Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper"

Transkript

1 Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK

2 Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne analyse har fokus på de afgifter og tariffer som er relevante i forhold til varmeproduktion på en eldrevet varmepumpe. Kontakt: 2

3 sammendrag Mange fjernvarmeværker undersøger i øjeblikket, om de skal investere i en stor varmepumpe og dermed investere i grøn fjernvarme. Høje elafgifter, PSO-, distribution-, netog systemtariffer gør, at selskabsøkonomien i en eldrevet varmepumpe sammenlignet med alternative produktionsformer på biomasse er ufordelagtig. Elafgifter, PSO- og nettariffer er i dag en væsentlig omkostning. Tariffer og afgifter kan justeres af de rette instanser, så selskabsøkonomien ved varmeproduktion på en varmepumpe forbedres og derved skabe et godt investeringsklima for store eldrevne varmepumper. Grøn Energi analyserer i denne analyse hvilke elafgifter, PSO- og eltariffer en varmepumpe skal betale, samt hvem der kan tage initiativ til forbedringer. Grøn Energi anbefaler 1. at fjerne PSO-tariffen, 2. at lade varmepumper tælle som energibesparelse, 3. indførelse af lavere eltariffer. Effekten af disse tiltag vil være en konkurrencedygtig varmepris for varme produceret med en eldrevet varmepumpe. fakta om afgifter, pso- og eltariffer Elforbrugere i Danmark betaler, ud over den rene kommercielle elpris, de tariffer og afgifter, som er vist i tabel 1. Netselskaberne kan allerede nu beslutte sig for at ændre tariffer, enten så de bliver intelligente, på en sådan måde, at størrelsen på tariffen hænger sammen med prisen på el eller ved en simpel reduktion af tariffer til f.eks. fleksible forbrugere. Det samme går sig gældende for transmission-system-operatøren, som også under den nuværende lovgivning, kan vælge at fastlægge systemtariffen efter andre principper end de nuværende. En ændring af PSO-tariffen kræver derimod en lovændring og statsstøttegodkendelse, og det vil derfor kræve et længere beslutningsforløb at gennemføre dette. Ændring af selve elafgiften sker ved lovændring og vil sandsynligvis først ske efter skatteministeriets analyse i foråret Prisen på el varierer hver time og bestemmes af udbud og efterspørgsel i de enkelte timer. Her påvirker mængden af vindproduktion, som forventes at være tilgængelig i de enkelte timer, prisen. I dette regneeksempel er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige spotpris fra 2013, som er noget lavere end den elpris, som Dansk Energi har publiceret, se tabel 1. Installering af en stor eldrevet varmepumpe til produktion af varme til fjernvarmenettet er en relativ enkel måde at få etableret fleksibelt elforbrug i det danske elsystem. 3

4 Tabel 1 Oversigt over tariffer og afgifter Art Modtager Beløb Bemærkninger Net- og systemtarif Distributionstarif (Q4 2014) (øre/kwh) Energinet.dk 6,9 a fastlægger betaling til transmissionsnettet. Energinet.dk s net- og systemtarif Energitilsynet godkender principper. Lokale netselskaber 13,2 a Et gennemsnit for værker som typisk ikke er koblet på det laveste spændingsniveau. Lokale netselskaber fastlægger tariffer. Energitilsyn godkender tariffer. Dertil kommer abonnement for effekt og forsyningspligt mv. PSO-tarif Energinet.dk 23,0 b offentlige forpligtelser jf. elloven. Tariffen dækker VE udbygning, balance i PSO-tariffen dækker omkostninger ved elsystemet, beredskabslagre og F&U. Elafgift Staten/Skat 41,2 c Afgiftsbetaling for el til opvarmning for store varmepumper. Kommerciel el Elproducenter 36,7 a 29,1 d Der er forskellige forventninger til hvad elprisen vil kunne handles til. Den høje pris er den, som Dansk Energi har publiceret primo 2014, mens den lave pris er den gennemsnitlige spotpris i a Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar /media/energi_i_tal/elforsyningens_tariffer_og_elpriser_pr 1 januar_2014.ashx b Fra tabel 2 på følgende hjemmeside: c Elafgiften, 2014-sats, jvf. d Gennemsnitspris elpris for 2013 udfra elpriser offentliggjort på Energinet.dk s markedsdata: 4

5 kr pr MWh-varme Der er lagringsmuligheder tilknyttet stort set alle fjernvarmeværker, og værkerne kan derfor vælge at producere varme med varmepumpen i de billigste og mest fordelagtige timer. varmepumpens produktionsomkostninger En varmepumpe koster ca. 6 mio kr. i investering pr. MW-varme incl. varmekilden, som f.eks. kan være en grundvandstilslutning. Investeringen forrentes med 4% og betales over varmepumpens levetid på 15 år. Eksempler på allerede installerede varmepumper er beskrevet i et inspirationskatalog udarbejdet af Grøn Energi m.fl. for Energistyrelsen, december Hvis varmepumpen installeres på et naturgasfyret varmeværk, og varmekilden er f.eks. grundvand, vil varmepumpen have en COP på ca. 3,5 og køre i ca timer om året. Udover udgiften til el for at drive varmepumpen vil der desuden være nogle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. økonomien for en stor varmepumpe med dagens elpriser (29,1 øre/kwh), elafgifter og tariffer vil være som vist i venstre søjle i figur Varmepris for varme produceret med en varmepumpe Afskrivninger 400 El Øvrige variable omkostninger Afgift 100 PSO Tariffer - Stor varmepumpe Varmepumpe - nyt for slag til PSO og nettariffer Varmepris før ledningstab og moms Figur 1 Varmeprisen inklusiv afskrivninger for varme produceret på en varmepumpe under nuværende afgifter og tariffer og varmeprisen som følge af Grøn Energi s forslag til ændrede afgifter og tariffer. I figur 1 vil den grønne andel, tarifferne, gå til netselskaber og Energinet.dk. Den brune del er PSO-tariffen, som betales af elforbrugerne og som finansierer den grønne 1 5

6 omstilling. PSO-tariffen administreres af Energinet.dk. Den røde del er selve energiafgiften, som betales til staten. De blå bidrag betaler dels for selve strømmen, dels for øvrige variable omkostninger, bl.a. drifts- og vedligeholdelsesudgifter, og dels som tilbagebetaling på investeringen. Grøn Energi foreslår at: 1. Fjerne PSO-tariffen, idet varmepumper bør være en del af den grønne omstilling som bør fremmes i takt med vindmøllerne. 2. Lade første års produktion fra en varmepumpe tælle som energibesparelse, ligesom det er tilfældet med de solvarmeanlæg, der i dag etableres. Energibesparelser har en værdi af ca. 40 øre/kwh. Denne besparelse er vist i figur 1 via en reduceret investering og dermed en reduceret afskrivning. 3. Reducere eltarifferne. I regnestykket ovenfor har vi reduceret eltariffen (det grønne bidrag) fra 20,1 øre/kwh til 15,1 øre/kwh (det svarer til 50 kr/mwh-el). I figur 1 kan man se, at effekten af disse tre tiltag vil reducere varmeprisen med godt 110 kr/mwh, og dermed vil man få en konkurrencedygtig varmepris i forhold til varmeproduktion på biomasse og individuel varmeproduktion. I figur 2 kan man se fordelingen af omkostningerne i tariffer, afgifter og andre omkostninger. Man kan også se hvilken effekt de tre forslag vil have. Reduktion af varmepumpens produktionsomkostninger Afskrivninger Energibesparelse Reduceret eltarif El Tariffer Øvrige variable omkostninger Afgift PSO Figur 2 Fordeling af omkostninger ved varmeproduktion på en varmepumpe. De flyvende lagkagestykker er de dele, som Grøn Energi foreslår reduceret. Totalt vil produktionsomkostningerne reduceres med godt 25% som følge af de tre tiltag som Grøn Energi foreslår. 6

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere