INNLEIING FORORD. Norges almenvitenskapelige forskningsråd har gjeve tilskot til prentinga. Stange, februar 1962 Rolv Thesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNLEIING FORORD. Norges almenvitenskapelige forskningsråd har gjeve tilskot til prentinga. Stange, februar 1962 Rolv Thesen"

Transkript

1 FORORD Hulda Garborg tala med meg om dei papira ho skulle lata etter seg. Det var sommaren 1934; eg var gjest hos henne på Veslevangen, hytta hennar ved Strålsjøen. Der kunne vi tala i fred og ro. Vi vart då samde om at eg skulle få tilgjenge til alle dei papira eg kunne ha bruk for til mine band 2 og 3 om Arne Garborg. Vi kom òg inn på dagboka hennar ( ), som eg sjølvsagt òg måtte lesa ikkje minst den. Eg lova henne då, at det som eg fann serleg verdfullt, og som kunne ha offentleg interesse, skulle eg leggje serleg merke til, med tanke på utgjeving. Då eg hadde lese dagboka, var eg klår over at der var mykje verdfull norsk kulturhistorie, forutan biografisk tilfang om Hulda og Arne Garborg. Eg bad då Karen Grude Koht om å hjelpe meg med å gjera eit utdrag av dagboka. For fru Koht hadde vore Hulda Garborgs gode ven gjennom mange, mange år, og ho kjende sjølve tida og den nasjonale rørsla føre 1914 betre enn eg. Alt i 1930 åra tok vi til med å gjera eit utdrag og fekk det maskinskrive etter kvart. Men så kom krigen, og arbeidet vårt gjekk i stå. Vi var samde om å ta med alt som kunne kaste lys over Hulda og Arne Garborg, samarbeidet og samlivet mellom dei. Men fyrst og fremst ville vi ta med det som synte Hulda Garborg i arbeid, det rike mennesket i sjølve livsgjerninga og livsverket sitt. Dette var då «programmet», eller arbeidsmåten vår. Sidan Karen Grude Koht gjekk bort, har eg teke for meg utdraget av dagboka og gjort prenteferdig (kommentert) tidbolken , som etter mi meining er den mest verdfulle, frå den tid Hulda Garborg stod midt oppe i arbeidet for så mange «saker». I rettskrivinga er retta nokre inkonsekvensar (ikkje alle). Etter 1907 kjem det etter kvart fleire og fleire harde konsonantar, men det er ingen heil overgang til den nye rettskrivinga. Substantiv (samnamn) har her i utgåva fått liten forbokstav, og aa er sett å, liksom inf.merket at. Norges almenvitenskapelige forskningsråd har gjeve tilskot til prentinga. Stange, februar 1962 Rolv Thesen INNLEIING Hulda Garborg var fødd i Stange i I «Barndomsminne» har ho fortalt om ætta si og barndomen sin (i Stange og på Hamar). Ho gløymde aldri bygdene ved Mjøsa «det lyse land» som ho har skildra både i dikt og romanar. Men det var i hovudstaden ho fann dei hugmål som førde henne inn i så mykje nasjonalt arbeid. I ung alder kom ho i forretninga til Dobloug, som var radikal venstremann, og vart kalla «Flagg Dobloug» for di han selde «reine flagg» midt i unionsstriden. Snart kom ho med i den radikale flokken av ungdom som gjekk i Arbeidersamfundet; og tidleg vart ho interessert i målsaka. I ei av bøkene sine «Gaaden» har ho skildra den radikale ungdomen i 1880 åra.

2 Nils Collett Vogt har fortalt om Hulda Garborg i skildringa av eit møte i Arbeidersamfundet, slik at vi får eit vakkert glimt av henne der, ein festkveld i Bjørnson var nyst attkomen frå Amerika og tala oppglødd om det han der hadde opplevd. Etterpå heldt han «hoff». I salen var det dans. «Kjedene oppløstes, skiltes og slynget seg sammen. Jeg ser for meg Hulda Bergersen, senere fru Garborg, omringet, hyldet, tilbedt, med nasjonalfarvede bånd over brystet. Visst noe av en valkyrie for de ideelt bevegede blandt ungdommen her.» I 1887 vart ho gift med Arne Garborg. Ho var austlending, han var jærbu. Dei var ulike på mange måtar. Men i somt var dei like og. Dei møttest i synet på nasjonale, politiske, sosiale og religiøse spørsmål. Og på ein måte hadde dei fått sams livslagnad. Begge vart dei bortrivne frå sitt barndomsland, ho frå barndomsheimen sin på Hedmark, han frå ættegarden sin på Jæren. Eller rettare sagt «lagnaden» dreiv han bort då Pontoppidan og postillane vart for plagsame. Men både han og ho bar på ein draum om det tapte landet, det landet som har inspirert så mange diktarar. I 1902 reiste Hulda Garborg til Færøyane og lærde seg folkevisedansen der. Og ein kan seia at ho henta heim folkevisedansen. Året etter gav ho ut «Song Dansen i Nord Landi», og same året songspelet «Liti Kersti», der ho prøvde å dramatisere ei folkevise. (Med Arne Eggens musikk har det gjort stor lykke på Det norske teatret, 1933.) Anna nasjonalt arbeid, norsk kledebunad og heimleg matstell, ofra ho seg og mykje for. Men fyrst og fremst sette ho (i åra ) sine krefter inn i arbeidet for eit heilnorsk teater. Ho fekk i stand «Det norske spellaget» ( ), som vart førebuinga til «Det norske teatret». Men det var Arne Garborg som (alt i 1891) fyrst målbar tanken om «eit spelarlag av bygdefolk». Og denne tanken vida han ut i eit foredrag om «Målteater» i Garborg vende seg til Bjørn Bjørnson med spørsmål om det kunne vera råd å skapa eit «folketeater på folkemål» i samarbeid med Nationaltheatret. Garborg ville gjerne i åra føre 1905 ha samarbeid på det nasjonale område, ikkje krig. Men det vart ikkje noko samarbeid i teaterspørsmålet. Det var fyrst med «Det norske spellaget» tanken hans tok til å få form og bli realisert, endå ein kan seia at Hulda Garborg alt med folkevisedansen hadde skapt eit grunnlag for spellaget. Det var ikkje minst den som gjorde lykke då det tok til med spelferdene sine rundt omkring i landet. Fyrste spelferda tok til i Solør (Kirkenær) 14. januar Den varde i to månader. «Prøvesal» hadde spellaget hatt i Garborgheimen, Labråten på Hvalstad. Det var ikkje lett å skaffe det som trongst til framsyninga, som var «Ervingen» sjølvsagt. Edvard Drabløs som var med frå fyrste stund, har fortalt at han til si rolle som Sauenbach hadde fått låne flosshatten til Jørgen Løvland og bonjouren til Steinar Schjøtt. Spelferda vart ei sigersferd. Drabløs har fortalt om det: «Litt piping, nysepulver, rotne eple og skjellsord vanka det innimellom, men vi rekna oss for misjonærar mellom språklege heidningar.»

3 Hausten 1912 vart det skipa eit aksjelag: «Det norske teatret.» Og 2. januar 1913 opna teatret i Kristiansand. Derifrå bar det nordover etter kysten. I Kristiania spela teatret fyrste gongen 6. oktober. Og snart kom pipekonsertane. 1 I 1906 hadde Halvdan Koht peika på at det var eit tap for norsk kunst og åndsliv at eit stykke som «Læraren» (1896) enno var uspela. «Den dagen norske skodespelarar spelar «Læraren», og spelar det godt, den dagen gjev vigsla til ein ny spelkunst i Noreg ein spelkunst med trygt feste i heilnorsk mål.» 2 Dagen kom 13. januar Stykket vart framført med sjefen, Rasmus Rasmussen, i hovudrolla. Huldra Garborg hadde sett i scene. Og kritikken måtte bøye seg jamvel Nils Kjær måtte bøye seg. I dagboka si skreiv Hulda Garborg dagen etter: ««Læraren» blev en succes, det tør jeg vel si. Endog Nils Kjær i «Aftenposten» strækker nu våben og skriver efter en meget rosende anmeldelse, at teatret nu har vist sin berettigelse.» Med desse ord sluttar den delen av dagboka som her kjem. Det var naturleg å slutte her. Hulda Garborg hadde sett sin største draum verkeleggjort. Arbeidet for å reise «Det norske teatret» er det som mest fyller denne delen av dagboka ja, teatret er mest som ein «hovudperson» der. Midt i striden for dette teatret står Hulda Garborg som den største drivande kraft. Same året 1962 som Hulda Garborgs hundreårsdag (22. februar) er det femti år sidan aksjelaget «Det norske teatret» vart skipa (22. november). Det kan då høve godt å gje ut desse dagboksblada i dette året. Ved opninga av teatret (2. januar 1913) og serleg ved premieren på «Læraren» må ho ha kjent seg stå ved ein milestolpe i livet sitt ei stor sak var førd fram til siger. Ikkje minst av den grunn er dagboka fram til denne premieren også eit stykke ofte dramatisk norsk kulturhistorie. Rolv Thesen Labråten, Hvalstad I de siste årene har sola skinnet så sjelden og regnet øst ned så ofte, at jeg mange gange har tænkt det kunde være moro å føre litt kontrol med veirgudene, f. eks. ved å skrive op solskinsdagene og se hvor mange vi har havt pr. år. Idag vil jeg begynde. På femten år har jeg ikke havt tid eller tanke for å skrive dagbog 3 ; skal bli rart å prøve igjen i anledning dette evige «gråvere» altså. Men jeg holder vel ikke ut længe denne gangen heller Sneslud og regn. Håbløs søle, grått og vått. Fælt! Var igår i theatret og så Strindbergs «Erik den fjortende». Første akt frydefuld over alt theater ellers. Strålende Strindberg! Jeg blev så glad, og glædet mig til de næste akter. Anden akt skuffet heller ikke; Anders de Wahl og Stub Wiberg spilte så det var en 1 Sjå Olav Dalgard: Det norske teatret , s. 14 flg. 2 Sjå Halvdan Koht: «Norskt mål på teatret» i «Norsk vilje», s. 120 flg. 3 Se «Fra Kolbotnen og andetsteds» (1903).

4 fryd. Og Strindberg er en mand; det er det herlige ved ham. Når jeg tænker på de siste skuespil av våre egne store, så er det sødt og blødt, eller surt og grellent. Ikke noget som bøier en i knæ. Moralpræk og alderdom. De Wahl har nogle vakre, bløde mellemtoner som gjør en varm om hjerte, og kan også stundomtil virke velgjørende i de sterkere utbrud. Men for en bengymnastik han driver! Mens han sier de vakreste ting på den naturligste, vakreste måde, vrænger og krænger de tynne elegante ben omkring stolben, bordben og andre brugbare gjenstande så man tilsidst hypnotiseres af det. Men hvor deilig ung han var i «Alt Heidelberg»! Garborg hviler lenge idag. Han er ikke bra Småregn grått, grått, grått. Ikke tale om å ta op poteter. Løland går ude i haven sin (det halve av vor) og spar, ser jeg. Men G. må ikke ud i denne rå luften. Det må vel endnu bli en godveirsdag før vinteren kommer for alvor. Igår optrådte G. som mild optimist. Tiderne forandrer sig. Han syntes Løland og jeg gik for vidt i vår pessimisme. Løland var nedbøiet av digter og forlæggersorger; jeg av veirsyke og barnagtig misfornøielse med verdensordningen! Men G. mente at hverken forlæggeren eller verden var fuldt så gale som vi syntes. Og så snart sola viser sig igjen, gir jeg ham kanske ret. Men den ser ut til å være sluknet for godt altså Her er uendelig stille i stuen min. Det er sandt, at her er mere ensomt enn på Kolbotn. Der stakk da et menneske indom av og til som skulde ha kaffi o.s.v., om sommeren næsten daglig her aldrig. Og G. er så stille som en mus ovenpå. Aldrig en lyd derfra. Og Tuften er på skolen, eller læser oppe på sitt rum. Men jeg liker stuen min. Gult og grønt er godt å se på, og om kvelden flotter jeg mig med å legge litt på peisen. Det er min eneste luksus, og da så Så sitter jeg og glor inn i varmen og «tænker efter». Eller har besøg, nemlig av min mand, min søn og min nabo, som altså er Løland. Sommetider synger jeg viser for dem, og somme tider snakker vi dybt. Begge dele har samme resultat: Kl. 10 gjæsper vi omkapp og går hver til oss G. har længe snakket om å skrive en bibelfortolkning eller «et nyt testamente». Idag nævnte han det igjen. Men først må han ha fra sig denne Knudaheiboka, som det går så småt med. Det skal bli hans litterære testamente, sier han. Men den får ikke form. Han er inde i en krise og slider med sig selv på alle måder. Det er ikke til å holde ud å se på. De religiøse spørsmål ligger bakom alt. Hadde håbet å få gjort den til jul ifjor, men ikke orket han den i vår heller. I vinter må det vel løsne, ellers ved jeg ikke hvordan det skal gå. Han vandrer sommetider frem og tilbage på verandaen sin ovenpå som et dyr i bur, ustanselig, ustanselig Endelig har sola stridd sig frem gjennem skoddehav og snetykke; men kaldt er det ligevel Præsten Hognestad har præket for første gang efter sin indvielse i Garnisonskirken selvfølgelig på landsmål. Garborg er reist ind for å høre ham. Ikveld fest for H. i Bondeungdomslaget.

5 Middag hos dr. Nissen. Avtalte med ham at jeg skal fortælle om folkevisedansen i Arbeidersamfundet næste torsdag. De vilde da få Bondeungdomslagets dansere til å danse efterpå. Garborg blev i byen hele søndagen, og var med i festen for H. Det hadde vært svært gildt 400 mennesker. Og det bedste er, at de flinke lagsfolk som selv gjør alt arbeide hadde 52 kroner overskudd av festen, skjønt der var mange indbudne og beværtningen var god og rigelig. Alting lykkes så godt for dette laget. Det er vel det, at kjærlighed og begeistring driver værket Brev fra fru Fahlstrøm om å sætte op en dans i «Svend Dyrings Huus»; skal ind imorgen og snakke med hende Været i byen og begyndt prøven på dansen i «Svend Dyrings Huus». Der henvises i stykket til folkevisedans. Nu skal jeg prøve et «ringbrot» med ti jomfruer til «Hr. Peder kasted' Runer over Spange». Den er god å danse efter, men det er galt at ikke de dansende selv synger. Danse efter hr. Ivars moderne sang med orkester er vanskelig. Men idag blev det bare å puge færøytrin, som går udmerket til tonen. Efter prøven hos Nissens. Fernanda skulde i theatret og se de Wahl som Sang i «Over Ævne». Nissen kom hjem og fortalte, at fru Erika Nissen holder på å dø. Han skal være oppe hos hende i nat. Hver dag står der bulletiner om Oselios befindende i avisene, men ikke et ord om Erika Nissen Igår prøve hos Fahlstrøms igjen. Tror det kan bli ganske vakkert. Får lyst til å være «jomfru» og danse med Telefonerte med Fernanda kl. 3 igår, da var Nissen netop kommet hjem fra Erika Nissens dødsleie. Hun døde kl. 2. Det er så vemodig å tænke på. Jeg ser idag hele tiden for mig Werenskiolds deilige billede av hende: Det blege ansigt med det næsten oversanselige uttryk og den røde fløielskjole foran flygelet. Ja ja gudskelov for hun har vært til Ustanselig, uavladelig regn. Har ligget i byen hos Nissens inatt. Fortalte igåraftes om sangdansen i Arbeidersamfundet. Efterpå danset vi, stor jubel. Mikkel Mandt gjorde pragtfulde hallingkast. Dr. Nissen var vert, og det kan han. Han var storartet mod alle barna som var med mødrene sine der, og i det hele mod alle de slitne arbeidsfolkene.

6 Igår eftm. prøve hos Fahlstrøms igjen. Fernanda var med og så på; hun tror det blir pent. Men hun sa som jeg, at det vilde være ti gange så stemningsfuldt om visen blev sunget enkelt til den gamle melodi av de dansende end med den musik som bruges på theatret. Det var rart å komme i Arbeidersamfundet igjen; jeg havde ikke vært der siden min grønne ungdom. Fattigforstander Johnsens kjendte skikkelse var den første jeg så. Han sad der og så ud ganske som for 18 år siden, og som om han hadde siddet der siden da. Ja, i den tid var det livlig i Arbeidersamfundet. Det var byens ånds centrum, mer end selve Studentersamfundet. Jeg måtte tænke på alle de faste fra dengang, syntes jeg hørte Andreas Hølaas le sin rungende latter i siderummet, og jeg så David Habels sorte moustache og de rare øinene med lorgnetten over, og de «store kvælder» da vi hørte Bjørnsons foredrag om «folkesuveræniteten» og «kongedømme og republik». Og flagforedraget, som vi bare fra gaden fikk høre ljomen av. Kom ikke ind, for trængslen i Torvgaden var faretruende. Men klapsalvene og bravoropene nådde oss gjennem de åbne vinduer det var festlige tider! Formelig revolutionsbegeistring. Jeg husker en kvæld vi sang Vetovisen 9 gange i træk, og efterpå lå tre unge piger i begeistringsrus på knæ foran Johan Sverdrups byste inde i bestyrelsesværelset. Og sildelagene i «Det røde bånd» og vårt «kvindelige samtalelag», de glødende taler av Vullum og av Gustav Lorentzen, fanatikeren med kulsviertroen, som bukket under i sygdom og armod. Og jeg hører endnu den kraftstruttende bondestudenten med den vældige røst og det klangfulde mål, Odmund Vik, som til denne dag har vært sin ungdoms idealer tro Kl. 1/2 2 idag, netop som Erika Nissens kiste blev båret ud fra Vor frelsers kirke, brød solen gjennem regnskodden. Jeg stod i Grænsen og så det store følge drage forbi til tonerne av Chopins sørgemarsch. Jeg sendte hende en sidste takk for alle deilige konsertkvælder Det er Nissens fødselsdag, og jeg hadde først været nede hos ham med en liden blomst. Han var ikke med i følget, men skulde være hos sine barn siden om dagen. Da jeg kom hjem, stod Garborg i potetes åkeren Så igår «Svend Dyrings Huus» sammen med Harriet Backer. Er så glad hun syntes det var vakkert Rydder familiebilleder idag. Det vakre billede av mor og far eller mama og papa som vi altid sa, skal stå foran i denne boken, enten den nogengang blir trykt eller ei. Brugt blir den vel iallefall, for her er jo lidt historie. Også mine to vakre søstre, Martha Elida, fru Frenning, sort som en spanier, og Sophie Wilhelmine, mrs. Jansen, blond og frisk og stram som en general. Desværre har jeg ikke billeder av mine besteforældre. Fars forældre har jeg aldrig kjendt; ved ikke engang deres fornavn. Men min staute elskelige gamle morfar, garveren ude i «Gamlebyen», så jeg da han lå i den store omhengsengen i det beskedne men usigelig koselige hjem og skulde dø. Og vesle nydelige bestemor som siden kom i huset hos min onkel, navigationslærer Fredrik Stokke, henne var jeg ofte sammen med i min ungdom. Hun gik altid i sort kjole med hvide smale strimler, sort silkeforklæde og et gammelt fint fransk sjal med hvid bund. Og så hvid blondekappe på det bølgete, sølvgrå hår. Hun var som et barn så finlemmet og liden og havde de deiligste mørke ølne. Kanske var det lidt zigøinerblod i henne; hennes slægt kom jo fra Böhmen, da Hadelands glasverk blev grunnlagt her. (Samtidig som Wentzelfamilien). Og så min snille svoger Frenning, han blev lidt av en far for mig. (Min egen har jeg aldrig kjendt.) I hans hus blev jeg

7 komfirmeret, han lod mig lære lidt musik hos frøken Frost i St. Olavsgade, desværre svært lite blev det, da jeg straks efter komfirmationen måtte forsørge mig selv og mama. I et selskap hos Frenning traff jeg Mikkel Dobloug, 4 Frennings ven, og var så heldig å få post i hans forretning. «Brødrene Dobloug» hed den, men den ene bror, Jens, var allerede da ude av firmaet. Der blev jeg 7 ½ år, og Dobloug og hans prægtige kone, Susanna, født Båshus (Toten) blev mine kjære og trofaste venner. Til to av deres barn har jeg vært fadder, og havde i alle år et hjem hos dem. Ikke så at jeg bodde der mor og jeg levet sammen til straks før jeg giftet mig men høitids og festdage og ofte ellers var jeg gjæst der. Når jeg sa, at jeg ikke har kjendt min far, så er det ikke så, at jeg ikke har set ham. Det har jeg to gange i min tidligste barndom. Men det var såre møder som gjorde voldsomt indtrykk. Engang havde han været på Hamar uden å se til mor og mig. Mor havde fått vide hvilken dag han skulde reise og sendte mig på bryggen for at jeg skulde be ham om en ny kjole. Den jeg havde var så fillet, skulde jeg si. Jeg traf ham og bar frem mitt ærende, men han svarte fort: sy og sprette, binde og rekke! Og sprang ombord Var igår i byen og dansede med en del medlemmer af Bondeungdomslaget 12 par som har fåt istand et lørdagsparti for å lære nationaldanse. Gutterne betaler spillemanden o. a., og Mikkel Mandt er lærer. Jeg er stolt over å være buden med som den «12te gjenta». Vi holdt på med Telemarksspringaren hele kvælden. I pauserne prøvede vi en ny måde å danse «ringbrotet» på efter Davidsons bog. Dertil vii jeg nu lære dem det prægtige færøyske fuglekvad. Islændingen Helgi Valtýsson er med. Han går på Centralskolen og reiser til våren tilbage til Island for å oprette en ungdomsskole. Han vil lære vore nationaldanse og sangdansene og ta dem med til Island, hvor al gammel dans er glemt. Han kjender færøydansen fra Færøyerne og de færøyske fiskere på Island, og synes vi her danser mindre ensformigt. Han er også av den mening, at skal sangdansen få indgang igjen må man prøve å bygge nyt på det gamle grundlag. Det vil ikke nytte med bare den ene form som endnu bruges på Færøyerne. Vor tid ligger ikke for det lange og ensformige. Man må ialfald begynde med noget lidt mindre fremmed og vanskeligt for ikke å skræmme. Sol idag; riktigt søndagsveir Pludselig begyndte det å sne igår eftm. Da jeg kom hjem med nattoget, var det formelig føre, ialfald hvidt. Men løs og blød er sneen idag og blir neppe liggende. Der var overfyldt i Stemmeretsklubben. Jeg forsøgte å lære damerne lidt dans; men pladsen var liden og tiden kort de vilde nok gjerne fortsætte, hørte jeg. Aasta Hansteen var den livligste af alle, men dansede ikke med. Mortensons bor her. Sover oppe i Lølands blå stue og spiser her. Men idag er de i Bondeungdomslagets møde og kommer ikke hjem i aften. Garborg er også i byen. Bader varmt sjøbad, bestiller sig endelig en vinterfrakke o.s.v. Han vil helst aldrig ha klær. Han betragter det som en ulykke magterne i sin forfølgelsestrang bringer over ham hver gang han må ha om ikke andet end et par tøfler. Nu går han med et par som bare består af store huller, så alle tæer, bogstavelig talt, stikker ud; men «de gjør det nok endnu en stund», siger han. 4 Doblougslækten er fra Furnes på Hedemark, og min svoger fra Romedal. «Doglo» hed gården i bygdemålet.

8 Fik idag et rørende brev fra Sira Matthias. 5 Han er som et stort 70 år gammelt barn. Vi snakker om at det er trangt for digterne i Norge; men hvad skal de så si på Island! Og Færøyerne! Sira Matthias, som nævnes Islands Bjørnson og er en såvidt betydelig digter, han får 30 kr. arket for sine bøger en gang for alle. Forlæggeren kan da trykke så meget han lyster Danset igåraftes på det hyggelige lørdagsparti i Bondeungdomslaget. Greier nu Telemarksspringaren. Fin dans. Men vore to lærere kan ikke forklare trinnene. «Høyr på musikken,» siger de, «det er ikkje so plent med stegi, berre det er takt.» Slik er vel norsk dans. Det er små bevægelser og trin, som jeg ikke tror er muligt å forklare med ord eller tegn. De svenske nationaldanse er greiere, lettere å forklare og lettere å lære. Vore er ligesom bare musik. Deilige er både springaren, Sætisdalspringaren, Telemarkspringaren. G. er i byen og hører Hognestad præke igjen. I ettermiddag skal han se «Natasylet», som går for allersidste gang idag på Fahlstrøms Theater. Jeg har maset så længe på ham med det. Det er så sjelden man ser noget så eiendommeligt på en scene, at man bør spendere et par timer på det, om man er aldrig så theaterblaseret Frost og klarveir. Stille arbeidsdag. G. har nu endelig tat fat på sit store arbeide igjen. Det har hvilet længe nu. Mindst ¾ år. I sommer gik tiden med til Eddaoversættelse og ifjor vinter var han så meget syg. Han er et andet menneske nu. Lad mig banke i bordet. Nu har jeg stegt munker til «overlæreren vår». Han kommer anden hver mandag kl. 4 til kaffe, og da har vi altid en hyggelig kvæld ved peisen. Men først arbeider G. og han nogle timer med ordboka. Det blir et savn når den blir færdig og disse mandagene ophører. Schjøtt er snart den eneste, som kan kvikke G. lidt op. Den vonde vinter ifjor var han vor eneste trøst S. tænker og snakker forresten bare om ordboka. Hvert nyt ord han finder, fylder ham med henrykkelse. Sin «guldgrube» Ivar Kleiven fra Våge priser han hver mandag i høie toner. Bare han nu ikke slider sig aldeles ud på dette arbeide. Han er ikke længer som før. Han er overarbeidet, som rimeligt er; han hviler aldrig. Han er forbauset over alle de unøiagtigheder han finder hos Ivar Aasen. «Aasen kom ikkje længer enn til Sel, han,» siger Ivar Kleiven, og det mener han er en stor feil af Aasen. For i Sel er blandingsfolk og ikke på langt nær så rent sprog som i Våge. Desværre tog jeg feil i at G. havde begyndt på «boka» igjen. Han holder bare på med en artikkel. «Jeg kan ikke skrive på boka, når jeg ikke ved hvad jeg skal skrive i den,» sa han trist igår, da jeg spurgte Katti Anker Møller havde også skrevet til fru Nissen om «Hvidebåndshjemmets» aftenunderholdning og bedt hende «overtale» mig til å assistere med «mine elever». Men desværre har jeg ingen «elever» i den forstand, at jeg disponerer over nogen sådan uden videre. Jeg synes også det er lidt urimeligt at vi fattige altid skal hjælpe de rige til at få penge sammen. Den forholdsvis lille sum ikke fuldt kr. 1000,00 måtte det jo være en fryd for de rige damer som elsker dette sit arbeide, å skaffe af sin overflod. 5 Sira M. Jochumsson, den islandske digter.

9 Mine dansere er folk for hvem en krones udgift er mere end 1000 for Kai Møller til Thorsø. Mange af dem har kanske ikke mere å leve av om måneden end fru K. A. M. bruger til foer i sine kjoler. Og dansen koster dem altid noget. Slid af klær o.s.v., foruden tid og kræfter. Og der er så meget og så mange å hjælpe som ikke har nogen rige å støtte sig til. Og alligevel skulde jeg gjerne ville gjøre noget fordi jeg synes at «Hvidebåndshjemmet» er det vi trænger mest af alle hjem. For hjemløsere i enhver forstand end disse arme ugifte mødre er ingen i verden. Der vil aldrig bli et eneste barnemord mindre i verden fordi om man straffer de unormale, elendige væsener, som i sin legemlige og åndelige forpinthed tar livet af sit barn; det eneste som kan befri verden fra denne rædsel er ikke å «sy vildfarende letsindige piger puder under armene», men å skaffe dem et hul hvor de kan krybe ind med sin jammer og få være i fred og ikke bli spyttet og sparket på Igår var G. i Sigvard Gundersens begravelse. Der var ikke mange mennesker; men en del skuespillere var der naturligvis og nogle få gamle trofaste venner. Pastor Herman Lunde havde talt så vakkert og menneskeligt om skuespilkunsten at alle blev glad i ham for det. Ja, Lunde er en mærkelig præst! Undres på om der nogensinde har været holdt slige ligtaler som de han holder. Det pleier altid være så pinligt at høre hvad præsterne har å sige ved slige leiligheder; det er ofte så koldt og uvedkommende; men Lunde snakker som et fint og hjertegodt menneske kan snakke til et andet i sorg og nød når det er fyldt af oprigtig medfølelse og levende ønske om bare å sige det som kan være virkelig hjælp i, virkelig trøste. Han gir hver gang så meget af sin egen rige, ædle personlighed; det er aldrig stene for brød. Siden spiste G. hos Nissens, som også var i begravelsen. Nissens var jo også gode venner af Gundersens. Jeg måtte tænke på den kjære, deilige Laura Gundersen, som nu i mange år alt har ligget deroppe på kirkegården. Det var ligesom så godt og trygt å tænke på, at han som hun hele sit liv elsket over alt i verden, nu var kommet derop til hende. Å, hvor vemodigt det er å tænke på Christiania Theater og alle de store derfra som ligger på Vor Frelsers Kirkegård. Jeg tror at Klausen, Selmer og de få andre som nu er igjen, har havt en ond dag igår G. arbeider nu virkelig med «boka». Jeg tør næsten ikke se på ham. Bare han nu fik være frisk en stund, ialfald så nogenlunde. Rigtig frisk er han jo aldrig stakkar. Han skal til byen idag. Til doktoren? Jeg forfalder til indeliv. Min stue er så koselig, og hvad skal jeg ude. Jeg er for gammel til alt snart. Har ikke støvler på mig oftere end hver gang jeg er i byen, og det er ikke så ofte, det heller længer. Hvad skal jeg der. Sjelden går det noget morsomt i theatret og de tre fire mennesker jeg liger å være sammen med, kan jeg ikke plage så ofte. Nei, min gule og grønne stue blir min redning i alderdommen. Hvis jeg da får beholde den Herlig mild solskinsdag med lette lag af nysne over trær og mark. Vor gamle frugthave med de svære krogede æble og pæretrær er eventyrlig deilig. Inde er det søndagsstilt. G. sidder oppe på sit kontor og arbeider på boka. Gudskelov. Ikke en lyd høres dagen lang derovenfra. Og Tuften ligger hernede i min stue på den store chaiselong, som for tiden tjener mig til seng. Han er stærkt forkjølet. Jeg var igår ude på Nordstrand hos Brinchmanns. De bor i et koseligt hus der, som de gjerne vil eie. Granskogene derude og udsigten over sjøen deilig; men Asker er mere landligt alligevel. Sad sent igåraftes et par timer oppe

10 hos Nissens mens jeg ventet på nattoget. Der var Horst og frue. De reiser til Paris om kort tid. Bjørnson skal nok få Nobelpremien iår. Hvordan kan man undgå å gi den til Ibsen? Harriet Backer skriver at hun er glad i boka mi. Det er jeg glad for. Mange siger: stakkars Dere, hvor Dere måtte ha det fælt deroppe i kulden! Som om denslags ydre ting nogensinde er værd å nævne. Jeg har såmen heller aldrig beklaget mig. Nei, de ting som gjør virkelig vondt i verden, de tier man helst med For publikum passer det man kan smile af intet andet. Derfor ærgrer det mig at enkelte anmeldere jamrer over at vi har havt det dårligt og «manglet det nødvendigste». Det er aldeles ikke tilfældet. Vi havde altid det nødvendigste og oftest mere end det. Hvor har jeg nogetsteds sagt, at vi manglet noget? Man kunde dog i det jeg har fortalt meget heller snakke om overflod end mangel. Men det er jo heldigvis mange mennesker, som ikke aner hvad mangel vil sige. Min bog er ikke dyb eller betydelig, konstaterer anmelderne. Nei, det er den ganske sikkert ikke; betydelig har den aldrig været, og det som anmelderne måske vilde fundet «dybt» i mine «dagbogsblade», det har jeg omhyggelig tat væk, da den skulde trykkes. Jeg lægger ikke «dybden» af mit private liv åben for publikum. Men ethvert liv har to sider, tænker jeg, og den lyse side, når der er en lys kan det være moro å fortælle sine medmennesker om af og til, især når man har et objekt å kaste lys over som publikum har en vis del i og en vis ret til å være nysgjerrige efter. Og en «offentlig mand» som G. er jo ikke min alene. Jeg syntes det var moro å vise folk ham som «menneske» engang, han skal med vold og magt altid være den «tause grubler» og «dybtloddende digter», hvem alt menneskeligt er uden værd. Men han kan såmen være meget «jordisk» Igår i byen. Traf billedhugger Vigeland hos Nissens. Vi, d. e. V. og jeg, gik på bodega og derfra op på hans atelier. Hans kolossale «Abel» virked overvældende. Det var som om han i næste øieblik vilde løfte taget af den elendige fjælebod og stige høiere høiere. V. fortalte, at han først havde prøvet å lave en Abel efter programmet med klær på altså. Men han kunde ikke få Abel ind i det hylster. Han blev ham for stor og måtte ha rum og luft og frihed. Et par endnu ikke helt færdige ting var vidunderlige. Det galdesyge sjælsforgiftede ægtepar som sidder tæt op til hinanden og vender ansikterne bort og snur alle sine rygge legemlige og sjælelige mod hverandre, er væmmelig godt. Fælt. Men så var der to mennesker han bøiet over hende, knugende hendes hoved ind til og kyssende hendes hår i en tilbedelse som er andagt og hun helt helt borte i ham i den forfærdelige salige hengivelse som løsner mennesket fra jorden, den selvforglemmelse som er den største, mest lidelsesfulde salighed. Ja, det var herligt Torsdag aften var jeg i Kvindernes Stemmeretsklub. Afskedsfest for fru Horst. Aftenens glandspunkt var næst efter den nydelige hædersgjæst selv, Aasta Hansteens og fru Randi Blehrs exellente cancan. De var deilige; Aa. H. udførte med pragtfuldt humør cavalerens rolle, skjønt hun samme dag fyldte sit 79de år. Beundringsværdigt i alle måder. Hun blev ikke svimmel engang. Jeg lå på sofaen hos Nissens om natten. Sov ikke et sekund. Stod op tidlig og reiste til Hvalstad for å styrte mig i seng. Men da jeg kom hjem var der slagt ankommet, og jeg måtte pent lave pølse istedetfor å sove. Men inat sov jeg til gjengjæld 12 timer. Skal ha Vigeland og Nissens og Harriet og Kitty til middag idag. Føret og veiret er desværre udsøgt utækkeligt.

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman John Gabriel Borkman PERSONERNE JOHN GABRIEL BORKMAN, forhenværende bankchef. FRU GUNHILD BORKMAN, hans hustru. STUDENT ERHART BORKMAN, deres søn. FRØKEN ELLA RENTHEIM, fru Borkmans tvillingsøster. FRU

Læs mere

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg.

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Hilde Bøe,

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

Gengangere. NBO Ms.8 953

Gengangere. NBO Ms.8 953 Gengangere NBO Ms.8 953 1881 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Gunnhild Wiggen 1 1. Gengangere. Et familjedrama i tre akter af Henrik Ibsen. 1881. 2

Læs mere

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg.

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Ingrid Falkenberg, Mette Witting 1 ET DUKKEHJEM. 2 ET DUKKEHJEM. SKUESPIL I TRE AKTER AF HENRIK IBSEN.

Læs mere

PERSONERNE. Henrik Ibsen

PERSONERNE. Henrik Ibsen Brand PERSONERNE BRAND. HANS MODER. EJNAR, en maler. AGNES. FOGDEN. DOKTOREN. PROVSTEN. KLOKKEREN. SKOLEMESTEREN. GERD. EN BONDE. HANS HALVVOKSNE SØN. EN ANDEN BONDE. EN KVINDE. EN ANDEN KVINDE. EN SKRIVERKARL.

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række).

Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række). bokselskap.no, 2013 Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række). Teksten i bokselskap.no følger Samlede verker (Mindeudgave), bind 3, 1913 og er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/Dokumentasjonsprosjektet

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Dikken Zwilgmeyer. Som kvinder er. Seks fortællinger

Dikken Zwilgmeyer. Som kvinder er. Seks fortællinger HIOA/bokselskap.no, 2013 Dikken Zwilgmeyer: Som kvinder er Teksten følger 1. utgave (1895) og er basert på skannet og ocr-lest fil fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no. Korrekturlest og tilrettelagt av

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

De unges Forbund. 6. utg.

De unges Forbund. 6. utg. De unges Forbund 1895 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Sigrid Larsson, Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger 1 DE UNGES FORBUND. LYSTSPIL I FEM AKTER AF HENRIK

Læs mere

KOLDT PRODUKT. En moderne verson af Ibsens ET DUKKEHJEM Af Matias Faldbakken. SKOLEMATERIALE Odense Teater 2009/10

KOLDT PRODUKT. En moderne verson af Ibsens ET DUKKEHJEM Af Matias Faldbakken. SKOLEMATERIALE Odense Teater 2009/10 KOLDT PRODUKT En moderne verson af Ibsens ET DUKKEHJEM Af Matias Faldbakken SKOLEMATERIALE Odense Teater 2009/10 KOLDT PRODUKT Af Matias Faldbakken Spillested Odense Teater Sukkerkogeriet, Roersvej 33,

Læs mere

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer bokselskap.no, 2015 Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1881 (Alb. Cammermeyer, Kristiania). Digitaliseringen er basert på fil fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Læs mere

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN.

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. Henrik Ibsen: En Folkefiende 1 PERSONERNE: Doktor Tomas Stockmann, badelæge. Fru Stockmann, hans hustru. Petra, deres datter, lærerinde. Ejlif og Morten

Læs mere

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst.

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst. Det norske språk- og litteraturselskap 1983. Jonas Lie: Udmeldt af Klubben. Utgave ved Hans Midbøe. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Udmeldt af Klubben Lystspil i fire Akter Jonas Lie [u.å.] Page

Læs mere

Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen

Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen FORTALE TIL ANDEN UDGAVE "Gildet på Solhaug" skrev jeg i Bergen i sommeren 1855, altså for omtrent 28 år siden. Stykket opførtes sammesteds for første gang den 2. Januar

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

Henrik Ibsen. En folkefiende

Henrik Ibsen. En folkefiende En folkefiende PERSONERNE DOKTOR TOMAS STOCKMANN, badelæge. FRU STOCKMANN, hans hustru. PETRA, deres datter, lærerinde. EJLIF MORTEN deres sønner, 13 og 10 år gamle. PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror,

Læs mere

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 1 1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 Nora og hendes to børn, kommer hjem med Linde, overlæsset af pakker og poser. Nora hjælper børnene og sig selv af med tøjet. Børnene sætter sig hen ved bordet i hjørnet

Læs mere

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg Gildet på Solhaug 1883 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ståle Dingstad, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Stine

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Musicalen. Sort/hvid og alt derimellem

Musicalen. Sort/hvid og alt derimellem 1 Musicalen Sort/hvid og alt derimellem 1 2 1. Akt Sang: Åbningsnummer Scene 1 Scenen er delt i to. I KS står et symfoniorkester (bl.a Susanne, Laura og Ida) og i DS står et rockband (Linda, Mette, Marianne

Læs mere

Livets gang. En roman af Jytte Muurmann (2014)

Livets gang. En roman af Jytte Muurmann (2014) Livets gang En roman af Jytte Muurmann (2014) 1 Den 13. marts. Kære dagbog. Jeg er helt klar over, nu, at min bevidsthed og tidsfornemmelse har været lammet et stykke tid. Jeg har vendt op og ned på nat

Læs mere