serena-søjler og piller samt hvidkalkede vægge. Facaden var først færdig o efter tegninger af den store renæssancearkitekt og kunstteoretiker m.m. Leon Battista Alberti. Inden døre byder Santa Maria Novella på en lang række væsentlige billedkunstneriske værker fra især og 1400-tallet, bl.a. Orcagnas Strozzi-altertavle fra , Ghirlandaios fresker i korkapellet fra 1485 og Filippino Lippis fresker i Strozzi-kapellet fra I venstre sideskib finder vi Masaccios berømte maleri Treenigheden fra o Billedet demonstrerer klart flere aspekter af det på den tid nyopdagede centralperspektiv. I klosteret ved siden af kirken studerer vi især Andrea da Firenzes store freskoudsmykning i Spaniolernes kapel fra Billederne udgør et mægtigt og særdeles gennemtænkt skolastisk billedprogram, der fremhæver dominikanerordenens idealer og historiske kald. Som afslutning på eftermiddagens program ser vi facaden til et af ungrenæssancens berømteste paladser, det af Alberti konstruerede Palazzo Rucellai fra

5 Firenzes dåbskapel San Giovanni in Fonte Her demonstrerer arkitekten tydeligt sin indsigt i antik romersk byggeskik. 5. dag. Onsdag 27. april Efter morgenmaden forlader vi Firenze med bus for at opsøge forskellige steder i Toscana, der fremviser værker af en af den italienske renæssances allerstørste kunstnere, maleren og matematikeren Piero della Francesca. Vi kører først til kunstnerens hjemby Sansepolcro ved grænsen mellem Toscana og Umbrien. Vi aflægger besøg i byens lille kunstmuseum, der huser Pieros Missericordia-altertavle (1445) samt hans stemningsfulde og ikoniske freskomaleri Kristi opstandelse (1458), der kunstnerisk og teologisk hører til renæssancens hovedværker. Efter en lille spadseretur og kaffepause i Sansepolcro kører vi til landsbyen Monterchi, hvor vi ser hans billede af Den svangre Jomfru Maria (1455). Herefter går turen til den større by Arezzo i det sydøstlige Toscana. Efter frokostpause i Arezzo studerer vi Piero della Francescas hovedværk, nemlig hans freskoudsmykning med Legenden om Det Hellige Kors ( ) i byens franciskanerkirke San Francesco. Det drejer sig om en omfattende billedkunstnerisk fortolkning af den berømte legende om, hvordan det gik til, at Jesus blev korsfæstet på Livets Træ. Efter en lille byvandring i Arezzo, der bl.a. bringer os omkring byens meget maleriske Piazza Grande, kører vi tilbage til vores hotel i Firenze. San Lorenzo-kirken med familien Medici's gravkapel. 6. dag. Torsdag 28. april Formiddagsprogrammet udgøres af besøg i Firenzes verdensberømte billedkunstmuseum Uffizigallerierne. Museets navn henviser til bygningernes oprindelige funktion. Her fandtes de vigtigste kontorer i den toscanske storhertug Cosimo I s mægtige regeringskompleks. De opførtes efter tegninger af 5

6 Giorgio Vasari i årene 1560 til -74 og er et berømt eksempel på såkaldt manieristisk arkitektur. Blandt de vigtigste navne, vi vil beskæftige os med, er Duccio, Cimabue, Giotto, Simone Martini, Fra Angelico, Masaccio, Paolo Uccello, Domenico Veneziano, Piero della Francesca, Filippo Lippi, Botticelli, Hugo van der Goes, Leonardo da Vinci, Mantegna, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Giovanni Bellini, Correggio, Michelangelo, Raphael, Pontormo, Bronzino, Parmigianino o.a.vi giver os god tid til at studere samlingerne og sørger for, at der bliver mulighed for at tage en lille kaffepause undervejs. Efter det ret intense formiddagsprogram er torsdag eftermiddag til fri disposition. Loggia Lei Lanzi ved siden af rådhuset dag. Fredag 29. april Om formiddagen går vi til den østlige del af den indre by, nærmere bestemt til den mægtige franciskanerklosterkirke Santa Croce. Franciskanerne kom til stedet allerede i 1221, altså medens Den hellige Frans af Assisi endnu levede. Opførelsen af den kolossale basilika startede imidlertid først i 1295 og til stor fortrydelse for mange franciskanere, der mente, at et så stort byggeforetagende måtte være i strid med ordensgrundlæggerens oprindelige fattigdoms- og ydmyghedsidealer. Siden vandt også et stort antal kunstværker indpas, og kirken udvikledes til et af de foretrukne begravelsessteder for fremtrædende florentinske familier. Her fandt således blandt mange andre Michelangelo og kansleren Leonardo Bruni deres sidste hvilested.vi studerer Giottos fresker i Bardi- og Peruzzikapellerne og værker af Maso di Banco, Taddeo Gaddi og Agnolo Gaddi i andre af kirkens kapeller. Ved siden af Santa Croce-kirken finder vi Pazzi-kapellet, der tidligere fungerede som klosterets kapitelsal, og som desuden er gravkapel for Pazzi-familien. Kapellet hører til blandt Filippo Brunelleschis modne værker og vidner i langt højere grad end f.eks. San Lorenzo-kirken om arkitektens store forståelse for klassisk romersk arkitektur. De fritstående søjler ved kapellets indgangsside bærer således ikke buer men på klassisk vis et vandret bjælkeværk med arkitrav, frise og gesims. Rummet smykkes, som det også oprindeligt var intentionen, med rigt farvede, glaserede terracottarelieffer af Luca della Robbia.Vi ser desuden klosterets refektoriesal og museum. Fredag eftermiddag går vi op til klosterkirken San Miniato al Monte, der ligger på en høj i Firenzes sydlige del. Kirken er et ualmindeligt smukt eksempel på toscansk romansk arkitektur eller proto-renæssance. Den påbegyndtes i 1018 og stod i det væsentlige færdig i Inde i kirken ser vi bl.a. apsismosaikken fra 1297, Capella del Crucifisso fra 1448 og Den portugisiske kardinals kapel fra Ved siden af kirken ligger, hvad der oprindeligt var den florentinske biskops sommerresidens, og fra den lille plads foran San Miniato er der en betagende udsigt over det meste af Firenze. 8. dag. Lørdag 30. april Til billedhuggeren, maleren og arkitekten Michelangelos hovedværker hører marmorskulpturerne i Medici-kapellet bag San Lorenzo-kirken, som vi besøger lørdag formiddag. Michelangelo påbegyndte planlægningen i 1520 efter aftale med pave Leo X. Leo døde imidlertid i 1521, og først da den næste Medici-pave, Clemens VII, var kommet til i 1523, blev projektet genoptaget.kapellet opførtes med henblik på at huse de jordiske rester af fire Medici: Lorenzo (død 1492) og hans broder Giuliano (død 1478) samt to nyligt afdøde Medici-hertuger, Giuliano, hertug af Nemours, og Lorenzo, hertug af Urbino. Først planlagdes en stor fællesgrav i midten af kapellet; men slutresultatet blev to enkeltgrave for de to hertuger over for hinanden på sidevæggene og et lille (ufærdigt) monument for de to Magnifici på endevæggen over for alteret. De berømteste af figurerne er nok de fire nøgne mands- og kvindeskikkelser, der er allegorier for natten og dagen, aftenen og morgenen. Efter besøget i Medici-kapellet går vi til en af Firenzes allerældste bygninger, nemlig dåbskapellet eller baptisteriet San Giovanni in Fonte, formentlig opført o Indtil opførelsen af den nye domkirke tog sin begyndelse i slutningen af 1200-tallet, var baptisteriet byens mest monumentale bygning. I denne Il bel ovile (den smukke fårefold), som Dante kalder den i Den guddommelige Komedie, modtog alle drenge og piger fra kristne florentinske familier dåbens sakramente. Det mægtige dåbsbassin, der oprindeligt stod midt i rummet, er for længst forsvundet, men ellers er kapellet særdeles velbevaret med sine fornemme mosaikker og den prægtige marmorinkrustation.blandt baptisteriets tre store bronzedøre er den østlige, der vender mod domkirken, den mest berømte. Den fremstilledes af Ghiberti fra 1425 til -42 og kaldtes siden af Michelangelo for Paradisporten, en benævnelse den stadig er kendt under. Forinden havde Ghiberti stået for udførelsen af norddørene ( ), medens den sydlige skyldes Andrea Pisano og stammer fra 1330 rne. Ikke mindst fordi man i 1400-tallet fejlagtigt troede, at dåbskapellet gik helt tilbage til antikken, fik det meget stor betydning som

7 Klosterkirken San Miniato al Monte. inspirationskilde for ungrenæssancens arkitekter med Brunelleschi i spidsen. Ikke desto mindre er bygningen altså romansk, men dens arkitektoniske stil er i mangt og meget særdeles klassisk. Lørdag eftermiddag besøger vi Museo Nazionale del Bargello, hvor vi har lejlighed til at uddybe kendskabet til florentinsk skulptur. Selve bygningen, Bargello, opførtes 1255 under det første folkestyre, Il primo popolo, til Il Capitano del Popolo og har i en senere tid fungeret som politigård. I dag bruges paladset som antydet til skulpturmuseum med værker af kunstnere som Donatello, Verrocchio, Luca della Robbia, Michelangelo, Benvenuto Cellini, Giambologna og mange andre. 9. dag. Søndag 1. maj Søndag formiddag bliver der tid til et besøg i domkirkemuseet, Museo dell Opera del Duomo, der rummer en mængde af de skulpturer, relieffer m.m., der engang smykkede domkirkens indre og ydre. Det drejer sig f.eks. om Giottos m.fl. s relieffer fra kampanilen, Arnolfo di Cambio-skulpturer, Donatellos Maria Magdalene, Ghibertis Paradisport (kopier på baptisteriet), Michelangelos Pietà og meget andet. Midt på eftermiddagen kører vi ud til lufthavnen, hvor vi kl går ombord i vort LUFTHANSA-fly og tager retning tilbage mod Nordeuropa. Kl lander vi i Frankfurt Lufthavn og flyver kl videre mod Danmark, hvor vi kl lander i Kastrup Lufthavn. Rejseleder: Hans Jørgen Frederiksen. Født 1950, mag.art. i kunsthistorie Er lektor i kunsthistorie ved Århus Universitet og varetager desuden en omfattende foredragsvirksomhed. Er forfatter til en lang række tidsskriftsartikler og bøger, bl.a. Troens Billeder, bind 1 af Fogtdals Ny Dansk Kunst-historie, Det levende lys. Billeder af Hildegards visioner, Den katolske Kirke i kunstens spejl og Kunst og religion fra Byzans til Per Kirkeby. Desuden forfatter til et meget stort antal artikler i Den Store Danske Encyklopædi. Hans Jørgen Frederiksen har ledet rejser til mange forskellige lande og har for EIRBY *HISTORISKE REJSEMÅL været rejseleder på rejser i Italien ( Fra Latium til Lombardiet, Sicilien, Firenze og Fra Venedig til Urbino ), Frankrig ( De nordfranske Katedraler ), Frankrig/Belgien ( Hertugernes Burgund og Flandern ), Spanien ( Madrid, Toledo, Avila og Segovia ), Grækenland ( Det byzantinske Grækenland ), Grækenland/Tyrkiet ( Det byzantinske Rige ), USA ( Verdenskunst i New York ) samt på rejserne Santiago de Compostella, Fra Lucca til Bilbao og Fra Canterbury til Rom. Priser/Oplysninger: Pris: kr ,- Prisen inkluderer: Flyrejse København-Frankfurt-Firenze- Frankfurt-København. Halvpension - bestående af morgenmad og et hovedmåltid. Dog er dag 3, 5, 6 og 7 med kvartpension. Bemærk venligst at der på 1. dagen blot serveres aftensmad og på 9. dagen kun morgenmad. Overnatning på centraltplaceret 4-stjernet hotel i delt dobbeltværelse med bad/toilet. De i programmet anførte transporter. Samtlige udflugter inkl. entreer. Dansk faglig rejseleder (Hans Jørgen Frederiksen). Dansk teknisk rejseleder. Bidrag til Rejsegarantifonden. Dansk statsafgift. Samtlige lufthavnsafgifter. Lokale afgifter og skatter. Tillæg for enkeltværelse kr ,- Øvrige oplysninger For øvrige praktiske oplysninger se venligst vort Det med småt. 7

8 HISTORISKE REJSEMAL PARK ALLÉ 5 DK-8000 AARHUS C TLF Teknisk arrangør: IIS A/S (www.iis.dk) - registreret i Rejsegarantifonden (nr. 1324) 8

Firenze i renæssancen

Firenze i renæssancen Firenze i renæssancen med byerne Arezzo, Monterchi, Sansepolcro, og San Gimignano Uffizi galleriet og Firenzes mange andre renæssance skatte Mange intense kulinariske oplevelser på udsøgte spisesteder

Læs mere

Firenze i renæssancen

Firenze i renæssancen Firenze i renæssancen med byerne Arezzo, Monterchi, Sansepolcro, San Gimignano og Pienza Uffizi galleriet og Firenzes mange andre renæssance skatte Mange intense kulinariske oplevelser på udsøgte spisesteder

Læs mere

RENÆSSANCEN I FIRENZE

RENÆSSANCEN I FIRENZE RENÆSSANCEN I FIRENZE Tværfagligt kursus for alle fag, især astronomi, billedkunst, dansk, design, filosofi, fysik, historie, italiensk, matematik, oldtidskundskab og religion Den italienske renæssance

Læs mere

Mellemitalien Rundrejse til kulturbyerne

Mellemitalien Rundrejse til kulturbyerne Mellemitalien Rundrejse til kulturbyerne Ravenna, Assisi, Orvieto, Siena, San Gimignano, Firenze m.fl. Oplev de fantastiske byzantiske mosaikker i Ravenna Giottos banebrydende fresker i San Fracesco katedralen

Læs mere

Kursus Renæssancen i Firenze

Kursus Renæssancen i Firenze Kursus Renæssancen i Firenze Tværfagligt rejsekursus for ALLE fag, især: Dansk, italiensk, oldtidskundskab, billedkunst, design, filosofi, astronomi, fysik, historie, religion og matematik Den italienske

Læs mere

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP FIRENZE

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP FIRENZE BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE AD 10 2 GR ER NEXT STOP FIRENZE Om dit rejsebureau og dette hæfte Formålet med dette hæfte er

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Løve s vinrejse til Italien

Løve s vinrejse til Italien Løve s vinrejse til Italien 9 dages rejse fra d. 23. april - 1. maj 2016 Italiens vine: Barolo, Brunello, Amarone, Supertoscaner m.fl. - 6 vinsmagninger - 5 besøg hos vingårde i Alsace, Piemonte, Chianti,

Læs mere

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15.

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Afgang Kastrup: 09.40 Easy Jet 2654 Ankomst Milano: 11.45 Ankomst

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

VENEDIG, RAVENNA & URBINO

VENEDIG, RAVENNA & URBINO VENEDIG, RAVENNA & URBINO Rejseleder: Kunsthistoriker, mag. art. Hans Jørgen Frederiksen Spændende rundrejse i Norditalien fra lagunestaden Venedig via Padova, Vicenza og Ravenna til Urbino. 12.-21. oktober

Læs mere

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm Signe Jacobsen, kunsthistoriker, mag.art. Oversigt over foredrag frem til forår 2016 Som aftalt pr. 3.4.2015 Se yderligere www.kunstforedragogkunstguide.dk Forår 2016 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle

Læs mere

Leonardo da Vinchi (1452-1519)

Leonardo da Vinchi (1452-1519) Leonardo da Vinchi (1452-1519) Leonardos liv, ideer og opfindelser 15. april 1452 Leonardo fødes uden for ægteskab. Fader: Piero søn af Antonio di Ser Piero (Notar) Moder: Catarina Leonardo modtager meget

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Lørdag,23/4 tirsdag,3/5 2016. Pris:kr.10.298,- Pilgrimme fra Portugal har i mange år fulgt denne rute hele vejen op gennem landet. Ruten går igennem forskellige

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 MAGELØSE MALTA Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 Mageløse Malta 2 dages optakt i Løgumkloster og én uge på Malta 18. 27. september 2015 Kursusleder: Højskolelærer Annemarie Morris Tag med til

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk I Luthers fodspor Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen Aabenraa Sogn www.aabenraasogn.dk Luthers 95 teser på slotskirkens dør i Wittenberg. I 1517 slog Martin Luther

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015... Fredag:

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015... Fredag: Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015.... Fredag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 8,25 fra Ålborg og fra København kl. 10,20 Deltagere med anden tilslutning får direkte besked

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Teater Refleksions klassiker: dukkeforestillingen Broder Sol, Søster Måne er en af teatrets største successer. Forestillingen er de senere år med stor succes blevet

Læs mere

Italiens Hjerte Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom

Italiens Hjerte Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom Oplevelsesrejse til ITALIEN med Roms populære plads, Piazza Navona, var i oldtidens Rom en væddeløbsbane. Nu er den hjemsted for utallige kunstnere. 2 Italiens Hjerte

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

MAG togo. toscana og firenze. Italiens kulturelle hjerte! Gratis. rejsemagasin til vores gæster. Var det noget med en god flaske Amarone?

MAG togo. toscana og firenze. Italiens kulturelle hjerte! Gratis. rejsemagasin til vores gæster. Var det noget med en god flaske Amarone? MAG togo toscana og firenze Italiens kulturelle hjerte! Go Var det noget med en god flaske Amarone? - Besøg f.eks. en vingård! Gratis rejsemagasin til vores gæster 2010 DANSK FRI FERIE A/S og molnit.dk

Læs mere

Californien den 14-24. oktober 2011

Californien den 14-24. oktober 2011 Californien den 14-24. oktober 2011 Arrangeret af Aalborg Stiftsbestyrelse Rejseleder: Provst Carsten Bøgh Pedersen Fredag den 14. oktober 2011 Flynr.: 05.00 Seneste check in i Aalborg Lufthavn 06.25 Afgang

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Vælger du at dit næste rejsemål skal være Kina, kan du være sikker på at få dit livs rejseoplevelse. Kina har altid fascineret rejsende

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 19. november - 30. november 2014

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 19. november - 30. november 2014 MAGELØSE MALTA Et kursus med rejse 19. november - 30. november 2014 Mageløse Malta 4 dages optakt i Løgumkloster og én uge på Malta 19. november 30. november 2014 Kursusleder: Højskolelærer Annemarie Morris

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, oplevelseserhverv og kunsthåndværk i Toscana. Turen vil gå til Bjergområdet Garfagnana i det nordvestlige

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Den store rundrejse i Italien

Den store rundrejse i Italien REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG 2015 Den store rundrejse i Italien Nice - Portofino - Pisa - Rom - Napoli - Positano - Sorrento - Toscana - Firenze - Verona - Venedig 13 dage Fly ud til Nice og hjem fra

Læs mere

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE Krakow AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE KULTURPERLEN KRAKOW - ENESTÅENDE BJERGLANDSKABER At vandre gennem Krakows smalle gader er som at træde tilbage i historien. Her står de smukke borgerhuse uberørt

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Rom Baseret på 30 deltagere

Inspiration Rejsemål: Rom Baseret på 30 deltagere Inspiration Rejsemål: Rom Baseret på 30 deltagere Italiens hovedstad Rom byder på en fascinerende kombination af romersk historie og moderne hverdag. Først var Rom centrum for det romerske imperium. Senere

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

Rom. den evige stad. Fra oldtiden til 1600-tallets barok. 9 dage 30. oktober - 7. november 2012

Rom. den evige stad. Fra oldtiden til 1600-tallets barok. 9 dage 30. oktober - 7. november 2012 Rom den evige stad Fra oldtiden til 1600-tallets barok Kunst- og kulturhistorisk rejse til Roms store skatkammer: Pantheon, Peterskirken, Vatikanmuseet, Forum m.m. Mange intense kulinariske oplevelser

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

PALADSER I ST. PETERSBURG

PALADSER I ST. PETERSBURG PALADSER I ST. PETERSBURG De Luxe klasse tour 5 dage / 4 nætter DAG 1 Ankomst til lufthavnen Pulkovo. Møde i nærheden af flyet. Eskorte gennem paskontrol. Transfer til hotellet. Vi mødes med en velkommen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj.

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. 9 dage * Teknisk arrangør: Unitas Rejser i samarbejde med aibidji. Dansk rejseleder: Keld Møller Pedersen. Armensk

Læs mere

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 Tag med Anton Rejser til Kinas hovedstad Beijing på en rejse, der lægger beslag på alle dine sanser! Oplev alle de kendte steder, som man altid har drømt om at

Læs mere

Castello delle Forme

Castello delle Forme Castello delle Forme Firenze MARCHE TOSCANA Assisi Perugia UMBRIEN Castello delle Forme Umbrien, Italiens grønne hjerte - centralt beliggende øst for Toscana, nord for Rom og med en masse spændende byer

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere Verona har med sin gunstige placering, som indgangsdøren mellem nord og syd, været en vigtig by lige siden Romerriget. Byen er da også den by i Italien,

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Toscana Baseret på 40 deltagere

Inspiration Rejsemål: Toscana Baseret på 40 deltagere Inspiration Rejsemål: Toscana Baseret på 40 deltagere Billederne snyder ikke: Toscana er lige så smukt, som det ser ud i de lækre blade, de mange film og i de store flotte bøger. Her får du virkelig det

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Here we come California. 22 dages rundrejse

Here we come California. 22 dages rundrejse Here we come 22 dages rundrejse 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrej- Turen er en 22 dages rundrejse i det vestlige Californien. Turen har mange højdepuntker: natur,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

VERDENSKUNST I NEW YORK

VERDENSKUNST I NEW YORK VERDENSKUNST I NEW YORK Rejseleder: Lektor, mag. art.. Hans Jørgen Frederiksen Kunsthistorisk rejse til New York til en af verdens allermest spændende museumsbyer med besøg på bl.a. The Metropolitan Museum

Læs mere

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Med Niels Blixenkrone-Møller som rejseleder Vi tilbyder nu en rejse til det skønne Syd-England, der oser af romantik, historie og flotte bygninger.

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere