august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav"

Transkript

1 Embedslægetilsyn 2010 En samlet oversigt over alle plejecentrenes afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet, der giver anledning til følgende krav: august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav Vedrørende de sundhedsfaglige optegnelser: at de sygeplejefaglige optegnelser indeholder en aktuel beskrivelse af pleje- og behandling, samt resultat heraf, inden for de sygeplejefaglige problemområder at sikre at der evalueres på iværksatte tiltag og handlinger og at det dokumenteres. + Ved 1 stikprøve var der ikke beskrevet en øjenbetændelse Opfølgning og evaluering på iværksat pleje og behandling blev ikke altid rutinemæssigt dokumenteret. Vedrørende medicinhåndtering: At der er i de sygeplejeoptegnelser er dokumenteret præparatets navn, enten det generiske navn (indholdsstof) eller det korrekte handelsnavn Nuværende praksis: Når lægen ordinerer medicinen, dokumenteres ordinationen på medicinkort under præparat, samt det generisk navn under bemærkninger. Vi ændrer ikke handelsnavnet ved hver ny levering fra apoteket. Apoteket skal leverer det billigste præparat. Eksempel: Dosisdispensering leveres hver 14. dag fra apoteket, handelsnavnet kan være nyt hver gang. Sygeplejerskerne ser det generiske navn under bemærkningsfeltet, så det har ikke været et problem for dem. Det vil være tidskrævende at leve op til kravet fra embedslægen Vi arbejder på at ændre praksis 1

2 At medicinoptegnelser ikke føres med blyant + Altid skrive de akutte rettelser med kuglepen og så hurtigt som muligt ændre medicinkortet i journalen og udskifte medicinkortet hos borgeren. at det sikres, at enkelt dosis og døgndosis tydelig fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser, i forhold til marevan behandling eller andet medicin der føres som skema medicin Vores nuværende praksis: Vi har selve ordinationen dokumenteret i journalen. Uenigheden opstår, fordi vi bruger et hjælpeskema på papir, hvor medarbejderne dagligt tæller antallet af tabletter. Dette skema kræver embedslægen ligger i vores elektroniske journal, eller på anden måde sikre at den enkelte dosis og døgndosis tydeligt fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser. Vi kan godt lave et skema i vores elektroniske journal, men det er ikke brugervenligt, hvilket kan betyde flere fejl. Vi arbejder med en ændring af vores praksis, så vi kan leve op til kravene, på en enkel måde. At sikre at det er muligt, at påføre alt medicin i det elektroniske medicinskema. At der er overensstemmelse mellem tabletantal i medicinskemaet og indholdet i doseringsæsken At sikre at der er anbrudsdato på medicinske salver, dråber m.m. + Sikre at alle assistenter og sygeplejersker er oplært i it- systemet. + I 1 stik prøve manglede en kalktablet Indføres i medicinproceduren Vedrørende patientrettigheder: at det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser. at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information + Det fremgik ikke af dokumentationen i de 3 stikprøver. + + I 2 stikprøver fremgik det ikke af dokumentationen 2

3 Vedrørende ernæring: at dokumentationen vedrørende ernæringsplaner tydeliggøres At dokumentere beboerens vægt i de sygeplejefaglige optegnelser + Der var dokumentation vedrørende ernæringsplaner, som burde være tydeligere + I en stikprøve var vægten dokumenteret på et skema, ikke i journalen. Vedrørende fysisk aktivitet og mobilisering: at resultatet af evt. træning dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser Som drift ansvarlig myndighed er kommunen ansvarlig for at følge op på Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre. Sundhedsstyrelsen forventer således at kommunen fører kontrol med, at plejecentret følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesøget. + I en stikprøve lå dokumentationen i papirudgave, den var ikke indført i den elektroniske journal endnu Vi skal have udarbejdet en struktureret praksis, hvor vi følger op på fejl og mangler fra tilsynsbesøgene. 3

4 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble Konklusion vurderet at plejecentret fungerede tilfredsstillende, og det er tydeligt at der er blevet arbejdet med de anbefalinger der er givet ved tidligere tilsynsbesøg. Dog blev der i forhold til medicinhåndtering (marevanbehandling) mangler, som indebærer patientsikkerheden Der udover vurderes det at plejecentret fungerede tilfredsstillende, og at det er tydeligt, at der er blevet arbejdet med anbefalingerne, der er givet ved tidligere besøg. mangler i forhold til medicinhåndtering, som indebærer risiko for patient sikkerheden. Fejlen blev også påpeget ved tilsynet i 2009 mangler ved dokumentation af marevan, som indebærer patientsikkerheden Næste tilsynsbesøg år År 2012 År 2012 År 2011 År 2011 År 2011 År

5 Ældreafdelingens kommentarer til rapporterne og andre tiltag: Vi har i sommer haft uanmeldt Embedslæge tilsyn på alle vores plejecentre. Selve tilsynene var en rigtig god oplevelse for lederne og medarbejderne. De oplevede en god saglig dialog og gennemgang af sundhedsområdet, hvor beboerne var i centrum. Drøftelsen var positiv og lærerig. Der blev givet meget ros til lederne og medarbejderne på plejecentrene, for at de havde arbejdet målrettet med anbefalingerne fra sidste tilsyn og at de var nået så langt med implementeringen af de nye instrukser. På 3 plejecentre blev der som samlet kunne indebære meget ringe De 2 plejecentre skulle først have tilsynsbesøg igen i år På 3 plejecentre blev mangler på grund af vores instruks omkring blodfortyndende medicin. Embedslæge institutionen mener ikke, vores instruks er tydelig nok. Vi bruger et papirskema, det er ikke godt nok. Vi skal have papirskemaet ind i den elektroniske journal eller på anden måde sikre, at den enkelte dosis og døgndosis tydeligt fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser. Vi arbejder med en ændring af vores praksis, så vi kan leve op til kravene, på en enkel måde. Et andet gennemgående krav var, at dokumentere præparatets navn, enten det generiske navn (indholdsstof) eller det korrekte handelsnavn på medicinkortet. Vi arbejder med en løsning, som lever op til kravet, samtidig med at vi ikke bruger unødig tid på det. Vi skal have udarbejdet en struktureret praksis, hvor vi følger op på fejl og mangler fra tilsynsbesøgene. Ældreafdelingens andre tiltag: For at sikre at borgerne får en god kvalitet i plejen, at vi undgår fejl, at medarbejderne trives og at vi lever op til gældende regler, har vi flere ting i gang: Løbende gennemgås instrukserne med medarbejderne på deres gruppemøder og instrukserne revideres næste år i samarbejde med medarbejderrepræsentanter for at få dem så brugbare som muligt. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores dokumentation, og vi er nået rigtig langt det sidste år. Medarbejderne har gjort et kæmpe arbejde for nå hertil. Næste år fortsætter vi med at implementere vores instrukser, hvor vi vil have mere fokus på vores handleplaner. Næsten alle medarbejdere har været på medicinhåndteringskursus det sidste år, med stor succes. Fremover afholdes medicinhåndteringskurser til nye medarbejdere. Vi tænker på evt. at arrangere opfølgningskurser. Vi er i gang med at oplære og dokumentere, hvilke sygeplejeopgaver den enkelte medarbejder må udføre. Næsten alle medarbejdere i demensafdelingerne og tovholdere har det sidste år deltaget i 3 ugers demenskursus. Alle medarbejderne skal undervises i førstehjælp, der er arrangeret 6 hold i år. Medarbejderne deltager 1x årligt i forflytningsvejledning. Vi er ved at revidere vores velkomstfolder til medarbejderne, så vi sikre at medarbejderne får en god velkomst og oplæring, inden de arbejder på egen hånd. Medarbejderne har deltaget i en trivselsundersøgelse i sommer, det bliver spændende at se resultatet. Marianne Larsen 5

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr.: 4-17-236/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven 23. januar 2013 Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Telefon: 65513425 E-post: asu@odense.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem

Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem J. nr.: 3-17- 50 /5 P nr.:1006394357 Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem Adresse: Ribe Landevej 128, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Johanne Erichsen Dato for tilsynet:

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Elisabet Tornberg Hansen. Embedslægeinstitutionen Øst

Marianne Presskorn-Thygesen. Elisabet Tornberg Hansen. Embedslægeinstitutionen Øst Jr. nr.: 5-2211-368/1 P-nr.: 1007522009 SST-id: PHJSYN-00002934 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Marianne Presskorn-Thygesen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Ulla Birgit Paludan. 8240 Risskov. Midtjylland. Aarhus Kommune. J-nr: 5-2211-1821/1. P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366

Ulla Birgit Paludan. 8240 Risskov. Midtjylland. Aarhus Kommune. J-nr: 5-2211-1821/1. P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366 J-nr: 5-2211-1821/1 P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 12. november

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen HERLEVGÅRD CENTER

Birthe Margrethe Pedersen HERLEVGÅRD CENTER J.nr.: 5-2211-991/1 P-nr.: 1003265727 SST-id: PHJSYN-00003639 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægeinstitutionen Øst

Læs mere

Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 02-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 61 Møllehøj,,Møllehaven

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist Sagsnummer 1-17-132/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 17-03-2010 Navn og adresse på plejehjem Aabybro Plejecenter,,, Kommune 849 Region Region Nordjylland

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 7. april 2014 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg Midtfyn Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Herlev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Herlev Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herlev Kommune 15. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-52/1/ Reference MAPT T +4572227450 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Herlev Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den J.nr. 4-17-246/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist Sagsnummer Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution Besøgsdato Navn og adresse på plejehjem Kommune Region Antal beboere Vælg... Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 LILLE BIRKHOLM CENTER. Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 62 00

Tilsynsrapport 2013 LILLE BIRKHOLM CENTER. Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 62 00 Tilsynsrapport 2013 Den 30. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-1079/1 Reference T 72227450 E seost@sst.dk LILLE BIRKHOLM CENTER Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Lene Thrane-Møller Telefon:

Læs mere

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet:

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Plejecentre September 2011 Tullebølle Humble Lindelse

Læs mere

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos ni beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos ni beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herlev Kommune 22. juni 2012 J.nr. 5-2210-52/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk 2011 Dir.

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret

Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret 14. december 2011 J.nr. 5-2211-48/1 Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63 51 65 90 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-98/5. P nr.:1011355362. Sandalsparken 19, Fællesbo. Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-98/5. P nr.:1011355362. Sandalsparken 19, Fællesbo. Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-98/5 P nr.:1011355362 Tilsynsrapport 2010 Sandalsparken 19, Fællesbo Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Kirsten Dragsbæk Dato for tilsynet: 13.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-279/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Esbjerg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 ROSENVÆNGET. Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk. Kommune: Tønder. Leder: Anita Imhof Meggers. Telefon: 74 92 97 85

Tilsynsrapport 2012 ROSENVÆNGET. Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk. Kommune: Tønder. Leder: Anita Imhof Meggers. Telefon: 74 92 97 85 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-179/1 ROSENVÆNGET Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk Kommune: Tønder Leder: Anita Imhof Meggers Telefon: 74 92 97 85 E-post: ame@toender.dk Dato for tilsynet: 17. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Rønshave Plejecenter. Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg. Kommune: Aabenraa. Leder: Bente Egholm. Telefon: 73 76 82 70

Tilsynsrapport 2012. Rønshave Plejecenter. Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg. Kommune: Aabenraa. Leder: Bente Egholm. Telefon: 73 76 82 70 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-489/1 Rønshave Plejecenter Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg Kommune: Aabenraa Leder: Bente Egholm Telefon: 73 76 82 70 E-post: be@aabenraa.dk Dato for tilsynet: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus

Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus J. nr.: 3-17-154/4 P nr.:1003019385 Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus Adresse: Fåborgvej 355, 5250 Odense SV Kommune: Odense Leder: Ardry Larsen Dato for tilsynet: 24.juli 2009 Telefon: 6614 3868

Læs mere

Embedslægetilsyn 2012

Embedslægetilsyn 2012 Embedslægetilsyn 2012 I sommer og efteråret har der været uanmeldt Embedslæge tilsyn på Rudkøbing plejehjem samt kommunens fem plejecentre. Sundhedsområdet blev gennemgået med meget fokus på dokumentation.

Læs mere

Lokalcenteret Skelager

Lokalcenteret Skelager Opfølgende tilsynsrapport 2012 Lokalcenteret Skelager 18. september 2012 j.nr. 5-2211-718/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Arne Kolsum

Tilsynsrapport 2013 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Arne Kolsum Tilsynsrapport 2013 16. april 2013 Sagsnr. 5-2211-292/1 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Arne Kolsum Telefon: 3838 4600 E-post: arko@diakonissen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO. Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby. Kommune: Lyngby-Taarbæk. Leder: Vibeke Fleckenstein

Tilsynsrapport 2013 OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO. Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby. Kommune: Lyngby-Taarbæk. Leder: Vibeke Fleckenstein Tilsynsrapport 2013 Den 11. juni 2013 Sagsnr 5-2211-180/1 Reference OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby Kommune: Lyngby-Taarbæk Leder: Vibeke Fleckenstein Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Klosterhaven. Adresse: Klosterhaven 1, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Klosterhaven. Adresse: Klosterhaven 1, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen Tilsynsrapport 2013 Plejecenter Klosterhaven 18. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2718/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Ørnhøj Friplejehjem Adresse: Hovedgaden 36, 6973 Ørnhøj Kommune: Herning Leder: Steen Lund Telefon: 96 92 69 73 E-post: tilsynsenheden@herning.dk Dato for tilsynet: 13. august

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010. med plejehjem i Esbjerg Kommune. på medicinområdet

Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010. med plejehjem i Esbjerg Kommune. på medicinområdet Bilag til rapport om tilsyn 2010 Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010 med plejehjem i Esbjerg Kommune på medicinområdet Plejecenter Medicinhåndtering Distrikt 1 Strandby At præparatets navn, styrke og dosis

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 10. april 2014 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLBAKKEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLBAKKEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-138/7 P-nr.: 1003376117 SST-id: PHJSYN-00001082 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Hørup Plejecenter. Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Nehm. Telefon: 88 72 46 50

Tilsynsrapport 2012. Hørup Plejecenter. Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Nehm. Telefon: 88 72 46 50 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-308/1 Hørup Plejecenter Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Nehm Telefon: 88 72 46 50 E-post: mneh@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev. ssf@herlev.dk

Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev. ssf@herlev.dk Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev ssf@herlev.dk j.nr. 4-17-252/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Holmegårdsparken. Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund. Kommune: Gentofte. Leder: Connie Engelund. Telefon: 39 45 18 00

Tilsynsrapport 2013. Holmegårdsparken. Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund. Kommune: Gentofte. Leder: Connie Engelund. Telefon: 39 45 18 00 Tilsynsrapport 2013 Den 05-08-2013 Sagsnr. 5-2211-748/1 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 E-post: info@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 22. oktober 2013 Plejecenter Solbakken Sagsnr. 5-2211-1062/1/ Reference IRT T 7222 8654 E seost@sst.dk Adresse: Ole Hansens Vej 10, 4100 Ringsted Kommune: Ringsted Leder: Gunnar Guldberg

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Ørestadens Plejecenter Adresse: Asger Jorns Allé 5, 2300 København S Kommune: København Leder: Centerleder Mie Nicolajsen Telefon: 21 56 18 74 E-post: cq9x@suf.kk.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-296/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Omsorgcentret Rosenlund

Tilsynsrapport 2010 Omsorgcentret Rosenlund J.nr. 4-17-75/5 P nr. 1009230951 Tilsynsrapport 2010 Omsorgcentret Rosenlund Adresse: Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev Kommune:Gladsaxe Leder: Helene Johansen Dato for tilsynet: 13. og 14. oktober 2010 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Vester Hjermitslev Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Vester Hjermitslev Plejecenter J. nr.: 1-17- 137/6 P nr.: 1003381388 Tilsynsrapport 2010 Vester Hjermitslev Plejecenter Adresse: Ingstrupvej 7, Vester Hjermitslev, 9700 Brønderslev Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/social- og sundhedsassistent

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch (siden 1.

Tilsynsrapport 2012. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch (siden 1. Tilsynsrapport 2012 Smedegården J.nr. /5-2211-1091/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 sal. 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 72227999 E-post nord@sst.dk Adresse:

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 22. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1275/1 OKÆ Plejeboliger, Hjallese Adresse: Hjallesegade 30, 5260 Odense S Kommune: Odense Leder: Susanne Egelund Telefon: 65 51 36 58 E-post: seje@odense.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Områdecenter Dybbøl. Adresse: Gammel Aabenraavej 24, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Georg Thomsen

Tilsynsrapport 2011. Områdecenter Dybbøl. Adresse: Gammel Aabenraavej 24, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Georg Thomsen Tilsynsrapport 2011 J.nr. 3-17-122/6 Områdecenter Dybbøl Adresse: Gammel Aabenraavej 24, 6400 Sønderborg Kommune: Sønderborg Leder: Georg Thomsen Telefon: 88 72 45 75 E-post: gthm@sonderborg.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk. Kommune: Nyborg. Leder: Inge Merete Kaaber

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk. Kommune: Nyborg. Leder: Inge Merete Kaaber Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-418/1 Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Kløvervej 1 Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk Kommune: Nyborg Leder: Inge Merete Kaaber Telefon: 63 33

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-93/5 P nr.:1003310913. Stenstrup Plejecenter. Adresse: Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-93/5 P nr.:1003310913. Stenstrup Plejecenter. Adresse: Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-93/5 P nr.:1003310913 Tilsynsrapport 2010 Stenstrup Plejecenter Adresse: Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup Kommune: Svendborg Leder: Rita Stuhr Dato for tilsynet: 26. marts 2010 Telefon: 6223 4176

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Boenheden Kisumparken. Adresse: Kisumparken 114stTV, 2660 Brøndby Strand. Kommune: Brøndby. Leder: Centerleder Britta Pedersen

Tilsynsrapport 2013. Boenheden Kisumparken. Adresse: Kisumparken 114stTV, 2660 Brøndby Strand. Kommune: Brøndby. Leder: Centerleder Britta Pedersen Tilsynsrapport 2013 Den 5. december 2013 Sagsnr. 5-2211-655/1 Boenheden Kisumparken Adresse: Kisumparken 114stTV, 2660 Brøndby Strand Kommune: Brøndby Leder: Centerleder Britta Pedersen Telefon: 43 73

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Aabrinken. Adresse: Aarestrupvej 8, 7470 Karup J. Kommune: Viborg. Leder: Carl Christian Såby Madsen.

Tilsynsrapport 2012. Aabrinken. Adresse: Aarestrupvej 8, 7470 Karup J. Kommune: Viborg. Leder: Carl Christian Såby Madsen. Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-949/1 Aabrinken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Aarestrupvej 8, 7470 Karup J Kommune:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 HERLEVGÅRD CENTER. Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller

Tilsynsrapport 2013 HERLEVGÅRD CENTER. Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller Tilsynsrapport 2013 Den 20. august 2013 Sagsnr. 5-2211-991/1 HERLEVGÅRD CENTER Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller Telefon: 44 52 63 36 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Bytoften. Adresse: Jernbanegade 12, 8840 Rødkærsbro. Kommune: Viborg. Leder: Områdeleder Lise Bertelsen

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Bytoften. Adresse: Jernbanegade 12, 8840 Rødkærsbro. Kommune: Viborg. Leder: Områdeleder Lise Bertelsen Tilsynsrapport 2013 Plejecenter Bytoften 20. december 2014 Sagsnr. 5-2211-2107/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C.

Tilsynsrapport 2013. Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Tilsynsrapport 2013 9. december 2013 Sagsnr. 5-2211-1935/1 Langelandsvej 8 8940 Randers Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET TORSBO. Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Mai Kirkegaard. Telefon: 43 99 14 88

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET TORSBO. Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Mai Kirkegaard. Telefon: 43 99 14 88 Tilsynsrapport 2013 Den 21. januar 2013 5-2211-480/1 PLEJEHJEMMET TORSBO Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj Kommune: Ishøj Leder: Mai Kirkegaard Telefon: 43 99 14 88 E-post: 34327@ishøj.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 8. juli 2013 J. nr. 5-2211-1069/1 Øster Elkjær Pleje Adresse: Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Ea Gissh Seeger Telefon: 72 10 57 82 E-post: ea.seeger@fredericia.dk

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 8. juli 2013 J. nr. 5-2211-1069/1 Øster Elkjær Pleje Adresse: Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Ea Gissh Seeger Telefon: 72 10 57 82 E-post: ea.seeger@fredericia.dk

Læs mere

Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen. Telefon: 87 87 65 70. E-post:

Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen. Telefon: 87 87 65 70. E-post: 5. december 2013 Sagsnr. 5-2211-1653/1 Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg Kommune: Viborg Leder: Centerleder Lene Nielsen Telefon: 87 87 65 70 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Ortved. Adresse: Roskildevej 498, 4100 Ringsted. Kommune: Ringsted. Leder: Marianne Micheelsen. Telefon: 57 62 77 40

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Ortved. Adresse: Roskildevej 498, 4100 Ringsted. Kommune: Ringsted. Leder: Marianne Micheelsen. Telefon: 57 62 77 40 Tilsynsrapport 2013 14. november 2013 Plejecenter Ortved Sagsnr. 5-2211-931/1/ Reference IRT T 7222 8654 E seost@sst.dk Adresse: Roskildevej 498, 4100 Ringsted Kommune: Ringsted Leder: Marianne Micheelsen

Læs mere

Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserer på plejehjemmenes opgave med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handikap.

Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserer på plejehjemmenes opgave med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handikap. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-264/1 Område Øst, Sejs Plejecenter Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SOLVANG. Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Kommune: Århus. Leder: Tina Porsmose

Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SOLVANG. Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Kommune: Århus. Leder: Tina Porsmose Tilsynsrapport 2012 J.nr. / 5-2211-525/1 PLEJEHJEMMET SOLVANG Plejeboligerne Husumvej Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Birkelund. Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså. Kommune: Aabenraa. Leder: Jytte Platz. Telefon: 73 76 86 10

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Birkelund. Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså. Kommune: Aabenraa. Leder: Jytte Platz. Telefon: 73 76 86 10 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-317/1 Plejehjemmet Birkelund Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså Kommune: Aabenraa Leder: Jytte Platz Telefon: 73 76 86 10 E-post: be@aabenraa.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for Engparken.

Tilsynsrapport 2010 for Engparken. J. nr.: 3-17-52/5 P nr.: 1003322831 Tilsynsrapport 2010 for Engparken. Adresse: Kirkealle 22, Gram Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Andrea Terp Dato for tilsynet: 15-10-2010 Telefon: 74346832 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Olivenhaven Plejecenter. Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding. Kommune: Kolding. Leder: Hanne Clausen. Telefon: 79 79 85 10

Tilsynsrapport 2013. Olivenhaven Plejecenter. Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding. Kommune: Kolding. Leder: Hanne Clausen. Telefon: 79 79 85 10 Tilsynsrapport 2013 18-07-2013 Sagsnr. 5-2211-560/1 Olivenhaven Plejecenter Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding Kommune: Kolding Leder: Hanne Clausen Telefon: 79 79 85 10 E-post: hafc@kolding.dk Dato

Læs mere

J. nr.: 3-17-137/5 P nr.: 1003075569

J. nr.: 3-17-137/5 P nr.: 1003075569 J. nr.: 3-17-137/5 P nr.: 1003075569 Adresse: Kommune: Leder: Hannerupgårdsvej 35, 5230 Odense M Odense Kommune Forstander Ann-Lene Aagaard Dato for tilsynet: 11. juni 2010 Telefon: 6613 2500 E-post: aaa@gurli-vibeke.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00 Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER 28. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-436/1/ Reference IRT T +4572227933 E sjl@sst.dk Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør Kommune: Slagelse Leder: Pernille Pedersen Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER VIRUMGÅRD. Adresse: Sennepsmarken 1, 2830 Virum. Kommune: Lyngby-Taarbæk. Leder: Områdeleder Peyman Luo

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER VIRUMGÅRD. Adresse: Sennepsmarken 1, 2830 Virum. Kommune: Lyngby-Taarbæk. Leder: Områdeleder Peyman Luo Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER VIRUMGÅRD Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-1114/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejeboligerne Parkvænget. Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro. Kommune: Holstebro. Leder: Plejeboligleder Heike Pedersen

Tilsynsrapport 2012. Plejeboligerne Parkvænget. Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro. Kommune: Holstebro. Leder: Plejeboligleder Heike Pedersen Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-848/1 Plejeboligerne Parkvænget Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 FUGLEPARKEN PLEJEHJEM. Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg. Kommune: Næstved. Leder: Kirsten Callesen. Telefon: 55 88 16 00

Tilsynsrapport 2013 FUGLEPARKEN PLEJEHJEM. Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg. Kommune: Næstved. Leder: Kirsten Callesen. Telefon: 55 88 16 00 Tilsynsrapport 2013 11. juni 2013 Sagsnr. 5-2211-2602/1/ Reference IRT T 7222 8654 E seost@sst.dk FUGLEPARKEN PLEJEHJEM Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg Kommune: Næstved Leder: Kirsten Callesen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Klim Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Klim Plejecenter J. nr.: 1-17- 141/6 P nr.: 1003377514 Tilsynsrapport 2010 Klim Plejecenter Adresse: Solkrogen 21 og 23, Klim, 9690 Fjerritslev Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ sygeplejerske Elisabeth La Cour Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Vejlby-Risskov, Lokalcenter Hørgården, Hørgårdsvej 19. Adresse: Hørgårdsvej 19, 8240 Risskov.

Tilsynsrapport 2013. Område Vejlby-Risskov, Lokalcenter Hørgården, Hørgårdsvej 19. Adresse: Hørgårdsvej 19, 8240 Risskov. Tilsynsrapport 2013 Område Vejlby-Risskov, Lokalcenter Hørgården, Hørgårdsvej 19 12. november 2013 Sagsnr. 5-2211-1932/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret

Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret J. nr.: 4-17-227/5 P nr.: 100 330 7883 Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret Adresse: Paradisvej 68, 3730 Nexø Kommune: Bornholms Regionskommune Leder: Bente Bresemann og Helle Alexandersen Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Mosbjerg Ældrecenter

Tilsynsrapport 2010 Mosbjerg Ældrecenter J. nr.: 1-17- 42/5 P nr.: 1003381959 Tilsynsrapport 2010 Mosbjerg Ældrecenter Adresse: Jerupvej 485A, Mosbjerg, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Afdelingsleder/ sygeplejerske Morten Lykke Hansen Dato

Læs mere

Plejehjemsboliger Smedegården

Plejehjemsboliger Smedegården Tilsynsrapport 2013 Plejehjemsboliger Smedegården 19. marts 2013 Sagsnr. 5-2211-1849/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Lillevang. Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum. Kommune: Furesø. Leder: Områdeleder Berit Arvad Evald

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Lillevang. Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum. Kommune: Furesø. Leder: Områdeleder Berit Arvad Evald Tilsynsrapport 2013 Den 13-03-2013 j.nr. 5-2211-368/1/MAT Embedslægeinstitutionen Øst Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Plejecenter Lillevang E-post seost@sst.dk Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum Kommune:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Vest - Lokalcenter Havkær. Adresse: Mosealleen 1-3, 8381 Tilst. Kommune: Århus. Leder: Viceområdechef Åse Grunddall

Tilsynsrapport 2013. Område Vest - Lokalcenter Havkær. Adresse: Mosealleen 1-3, 8381 Tilst. Kommune: Århus. Leder: Viceområdechef Åse Grunddall Tilsynsrapport 2013 Område Vest - Lokalcenter Havkær 12. november 2013 Sagsnr. 5-2211-1806/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Violskrænten Plejehjem. Adresse: Violskrænten 13, 8500 Grenå. Kommune: Norddjurs. Leder: Centerleder Annette Eriksen

Tilsynsrapport 2010. Violskrænten Plejehjem. Adresse: Violskrænten 13, 8500 Grenå. Kommune: Norddjurs. Leder: Centerleder Annette Eriksen Tilsynsrapport 2010 Violskrænten Plejehjem J.nr. 2-17-208/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Violskrænten 13, 8500 Grenå Kommune:

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Tilsynsbesøg den 9. og 16. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Håndværkerforeningens Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Håndværkerforeningens Plejehjem J.nr. 4-17-144/2 P nr. 1003253202 Tilsynsrapport 2008 Håndværkerforeningens Plejehjem Adresse: Håndværkerhaven 49, 2400 København NV Kommune: København Leder: Ane-Marie Jensen Dato for tilsynet: 9. og

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Nederbylund Plejecenter. Adresse: Fælledvej 1, 7160 Tørring. Kommune: Hedensted. Leder: Områdeleder Merete Baastrup

Tilsynsrapport 2013. Nederbylund Plejecenter. Adresse: Fælledvej 1, 7160 Tørring. Kommune: Hedensted. Leder: Områdeleder Merete Baastrup Tilsynsrapport 2013 Nederbylund Plejecenter 15. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-2009/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Fælledvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sønderhaven. Adresse: Søndergårds Alle 100. Kommune: Ballerup. Leder: Susanne Schølin. Telefon: 44 77 17 90. E-post: ssu@balk.

Tilsynsrapport 2013. Sønderhaven. Adresse: Søndergårds Alle 100. Kommune: Ballerup. Leder: Susanne Schølin. Telefon: 44 77 17 90. E-post: ssu@balk. Tilsynsrapport 2013 Den 14. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-2735/1 Sønderhaven Adresse: Søndergårds Alle 100 Kommune: Ballerup Leder: Susanne Schølin Telefon: 44 77 17 90 E-post: ssu@balk.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejehjemsboliger Drachmannshave. Adresse: Holger Drachmanns Vej 1, 9200 Aalborg SV. Kommune: Aalborg. Leder: Linda Troelsen

Tilsynsrapport 2013. Plejehjemsboliger Drachmannshave. Adresse: Holger Drachmanns Vej 1, 9200 Aalborg SV. Kommune: Aalborg. Leder: Linda Troelsen Tilsynsrapport 2013 Plejehjemsboliger Drachmannshave 5. juli 2012 Sagsnr. 5-2211-744/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 UGLEV ÆLDRECENTER. Adresse: Orionsgade 48, 7790 Thyholm. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson.

Tilsynsrapport 2012 UGLEV ÆLDRECENTER. Adresse: Orionsgade 48, 7790 Thyholm. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson. Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-2349/1 UGLEV ÆLDRECENTER Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Orionsgade 48, 7790 Thyholm

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Plejecentret Halsnæs

Tilsynsrapport 2010 Plejecentret Halsnæs J. nr.: 4-17-57/5 P nr.: 1003281689 Tilsynsrapport 2010 Plejecentret Halsnæs Adresse: Søndergade 81, 3390 Hundested Kommune: Halsnæs Leder: Heidi Buch Hansen Dato for tilsynet: 31. august 2010 Telefon:

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950, Fax: 7222 7440, E-post: syd@sst.dk

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950, Fax: 7222 7440, E-post: syd@sst.dk Tilsynsrapport 2007 for Søbo Ældrecenter Adresse: Rolighedsvej 16, 5400 Bogense Kommune: Nordfyn Leder: Jeanie Bruun Dato for tilsynet: 27-11 2007 Telefon: 63818179 E-post: jbr@nordfynskommune.dk Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig Tilsynsrapport 2013 3. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1225/1 Hybyhus Plejecenter Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Centerleder Joan Hartvig Telefon: 72113130 E-post: joan.hartvig@fredericia.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Lillevang. Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum. Kommune: Furesø. Leder: Berit Arvad Evald. Telefon: 72 35 64 00

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Lillevang. Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum. Kommune: Furesø. Leder: Berit Arvad Evald. Telefon: 72 35 64 00 Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Lillevang Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum Kommune: Furesø Leder: Berit Arvad Evald Telefon: 72 35 64 00 E-post: beh@furesoe.dk Dato for tilsynet: 05. september 2014 Sagsnr:

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Lindelse Ældrecentret

Tilsynsrapport 2008 Lindelse Ældrecentret Tilsynsrapport 2008 Lindelse Ældrecentret Adresse: Langegade 30 Lindelse Kommune: Langeland P Nummer:1003319004 Leder: Birgit Jacobsen Dato for tilsynet: 29-5-2008 Telefon: 62571455 E-post: bija@langelandkommune.dk

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Kommune: Gentofte. Leder: Inge Steenberg

Tilsynsrapport 2013. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Kommune: Gentofte. Leder: Inge Steenberg Tilsynsrapport 2013 Den 21. oktober 2013 5-2211-992/1 Sankt Lukas Stiftelsen Lindely Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Kommune: Gentofte Leder: Inge Steenberg Telefon: 25 22 87 15 E-post: lindely@sanktlukas.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Omsorgscenter Pedershave. Adresse: Pedershave Alle 4, 3600 Frederikssund. Kommune: Frederikssund. Leder: Charlotte Andreasen

Tilsynsrapport 2011. Omsorgscenter Pedershave. Adresse: Pedershave Alle 4, 3600 Frederikssund. Kommune: Frederikssund. Leder: Charlotte Andreasen Tilsynsrapport 2011 Omsorgscenter Pedershave J.nr. 4-17-285/2/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Solsikkevej 43, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær.

Tilsynsrapport 2013 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Solsikkevej 43, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Tilsynsrapport 2013 1.marts 2013] Sagsnr. 5-2211-2037/1 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Omsorgscentret Hjortespring. Adresse: Sennepshaven 4, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Anders Børresen. Telefon: 44 52 15 26

Tilsynsrapport 2013. Omsorgscentret Hjortespring. Adresse: Sennepshaven 4, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Anders Børresen. Telefon: 44 52 15 26 Tilsynsrapport 2013 Den 25. september 2013 Sagsnr. 5-2211-527/1 Omsorgscentret Hjortespring Adresse: Sennepshaven 4, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Anders Børresen Telefon: 44 52 15 26 E-post: p946@suf.kk.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3.

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Knud Lavard Centret Adresse: Kommune: Leder: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Ringsted Henrik Mortensen Dato for tilsynet: 18.3.2010 Telefon: 57 62 83 00 E-post: Tilsynet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Sønderbo

Tilsynsrapport 2010 Sønderbo J. nr.: 4-17-224/5 P nr.: 100 639 3465 Tilsynsrapport 2010 Sønderbo Adresse: Curdtslund 2, 3700 Rønne Kommune: Bornholms Regionskommune Leder: Laila Løvstad Dato for tilsynet: 25. november 2010 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Demenscenter Pilehuset Højhuset Birkebo

Tilsynsrapport 2008 Demenscenter Pilehuset Højhuset Birkebo J.nr. 4-17-166/3 P nr. 1007743749 Tilsynsrapport 2008 Demenscenter Pilehuset Højhuset Birkebo Adresse: Bystævneparken 23, 24, 26, 2700 Brønshøj Kommune: København Leder: Charlotte Agger Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske Marianne Presskorn-Thygesen

Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske Marianne Presskorn-Thygesen Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum Kommune: Furesø Leder: Områdeleder Berit Arvad Evald Telefon: 72 35 64 00 E-post: beh@furesoe.dk Dato for tilsynet: 10. august 2011 SST-id: PHJSYN-00001868 P-nr.: 1007522009

Læs mere