Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater:"

Transkript

1 Pensionaterne i og omkring Lohals Begyndende med de små private pensionater for godt 100 år siden, bliver Lohals efterhånden et kendt feriested. Foruden de små pensionater kommer der ved århundredeskiftet større til, nemlig Lohals Badehotel og N.J.Flindts Badepensionat. Forholdene var langt op i tiden beskedne, man havde gammeldags komfur i køkkenet, og vandet måtte hentes fra pumpen i gården. Gæsterne spiste i haven når vejret var til det. Den smukke natur med skov og strand samt den lille havn tiltrak gæsterne. Der var liv på havnen, når damper Tranekær kl. 12 anløb Lohals fra Korsør og igen kl. 4 løb ind i havnen på vej tilbage til Korsør efter at have været i Rudkøbing. Her kom tyske feriegæster, men det var mest gæster fra København, ofte de samme år efter år. Ved stranden blev flere steder slået solide badebroer ud, yderst på broen var der et lukket badehus, hvor der ugenert kunne skiftes til datidens badedragter Badehusene nord for havnen ca De mindre pensionater: Aldersro Søndergade 79 (nutidig) Aldersro Søndergade 79 Det første sommerpensionat i Lohals blev oprettet allerede i 1887, på adressen Søndergade 79, der hørte 6 tdr. land til ejendommen. Det var her skipper Bøje Larsen og hans kone Martha boede. Bøje Larsen forsvandt sporløst med sit skib på en rejse til Rostock, man hørte aldrig mere fra ham. Hans enke Martha sad tilbage på ejendommen med 5 små børn og et 6.på vej. Denne tragiske hændelse gav stødet til at fru Larsen forsøger sig med et pensionat og lidt købmandshandel på stedet. Pensionatet kom til at hedde Aldersro. Ideen har været god, der måtte udvides og en halv snes år senere er mulighederne blevet for små på stedet. Nogle venner bl.a. postmester Sørensen hjælper fru Larsen med at købe grund og bygge pension Skovly, Søndergade nr. 26, ved siden af det daværende posthus. Fru Larsen fik ry for sin gode mad og Lohals fik ry for sin dejlige natur. Turismen var begyndt og efterhånden blev der brug for flere pensionater

2 Skovly Søndergade 26 Omkring 1900 fortsætter fru Larsen sit pensionat i det ny opførte Skovly, hvor hun også har sin lille købmandsforretning nogle år endnu. Skovly bygges senere større og bliver til den pæne bygning, som vi kender i dag. Fru Larsen har fået sat et ret stort pensionat i gang i Lohals, hun vedbliver at virke der til sin død 1919, hvor datteren frk. Bøjeta Larsen fortsætter virksomheden. Skovly ca Søndergade 26 Efter hende er der nye indehavere overtages det af hr. Jørgen Hansen og i 1948 overtages det af frk. Jensigne Rasmussen. I nogle år er der en lille kiosk ud til gaden ved Skovly. I 1957 overtager Niels Helge Nyvang pensionatet. Han er bosiddende i Ringsted og kun i Lohals i de 3 måneder, hvor Skovly holdes åbent. I 1975 er pensionatsvirksomheden slut på Skovly. Ejendommen købes af Roskilde Idrætsforening, unge sportsfolk fra Sjælland kan nu på skift besøge Lohals. I 2004 købes det af Jan Pedersen. Der laves nu udlejning til selskaber, som det er velegnet til, med den store sal og alle værelserne. Strandlyst Vestervænget 6 Den flotte rødstensbygning med tårn ligger højt og smukt lige ud til stranden syd for Lohals havn. Det er opført i 1902 af en islænding. Det var en købmand Gudjohnson, som bygger det til privatbeboelse, han kendte skipper Carl Ludvig Hansen som sejlede bramsejlsskonnerten Husavik. Frk. Christensen fra Sølyst, overtager i 1907 Strandlyst, hun bygger en fløj til med værelser. Det blev et godt besøgt feriested med plads til 70 gæster. Strandlyst Vestervænget 6 I 1912 kommer en ny ejer, Mads Nielsen kaldet Mads barber, han fortsætter driften til sin død i 1922, hvor hans svoger fisker Gustav Hansen og hustru Marie fortsætter driften af det smukke pensionat. Det vedblev at være et meget besøgt sted. Gustav Hansen sælger Strandlyst i 1944 og der er nu skiftende ejere. Ferielivet ophører. En mand fra København er først ejer, dernæst er det Jehovas Vidner der bebor huset. I 1945 købes det af Arthur Fredskov han har det til 1947, hvor det overtages af Just Andersen og hustru ( tidligere Snøde kro ). Der går nu 10 år. Igen bliver der myldrende ferieliv på Strandlyst. Københavns kommune har købt det og børn fra de københavnske skoler kan i skiftende hold holde ferie i Lohals.

3 Vesterstrand Vestervænget 4 Overfor Strandlyst på modsatte side af gaden ligger Vesterstrand. De 2 flotte bygninger er i samme stil, hver med deres pyntelige tårn. De blev begge opført i Vesterstrand blev bygget af en forretningsmand der hed Lysholm, han havde udsalg af forskellige byggematerialer. Omkring 1919 sælger han til familien Ørum, de driver ikke Vesterstrand Vestervænget 4 egentlig pensionatsvirksomhed,, men lejer værelser ud til pension Strandlyst over for. Der er forskellige ejere indtil Kaj Tim fra Odense køber ejendommen ca. 1964/65. Han indretter huset til hotel og restauration. Der laves selskabslokaler, hvor turister og folk fra byen kan samles i pæne omgivelser. Det er en tid med megen aktivitet på Vesterstrand. Det sælges omkring 1985 til Majlis Præstholm, der bliver indrettet mindre ferielejligheder og ud til den nye lystbådehavn bliver opført et lille cafeteria. Det fortsætter nogle år med forskellige forpagtere, indtil det i ca bliver købt af Bente og Ole Dehn der bruger det til privatbolig. Sølyst Vestervænget 1 Den ret store ejendom på Vestervænget 1, blev bygget 1904 som pensionat af en frk.martha Christensen fra Tryggelev. Senere sælger hun og overtager det flotte pensionat Strandlyst længere nede ved stranden. De nye folk på Sølyst er Emma og Johan Andersen. De tjente begge på Steensgård, hun som tjenestepige, han som murer. Der sker det, at Johan arver nogle penge fra Sverige hvor han var fra. Emma og Johan gifter sig og køber Sølyst omkring Sølyst Vestervænget 1 Sølyst Vestervænget 1 Gæsterne strømmer til, det var især skuespillere der blev faste feriegæster hos fru Andersen og Johan. Blandt dem familien Watt Boelsen, Boelsen familien køber senere huset tremasteren i Østrehuse. Emma og Johan holder pensionat på Sølyst i flere år. I 1931 sælger de og flere forskellige ejer det, indtil det i 1941 købes af Snøde-Stoense-Hou kommune, hvorefter det indrettes til alderdomshjem. Emma og Johan kom til at bo hos Watt Boelsen i Østrehuse, men på deres gamle dage boede de begge på alderdomshjemmet, deres tidligere ejendom. Alderdomshjemmet nedlægges i 1969 og der bliver igen turistliv på Sølyst. Det overtages af Dagny og Viktor Bøje Nielsen tidligere Snøde kro. Nu bliver der indendørs camping på Sølyst, nok den første af den art på Langeland. Man kunne bo og selv lave mad i et fælleskøkken. Her kom gæsterne igen år efter år. Efter Viktors død 1981 ophører ferielivet på Sølyst, det sælges til Sv.Å.Steenberg og hustru, der etableres garnforretning og et par værelser lejes ud, resten bruges til privatbolig. Sælges omkring 1992 til restauratør på Lohals-Korsørfærgen.

4 Christianshøj, Højen Søndergade 9 I 1907 bliver Christianshøj bygget på hovedgaden i Lohals. Det er daværende sognefoged Hans Christian Nielsen der er bygherre, Han var søn af Hans Nielsen Lohalsgården. Han byggede det til sine sønner Karl og Hans Nielsen. Der skulle være bryggeri i bygningen. Det kunne imidlertid ikke gå og begge sønnerne rejste til København. Christianshøj blev lejet ud til frøknerne Christianshøj, Højen Søndergade 9 Clausen, som begyndte med sommerpensionat. Få år senere får de deres eget pensionat. Omkring 1912 får de opført pension Ellekilde på deres fars grund, Søndergade 33. Nu overtager Carl Gustav Larsen Christianshøj, han er søn af Martha Larsen, der har pension Skovly. Det blev hurtigt et førende pensionat i Lohals i mange år. Der var ikke mange huse i byen uden at de havde haft en eller flere gæster indlogeret fra Christianshøj, taksten var 50 øre pr. seng. Christianshøj skabte liv i Lohals. Snøde idrætsforening opbevarer en pokal som 5 gange blev vundet af de lokale fodboldspillere mod spillere blandt Christianshøjs gæster. Initiativtagerne var Jack Johnson Odense et af fynsks fodbolds store talenter og Jørn Schumacher fra de lokale fodboldspillere. Omkring 1968 ebber ferielivet på Christianshøj ud, der kommer nye ejere, direktør Christensen prøver nogle år, 1972 sælges til Riber Holm og E.M.Ellehammer, bruges mest som privatbolig for de 2 familier sælges til Jytte og Knud Lambrecht, der startede restauration og arrangerede sangaftner. I 1981 sælges til S.S.F Sammenslutningen af Firmafunktionærer, de koster bygningen pænt i stand, og bruges som annex til hotel Færgegården som de også ejer. Den får navneforandring til Højen I 2007 sælges til Birthe og Erik Frodelund Århus, som lejer værelserne ud. Søhøj Søndergade 14 eller Skipperstræde 3. Drevet som annex til Christianshøj, Carl Gustav Larsen køber det i Sælges igen omkring 1970 og det bruges fremover som privatbolig. Nutidigt billede

5 Ellekilde Søndergade 33 Frøknerne Clausen der indtil 1912, havde lejet og drevet Christianshøj begynder nu for sig selv på Ellekilde. Der bygges nyt hus på deres fars grund og annekset, som havde været hestestald indrettes til værelser. Hansigne Clausen stod for køkkenet og hendes søster Jenssigne passede værelserne og tog Ellekilde Søndergade 33 imod gæsterne. Det var mest ældre der boede på Ellekilde. Det var mest ældre der boede på Ellekilde. Der var 4 unge piger til hjælp når der var mest travlhed. Det kunne være et problem med at få gæsternes kufferter til og fra damperen. Men de havde en aftale med Peter Nielsen (Tøstenborg), han bragte hver dag pakker og breve mellem posthuset og damperen på sin trækvogn, Peter Nielsen tog Ellekildes bagage med på vognen. Da søstrene blev ældre lukkede de pensionatet. En søster til dem, Nicoline Clausen, boede ved siden af Ellekilde og var fotograf. Ejershåb Kpt. Kaasvej 4 I 1905 åbnede frk. Hansine Sørensen pensionatet Ejershåb. Hun var fra Vesterhuse, hun havde 3 brødre, der hver havde deres eget skib hjemmehørende i Lohals. Frk. Sørensen var en påholden dame, så hvert rum og hver plads blev udnyttet. Selv sov hun på et omvendt køkkenbord om natten. Derfor blev hendes pensionat kaldt for sengemangel. Enkelte af hendes gæster boede ude, frk. Sørensen lejede da Ejershåb Kpt. Kaasvej 4 værelse i byen til dem. Gæsterne var glade for at bo på Ejershåb, maden var god. Et problem opstod når der blev skiftet gæster og begge hold skulle spise. Der blev da dækket bord i haven, men det tog man med godt humør, blot det ikke regnede. Da Signe Sørensen døde lukkede pensionatet, og det blev siden brugt til privatbolig, samt i nogle år var der en lille trikotageforretning.

6 Solhjem Tom Knudsensvej 9 Solhjem var oprindelig købmandsforretning. Ejere var hr. og fru Hjort Hansen. Fru Hansen var en alsidig dame og der skulle noget mere til foruden forretningen. Hun begyndte at handle med frugt, og var meget interesseret i denne beskæftigelse. Hansen måtte passe købmandsforretningen, mens hun besøgte frugtavlere Solhjem Tom Knudsensvej 9 og traf aftale om leverance til frugtskipperne. Ikke nok med det, fru Hansen lejede værelser ud til frk. Sørensens gæster på Ejershåb, og fik derved indblik i turismens muligheder. Fru Hansen begyndte selv at holde pensionat på Solhjem. Det gik nu ikke så godt, da frugthandlen tog meget af hendes tid. Det kneb med at få maden færdig til tiden, hvilket medførte utilfredshed blandt gæsterne, nogle flyttede til andet pensionat. Da nogle år var gået, blev pension Solhjem lukket. Fru Hansen nøjedes med at passe frugthandlen og købmandsforretningen. Solgt i 1950-erne til Steffen og Hansine Mathiasen, først i 1970-erne solgt til folk fra København. I dag bor John og Mona Jensen i huset. Bøgely Søndergade 47 Bøgely blev bygget omkring 1900 af malermester Pedersen, som var fra Esbjerg. Han sælger det i til købmand Hegerman Andersen. I 1919 sælger han det til Peter Jensen og hustru tidligere Snøde kro. Peter Jensen havde mere lyst til at handle med grise samt med frugt og grøntsager fra sin store have. Det blev derfor ikke til mange gæster. I 1950 køber Selma og Marinus Fugleberg ejendommen. Bøgely Søndergade 47 De får huset gjort godt i stand og bygger nyt anneks med flere værelser. Der bliver plads til 35 gæster på Bøgely. Bøgely bliver et godt besøgt pensionat i rigtig mange år, det er et af de sidste der lukker. I 1980 sælger de til Poul og Tove Geer. De laver en form for moteldrift, men laver senere en slags institution for unge med forskellige problemer. Er nu privat bolig.

7 Godhedsminde Tom Knudsensvej 33 Ejendomme ejedes oprindelig af Ole Jørgensen, der senere blev havnefoged i Lohals. Det var er lille gartneri med kun 4 mistbænke, da han i 1900 sælger til enkefru Olsen og hendes søn Anton Olsen, der var fra sydlangeland. Anton var udlært gartner og hans mor havde i sine unge dage været kogejomfru på Tranekær slot. Fru Olsen havde mere lyst til at lave mad frem for gartneri. Hun begyndte 1901 med pensionatet der kom til at Nutidigt billede hedde Godhedsminde Da Anton Olsen bliver gift ca bliver pensionatet udvidet. Bl.a. ved at leje værelserne i huset Østergade 76 (Rokkedrejerhuset), som blev kaldt Paladshotellet. Det blev det helt store indtil 1916, hvor den unge kone døde. Den ældre fru Olsen kunne ikke klare pensionatet, hun fik hjælp af deres tidligere stuepige Olga, som begyndte hos dem i Olga havde imidlertid mere lyst til gartneriet, og da hun blev gift med Anton, blev Godhedsminde nedlagt. Gartneriet blev efterhånden en virksomhed der gik godt i flere år. Det sælges senere til gartner Leonar Johansen Stoense, sælges ca til Gartner Svend Erik Madsen der drev virksomheden i nogle år. Som så meget andet i Lohals er gartneriet nu nedlagt ( ca.1960 ), og bruges nu som privat bolig. Lykke Søndergade 63 Her var oprindelig bryggeri. Daværende brygger Rasmussen solgte til brygger Iskov omkring Iskov havde en mand Aksel ølkusk til med hestekøretøj, at køre øl ud til forbrugerne. Da ølankret blev afløst af flasker og biler kom til, holdt brygger Iskov og Aksel ølkusk op. Iskov gik over til at have pensionat i nogle år, Iskovs pensionat. I 1940 indretter mekaniker Åge Hansen autoværksted, men hans kone Lykke ville holde gæster om sommeren, det blev til Pension Lykke. Det gik godt indtil hendes alt for tidlige Lykke Søndergade 63 død. En enkefru Sørensen fortsætter Pension Lykke til omkring 1970, hvor Judith og Poul Grell fortsætter som en slags motel, navnet bliver nu Motel Lykke. (Poul Grell dør i 2007 og huset sælges.)

8 Lohals Badehotel Søndergade 21 Det var nok det fineste sted at feriere. I hotellets store sal var der anbragt småborde, hvor hotellets gæster kunne høre underholdningsmusik. Først efter kl. 22 måtte der spilles Lohals Badehotel Søndergade 21 dansemusik. Først efter kl. 22 måtte der spilles dansemusik. Også folk fra byen havde adgang til salen, her kunne de fine sommerkjoler vises frem. Den langelandske dialekt blev præget af de tilrejsende sommergæster og på mange andre måder fik turistlivet betydning for Lohals og omegn. ( se længere artikel om Gæstgivergården i, menuen 1862 Lohals havn. N.J.Flindts Badepensionat- Hotel Færgegården Søndergade 4 Flindts Badepensionat blev bygget , fortrinsvis beregnet til tyske turister. Da 1.Verdenskrig udbryder 1914, satte det en stopper for de tyske gæster, de der var på pensionatet måtte gå til Bagenkop for at komme hjem til Tyskland via Bagenkop-Kiel. Efter krigen kommer der igen gang i pensionatet, i 1923 køber William Flindt Badepensionatet af sin far Niels Jensen Flindt. N.J.Flindts Badepensionat- Hotel Færgegården Søndergade 4 Han driver det sammen med sin kone Helga, hun dør allerede i 1928, han gifter sig igen med Julie. Pensionatet går godt med mange feriegæster. Efter 1945 blev pensionatet lejet ud til tyske flygtninge. I 1947 blev det solgt til hr.engbjørn, som kom fra Sjælland. Derefter fik det navnet Færgegården og blev drevet som badepensionat igen. I højsæsonen var der så mange gæster at man måtte leje værelser ude hos private i byen. I 1965 bliver det solgt igen, pensionatstiden ved at være forbi, der bliver etableret krostue i den miderste bygning, det kniber med at få det til at blive rentabelt. Det bliver handlet flere gange indtil S.S.F. Sammenslutningen af Firmafunktionærer køber det i 1979, iværksætter en gennemgribende istandsættelse og indvier det i Det kommer nu til at fungere som kursussted for fagforeningens medlemmer, der er igen en opgangsperiode for stedet, der er mange aktiviteter og det giver også beskæftigelse til mange lokale. Da færgefarten til Korsør nedlægges i 1999, bliver det vanskeligt at drive kursusvirksomheden, og Firmafunktionærerne sætter hotel Færgegården til salg.

9 Pensionaterne i omegnen af Lohals Thea og Aksel Olsens pensionat Vesterhusevej 4 Også i Vesterhuse blev der holdt ferie. Aksel Olsens landejendom var et dejligt sted med skov og strand. Her holdt Aksel Olsen og hans kone Thea pensionat i nogle år. Her var gæsterne glade ved at bo, de vendte tilbage år efter år. Der blev sjældent serveret fisk, fordi Aksel mente, at det var for meget( for uøkonomisk) med 50 øre for en rødspætte. Der var mere Nutidigt billede for pengene, når man købte ind til frikadeller. Gæsterne fandt hurtigt på at kalde deres ellers så gode madsted for frikadellely. Omkring 1967 lukker Thea og Aksel på grund af alder. Mines minde Stoense Udflyttervej 38 Mines minde blev bygget af Jacob Ahlefeldt Laurvig, han var bror til greven på Nygård. Han blev gift med enkefru Anna, der var sypige og boede på Sandet sammen med sin mor Mine. Man kaldte ham Sandgreven. Da Mine er død bygger han ejendommen på Stoense Udflyttervej, den får navnet Mines minde. På den nye ejendom anlægges et ret stort hønseri og der anlægges en dejlig stor frugthave. Hønseriet blev drevet med stor dygtighed, og nu kaldte man ham for Hønsegreven. Det er efter Jacob Ahlefeldt og hans kone Anna er død, at datteren Edith og svigersønnen V. Christoffersen nedlægger hønseriet og indretter med værelser. De havde mere lyst til at holde pensionat. Pension Mines minde blev et godt pensionat, de nedlagde det i Gartner L. Johansen Stoense Klokkebanke 2 Også i Stoense har der været sommerpensionat. Gartner Johansen og hans kone Kala drev pensionat her i nogle år omkring 1950.

10 Hoborghus Det bør nævnes, at daværende Alfred Hansen Hou, foruden meget andet også havde værelsesudlejning. Bl.a. de to paddehattehuse i Hou plantage. Her var meget beskedent. ( I maj 2008 er Houborghus nedbrændt) Hoborghus Hou Paddehatte hus Hou

11 Østerstrand Østerhusevej 6 Østerstrand er et nedlagt husmandssted, hvor udhusene blev bygget om til værelser. Pensionatet blev startet af M.Clausen og hustru. Clausen var bror til daværende skomager Clausen i Lohals. Det blev hurtigt et anerkendt pensionat, med Østerstrand Østerhusevej 6 sin smukke natur med skov og strand. Clausen hentede selv sine gæster på havnen når damper Tranekær ankom kl. 12. Det var et smukt syn, når han kom kørende med sine 2 oldenburgere for den gule charabanc, så var der fart over feltet. Pension Østerstrand blev solgt 1920 til Købmand Kleckers der kom fra Fyn, senere overtages pensionatet af hans søn Willy Kleckers, der fører forretningen videre indtil Et godt og dejligt pensionat blev nedlagt. Der var 35 værelser og plads til 70 gæster. Det sælges 1979 til sommerkollektiv for folk fra Københavnsområdet, Andelsforeningen Østerstrand (det fungerer stadig som sådan i 2008) Concordia Østerhusevej 24 Fisker Peter Gregersens hus i Østerhuse blev indrettet til pensionat, da Verner Schumacher i 1960 købte huset. Som noget helt nyt blev der her bygget et anneks med 4 lejligheder, hver med bad og toilet. Desværre dør Verner året efter, men hans enke Doris driver virksomheden som et mere moderne motel.( Det drives indtil ca og et par år efter sælges det til hjem for besætningen på sejlskibet Silvermoon) Nutidigt billede

12 Lærkenborg Østerhusevej 19 I det idylliske stråtækte hus på Østerhusevej 19 boede Laura Madsen, mest kendt som Laura Lærke, et tilnavn det knyttede sig til flere af hendes slægt. I 1933 køber Valdemar Hansen og hustru Ella Schumacher huset af Lauras arvinger. Valdemar havde overtaget Niels Nielsens fiskeri med bundgarn fra Østerhuse. Ella åbnede en lille kiosk, der blev senere udvidet og de åbnede et cafeteria i Østerhuse, hvor feriegæsterne kunne hygge sig om sommeren, men det var pensionat der var målet. Lærkenborg Østerhusevej 19 Strandhuset Østerhusevej 38 Der blev igen bygget til, og de købte det lille hus helt nede ved stranden, Østerhusevej 36, hermed hørte der anneks til Lærkenborg. I annekset blev der plads til 11 værelser, der var ikke indlagt vand og ikke elektrisk lys. Men gæsterne var glade for den specielle hygge, der var på Lærkenborg, de behøvede ikke at annoncere. I 1949 får Ella og Valdemar mulighed for at købe Pension Langeland

13 Langeland Østerhusevej 25 Den flotte bygning blev opført 1912, da en ældre gård på stedet var brændt. Gården tilhørte ungkarl Niels Nielsen, der foruden havde Skindervænget, Østerhusevej 28, han havde et omfattende bundgarnsfiskeri ved østerstrand. Niels Nielsen havde i 1910 opført et helt nyt stuehus ved sin gård Skindervænge. Det ældre stuehus indrettede han til feriegæster med 13 værelser. Det blev senere anneks til hans nyopførte Pension Langeland. Skindervænget Østerhusevej 28, Han satsede mest på udenlandske gæster. Efter Niels Nielsens død 1938 videreførte fru Andrea Madsen og frk. Christensen pensionatet. Ella og Valdemar køber Pension Langeland i Skindervænget Østerhusevej 28, 2003

14 Ella fortæller i en munter artikel mere om Pension Langeland og om gården der brændte. Se artikel... Oplysningerne om pensionaterne er blevet til, som en del af arbejdet i Lokalhistorisk studiekreds 1989/90. Studiekredsen bestod af : Ella Schumacher Hansen, Henning Lund, Dagny Hvass, Elsa Nielsen, Leo Kold, Anna Kathrine Jørgensen, Niels Røntved Andersen, Oskar Nogel, Lilly Nogel, Arnold Hansen, Irene Stilling og Stig Andreas Munch som leder

Pension Langeland. C.Jørgensen. Niels Nielsen lod det daværende. bygge og gav sine forældre det i guldbryllupsgave i 1910

Pension Langeland. C.Jørgensen. Niels Nielsen lod det daværende. bygge og gav sine forældre det i guldbryllupsgave i 1910 Ella Schumacher Hansen har i 1992 til en lokalhistorisk studiekreds fortalt om livet på Pension Langeland i Østerhuse. Pension Langeland Niels Nielsen, født 21.januar 1864, ungkarl, fisker og gårdejer,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Slagterne i Lohals Af Dorte Bennedbæk, december 2008

Slagterne i Lohals Af Dorte Bennedbæk, december 2008 Slagterne i Lohals Af Dorte Bennedbæk, december 2008 Man kan sagtens lave god mad i Lohals, for Brugsen har et mindre, udmærket udvalg af både fersk og frosset kød. Menuen vil dog altid være afhængig af

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn Madglæde En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn 1 Tokyo Hut Running Sushi & Take Away Som den første Running Sushi restaurant i Viborg præsenterer Tokyo Hut vores mange menuer og retter

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Fotografiets historie på Bornholm er nær knyttet til den internationale fotohistorie, som den tog form i Europa og Amerika. De opdagelser og teknologiske udviklinger,

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere