MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23

2

3 Leveringsinformation Godskontrol Kontrollér, at antallet af kolli stemmer overens med følgesedlen og at emballagen og godset er uskadt. Noter eventuelle skader og manglende materiale på fragtsedlen og anmeld til fragtselskabet og til os. Kontrollér efter udpakning af godset, at leverancen er komplet. Materiale, som findes defekt, må ikke monteres. Garanti For samtlige modeller af Skandia Elevator ABs maskiner ydes 2 års fabriksgaranti fra leveringsdatoen. En forudsætning for, at garantien skal gælde og eventuelle erstatninger udgå er, at Skandia Elevator AB kontaktes og der træffes aftale mellem kunden og Skandia Elevator AB om, hvordan eventuelle fejl skal udbedres. Garantien gælder for dele, som er beskadiget eller gået i stykker pga. konstruktions- eller fremstillingsfejl. Fejl og skader, som forårsages af forkert montering, forkert anvendelse eller manglende vedligeholdelse, er ikke omfattet af garantien. CE-mærke CE-mærket er placeret i elevatorhovedets transmissionsside og er et bevis på, at maskinen er fremstillet i henhold til EU s maskindirektiv og opfylder sikkerhedskravene. På CE-mærket findes oplysninger om fremstillingsår, modelbetegnelse og ordrenummer. Odrenummeret er også angivet på CE-deklarationen nedenfor. Angiv altid ordrenummer ved reklamation eller bestilling af reservedele. EU-erklæring Skandia Elevator AB Arentorp S Vara SWEDEN forsikrer på eget ansvar at produktet: SEH ordrenummer:... som omfattes af denne forsikring er i overensstemmelse med Rådets direktiv af 29. december 2009 vedrørende indbyrdes tilnærmelse til medlemsstaternes lovgivning vedrørende maskiner, 2006/42/EG. Hvis intet andet angives på CE-mærket, er produktet fremstillet i henhold til EU s maskindirektiv og klassificeret som Kategori III 3D/0D. Den er beregnet til transport af materiale, som overholder ATEX Zon 22, og hvor det eksterne miljø er uklassificeret. Vare Joakim Larsson, adm. direktør SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

4

5 Indhold Tak fordi du valgte Skandia Elevator! For at dit transportudstyr skal fungere korrekt, skal det monteres korrekt og vedligeholdes omhyggeligt. Denne monteringsanvisning samt den separate plejeanvisning skal følges, for at vores garanti kan gælde. Vi håber, at du får glæde af dit Skandia-transportudstyr i lang tid fremover. Maskinoversigt...6 Sikkerhedsinformation...7 Generel sikkerhedsinformation...7 El-sikkerhed...8 Før montering...9 Tilslutning af maskinen...10 Placering af indløb...10 Tilslutning af anden maskine til elevator...11 Tilslutning af påslag til elevator...11 Tilslutning af elevator til transportør...11 Montering af maskinen...12 Remstyrevagt...12 Elevatorrør...13 Elevatorhoved...14 Tilbageløbsspærre...15 Koprem...16 Kopper...18 Centrering af koprem...19 Indkobl og indstil remstyrevagt...20 Indstilling af stænkplade...21 Elevatorskærm...22 Omdrejningsvagt...23 Indløb...24 Vandtætning...24 Indløbsregulering...25 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

6 Maskinoversigt Dele Pos. Elevatorfod 1 Rensespjæld 2 Indløbsåbning 3 Koprem 4 Elevatorrør 5 Servicelem 6 Afstandsplade 7 Tilbageløbsspærre med værn 8 Elevatorhoved 9 Elevatorskærm 10 Gearmotor 11 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

7 Sikkerhedsinformation Forkert monteringsprocedure og/eller håndtering kan medføre personskader eller skader på transportudstyret og/eller andet udstyr. Det kan også medføre funktionsfejl eller kapacitetsnedsættelse. Læs monteringsanvisningen omhyggeligt, før monteringen påbegyndes. Sikkerhedsinformation præsenteres og tolkes på følgende måde:! ADVARSEL!! Hvis anvisningerne i en advarselstekst ikke følges, kan det medføre personskader, i visse tilfælde livstruende. Hvis anvisningerne i en vigtigt-tekst ikke følges, kan det føre til skader på transportudstyret og/eller andet udstyr. Det kan også medføre funktionsfejl eller kapacitetsnedsættelse. OBS! En obs-tekst indeholder information, som forenkler monteringsarbejdet. Generel sikkerhedsinformation! ADVARSEL! Kontrollér, at den i ethvert tilfælde ansvarlige for maskinens drift er godt inde i dens funktions og sikkerhedsforskrifter.! ADVARSEL! Maskinen er forsynet med værn og advarselsdekaler i henhold til EU s maskindirektiv. Læs og noter alle advarselsdekaler, før maskinen tages i brug.! ADVARSEL! Stop maskinen og afbryd strømmen, før der foretages nogen form for monterings- eller vedligeholdelsesarbejde.! ADVARSEL! Maskinen må ikke startes, uden at elevatorskærmen og samtlige liger, kummer, låse og værn er monteret på en sådan måde, at de kun kan åbnes med værktøj.! ADVARSEL! Anvend altid beskyttelseshandsker ved montering og håndtering af transportudstyrret. SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

8 ! ADVARSEL! Forbindelser til, fra og mellem maskiner skal være fast monterede og helt forseglede. Hvis anlæggets udformning gør dette umuligt ved udløb, afsluttes med 1 m rør.! ADVARSEL! Kontrollér, at omdrejningsvagten er indkoblet under drift.! ADVARSEL! Kontrollér, at tilbageløbsspærren og dens berøringsværn er monteret i alle tilfælde, undtagen ved prøvestart af elevatoren. Tilbageløbsspærren skal være monteret, så pilen på den ene side af tilbageløbsspærren peger i transportretningen. Fjern tilbageløbsspærren fra drivakslen, før elevatoren prøvestartes første gang. Kontrollér, at kopremmen går den rigtige vej ud, før tilbageløbsspærren remonteres. Skader, der opstår på tilbageløbsspærren/gearmotoren, hvis gearmotoren er fejlkoblet, er ikke omfattet af garantien. Kontrollér, at kontakt til remstyrevagten er indkoblet under frift. OBS! Remstyrevagt er valgfrit ekstraudstyr. For pleje- og fejlsøgningsanvisninger, læs den separate plejeanvisning, før maskinen tages i brug. El-sikkerhed! ADVARSEL! Motoren skal installeres af en kvalificeret, uddannet elektriker.! ADVARSEL! Arbejdsstrømafbrydere skal være fast monterede og placeret, så de er let tilgængelige, når der skal udføres pleje og vedligeholdelse. Kontrollér, at motorværnet er indstillet på for motoren beregnet amperetal. Hvis maskinen monteres udendørs, skal motoren/transmissionen/ gearmotoren forsynes med regnskærm. SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

9 Før montering Kontrollér, at elevator med standardpladetykkelse på elevatorrør ikke bygges højere end tilladt. Se kapitlet Tekniske specifikationer i den separate Plejeanvisning. Elevatoren skal monteres lodret. Dele kan sættes sammen til maksimalt 8 meter og derefter løftes på plads. Vægten skal fordeles på flere løftepunkter. Elevatoren skal afstives i rørsamlingerne hver 4 meter. Den øverste afstivning skal foretages i bærekonsollen. Udfør afstivningen, så den kan modstå den forventede belastning. Kontrollér, at elevatorfoden ikke risikerer at stå i vand. Hæv/løft den om nødvendigt. OBS! Placer elevatorfoden, så rensespjældet (A) bliver let tilgængelig og planlagte tilslutninger kan gennemføres. Ved fyldning kun fra en side, fjern sporplade (B) og montér tagplade (C) over den ubenyttede indløbsåbning. B C A SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

10 Tilslutning af maskinen Letter materialer i melform og materialer, som løber langsomt, skal altid fyldes i nedadgående remside.anvend kun anbefalede indløbs, udløbs- og tilslutningsdetaljer. Kontrollér, at rørledninger har tilstrækkelig dimension og at deres faldvinkel er mindst 45. Placering af indløb Montér indløbet i henhold til højdemålet på billedet. For visse indløbstyper varierer højdemålet alt efter om det er placeret i opadgående eller nedadgående remside. Anvend altid låg på indløbstragt (A, B). Montér indløbet i henhold til højdemålet på billedet. For visse indløbstyper varierer højdemålet alt efter om det er placeret i opadgående eller nedadgående remside. A. Indløbstragt B. Øget indløbstragt C. Tilslutningskanal OBS! Indløbstragt (A) er tilpasset til nedadgående remside og øget indløbstragt (B) er tilpasset til opadgående remside. 50/18 B A C C /23 B A C C SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

11 Tilslutning af anden maskine til elevator En transportør eller elevator kan tilsluttes til en elevator via indløbstragt (A, B). Tilslutning af påslag til elevator Hvis elevatoren skal stå i et påslag, anbefales tilslutning til opadgående remside. Indløbsregulering er altid påkrævet ved denne type fyldning. Hvis påslaget retter strømmen direkte mod kopremmen, skal tilslutning ske via en tilslutningskanal (C). Hvis påslaget retter strømmen 90 fra kopremmen, skal tilslutningen foretages via en øget indløbstragt (B). Tilslutning af elevator til transportør Elevator tilsluttes til transportør i henhold til monteringsanvisning for den respektive transportør. SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

12 Montering af maskinen Kontrollér, at maskindelene monteres på lodret linje, og at de ikke vrides. Mål lodretheden med lodsnor til ± 4 mm. Remstyrevagt Remstyrevagt er et valgfrit tilbehør, som standser elevatoren, hvis kopremmen begynder at gå ned over remhjulene. 1. Montér remstyrevagten (A) oven på elevatorfoden på den nedadgående remside. 2. Montér et 0,25 m rør på den opadgående remside. A 12 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

13 Elevatorrør Elevatoren skal afstives i rørsamlingerne hver 4 meter. Den øverste afstivning skal foretages i bærekonsollen. Udfør afstivningen, så den kan modstå den forventede belastning. Montér rullerne med afstandsplade i hver samling. OBS! Elevatorrørene har hun- og hansamlinger, som skal passe sammen. OBS! Montér elevatorrøret med servicelem på opadgående remside i jordplan. SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

14 Elevatorhoved Montér elevatorhoved. Aflast elevatorhovedets vægt med stiver til terrænhøjde og/eller lignende stabil konstruktion. Afstiv gearmotorens bærekonsol. Afstiv aldrig i gearmotoren. 14 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

15 Tilbageløbsspærre Tilbageløbsspærren forhindrer kopremmen i at gå baglæns, hvis elevatoren standser under drift. Den er monteret på drivakslen med et berøringsværn monteret udenpå.! ADVARSEL! Kontrollér, at tilbageløbsspærren og dens berøringsværn er monteret i alle tilfælde, undtagen ved prøvestart af elevatoren. Tilbageløbsspærren skal være monteret, så pilen på den ene side af tilbageløbsspærren peger i transportretningen. Fjern tilbageløbsspærren fra drivakslen, før elevatoren prøvestartes første gang. Kontrollér, at kopremmen går den rigtige vej ud, før tilbageløbsspærren remonteres. Skader, der opstår på tilbageløbsspærren/gearmotoren, hvis gearmotoren er fejlkoblet, er ikke omfattet af garantien. Ved driftsstop, fejlsøg i henhold til instruktioner i plejeanvisningen og kontrollér, at elevatorfoden er fri for materiale inden omstart. SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

16 Koprem Kontrollér, hvordan kopremmen løber på remhjulene. Går den skævt, skal den justeres. For at opnå maksimal kapacitet skal det justerbare remhjul have en så lav position som muligt efter at kopremmen er monteret og efterspændt. 1. Fjern servicelemmene i begge sider af elevatorrøret. 2. Efterstram kopremmen i henhold til afsnittet Koprem punkt 3. Træk kopremmen på plads over remhjulene, så samlingerne havner ved serviceåbningen. 4. Montér den nedadvendte remende mellem flangeprofilen (A) og modholderprofilen (B) med skrue og møtrik. OBS! Hvis hullerne ikke passer, er det tilstrækkeligt at fastgøre i de yderste huller. 5. Smør gevindstængerne (C) og sæt dem ned i flangeprofilen (A). M8x16 B M10x35 A M8x30 A 16 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

17 6. Skru gevindstængerne gennem møtrikprofilen (D) så et lille stykke af dem stikker ud nedenfor. 7. Træk den opadrettede remende så langt som muligt med håndkraft og montér den mod møtrikprofilen (D) med modholderprofilen (C). 8. Stram kopremmen ved at iskrue gevindstængerne yderligere i møtrikprofilen. 9. Indpas skinnelasken (E) over samlingen, lav hul i kopremmen og monter. 10. Skær remenderne 10 mm uden for skinnelasken og fjern remstrammerprofilerne. 11. Montér kopperne i henhold til efterfølgende afsnit Kopper. 12. Når kopperne er monteret, stram kopremmen yderligere med strammeskruerne (F) i elevatorfoden. Anbefalet moment for remstramningen findes i kapitlet Tekniske specifikationer i den separate plejeanvisning. Kopremmens stramning skal kontrolleres og justeres kort efter idriftsætning af elevatoren. Følg instruktionerne i den separate plejeanvisning. C A D E M12x40 F SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

18 Kopper 1.! ADVARSEL! Kopperne kan have skarpe kanter.! ADVARSEL! Kopperne skal monteres, så deres vægt fordeles jævnt over kopremmen under montering. Montér 10 kopper i rækkefølge, og efterlad derefter et mellemrum svarende til 11 kopper. Gentag hele omdrejningen rundt. Halver antallet af kopper, som monteres på næstfølgende omdrejning Gentag omdrejning efter omdrejning til alle kopper er monteret. Montér skiverne i henhold til billedet og spænd møtrikkerne så hårdt, at skruehovederne synker 1,5-2,5 mm ind i kopremmen. OBS! Kopremmen kan kun trækkes opad, tilbageløbsspærren forhindrer den i at gå nedad. 2. Efterstram kopremmen i henhold til afsnittet Koprem punkt (12). 1,5 2,5 mm 18 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

19 Centrering af koprem Kontrollér, at kopremmen er centreret over remhjulet. Kontrollér, hvordan kopremmen løber på remhjulene. Går den skævt, skal den justeres. Ved justering af kopremmens position på remhjulet i elevatorhovedet er kun sænkning af drivakslen tilladt. Dette gøres ved at mindske stramningen på justeringsskruerne (C). Eksempel: Hvis kopremmen løber mod højre på remhjulet i elevatorhovedet, løsn skruerne (A) i venstre kugleleje. Sænk remhjulet (B) ved at mindske stramningen på justerskruerne (C), til kopremmen løber i midten. Stram skruerne i kuglelejet igen. Hvis kopremmen løber mod højre på remhjulet i elevatorfoden. Hæv remhjulet (D) i venstre side ved at mindske stramningen på strammeskruen (E), til kopremmen løber i midten. B A C D E SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

20 Indkobl og indstil remstyrevagt Remstyrevagt er et valgfrit tilbehør, som standser elevatoren, hvis kopremmen begynder at gå ned over remhjulene. Lad behørig elektriker tilkoble og indstille remstyrevagten. Remmen skal kunne bevæge sig mm sidelæns i begge huller uden at remstyrevagten afbryder strømmen. Specialværktøj og koblingsskema medfølger i sættet til remstyrevagten. 20 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

21 Indstilling af stænkplade Indstil stænkpladens (A) afstand i henhold til billedet. 10 mm A SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

22 Elevatorskærm Løft skærmen på plads og monter den. Hvis der ikke er plads nok oven for elevatorhovedet til at løfte elevatorhovedet på plads, er der to alternative muligheder. Alt 1 Træk elevatorhovedet mellem et par kopper på den opadgående side og træk den derefter på plads ved hjælp af kopremmen. OBS! Hvis elevatorhovedet skal tages af, skal kopremmen trækkes rundt til modsatte hul, og for at dette skal være muligt, skal tilbageløbsspærren fjernes. Se afsnittet Tilbageløbsspærre i dette kapitel. Alt 2 Fjern elevatorhovedets ene sideplade og skyd den på plads fra siden. Alt1 Alt2 22 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

23 Omdrejningsvagt Omdrejningsvagten stopper elevatoren, hvis kopremmen slipper.! ADVARSEL! Kontrollér, at omdrejningsvagten er indkoblet under drift. Lad behørig elektriker montere og indkoble omdrejningsvagten i elevatorfoden i henhold til monteringsanvisningen for omdrejningsvagten. SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

24 Indløb Montér indløbet i henhold til højdemålet i kapitlet Tilslutning af maskinen. OBS! Plade (A) i underkanten ved indløbsåbningerne på visse modeller skal, for indløbstyper som monteres i underkant, flyttes til overkant. Fjern sporpladen (B) midlertidigt for at kunne montere pladen (A). B A Vandtætning Ved udendørs montage tætnes alle samlinger, flanger og kanter med silikone. 24 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

25 Indløbsregulering Hvis elevatoren fyldes fra et påslag eller en lagersilo, skal indløbet reguleres med spjæld. Kontrollér, at elevatoren ikke overfyldes. Hvis indløbsregulering ikke skal anvendes, vend sporpladens (A) bukkede kant mod røret. A SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

26 1. Montér pladen til reguleringsstangen mod rullerne. Støtten med stjernegreb skal placeres øverst og i bekvem arbejdshøjde. 2. Sæt reguleringsstængere igennem støtten og montér dem med pindbolt til passende længde. 3. Sæt stopringen (C) på reguleringsstangen under støtten med stjernegreb. 4. Montér reguleringslemmen på reguleringsstangen og før den igennem sporpladen (A). B C 26 SKANDIA ELEVATOR SEH 50/18-23

27 5. Placer stopringen (C) i den position, som reguleringslemmen kan åbnes helt til, uden at gå ud af sporpladen. C A SKANDIA ELEVATOR SEH 50/

28

29

30

31

32 SKANDIA ELEVATOR AB KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP S VARA, SWEDEN PHONE +46 (0) FAX +46 (0) ZMA014DK REDO

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm 01.08.01 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.0 Advarsel side 3 2.0 Installationsværktøj side 4 3.0 Retningslinier for indbygning af flexsnegle side 4 3.1

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. En beskæresaks med kabel Et armbind En slibesten En justeringsnøgle En tube med smørefedt

BRUGERVEJLEDNING. En beskæresaks med kabel Et armbind En slibesten En justeringsnøgle En tube med smørefedt pellenc s.a. Route de Cavaillon, B.P. 47, 84122 PERTUIS cedex (France) Tél : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09 E-mail : pellenc.sa@pellenc.com www.pellenc.com DAN Oversættelse af den originale

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere